MONA LIND PAPIRKLIP 2017

Page 1


Mona Lind Papirklip 2015/17


Som barn tegnede og klippede hun… Som barn tegnede Mona Lind meget, og hun lærte at klippe gækkebreve af sin mor. Hun fortsatte i sit voksenliv med at dekorere vinduer, lave dekorationer, skilte osv. Hun underviste kommende dekoratører i bl.a. skilteskrivning og vinduesdekoration. Senere arbejdede hun 20 år i en børnehave, hvor der var gang i tegning, maling og gækkebreve. Hendes inspiration med at finde motiver til sine papir og bladklip har hun fået ved at studere H.C Andersen, Sonja Brandes, Sabber, Karen Bit Vejle, Torben Jarlstrøm Clausen, naturen, fuglebøger, mønstre og eventyr. At klippe klip er afslappende, og hun bliver aldrig træt af at klippe.

Mona Lind Munkebo 2015 – Stærkt udvidet udgave med nyeste klip i 2017Bogfinke - Privateje


Pludselig blæste der blade ind i stuen Straks blev en mulighed set an En figur blev klippet ud Bladet forandrede sig Og samlede sig på ny Der er alfer i haven Usynlige væsener Finder vej i fantasien Og bladklippene
2014


1968


1974


2015


2016
H.C. Andersen (1805-1875) PapirklipMona Lind


© Mona Lind 2015/17 Hjemmeside: http://www.monasvaerksted.dk/


Udgivet af Aurora Forlag, Kastrup, Tuse Næs, 4300 Holbæk – 2015/17 Udgave 2017 - AURORA Galleri - Tlf.: 5126 5643 - Tommy Flugt


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.