SYD FOR KONGEÅEN

Page 1

EN REJSE I GRÆNSEOMRÅDET At indfange nyt er rejsens formål, når man rejser ud. At rejse ud kan også være at rejse ind i noget, fx sit eget land. Man rejser ind i noget, når man rejser ud.

Tommy Flugt Sønderjylland

SYD FOR KONGEÅEN Vejen til Ribe


Syd for kongeåen I det sønderjyske, hvor ingen lov gjaldt og hvor man befandt sig uden for lov, ret, mål og andre snærende bånd i lang tid og hvor ingen rigtig ville vedkende sig dem, levede og lever en selvstændig befolkning i en egn, der er noget for sig og aldeles dejlig at færdes i. Smuk og udfordrende og uden for som Sønderjylland selv. Det sydlige Danmark har altid været anderledes end resten af landet, netop fordi det engang var uden for og stadig har mindelser om den gang. Og det er ikke det værste der kan ske for en egn, for den får en selvstændighedstrang, som andre kun kan misunde den. Og skulle det knibe med at føle fællesskab, slynger de bare deres Mojn ud og har vundet ethvert verbalt slag. Resten klarer kaffebordet. Centralt ligger Vojens som en prik mellem forbindelsen fra Haderslev østpå ved Lillebælt til Gram og Ribe og Vadehavet i vest. En egn der har været tabt engang i en krig og er kommet tilbage igen har sin egen historie indbygget i det sønderjyske dna. Det fylder ikke meget i dag, men det er der. Andre historier presser sig på for egnen lever.

Damsø i Haderslev med grågås, hættemåger og metalsandaler på sokkel, nærmest en filmisk scene fra en Hitchcock suspense. Enlig mor med barn.

At Haderslev engang var den yderste provins er længe siden og efter et nationalt nederlag i 1864. Fra at være en købstad i hertugdømmet Slesvig i Det danske Monarki, var byen pludselig den nordligste købstad i Det Preussiske Kongerige og fra 1871 Det Tyske Kejserrige. Syd for Kongeåen er historien af stor og stærk betydning for egnen. Domkirken i Haderslev er en imponerende gotisk bygning fra 1100-tallet. Betydning for reformationen i Danmark. På en studierejse til Worms havde Hertug Christian, den senere Christian III, ladet sig inspirere af Martin Luther. Han gennemførte reformationen 1525 i Haderslev og senere, da han blev konge, i hele Danmark. Haderslev bliver kaldt ”Nordens Wittenberg”. Kirken blev først Domkirke i 1922 efter genforeningen 1920.

1


Haderslev Domkirke

16 m høje vinduer

Samarbejde i sin tid med Luther om reformationens indførelse i Danmark. De såkaldte ”HaderslevArtikler 1528” var medvirkende til at reformationen blev indført i Haderslev 10 år før i hele Danmark. Haderslev er i dag venskabsby med Wittenberg. I dag er Haderslev vel først og fremmest kendt for sin store Kulturfestival i Kløften midt i byen. Og så naturligvis for veterantoget fra Haderslev til Vojens. En driftig og visionær by. Med toget kører turister og børn til egnens centrum: Vojens. De rejsende i området tager bilen.

Handels- og gågade i Haderslev.

2


Vejen til Ribe går over Vojens Turen går over Vojens og Gram til Ribe som fast forbindelse i fortid og i nutid. Vojens er kendt for fremtidsorienterede bæredygtige ideer. De har verdens største solvarmebaserede fjernvarmeværk. Og ideer om at etablere el/ brint drevet skinnebus mellem Vojens, motorvej og Haderslev så byen er bundet sammen med omverdenen på en grøn og fremtidsorienteret måde. En fælles IT platform er i støbeskeen. Uden for Vojens er en flyveplads klar og i brug. Så det sønderjyske centrum er klar til fremtiden. Der er adgang til 60.000 arbejdspladser inden for en halv times kørselsradius.

Maden og værelset fejlede ikke noget på Vojens Hotel. Her var fast mad til tiden.

3


Tunneldalstierne mellem Vojens og Haderslev

Til Tørring Mølle og naturområdet

4


Grågæs og svaner

5


Fiskehejren

6


Vejen til Ribe fører over Gram

Det er bare derudad langs de levende hegn. Sommeren er over os og vi kører igennem et smukt landskab. Må standse undervejs for at se nærmere på et læhegn:

7


Vi er fremme ved Gram slot og åen der løber igennem landskabet. Besøger Gram Slotsbutik og frydes over indretningen og kvaliteten af stedet. Her kan fås hjemmelavet is med hyldebærsmag m.m. Bagefter skal slottets park og sø nydes. Rundvisning i slottet må blive en anden gang. Have kulturen kalder. Parkanlægget lokker med rododendron buske og et springvand med kunst.

8


Gram Slots Butik

9


Gram Slot & Park

10


En svanefamilie

11


12


13


14


Rododendron park

Alice Faber

15


Tommy Flugt og gul rododendron

Gram Slot kan dateres tilbage til 1200 tallet. Siden 1600-tallet har det tilhørt Schack-slægten, men i 2007 skiftede slottet ejere og gennemgik en stor restaurering. Parken er åben for offentligheden. Slotsparken er anlagt i 1700 tallet. Om sommeren er der sommer marked. www.gramslot.dk og i butikken finder man specialiteter og man kan nyde et måltid i cafeen. Eller Sønderjysk Kaffebord. Og så går turen videre til Ribe, hvor vi møder en fynsk kending: John Olsens store skulptur: Tidens Tand, som står vældig godt placeret på en stor plads foran næste oplevelse.

16


Vi er i Ribe og skal naturligvis se Ribes Vikinger pĂĽ deres museum: Vores fortids slĂŚgtninge.

17


Museet er informativt og instruktivt indrettet. Let at genkende sig selv i opstillingerne.

18


19


Udstillingen bliver ivrigt besøgt og kommenteret af ungdommen

20


Og s책 ser vi en kopi af Ribe Domkirke

21


Historien om folkevisernes Dronning Dagmar für vi som tegneserie af Jette Jørgensen:

22


Enhjørningen

23


På en lille vægplads hænger historien om Dronning Dagmar

Historien kan læses her: Dronning Dagmar Samtidig billede af Anne Marie Carl-Nielsen skulptur Den kendte folkevise ”Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg” handler om Kong Valdemars forsøg på at nå til hendes dødsleje i Ribe.

24


Domkirken set fra Ribe Kunstmuseum

Man kan ikke se museet uden at have sat sig ind i historien om bysbarnet Jacob A. Riis og Elisabeth, der boede i huset. Hans historie er eventyrlig og deres kærlighedsfortælling ligeledes. Jacob A. Riis (1848-1914) Født i Ribe og død i Massachusetts i USA. Gift med Elisabeth Giørtz 1876. Bosat i New York. Riis blev reporter ved New York Tribune, fotograferede slumforholdene og skrev om de fattiges rystende forhold og liv. Blev ven med den senere præsident Theodor Roosevelt.

25


På Ribe Kunst Museum hænger dette billede af L.A. Schou (1838-67): Den barmhjertige samaritaner malet 1863 Museet hører til landets ældste museer. Siden 1891 har det haft til huse i denne smukke bygning fra 1864. Et af samlingens hovedværker er dette aktuelle guldaldermaleri. I guldaldersalen ses gipsstatuetten af L. Prior fra 1862 forestillende maleren C.W. Eckersberg, faderen til den danske guldalder. Samlingen her er en af de bedste i landet i et utroligt smukt museumskompleks.

26


Michael Ancher (1849-1927): En barnedĂĽb 1883-88

Smukke gulve i Balthazar Giørtz hjem fra 1864

27


William Scharff Moderne myter i dansk kunst er en smukt opsat vandreudstilling fra bl.a. Fuglsang Museet. Den klæder det smukke museum. Og er helt i stedets og bygningens ånd.

Vilhelm Lundstrøm malerier og skulpturer af Svend Rathsack, Kai Nielsen og Gerhard Henning. Og så er der en stor og dejlig have til Ribe Kunstmuseum:

28


29


Hanne Varming: Søskende 1981

30


Bybillede og gürdmiljø

Vand i gaden og Domkirken i byen

31


Anne Marie Carl-Nielsen og Ribe Domkirke 32


Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) Forarbejde til Bronzedør, Vest døren 1904, Ribe Domkirke

33


Bronzedørene

34


35


36


Hans Tavsen

Hans Adolf Brorson Ribe Domkirke

Danmarks ældste domkirke Ribe Domkirke hedder Vor Frue Kirke Maria og ligger i Ribe. Det var Ribes biskop, Thure, der startede med at bygge kirken i omkring år 1150. Den nuværende kirke er bygget oven på en ældre stenkirke, og det er formentlig her han fik tilladelse til at opføre sin kirke omkring 860. Fordi man ikke havde særlig store mængder natursten i området, valgte man i stedet at importere tufsten fra Rhinegnene i Tyskland og Holland. I det syd- og sønderjyske er over 50 kirker helt eller delvist bygget af tufsten, endnu et eksempel er Hviding Kirke, der ligger lidt syd for Ribe. Domkirken blev bygget med tre tårne: Rytterspiret, Mariatårnet og Borgertårnet. Oprindeligt havde alle tre tårne et spir.

37


38


SYD FOR KONGEĂ…EN Rejsen til Ribe

Af Tommy Flugt Ordhaven Mail: tommyflugt@gmail.com

AURORA 2015

39


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.