Jesper Christiansen 2015 Aurora Tidsskrift for Kunst # 12

Page 1

Vejrhøj

En søndag eftermiddag som sent vil glemmes Overskriften er taget fra omtalen af Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venners foredragseftermiddag med maleren Jesper Christiansen på Malergården den 30. august 2015. Venneforeningen havde satset stort på at få den aktuelle Dante og Odsherredsmaler Jesper Christiansen til at fortælle om sin Paradisfascination og Dante. Og det havde virket. Der var fuld sal til foredraget og folk kom fra Jylland, Sverige, København og nærområdet i stort antal for at høre om Dante og Odsherred og hvordan det nu lige hang sammen. Men lad os starte lidt tidligere. Den 22. maj var der fernisering i det københavnske galerie Mikael Andersen på en stor udstilling af Jesper Christiansen: Med Dante i Paradis, den sydøstlige del af I ODSHERRED Odsherred. Udstillingen varede til den 30. juli. Den var JESPER vi nogle CHRISTIANSEN stykker fra Venneforeningen der Ny stor maler er flyttet til Odsherred i nærheden af tog ind til. Det blev en stor oplevelse og pludselig opdagede vi at vi havde fået en ny stor kunstner Plejerup, hvor Swane Malergården ligger. Nu har til det sydøstlige hjørne, ikke langt fra Malergården. Her har maleren og hans kone, forfatteren museet fået en levende beskriver af drømmen om Anna Grue, slået sig ned og er nu fastboende i Odsherreds sydøstlige hjørne ikke langt stedet, en paradistilstand på jorden. Jesperfra Christiansen hvor Sigurd Swane i sin tid slog sig ned for at skabe en paradistilstand ro ogberømte kontemplation tager livtag med til Dantes værk, i kunsten og maleriet på Malergården. Et sted som Jesper Christiansen meget ung og malerkunsten ogbesøgte litteraturen i en som storslået stadig besøger for at opsøge inspirationen. Nu har parret permanent tilknytning til området, har sammensmeltning af landskab, litteratur og købt en lille grund til deres sommerhus og får bygget etmalerkunst. helårshus Et efter at deerindringsværk har afhændetafderes nutidigt stor skønhed. Det svundne er en drøm og det nutidige en fællesbolig på Amager, der endte på et frimærke til en tier for nylig, tegnet af maleren Jesper inspiration. En sammensmeltning af det hele i et Christiansen. Og vi endte til ferniseringen i galeriet Mikael Andersen i Bredgade. stort samlet værk set ude fra. Og nu venter vi på maleren begiver sig indenfor og ser det hele en gang til inde fra. Et kæmpe værk er i støbeskeen i den danske baghave. Det vil Aurora Tidsskrift # 12 prøve at se nærmere på i dette særnummer.

JESPER CHRISTIANSEN Den sydøstlige del af Odsherred

Aurora Tidsskrift # 12 v/ Tommy Flugt 5126 5643 tommyflugt@gmail.com


JESPER CHRISTIANSEN Maler og grafiker fhv. professor på kunstakademiet, kunstquiz deltager i DR Født 5. juni 1955

1


Til ferniseringen i Bredgade galleriet den 22.05.2015

MED DANTE I PARADIS OG MED JESPER CHRISTIANSEN I DEN SYDØSTLIGE DEL AF ODSHERRED Den 22. maj 2015 åbnede galerie Mikael Andersen en udstilling med malerier af Jesper Christiansen. Det var syv store malerier og en visuel rejse ind i Dantes Paradis. Et tilløbsstykke til en udsolgt fernisering og en chance for at se billederne inden de skilles og rejser til nye ejere. ”Dantes tekst udspiller sig i bjergene uden for Firenze, men jeg har tilladt mig at lade teksten udspille sig i et landskab, som giver mig en følelse af frihed, gør mig eftertænksom og til tider rent ud sagt lykkelig: Den sydøstlige del af Odsherred”, fortæller Jesper Christiansen. Jesper Christiansen, Dante og Landskabet i Odsherred Det tematiske udgangspunkt for malerierne er paradiset, men Jesper Christiansen sætter scenen i en anden, velkendt dansk, kontekst. Landskabet i Odsherred er i billedkunstsammenhænge kendt fra kunstnerkolonien af malere, der omkring 1930erne skildrede livet og naturen i Odsherred. Han dykker så at sige ned i landskabet fra den egn han bor i og plukker derfra til sin tolkning af bogen og fletter sit liv og oplevelser ind samtidig. Der er ingen mennesker i malerierne, men tegn, symboler og hverdagsobjekter i malerierne giver tydeligt nærvær af civilisation med en bagved liggende handling og forståelse. Dette greb gør malerierne til mere end landskabsmalerier, det er også sindsmalerier, det er interessant at gå på opdagelse i.

2


Jesper Christiansen

Et af de store billeder har en trappe ned som indbyder til at beskueren går ind i billedet og på opdagelse i kunstnerens store maleri og paradishave og forene sig med det maleriske univers. Det er stor og dragende billedkunst, hvor maleren går i fortællerens fodspor og erindringer står på spring i hvert billede. Maleren formidler en glæde og en fantasioplevelse i et pragtfuldt scenario, hvor man mærker nydelsen og beherskelsen i hvert et strøg. Jesper Christiansen både kan male og vil det. Stor nutidig kunst, hvor Odsherred spiller en afgørende rolle i fortolkningen af landskabet. Den lokale kontekst klæder den visuelle fremstilling af noget universelt i Jesper Christiansens MED DANTE I PARADIS Den sydøstlige del af Odsherred. En Rejse i Dante Allghieris hovedværk Den Guddommelige Komedie, hvor han griber fat i bogens sidste del: Paradis. Syv store malerier på nogle få år. Med en uhørt og langsommelig petitesse malemåde. Fordybende sig i motiver og erindringer i en kærlighed til akkuratessen, erindringen og malerkunsten som metier og håndværk. Det er noget der gør indtryk i en tid, hvor vi har haft en holdning, at det at kunne noget ikke er afgørende. Han demonstrerer at man godt kan male, selvom man kan teknikken. Med næsten demonstrativ lethed maler han stort, magtfuldt og kærligt ud til beskueren, deler sin viden og kunstneriske kunnen ud med rund hånd. Et stort og modent værk. Tekst & fotos: Tommy Flugt

Uddrag af maleri med teksten Plejerup

3


Jesper Christiansen: Paradismaleri # XXXIII PS. Christiansen Déjà Vu, 2015 - acrylic on linen - 184 x 160 cm – DKK 150.000,00

Mød jesper Christiansen på Malergården den 30.08 kl. 14, hvor han fortæller om sit arbejde. Pris inkl. kaffe og kage 100 kr. for medlemmer og 165 kr. for ikke medlemmer. Mød en god fortæller, maler og professor Jesper Christiansen på Malergården.

Dette var min umiddelbare begejstring for hvad jeg så og min private anmeldelse af udstillingen. Jeg fotograferede de syv billeder og det er jeg glad for i dag, hvor billederne nu er solgt og væk for alle vinde. I øvrigt var alle billeder markeret med en lille rød prik ved åbningen, dvs at de var solgt da udstillingen åbnede. Og det var priser der ville noget og fortæller om ligaen Jesper Christiansen tilhører. En fugleart i Danmark, der ikke rigtig er trængt igennem de danske filtre. Men det er på vej. Hans værk er mere og mere synligt og en opdagelse værd. En ny plante udfolder sig i baghaven for øjnene af os, hvis vi bare får øjnene op for den. Det drejer sig om at se.

4


Foredrag på Malergården den 30. august 2015 arrangeret af Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner blev som sagt et tilløbsstykke og Jesper Christiansen fortalte og hans kone, forfatteren Anna Grue styrede Apple computeren og billedvisningen på storskærm i den tæt besatte foredragssal.

5


Jesper Christiansen og Vejen til Malergården Han har et tidligt forhold til Malergården idet hans onkel havde et sommerhus i nærheden. Det var dengang der var strudse på gården og ”noget med Henrik” som foredragsholderen sagde. De voksne havde noget med stedet der, husker Jesper, der den gang ikke var interesseret i kunst. Men historierne om Malergården og Swanefamilien var ikke til at komme udenom. Der var historier om dem alle vegne. Da Jesper Christiansen og hans kone Anna Grue flyttede hertil opdagede han Odsherreds malerne og Corner. De havde ikke noget med hinanden at gøre Corner og Swanerne. Odsherredsmalerne var lidt konservatistiske i det og Malergården ville lave et Paradis for sig selv. I Inger Christensen Hemmeligheds tilstanden hedder det: ”Paradis tilstanden, jord med noget under, ” et afgrænset område fortalte Jesper. Men når han arbejder med Paradis – så er det noget klinisk, fortsatte han. Om billedet ovenfor fortalte han at der er indlagt en rute: Den vej man tror man skal køre fra vort sommerhus og til Malergården. De orange streger er selve haven og så vejen. Huset er Malergården ind til Swanes atelier. Og så var vi i gang: tilknytningen, vejen dertil, familie i fortid og nutid, fascination og historier var lagt til rette. Klinikken åben. Maleren arbejder med gentagelser fx i Mur: Langt væk fra 1986. Her er repetitioner og linjens perspektiv. Et billede i verden fra Brandts i Odense. Han fortalte at han skriver på sine billeder undervejs med kridt og visker ud igen og noget af det udviskede indlejrer sig i billedet alligevel så man kan se sporene efter arbejdet bagefter. Billedet fortæller historie om arbejdsprocessen ved nærmere eftersyn.

6


I Amager atelieret undersøgte han hvordan han kunne bruge bogen som form og fremviste to eksempler på undersøgelsesmetode via to bøger, som var fuldkommen overrumplende og naturlig og ved nærmere lytten faldt godt på plads. Den ene bog var Dantes berømmelige og store Den Guddommelige Komedie af Dante Alighieri (1265-1321) link og den anden Virginia Wulff (1882-1941). Link

Det var bøgernes tykkelse og disposition der interesserede ham som maler. Han havde to kopier at læse og forstå i form. Og det var interessant hvordan han havde målt Virginias historie op i en indledning med samtale og snak mennesker imellem i det første store stræk og så et koncentreret 10 siders sammendrag af mange, en lille afslutning og det var så det. Det var de ti sider der gav ham indsigt og inspiration som maler, metode og muligheder forstod jeg, her var noget der kunne bruges i opbygningen af et billede og fortælling. Hans metode mindede mig om filminstruktøren Ole Roos’ læsninger af romaner til en film, hvor han har fire farver, han bruger at understrege med til at læse sig igennem romanen for at finde vejen til en film, næsten som Jesper Christiansen læser sig ind på Dante til maleriet.

Maleren stikker hovedet ind i sit fortællende maleri og taler om metode og fortælling.

7


JESPER CHRISTIANSEN, GULDALDERMALERIERNE OG LANDSKABET En opgave på Carlsberg i 200 året satte maleren sammen med guldaldermalerne. Bryggeren var glad for Frankrig. Han kunne lide at se ud på bjerge. Og her er så et Jesper Christiansen billede fra lysbilledskærmen. Det moderne maleri startede nede i Kristian Zahrtmann’s (1843-1917) by i Italien: Civita d'Antino, hvor så mange danske malere kom bl.a. Joakim Skovgaard og P.S. Krøyer. Jesper Christiansen viste sine billeder på Glyptoteket, bl.a. bryggerens hus og mange kom og fortalte ham, at de syntes der var noget Paradis stemning over hans billeder.

8


Her er en trappe ned til børneværelset på Malergården på første sal. Taget af Jesper Christiansen

Og her en skabelon til at udpege landskabelige værdier i området for maleren. - Et fuglehus fra haven. Det kan bruges alt sammen.

Han troede at han var den eneste, der grundede sin lærreder med sort til han fandt ud af, at Giotto (1267-1337) også havde brugt sort baggrund på sine billeder. Ved iagttagelse og besøg på Malergården lærte han trappen (øverst) ned til børneværelserne og Valdemar Rørdams bolig at kende, og han tog billedet og opdagede senere, at trappebilledet kunne bruges i Dante åbningen som indgangsbilledet vist tidligere (s. 5). En trappe ind i billedet skal lokke os ind på opdagelse. Det er et fornemt trick at få beskueren ind i billedet og gå på opdagelse. Kunsthistorien kan bruges: Vejrhøj eller Lundbyes Efterårslandskab Hankehøj ved Vallekilde 1847:

Man plukker her og der; amatøren låner, kunstneren stjæler åbenlyst. 9


Det øverste billede har lünt L.A. Rings vej: Udsigt fra en vej i NÌstved

10


Og her er l책net tydeligt, et fotografi og stigerne er kommet til hjemmefra.

11


Der er lån fra andre malere, Poul S. Christiansen fx:

Dante og Beatrice – Paradiso af Poul S. Christiansen (1855-1933) På opfordring af Zarthmann malede han tre store Dante billeder.

12


Atelier og foredragsbillede med maleren

13


I forsĂŚnkningen John Ruskins have delt ind i 9 dele som i Dantes komposition

14


15


Jesper Christiansens rejse er mere en oplysningens rejse mod lyset end en religiøs vækkelse. Hans efterladenskaber i billederne lader ane en inspiration fra John Ruskin(1819-1900). Har var engelsk kunstkritiker og socialist. Havde en stor indflydelse på sin tid og fremover med sine ideer og tanker. Link. Og Jesper Christiansen er optaget af hans virke også i dag. Finder ham mere betydelig end vi tror. Han var optaget af økologi og socialistisk indstillet og så havde han en have som var lavet over de 9 niveauer i Dantes Paradis.

16


Her har vi et udsnit af et billede, tilsyneladende et dansk landskab, men ser man igennem bladene ser vi kuplen på Domen i Firenze, Dantes by. Sådan sniger billeder og ting sig ind i Jesper Christiansens malerier. Alle ting i hans billeder er købt i Vig loppemarked. Pumpestationen ved Sidinge dæmningen er med i hans billede. Ligesom tidligere nævnt et L.A. Ring billede er brugt og et lille hus på vejen ned til Malergården, som Martin A. Hansen havde lånt af Swanefamilien og sad og skrev sin roman Løgneren i. Man kan også sige, at selvom kunsten lyver og stjæler gør den det i en god sags tjeneste. Den vil afklare, oplyse og opdage. I John Ruskins tilfælde var der det besynderlige at Venedig kan takke ham for, at han gjorde opmærksom på med sine iagttagelser dér, at byen var ved at bukke under og gå i forfald. Det reddede den. En fremmed så noget de lokale ikke kunne se. Måske er det sådan med kunsten. Den ser noget i kraft af fordybelsen, som ellers ikke bliver bemærket. Og hvis den tese er rigtig, så har vi lige beskrevet kunstens berettigelse og betydning. Hvad angår Jesper Christiansen, så er der ingen tvivl. Han er en stor nutidig kunstner af format. Det skal blive spændende at følge ham tæt på og iagttage hvor udviklingen bærer hen ad.

Her en hilsen til Egebjerg i Odsherred – udsnit.

17


På udstillingen i København var der syv værker af Jesper Christiansen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Christiansen Déjâ Vu (150.000) Alexander Hus (50.000) Fruens Hus (175.00) Et øjeblik i Leonard Woolffs Have (275.000) Egebjergvej 328 (55.000) Zig Zaggy Have (175.000) Kuplen i Plejerup (275.000)

Alle solgt på forhånd. Det er en god succes i en tid, hvor kunsten har det svært.

Her kan man gå på opdagelse, finde Ring vejen, Pumpehuset, den italienske by, Martin A: Hansens hus til Løgneren, gentagelser og meget mere. Men mindre er nok. Billedet er og vil ses. Se.

18


Her research til Dante og Christiansen i Odsherred.

19


NĂŚstformanden Hans Ole Svendsen hilser af med foredragsholder og maler Jesper Christiansen.

Hjemturen foregik pĂĽ cykel

20


Dante Alighieri (1265-1321) er forfatter til Den Guddommelige Komedie Den Guddommelige Komedie består af 100 sange fordelt med 33 på hvert af de tre afsnit plus en indledende sang. Her møder læseren hovedpersonen - Dante selv - langfredag, den 8. april 1300 og følger ham til vejs ende, som nås torsdag ugen efter. I starten er han faret vild: ”Midtvejs på vores vandring gennem livet befandt jeg mig i mørke, dybe skove, forvildet fra den vej jeg burde følge. ” (I,1-3)

Men heldet er med ham, Vorherre har på Beatrice's opfordring sendt ham en følgesvend og vejleder, antikkens store digter Vergil, og denne tager sin opgave meget alvorligt. Han gelejder ham kyndigt ned til Charons båd over floden Styx, og de færges over til de katolske dødsriger: Helvede, Skærsild og Paradis. Helvedet Her møder de alle slags syndere: løgnere, mordere, sodomitter osv, for hver synd findes der en pinsel - korrupte embedsmænd koges eksempelvis i beg. Men også ulovligt elskende er at finde i helvede, bl.a. et par fra den tids Firenze, Paolo da Malatesta og Francesca da Rimini, som blev myrdet af den jaloux ægtemand, og som om det ikke var nok er de nu dømt til evig pinsel. Man kan også genkende en del af Dantes politiske fjender i denne afdeling, hvilket sikkert ikke gjorde ham særligt populær i visse kredse. Nøgleromanen er ikke en moderne opfindelse! Purgatoriet Så kommer Purgatoriet - eller Skærsilden. Her brænder der en evig ild, hvori de sjæle lutres, for hvem der endnu er håb, bl.a. dødssynderne: SALIGIA = superbia (hovmod), avaritia (griskhed), luxuria (nydelsessyge), invidia (misundelse), gula (frådseri), ira (vrede) og acedia (sløvhed). Da de nærmer sig toppen af Skærsildsbjerget overtager Beatrice vejledningen, og det er Dante jo ikke utilfreds med. Paradiset Dante er nu ved Vergils og Beatrices hjælp nået igennem til Paradiset, hvor han møder Bernhard af Clairvaux (1090-1153), der var en meget central skikkelse i Middelalderen og den tids ultimative åndelige vejleder. Her skal han bestå de sidste prøver, før han når til vejs ende, og alt kan ende lykkeligt. Dante Alighieri (1265-1321) Forfatteren til Den Guddommelige Komedie tilhørte formentlig det bedre borgerskab i Firenze.

21


Som niårig mødte han den jævnaldrende Beatrice Portinari, som han blev dybt betaget af, og hun formodes at være forbilledet for romanens Beatrice. Han var engageret i lokalpolitik og sad i en periode i byens øverste råd. Under en konflikt var han på den tabende side, og fra 1302 måtte han leve i eksil i forskellige italienske bystater. Han vendte aldrig tilbage til sin fødeby, og Den Guddommelige Komedie antages at være fra denne periode. Han døde 1321 i Ravenna, hvor han stadig ligger begravet til trods for nutidens Firenzes anstrengelser for at hente deres berømte bysbarn hjem. (Citat fra Litteratursiden)

Fra ferniseringen

22


23


Fra ferniseringen & frimĂŚrket

24


JESPER CHRISTIANSEN

25


Redigering, tekst og fotos Tommy Flugt 1.09.2015 tommyflugt@gmail.com Ordhaven: http://www.auroraordhaven.dk/57526419 Link: Dante: http://arslonga.dk/dante_alighieri.htm http://www.gutenberg.org/files/8799/8799-h/8799-h.htm

Fotos fra ferniseringen den 22.05 i galerie Mikael Andersen, Bredgade Fotos fra foredraget p책 Malerg책rden den 30.08 Arrangeret af Odsherreds Kunstmuseums og Malerg책rdens Venner

26


Nu er malerierne ikke mere samlet

Paradiset er lukket de enkelte malerier er vĂŚk de er delt og har forladt helheden

Kun nĂĽr de er samlet i en helhed igen er de Paradismaleriet Alene og delt Samlet og hel

2015

27


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.