Page 1

BA Celf a Dylunio

0300 500 1822 www.ydds.ac.uk


Y CELFYDDYDAU CREADIGOL

Celf a Dylunio

PRIF FFEITHIAU Cynnwys y cwrs

Modylau enghreifftiol

Mae'r cwrs arloesol ac unigryw hwn yn caniatáu ichi astudio celf a dylunio trwy gyfrwng y Gymraeg, i gyfathrebu yn y Gymraeg â’r tiwtoriaid a’r myfyrwyr ac i edrych ar ddiwylliannau gweledol creadigol Cymru.

• • • • • •

Byddwch yn ymwneud â gwaith ymarferol ym meysydd dylunio, gwaith digidol, cyfrwng cymysg, gwaith dau a thri-dimensiwn a phrosiectau creadigol. Bydd y gwaith ymarferol yn cael ei danategu gan ddamcaniaethau a hanes celf a dylunio ynghyd â dealltwriaeth eang o bwysigrwydd y diwylliannau gweledol yn y byd creadigol. Ar ôl datblygu eich sgiliau ymarferol, wrth symud ymlaen yn y cwrs, byddwch yn canolbwyntio’n fanylach ar agweddau o gelf a dylunio ac yn ogystal bydd cyfleoedd i ddatblygu’r sgiliau yma mewn prosiectau creadigol. Bydd y radd yn cynnig rhychwant cyffrous o fodylau mewn amgylchedd cefnogol a heriol i fyfyrwyr a fydd yn caniatáu i chi ddatblygu eich doniau creadigol personol mewn celf a dylunio a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg.

Argraffu Cyfrwng cymysg 2D/3D Astudiaethau gweledol Prosiect creadigol Prosiect cynllunio proffesiynol Digidol

Prif nodweddion • Staff a chanddynt gymwysterau proffesiynol, academaidd a diwydiannol • Teithiau, cynadleddau a digwyddiadau rheolaidd - yn genedlaethol a rhyngwladol • Datblygu sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer gwaith a hunangyflogaeth • Cyfle i gymryd rhan mewn meddwl creadigol, hunanfynegiant, trafod a chyfathrebu

Cyfleoedd gyrfa • • • • •

Artist Proffesiynol/Cymunedol Artist celf gyhoeddus Curadu Gweinyddwr Celf Dysgu uwchradd a chynradd

Côd UCAS BA Celf a Dylunio - W000

Lleoliad Campws Caerfyrddin

Hyd y cwrs 3 blynedd llawn-amser. Rhan-amser ar gael hefyd.

Gofynion derbyn Fe'ch gwahoddir i ymweld â'r Brifysgol i drafod y cwrs. Mae mynediad yn dibynnu ar deilyngdod unigol yr ymgeisydd.

Ysgoloriaethau Mae nifer o ysgoloriaethau ar gael i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae modd gwneud cais am un o brif ysgoloriaethau y Coleg Cymraeg Genedlaethol i astudio’r radd hon, sy’n £3,000 dros 3 blynedd.


Manylion pellach Am fanylion pellach, cysylltwch 창: Bryan Thomas b.thomas@ydds.ac.uk 01267 676612

BA Celf a Dylunio  

Art and Design degree through the medium of Welsh

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you