Page 36

ENTITATS 36

aules d’extensió universitària de la gent gran

Volem robots intel·ligents o que ens ajudin a ser més intel·ligents? el robot SIMO, i el robot URUS, servent del campus universitari d’UPB. Vam conèixer amb més detalls el robot PACO PLUS, un robot assistent de cuina, en què la pròpia conferenciant hi tre· ballava. Després va passar a parlar de la segona part: Quin tipus de robots volem? El ventall de possibilitats és força gran i està en mans dels homes que faran els robots: robots que ho facin tot; robots que ens ajudin en les feines repetitives; robots per fer les feines perilloses, feines a les centrals nuclears; robots que amplifiquin les nostres habilitats en la cirurgia, per

exemple; robots per a les tas· ques domèstiques, tasques de cuina. Robots que estimulin els nostres valors creatius, ens en· tretinguin, vetllin per la nostra salut, que ajudin els discapaci· tats, que tinguin cura dels nens, que ens facin de guia. Tota una llarga espècie autònoma de ro· bots possibles. Va suggerir alguna qüestió de quan la robòtica entra en temes d’ètica, com per exemple l’es· fera del sentiment, dibuixant només l’enunciat de grans di· lemes: els robots que tenen in· fluència en la psique humana, els volem esclaus o que creïn dependència?

TOT SANT CUGAT

01_04_10

La Sra. Carme Torras, llicenci· ada en matemàtiques, docto· ra en informàtica i professora d’investigació de l’Institut de Robòtica, ens va entretenir al llarg de la seva conferència amb temes relacionats amb la robòti· ca industrial i utilitària. Va anar exposant breument en pantalla la icona dels artificis robòtics més coneguts pel públic en ge· neral, reals o imaginaris, dintre dels quals destacava Hall, l’or· dinador/cervell de la nau de L’odissea de l’espai, dotat d’intel· ligència i fins i tot de sensibili· tat, capaç d’ofendre’s i tramar la seva revenja contra la vida dels astronautes. Van desfilar també

ENTITATS-C.indd 36

25/3/10 18:47:20

TOT Sant Cugat 1204  

TOT Sant Cugat 1204, edició 1 d'abril de 2010

Advertisement