SportsNyt August 2018

Page 1

August 2018

HUSK

BYFEST I SNEJBJERG

D.

1

6 .1 9.

AUGU

S T 2018


Udgiver:

Snejbjerg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I)

Kontaktpersoner: Fællesformand: Dorthe Poulsgård Krogstrupvej 18 Tlf. 20 20 09 14 dorthe.johs@mail.tele.dk Trykning: ReklameTryk Herning Tlf. 97 14 14 55 www.reklametryk.dk Borgerforeningen: Formand Emma Ditlevsen Munkgårdkvarteret 110 Tlf. 29 87 72 52 eld@snejbjerg-bf.dk Tennis: Poul Erik Henriksen Amalievej 2 Tlf. 97 16 80 08 tennis@snejbjergsgi.dk Amatørteater: Jørgen Rasmussen Toftbjerg 43 Tlf. 97 16 81 87 toftbjerg43@mail.dk

Forretningsfører/ Økonomi: Carsten Thybo Solbjerg 20 Tlf. 97 16 82 38 fam.thybo@fibermail.dk Badminton: Jonas Hansen Vestergade 6 7400 Herning Tlf. 41 81 96 66 info@sport-net.dk

Fodbold: Carsten Nielsen Ørskovvænget 53, Snejbjerg 7400 Herning Tlf: 25 37 10 34 carstendyrbye@gmail.com

Seniorsport og petanque: Erling Heller Munkgårdkvarteret 1 7400 Herning Tlf. 26 95 95 92 Mail. Ehmunk@mail.dk

Cykelmotion: Svenn Vind Munkgårdkvarteret 115 Tlf. 20 71 20 66 datavind@hotmail.com

Skydning: Niels Kjær Gødstrupvej 17 Tlf. 97 16 85 46 nkk@hflc.dk

Støtteforeningen: Kirsten Østergaard Solbjerg 42 Tlf. 40 57 01 70 Solbjerg42@gmail.com

Fitness: Kirsten Isager-Nielsen Solbjerg 75 Tlf. 61 77 24 42 isager75@gmail.com Aktiv Samvær: Kurt Markussen Nordgaden 69, Snejbjerg Tlf. 21 29 06 56 kmarkussen@mail.tele.dk

SPORTS·NYT – udgives 2 gange årligt af Snejbjerg Skytte-, Gymnastikog Idrætsforening (SSG&I), samt underafdelinger.

2

Motion: Forretningsfører/Sekretær: Birgitte Baden Steffensen Tine Mikkelsen Syrenparken 8, Snejbjerg Sydgaden 15 st. tv. 7400 Herning Tlf. 29 21 42 96 Tlf. 29 26 35 51 tine.mikkelsen10@sne.herning birgittebaden@gmail.com kommune.dk

Gymnastik: Gitte Marquard Pedersen Hvedemarken 7 Tlf. 50 55 01 64 snejbjerggymnastik@gmail.com Håndbold: Kristina Lindberg Stenbjergkvarteret 63 Tlf. 22 46 66 43 kristina@lindberg-okonomi.dk

Svømning: Jeppe Jonsson Agerbjerg 97 Tlf. 97 16 20 22 jeppe@familien-jonsson.dk Sportsnyt: Michael Rasmussen Krogstrupsvej 25 Tlf. 96 29 32 12 sportsnyt@snejbjergsgi.dk

NÆSTE NUMMER Stof til næste nummer bedes afleveret senest 1. februar 2019 til:

sportsnyt@snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk

Bladet udkommer marts 2019


DET SKER I SNEJBJERG 13. august

Bingo spil, Bankocentret, Smedegade

16-19. august

Byfest

16. august

Snejbjerg Stafetten, one mile (1,609 km) i forbindelse med byfesten

17. august

Bingomarch med start på Byfestpladsen mellem kl. 15 og 16

18. august

Den store bagedyst – kom frisk som bager eller som nyder – mellem kl. 13 og 15 i byfestteltet

31. august

Bingo spil, Bankocentret, Smedegade

18. september

HBC spil, Bankocentret, Smedegade

21.-23. september

Snejbjerg Håndbold Cup for Ungdom (U10, U12 og U14)

24. oktober

Bingo spil, Bankocentret, Smedegade

11. november

HBC spil, Bankocentret, Smedegade

30. november

Bingo spil, Bankocentret, Smedegade

20. december

HBC spil, Bankocentret, Smedegade

www.snejbjergsgi.dk

3


STØTTEFORENINGEN STØTTE SIDEN SIDST Støtteforeningen har ydet følgende bidrag i perioden 1. januar til 30. juni 2018

 Håndbold: Humlebi Cup 2018, 67 spillere  Gymnastik:Tilskud til kursus hjælpe instruktører  Fodbold: Fodboldstævne i Prag, 21 U15-spillere  Fodbold: Fodboldstævne i Holland 23 U13-spillere

KONTINGENT

ME R E UNGDO STØTTE TIL MSIDR ÆTTEN – DET K DIT RÆVER

B I DR A G

I kan allerede nu betale kontingent til Støtteforeningen Kontingentet er fortsat 60 kr. og kan indbetales til konto 9108-0003725707 – eller via mobilepay 53797. I 2017 udbetalte Støtteforeningen 44.500 kr. i støtte til grupperne i Snejbjerg SG&I

BANKOSPIL Bankoudvalget, som er en del af Støtteforeningen for Idrætten i Snejbjerg er via deres store arbejde i Herning Bankocenter med til at tjene penge til Støtteforeningen. Opfordringen skal derfor være at tage til banko til de spil, som bankoudvalget står bag. Se datoerne under ”Det sker i Snejbjerg” eller på app’en ”Min Landsby”. Bankoudvalget har tjent penge til Støtteforeningen i mere end 30 år – så de fortjener en stor opbakning.

4

www.snejbjergsgi.dk


BINGOMARCH Igen i år afholder Støtteforeningen for Snejbjerg Idrætten bingomarch fredag eftermiddag den 17. august med start mellem kl. 15 og 16 under byfesten i Snejbjerg. En rask gåtur på maks 5 kilometer rundt i Snejbjerg by. Turen kan gennemføres gående, med klapvogn, barnevogn og med små cyklister. Benyt muligheden for en gåtur rundt i Snejbjerg med hele familien.

1. HOVEDGEVINST og flere pengepræmier

Plader købes på Festpladsen

ANSØGNING OM STØTTE Kriterier og frister kan ses på www.snejbjergsgi/støtteforening.

www.snejbjergsgi.dk

5


NEKROLOG

Ole Christiansen Sdr. Allé 9 i Snejbjerg Døde den 5. juli, 71 år gammel.

Snejbjerg har en ildsjæl mindre Det var med sorg at vi modtog meddelelsen om Ole Christiansens alt for tidlige død. Vi havde i marts måned fornøjelsen af at overrække Snejbjerg SG&I’s guldnål til Ole eller O.C., som vi også kaldte ham. Sammen med 100 af Aktiv Samværs medlemmer, fik vi lov at overraske og hædre Ole for den kæmpe indsats Ole har gjort i Snejbjerg SG&I, siden han og Anna flyttede til byen først i 1970’erne.

når første holdet spillede hjemmekamp. Ole var fodboldafdelingens kampfordeler i mere end 20 år. Det var før internettet og e-mails var hver mands eje. Ole brugte mange aftener og weekender ved telefonen for at ringe rundt til de øvrige kampfordelere for at aftale spilletidspunkter, kampflytninger mv.

Ole var en person, der favnede bredt ikke bare i fysisk forstand, men også i foreningsmæssig regi. Igennem årene har han været aktiv i badminton, fodbold, tennis, kroket og aktiv samvær. Ole var i mange år kasserer for badmintongruppen samtidig med at han var aktiv spiller.

Da den aktive fodboldkarriere blev lagt på hylden holdt Ole sig fit ved at spille tennis og kroket. Og da tennisafdelingen manglede en kasserer, tog Ole selvfølgelig over. Ole var i en årrække ved siden af aktiviteterne i Snejbjerg SG&I kasserer i Snejbjerg Hallens bestyrelse. I år 2000 blev Anna og Ole valgt ind i bestyrelsen for Aktiv Samvær og da kasserer funktionen i 2005 blev ledig overtog Ole selvfølgelig også det indtil helbredet sagde stop her i 2018.

Ole var holdleder i fodboldafdelingen og spillede selv fodbold og avancerede med alderen fra senior- over oldboys til veteranholdet. Og så var O.C. trofast tilskuer på stadion i Snejbjerg,

6

www.snejbjergsgi.dk


Ole kunne man regne med – han havde en medfødt omtanke for andre mennesker og et positivt livssyn. Han satte sig altid godt ind i tingene og var samvittighedsfuld og så faldt det ham let at arbejde med tal, hvilket også de mange kasserer poster igennem tiden vidner om. Alt i alt har Ole ydet en utrolig indsats såvel som aktiv sportsudøver som på det ledelsesmæssige plan i Snejbjerg SG&I. Der er et utroligt tomrum at fylde efter Ole. Vore tanker går i denne stund til Anna,Vibeke og Flemming samt deres familier. Jørgen Rasmussen og Dorthe Poulsgård Snejbjerg SG&I

AKTIV SAMVÆR Årsmødet er overstået og vi tog afsked med Anna og Ole Christiansen efter en stor indsats gennem mange år - fællesformand Dorthe Poulsgaard fandt da også anledning til at afbryde årsmødet og overrække Ole foreningens guldnål.Tildelingen blev begrundet på smukkeste vis. Nye i vor bestyrelse er Bente og Eigil Nikolajsen. Inden ferien er bestyrelsen i Aktiv Samvær – aktive. Medlemmerne får besøg og bliver spurgt om de vil forny deres medlemskab. Heldigvis er der mange, der gerne vil fortsætte deres medlemskab. Der betales og der udleveres et program. Kassereren har noteret, at 193 har betalt kontingent for den kommende sæson. Sæsonen indledes den 21. august ved Axel Månsson i Brande – bustur til Gram Slot og Kongernes Jelling, besøg på Kartoffelmelsfabrikken i Karup, Autogalleriet osv. Du er velkommen til at besøge vor hjemmeside og se hele programmet, som bestyrelsen glæder sig til at præsentere for medlemmerne.

www.snejbjergsgi.dk

7


BYFEST I SNEJBJERG

8

www.snejbjergsgi.dk


AMATØRTEATER Snejbjerg Amatørteaterforening har eksisteret i mange år, med større eller mindre succes, fx ”Parastitterne”, ”Den kloge mand”, ”Livsens ondskab”, ”Styrmand Karlsen” osv, du kan stadig på hjemmesiden se hvad der er spillet – i hvert fald fra 1976, hvor der hvert år blev spillet et teaterstykke eller spillet revy – 1991 og 2014 blev der dog ikke spillet noget – men efter 2015 med et stykke omkring Halfdan Rasmussen har bestyrelsen måtte konstatere, der må nye kræfter til.

På Snejbjerg SG&Is generalforsamling den 19. april 2018 blev besluttet at gøre Snejbjerg Amatørteater hvilende. Det er dog vort håb, at foreningen kan genrejses. Med den nye multisal er der gode rammer og indtil videre er der et depot med rekvisitter – mest tøj samt en mindre kapital til genstarten.

Nyt pust til foreningen? Hvis du har lyst til at puste liv i foreningen igen er du velkommen til at kontakte Jørgen Rasmussen, tlf.: 4021 6087 eller e-mail: toftbjerg43@gmail.com eller kontakt fællesformanden.

www.snejbjergsgi.dk

9


MOTION SNEJBJERG STAFETTEN Torsdag den 16. august 2018 kl. 17.30 - i forbindelse med byfesten Stafetten foregår på en rundstrækning omkring Snejbjerg Skole. (Distancen er 1 mil 1,609 km.) Alle kan være med! - og man vælger selv, om man vil gå eller løbe rundstrækningen. Det foregår som en stafet, hvor hvert hold skal gå eller løbe i alt 4 omgange (4 x 1 mil). Et hold kan bestå af 1, 2, 3 eller 4 personer, som fordeler omgangene mellem sig. Kom og vær med til denne festlige begivenhed, hvor du kan vælge at løbe alle omgange selv eller lave et hold sammen med familie, naboer, venner, sportskammerater, kollegaer m.m. Pris: 100,- kr. pr. hold for gå/løb (forhåndstilmelding og tilmelding på dagen) Bestil menu: Pizza, øl/sodavand til 30,- kr. pr. menu (kun ved forhåndstilmelding).

ONE E MIL 9 km) (1,60

Tilmelding: Læs hvordan du tilmelder dig på Snejbjerg Motions hjemmeside.

10

www.snejbjergsgi.dk

K om o g v æ rm

ed !


FITNESS

? frisk pige Er du en ktør i ru st in il være v e rn e g En som akt Tine Voss itness - kont Snejbjerg F

www.snejbjergsgi.dk

11


HÅNDBOLD I juni måned drog 92 spillere, forældre og søskende fra Snejbjerg Håndbold til strandhåndboldstævne i Damp i Tyskland – tusind tak til alle deltagere for en fantastisk håndbold-weekend i Damp. Snejbjerg Cup har gennem mange år været et væsentligt aktiv for klubben – og Snejbjerg Cup har bidraget væsentligt til klubbens økonomi. Således forholder det sig fortsat, og det forventes derfor, at alle medlemmer og forældre bakker positivt op og hjælper til med afvikling af Snejbjerg Cup, således klubben kan fastholde et højt aktivitetsniveau med lav kontingentbetaling. Snejbjerg Cup afvikles i weekenden den 21.-23. september, og vi kan ultimo juni 2018 melde udsolgt til dette års Snejbjerg Cup.Vi er i al beskedenhed både stolte og ydmyge over den flotte opbakning, så sæt endelig kryds i kalenderen. Tag gerne kontakt til Kristina Lindberg på kristina@lindberg-okonomi.dk eller mobil 22466643 allerede nu og aftal, hvad du/I kan hjælpe med.

Vi er nået i mål med ”projekt beach-baner i Snejbjerg” sammen med Snejbjerg Volleyball, og der skal lyde EN STOR TAK til alle, der har bidraget til resultatet – som vi tillader os at være ret stolte af. HUSK at alle er velkomne til at benytte banerne.Vil man være sikker på at have banerne til rådighed, kan banerne bookes i kalenderen, der ligger på www.snejbjergsgi.dk – håndbold – beachbaner. Vi ser frem til en ny og spændende sæson! På vegne af bestyrelsen Kristina Lindberg

12

Håndbold sæson 2018/19 Oversigt over træningstider og trænere for den kommende sæson 2018/19 fremgår af hjemmesiden og facebook siden ”Snejbjerg SG&I – Håndbold”.

www.snejbjergsgi.dk


SENIORSPORT VINTERSÆSON 2018 Vi starter vintersæsonen tirsdag den 11. september kl. 09:00 i Snejbjerg Hallens restaurant, hvor foreningen er vært med kaffe og rundstykker.

Vi tilbyder 2 hold gymnastik FUT: Instruktør Lene Rasmussen FUTFUT: Instruktør Bodil Mendgaard Vi mødes hver tirsdag i hallens restaurant kl. 09:00 til sammenkomst med et eller flere korte indlæg, meddelelser fra lokalom-rådet og et par sange. Herefter gymnastik i tidsrummet 09:30 – 10:30. Der vil derfor igen i år være rig mulighed for at få motion der passer til forskellige behov. Efter gymnastikken har vi hal 1 & 2 til rådighed indtil kl. 12:00 Det er muligt at spille badminton, ”Snejbjergvolley”, tæppecurling, carpet bowl, bordtennis, jakolo, bob eller hvad der ellers kommer af nye ideer og tiltag.

Prisen for vintersæsonen er uforandret kr. 250,00

Du er velkommen til at prøve et par tirsdage inden du betaler kontingent. På bestyrelsens vegne Erling Heller

www.snejbjergsgi.dk

13


SVØMNING

MINI-TRI LØRDAG D. 18. AUGUST Grundet renovering af Snejbjerg Svømmehal afvikles der i stedet en duatlon: 4 km løb, 18 km, cykling, 4 km løb Info og tilmelding: www.snejbjergsgi.dk/mini-tri

TILMELDIN

SVØMMESÆ SO

G

N 2018-19 Tilmeldinge n er allered e åb på næsten al en – ledige pladser le hold Info og tilm elding: www.snejbje rgsgi.dk/svø mning

14

DER JUNIOR LIVRED NYT HOLD derne” ndt fra ”Livred r se med øvel ke : Læs mere på /juniorlivredder dk gi. gs er bj ej www.sn

www.snejbjergsgi.dk


BABY- OG SM ÅBØ SVØMNING RNS0-36 MÅNED

ER Læs mere p å: www.snejbje rgsgi.dk/baby svømning

SWIMWEEK

OLD E VOKSENH PRØV VOR Lær Crawl aRunning og qu A p, o o r) , AquaL 5. septembe AquaFitness 36 (3., 4. og e ug i is at Helt gr på: Læs mere ng/swimweek mni ø sv k/ i.d sg rg www.snejbje

AQUARUNNING (voksne)

AquaRunning er bl.a.: Supplement til løbetræn ing. ● God mo tion i skadesperioder. ● God kond itionstræning. ●

Læs mere på: www.snejbjergsgi.dk/svøm ning

www.snejbjergsgi.dk

15


HYSS - Party FREDAG ST D. 17. AUGU 2018 kl. 20.30-23.00

for 5. - 8. klasse

Der er lagt op til en hæsblæsende disco-aften med fed musik og sjove konkurrencer, hvor du kan vinde masser af præmier. Entré: 50 kr. Der kan købes slik, chips og sodavand m.m. Alle konkurrencer er gratis og sker i løbet af aftenen. Tag dine venner med og få en rigtig sjov aften! Mvh. HYSS-udvalget (HYSS står for HYgge, Spil, Samvær)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.