__MAIN_TEXT__

Page 1

k

Projiserte følelser

kosmorama Trondheim international film festival March 19–25 2012


entra

Entra støtter Kosmorama!


Entra er et av landets ledende eiendomsselskap, og eier over en million kvadratmeter næringseiendom. Vi skaper verdier gjennom å utvikle, leie ut og drifte attraktive og miljøledende lokaler. Vår visjon er å bidra til våre kunders effektivitet og omdømme. Konsernet har 150 ansatte, hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Oslo, Trondheim og Bergen.

Vi bidrar til byutviklingen i Trondheim med miljøriktige løsninger.

Sammen med partnere utvikkler Entra blant annet Brattørkaia. I disse dager jobber vi for å realisere landets første energipositive bygg: Powerhouse.


Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere Kanonprisen:

Offentlige bidragsytere:

Arrangementspartnere & leverandører:

Eier og oppdragsgiver:

Samarbeidspartner festivalhotell:

Mediepartner:

Samarbeidspartner FestivalkafĂŠ


Projiserte følelser / Projected Emotions

Filmfest Trondheim AS ønsker for åttende gang velkommen til Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestival. Vi inviterer til en spennende festivaluke, med kvalitetsfilm fra hele verden. Våre dyktige kuratorer har brukt mye tid på å lete etter film for å kunne sette sammen et program av høy kvalitet, et program som gir innbyggerne i Trøndelag og Trondheim en unik mulighet til mange gode opplevelser. Nova er pyntet til fest, og i et hyggelig miljø vil du ha mulighet til å slappe av mellom filmene. Med filmen i fokus vil du få mange utfordrende, skremmende og gode opplevelser. Restauranter, kafeer og barer har tilbud til festivaldeltakerne. På den måten kan du sammen med andre finne et sted du kan prate om film. Vi ønsker at Kosmorama skal være en filmfestival for hele Trøndelag. Mange tror kanskje at en filmfestival er for spesielt interessert. Vår utfordring til dere som tenker slik er at dere går gjennom denne katalogen, og vi er sikre på at det er en eller flere filmer her som dere ønsker å se.

Filmfest Trondheim AS welcomes you all to the eighth Kosmorama Trondheim International Film Festival. We invite you to an exciting festival with quality films from around the world. Our skilled curators have spent much time looking for films and putting together programs of high quality, programs that give residents of Trøndelag and Trondheim a unique opportunity to experience many great adventures. Nova is decorated for the party, and in a pleasant environment you’ll be able to relax between films. With the film itself in focus, you will have challenging, scary and good experiences. Restaurants, cafés and bars nearby give special offers to festival participants. That way you can easily find a place to chat about the film with others. We want Kosmorama to be a festival for the whole of Trøndelag, and not just for the chosen few or just the film buffs. We challenge you to leave any such preconceptions behind when reading this catalogue. We’re sure there are many films here that you’ll long to see.

Kosmorama satser på ny film, det gir oss en mulighet til å se hva som skjer på filmfronten rundt om i verden og om vi synes filmen gjenspeiler de utfordringene som finnes i samfunnet. Det å presentere nye filmskapere er et ledd i vårt mål om å motivere til å lage film. Pitchekonkurransen gir hvert år over hundre ideer til film, og i år har elleve stykker blir valgt ut som gode ideer. Kosmorama New Directors Award er vår nye pris som skal gå til de som er på vei til å bli etablerte filmskapere. Kosmorama er en filmfest for bransjen og filmelskere, og Kanonprisen er bransjens egen vurdering av de som har gjort de største presentasjonene innen norsk film i året som er gått.

Kosmorama’s focus is new films, which gives us an opportunity to see what happens on the film scene around the world and how films reflect the challenges that exist in society. Presenting new filmmakers is part of our mission to motivate others to make films. The annual film pitch represents more than one hundred ideas for movies, and this year, eleven outlines are selected as good ideas. The Kosmorama New Directors Award is our new main competition award for soon-to-be established filmmakers. Kosmorama is a film fest for the industry and film lovers, and Kanonprisen is the industry’s own praising of the major achievements in Norwegian film during the past year.

Vår kjernevirksomhet er film, og projiserte følelser er vår viktigste oppgave. Det kan vi gjøre på tradisjonelt vis i en kinosal, utendørs, i et banklokale eller en fabrikk. I tillegg kan vi skape debatter rundt tema i filmen. Kulinarisk kino også er et godt eksempel på film som kan gi en dobbel opplevelse. Eller kanskje du har fått tilbud om kulturell matpakke fra din arbeidsgiver. Mange muligheter til å se film, mange gode samarbeidspartnere og mange spennende filmer. Ikke la sjansen gå fra deg.

All we do revolves around film, and to project emotions is our most important task. We do it the traditional way in a movie theater, we do it outdoors, in a bank or a factory. In addition, we can create debates around the themes of movies. Culinary Cinema is a good example of film that can provide two experiences in one. Or maybe you’ve been offered a cultural lunch from your employer. Many opportunities to see the film, many good partners and exciting films. Do not let the opportunity pass you.

Festivaldirektør Berit Vordal

Styreleder Egil Akselsen


Innhold

Programkatalog

kosmorama 2012 ANSVARLIG UTGIVER: Filmfest Trondheim AS

FORSIDEDESIGN: Tibe T

GRAFISK UTFORMING: Tibe T

EGENANNONsER: Line Skjærvik

REDAKTØRer: Ola Lund Renolen Svein Inge Sæther

FOTO: Sandra Olufsen (s. 11) Karl Erik Brøndbo (s. 14) Filmweb (s. 119, s. 121, s. 123) Vapen och Dramatik (s. 120)

REDAKSJONSASSISTENT: Katharina Mila Hesby BIDRAGSYTERE: Bente Talstad Maalen Berit Vordal Elena Pollacchi Jan Wilhelm Andersen Katharina Mila Hesby Ola Lund Renolen Svein Inge Sæther Torbjørn Grav OVERSETTING: Lisa Cathrin Lennertzen Svein Inge Sæther Katharina Mila Hesby Daniel Tuck Ole Martin Aune Nilsen ANNONSESALG: Jan Erik Nygaard

TRYKK: Skipnes OPPLAG: 2500 FONTER: Chalet comprime og DIN PAPIR: Omslag 240 gr. Trucard Innmat 130 gr. Multiart silk

Innhold 4 5 7 9 10 11 12 13 14 30 40 51 63 94 103 109 116 119 122 123 124 126 128 130

Sponsorer, bidragsytere og samarbeidspartnere Velkommen til Kosmorama 2012 Innhold og kolofon Billettinformasjon og festivalfakta Kanonprisen 2012 Åpningsfilm: Rabat Avslutningsfilm: Where Do We Go Now? Kosmorama New Directors Award Kosmorama New Director Award jury Kurator Elena Pollacchi: Eyes on Asia Kurator Ola Lund Renolen: Lys og varme Kurator Svein Inge Sæther: Reality Rules Cinerama Ramaskrik KosmoRock Kosmoramas 8-årsfest Spesialvisninger Work in Progress Pitchekonkurransen Mirakelseminaret Miniseminar: 2012 Index festivaltitler Index regissører Index internasjonalt salg, kopikilde og distribusjon

KOSMORAMA TRONDHEIM INTERNASJONALE FILMFESTIVAL Kjøpmannsgata 35, 7011 Trondheim +47 45224552 mail@kosmorama.no www.kosmorama.no

kosmorama 2012

7


Billetter

kosmorama trondheim internasjonale

filmfestival

billettinformasjon

EIERSTRUKTUR Kosmorama anno 2012 drives av aksjeselskapet Filmfest Trondheim AS, som er et datterselskap av Trondheim Kino AS. Trondheim kino er 100% eid av Trondheim kommune, som tok initiativ til filmfestivalen høsten 2003.

BILLETTPRISER

STYRET FOR FILMFEST TRONDHEIM AS Egil Akselsen (styreleder) Eli Gjerde Per Magne Reitbakken ADMINISTRASJONEN FESTIVALDIREKTØR: Berit Vordal KUNSTNERISK LEDER: Ola Lund Renolen FESTIVALPRODUSENT: Bente Talstad Maalen BRANSJEKOORDINATOR: Svein Inge Sæther PRESSE- OG MARKEDSSJEF Hege Husby Talsnes PRESSEKONTAKT/JOURNALIST: Katharina Mila Hesby PRAKTIKANTER: Ina Morken Midttun, Morten Prytz, Line Skjærvik, Vanja Ødegård

REDAKTØRER: Ola Lund Renolen Svein Inge Sæther WEBREDAKTØR: Torbjørn Grav PROGRAMRÅD/BOOKINGTEAM: Jan Wilhelm Andersen, Torbjørn Grav, Bente Talstad Maalen, Ola Lund Renolen og Svein Inge Sæther PRINTKOORDINATOR: Jan Wilhelm Andersen

KURATORER: Elena Pollacchi Ola Lund Renolen Svein Inge Sæther

KONTAKTINFO: Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestival Kjøpmannsgata 35, 7011 Trondheim +47 45224552 mail@kosmorama.no www.kosmorama.no

DESIGN OG PROFIL FESTIVALENS KAMPANJE: Tibe T KATALOGEN: Tibe T

VIGNETT: Sondre Nymoen Snorre Busch (lyd) Christoffer Skjenken (lyd) Christoffer Ødemark (lyd) WEBDESIGN: Klapp

TAKK TIL: Svend B. Jensen (Arthaus), Tore Fredrik Dreyer (Euforia), Jim Frazee og Kristian Krogstad (Scanbox), Frank Johnsen (Europafilm), Frank Stavik (Fidalgo), Simon Kvame (UIP), Inger Warendorph (Walt Disney Studios Motion Pictures Norway), Tom Erik Kolåsæter (Nordisk Film Distribusjon), Åge Hoffart (SF Norge AS), Claudia Landsberger (EYE Film Instituut Nederland), Erik Haugane og Torgeir Anda (Det norske), Steinar Vikan og Torill Aas (Ramalama), Karl Fredrik Torp (Entra Eiendom AS), Nicolai Martens og Cathrine Oestrich (Location), Petter Myhr (Rockheim), Norges Kreative Fagskole, Halfdan Tangen (Kon-Tiki Museet), Turid Øversveen, Aage Aaberge, Ivar Koteng, Siv Limstrand (Kirkens bymisjon), Christine Stav (Skipnes), Pekka Stokke (Vuzak Media), Det danske filminstitut, Svenska filminstitutet, Nasjonalbiblioteket, Trondheim Filmklubb, Cinemateket Trondheim, Midtnorsk Filmsenter, Midtnorsk Filmfond, Trondheim Kinos ansatte, våre sponsorer, samarbeidspartnere, gjester, jurymedlemmer og stabens familiemedlemmer. En spesiell takk til våre gruppeledere og tilreisende maskinister, samt alle våre øvrige frivillige. Uten dere - ingen festival.

Enkeltbilletter Klippekort, 10 klipp Klippekort, 5 klipp Dagpass

Ticket prices kr kr kr kr

85 750 400 250

Single ticket Discount card, 10 tickets Discount card, 5 tickets Daytime pass

NOK NOK NOK NOK

85 750 400 250

(gjelder t.o.m kl 1600 hver dag gjennom hele festivalen)

(valid until 16.00 every day)

Klippekort og Dagpass gjelder ikke på Rockheim

Discount cards and Daytime passes are not valid at Rockheim Special events

ARRANGEMENTPRISER

Kanonprisen KosmoRock

kr kr

350 100

Kanonprisen KosmoRock

NOK 350 NOK 100

(billetten gjelder hele dagen og gir også tilgang til hele Rockheim. NB! Museet stenger kl 18.00. Etter kl 18.00 er det 18 års aldersgrense på filmvisningene)

(the ticket is valid as entrance to Rockheim all day Saturday March 24. The museum closes at 6.00PM. After 6.00PM there is an 18-year age limit)

UTSALGSSTEDER

Sales offices

Billetter og klippekort kjøper du i Trondheim Kinos billettluker (Nova kinosenter, Prinsen Kinosenter og Trondheim Torg). Det er også mulig å kjøpe billetter på nettet, på www.kosmorama.no og www.trondheimkino.no.

You can purchase single tickets, festival passes, and discount cards at all of Trondheim Kino’s ticket offices (Nova Cinema, Prinsen Cinema and Trondheim Torg). It is also possible to buy tickets online, at www.kosmorama. no and www.trondheimkino.no.

MEDLEMSKORT

Innmelding i Kosmoklubben skjer på www. kosmorama.no. Medlemskortet gir fri adgang til alle ordinære filmvisninger og flere andre fordeler. Det må hentes ut billetter på forhånd til de filmene man ønsker å se. Medlemskortet er personlig og kan ikke overdras. Det er ikke mulig å hente ut billetter til forestillinger som går parallelt. Les mer om medlemsfordelene på www.kosmorama.no. Medlemskort Medlemskort student

kr kr

950 650

RUSHTICKETPUNKT OG INFORMASJONSSKRANKE

Finnes i den gamle foajeen i underetasjen på Nova.

Festival pass/membership

Kosmoklubben membership for sale only at www.kosmorama.no. The membership replaces the old festival pass. Festival pass/ membership provides free admission to all regular festival screenings and includes other benefits. Tickets must be collected in advance at one of the ticket offices. The festival pass is personal and non-transferable. One pass holder cannot collect tickets for simultaneous screenings. More info about membership benefits at www.kosmorama.no. Membership NOK 950 Membership, students NOK 650 Rushtickets and information desk

Forestillingene har ikke nummererte seter under festivalen. Ubenyttede billetter legges ut for salg rett før forestillingstart. Møt derfor i god tid til filmene. Det gis ingen refusjon etter visningsstart.

is placed in the old lobby downstairs at Nova. The festival screenings don’t have numbered seats. Unused tickets will be available for sale five minutes before the screening starts, so be sure to show up in time. No refunds.

kosmorama 2012

9


Kanonprisen

Kanonprisen Nyskaperjuryen:

Gunnar Iversen Jan Langlo Øyvor Dalan Vik Vi takker fagforbundene som gjør Kanonprisen mulig:

Norsk Filmforbund Produsentforeningen Norske Dramatikeres Forbund Norsk skuespillerforbund NOPA Norsk Komponistforening Norske Filmregissørers Forbund Norsk filmlydforening

Kanonprisen arrangeres i samarbeid med:

Kanonprisen er den norske filmbransjen egen pris, som deles ut til de mest eksepsjonelle prestasjonene i norsk film i 2011. Åtte fagforbund har stemt frem sine egne kolleger til 11 ulike priser. I tillegg til bransjens egne priser kåres Beste nyskaper av en egen jury. Denne prisen går til en aktør som har bidratt til å utvikle filmmediet som kunstnerisk uttrykk. Bli med oss på vår feiring av norsk film!

Kanonprisen is the award of the Norwegian film business, awarded for exceptional achievements in Norwegian cinema in 2011, both in front of and behind the camera. Eight film unions have voted on their own colleagues to win 11 different awards. In addition, a jury elects the winner of the Best innovator award. This is for important contribution to the film medium’s artistic developments.

Vi ønsker velkommen til prisutdelingsshow på Byscenen mandag 19. mars, en uforglemmelig kveld med uformell glamour, musikalske overraskelser og hele film-Norge samlet under ett tak. Dørene åpner kl 19.30, med servering og oppvarming fram til Kanonprisene deles ut fra kl. 20.30.

Join us at Byscenen on Monday March 19 for the annual award show, an unforgettable night of casual glamour, musical surprises and a gathering of the Norwegian film community. Doors open at 19.30, with refeshments and activities leading up to the awards presentations at 20.30. Welcome!

Prisene som deles ut er:

Beste regi Beste produsent Beste kvinnelige hovedrolle Beste mannlige hovedrolle Beste birolle Beste klipp

10

kosmorama 2012

The awards are:

Beste manus Beste foto Beste lyd Beste filmmusikk Beste produksjonsdesign Beste nyskaper

Best director Best producer Best screenplay Best female leading role Best male leading role Best supporting role

Best cinematography Best editing Best sound editing Best film music Best production design Best innovator


Åpningsfilm Kosmorama New Directors Award

rabat Victor Ponten, Jim Taihuttu Victor Ponten (f. 1981 i Arnhem) og Jim Taihuttu (f. 1981 i Venlo) møttes tilfeldig i 2000 fordi de begge hadde musikken fra The Good, the Bad and the Ugly som ringetone på mobilene sine. De etablerte produksjonsselskapet Habbekrats sammen. Samarbeidet spenner over prisbelønnede kortfilmer, dokumentarer, bøker, reklamekampanjer og utstillinger. Rabat er selskapets og regissørenes første spillefilm.

Nadir får i oppdrag å kjøre en taxi fra Nederland til Rabat i Marokko. Taxien er en gave fra hans far til en bekjent. To kamerater hiver seg med på turen og det blir en klassisk road-movie fra Nederland og sørover gjennom Europa. Gjennom de ulike menneskene de møter og haikerne de plukker opp på turen, fortelles en historie større enn guttene selv. De opplever den europeiske rasismen på kroppen og det er noen motbakker. Men mest av alt er dette en rørende og øm film om vennskap, og etter hvert, ekte kjærlighet. er en enkel, hyggelig og velspilt film som ved å lykkes med de grepene den tar, og gjennom sin sjarm og varme, blir en viktig samtidsfilm om Europa og det arabiske Nord-Afrika. Filmen tar for seg de klassiske utfordringene i det å være assimilert og integrert i et vestlig samfunn, samtidig som de skal tilpasse seg foreldrenes tradisjon og kultur.

Rabat

Ola Lund Renolen

Nadir is asked to drive a taxi from the Netherlands to Rabat in Marocco. The taxi is a gift from his father to a friend of his. In a classic road-movie through the South of Europe, two of Abdel’s mates join in on the trip. With the different people they encounter and hitch-hikers they pick up on their way, the story goes beyond just the three boys. They encounter European racism at first hand and face some steep hills. But this is mostly a touching and tender film about friendship and eventually about true love.

Filmografi Rabat (2011)

A simple, nice and well-played film that succeeds through its measures, it’s charm and warmth, Rabat becomes an important contemporary film about Europe and the Arabic parts of North-Africa. The film deals with the classical challenges of being assimilated and integrated in Western society while at the same time following their parents’ traditions and culture. Ola Lund Renolen

Rabat | Netherlands 2011 | Regi Victor Ponten, Jim Taihuttu | Manus Jim Taihuttu, Victor Ponten | Roller Nasrdin Dchar, Achmed Akkabi, Marwan Kenzari | Spilletid 106 min | Format DCP | World Sales Eye - Film Institute Netherlands | Språk nederlandsk,

fransk, arabisk og engelsk tale med engelsk tekst

kosmorama 2012

11


Avslutningsfilm Kosmorama New Directors Award

Where Do We Go Now? Nadine Labaki Nadine Labaki (f. 1974 i Baabda, Libanon) er både forfatter, skuespiller og regissør. Hun studerte film på universitetet i Beirut og fullførte utdanningen med sin eksamensfilm i 1997. Spillefilmdebuten kom med Karamell i 2007, og Where Do We Go Now? er hennes andre spillefilm.

Filmografi Where Do We Go Now? (2011) Karamell (2007)

12

kosmorama 2012

Vi er i Libanon, i en landsby som er befolket av både muslimer og kristne. De lever fint sammen, selv om de holder sin religion for seg selv og det er liten grad av blandingsekteskap. Men de bor på en kruttønne og situasjonen i landet er svært spent. På nyhetene og i avisene hører man stadig om nye voldsepisoder i nabolandsbyene. Landsbyens kvinner, både kristne og muslimer driver en intrikat form for sensur. De gjør det de kan for at mennene ikke skal få tak i nyhetene fra utenomverdenen. De er redde for at konflikten skal blusse opp hos dem også.

We’re in Lebanon, in a village populated by both Muslims and Christians. They’re living comfortably together, although they keep their religious practice among themselves and cross-religious marriage is rare. But they’re living on top of a powder keg, and the situation in the country is very tense. Newscasts and papers constantly report new violence in nearby villages. The village women, both Muslims and Christians, carry out an intricate kind of censorship. Afraid of rising violence in their own village, they do whatever they can to prevent their men of hearing news from the outside world.

Nadine Labaki, som også spiller hovedrollen, har laget en fin og varm komedie om et svært alvorlig tema. Borgerkrigene i Libanon på 70- og 80-tallet har ført til et traume som vi har sett behandlet på film mange ganger tidligere, men aldri på denne måten.

Nadine Labaki, also playing the lead role, has made a gentle and warm comedy about a very serious issue. The civil wars in Lebanon in the 70’s and 80’s caused a trauma that has been the subject of many films, but never in this way.

Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen

Et maintenant on va oú? | Lebanon 2011 | Regi Nadine Labaki | Manus Nadine Labaki, Jihad Hojeily, Rodney Al Haddad Roller Nadine Labaki, Claude Moussawbaa, Layla Hakim, Antoinette Noufaily, Yvonne Maalouf | Spilletid 100 min | Format World Sales Pathé International | Distribusjon Scanbox | Språk arabisk tale med norsk tekst

DCP


Kosmorama New Directors Award Kosmoramas hovedkonkurranse skifter fra 2012 fokus. Vi ønsker å gi oppmerksomhet til de unge fremmadstormende filmskaperne, den gruppen av internasjonale regissører som i løpet av de siste årene ikke har laget mer enn tre filmer, men som er i ferd med å befeste sin posisjon som viktige bidragsytere til verdensfilmen. I tillegg kommer til nå ukjente debutanter, filmskapere vi tror har det i seg, nok til å kunne ta skrittet opp blant de virkelig store. I årene som kommer vil det dermed bli ekstra spennende for oss, og forhåpentligvis for vårt publikum, å følge de utkåredes karrierer videre. Vår ambisjon er at så mange som mulig av de nye regissørene skal være tilstede på Kosmorama. For å møte vårt publikum, for å møte hverandre, for å gi inspirasjon og forhåpentligvis bli litt inspirert selv også. Sammen skal vi vise film, se film, og snakke om film.

Kosmorama’s main competition shifts its focus from 2012. We focus our attention on young aspiring directors, the group of international filmmakers over the past few years have made no more than three films, but are about to consolidate their positions as important contributors to world cinema. In addition, the unknown debutants, the filmmakers we believe have what it takes, enough to be able to step up among the true greats. In the coming years it’ll be particularly exciting for us, and hopefully for our audience, to follow the chosen ones’ careers. Our ambition is that as many as possible of the new directors in the competition will be present at Kosmorama, to meet our audience, to meet each other, to provide inspiration and hopefully get a little inspired too. Together we’ll screen films, watch films and talk films. Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen

kosmorama 2012

13


Ragnhild Tronvoll

Hallvar Witzø

Morten Haagensen

Kosmorama New Directors Award / Jury Ragnhild Tronvoll (f. 1978) er manusforfatter. Hun vokste opp i Trondheim, men har sin utdanning fra Kunsthøgskolen i Bergen, Skrivekunstakademiet i Hordaland og manuslinja på Den norske filmskolen. Hun bor nå i Oslo. Ragnhild Tronvoll skrev manus til spillefilmen Sykt lykkelig (Anne Sewitsky 2010), som var Norges offisielle Oscar-bidrag i 2012. Filmen vant også Grand Jury Prize i kategorien World Cinema - Dramatic på Sundance Film Festival i 2011.

Ragnhild Tronvoll (b. 1978) is a scriptwriter. She grew up in Trondheim, but got her degree from the Art Academy in Bergen, Hordaland Writing Academy and the Norwegian Film School. She now lives in Oslo. Ragnhild Tronvoll wrote the script for the feature film Happy Happy (Anne Sewitsky 2010), Norway’s official Oscar candidate in 2012. The film also won the Grand Jury Prize in the category World Cinema - Dramatic at the Sundance Film Festival in 2011.

Hallvar Witzø (f. 1984) kommer fra Leksvik i Sør-Trøndelag, og har regiutdanning fra Den norske filmskolen (2007-2010). Eksamensfilmen Tuba Atlantic vant Student Academy Award for beste kortfilm i 2011, og den ble nominert til regulær Oscar i 2012. Hallvar Witzø har vært prosjektleder for Filmbussen, et omreisende praktisk filmtilbud til ungdom i regi av Midtnorsk Filmsenter. Han er nå ansatt hos Paradox i Oslo.

Hallvar Witzø (b. 1984) comes from Leksvik in Sør-Trøndelag, and he graduated as director from the Norwegian Film School (20072010). His exam film Tuba Atlantic won the Student Academy Award for best short film in 2011 and was nominated for a regular Oscar in 2012. Hallvar Witzø has been project manager for The Film Bus, a traveling educational film program for young people, run by the Mid Norwegian Film Centre. He is now employed by Paradox in Oslo.

Morten Haagensen (f. 1974) er kinosjef og markedsansvarlig i Oppdal kulturhus. Han har bakgrunn fra filmklubbarbeid og filmstudier ved NTNU, og kom inn i kinobransjen i 2007. Han er styremedlem i Norske kinosjefers forbund, og ble i 2008 kåret til Årets kinosjef av Norske filmbyråers forening. Morten Haagensen er festivalsjef for skrekkfilmfestivalen Ramaskrik på Oppdal, som ble etablert i 2011 av Oppdal Kulturhus og Kosmorama.

Morten Haagensen (b. 1974) is cinema manager and head of marketing at Oppdal culture center. With a background in film clubs work and film studies, he entered the cinema industry in 2007. He is board member of the Norwegian Cinema Managers’ Association, and he was named Cinema Manager of the Year 2008 by the Norwegian Association of Film Distributors. Morten Haagensen is the festival manager for horror film festival Ramaskrik in Oppdal, which was established in 2011 by Oppdal culture center and Kosmorama.


Kosmorama New Directors Award

avalon

Axel Petersén Axel Petersén (f. 1979 i Stockholm) har studert på den tsjekkiske filmskolen FAMU og Konstakademien i Stockholm. Avalon er hans regidebut og den fikk FIPRESCI-prisen da den hadde verdenspremiere på Toronto International Film Festival høsten 2011.

Filmografi Avalon (2011)

Møt Janne, seksti år gammel solariumsbrun levemann. På 80-tallet var han konge på byen, nattklubbgründer og livsnyter. Han prøver fortsatt, men smilet er litt svettere og troverdigheten betraktelig mindre. Nå skal han erobre kystbyen Båstad med nattklubben Avalon. Storesøster Jackie henger med, også hun en levning fra den gang festen aldri tok slutt. Med ett inntreffer en dramatisk hendelse, hvorpå ingenting noensinne kan bli som før. Janne dras inn i en nedadgående spiral som akselererer.

Meet Janne, a tanned sixty-year-old always living the good life. Back in the 80’s he was the party king, enjoying life and running nightclubs. He’s still trying, but his smile is somewhat sweatier and his credibility considerably diminished. Now he’s out to conquer coastal town Båstad with the new Avalon nightclub. Big sister Jackie tags along, also a relic of an era when the parties never ended. Suddenly, a dramatic incident occurs, and there’s no turning back. Janne is pulled into an accelerating downward spiral.

Axel Petersén har i sin debutfilm på mesterlig vis skildret en generasjon partyløver som prøver å leve som de gjorde for 30 år siden, med en stakkarslig desperasjon som trenger vekk forsøkene på faktisk å nyte livet. De tror ikke på seg selv lengre, men de prøver å holde maska. Johannes Brost og Léonore Ekstrand er strålende i Avalon, som er en dvelende spenningsfilm, en galgenhumoristisk tragedie og avdukingen av nok et stort svensk filmtalent.

Axel Petersén’s debut feature masterfully depicts a generation of party animals trying to live life as they did 30 years ago, with pitiful desperation outwrestling their actual attempts to enjoy life. They don’t believe in themselves anymore, but they try to keep a straight face. Johannes Brost and Léonore Ekstrand are brilliant in Avalon, a lingering thriller, a darkly humorous tragedy, and the unveiling of another major Swedish talent.

Svein Inge Sæther

Svein Inge Sæther

Avalon | Sweden 2011 | Regi Axel Petersén | Manus Axel Petersén | Roller Johannes Brost, Peter Carlberg, Spilletid 79 min | Format DCP | World Sales TRUSTNORDISK | Språk svensk tale med engelsk tekst

Léonore Ekstrand

kosmorama 2012

15


Kosmorama New Directors Award

bullhead

Michaël R. Roskam Michaël R. Roskam (f. 1972) er belgisk regissør. Han gikk på St. Lucas Academy of Fine Arts i Brüssel og Binger Film Institute i Amsterdam, hvor han var ferdig i 2005. Mens han jobbet for den flamske avisen De Morgen, skrev han manuset til kortfilmen Haun (2002). Deretter lagde han selv Carlo (2004), som vant publikumsprisen på Leuven International Short Film Festival. Amerikanske Variety har omtalt Roskam som en av “10 regissører man må se opp for i fremtiden”.

Filmografi Bullhead (2011)

Den voldelige kvegfarmeren Jacky Vanmersenille inngår en tvilsom avtale med en leder innen den belgiske kjøttmafiaen, om levering av store mengder steroider og hormoner. Dette brukes for å maksimere kjøttproduksjonen, men Jacky forsyner seg også selv grovt av stoffene. Når en politimann på sporet av mafiaen blir likvidert, blir Jacky tvunget til å ta et oppgjør med en fortid han helst vil glemme.

The violent cattle farmer Jacky Vanmersenille makes a dodgy deal with a leader in the Belgian meat mafia about delivering large amounts of steroids and hormones. This is used to maximize the meat production, but Jacky helps himself to a large quantity of the substances too. When a police officer on the trace of the mafia gets killed, Jacky is forced to face and deal with a part of his past he’d rather forget.

Bullhead bæres på de absurd brede skuldrene til Matthias Schoenaerts. Med en bunnløs tristhet i blikket forholder han seg til verden på den eneste måten han kan, via trusler og blind vold. Vi får tidlig hint om at det er noe i fortiden som har formet Jacky til den han er, og når avsløringen endelig kommer er det som om Jacky selv slår deg i magen; makan til voldsom og ubehagelig scene er det lenge siden jeg har sett på kino! Herved anbefalt og advart.

Bullhead is carried on Matthias Schoenaerts’ absurdly broad shoulders. He relates to the world in the only way he knows, through threats and blind violence, but in his eyes you see an infinite sadness. Early you realize that he’s been shaped this way by something in his past and when the disclosure comes it’s like Jacky himself hits you in the stomach; a more violent and unpleasant scene has long to be seen in the cinema! Hereby recommended and given fair warning.

Torbjørn Grav

Torbjørn Grav

Rundskop | Belgium 2011 | Regi Michaël R. Roskam | Manus Michaël R. Roskam | Roller Matthias Schoenaerts, Jeroen Perceval, Jeanne Dandoy | Spilletid 124 min | Format DCP | World Sales Ramonda Inc. | Språk fransk, flamsk tale med engelsk tekst

16

kosmorama 2012


Kosmorama New Directors Award

Code Blue

Urszula Antoniak Urszula Antoniak ble født i Polen, men bor og arbeider i Nederland. Hun har filmutdanning fra begge landene, og startet karrieren allerede i 1993 med kortfilmen Vaarwel . Et større gjennombrudd kom med tv-filmen Bijlmer Odyssee (2004) og debutfilmen Nothing Personal med irske Stephen Rea. Code Blue er hennes andre spillefilm.

er en problematisk og krevende kvalitetsfilm, med en rekke sosiale, fysiske, seksuelle og juridiske overskridelser i løpet av kort tid. Hovedpersonen Marian er en slags sykepleiernes Pianolærerinnen (jamfør Michael Hanekes film), en kvinne som balanserer på en knivskarp egg mellom iskald kontroll og sterk dysfunksjonell nevrose. Hun pleier døende og alvorlig syke eldre mennesker, hun lever asketisk på grensen til det selvutslettende. Hun stalker en mann og leier samme pornofilm som han leverer i videobutikken. De blir felles vitner til en voldtekt (hvorpå Marian utfører en rent ut unevnelig handling) og de låses sammen i et voyeuristisk og seksuelt maktspill.

Code Blue

Urszula Antoniak viser i sin andre spillefilm et imponerende mot, og et stort visuelt og kunstnerisk talent med denne svært utfordrende filmen. Det er fristende å trekke paralleller mellom hennes Marian og landsmannen Nanouk Leopolds Charlotte i Brownian Movement (2010), men Antoniak går lenger. Vær herved advart, og/eller fascinert. Svein Inge Sæther

is a problematic and demanding piece of quality cinema, featuring a string of social, physical, sexual and juridical subversions during its brief 81 minutes. Marian is The Piano Teacher (as in Michael Haneke’s film) of the nurses, walking a razor sharp edge between cold control and dysfunctional neurosis. She cares for the dying and seriously ill, while leading an ascetic, verging on self-effacing, personal life. She stalks a man and rents the same porn film he returns at the video store. They become mutual witnesses to a rape (whereby Marian comits an unspeakable act) and are then locked in a mutual voyeuristic and sexual power play.

Code Blue

Filmografi Code Blue (2011) Nothing Personal (2009)

Urszula Antoniak proves her impressive courage and great visual and artistic talent with her challenging second feature. It is tempting to draw parallels between her Marian and compatriot Nanouk Leopold’s Charlotte in Brownian Movement (2010), but Antoniak goes further. Be alarmed, and/or intrigued. Svein Inge Sæther

Code Blue | Netherlands 2011 | Regi Urszula Antoniak | Manus Urszula Antoniak | Roller Bien de Moor, Lars Eidinger, Annemarie Prins | Spilletid 81 min | Format 35mm | World Sales Global Screen Gmbh | Språk nederlandsk tale med engelsk teks

kosmorama 2012

17


Kosmorama New Directors Award

DUSK

Alon Zingman Alon Zingman ble født i 1971 i Israel. Han har mastergrad fra Film and Television Department ved Tel Aviv University. I studietida skrev og regisserte Zingman kortfilmen Toohache ,som ble vist på festivaler verden over og som vant pris for beste kortfilm ved Jerusalem Film Festival i 2000. DUSK er hans spillefilmdebut, og den vant Best Debut Award ved Haifa International Film Festival i 2010.

Filmografi Dusk (2010)

DUSK

er en israelsk flettefilm, hvor de sosiale og politiske forholdene i det storisraelske samfunnet ikke er sentrale elementer i historien, men lurer i bakgrunnen. Mellommenneskelige relasjoner, etikk, moral og det å ta ansvar viser seg å bli sentrale utfordringer for de fleste av karakterene.

DUSK

is an Israeli film where the social and political aspects in Israeli society aren’t central elements in the story, but they lurk in the background. Human bonds, ethics, morals and showing responsibility are to be central challenges for most of the characters in the film.

Det er en ambisiøs fortelling som spenner vidt. En argentinsk emigrant tar med seg sin sønn til sykehuset for å få han omskjært. Legen får besøk av sin far som er politimann. Han er der egentlig for å undersøke en påkjørsel. En syklist er påkjørt av en mann som skal hente datteren sin på flyplassen. I taxfreebutikken på flyplassen jobber en dame som ble adoptert bort som barn. Som voksen er hun på leting etter sin biologiske mor og finner henne på en frisørsalong. Mens hun er på salongen får frisøren en telefonbeskjed om at datteren er påkjørt. Historiene veves tettere sammen og skjebnene glir inn i hverandre.

It’s an ambitious film covering a broad range of stories. An Argentinian emigrant takes his son to the hospital for a circumcision. The doctor gets a visit from his father, a police officer, who is really there to investigate a car accident. A cyclist is run down by a man picking up his daughter from the airport. A woman who was adopted as a child, works in the Duty Free shop at the airport. She finds her biological mother at a hair saloon. While she is in the saloon she gets a call that her daughter has been hit by a car. Destinies meet and intertwine. Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen Bein HaShmashot | Israel 2010 | Regi Alon Zingman | Manus Alon Zingman | Roller Reymond Amsalem, Klil Arbel, Shmil Ben Ari, Rami Danon Spilletid 90 min | Format 35mm | World Sales Norma Productions | Språk Hebraisk, spansk tale med engelsk tekst

18

kosmorama 2012


Kosmorama New Directors Award

elena

Andrey Zvyagintsev Andrej Zvyagintsev (f. 1964 i Novisibirsk) er utdannet som skuespiller på dramaskolen i Novisibirsk. Han studerte teater i Moskva, arbeidet som skuespiller både på film og teater, og laget sin første spillefilm TILBAKE i 2003. Den fikk gulløven i Venezia. Hans andre film FORVIST hadde Maria Bonnevie i hovedrollen. ELENA vant juryprisen under Cannesfestivalen i 2011.

er en film om det moderne, nye Russland. Noen har blitt rike, bor og lever svært møblert og sofistikert, mens andre henger igjen i miseren slik den ofte og svært godt har blitt portrettert i østeuropeisk film. Elena er midt i mellom. Hun er nygift og lever med sin velstående Vladimir i et fornuftsbasert, men varmt og ømt forhold. Så har hun sin arbeidsløse sønn og hans familie med barnebarn hvor det er heller grått og typisk russisk. Elena beveger seg mellom disse virkelighetene og problemene er knyttet til at hennes familie trenger økonomisk hjelp for å komme ut av sumpen. Sannsynligvis har Vladimir rett når han sier at det ikke vil hjelpe å gi sønnen penger.

ELENA

Dette er en langsom og grundig film som på overflaten nesten bare er form og ikke handling, men som egentlig handler om alt! Medmenneskelighet, ansvar, etikk og moral. Hvor langt kan du gå for å hjelpe dine? Ola Lund Renolen

is a film about the new and modern Russia. Some people have become rich, living in furnished and sophisticated homes, while others still linger in misery, often portrayed in East European films. Elena’s life is somewhere in between. She is a newlywed, living with her wealthy Vladimir in a sensible, but warm and loving relationship. On the other side, she has her unemployed son and his family who struggles to get by. Elena shifts between these two realities and problems emerge as her son’s family need financial support to get out of poverty. Vladimir doesn’t think it will help to give them any money and is probably right in saying so.

ELENA

Filmografi Elena (2011) Forvist (2007) Tilbake (2003)

On the surface this film seems to be without any action at all, but at the core it’s an extensively detailed film about humanity, responsibility, ethics and morals. How far will you go for your loved ones? Ola Lund Renolen

Elena | Russia 2011 | Regi Andrej Zvyagintsev | Manus Oleg Negin | Roller Jelena Ljadova Leading Actress - Datteren, Nadezhda Markina Leading Actress - Elena, Aleksej Rozin Leading Actor - Han, Andrej Smirnov Supporting Actor - Han | Spilletid 109 min Format DCP | World Sales Pyrmaide International | Distribusjon Tromsø Int. filmfestival | Språk russisk tale med norsk tekst

kosmorama 2012

19


Kosmorama New Directors Award

the Exchange Eran Kolirin Eran Kolirin er født i Tel Aviv i 1973. Hans debutfilm THE BAND’S VISIT vant The European Film Academy Discovery Award i 2007. Filmen er blitt en suksess på festivaler over hele verden med mer enn 50 internasjonale priser. I Norge fikk filmen bred videolansering.

Filmografi The Exchange (2011) The Band’s Visit (2007)

Sannsynligvis er dette festivalens rareste film. Oded og Tami er et nygift par som bor i en minimalistisk leilighet. Han er fysiker og underviser på universitetet, hun er nyutdannet arkitekt. De lever et fint, men kanskje litt grått liv. Den store omveltningen kommer en dag han må returnere til leiligheten for å hente noe han har glemt. Han ser den tomme leiligheten på en helt ny måte og sporer helt av. Alt blir surrealistisk. Han begynner å gjøre alle de absurde tingene man noen ganger tenker, men som vi selvsagt styrer unna på grunn av vår rasjonelle hjerne. Odeds nye liv passer dårlig med jobben på universitetet og forholdet til Tami.

This is probably the festival’s strangest film. Oded and Tami are a newly-wed couple that live in a minimalistic apartment. He is a physicist and teaches at the university, she a recently graduated architect. They live a nice, but boring life. The big change comes when Oded one day returns to their apartment to pick up something he forgot. He spaces out and suddenly sees the apartment in a totally new way. Everything becomes surrealistic. He starts doing all the absurd things you sometimes think of doing, but which your rationality keeps you from doing. Oded’s new life doesn’t fit together with his current job or with his relationship with Tami any more.

Dette er en underfundig og finurlig film. Litt vanskelig å egentlig mene noe om hva den handler om, men har du sansen for surrealistiske vendinger kan man gå så langt som å si at THE EXCHANGE er en fin komedie.

This is a bizarre and quirky film. It’s hard to say much about the action, but if you like surreal twists one can go as far as claiming that THE EXCHANGE is a nice comedy.

Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen

Hahithalfut | Israel 2011 | Regi Eran Kolirin | Manus Eran Kolirin | Roller Rotem Keinan, Sharon Tal, Spilletid 94 min | Format DCP | World Sales Match Factory | Språk hebraisk tale med engelsk tekst

20

kosmorama 2012

Dav Navon, Shirili Deshe


Kosmorama New Directors Award

flowers of evil David Dusa David Dusa (f. 1979 i Budapest, Ungarn) vokste opp i Sverige og Sør Afrika. Han studerte film i Gøteborg, har jobbet på et fiskemottak i Norge og har reist mye i Afrika og i Asia. Han begynte å lage film i 2006. Han har regissert tre kortfilmer som alle har vunnet priser på internasjonale filmfestivaler. FLOWERS OF EVIL er hans spillefilmdebut.

Filmografi Flowers of evil (2010)

Anahita er en ung iransk kvinne som kommer til Paris og blir kjent med parkourdanseren Gecko. Han blir hennes guide til den vakre og romantiske byen. Hun blir hans guide til Baudelaire og kjærligheten.

Anahita is a young Iranian woman who goes to Paris and meets the Parkour-dancer Gecko. He becomes her guide in this beautiful and romantic city. She becomes his guide to Baudelaire and love. 


Filmen utspiller seg på to plan. Historien om Anahita og Gecko i Paris er en øm og vakker ungdommelig kjærlighetshistorie. Men vi er i 2009 og den grønne revolusjonen finner sted i Teherans gater; demonstrasjonene og opptøyene i etterkant av det kontroversielle valget. Militæret og politiet slår brutalt ned motstanden. Anahita er bekymret for sine studentvenner og familie som hun vet deltar i demonstrasjonene. Regimet forsøker å holde media unna, men gjennom sosiale medier holder hun seg oppdatert. Det er svært sterke, foruroligende bilder - autentiske filmsnutter vi får se fra Teheran. Bilder som står i en grell kontrast til det Anahita opplever i Paris. Friskt og ungdommelig. Vakkert på overflaten, men lodder dypt likevel.

The film works on two levels. The story about Anahita and Gecko in Paris is a tender and beautiful love story. But we’re in 2009 and in Teheran’s streets the Green Revolution, demonstrations and riots are taking place as a result of the controversial election. The military and police force brutally strikes down on the resistance. Anahita is worried about her friends and family, who she knows are taking part in the demonstrations. The regime tries to keep the media out, but Twitter and YouTube keeps her updated. We get to see authentic and shocking footage and film clips from Teheran. Images that stand in foul contrast to what Anahita experiences in Paris.
Fresh and youthful. Beautiful on the surface, but it still weighs heavy.

Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen

Fleurs du mal | France 2011 | Regi David Dusa | Manus David Dusa, Louis Molière, Raphaëlle Maes, Mike Sens | Roller Rachid Youcef, Alice Belaïdi | Spilletid 103 min | Format DCP | World Sales Sciapode | Språk fransk, persisk tale med engelsk tekst

kosmorama 2012

21


Kosmorama New Directors Award

The Giants

Bouli Lanners Bouli Lanners (født 20. mai 1965 i Plombiéres) har en lang karriere som skuespiller. Han har spilt i et 20-talls fanske og belgiske filmer siden tidlig på 90-tallet. Debuterte som regissør på 2000-tallet.

Filmografi The Giants (2011) Eldorado (2008) Ultranova (2005)

THE GIANTS er en fin og småvarm film om et tungt og alvorlig tema. To brødre tidlig i tenårene er forlatt av sin mor. De fungerer sammen, men savnet av moren og en åpenbar mangel på struktur, påvirker dem negativt. De tilbringer sommeren på bestefarens landsted og kommer i kontakt med en jevngammel røver. Guttene hangler rundt på guttevis. Periodevis i naturskjønne sommerlige omgivelser, og innimellom i skittenkjipe og negative miljøer. Løssluppen ungdommelig råhet, trass, opposisjon og avmakt – alt troverdig og forståelig. Sosialrealismen får aldri overtaket og det mykes opp av både humor, varme og filmatisk vakre bilder. Skuespillerveteran Bouli Lanners har fått frem noe unikt i disse unge skuespillerne med sin tredje spillefilm som regissør.

Bransjebladet Screen beskriver filmen som en hyggelig hjertevarmer med en følelse av Mark Twain krysset med Ken Loach. En svært dekkende beskrivelse. Noen ganger må man være en gigant for å overvinne selve livet.

is a sweet and loving film with a heavy and serious theme. Two brothers in their early teens are forsaken by their mother. The two get along, but their loss and the lack of structure in life affects them negatively. They spend the summer at their grandpa’s and come in touch with another mischief-maker. The film’s scenery is periodically in summer landscapes and filthy environments. The teenagers’ roughness, opposition and powerlessness are believable and understandable. Social realism is softened by humour, warmth and picturesque images. Acting veteran, Bouli Lanners, brought out something unique in these young actors in his third film as a director. 


THE GIANTS

Screen International refers to the film as “a joyous heartwarmer with an endearing Mark Twain meets Ken Loach vibe.” It pretty much covers it. Sometimes you have to be a giant to overcome life itself. Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen Les géants | Belgium 2011 | Regi

22

kosmorama 2012

Bouli Lanners | Manus Bouli Lanners, Elise Ancion, Matthieu Reynaert | Roller Paul Bartel, Zacharie Chasseriaud, Marthe Keller, Karim Leklou | Spilletid 84 min | Format DCP | World Sales Memento | Språk fransk tale med engelsk tekst


Kosmorama New Directors Award

in the open

Hernán Belón Hernán Belon (f. 1970 i Buenos Aires) har filmutdanning fra E.N.E.R.C., filmskolen ved National Institute of Cinema. Han studerte også reklame og skuespill. Han har arbeidet profesjonelt som regissør, utøvende produsent, klipper og regiassistent og han har laget flere kortfilmer, tv-program og dokumentarer. In the Open er hans første spillefilm.

Filmografi In The Open (2011)

Santiago og Elise kommer til et hus på landet en mørk kveld. De har med seg et lite barn. De innordner seg i huset, de har sex, de har det bra. Filmens første del er en observasjon av et lykkelig par, men det er uklart hva dette skal handle om. Moren er litt for beskyttende overfor det lille barnet, vil det skje noe med det? Det sniker seg inn et snev av en effektiv uhygge, er det en thriller? Fra å være beskrivende blir filmen mer og mer introvert. Er det fortellingen vi ser, eller er vi inne i en psykologisk, mental tilstand og kan ikke tolke det vi ser bokstavelig? Filmen leker med deg som tilskuer. Du narres til å begynne å tro at du skjønner, men så gjør karakterene ulogiske ting som driver handlingen videre, og gjerne i en annen helt annen vei enn forventet – omtrent som i det virkelige liv. Ola Lund Renolen

On a dark evening Santiago and Elise arrive at a house in the countryside. They have a baby with them. They settle down in the house, have sex and enjoy themselves. The film’s first part is an observation of the happy couple, but it is unclear what this is all about. The mother is overly protective of her child. Will something happen to the baby? An effective creepiness comes over you, is this a thriller? At first the film is very descriptive, but gradually becomes more and more introvert. Is what we see the frame of the story or are we inside a psychological state so that we can interpret what we see literally? The film plays with you as a spectator. You are fooled to think that you get it, until suddenly the characters act illogically, which push the action forwards and often in new directions almost like real life! Ola Lund Renolen

El Campo | Argentina 2011 | Regi Hernán Belón | Manus Hérnan Belón, Valeria Radivo | Roller Dolores Fonzi, Leonardo Sbaraglia, Juan Villegas | Spilletid 85 min | Format DCP | World Sales Bastiana Films | Distribusjon Storytelling Media | Språk spansk tale med engelsk tekst

kosmorama 2012

23


Kosmorama New Directors Award

Last winter

John Shank John Shank (født 1977 i USA) har studert ved IAD (Institut des Arts de Diffusuion). I over 10 år har han arbeidet med base i Belgia både med teater og film, som assistent, forfatter og regissør. Mellom 2003 og 2007 hadde han regien på tre prisbelønnede kortfilmer før han spillefilmdebuterte med LAST WINTER i 2011.

Filmografi Last Winter (2011)

Johann er en stolt men gjeldstynget bonde i Belgia. Avkastningen er dårlig og den materielle levestandarden lav. Konkurs truer og nabobøndene er fristet av et tilbud om å selge til en investor som skal slå sammen bruk og tenke nytt og stort. Johann nekter, han vil ikke bøye seg for pengemakta. Som sin far og farfar føler han seg etisk forpliktet til å drive gården tradisjonelt. Han nekter å endre rutinene for å tilfredsstille en verden i forandring med mer krav om effektivitet. Johanns forankring til jorda og dyrene er fundamental og bundet i tradisjoner og etikk. Det river og sliter i han, men han har ikke verktøy til å uttrykke følelsene sine.

Johann is a proud farmer from Belgium. He’s also deep in debt. A surplus seems impossible and the living standard is low. On the verge of bankruptcy and the neighbouring farms are considering an offer to sell to an investor with new big plans. Johann refuses to sell and give into the power of money. Like his father, and father’s father before him, he feels obligated to run the farm traditionally. He refuses to alter routines to satisfy a world in change that requires efficiency. Johann’s dedication to his soil and life stock is fundamental and rooted in traditions and ethics. It’s tearing him apart, but he’s not able to express his feelings. is a silent and slow film, and it dwells on images of the beautiful winter landscape without being superficial. The silence is in strong contrast to Johann’s inner storm -brilliantly expressed through the directing of the film.

LAST WINTER

er en ordknapp og langsom film, den dveler fotografisk ved det vinterkalde vakre landskapet uten å bli overfladisk. Stillheten står i sterk kontrast til den indre stormen som rir Johann og som mesterlig uttrykkes i en stram regi.

LAST WINTER

Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen

L’Hiver dernier | Belgia, Frankrike 2011 | Regi John Shank | Manus John Shank, Vincent Poymiro | Roller Vincent Rottiers, Anaïs Demoustier, Florence Loiret Caille | Spilletid 103 min | Format 35mm | World Sales Le Pacte | Språk fransk tale med engelsk tekst

24

kosmorama 2012


Kosmorama New Directors Award

the orator

Tusi Tamasese Tusi Tamasese (f. 1975 på Samoa) avstammer fra en kjent høvdingeslekt på Samoa, Tupua Tamasese. Han kom til New Zealand som 18-åring for å studere på universitetet, men endte opp med å plukke tomater. Etter hvert kom han inn på New Zealand Film School. Han er i tillegg bachelor i samfunnsvitenskap og master i kreativ skriving. Han kom med sin første kortfilm i 2009 og spillefilmdebuterte med THE ORATOR i 2011.

Saili er en kortvokst sønn av en gammel høvding. Han bor sammen med sin kone Vaaiga og hennes tenåringsdatter Litia. Vaaiga ble utstøtt fra sitt samfunn da hun fikk Litia utenfor ekteskap. Saili latterliggjøres for sitt handicap og den stolte familietradisjonen er en tung bør å bære. Vaaigas bror oppsøker henne og vil ta henne tilbake til familien igjen, fordi han tror at det vil bidra til å lege et stygt sår han har på en fot. Den første spillefilmen noensinne fra stillehavsøya Samoa, er et sjarmerende drama om familie og ære. Historien tar utgangspunkt i urbefolkningens tradisjoner og behandler kulturen med respekt og ydmykhet, samtidig som den tydeliggjør utfordringene også i dette samfunnet. Det er til tider hjerterått, men også ømt. Sailis stolthet og verdighet når han endelig står opp som klanens talsmann (orator) på vegne av kona og datteren er rett og slett rørende og universell.

Saili is a little person and son of an old chief. He lives with his wife Vaaiga and her teenage daughter Litia. Vaaiga was banished from her ancestral village when she got Litia outside of marriage. Saili gets ridiculed for his handicap and the proud family tradition is a heavy burden to bear. Vaaiga’s brother wants to reunite her with their family. He thinks this will help heal a wound on his foot.

Filmografi The Orator (2011)

This is the first film shot on the Pacific island Samoa. It’s a charming drama about family and honour. The story is based on indigenous traditions and it treats the culture with respect and humility. It also shows the challenges faced in the community. The film is touching, raw and tender. Saili’s pride and dignity when he eventually stands up as the clan spokesperson (orator) on the behalf of his wife and daughter is downright touching and universal. Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen

O le Tulafale | New Zealand, Samoa 2011 | Regi Tusi Tamasese | Manus Tusi Tamasese | Roller Fa afiaula Sanote, Tausili Salamasina Mataia | Spilletid 110 min | Format DCP | World Sales Nz Film | Språk samoansk tale med engelsk tekst

Pushparaj,

kosmorama 2012

25


Kosmorama New Directors Award

Poongsan

Juhn Jaihong Juhn Jaihong lærte sitt fag som regiassistent for den koreanske auteuren Kim Ki-duk, og debutfilmen Beautiful slektet mye på læremesteren. Som Kim Ki-duk er Juhn Jaihong også en effektiv og økonomiske regissør som bruker lave budsjetter på ambisiøse historier og konsepter. Poongsan har blitt en festivalfavoritt som også har gjort det svært godt på hjemmemarkedet.

Filmografi Poongsan (2011) Beautiful (2008)

Ingen kan krysse grensen mellom Nord- og Sør-Korea uten problemer. Frakt av varer og mennesker over grensen er nærmest utenkelig for noen, unntatt Poongsan, en superhelt som ikke sier et ord, men som tar all verdens sjanser for å gjenforene medlemmer av adskilte familier. Poongsan har tilsynelatende ikke noe annet formål i livet, helt til han skal ta med elskeren til en avhopper tilbake til Seoul. På vei sørover utvikler det seg en spesiell tiltrekning. Med en blanding av mysterium, action og melodrama forsøker Juhn Jaihong i sin andre film (debuten Beautiful ble vist i Berlin i 2008) seg på ”full underholdningspakke”. Den fremadstormende, barnlig utseende koreanske stjernen Yoon Kye-sang tilfører ytterligere krydder, og vi får en touch av Tarantino’s Reservoir Dogs i et ellers tegneserieaktig plot. Juhns mentor Kim Ki-duk har produsert og skrevet manus til denne historien om den ensomme helten. Elena Pollacchi

Nobody can easily cross the border between North and South Korea. Carrying goods and people is almost unthinkable for anybody but Poongsan, a superhero that does not utter a word but takes any risk to bring together members of separated families. Poongsan seems to have no other purpose in life until he gets involved in bringing to Seoul the lover of a defector from the North. On their way to the South, they develop a special attraction. Mixing mystery, action and melodrama, Juhn Jaihong’s second feature (his debut film Beautiful was screened in Berlin in 2008) attempts what the director defines as a “full entertainment package”. Korean baby-faced upcoming star Yoon Kye-sang adds a further twist, creatively inserting a touch of Tarantino’s Reservoir Dogs into a plot reminiscent of a graphic novel. Juhn’s mentor Kim Ki-duk is the writer and producer of this tale of a solitary hero. Elena Pollacchi

Poongsan | South Korea 2011 | Regi Juhn Jaihong | Manus Kim Ki-duk | Roller Kye Sang Yoon, Gyu-ri Spilletid 121 min | Format DCP | World Sales Finecut | Språk koreansk tale med engelsk tekst

26

kosmorama 2012

Kim, Jong-soo Kim


Kosmorama New Directors Award

teddy bear

Mads Matthiesen Mads Matthiesen (f. 1976) tok filmutdanningen sin ved den alternative danske filmskolen Super16. I tillegg har han universitetsstuider i litteratur og moderne kultur. Matthiesen har på ti år laget ti kortfilmer, kritikerroste og utvlagte til store festivaler som Venezia, Sundance og Tampere. Teddy Bear , hans langfilmdebut, ble kåret til beste utenlandske film på Sundance i 2012.

åpner med den 38 år gamle muskelbunten Dennis på date med en ung og pen dansk kvinne. Dennis’ ytre står i skarp kontrast til størrelsen på selvtilliten hans, og stevnemøtet går raskt i stå. Dennis er på tampen av en karriere som profesjonell kroppsbygger og bor fortsatt hjemme hos mamma. Den bistre eldre damen vil gjerne ha sønnen under sine vinger hele livet, uten innblanding fra eventuelle kjærester. Men i smug skaffer Dennis seg kontakter i Thailand, via onkelen som har giftet seg med en mye yngre thailandsk jente. Kanskje dette kan være veien til kjærligheten og voksenlivet for Dennis? Teddy Bear

Regidebutant Mads Matthiesen har laget et følsomt og empatisk portrett av et ensomt menneske, og han gir en både usminket og velbalansert versjon av historien om den vestlige sexturisten. Bodybuilder og amatørskuespiller Kim Kold imponerer i hovedrollen, som han gjorde i Matthiesens kortfilm Dennis fra 2007.

Teddy Bear opens

with 38 year old muscle man Dennis on a date with a young and pretty Danish girl. His appearance contrasts his diminished self confidence, and the date soon ends. Dennis is near the end of a career as a professional body builder, and he’s still living with his mom. This grim old lady prefers to keep her son under her wings for the rest of her life, with no girlfriends involved. Secretly, though, Dennis gets contacts in Thailand, through an uncle who has married a young Thai woman. Maybe this could be the road to love and adulthood for Dennis as well?

Filmografi Teddy Bear (2012)

Debut director Mads Matthiesen has created a sensitive and empathic portrait of a lonely human being, and his version of the story about sex tourism is both candid and well balanced. Amateur actor and real life body builder Kim Kold impresses in the lead role, as he did in Matthiesen’s short film Dennis (2007). Svein Inge Sæther

Svein Inge Sæther 10 timer til paradis | Denmark 2012 | Regi Mads Matthiesen | Manus Martin Zandvliet, Mads Matthiesen | Roller Kim Kold, David Winters, Elsebeth Steentoft | Spilletid 92 min | Format DCP | World Sales DFI | Språk dansk, engelsk tale med engelsk tekst

kosmorama 2012

27


Kosmorama New Directors Award

wetlands

Guy Édoin Guy Édoin har studert manus ved universitetet i Québec og film ved universitetet i Montréal. I perioden 2004 til 2008 laget ha tre kortfilmer. Wetlands fra 2011 er hans spillefilmdebut.

Filmografi Wetlands (2011)

skildrer arbeidet, menneskene og livet på en bondegård: Kjærligheten mellom to mennesker som sammen sliter for å få endene til å møtes, sønnens opplevelse av sitt eget og foreldrenes liv, en helt vanlig familie og et helt vanlig familieliv. Så skjer det som ikke burde skje. Ulykken rammer hardt. Det er vanskelig å miste den man elsker. Det er vanskelig å ha rom for andre enn seg selv i sorgen. Hvordan skal de klare å betale regningene? Er de forsikret?

Wetlands

En mann kommer for å tilby sin hjelp. Han har ikke gode hensikter, men det er lett å falle for oppmerksomhet i en vanskelig situasjon. Sønnen er bekymret for sin mor og gjør alt for å hjelpe henne, samtidig som han er sint og selv bærer på en sorg. Når livet blir snudd på hodet er det ikke alltid like lett å gjøre de riktige valgene.

Wetlands portrays the work, the people and the life on a farm: The love between two people struggling together to make ends meet, their son’s perception of his own life that of his parents, an ordinary family and an ordinary domestic life. Then what shouldn’t happen, happens. The accident strikes hard. It is difficult losing a beloved one. It is difficult sharing your grief with anyone but yourself. And what about things like bills and insurance?

A man appears, offering help. His intentions are not benign, but attention is attractive in a tough situation. The son worries about his mother and does what he can to help her, but at the same time he’s angry and grieving, too. With ones lives turned upside down, it’s not easy making the right choices. Berit Vordal

Berit Vordal

Marécages | Canada 2011 | Regi Guy Édoin | Manus Guy Édoin | Roller Pascale Bussières, Gabriel Maillé, Spilletid 111 min | Format 35mm | World Sales Fortissimo | Språk fransk tale med engelsk tekst

28

kosmorama 2012

Luc Picard


Kosmorama New Directors Award

wuthering heights Andrea Arnold

Med sin tredje spillefilm tar Andrea Arnold et dristig grep om en av de virkelig store litterære klassikerne og vrister ut et ganske kompromissløst stykke filmkunst. Arnold lar det ugjestmilde nordengelske åslandskapet få en av hovedrollene, i en film som er fremragende fotografert, og som rammer inn de mektige omgivelsene og de styggvakre menneskene i trange og klaustrofobiske billedutsnitt.

In her third film, Andrea Arnold squeezes a quite uncompromising work of cinematic art from her literary source, one of the great classics in modern writing. Arnold casts the barren Northern English hillsides as one of the lead parts, in a movie which boasts truly exceptional cinematography, and which frames the powerful surroundings and its grimly beutiful people in narrow and claustrophobic pictures.

I Arnolds Wuthering Heights kommer en ungdom av afrikansk herkomst til familien Earnshaws lille småbruk på bygda. Heathcliff forelsker seg i familiens datter Catherine, og som unge tenåringer utforsker de grensene mellom røff lek og hengivne kjærtegn. Catherines bror, Hindley, hater negeren som har fratatt ham farens oppmerksomhet, og når han selv blir familiens overhode blir Heathcliff redusert til tjener. Samtidig blir Catherine kjent med godseiersønnen Edgar Linton, og de inngår forlovelse. Heathcliff forsvinner i mange år før han kommer tilbake som en ny mann. Oppgjørets time er kommet!

In Arnold’s Wuthering Heights, a youth of African origin arrives at the Earnshaw farm. Heathcliff falls in love with Mr. Earnshaw’s daughter Catherine, and as young teenagers they explore the lines between playing rough and gently caressing. Catherine’s brother Hindley hates the negro who has taken his father’s attention away from him, and when Hindley himself becomes head of the family, Heathcliff is reduced to a servant. At the same time, Catherine befriends wealthy land owner’s son Edgar Linton and they are engaged. Heathcliff disappears for years before returning as a new man, ready to settle his scores.

Svein Inge Sæther

Svein Inge Sæther

Wuthering Heights | United Kingdom 2011 | Regi Andrea Arnold | Manus Olivia Hetreed, Andrea Arnold | Roller Kaya Scodelario, Oliver Milburn, James Howson | Spilletid 128 min | Format DCP | World Sales Hanway | Språk engelsk tale

Andrea Arnold (f. 1961 i Dartford, Kent) fikk sine første TV-jobber som danser på slutten av 70-tallet. Hun var en sentral person i utviklingen av konseptet “barne-TV på lørdagsmorgen” i England på 80-tallet. Hun avslutte karrieren som TV-vert, reiste til USA og studerte regi på AFI-Conservatory i Los Angeles. Hun vant Oscar for beste kortfilm med WASP (2003), hun vant juryprisen i Cannes med sin første spillefilm Red Road (2006) og på nytt med sin andre film Fish Tank (2009). Hennes siste film hadde verdenspremiere i Venezia i 2011 hvor den vant prisen for beste foto.

Filmografi Wuthering Heights (2011) Fish Tank (2009) Red Road (2006)

kosmorama 2012

29


kurator Elena Pollacchi: Eyes on Asia ”Troubled lives in troubled times” kunne være mottoet for årets Eyes on Asia. Utfordringer av alle slag veves inn i denne cinematiske reisen gjennom det fjerne Østen. Alle de utvalgte titlene fra Kina, Korea og Japan utgjør tilsammen en utforskning av de mange måter utfordringer kan løses på, eller i alle fall så gir de stemme til de som strever og som yter standhaftig motstand mot onde krefter. Maktstrukturer og politikk øver press på mennesker og tvinger dem til å bli helter eller antihelter (Poongsan, Hara-Kiri, From Seoul to Varanasi). Uansett utfall så endres man og blir voksen, som de unge protagonistene i 11 Flowers, Control Tower og Ringing in their Ears . Likevel kommer de tøffeste utfordringene innenfra. Som et musikalsk crescendo viser The Day He Arrives, Arirang og Kotoko et sublimt nærbilde av utfordringene man legger på seg selv og sitt sinn. Elena Pollacchi

30

kosmorama 2012

“Troubled lives in troubled times” could be the motto of this year’s Eyes on Asia. Challenges of any sort intertwine this cinematic journey in the Far East. All selected titles from China, Korea and Japan compose an exploration of the many ways to overcome challenges, or at least give voice to those who struggle and oppose a strenuous resistance to evil forces. Power structures and political issues often impose challenges on human beings forcing them to turn into heroes or antiheroes (Poongsan, Hara-Kiri, From Seoul to Varanasi). No matter the final outcome, a coming of age is most likely implied as for the young protagonists of 11 Flowers, Control Tower and Ringing in their Ears. Yet, the harshest challenges come from within. Like in a musical crescendo, The Day He Arrives, Arirang and Kotoko provide a sublime close-up of the struggles against one’s own mind. Elena Pollacchi


Elena Pollacchi: Eyes on Asia

11 flowers

Wang Xiaoshuai Wang Xiaoshuai, født 22 mai 1966 i Shanghai, er regissør, manusforfatter og skuespiller. Han regnes med i gruppen som i kinesisk film kalles ”den sjette generasjon”. Hans filmer er kjent for de sensitive portrettene av barn og ungdommer, og mest kjent er BEIJING BICYCLE som er en homage til De Sicas SYKKELTYVENE .

Elleve år gamle Wang Han er sønn av en maler som sendes til en rural landsby under kulturrevolusjonen. Han deler sin fars lidenskap for malerkunsten, men tidsånden er ikke tolerant verken overfor kunstnere eller de som på egne måter vil gå i rette med ondskapen. Wang Han møter den unge Jueqiang, som gjemmer seg i skogen etter å ha blitt anklaget for mord, og lærer raskt å bli voksen.

11-year-old Wang Han is the son of a painter sent to a Chinese rural town during the Cultural Revolution. He shares his father’s passion for paintings but times are not indulgent towards artists, neither towards those who want to rectify evil in their own way. Wang Han’s encounter with the young Jueqiang, hiding in the woods after being accused of murder, triggers his coming-to-age.

Forandringens vinder antydes i dette selvbiografiske dramaet som utspiller seg mot slutten av de turbulente politiske tidene før Maos død. Underspilte følelser håndteres mesterlig av regissøren av Beijing Bicycle , som setter sitt alter ego Wang Han i sentrum for historien og lar hans uskyldige livsanskuelse sette tonen for filmen. Regissør Wang Xiaoshuais bruk av point-of-view-innstillinger viser hans vilje til å skape nærhet til hovedkarakteren, og det skaper en empati og en hengivenhet som gjør 11 Flowers til den mest fullendte av hans senere filmer.

Towards the end of the harshest political struggles before Mao’s death, the wind of change insinuates in this autobiographical drama. Underplayed emotions are masterfully handled by the director of Beijing Bicycle who lets his teenage alter ego Wang Han lead the narrative, while his innocent approach to life sets the tone of the film. Point-of-view shots suggest Wang Xiaoshuai’s will to remain closer to his central character, providing the film with a sense of affection and proximity that makes 11 Flowers the most accomplished among his recent works.

Elena Pollacchi

Elena Pollacchi

Wo 11 | China 2011 | regi Wang Xiaoshuai | manus Wang Xiaoshuai, Lao Ni | roller Wang Jinchun, Wenqing Liu, spilletid 110 min | Format DCP | World Sales Films Distribution | språk kantonesisk tale med engelsk tale

Filmografi 11 Flowers (2011) Chongqing Blues (2010) Shanghai Dreams (2005) Beijing Bicycle (2001) So Close to Paradise (1999)

Li Yan

kosmorama 2012

31


Elena Pollacchi: Eyes on Asia

arirang

Kim Ki-duk Kim Ki-duk, født 1960 i Bonghwa, studerte kunst i Paris fra 1990-1993. Tilbake i Sør Korea begynte han å skrive manus før han debuterte som filmregissør med lavbudsjettfilmen CROCODILE i 1996. Han fikk raskt en nesten større karriere internasjonalt enn i hjemlandet, og han fikk i 2004 beste regipris på de to største festivalene i Europa etter Cannes, SAMARITAN GIRL i Berlin og TOMME HUS i Venezia.

Filmografi Arirang (2011) Breath (2007) Tomme hus (2004) Samaritan Girl (2004) Vår, sommer, høst, vinter ... og vår (2003) The Coast Guard (2002) The Island (2000) Crocodile (1996)

“Arirang handler om Kim Ki-duk som spiller tre roller i én. Med Arirang klatrer jeg over en av livets åser. Med Arirang forstår jeg mennesker, takker naturen og aksepterer mitt liv slik det er nå.”

“Arirang is about Kim Ki-duk playing three roles in one. Through Arirang I climb over one hill in life. Through Arirang I understand human beings, thank the nature, and accept my life as it is now.”

Disse presenterende linjene fra Kim Ki-duk rommer både det enkle og det komplekse i denne utfordrende, fascinerende og fortryllende selvanskuende filmen. En dokumentar om regissørens selvpålagt isolerte liv i en hytte oppe på en ås; en selvrefleksiv betraktning rundt å lage film og rundt hans filmer, som er anerkjent verden over; en film om frykten for å miste kontakten med verden utenfor, mens man lever i sin egen… Statister og spesialeffekter er overflødige elementer i dette enmannsshowet der de indre spøkelser og drømmer dukker opp.

These few presentation lines by Kim Ki-duk himself encompass both the simplicity and the complexity of this challenging, fascinating, and enchantingly narcissistic work. A documentary about the director’s own choice of a secluded life in a hut on top of a hill; a self reflection about filmmaking and his worldwide acclaimed films; a film about the fear of losing contact with the outer world while living in a world of his own… No need of extras and special effects for this one-man’s show where ghosts like dreams come from within. Elena Pollacchi

Elena Pollacchi

Arirang | South Korea 2011 | regi Kim Ki-duk | manus Kim Ki-duk | roller World Sales Finecut | språk koreansk tale med engelsk tekst

32

kosmorama 2012

Kim Ki-duk | spilletid 100 min | Format DigiBeta


Elena Pollacchi: Eyes on Asia

Control Tower Takahiro Miki Takahiro Miki (f. 1974) fra Japan er musikkvideo- og filmregissør. Han har også vært en del av musikkmiljøet siden starten av karrieren, og både debutfilmen Solanin og den nye Control Tower er inspirert av sanger Miki har hørt. I det siste tilfellet var det en låt av indiebandet Galileo Galilei som var kilden til historiens utspring.

Filmografi Control Tower (2011) Solanin (2010)

15 år gamle Kakeru har mistet livsinteressen. Han er stille og ser alltid malplassert ut. Mii er en kvinnelig utvekslingsstudent som nettopp har flyttet til Wakkanai på Hokkaido-øya, der det eneste landemerket er et dominerende minnesmerke, et tårn med utsikt over hele byen. Ved å oppfordre til å starte et band bidrar Mii til uventede endringer i Karekus liv.

The 15-year-old Kakeru finds no interest in life. He looks silent and always out of place. Mii is a female exchange student who has just moved to Wakkanai, Hokkaido Island, where the only landmark is an imposing memorial tower, from which the whole city can be seen. By encouraging to form a music band, Mii will bring some unexpected change into Kakeru’s dull life.

Siden den er basert på en sang av det populære japanske rockebandet Galileo Galilei, kunne filmen neppe ikke handlet om musikk. Likevel ser Takahiro Mikis andre film etter den bejublede debuten Solanin ut som en typisk musikkfilm, og ei heller er det bare en tenåringsromanse i plotet. Control Tower er vakkert fotografert og solid båret av de unge skuespillerne, og den utforsker et ensomhetens landskap som er mer omfattende enn både det snødekte Hokkaido og de to unges sjeler.

Based on a song by popular Japanese rock band Galileo Galilei, the film could not but have music as its core. Yet, Miki’s second feature upon the acclaimed Solanin, does not look like a music film, nor should its basic plot suggest just a teenage romance. Beautifully photographed and strongly sustained by its teen actors, Control Tower explores a landscape of loneliness that encompasses both the snowy landscape of Hokkaido and the inner world of two young souls.

Elena Pollacchi

Elena Pollacchi

Kanseitou | Japan 2011 | Regi Takahiro Miki | Manus Yukiko Mochiji | Roller Ai Hashimoto, Format HDCAM | World Sales Pictures Dept. | Språk japansk tale med engelsk tekst

Miyuki Matsuda, Gô Rijû | Spilletid 68 min

kosmorama 2012

33


Elena Pollacchi: Eyes on Asia

The day he arrives Hong Sang-soo Hong Sang-soo er født 25. oktober 1960 i Seoul. Han studerte film i Sør-Korea før han studerte kunst i California og Chicago, og han fikk umiddelbart stjernestatus i hjemlandet med debutfilmen THE DAY A PIG FELL INTO THE WELL i 1996. Han har parallelt med karrieren som regissør undervist i manusskriving.

Filmografi The Day He Arrives (2011) HaHaHa (2010) Night and Day (2008) Woman is the Future of Man (2004) Virgin Stripped Bare by Her Bachelors (2000) The Day a Pig Fell Into the Well (1996)

Filmskaperen Seongjun, som har bosatt seg i Taegu og ikke laget film på lenge, planlegger å dra tilbake til Seoul på uanmeldt besøk til den gamle vennen Youngho. Når vennen ikke er å få tak i begynner Seongjun å vandre gatelangs. Han møter både sin eks-kjæreste og noen som likner henne, han drikker seg full, han møter nye venner, og til slutt får han snakket med Youngho. I storbyen går tiden, eller så gir en og samme dag mange muligheter...

Seongjun, a filmmaker who has not made film for a while and now living in Taegu, plans to go back to Seoul to pay an unannounced visit to his old friend Youngho. Since his friend does not answer his calls, Seongjun starts wandering around the city. He meets both his former girlfriend and someone who looks like her; he gets drunk; he meets new friends; and eventually, he engages in conversations with Youngho. Time passes by in the city, or maybe the same day could have many possibilities…

Regissør Hong Sang-soo byr på nyanser og variasjoner over sitt favorittemne, en karakter som på en eller annen måte er involvert i filmbransjen, som inngir seg i tilfeldige møter og samtaler, og som ofte finner seg selv fastlåst i mer eller mindre ordinære situasjoner. Samtidig blir hver nye film en uventet juvel i Hongs produktive karriere, der de med upretensiøs filosofisk attitude viser oss filmen som et verktøy til å bearbeide dagliglivet.

Director Hong Sang-soo provides nuances and variations to its favourite subject of a character, somehow involved in filmmaking, engages in random meetings and conversations, quite often finding himself trapped in more or less common situations. Yet, as widely noted, each new film adds an unexpected gem to Hong’s prolific career while revealing, with an unpretentious philosophical attitude, his concept of filmmaking as a tool to engage with daily life.

Elena Pollacchi

Elena Pollacchi

Book chon bang hyang | South Korea 2011 | Regi Hong Sang-soo | Manus Hong Sang-soo | Roller Jun-Sang kyung Kim | Spilletid 79 min | Format HD | World Sales Finecut | Språk koreansk tale med engelsk tekst

34

kosmorama 2012

Yu, Sang Jung Kim, Bo-


Elena Pollacchi: Eyes on Asia

from seoul to varanasi Jeon Kyu-hwan Jeon Kyu-hwan kom inn i koreansk filmbransje som manager for skuespillere, og han gjorde sin regidebut uten noen formell utdannelse. Alle filmene hans er uavhengige og tildels privatfinansierte produksjoner. Etter en anerkjent trilogi med fokus på de skjulte sidene ved det kontemporære urbane dagliglivet har Jeon nå endret retning med en historie plassert både i Seoul og i Varanasi, et hellig sted i India.

Forleggeren Young-wo har en affære med en av sine forfattere. Hans kone, Ji-young, blir gradvis tiltrukket av Kerim, en libanesisk servitør som jobber på en indisk restaurant. Når hun møter Kerim får det ulykkelige og begivenhetsløse livet hennes ny mening, men også nye vansker. Hun følger Kerim til Varanasi der et terrorbombeangrep er under planlegging... Som biter i et puslespill blir karakterene knyttet til hverandre, fra Seoul til Varanasi. Som Jeon Kyu-hwans foregående ”towntrilogi” (Dance Town ble vist på Kosmorama i 2011) er From Seoul to Varanasi kraftfull og tankevekkende, og den skaper et kaleidoskopisk drama om vanskelige kjærlighetsforhold i en problematisk global situasjon. Jeons distanserte tilnærming og hans usjenerte bruk av nakenhet sikter mot et modent, cinefilt publikum og det bekrefter hans auteuristiske vågemot. Hans regelmessige tilstedeværelse på store filmfestivaler (From Seoul to Varanasi ble vist i Panorama-programmet i Berlin) gir prov på hans kompromissløse bidrag til ny koreansk film.

Book publisher Young-wo has an affair with one of his writers. His wife Ji-young gets increasingly attracted to Kerim, a Lebanese waiter who works in an Indian restaurant. Upon meeting Kerim, Ji-yeong’s uneventful and unhappy life becomes meaningful, yet increasingly troubled. She follows Kerim to Varanasi where a terrorist bomb attack is being prepared… Like puzzle pieces the characters will connect to each other from Seoul to Varanasi.

Filmografi From Seoul to Varanasi (2011) Dance Town (2010) Animal Town (2009) Mozart Town (2008)

Powerful and thought provoking like his previous ‘town trilogy’ (Dance Town was screened at Kosmorama 2011), with From Seoul to Varanasi Jeon Kyu-hwan creates a kaleidoscopic drama about troubled relationships in a troubled global order. Jeon’s distanced approach and his use of frank nudity aim at a mature cinéphile audience and confirm his daring auteuristic choice. His regular presence at major film festivals (From Seoul to Varanasi was included in the Panorama section of the 62. Berlinale) highlights his uncompromising contribution towards new Korean cinema. Elena Pollacchi

Elena Pollacchi Varanasi | South Korea 2011 | Regi Jeon Kyu-hwan | Manus Jeon Kyu-hwan | Roller Nigel D´Sa, Cassandra Holmes, Shin Ye-an | Spilletid 96 min | Format DCP | World Sales Treefilm | Språk koreansk tale med engelsk tekst

Nollaig Walsh,

kosmorama 2012

35


Elena Pollacchi: Eyes on Asia

Hara-Kiri: Death of a samurai Takashi Miike Takashi Miike (f. 1960 i Yao i Japan) var etter sigende kun interessert i film og motorsykler i oppveksten. Som 18-åring begynte han på filmskole og debuterte i 1995 med Shinjuku Triad Society. Han er mest kjent for en voldsom produktivitet, og er kreditert med over 80 filmer som regissør. Mange av filmene hans er kontroversielle på grunn av eksplisitte og tabubelagte fremstillinger av vold og sex.

Filmografi Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011) 13 Assassins (2010) Sukiyaki Western Django (2007) Izo (2004) Ichi the Killer (2001) Audition (1999) Shinjuku Triad Society (1995)

En samurai forsøker å bruke gårdsplassen på eiendommen til en høytstående familie som sted til å begå seppuku, rituelt selvmord. Han får høre historien om en ung samurai som prøvde seg på det samme bare noen få måneder tidligere. Som så mange andre vanærede samuraier håpet han først og fremst på en veldedig pengegave. Men bløffen hans blir avslørt, med dødelig utfall, og et hevnkomplott settes i sving. Dette er en remake av Masaki Kobayashis Harakiri (1962), og Takashi Miikes film er en superb historie om ære, hevn og samuraikodens ondskap. I dette majestetiske periodedramaet lar regissøren sin sedvanlige action og ultravold vike plassen for en langsomt bevegende freske der spenning og eleganse spiller mot hverandre, og der kampscener er farget av den menneskelige tragediens sobre sjatteringer. 3D-effektene opphøyer det livaktige i omgivelsene, med større nærhet til hustakene, snøfnuggene og blomstene, uten at det påvirker den narrative flyten i filmen.

A samurai seeks to use the warriors’ courtyard of an esteemed family to commit seppuku, the ritual suicide. In response he is told of a young samurai who made the same request only few months earlier. Like many ronin in disgrace, the young man was hoping for an act of charity, instead he died charged of a bluff. The narration sets in motion a plot of revenge… A remake of Masaki Kobayashi’s Harakiri (1962), Takashi Miike’s film is a superb tale of honour and vengeance that points at the cruelty of the samurai code. A majestic period drama in which the Japanese director’s penchant for action and ultra-violence gives way to a slow-paced fresco in which tension interplays with grace, and fighting scenes are merged in the sober tone of a human tragedy. The 3D effects enhance the vividness of the traditional settings in bringing rooftops, snowflakes and blossoms closer to the viewer without affecting the narrative flow. Elena Pollacchi

Elena Pollacchi

36

kosmorama 2012

Ichimei | Japan | regi Takashi Miike | manus Kikumi Yamagishi | roller Kôji Yakusho, Naoto Takenaka, Hikari spilletid 126 min | Format DCP | World Sales Hanway Films | språk japansk tekst med engelsk tekst

Mitsushima


Elena Pollacchi: Eyes on Asia

Kotoko

Shinya Tsukamoto Shinya Tsukamoto (f. 1960 i Tokyo) begynte å lage film på 8mm som 14-åring da han fikk et kamera av sin far i bursdagsgave. Etter hvert lot han seg mer og mer fascinere av teateret, og sammen med en gjeng kamerater etablerte han en teatergruppe. Mange år senere utgjorde den samme gruppen staben på innspillingen av Tetsuo i 1989. Filmen ble et stort internasjonalt gjennombrudd og etablerte Tsukamoto som en visjonær og original filmskaper på den internasjonale filmscenen.

Kotoko lider av dobbeltsyn: Hver person framstår for henne som to, en negativ og en positiv. Kun når hun synger makter hun å føre de to tilbake til én person. Hun er besatt i sin omsorg for sitt lille barn, i så sterk grad at hun får et nervøst sammenbrudd og hvorpå barnet blir tatt fra henne. Så dukker forfatteren Tanaka opp og gir henne noen øyeblikks lindring før hun mister kontrollen igjen og ustabiliteten overvelder henne.

Kotoko suffers from double vision: Every person appears to her as two, one negative and one positive. Only by singing does she manage to bring the two back to one person. Her obsessive care towards her baby eventually leads her to a nervous breakdown and the baby is taken away from her. The appearance of novelist Tanaka offers momentary relief before things get out of control and her instability overwhelms her.

er like vakker som den er voldelig, slik bare Tsukamoto kan håndtere skjønnhet og vold. Mange av hans filmer har utforsket transformasjon av menneskekroppen til et mekanisk våpen, men her forandres sinnet mer enn kroppen. Følgene er nå at andre folks kropper blir forandret, mishandlet og drept, slik Kotokos barn blir i en av filmens vondeste scener. Samtidig er grusomhet ikke adskilt fra kjærlighet hos Shinya Tsukamoto, og det som virker uutholdelig blir fantastisk gripende på kinolerretet.

Kotoko

Kotoko

Elena Pollacchi Kotoko | Japan 2011 | Regi Shinya Format DCP | World Sales Gold

Filmografi Kotoko (2011) Tetsuo: The Bullet Man (2009) Vital (2004) A Snake of June (2002) Gemini (1999) Bullet Ballet (1998) Tokyo Fist (1995) Tetsuo II: Body Hammer (1991) Tetsuo (1989)

is as beautiful as it is violent, in that magic way only Tsukamoto handles beauty and violence. If many of his works have explored the human body being transmuted into a mechanical weapon, here the transmuting process does not affect the body but the mind. Subsequently, other people’s bodies are being transmuted, violated and even killed, like Kotoko’s own child in one of the harshest scenes. Yet, in Shinya Tsukamoto’s films cruelty is not detached from love, and what appears unbearable turns amazingly enchanting on screen. Elena Pollacchi

Tsukamoto | Manus Cocco, Shinya Tsukamoto | Roller Shinya Tsukamoto, Cocco | Spilletid 91 min View Co. LTD. | Språk japansk tale med engelsk tekst

kosmorama 2012

37


Elena Pollacchi: Eyes on Asia

ringing in their ears Yû Irie Yû Irie (f. 1979 i Saitma, Japan) har jobbet som produsent, forfatter og regissør av både musikkvideoer og film. Hans 8000 Miles vant hovedprisen på Yubari International Fantastic Film Festival i 2009. Ringing in Their Ears er hans fjerde spillefilm.

Filmografi Ringing in Their Ears (2011) 8000 Miles 2: Girls Rapper (2010) 8000 Miles (2009) Virus (2006)

Det er én uke igjen til den etterlengtede konserten med indierockbandet Shinsei Kamattechan. Dagen blir avgjørende for skoleelev og sjakkmester Michiko, som må bestemme seg for om hun skal forfølge drømmen om å bli profesjonell sjakkspiller. Viktig er konserten også for alenemoren Kaori, som er erotisk danser, og som må hanskes med at sønnens besatte interesse for bandet går utover skolearbeidet hans. Samtidig må Shinsei Kamattechans manager håndtere presset fra musikkindustrien slik at han får bevart gruppas kreative åre. Filmfortellingen i seg selv er like viktig som musikken den dreier rundt i Yû Iries undersøkelse av dette indierockfenomenet. Hans evne til å portrettere autoritetsfiendtlige ungdommer og marginale figurer forsterkes av en nyansert og minimalistisk tilnærming som tilfredsstiller både musikkfans og filmelskere. Fumi Nikaido vant prisen for beste unge kvinnelige skuespiller i Venezia i 2011 for rollen i Sion Sonos Himizu.

One week until the awaited concert of indie rock band Shinsei Kamattechan. That day will be crucial for high school student and fabulous chess player Michiko, who must decide whether to pursue her dream of becoming a professional player. The same goes for single mother and erotic dancer Kaori who has to get herself out of trouble since her kid’s obsession with the band interferes with his schoolwork. Also, Shinsei Kamattechan’s manager has to handle the pressure of the music market to preserve his talent´s creative vein. Film narrative is as important as the music around which it evolves in Yû Irie’s exploration of this indie rock phenomenon. His proved ability of portraying disaffected youth and marginal characters is sustained by a nuanced and minimalistic approach that satisfies both music fans and film lovers. Fumi Nikaido won the award for best young actress at the 68th Venice Film Festival for Sono Sion’s Himizu. Elena Pollacchi

Elena Pollacchi

38

kosmorama 2012

Gekijouban Shinsei kamatte-chan: Rokkun rôru wa nari tomaranai | Japan 2011 | Regi Yû Irie | Manus Yû Irie Roller Fumi Nikaidô, Kurumi Morishita, Tatsuya Sakamoto | Spilletid 89 min | Format HDCAM | World Sales Språk japansk tale med engelsk tekst

Cinegriot


kurator Ola Lund Renolen: Lys og varme Jeg har i år vært på jakt etter filmer som skal formidle lys og varme, men ikke nødvendigvis tradisjonell feelgood-film med happy end: ”Sorgen og gleden de vandrer til hope,” heter det i en gammel salme. Årets sterke kanadiske film om læreren Lazhar får stå som symbol for dette, en varm og rørende, lett og lys historie med alvorlige og litt såre undertoner. Rørt er det umulig å ikke bli.

This year I’ve been looking for films that will provide light and warmth, but not necessarily traditional feel-good films with a happy ending: “The sorrow and the joy they wander together,” says an old hymn. This year’s great Canadian film about teacher Lazhar can stand as a symbol for this, a warm and touching, light and bright story with serious and hurtful undertones. It’s impossible not to be moved.

Karakterene tumler videre med sine liv, leter etter mening og mål. De søker kjærlighet, gjenforening og følelsen av å gjøre noe godt. Ikke nødvendigvis som en bevisst handling, men underbevisstheten og et positivt menneskesyn dytter dem videre. Det må ikke nødvendigvis gå bra til slutt. En tvetydig slutt, hvor du må bestemme deg for om du tror det går bra, sitter ofte igjen best, og lengst. Sammen med karakterene har vi forhåpentligvis vokst litt underveis, og kjent på lyset og varmen.

The characters stumble through their lives, looking for meaning and purpose. They seek love, reunion and the feeling of doing something good. Not necessarily as a conscious act, but the subconscious and a positive worldview push them ahead. It doesn’t necessarily end well. An ambiguous ending, where you have to decide whether you think it goes well, is often left best and longest lasting. Along with the characters we’ve hopefully grown a little along the way, and felt the light and warmth.

Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen

40

kosmorama 2012


Ola Lund Renolen: Lys og varme

chinese take-away Sebastián Borensztein Sebastián Borensztein (1963), argentinsk regissør og manusforfatter. Han har en grad i kommunikasjon på Univerity of Salvador, og regisserte en lang stund tv-reklamer for store deler av Latin-Amerika. Han fikk stor suksess med tv-serien Tiempo final (2000-2002), som ble overført til over 50 land. Vant i 2000 Konex-prisen i Argentina, som nevner han som en av de fem beste regissører for dette tiåret.

Roberto er en middelaldrende, enslig, sur og bitter mann - rett og slett en grinete gubbe. Han driver en liten jernvareforretning i Buenos Aires. Når han får levert skruer i løsvekt fra leverandørene, kontrolleres de, og til hans voldsomme irritasjon er det alltid noen for få – aldri noen få for mye. Roberto i et nøtteskall. Han har verdens skjønneste nabo som til og med har varme følelser for han, men det ser han ikke. En dag plukker han opp en kineser som ikke kan et ord spansk. Han har nok hjertevarme til ikke å kaste han ut på gata, men blir ”stuck” med denne smilende kineseren.

Roberto is a middle-aged, single, sour and bitter man. He runs a small hardware store in Buenos Aires. When he receives loose screws from the supplier control, he always makes sure that there are enough of them. In his despair, it is always less then what he orders. This is Roberto in a nutshell. He has the world’s most beautiful neighbor who even has warm feelings for him, but he does not feel the same for her. One day he picks up a Chinese who does not speak Spanish at all. Roberto do not want to throw him out on the street, so then he’s stuck with this smiling Chinaman.

Vi skjønner rimelig raskt at Roberto ikke kan fortsette å være slik. Vi røper derfor ikke noe når vi sier at dette kanskje vil bli en av vårens varmeste og fineste filmeventyr. Filmen er finurlig, vittig, dønn sjarmerende, omsorgsfull og lun.

We realize quickly that Roberto cannot stay the same old grumpy man as he’s now. Something has to change. CHINESE TAKE-AWAY is a clever, witty, charming, swell, caring and warming film. This may be on of the spring’s finest films.

Ola Lund Renolen

Filmografi Chinese Take-Away (2011) Sin memoria (2010) The Die is Cast (2005)

Ola Lund Renolen

Un cuento chino | Argentina, Spania 2011 | Regi Sebastián Borensztein | Manus Sebastián Borensztein | Roller Ricardo Darín, Muriel Santa Ana, Ignacio Huang | Spilletid 93 min | Format DCP | World Sales Latido | Distribusjon Fidalgo | Språk spansk, kinesisk tale med norsk tekst

kosmorama 2012

41


Ola Lund Renolen: Lys og varme

El gusto

Safinez Bousbia Safinez Bousbia er født i Algerie. Hun har sin utdanning fra Sveits, USA og Emiratene og jobbet som arkitekt før hun kom inn filmbransjen. Etablerte Quidam Productions i 2004.

Filmografi El Gusto (2011) X-Kids (2004)

”Chabbi” er en rytmisk og unik cocktail av andalusiske, berbiske og arabiske musikalske røtter ispedd en solid dose flamenco. Denne særegne musikkstilen hadde sin storhetstid på 50-tallet. Musikken fylte barene, sidegatene og de særegne ”coffee-shops” som spesielt Alger var så kjent for. ”Chabbi” var et produkt av en liberal tid hvor jøder og muslimer var likeverdige og møttes i musikken. Frihetskampen og den franske undertrykkelsen rev opp miljøene og ødela hele det unike miljøet på 60-tallet. Noen flyktet til Frankrike, andre ble torturert.

“Chabbi” is a rhythmic and unique cocktail of Andalusian and Arabic musical roots paired with Flamenco. This distinctive music genre had its heyday in the 50s. The music filled the bars, side streets and characteristic “coffeeshops”, best known in Alger. “Chabbi” was a product of a liberal time when Jews and Muslims were treated equal and bonded through music. The Freedom struggle and the French oppression destroyed this unique music environment in the 60s. Some fled to France, others got tortured. is a touching portrait of many fates and individuals. The film follows an attempt to gather some of the old legends for a reunion concert in Marseilles. An important part of culture history, irreplaceable for Algeria, and a gift to the rest of us. What BUENA VISTA SOCIAL CLUB was for Cuban music, is what EL GUSTO is for “Chabbi”. An Ode to human warmth and music. EL GUSTO

er et rørende portrett av mange skjebner og individer som bobler av liv. Filmen følger et forsøk på å samle flere av de gamle legendene til en gjenforeningskonsert i Marseille. Den er et stykke viktig kulturhistorie, uerstattelig for Algerie, en gave til oss andre. EL GUSTO er det for ”Chabbien” som BUENA VISTA SOCIAL CLUB var for Cubansk musikk, en ode til den menneskelige varmen og musikken. EL GUSTO

Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen El Gusto | Algerie, Frankrike, Irland, De forente arabiske emirater 2011 | Regi Safinez Bousbia | Manus Safinez Spilletid 88 min | Format DCP | World Sales Fortissimo | Språk arabisk, fransk tale med engelsk tekst

42

kosmorama 2012

Bousbia


Ola Lund Renolen: Lys og varme

las acacias

pablo giorgelli Pablo Giorgelli (1967) er en brasiliansk filmskaper. Han studerte ved Universidad del Cine i Buenos Aires, hvor han også studerte skuespill, redigering og tekstskriving. Han bidro i en rekke kortfilmer og biografier som tekstforfatter og regissør. Debuten hans er las Acacias (2011).

Filmografi las Acacias (2011)

Rubén kjører tømmer fra Paraguay til Buenos Aires. En dag får han beskjed om at han skal ta med en passasjer. Jacinta dukker opp på avtalt sted og hun bærer på en fem måneder gammel baby. Den ordknappe Rubén er ikke komfortabel i situasjonen, men gradvis lar han seg sjarmere av den lille jenta. Dette er en svært langsom roadmovie med ekstremt få ord og nesten uten ytre handling annet enn selve reisen. Likevel er det fascinerende hvor lite som skal til av enkle grep for å skildre varme følelser mellom mennesker. Et blikk, et smil, en riktig kunstpause – vips så har man et ømt kjærlighetsepos. Det er fint å se at det går an å fortelle mye med lite. Filmen vant hovedprisen på både Film Fra Sør i Oslo og på BIFF i Bergen med noen dagers mellomrom sent i fjor høst, samt en mengde publikumspriser på festivaler verden over. Ola Lund Renolen

Rubén drives timber from Paraguay to Buenos Aires. One day he’s told that he has to bring a passenger with him. Jacinta shows up as planned, and she’s carrying with her a five month old baby. Rubén is not a talkative person, but he is clearly uncomfortable with the situation. Eventually though, he starts warming up to the little girl. This is a rather slow Road-Movie with extremely few words and almost no external action other than the journey itself. Despite this it’s fascinating how so few measures are needed to express feelings of warmth between people. A glance, a smile, a pause – suddenly you have a tender and loving moment. It’s nice to experience so much with so few words. The film won the main prize in both Film Fra Sør in Oslo and BIFF in Bergen last fall, and also a lot of people’s choice awards at several festivals worldwide. Ola Lund Renolen

Las Acacias | Argentina 2011 | Regi Pablo Giorgelli | Manus Pablo Giorgelli, Salvador Roselli | Roller Germán de Silva, Hebe Duarte, Nayra Calle Mamani | Spilletid 84 min | Format DCP | World Sales Urban Distribution International | Distribusjon Arthaus Språk spansk tale med norsk tekst

kosmorama 2012

43


Ola Lund Renolen: Lys og varme

monsieur lazhar Philippe Falardeau Philippe Falardeau studerte politikk og internasjonale realsjoner. Hans vei inn i filmindustrien var at han deltok i og vant en realitylignende konkurranse på tv i 1993, hvor aktørene skulle reise rundt i verden og lage kortfilmer. Utover 90-tallet laget han en rekke dokumentarfilmer før spillefilmdebuten kom i 2000.

Filmografi Monsieur Lazhar (2011) It’s Not Me I Swear (2008) Congorama (2006) The Left Hand Side of the Fridge (2000)

En skole rammes av en tragedie. En ung lærerinne henger seg i klasserommet. Opplevelsen sitter dypt i mange av barna. Som fra intet står plutselig Monsieur Lazhar der, en nordafrikansk immigrant som til og med er lærer. Han ansettes umiddelbart og løser dermed et problem for rektor. Lazhar får raskt en unik kontakt med elevene. Størstedelen av filmen handler om akkurat dette, nærheten, tilstedeværelsen og den gjensidige respekten mellom den voksne og barna. Det er i spillet mellom dem at det avdekkes lag på lag med medmenneskelighet og omsorg. Vi får gradvis vite mer og mer om Lazhars bakgrunn, hvorfor han er i Canada og hvorfor han er alene. Vi får vite mer og mer om barnas forhold til det som skjedde på skolen og de forskjellige måtene de takler det på. MONSIEUR LAZHAR er en helstøpt dypt humanistisk film som gjør litt vondt noen ganger, men som overstrømmes av godhet og varme.

A school is struck by tragedy. A young teacher hangs herself in a classroom. The event leaves deep marks in many of the children. From nowhere Monsieur Lazhar shows up, a North-African immigrant and teacher. He is hired immediately so that the principal has one less worry. Lazhar quickly develops a unique connection with the students. The largest part of the film is about this; the close relationship, presence and mutual respect between grownup and child. It’s between these two the layers of human compassion and care are revealed. We get to know more and more about Lazhar’s background, why he is in Canada and why he is all alone. Also, we get to know more about how the children relate to the episode that occurred in the school and different ways of handling it. MONSIEUR LAZHAR is a downright humanistic film that hurts sometimes, but that also shows goodness and warmth. Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen

44

kosmorama 2012

Monsieur Lazhar | Canada 2011 | Regi Philippe Falardeau | Manus Philippe Falardeau | Roller Mohamed Fellag, Sophie Nélisse, Émilien Néron | Spilletid 94 min | Format DCP | World Sales FILMS DISTRIBUTION | Distribusjon Europafilm | Språk fransk tale med engelsk tekst


Ola Lund Renolen: Lys og varme

Rough Hands

Mohamed Asli Mohamed Asli ble født i Casablanca og studerte film i Milano. Han jobbet som fotograf i italiensk tv. Har produsert en rekke filmer både i Italia og i Marokko. Regidebuterte i 2004.

Filmografi Rough Hands (2011) In Casablanca, Angels Don’t Fly (2004)

Middelaldrende Zakia er lærer på en skole i Casablanca i Marokko. Preget av det generelle mismotet og en lengsel etter sin forlovede som arbeider i Spania, drømmer hun også om å reise over stredet for å plukke jordbær. Spanjolene rekrutterer kvinner fra landbruket på auditions hvor de må vise frem hendene sine. Zakia stryker fordi de akademiske hendene hennes ikke er ru nok. Filmen pludrer av gårde på en lys og lett måte, men de sosiale forholdene og de dårlige fremtidsutsiktene plager henne.

Middle aged Zakia is a teacher at a school in Casablanca, Morocco. Affected by the general lack of encouragement and the longing for her fiancée, who works in Spain, she too dreams of going to Spain to pick strawberries. Spain recruits women from villages to go on auditions to show them their hands. Zakia fails because her academic hands aren’t rough enough. The film has a light and easy feel to it, but the social conditions and Zakia’s grim future bothers her.

Dette er bare bakteppet. Den egentlige historien i denne sjarmerende og varme filmen er at hun etter hvert oppdager at hun har det best hjemme. En vittig nabo, barbereren Mustapha blir en ressurs i så måte. Filmen gir oss mange kostelige scener og kanskje en av de flotteste frierscenene vi har sett på kino på mange år.

This is though just the backdrop of the real story in this charming and warm film. After a while she realizes that no place is like home. An amusing neighbour, the Barber Mustapha, in some ways help her realize this. 
 The film provides us with many enjoyable scenes and maybe one of the loveliest proposals seen in cinema.

Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen

Ayadin Khashina | Morocco | Regi Mohamed Asli | Manus Mohamed Asli | Roller Mohamed Bastoui, Houda Rihani, Amina Rachid | Spilletid 97 min | Format 35mm | World Sales Dagham Film | Språk arabisk tale med engelsk tekst

kosmorama 2012

45


Ola Lund Renolen: Lys og varme

a simple life

ann hui Ann Hui (1947), er kinesisk regissør, skuespiller og produsent. Hun studerte litteratur ved University of Hong Kong, og senere to år ved London Film School. Hun jobbet flere år i den kinesiske kanalen TVB, hvor hun produserte dramaserier og dokumentarer. Debuterte med sin første film i 1979. Har senere vært jurymedlem på en rekke filmfestivaler, bl.a. Berlin International Film Festival.

Filmografi A Simple Life (2011) All About Love (2010) Night and Fog (2009) The Way We Are (2008) Goddess of Mercy (2003) July Rhapsody (2002

Ah Tao er som en institusjon for Leungfamillien i Hong Kong. Hun har jobbet som hushjelp for dem i 60 år, over flere generasjoner. En dag får hun et slag. Vel tilbake igjen sier hun opp jobben og spør husets nåværende eier om hjelp til å flytte til et pleiehjem. Dette er en varm film om respekt for tradisjoner og historie, men også en film om takknemlighet. Roger er ungkar og en berømt filmprodusent som ofte er i Kina på jobb. Hans forhold til Ah Tao er spesielt, og han hjelper henne til rette på eldresenteret, samtidig som han helst vil beholde henne i huset. Hun har alltid vært der så lenge han har levd. Andy Lau er strålende som Roger. Hele produksjonen er strømlinjeformet og behagelig. Morsomt når Roger mimrer om Ah Tao sammen med gamle venner fra barndommen. Bittersøt, lys og varm når vi opplever at det ugjenkallelige skjer.

Ah Tao is like an institution for the Leung family in Hong Kong. She has worked as a maid for them for 60 years. One day she gets a stroke. Well back home she quits her job and asks the house’s current owner for help to move to a nursing home. This is a warm film about respect for the traditions and history, but also a film about gratitude. Roger is a bachelor and a famous movie producer who often are in China for work. His relationship with Ah Tao is special and he helps her to correct the elderly home while he prefers to keep her in the house. She has always been there as long as he has lived. Andy Lau is brilliant as Roger. The entire production is streamlined and comfortable. It is delicate, light and warm when we feel that it is irrevocable. Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen

Tao Jie | Hongkong S.A.R. Kina 2011 | Regi Ann Hui | Manus Susan Chan, Yan-lam Lee | Roller Andy Lau, Deannie Yip, Sui-man Spilletid 118 min | Format DCP | World Sales DISTRIBUTION WORKSHOP | Språk kantonesisk tale med engelsk tekst

46

kosmorama 2012

Chim


Ola Lund Renolen: Lys og varme

the source

Radu Mihaileanu Radu Mihaileanu (født 23. april 1958 i Buchuresti) er av jødisk slekt. Han forlot Romania i 1980 og slo seg ned i Frankrike. Utdannet ved det berømte IDHEC (Cinematographic Institute) i Paris. Utgitt diktsamlingen Une vague en mal de mer i 1987. Spillefilmdebuterte som regissør i 1993.

Filmen åpner med spørsmålet om dette er en sann historie eller et eventyr. Vi heller nok mer over til eventyret etter hvert, men fortellingen er et stort rop etter og synliggjør nødvendigheten av forandring. Sånn sett er den et viktig bilde på den arabisk våren. Vi befinner oss i en liten fjellandsby et sted mellom Nord-Afrika og Midt-Østen. Mennene sitter stort sett på torget og drikker te, mens kvinnene må gå den lange og tunge veien for å hente vann. Protestene starter når en ung gravid kvinne faller og mister sitt barn på en av vannturene. Nå vil kvinnene ha innlagt vann, ellers får mennene hente vannet selv. Enden på visa er at de innleder en kollektiv sex-streik. Ikke innlagt vann, ingen sengehygge. THE SOURCE er en vakker, estetisk, morsom, leken, lys og varm fabel. Lett å like på overflaten, men som også evner å lodde litt dypere.

The film opens with the question of whether this is a true story or a fairy tale. The fairy tale angle probably dominates after a while, but the story is a big shout out and highlights the necessity of change. In that sense it is an important image of the Arab spring. We are in a small mountain village somewhere between North Africa and The Middle East. The men sit mostly in the square drinking tea, while the women have to go the long and difficult road to get water. The protests start when a young pregnant woman falls and loses her child in one of the water rides.

Filmografi The Source (2011) Konserten (2009) Go, See and Become (2005) Train of Life (1998) Trahir (1993)

Now, the woman wants water in their houses, or else they want the men to get it themselves. The end of the story is that they initiate a collective sex-strike.THE SOURCE is a beautiful, aesthetic and warm fable. Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen

La Source Des Femmes | Belgia, Frankrike, Italia, Marokko 2011 | Regi Radu Mihaileanu | Manus Radu Mihaileanu | Roller Leïla Bekhti, Hafsia Herzi, Biyouna, Hiam Abbass | Spilletid 122 min | Format 35mm | World Sales EUROPACORP | Språk arabisk tale

med engelsk tekst

kosmorama 2012

47


Ola Lund Renolen: Lys og varme

starbuck

Ken Scott Ken Scott er både skuespiller, manusforfatter og regissør. Det internasjonale gjennombruddet kom med manus til filmen SEDUCING DOCTOR LEWIS i 2003. Han regidebuterte med STICKY FINGERS i 2009.

Filmografi Starbuck (2011) Sticky Fingers (2009)

David Wozniak, alias Starbuck, donerte sæd i store mengder for 20 år siden. Nå er han en forsoffen og ganske mislykket, men fryktelig snill mann. Kjæresten dumper ham og forteller samtidig at hun er gravid. Starbuck skylder også en torpedo 80 000 dollar. Han bestemmer seg for å ta tak i livet sitt, nå når han skal bli far. Plutselig en dag står en advokat i stua hans og forteller at den donerte sæden hans ved en feil ble brukt litt mer enn normalt. Han har 533 voksne barn, og 142 av dem har gått rettens vei for å få vite hvem Starbuck er!

Starbuck is the pseudonym David Wozniak used when he donated sperm in large amounts some 20 years ago. He is a sad and failed but incredibly kind man. His girlfriend dumps him and at the same time tells him she’s pregnant. He also owes a thug 80.000 dollars. He decides to take a hold of his life, he is (after all) becoming a father. A lawyer is suddenly standing in his living room one day. He tells him that his donated sperm was mistakenly used more than usual and he now has 533 grown children. 142 of them have decided to find out who this Starbuck really is!

Filmen er en enkel og lun velspilt komedie som utstråler medmenneskelig kjærlighet. David begynner på tross av alle råd å oppsøke barna sine i smug. De er svært forskjellige, noen trenger hjelp, noen har problemer og 142 av dem savner en far.

The film is a simple and warm well-acted comedy that radiates compassion and love. David decides, despite contrary advice, to seek out his children in secret. They are all very different, some need help, others have problems and all 142 of them are missing a father.

Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen

Starbuck | Canada 2011 | regi Ken Scott | manus Ken Scott, Martin Petit | roller Patrick Huard, Julie LeBreton, Antoine Bertrand, Igor Ovadis | spilletid 109 min | Format DCP | salg E1 Entertainment | språk Fransk med engelsk tekst

48

kosmorama 2012


Ola Lund Renolen: Lys og varme

superclásico

Ole Christian Madsen Ole Christian Madsen (født i Roskilde 18. juni 1966) er fra den “gyldne” årgangen fra den danske filmskolen sammen med Thomas Vinterberg og Per Fly. Han begynte sin karriere som regissør på en rekke TV-serier før spillelfilmdebuten i 1997.

Christian har hatt et dårlig år. Kona, Anna, har rømt til Buenos Aires til fordel for en yngre mann, en kjent fotballspiller på Boca Juniors. Sønnen har begynt å kle seg i svart, leser filosofi og snakker ikke med faren. Vinbutikken han driver i København går dårlig og han har begynt å smake vel mye på varene. Selvmedlidenheten smyger seg på. En dag skjønner han alvoret, pakker kofferten og tar med seg den 16-årige sønnen og reiser til Buenos Aires for å vinne Anna tilbake.

Christian has had a bad year. His wife, Anna, have fled to Buenos Aires in favor of a younger man, who is a famous football player in Boca Juniors. His son has started to dress in black, reading philosophy and not talking with him. The Wine shop he runs in Copenhagen goes poorly and he has gotten a bad habit with drinking too much of the wine he produces. Self-pity creeps on, until one day when he decides to bring his 16-year-old son and travel to Bueno Aires to win Anna back into his life.

er et av de mest prestisjetunge lokaloppgjør i fotballens verden mellom de to Buenos Aires klubbene Bocca Juniors og River Plate. Det er et understatement at dette er temperamentsfulle greier. Det er også filmen og byen den utspiller seg i; tangoen og vinen. SUPERCLáSICO er først og fremst en lun og varm forviklingskomedie om det å prøve å vinne kjærligheten tilbake.

SUPERCLáSICO

Superclásico

Ola Lund Renolen

Filmografi SuperClásico (2011) Flammen & Citronen (2008) Prag (2006) Kosmorama 2007 Nordkraft (2005) Pizza King (1999) Sinans bryllupp (1997)

is about one of the most prestigious football rivalries between the two Buenos Aires clubs Bocca Juniors and River Plate. It is an understatement that this is a temperamental stuff, the same as the city is; filled with wine and tango. This film is a warm and beautiful comedy, about a man who does everything to find his way back into his wife’s heart. Ola Lund Renolen

SuperClásico | Danmark | Regi

Ole Christian Madsen | Manus Anders Frithiof August, Ole Christian Madsen | Roller Paprika Steen, Anders W. Berthelsen, Sebastián Estevanez, Dafne Schilling | Spilletid 99 min | Format 35mm | World Sales Match Factory dansk, engelsk, spansk tale med engelsk tekst

Språk

kosmorama 2012

49


FilmFilmanmeldelsene er bestfinner p책dukino. i 50

kosmorama 2012


kurator Svein Inge Sæther: Reality Rules Reality Rules er en tittel identisk med tommelfingerregelen til den danske filmskaperen Tobias Lindholm. Han streber etter autentisitet ved hver anledning. I debutfilmen R la han handlingen til et nedlagt fengsel og sørget for at så mange som mulig av statistene faktisk hadde sittet i det fengselet. I sin kommende film, Kapringen, brukes våpen som faktisk har blitt brukt av somaliske pirater, og en kenyansk gisselforhandler får lov til å spille seg selv. Dette sier noe om hvor mye virkeligheten og det ekte betyr også for fiksjonsfortellere. Reality Rules består av 9 1/2 dokumentarfilmer og en halv spillefilm. Filmene er innbyrdes forskjellige, de har helt ulike formål og ambisjoner, men de viser alle en sterk vilje til å kna virkeligheten og gjøre den filmatisk. Det være seg filmer om byutvikling, den arabiske våren, drag shows, avlytting av sinte naboer, dødsdømte fanger eller barndom. Disse filmfortellingene er her for å utvide begreper og knuse fordommer. Svein Inge Sæther

Reality Rules is a title lifted from Danish director Tobias Lindholm’s rule of thumb: He strives for authenticity, on every occation. He located his debut feature R in a closed down prison, and saw to it that as many extras as possible actually had served time in that prison. His upcoming film The Hijacking feature guns once owned and used by Somali pirates, and a real life Kenyan hostage negotiator. This all says something about the importance of reality, of the real, even for makers of fiction. Reality Rules is a program of 9 1/2 documentaries and half a work of fiction. The films are very different from each other, with different objectives and ambitions, but they all show a firm will to mold reality and to make it cinematic. This goes for films about urban design, the Arab Spring, drag shows, the sound recording of mad neighbors, prisoners on death row or childhood. These film narratives exist to expand terms and to shatter prejudices. Svein Inge Sæther


Svein Inge Sæther: Reality Rules

1/2 revolution Omar Shargawi, Karim El Hakim Omar Shargawi (f. 1974) er dansk-palestinsk selvlært regissør. Han mottok priser på diverse internasjonale festivaler for debutfilmen Go with Peace Jamil (2008). Karim El Hakim (f. 1976) er svenskegyptisk regissør. Han har jobbet med videoinstallasjoner på forskjellige store filmfestivaler, deriblant Sundance, Berlin og New York International Independent Film Festival. I tillegg har han jobbet for BBC, HBO og Al Jazeera. .

Filmografi 1/2 Revolution (2011) Do Not Forget Me Istanbul (2011) Go With Peace Jamil (2008)

24. januar 2011 dro Omar Shargawi fra Danmark til Kairo på et fotooppdrag. Dagen etter sto 50 000 demonstranter på Tahrir-plassen og krevde Mubaraks avgang. Revolusjonen var i gang, og Shargawi var midt oppi det. En uke senere var folkemengden femdoblet. Sammen med egyptisk-svenske Karim El Hakim og andre venner og kolleger dokumenterte han hendelsene fra minutt til minutt. Men mer enn bare et journalistisk arbeid er 1/2 Revolution en fortelling om en gruppe mennesker som plutselig befant seg i kryssilden, i en situasjon de egentlig ikke hørte hjemme i (de færreste av dem var egyptere), som observatører like mye som deltakere.

On January 24, 2011, Omar Shargawi travelled to Cairo on a photo assignment. The next day, 50 000 protesters gathered on Tahrir Square, demanding Mubarak’s resignation. The revolution had startet, and Shargawi was in the thick of it. A week later the crowd had quintupled. With Egyptian-Swedish filmmaker Karim El Hakim and other friends and colleagues, Shargawi documented the events minute by minute. But more than just a piece of journalism, 1/2 Revolution is the story of a group of people suddenly finding themselves in the line of fire, in a situation where they don’t really belong (just a few of them were Egyptian), as observers as much as participants.

1/2 Revolution er en god tittel på filmen. Det var så sin sak å kaste Mubarak, men militæret beholdt makten, og protestene har fortsatt kontinuerlig. 1/2 Revolution, som er en knyttneve av en dokumentarfilm, forteller noe om starten på noe vi ennå ikke kjenner utgangen av.

1/2 Revolution is a good title. Ousting Mubarak was one thing, but the military stayed in power, and the protests have continued. 1/2 Revolution, a clenched fist of a documentary, tells about the start of something we still don’t know the outcome of.

Svein Inge Sæther

Svein Inge Sæther

1/2 Revolution | Danmark 2011 | Regi Omar Shargawi, Karim El Hakim | Manus Format HD | World Sales LEVELK | Språk arabisk tale med engelsk tekst

52

kosmorama 2012

Omar Shargawi, Karim El Hakim | Spilletid 72 min


Svein Inge Sæther: Reality Rules

Bombay Beach Alma Har´el Alma Har’el ble født i 1976 i Tel Aviv og startet sin karriere som videokunstner på konserter med band som turnerte rundt i Europa. Dette førte henne til musikkvideosjangeren, og hun etablerte seg i USA med prisbelønte videoer for bl.a. Beirut. Hun regisserte også videoer for Obamas valgkamp før hun gikk løs på Bombay Beach , sin første langfilm.

Filmografi Bombay Beach (2011)

Lyrisk dokumentarfilm? Det er Bombay Beach , en vakker film fra et av de mest særegne stedene i Amerika. Bombay Beach ligger ved Salton Sea, en innsjø i California som ikke har inn- og utløp, men som ble skapt av en oversvømmelse som førte store mengder vann inn i en ørkenslette i Imperial Valley. Det finnes altså en sjø i en ørken, og rundt denne sjøen bor det folk. En gang i tiden ble et ferieparadis bygd opp ved Salton-sjøen. Når ligger det brakk, og Bombay befolkes av ’white trash’: En gammel rakker som ikke kvier seg for å ta fram hagla, en voksende familie som absolutt ikke trenger flere munner å mette, unger som ikke fikser annet enn å danse. De danser - til filmmusikken til geniale Zach ”Beirut” Condon og til Dylan-sanger - i månelys, i en film som gnistrer like sterkt som California-sola. Ta med deg hjertet ditt på kino og føl noe. Svein Inge Sæther

Lyrical documentary? Yes. That’s a beautiful film set in one of the most unique locations in America. Bombay Beach is a beach on Salton Sea, a lake in California without any incoming or outgoing streams. A flooded river once led huge amounts of water into a desert plain in the Imperial Valley, creating a permanent pool of water. So there’s a sea in the desert, and people living around it.

Bombay Beach,

Once upon a time, a holiday paradise was built at Salton. Now it’s derelict, and Bombay is populated by ‘white trash’: An old rascal not shy of pointing his shotgun, a growing family not really in need of another mouth to feed, kids who can’t cope without dancing. They dance - to the score of musical genius Zach “Beirut” Condon and to Dylan songs - in the moonlight, while the film gleams like the warm California sun. Bring your heart to the cinema and feel something. Svein Inge Sæther

Bombay Beach | USA 2011 | Regi Alma Har´el | Manus Alma Har’el | Roller Benny Parrish, Red, Spilletid 80 min | Format HDCam | World Sales ro*co films | Språk engelsk tale med tekst

CeeJay Thompson, Pamela Parrish

kosmorama 2012

53


Svein Inge Sæther: Reality Rules

the british guide to showing off Jes Benstock Jes Benstock har bakgrunn som skuespiller og teaterleder, og etter utdanning innen animasjon og filmregi har han laget kort- og dokumentarfilmer i en årrekke. The British Guide to Showing Off er hans første helaftens film.

Filmografi The British Guide to Showing Off (2011)

I 1972 arrangerte Andrew Logan det første Alternative Miss World-showet. Logans kunstner- og homsemiljø hadde skrikende behov for å uttrykke seg, eksponere seg selv og sine likesinnede, og feire det motkulturelle og ”motseksuelle” livet. Hva var vel bedre enn å gjøre det i form av en missekonkurranse, selve symbolet på det hetero-konforme, materialistiske og kommersielle? AMW ble et betydelig kultfenomen, og Logan etter hvert en levende legende. I 2009 gikk han igjen de bratte motbakkene mot målet: Et nytt, bedre og enda mer fargerikt Alternative Miss World-show. Fargerik er så absolutt filmen om The Alternative Miss World også. The British Guide to Showing Off er et fyrverkeri av en dokumentarfilm, en salig blanding av arkivklipp (for mange fantastiske til at noen enkelte skal trekkes fram), intervjuer (ett av dem skal trekkes fram, det med katta til Brian Eno), flue-på-veggen-observasjon og kreative (og primitive) collage-animasjoner. Så slipp sansene løs, det er vår!

In 1972, Andrew Logan hosted the first Alternative Miss World show. The gay/art scene Logan was a part of desperately needed to express, expose and celebrate the counter cultural and counter sexual. What better, then, but a beauty contest, this symbol of a hetero-conformist, materialist and commercial society? The AMW became a significant cult phenomenon, and Logan a living legend. In 2009, he once more climbed the steep hills towards another, better and more spectacular Alternative Miss World. Spectacular is the word, too, for the movie about all this. The British Guide to Showing Off is documentary fireworks, a mish mash of archive clips (to many fantastic ones to single out any particular), interviews (where the one with Brian Eno’s cat needs to be singled out), fly on the wall observations and creative (although primitive) cut-out animations. Come out, open your senses, and enjoy springtime! Svein Inge Sæther

Svein Inge Sæther

54

kosmorama 2012

the British Guide to Showing Off | United Kingdom 2011 | Regi Jes Benstock | Roller Spilletid 98 min | Format DCP | World Sales Living Cinema | Språk engelsk tale

Brian Eno, Andrew Logan, Richard O Brien


Svein Inge Sæther: Reality Rules

crulic - the path to beyond Anca Damian Anca Damian (f. 1962 i Romania) har studert film og jobbet som fotograf på spillefilmer, kortfilmer og dokumentarer på 90-tallet. Hun har vunnet flere nasjonale priser for beste foto. Hun debuterte som spillefilmregissør i 2008.

Filmografi Crulic - The Path to Beyond (2011) Crossing Dates (2008)

Det er vel fortsatt diskutabelt om en animasjonsfilm kan være ”dokumentar”, men Ari Folmans Vals med Bashir (2008) sparket inn noen dører. Følgelig har vi Crulic - The Path to Beyond, en animert biografisk film basert på hendelser fra virkeligheten, enkelt sagt. Rumeneren Crulic var 33 år da han ble arrestert i Polen, anklaget for tyveri. Selv om Crulic kunne bevise sin uskyld ble han fengslet, og de rumenske myndighetene så samme vei som de polske: Vekk. Crulic sultestreiket fra første dag i fengsel til han døde et halvt år senere. Her forteller Crulic selv sin historie, i tilbakeblikk fra det hinsidige.

It’s still a matter of debate whether an animation film can be “documentary”, but with Ari Folman’s Waltz With Bashir (2008), a few doors got kicked in. Thus follows Crulic - The Path to Beyond, an animated biographical film based on real events, easily put. Romanian Crulic was 33 years old when he was arrested in Poland on a theft charge. Despite proving his innocence, Crulic was incarcerated and Romanian authorities looked in the same direction as their Polish colleagues: Away. Crulic began a hunger strike on the day he went to jail, and he died six months later. Here Crulic tells his story himself, in retrospect from beyond the grave.

Regissør Anca Damian har ledet et imponerende animasjonsarbeid, og hun forteller en nærmest utrolig historie i Crulic - The Path to Beyond. Saken, som ikke er videre kjent i Norge, fikk et etterspill som førte til den rumenske utenriksministerens avgang og drapsanklager mot tre polske leger.

Director Anca Damian has spearheaded an impressive work of animation, and she tells an almost unbelievable story. The Crulic case, barely known in Norway, led to the resignation of the Romanian Minister of Foreign Affairs and charges against three Polish doctors.

Svein Inge Sæther

Svein Inge Sæther

Crulic - drumul spre dincolo | Romania, Poland 2011 | Regi Anca Damian | Manus Anca Damian | Roller Vlad Ivanov, Jamie Sives Spilletid 73 min | Format 35mm | World Sales WIDE MANAGEMENT ENTERPRISE | Språk rumensk tale med engelsk tekst

kosmorama 2012

55


Svein Inge Sæther: Reality Rules

into the abyss Werner Herzog Werner Herzog (f. 1942 i München) har ufullstendige studier i historie, litteratur og teater. Han etablerte sitt eget produksjonsselskap i 1963 og spilefilmdebuterte i 1968 med Signs of Life. Han etablerte et legendarisk samarbeid med Klaus Kinski i filmene Aguirre , Woyzeck og Fitzcarraldo, og har gjennom hele karrieren vekslet mellom spillefilmer og helaftens dokumentarer.

Filmografi Into the Abyss (2011) Cave of Forgotten Dreams (2010) Rescue Dawn (2006) Grizzly Man (2005) Invincible (2001) Mein Liebster Feind (1999) Cobra Verde (1987) Fitzcarraldo (1982) Woyzeck (1979) Aguirre, der Zorn Gottes (1972) Signs of Life (1968)

Her skal det stirres inn i avgrunnen til menneskets sjel! Ingen gjør grandeur som Werner Herzog, og selv en så sober og human film som Into the Abyss har noen av disse smått bisarre elementene som kjennetegner en Herzog-film. Herzogs subjekt er en dødsdømt fange i USA, og han går løs på den menneskelige psyken for å finne ut hvorfor mennesket dreper, og hvorfor staten gjengjelder med drap. Herzogs utgangspunkt var å snakke med fem ulike fanger på ”death row”, og han filmet intervjuer med alle, men han bestemte seg for å la filmen Into the Abyss fokusere på én enkelt sak. Michael Perry ble dømt til døden for et drap i Conroe, Texas i 2001, mens kameraten Jason Burkett fikk livstid for to andre drap i samme sak. Begge hevder sin uskyld og begge skylder på den andre. Into the Abyss tar oss med på en fascinerende og frastøtende reise. Svein Inge Sæther

Get ready to gaze into the abyss of the human soul! Nobody does grandeur like Werner Herzog, and even as somber and humanist a film as Into the Abyss has some of these slightly bizarre elements that signifies a Herzog movie. Herzog’s subject is an American prisoner on a death sentence, and he probes the human psyche to explore why human beings kill, and why a state kills. Herzog’s original intention was to make a film about five different convicts on ‘death row’, and he shot interviews with all five of them, before deciding on focusing on one single case in Into the Abyss. Michael Perry was sentenced to death for one murder in Conroe, Texas in 2001, while his friend Jason Burkett got a life sentence for two other killings in the same case. Both claim their innocence, and both blame the other. Into the Abyss takes us on a fascinating and repulsive journey. Svein Inge Sæther

Into The Abyss | Canada, Tyskland 2011 | Regi Werner Herzog | Manus Werner Herzog | Roller Jason Burkett, Werner Michael Perry | Spilletid 107 min | Format DCP | World Sales Werner Herzog FIlm Gmbh | Språk engelsk tale

56

kosmorama 2012

Herzog,


Svein Inge Sæther: Reality Rules

kanske i morgon Mariken Halle Mariken Halle (f. 1982 i Oslo) ville egentlig bli skuespiller, men endte opp på prestisjefylte Filmhögskolan i Göteborg. Før det gikk hun på Nordland Kunst- og filmfagskole i Kabelvåg, og i 2005 var hun praktikant hos Lone Scherfig i Zentropa. Kortfilmen No Sex Just Understand vant Gullstolen og manusprisen på Kortfilmfestivalen i Grimstad i 2011.

Filmografi Kanske i morgon (2011)

I starten på Kanske i morgon åpnes ei dør til en blokkleilighet, og en ung dame spør en gammel mann om hun kan få filme han. Han sier nei, forstår ikke hvorfor, mener han er for gammel til å filmes. Kamera går hele tiden, men peker høflig ned mot gulvet. Man filmer ikke folk uten lov. Kamera og filmskaper beveger seg ut i Göteborgs gater, leiligheter og skoger, for å filme. Det blir en rekke mangfoldige møter og utvekslinger.

At the start of Maybe Tomorrow an apartment door opens, and a young woman asks an old man if she can film him. He says no, he doesn’t understand why, he thinks he’s too old to be filmed. The camera is running, politely pointed to the floor. You don’t film people without permission. The camera and the filmmaker ventures out into the streets, apartments and woods of Gothenburg, to shoot footage. We see a diverse range of encounters and exchanges.

Kanske i morgon begynner som ”ren” dokumentar, men beveger seg mer og mer over i fiksjonens verden. Det er veldig fascinerene, ganske krevende, og til dels både forvirrende og forstyrrende. Filmen forteller noen fantastiske historier, mens andre historier forblir bak lukkede dører. Det er jo ikke alle som vil bli filmet. Kanske i morgon etablerer Mariken Halles originale univers, som destilleres i den prisbelønte kortfilmen No Sex Just Understand og videreutvikles den kommende Verden venter .

Maybe Tomorrow starts out as ‘pure’ documentary, but along the way, it moves more and more into fiction. It is very fascinating, quite demanding, and partly both confusing and disturbing. The film tells some fantastic stories, while others remain behind closed doors. Not everybody wants to be filmed. Maybe Tomorrow establishes the unique universe that Mariken Halle develops further in short film No Sex Just Understand and the upcoming The World is Waiting.

Svein Inge Sæther Kanske i morgon | Sweden 2011 | Regi Mariken Halle | Manus Fredrik Evers | Spilletid 97 min | Format HD | World Sales

Svein Inge Sæther

| Roller Jan Coster, Leif Edlund Johansson, Vapen och Dramatik | Språk svensk tale med engelsk tekst

kosmorama 2012

57


Svein Inge Sæther: Reality Rules

pangpangbröder, 53 scener från en barndom Axel Danielsson Axel Danielsson (f. 1976) er regiutdannet fra Filmhögskolan i Göteborg og har gjort en rekke kortfilmer og korte dokumentarer. Han har også jobbet som lastebilsjåfør og brannmann, i tillegg til andre jobber i filmbransjen. pangpangbröder, 53 Scener Från en barndom (2011) er

hans første langfilm.

Filmografi pangpangbröder, 53 Scener Från en barndom (2011)

Nordens beste og mest toneangivende produsenter av dokumentar- og fiksjonsfilm, Plattform Produktion eies og drives av Ruben Östlund og Erik Hemmendorff, og hører hjemme i Göteborg. En Plattform-produksjon kjennetegnes gjerne av en original innfallsvinkel til sitt stoff, den utfordrer tilskueren og stiller viktige spørsmål.

It is always a pleasure to watch – and to present – a film from cutting edge Plattform Produktion, one of the finest producers of documentary and fiction in the Nordic countries. Plattform Produktion is run by Ruben Östlund and Erik Hemmendorff, based in Gothenburg and distinguished by productions of originality. They challenge their viewers and ask important questions.

Pangpangbröder, 53 scener från en barndom

handler om tvillingbrødrene Gustav og Oskar, som er mer ulike enn de fleste tvillinger, både fysisk og mentalt. Filmskaperen Axel Danielsson er deres onkel, og han fulgte guttene tett med sitt kamera fra de var ni til nitten år gamle. Dette er et unikt portrett av en oppvekst, der det intime, personlige og konfliktfylte i deres liv blir gjort til en allmenn betraktning av hva det vil si å vokse opp i vår del av verden i dag. Svein Inge Sæther

Twin Brothers, 53 Scenes From a Childhood is about the twins Gustav and Oskar, a pair of twins more different than most, both physically and mentally. Filmmaker Axel Danielsson is the boys’ uncle, and he has been following them closely with his camera from themfrom the ages nine to nineteen years old. This is a unique portrait of childhood and youth, where the intimate and personal is made into a universal reflection on growing up in our part of the world today.

Svein Inge Sæther

Pangpangbröder, 53 scener från en barndom | Sverige 2011 | Regi Axel Danielsson | Manus Axel Danielsson | Roller Oskar Eriksson, Gustav Eriksson | Spilletid 80 min | Format HD | World Sales Plattform Produktion | Språk svensk tale

58

kosmorama 2012


Svein Inge Sæther: Reality Rules

shut up little man! an audio misadventure Matthew Bate Australske Matthew Bate driver selskapet Closer Productions og lager dokumentarfilm om popkultur, outsider-kunstnere og mennesker med helt spesielle besettelser og interessefelt. Langfilmdebuten Shut Up Little Man! An Audio Misadventure

San Francisco, 1987: Raymond og Peter, to godt voksne menn i samme leilighet, drikker dagen og natta lang og skjeller hverandre ut på det aller groveste. Vegg i vegg: Studentene Eddie og Mitch, søvnløse på grunn av den høylydte kjeftinga. En slags løsning: Å smugteipe den infernalske munnbruken. Kassettene ble spredt gjennom undergrunnsnettverket som omfattet hele USA på slutten av 80-tallet, og Raymond og Peter ble kulthelter i tegneseriene til Daniel ”Ghost World” Clowes. Det ble i tillegg både teaterstykke og spillefilm. Den velgjorte, urovekkende og hysterisk morsomme dokumentarfilmen Shut Up Little Man! An Audio Misadventure

forteller historien om dette vanvittige fenomenet og den høyst diskutable moralen som lå bak. Vi får oppleve et forstyrrende møte med Peter, og man sporer også opp en mystisk tredje mann. Dette er på mange måter helt sjukt, og det anbefales, for virkeligheten inneholder ting som fiksjonen aldri kunne ha diktet opp.

San Francisco, 1987: Raymond and Peter, two elderly men sharing a flat, are drinking 24/7 while verbally abusing each other to no end. Next door: Students Eddie and Mitch, sleepless due to the noisy swearing. A solution of sorts: Clandestinely taping the infernal name-calling. The tapes were rapidly spread through America’s late 80’s nationwide underground community, and Raymond and Peter soon became cult stars in the comics of Daniel ”Ghost World” Clowes, as well as on stage and screen.

følger opp det eksperimentelle og stil- og fortellermessig originale arbeidet han har gjort i flere korte dokumentarfilmer.

Filmografi Shut Up Little Man! An Audio Misadventure (2011)

Well made, disturbing and hysterically funny, documentary film Shut Up Little Man! An Audio Misadventure tells the story of this crazy phenomenon and the more than questionable ethics behind the project. We get to experience an unsettling encounter with Peter himself, and there is also a mysterious third man being tracked down. This whole thing is sick in many ways, and recommendable, because reality is so much stranger than fiction sometimes. Svein Inge Sæther

Svein Inge Sæther Shut Up Little Man! An Audio Misadventure | Australia 2011 | Regi Matthew Bate | Manus Matthew Bate | Roller Ivan Brunetti, Daniel Clowes, Mitch Deprey | Spilletid 90 min | Format HDCAM | World Sales Submarine Entertainment | Språk engelsk tale

kosmorama 2012

59


Svein Inge Sæther: Reality Rules

urbanized

Gary Hustwit Gary Hustwit er filmskaper og produsent med base i London og New York. Han er deleier og grunnlegger av produksjonsselskapet og DVD-labelet Plexfilm som også gir ut en uavhengig DVD-label. Han er mest kjent for ‘design-trilogien’, som tar tak i aspekter rundt grafisk design, typografi og industridesign. Hustwit har sagt at han liker ideen om å se nærmere på ting som vi tar som en selvfølge for å forandre måten vi tenker om dem på.

Filmografi Urbanized (2011) Objectified (2009) Helvetica (2007)

er den tredje og siste filmen i Gary Hustwits såkalte design-trilogi. Hustwit fikk mye oppmerksomhet og fortjent ros for typografi-dokumentaren Helvetica i 2007, og filmens suksess førte regissøren til filmfestivaler verden over. På alle reisene begynte Hustwit å fundere på hvordan ulike byer er ’designet’ og hvordan vi klumper oss sammen i store samfunn på denne måten. Planer for en ny dokumentarfilm ble lagt, og Urbanized har blitt kronen på verket i denne trilogien som også teller Objectified, en film om produktdesign. Urbanized

Hustwit bygger opp en film med mange dyktige fagfolk som intervjuobjekter og mange slående eksempler på ’urban design’. Spennet ligger mellom arkitekttegnede konstruksjoner som Brasils hovedstad Brasilia og enorme slumbyer der innbyggerne selv bygger av ren nødvendighet. Filmene til Hustwit er publikumsvennlige, fengende og lærerike, og han har tilført sine filmer en gradvis større tyngde og bredde. Med globalt utsyn kan Urbanized bidra til selv lokale byutviklingsdebatter.

Urbanized is the third and final film in Gary Hustwit’s ‘design trilogy’. Hustwit received much attention and deserved praise for his documentary on typography, Helvetica (2007). That film’s success brought the director to film festivals around the world, and he started pondering the design of the various cities he visited and the ways we lump ourselves together in huge communities. He made plans for a new documentary, and Urbanized is the crowning achivement of the trilogy that also counts Objectified.

Hustwit constructs his film around interviews with skilled professionals and many striking examples of ‘urban design’. The lines stretch from Brazil’s capital Brasilia, made by architects on a drawing board, to vast slum cities built by their own population out of necessity. Hustwit’s films are crowd pleasing, catchy and informative, and he has gradually introduced more weight and width to his work. Global in scope, Urbanized may contribute to local debates as well. Svein Inge Sæther

Svein Inge Sæther

60

kosmorama 2012

Urbanized | USA 2011 | Regi

Gary Hustwit | Spilletid 85 min | Format HD | World Sales Plexi film | Språk Engelsk tale


Svein Inge Sæther: Reality Rules

walk away renée Jonathan Caouette Jonathan Caouette (f. 1973 i Houston, Texas) begynte å lage mengder av film på Super8 allerede i barndommen. Han var veldig aktiv på regionale teaterscener tidlig i karrieren, og langfilmdebuterete med Tarnation som ble vist på Kosmorama i 2005. Han har laget ytterligere to helaftens dokumentarfilmer og to fiksjonskortfilmer.

Jonathan Caouette ble et navn på alles lepper da dokumentarfilmen Tarnation fikk et overraskende gjennombrudd i 2004. Den svært personlige og eksperimentelle filmen besto av et sammensurium av Super8-opptak, snapshots, svarerbeskjeder, videodagbøker og kortfilmer, og den handler om Caouettes oppvekst med en mentalt syk mor og generelt veldig vanskelige oppvekstvilkår. Filmen var et fantastisk statement, og beviset på at filmens framtid kanskje lå på en laptop på et gutte- eller pikerom i Midtvesten et sted, som Francis Coppola en gang spådde.

Jonathan Caouette became a name on everyone’s lips when his documentary debut Tarnation surprisingly broke through in 2004. This very personal and experimental film was made from a hodge-podge of Super8, snapshots, answering machine messages, video diaries and short films, and it deals with Caouette’s growing up in generally poor conditions, with a mentaly ill mother. The film was an amazing statement, and proof that the future of cinema just might be sitting on a laptop in a kid’s bedroom somewhere in the Midwest, as Francis Coppola once predicted.

Walk Away Renée er oppfølgeren til Tarnation , og filmene handler om det samme – Jonathan og mamma Renée. Men her får vi et mer konsentrert portrett, av en voksen og ressurssterk mann som fortsetter å ta ansvar for moren sin når det skjøre amerikanske helsevesenet svikter. Det er en hjerte skjærende film, men som forgjengeren er den også morsom, eksperimentell, original og kunstnerisk ambisiøs.

Walk Away Renée is the follow up to Tarnation, and the films have the same subject – Jonathan and his mother Renée. But this is a more condensed portrait of a resourceful adult continuing his responsible care for his mother in spite of the fragile American health system. It is a heartbreaking film, but like it’s predecessor it is also funny, experimental, original and artistically ambitious.

Svein Inge Sæther

Filmografi Walk Away Renée (2011) All Tomorrow’s Parties (2008) Tarnation (2003)

Svein Inge Sæther

Walk Away Renée | USA 2011 | Regi Jonathan Caouette | Manus Jonathan Caouette | Roller Jonathan Caouette, Joshua Caouette, Renée Leblanc, Adolph Davis | Spilletid 90 min | Format DCP | World Sales Wild Bunch | Språk engelsk tale

kosmorama 2012

61


D O K U M E N TA R | D R A M A | K O M E D I E | M U S I K K | S P E N N I N G | D A N S

LIVE PÅ TEATERHUSET AVANT GARDEN VÅREN 2012

w w w. a v a n t g a r d e n . n o ANN LIV YOUNG: MERMAID SHOW 23.–24. MARS KL. 19 KEITH ROWE (GB) / KJELL BJØRGEENGEN (NO) | SYMPOSIUM | EIRIK FAUSKE MED FAMILIE (NO) AMUND SJØLIE SVEEN (NO) | LASSE MARHAUG (NO) / GREG POPE (GB) INCLUSIVE DANCE COMPANY (NO) | WILL GUTHRIE (AU) / GUTTORM NORDØ (NO) ANN LIV YOUNG (USA) | SILJEHOLM/CHRISTOPHERSEN (NO) | PONTENEGRINERNE (NO) NATURE THEATER OF OKLAHOMA (USA)


Cinerama Cinerama har alltid vært det beste av resten. Nå som vi har spisset hovedkonkurransen og viet den til nykommerne, blir Cinerama et enda viktigere program enn det har vært før. Gamle mestere og ringrever som Sokurov, Dumont, Faucon og Soderbergh må nå løftes i Cinerama. Her finner vi også alle de enkeltfilmene, prisvinnere fra andre festivaler og håndplukkede førpremiere som vi mener at du bare må se.

Cinerama has always been the best of the rest. Now that we’ve narrowed the main competition and devoted it to the newcomers, Cinerama is an even more important program than it was before. Old masters like Sokurov, Dumont, Faucon and Soderbergh will now be promoted through Cinerama. Here we also find singular films, award winners from other festivals and hand picked sneak previews.

Innholdet spenner fra det som allerede er opplest og vedtatt skal bli det store filmfenomenet i år, THE HUNGER GAMES, via actionfilmen HAYWIRE og komedien THE GUARD til sosiale drama som de franske DECLARATION OF WAR , DISINTEGRATION og POLISSE . Brutale og naturalistiske TYRANNOSAUR og utfordrende kunstfilmer som ELISA K , FAUST og OUTSIDE SATAN vises sammen med flere interessante og svært forskjellige dokumentarer, som KNUCKLE og NOMA AT BOILING POINT. Mange nevnt, ingen glemt. Cinerama er med andre ord ikke noe mindre interessant enn de andre programmene – kanskje snarere tvert i mot.

The content ranges from what is already set up to be the major movie phenomenon this spring, THE HUNGER GAMES, through action movie HAYWIRE and comedy THE GUARD, to strong social dramas, like the French DECLARATION OF WAR, DISINTEGRATION and POLISSE. The brutal and naturalistic TYRANNOSAUR and challenging art films like ELISA K, FAUST and OUTSIDE SATAN are shown, along with interesting documentaries like KNUCKLE and NOMA AT BOILING POINT. Cinerama is therefore no less interesting than the other programs - perhaps rather the contrary.

Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen

kosmorama 2012

63


Cinerama

17 girls

Delphine Coulin, Muriel Coulin Delphine Coulin er fransk regissør og forfatter. Hun jobbet i flere år for den franske tv-kanalen Arte før hun konsentrerte seg om bøker og film. Muriel Coulin har jobbet med kamera i flere Kieslowski-filmer, blant annet Trois Couleurs-trilogien. Søskenparet Coulin har laget fire kortfilmer sammen, alle vist på flere store filmfestivaler, og ofte prisbelønnet. De fikk spesielt positiv kritikk for Breath (2001). Filmografi 17 Girls (2011)

Hva skjer når 17 franske tenåringsjenter velger å bli gravide på samme tid, i samme by, på samme skole? Det er akkurat det som skjer når Camille (Louise Grinberg) blir gravid, og hennes skolevenninner velger å følge henne. Fra fredfulle liv uten bekymringer og uten konsekvenser, drømmer jentene om å skape en babyrevolusjon sammen. De er lei av det meste, og klamrer seg til hverandre i håp om et bedre liv. Jentene ønsker å frigjøre seg fra sitt juridiske ansvar, rive seg løs fra foreldrenes kontroll og fra statens økonomiske forpliktelser. Filmen er basert på en sann historie fra 2008. Det er en film som bygger på håp og sterkt samhold, den er banebrytende og tenåringsrebelsk. Filmen tar opp et viktig tema: Seksualitet og all dens utfordringer. Den viser en ungdommelig lengsel etter frihet og frigjøring.

What happens when 17 French teenage girls choose to become pregnant at the same time, in the same city, at the same school? That’s exactly what happens when Camille (Louise Grinberg) gets pregnant, and her school friends decide to follow her. From their peaceful lives without consequences, the girls dream of starting a baby-revolution together. They are tired of everything, and cling to each other in hope of a better life. The girls hope to free themselves from their legal responsibilities, from parental control and the state’s financial obligations. The film is based on a true story from 2008. The film is built upon hope and strong unity, and it groundbreaking and rebellious. The film takes up an important theme: Sexuality and its challenges. And it shows a youthful yearning for freedom and liberation. Katharina Mila Hesby

Katharina Mila Hesby

64

kosmorama 2012

17 Filles | Frankrike 2011 | Regi Delphine Coulin, Muriel Coulin | Manus Delphine Coulin, Muriel Coulin Roller Louise Grinberg, Juliette Darche, Carlo Brandt | Spilletid 90 min | Format DCP | World Sales FILMS Språk fransk tale med engelsk tekst

DISTRIBUTION


Cinerama

678 Kairo

Mohamed Diab Mohamed Diab er en av Egypts mest fremtredende manusforfattere. Etter å ha gått på New York Film Academy i 2005 skrev han flere manus før han debuterte som regissør med 678 KAIRO.

Filmografi 678 Kairo (2010)

En velstående kvinne i et lykkelig forhold med en høyt respektert lege. En standup-komiker i et moderne og progressivt forhold med en komikerkollega. En tradisjonell troende muslimsk kvinne fra trange kår med en mann som er delvis arbeidsledig. Tre svært forskjellige kvinner som alle opplever seksuell trakassering av ulik art. En direkte konsekvens er at deres hverdag, liv og familier vakler når de prøver å ta til motmæle. Tabuet er så kollektivt stort i samfunnet at de støtes ut. De forskjellige historiene flettes fiffig og nennsomt sammen til en større fortelling om kvinners situasjon i Egypt. De innbyrdes forskjellene og kompleksiteten i karakterene gir også nerve og spenning til historien. Verden er ikke sort-hvit. Selv om all sympatien ligger hos kvinnene og de fleste menn enten er unnvikende tufser eller klåfingrede griser på bussen så er det ikke slik at man kan ta loven i egne hender – eller?

A wealthy woman in a happy relationship with a highly respected doctor. A stand-up comedian in a modern and progressive relationship with a colleague. A traditional Muslim woman from a poor environment with an unemployed husband. Three very different women, who all experience some degree of sexual harassment. Family and everyday life breaks down as a consequence of them speaking out. The topic is so taboo that society shuts them out. When the different stories start to intertwine, an even greater picture of women’s situation in Egypt emerges. The differences and complexities of the characters give action and tension to the story. The world is clearly not black-and-white. Even though our sympathy lies with the women, and most men are either fools or pigs, it is not ok to take the law into your own hands – or does it? Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen Cairo 678 | Egypt 2010 | Regi Mohamed Diab | Manus Mohamed Diab | Roller Boshra, Nelly Karim, Maged El Kedwany Spilletid 100 min | Format DCP | World Sales Fortissimo Films | Distribusjon Arthaus | Språk arabisk tale med engelsk

tekst

kosmorama 2012

65


Cinerama

Avé

Konstantin Bojanov Konstantin Bojanov (1968) er en bulgarsk regissør som bor i New York, men. Han føler seg lite i slekt med amerikansk film, og han vender alltid hjem til Bulgaria for å skape film. Den hjemlige kulturen og sosiale virkeligheten stikker dypest, og tilfører noen lag ekstra lag til de historiene han har lyst til å fortelle.

Filmografi Avé (2011)

Kamen skal prøve å rekke en god venns begravelse, og ender opp med å haike sammen den småfrekke, vakre og mystiske unge kvinnen Avé. Han får ikke helt tak i hvor hun skal og hva hun vil oppnå. Resultatet blir at de henger sammen. Filmen beveger seg i takt med hvordan forholdet mellom dem, og reisen gjennom det bulgarske landskapet utvikler seg. Avé sjokkerer Kamen med å dikte opp historier om at de har kjent hverandre lenge. Som oss er Kamen forvirret overfor denne interessante og kompliserte karakteren. Etter hvert som de nærmer seg målet, Ruse i det nordøstlige Bulgaria, får vi gradvis vite mer om den egentlige Avé. Road-moviens evne til å handle om selve reisen og de stedene, folkene og episodene som ruller forbi gir et fint og bittersøtt grunnlag for historien om Kamen og Avé. Ola Lund Renolen

Kamen and is trying to reach a good friend’s funeral in time, ends up hitch-hiking with a cheeky, beautiful and mysterious young woman named Avé after hitch-hiking. Where Avé’s is going and what she wants are mysteries to Kamen. But the result is that they tag along together. The film moves together with their evolving relationship and the journey through the Bulgarian landscape. Avé shocks Kamen with fabricating stories about them meeting in the past. Kamen gets confused by this interesting and complicated character, just as we do. By the time they eventually reach their goal, Ruse in North-East Bulgaria, we’ve gotten to know Avé better. The road-movie’s ability to focus on the journey in itself, the people and specific events give a nice and bitter sweet basis for Kamen and Avé’s story. Ola Lund Renolen

Avé | Bulgaria 2011 | Regi Konstantin Bojanov | Manus Arnold Barkus, Konstantin Bojanov | Roller Angela Nedialkova, Ovanes Torosian, Martin Brambach | Spilletid 86 min | Format DCP | World Sales Le Pacte | Språk bulgarsk tale med engelsk tekst

66

kosmorama 2012


Cinerama

café de flore

Jean-Marc Vallé Jean-Marc Vallé (f. 1963) er franskkanadisk regissør og manusforfatter. Han debuterte i 1995 med Black List, som høstet god kritikk og ble nominert til ni Genie Awards. Han er kanskje best kjent for C.R.A.Z.Y. , som ble en av de mest suksessfulle filmer i Quebecs filmhistorie. Filmen vant 11 Genie Awards og er mulig grunn til at Martin Scorsese ble produsent på hans neste film The Young Victoria .

Café de Flore

består av to parallelle historier, en fra dagens Montreal og en fra Paris i 1969. Montreal-historien handler om globetrotteren og DJ’en Antoine og hans familie; to døtre, et nytt lidenskapelig forhold til Rose og ekskona Carole. Kronologien internt i denne historie er ikke lineær. Antoine er mentalt ofte tilbake til livet med Carole, både da de møttes og ble et par og etter at de fikk døtrene. Parishistorien handler om alenemoren Jacqueline og hennes 7 årige sønn Laurent som har Downs syndrom. Hun kjemper for at hans liv skal kunne være så normalt som vanlig.

has two parallel stories, one from contemporary Montreal and one from Paris, 1969. The Montreal story is about globetrotter and DJ Antoine and his family; two daughters, a new and passionate relationship with Rose, and ex-wife Carole. The internal chronology is not linear. Antione is often, mentally, back in the days with Carole, when they met and fell in love, and when they had their two girls. In the Paris story, single mother Jacqueline struggles to make life as normal as possible for her 7-year-old son Laurent, who has Down’s syndrome.

Begge historiene er sterke og fullendte i seg selv. De har sterke karakterer med kompliserte forhold. Vi pendler mellom dem og undres etter hvert på hvordan de henger sammen. Filmen er et fascinerende men krevende puslespill.

Both stories are powerful and complete in themselves. They have strong characters with complicated relations. We alter between them and wonder how it all fits together. The film is a fascinating, but demanding puzzle.

Ola Lund Renolen

Café de Flore

Filmografi Café de Flore (2011) The Young Victoria (2009) C.R.A.Z.Y (2005) Loser Love (1999) Los Locos (1997) Black List (1995)

Ola Lund Renolen

Café De Flore | Kanada 2011 | Regi Jean-Marc Vallé | Manus Jean-Marc Vallée | Roller Vanessa Paradis, Evelyne Bruchu, Kevin Parent, Helene Florent | Spilletid 120 min | Format DCP | World Sales FILMS DISTRIBUTION | Språk fransk tale med engelsk tekst

kosmorama 2012

67


Cinerama

Cracks in the shell Christian Schwochow Christian Schwochow (f. 1978) er tysk regissør og manusforfatter. Han vokste opp i Leipzig, og som tenåring var han utgiver og redaktør i ungdomsmagasinet Shot!. Fra 2002 til 2008 studerte han ved Film Academy Baden-Württenberg, og han har til nå laget tre spillefilmer.

Filmografi Cracks in the Shell (2011) November Child (2008) Marta and Her Flying Grandfather (2006)

68

kosmorama 2012

Hun har et intenst ønske om å få rollen. Gleden er stor når hun blir valgt. Opplevelsen av regissørenes krav; urimelige krav eller nødvendig for å kunne bli troverdig i rollen? Hun jobber hardt for å lykkes, i stor beundring for regissøren. Hun kjenner på endringene som skjer, godtar kravene som kommer og går over grenser. Hverdagens mas fra moren som sliter med å ta vare på hennes funksjonshemmede søster sliter på samvittigheten. Det er ikke plass til dem i hennes liv. En kamp mellom det ekte livet og fiksjonen. En film om grenser og myter for å vinne en regissørs gunst og mestre en rolle.

She has an intense desire to get the role. The joy is great when she is chosen. The experience of the director’s requirements, unreasonable standards or necessary to be credible in the role? She works hard for success, in great admiration for the director. She feels the changes that occur, accepts the demands and crosses limits. She struggles with her nagging mother and the guilt of not being there for her sister. There is no room for them in her life. A battle between real life and fiction, a film about the myths of pleasing a director and mastering role.

Danske Stine Fischer Christensen er et av de store nordeuropeiske talentene, og i denne tyske filmen spiller hun rollen intenst og troverdig. Det er en krevende rolle med mange lag. Cracks in the Shell er en fengslende film fra et pulserende teatermiljø.

Danish Stine Fischer Christensen is one of the great northern European acting talents, and in this German film, she plays the role intensely and believable. It is a demanding role with many layers. Cracks in the Shell is a captivating film from a vibrant theatre environment.

Berit Vordal

Berit Vordal

Die Unsichtbare | Tyskland 2011 | Regi Christian Schwochow | Manus Heide Schwochow, Christian Schwochow | Roller Stine Fischer Christensen, Ulrich Noethen, Dagmar Manzel | Spilletid 113 min | Format DCP | World Sales Global Screen Gmbh | Språk tysk tale med engelsk tekst


Cinerama

declaration of war Valérie Donzelli Valérie Donzelli (f. 1973) er fransk skuespillerinne, men utdannet som arkitekt. Hun har spilt i nesten 50 store og små filmer i Frankrike og Belgia siden den første kortfilmen i 1998. Som regissør kom hun med i Cannes-programmet med sin første kortfilm IL FAIT BEAU DANS LA PLUS BELLE VILLE DU MONDE i 2008. THE QUEEN OF HEARTS (2009) var hennes spillefilmdebut som regissør.

Hva gjør du når barnet ditt får en alvorlig sykdom? Hvordan takle sorg, angst og desperasjon, samtidig som dagligliv og parforhold skal opprettholdes? Declaration of War stiller alvorlige spørsmål og forteller en smertefull historie, men den fortelles med glede, optimisme og livsbejaelse. To unge mennesker som faktisk heter Romeo og Juliette møtes og forelsker seg hodestups. De får en vakker liten sønn, men merker etter hvert at noe er galt. Gutten undersøkes og en kritisk diagnose stilles. Ekteskapet og familielivet blir brått noe helt annet enn de hadde sett for seg.

What do you do when your child falls seriously ill? How do you deal with grief, anxiety and desperation, all the while trying to preserve your relationship and daily routines? Declaration of War asks serious questions and tells a painful story, but it is told with joy, optimism and love for life. Two young people actually called Romeo and Juliette meet and fall head over heels in love. She gives birth to a beautiful son, but they soon discover that something is wrong. The boy is examined and a critical condition is revealed. Marriage and family life is suddenly quite different from what ever imagined.

Regissør Valérie Donzelli spiller selv hovedrollen som Juliette, og filmen hun har laget er en usedvanlig modig og leken film om kreft. Hun tør å lage film, ikke bare å legge fram en problemstilling. Dette gjør Declaration of War til en kompleks opplevelse, en film som rører ved tankene og ved hjertet uten å bli verken for sentimental eller for akademisk.

Director Valérie Donzelli, playing main character Juliette herself, has made an unusually mature and playful film about cancer. She dares to make a movie, not just fronting an issue, thus making Declaration of War a complex experience, a film touching both heart and mind without becoming too sentimental or too academic.

Svein Inge Sæther

Filmografi Declaration of War (2011) The Queen of Hearts (2009)

Svein Inge Sæther

La Guerre est declaree | Frankrike 2011 | Regi Valérie Donzelli | Manus Jérémie Elkaïm, Valérie Donzelli | Roller Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm, César Desseix | Spilletid 100 min | Format DCP | World Sales Wild Bunch | Språk fransk tale med engelsk tekst

kosmorama 2012

69


Cinerama

the disintegration Philippe Faucon Philippe Faucon (f. 1958) ble født i Marokko, men flyttet tidlig til Algerie. Han gikk på skole på Université d’Aix-en-Provence, og kom med sin første langfilm L’amour i 1990. Den ble belønnet med en pris i Cannes samme år.

Filmografi The Disintegration (2011) Dans la vie (2007) La trahison (2005) Samia (2000) Muriel fait le désespoir parents (1995) Sabine (1993) L’amour (1990)

Vi er blant arabiske innvandrere nord i Frankrike. Alis familie er muslimsk-arabisk og tradisjonell, men barna har vokst opp i Frankrike og er blitt svært franske. Ungdommene balanserer kulturtradisjonene og det moderne. Moren er svært betenkt når storebror kommer hjem med sin hvite franske kjæreste. Ali er dyktig på skolen, men det sliter voldsomt på ham at han aldri tas seriøst og aldri kommer til jobbintervjuer. Sammen med vennene Nasser og Hamza kommer Ali i kontakt med Djamel. Han er en karismatisk religiøs muslim, som sakte men sikkert trekker guttene til seg. Selv den ressurssterke Ali gir etterhvert opp troen på det franske samfunnet, og begynner å tro på Djamels fjerne virkelighetsbilde. Filmen viser med all sin gru og enkelhet et konkret eksempel på hvor langt virkelighetsfjerne og forkvaklede individer kan gå. Det var dette vi trodde skjedde 22 juli i fjor, helt til vi alle fikk virkeligheten i fleisen og fanatismen fikk et nytt, stygt ansikt.

We are among Arab immigrants in northern France. Ali’s family is Muslim-Arabic and traditional, but the children have grown up in France and become very French. Youth culture balances tradition and modernity. The mother is very worried when the eldest son comes home with his white French girlfriend. Ali is a good student, but frustrated because he is never taken seriously and never gets a job interview. Together with his friends Nasser and Ali Hamza he gets in contact with Djamel. He is a charismatic religious Muslim who slowly draws the boys to him. Even the gifted Ali eventually gives up faith in the French society and begins to believe Djamel’s twisted reality. The film shows, in all its horror and simplicity, a concrete example of how far some disturbed individuals can go. This was what we thought was happening on July 22 last year, until we all got reality in the face and fanaticism got a new ugly face. Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen

70

kosmorama 2012

Désintégration, La | Frankrike 2011 | Regi Philippe Faucon | Manus Mohamed Sifaoul, Eric Nebot, Philippe Faucon | Roller Rachid Debbouze, Yassine Azzouz, Yrmanol Perset, Mohamed Nachit | Spilletid 81 min | Format DCP | World Sales Pyramide Distribusjon Storytelling Media | Språk fransk, arabisk tale med engelsk tekst


Cinerama

eames: the architect & the painter Jason Cohn, Bill Jersey Jason Cohn er en amerikansk regissør. Han jobbet tidligere med det amerikanske tv-nettverket PBS og dokumentarserien Frontline. Han har også skrevet dokumentarer for National Geographic og PBS, som har blitt publisert i Rolling Stones, Los Angeles Times og LA Weekly. Bill Jersey er en amerikansk regissør som har produsert dokumentarer for tv i over 40 år og var en pioner innenfor Ciném vérité bevegelsen.

For folk flest er Eames mest kjent for sine møbler. Selv om navnet er noe ukjent, har du helt sikkert sittet i en av Eames-stol gang. Eames var ikke én mann, men et ektepar som jobbet i team med en hel rekke designere. Filmen følger ekteparet fra starten da de produserte skinner for sårede soldater under andre verdenskrig, til produksjonen av de etter hvert så kjente kryssfinér- og glassfiber-møblene, til film, grafikk, spill, foto, multimediautstillinger og grandiose paviljonger til verdensutstillingen. I denne filmen får du innblikk i deres personlige historie, kjærligheten mellom Charles og Ray og et glimt der hverdagen i deres designkontor. Et snev av trekantdrama, et besøk i designduoens private hjem, intervjuer med de som sto de to nærmest, og bilder og klipp fra de fantasifulle og sprø prosjektene de jobbet med. En film til inspirasjon og underholdning. Bente Maalen

Eames: The Architect & The Painter | USA 2011 | Regi

Features | Språk engelsk tale

Most people associate Eames with furniture. Even though the name may be unknown to some, you have probably sat in one of their chairs. Eames wasn’t a man, but a couple who worked as a team with a host of designers. The film follows the couple from the very beginning when they produced wooden splints for wounded soldiers during World War II, to the production of the now so famous plywood and glass fibre furniture, to films, graphics, games, photography, multimedia exhibitions and the grandiose pavilions for the World Exhibition.

Filmografi Eames: The Architect & The Painter (2011)

This film gives insight into Charles and Ray’s personal history, their love for one another and a glimpse of everyday life in their designer office. A three-way drama, a visit in the design duo’s private home, interviews with people who were close to them and pictures and film clips from the imaginative and crazy projects they worked with. An inspiring and entertaining film. Bente Maalen

Jason Cohn, Bill Jersey | Spilletid 83 min | Format HD | World Sales Firstrun

kosmorama 2012

71


Cinerama

elisa k

Jordi Cadena, Judith Colell er Jordi Cadena og Judith Colells første film sammen som regissørpar. Begge er etablerte filmskapere i Spania. Jordi Cadena debuterte så langt tilbake som i 1977. Judith Colell spillefilmdebuterte i 2000.

Elisa K

Filmografi Elisa K (Jordi Cadena, Judith Colell 2010) Nesotras (Judith Colell 2000) Nexo (Jordi Cadena 1995) Barcelona Sur (Jordi Cadena 1981) La oscura historia de la prima Montse (Jordi Cadena 1977)

Elisa K er en ung jente. Mer får du ikke vite, resten er det filmen som skal fortelle. ELISA K virker sterkere når du ikke kjenner plottet fra før, slik at vendingene, opp- og nedturene og overraskelsene filmskaperne har brukt intense måneder på å sette sammen, kan nå deg slik de har tenkt. Om du er en av de som ser filmen på den første forestillingen, vil vi gjerne at du forteller alle dine venner at ELISA K er en av de mest helstøpte, fortellermessig fascinerende og utsøkte filmene på årets festival, men vi vil at du skal være like hemmelighetsfull som oss og ikke fortelle hva som skjer med Elisa K i filmen. Filmen er en estetisk nytelse, med delikat sort-hvitt foto som gir den en sterk autentisitet. En allestedsnærværende forteller gir oss informasjon, mens bildene supplerer. Det rolige tempoet gir filmen en slags godslig gammeldagshet, men samtidig er det forfriskende originalt og nyskapende.

Elisa K is a young girl. That’s all you need to know, the rest is in the film. ELISA K is more powerful without too much plot knowledge, so that the twists and turns, ups and downs and surprises the filmmakers have spent intense months putting together, can reach you as intended. If you catch the first screening of the film, we’d like you to tell your friends that ELISA K is one of the most solid, narratively fascinating and exquisite films at this year’s festival, but we want you to be as secretive as we are about what happens to Elisa K in the film. The film is an aesthetic pleasure, with delicate black-and-white photography that gives it a strong authenticity. A ubiquitous voice over gives us information, supplemented by the images. The leisurely pace makes the film seem kind of good-natured and old-fashioned, but it is refreshingly original and innovative. Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen Elisa K | Spania 2010 | Regi Jordi Cadena, Judith Colell | Manus Jordi Cadena, Lolita Bosch | Roller Aina Clotet, Clàudia Pons, Lydia Zimmermann | Spilletid 71 min | Format 35mm | World Sales Imagina International Sales | Språk spansk tale med engelsk tekst

72

kosmorama 2012


Cinerama

faust

Aleksandr Sokurov Aleksandr Sokurov (f. 1951 i Irkutsk i Sovjetunionen) er en av verdens høyest rangerte filmkunstnere i dag. Sokurovs karriere startet i 1974, og etter en lang rekke dokumentarfilmer etablerte han seg for alvor som spillefilmskaper på 90-tallet. Hans kompromissløse kunstfilmer er både kritikerroste, omdiskuterte og prisbelønte. Faust vant Gulløven i Venezia i 2011, og Aleksandra vant Kosmoramaprisen i 2008.

Med Faust tar den russiske filmkunstneren Aleksandr Sokurov et lengre steg inn i burlesk, svart humorlandskap enn han har gjort før. Dette er gotisk, grotesk ekspresjonisme, mens vi før – som i parfilmene Mother and Son og Father and Son – har sett impresjonistiske og antydende kunstverk. Nå er Faust absolutt ikke noe annet enn et kunstverk, men dette må tas med en dose latter og med et skjevt blikk. Sokurovs Faust er en variasjon over Goethes grunntema, der vitenskapsmannen selger sin sjel til djevelen, en merkelig og tragikomisk framtoning, i bytte mot kunnskap og verdslig nytelse. Undergangsfortellingen ender spektakulært, i et helvete midt blant dampsprutende geysirer. På veien dit har Sokurov dratt oss gjennom en rekke utrolige scenarier, iscenesatt og dekorert halvt bergtagende, halvt kvalmende. Sokurov har alltid vært, og er, landsmannen Tarkovskijs naturlige arvtaker, men Faust er noe mer skrudd og skittent enn noen av deres tidligere filmer.

brings Russian filmmaker Aleksandr Sokurov further into a burlesque and darkly humorous landscape than before. This is gothic and grotesque expressionism, whereas earlier – as in Mother and Son and Father and Son – his works of art have been impressionistic and suggestive. Faust is by no means anything but a work of art, but this one is best consumed with a dose of laughter and a skewed view. Faust

Sokurov’s Faust is a riff on Goethe’s main theme, the scientist selling his soul to a weird and tragicomical devil figure for the gain of both true knowledge and earthly pleasures. This story of doom ends spectacularly, in a hell surrounded by steam spewing geysirs. Getting there, the director has dragged us through a string of incredible, riveting and nauseating scenarios. Sokurov is, and always has been, the natural heir to fellow countryman Tarkovsky, but Faust is more dirty and twisted than any of their previous films.

Filmografi Faust (2011) Aleksandra (2007) The Sun (2005) Father and Son (2003) Russian Ark (2002) Taurus (2001) Moloch (1999) Mother and Son (1997) Whispering Pages (1994) Kamen (1992) The Second Circle (1990) Madame Bovary (1990) The Lonely Voice of Man (1989)

Svein Inge Sæther

Svein Inge Sæther Faust | Germany, Russia 2011 | Regi Aleksandr Sokurov | Manus Marina Koreneva, Aleksandr Sokurov | Roller Johannes Zeiler, Anton Adasinsky, Isolda Dychauk, Hanna Schygulla | Spilletid 134 min | Format DCP | World Sales Films Boutique | Distribusjon Tromsø Int. Film Festival | Språk tysk tale med engelsk tekst

kosmorama 2012

73


Cinerama

the guard

John Michael McDonagh John Michael McDonagh er født i London, men er av irsk avstamming. Han skrev manus til Ned Kelly (2003), en film med stjerner som Heath Ledger og Orlando Bloom. Han debutere som spillefilmregissør med The Guard, og har allerede en ny film med Brendan Gleeson i produksjon.

Filmografi The Guard (2011)

Dette er kanskje festivalens morsomste film. Brendan Gleeson er intet mindre enn fremragende i rollen som den sleipe, sleivkjeftede, fordomsfulle og moralsk rufsete irske politimannen. En dag kommer en mørkhudet FBI-mann for å briefe det lokale politiet om at de er i ferd med å rulle opp en stor narkotikaleveranse. Det lokale politiet er gjennomgående korrupt, med unntak av vår mann, som viser seg å være nesten den eneste med integritet. Det fører han ut i et solooppgjør med skurkene, i ren western-stil. Regien er befriende stram og enkel, men samtidig flott og overveldende. Karakterene er langt på vei klisjeer, men det er så grundig gjort og replikkene sitter så godt at nesten alle, selv de små birollene blir fornøyelige og bidrar til helheten. Det er ikke ofte vi anbefaler vold og drap som god underholdning, men dette er faktisk en film til å bli i godt humør av. Ola Lund Renolen

This may be the festival’s funniest movie. Brendan Gleeson is nothing less than impressive in his role as the slick, foulmouthed, prejudiced and morally questionable Irish police officer. One day a black FBI-agent arrives to brief the local police force on a large case of drug smuggling. The local police force is thoroughly corrupt, with one exception. Our man is the only one left with integrity. This leads him into a stand-off, western style, against the bad guys. This is a tight and simple movie, but at the same time it is fancy and overwhelming. The characters are close to clichés, but in the sense that they’re so well done and well written that big and small roles alike become enjoyable and contribute to the whole picture. It is not often that we recommend violence as good entertainment, but this is one of those rare occasions where such a movie gives you a smile. Ola Lund Renolen

The Guard | Irland 2011 | Regi John Michael McDonagh | Manus John Michael McDonagh | Roller Brendan Gleeson, Don Cheadle, Mark Strong | Spilletid 96 min | Format DCP | Distribusjon Scanbox | Språk engelsk tale med norsk tekst

74

kosmorama 2012


Cinerama

haywire

Steven Soderbergh

Steven Soderbergh slo seg opp som independentfilmskaper. Da han fikk sjansen i Hollywood beviste han at det er mulig å beholde integriteten i studiosystemet. HAYWIRE er en genrefilm, en smakfull sådan. Selv om det er mer enn nok action er det allikevel de langsomme periodene i filmen som er best, når Soderbergh dveler ved historien og utsetter det vi vet vil komme.

Steven Soderbergh made his name as an indie filmmaker, but when he was given a chance in Hollywood he proved that it’s possible to keep your integrity in the studio business. HAYWIRE is a genre-film, a tasteful one at that. Even though there is plenty of action, the slow parts of the film really impress, when Soderbergh dwells on the story and postpones the inevitable.

Mallory Kane er en topptrent agent som tar de tøffeste jobbene. Hun reiser til Barcelona og skal frigi en kinesisk journalist som er tatt som gissel av noen terrorister. Til å begynne med går alt etter planen, men så begynner det å rakne. Hun skjønner etter en stund at hun er blitt brukt i et spill, og nå er hun alene mot hele systemet. Hun vet ikke hvem hun kan stole på og hvor langt opp forræderiet går. En velkjent resept, men filmatisk friskere enn på lenge.

Mallory Kane is a highly trained agent who takes on the most difficult assignments. She travels to Barcelona to rescue a Chinese journalist held captive by terrorists. At first things go according to the plan, but then she begins to realize that she is only a pawn in a larger game, and it’s her against the world. No longer knowing who she can trust and how far up the corruption goes. A well-known recipe, but fresher then anything in this category for some time.

Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen

Steven Soderbergh (f. 1963 i Atlanta, Georgia) begynte med animasjonsfilmer på high school, reiste til Hollywood og ble filmklipper, før han dro tilbake til Georgia og fortsatte å lage kortfilmer og skrive filmmanus. Første gjennombrudd kom i 1986 da Yes hyrte han til å lage en helaftens konsertfilm med bandet. Den førte til en Grammy-nominasjon, og kortfilmen Winston dannet grunnlaget for Sex, løgn og videotape som ble hans spillefilmdebut og sikret han gullpalmen i Cannes. Soderbergh er nå en av USAs mest profilerte filmskapere med et 20-talls spillefilmer på samvittigheten.

Filmografi Haywire (2011) Contagion (2011) The Informant! (2009) Che (2008) Ocean’s Thirteen (2007) The Good German (2006) Ocean’s Twelve (2004) Solaris (2002) Ocean’s Eleven (2001) Traffic (2000) Erin Brockovich (2000) Utenfor rekkevidde (1998) Kafka (1991) Sex, løgn og videotape (1989)

Haywire | USA 2011 | Regi Steven Soderbergh | Manus Lem Dobbs | Roller Michael Fassbender, Ewan McGregor, Gina Carano Spilletid 93 min | Format DCP | Distribusjon Nordisk Film Distribusjon | Språk engelsk, spansk tale med norsk tekst

kosmorama 2012

75


Cinerama

house of tolerance Bertrand Bonello Bertrand Bonello (f. 1968 i Nice, Frankrike) har bakgrunn fra klassisk musikk før han begynte å lage film. Han vant FIPRESCI-prisen i Cannes med sine andre film The Pornographer i 2001.

Filmografi House of Tolerance (2011) De la guerre (2008) Tiresia (2003) The Pornographer (2001) Something Organic (1998)

skildrer livet blant jentene på et parisisk bordell ved årtusenskiftet fra 1899 til 1900. Filmen balanserer på en stram line når den skal vise hvordan jentene tar seg av hverandre og prøver å skape seg selv et verdig liv. Glamouren og det forfinede i salongene gjør at man står i fare for å skjønnmale. Det er utsøkt filmatisk og fotogent, filmen tar seg god tid og skildrer sakte. Den lavmælte og dempede stemningen i salongene viser en sart og var verden.

House of Tolerance

Filmen har autentisitet i mengder og er beskrevet som en nestendokumentar. Selv om jentenes hverdag er skildret med verdighet er det ingen tvil om at livet i la belle époque var mer belle for de rike kundene enn for jentene. For selv om det er ømhet og humor blant jentene og noen av kundene, er det nok doser av nedrighet og forkvaklet seksualitet til at myten om den lykkelige prostituerte knuses nok en gang.

depicts life among the girls of a brothel in Paris at the turn of the 20th century. The tale does a fine balancing act in showing us how the girls take care of one another, trying to create a dignified life for themselves. The glamour and refinement of the salon risks romanticising. The movie takes its time in rendering the scenes. The low and dampened mood of the saloon shows a delicate and wary world.

House of Tolerance

The movie has tons of authenticity and is described almost as a documentary. Even though the girls’ lives are depicted with some dignity it is clear that life is exceedingly more belle for the rich clientele in la belle époque. Because even though there is compassion and humor amongst the girls and some of the clients, there is enough depravity and confused sexuality to shatter the myth of the happy prostitute once again. Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen

76

kosmorama 2012

L’apollonide (Souvenirs de la maison close) | Frankrike 2011 | Regi Bertrand Bonello | Manus Bertrand Bonello | Roller Hafsia Herzi, Céline Sallette, Jasmine Trinca | Spilletid 125 min | Format 35mm | World Sales FILMS DISTRIBUTION | Språk fransk tale med engelsk tekst


Cinerama

the hunger games gary ross Gary Ross (f. 1956 i Los Angeles) begynte karrieren som manusforfatter, og han ble Oscarnominert for Big (1988) og Dave (1993). Han debuterte som regissør med den kritikerroste Pleasantville i 1998.

Filmografi The Hunger Games (2012) Seabiscuit (2003) Pleasantville (1998)

I restene av det som en gang var Nord-Amerika, ligger Panema-nasjonen med sine tolv distrikter. Hvert år arrangeres den fryktinngytende konkurransen ”The Hunger Games”, hvor en tenåringsgutt og en tenåringsjente tvinges til å delta som ”tributter”. Konkurransen er en tv-overført happening fra myndighetenes side, som ikke ender før én overlevende står igjen. Vi følger heltinnen Katniss Everdenn, som utkjemper en kamp på liv og død. Konkurransen er hard, og hun har bare sine skarpe instinkter og veiledning fra den tidligere seierherren Haymitch Abernathy å stole på. Filmen er basert på Suzanne Collins bestselgende roman The Hunger Games, på norsk Dødslekene . Boken har solgt mer enn tre millioner trykte eksemplarer i USA alene, og er den første i en trilogi av ungdomsromaner som har fått en global tilhengerskare. Kan dette blir arvtakeren etter TWILIGHT-filmene? I så fall vil hysteriet bli stort.

In the remains of what once was North America you find the nation Panem. Every year a teenage boy and a teenage girl from each of the twelve poor districts are forced to participate in the horrifying competition “The Hunger Games”. The competition is the televised event of the season and ends when there is only one survivors left. We follow the heroine Katniss Everdenn, in her struggle between life and death. The competition is fierce, and she can only trust her sharp instincts and the guidance from the previous victor Haymitch Abernathy. The film is based on Suzanne Collins’ best-selling novel The Hunger Games. The book has sold more than three million copies in the U.S. alone, and is the first in a trilogy of youth novels which has achieved a considerabl global fan base. Could this be the successor to the very popular Twilight movies? If so, expect hysterical teenagers. Katharina Mila Hesby

Katharina Mila Hesby the Hunger Games | USA 2012 | Regi

Gary Ross | Manus Gary Ross, Suzanne Collins, Billy Ray | Roller Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth | Spilletid 142 min | Format DCP | Distribusjon Nordisk Film Distribusjon | Språk engelsk tale med norsk tekst

kosmorama 2012

77


Cinerama

the invader

Nicolas Provost Nicholas Provost (f. 1969) avsluttet sitt kunststudium på Kunsthøgskolen i Bergen i 1994, hvor han var på utveksling fra akademiet i Gent. Han har produsert visuell kunst og regissert mange kortfilmer, og flere av disse er bygd opp rundt lek med popkulturelle referanser og kontrasten mellom bilde og lyd i film.

Filmografi The Invader (2011)

På ei strand i Sør-Europa et sted flyter afrikanske båtflyktinger i land etter en mer eller mindre vellykket reise til det forgjettede kontinent. Slik starter The Invader , en historie som aldri lar deg bli helt klok på seg selv, og der hovedpersonen ikke avfinner seg med en anonym tilværelse som svart (sic!) arbeider. Amadou er han som invaderer oss, han som uten lovlig opphold smyger seg inn i sprekkene i vårt velstående og egennyttige samfunn. Amadou er integriteten og styrken blant de papirløse som gjemmes bort som slavearbeidere på et bilverksted. Men han er også en sjarmerende mann, som vil ha det som det moderne vest har å by på. Nicholas Provosts langfilmdebut er en kunstnerisk ambisiøs, stilsikker, intrikat og spennende film, som blander sjangere og pusher grenser. Provost tar steget over i spillefilmformatet med klasse, etter en omfattende produksjon av kortfilm og visuell kunst.

After a more or less successful journey to the promised continent, African boat refugees float ashore somewhere in Southern Europe. Thus begins The Invader, an ever puzzling story about a man never satisfied with the forced anonymity of the illegal worker. Amadou is the one who invades us, who illegaly inhabits our society and seeps into the cracks of our wealth and selfishness. Amadou represents the integrity and the force of the illegals being hidden and enslaved at an auto garage in Brussels. But this charming man also wants whatever else the modern West has to offer. This debut feature by Nicholas Provost is an artistically ambitious, stylistically assured, intricate and thrilling film. Provost, mixing genres and pushing limits, enters the feature film format with grace, following an extensive production of short films and visual art. Svein Inge Sæther

Svein Inge Sæther L’envahisseur | Belgia 2011 | Regi Nicolas Provost | Manus Nicolas Provost, Giordano Gederlini, François Pirot | Roller dogo, Stefania Rocca | Spilletid 95 min | Format DCP | World Sales BAC Films | Språk fransk tale med engelsk tekst

78

kosmorama 2012

Issaka Sawa-


Cinerama

the island

Kamen Kalev Kamen Kalev (født 8. juni 1975 i Burgas, Bulgaria) har studert teater og film i Sofia. Gikk først på fotolinjen før han skiftet til regi. Avslutet utdanningen i Paris hvor han ble ferdig i 2002. Hans første film Eastern Plays ble invitert til Cannes og fikk mye internasjonal oppmerksomhet. Han besøkte bl.a Kosmorama med filmen i 2010.

Filmografi The Island (2011) Eastern Plays (2009)

Sophie og Daneel er et lykkelig og vellykket ungt par bosatt i Paris. Han trenger avkobling etter en hektisk periode på jobb og hun vil ha en ferie. Hun arrangerer hele reisen. Når de kommer ut til flyplassen klikker Daneel når han skjønner at de skal til Bulgaria hvorfogjør han det ? I Sofia blir Sophie veldig overrasket når hun skjønner at Daneel snakker bulgarsk, hun trodde at han var tysk! er en av disse filmene du ikke bør vite noe om før du ser dem. Du skjønner veldig tidlig at det er noe i Bulgaria Daneel har fortrengt, eller fortiet. Reisen dit blir en reise tilbake til noe han har reist ifra, og det må ikke nødvendigvis bli en positiv opplevelse. De ender som tittelen sier på en vakker øy ute i Svartehavet. På et pittoresk kloster langt utenfor de verste turistfellene. Mer får du ikke vite.

Sophie and Daneel are a happy and successful young couple situated in Paris. He needs relaxation after a hectic time at work and she wants a vacation. Sophie makes all the arrangements. But Daneel is in for a surprise when they arrive at the airport and he realizes that they are going to Bulgaria. In Sofia, Sophie is also in for a surprise when Daneel starts talking Bulgarian. She thought he was German!

THE ISLAND

Ola Lund Renolen

THE ISLAND is the type of film you shouldn’t know anything about before seeing. Early, you realize that there is something in Bulgaria Daneel has suppressed. The trip becomes a journey back to something he ran away from. The trip does not necessarily turn into a positive experience. As the title suggests, they end up on a beautiful island in the Black Sea. At a picturesque monastery far away from tourist traps. Watch it to find out more.

Ola Lund Renolen

The Island | Bulgaria 2011 | Regi Kamen Kalev | Manus Kamen Kalev | Roller Laetitia Casta, Format 35mm | World Sales Le Pacte | Språk bulgarsk og fransk tale med engelsk tekst

Thure Lindhardt | Spilletid 108 min

kosmorama 2012

79


Cinerama

jag är min egen dolly parton Jessica Nettelbladt Jessica Nettelbladt (født i Malmø 7. august 1972) har film - og kunstutannelse fra universitetene i Stockholm og Gøteborg. Gjennom sine filmer har hun spesialisert seg på personlige dybdeintervjuer. Jag är min egen Dolly Parton er hennes helaftens debutfilm.

Filmografi Jag är min egen Dolly Parton (2011)

Fem sangere møtes for å hylle Dolly Parton. Alle har sine drømmer som de prøver å realisere. Drømmene handler om mot til å ta et valg, om å være seg selv, om å ønske seg barn, om å overvinne en livstruende sykdom og om å finne noen å elske. Målet er ikke det viktigste, men veien du tar og hva som skjer underveis. I filmen møter vi Helena Josefsson, Gundrun Hauksdottir, Nina Persson, Cecilia Nordlund og Lotta Wenglén, fem fargerike kvinner klare til å møte de utfordringene livet byr på. Inspirert av Dolly Partons styrke går de sin egen vei og trosser presset for å tilpasse seg. Filmen tar oss med på en tankevekkende og inspirerende reise som handler om å ta seg selv på alvor, lytte til sitt hjerte og ha mot til å følge sine drømmer. Bente Maalen

80

kosmorama 2012

Five singers meet at a tribute to Dolly Parton and become friends. All have their dreams which they now decide to try to make come true. The inner trip deals with making choices, with being oneself, with wanting a child, with having a life-threatening disease and with finding someone to love. Your goal is not the important thing but the path you take and what happens along the way. In the film we meet Helena Josefsson, Gundrun Hauksdottir, Nina Persson, Cecilia Nordlund and Lotta Wenglén, five colorful women ready to face the challenges they meet in life. Inspired by Dolly Parton’s strength, they go their own way and resist the pressure to adapt. The film takes us on a thoughtprovoking and inspiring journey about taking yourself seriously, listening to your heart and the courage to follow your dreams. Bente Maalen

Jag är min egen Dolly Parton | Sverige 2011 | Regi Jessica Nettelbladt | Manus Jessica Nettelbladt | Roller Helena Josefsson, Nina Persson, Lotta Wenglén | Spilletid 97 min | Format HD | World Sales Mantaray Film&TV Production | Språk svensk tale med engelsk tekst


Cinerama

jiro dreams of sushi David Gelb David Gelb (født i New York i 1983) debuterte med kortfilmen Lethargy i 2002. Første helaftens dokumentar var A Vision of Blindness , en dokumentar om innspillingen av filmen Blindness basert på José Saramago’s roman.

Filmografi Jiro Dreams of Sushi (2011) A Vision of Blindness (2008)

I en kjeller i Tokyo driver den 85 år gamle sushikokken Jiro Ono verdens beste sushirestaurant. Restauranten er ikke stor og alle gjestene sitter ved bardisken. Der får de servert de mest fantastiske sushibiter – en etter en. Jiro har som verdens eneste sushirestaurant oppnådd tre stjerner i Michelin-guiden, en karakter som betyr at restauranten i seg selv er verdt reisen til Japan! Jiro flyttet hjemmefra da han var ni år gammel, fast bestemt på å bli sushikokk. I denne dokumentaren følger vi ham gjennom et dagligliv preget av rutine, nøysomhet og et enormt krav til kvalitet. Møtet med Jiro viser oss hva som kreves for å kunne bli verdens beste sushikokk. Vi blir med på hele prosessen, fra besøket på de ulike fiskemarkedene og helt frem til de herlige bitene blir servert. Alt blir fortalt i et rolig, bedagelig tempo som gjør at du kan bygge opp en skikkelig appetitt under visningen. Torbjørn Grav

In a basement in Tokyo the 85-year-old sushi chef Jiro Ono runs the world’s best sushi restaurant. The restaurant is not very big and all the guests are seated at the bar. There they are served the most amazing pieces of sushi –one by one. Jiro has the world’s only sushi restaurant with three stars in the Michelin Guide. A Michelin three star grade means the restaurant in itself is worth the trip to Japan! Jiro left home when he was nine years old, determined to become a sushi chef. In this documentary we follow him through his daily life, a life characterized by routine, frugality and a huge demand for quality. This meeting with Jiro shows us what it takes to become the world’s greatest sushi chef. We are taken through the entire process, from the visits to the various fish markets until the delightful pieces are served. Everything told in a quiet, leisurely pace that allows you to build up a real appetite during the screening. Torbjørn Grav

Jiro Dreams of Sushi | USA 2011 | Regi David Gelb | Roller Jiro Ono, Sukiyabashi Ono | Spilletid World Sales NONSTOP ENTERTAINMENT AB| Språk japansk tale med engelsk tekst

83 min | Format HD

kosmorama 2012

81


Cinerama

knuckle

ian palmer Ian Palmer jobbet tidlig på nitti-tallet med filmproduksjon i Dublin. Han har skrevet manus for Film Ireland og jobbet på en del kortfilmproduksjoner. I 1993 flyttet han til USA og jobbet med tv-dokumentar i Boston. Palmer har laget to kortfilmer om irske reisende. Knuckle er hans første helaftens dokumentarfilm.

Filmografi Knuckle (2011)

Glem Snatch . Dette er ekte, og blodig alvor! Ingen vet hva, eller hvem, som tente den første gnisten mellom familiene Quinn McDonagh, Joyce og Nevin, men alle i de tre klanene vet at de hater hverandre. Tradisjonen med å gjøre opp små og store uoverensstemmelser seg imellom via boksing høres sikkert primitivt og barbarisk ut, men denne filmen viser at det er strikte regler som gjelder, og målet er alltid at kampen skal være ”ren”. Men målet er også å tjene penger på det hele. Hver gang en stor kamp nærmer seg settes det store summer på de to slåsskjempene. Denne aktiviteten er selvfølgelig strengt forbudt, og kampene holdes gjerne på øde veistrekninger, med politiet luskende rundt neste sving. Når kampen er over er også feiden over mellom familiene fram til neste gang en i familien forulemper noen i den andre familien. Knuckle er et medmenneskelig og varmt portrett av en ukjent tradisjon.

Forget about Snatch. This is the real hardboiled action! No one knows what, or who, sparked the conflict between the Quinn McDonagh, Joyce and Nevin families but they all hate each other. The tradition of settling their differences through boxing matches may sound primitive and barbaric but this film shows that they obey the strict rules given and that they all value a fair fight. But the goal is also to make a profit. Big money is in the pot every time a big fight is coming up. This shady business is of course strictly forbidden, and these matches often take place on remote roads, with the police lurking at the next corner. When the fighting stops their problems are settled for the time being, until someone offends someone again. Knuckle is a warm and humane story from an unknown tradition. Wilhelm Andersen

Wilhelm Andersen Knuckle | Irland 2011 | Regi Ian Palmer | Roller James Quinn McDonagh, Paddy Quinn McDonagh, Michael Quinn Spilletid 97 min | Format DCP | World Sales Content Media Corporation | Språk engelsk tale med engelsk tekst

82

kosmorama 2012

McDonagh


Cinerama

miss bala

Gerardo Naranjo Gerardo Naranjo (f. 1971 i Mexico City) vant FIPRESCI-prisen på filmfestivalen i Thessaloniki med I´M GONNA EXPLODE i 2008. Filmen ble vist på Kosmorama i 2009.

Filmografi Miss Bala (2011) I’m Gonna Explode (2008) Drama (2006) Malachance (2004)

23-årige Laura drømmer om å bli Miss Baja California og deltar på en audition. Hun opplever å være på feil sted til feil tid. På en klubb blir hun vitne til og overlever et raid av en kriminell bande. Flere politimenn blir drept og hennes beste venninne er savnet. Hun prøver å gå til politiet, men oppdager at hun bokstavelig talt havner i klørne til bandelederen. Han slipper henne fri mot å kreve gjenytelser, pengesmugling til USA med mer.

23-year-old Laura dreams of being Miss Baja California and enters the audition. She’s at the wrong place at the wrong time. At a club she survives a shootout between police and gangsters. Several police officers are killed and her best friend goes missing. She tries to contact the police but she realizes she’s at the mercy of the gang leader. He lets her go but demands certain loyal services in return, smuggling money to the USA being one of them.

Filmen viser kaoset Laura opplever, og det blir en sterk metafor på det maktvakuumet som eksisterer i Mexico. Bandene herjer fritt, og politiet slåss mot dem i regelrette gateslag. Politiet selv er også voldsomt korrupt. Laura blir en kasteball mellom banden og politiet. Hun opplever stor usikkerhet og kan ikke stole på noen. Hun brukes og misbrukes av alle. I sannhet ingen enkel og lettvint film, men kanskje urovekkende realistisk – dessverre.

The movie shows us the chaos Laura is experiencing and the story is a strong analogy to the power structures of modern Mexico. Organized criminals seem uncontrollable and the police desperately try to fight them in outright street battles. And the police itself is heavily corrupted. Laura is put in an impossible situation, torn between the gang and the police. Everyone is taking advantage of her and she has no one to trust. Unfortunately it is disturbingly realistic.

Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen

Miss Bala | Mexico 2011 | Regi

Gerardo Naranjo | Manus Gerardo Naranjo, Mauricio Katz | Roller Stephanie Sigman, Noe Hernandez, James Russo, Jose Yenque | Spilletid 113 min | Format DCP | World Sales Fox | Distribusjon Scanbox spansk tale med engelsk tekst

Språk

kosmorama 2012

83


“Norges Beste Frokost” 6 år på rad


Cinerama

noma at boiling point Christian Vorting Christian Vorting (f. 1971 i København) er utdannet jounalist og har jobbet i Danmarks Radio (DR TV) siden 2003.

Filmografi Noma at Boiling Point (2011) Stormslag (2006)

Filmen om restauranten Noma er en film om kvalitet, mat, sanser, følelser, gode relasjoner, samhandling og ledelse. Restaurantsjef René Redzepi sin visjon om presisjon, smak og opplevelse blir synlig gjennom måten han veileder ansatte og bygger team. Forretningsideen kvalifiserer til å bli kåret til verdens beste restaurant. Råvarene skal være nordiske og maten skal gjenspeile det nordiske landskapet der maten blir produsert. Maten lages med omtanke. Det er viktig hvordan maten deles opp. Grunnen er at den skal være behagelig å spise. Bitene skal ikke være for små eller for store. Ledelse, støtte, kunnskap og motivasjon er viktig for et godt resultat. Godt lagarbeid gir god produksjon i alle ledd, som igjen gir fornøyde kunder og medarbeidere som blir stolte og føler eierskap til restauranten. Det er ingen enkel vei til suksess. Det handler om å tro på egen forretningsidé og å ha vilje til å gjennomføre. Grunnlaget er kunnskap, hardt arbeid og lokal forankring. Berit Vordal

This movie, about the restaurant Noma, is about quality, food, senses, feelings, good relations, teamwork and leadership. René Redzepi’s vision of precision, taste and experience is visualized through the way he leads his employees and builds his team. His business concept qualifies to be titled the best restaurant in the world. The produce used is all Nordic and the food should reflect the Nordic landscape from which it comes. The food is prepared with great care. Great detail is put into how the food is portioned. The reason is for a better and more pleasant meal. The bite sizes shouldn’t be too small nor too large. Factors like leadership, support, knowledge and motivation are all important for the best possible result. Good teamwork results in a good flow of production, happy customers and proud employees. There is no easy way to success. The keys are to believe in your business idea and the will to put it to life. The founding factors are hard work and knowledge of the local produce. Berit Vordal

Noma på kogepunktet | Danmark 2011 | Regi Christian Vorting | Manus | Roller Rene World Sales DR International Sales | Språk dansk, engelsk tale med engelsk tekst

Redzepi | Spilletid 58 min | Format DigiBeta |

kosmorama 2012

85


Cinerama

nothing personal Urszula Antoniak Urszula Antoniak ble født i Polen, men bor og arbeider i Nederland. Hun har filmutdanning fra begge landene, og startet karrieren allerede i 1993 med kortfilmen Vaarwel . Et større gjennombrudd kom med tv-filmen Bijlmer Odyssee (2004) og debutfilmen Nothing Personal med irske Stephen Rea. Code Blue er hennes andre spillefilm.

Filmografi Code Blue (2011) Nothing Personal (2009)

En ung nederlandsk kvinne på haiketur i Irland kommer over en isolert steingård ved vestkysten. Hun tar seg til rette og snoker rundt i huset som den reneste Gullhår. Husets eier, glitrende spilt av Stephen Rea, dukker etter hvert opp. Han er en ordknapp enkemann som lar henne få bli. Hun får mat og losji for å hjelpe til på gården. Dette er et billedpoetisk kammerspill i naturskjønne og litt primitive omgivelser. De ytre rammene og de to karakterene som nesten ikke snakker sammen gjør at dramatikken utspilles på det indre plan. Han og hun er fremmede for hverandre. Selv om de utvikler et intimt forhold er både lidenskapen og den kjølige distansen til stede. Filmen er et forsiktig symbolsk kjærlighetsdikt som forteller med små bokstaver og store bilder. Den utforsker grenselandet mellom ensomhet, vennskap og hengivenhet på en meditativ måte og må derfor ikke kun tolkes helt bokstavelig.

A young Dutch woman on a hitch-hiking trip around Ireland stumbles across a little farm on the west coast. She makes herself comfortable and settles down like Goldilocks. The house owner, cleverly played by Stephen Rea, shows up eventually. He is a silent man who lets her stay. He gives her food and a roof over her head and she helps him out on the farm. In this poetic landscape and primitive environment, with the two characters, who almost never speak, the action takes place on an inner level. They are strangers, and even though they develop an intimate relationship, their passion and distance are apparent for both of them. The film is a careful symbolic love poem told in small letters with large images. It explores the borderline between loneliness, friendship and affection in a meditative way and should therefore not only be interpreted literally. Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen Nothing Personal | Nederland 2009 | Regi Urszula Antoniak | Manus Urszula Antoniak | Roller Stephen Rea, Lotte Verbeek, Tom Charlfa | Spilletid 85 min | Format 35mm | World Sales Global Screen Gmbh | Språk engelsk tale

86

kosmorama 2012


Cinerama

outside satan Bruno Dumont Bruno Dumont (f. 1958 Baileul, Frankrike) har studert gresk og tysk filosofi og jobbet lenge som filosofilærer før han begynte å lage film. Filmene hans skildrer ofte nakent styggheten ved rå vold og provoserende seksuell adferd. Selv er han opptatt av å sammenligne filmene med bildende kunst. Kjennetegnes ved lange tagninger og et poetisk filmspåk. Han har vunnet juryens spesialpris i Cannes to ganger med L’Humanite (1999) og Flandres (2006), mens Hadewijch (2009) vant FIPRESCI-prisen i Toronto.

har et voldsomt anslag. En mann blir brutalt skutt ned med kaldt blod i det han kommer ut av fjøset sitt på den franske landsbygda. Hovedpersonen (bøddelen) vandrer deretter rundt i landskapet som en moderne messias. Svært originale og vittige referanser til bibelske fenomener gjør at det er umulig å ikke se filmen i en religiøs kontekst, men den er vidåpen rent tolkningsmessig.

outside SATAN

Bruno Dumont er en av de staeste og mest selvsikre filmregissørene i samtiden. Han trykker kompromissløst på med sitt særegne univers og sin langsomme rytme, slik at du får tid til å se og tenke. Likegyldighet er ikke en følelse man får etter å ha sett outside SATAN . Er du med på hele reisen gjennom Dumonts styggvakre og til tider grove skittenrealisme blir du berørt. Kanskje er vi kommet dithen i 2012 at vi trenger en ny messias? Ola Lund Renolen

OUTSIDE SATAN starts violently. In a French village, a man is brutally shot down in cold blood when he walks out of his own barn. The main character (the executioner) then wanders about the landscape like a modern Messiah. Quite original and witty references from biblical phenomena makes it impossible to view the film without religious connotations, but it is still very open for interpretation.

Filmografi Outside Satan (2011) Hadewijch (2009) Flandres (2006) Twentynine Palms (2003) L’Humanité (1999) Jesu liv (1997)

Bruno Dumont is one of the most stubborn and confident film directors of our time. He uncompromisingly expresses his own distinctive universe and slow rhythms, which gives you time to see and think. Indifference is not a feeling you get after seeing OUTSIDE SATAN. The journey through Dumont’s ugly but beautiful, and at times rough, realism moves you. Maybe, in 2012, we have reached the point for getting a new Messiah? Ola Lund Renolen

Hors Satan | Frankrike 2011 | Regi Bruno Dumont | Manus Bruno Dumont | Roller David Dewaele, Alexandra Lemâtre, Christophe Bon | Spilletid 110 min | Format DCP | World Sales Pyramide | Distribusjon STORYTELLING MEDIA Språk fransk tale med norsk tekst

kosmorama 2012

87


Cinerama

polisse

Maïwenn Maïwenn (1976) er fransk regissør og skuespiller. Startet som skuespiller i en alder av 5 år, og fortsatte som skuespiller i mange år. Hun har spilt små roller i Léon (1994) og i The Fifth Element (1997). I 2006 regisserte hun sin første film, den halv-biografiske Pardonnez-moi .

Filmografi Polisse (2011) The Acress’ Ball (2009) Pardonnez-moi (2006)

Filmen er løst bygget på faktiske saker fra sedelighetsavdelingens ungdomsavsnitt ved en politistasjon nord i Paris. Den er nok et bevis på at virkeligheten er mer surrealistisk enn fiksjonen. Vi følger et kollegium av hardtarbeidende, men også svært frustrerte politifolk. Hver dag konfronteres de med den lite flatterende baksiden av den vellykkede samfunnsmedaljen. De bryr seg om sine klienter og veien fra politi til sosialarbeider er aldri lang. De slåss fortvilt for sine nødvendige ressurser og status som politifolk. Når begeret er mer enn fullt renner det ofte over, spesielt når veien blir humpete. Kolleger, klienter og unge jenter som selger sex for vekslepenger får unngjelde for egen oppdemmet frustrasjon. Filmens styrke ligger i at den viser alle sidene ved disse politifolkene; den idealistiske, den lojale og den svært politisk ”korrekte”. Den makabre humoren tjenestefolkene bruker seg imellom for å takle hverdagen gir også oss som tilskuere mange fornøyelige øyeblikk.

The film is loosely built up on actual reports from the Child Protection Unit in a police station in the north of Paris. It’s yet another proof of reality being more surreal than fiction. We follow a crew of hardworking but frustrated police officers. They care about their clients and go the extra challenging mile to help, sometimes acting as social workers. Their fight to keep their status as police officers and hold on to the necessary resources needed in the job seems never ending. It is not an easy job, and at times it gets the best of them. Colleagues, clients and young girls who sell sex for pocket money are sometimes affected by the officers’ built up frustration. The police force’s idealistic, loyal and at times politically incorrect sides are all shown and give the film its strength. Also, the officers’ macabre sense of humour in the workplace provides the audience with many enjoyable moments Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen

88

kosmorama 2012

Polisse | Frankrike 2011 | Regi Maïwenn | Manus Maïwenn, Emmanuelle Bercot | Roller Karin Viard, Joey Starr, Marina Foïs, Nicolas Duvauchelle, Maïwenn | Spilletid 127 min | Format DCP | World Sales Wild Bunch | Distribusjon Arthaus | Språk fransk tale med norsk tekst


Cinerama

the salesman Sébastien Pilote Sébastien Pilote er fransk-kanadisk regissør. Han kom i 2007 med kortfilmen Dust Bowl Ha! Ha!, som ble valgt til å vises på Locarno International Film Festival. The Salesman er hans spillefilmdebut.

Filmografi The Salesman (2011)

Marcel er den suverent beste selgeren på jobben, en bilforretning nord i Quebec. En liten by hvor hjørnesteinsbedriften er i ferd med å bli lagt ned. Det er litt øde, stusselig og vinteren er stram. Hele samfunnet er nedtynget av kald snø. Selv Marcel sliter med å selge biler når det snart ikke finnes flere kunder. Men han elsker jobben sin, bor der nesten. Som enkemann og nærmeste nabo er han den første på jobb og den siste som går hjem. Foruten jobben er datteren og barnebarnet selve meningen med livet.

Marcel is by far the best seller in a car dealership in northern Quebec, where the town’s cornerstone business is about to be shut down. The town is a bit desolate and sad, and the winter is harsh. The whole community is laden with cold snow. Even Marcel struggles to sell cars when there are hardly any costumers left. But he loves his job – he practically lives there. As a widower and the closest neighbor he’s the first one to come and last one to leave. Besides work, his daughter and grandchild are the most important things to him.

På overflaten er dette en svært udramatisk og lite pretensiøs film. Den ruller nå liksom videre. Marcel møter alle de mørke skyene med et smil og en serviceinnstilling på grensen til det selvutslettende. Han tar det så lett at det egentlig er tomt. Da er vi ved kjernen, og filmen blir vellykket pretensiøs. Den udramatiske overflaten blir også kraftig revet opp.

On the surface this seems like an easy-going and unpretentious movie. It moves in a steady pace. Marcel confronts the dark clouds with a smile and with a costumer service so positive it’s almost self-destructive. His politeness reveals the emptiness. This is the core. The movie becomes successfully pretentious. It’s suddenly not so easy-going any more.

Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen

Le Vendeur | Canada 2011 | Regi Sébastien Pilote | Manus Sébastien Pilote | Roller Gilbert Sicotte, Jean-François Boudreau, Jean-Robert Bourdage | Spilletid 107 min | Format 35mm | World Sales E1 Entertainment | Språk fransk tale med engelsk tekst

kosmorama 2012

89


Cinerama

the silver cliff karim ainouz Karim Ainouz (f. 1966 i Fortaleza, Brasil) er utdannet arkitekt, noe som flere kritikere har påpekt er synlig i hans behandling av hus og byrommet i filmene sine.

Filmografi The Silver Cliff (2011) I Travel Because I Have To, I Come Back Because I Love You (2009) Love for Sale (2006) Madame Sata (2002)

Violeta får en beskjed fra mannen sin om at han gjør det slutt, har reist bort og vil ikke at hun skal oppsøke han. Lynnedslag, kaos, forvirring – Violeta stresser rundt midt på lyse dagen for å lete etter han, sykler og løper som besatt. Dagen blir til kveld og natt. Hun danser alene i transe på et diskotek. På morgenkvisten glir vi over i en ny film. På badet i nærheten av den offentlige stranden treffer hun en liten pike. Instinktivt hjelper hun jenta og kommer i kontakt med faren som venter på utsiden. De tre finner tonen og Violeta får skyss ut til flyplassen, folketom så tidlig på morgenen. Vi blir ikke godt kjent med Violeta, men vi føler situasjonen hennes på kroppen, nesten fysisk. Filmen har en mental tilstandsdramaturgi, frenetisk i starten og nesten meditativt rolig på stranden og på flyplassen i andre del. Ola Lund Renolen

Violeta receives a message from her husband announcing their breakup. He has left her and refuses any contact. As struck by lightning, obsessed and in a state of chaos Violeta rushes off to find him in the middle of the day, bicycling and running like mad. The day turns to night. She dances alone in a trance at a discotheque. In the morning the following day a new movie starts. She meets a little girl by the swimming pool next to a public beach. She instinctively helps the little girl and meets her father who is waiting on the outside. The three of them get along and Violeta gets a lift to the airport, desolate and empty in the early morning hours. We don’t get to know Violeta but we feel her state and situation almost physically. The movie’s narrative is a state of mind, frantic in the beginning and almost meditatively calm in the second half when at the beach and at the airport. Ola Lund Renolen

O abismo prateado | Brasil 2011 | Regi Karim Ainouz | Manus Beatriz Bracher | Roller Camila Amado, Luisa Arraes, Spilletid 84 min | Format 35mm | World Sales Pascale Ramonda | Språk portugisisk tale med engelsk tekst

90

kosmorama 2012

Milton Gonçalves


Cinerama

tomboy

Céline Sciamma Céline Sciamma (f. 1980 i Pontoise, Frankrike) er utdannet ved den statlige franske filmskolen La Femis. Hun har regissert to internasjonalt anerkjente langfilmer som begge har mottatt en rekke priser. Tomboy ble utpekt som beste film med såkalt LGBT-tematikk under filmfestivalen i 2011.

Filmografi Tomboy (2011) Vannliljer (2007)

10 år gamle Laure flytter til et nytt nabolag med sin lillesøster, sin mor og sin far. Laure er en guttejente eller en såkalt tomboy. Hun har kort gutteaktig hårsveis og liker å te seg og kle seg guttete. Laure kommer i kontakt med Jeanne som tror Laure er en gutt, og uten å nøle presenterer Laure seg som Michaël. Det blir klart ganske raskt at Jeanne får et veldig godt øye til Michaël. Laure liker oppmerksomheten hun får som gutt og spiller med. Hun vet imidlertid at sannheten må komme for en dag, i alle fall når skolen starter igjen. Men enn så lenge er det sommer og fotball og den første flørten som gjelder. I Tomboy spiller barn alle de største rollene. De imponerer stort! Tomboy er var, vakker, søt, og akkurat passe alvorlig i sin behandling av temaer som kjønnsidentitet, aksept, og oppvekst. Wilhelm Andersen

10-year-old Laure moves to a new neighborhood with her little sister, her mother and her father. Laure is a tomboy. She has short boyish hair and likes to behave and dress like a boy. When Laure meets Jeanne, she thinks Laure is a boy, and without hesitation Laure introduces herself as Michaël. It is soon coming clear that Jeanne has taken a liking to Michaël. Laure likes the attention she is getting as a boy and plays along. She knows, however, that the truth has to to see the light of day; at least when school starts. But for now it is summer and soccer and having your first crush that matters. In Tomboy, children play all the major roles. They make a big impression! Tomboy is gentle, beautiful, sweet, and just serious enough in how it presents such themes as gender identity, acceptance, and upbringing. Wilhelm Andersen

Tomboy | Frankrike 2011 | Regi Céline Sciamma | Manus Céline Sciamma | Roller Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne Disson Spilletid 84 min | Format 35mm | World Sales FILMS DISTRIBUTION | Distribusjon Europafilm | Språk fransk tale med engelsk

tekst

kosmorama 2012

91


Cinerama

tyrannosaur Paddy Considine Paddy Considine (f. 1974 i Barton-on Trent, Staffordshire) møtte Shane Meadows på college, og ble “tvunget” foran kamera av den filmskapende vennen. Gjennombruddet kom med 24 Hour Party People (2002) og Meadows-filmen Dead Man’s Shoes (2004), og Considine har senere spilt i storfilmer som Cinderella Man og The Bourne Ultimatum . Regidebuten Tyrannosaur spinner videre på karakterer og historie fra kortfilmen Dog Altogether , som Considine regisserte i 2007.

Filmografi Tyrannosaur (2011)

Joseph er godt over halvveis i et hardt prøvet liv, plaget av skyldfølelse og et betydelig aggresjonsproblem. Med fylla på kjøpet er han en klassisk drittsekk, men får en ny sjanse i livet når han mer eller mindre ufrivillig blir kjent med Hannah, en samaritan som jobber i en Fretex-butikk. Men hjelperen trenger også hjelp. To skjebner knyttes uløselig til hverandre etter hvert som dramaet skrider frem. Handlingsreferatet får Tyrannosaur til å synes banal, men filmen er ikke det. Tyrannosaur er en fysisk og sanselig opplevelse, inspirert av spenningssjangeren, av europeisk filmkunst og – naturligvis – av hardbarket britisk drama. Det er der de kommer fra, både regidebutanten Paddy Considine og den briljante hovedrolleinnehaveren Peter Mullan. Considine har lært mye både fra Shane Meadows og Ken Loach, men Considine velger med hell et litt annet filmspråk. Talentet er befestet, og stjerneskuespilleren Considine kan godt gå hen og bli en veldig god regissør.

Joseph is a man more than half way through a tough life, plagued by guilt and serious aggression issues. On booze, he’s your classic bastard, but he’s granted a new chance when he, by more or less involuntary, gets to know Hannah, a samaritan working in a Salvation Army store. But the helper also needs help, and their destinies lock together as the drama unfolds. The synopsis makes Tyrannosaur seem banal, but the film is not. Tyrannosaur is a physical and visceral experience, inspired by thrillers, European art cinema and – of course – by gritty British drama. That’s where they’re coming from, both first time director Paddy Considine and brilliant lead actor Peter Mullan. Considine has learned a lot from both Shane Meadows and Ken Loach, but succeeds in shaping his film in a different style. His talent is obvious, and star actor Considine may well emerge as a very good director. Svein Inge Sæther

Svein Inge Sæther

92

kosmorama 2012

Tyrannosaur | United Kingdom 2011 | Regi Paddy Considine | Manus Paddy Considine | Roller Peter Mullan, Olivia Eddie Marsan | Spilletid 91 min | Format DCP | Distribusjon Arthaus | Språk engelsk tale med norsk tekst

Colman,


ARE YOU READY FOR THE NEXT BIG THING?

T H E

WO R L D

W I L L

B E

WAT C H I N G

PÅ KINO FRA 23. MARS Blogg: Hungergames.no Fa c e b o o k . c o m / H u n g e r G a m e s N o r g e


ramaskrik Det er med stor glede vi ønsker velkommen til nok en utgave av Ramaskrik. Vi har valgt et knippe på åtte ferske filmer innen genrene horror, sci-fi, thriller og exploitation. Ramaskrik-festivalen gikk av stabelen for første gang høsten 2011 på Oppdal i Sør Trøndelag, og denne lille seansen under årets Kosmorama vil garantert få deg til å glede deg til neste Ramaskrik på Oppdal 18.-20. oktober. Denne gangen har vi hovedtemaene ”månen” og ”huset”. I 2012 er månen så avgjort i sentrum for filmbegivenheter i Norge. Vi er så heldige at vi har fått førpremiere på det ultrastilige, allerede sagnomsuste filmeposet IRON SKY. Ramaskrik viser også månegrøsseren APOLLO 18, som viser hvorfor vi aldri dro tilbake til månen. ”Huset” er en viktig karakter i mange skrekkfilmer. Vi viser den helt ferske Hammer-produksjonen THE WOMAN IN BLACK , spøkelsesfilmen THE AWAKENING, den franske grøsseren LIVID, og demonfilmen 11.11.11, som alle foregår i og rundt skumle hus. Og sist men ikke minst, den britiske thrilleren KILL LIST og den fornøyelige CORMAN’S WORLD: EXPLOITS OF A HOLLYWOOD REBEL . Wilhelm Andersen

94

kosmorama 2012

It is with great pleasure that we welcome you to a new edition of Ramaskrik. We have selected eight fresh movies in the horror, sci-fi, thriller and exploitation genres. The Ramaskrik festival was held for the first time in 2011 in Oppdal, and this little session at this year’s Kosmorama will definitely make you look forward to the next Ramaskrik in Oppdal, October 18-20. This time we have the main themes ‘The Moon’ and ‘The House’. In 2012, the Moon is definitely the center of attention for film events in Norway. We are fortunate to have a pre-premiere of the ultra-stylish, already legendary film epic IRON SKY. We also screen the thriller APOLLO 18, which shows why we never returned to the Moon. ‘The House’ is an important character in many horror films. We show the brand new Hammer-production THE WOMAN IN BLACK, the ghost movie THE AWAKENING, the French thriller LIVID, and the demon movie 11.11.11. And last but not least, the British thriller KILL LIST and enjoyable CORMAN’S WORLD: EXPLOITS OF A HOLLYWOOD REBEL. Wilhelm Andersen


Ramaskrik

11.11.11

darren lynn bousman Darren Lynn Bousman (f. 1979 i Kansas, USA) har studert film ved Full Sail University i Florida. Han jobber i produksjonsselskapet Twisted Pictures og hadde regi på Saw II , Saw III og Saw IV (2005-2007) Han har i tillegg regissert filmene Repo! The Genetic Opera (2008) og Mother’s Day (2010) for å nevne noen.

Tenk deg at du våkner om kvelden, ser på klokken og merker deg tidspunktet elleve minutter over elleve (11.11.) Dette gjentar seg hver eneste natt. Du begynner å se tallkombinasjonen overalt i dagliglivet. For mange som opplever dette har slike tidspåskyndelser ført til uvanlige, ofte mystiske eller paranormale opplevelser. Enkelte har fremsatt en teori om at denne tidspåskyndelsen kan sees i sammenheng med en slags portal som åpner seg til det hinsidige, slik at det blir mulig å oppnå kontakt med et helt annet bevissthets- eller virkelighetsnivå i disse periodene. Mange som selv har opplevd 11.11-fenomenet, mener at tallene har et klart budskap: Vær oppmerksom! Våkn opp! I filmen 11.11.11 møter vi forfatteren og religionsskeptikeren Joseph Crone (Timothy Gibbs) som opplever dette fenomenet, og som blir nødt til å oppsøke sin strengt religiøse bror samt sin døende far og hans creepy hjemmehjelp for å kanskje finne en forklaring på det uforklarlige.

Imagine waking up at night, looking at your watch and noticing the time eleven past eleven (11.11). This repeats itself every night. You’re starting to notice this numerical combination everywhere. Many of those experiencing this acceleration of time, also sense something unusual, mystical or paranormal. This has led to theories on time acceleration in relation to portals to the beyond, making possible some sort of contact with another level of consciousness or reality. Of those experiencing the 11.11-phenomenon, many see a clear message in the numbers: Be aware! Wake up!

Filmografi 11.11.11 (2011) Mother’s Day (2010) Repo! The Genetic Opera (2008) Saw IV (2007) Saw III (2006) Saw II (2005) Identity Lost (2001)

In the movie 11.11.11, we meet writer and religious skeptic Joseph Crone (Timothy Gibbs) who experiences this phenomenon and needs to seek out both his religious brother, his dying father and the father’s creepy home nurse to find an explanation to the inexplicable. Wilhelm Andersen

Wilhelm Andersen 11.11.11 | United States, Spain 2011 | Regi Darren Lynn Bousman | Manus Darren Lynn Bousman | Roller Timothy Gibbs, Michael Landes, Wendy Glenn | Spilletid 90 min | Format HD | Distribusjon Scanbox | Språk engelsk og spansk tale med norsk tekst

kosmorama 2012

95


Ramaskrik

Apollo 18

Gonzalo López-Gallego Gonzalo López-Gallego (f. 1973 i Madrid) fikk oppmerksomhet internasjonalt med sin debut Nomads (2001) og den populære King of the Mountain (2007). Dette ga ham innpass i Hollywood der Apollo 18 ble hans første amerikanske film.

Filmografi Apollo 18 (2011) King of the Mountain (2007) Sobre el arco iris (2003) Nomads (2001)

Ifølge historiebøkene var Apollo 17 NASAs siste bemannede ferd til månen. Det du får se her er den udokumenterte og strengt hemmelige ferden til Apollo 18, hvor to astro-nauter ble sendt tilbake til månen. Dette oppdraget, som ble støttet av det amerikanske forsvarsdepartementet, avslører sjokkerende fakta om månen og hvorfor vi aldri har reist tilbake.

According to history books, Apollo 17 was NASA’s last manned mission to the Moon. What you will see in this film is the undocumented and extremely secret mission of Apollo 18, where two astronauts were sent back to the Moon. This assignment, which was supported by the U.S. Defense Department, revealed the shocking facts about the Moon and why we have never gone back.

Filmen Apollo 18 er en klaustrofobisk spooky film i found footage-genren. Astronautene har filmet med et håndholdt Super8-kamera som gir et tett og på en måte realistisk innsyn i en svært presset situasjon. Vi får også se de to astronautene gjennom romrakettens overvåkingskamera som gir oss orkesterplass til hendelsene. Vi føler virkelig med de to astronautenes stigende frykt, desperate forsøk på rasjonalisering og totale paranoia når historien utfolder seg. Det er betryggende å vite at dine egne bein er godt plantet på jorda, etter man har sett Apollo 18.

Apollo 18

Wilhelm Andersen

Wilhelm Andersen

is a claustrophobic and spooky movie in the ‘found footage’ genre. The footage is from a handheld Super8 camera that provides a close and in a way realistic insight into a very stressful situation. There is also footage of the two astronauts from a space rocket surveillance camera that gives us a ringside seat. We really feel the two astronauts’ rising fear, their desperate attempts at rationalization and then total paranoia when the story unfolds. It is reassuring to know that your feet are firmly planted on the ground after you have seen Apollo 18.

Apollo 18 | USA, Kanada 2011 | Regi Gonzalo López-Gallego | Manus Brian Miller | Roller Warren Spilletid 86 min | Format HD | Distribusjon Scanbox | Språk engelsk tale med norsk tekst

96

kosmorama 2012

Christie, Lloyd Owen, Ryan Robbins


Ramaskrik

The awakening Nick Murphy Nick Murphy har regissert en lang rekke anerkjente tv-program i England, blant annet Primeval . I 2009 vant han BAFTA for tv-dramaet Occupation. The Awakening er hans første spillefilm.

Filmografi The Awakening (2011)

Første verdenskrig er nettop slutt. Sår og savn etter falne i krigen har skapt en tvilsom bransje med bedragere som hevder de kan få kontakt med dine døde slekninger mot klekkelig betaling. Florence Cathcart har gjort det til sin livsoppgave å avsløre disse skurkene og bevise at det ikke finnes mer mellom himmel og jord. Hun har skrevet bøker om dette, er ateist, underviser ved Cambridge University og er således en meget moderne kvinne for sin tid. En dag banker Robert Mallory (Dominic West fra The Wire) på døren og hun får i oppdrag å undersøke ryktene om at det spøker på en gammel kostskole. En gutt er blitt drept, og drapet ses i sammenheng med et tidligere dødsfall, og hans spøkelse som visstnok går igjen i gangene på skolen. The Awakening er ikke direkte en horror-film, men den er spooky nok, og store, skumle, mørke, nesten tomme skolebygninger er alltid fint. Dette er Ghostbusters i 1920-tallets England!

World War I has just ended. Grieving and missing the ones fallen in the war has created a dubious industry where imposters claim they can get in touch with dead relatives for significant payment. Florence Cathcart has made it her life mission to expose these crooks and prove that there is nothing more between heaven and earth. She has written books about this, is an atheist, and teaches at Cambridge University. One day, Robert Mallory (Dominic West from The Wire) knocks on her door, and Florence is assigned to investigate rumors that an old boarding school is haunted. A boy has been killed here, and his death is connected to an earlier death. According to the school, the dead boy hasn’t left either. is not strictly a horror movie, but it is spooky enough to fall into the genre. See for yourself.

THE AWAKENING

Wilhelm Andersen

Wilhelm Andersen Awakening, The | United Kingdom 2011 | Regi Nick Murphy | Manus Stephen Volk, Nick Murphy | Roller Rebecca Hall, Dominic West, Imelda Staunton | Spilletid 107 min | Format DCP | World Sales ORIGIN PICTURES | Distribusjon Nordisk Film Distribusjon | Språk engelsk tale

kosmorama 2012

97


Ramaskrik

Corman´s world: Exploits of a Hollywood Rebel Alex Stapleton Alex Stapleton fra Houston, Texas er en dedikert cinefil journalist som har skrevet mye om B-film. Gjennom et vennskap med horror-regissøren Frank Henelotter har hun møtt og intervjuet mesterregissører som Billy Wilder, John Ford, Stanley Kubrick, Hitchcock, Orson Welles, Elia Kazan og ikke minst Roger Corman. Hun vurderer tiden sammen med Henelotter som viktigere enn enhver filmskole. Hun ble etterhvert produsent og debuterer nå som regissør med Corman’s World: Exploits of a Hollywood Rebel .

Filmografi Corman’s World: Exploits of a Hollywood Rebel (2011)

Corman’s World: Exploits of a Hollywood Rebel er en flott dokumentar om film-

skaperen Roger Corman, independentfilmens gudfar. Gjør deg klar til en reise inn i Cormans verden, som er full av dårlige spesialeffekter, monstre, halvveis skuespill og masse nakenhet. Corman jobber svært raskt og noen av filmene hans tar kun én til tre dager å spille inn. Han er også kjent for å ha lært opp regissører og skuespillere som Martin Scorsese, Robert De Niro, Ron Howard og Jack Nicholson. I denne dokumentaren får vi intervjuer med en hel rekke kjendiser som har jobbet for Corman. Intervjuet med en sjeldent følelsesladet Jack Nicholson er minneverdig. Vi får også intervju med legenden Roger Corman selv som er aktiv filmskaper den dag i dag. Corman står bak ca 400 filmer, men har kun i senere tid fått den seriøse anerkjennelsen han fortjener som en av de virkelig store innflytelsesrike filmskaperne i USA.

CORMAN’S WORLD: EXPLOITS OF A HOLLYWOOD REBEL

is a great documentary on filmmaker Roger Corman, the Godfather of independent movies. Get ready for a journey into the Corman world of bad special effects, monsters, half-ass acting and lots of nudity. Corman always works very quickly, and some of his films only take one to three days to shoot. He is also known to have trained directors and actors like Martin Scorsese, Robert De Niro and Jack Nicholson. In this documentary, we get interviews with a whole host of celebrities who have worked for him. The interview with an emotional Jack Nicholson is memorable. We also get to see an interview with Corman himself, still active as a filmmaker today. He has made about 400 movies but has only recently been given the serious recognition he deserves, as one of the truly great influential filmmakers in America. Wilhelm Andersen

Wilhelm Andersen

98

kosmorama 2012

Corman’s World: Exploits of a Hollywood Rebel | USA 2011 | Regi Alex Stapleton | Manus Alex Stapleton, Gregory Locklear Roller Roger Corman, Martin Scorsese, Quentin Tarantino | Spilletid 95 min | Format HD | World Sales Fortissimo Språk engelsk tale


Ramaskrik

Iron Sky

Timo Vuorensola Timo Vuorensola (f. 1979) er finsk filmregissør. Han brukte syv år på å lage sin første film, komedien Star Wreck: In The Pirkinning. Han har laget en del kortfilmer, musikkvideoer og reklamefilmer. Han har reist verden rundt og pratet om crowd funding og om å bruke sosiale medier mer aktivt i filmproduksjon.

Filmografi Star Wreck: In The Pirkinning (2005)

I 1945 dro de til månen. I 2018 kommer de tilbake. Nei, i 2012 kommer de! De kommer til Ramaskrik! Vi som overvar work in progress seansen på Oppdal under Ramaskrik i høst har gledet oss som småbarn siden den gang, og mange av oss har fulgt prosjektet i årevis før det også. Vi gleder oss stort til førpremieren på dette århundrets mest etterlengtede filmeventyr. Forventningene er enorme! Nazistene dro til månen i 1944, etablerte seg på ”The Dark Side of the Moon” og har ventet i 70 år på sin invasjon. Jorden er imidlertid forberedt. Med Sarah Palin i spissen tar vi nok en gang opp kampen mot nazistene. Det er duket for årets mest fantastiske sci fi krigskomedie fullspekket med popkulturell actionhumor og verdenskjente skuespillere. Jeg nevner i fleng Udo Kier. Wilhelm Andersen

In 1945 they went to the Moon. In 2018 they are coming back. No, they are here already! In our Ramaskrik section! Those of us who attended the Work in Progress session at Ramaskrik Oppdal last fall were over-pleased when seeing the first images, and many of us have followed the project for years already. We are extremely excited about the sneak preview of this century’s most anticipated movie adventure. Expectations are huge! The Nazis went to the Moon in 1944, established themselves on ‘The Dark Side of the Moon’ and have been waiting 70 years for their return. The earth is prepared, however. With Sarah Palin in the lead, we once again gear up to fight the Nazis. It is time for this year’s most amazing science fiction war comedy packed with action, humor and world-renowned actors. I mention Udo Kier galore. Wilhelm Andersen

Iron Sky | Finland, Tyskland, Australia 2012 | Regi Timo Vuorensola | Manus Johanna Sinisalo, Jarmo Puskala, Michael Kalesniko Roller Julia Dietze, Christopher Kirby, Götz Otto | Spilletid 93 min | Format DCP | Distribusjon Euforia Film | Språk engelsk, tysk tale med norsk tekst

kosmorama 2012

99


Ramaskrik

Kill List

Ben Wheatley Ben Wheatley (f. 1972 i Essex) har jobbet med tv-produksjoner, er animatør, og har regissert en rekke reklamer og tv-komedier. I 2009 regisserte han sin første spillefilm DOWN TERRACE . KILL LIST er hans andre spillefilm, og han har to nye filmprosjekter på trappene.

Filmografi Kill List (2011) Down Terrace (2009)

Jay og Gal er to tidligere soldatkompiser som nå lever det normale kjedelige forstadslivet i Nord-England. Jay krangler med sin svenske kone Shel om prisen på dyre møbler, mens Gal aldri helt får roet seg med famile og slike ting. En dag kommer Gal med et tilbud den økonomisk pressede Jay ikke kan si nei til. De er leid inn for å utføre tre drap på tre helt ulike personer. Grei nok jobb for tidligere soldater, som vi raskt aner har tilhørt en militær gruppe som har operert litt i den grå sonen hva det gjelder lov og moral. Arbeidsgiveren viser seg å vite veldig mye om Jay og Gals tidligere liv, og snart tar den tilsyneslatende greie jobben en lei vending.

Jay and Gal are two former soldier buddies who now live normal boring suburban lives in Northern England. Jay constantly argues with his Swedish wife Shel about expensive furniture, while Gal never really finds a family to settle down with. One day Gal makes Jay an offer he can’t refuse because of lack of money. They are hired to commit three murders on three very different people. An OK job for former soldiers who we soon come to realize served in a troop operating in a grey area when it comes to law and moral. The employer apparently knows a good deal about Jay and Gal’s former lives, and soon the OK job takes a turn for the worse.

Kill List

er en mørk britisk thriller der Mike Leigh møter neo noir i regntunge Yorkshire. Den inneholder enkelte utrolig brutale og realistiske voldsskildringer. Kill List vil etterlate seg spørsmål, og krever nok en diskusjon i etterkant. Slike filmer liker vi i Ramaskrik!

A dark British thriller where Mike Leigh meets neo-noir in rainy Yorkshire, KILL LIST contains several downright brutal and realistic scenes. This film will leave behind many unanswered questions and discussions, and that is the kind of film that Ramaskrik likes!

Wilhelm Andersen

Wilhelm Andersen

Kill List | Storbritannia 2011 | Regi Ben Wheatley | Manus Ben Wheatley, Amy Jump | Roller Neil Maskel, MyAnna Buring, Harry Simpson | Spilletid 95 min | Format DCP | World Sales NONSTOP ENTERTAINMENT AB | Språk engelsk tale med svensk tekst

100 kosmorama 2012


Ramaskrik

livid

Alexandre Bustillo, Julien Maury

I 2008 viste Kosmorama en film som enkelte publikummere ble fysisk dårlige av, og våre egne kinoverter ba tynt om å slippe å se filmen. Nå kommer franskmennene Alexandre Bustillo og Julien Maury med sin andre spillefilm LIVID. Denne gangen er det kunstneriske nivået hevet flere hakk og filmen fremstår som et estetisk mareritt i en skremmende drømmeverden. Genremessig befinner LIVID seg ganske langt fra slasherfilmen INSIDE , men de to er allikevel sammenlignbare da det overnaturlige spiller inn i begge, samt at den dystre Beatrice Dalle spiller en viktig rolle i begge filmer. En ung dame får jobb som hjemmehjelp hos en gammel dame som ligger i koma. Det ryktes at det er en skatt gjemt i huset. Sammen med sin småkriminelle kjæreste, og hans irriterende bror, bestemmer hun seg for å bryte seg inn hos den gamle damen på jakt etter skatten. Dette er selvfølgelig en særs dårlig idé.

In 2008 Kosmorama showed a film that made several audience members and festival hosts feel sick. The French duo Alexandre Bustillo and Julien Maury are back with their second film LIVID. This time they’ve taken the artistic level to new heights and the film is portrayed like an aesthetic nightmare in a frightening dreamlike world. LIVID is not in the same slasher genre as the first film INSIDE, but the two films are similar in the way that they are both supernatural. Also, the gloomy Beatrice Dalle plays important roles in both films.

Alexandre Bustillo (f. 1975 i Saint-Cloud, Frankrike) har en mastergrad i film- og tv-studier, har jobbet som kinomaskinist og skrevet for det franske filmtidsskriftet Mad Movies. LIVID er hans spillefilm nummer to. Julien Maury har sin utdannelse fra regilinja på Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle. Han har jobbet som kameramann på en rekke tv-produksjoner, og regissert musikkvideoer, oppdragsfilm og kortfilmer. Han fant raskt tonen med Alexandre Bustillo og de lagde INSIDE sammen i 2007. De har siden den gang jobbet tett med både manusskriving i USA og nå med LIVID.

Filmografi Livid (2011) Inside (2007)

A young woman starts working as an in-house nurse for an old lady lying in a coma. Rumours say that there’s a treasure hidden in the house. Together with her semi-criminal boyfriend, and his annoying brother, she break in to the old lady’s house to find it. This is of course not a good idea. Wilhelm Andersen

Wilhelm Andersen Livide | Frankrike 2011 | Regi

Alexandre Bustillo, Julien Maury | Manus Alexandre Bustillo, Julien Maury | Roller Chloé Coulloud, Félix Moati, Jérémy Kapone | Spilletid 88 min | Format DCP | World Sales SND - GROUPE M6 | Språk fransk tale med engelsk tekst

kosmorama 2012

101


Ramaskrik

the woman in black James Watkins James Watkins (f. 1978) er manusforfatter og regissør. Han skrev manus til My Little Eye (2002), og han skrev og regisserte den kontroversielle skrekkthrilleren Eden Lake (2008).

Filmografi The Woman in Black (2012) Eden Lake (2008)

The Woman in Black ,

en viktoriansk spøkelsesfilm fra det legendariske horrorfilmselskapet Hammer Films, er basert på romanen av Susan Hill fra 1983. Historien er tidligere blitt satt opp som teater og i 1989 ble det laget en tv-film med samme tittel. Nå er det Daniel Radcliffe (Harry Potter, for dem som ikke visste det) som skal møte den mystiske damen i sort. Han spiller den unge advokaten som får i oppdrag å gjøre i stand et dødsbo så det kan legges ut for salg. Lokalbefolkningen advarer ham, men han lar seg ikke skremme, i starten.

er en klassisk spøkelsesfilm der det hjemsøkte huset er en egen karakter, for å ikke si selve stjerna, i filmen. Atmosfære, knirkelyd og røykmaskin er viktige elementer i disse filmene og denne har dette i massevis. Filmen er ikke spesielt nyskapende horror, men herlig gjenkjennende som de klassiske Hammer-filmene var. Kom på Ramaskrik og ta del i herligheten. Kle deg gjerne i sort. The Woman in Black

The Woman in Black, a haunted Victorian film from the legendary horrorfilm company Hammer Films, is based on a novel by Susan Hill from 1983. Earlier it’s been staged as a theatre play and in 1989 they made a film for TV with the same title. This time it’s Daniel Radcliffe (Harry Potter, in case you didn’t know) who meets the mysterious woman in black. He plays a young attorney who is set to collect paperwork and sell a deceased woman’s house. The people in the local village warn him, but he is not scared by them; at first. The Woman in Black is a classical haunted house film where the house itself is a star character. The atmosphere is set with the classical creaking noises and loads of smoke from a smoke machine. This horror film is not particularly innovative, but a wonderful reminder of the old Hammer-films. So come to Ramaskrik and see it, preferably dressed in black.

Wilhelm Andersen

Wilhelm Andersen

102 kosmorama 2012

the Woman in Black | Storbritannia, Canada, Sverige 2012 | Regi James Watkins | Manus Susan Hill, Jane Goldman Roller Daniel Radcliffe, Janet McTeer, Ciarán Hinds | Spilletid 95 min | Format DCP | World Sales Exclusive Film Distribusjon SF Norge AS | Språk engelsk tale med dansk tekst

Distribution


kosmorock Kosmorama og Rockheim presenterer KosmoRock, musikkfilmprogrammet en filmfestival i rockebyen Trondheim bare må ha. Rockheim er det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock, og Trondheims nye landemerke både fysisk og kulturelt. KosmoRock inneholder fem filmer, som alle skal vises nettopp på Rockheim på vår store musikklørdag 24. mars, i tillegg til utvalgte kinovisninger. Se lommeprogrammet for visningsdetaljer. Rockheim blir også arena for en heftig avslutningsfest samme kveld, med verdenspremiere, god drikke, gode DJs og konsert med Sugar Louise, som gir oss antidepressiv Ramones-inspirert punkrock.

Kosmorama and Rockheim present KosmoRock, the music film program that a filmfestival in Trondheim Rock City really should have. Rockheim is the national pop and rock center, a new physical and cultural landmark in Trondheim. KosmoRock is made up of five films, all screened at Rockheim during our big musical Saturday, March 24, as well as selected cinema screenings. Please check the time table for screening details. Rockheim will also play host to the festival’s closing party the same night, featuring a world premiere, refreshments, great DJs and a Sugar Louise concert. The band provides anti depressive Ramones influenced punk rock.

Og Sugar Louise er på sett og vis æresgjester på KosmoRock og avslutningsfesten: Filmen som har verdenspremiere er 24 konserter på 24 timer , en dokumentar fra gruppas vanvittige stunt i april 2011, da de faktisk spilte en konsert pr time i et helt døgn i Trondheim. De andre filmene i KosmoRock leverer riff og melodier fra USA, England, Sverige og Island.

Sugar Louise is our guests of honour at KosmoRock and the closing party: The film having its world premiere is 24 Concerts in 24 Hours, a documentary on the band’s crazy stunt in April 2011, when they actually played a concert per hour for 24 hours in Trondheim. The other movies in KosmoRock comes with riffs and melodies from the US, England, Sweden and Iceland.

Svein Inge Sæther

Svein Inge Sæther

kosmorama 2012

103


KosmoRock

24 konserter på 24 timer petter schanke olsen stian nilssen Petter Schanke Olsen (1985) studerte Multimedia Teknologi på Høgskolen i Nord-Trøndelag. Jobber med Stian Nilssen i Kindergarten Media, som bl.a. har jobbet med Newton (NRK) og en musikkdokumentar om Nullskattesnylterne. Stian Nilssen (1985), studerte Multimedia Teknologi på Høgskolen i Nord-Trøndelag. Jobber i Kindegarten Media.

Filmografi 24 konserter på 24 timer (2012)

Siden sin første opptreden i den norske undergrunnen i 2009 har Sugar Louise levert spektakulære liveshows med fengende melodier, såpebobler og godteri til publikum. Den 28. april utga bandet sitt første album, Everything’s Better With Sugar. For å promotere det hele, reiste bandet Trondheim rundt for å spille 24 konserter på 24 timer. Vi følger bandet på deres travle konsertreise i Trondheim. Dette er en dokumentar som viser baksiden av artistlivet, et liv man skulle tro var idyll, men som er fylt av tidspress og lite søvn. Den viser et band som har en stå på-vilje uten like, og som ikke gir seg før de vet at de har gitt alt for å nå toppen i musikkverden. Dette er en dokumentar om et norsk band som leverer 24 forrykende konserter på 24 timer. Det er en dokumentar om bandet som ikke bare vil, men som gjør det. Katharina Mila Hesby

24 konserter på 24 timer | Norge 2012 | Regi Petter Schanke HDV World Sales Kindergarten Media | Språk norsk tale

104 kosmorama 2012

Since their first appearance in the Norwegian underground in 2009, Sugar Louise have delivered spectacular live shows with catchy melodies, soap bubbles and free candy to the crowd. On April 28th 2011, the band released their first album Everything’s Better With Sugar. To promote it, the band drove around Trondheim in an old van and gave 24 concerts in 24 hours. We follow the band on their busy concert tour around Trondheim. This is a documentary that takes us behind the scenes of show business. A life one would think was idyllic, but is filled with time pressure and lack of sleep. It shows a band with an incredible strength of will, who are not willing to give up before they have reached the top in the music industry. This is a documentary about a Norwegian band that delivers 24 tremendous concerts in 24 hours. Katharina Mila Hesby

Olsen, Stian Nilssen | Roller Sugar Louise | Spilletid 30 min | Format


KosmoRock

backyard

Árni Sveinsson Árni Sveinsson har jobbet med film i 12 år, vekselvis på Island og i USA. Han har produsert og regissert tv-serier, kortfilmer, musikkvideoer og teaterinstallasjoner.

Filmografi Backyard (2010)

Islandsk hagefest! Backyard tar oss med til Reykjavik sommeren 2009, da Árni Rúnar Hlöðversson bestemte seg for å arrangere en konsert med band fra det blomstrende indie-miljøet i hovedstaden. Han var personlig venn av sentrale musikere, så det var ikke vanskelig å be verken Múm, Hjaltalín eller FM Belfast (som har både Hlöðversson selv og Múms Örvar Smárason som medlemmer). I tillegg spilte Retro Stefson, Sin Fang Bous, Borko og hardcorebandet Reykjavik!, som noen sikkert kjenner fra by:Larm i Trondheim i 2007.

Icelandic garden party! Backyard takes us to Reykjavik, summer 2009, when Árni Rúnar Hlöðversson decided to host a concert with bands from the blooming indie scene in the capital. He was a close friend of several key musicians, so recruiting Múm, Hjaltalín and FM Belfast (with both himself and Örvar Smárason of Múm as members) was an easy task. In addition, performances by Retro Stefson, Sin Fang Bous, Borko and hard core band Reykjavik! completed the line-up, the latter known to many from the 2007 by:Larm in Trondheim.

Vi får servert en eksklusiv og intim musikkopplevelse, i hagen til Árni der han har et lite studio i uthuset. Se elektronikayndlingene Múm spille akustisk, og Reykjavik! rase og herje i fullt dagslys. Aller best er kanskje Hjaltalín, og mest sjarmerende Retro Stefson, men det er smakssaker. Heldigvis er Backyard en film som ikke klipper i stykker musikken, men som lar oss nyte låtene i fulle drag.

We’re presented with an exclusive and intimate musical experience, in Árni’s garden where he’s built a small studio in the shed. Watch electronica favorites Múm go acoustic, and Reykjavik! rage and roar in broad daylight. The greatest may be Hjaltalín and Retro Stefson the most charming, but that’s a matter of taste. Fortunately, Backyard doesn’t edit the music to pieces, letting us enjoy complete songs.

Svein Inge Sæther

Svein Inge Sæther

Backyard | Iceland 2010 | Regi Árni Sveinsson | Roller Árni Rúnar Hlödversson | Spilletid 75 min | Format DigiBeta | World Sales Monoduo Films | Språk islandsk tale med engelsk tekst

kosmorama 2012

105


KosmoRock

Bob Hund: Det DubbelExponerade Gömstället Peter Magnusson Peter Magnusson er utdannet filmregissør fra Högskolan för foto och film (1995-1998). Han etablerte det Stockholmbaserte produkjsonsselskapet Helion Film i 2000. Siden starten har selskapet produsert ti filmer. Bob Hund: Det dubbel-exponerade gömstället er deres første helaftens dokumentarfilm.

Filmografi Bob Hund: Det dubbel-exponerade gömstället (2011)

Bob Hund ga ut plata Det överexponerade gömstället i 2011, deres andre album etter den lange utgivelsespausen de hadde mellom 2001 og 2009. I denne filmen følger vi innspillingen av dette albumet. Bob Hund har alltid vært et hemmelighetsfullt og tilbakeholdent band, men her åpner de dørene både til studio og privatliv. I øvingslokale og studio blir den kreative prosessen synlig, og vi ser hvordan seks personer jobber sammen som en enhet. Det överexponerade gömstället var et annerledes Bob Hund-album, og det er fascinerende å se et band med så markante musikalske fingeravtrykk virkelig gå runder med seg selv. Dette albumet var utvilsomt et viktig steg videre for gruppa som i år igjen har blitt hyllet for sin aller nyeste utgivelse Låter som miljarder. Uansett er Bob Hund et av Europas beste liveband, og juvelen i denne filmen er de magiske opptakene fra noe som ligner en hemmelig konsert langt inne i skogen. Svein Inge Sæther

106 kosmorama 2012

Bob Hund released the album Det överexponerade gömstället in 2011, their second full-length after the long recording hiatus between 2001 and 2009. Here, we follow the recording of the album. Bob Hund have always been secretive and withholding, but here they open the doors both to their studio and their personal lives. In rehearsal and recording, the creative process reveals itself, and we see how six persons work together as a unit. Det överexponerade gömstället was a different kind of Bob Hund album, and it fascinates watching a band wth such a distinguished musical fingerprint really battling with themselves. This album was undoubtedly an important step for the band who this year has been lauded for their very latest release Låter som miljarder. In any case Bob Hund is one of Europe’s finest live acts, and the gem of this film is the magic takes from what appears to be a secret concert out in the woods. Svein Inge Sæther

Bob Hund: Det Dubbel-Exponerade Gömstället | Sverige 2011 | Regi Peter Magnusson | Manus | Roller Thomas Öberg, Jonas Jonasson, Johnny Essing, Conny Nimmersjö, Mats Andersson, Mats Hellqvist | Spilletid 58 min | Format Blu-ray World Sales Helion Film | Språk svensk tale med tekst


KosmoRock

the other f word Andrea Blaugrund Nevins Andrea Blaugrund Nevis startet som tv-produsent før hun tok steget over i dokumentarfilm. Hun ble Oscarnominert for den korte dokumentarfilmen Still Kicking: The Fabulous Palm Spring Follies

i 1997. The Other F Word er hennes langfilmdebut.

Filmografi The Other F Word (2011)

”Fuck Authority”! Punk er ikke lenger bare en subkultur hvor unge menn gjør opprør mot autoriteter og mot systemet. Punken har inntatt kjøpesenterene og H&M, og rosa er en akseptert farge. Og de sinte unge mennene har blitt de viktigste autoritetsfigurene i samfunnet: Fedre.

“Fuck Authority!” Punk is no longer just a subculture where young men rebel against authorities and the system. Punk has entered shopping malls and H&M, and pink is accepted as a wearable color. The angry young men have become what is the most important figures of authority in our society: Fathers.

I The Other F Word følger vi Pennywisevokalist Jim Lindberg. Han er en 45 år gammel vokalist i et band som stort sett har tenåringsfans, han har tre døtre hjemme han gjerne vil være tilstede for, men over 200 reisedager og 115 konserter i året. Han har foreldremøter og skoledanser mens bandkollegaene vil spille mer og være edru mindre. Gjennom historier om punkernes oppvekst og hvordan de opplevde å bli fedre, får vi også et innblikk i punkens historie. Med blant annet Mark Hoppus (Blink-182), Flea, Greg Hetson (Bad Religion), Ron (Chavo) Reyes (Black Flag), Art Alexakis (Everclear), Lars Frederiksen (Rancid) og Joe Escalante (The Vandals).

In The Other F Word, we follow Pennywise singer Jim Lindberg, 45 years old and fronting a band with mainly teenage fans. He has three daugthers at home, 200 days on the road and 115 gigs per year. He has parent-teacher conferences and school dances to attend, while his band mates want to play more often and keep on partying. Stories of the punk rockers’ youth and their experiences of faterhood, and in turn the story of the California punk scene itself, is told by Flea, skateboarder Tony Hawk, Mark Hoopus (Blink 182), Greg Hetson and Brett Gurewitz (Bad Religion), Ron ‘Chavo’ REyes (Black Flag), Fat Mike (NOFX), Lars Frederiksen (Rancid), Joe Escalante (The Vandals) and more.

Bente Maalen

Bente Maalen

the Other F Word | USA 2011 | Regi Andrea Blaugrund Nevins | Manus Andrea Blaugrund Nevins | Roller Jim Lindberg, Lars Frederiksen, Flea, Tony Hawk, Mark Mothersbaugh, Mark Hoppus | Spilletid 98 min | Format HD | World Sales Elephant Eye Films | Språk engelsk tale

kosmorama 2012

107


KosmoRock

The libertines: There are no innocent bystanders Roger Sargent Roger Sargent vokste opp i Sør Afrika og musikkbladet NME var hans redningsbøye til resten av verden. Drømmen var å jobbe med bladet, og i 1993 ble han ansatt som fotograf i NME. I årene som fulgte har han fotografert de fleste. Fotoutstillingene “The Libertines - Boys In The Band” og “Future Legends” har blant annet ført til at han er omtalt som UK’s viktigste musikkfotograf. Samarbeidet med The Libertines førte til slutt til at filmen The Libertines: No Innocent Bystanders ble til.

Filmografi The Libertines: There Are No Innocent Bystanders (2011)

The Libertines slo gjennom med et brak i England tidlig på 2000-tallet, og ble som så mange både før og etter hyllet som ’the next big thing’ av tabloidmusikkpressen. Debutalbumet Up the Bracket ble en kunstnerisk og kommersiell suksess, og media elsket også hedonismen og rusromantikken medlemmene praktiserte og omhyllet seg med. Det var Pete Doherty som ble den største stjerna i bandet, og den som brente kruttet hardest. Et år etter plateslippet var han eks-Libertine og britisk riksjunkie, en Sid Vicious for det tjueførste århundret. I 2010 gikk han med på å gjenforene gruppa.

The Libertines broke through massively in England early last decade, and like so many before and after them, they were lauded as ‘the next big thing’ by the tabloid music press. Debut album Up the Bracket was an artistic and commercial success, and the media also loved the hedonism and drug romaticism they practiced and shrouded themselves in. Pete Doherty became the band’s biggest star, and the one partying the hardest. A year after the record was released, Doherty was an ex-Libertine and the British national junkie, a Sid Vicious for the 21st century. In 2010 he agreed to reform the band.

Doherty var vidunderbarnet, men Carl Barât var og er drivkraften i The Libertines: En rastløs og jaget sjel, en kjappmunnet hipster, en klassisk historieforteller. Sammen med John Hassall og Gary Powell stabler de et skranglete maskineri på beina, øver iherdig og sikter mot den store konserten på Reading-festivalen.

Doherty was the maverick, but Carl Barât was and is the driving force in The Libertines: A restless and searching soul, a fast talking hipster, a classic storyteller. With other half John Hassall and Gary Powell, the pair re-ignites this cranky old machinery, rehearse intensely and prepare for the big gig at the Reading festival.

Svein Inge Sæther

Svein Inge Sæther

The Libertines: There Are No Innocent Bystanders | Storbritannia 2011 | Regi Roger Sargent | Roller Carl Barât, John Hassall, Gary Powell | Spilletid 82 min | Format Blu-ray | World Sales PULSE FILMS | Språk engelsk tale

108 kosmorama 2012

Pete Doherty,


kosmoramas 8-årsfest Kosmorama og ca 2000 barn i Trondheim har det til felles at vi er 8 år i 2012. Det må feires. Vi gjør det vi kan best – feirer med film. For barn i alle aldre har vi laget et spennende filmprogram med eldre filmer som har betydd mye for tidligere generasjoners 8-åringer: Charlie Chaplins SMÅEN fra 1921, FLÅKLYPA GRAND PRIX fra 1975 og JAKTEN PÅ NYRESTEINEN fra 1996 er filmer som dagens 8-åringer kanskje ikke har sett, og en utmerket anledning for foreldre, besteforeldre og kanskje noen oldeforeldre til å ta med seg barn på kino for å se en film fra sin egen barndom.

Kosmorama and about 2000 children in Trondheim have in common that we turn eight in 2012. This calls for a celebration, and we do it the way we know best, with movies. For children all ages, we have put together a program with older films that have meant a lot to previous generations of 8-year-olds: Chaplin’s The Kid from 1921, Pinchcliffe Grand Prix from 1975 and Body Troopers from 1996, films that 8-year-olds of today may not have seen, are all excellent opportunities for parents, granparents, even great grandparents to bring children see films from their own childhood.

I tillegg har vi tre rykende ferske filmer som hver på sin måte representerer det ypperste innenfor moderne animasjon. Aardmans PIRATENE!, en ny Dr. Seuss-film og den Oscarnominerte elegante EN KATT I PARIS.

We also have three brand new films to offer, each representing excellent contemporary animation, in their own ways. Aardman’s The Pirates! Band of Misfits, a new Dr. Seuss movie and the elegant, Oscar nominated A Cat in Paris.

Alle 8-åringer er så heldige at de inviteres gratis til spesialforestillinger av FLÅKLYPA GRAND PRIX lørdag 24. mars og søndag 25. mars. Se info om billetter (først til mølla!) på www.kosmorama.no.

All 8-year-olds are fortunate enough to be invited for free to a special screenings of Pinchcliffe Grand Prix on Saturday March 24 and Sunday March 25. Ticket information (first come, first served!) can be found at www.kosmorama.no.

Gratulerer med dagen!

Happy birthday!

kosmorama 2012

109


Kosmoramas 8-årsfest

En katt i paris Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol Jean-Loup Felicioli (f. 1960 i Albertville) og Alain Gagnol (f. 1967 i Roanne, Loire) har samarbeidet på en rekke prosjekter siden 1997. En katt i Paris er deres første spillefilm.

Filmografi En katt i Paris (2010)

Dette er et spennende mysterium fra hustakene og bakgatene i Paris. Katten Dino lever et dobbeltliv. På dagtid er han en søt kattepus som tilhører Zoe, datteren til den kvinnelige politisjefen i Paris. Om natten sniker Dino seg ut for å være sammen med tyven Nico, som elegant slenger seg fra tak til tak, alltid på jakt etter et verdifullt bytte. Zoe har vært stum siden hennes far ble myrdet av storgangsteren Victor Costa. Dinos bekymringsløse katteliv blir med ett langt farligere når Nico faller i unåde hos Costa og hans bande. Og plutselig blir også Zoe blandet inn i bandittakrobatikken. Hun bør helst holde balansen! Denne utrolig spennende filmen er håndtegnet og er et nydelig alternativ til masseproduserte dataanimerte tegnefilmer. De stemningsfulle film-noir-inspirerte bildene fra Paris bakgater og det jazz-inspirerte lydbildet gjør filmen til en flott opplevelse for voksne også.

This is an exciting mystery from the rooftops and alleyways of Paris. Dino the Cat lives a double life. By day he is a sweet kitty that belongs to Zoe, daughter of the female Chief of Police in Paris. At night Dino sneaks out to be with the thief Nico, who elegantly throws himself from rooftop to rooftop, always looking for something valuable to steal. Zoe has been mute since her father was murdered by scary gangster Victor Costa. Dinos carefree cat life is suddenly far more dangerous when Nico falls out of favor with Costa and his villains. And suddenly Zoe is also mixed in with the bandits. This incredibly exciting film is hand-drawn and is a wonderful alternative to mass-produced computer-animated cartoons. The atmospheric noir-inspired images from the alleys of Paris, and the jazz-inspired sound makes the film a great experience for adults as well. Kosmorama

Kosmorama Une vie de chat | Frankrike 2010 | Regi Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol | Manus Jacques-Rémy Girerd, Alain Gagnol | Spilletid 70 min | Format DCP | Distribusjon Arthaus | Språk norsk tale

110 kosmorama 2012


Kosmoramas 8-årsfest

flåklypa grand prix Ivo Caprino Ivo Caprino (f. 1920 i Oslo, d. 2001) er norges mest folkekjære filmskaper. Kortfilmene Karius og Baktus (1954), Den standhaftige tinnsoldat (1955), Askeladden og de gode hjelperne (1961), Reve-enka (1962), Sjuende far i huset (1966) og Gutten som kappåt med trollet (1967) er alle ikoniske. Når han avsluttet karrieren med Flåklypa Grand Prix i 1975, kan man trygt si at han ga seg på topp.

Hva kan sies om Flåklypa Grand Prix som ikke allerede er sagt? Jeg var 11 år da Flåklypa Grand Prix kom på kino i 1975. Det var den første filmen jeg kjøpte på VHS og den første jeg kjøpe på DVD. Jeg har en bestefar og en sønn som heter Solan. Det siste er litt spesielt, men for de fleste i min generasjon og mine foreldres generasjon var Flåklypa Grand Prix en stor opplevelse. Gjentatte relanseringer gjør at det er den suverent mest sette norske film på kino gjennom hele historien. I forbindelse med vårt 8-års jubileum inviterer vi derfor alle 8-åringer til bursdagsfest og gratis film. Se www.kosmorama.no for mer informasjon. Ivo Caprinos mekaniske dukkeanimasjon var grensesprengende og en verdenssensasjon i 1975. Kjell Aukrusts frodige og underfundige persongalleri er intet mindre enn enestående. Få om noen norske filmer kan smykke seg med en slik mengde one-liners og kanoniserte filmsitater: ”Jasså, døkk sit og glor?”. Ola Lund Renolen

What can be said about Pinchcliffe Grand Prix that has not already been said? I was 11 years old when Pinchcliffe Grand Prix premiered in 1975. It was the first movie I bought on VHS, and the first DVD I bought, too. I have a grandfather and a son named Solan. The latter is a bit special, but for most of my generation and my parents’, Pinchcliffe Grand Prix was a great experience. Repeated re-launches makes it by far the most popular Norwegian cinema release of all time. In connection with our 8-year anniversary, we invite all 8-year-olds to a birthday party with a free movie screening. See www.kosmorama.no for more information.

Filmografi Flåklypa Grand Prix (1975) Ugler i mosen (1959)

Ivo Caprino’s mechanical puppet animation was groundbreaking and a worldwide sensation in 1975. Kjell Aukrust’s colourful and peculiar personal set of characters is nothing short of outstanding. And few, if any, Norwegian films can boast such an amount of one-liners and canonized movie quotes. Ola Lund Renolen

Flåklypa Grand Prix | Norge 1975 | Regi Ivo Caprino | Manus Kjell Aukrust, Remo Caprino, Ivo Caprino, Roller Wenche Foss, Leif Juster, Kari Simonsen, Toralv Maurstad | Spilletid 88 min | Format DCP Distribusjon Caprino Studios | Språk norsk tale

Kjell Syversen

kosmorama 2012

111


Kosmoramas 8-årsfest

Jakten på nyresteinen Vibeke Idsøe Vibeke Idsøe (f. 1965) studerte teatervitenskap ved Tisch Scholl of Arts i New York, og debuterte som filmregissør med Jakten på nyresteinen i 1996. Hun har også skrevet manus til spillefilmen Asfaltenglene (2010).

Filmografi 37 og et halvt (2005) Karlsson på taket (2002) Jakten på nyresteinen (1996)

Simen skal være med bestefar til København på gjenforeningskonsert med det gamle jazzorkesteret. Bestemor var sangerinne og hadde ”Skandinavias råeste stemme”. Hun døde for 31 år siden. Bestefar blir blank i øynene når han snakker om henne.
Natten før de skal reise får bestefar alvorlige smerter i magen. De er på en øy og har ikke telefon. Simen blir veldig redd, men Teddybjørnen vet råd; Simen kan trylle seg så liten som en bitteliten prikk og klyve inn i bestefars munn og finne ut hva som er i veien. Som foreslått, så gjort.

Simen is travelling with Grandpa to Copenhagen for the reunion concert with the old jazz orchestra. Grandma was a singer and had “Scandinavia’s most awesome voice.” She died 31 years ago. Grandpa gets teary eyed whenever he talks about her. The night before they leave, Grandpa gets a bad stomachache. They are on an island with no telephone. Simen is very scared, but Teddy Bear knows what to do; Simen can make himself as small as a tiny dot and climb into Grandpa’s mouth to find out what’s wrong.

Slik starter Simens eventyr i Bestefars kropp. Der inne treffer han den snusfornuftige hvite blodcellen Karta, som litt motvillig tilbyr seg å være Simens guide i jakten på det som plager bestefaren - en nyrestein. Underveis treffer de det søte røde blodlegemet Alveola og sammen legger de tre ut på en farefull reise i skumle og vakre landskap.

This is how Simen’s adventures inside Grandfather’s body starts. Inside, he meets the white blood cell Karta who reluctantly offers to be Simen’s guide in the search of what is bothering his grandfather - a kidney stone. Along the way they meet the sweet red blood cell Alveola and together the three embark on a perilous journey through eerie and beautiful landscapes.

Kosmorama

Kosmorama

Jakten på nyresteinen | Norge 1996 | Regi Vibeke Idsøe | Manus Vibeke Idsøe | Roller Torbjörn T. Jensen, Jenny Skavland, Benjamin Helstad | Spilletid 91 min | Format 35mm | Distribusjon NB | Språk norsk tale

112

kosmorama 2012


Kosmoramas 8-årsfest

lorax - skogens vokter chris renaud Chris Renaud er utdannet illustratør og jobbet lenge som grafisk designer. Han kom etterhvert over i filmindustrien og ble nominert til Oscar for beste animerte kortfilm med No Time for Nuts i 2006. Regidebuterte med spillefilm i 2010.

Filmografi Lorax - Skogens vokter (2012) grusomme meg (2010)

En av USA største barnebokforfattere, Dr. Seuss, har skapt en ny grinebiter. Han heter Lorax, og har mange likhetstrekk med forfatterens andre grønnhårede skapning, Grinchen. Begge er de gretne og til tider litt sjarmerende. I denne herlige animasjonsfilmen møter vi en 12 år gammel gutt som søker etter den ene tingen som kan få ham til å vinne hjertet til drømmedama. For å finne dette må han bli kjent med vesenet Lorax, som gjør alt for å beskytte sin verden mot inntrengere. Filmen er basert på forfatteren Dr. Seuss sin barnebok The Lorax, som også er kjent for bøker som Katten i hatten, Grinchen som stjal julen og Horton redder en hvem. Filmen er en samproduksjon fra Universal Pictures og Illumination Entertainment, teamet bak HOPP og GRUSOMME MEG. Vi gleder oss til å bli dratt inn i en sprelsk og eventyrlig verden sammen med nye og fantastiske karakterer. Katharina Mila Hesby

Dr. Seuss’ The Lorax | USA 2012 | Regi Språk norsk tale

One of America’s largest children’s authors, Dr. Seuss, has created a new and grumpy character. His name is Lorax, and has many similarities with the author’s second green-haired creature The Grinch. Both are moody, and sometimes a little charming. In this delightful animated film, we meet a 12-year-old-boy who searches for the one thing that can make him win the heart of the girl of his dreams. To find this, he must be familiar with the story of Lorax. The film is based on the author Dr. Seuss’s children’s book The Lorax, who is also known for books like The Cat in the Hat, How the Grinch Stole Christmas and Horton Hears a Who!. The film is a co-production from Universial Pictures and Illumination Entertainment, the team behind HOP and DESPICABLE ME. Get ready to be drawn into the magical world of LORAX. Katharina Mila Hesby

Chris Renaud | Manus Cinco Paul, Ken Daurio | Spilletid 94 min | Format DCP | Distribusjon UIP

kosmorama 2012

113


Kosmoramas 8-årsfest

piratene!

Peter Lord, Jeff Newitt Peter Lord (f. 1953 i Bristol, England) var med og etablerte Aardman Studios, ved siden av Pixar kanskje det mest toneangivende animasjonsselskapet i verden. Han var produsent for de filmene selskapet laget, men med Flukten fra hønsegården tok han også regien. Jef Newitt er mest kjent for kortfilmen Loves Me, Loves Me Not (1995).

Filmografi Piratene! (2012) Flukten fra hønsegården (2000)

Langt ute på det åpne hav møter vi den skjeggete og mindre vellykkede Pirat-Kapteinen. Med et uflidd mannskap om bord på sin skute, lever de alle med en drøm: Å slå sine bitre rivaler Svarte Bellamy og Huggert-Liz. Vi følger dem på deres elleville reise i kampen om den ettertraktede prisen ”Årets Pirat”. En kamp som tar oss fra den eksotiske Blodøya, til de tåkefulle gatene i det viktorianske London. Fra skaperne av den humoristiske animasjonsfilmen FLUKTEN FRA HØNsEGÅRDEN kommer enda en lunefull komedie fylt med fine farger og gode karakterer. Vi som publikum har allerede et godt kjennskap med pirater på film, og vi har lært oss å like dem på deres røveriske og gøyale måte å være på. Vi vil heller ikke bli skuffet i denne filmen, for piratene på denne skuta er klare for å ta oss med inn i deres energiske og spennende verden.

Far out on the open sea, we meet the bearded and less successful Pirate Captain. With an unkempt crew on board on the ship, they all live with one hope: To beat their bitter rivals Black Bellamy and Cutlass Liz. We follow them on their wild journey in the battle for the coveted prize “Pirate of the Year”, a struggle that takes us from the exotic Blood Island, to the fog filled streets of the Victorian London. From the makers of the humorous animation film CHICKEN RUN, comes another whimsical comedy filled with fine colors and good pictures. We already have a good relation with pirates on film, and we have learned to like their funny way to act. We will not be disappointed in this movie either, because the pirates on this ship are ready to take us into their energetic and exciting world. Katharina Mila Hesby

Katharina Mila Hesby

Piratene! | Storbritannia, USA 2012 | Regi Peter Lord, Jeff Newitt | Manus Distribusjon Walt Disney Studios Motion Pictures Norway | Språk norsk

114 kosmorama 2012

Gideon Defoe | Spilletid 88 min | Format DCP tale


Kosmoramas 8-årsfest

Småen

Charlie Chaplin Det er egentlig ikke nok plass til å skrive en biografi om Charlie Chaplin. Han ble født 16. april 1889 i London, reiste til USA og ble verdens kanskje aller største filmstjerne. Chaplin døde 25. desember 1977 i Sveits.

”A picture with a smile - and perhaps, a tear”. Slik starter Charlie Chaplins første langfilm, Småen, en filmhistorisk klassiker om landstrykeren og den foreldreløse guttungen. Denne rørende historien fortelles i en herlig miks av drama, samfunnskritikk og nyskapende komikk, og fremviser Chaplins unike evne til å blande slapstick og patos.

“A picture with a smile - and perhaps, a tear.” This is how Charlie Chaplin’s first feature film starts. The Kid is a classic film about the tramp and an orphan boy. This touching story is told in a wonderful blend of drama, social commentary and innovative comedy, and displays Chaplin’s unique ability to mix slapstick with pathos.

I følge Chaplin-biografer er Småen direkte knyttet til flere hendelser i Chaplins liv. Det sterke båndet mellom landstrykeren og guttungen var et resultat av Chaplins sorg over å ha mistet sin førstefødte sønn like før produksjonen av filmen startet. I tillegg var det mye dramatikk knyttet til selve produksjonen da Chaplin gjennomgikk en stygg skilsmisse som nesten satte en stopper for filmen. I 2012 tar The Artist en hel filmverden med storm med sitt nostalgiske uttrykk, men i 1921 satte Småen standarden for generasjoner som fulgte. Filmhistorien lever videre i Chaplins ånd!

According to biographies about Chaplin, The Kid is directly related to several events in Chaplin’s life. The strong bond between the tramp and the kid was a result of Chaplin’s grief over losing his first-born son shortly before production of the film began. In addition, there was a lot of drama associated with the production when Chaplin went through an ugly divorce that almost put a stop to the film. In 2012, The Artist is taking the entire film world by storm with its nostalgic expression, but in 1921 The Kid set the standard for generations to come. Film history lives on in Chaplin’s spirit!

Kosmorama

Filmografi Grevinnen fra Hong Kong (1967) En konge i New York (1957) Rampelys (1952) Monsieur Verdoux (1947) Diktatoren (1940) Moderne tider (1936) Byens lys (1931) Gullfeber (1925) Småen (1921)

Kosmorama

Kid, The | USA 1921 | Regi Charlie Chaplin | Manus Charlie Chaplin | Roller Charlie Spilletid 68 min | Format 35mm | World Sales MK2 S.A | Språk stum

Chaplin, Edna Purviance, Jackie Cogan

kosmorama 2012

115


Spesialvisninger

the gunness mystery Stephen Ruminski Stephen Ruminski fra La Porte, Indiana er en framgangsrik forfatter, regissør og redigerer. Han er ansatt hos CVM Productions i hjemstaten hvor han arbeider mye med reklamefilm.

Filmografi The Gunness Mystery (2011)

Belle Gunness har den tvilsomme æren av å være kjent som en av de verste seriemorderne i amerikansk historie. Hun var født Brynhild Paulsdatter Størset 11. November 1859 i Selbu, og reiste fra Selbu til Chicago i 1881 og bosatte seg der. I 1900 skal hun ha drept sin første ektemann. Frem til sin egen død i 1908 hadde hun drept to ektemenn, flere stebarn og en rekke friere. Dokumentaren THE GUNNESS MYSTERY er ingen film i tradisjonell forstand. Det er en serie med fascinerende stillbildedokumentasjon med kommentarspor. Som fortelling fungerer det utmerket, og i den grad det finnes dokumentert visshet om de historiske fakta er de samlet i denne dokumentaren. Etter filmen blir det et foredrag med Torger Størseth fra Selbu og Tydal historielag, Norges fremste ekspert på Belle Gunness. Manusforfatter Bruce R. Johnson og regissør Stephen Ruminski presenterer filmen før forestillingen og deltar i en debatt med publikum etter Størseths foredrag. Ola Lund Renolen Gunnes Mystery, The | USA 2010 | Regi Stephen Ruminski | Manus World Sales Bruce R. Johnson | Språk engelsk tale

116 kosmorama 2012

Belle Gunness has the dubious distinction of being known as one of the worst serial killers in American history. She was born Brynhild Paulsdatter Størset on November 11, 1859 in Selbu. She traveled from Selbu in 1881 and settled in Chicago. In 1900, she supposedly killed her first husband. By the time of her death in 1908 she had killed two husbands, several of her stepchildren and a host of suitors. The documentary The Gunness Mystery is not a movie in the traditional sense. It’s a series of fascinating snapshots with commentary documenting the story. As a story it works well, and to the extent there is documented knowledge about the historical facts, they are gathered in this documentary. The screening will be followed by a lecture by Guness expert Torger Størseth from Selbu and Tydal Historical Society. Scriptwriter Bruce R. Johnson and director Stephen Ruminski will be present at the screening with an introduction and a Q&A. Ola Lund Renolen

Bruce R. Johnson | Spilletid 39 min | Format HD


Spesialvisninger

kon-tiki

thor heyerdahl Thor Heyerdahl (f. 1914, d. 2002) er verdens mest kjente nordmann, kanskje aller best kjent for den mye omtalte Kon-Tiki-ekspedisjonen over Stillehavet. Han var også eksperimentell arkeolog, forfatter og eventyrer. Dokumentaren Kon-Tiki er en av fire dokumentarer han laget.

28. april 1947 la Thor Heyerdahl og hans mannskap ut fra havnebyen Callao i Peru med en balsaflåte de kalte Kon-Tiki. De ønsket å krysse Stillehavet og vise at dette kunne ha vært gjort i forhistorisk tid. Formålet med ekspedisjonen var å undersøke om det var praktisk mulig for Perus urinnvånere, inkaene og deres forgjengere, å nå fram til øyene langt ute i det åpne Stillehavet. 101 dager senere, etter å ha krysset 8000 km av Stillehavet, ble flåten skylt i land på Raroia-revet langt inne i Polynesia. Ekspedisjonen var vellykket. Thor Heyerdahl så på sin ekspedisjon som et arkeologisk maritimt eksperiment og lite ante han at Kon-Tiki ekspedisjonen senere skulle fremstå som en av de mest omtalte ekspedisjonene noen sinne.

On April 28 1974, Thor Heyerdahl and his crew embarked a homemade balsa raft called KonTiki from port Callao in Peru. They wanted to cross the Pacific Ocean to show that it could also have been done in prehistoric times. The purpose with the expedition was to investigate if it was realistically possible for Peru’s indigenous people, Incas and their predecessors to reach the islands far out in the Pacific Ocean. 101 days later, after crossing 8000 km of the Pacific Ocean, the vessel washed ashore at Raroia Reef in Polynesia. The expedition was a success. Thor Heyerdahl regarded his expedition as an archaeological maritime experiment. Little did he know that the Kon-Tiki expedition would later be known as one of the most discussed sea-expeditions ever.

Filmen vant Oscar for beste dokumentar i 1951, noe som førte til at boken om ekspedisjonen gikk sin seiersgang verden rundt, oversatt til 70 språk og solgt i millioner av eksemplarer.

The film won the Oscar for best documentary in 1951 which led the book to go worldwide, being translated into 70 languages and sold in millions of copies.

Kon-Tiki Museet Kon-Tiki | Norge 1951 | Regi

Filmografi Ra (1972) Aku-Aku (1960) Galapagos (1955) Kon-Tiki (1951)

The Kon-Tiki Museum

Thor Heyerdal | Spilletid 70 min | Format DCP | Print Source Kon-Tiki Museet | Språk norsk tale

kosmorama 2012

117


Vi leter etter de gode hodene i kinosalen

Ønsker du å forstå følelsene som vekkes i møtet med film? Vil du vite hvordan filmuttrykket endret seg da det ble mulig å spille inn film med lyd eller hvordan Tarantino har brutt med amerikansk mainstream? Vil du lære hvordan du jobber med kamera, film og produksjon? Hvor viktig bildets plassering er i reklameannonser? Vil du vite hvem som «eier» nyhetene? Og forstå de levende bildenes betydning som kunst- og kulturuttrykk? Ved NTNU kan du studere filmvitenskap, film- og videoproduksjon og medievitenskap.


Work in Progress

Work in progress: Det viktigste er forbi I Det viktigste er forbi møter vi Janne og William, som var kjærester da de var unge. Etter forholdets slutt har William vært borte i tjue år, men nå står han der, midt på gulvet på Jannes arbeidsplass og ber henne om å bli med. Hun blir med. De drar langt inn i skogen og lever isolert sammen, men møter etterhvert Williams bror, Ruud. Det er disse tre dramaet utspiller seg mellom, nå som det alltid har gjort.

In All That Matters is Past, we meet Janne and William, who where together when they were young. After the relationship ended, William has been gone for twenty years, but now he’s right there in front of her at her workplace. He asks her to come along, and she does. They live isolated in the woods until they encounter William’s brother Ruud. The drama now revolves around these three people, as it always has.

Sara Johnsen (f. 1970) fikk sitt gjennombrudd som filmregissør allerede med debutfilmen Vinterkyss (2005), eller egentlig før, siden hun regisserte et segment av den velkjente episodefilmen Folk flest bor i Kina fra 2002. Den ambisiøse Upperdog (2009) vant fem Amanda-priser. Rollene i Det viktigste er forbi spilles av Maria Bonnevie, Kristoffer Joner og svenske David Dencik, som nylig har vært å se i Tomas Alfredsons spionthriller Muldvarpen .

Sara Johnsen (b. 1970) got her breakthrough as a film director with her first feature Kissed by Winter (2005), or even before that, with her segment in renowned episode film Most People Live in China from 2002. Her ambitious Upperdog won five Amanda awards. The parts in All That Matters is Past are played by Maria Bonnevie, Kristoffer Joner and Swedish David Dencik, recently seen in Tomas Alfredson’s spy thriller Tinker Tailor Soldier Spy.

Sara Johnsen og produsent Turid Øversveen presenterer prosjektet og viser klipp. Det viktigste er forbi har premiere 12. oktober 2012.

Sara Johnsen and producer Turid Øversveen present the project and show film clips. All That Matters is Past premieres on October 12, 2012.

kosmorama 2012

119


Spesialvisninger

Work in progress: Verden venter Tre nyutdannede skuespillere arbeider som servitører i Oslo en sommer.
De bruker all sin intelligens for å få mest mulig tips. De skal starte et aksjeselskap og kjøpe et hus, og blir våre guider inn i filmen som åpner opp for en verden full av mennesker som gjør ting de ikke vil og spiller roller de ikke vet hvorfor de spiller. er den første langfilmen regissør Mariken Halle og fotograf Clara Bodén lager etter at de avsluttet filmstudiene ved Filmhögskolan i Göteborg med eksamensfilmen Kanske i morgon (se side 57). Med Verden venter fortsetter Halle og Bodén sitt særegne prosjekt i krysningspunktet mellom fiksjon og dokumentar, men ambisjonsnivået øker. Duoen, sammen med Ronja Svenning Berge, produserer film under navnet Vapen och Dramatik, et navn som har kommet for å bli, både i norsk og svensk film.

Three actors, just graduated, work as waiters in Oslo during a summer. The utilize all their intelligence to glean maximum tips from their customers. They’re going to found a company and buy a house, and they’re our guides into this film which lets us into a world where people do things they don’t want to and play roles they don’t know why they’re playing.

Verden venter

Mariken Halle og Clara Bodén presenterer prosjektet og viser filmklipp. Verden venter har premiere i 2013.

120 kosmorama 2012

is the first feature from director Mariken Halle and cinematographer Clara Bodén after their graduation work at Filmhögskolan in Gothenburg, Maybe Tomorrow (see page 57). The World is Waiting continues their unique exploration of the intersection between documentary and fiction, but the levels of ambition are rising. The duo, along with Ronja Svenning Berge, produce their film under the label Vapen och Dramatik, a label to be reckoned with both in Norway and Sweden. The World is Waiting

Mariken Halle and Clara Bodén present the project and show film clips. The World is Waiting premieres in 2013.


Work in Progress

Work in progress: Kon-Tiki De gjorde gigantsuksess i Norge med Max Manus, og nå er gutta snart tilbake med enda en storfilm. Fra nasjonalhelten Manus går turen nå til verdens mest berømte nordmann, Thor Heyerdahl. Spillefilmen Kon-Tiki blir noe av det mest storslåtte som filmnasjonen Norge har produsert noensinne, og de første skikkelige smakebitene får du på Kosmorama!

They enjoyed enormous national success with Max Manus, and now the boys are back - soon - with a new blockbuster. From national hero Manus they move on to the most famous Norwegian in the world, Thor Heyerdahl. Feature film Kon-Tiki will be the most grandiose Norwegian movie production ever, and the first real tastes are handed out at Kosmorama!

Joachim Rønning (f. 1972) og Espen Sandberg (f. 1971) er et radarpar som har laget film sammen siden ungdomstiden. De spillefilmdebuterte med den amerikanske filmen Bandidas, og de fikk hele Norge på kino med Max Manus. Til å spille Heyerdahl har de fått dyktige og anerkjente Pål Sverre Valheim Hagen, et tilsynelatende perfekt valg. Produksjonen er på kjempebudsjett, innspillingen har foregått i flere verdensdeler, og digitale effekter og etterarbeid er massivt og ambisiøst.

Joachim Rønning (b. 1972) and Espen Sandberg (b. 1971) have made movies together since youth. They made their debut feature Bandidas in the US, and they lured the entire Norwegian population, so to speak, to the cinemas with Max Manus. For the part of Heyerdahl, they have the talented and highly praised Pål Sverre Valheim Hagen, a perfect choice. The production is big budget, the shoot has been done on several continents and the post production and digital effects are massive and ambitious.

Regissørene Joachim Rønning og Espen Sandberg tar med seg produsent Aage Aaberge til Kosmorama, der de for første gang presenterer prosjektet og viser filmklipp for publikum. Kon-Tiki har premiere 24. august 2012.

Directors Joachim Rønning and Espen Sandberg bring producer Aage Aaberge with them to Kosmorama, where for the first time they will treat the audience to a presentation, with film clips, of the project. Kon-Tiki premieres August 24, 2012.

kosmorama 2012

121


Pitchekonkurransen For åttende år på rad inviterer vi norske filmskapere til å presentere sin filmidé foran publikum og vår pitchejury; Erlend Loe, Karin Julsrud og Harry Guttormsen. Elleve deltakere er plukket ut fra i alt 108 innsendte bidrag til konkurransen. De får 7,5 minutt hver på å gjøre et godt inntrykk, og ytterligere 7,5 minutter på å svare på spørsmål fra juryen. For festivalpublikum er dette en både nervepirrende og underholdende opplevelse, og for bransjen og talentspeiderne er Filmpitchen et must.

For the eighth time, we invite Norwegian filmmakers to present their idea in front of an audience and the distinguished jury: Erlend Loe, Karin Julsrud and Harry Guttormsen. Eleven competitors are chosen from the 108 submitted contributions, and they get 7,5 minutes each to make an impression, then 7,5 minutes to answer questions from the jury. For the audience, it’s both an exciting and entertaining experience, and for the professionals and the talent scouts, the Film Pitch is a must.

Én heldig deltaker vil under den offisielle åpningen av festivalen senere på kvelden bli kåret til vinner av heder, ære og 100 000 kroner i utviklingsstøtte. Kanskje blir dette det virkelige steget inn i filmbransjen. Vi ønsker velkommen til pitchekonkurranse i Liv Ullmann-salen tirsdag 20. mars kl. 11.00.

During the official festival opening later in the evening, the winner will be announced, and the prize is honour, glory and a NOK 100 000 development grant. Maybe this will be definitive step into the movie business. We welcome you to Liv Ullmann-salen at 11.00AM on Tuesday March 20th.

122 kosmorama 2012


Mirakelseminaret 2012 For fjerde år på rad inviterer Kosmorama spillefilmbransjen til Mirakelseminaret. Igjen samler vi film-Norge på Stiklestad Nasjonale Kultursenter i Verdal, 19.-20. mars.

For the fourth year running, Kosmorama invite feature filmmakers to Mirakelseminaret. The Norwegian film business will once again gather at Stiklestad Nasjonale Kultursenter in Verdal, March 19-20.

Årets seminar er i hovedsak viet skuespillerens arbeid i film. Hva vil det si å være filmskuespiller, og hva er det egentlig skuespillerne gjør? På Mirakelseminaret dag én, Yrke: Filmskuespiller, foretar vi et dypdykk i karrierene til to av Norges ledende filmskuespillere, Kristoffer Joner og Anders Baasmo Christiansen. I tillegg kommer Kristofer Hivju rett fra Hollywood, med erfaring fra store produksjoner og krevende auditions. Mirakelseminaret er også et forum der nye talenter møter den etablerte bransjen, og vi har døpt seminarets andre del Nye veier, nye historier? for å sette fokus på hvordan vi skal lage god film og hva de gode filmene skal handle om. Vi møter bl.a. regissørene Iram Haq og Mariken Halle.

This year’s seminar is mainly devoted to the actor’s work in film. What does it mean to be a film actor, and what does the actors really do? On day one of Mirakelseminaret, we delve into the careers of two of Norway’s leading film actor, Kristoffer Joner and Anders Baasmo Christiansen. In addition, Kristofer Hivju comes straight from Hollywood, with new acting and auditioning experience. Mirakelseminaret is also a forum where new talents and established industry meet, the second part of the seminar focus on how to make good films and what good films should be about. We meet, among others, directors Iram Haq and Mariken Halle.

Mirakelseminaret arrangeres i samarbeid med Filmforbundet, Produsentforeningen, Norske filmregissører, Norsk skuespillerforbund, Dramatikerforbundet, Midtnorsk Filmfond, Film & Kino og Verdal kommune. Seminaret er et lukket arrangement.

Mirakelseminaret is presented by the Norwegian Film Union, the Norwegian Film and TV Producers’ Association, the Norwegian Film Directors Guild, the Norwegian Actors’ Equity Association, the Norwegian Playwrights’ Association, Mid Norwegian Film Fund, Film & Kino and the Verdal Municipality.

kosmorama 2012

123


onsdag 21.mars kl 18.30 i Nova 8

2012 dommedag?

Med dette miniseminaret etablerer Kosmorama og NTNU et samarbeid som vi håper skal bli langvarig og til gjensidig nytte for oss begge og vårt kunnskapshungrige og nysgjerrige publikum. Som professor Asbjørn Dyrendal har påpekt er det varslet dommedag hver uke, men 21. Desember 2012 står i en særstilling hva dommedagsprofetier angår. De fleste vil automatisk koble Mayakalenderen til dette og vi har alle et begrep om at Hollywood alltid har forlystet seg på disse profetiene og nesten masseprodusert katastrofefilmer om verdens undergang.

Kosmorama ønsker å komme bak mytene, invitere fagkompetansen på NTNU fra både filmvitenskap og religionsvitenskap til å si noe om hvordan dette henger sammen.

Dette kommer til å bli både lærerikt og spennende, kanskje til og med litt morsomt?

En katastrofe for familien?

Apokalypse 2012!

I den amerikanske katastrofefilmen er det ulike ytre trusler som truer verden slik vi kjenner den; invasjoner fra ytre rom eller eksplosjoner fra jordens indre.

Den 21. Desember 2012 er blitt etablert som den store, nye dommedagsdatoen. Men er det dommedag i tradisjonell forstand? Hvor kommer forstillingene fra og hvordan ser de ut?

Anne Gjelsvik, professor i filmvitenskap Insitutt for kunst og medievitenskap

Asbjørn Dyrendal, professor IAR institutt for arkeologi og religionsvitenskap


I sitt foredrag vil Anne Gjelsvik diskutere hvordan katastrofen kanskje først og fremst handler om det nære og familiære, og hvordan disse filmene diskuterer tradisjonelle verdier. Hennes påstand er at filmene framstiller den amerikanske kjernefamiliens krise idag, enten filmen framstiller

fortid eller framtid, og hun vil bruke Apocalypto og 2012 som hovedeksempler. Asbjørn Dyrendal vil ta utgangspunkt i floraen av dokumentar/informasjon/ propaganda filmer som finnes om temaet. Han vil bruke eksempler fra filmen The Quickening, en informasjonsfilm som New Age-bevegelsen ”Awakening

as One” har produsert og dokumentaren Beyond 2012 produsert av UFO-TV.com. Jesper Aagaard Petersen vil gjennom filmene Left Behind og The Omega Code diskutere denne alternative virkelighet, som gir mening til livet fra fødsel til død og fra skapelse til dommedag.

En fjern torden: Kristne dommedagsfortellinger på det store lerret I USA finnes en lang tradisjon for konservative kristne fremstillinger av endetiden. Den eksisterer parallelt med Hollywoods spetakler, og selv om inspirasjonen går begge veier, snakker vi her om en særlig populærkultur laget av og for kristne, hvor innholdet er skriften, mens formen er Hollywood. Jesper Aagaard Petersen, førsteamanuensis, PLU (Program for lærerutdanning)


Index

index Festivaltittel

Originaltittel

Regissør

Land

Side

1/2 Revolution. ............................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 Revolution.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shargawi, Omar & El Hakim, Karim.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danmark.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 11 Flowers......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wo 11.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xiaoshuai, Wang.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 11.11.11........ .......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.11.11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bousman, Darren Lynn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA, Spania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 17 Girls................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Filles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coulin, Delphine & Coulin, Muriel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 24 konserter på 24 timer...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 konserter på 24 timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen, Petter Schanke.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 678 Kairo... ......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diab, Mohamed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egypt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 2012........................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emmerich, Roland.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Apocalypto. ....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apocalypto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gibson, Mel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Apollo 18............................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apollo 18.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . López-Gallego, Gonzalo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA, Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Arirang....... ......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arirang.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kim Ki-duk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sør-Korea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Avalon. ................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avalon.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersén, Axel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sverige.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Avé. ......................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bojanov, Konstantin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulgaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Awakening, The............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Awakening, The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Murphy, Nick.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storbritannia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Backyard. . .......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Backyard.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svensson, Árni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Island. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Bob Hund: Det Dubbel-Exponerade Gömstället. . . . . . . . . . . . . . . Bob Hund: Det Dubbel-Exponerade Gömstället.. . . . . . . . Magnusson, Peter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sverige.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Bombay Beach.............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bombay Beach.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Har’el, Alma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 British Guide to Showing Off, The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . British Guide to Showing Off, The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benstock, Jes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storbritannia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Bullhead.... .......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rundskop.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roskam, Michaël R.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Café de Flore................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Café de Flore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vallé, Jean-Marc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Chinese Take-Away. ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un cuento chino.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borensztein, Sebastian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argentina, Spania.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Code Blue........................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code Blue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antoniak, Urszula.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederland.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Control Tower................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanseitou.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Takahiro, Miki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Corman’s World........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corman’s World. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stapleton, Alex.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Cracks in the Shell.................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Die Unsichtbare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schwochow, Christian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tyskland.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Crulic - the Path to Beyond................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crulic - drumul spre dincolo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damian, Anca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Romania, Polen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Day He Arrives, The................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Book chon bang hyang.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hong Sangsoo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sør-Korea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Declaration of War. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Guerre est declaree.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Donzelli, Valerié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Disintegration, The. .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Désintégration, La. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faucon, Philippe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Dusk.............. .......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bein HaShmashot.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zingman, Alon.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Israel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Eames: The Architect & The Painter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eames: The Architect & The Painter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cohn, Jason & Jersey, Bill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Elena..................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elena.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zvyagintsev, Andrey.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Russland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 El Gusto. .... ......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Gusto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bousbia, Safinez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algerie, Frankrike, Irland.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Elisa K.................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elisa K.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadena, Jordi & Colell, Judith.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 En katt i Paris................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Une vie de chat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felicioli, Jean-Loup & Gagnol, Alain.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Exchange, The................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hahithalfut.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolirin, Eran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Israel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Faust..................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faust.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sokurov, Aleksandr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tyskland, Russland.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Flowers Of Evil.............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fleurs du mal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dusa, David.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Flåklypa Grand Prix. ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flåklypa Grand Prix.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caprino, Ivo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 From Seoul to Varanasi.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varanasi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeon Kyu-hwan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sør-Korea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Giants, The....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les géants.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lanners, Bouli.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Guard, The........................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guard, The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McDonagh, John Michael. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irland.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Gunnes Mystery, The................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gunnes Mystery, The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruminski, Stephen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Hara-kiri: Death of a Samurai.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ichimei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miike, Takashi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Haywire............................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haywire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soderbergh, Steven.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 House Of Tolerance. ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L’apollonide (Souvenirs de la maison close). . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonello, Bertrand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Hunger Games, The................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hunger Games, The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ross, Gary.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 In The Open...................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El campo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bélon, Hernán.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argentina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Into The Abyss................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Into The Abyss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herzog, Werner.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanada, Tyskland.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

126 kosmorama 2012


Index

Festivaltitler Festivaltittel

Originaltittel

Regissør

Land

Side

Invader, The..................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L’envahisseur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provost, Nicolas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Iron Sky...... ......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iron Sky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vuorensola, Timo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finland, Tyskland, Australia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Island, The........................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Island, The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalev, Kamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulgaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Jag ä min egen Dolly Parton. ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jag ä min egen Dolly Parton.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nettelbladt, Jessica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sverige.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Jakten på nyresteinen............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakten på nyresteinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idsøe, Vibeke.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Jiro Dreams of Sushi............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jiro Dreams of Sushi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gelb, David. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Kanske i morgen.......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanske i morgen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halle, Mariken.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sverige.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Kill List....... .......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kill List. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheatley, Ben.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storbritannia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Knuckle...... ......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knuckle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palmer, Ian.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irland.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Kon-Tiki.............................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kon-Tiki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heyerdahl, Thor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sverige, Norge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Kotoko.................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kotoko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tsukamoto, Shinya.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Las Acasias. ..................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las Acasias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giorgelli, Pablo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argentina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Last Winter....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L’Hiver dernier.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shank, John.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgia, Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Livid........................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Livide.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bustillo, Alexandre & Maury, Julien.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Lorax - skogens vokter........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Seuss, The Lorax.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Renaud, Chris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Miss Bala.. .......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miss Bala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naranjo, Gerardo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mexico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Monsieur Lazhar......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monsieur Lazhar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Falardeau, Philippe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Noma at Boiling Point............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noma på kogepunktet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vorting, Christian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danmark.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Nothing Personal. ...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nothing Personal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antoniak, Urszula.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederland.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Orator, The....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O le Tulafale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tamasese, Tusi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samoa, New Zealand.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Other F Word, The....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Other F Word, The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nevins, Andrea Blaugrund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Outside Satan. ................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hors Satan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dumont, Bruno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Pangpangbröder, 53 scener från en barndom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pangpangbröder, 53 scener från en barndom. . . . . . . . . . . . . Danielsson, Axel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sverige.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Piratene!............................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Pirates! Band of Misfits.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lord, Peter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storbritannia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Polisse................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maïwenn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Poongsan. .......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poongsan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaihong, Juhn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sør-Korea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Rabat............ .......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rabat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ponten, Victor & Taihuttu, Jim.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederland.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ringing in Their Ears............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gekijouban Shinsei kamatte-chan: Rokkun rôru wa nari tomaranai. Irie, Yu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Rough Hands................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ayadin Khashina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asli, Mohamed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marokko.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Salesman, The............................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Vendeur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilote, Sébastien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Shut Up Little Man! An Audio Misadventure.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shut Up Little Man! An Audio Misadventure.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bate, Matthew.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Australia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Silver Cliff, The.............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O abismo prateado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ainouz, Karim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brasil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Simple Life, A................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tao Jie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hui, Ann.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hong Kong, Kina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Småen......... ......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kid, The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chaplin, Charlie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Source, The. ..................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Source Des Femmes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mihaileanu, Radu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marokko, Frankrike, Belgia, Italia.. . . . . . . . . . . 47 Starbuck.. ............................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Starbuck.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scott, Ken.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 SuperClásico................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SuperClásico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen, Ole Christian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danmark.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Teddy Bear. ....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 timer til paradis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matthiesen, Mads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danmark.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 The Libertines: There Are No Innocent Bystanders.. . . . . The Libertines: There Are No Innocent Bystanders. . . . . . . . . . Sargent, Roger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storbritannia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Tomboy................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomboy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sciamma, Céline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Tyrannosaur.. .................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tyrannosaur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Considine, Paddy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storbritannia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Urbanized........................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbanized.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hustwit, Gary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Walk Away Renée. ....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Walk Away Renée.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caouette, Jonathan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA, Frankrike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Wetlands... ......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marécages.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Édoin, Guy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Where Do We Go Now?............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Et maintenant on va oú?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Labaki, Nadine.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libanon.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Woman in Black, The................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woman in Black, The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watkins, James.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storbritannia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Wuthering Heights. .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wuthering Heights.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arnold, Andrea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storbritannia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

kosmorama 2012

127


Index

index regissør

festivaltittel

originaltittel

Land

Side

Ainouz, Karim......................................... Silver Cliff, The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O abismo prateado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brasil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Antoniak, Urszula. .............................. Code Blue.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code Blue.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederland.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Antoniak, Urszula. .............................. Nothing Personal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nothing Personal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederland.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Arnold, Andrea...................................... Wuthering Heights.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wuthering Heights. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storbritannia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Asli, Mohamed....................................... Rough Hands.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ayadin Khashina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marokko.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Bate, Matthew........................................ Shut Up Little Man! An Audio Misadventure.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shut Up Little Man! An Audio Misadventure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Australia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Bélon, Hernán........................................ In The Open. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El campo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argentina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Benstock, Jes......................................... British Guide to Showing Off, The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . British Guide to Showing Off, The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storbritannia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Bojanov, Konstantin. ......................... Avé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulgaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Bonello, Bertrand............................... House Of Tolerance.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L’apollonide (Souvenirs de la maison close).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Borensztein, Sebastian.................. Chinese Take-Away.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un cuento chino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argentina, Spania.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Bousbia, Safinez................................... El Gusto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Gusto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algerie, Frankrike, Irland.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Bousman, Darren Lynn. ................. 11.11.11.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.11.11.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA, Spania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Bustillo, Alexandre............................ Livid.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Livide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Cadena, Jordi.......................................... Elisa K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elisa K.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Gagnol, Alain........................................... En katt i Paris.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Une vie de chat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Caouette, Jonathan............................ Walk Away Renée.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Walk Away Renée.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA, Frankrike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Caprino, Ivo. ............................................. Flåklypa Grand Prix.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flåklypa Grand Prix.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Chaplin, Charlie.................................... Småen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kid, The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Cohn, Jason.............................................. Eames: The Architect & The Painter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eames: The Architect & The Painter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Colell, Judith........................................... Elisa K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elisa K.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Considine, Paddy................................. Tyrannosaur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tyrannosaur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storbritannia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Coulin, Delphine................................... 17 Girls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Filles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Coulin, Muriel......................................... 17 Girls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Filles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Damian, Anca.......................................... Crulic - the Path to Beyond.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crulic - drumul spre dincolo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Romania, Polen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Danielsson, Axel.................................. Pangpangbröder, 53 scener från en barndom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pangpangbröder, 53 scener från en barndom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sverige.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Diab, Mohamed.. .................................... 678 Kairo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egypt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Donzelli, Valerié................................... Declaration of War.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Guerre est declaree.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Dumont, Bruno...................................... Outside Satan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hors Satan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Dusa, David............................................... Flowers Of Evil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fleurs du mal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Édoin, Guy.................................................. Wetlands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marécages.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 El Hakim, Karim................................... 1/2 Revolution.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 Revolution.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danmark.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Emmerich, Roland.............................. 2012.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Falardeau, Philippe........................... Monsieur Lazhar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monsieur Lazhar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Faucon, Philippe.. ................................. Disintegration, The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Désintégration, La.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Felicioli, Jean-Loup. ......................... En katt i Paris.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Une vie de chat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Gelb, David................................................ Jiro Dreams of Sushi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jiro Dreams of Sushi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Gibson, Mel............................................... Apocalypto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apocalypto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Giorgelli, Pablo. .................................... Las Acasias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las Acasias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argentina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Halle, Mariken........................................ Kanske i morgen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanske i morgen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sverige.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Har’el, Alma............................................. Bombay Beach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bombay Beach.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Herzog, Werner..................................... Into The Abyss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Into The Abyss.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanada, Tyskland.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Heyerdahl, Thor.................................... Kon-Tiki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kon-Tiki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sverige, Norge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Hong Sangsoo. ....................................... Day He Arrives, The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Book chon bang hyang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sør-Korea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Hui, Ann..... .................................................. Simple Life, A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tao Jie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hong Kong, Kina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Hustwit, Gary.......................................... Urbanized.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbanized.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Idsøe, Vibeke........................................... Jakten på nyresteinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakten på nyresteinen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Irie, Yu......... .................................................. Ringing in Their Ears. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gekijouban Shinsei kamatte-chan: Rokkun rôru wa nari tomaranai.. . . . . . Japan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Jaihong, Juhn. ........................................ Poongsan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poongsan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sør-Korea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Jeon Kyu-hwan...................................... From Seoul to Varanasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varanasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sør-Korea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Jersey, Bill................................................ Eames: The Architect & The Painter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eames: The Architect & The Painter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

128 kosmorama 2012


Index

regissører regissør

festivaltittel

originaltittel

Land

Side

Kalev, Kamen.......................................... Island, The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Island, The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulgaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Kim Ki-duk................................................ Arirang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arirang.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sør-Korea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Kolirin, Eran. ........................................... Exchange, The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hahithalfut.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Israel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Labaki, Nadine....................................... Where Do We Go Now?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Et maintenant on va oú?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libanon.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Lanners, Bouli....................................... Giants, The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les géants.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 López-Gallego, Gonzalo. ............... Apollo 18.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apollo 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA, Kanada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Lord, Peter................................................ Piratene!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Pirates! Band of Misfits.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storbritannia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Madsen, Ole Christian..................... SuperClásico.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SuperClásico.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danmark.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Magnusson, Peter............................... Bob Hund: Det Dubbel-Exponerade Gömstället.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bob Hund: Det Dubbel-Exponerade Gömstället.. . . . . . . . . . . . . . Sverige.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Maïwenn...................................................... Polisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polisse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Matthiesen, Mads................................ Teddy Bear.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 timer til paradis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danmark.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Maury, Julien. ......................................... Livid.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Livide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 McDonagh, John Michael.............. Guard, The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guard, The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irland.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Mihaileanu, Radu................................. Source, The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Source Des Femmes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marokko, Frankrike, Belgia, Italia.. . . . . . . . . . . 47 Miike, Takashi......................................... Hara-kiri: Death of a Samurai.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ichimei.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Murphy, Nick. .......................................... Awakening, The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Awakening, The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storbritannia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Naranjo, Gerardo.. ............................... Miss Bala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miss Bala.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mexico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Nettelbladt, Jessica.......................... I Am My Own Dolly Parton.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jag ä min egen Dolly Parton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sverige.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Nevins, Andrea Blaugrund.......... Other F Word, The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Other F Word, The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Olsen, Petter Schanke. ................... 24 konserter på 24 timer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 konserter på 24 timer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Palmer, Ian.. .............................................. Knuckle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knuckle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irland.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Petersén, Axel.. ...................................... Avalon.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avalon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sverige.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Pilote, Sébastien.................................. Salesman, The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Vendeur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Ponten, Victor......................................... Rabat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rabat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederland.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Provost, Nicolas................................... Invader, The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L’envahisseur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Renaud, Chris......................................... Lorax - skogens vokter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Seuss, The Lorax.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Roskam, Michaël R............................ Bullhead.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rundskop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ross, Gary................................................. Hunger Games, The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hunger Games, The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Ruminski, Stephen............................. Gunnes Mystery, The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gunnes Mystery, The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Sargent, Roger. ..................................... The Libertines: There Are No Innocent Bystanders.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Libertines: There Are No Innocent Bystanders. . . . . Storbritannia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Schwochow, Christian..................... Cracks in the Shell.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Die Unsichtbare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tyskland.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Sciamma, Céline.................................. Tomboy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomboy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Scott, Ken................................................... Starbuck.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Starbuck.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Shank, John.............................................. Last Winter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L’Hiver dernier.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgia, Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Shargawi, Omar.................................... 1/2 Revolution.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 Revolution.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danmark.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Soderbergh, Steven........................... Haywire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haywire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Sokurov, Aleksandr........................... Faust.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faust. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tyskland, Russland.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Stapleton, Alex. ..................................... Corman’s World. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corman’s World.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Svensson, Árni....................................... Backyard.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Backyard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Island. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Taihuttu, Jim............................................ Rabat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rabat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nederland.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Takahiro, Miki......................................... Control Tower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanseitou.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Tamasese, Tusi...................................... Orator, The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O le Tulafale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samoa, New Zealand.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Tsukamoto, Shinya............................. Kotoko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kotoko.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Vallé, Jean-Marc.................................. Café de Flore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Café de Flore.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Vorting, Christian................................ Noma at Boiling Point. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noma på kogepunktet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danmark.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Vuorensola, Timo. ............................... Iron Sky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iron Sky.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finland, Tyskland, Australia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Watkins, James..................................... Woman in Black, The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woman in Black, The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storbritannia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Wheatley, Ben.. ....................................... Kill List. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kill List.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storbritannia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Xiaoshuai, Wang................................... 11 Flowers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wo 11.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Zingman, Alon........................................ Dusk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bein HaShmashot.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Israel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Zvyagintsev, Andrey.......................... Elena.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elena.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Russland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

kosmorama 2012

129


Index

internasjonalt salg, kopikilde og distribusjon Arthaus

Dronningens gt. 16 0152 Oslo svendj@arthaus.no p: +47 22 47 46 80

Atlantic Film

P.O. Box 21123 SE-100 31 Stockholm +46 8 30 52 30 +46 8 30 52 80

Bac Films

88 Rue de la Folie Mericourt 75011 Paris p: +33 0153535252 f: + 33 01 49 29 49 60

Bombay Films LLC

8383 Wilshire Blv ste 500 Beverly Hills CA 90211 USA p: +1 310 652 0222

Bruce R. Johnson

2012 Village Road La Porte, Indiana USA 46350 mrjsc@csinet.net

Caprino Studios

Mario Caprinos vei 3 · 1367 Snarøya · p: +47 6710 8160 · f: +47 6753 9130

Cine Griot

1-29-4-2F, Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051 JAPAN

Content Media Corporation

19 Heddon Street London, W1B 4BG p: +44 20 7851 6500

Dansk Radio

DR-BF Opg 6 1. sal DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Danamrk

Det Danske Filminstitut Gothersgade 55 DK-1123 København +45 33 74 34 00 dfi@dfi.dk Distribution Workshop

Europacorp

137, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris France p: +33 1.53.83.03.03 f: +33 1.53.83.03.04 contact@europacorp.com www.europacorp.com

Europafilm

Peder Claussøns gt 2 Postboks 6812 St. Olavs plass 0130 Oslo p: 22 98 85 80 f: 22 98 85 81 post@europafilm.no

EYE Film Institute Netherlands IJpromenade 1, 1031KT Amsterdam, The Netherlands PO Box 74782, 1070 BT Amsterdam, The Netherlands p: +31(0)20 5891400 info@eyefilm.nl

Fidalgo

Gyldenløves gate 75 4614 Kristiansand S p: 38 02 40 04

The Film Collaborative 418 Bamboo Lane, Suite A Los Angeles, CA 90012

Films Distribution

34 rue du Louvre 75001 Paris p: +33 1 53 10 33 99 info@filmsdistribution.com

Finecut

4F, Incline Bldg., 891-37, Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul, KOREA p: 822-569-8777 f: 822-569-9466 cineinfo@finecut.co.kr www.finecut.co.kr

First Run Features

The Film Center Building, 630 Ninth Avenue, Suite 1213 New York, NY 10036 p: (212) 243-0600 f: (212) 989-7649

Fortissimo Films Van Diemenstraat 100 1013 CN Amsterdam p: 31 20 627 3215 market@fortissimo.nl

Global Screen GmbH

Imagina Int. Sales

Ctra. Fuencarral-Alcobendas, km. 12,450 28049 Madrid Spain p: +34 91 728 57 38 f: +34 91 728 57 39 info@imaginasales.tv

Intra Movies

Via E. Manfredi 15, 00197 Rome, Italy p: +39 06 807 72 52 f: +39 06 807 61 56 manuela.mazzone@intramovies.com www.intramovies.com

Kindergarten Media Prinsens Gate 10A, 7012 Trondheim, Norway p: 92411147 www.kindergarten.no

Kon-Tiki Museet, Bygdøynesveien 36, 0286 Oslo

Le Pacte

5 rue DARCET - 75017 PARIS France p: + 33 1 44 69 59 59

The Match Factory Balthasarstr. 79-81 D-50670 Cologne p: +49 22 15 39 70 90 info@matchfactory.de

Memento Films International 6 Cité Paradis 75010 Paris p: +33 153 34 90 20 sales@memento-films.com

MK2

55 rue Traversière 75012 Paris p: +33 144 67 30 00 clemence.perrier-latour@mk2.com

Monoduofilms

p: +49 178 187 6787 sales@monoduo.net

Level 3 119 Ghuznee Street PO Box 11 546 Wellington 6011 New Zealand p: + 64 4 382 7680 0800 659 754 f: + 64 4 384 9719

89 Fifth Avenue 306 New York, NY 10003 tel: 212.488.8877 www.elephanteyefilms.com

HanWay Films

Nonstop Entertainment

Euforia Film AS

Helion film

Nedregate 5 0551 Oslo +47 21 37 99 99

130 kosmorama 2012

24 Hanway Street London, W1T 1UH p: +44 207 290 0750

Knaperstavägen 9 117 33 Stockholm Sweden p: ++46 8 6583324 ++46 705 102034

Tromsø Internasjonale Filmfestival

Morito Beachhouse Hillside, 1003-3 Horiuchi, Hayama, Kanagawa, JAPAN 2400112 p: +81 46 876 7531 f: +81 3 6369 3250

Plexi Productions LLC

61 Greenpoint Ave #505 Brooklyn NY 11222 718-643-7300 phone 718-643-7320 fax Email: info (at) plexifilm (dot) com

Pulse Films

17 Hanbury Street Off Commercial Street London E1 6QR +44 (0) 207 426 5700

Pyramide International-

Ramonda Paris

Gl. Kongevej 137 B, 3rd Fl. DK - 1850 Frederiksberg C Denmark

3-50-5 Entopia Ogikubo #1201, Asagaya-minami Suginami-ku Tokyo 166-0004 Japan p: +81-3-5347-2501 f: +81-3-5347-2505 www.goldview.co.jp kiyo@goldview.co.jp

Elephant Eye Films

Pictures Department co. ltd

Level K

Gold View Co., Ltd.

175 Bloor Street East North Tower, Suite 1400 ON M4W 3R8 Toronto +1 416 646 2400 cmickie@e1ent.com

Treefilm

18th Levontin Street, Tel-aviv Israel. zipcode: 65112 p:+972-3-5609311 +972-3-5609312 f: +972-3-5609443 info@norma.co.il

5, rue du Chevalier de Saint George 75008 Paris p: +33.1.42.96.02.20 f: +33.1.40.20.05.51

Nasjonalbiblioteket

E1 Entertainment International

Norma Productions

22 Av. Pierre 1er de Serbie 75116 Paris p:+33 144 43 87 26

Les Films du Losange

Sonnenstraße 21 D-80331 München p: +49 89 2441295 500 f: +49 89 244195 520 info@globalscreen.de

Unit 215, 2/F InnoCentre 72 Tat Chee Road, Kowloon Tong Kowloon, 00 Hong Kong Phone: 852 2768 8678 Fax: 852-2712-8200

index

Henrik Ibsens gate 110 0255 Oslo p: 810 01 300

The New Zealand Film Commission

Döbelnsgatan 24 11352 Stockholm p: +46 86 73 99 80 info@nonstopentertainment.com

Nordisk Film Distribusjon AS Sandakerveien 118 0421 Oslo p: +47 21 54 47 00

202, Nonhyeon-dong 147-6, Gangnam-gu, Seoul 135-010 South Korea treefilm@gmail.com p: +82 10 3359 4517 f: +82 2 3447 1107

Postboks 285, 9253 Tromsø Storgata 93 b, 9008 Tromsø p: 77 75 30 90 f: 77 75 30 99 info@tiff.no

TrustNordisk ApS Filmbyen 28 2650 Hvidovre Denmark p: +45 3686 8788 f: +45 3686 8750 info@trustnordisk.com

United International Pictures Norway Postboks 7134 Majorstua 0307 Oslo p: +47 22 85 37 37

Vapen och Dramatik AS

Darres gate 20 0175 Oslo NORGE vapenochdramatik@gmail.com

91 rue de Ménilmontant Maison fond de cour 75020 Paris p: +33 662 01 32 41 pramonda@gmail.com

Walt Disney Studios Motion Pictures Norway

Scanbox Entertainment Norway A/S

Werner Herzog Film GMBH

PB 1097 Sentrum 0104 Oslo p: +47 22 39 62 62

SCIAPODE

80 quai de Jemmapes 75010 Paris France p: + 33 1 53 19 66 45 m: + 33 6 81 64 85 90 info@sciapode.net www.sciapode.net

Sf norge as

Dronningens gate 8a Postboks 639 sentrum 0106 Oslo p +47 22 00 78 00 f +47 22 00 78 01

SFI

The Swedish Film Institute Box 271 26, S-102 52 Stockholm e: registrator@sfi.se p: +46 8 665 11 00 f: +46 8 661 18 20

SND M6 Group

46 Rue Jacques Dulud 92200 Neuilly sur Seine France p: 33-14-192-7339 f: 33-14-192-7907

Storytelling Media AS Kjøpmannsgata 35 7011 Trondheim Norway pmr@storytelling.no

Postboks 456 Skøyen 0213 Oslo p: +47 24 11 73 50

Spiegelgasse 9 1010 Vienna Austria p: +43 1 5129444 f: +43 1 5129398 office@wernerherzog.com

Wide Management

40, rue Sainte-Anne 75002 Paris France p: +33 1.53.95.04.64 f: +33 1.53.95.04.65 wide@widemanagement.com www.widemanagement.com

Wild Bunch International Sales 99 rue de la verrerie 75004 Paris p: +33 1 53 01 50 30


le s p r o ductions d u trèso r presenterer

Juryens pris | c a nnes

En film av ma ï we nn 1992–2012

PÅ kIno fra 30. mars

20 år med de beste filmene fra hele verden! www.arthaus.no www.facebook.com/arthaus.no


ET ANNERLEDES OLJESELSKAP

DET NORSKE TAR DEG MED PÅ NYE EVENTYR

I FILMENS VERDEN

2011 var et eventyrlig år for Det norske, med store funn og mer enn tredobling av ressurser og børskurs

DET NORSKE STØTTER KOSMORAMA www.detnor.no

Profile for Torbjørn Grav

Kosmoramakatalog 2012  

Katalog for Kosmorama Trondheim internationale filmfestival 2012

Kosmoramakatalog 2012  

Katalog for Kosmorama Trondheim internationale filmfestival 2012

Advertisement