Page 1

legăturile dintre diferite asociaţii de imigranţi sau lucrează în direcţia integrării şi acomodării.

Cu ce ne ajută instituţiile? Acestea facilitează convieţuirea şi integrarea, veghează la respectarea drepturilor cetăţeneşti în general, fac public cunoscute informaţii de interes general într-o formă accesibilă, cunosc n e ce s i t ăţ i l e d i ve r s e l o r comunităţi care compun societatea pentru a putea răspunde la nevoile fiecareia cât mai aplicat posibil, încurajează deschiderea şi accesibilitatea acestora.

Cu ce putem ajuta noi? Să colaborăm pentru a crea o reţea de persoane şi instituţii cât mai extinsă posibil: cunoscând asociaţiile din localitatea în care locuim, par ticipând la activităţile pe care le considerăm interesante, cunoscând modul de funcţionare al instituţilor, i m p l i c â n d u - i p e co p i i i noştri în activităţi cu restul copiilor, participând la viaţa politică şi culturală a localităţii în care locuim.

Cum putem contribui? Putem solicita consultanţă şi sprijin la asociaţiile din localitatea în care locuim sau la instituţii; acestea ne vor orienta în legătură cu paşii necesari pentru a ne exercita dreptul de vot şi ne vor explica cum ne putem implica.

Ce este proiectul Access to Rights and Civil Dialogue for All? Românii: cine suntem? Cum putem să participăm? Care este beneficiul acestor activităţi? Cu ce ne ajută asociaţiile? Cu ce ne ajută instituţiile? Cu ce putem ajuta noi?

Participarea la viaţa socială

Cum putem contribui?

Access to Rights and Civil Dialogue for

a emigranţilor români

a

FUNDAMENTAL RIGHTS PROGRAMME CEPS

Projectes

Socials

www.asceps.org

Perosto Consed


Ce este proiectul Access to Rights and Civil Dialogue for All?

Proiectul „Access to Rights & Civil Dialogue for All” promovează par ticiparea cetăţenilor comunitari migranţi în cadrul Uniunii Europene la viaţa democratică şi publică a ţărilor gazdă. Av â n d î n v e d e r e a c e s t obiectiv, am lucrat timp de doi ani în strânsă colaborare cu membrii comunitatăţii româneşti din Spania cu scopul de a dezvolta proc e s e fo r m a t i v e c a r e s ă uşureze şi încurajeze participarea reală şi efectivă la viaţa democratică şi publică locală, cât şi la elaborarea unor instrumente care să permită integrarea cetăţenilor români în dialogul public.

Cetăţenii Uniunii Europene prezintă un grad înalt de mobilitate în cadrul comunitar, ceea ce conduce la o heterogenitate şi europenizare continue a populaţiilor ţărilor membre. Cu toate acestea, participarea cetăţenilor europeni la viaţa democratică a ţărilor gazdă rămâne foarte scăzută.

Acest proiect s-a dezvoltat în paralel în cinci ţări din Uniunea Europeană (Belgia, Franţa, Italia, Spania şi Grecia) focalizându-se, în fiecare caz în parte, asupra unui grup diferit de emigranţi, în funcţie de caracteristicile proceselor migratorii ale fiecaruia dintre ele.

Pentru mai multe informaţii, v ă re c o m a n d ă m s i t e - u l proiectului: accesstorights. net şi beingcitizen.eu

European (pentru mai multe informaţii, accesaţi europa. eu/lisbon_treaty/full_text/ index_en.htm).

Românii: cine suntem?

Cum putem să participăm?

Noi, românii, suntem comunitatea de imigranţi de origine intracomunitară cea mai numeroasă din Spania (840.682 persoane în 2010, date puse la dispoziţie de de Institutul Naţional de Statistică din Spania). Suntem distribuiţi în mod omogen pe teritoriul statului gazdă, cu precădere in Madrid, Castellon şi principalele centre urbane din ţară. Suntem cetăţeni comunitari din anul 2007, având o serie de drepturi derivate din statutul de cetăţeni comunitari: dreptul de a vota la alegerile locale şi europene organizate în ţara respectivă, dreptul de acces la documentele Parlamentului European, ale Comisiei Europene, dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European şi dreptul de a apela la Ombudsmenul

Votând la alegerile locale şi europene Facând parte din partide sau asociaţii politice Facând parte din asociaţii româneşti sau locale (culturale, sportive, AMPAS…) Integrându-ne în activităţile care se desfăşoară în localitatea în care trăim.

Care este beneficiul acestor activităţi? Prin participare ne facem cunoscute problemele, ajutăm alte persoane care locuiesc în străinătate sau primim ajutor noi înşine, facem cunoştinţă cu persoane care ne pot ajuta să ne apropiem de populaţia locală,

ne destindem, ne ocupăm timpul liber cu activităţi care ne ajută pe noi şi îi ajută şi pe semenii noştri.

Cu ce ne ajută asociaţiile? Asociaţiile româneşti l u c re a z ă p e nt r u ro m â n i (limbă, cultură), dar şi pentru localnici (construind punţi de dialog cu instituţii sau cetăţeni), răspund la necesităţile persoanelor care locuiesc în străinătate, apără drepturile românilor, fac cunoscute informaţiile relevante pentru a le uşura integrarea şi acomodarea (formalităţi legale, activităţi, clarificarea unor nelămuriri,…) Asociaţiile locale trebuie să fie deschise şi primitoare, astfel încât să se poată adresa unui public cât mai larg, să ajute la integrarea şi acomodarea persoanelor care provin din străinătate: facilitează accesul la informaţie al emigranţilor de diferite origini, strâng

Ce înţelegem prin participare? Avem două opţiuni de participare: Prin participarea politică înţelegem acele procesele care încearcă să influenţeze structura vieţii publice, de exemplu: votul în cadrul scrutinurilor, participarea la procesele care presupun implicarea cetăţenească sau la viaţa politică, de exemplu.

Prin participarea socială înţelegem crearea unor legături interindividuale sau sociale care să contribuie la integrarea indivizilor şi la formarea ţesutului social.

Participarea la viaţa socială a emigranţilor români  

Participarea la viaţa socială a emigranţilor români

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you