Page 1

d’origens diferents, estretint les relacions amb les associacions d’immigrants, treballant per la integració i l’acomodació.

Què podem demanar a les institucions? Que facilitin la convivència i la integració: vetllant per la ciutadania en el seu conjunt, difonent informació rellevant de manera general i accessible, coneixent les diferents necessitats dels diferents col·lectius que formen la societat per poder-hi treballar de la manera més efectiva possible, facilitant la seva obertura i accessibilitat.

Què podem fer nosaltres? Treballar per crear una xarxa de relacions el més àmplia possible: coneixent les associacions del nostre municipi, vinculant-nos en aquelles activitats que ens resultin interessants, coneixent el funcionament de les institucions, facilitant que els/les nostres fills/es formin part de les activitats de la resta d’infants, participant activament en la vida política del nostre municipi.

Com ho podem fer? Cercant assessorament i suport en les associacions del municipi o en les institucions, qui ens orientaran al voltant dels passos a seguir per exercir el dret al vot o millorar el nostre coneixement sobre què podem fer.

Què és el projecte Access to Rights and Civil Dialogue for All? Qui som els romanesos? Com podem participar? Què podem demanar a les associacions? Què podem fer nosaltres? Què podem demanar a les institucions? Quin benefici en podem treure?

Participació social i política de la immigració romanesa

Com ho podem fer?

Access to Rights and Civil Dialogue for

a

FUNDAMENTAL RIGHTS PROGRAMME CEPS

Projectes

Socials

www.asceps.org

Perosto Consed


Què és el projecte Access to Rights and Civil Dialogue for All? El projecte

El projecte “Access to Rights & Civil” Dialogue for ALL” treballa per promoure la participació dels ciutadans comunitaris migrats dintre de la Unió Europea en la vida democràtica i civil dels països europeus. Amb aquest objectiu, s’ha estat treballant durant dos anys amb el col·lectiu romanès en el context espanyol per tal de desenvolupar processos de formació que en facilitin la participació real i efectiva en la vida democràtica i civil local, així com per dissenyar eines que permetin que els ciutadans romanesos que conviuen a l’Estat espanyol prenguin part en el diàleg civil.

Els ciutadans de la Unió Europea presenten un alt grau de mobilitat dintre del context comunitari, el que fa que la població dels països membres sigui cada cop més heterogènia i europea. Tot i aquest fet, la participació dels ciutadans europeus en la vida democràtica dels països d’acollida segueix sent molt baixa.

Acces to rights and participation for all és un projecte cofinanciat per la UE i coordinat a Espanya per Ceps Projectes Socials que busca promoure la participació social i política de ciutadans de la UE a d’altres estats membres.

Aquest projecte s’ha desenvolupat paral·lelament en cinc països de la Unió Europea (Bèlgica, França, Itàlia, Espanya i Grècia), centrant-se cadascun d’ells en un col·lectiu d’immigrants diferent en funció de les característiques dels seus processos migratoris.

Podeu trobar més informació en les webs: accesstorights.net i beingcitizen.eu

Qui som els romanesos? Els romanesos i les romaneses som el col·lectiu de ciutadans de la Unió Europea que presenta un major nombre d’habitants a l’Estat espanyol (840.682 a l’any 2010, segons l’Instituto Nacional de Estadística). Estem distribuïts de forma homogènia per tot l’Estat, amb especial incidència a la comunitat de Madrid, la província de Castelló i en les principals concentracions urbanes del país. Som ciutadans europeus des de l’any 2007 i, per tant, tenim una sèrie de drets derivats d’aquesta ciutadania com són el dret al vot en les eleccions europees, dret al vot en les eleccions municipals dels països membres on residim, dret a accedir als documents del Parlament Europeu, de la Comissió Europea i del Consell de la

Unió Europea, dret de petició al Parlament Europeu i d’accés a l’Ombudsman, entre d’altres (per més informació: http://europa. eu/lisbon_treaty/full_text/ index_en.htm).

Com podem participar? - Votant a les eleccions locals i europees - Formant part de partits o associacions polítiques - Formant part d’associacions de romanesos o locals (culturals, esportives, de lleure, AMPES,...) - Prenent part en les activitats que es portin a terme a la localitat on vivim

Quin benefici en podem treure? Fer saber les nostres necessitats, ajudar a resoldre els problemes de les persones que viuen en un país que no és el seu, conèixer gent que ens pot ajudar a estar

més connectats amb la població local, passar-ho bé, ocupar el temps lliure amb activitats que ens ajuden a nosaltres i als demés,...

Què podem demanar a les associacions? A les de romanesos: que treballin pels romanesos (cultura, idioma) i pels catalans (creant ponts de diàleg i comunicació amb les institucions, els ciutadans locals,...), que atenguin les necessitats de les persones que viuen en països diferents dels propis, que defensin els drets dels ciutadans romanesos, que difoguin aquella informació que sigui rellevant per facilitar la integració (canvis legals, activitats, resolució de dubtes,...) A les associacions locals: que siguin obertes i acollidores de manera que alhora que treballen per tenir una base social àmplia ajudin a la integració i acomodació de les persones que venen de fora: facilitant l’accés a persones

Què entenem per participar? Podem participar de dues formes: Participació política: Processos que intenten tenir influència en la configuració de la vida col·lectiva: Votar a les eleccions, participar en els processos de participació ciutadana, vincular-se amb la vida política.

Participació social: Creació de vincles interindiviuals o relacions socials que ajuden a la integració dels individus i a la creació de teixit social

Participació social i política de la immigració romanesa  

Participació social i política de la immigració romanesa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you