__MAIN_TEXT__

Page 1

1


2


3


4


5


6


7


8


10


SECTIE-C is Vrij. Experimenteel. Creatief. Ongelimiteerd. Samenspel. Leerzaam en lerend. Uitnodigend. Warm. Open. Verwonderend. Bevreemdend. Anders. Initiatiefrijk. Kennisintensief. Continu in beweging. Uniek. Speels. Van en voor iedereen. Bottom-up. Sociaal. Duurzaam. Innovatief. CreĂŤrend. Divers. In ontwikkeling. Kansrijk. Groots. Groen. Aangenaam. Deze unieke combinatie van waarden willen we voeden, uitbouwen en borgen. Op de best mogelijke manieren. Dat vraagt regie. Visie. Professionalisering. Goede ideeĂŤn. En slim samenwerken. Met elkaar en met iedereen die met ons mee wil doen. Sectie-C = Eindhoven. We stellen ons letterlijk open om met de stad en met de provincie Noord-Brabant een nieuwe sprong te maken. Want die is echt nodig. Dit visieboek is de aanzet daartoe.

11


12


DOEL VISIEBOEK Eindhoven is in beweging. Sectie-C is in beweging. In deze snel veranderende wereld is het zaak het unieke karakter van Sectie-C - de permanente tijdelijkheid - te bewaken en borgen. Nu. Daar gaat het om. Dat is het doel van dit visieboek. We kunnen dit niet alleen waarmaken en dat willen we ook helemaal niet. We zetten juist vol in op verbinding. Met jou. Opening up to the city. Sectie-C is waardevol en wordt nog veel waardevoller. Voor Nederland. Voor Noord-Brabant. Voor Eindhoven. En voor de bewoners van het terrein. Sectie-C creëert als het ware ‘de grond’ waarop andere ideeën kunnen groeien. In dit visieboek laten we je daarom graag zien wat de kracht is van Sectie-C. Profielschetsen van een aantal bewoners van Sectie-C geven je alvast een goed beeld van de diversiteit op het terrein. We delen echter ook onze plannen en toekomstdromen. Hoe we Sectie-C met de stad gaan verbinden. En welke innovaties en veranderingen we door gaan voeren, zowel op het terrein als in onze programmering. Een ding is hier glashelder: alles schreeuwt om samenwerken. Binnen en buiten Sectie-C.

13


2013, Collaboration-O, foto: Niels Hoebers

14


15


2018, Bestuur vereniging Sectie-C

Illustraties: Saskia Overzee

16


VOORWOORD 1/3

Ambities bestuur Sectie-C “Zo’n tien jaar geleden ben ik samen met Martin, Tiddo, Joost, Bart, Luuk, Niels, Emiel en Kim in een ruimte van Rob van der Ploeg - achter Plaza Futura - Collaboration-O gestart. We hadden daar nog allemaal onze eigen plek maar ik heb toen wel de waarde van een collectief leren kennen. En vooral ook hoe je dat organiseert. Later is Collaboration-O naar dit terrein verhuisd. Daaruit is Sectie-C ontstaan. Op Sectie-C konden we (toen) alles doen wat we wilden. De ongecontroleerdheid bood ruimte voor experiment. Ieder individu groeide door gebruik te maken van het collectief. Mijn conclusie? Als je de juiste krachten bundelt kun je alles bereiken. Een bijzonder gevoel. Ik steek mijn energie daarom graag in het borgen van de dynamiek die deze manier van samenwerken nodig heeft. Op Sectie-C maar ook buiten Sectie-C.”

beschermen. In een stad als New York zie je dat vergelijkbare creatieve ‘hotspots’ steeds verschuiven maar dat lukt in Eindhoven niet. Daar is de stad simpelweg te klein voor.” “Om de oorsprong van Sectie-C te begrijpen moet je goed blijven kijken naar hoe het ontstaan is. Volledig bottom-up in plaats van top-down. Je moet daarvoor teugels durven laten vieren. Ruimte creëren. Geloven in permanente tijdelijkheid. Ik hoop dat de waarde van Sectie-C zo zal groeien dat dit niet meer kan veranderen. Die stroomversnelling is nu nodig. Wij moeten als Bestuur anderen laten voelen en zien dat er op Sectie-C erg veel mogelijkheden zijn. Starters moeten zich hier thuis voelen. We willen de rol van Sectie-C voor Eindhoven kwantificeren opdat de waarde van Sectie-C de erkenning krijgt die het verdient.”

“Eindhoven zit in de lift. Wordt steeds populairder. Hoe zorgen we er dan wel samen voor dat Sectie-C - die plek van vrijheid en experiment - kan blijven bestaan? De oorsprong Sander Wassink mag niet verloren gaan. Die wil ik dan ook Bestuurslid Sectie-C

17


VOORWOORD 2/3

Ambities bestuur Sectie-C “Ik wil bedenken maar ook doen. Zelf initiëren en kaders scheppen en liever niet in een al rijdende trein stappen. Grote ideeën praktisch en uitvoerbaar maken. Dingen in beweging krijgen. Verbinden. Dat is meteen ook de rol die ik binnen het bestuur vervul. Toen ik nog op de Design Academy zat huurden we met een groep grotendeels internationale studenten al een atelier op Sectie-C. We leerden veel van elkaar en van de andere bewoners van Sectie-C. Een goede omgeving is belangrijk voor creatieven. We zuigen alles op als een spons. Het is echter wel belangrijk dat de energie blijft en juist die zag ik de laatste jaren wat verdwijnen op Sectie-C. Ik zit in het bestuur omdat ik die energie (weer) wil voelen en ervaren. Dat is mijn hoger doel. Ik heb een horizon nodig: waar gaan we naartoe? Dit visieboek moet die richting geven. We moeten benoemen, uitstralen en creëren wat we willen. Dat lijkt misschien vanzelf te gaan maar zo makkelijk is het niet.”

“Sectie-C mag nooit stilstaan en Sectie-C is ook nooit ‘af’. We (wij als bewoners maar ook de omgeving waarbinnen we acteren) moeten erin blijven investeren. Blijven denken in nieuwe kansen. Want de waarde van Sectie-C voor Eindhoven is groot en wordt nog groter. Op Sectie-C is niets te gek en dat levert mooie dingen op. De drijvende kracht daarachter is uitwisseling. Delen. Dit kunnen ideeën zijn, specialismen, visies, technieken of gereedschappen. Alles kan. Ervaren mensen helpen hier jonge mensen. Het terrein is een educatiegebied. Je mag hier initiatief nemen en je mag hier fouten maken. Sectie-C = continu beweging. Dat moeten we voeden want juist dat zorgt voor synergie. Er liggen kansen genoeg maar die moeten we, samen met alle stakeholders, nu wel verzilveren.”

Esther Jongsma Bestuurslid Sectie-C

18


VOORWOORD 3/3

Ambities bestuur Sectie-C “Het is ontzettend inspirerend samen met anderen op een plek bezig te zijn. Dat had ik al ervaren in het Temporary Art Centre (TAC) in Eindhoven. Ik ben geïnteresseerd in sociale systemen en het functioneren van communitys. Samen met een groep andere ontwerpers heb ik ‘We Are’ opgericht. Dit is een ontwerperscollectief dat zich bezighoudt met social design en gevestigd is op Sectie-C. Toen Esther Jongsma me vroeg in het bestuur van Sectie-C te komen hoefde ik daar niet lang over na te denken. Sectie-C is immers ook een community. Ik ben van een andere generatie dan Sander en Esther. Dat is goed, want het bestuur moet het vertrouwen hebben van alle bewoners. Ongeacht hun leeftijd of focusgebied. Daar draag ik ‘als jonkie’ hopelijk aan bij. We zijn met z’n drieën begonnen in januari 2017. Het oude bestuur hield het voor gezien. Ik zag, net als Sander en Esther, dat de energie op Sectie-C wat wegglipte. Dat moeten we omkeren. En dat gaan we ook omkeren.”

“Er zijn niet veel plekken te vinden waar dingen werken zoals ze werken op Sectie-C. Er ontwikkelt zich hier een totaal nieuwe manier van ondernemer- en ZZP-schap. Daar draagt de locatie aan bij (doordat veel op de begane grond zit en iedereen een soort van voortuin heeft waardoor je makkelijk contact maakt) maar ook de innovatiekracht van de bewoners. Sectie-C wordt meer en meer een merk waar je bij wilt horen en dat moeten we voeden. Het gevaar dat het uit elkaar valt ligt namelijk altijd op de loer. Daarom is de vereniging Sectie-C ook zo belangrijk. We kunnen niet zonder de ‘social glue’. Sectie-C is een groot speel- en testterrein dat een eigen leven leidt. Er zijn geen grenzen. Allerlei verschillende groepen mensen hebben hier hun plek gevonden. Dat moeten we met z’n allen in gang blijven houden. Een groot gebaar moet met elkaar. Ik vertrouw erop dat dit document en mijn inzet daaraan bijdragen.”

Hannah van Luttervelt Bestuurslid Sectie-C

19


20


21


22


INHOUDSOPGAVE Sectie-C is p. 11 Doel van het Visieboek p. 13 Voorwoord p. 17-19 Sectie-C in perspectief p. 26 Organisatiestructuur p. 36 De mensen van Sectie-C p. 38 Sectie-C wordt p. 47 Koffiehuisje in voormalig portiershokje p. 53 Buitenterrein p. 64 Sectie-C en DDW p. 74 Jaarprogramma p. 97 Diners, ontbijtsessies en overnachtingen p. 104 Visit Sectie-C p. 116 Muziek en theater p. 119 Film en persoonlijke evenementen p. 126 De Kantine p. 134 Artist in Residence p. 143 Bouwen aan een systeem: opdrachtgeverschap p. 147 Nawoord p. 167 Colofon en contact p. 168 Profiel Digifab p. 30 Profiel VANTOT p. 34 Profiel Jelle Mastenbroek en Floor Frings p. 44 Profiel Stiching BAASS p. 50 Profiel Enlightens p. 62 Profiel Translab p. 72 Profiel Fotofestival p. 102 Profiel Onterfd Goed p. 112 Profiel Anker Studio p. 120 Profiel Enrichers p. 132 Profiel Manon Vosters p. 138 Aanbeveling Marie-Ann Schreurs p. 32 Aanbeveling Cees Donkers p. 42 Aanbeveling Daan Melis p. 48 Aanbeveling Mark de Greeff p. 60 Aanbeveling Martijn Paulen p. 70 Aanbeveling Freek Couteaux p. 84 Aanbeveling Frank van den Eijnden p. 114 Aanbeveling Jochem Goedhals p. 140 23


ILLUSTRATIE INDEX

24


25


SECTIE-C IN PERSPECTIEF: totstandkoming en ontwikkeling* Eindhoven? Dat was over een periode van ruim 100 jaar eigenlijk vooral Philips. Tot midden jaren ’90. Toen raakte Eindhoven in een depressie omdat nagenoeg alle maakindustrie naar lagelonenlanden verplaatst werd. Een grote klap, vooral ook voor het centrum en voor stadsdeel Strijp, waar veel fabrieken stonden. Rein Welschen (destijds burgemeester), Henk de Wilt (destijds bestuursvoorzitter TU Eindhoven) en Theo Hurks (destijds voorzitter van Kamer van Koophandel ZuidoostBrabant) pakten de handschoen op. Samen verkenden ze een nieuw perspectief.

26


Nieuwe identiteit Met hulp van kunstenaars en onderscheidende initiatieven transformeerde ‘De Witte Dame’ - een markant fabrieksgebouw in het centrum - tot een iconische plek. De Design Academy vestigde zich in dit gebouw. Dit droeg mede bij aan de identiteit van Eindhoven: stad van Technologie, Design en Kennis (TDK). Ook stadsdeel Strijp veranderde ingrijpend. Je treft daar nu een goede mix van eigentijds wonen, cultureel recreëren, design, flexwerkplekken en creatieve bedrijven. In een tijdsbestek van dertig jaar vond Eindhoven zichzelf opnieuw uit. De stad bekleedt nu een belangrijke positie in de wereld van design en innovatie. Ontstaan Sectie-C Sectie-C is ook een voormalig fabrieksterrein in Eindhoven, maar dan in de wijk Tongelre. Tot 2007 zat het bedrijf Stork op het terrein. In 2010 begonnen Rob van der Ploeg (creatief projectontwikkelaar) en Martin Schuurmans (ontwerper) hier een community. Zij vroegen ontwerpers Sander Wassink, Niels Hoebers, Tiddo Bakker, Bart van Uden, Joost Gehem, Emiel Arts en Luuk van den Broek zich hierbij aan te sluiten. Dat deden ze. Zo is Sectie-C ontstaan.

beginjaren van Sectie-C wisselden de bewoners van het terrein nachtenlang van gedachten over hoe de community - die bleef groeien het beste functioneert. Samen creëerden ze een mentaliteit die de bewoners ook nu nog kenmerkt. Door ontmoetingen - maar ook door confrontaties - ontstond veel vanzelf. Er was en is ruimte voor inspirerend samenwerken naast onderscheidende individuele projecten. Experiment en zelfontplooiing staan centraal. Jonge, creatieve studenten en starters vestigen zich op Sectie-C om zich te ontwikkelen tot ware professionals. Op het terrein bestaan dan ook verschillende fases binnen het ondernemerschap en kunstenaarschap naast elkaar. Ook zijn er veel verschillende specialiteiten. Hierdoor komt er veel tot stand. Bewoners leren van elkaar, inspireren elkaar en trekken zich aan elkaar op.

Groei en professionalisering: vereniging Sectie-C Sectie-C groeit. Steeds meer creatieve ondernemers kozen en kiezen voor Sectie-C. Er zijn nu meer dan 250 kunstenaars, ontwerpers, muzikanten, ondernemers, schrijvers en ambachtslieden op het terrein. Deze groei vraagt om professionalisering van de organisatie achter Sectie-C. Nadat stichting MeRo Collaboration-O het terrein in 2012 kocht richtten de huurders De ontwerpers betrokken eerst, zoals we het nu daarom vereniging Sectie-C op. Deze vereniging kennen, Hal 14, maar al snel kozen ze voor Hal 6. beschermt en behartigt de belangen van de Deze ruimte doopten ze om tot Collaboration-O. bewoners. Power to the people. Daarnaast zet Zowel lokale als internationale studenten ze de koers van Sectie-C uit. kregen al snel de kans zichzelf te ontplooien op Sectie-C. Het DNA van Sectie-C Zelfredzaamheid en eigen regie van de bewoners bepalen het karakter van Sectie-C. De bewoners zijn dan ook zelf verantwoordelijk *Met dank aan Cees Donkers die de input voor voor de structuur binnen de community. In de deze tekst leverde

27


1995, Stork, foto: familie van Rooij

28


29


‘Digifab maakt in no time precies datgene wat je nodig hebt’

30


SJOERD VERVER / DIGIFAB Digifab staat voor Digital Fabrication. Naast lasersnijden kun je bij Digifab terecht voor ondersteuning bij het ontwerpen en bouwen van prototypes. Digifab werkt niet met minimale oplages. Dat maakt het uitproberen van een product voor zowel studenten als bedrijven een stuk laagdrempeliger. Bedrijven op en buiten Sectie-C maken daarom graag gebruik van de expertise en dienstverlening van Digifab. Sjoerd Verver en Bas Botermans zijn de mannen achter Digifab. Ze zijn beide zo’n tien jaar geleden afgestudeerd als Industrial Designers aan de TU Eindhoven.

Ambitie Sjoerd zou graag zijn kennis en expertise deelbaar maken met en kenbaar maken aan een groter publiek. Hij denkt na over het organiseren van workshops op Sectie-C die Digifab bijvoorbeeld kan organiseren voor studenten van de TU Eindhoven. Dit mogelijk in samenwerking met andere partijen op Sectie-C.

Digifab en Sectie-C Digifab is een echt maakbedrijf met hele specifieke kwaliteiten. Ze denken en schakelen makkelijk met je mee. Nagenoeg iedereen op Sectie-C doet dan ook regelmatig een beroep op hun specialismen. Ze maken in no time Achtergrond precies datgene wat jij nodig hebt, of het nu een Sjoerd en Bas kwamen er tijdens hun studie missend onderdeel van een machine is of een al achter dat ze zich graag focussen op ontbrekend naambordje. Digifab concurreert de gebruiker en (dus) op het maken van eigenlijk met niemand en werkt met iedereen prototypes. Dat betekende automatisch veel samen. Het is een bedrijf waar bewoners van lasersnijwerk. En in dit specialisme was nog Sectie-C - maar ook veel bedrijven daarbuiten veel winst te behalen. Ze startten daarom in - graag mee samenwerken. Sjoerd zelf ziet 2010 hun eerste bedrijf: Easy-Laser. Ze richtten Sectie-C als een fijne, ruwe plek met open en zich vooral op het bewerken van materialen behulpzame mensen. Hij staat zelf graag klaar zoals hout, plastics, vilt en leer. Het eerste voor studenten en start-ups. Wil ze echt verder halfjaar werkten ze vanuit huis. Ze begonnen helpen. Studenten krijgen daarom korting op met één laserapparaat in de keuken maar na laserwerk dat ze uitbesteden aan Digifab. een week verhuisden ze al door naar de schuur. Verre van ideaal, want de grens tussen werk en privé verdween. Op Sectie-C konden Sjoerd en Bas toen gelukkig de eerste ruimte van Hal 4 huren. Ze begonnen in een klein kantoortje, maar zijn nu flink gegroeid in expertise en in soort en hoeveelheid werkzaamheden. Sjoerd en Bas kochten in 2014 hun eerste cnc freesmachine. Ze besloten toen meteen ook hun bedrijfsnaam te veranderen. Easy-Laser werd Digifab. Dat dekte de lading veel beter.

31


MARY-ANN SCHREURS, VOORMALIG WETHOUDER INNOVATIE EN DESIGN, CULTUUR EN DUURZAAMHEID (GEMEENTE EINDHOVEN) Ter aanbeveling

32


“Wij zijn culturele wezens. Wij beantwoorden steeds actief de, in essentie culturele, vraag wat we willen zijn door wat we dag in dag uit doen. Zo vormen we de samenleving die we zijn. We kunnen die samenleving dus ook anders vormgeven. Dingen anders doen. En daar staat voor mij Sectie-C voor. Beter doen. Meer doen. Voor allen doen. Iedereen doet op Sectie C natuurlijk ook zijn eigen ding. En die dingen zijn verbazingwekkend. Vrolijk. Inspirerend. Van alles. De moeite waard. En - zich onderscheidend van andere plekken in Eindhoven - bij elkaar passend. Een speciaal stukje Eindhoven. Daarbovenop vormt Sectie-C als geheel - in ieder geval voor mij - de ideale samenleving. Niet dat er nooit conflicten zullen zijn. Maar het is niet ieder voor zich en God voor ons allen. Ook Sectie-C als geheel wordt met

elkaar, voor elkaar en voor anderen continu verbeterd. Een wonderbaarlijke vermenigvuldiging van vissen en brood. Het zorgt voor een uniek gebied waar ruimte is voor anderen. Voor delen. En nog mooier: het is geen gated community. Sectie-C werkt actief samen met alles en iedereen buiten Sectie-C. De deur staat wagenwijd open. Ze nodigen ook de omgeving uit er te zijn en te doen. Ik vind het oneindig ontroerend hoe ondernemers, die zich vaak toch al drie slagen in de rondte moeten werken, hier met elkaar en met de familie Roos verantwoordelijkheid nemen voor meer zijn. Voor met z’n allen een samenleving zijn. Omdat ze het juist vinden, het willen en het DOEN.”

33


‘Innovaties en nieuwe technologie waardevol toepassen in het dagelijks leven’ 34


ESTHER JONGSMA & SAM VAN GURP / VANTOT Ontwerpstudio VANTOT bestaat uit Esther Jongsma en Sam van Gurp. Beide hebben veel interesse in technologie en verlichting. Ze werken momenteel hard aan de ontwikkeling van de verlichting voor het toekomstig park in Het Emmasingelkwadrant in Eindhoven. De gemeente Eindhoven en de Dutch Design Foundation, in samenwerking met zonnepanelenfabrikant Solliance, daagden drie ontwerpstudio’s hiervoor uit, waaronder VANTOT. De keuze viel op het ontwerp van Esther en Sam. VANTOT vertaalt innovaties en technologie naar het dagelijks leven van mensen, zodanig dat ze echt meerwaarde creëren. Eindhoven, de stad van Technologie, Kennis en Design (TDK), vormt het ideale platform daarvoor. Bedrijven en designers vormen hier een goede match. Achtergrond Esther en Sam kwamen in hun tweede jaar van Design Academy Eindhoven naar Sectie-C. Dit was in de beginjaren van Sectie-C. Ze huurden, samen met acht andere (internationale) studenten, één grote ruimte. Ze spaarden en investeerden in machines en maakten - gebruikmakend van restmaterialen - een fijne gezamenlijke werkplek van de ruimte. Esther en Sam hielden en houden van aanpakken. Sectie-C prikkelde hun ondernemende karakters. Zowel Sam als Esther voelde op Sectie-C ook alle ruimte om zich van student tot professional te ontwikkelen. Ze zagen dat ontwerpers zich hier aan elkaar optrokken. Dit zorgde voor groei. Ze studeerden allebei in 2014 af en trokken toen met twee andere ontwerpers in een grote, eigen atelierruimte.

SolarSquare Design Challenge De Challenge bood VANTOT de mogelijkheid samen te werken met marktpartij Solliance Solar Research, dat gevestigd is op de High Tech Campus. De vraag was: ‘Maak een installatie voor het park met de zonnepanelen van Solliance’. Esther en Sam creëerden met hun ontwikkeling van de straatverlichting bewustzijn. Ze legden de focus op de relatie tussen de zon, energie opwekken en zonnepanelen. De verlichting van VANTOT (in het park in het Emmasingelkwadrant) is straks goed zichtbaar in het centrum van Eindhoven. Het park verbindt Strijp met het Centraal Station. Deze route wordt uitgelicht gebruikmakend van de beweging van het (zon)licht. De straatverlichting kan in een verder stadium ook reageren op de aan- of afwezigheid van voorbijgangers. VANTOT en Sectie-C De ontwikkeling van bovengenoemde installatie vraagt veel onderzoek en prototyping. VANTOT kan prototypes gelukkig makkelijk testen op het Sectie-C terrein. En dit brengt bedrijven als Solliance ook weer dichter bij Sectie-C. Esther en Sam juichen het toe dat steeds meer ontwerpers het terrein inzetten als ontmoetings- en experimenteerplek. Ze willen graag dat bedrijven en organisaties op deze manier letterlijk dichter bij de ontwerpers komen en nauwer betrokken worden bij het ontwerpproces.

35


ORGANISATIESTRUCTUUR Sectie-C heeft meer dan 250 verschillende bewoners. Deze huurders zitten verspreid over de verschillende kantoorpanden en voormalige fabriekspanden. Deze panden noemen we Hallen.

zicht te krijgen op wat er speelt op het terrein. Hier zit ook iemand van het bestuur bij. De Hallenmeister organiseert in zijn of haar Hal ook zelf vergaderingen met de huurders van die Hal. Huurders voelen zich zo gehoord en het bevordert de onderlinge communicatie.

Stichting MeRo en vereniging Sectie-C Sinds 2014 zijn Hanne Geenen, Maarten Roos en Ronny Roos (stichting MeRo) de terreineigenaren van Sectie-C. Zij gaan over de verhuur van alle kantoren en ateliers. Om de belangen van de huurders te bewaken, hebben we in datzelfde jaar vereniging Sectie-C opgericht. Alle bewoners zijn lid.

Verdere professionalisering en samenwerking met externe partijen De organisatie achter Sectie-C professionaliseert zich steeds verder. Zo werkt het bestuur vanaf medio 2017 samen met Translab Collectief. Zij ondersteunen het bestuur op het gebied van organisatie, productie en zakelijke en maatschappelijke ontmoetingen. Daarnaast Taken bestuur vereniging Sectie-C werken ze met verschillende partijen samen. Het bestuur van de vereniging heeft verschilDenk bijvoorbeeld aan (externe) curatoren, lende taken. Hieronder vallen een goede Eindhoven365, de Dutch Design Foundation en relatie onderhouden ĂŠn samenwerken met de maatschappelijke partijen in de buurt (zoals terreineigenaren. Goede communicatie mĂŠt WIJeindhoven). en tussen de verschillende bewoners organiEr zijn legio kansen om samen stappen seren. Initiatieven van bewoners stimuleren. En te zetten. Stichting MeRo, Dutch Design contacten met externe stakeholders leggen en Foundation en Eindhoven365 moedigen dit ook onderhouden. Dit laatste om samen met hen de aan. De komende vijf jaar richten we ons op: waarden van Sectie-C te borgen en verder uit te bouwen. - Talentontwikkeling - Inclusiviteit Werkgroepen binnen de vereniging Sectie-C - Maatschappelijke verbindingen Het bestuur stimuleert bewoners. We juichen de - Educatie komst van werkgroepen binnen de vereniging - Experiment toe. Sectie-C heeft vele disciplines en specia- Duurzaamheid lismen op het terrein. Door deze krachten te bundelen, krijg je sterke werkgroepen die Samen met alle stakeholders kijken we dus goede initiatieven nemen. Dit leidt ook tot meer continu naar hoe we het terrein nog aantrekbetrokkenheid bij de bewoners van Sectie-C. kelijker en interessanter kunnen maken. Het is daarbij echter wel van belang dat we een Hallenmeisters goede balans vinden en behouden tussen Het bestuur van Sectie-C heeft voor iedere Hal bezoekers ontvangen enerzijds en een goede woordvoerders aangewezen. Deze Hallenwerkomgeving voor de bewoners van Sectie-C meisters komen eens per maand samen om zo anderzijds.

36


37


DE MENSEN VAN SECTIE-C 40GradenZuid

Autorijschool Pompert

deepinnovations

Figr1

Peter Roording

Peter Pompert

Gregor KlemenÄ?iÄ?

Ho Sun Ching

AALTRA

Baby & Buik Fotografie

Department B

Fleur Hulleman

Rilana Van der Ven

Britt Roelse

Ben Hohman

Fleur Hulleman

Actionsign BV

Bart Joachim

Design studio Tijs Gilde

Florian Visser

Jos Van Kemenade

Bart Joachim van Uden

Tijs Gilde

Florian Visser

Adriaan de Man

Beluqa

Diego Fievre

Gemeente Eindhoven

Adriaan De Man

Ronald Sponselee

Diego Faivre

Gemeente Eindhoven

Afslag Eindhoven

Ben Hohmann

Digifab

Gert ! Concept & Creatie

Dorien Van Witteveen

Ben Hohmann

Sjoerd Verver

Gert Swinkels

Agnieszka Mazur

Bijster Care

Bas Botermans

Gijs Poelmans

Agnieszka Mazur

Bart Bijster

dozenfabriekje

Gijs Poelmans

AIM-3D design

Bloem & Dal-wol en meer

Klaartje Van Nistelrooij

Global Investigation

Leek Boers

Corine Bloemendal

Du Kantoor

Consultancy & Law BV

AltijdThuis BV

Bram Mauer

Ferhat Yildirim

Salim Gurdal

Dave Hellings

Bram Mauer

Dukino

Good Bandits

Anker Studio

Bula

Marcel Dukino

Max Lumbela

Daan Koch

Vera Van Ijzendoorn

E4free-solarcar

Gurdal Beheer BV

Wannes Koolen

Burning Barrel

Gerard De Bruyn

Salim Gurdal

Erik van Schenk

Jac Van Geloven

Ebla

Haigroep

Archipel Thuis BV

By Yoon i.s.m. Lydia Roos

Yvonne Loekemeijer

Hakan Gungor

Chantal Beks

Yoni Haacke

Educom Eindhoven BV

Hannah van Luttervelt

Arjan Ooms

Capricornio BV

Frans Bouwmans

Hannah van Luttervelt

Arjan Ooms

Henri Korevaer

Elan4You

Hanne Geenen Management

Art Experience by KRL

Cesuur BV

Halil Kose

Hanne Geenen

Henri Korevaar

Marion Janssen

Eldesign

Hedwich Hooghiemstra

Asure vof

Chris & Jody Vingoe

Eliska Slavokova

Hedwich Hooghiemstra

Ahmet Yilmaz

Jody Vingoe

Ellen de Ruiter Pedicure

Heuvelmans Advocaten

Cagri Savasan

Connexxion Taxi Services BV Ellen De Ruiter

Ahmet Yilmaz

Han Rietberg

Emely Eman Fotografie

Marcel Heuvelmans

Atelier Aroha

ControlPortals BV

Emely Eman

Houtwerff

Leonie Kusters

Hans Vriend

Epia Mustafa Centikol

Jorrit Van der Werff

Atelier Dragt

Copal en consorten

Enlightens

Ilse Wouters Academy

Wessel Dragt

Gerben Copal

Mies Loogman

Ilse Wouters

Atelier Franka van Lent

Core Education

Eric van Horrik Fotografie

Impulz Decorum

Franka Van Lent

Leon Meijs

Eric Van Horrik

Anthony Van de Laar

Atelier Jusca

Cura Dienstverlening

Espresso Strietman

Institute for Applied

Justine Van den Heuvel

Nadia Marouane

Wouter Strietman

Motions

Atelier Mats

Daan Brandenburg

Festilook

Govert Flint

Mats Horbach

Daan Brandenburg

Nancy Ketelaars

Interactive Matter

Auto Prominent BV

Decofiti

Fidante Belastingadviseurs

Serge Offermans

Gerrit Roos

Emil Van der wijst

Kaj Vroemen

Internetwerk Nederland BV

38

Eindhoven BV


terug te vinden in het visieboek

Boechie Van de Brand

La Cita Mobile

Eric Bongers

Piano Erix

Isi Clean BV

Gijs van Bon

Mijn Rechterhand

Eric Swinkels

Prisella Isidora-Janga

Tijs Rooijakkers

Bewindvoering

Plinkr

Izaak Imagery

Lea Mestres

Pauline Landmeter-Heijns

Floris Went

Izaak Bakker

Lea Mestres

Miss Milivolt

Plint

Jakajima BV

Li labyrinth

Angela de Weijer

Mia Goes

Pieter Hermans

Lydia Roos

Mizdruk ink’orporated

Plott

Jan Bogaerts Fotografie en

Lighttown Projects

Jan-Willem Van der Looij

Mireille Burger

Media Productie

Ed De Kievit

MM Ruimtelijk ontwerp

Rudi Boiten

Jan Bogaerts

Lucas Muñoz

Michiel Mulder

Portret Studio Emposse

Jean-Pierre van den Kruijs

Lucas Muñoz

Muis Kunsteducatie

Anniek Mol

Visual Art

Lucie Jansen

Manja Eland

Premium Investment BV

Jean Pierre Van de Kruijs

Lucie Jansen

Nacho Carbonell

Jaap Willems

Jelle Mastenbroek

Lumenso

Nacho Carbonell

PrintPlan

Jelle Mastenbroek

Paul Baselmans

Natuurlijk Beter Bewegen

Jeroen Overweg

Jetske Visser

Maarten Coolen

Bert Brinkman

Probst Administratief

Jetske Visser

Creating Images

Niek van der Heijden

Francoise Probst

Joan Vellve

Maarten Coolen

Niek Van der Heijden

Projects Arts & Culture -

Joan Vellvé Rafecas

Maarten van den Beemt

Niels Hoebers Stop

Teacher Fine Arts and

Job van den Berg

Maarten Van den Beemt

Motion Studio

Design

Job Van den Berg

Manon Vosters

Niels Hoebers

Ameli Viaux Trillat

Joep Huisinga

Photography

Nick Beens

Property Value Invest BV

Joep Huisinga

Manon Vosters

Nick Beens

Arjan Thomassen

John Groenen Timmer-

Mark Arends Photography

Nieuw Wind Beheer

Psy Praktijk Bos

werken

Mark Arends

Terrence Busby

Ingrid Bos

John Groenen

Mark Vrinzen

Nob Ruijgrok BV

Publish Impuls BV

Jongens en co

Mark Vrinzen

Nob Ruijgrok

Rik Stuivenberg

Ben Lardinois

Marketing Lynx

Nomaz

PXM Projecten

Joost Gehem Design &

Ektor Tsolodimos

Norin Martinez

Annerie Meul-Van Poppel

Realisation

Marloes van Bennekom

Open Circle Solutions BV

Raphael Coutin

Joost Gehem

Marloes Van Bennekom

Patrick Deenen

Raphael Coutin

Jorgen Fleskens

Maro Manufacturing

Paintings

RAS Trading

Bassist Docent

Costel Croitoru

Koen Geerts

Sezgin Aydin

Jorgen Fleskens

Mathilde Nakken

Paul Heijnen Studio

Reclam

Juuts Soeperie

Mathilde Nakken

Paul Heijnen

Kawa Karim

Judith Van Kimmenade

Mato Architecten

Paul Schillemans

Red Bastard

Kaspar Eisenmeier

Floor Frings

Paul Schillemans

Meegan Denkers

Kaspar Eisenmeier

Mediaverse

Pedicurepraktijk Jolanda

Rene Siebum

Kiwano Design Studio

Sander Van Tuel

Jolanda Visser

Rene Siebum

Hale Yesilyurt

Meesterkox

Peeters Onroerend Goed BV

Ronald Smits Photography

KNUBB e-motion

Jorrim Kox

Frank Peeters

Ronald Smits

engineering

Terry Weerdmeester

PhysiBuild

Roxxi

Michel Knubben

Meubeltaal

Dionne Neilen

Iris Vereijken

39


Flor Brohm

Coen Blankwaard

The Travel Agency Of Things VIGOR HR Services

Eri Vereijken

Studio Corradino Garofalo

The Travel Agency Of Things

Stefan Maas

Saskia Overzee

Corradino Garofalo

Theo Kuijpers

Vinotion BV

Saskia Overzee

Studio Dag

Theo Kuijpers

Egbert Jasperse

Scientia ICT Solutions

Guus Van Leeuwen

Tiddo Bakker

Visual Focus

Ernst Rijk

Studio Elke van den Berg

Tiddo Bakker

Robert Weyers

Sectie Claire

Elke Van den Berg

Time VOF

Vitamine-V

Claire Kruijssen

Studio Goof

Antoine Sanders

Olga Oosterhof

Soul Builders

Goof Van Beek

Timelight

Webber Interactief VOF

Gerton Knipping

Studio Harm en Elke

Jan Bogaerts

Wino Van Lieshout

Spidersigns

Harm van den Nieuwenhof

Tjoa Design

Werk van Waerde

Marcel Van de Kimmenade

Studio Juul Rameau

Eugene Tjoa

Diederik Van der Waerden

Spring Consulting

Juul Rameau

Tom Frencken

Werner Neumann

Amanda Van Bree

Studio Kim Haagen

Tom Frencken

Werner Neumann

Steven Banken

Kim Haagen

ToMi the Art of Lighting

WFS PRO BV

Steven Banken

Studio Martens

Wil Hendriks

Toon Van der Wulp

Stichting BAASS

Michiel Martens

Translab Collectief met

Wickie

Syl van Beek

Studio Onno Adriaanse

Impact

Andre Wiersma

Stichting Carte Blanche

Onno Adriaanse

Peggy Dieters-Cup

Wolfram Innovation

Lo Boelhouwers

Studio Pien Findhammer

Manon Vosters

Bart Veens

Stichting Collaboration-O

Pien Findhammer

Tuurlijk

YID Studio’s Stijlkamers

Stichting Collaboration-O

Studio Remy

Martijn van der Ven

Paul van Kempen

Stichting MeRo

Remy Van Zandbergen

Uiterwijk Consult

Zeilmakerij Van Hooff

Stichting MeRo

Studio Rocco Verdult

Hans Uiterwijk

Robert Van Hooff

Stichting Onterfd Goed

Rocco Verdult

Untitled production agency

Zenlab

Jolande Otten

Studio Sander Wassink

Luuk van den Broek

Andrea Hagemeijer

Stichting Scala Producties

Sander Wassink

V.V. Velo

Nico Van de Klundert

Michela Castagnaro

Jos Van Veldhoven

Stijn van der Vleuten

Studio Tjeerd Veenhoven

NSC Beveiligingstechniek BV

Stijn Van der Vleuten

Tjeerd Veenhoven

Ralf Van Gastel

Stoer & Hout

Studio_Add

VANTOT

Shaun Visser

Sophie Dekkers

Esther Jongsma

Studio Akko Goldenbeld

Studio-Eland

Sam van Gurp

Akko Goldenbeld

Maja Bunthof

VDD IQware BV

Studio Anne

Studio Woojai

Andre Van de Doelen

Ligtenberg

Woojai Lee

Veronique Driedonks

Anne Ligtenberg

Sweeburg

Veronique Driedonks

Studio Antigoon

Mark Van Roemburg

Verweij Counseling &

Emiel Arts

Ten Donkelaar Brabant BV

Mediation

Studio Bernhard Lenger

Toine Verhaegh

Lidy Verweij

Bernhard Lenger

Tessa Koot

Victor Sonna

Studio Bonkend

Tessa Koot

Victor Sonna

40


2010, Collaboration-O

41


CEES DONKERS, VOORMALIG STADSARCHITECT EINDHOVEN

Ter aanbeveling

42


“Sectie-C heeft de afgelopen jaren bewezen een groeibriljant van de Eindhovense creatieve sector te zijn. De kwaliteit en waarde van Sectie-C komen tot uiting op het terrein zelf, in de stad en de provincie en internationaal. Het is een laboratorium en werkplaats voor de ART-scene in Eindhoven. Een broedplaats voor een nieuwe creatieve economie en van grote waarde voor de identiteit van de stad Eindhoven. Sectie-C moeten we koesteren!�

43


‘De juiste mensen dicht bij je hebben triggert samenwerking en dat levert mooie nieuwe dingen op’ 44


FLOOR FRINGS / Mato Architecten & JELLE MASTENBROEK Architect Floor Frings en kunstenaar en ontwerper Jelle Mastenbroek hebben beide een atelier in Collaboration-O op Sectie-C. Samen deden ze mee aan de ontwerpwedstrijd ‘Frontline Sectie-C’. Dit was meteen ook de eerste keer dat ze samen een project deden. De uitdaging? Het vooraanzicht van het Sectie-C terrein uitnodigender maken. Het maken van het ontwerp voor de herinrichting van hun eigen omgeving was voor Floor en Jelle een uitgelezen kans om Sectie-C te verbinden met de buitenwereld. Maar vooral ook een kans om slim gebruik te maken van de kracht en creativiteit van de bewoners van Sectie-C.

wilden Floor en Jelle met hun ontwerp bereiken. Ze wilden ook de breuk met de omgeving verzachten. Dat kan door het bestaande hekwerk te verwijderen en de poort tussen de gebouwen te plaatsen, zodat er een open plein ontstaat. Dat plein richt je in met meer groen. En de bestrating voorzie je van een grafisch patroon zodanig dat straat, stoep en parkeerplekken op vriendelijke wijze één worden. Floor en Jelle betrokken diverse bewoners van Sectie-C, op basis van hun expertise, bij dit project. Ze vroegen hen ook na te denken over een nieuwe bestemming voor de vrijkomende materialen van het voorterrein.

Achtergrond Floor is de oprichter en eigenaar van Mato Architecten. Ze studeerde cum laude af aan de TU in Eindhoven en ontving een Archiprix nominatie voor haar afstudeerproject Resensing Space. Ze legt binnen haar werk de nadruk op het fysieke en materiële aspect van een ruimte. Ze ziet de architect niet alleen als (be)denker, maar juist ook als maker en is gefascineerd door de manier waarop architectuur wordt gedefinieerd door de belichaamde ervaring. Waar houdt design op en begint kunst? Wat is de eigenzinnigheid van het alledaagse? Jelle, kunstenaar en ontwerper, stopt vaak humor in zijn werken en vindt engagement in zijn werk belangrijk. Hij onderwerpt clichés aan uitvoerig onderzoek en zoekt naar mogelijkheden om opnieuw betekenis te geven aan stereotypen. Hij houdt je graag een spiegel voor. Onderwerpen die hij vaak aansnijdt zijn bijvoorbeeld privacy en de waarde van geld. Ontwerp Frontline Sectie-C = teamwork Sectie-C De Frontline moest de treffende weerspiegeling zijn van de identiteit van Sectie-C. Dat

Het belang van goed curatorschap op Sectie-C Floor werkt vaak langdurig aan projecten. Ze werkt op grote schaal en vaak met grote partijen. Jelle werkt juist sneller: hands-on dingen testen en daar meteen op reageren. Deze verschillen zijn goed, maar je moet ook raakvlakken hebben opdat je elkaar begrijpt binnen projecten of een community. De juiste mensen in je nabijheid stimuleert samenwerking. Die moet je echter wel goed selecteren. Het curatorschap vanuit Sectie-C is juist daarom zo belangrijk. Je bewaakt daarmee de inspiratie die bewoners uit hun omgeving halen en je borgt de kwaliteit. Floor en Jelle en Sectie-C Floor en Jelle zijn ervan overtuigd dat veranderingen binnen Sectie-C het beste bewerkstelligd kunnen worden door de bewoners. Zij kunnen samen oplossingen bedenken voor de uitdagingen die op hun pad komen. Bijvoorbeeld in werkgroepen. En ze leren elkaar dan ook meteen beter kennen. Exact daar ligt de synergie.

45


46


SECTIE-C WORDT Een waar publiek privaat terrein Sectie-C zoekt in de nabije toekomst bewust het spanningsveld op tussen privédomeinen en de openbare ruimte. Waarom? Omdat we ontmoeten optimaal willen faciliteren. Spontane ontmoetingen en georganiseerde ontmoetingen. Ontmoetingen met en tussen de buurt, onderwijsinstellingen, bedrijven, bezoekers en Sectie-C bewoners. Cruciaal voor Sectie-C want ontmoetingen leiden tot ideeën. Ideeën leiden tot samenwerken en experimenteren. En precies die twee leiden uiteindelijk tot waarde en innovatie.

We verplaatsen het hekwerk rondom het terrein naar achteren om het open karakter van Sectie-C meer te benadrukken. Er komt veel meer door de bewoners bedacht ‘groen en geks’ op het terrein voor de beleving die wij willen. Aan de hand van een nieuw bestratingplan creëren we een aantrekkelijke ontvangst. We realiseren een koffiehuisje in het voormalige portiershokje dat meteen een gidsfuntie vervult voor bezoekers van Sectie-C. En weet je, dit is eigenlijk nog maar het begin. Vanaf dit punt in het visieboek laten we je zien wat Sectie-C allemaal kan zijn, mits partijen Hiervoor is het van belang dat iedereen en belanghebbenden buiten Sectie-C zich prettig en welkom voelt op daar ook hun bijdrage aan leveren. Want Sectie-C. Daar gaan we dan ook alles zoals gezegd: we kunnen dit niet alleen. aan doen. Stichting MeRo, de eigenaar van Sectie-C, geeft ons hier alle ruimte voor.

47


DAAN MELIS, EIGENAAR SOEPS CREATIVE COLLECTIVE

Ter aanbeveling

48


“In mijn rol als citymarketeer voor Eindhoven is Sectie-C een van de grote cadeaus. Sectie-C bewijst namelijk, dat Eindhoven wel degelijk onconventioneel is. Dat experiment, samenwerking en de just-do-it mentaliteit in het DNA van Eindhoven zitten. Dutch Design Week als evenement, Piet Hein Eek als ondernemer en de DesignAcademy als instituut, waren nog niet voldoende om Eindhoven vol overtuiging als design(hoofd)stad te positioneren. Met Sectie-C erbij kan dat wel. Dankzij Sectie-C kunnen we de wereld inspireren. Laten zien waar we samen toe in staat zijn. Het is een aansprekend voorbeeld voor andere steden, gebieden en landen. We werken daarom graag met designers, denkers en doeners van Sectie-C samen aan verschillende opdrachten elders in het land.�

49


‘Schrijf mensen nooit af. Geef ze in plaats daarvan weer vertrouwen.’

50


SYL VAN BEEK / Stichting BAASS Syl van Beek is oprichter van Stichting BAASS. Samen met Dulcia Evers en zus Lizzy van Beek vormt hij het bestuur. BAASS biedt jongeren (13-31 jaar) die - om wat voor reden dan ook - in een uitzichtloze situatie terechtkomen, coaching, structuur en fysieke activering. Met als doel: zelfredzaamheid en weerbaarheid vergroten. Daarnaast besteedt Syl veel aandacht aan hoe de jongeren daarna thuis goed voor zichzelf kunnen zorgen. Ze krijgen training in fysieke fitheid en gezonde voeding maar ook in presentatie en communicatie. Syl’s werkplek is een gym op Sectie-C. Hier, maar ook in de nabije natuur, stomen Syl en zijn team (10 collega’s) jongeren klaar om (weer) volop te kunnen participeren in de maatschappij. Achtergrond Syl werkte op zeer jonge leeftijd vijf jaar bij Defensie en werd in die periode ook twee keer uitgezonden naar voormalig Joegoslavië. Hij heeft daar veel gezien, geleerd en ervaren. Het vormt eigenlijk de basis voor zijn werk nu: mensen helpen in moeilijke omstandigheden. Syl startte met het geven van outdoor trainingen. Hij wil zo persoonlijke groei en ontwikkeling bewerkstelligen. Aangemelde jongeren krijgen van veel zorginstellingen het predicaat ‘kansloos’ en van veel scholen het etiket ‘onhandelbaar’. BAASS biedt deze jongeren echter nieuwe kansen en levert maatwerk. Door fysieke training en arbeid in de natuur leert de jongere zichzelf kennen. Hij of zij neemt verantwoordelijkheid voor de eigen behoeften, voor het maken van de juiste keuzes voor de toekomst en voor het ontwikkelen van vaardigheden die daarvoor nodig zijn. En dan? Dan gaat zo’n jongere na een training weer naar huis. Hoe houdt hij zich staande? Omdat het dan vaak misgaat, richt BAASS zich ook op het systeem thuis. Met behulp van Acceptance and Commitment Training leren de

jongeren zich te richten op zaken die je direct kunt beïnvloeden, zoals gedrag, in plaats van op controle proberen te krijgen over ervaringen die je niet direct kunt beïnvloeden, zoals emoties en gedachten. Jongeren die zich committeren en instromen, moeten het traject bovenal voor zichzelf doen. Het traject bij BAASS biedt hen weer toekomstperspectief. Syl en Sectie-C Syl’s gym is een verrassende en unieke plek op Sectie-C. En de perfecte plek voor Stichting BAASS, want Sectie-C biedt met zijn kleine bedrijven en eenmanszaken de jongeren een beschermende en overzichtelijke omgeving. Hier leren ze veilig deelnemen aan de maatschappij. Syl vindt de bewoners van Sectie-C betrokken en creatief en mede daarom bieden ze de jongeren fijne mogelijke werkplekken. De jongeren waren tijdens Dutch Design Week 2017 verantwoordelijk voor het sfeerbeheer op het Foodcourt. Ze zorgden er bijvoorbeeld voor, dat de kampvuurtjes aanbleven en ze ruimden de glazen op. Sectie-C betrekt de jongeren ook steeds meer bij andere activiteiten. BAASS groeit. Binnenkort verhuist BAASS naar Hal 10 waarin zij 500m2 betrekt. Midden in de maatschappij Stichting BAASS staat midden in de ‘Eindhovense’ maatschappij. Ze wil meedoen met het schoner maken van de lucht in 040 en heeft daarom zo’n 100 fietsen - afkomstig uit het depot - overgenomen van de gemeente. Syl wil deze fietsen, onder leiding van een fietsenmaker uit de buurt, op laten knappen door ‘zijn’ jongeren en vervolgens als swapfietsen inzetten, bijvoorbeeld tijdens DDW. Duurzaam en sociaal maatschappelijk zeer wenselijk. BAASS werkt samen met scholen, gemeentes, bedrijfsleven en zorginstellingen in en rond Eindhoven.

51


1969, De Koffiekamer van Stork, foto: personeelsblad Stork

52


KOFFIEHUISJE IN VOORMALIG PORTIERSHOKJE De wijk erbij betrekken We betrekken de wijk bij het koffiehuisje. Denk aan afspraken met de lokale bakker of met vrijwilligers of medewerkers uit de buurt.

Er komt een koffiehuisje in het voormalige portiershokje. Dit koffiehuisje wordt zowel de ontvangst als het gezicht van Sectie-C. Laagdrempelig en sociaal. Voor iedereen. Ontmoeten gaat hier vanzelf. Het koffiehuisje is ook direct zichtbaar vanaf de straat. Fiets je bijvoorbeeld vanaf het station de spoorroute richting Sectie-C? Dan kun je hier afspreken voor een lekkere kop koffie of kiezen voor een coffee-to-go momentje.

Gidsfunctie Het koffiehuisje wordt het centrale loket voor informatie over Sectie-C. Veel bezoekers vinden het terrein overweldigend en onoverzichtelijk. Medewerkers van het koffiehuisje kunnen bezoekers dan uitgebreid informeren. Het is daarbij een goed start- en eindpunt voor (audio) tours.

Ontwerp Het ontwerp (hoe transformeer je een portiershokje tot een koffiehuisje?) wordt gerealiseerd door jonge ontwerpers die gekoppeld zijn aan een ervaren ontwerper. Voor het maakproces doen we een beroep op mensen binnen en buiten Sectie-C. Exploitatie koffiehuisje Het koffiehuisje wordt bij voorkeur gerund door een jonge ondernemer, die zich verder ontwikkelt op Sectie-C. Hij/zij kan bijvoorbeeld gebruikmaken van een huurvrije periode. Passie voor ondernemerschap en ervaring als barista zijn zeer gewenst. We willen natuurlijk lekkere koffie!

Verbinding met de glazen brug We gaan de glazen brug, die Hal 2 en Hal 16 verbindt, weer gebruiken. We maken ook een dakterras op het koffiehuisje om meer zitruimte te creĂŤren. De glazen brug en het dakterras verbinden we met elkaar.

Samenwerken met scholen We gaan graag samenwerkingen aan met horecaopleidingen. We kunnen ze goede locaties op Sectie-C - zoals het koffiehuisje - aanbieden. Studenten kunnen zich zo tot horecaondernemer ontwikkelen op Sectie-C.

53


54


55


56


57


58


59


MARK DE GREEFF, HEAD OF STRATEGY & BUSINESS DEVELOPMENT EINDHOVEN365/ CMO DUTCH DESIGN FOUNDATION Ter aanbeveling

60


“Wij zien in internationaal onderzoek dat de steden van de toekomst vooral steden zijn, die rijk zijn aan creatieve broedplaatsen. Aan plekken waar open samenwerkingen leiden tot verwondering en vernieuwing. Sectie-C is bij uitstek zo’n broedplaats en daarmee een enorm belangrijke creatieve levensader van Technologie & Design stad Eindhoven.”

61


‘Ingewikkelde zaken toegankelijk en tastbaar maken voor een breder publiek’ 62


MIES LOOGMAN / enlightens Mies Loogman is ontwerper en gevestigd op Sectie-C. Ze studeerde af aan Design Academy Eindhoven in de richting ‘Man and Leisure’. Mies zet zich vanuit haar rol als ontwerper actief in voor natuur en duurzaamheid. Waar ecologen op dit gebied vaak de bekende paden bewandelen, geeft zij juist haar eigen pad vorm. Ze focust zich op communicatieontwerp. Ze wil complexe zaken begrijpelijk en concreet maken voor een grotere groep mensen. Haar doel? Mensen handvatten geven waarmee ze een gefundeerde en eigen mening kunnen vormen over sociale kwesties. Haar project ‘Gene Machine’ (2017) is hier een treffend voorbeeld van.

verwoord is. Dit project is in samenwerking met Wageningen University & Research ontwikkeld. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt het project omdat partijen zo betrouwbare informatie kunnen verspreiden. De Gene Machine belicht op een speelse manier verschillende invalshoeken en kun je tegenkomen op festivals en beurzen (ook als het om andere onderwerpen gaat). De Gene Machine stond op de Internationale Grüne Woche 2018 in Berlijn. Dit is de grootste en belangrijkste landbouwbeurs ter wereld.

Doorontwikkeling ‘Hoe kun je daadwerkelijk sociale verandering stimuleren en maatschappelijk draagvlak Achtergrond creëren als het om duurzame landbouw gaat?’ Als dertienjarige werd Mies Loogman lid van Om deze vraag te beantwoorden zoekt Mies de Nederlandse Jeugdbond voor Natuur. Deze nu, samen met diverse stakeholders, naar houdt zich vooral bezig met veldbiologie, mogelijkheden om haar project Gene Machine natuurbescherming en natuurbeheer. Vanaf door te ontwikkelen. Een hele nieuwe kijk op dit haar vijftiende is Mies betrokken bij inventarionderwerp is namelijk broodnodig. De wereldsatieonderzoeken om belangrijke leefgebieden bevolking groeit. We hebben daarom nieuwe van vleermuizen in kaart te brengen. Deze technieken nodig voor duurzame landbouw onderzoeken worden geleid door professionals, om de bevolking van voldoende voedsel te maar ondersteund door jonge enthousiastevoorzien. Genetische modificatie kan een van de lingen. Ze vormen een basis voor natuurbeoplossingen zijn. scherming. Met een flinke dosis natuurkennis en een bloemkoolveredelaar als vader lag een Mies en Sectie-C groene studie wellicht voor de hand voor Mies. Mies zet zich internationaal en lokaal in voor Maar dat werd het dus niet...of eigenlijk toch duurzaamheid. Zo streeft ze samen met andere ook weer wel. natuurgerelateerde organisaties in Eindhoven naar een natuurinclusief Sectie-C terrein. Gene Machine Zitten er vleermuizen en zijn hier kasten voor? Er is een verschil tussen de realiteit van het En hoe houden we rekening met insecten? veredelen van gewassen en het beeld dat Zijn er het hele jaar rond bloeiende bloemen? mensen ervan hebben. Met de Gene Machine We realiseren een natuurvriendelijk Sectie-C informeer je mensen op een onderhouen dragen dat ook uit naar de buitenwereld. dende manier over genetische modificatie en Mies vormt hierin de belangrijkste schakel. duurzame landbouw. Gebruikers bespelen de Daarnaast is Mies ‘opperhallenmeister’ en ‘gokautomaat’ met een druk op een knop. Als in die rol medeverantwoordelijk voor goede het scherm eindigt met drie gelijke afbeelcommunicatie (top-down en bottom-up) dingen, print de machine een bon. Deze wissel tussen het bestuur, de terreineigenaren en de je vervolgens in voor een kaart met nuttige bewoners van Sectie-C. informatie, die op een heel begrijpelijke manier 63


BUITENTERREIN

Jarenlang was het buitenterrein van Sectie-C best wel grauw en grijs. Dat werkte niet inspirerend voor de bewoners en maakte het terrein ook niet aantrekkelijk voor bezoekers. Dat moest en moet anders. Radicaal anders. Het vooraanzicht van het terrein is gelukkig al sterk verbeterd. En het geplande koffiehuisje in het portiershokje gaat ook voor meer sfeer zorgen in ‘De Straat Van Sectie-C’. Maar we zijn er nog lang niet. Flow De eerste doorgevoerde verbeteringen op het buitenterrein smaken naar meer. Zo hebben de huurders van Hal 8 zeecontainers als het ware door hun muren heen geboord. Het ziet er echt gaaf uit.

krijgen zo een aansprekende invulling. Het idee voor deze workshops komt van het Franse Domaine de Boisbuchet. Dit is een innovatief cultureel centrum gericht op design, architectuur en natuur. Sectie-C ontwerpers Nacho Carbonell en Sander Wassink verbleven op dit Domaine als artist in residence. Duurzaam en natuurinclusief We richten het buitenterrein duurzaam en natuurinclusief in. Alleen dan past het bij Sectie-C en de bewoners. Om dit goed en verantwoord te doen schakelen we de expertise in van groenexperts binnen en buiten Sectie-C. Geworteld We gaan bomen planten op verschillende plekken op het terrein van Sectie-C. We doen dit natuurlijk om het terrein aantrekkelijker te maken maar ook om de permanentie van Sectie-C in Eindhoven te borgen. De bomen groeien met ons mee. Ze zijn in die zin een metafoor voor onze bestendigheid. We blijven hier nog wel even. Sectie-C gaat niet weg. Dat vertrouwen willen we iedereen meegeven.

We vroegen aan bewoners wat hun visie is om samen richting te geven aan dit proces. Hoe ontwikkelen we samen het buitenterrein, zodanig dat het 100% past bij de identiteit van Sectie-C? Ideeën zoals onderscheidend uitbouwen, gevels op gekke plekken, geverfde gebouwen en veel meer groen op het terrein vertalen we naar concrete plannen. We zitten in de juiste flow. Sectie-C wordt de verrassende Publiek verplaatsbaar meubilair en iconische plek die het moet zijn. Overal op het terrein zie je nu al buitenmeubilair van bewoners, dat beschikbaar is voor gebruik Jonge en gevestigde ontwerpers door alle bewoners van Sectie-C. Er wordt dus werken samen heel wat verplaatst op een dag. We stimuleren Binnen workshopsettings ontwerpen jonge dat en er komt vast en zeker nog meer buitenontwerpers samen met een gevestigde meubilair bij. Een mooi voorbeeld van de kracht ontwerper iets blijvends voor het buitenterrein van samen op Sectie-C. van Sectie-C. Ze voeren het ontwerp vervolgens ook samen uit. Onbenutte plekken op het terrein

64


65


66


67


68


69


MARTIJN PAULEN, CEO DUTCH DESIGN FOUNDATION/DUTCH DESIGN WEEK/DUTCH DESIGN AWARDS Ter aanbeveling

70


“Er zijn maar weinig plekken ter wereld waar je zo dicht op de huid van creativiteit kan komen. Sectie-C voelt als een wonderlijke vrijstaat waar je na elk bezoek het gevoel krijgt heel even door een unieke ‘window of opportunity’ gegluurd te hebben. Je was er bij! Bijna ongrijpbaar. Je hebt een beweging gezien waarvan je nog geen idee hebt waar het naar toe gaat, maar spannend is het zeker. Er is ruimte voor experiment, voor falen, voor vallen en opstaan en voor verschil en gezamenlijkheid. Uit al die energie ontwikkelen zich op diverse plekken creatieve kwaliteit en scherpte die zich kan meten met de wereldtop.”

71


‘Minder ‘ik’ en veel meer ‘wij’’

72


PEGGY DIETERS-CUP / Translab - Collectief met Impact Peggy Dieters Cup is founder van Translab Collectief met Impact. Binnen Translab laat Peggy jongeren uitgroeien tot professionals. Ze zet al haar ervaring, kennis en netwerk in om dit te bewerkstelligen.

Zo maakten de studenten een programma tijdens de Dutch Design Week (2016) waarin ze ingingen op voeding en een gezonde leefomgeving. Ze daagden bedrijven en overheid uit samen naar oplossingsrichtingen te kijken of deze te bedenken. Mooie ontwerptrajecten in Peggy ontwerpt al ruim twintig jaar concepten co-creatie! die bijzondere ontmoetingen stimuleren en zo bijdragen aan het maatschappelijk doel Dienst Daan van de opdrachtgever. Ze zet hier creatieve Binnen Dienst Daan stond co-design altijd werkvormen voor in en organiseert workshops centraal. De doelstelling was en is overheden, en festivals. Haar doel? Duurzaam impact burgers en ondernemers goed samen laten genereren. Systemen, organisaties en/of de werken om zo maatschappelijke vraagstukken samenleving in beweging brengen. Verbinden. met succes te tackelen. Ofwel minder ‘ik’ en En draagvlak creëren. Dit samen leidt tot veel meer ‘wij’. Alle betrokkenen bij Dienst Daan nieuwe, verrassende en mooie producten en hebben deze filosofie omarmd en geven er nu diensten. binnen hun eigen werkomgeving invulling aan. Achtergrond De expertise van Peggy ligt oorspronkelijk op het gebied van projectmanagement en het regisseren van zakelijke ontmoetingen. Experimenteren en samenwerken zijn daarbij van grote waarde. Deze leidden dan ook tot de oprichting van het Translab Collectief waarmee ze zich in 2017 op het Sectie-C terrein vestigt. Met Translab werkt ze aan verschillende projecten zoals Dutch Design Week, Bont en andere social design projecten in de makersindustrie. BONT In 2016 zette Peggy samen met partner I4Nature, BONT (Brabant Ontmoet Nieuw Talent) op. Want jongeren zijn de toekomst. Ons sociaal kapitaal. Ze hebben vaak goede en originele ideeën voor het verbeteren van onze leefomgeving. BONT zorgt ervoor, dat jongeren gehoord worden en daadwerkelijk verbinding maken met de arbeidsmarkt.

Peggy en Sectie-C Peggy leert het terrein en zijn bewoners in sneltreinvaart kennen en ondersteunt het bestuur bij de organisatie van de Dutch Design Week. Haar ervaring en kennis blijken van grote waarde: samen zetten we flinke stappen. Het Sectie-C terrein groeit evenals het aantal evenementen dat er plaatsvindt. Er zijn dus veel mogelijkheden voor studenten en Young Professionals. Deze evenementen worden gezamenlijk ontworpen en uitgevoerd. Ontdekken, uitproberen, samenwerken én netwerken gebeurt hier en niet in de klas. Studenten moeten, kortom, veel meer in de praktijk leren. Daar is Peggy van overtuigd. En dat kan op het Sectie-C terrein.

73


SECTIE-C EN DUTCH DESIGN WEEK Sectie-C heeft afgelopen jaren veel bekendheid verworven door Dutch Design Week. Het terrein staat tien dagen lang in het teken van design. Ontwerpers gooien hun ateliers open voor publiek en bezoekers genieten van de vele exposities. Sectie-C laat je zoveel meer zien en beleven dan alleen producten die ‘af’ en gelikt zijn en is mede daarom met recht een van de hoofdlocaties van Dutch Design Week. De puurheid van Sectie-C trekt veel bezoekers aan. Je mag echt ‘binnenkijken’ en dat is op de meeste designbeurzen niet gebruikelijk. Experiment. Dat is het woord dat Sectie-C goed typeert. Tijdens Dutch Design Week sta je als bezoeker midden in de experimenten van de ontwerpers. 74


‘The Entrance’ – Hal 10 Sectie-C Tijdens Dutch Design Week 2017 brachten Sander Wassink en Michela Castagnaro de makers van het terrein en hun producten bijeen in de gezamenlijke expositie ‘The Entrance’. Jelle Mastenbroek en OWOW Collectief creëerden met geëxposeerde werken een soundscape. De spannende combinatie van het geluid en het visuele prikkelden verschillende zintuigen van bezoekers. De reacties? Onverdeeld enthousiast. Dit smaakt dan ook naar meer. We programmeren daarom graag het hele jaar door exposities in Hal 10. Unieke ruimte Hal 10 is een bijzondere ruimte. Imponerend door haar ruwheid en hoogte. Uniek in Eindhoven. Het is een perfecte plek om één of twee tentoonstellingen per jaar te organiseren. Sectie-C is sowieso een interessante plek voor site-specific installaties. We werken daarvoor graag samen met het Van Abbemuseum, MU en Glow (Next). Samen kunnen we de kwaliteit van deze exposities waarborgen. Hal 10 wordt zo een belangrijk visitekaartje en een goede publiekstrekker voor Sectie-C. Hal 10 tijdens DDW 2018 Tijdens Dutch Design Week 2018 organiseren we in Hal 10 weer een gezamenlijke expositie. Die is belangrijk voor de zichtbaarheid en (media-)aandacht, maar vooral ook voor het verbinden van de ontwerpers op Sectie-C. Ontwerpers, makers, doeners en organisatietalenten vinden elkaar hier en dat versterkt de community.

75


2017, illustratie ‘The Entrance’

76


77


2017, ‘The Entrance’, foto: Max Kneefel

78


79


80


81


82


83


FREEK COUTEAUX, REGIOMANAGER HORECA WARSTEINER BENELUX

Ter aanbeveling

84


“Sectie-C is een uniek gebied in Eindhoven. Het staat, zeker ook tijdens Dutch Design Week, voor experiment en vernieuwing. Sectie-C is een creatieve hub waar artistieke ondernemers kansen krijgen voor groei, ontwikkeling en exposure. Het terrein past daarom bij Warsteiner. Waarom? Omdat wij als bedrijf ook het verschil willen maken. Anders willen zijn. We ondersteunen daarom al jaren de creatieve industrie. We bieden opkomend talent graag een podium. Tijdens DDW in 2017 heeft Warsteiner de horeca-activiteiten op Sectie-C op zich genomen. Dit doen we in 2018 weer. Ik zie uit naar een mooie langetermijnsamenwerking.�

85


86


2014, Club-C door Tessa Koot, foto: Maarten Coolen

87


2017, Sander Wassink tijdens DDW, foto: Boudewijn Bollman

2012, Sectie-C tijdens DDW, foto: Bart van Uden 88


2014, Sectie-C tijdens DDW, foto: Maarten Coolen

89


2012, DDW Collaboration-O, foto: Sander Wassink

2012, DDW, foto: Maarten Coolen 90


2014, DDW, foto: Maarten Coolen

2013, foto: Jelle Mastenbroek

91


2017, gastexposant Dave Hakkens, foto: Max Kneefel

2012, Hot Tub Joost Dingemans, foto: Maarten Coolen

92


2017, kerstboomkanon, foto: Boudewijn Bollman

93


94


2017, Jelle Mastenbroek, foto: Ronald Smits

95


96


JAARPROGRAMMA Vrije ruimtes voor experiment Voor realisatie van een goed jaarprogramma is het noodzakelijk enkele ruimtes op Sectie-C vrij te houden (lees: niet te verhuren). Zo behouden we autonomie en hoeven we niet altijd bewoners te vragen of we gebruik mogen maken van hun ruimte(s) voor experimenten en/of activiteiten op Sectie-C.

Sectie-C is al jaren een van de hoofdlocaties van Dutch Design Week. De bezoekersaantallen groeien, waaruit blijkt dat de puurheid en authenticiteit van Sectie-C gewaardeerd worden. Bezoekers kunnen tijdens DDW een blik werpen in de ateliers en kennismaken met maakprocessen en experimenten. Wij willen onze bezoekers deze ervaring echter veel vaker bieden. Met een gevarieerd jaarprogramma verleiden we mensen daarom Sectie-C het hele jaar door te bezoeken. Logisch, want we willen laagdrempelig en toegankelijk zijn voor iedereen. En we streven continu naar ontmoeting en uitwisseling. Programmeren op Sectie-C is een feest. We kunnen namelijk steeds totaal verschillende ervaringen neerzetten. In de zomer en het voorjaar maken we optimaal gebruik van het buitenterrein, dat brede straten en hele diverse pleintjes heeft. In het najaar en de winter maken we - in de avonduren en weekenden - gebruik van de atelierruimtes. Deze dragen bij aan een intieme en unieke ervaring. Film, theater, lezingen, (foto)festivals, atelier diners, ontbijtsessies, concerten, exposities en audiotours zijn voorbeelden van evenementen die we op Sectie-C (kunnen) organiseren.

97


98


99


100


101


‘Fotografie wordt weer substantieel onderdeel van het Eindhovense culturele landschap’ 102


PAUL, BRITT & MAARTEN / Fotofestival Eindhoven Er is in Eindhoven ruimte voor en behoefte aan een volwassen platform voor professionele fotografen en nieuwe talenten. Tijd om daar invulling aan te geven! Stichting Fotofestival Eindhoven organiseert daarom in mei 2019 op Sectie-C het Fotofestival Eindhoven. Stichting Fotofestival Eindhoven is opgericht in 2018 en wordt beheerd door drie ondernemende bestuursleden: Maarten Coolen, Paul van Mameren en Britt Roelse. Maarten Coolen en Britt Roelse, beide gevestigd op Sectie-C, delen samen met Paul van Mameren (Lecturis) hun passie voor fotografie en geven fotografie de plek die haar toekomt in het culturele landschap van Eindhoven.

Fotofestival Eindhoven ondersteunt de persoonlijke en creatieve ontwikkeling van de deelnemende fotografen. Verder zijn er nog andere samenwerkende partijen zoals Sint Lucas en CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven) en zijn de bestuursleden een samenwerking aangegaan met de Pennings Foundation.

Fotofestival Eindhoven en Sectie-C De verbindingen tussen creatieve ondernemers leveren vruchtbare samenwerkingen op. Precies dat onderscheidt Sectie-C van andere stadsdelen. Op Sectie-C werken al meerdere fotografen en creatieve ondernemers samen. Zij zoeken elkaar op en daar willen Maarten, Achtergrond Paul en Britt op voortbouwen. De beschikbare Maarten Coolen is de voorzitter en conceptueel ruimtes op Sectie-C nodigen uit tot kijken, fotograaf. Daarnaast is hij regisseur, curator luisteren, denken en delen op één vierkante en initiatiefnemer. Hij legt contacten en maakt kilometer. Tijdens Dutch Design Week bleek al, concepten groot. Deze krijgen daardoor echt dat bezoekers van het terrein graag een kijkje meerwaarde voor de kijker. in de verschillende keukens nemen. Op Sectie-C ervaar je het werk van de diverse ondernemers Paul van Mameren is de penningmeester in ongepolijste vorm. en directeur van uitgeverij Lecturis. Hij geeft bijzondere boeken uit, waaronder veel De fotografen die meedoen aan Fotofesfotoboeken. Paul denkt daarbij altijd graag mee tival Eindhoven creëren, samen met andere over de inhoud, vorm en uitvoering. Hij is een creatieve ondernemers, een totaalervaring gepassioneerd liefhebber van fotografie. voor de bezoekers. Dit om het gevoel dat hun foto’s oproepen nog meer te versterken. Met Britt Roelse is de secretaris en autonoom als resultaat: spannende multidisciplinaire en commercieel fotografe. Haar studies in projecten en volop interactie. fotografie en beeldende kunst leveren multidisciplinair werken op. Britt inspireert, verbindt en daagt uit door in haar werk grenzen op te zoeken.

Van links naar rechts: Paul, Britt en Maarten 103


DINERS, ONTBIJTSESSIES EN OVERNACHTINGEN / in de ateliers Atelier Diners Tijdens Dutch Design Week afgelopen jaar hostten verschillende ontwerpers - individueel of samen - diners in hun ateliers op Sectie-C. Dit waren ware kijk- en smaakbelevenissen; de diners werden namelijk bereid door een food designer en een chefkok. Ze waren in een mum van tijd uitverkocht en zowel de gasten als de ontwerpers zelf waren laaiend enthousiast. We gaan deze Atelier Diners daarom zeker vaker inzetten. Bijvoorbeeld bij grote(re) evenementen maar ook gekoppeld aan business tours op het terrein of als vast onderdeel voor mensen die Sectie-C bezoeken. Het is een unieke kans om zowel Sectie-C als de bewoners als de gasten op een bijzondere manier te leren kennen. En uit deze ‘kruisbestuiving’ ontstaan veelal weer allerlei nieuwe initiatieven. Dat is iets wat we graag stimuleren.

Bijzonder overnachten We toveren verschillende ateliers om tot aantrekkelijke overnachtingsruimtes. Inclusief ontbijt. Een unieke ervaring voor de logees. We kunnen dit bijvoorbeeld organiseren rondom evenementen (zoals DDW), diners of workshops op Sectie-C (om de bezoekers zo extra beleving te bieden). We kunnen overnachtingen mogelijk in de toekomst ook het hele jaar door aanbieden (als we de mogelijkheid hebben een deel van het terrein als ‘hotel’ in te richten).

CreativeMornings We gaan ook ontbijtsessies op Sectie-C organiseren. We bekijken daarom nu of we de licentie kunnen krijgen voor CreativeMornings. CreativeMornings is een concept dat opgestart is in New York en wereldwijd navolging kreeg. Het idee: je organiseert iedere maand (op vrijdagochtend) een ontbijtsessie waarbij een creatief of een andere inspirator een lezing verzorgt. Deze lezing richt zich op globale thema’s maar kan ook andere onderwerpen aanraken. De ontbijtsessies zijn gratis en iedereen is welkom. We filmen de sessies ook en zetten ze online zodat een groter publiek er ook zijn voordeel mee kan doen. Sectie-C is, als inspirerend en onderscheidend terrein, een goede plek voor dit soort initiatieven.

104


2014, atelier als hotel tijdens DDW

105


106


2017, diner Hal G tijdens DDW, foto: Iris Rijskamp

107


2017, diner bij VANTOT, foto: Iris Rijskamp

108


2017, diner bij Meestercox, foto: Iris Rijskamp

2017, diner bij Studio Plott, foto: Iris Rijskamp

109


110


2014, Atelier Hotel, foto: Jelle Mastenbroek

111


‘De beste manier om een patroon te doorbreken? Zelf het heft in handen nemen en de uitdaging aangaan’ 112


JOLANDE OTTEN / Onterfd Goed Jolande Otten is een geboren ondernemer. Ze staat aan het roer van Stichting Onterfd Goed die vanaf begin 2017 op het Sectie-C terrein gevestigd is. Onterfd Goed adviseert en helpt erfgoedbeheerders bij het verbeteren van hun collecties. Wanneer objecten niet (meer) in collecties thuishoren, zoekt Onterfd Goed er een nieuw thuis voor. Met het adopteren van een object of kunstwerk helpt de koper het Nederlands erfgoed weer zichtbaar te maken. Jolande koos bewust voor Sectie-C. Alles klopte hier: een inspirerende omgeving, de mogelijkheden, de prijs, de grootte van de hal en het persoonlijke contact met de terreineigenaren. Achtergrond Ze is achter de toonbank geboren. Haar ouders hadden een speelgoedwinkel. Op haar achttiende vertrok Jolande voor haar studie naar Amsterdam. Ze werkte daarna bij Van Beek Art Supplies en ook als franchisemanager voor een van de winkelketens van Koninklijke Bijenkorf Beheer. Ze leerde dat een centrumvisie, een heldere positionering, slim netwerken en een aansprekende omgeving bepalend zijn voor het succes van een winkel. Tijd om zelf een winkel te beginnen in het mooie Nuenen, die ze tien jaar runde en daarna verkocht. Jolande werd daaropvolgend benaderd door Museum Kempenland om schoon schip te maken, organisatiewise. En de museumwereld paste bij haar. Ze werd in 2007 directeur van Museum Scryption in Tilburg (gericht op schriftelijke communicatie) dat in 2011 helaas geen subsidie meer kreeg en moest stoppen. De collectie kwam in een opslag te staan. Jolande begon voor zichzelf en deed interimklussen binnen de museumsector. Tot de eigenaar van de opslag waar de collectie van Scryption

stond haar belde en meedeelde dat alles er zo snel mogelijk uit moest. Om de collectie veilig te stellen besloot ze deze samen met twee partners te kopen. Ze zorgden ervoor dat de collectie deels bij musea en deels bij verzamelaars ondergebracht werd. De vraag naar herbestemming van collecties bleef. En Stichting Onterfd Goed werd geboren. Radicale vernieuwer Onterfd Goed is een ‘radicale vernieuwer’ in de niche waarin het bedrijf actief is. Het is een netwerkorganisatie met een grote achterban van deskundigen op hele uiteenlopende gebieden en de enige organisatie ter wereld die op deze manier werkt. En dat het werkt is wel duidelijk, want Onterfd Goed is nu zeven jaar en 28 collecties verder. Jolande en Sectie-C Jolande heeft hart voor de ontwikkeling van Sectie-C. Ze ziet wat er gebeurt, legt verbanden en draagt actief bij aan de groei van Sectie-C. Sinds 2018 is er in de voorhal van Onterfd Goed een vitrine met werk van huurders van Sectie-C. Jolande heeft deze geïnitieerd. Het is de eerste plek op het terrein waar werk van verschillende huurders bijeenkomt en verkocht wordt. Bezoekers van het terrein kunnen hier zien wat het terrein te bieden heeft. Nieuwe kansen Sectie- C kan met horeca-activiteiten veel kansen verzilveren. Daar is Jolande van overtuigd. Bij Onterfd Goed host ze bijvoorbeeld al lunches, diners en wijnproeverijen. Jolande snapt de vraag van haar bezoekers en de inwoners van het terrein en handelt daar vervolgens naar. Door mensen te inspireren wil ze hen motiveren zelf ook initiatieven te nemen.

113


FRANK VAN DEN EIJNDEN, SENIOR PROGRAMMAMANAGER VISITBRABANT

Ter aanbeveling

114


“Sectie-C is een megagroot designlab waar geniale gekken en volhardende vrije geesten dagelijks werken aan het design van morgen. Al jarenlang is dit het meest interessante gebied tijdens Dutch Design Week. Sectie-C is een ultieme plek. Kunst en ondernemerschap staan hier in direct contact met de bezoekers.�

115


VISIT SECTIE-C: AUDIOTOURS Sectie-C groeit en is sterk in ontwikkeling. Veel mensen komen dan ook graag een keer langs om zelf te ervaren wat Sectie-C is en wat er allemaal gebeurt. Dit juichen wij toe. Open up to the city! Vanzelfsprekend zoeken we daarbij wel de balans tussen het ontvangen van bezoekers enerzijds en bewoners die geconcentreerd moeten kunnen werken anderzijds. Maar dat gaat ons lukken. Wij bieden nu ook al rondleidingen (op afspraak) aan aan bijvoorbeeld bedrijven of onderwijsinstellingen. In de nabije toekomst maken we een ‘Sectie-C eigen’ audiotour zodat iedere bezoeker het terrein op een hele speciale manier leert kennen. De audiotour wordt een ware beleving: de bezoeker kiest steeds uit verschillende onderwerpen die hem of haar aanspreken. Het koffiehuisje dat we realiseren in het voormalige portiershokje vormt het startpunt voor deze audiotours. Bezoekers kunnen zich hier verzamelen (en elkaar ontmoeten!) en informatie inwinnen.

116


jaarprogramma 2012, workshop Sint Lucas, foto: Niels Hoebers

117


‘Bezoekers van Sectie-C warm ontvangen en bewoners van Sectie-C prettig laten werken. Daar moeten we de juiste balans tussen vinden.’

118


MUZIEK EN THEATER

Op Sectie-C zijn legio mogelijkheden voor de disciplines muziek en theater. In de donkere maanden programmeren we namelijk graag voorstellingen, performances en optredens in de diverse ateliers. Ideaal ook, want in de avonduren en weekenden worden veel ateliers niet gebruikt. We kunnen bijvoorbeeld huiskamervoorstellingen en -concerten hosten in de bijzondere en knusse setting van de ateliers. Samen met diverse bewoners van Sectie-C dragen we zorg voor een goed podium, een fijne bar en passende aankleding. We willen optredens op Sectie-C vervolgens een gezicht geven in Eindhoven door goed samen te werken met partijen als De Effenaar, Muziekgebouw Eindhoven en Het Parktheater.

Anker Studio Anker Studio, bewoner van Sectie-C, werkt ook met goede bands samen. Anker Studio is een plek waar jonge artiesten gebruikmaken van een complete repetitieruimte. Deze ruimte is gebouwd door een drietal muzikanten vanuit een ‘band mindset’. Anker Studio is nu een bekende plek voor muzikanten. Kansen voor muzikanten op Sectie-C We creëren graag kansen voor de muzikanten op het terrein. We kunnen ze bijvoorbeeld een podium aanbieden als voorprogramma van een grote(re) naam. Ze kunnen ook een huiskamerconcert openen. Zo krijgen ze meer bekendheid en een groter publiek.

Treffend voorbeeld Club Cross-linx (Muziekgebouw Eindhoven) heeft al eens een avond met klassieke en elektronische muziek geprogrammeerd in de ateliers van de makers op Sectie-C. Dit werd met open armen ontvangen en liet zien hoe bijzonder het is muzikanten, performers en bezoekers op deze manier uit te nodigen op het terrein.

119


‘Onze doelstelling was helder: we moeten er ook graag zelf willen repeteren’ 120


WANNES, ERIK & DAAN / Anker Studio Anker Studio is een oefenplek van muzikanten voor muzikanten. Wannes Coolen, Erik van Schenk Brill en Daan Koch - zelf ook muzikanten - zijn de mannen achter Anker Studio. In 2012 kregen ze een deel van een loods tot hun beschikking op Sectie-C, waarin ze hun oefenruimte begonnen. Op basis van een ontwerp en met behulp van persoonlijke investeringen bouwden ze hier zelf hun eerste eigen repetitieruimte. Anker Studio ervaar je als een gemoedelijke huiskamer. Er is een bar (waar je op basis van vertrouwen gebruik van maakt) en er is een heerlijke relaxhoek. Anker Studio ademt precies die sfeer die Wannes, Erik en Daan graag wilden. Achtergrond In 1995 leerden de mannen elkaar kennen op de middelbare school. De drie delen hun liefde voor muziek. Ze zitten sinds die tijd regelmatig met elkaar in verschillende bands. Jarenlang, ‘tot het eigenlijk echt niet meer kon’, repeteerden ze bij de ouders van Wannes thuis. Daarna oefenden ze nog een tijdje bij V’tje’s Rock ’n Roll Support op bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven. Wannes runde een aantal jaren een fietsenwinkel op Sectie-C. Hij kende het terrein daarom goed en zag veel potentie: diverse panden zouden prima als oefenruimte dienst kunnen doen. Goed gezien. Want in 2012 was Anker Studio een feit. Kwalitatief (door)groeien Anker Studio kreeg steeds meer aanvragen, zowel via via als via Facebook. Binnen een half jaar na oprichting waren er al genoeg bands die de verschillende tijdsblokken vulden. En de

aanvragen bleven komen. Daarom bouwden ze in 2015 een tweede repetitieruimte, die ook binnen een half jaar gevuld was. Er zijn nu 22 bands die vaak repeteren bij Anker Studio. Bands die tot de ‘Anker-familie’ behoren of behoorden zijn Mozes and the Firstborn, Grim Tim, He Said No Matching Socks, Death Alley en Camilla Blue. De contacten - met Anker Studio en tussen de bands zelf - lopen via een Facebookgroep. De groei dwong Anker Studio tot professionaliseren. Zo kwamen er huisregels en duidelijke afspraken met de bands. Wannes, Erik en Daan hebben niet de ambitie verder te groeien in het aantal repetitieruimtes. Ze willen het behapbaar en ontspannen houden, ook omdat ze Anker Studio in hun vrije tijd runnen. Kwalitatief streven ze wel doorontwikkeling na. Ze denken na over de aanschaf van nieuwe apparatuur en bouwen momenteel - samen met Peter van Elderen (Peter Pan Speedrock) - een opnamestudio aan een van de repetitieruimtes. Anker Studio en Sectie-C Erik, Wannes en Daan vinden Sectie-C de perfecte plek voor ‘hun’ Studio Anker. Sectie-C biedt hen namelijk de beste omstandigheden voor groei en experimenteren. Medebewoners denken mee en zijn enthousiast. Zo maakte Sectie-C bewoner Marcel van de Kimmenade (Spider Signs) hun eerste bouwtekening. Anker Studio is een plek geworden waar veel bands, maar ook de mannen zelf, graag musiceren. En dat was de bedoeling.

121


122


2014, foto: Sander Wassink

123


2014, foto: Sander Wassink

2014, foto: Sander Wassink 124


2014, muziek op wielen tijdens DDW, foto: Maarten Coolen

125


FILM EN PERSOONLIJKE EVENEMENTEN Filmvertoningen in de ateliers leveren unieke ervaringen op. Bijzonder om dat te laten gebeuren in de ateliers op Sectie-C. Deze maken namelijk van alle evenementen geheel authentieke en speciale ervaringen. Bezoekers kunnen makers ook beter leren kennen als ze persoonlijke evenementen organiseren. Een maker kan zichzelf bijvoorbeeld presenteren met een film die hem of haar inspireert. En daar vervolgens een korte lezing over zijn of haar makerschap aan koppelen. Letterlijk midden in zijn of haar werkomgeving. Deze avonden blijven dan ook altijd erg divers, omdat je iedere keer een andere maker (en ook andere disciplines) leert kennen in de verschillende ateliers.

126


2010, voorvertoning Walter, foto: Niels Hoebers

127


128


129


2016, livestream De Wereld Draait Door met Sectie-C’er Bart van Uden, foto: Mies Loogman

130


2016, Sectie Cinema Milan Tak, foto: Mies Loogman

131


‘Geluk implementeren in de werkomgeving’

132


GOVERT FLINT / Enrichers Hoe kunnen we het positieve gevoel dat we in onze vrije tijd hebben ook (meer) ervaren tijdens werktijd? Uit onderzoek blijkt, dat volledige lichaamsbeweging correleert met dat geluksgevoel. Denk bijvoorbeeld aan dansen. Dansen kost energie maar het levert je bovenal plezier en sociaal contact op. Maar...wat kun je daar dan mee?

ruimtelijk concept. Het vormgeven van een Living Lab aan de hand van Environmental Enrichment is hieruit ontstaan. Het vormt de basis voor Enrichers. Een voorbeeld is de Buoy Chair: een kruk met een halfronde onderkant, waardoor je tijdens het zitten draait en wiegt. Deze stimuleert lichaamsbeweging, is goed voor je rugspieren en werkt ontspannend.

Govert Flint is medeoprichter en creative director van Enrichers. Dit Eindhovense ontwerperscollectief verrijkt werkomgevingen. Ze voorzien deze van fysieke en sensorische prikkels die de hersenen activeren. Enrichers voert projecten uit voor, onder andere, de Nederlandse Spoorwegen en Luchthaven Schiphol.

Het belang van wetenschap Govert werkt in zijn onderzoeken samen met de Universiteit van Cambridge. Belangrijk want wetenschappelijke onderbouwing geeft vertrouwen. Bedrijven hechten daar terecht veel waarde aan.

Govert en Sectie-C Govert heeft sinds 2014 zijn atelier in CollaboAchtergrond ration-O op Sectie-C. Het terrein motiveert hem. Govert behaalde in 2011 zijn Bachelor of Ontwerpers ontmoeten er andere ontwerpers Architecture aan de TU in Delft. Parallel aan en groeien organisch met elkaar. ‘Design by deze periode was hij autodidact kunstenaar. doing’. Want iedereen in Collaboration-O heeft Omdat hij - werkend als junior architect - niet weliswaar zijn eigen niche en netwerk maar het al zijn ideeën kwijt kon, begon hij in 2012 aan maakproces is bij alle ontwerpers significant de Master Contextual Design aan Design onderdeel van hun werk. Academy Eindhoven. Daar dacht hij na over Govert pleit wel voor meer verbinding tussen hoe je de discrepantie tussen de emotionele Sectie-C en het bedrijfsleven. Ideeën daarvoor ervaring van vrije tijd en werk kunt verkleinen. heeft hij volop. Bijvoorbeeld de kantine ‘Kun je een kantoor ontwikkelen op basis van combineren met flexwerkplekken en vergadervolledige lichaamsbeweging, waarmee je boxen. Interieurs ontwerpen met producten van onbewust gevoelens van vreugde ontwikkelt?’ ontwerpers op Sectie-C. Innovatieve afdelingen De uitkomst was de Bionic Chair: een exoskelet van bedrijven, marketeers en architecten stoel waarmee je je computer bestuurt. ook ruimtes aanbieden op Sectie-C, zodat ze onderdeel worden van het ecosysteem. Of een Living Lab gezamenlijk agentschap voor ontwerpers en Luchthaven Schiphol nodigde Govert uit kunstenaars op Sectie-C. Want dat geeft de de Bionic Chair daar te presenteren. Naar ontwerpers de ruimte om te doen waar ze goed aanleiding van deze presentatie vroeg Schiphol in zijn: ontwerpen en maken. of hij het concept van ‘geluk implementeren in de werkomgeving’ kon vertalen naar een

133


DE KANTINE

Sectie-C kan niet zonder De Kantine. Ontwerpers, kunstenaars en ondernemers van het terrein komen hier samen. Ze ontspannen er. Ze maken er van ideeĂŤn concrete plannen. Ze werken er prettig samen. Onze kantine is een toegankelijke plek. Je kunt er altijd terecht en je ontmoet er altijd wel iemand. Op wat voor tijdstip dan ook. Het is een laagdrempelige en relaxte ontmoetingsplek die precies past bij Sectie-C.

134


Voor iedereen Bewoners uit verschillende hallen treffen elkaar graag tijdens de lunch. Ze eten steeds vaker een hapje met elkaar. De kantine, zoals gezegd, verbindt. De kantine is echter ook bedoeld en toegankelijk voor mensen van buiten Sectie-C. Het is een co-workspace waarin ook ondernemers en studenten van buitenaf kennis kunnen opbouwen of delen binnen Sectie-C.

Duurzaam voedsel Vanzelfsprekend hechten we veel waarde aan duurzaamheid als het om het eten in de kantine gaat. Iedereen die er werkt of gaat werken moet dat daarom ook hoog in het vaandel hebben. Zoals gezegd, we kunnen niet zonder De Kantine. Deze moet er daarom heel snel komen!

Ambitie De kantine is bij uitstek een plek voor ontwikkeling en ontplooiing. Een jonge kok of food designer kan bijvoorbeeld voor een aantal jaren gebruikmaken van een ruimte. Hij of zij kan zich zo binnen een zeer inspirerende omgeving verder ontwikkelen. Experiment en ondernemerschap komen dan samen. En door het aanbod in de keuken van de kantine steeds te wisselen, profiteren meerdere jonge professionals van deze kans. De kantine is en blijft hiermee ook aantrekkelijker voor mensen binnen en buiten Sectie-C.

‘Zoals gezegd, we kunnen niet zonder De Kantine. Deze moet er daarom heel snel komen!’

135


136


137


‘Sectie-C is een plek waar je mag vallen, opstaan, opnieuw vallen en opnieuw opstaan’ 138


MANON VOSTERS / Manon Vosters Photography Manon Vosters is fotograaf en organisatorisch talent. Ze studeerde in 2014 af als autonoom fotograaf aan AKV | St. Joost in Breda. In de zomer van 2017 zag Manon op Facebook een oproep die haar erg aansprak. Op Sectie-C zochten ze mensen die de organisatie van Dutch Design Week op Sectie-C konden ondersteunen. Een uitgelezen kans voor Manon, die na een langere ziekteperiode ontzettend veel zin had in deze nieuwe uitdaging. Het was daarbij een voordeel dat Manon al organisatorische ervaring binnen de Young Art Crowd - de jonge vrienden van het Van Abbemuseum - had.

Van passie naar je eigen bedrijf Organiseren blijkt Manon in het bloed te zitten. Maar ook haar passie voor fotografie speelt een grote rol in haar leven. En dat zal altijd zo blijven. Idealiter wil ze daarom haar werk als fotograaf combineren met organisatorische uitdagingen die op haar pad komen. Vooral projecten waarbij meedenken over content belangrijk is spreken haar aan. Manon startte hiervoor haar eigen bedrijf en werkt hard aan de realisatie van haar ‘droom’.

Manon en Sectie-C Sectie-C is een plek waar je mag vallen, opstaan, opnieuw vallen en opnieuw opstaan. Naast haar werk voor Dutch Design Week is Het is een plek die ruimte biedt aan zelfontwikManon actief in de werkgroep van Fotofestival keling. Manon is daar een treffend voorbeeld Eindhoven. Dit is een nieuw fotofestival dat van. Op Sectie-C kreeg ze weer een actieve in het voorjaar van 2019 voor de eerste keer rol in de maatschappij. Dit was erg goed voor plaatsvindt op het terrein van Sectie-C. haar zelfvertrouwen. Ze pakte dingen aan waarvan ze eigenlijk dacht dat ze die (nog) Achtergrond niet kon. Het tegendeel bleek waar. Sectie-C is De praktische organisatie van Dutch Design voor haar een goede en inspirerende omgeving Week op Sectie-C lag in handen van Peggy gebleken waaraan je jezelf echt op kunt Dieters-Cup. Zij bood Manon de kans te re-inte- trekken. De huurders op het terrein variëren van greren in het werkveld en zich verder te ontwik- studenten tot succesvolle professionals. Het kelen in projectorganisatie. Ideaal voor Manon, is daarom ook een plek waar je jezelf, met hulp die naast haar creatieve werk als fotograaf, van anderen, op professioneel en persoonlijk graag een rol van betekenis wil spelen in de vlak beter leert kennen. En niet onbelangrijk: culturele sector. Ook het bestuur van vereniging het terrein staat aan het begin van een flinke Sectie-C zag de ontwikkeling van Manon. Haar groeispurt. Daardoor zijn er veel kansen. Initiaobserverende houding zorgt ervoor dat ze tieven - dus ook mogelijkheden - poppen hier dingen goed aanvoelt en hier vervolgens slim aan de lopende band op. op inspeelt. Manon heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan dit visiedocument. Zij voerde veel gesprekken met het bestuur en met diverse bewoners van Sectie-C en legde op basis daarvan het fundament voor de teksten.

139


JOCHEM GOEDHALS, FOUNDER FONTYS PULSED AT FONTYS HOGESCHOLEN

Ter aanbeveling

140


“Een stuk onontdekt Eindhoven. Toen ik Sectie-C voor het eerst bezocht, voelde ik me een strandjutter. Je ziet bedrijfsnamen, producten en materialen die opvallen en vragen om uitleg van de creatieve geest die er achter schuilgaat. Ik twijfelde geen moment. Onze Fontys studenten moesten deze rijke omgeving te zien krijgen! Sectie-C ‘ademt’ dat je mag zijn wie je bent en dat dat goed is! Dat je fouten mag en moet maken en dat je vooral elkaars krachten moet benutten. Dit brengt je verder als ondernemer, zowel in menselijke als in commerciële zin. Fontys heeft een internationale en educatieve driedaagse expeditie georganiseerd op Sectie-C. Ook de docenten verwonderden zich over wat de kracht van een locatie doet met gedrag. Sectie-C is bij uitstek een plek waar de energie van vroeger en de energie van nu elkaar op een organische manier verrijken.”

141


Barcelona: SociedadO Een toonaangevende groep ontwerpers uit Spanje verbleef een tijd op Sectie-C om kennis te maken met het terrein en de manier van samenwerken, onder andere door Collaboration-O. Ze raakten zo geïnspireerd dat ze momenteel zelf bouwen aan een vergelijkbaar collectief in Barcelona: SociedadO. Een van hen, Sara Torres López, zei er het volgende over: “Ik dacht altijd dat een collectief project uitvoeren ging om het delen van een ruimte, van ideeën en van contacten. Nu begrijp ik dat het delen van een ruimte betekent dat je al aan een project werkt, maar dan zonder tijdslimiet voor het begrijpen van de context waarbinnen je acteert. Je ‘desynchroniseert’ als het ware je persoonlijke ruimte en tijd om binnen het collectief nieuwe structuren te kunnen vinden. Het gaat om het geloof in collectieve doelen. Het collectieve project groeit gewoon door terwijl je individueel aan het werk bent.”

142


ARTIST IN RESIDENCE / nieuwe kansen voor Sectie-C Sectie-C is sterk in ontwikkeling. Dat maakt het terrein ook interessant en aanlokkelijk voor ontwerpers of kunstenaars die niet op Sectie-C gevestigd zijn. Wij bieden hen daarom de mogelijkheid tijdelijk een woonen/of werkplek te betrekken op Sectie-C. Zij kunnen dan - los van hun eigen omgeving en mogelijk in samenwerking met bewoners van Sectie-C - werken aan nieuwe projecten of bestaande projecten nieuw elan geven. Waarbij het werken in een nieuwe, onbekende omgeving hen nieuwe inspiratie en verfrissende ideeĂŤn oplevert. Dat is het doel van Artist in Residence.

143


Artists in Residence creĂŤren nieuwe kansen voor Sectie-C We kunnen bijvoorbeeld exposities in Club-C wijden aan onze artists in residence. Of andere evenementen organiseren, afhankelijk van de specifieke discipline van de artist. Die leveren op hun beurt weer werk op voor de organisatorische talenten op Sectie-C. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van vergunningen, PR, facilitair, horeca en aankleding. Alle activiteiten samen dragen weer bij aan groei en experiment.

144


145


2018, nieuwe ingang Mats en Anne

146


BOUWEN AAN EEN SYSTEEM: opdrachtgeverschap Zowel de terreineigenaren als de bewoners van Sectie-C als alle andere stakeholders begrijpen, dat het verfraaien van de binnenen buitenruimtes van Sectie-C meerwaarde oplevert voor alle partijen. Als de ontwerpers op Sectie-C (waar internationaal grote namen tussen zitten!) zich bemoeien met de binnenen buitenruimtes ontstaat namelijk grote diversiteit, die de aantrekkelijkheid van Sectie-C enorm vergroot. We ontberen nu echter een systeem om dit proces in goede banen te leiden. De wensen van de huurders moeten goed vertaald worden naar een verkoopbaar plan voor de verhuurder of voor derde partijen. En de stappen die je hiervoor moet doorlopen moeten voor iedereen duidelijk zijn. Waar en hoe vinden de opdrachtgever en de opdrachtnemer elkaar? Dit willen we graag definiëren met de terreineigenaar en mogelijk derde partijen die hier een rol in (willen) spelen.

Aan plannen en ideeën ontbreekt het ons in ieder geval niet. Hopelijk heb je dat al geproefd in het voorgaande. Op de volgende pagina’s willen we je echter toch nog graag wat ‘food for thought’ meegeven. Ter inspiratie.

Mats Horbach en Anne Ligtenberg maken een nieuwe ingang in samenwerking met de terreineigenaren. Zie pagina 150 voor de visualisatie.

147


DEFINING THE SPACES

148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


NAWOORD Een oproep aan jou Sectie-C herbergt ontwerpers en makers die nagenoeg altijd mogelijkheden zien in plaats van beperkingen. Zelfredzaamheid staat voorop. Dit typeert deze organisch gegroeide club creatieve ondernemers treffend, maar werkt ondertussen ook in het nadeel van Sectie-C. Waarom? Omdat velen denken dat ze het op Sectie-C allemaal zelf wel kunnen. Dat is een misvatting. Het voorgaande bestuur van Sectie-C is daar al op stukgelopen en het huidige bestuur kan de kar ook niet onbezoldigd blijven trekken. De lat ligt nu hoog. De plannen die in dit visieboek beschreven zijn, zijn ambitieus en kunnen niet waargemaakt worden zonder financiĂŤle ondersteuning, participatie en betrokkenheid van derden. En let wel, veel bewoners van Sectie-C genieten reputaties tot ver over onze landsgrenzen. We zouden wel gek zijn als we als Nederland, Noord-Brabant en Eindhoven niet de kans benutten deze mensen aan het werk te zetten op Sectie-C om het terrein en dus ook de stad Eindhoven naar een nog veel hoger niveau te tillen. Het kapitaal dat daarmee opgebouwd wordt, zet Sectie-C wereldwijd en blijvend op de kaart. Daar profiteert iedereen van. Sectie-C nodigt je daarom uit. Opening up to the city.

Martijn Paulen CEO Dutch Design Foundation, Dutch Design Week, Dutch Design Awards

167


CONTACT Heb je vragen? Wil je bijdragen? Heb je ideeĂŤn? Wil je meer informatie? Of wil je graag een afspraak maken met iemand van (vereniging) Sectie-C? Neem dan contact op met: Sander, Esther of Hannah +316 25 23 36 74 esther@sectie-c.nl Sectie-C Daalakkersweg 2 5641 JA Eindhoven www.sectie-c.com

Disclaimer Sectie-C is zo vol en rijk dat we maar een klein deel van Sectie-C kunnen laten zien in dit visieboek. Je ziet nu dus slechts een selectie van alle bijzondere dingen die op Sectie-C gebeuren.

168


COLOFON Visieboek Sectie-C Geïnitieerd door Vereniging Sectie-C Sander Wassink, Esther Jongsma en Hannah van Luttervelt Peggy Dieters-Cup en Manon Vosters Concept en samenstelling Sander Wassink, Esther Jongsma en Hannah van Luttervelt Illustraties Sander Wassink Profielfoto’s Maarten Coolen Interviews Manon Vosters, Hannah van Luttervelt en Esther Jongsma Teksten Manon Vosters Willemijn van Beers Eindredactie Willemijn van Beers Ontwerp Mies Loogman Druk Goedeboekendrukker Mede mogelijk gemaakt door De leden van Vereniging Sectie-C MeRo: Maarten Roos, Ronny Roos, Hanne Geenen, Jan Hein en Evelyn van der Meeren. Iedere vorm van reproductie zonder toestemming uit dit visieboek is verboden. Sectie-C onderhoudt contact met de houders van rechten op beelden die we publiceren. Als u eigenaar bent van rechten op beelden in dit visieboek, neem dan contact op met info@sectie-c.nl. www.sectie-c.com 1st edition © 2018

169


170


171


172


173


174


175


176

Profile for Translab Collectief met Impact

Sectie-C Visieboek  

www.translab.nl Translab Collectief is ontstaan vanuit Trends & Events consultancy met de behoefte om te experimenteren, mijn missie te vol...

Sectie-C Visieboek  

www.translab.nl Translab Collectief is ontstaan vanuit Trends & Events consultancy met de behoefte om te experimenteren, mijn missie te vol...

Advertisement