Trajectum 12/13 #4

Page 31

A Clockwork Orange Anthony Burgess Over de hoofdpersoon ‘In dit boek is dat Alex. Hij is heel agressief maar ook sym­ pathiek. Dat is knap gedaan van de schrijver. Hij laat Alex bijvoorbeeld wild zijn van de muziek van Beethoven (gevoe­ lige kant) terwijl hij ondertus­ sen mensen neerslaat. Wat mooi is aan A Clockwork Orange is de vrije taal, zoals ook de Jeugd van Tegenwoor­ dig met de taal omgaat. Zo is een vriend een Droekie en is melk Moloko. De band Moloko dankt haar naam aan dit boek.’ Favoriete passage ‘De jeugd gaat voorbij, ja. Maar de jeugd is enkel zoiets als een dier zijn, zeg maar. Nee, het is niet zozeer als een dier zijn, als wel als zo’n malenk speelgoedje dat je op de kermis kunt winnen, zo’n klein tjellowenkje van blik met een

veer erin en it zijn rug zo’n sleuteltje waarmee je het grrr grrr kunt opwinden, en dan is het weg, alsof hij zelfs loopt, o mijn broeders. Maar het is in een rechte lijn en botst steeds boem boem recht tegen dingen op, en daar kan het niks aan doen. Jong zijn is alsof je zo’n malenk opwindpoppetje bent.’ Waarom lezen? ‘Zoals je ziet gebruikt Burgess zijn eigen taal, daar moet je even aan wennen, maar als je je eraan overgeeft is het heel fijn en juist bevrijdend en goed. Deze zin heb ik aange­ streept omdat ik het mooi vind hoe de hoofdfiguur Alex hier praat over jong zijn. Je doet van alles en je weet vaak niet hoe of wat en waarom. Dat is ook het mooie aan jong zijn. Al wordt het volgens mij niet veel beter als je

verhalen Slaughterhouse Five Kurt Vonnegut Over de hoofdpersoon ‘Bobby Pilgrim denkt dat hij is ontvoerd door buitenaardse wezens die hem dingen heb­ ben geleerd over de tijd. Het is een grappig en ontroerend boek over een man die op zijn eigen manier met het trauma van een oorlog om gaat.’ Favoriete passage ‘Werkelijk allemaal. Dit boek is een prachtig geheel, heel grappig en ontroerend. Wie? Geen Daden Maar Woorden Festival Utrecht Wanneer? Zaterdag 3 november van­ af 20 uur Waar? Theater Kikker, conceptstore Daens, Lunchroom Bigoli en de werfkelder van de Utrechtse Kinderboekwinkel Maar wat dan? Een avond met een mooie mix van literatuur, theater en muziek. (Met o.a. Circus Treurdier, Arthur Japin, Kamagurka, Ernest van der Kwast, Joke van Leeuwen, Janne Schra, Manon Uphoff en Maartje Wortel & Anne Soldaat) Kijk voor het hele programma op www.gdmw.nl/utrecht

Daarom kies ik geen woorden van Vonnegut zelf, maar een gedicht dat hij aanhaalt op bladzijde 23. ‘I wake to sleep, and take my waking slow. I feel my fate in what I cannot fear. I learn by going where I have to go’ ­ Theodore Roethke. Dit gedicht heb ik sinds ik het gelezen heb, dagelijks in mijn hoofd.’ Waarom lezen? ‘Ik heb er veel van geleerd, vooral het plezier en de vrij­ heid van een verhaal, met daarachter vele diepe lagen die je aan het denken zetten. Daar houd ik erg van. Ik vind het niet prettig als een boek echt uit is als je het uit hebt.’

25102012 TRAJECTUM 04

31


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.