Page 1

®® TWÓJSPECJALISTA SPECJALISTAWWDZIEDZINIE DZIEDZINIEMETODY METODYTOMATISA TOMATISA TWÓJ

Wyłącznie specjaliści, których nazwiska widnieją stronie www.tomatis.com, mają uprawnienia Wyłącznie specjaliści, których nazwiska widnieją nana stronie www.tomatis.com, mają uprawnienia ® ® przyznane przez spółkę TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. praktykowania Metody TOMATISA przyznane przez spółkę TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. dodo praktykowania Metody TOMATISA . . Przechodzą oni zaawansowaneszkolenia, szkolenia,a atakże takżedysponują dysponująfachowym fachowym Przechodzą oni zaawansowane sprzętem,odpowiednio odpowiednioskalibrowanym skalibrowanymi idostosowanym dostosowanymdodoich ich sprzętem, potrzeb. Zobowiązują również przestrzegania ścisłych norm potrzeb. Zobowiązują sięsię również dodo przestrzegania ścisłych norm praktyki terapeutycznej i etyki zawodowej. praktyki terapeutycznej i etyki zawodowej.

METODATOMATISA TOMATISA®®: : METODA SŁUCHOWASTYMULACJA STYMULACJA SŁUCHOWA NEUROSENSORYCZNA NEUROSENSORYCZNA

celuuzyskania uzyskaniapomocy pomocyuwzględniającej uwzględniającejspecyfikę specyfikęTwojego Twojego W Wcelu problemu, prosimy zasięgnąć informacji temat rodzaju praktyki problemu, prosimy zasięgnąć informacji nana temat rodzaju praktyki ® ®, z terapeutycznej i pedagogicznej specjalisty Metody TOMATISA , z terapeutycznej i pedagogicznej specjalisty Metody TOMATISA którym zamierzasz skontaktować. którym zamierzasz sięsię skontaktować.

M MO

m. m.

„ d

n

T k p

o z ć i.

ą e

TOMATIS DEVELOPPEMENT 76 avenue deLiberté la Liberté L-1930 Luxembourg : +352 info@tomatis.com | www.tomatis.com TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A.S.A. 76 avenue de la L-1930 Luxembourg TelTel : +352 26 26 27 27 20 20 info@tomatis.com | www.tomatis.com TOMATIS POLSKA Z O. Regus O. Regus Offices ul. Smolna 00-375 Warszawa 224316223 TOMATIS POLSKA SP.SP. Z O. Offices ul. Smolna 40 40 00-375 Warszawa Tel:Tel: +48+48 224316223 Metoda TOMATISA® metodą pedagogiczną, która powinna traktowana jako zabieg leczniczy środek Metoda TOMATISA® jestjest metodą pedagogiczną, która nienie powinna byćbyć traktowana jako zabieg leczniczy aniani środek diagnostyczny. Treść niniejszej broszury wyłącznie charakter informacyjny. stanowi porady lekarskiej, diagnostyczny. Treść niniejszej broszury mama wyłącznie charakter informacyjny. NieNie stanowi porady lekarskiej, aniani nienie jestjest środkiem zastępującym taką poradę. środkiem zastępującym taką poradę. ©„Tomatis”, „Tomatis” logo oraz „TalksUp” znaki towarowe zastrzeżone przez Tomatis Développement ©„Tomatis”, „Tomatis” + + logo oraz „TalksUp” to to znaki towarowe zastrzeżone przez Tomatis Développement S.A.S.A. IchIch wykorzystywanie modyfikacja surowo zabronione (z wyjątkiem uzyskania wyraźnego upoważnienia) – © Copyrights wykorzystywanie lublub modyfikacja są są surowo zabronione (z wyjątkiem uzyskania wyraźnego upoważnienia) – © Copyrights – – Wszystkie prawa zastrzeżone 2002-2019. Wszystkie prawa zastrzeżone 2002-2019.

O k m

T p


MOŻNA DOBRZE SŁYSZEĆ I ŹLE SŁUCHAĆ

POZYTYWNE WIBRACJE Z METODĄ TOMATISA®

„Czy uważnie czytasz tę broszurę? Naprawdę? W takim razie nie słyszysz otaczających Cię dźwięków!” A tak naprawdę słyszysz je świetnie, ale nie zwracasz na nie uwagi!

Dźwięk to rodzaj wibracji! Gdy rozchodzi się w powietrzu, mówimy o przewodnictwie powietrznym. Jeszcze lepiej przewodzą dźwięk kości naszego ciała – wówczas mówimy o przewodnictwie kostnym.

To oznacza, że jesteś w stanie odizolować się od zakłóceń, skupiając się wyłącznie na dźwiękach, które są istotne. Może się to wydawać proste, a tymczasem chodzi tu o zaawansowaną zdolność poznawczą, która wymaga umiejętności radzenia sobie z emocjami.

Spróbuj zasłonić uszy i mówić normalnym głosem. Świetnie słyszysz swój głos, gdyż rozchodzi się on głównie za pośrednictwem kości czaszki. Zacznij mówić głośniej, a poczujesz drgania w całym ciele.

O zaburzeniach słuchania mówimy, gdy nie jesteśmy w stanie poprawnie zanalizować komunikatu sensorycznego, który dociera do naszego ucha. Tak dzieje się np. wtedy, gdy nie możemy odpowiednio skoncentrować się na głosie rozmówcy, mimo że dobrze go słyszymy. Takie zaburzenie może wynikać z różnych przyczyn, zarówno fizjologicznych, jak i psychologicznych. Metoda TOMATISA® pomaga lepiej słuchać, a nie lepiej słyszeć.

Podczas seansów słuchowych Metody TOMATISA® muzyka przekazywana jest przez słuchawki zarówno drogą przewodnictwa powietrznego, jak kostnego. Muzyka dociera do przewodu słuchowego przez słuchawki umieszczone na obu uszach oraz za pośrednictwem wibracji oddziałujących na górną część głowy. Dzięki specyficznym ustawieniom programu dźwięk rozchodzi się najpierw przez kości czaszki. W ten sposób układ słuchowy w naturalny sposób przygotowuje się do odbioru dźwięku drogą powietrzną. To podwójne przekazywanie dźwięku z zastosowaniem pewnego odstępu w czasie pozwala nauczyć mózg prawidłowej analizy dźwiękowego komunikatu sensorycznego.


OBSZARY ZASTOSOWANIA Metoda TOMATISA ® skierowana jest do dzieci i dorosłych w każdym wieku. Jest to technika uzupełniająca inne profesjonalne metody wsparcia. W żadnym wypadku nie zastępuje ona pracy terapeuty czy pedagoga. Wręcz przeciwnie, jej działanie zwielokrotnia efekty terapii, zwłaszcza w poniższych dziedzinach: PROBLEMY W UCZENIU SIĘ I ZAKŁOCENIA JEZYKOWE Wpływając na plastyczność obwodów nerwowych zaangażowanych w odkodowanie i analizę dźwięków, jak również tych, które odpowiadają za motorykę, równowagę i koordynację, Metoda TOMATISA® może pomóc dzieciom i dorosłym w rozwijaniu strategii kompensacyjnych w przypadku problemów w nauce i zaburzeń językowych. ZABURZENIA UWAGI Metoda TOMATISA® polega na emisji kontrastów dźwiękowych, których celem jest stałe zaskakiwanie mózgu, umożliwiające utrzymanie go w stanie pobudzenia. Celem tego działania jest wsparcie rozwoju automatycznych mechanizmów wykrywania zmian, co w efekcie poprawia umiejętność skupiania uwagi. ZABURZENIA AFEKTYWNE I EMOCJONALNE Mózg ma naturalną tendencję do bronienia się w przypadku agresji z zewnątrz lub w wyniku wstrząsu emocjonalnego. Ta ochrona działa jak filtr, zakłócający przekazywanie i analizę komunikatu dźwiękowego. Dzięki pośredniemu działaniu na układ limbiczny i korę przedczołową Metoda TOMATISA® ma działanie regulujące w przypadku zaburzeń emocjonalnych związanych z depresją i stanami lękowymi. ZABURZENIA PSYCHOMOTORYCZNE Dzięki bezpośredniemu działaniu na przedsionek Metoda TOMATISA® umożliwia regulację napięcia mięśniowego, utrzymania pionowej postawy ciała, a także zaburzeń lateralizacji. Ponadto, w powiązaniu z kilkoma innymi obszarami mózgu, układ przedsionkowy odgrywa ważną rolę w mechanizmach koordynacji i rytmu. W związku z tym Metoda TOMATISA® skutecznie radzi sobie z zaburzeniami w tych obszarach.

CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJU (CZR) Obwody nerwowe łączące ucho z mózgiem zawierają szczególny rodzaj neuronów, tzw. „neurony lustrzane”, które pełnią ważną rolę w budowaniu poznania społecznego, czyli wszystkich procesów umożliwiających przypisanie danej osobie określonych intencji, poglądów, a nawet zrozumienie jej stanu emocjonalnego. Oddziałując na obwody nerwowe, Metoda TOMATISA® zmierza do poprawy naszych zdolności do nawiązywania relacji z innymi ludźmi. ROZWÓJ OSOBISTY I DOBRE SAMOPOCZUCIE Dźwięki bogate w wysokie składowe harmoniczne stymulują złożoną sieć włókien nerwowych, zwaną układem siatkowatym, która kontroluje ogólny poziom aktywności mózgu. Kładąc nacisk na przekazywanie dźwięków wysokich, których oddziaływanie jednocześnie dynamizuje mózg i relaksuje ciało, Metoda TOMATISA ® pozytywnie wpływa na rozwój osobisty i dobre samopoczucie. LEPSZY GŁOS I WIĘKSZA MUZYKALNOŚĆ Podstawowa zasada Metody TOMATISA® głosi, że każda zmiana dotycząca mechanizmów odbioru i analizy komunikatu dźwiękowego ma skutki dla sposobu odtworzenia tego komunikatu, czy to w mowie, śpiewie, czy za pośrednictwem instrumentu muzycznego. PRZYGOTOWANIE DO PORODU Płód słyszy głos matki. Ten głos jest swego rodzaju pierwotną afektywną substancją dźwiękową, o podstawowym znaczeniu dla rozwoju dziecka. Głos matki powinien być więc przez dziecko postrzegany jako coś miłego. Zmniejszając poziom stresu i kładąc nacisk na przewodnictwo kostne, Metoda TOMATISA® wspiera przyszłe mamy przez cały okres ciąży. PRZYSWAJANIE JĘZYKÓW OBCYCH Celem Metody TOMATISA® jest dać każdej osobie, która pragnie nauczyć się języka obcego, możliwość rzeczywistego przyswojenia sobie jego rytmów i dźwięków. Umożliwienie uchu skutecznej adaptacji do nowych rytmów i dźwięków pozwala je poprawnie analizować i odtwarzać. Praca nad tym polega również na wyzwoleniu się od nawyków rytmicznych i dźwiękowych własnego języka, gdyż często wpływają one negatywnie na zdolność nauczenia się języka obcego.


CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA MÓZG ROZWOJU (CZR) UCHO STYMULUJE Obwody nerwowe łączące ucho z mózgiem zawierają szczególny rodzaj neuronów, tzw. „neurony Czy wiesz,które że do prawidłowego działania mózg potrzebuje przede wszystkim stymulacji? Czy lustrzane”, pełnią ważną rolę w budowaniu poznania społecznego, czyli wszystkich procesów wiesz, że ponadprzypisanie 80% tej stymulacji zapewnia ucho? Niezależnie od tego, czy czuwamy, czy też umożliwiających danej osobie określonych intencji, poglądów, a nawet zrozumienie nieustannie bombarduje różnyminerwowe, bodźcami.Metoda TOMATISA® zmierza do jejśpimy, stanuucho emocjonalnego. Oddziałującmózg na obwody poprawy naszych zdolności do nawiązywania relacji z innymi ludźmi. Już w 4. miesiącu ciąży ucho płodu jest jego pierwszym w pełni działającym narządem. Co więcej, ucho nie OSOBISTY służy wyłącznie do odbioru dźwięku, ale decyduje także o utrzymaniu równowagi, o ROZWÓJ I DOBRE SAMOPOCZUCIE rytmie i koordynacji. Jeżeli idąc zasłonimy sobie nagle jedno ucho, zauważymy wyraźną utratę Dźwięki bogate w wysokie składowe harmoniczne stymulują złożoną sieć włókien nerwowych, równowagi. zwaną układem siatkowatym, która kontroluje ogólny poziom aktywności mózgu. Kładąc Gdy słuchanie jest zaburzone, układwysokich, słuchowy,których który jest ważnym integratorem sensorycznym, nacisk na przekazywanie dźwięków oddziaływanie jednocześnie dynamizuje ® bardzo silnie wpływać na nasz rozwój osobisty i nie pracuje wydajnie. zaburzenia mogą pozytywnie wpływa na rozwój osobisty i dobre mózg i relaksuje ciało,Takie Metoda TOMATISA dobre samopoczucie. Skupiając się na przekazywaniu i analizie dźwięku, Metoda TOMATISA® samopoczucie. pomaga lepiej stymulować mózg. LEPSZY GŁOS I WIĘKSZA MUZYKALNOŚĆ Podstawowa zasada Metody TOMATISA® głosi, że każda zmiana dotycząca mechanizmów odbioru i analizy komunikatu dźwiękowego ma skutki dla sposobu®odtworzenia tego komunikatu, czy to w mowie, śpiewie, czy za pośrednictwem instrumentu muzycznego.

ZASKAKUJĄCA METODA TOMATISA

PRZYGOTOWANIE DO PORODU Gdy nasze słuchanie jest zaburzone, mózg nie zwraca uwagi na dźwięki przekazywane przez ucho. Należy więc głos przyciągnąć jego uwagę. Wiadomo, że mózg jest afektywną bardzo Płód słyszy matki. Ten głos jest swego rodzaju pierwotną substancją wrażliwy nadźwiękową, nagłe zmiany, których nie jest w stanie dla przewidzieć. Przykład:Głos matki powinien o podstawowym znaczeniu rozwoju dziecka. nie zwrócimybyć w więc ogóleprzez uwagi na psa sąsiadki, który szczeka poZmniejszając raz dziecko postrzegany jako coś miłego. poziom stresu ® setny. Natomiast gdybynacisk ten pies nagle zamiauczał, z pewnością aż wspiera przyszłe i kładąc na przewodnictwo kostne, Metoda TOMATISA podskoczylibyśmy z wrażenia. mamy przez cały okres ciąży. ® płynąca przez Podczas seansów słuchowych Metody TOMATISA PRZYSWAJANIE JĘZYKÓW OBCYCH słuchawki muzyka charakteryzuje się nagłymi zmianami kontrastów, ® jest daćniemożliwe każdej osobie, która pragnie nauczyć Metody TOMATISA zależnymi od barwy iCelem natężenia dźwięku. Kontrasty te są się języka możliwość rzeczywistego do przewidzenia. Są one zupełnieobcego, bezbolesne, natomiast zaskakują przyswojenia sobie jego rytmówzwraca i dźwięków. Umożliwienie uchuDzięki skutecznej adaptacji do nowych mózg, który automatycznie na nie szczególną uwagę. rytmów i dźwięków pozwaladźwiękowym je poprawniemózg analizować i odtwarzać. Praca powtarzanym i nieprzewidywalnym kontrastom nad tym polega również na wyzwoleniu się od nawyków rytmicznych i stopniowo uczy się uwagi słuchowej. dźwiękowych własnego języka, gdyż często wpływają one negatywnie na Ponadto kontrasty zdolność te są nauczenia tak zdefiniowane, by kłaść nacisk na się języka obcego. przekazywanie dźwięków wysokich, gdyż właśnie takie dźwięki pobudzają zdecydowaną większość zmysłowych komórek słuchowych. Wysokie dźwięki mają więc duży efekt stymulujący.

JAK SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU SŁUCHOWEGO OBSZARY ZASTOSOWANIA ® Metoda TOMATISA skierowana jest do dzieci i dorosłych w każdym wieku. Jest to technika WSTĘPNA KONSULTACJA uzupełniająca inne profesjonalne metody wsparcia. W żadnym wypadku nie zastępuje ona pracy ® . W Wstępna czy konsultacja odbywa u autoryzowanego specjalisty Metody TOMATISA terapeuty pedagoga. Wręcz się przeciwnie, jej działanie zwielokrotnia efekty terapii, zwłaszcza czasie konsultacji przeprowadzany jest test psychologiczno-pedagogiczny w poniższych dziedzinach: dostosowany do specyfiki problemów klienta. Może mu towarzyszyć test PROBLEMY W UCZENIUpomiaru SIĘ I ZAKŁOCENIA JEZYKOWE uwagi słuchowej, tzw. TLTS. Pozwala on określić potencjał badanego w zakresie słuchania i ewentualnewjego zaburzenia.i analizę Wpływając na plastyczność obwodów nerwowych zaangażowanych odkodowanie

dźwięków, jak również tych, SEANSE które odpowiadają za SŁUCHOWEGO motorykę, równowagę i koordynację, Metoda PROGRAMU TOMATISA® może pomóc dzieciom i dorosłym w rozwijaniu strategii kompensacyjnych w Dziękii zaburzeń specjalnie językowych. zaprojektowanym urządzeniom możesz słuchać przypadku problemów w nauce programu odpowiednio dobranego przez specjalistę Metody ZABURZENIA UWAGI TOMATISA®. Seanse słuchowe można odbywać w gabinecie specjalisty lub u siebie domu, korzystając z przenośnych urządzeń nazwie ® emisjiw kontrastów dźwiękowych, których celem ojest stałe Metoda TOMATISA polega na . zaskakiwanie mózgu, umożliwiające utrzymanie go w stanie pobudzenia. Celem tego działania jest wsparcie rozwoju automatycznych mechanizmów wykrywania zmian, co w efekcie poprawia Ponieważ chodzi tu o stymulację ucha i mózgu, seanse powinny być umiejętność skupianiapowtarzane, uwagi. ale także oddzielone tzw. „integracyjnymi” fazami odpoczynku, które pozwolą na utrwalenie dokonanych postępów. ZABURZENIA AFEKTYWNE I EMOCJONALNE

Czas i ma liczba seansówtendencję ustalane sądoprzez specjalistę Tomatisa® od rodzaju Mózg naturalną bronienia się wMetody przypadku agresjii zuzależnione zewnątrz lub w zdiagnozowanego problemu. wyniku wstrząsu emocjonalnego. Ta ochrona działa jak filtr, zakłócający przekazywanie iJeżeli analizę komunikatu dźwiękowego. Dzięki pośredniemu na układ specjalista przeszedł odpowiednie szkolenie, może równieżdziałaniu zaproponować seanse aktywnej ® malub działanie regulujące w limbiczny i korę przedczołową pracy z głosem. Obejmują oneMetoda czytanie,TOMATISA powtarzanie samodzielne wypowiedzi, w czasie przypadku emocjonalnych związanych z depresją i istanami lękowymi. których głoszaburzeń mówiącego jest natychmiastowo modyfikowany przekazywany ponownie, zgodnie z parametrami odpowiednimi dla Efektu TOMATISA®. ZABURZENIA PSYCHOMOTORYCZNE

Mówiący słyszy swój głos skorygowany żywo”, któryMetoda dzięki temu ulega nieświadomej modulacji. ® Dzięki bezpośredniemu działaniu na„na przedsionek TOMATISA Cwiczenie to nie jest napięcia oferowane w pakiecie standardowym, a ponadto stosowane jest dopiero po umożliwia regulację mięśniowego, utrzymania pionowej postawy zakończeniu pełnego pasywnego programu słuchowego. ciała, a także zaburzeń lateralizacji. Ponadto, w powiązaniu z kilkoma innymi obszarami mózgu, układ przedsionkowy odgrywa ważną rolę w BILANS KONCOWY mechanizmach koordynacji i rytmu. W związku z tym Metoda TOMATISA® Po zakończeniu słuchania przeprowadzany jest ich bilans. Pozwala on ocenić dokonane skutecznie radziseansów sobie z zaburzeniami w tych obszarach. postępy i stwierdzić, czy wskazane są dalsze seanse programu słuchowego. Wyniki uzyskanie dzięki Metodzie TOMATISA® są trwałe. Często korzystanie z dodatkowych seansów nie jest już konieczne, jednak w przypadku niektórych specyficznych problemów przedłużenie programu może się okazać niezbędne.

Profile for Tomatis

[PL]-Brochure Tomatis  

[PL]-Brochure Tomatis

[PL]-Brochure Tomatis  

[PL]-Brochure Tomatis