Page 1


VIRKSOMHEDSØKONOMI B & A1 OPGAVESAMLING 1. udgave © 2017 Claus Mønsted og Trojka | Gads Forlag eISBN 978-87-7154-096-3 Cover: Tegnestuen Trojka, København Sats: AKAPRINT a/s, Aarhus Denne digitale e-bog er beskyttet af lov om ophavsret. Ophavsretten sikrer, at forfatterne og forlaget får betaling for deres arbejde. Du må derfor kun kopiere bogens indhold, billeder, figurer og grafer mv. til dit eget personlige brug, og du må ikke distribuere det til personer uden for din husstand. For enkelte illustrationer i dette værk har det været umuligt at finde frem til den retmæssige copyright-indehaver. Såfremt ophavsretten hermed er krænket, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil naturligvis blive honoreret, som var tilladelsen indhentet i forvejen. Trojka | Gads Forlag Fiolstræde 31-33 1171 København K Telefon 77 66 60 00 E-mail trojka@trojka.dk www.trojka.dk

Læs om vore øvrige lærebøger på www.trojka.dk På ONLINE TROJKA og iTrojka findes e-læringsmateriale til Trojkas lærebøger.


FORORD Trojkas undervisningsmateriale til Virksomhedsøkonomi A og B er i overensstemmelse med den gældende fagplan og lærervejledning til stofområdet virksomhedsøkonomi niveau A og B på de merkantile gymnasieuddannelser, HHX og EUX. Lærebog og opgavesamling er opdelt i to bind: • Bind 1 (B & A1) dækker den fulde fagplan på B-niveau og en stor del af A-niveauet • Bind 2 (A2) omfatter det resterende stof på A-niveau Kapitlerne om virksomhedens økonomiske forhold er opdateret i forhold til årsregnskabsloven af 2015 og dækker således den nyeste lovgivning på området. Til begge bind er der udarbejdet et omfattende materiale med opgaver, der knytter sig til de enkelte kapitler. Hertil kommer en samling af PBL-opgaver, der kan downloades fra bogens website på Trojka.dk. e-læringsmateriale findes ved at gå ind på Trojkas website www.trojka.dk – klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste bogreol klikkes på ikon med bogens forside.

Excelfiler til opgaver i opgavesamlingen kan downloades fra bogens website. Direkte weblink: http://trojka.dk/Virksomhedsokonomi-B-og-A1-2017.aspx

I både grundbogen og opgavesamlingen er der lagt vægt på, at eleverne kan anvende IT som en naturlig og integreret del af undervisningen. Opgavernes spørgsmål er formuleret ud fra forskellige taksonomiske niveauer, så opgavernes sværhedsgrad fremstår varieret. Derved afprøves eleverne i deres viden og relevante kompetencer opøves. Det er muligt at downloade lærebogens figurer fra bogens website med ekstra e-læringsmateriale. For undervisere er der adgang til vejledende løsninger til opgaverne. Det sidste kræver adgangskode, som undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via telefon eller mail til forlaget. Juni 2017 Claus Mønsted Forfatter


INDHOLD DEL 1 KAPITEL KAPITEL KAPITEL KAPITEL

VIRKSOMHEDEN OG DENS ØKONOMI 2 3 4 5

DEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL KAPITEL

RAPPORTERING 6 7 8 9

DEL 3 KAPITEL KAPITEL KAPITEL KAPITEL KAPITEL

Virksomhedens indtægter og omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Eksternt regnskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Bæredygtig virksomhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 CSR og miljø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 VIRKSOMHEDSANALYSE

10 11 12 13 14

DEL 4 KAPITEL KAPITEL KAPITEL KAPITEL KAPITEL

Hvad er en virksomhed?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Økonomisk styring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Opstart af virksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Virksomheden i vækst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Regnskabsanalyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Analyse af rentabilitet i handelsvirksomheder. . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Analyse af indtjeningsevne i handelsvirksomheder. . . . . . . . . . . . 186 Analyse af kapitaltilpasningsevnen i handelsvirksomheder. . . . . 211 Regnskabsanalyse i produktionsvirksomheder. . . . . . . . . . . . . . . . 230 VIRKSOMHEDENS STRATEGI

15 16 17 18 19

Strategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Analyse af eksterne forhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Analyse af interne forhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Opsamling på den strategiske analyse – SWOT. . . . . . . . . . . . . . . . 283 Strategisk intention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

APPENDIX A

Kontoplan i handels- og servicevirksomheder. . . . . . . . . . . . . . . . . 312

APPENDIX B

Kontoplan i produktionsvirksomheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

FORMELSAMLING

Virksomhedsøkonomi B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

FORMELSAMLING

Virksomhedsøkonomi A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319


KAPITEL 2

Hvad er en virksomhed? Virksomhedstyper OPGAVE 2.1

1. Angiv, hvilken virksomhedstype der er tale om. Handelsvirksomhed

Produktionsvirksomhed

Servicevirksomhed

Rema 1000 Carlsberg Herrefrisør Køreskole Møbelfabrik Bager Advokat Novo-Nordisk Fætter BR Bo’s Kaffe Engros

OPGAVE 2.2

1. Angiv, hvor de enkelte virksomheder befinder sig i distributionskæden. Produktion

Engroshandel

Detailhandel

Føtex Skofabrik SlikGrossisten Tøjforretning Dagrofa Logistik JYSK Slagteri

Excelfiler til opgaver i opgavesamlingen kan downloades fra bogens website. Direkte weblink: http://trojka.dk/Virksomhedsokonomi-B-og-A1-2017.aspx


6 · Kapitel 2 • Hvad er en virksomhed?

TROJK A

OPGAVE 2.3

1. Nævn 3 eksempler på hver af de 3 virksomhedstyper: Handelsvirksomheder Produktionsvirksomheder Servicevirksomheder

OPGAVE 2.4

Damefrisør Ida Hair Fladjernsvej 8 – Randers

1. Hvilken virksomhedstype (produktions-, handels- eller servicevirksomhed) er der tale om i det viste logo?

2. Hvilken virksomhedsform (ejerform) er Damefrisør Ida Hair?

3. Hvordan hæfter ejeren for gælden i virksomheden?


TROJK A

Kapitel 2 • Hvad er en virksomhed? · 7

OPGAVE 2.5

Karlo’s Ishus I/S v/ Karlo Kold og Niels Frost Grønlandsvej 9 – Herning

1. Hvilken virksomhedstype er der tale om i det viste logo?

2. Hvilken virksomhedsform (ejerform) er Karlo’s Ishus I/S?

3. Hvordan hæfter ejerne for gælden i virksomheden?

OPGAVE 2.6

1. Hvad er personlig hæftelse?

2. Hvad er solidarisk hæftelse?

3. Hvad er begrænset hæftelse?


8 · Kapitel 2 • Hvad er en virksomhed?

4. Ved hvilken virksomhedsform er der solidarisk hæftelse?

5. Ved hvilke(n) virksomhedsform(er) er der begrænset hæftelse?

OPGAVE 2.7

Randers Outlet A/S Ringboulevarden 24 8930 Randers NØ

1. Hvilken virksomhedstype er der tale om i det viste logo?

2. Hvilken virksomhedsform (ejerform) er Randers Outlet A/S?

3. Hvordan hæfter ejeren/ejerne for gælden i virksomheden?

4. Er der krav til hvor stor indskudskapitalen skal være i virksomheden?

TROJK A


TROJK A

Kapitel 2 • Hvad er en virksomhed? · 9

OPGAVE 2.8

Veras Kagefabrik ApS Vi bager de kager, der smager

1. Hvilken virksomhedstype er der tale om i det viste logo?

2. Hvilken virksomhedsform (ejerform) er Veras Kagefabrik ApS?

3. Hvordan hæfter ejeren/ejerne for gælden i virksomheden?

4. Er der krav til, hvor stor indskudskapitalen skal være i virksomheden?


10 · Kapitel 2 • Hvad er en virksomhed?

OPGAVE 2.9

1. Hvad kaldes ejerne af et aktieselskab?

2. Hvorledes kan ejerne i et aktieselskab gøre deres indflydelse gældende i selskabet?

3. Hvem har den overordnede ledelse i et aktieselskab?

4. Hvor mange ejere skal der mindst være i et aktieselskab?

5. Hvem står for den daglige ledelse i et aktieselskab?

6. Kan direktøren i et aktieselskab også være ejer af selskabet?

TROJK A


TROJK A

Kapitel 2 • Hvad er en virksomhed? · 11

OPGAVE 2.10 Bente Schumacher startede for nogle år siden skoforretningen ”Schumacher Sko” i gågaden i Århus. Da hun ikke havde nogle penge at starte forretningen med, startede hun op med et banklån og kredit fra hovedleverandøren.

1. Hvilken virksomhedstype er der tale om?

2. Hvilken virksomhedsform (ejerform) driver Bente Schumacher forretningen under?

3. Hvilke fordele og ulemper er der ved den valgte ejerform?

Forretningen gik ikke så godt i starten, men da skoen F1 blev lanceret, steg omsætningen voldsomt. Lige siden har forretningen gået godt, og efter fire år har Bente Schumacher opsparet godt kr. 110.000 i forretningen. En af Bentes veninder i Erhvervsklubben har foreslået, at Bente af hensyn til privatøkonomien skal ændre virksomhedens ejerform, så hun ikke risikerer at miste sin private formue.

4. Hvilken ejerform (virksomhedsform) vil du anbefale Bente at vælge?

5. Hvilke fordele og ulemper er der ved denne ejerform?


12 · Kapitel 2 • Hvad er en virksomhed?

TROJK A

OPGAVE 2.11

1. Angiv om nedenstående er rigtige (R) eller forkerte (F). Nr.

Udsagn

1.

Der er ikke krav om noget indskud i en enkeltmandsvirksomhed.

2.

En bank er en produktionsvirksomhed.

3.

I et interessentskab hæfter ejerne personligt og begrænset.

4.

Handelsvirksomheder består af engrosvirksomheder og servicevirksomheder.

5.

En handelsvirksomhed kan ikke være et aktieselskab.

6.

Direktøren i et aktieselskab ansættes af bestyrelsen.

7.

En sportsforretning er en produktionsvirksomhed.

8.

Ejerne skal indskyde mindst kr. 500.000 for at stifte et aktieselskab.

9.

Hvis en enkeltmandsvirksomhed går konkurs, kan kreditorerne kræve, at ejerens hus og bil bliver solgt for at betale gælden.

10.

Et kursus i bogføring i et nyt it-system er en serviceydelse.

11.

Der skal være mindst en ejer i et interessentskab.

12.

McDonalds er en engrosvirksomhed.

13.

En virksomhed kan ikke både være en produktions- og en handelsvirksomhed.

14.

Et iværksætterselskab kræver en indskudskapital på mindst kr. 1.

15.

I et iværksætterselskab har ejerne begrænset hæftelse.

R

F


TROJK A

Kapitel 2 • Hvad er en virksomhed? · 13

OPGAVE 2.12

1. Besvar spørgsmålene nedenfor. Nr.

Spørgsmål

1.

Hvad er karakteristisk for en handelsvirksomhed?

2.

Hvad er karakteristisk for en produktionsvirksomhed?

3.

Hvad er karakteristisk for en servicevirksomhed?

4.

Hvordan hæfter ejeren i en enkeltmandsvirksomhed?

5.

Hvordan hæfter ejerne i et interessentskab?

6.

Hvad er et kapitalselskab?

7.

Hvordan hæfterne ejerne i et kapitalselskab?

8.

Hvor stor skal indskudskapitalen være i et aktieselskab?

9.

Hvor stor skal indskudskapitalen være i et anpartsselskab?

10.

Hvor stor skal indskudskapitalen være i et iværksætterselskab?

11.

Hvem står for den daglige ledelse i et aktieselskab?

Svar

Virksomhedsøkonomi B & A1 - 1. udgave - Opgavesamling - Læs uddrag af bogen  
Virksomhedsøkonomi B & A1 - 1. udgave - Opgavesamling - Læs uddrag af bogen  
Advertisement