DEN LEVENDE STREG - program 2017

Page 1

DEN LEVENDE STREG 19. august - 9. september 2017 PROGRAM Plakat & forside: Alice Faber


DEN LEVENDE STREG Formålet med udstillingen er at vise en variation af forskellige tegneformer i sort hvide streger og gråtoner med en levende tegning på den store endevæg, hvor kunstnerne gennem udstillingsperioden hver lørdag tegner. I perioden vil der være foredrag om tegnekunsten og rundvisning lørdage. Derudover croquis og tegning med børn. Der live-streames fra udstillingen, når der tegnes på den store gavlvæg til bibliotekets skærme. I bibliotekets runde galleri udstiller Karin Lykke Groth croquis tegninger.

Program: 19. august lørdag kl. 13: Fernisering & billedkunstner Peter Carlsen tegner de første levende streger Oplæsning af forfatter Siri Hustvedts: Den levende hånd - ved teaterleder Simon Vagn Jensen 22. august tirsdag kl. 15.30 - 17 Billedkunstner Annemarie Jepsen tegner sammen med børn. Gratis.


23. august onsdag kl. 19: Billedkunstner Anne Gyrite Schütt: Fortæller om portrættegning. Entré 50 kr. 26. august lørdag kl. 13 viser billedkunstner Annemarie Jepsen rundt i udstillingen kl. 14: Billedkunstner Steen Bundgaard tegner på væggen kl. 15 - 17 Croquis tegning, introduktion af billedkunstner Karin Lykke Groth: Tilmelding på tlf.: 2424 6574 senest 19.08 Pris 60 kr. Kom og tegn efter nøgenmodel. Medbring selv papir og tegneredskaber. Kort introduktion ingen undervisning. 30. august onsdag kl. 19: Foredrag af Politikens bladtegner Anne-Marie Steen Petersen: Bladtegningens historie i 500 år. Entré 50 kr. 2. september lørdag kl. 13 Billedkunstner Steen Bundgaard viser rundt kl. 14: Billedkunstner Rasa Dzimidaviciute Olesen tegner på væggen. 5. september tirsdag kl. 19: Foredrag ved kunsthistoriker Peter Meyer: Livets streg. Entré 50 kr. 9. september lørdag: Udstillingen slutter: Alle udstillere tegner på væggen. Udstillingens åbningstider: Mandag - torsdag 12 - 16 Fredag - lørdag 11 - 15 Søndag lukket. Aftenåbent til foredragene: 23./30.08 & 5.09

Tegning: Steen Malberg

>


Følgende kunstnere medvirker: Anne Gyrite Schütt, Steen Bundgaard, Ulrik Stenshøj, Gunnar Nielsen, Steen Malberg, Annemarie Jepsen, Rasa Dzimidaviciute Olesen, Karin Lykke Groth, AnneMarie Steen Petersen, Mette Wille, Peder Stougaard, Alice Faber, Peter Carlsen

Tegning: Anne-Marie Steen Petersen Arrangører af udstillingen: Annemarie Jepsen, Steen Bundgaard, Alice Faber Kontaktperson Alice Faber – alicegfaber@gmail.com – 2874 1636

Udstillingen er støttet af Odsherreds Kommune, Odsherreds Bibliotek & Kulturhuse, Tegnerne Tegnerforbundet af 1919.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.