Sportsnyt februar 2018

Page 9

Wanted Snejbjerg Byfest søger nye medlemmer til styregruppen.

Styregruppen består af 8-10 personer som gennem ca. 8 møder om året planlægger Snejbjerg byfest. Herudover udfører vi forskellige opgaver og løser problemer under byfesten. Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontakt os på byfest2018@gmail.com eller ring på 41 40 31 75 hvis du er interesseret i at være med til at planlægge og gennemføre byfesten fremover.

Snejbjerg Byfest 16. – 19. august 2018


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.