Page 1

Nr. 2 2018

På tøsetur til Odder

Fint besøg i løbetøj med Borgmster Jacob Bundsgaard

Paradise Trail

Næste klubblad udkommer den 1. juli 2018 med deadline den 22 juni


Kontingent betaling 2018/19 De fleste har nu betalt kontingent. Men der mangler lige lidt, for at vi kan nå målet for 2018.

Klubbens målsætning for 2018 er 220 medlemmer, så vi mangler lidt endnu…

Medlems-status:

Der er nedsat en tænketank, som skal komme med forslag til, hvordan vi kan øge antallet af medlemmer. Vil du være med i tænketanken, så kontakt Stina Christiansen eller find opslaget i Facebookgruppen. Det er ikke tanken, at det skal være et mødetungt udvalg, men et udvalg, hvor vi kan udvikle nogle enkelte ideer og sætte dem i søen.

Medlemmer – 127 Løbeskole – 34 Trænere – 20 - I alt 181

Gik du glip af generalforsamlingen? Ja – der var kaffe og kage og en masse interessante nyheder fra hjælp. Især sponsorudvalget har brug for nye kræfter til det vigdin yndlingsløbeklub. tige arbejde, der ligger her. Af Stina Christiansen

Økonomi

Generalforsamlingen er jo nærmest årets begivenhed i Tranbjerg Løber. Udover at der er kage, er det også din allerbedste mulighed for at blive ført ajour med, hvad der sker i klubben, hvad der skal ske det næste år, og hvad udvalgene går og får tiden til at gå med.

Kasserer Peter Skands Binderup kunne fortælle, at klubben ikke er gået fallit trods et mindre underskud i 2017.

Hvis du ikke var med, havde du sikkert en megagod undskyldning (selvom vi ikke kan komme i tanke om én), men fortvivl ikke – på de næste par linjer får du lige et hurtigt resumé af højdepunkterne. Formandens beretning Med diverse formalia overstået, tog formand Jan rorpinden og ledte os gennem året der gak i sin beretning. Der var et udpluk af de ting, som vi har foretaget os sammen de sidste 12 måneder. Jan fortalte også, at bestyrelsen har brugt en del af tiden på at tale om vores vision, mission og mål, som du kan se andetsteds i bladet. Vi ønsker at vækste klubben til et sted mellem 200 og 250 medlemmer, og til det formål har vi oprettet et udvalg, som skal komme med ideer til at få flere medlemmer. Læs også mere om dette andetsteds. Jan orienterede også om de nye Facebook-retningslinjer, som betyder, at Facebookgruppen Tranbjerg Løber i løbet af kort tid vil blive til en ’lukket gruppe’, så det kun er betalende medlemmer, der må være i den. Fremover vil vi fokusere mere på at gøre reklame for os selv på vores nye Tranbjerg Løber Facebookside. Til det formål har vi nedsat et udvalg af medlemmer, som vil hjælpe med at holde siden levende og aktuel. Kontakt Stina Christiansen, hvis du vil være en del af dette. Nyt fra udvalgene

Underskuddet skyldes: Færre medlemmer end budgetteret Lavere indtægter på Tranbjerg Løbet end forventet Færre indtægter på reklamer i klubbladet Mindre underskud på bussen til Hamborg Marathon Vi har omkring 74.000 kroner på bankbogen. Valg til bestyrelsen Ruth Lundorff stillede op til bestyrelsen, og ved det seneste bestyrelsesmøde har vi konstitueret os således:

Konstituering: Formand: Jan Christensen Næstformand: Stina Christiansen Kasserer: Peter Skands Binderup Sekretær: Stina Christiansen Medlemmer: Henning Sørensen Kim Primdahl Larsen Ruth Lundorff Lena Lindgaard Suppleant: Søren Sloth Enemærke

Herefter var det tid til nyt fra de enkelte udvalg. Det er et imponerende arbejde, der foregår i de enkelte udvalg, og flere af dem kunne godt bruge en hånd mere. Så har du på nogen måde lyst til at hjælpe i et udvalg, kan du se de enkelte udvalg på vores hjemmeside og høre, om de kan bruge din

Vil du have alle detaljerne, ligger referatet på vores (nyligt redesignede i øvrigt) hjemmeside http://tranbjerglober.dk/referat-generalforsamling-2018/


Sådan bruger Tranbjerg Løber Facebook Retningslinjer for brugen af Facebook (og andre sociale medier) i Tranbjerg Løber Det er besluttet at lave retningslinjer for Facebook og andre sociale medier for at sikre en ensrettet struktur og have overblik. Desuden er der et ønske fra flere medlemmer, at det som skrives i grupperne skal kunne ske i en lukket gruppe. Tranbjerg Løber’s officielle side er Tranbjerg Løber (siden): Her kan alle blive ”medlem” og følge siden Der skal laves reklame for klubben på denne side Der skal laves opslag mindst 3 gange om måneden. Disse opslag skal laves ifølge retningslinjer (mangler) Begivenheder skal følge retningslinjer (mangler) Denne side styres af den IT/kommunikations ansvarlige. (Stina C) Der skal være mindst en fra bestyrelsen, som er medadministrator på siden Tranbjerg Løbers øvrige Facebook sider: Tranbjerg Løber 6 timer (Mona Gedsø) Tranbjerg Løbet (Stina C)

Disse siden skal passes af dem, som har ansvaret for siden. Der skal være mindst en fra bestyrelsen, som er medadministrator på siden Tranbjerg Løbers Facebook grupper: Tranbjerg Løber (Stina C) Tranbjerg Løber Trail team (Anne Dorte) Tranbjerg Løber marathon og ultraløb (Peter B) TL social club (Eva Gedsø) Tranbjerg Løber Triathlon (Jan A)

Tranbjerg Løbeskole 20xx (Jan C) I disse grupper skal man være betalende medlem af Tranbjerg Løber. Der skal være en beskrivelse af gruppen, dens formål og regler. Regler og formål SKAL være i tråd med klubbens vision. Der skal kontrolleres medlemskab i maj og oktober - dem som ikke har betalt kontingent slettes fra gruppen. Der skal være EN ansvarlig for gruppen (navn står i parentes ud for gruppen), men gerne flere admini stratorer. Når der godkendes en anmodning om medlemskab af en gruppe forpligter administratoren sig til at undersøge om ansøgninger er relevant. Medlemskab kan kun ske af en administrator. Der skal være mindst en fra bestyrelsen, som er medadministrator i gruppen.


Hvordan bliver man en bedre løber?

form, så kan du sagtens lave 1/1 intervaller (1min hårdt arbejde / 1 min restitution) Er du i mindre god form eller nybegynder, så kombiner dine intervaller lidt mindre hårdt. 1/1.5 (1 min. hårdt arbejde / 1,5 min. restitution)

Hvad skal der til for at blive en bedre løber – få Jan Christensens bedste tips.

Hold øje med dine mål og fremskridt. Ikke fordi det giver noget fysisk, men bare fordi det er fedt at følge med i, at du bliver bedre. Det sætter noget i gang i kroppen. Mere vil have mere, og når du kan se resultaterne komme, så Tirsdag den 10. april afholdt klubben tekniktræning med er du også mere villig til at “lide” det du skal under interinstruktører fra DGI. Så jeg vil ikke nævne noget om det vallerne. tekniske, men alt det andet som også skal være på plads, hvis man vil bliver en bedre løber. Brug intervaltræning – også selvom du hader det Det er vigtigt, eller i hvert fald nemmere, hvis du her kender dine normale tider, for det er dem du skal lege og manipulere lidt med. Du skal ud over dine normale grænser, din såkaldte komfortzone for at optimere og blive bedre. Et par hovedregler til intervaltræningen: – Ikke udelukkende må træne interval – Dine korte intervaller og dine pauser er nogenlunde lige lange – Mål dine præstationer Det er vigtigt, at du ikke kun træner intervaller. Kroppen har stadig brug for afvekslende træning, så kombiner stadig med restitution og lange løbeture. VARIATION er kodeordet. Bliv gode venner med din badevægt Hvis du løber intervaller, så pres kroppen. Men du må ikke overpresse, eller for den sags skyld underpresse. Lad os sige, at du ved, du kan holde til at presse dig selv ud over grænsen i 1 minut. Så er det vigtigt, at du giver kroppen minimum den samme hvile bagefter, inden du tager hul på næste interval. Du må så ikke give den for meget. Min hovedregel plejer at være, at hvis du er i god

Det siger nærmest sig selv. Hvis du bliver lettere, så bliver du hurtigere. Så hold øje med vægten, og lad ikke kiloene komme på. Måske vil du ikke smide mere, men det er vigtigt ikke blive tungere, hvis du gerne vil være hurtigere. 2-3 sekunder per kilo per kilometer à 5 kilo mindre svarer til 1-1,5 minutter på en 5 kilometer. Du skal dog være opmærksom på en ting; Styrketræning kan gøre dig hurtigere, da du får bedre og større muskler, der kan præstere mere. Der er bare lige det lille men, at muskler vejer en del mere end fedt i kroppen. Så hvis du styrker dine benmuskler, så kan du godt “risikere” at du tager på i vægt, men fortvivl ikke, så har du mange flere kræfter til at løbe hurtigere. Så det er faktisk ikke i alle tilfælde, at du bare skal smide kropsvægt.


hvis du vel og mærke vil optimere din hastighed, bliver nødt til at pakke fleksibiliteten væk i de uger. Du får mere ud af at lægge din træning i faste rammer, for så får du det gjort. Hvis det ligger i rammer, og bliver en del af planlægningen, så er det ikke lige så nemt at hoppe fra og sige “arghhh det gør vi i morgen” For med den indstilling bliver man ikke en hurtigere løber. Og det kræver lidt tanke og disciplin, hvis du vil optimere din hastighed. Så gem undskyldningerne væk – planlæg din optimering – og sæt i gang

Styrketræning kan gøre dig hurtigere Du kan vælge at styrke dine muskler i benene for at blive en hurtigere løber. Kan dine ben og dets muskler præstere mere, så har du større mulighed for at blive en hurtigere løber. Det er det tungere styrketræning, du skal prioritere. Det der sker er, at dine muskler bliver bedre til at bruge en del mindre energi på at løbe ved en hastighed.

Få mere ud af dit åndedræt Øvelser du kunne bruge er: Lunges, dødløft, squats eller Kniber det med luften, når du løber? En helt enkel åndebare en tur til BS-træning. drætsøvelse kan faktisk være med til at forbedre din åndedrætsdybde markant, så du får meget mere ud af din vejrtrækning på løbeturen. Tænk på kroppen som en helhed Øvelsen gør lungerne og brystkassen i stand til at rumme Du skal have hele din krop med i projektet. Der SKAL væ- mere luft per åndedrag og giver dig en følelse af smidigre tid til at restituere, og ikke mindst søvn. Det er vigtigt, hed i de små muskler omkring brystkassen. Og så virker at kroppen får den korrekte hvile, og tiden til at komme det mentalt afstressende at fokusere på åndedrættet. sig. Øv teknikken, når du løber en stille og rolig tur – ikke i Så lad vær med at lade dig gribe af stemningen – det kan forbindelse med intervaller og hårdere træning. Når du man meget nemt, når det går godt. trækker vejret ind, forsøger du at få så meget luft ned i Men husk altid på at kroppen skal kunne præstere mak- lungerne, som du overhovedet kan. Når du puster ud igen, tømmer du lungerne helt. Luften skal ikke „ned i simalt, så den har brug for hvile. Det eneste der sker, maven”. Den skal blive oppe i brystet. Det kræver, at du hvis ikke du giver din krop den nødvendige hvile, er at du højner risikoen for skader, og dine træningspas blive spænder op i mavemusklerne og skyder brystet frem, så mindre effektive, da kroppen ikke kan præstere på høje- der bliver plads til mere luft. ste niveau. Så bliver det svært at forbedre sig, og derved En øvelse kunne være: indånding 2 skridt – hold luften i blive en hurtigere løber. lungerne 2 skridt – udånding 2 skridt, lav øvelsen ved Så følger du programmet i klubben, så skulle risikoen for roligt løb og tænk på den ,når du bliver forpustet. skader være mindre. Det vigtigste er, at du kommer til træning..! Planlæg din træning og bliv hurtigere Selvom rigtig mange påstår, at de løber, fordi det er fleksibelt, og det kan gøres, når det passer ind i arbejde, børn, familie og alt muligt andet. Så vil jeg påstå, at du,


Tranbjerg Løber havde fødselsdag Fødselaren fyldte 5 år, er ung og frisk og har det godt Af Pernille Kronholm, Aktivitetsudvalget Så blev vores allesammens yndlingsløbeklub 5 år, og det skulle selvfølgelig fejres med manér. I dagens anledning var løbeskolen inviteret med til den “almindelige” klubtræning, som dog ikke var helt så almindelig på denne tirsdag i april. Vi havde nemlig fået besøg af Sidse, Anne og Pernille fra DGI, som skulle undervise os i løbeteknik og løbeøkonomi. Men inden vi kunne gå i gang med dagens træning, skulle der selvfølgelig synges fødselsdagssang for klubben. Med dén veloverstået stimlede de cirka 100 fremmødte løbere sammen for at forsøge at holde varmen i den noget bidende vind, mens dagens træning blev introduceret. Og så kunne vi ellers gå i gang med at løbe rundt og rundt i skolegården - for det er Tranbjerg Løbere nemlig meget bedre til end til at løbe frem og tilbage. Det blev i løbet af cirka en times undervisning til mange forskellige stilarter, der til tider nok mest af alt lignede Monty Pythons gakkede gangarter. Uden mad og drikke, duer løberen ikke

Efter træningen var der selvfølgelig lækker kage fra vores “lokale” bageri Hartmeier, og som en ekstra lille bonus var der bobler til. Der blev snakket og delt erfaringer og oplevelser på kryds og tværs, og både

kagerne - smukt dekoreret med billeder fra klubbens aktiviteter - og Asti’en fik hurtigt ben at gå på. Festen blev måske lidt kort på grund af det kølige vejr, men det var bestemt en hyggelig fødselsdagsfejring alligevel. Og som alle løbere jo ved, så findes der ikke dårligt løbe- eller kagevejr, kun forkert påklædning. STORT TILLYKKE MED DE 5 ÅR TIL TRANBJERG LØBER!


Mission: 

Klubben er samlingspunkt for motionsløbere i Tranbjerg og omegn, hvor et alsidigt træningsudbud dækker aktiviteter fra Løbeskole til maratondistance. Klubben udgør således de rammer, som vil være attraktive for motionsløbere med en bred vifte af ambitioner.

Vision:  

Vi vil være en social løbeklub med plads til alle Med uddannede trænere, der fastholder og motiverer medlemmerne

Struktureret træning med fokus på individuelle og fælles mål

Synlig profil til arrangementer og i lokalsamfundet

Udvikle vores tilbud løbende, så vi matcher medlemmernes behov

Mål og målsætninger:  

Vi vil være mellem 200 og 250 medlemmer En løbeskole eller et tilsvarende tilbud hvert år med fokus på at fastholde løberne i klubben Trænerudvalget vil løbende evaluere vores træninger via spørgeskemaer Hvert år i september og en søndag hver måned kan ikkemedlemmer træne gratis Bestyrelsen understøtter sociale tiltag og arrangementer fra udvalg og medlemmer


ParadiseTRAIL 2018 Smukke ruter i det flotteste sommervejr Af Thomas Hollitsch Vi blev mødt med det smukkeste og mest fantastiske solskinsvejr ved Fort Østerlund. Der var lagt op til social hygge og måske en bette kage.

Stierne gennem de vekslende skovtyper varierede meget. Vi blev blandt andet mødt med stier, som var belagt med "rullesten", og hvor det var vigtigt ikke at træde forkert. På andre af stierne havde bøgetræerne så fint sørget for, at deres rødder stak op af jorden - og gav os endnu en teknisk udfordring - hvilket jo gjorde, at fokus blev rettet på underlaget og ikke på omgivelserne. Og hvad er en trailtur uden lidt mudder? Før starten gik for de af os, der skulle ud på 18 km, blev vores fødselar, Hans-Ole Kaae, behørigt fejret med fællessang fra alle deltagerne.

Det var der selvfølgelig også sørget for ...

Vores løb blev skudt i gang til musik fra AC/DC, og der var en meget høj stemning.

Ruten gik igennem forskellige fantastiske og smukke områder - som skal opleves ved selvsyn. Vi kom igennem nåleskov, hvor der var så stille og så roligt, at vi blot ventede på, at alferne kiggede frem. Bøgeskov, hvor vi fik smuk musik fra skovens sangdrosler - et lille egern hilste også på, og fasanen gjorde opmærksom på sin eksistens. Omgivelserne - de var så betagende; og at ruten var placeret tæt ved de smukke søer i området, gjorde jo blot, at oplevelsen blev endnu mere intens. Vi var nogle, som var nødt til at stoppe op og forevige disse oplevelser. Udsigten ud over Borresø kunne hurtigt tage pusten fra os - og det var ikke på grund af dårlig kondi, men fordi vi blev så betaget af naturen. Slåensø bød på de samme oplevelser og kunne tilmed byde på dejligt, friskt vand, den er Danmarks reneste sø.


En stor ros til alle Tranbjerg Løbere: god sportsånd, teamspirit og for at følge mottoet "alle ud alle hjem". Det er en fornøjelse at være en del af en social løbegruppe, som tager så godt hånd om hinanden og holder sammen.

En bakke eller to … Vi kan jo ikke tage på trail og så ikke nævne bakkerne. Dem bød ruten så også på. Mange deltagere blev udfordret på de bakker, som bare blev ved og ved med at stige, og hvor man blot kiggede fremad og tænkte: ”OK stopper den ikke?” Men vi åd os stille og roligt op ad dem og kunne efterfølgende føle os "on top of the world". ParadiseTRAIL 2018 var en stor oplevelse og et meget smukt løb, nogle af os var med for første gang. Mon ikke TL stiller op med endnu flere deltagere næste år? Fort Østerlund / ParadiseTRAIL ligger i nogle af de smukkeste omgivelser i Danmark og danner rammen om en trail- og naturoplevelse af format. Bestemt endnu et besøg værd.

Rutemarkeringerne kan vi snakke en del om - de var faktisk sat så fornuftigt som muligt. På trods heraf skal det lige nævnes, at vi var en hel del, som valgte at "trodse" den markerede rute og søge udfordringen, som en rigtig trailløber jo gør. En af vores grupper valgte at løbe 24 km - i stedet for de 18 km, som deres tur var annonceret til. Med den gode sportsånd og højt humør, kom de sidst i mål - og man fortryder jo aldrig en afsluttet løbetur. De blev mødt med høje klapsalver og en TL port. Forplejningen undervejs og i mål var helt efter bogen, og der var intet at udsætte på arrangementet. Ruterne var af sådan en karakter, at uanset om man løb 6 - 13 eller 18, så blev man udfordret og fik de samme fantastiske og smukke oplevelser.


Berlin Half Marathon 2018 Af Jan Christensen Dette var mit 5. halvmarathon i Berlin og endnu en gang en fed oplevelse, næsten altid godt vejr, hvilket det også var denne gang. Starten gik klokken 10.05, og jeg var over startstregen inden 4 min (den bagerste gruppe var over start stregen efter cirka 25 minutter). Flot blå himmel uden en sky og 14 grader ved starten og 20 grader efter 2 timer, dejligt løbevejr. Ruten går gennem/forbi alle de store attraktioner i Berlin. Starten er ved Alexander Platz med det store radiotårn. De første kilometer er på Under der Linden og efter 3 kilometer løber man igennem Brandenburger Tor og på brede vej &. Juli strasse ned til Siegessäule, som er pyntet med gamle kanoner fra krigen i 1864, hvor Danmark tabte til Tyskerne… Ved 12 kilometer kommer man ned på Kurfurstendamm med Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche som står tilbage som et monument fra 2. verdenskrig og KaDeWe, hvor man skal besøge 6. sal, hvis men er til god mad, men ikke under løbet selvfølgelig… Postdamer Platz og Checkpoint Charlie inden man løber i mål. Jeg var afsted med en kammerat og ikke med Tranbjerg Løber, men vi mødtes under og efter løbet samt et par timer efter løbet på Alexandre Paltz i en Bier Garden.

29. april

Hamburg Marathon

14. juni

Tranbjerg Løbet

13. maj

København Marathon

24. juni

Aarhus City Halvmarathon

21. maj

Royal Run

22. juli

Sommer O-LØB

29. maj

Kursus om motivation

9. september

Tranbjerg Løber 6 timer

2. juni

The Street Coffee Run


Hvad gør man når man fylder Marathon? man invitere til en løbetur Michael fyldte 42 år lørdag den 14. april og lavede en begivenhed hvor han inviterede venner og løbeklubben til at komme forbi og løbe med på en rundstrækning på 7 km. Flere fra klubben kom og løb deres lange weekendtur sammen med Michael.

Mona Gedsø Lange har delt denne lækre opskrift med klubbladet Mona siger om bollerne: - Jeg har fundet den på nettet og tilrettet den. Jeg putter bollerne i fryseren når de er blevet kolde. Om morgenen tager jeg en bolle ud af fryseren og så optør den i tasken i løbet af dagen og vupti, så har jeg en lækker bolle kl.15. Det er ikke nødvendigt med smør, den er overhovedet ikke tør og chokoladen gør at der også er lidt til den søde tand..

Rugbrødsboller

Fremgangsmåde:

- gode som eftermiddags snack før træningen

Opløs gæren i den lunkne vand. Tilsæt salt, sukker, kerner, frø og mel. Rør det sammen til en ensartet masse. Tilsæt chokolade, rosiner og bær og bland det med dejen.

Ingredienser: 4 dl. lunken vand

30 g gær 1 tsk. salt 1 tsk. sukker 80 g solsikkekerner 50 g græskarkerner 50 g hørfrø 200 g hvedemel 200 g rugmel 150 g mørk chokolade (hakket) 50 g rosiner 50 g tranebær

Formes til boller eller små brød på 95-100 gram. Der bliver 10-15 stk. Hæver i ca. en time og bages derefter i 20 minutter ved 225 grader.


Løbsberetning fra Pacific Half Great Race of Agoura .

Af Jan Christensen Faktisk skulle jeg bare på arbejde, men besluttede at udnytte muligheden for at løbe et anderledes løb I en fantastisk natur, Agoura Hills Californien.

bjerg. Men det var det absolut ikke.

Jeg tilmeldte mig løbet Chesebro Half, som var et halvmarathon-løb i bakkerne nord for Los Angeles. Tiden gik, og jeg forventede mig meget af løbet, for jeg havde set en del fede film fra de tidligere løb. Men onsdag eftermiddag fik jeg en mail, hvor der stod, at løbet var aflyst på grund af fare for jordskred på grund af et forventet regnvejr torsdag aften. Det ødelagde min mulighed for dette trailløb. Men der stod også i mailen, at alle løbere var flyttet til Pacific Half, samme tid men en anden rute (på asfalt). Beskrivelsen af løbet fra hjemmesiden: Pacific Half Marathon (Asfalt Half Marathon) starter på et filset i Western Town i Paramount Ranch. Ruten løber ned Kanan Rd. mod Stillehavet, der passerer flere multimillion dollar hjem, videre gennem det historiske Cornell-område på Mulholland Highway, gennem det legendariske Malibou

Starten gik en i ranch i bedste western-stil med sherif-kontor, hotel, kirke og købmandsbutik. Det var som at være med i en westernfilm fra starten af 1970. Der var fartholdere til løbet, 1.30 1.50 2.00 2.15 2.30 2.45 3.00 jeg fik kikket lidt på deltagerne, og stod så i gruppen med 1.50

I 1.30 gruppen var der ca. 50 løbere og i 1.50 ca. 30, resten af de 800 løbere var fordelt i de øvrige grupper. Ikke helt den fordeling man ser i løb i Danmark. Starten gik, og mine fartholdere startede ud med 5.00 på de første km. Det gik nu fint, selvom jeg tænkte, at det tempo holder nok ikke til mål. MEN så kom bakken, 2 km opad cirka 200 højdemeter. Det var så her, jeg slap fartholderne. Men som alle ved, går det op, skal det jo også gå ned igen, og det gjorde det også 2,5 km nedad… Det var her, jeg besluttede, at jeg ikke ville forsøge at indhente 1.50 gruppen, som nu var nede på 5-6 løbere. Resten var som mig tabt…

Lake-område og løber gennem det gamle Agouraområde. Dette road race er utroligt naturskønt. Du vil ikke tro, at du er i forstads L.A. Der er roligt og beta- Resten af ruten gik lidt ned men mest op. gende! Samlet set var det 390 m opad og 280 m nedad. I bussen på vej til hotellet hørte jeg nogle sige, at Det lyder måske lidt kedeligt ,når man løber i Trantrailturen er nemmere. Ærgerligt at den blev aflyst.


4 nye trænere er på vej DGI’s løbetrænerprogram er snart afsluttet Af Lis Blach, Dorthe Thomsen, Kim Primdahl og HansOle Kaae Her i vinterens/forårets løb fik vi fire mulighed for at gennemgå DGI & DAF’s løbetræneruddannelse. I skrivende stund mangler vi den sidste dag (overbygningen), men det falder på plads inden længe.

Basiskursus 1

Basiskursus 2 Den 24. februar tog vi atter af sted, denne gang til Risskov. Her skulle vi først fremlægge og fortælle om forløbet i den Case, vi havde præsenteret hjemme i klubben. Herefter fokusererede vi yderligere på, hvordan vi kunne skabe en motiverende og alsidig træning og gik lidt mere i dybden omkring de fysiske forhold, som vores løbere kan arbejde med for at optimere løbepræstationen i en fornuftig fremgang. Endvidere lærte vi at være opmærksomme og proaktive i forhold til de mentale op- og nedture løbere kan opleve, uanset hvilke niveau de er på.

Vi startede den 4. februar hos DGI i Silkeborg, og her blev vi introduceret til de forskellige drivkræfter, der får Dagens undervisning besvarede spørgsmål som: Hvorfor folk til at løbe og giver dem glæde i træningen. Menneløber man? Hvilke indre og ydre faktorer påvirker løb? sker er jo ikke ens, og de søger derfor også noget forskelHvordan udfordres løbere? ligt i træningen og i det fællesskab, de træner i. Vi var omkring styrketræning, først i teori og herefter i praksis, hvor vi blev stillet overfor en masse styrkeøvelVi lærte træningsprincipper, så de nye løbere både får et ser, udført alene eller med en makker. Forskellige løbeoptimalt fysisk udbytte af træningen, undgår skader og stile var også på programmet. Vi lærte desuden om træoplever glæden ved løb - både når det gælder en god ningsmængde og træningsprogression. start, men ikke mindst på den lange bane. På Basis 2 skal man også lave en case som skal udføres i Undervisningen vekslede mellem teori og praksis. Når vi klubben. Den har I til gode, da vinteren jo pludselig har lært en masse nyt, snører vi løbeskoene, og så skal vi vendte tilbage  ud og prøve teorierne af. Vi blev introduceret for en del øvelser, både de øvelser man laver enkeltvis, og de øvelser, som er gode for det sociale fællesskab og blev præsenteret for nogle fartlege og forskellige eksempler på intervalløb. Vi lærte også om løbets fysiologi dvs. præstation, pulszoner og restitution. Endelig skulle vi forberede en case, som vi skulle præsentere for klubben derhjemme, og det er jo så gået ud over jer  Her vil vi gerne takke for jeres positive modtagelse og opbakning, da vi skulle afprøve vore cases. Glæd jer, der er flere på vej … Dagens teoretiske emner omfattede: Motivationsfaktorer for løbere Hvilken type træner er du? Velkendte udfordringer for løbetræneren Hvad sker der i kroppen, når vi løber? Motionsløbertyper Valg af Løbesko

Skadesforebyggende træning Kend træningszonerne – og find balancen Akut behandling hvis uheldet er ude

Basiskursus 3 afrunder grundforløbet Kurset omhandler lidt om kroppens energisystemer. Det er ret komplekst, men meget interessant. Vi blev stillet overfor en træningsplanlægning, hvor man tager udgangspunkt i et løbemål. Herefter skulle vi lave et træningsprogram for, hvorledes dette mål nås. Vi skulle agere træner for kursusgruppen ud fra en del af det program, vi havde lavet. På kurset var der også en del teori om løbets psykologi, kost og ernæring i forbindelse med løb. Det blev pointeret, at det er meget vigtigt for løbere at dyrke styrketræning, hvis man ønsker at forbedre sig og vi gennemgik en række øvelser.


Tilbage står så overbygningen, hvor man kan vælge mel- Hans-Ole: ”Jeg synes, jeg har fået en masse brugbar viden ved at deltage på de 3 kurser. Det har været gode og lem: kompetente instruktører, der virkelig har styr på tingene. Løbetræning for begyndere/nye løbere Vi har med kurserne også fået meget at arbejde videre Løbetræning for 5-10 km distancen med.” Løbetræning for halv- og helmarathon distancen Til slut en udtalelse fra hver af os: Lis: ”Jeg synes personligt at de 3 basiskurser er virkelig gode. Jeg har fået en masse teori og en masse øvelser med i kufferten hjem. Kurserne kan virkelig anbefales”. Dorthe: ”Det var 3 gode kurser med dygtige instruktører, der var dygtige til at lære fra sig. Og super hyggeligt at vi var flere fra klubben, der var afsted sammen, så vi kan dele erfaringerne med hinanden”. Kim: ”Jeg blev rigtig glad for at få tilbudt en træneruddannelse og har gennem de 3 Basis kurser fået en masse ny inspiration og gode værktøjer omkring ernæring, vejrtrækning, løbeskader, puls, løbestil, som jeg kan arbejde videre med i Løbeskolen og Klubben”.

Billederne fra Basis-3 i Rønde er taget af og velvilligt stillet til rådighed af Chanita Christiansen, der for DGI har fotograferet og filmet os på kurserne.


Denne reklameplads kan købes Kontakt... sponsorudvalg@tranbjerg-lober.dk

Klubblad 2 2018  
Klubblad 2 2018  
Advertisement