Sportsnyt maj 2017

Page 1

Maj 2017

Tidligere fællesformænds unglederpokal

Snejbjerg SG&I’s lederpokal

Snejbjerg Hallens Aktivitetspris


Udgiver:

Snejbjerg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I)

Kontaktpersoner: Fællesformand: Dorthe Poulsgård Krogstrupvej 18 Tlf. 20 20 09 14 dorthe.johs@mail.tele.dk Trykning: ReklameTryk Herning Tlf. 97 14 14 55 www.reklametryk.dk Borgerforeningen: Formand Per Z. Hansen Lergravsvej 9 Tlf. 22 89 80 15 pzhfiberpost@gmail.com Tennis: Poul Erik Henriksen Amalievej 2 Tlf. 97 16 80 08 tennis@snejbjergsgi.dk Amatørteater: Jørgen Rasmussen Toftbjerg 43 Tlf. 97 16 81 87 toftbjerg43@mail.dk

Forretningsfører/ Økonomi: Carsten Thybo Solbjerg 20 Tlf. 97 16 82 38 fam.thybo@fibermail.dk

Forretningsfører/Sekretær: Birgitte Baden Steffensen Syrenparken 8, Snejbjerg 7400 Herning Tlf. 29 26 35 51 birgittebaden@gmail.com

Badminton: Jonas Hansen Vestergade 6 7400 Herning Tlf. 41 81 96 66 info@sport-net.dk

Fodbold: Carsten Nielsen Ørskovvænget 53, Snejbjerg 7400 Herning Tlf: 25 37 10 34 carstendyrbye@gmail.com

Cykelmotion: Svenn Vind Munkgårdkvarteret 115 Tlf. 20 71 20 66 datavind@hotmail.com

Skydning: Niels Kjær Gødstrupvej 17 Tlf. 97 16 85 46 nkk@hflc.dk

Fitness: Kirsten Isager-Nielsen Solbjerg 75 Tlf. 61 77 24 42 isager75@gmail.com Aktiv Samvær: Kurt Markussen Nordgaden 69, Snejbjerg Tlf. 21 29 06 56 kmarkussen@mail.tele.dk

SPORTS·NYT – udgives 2 gange årligt af Snejbjerg Skytte-, Gymnastikog Idrætsforening (SSG&I), samt underafdelinger.

2

Gymnastik: Gitte Marquard Pedersen Hvedemarken 7 Tlf. 50 55 01 64 snejbjerggymnastik@gmail.com Håndbold: Kristina Lindberg Stenbjergkvarteret 63 Tlf. 22 46 66 43 kristina@lindberg-okonomi.dk

Motion: Jens Peder Mikkelsen Sydgaden 15 st. tv. Tlf. 40 46 38 77 tulsen@youmail.dk Seniorsport og petanque: Erling Heller Munkgårdkvarteret 1 7400 Herning Tlf. 26 95 95 92 Mail. Ehmunk@mail.dk Støtteforeningen: Kirsten Østergaard Solbjerg 42 Tlf. 40 57 01 70 Solbjerg42@gmail.com Svømning: Jeppe Jonsson Agerbjerg 97 Tlf. 97 16 20 22 jeppe@familien-jonsson.dk Sportsnyt: Michael Rasmussen Krogstrupsvej 25 Tlf. 96 29 32 12 sportsnyt@snejbjergsgi.dk

NÆSTE NUMMER Stof til næste nummer bedes afleveret senest 1. juli 2017 til:

sportsnyt@snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk

Bladet udkommer uge 32 – 2017


DET SKER I SNEJBJERG 12-14. maj

Strandhåndboldstævne for U12, U14 og U16 spillere i Damp i Tyskland

21. maj

HBC Banko, Bankocentret Smedegade

26. juni

Hollandsk Bingo, Bankocentret Smedegade

23. juli

HBC Banko, Bankocentret, Smedegade

8. august

HBC Banko, Bankocentret, Smedegade

8-10. september

Snejbjerg Cup for Senior

Uge 37

Gymnastiksæsonen starter op

22-24. september

Snejbjerg Cup for Ungdom (U10, U12 og U14)

16. december

Microhåndboldstævne inkl. maxtotal

Find mere info på www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk

3


STØTTEFORENINGEN BINGOMARCH Igen i år afholder Støtteforeningen for Snejbjerg Idrætten bingomarch under byfesten i Snejbjerg

FREDAG EFTERMIDDAG DEN 25. AUGUST KL. 16.30 En rask gåtur på maks 5 kilometer rundt i Snejbjerg by. Turen kan gennemføres gående, med klapvogn, barnevogn og med små cyklister – benyt muligheden for en gåtur rundt i Snejbjerg med hele familien. Plader købes på Festpladsen. Se starttidspunkt i Byfestprogrammet.

1 PLADE

25,-

5 PLADER

HOVEDGEVINST OG FLERE PENGEPRÆMIER!

100,-

BANKOSPIL Bankoudvalget, som er en del af Støtteforeningen for Idrætten i Snejbjerg står bag bankospil på følgende dage: Tirsdag den 9.maj, HBC Banko Søndag den 21. maj, HBC Banko Mandag den 26. juni, Hollandsk Bingo Søndag den 23. juli, HBC Banko Tirsdag den 8 august, HBC Banko Fredag den 15.september, Hollandsk Bingo Bankospillet finder sted i Bankocentret, Smedegade, Herning. Bankospillet er med til at samle penge ind til Støtte for Idrætten i Snejbjerg.Vi kan derfor kun opfordre jer alle til at støtte bankospillet – og især på ovennævnte dage. Vel mødt! Bankoudvalget

4

www.snejbjergsgi.dk


STØTTEFORENINGEN DEN STORE BAGEDYST i Snejbjerg under byfesten

LØRDAG DEN 26. AUGUST Der vil både være en børne- og en voksenkategori. Temaet er festival og der vil alene blive bedømt ud fra udseendet på kagerne. Håber rigtig mange vil deltage! Publikum vil sammen med et dommerpanel vurdere og bedømme kagerne.

DER ER FLOTTE GEVINSTER! Arrangør i forbindelse med Byfesten Støtteforeningen for Snejbjerg Idrætten

KONTINGENT I kan allerede nu betale kontingent til Støtteforeningen. Kontingentet er fortsat 60 kr.

ME R E UNGDO STØTTE TIL MSIDR ÆTTEN – DET K DIT RÆVER

B I DR A G

Indbetales til konto 9108-0003725707 – eller via mobilepay 93 85 56 63. I 2016 udbetalte Støtteforeningen 66.000 kr. i støtte til grupperne i Snejbjerg SG&I.

GENERALFORSAMLING I STØTTEFORENINGEN FOR SNEJBJERG IDRÆTTEN Torsdag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Støtteforeningen.Tak til jer der mødte frem, og dermed viste opbakning til foreningens arbejde og indsats overfor ungdomsarbejdet i Snejbjerg SG&I. Generalforsamlingen startede med at mindes vores bestyrelsesmedlem Gitte Vestergaard Olsen, som desværre var afgået ved døden i samme uge. Herudover ønskede Pia Ørving og Erik Larsen ikke at modtage genvalg til bestyrelsen. Lene og Brian Henriksen blev valgt til bestyrelsen. Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at finde yderligere to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Anette Lind, formand / Kirsten Østergaard, kasserer Jørgen Østergaard, bestyrelsesmedlem / Lene og Brian Henriksen, bestyrelsesmedlemmer

www.snejbjergsgi.dk

5


SNEJBJERG BYFEST

T S E F Y B SNEJBJERG 2017 24.-27. AUGU

ST

Nyhed TORSDAG SENIOR FEST

LØRDAG “DE STORE”

FREDAG ROMSMAGNING

TO R

VED

AG LØ R PÅ T O

LIVE MUSIK 6

DA GD

RVE

< < < < < <

TIS

NE J

EN

BJE

RG

20.

SØNDAG MARKED

MA

JK

Salg af lodsedler Hoppeborge til de mindste Rema griller din frokost

Live musik: Hyggesprederen Tilmelding af frivillige Øl og vand

www.snejbjergsgi.dk

L. 1

0-1

4


SNEJBJERG SG&I’S LEDERPOKAL 2016 TAGE HILLES LEDERPOKAL. Pokalen skal tilfalde en person, der har ydet et stort stykke arbejde for foreningen til gavn for både foreningen og dens medlemmer.

INDSTILLING: En formidabel ildsjæl skal hædres Der er mange der yder et rigtigt stort stykke arbejde for Snejbjerg Skytte, Gymnastik- og Idrætsforening, men fodboldgruppen råder over en guldfugl, der yder en enorm indsats. En person enhver forening ville elske at have, og som de ville revne af stolthed over at have. Man kan yde en indsats på mange måder, og man kan foregå andre med et rigtigt godt eksempel, være glad og positiv – uanset om det er tidlig morgen eller sen aften. MEN DET KRÆVER SIN MAND/DAME I MASKINRUMMET: •

Én der kan holde mange bolde i luften og udstikke kursen

Én der sørger for at skaffe hjælpere på alle tider af døgnet

Én der sørger for afløsere hvis én eller flere på holdet bliver syg

Én der kan holde styr på sit hold

Én der kan rekruttere og sætte nye hjælpere ind i opgaverne

Én der kan holde styr på afregningerne mellem MCH og fodboldgruppen

Én der har viljen og evnen til positivt at samarbejde med MCH, kolleger og hele holdet

Det er en person vi beundrer, og det er dig – Anne Marie Ørskov. Du har i den grad fortjent hæder for dit kæmpe arbejde for at skaffe midler til fodboldgruppen og andre grupper, til glæde og gavn for Snejbjerg S.G.& I. og andre i lokalområdet. Du har gjort ”Snejbjerg” som MCH kalder os – til en førerklub, når der skal serveres i Kongrescentret eller i Jyske Bank Boxen. Når du har lovet, at der kommer 20 for at servere, så kommer der 20! Og hvis MCH ringer i sidste øjeblik for at få flere folk, prøver du også at løse denne opgave - de fleste gange er det dig selv, der så ta’r en ekstra tørn! "Snejbjerg" blev opgraderet til ”Sport 2016”, hvor vi fik tildelt V.I.P. borde, og næsten kunne ånde Kronprins Frederik i nakken. Vi, på "Snejbjerg"-holdet, sætter stor pris på dig og dine søde og positive SMS’er.

Anne Marie, du har i den grad gjort dig fortjent til denne hæder! På vegne af hjælpere: Else Fredsøe, Kristian Nielsen, Anna og John Bech

www.snejbjergsgi.dk

7


TIDLIGERE FÆLLESFORMÆNDS UNGLEDERPOKAL TIDLIGERE FÆLLESFORMÆNDS UNGLEDERPOKAL OVERRAKT VIA SKYPE Årets modtager af tidligere fællesformænds unglederpokal 2017, Niklas Dam, blev taget med bukserne nede. Han troede at han via en skype forbindelse fra Østrig skulle give Spring-Mix en pep-talk forud for deres gymnastik-opvisning i Snejbjerg Hallen den 18/3 – det skulle han også – men overraskelsen var stor da Carsten Siggård efter Niklas’ peptalk brød ind og overrakte ham unglederpokalen i forbindelse med indmarchen, hvor alle gymnaster var på gulvet og hal 1 var fyldt med tilskuere. En hel hal klappede for ham, mens mor Birte på hans vegne modtog vandrepokalen, en erindringspokal samt et gavekort.

INDSTILLING TIL UNGLEDER-POKAL Snejbjerg gymnastik har haft glæde af Nicklas i mange år. Men efter hans efterskole ophold har han virkelig trådt i karakter på træner siden, som hjælpe instruktør og senere som instruktør. Hvor han virkelig har vist det potentiale som han indeholder og hvor meget gymnastikken fylder i hans liv. Han udviser en hvis form for autoritet som smitter af på de instruktører han omgås med, og de gymnaster han har med gøre. Hans måde at omgås de unge gymnaster på, hvor han kan skabe ro og gensidig respekt på er ikke noget man ser mange unge ledere håndtere på sådan vis. Han har haft springer 2-3 klasse og senere Springmix 4-9 klasse hvor kravene stiger lidt og de unge mennesker også kræver en anden tone og til tider kan være svære at håndtere. Men også denne disciplin klare den unge leder til UG han er ikke bange for at tage en gymnast til side, sætte sig stille og rolig ned og tage en snak med gymnasten sætte sig ind i deres situation og får det løst. Han er altid smilene og glad, har god omgangstone og taler altid pænt til de unge mennesker. Men han kan også give en skideballe på en måde så det forgår i en tone hvor alle forstår det uden at han udstiller nogen. Han har i 2016 været ude at rejse i tre måneder hvor han har været savnet af instruktører, og ikke mindst de gymnaster han havde sæsonen inden. 5 dage efter hjemkomsten var han at finde i hallen til juletræning, en sand fornøjelse. Og siden har han virkelig trådt i karakter som en instruktør / leder der har sat sin positive aftryk på et hold med 32 gymnaster og 6 instruktører. Derfor mener jeg at Nicklas Dam som har haft hele sin ungdom i Snejbjerg og i en alder af 22 år opfylder til fulde alle kriterier som Årets ungleder i Snejbjerg SGI. Jeg vil ønske Nicklas held og lykke med hans fremtidige planer samt tak for de timer vi har brugt sammen, og håbe på mange flere i de næste mange år.

Så med andre ord ” Han kom, han så, han sejrede” Hilsen Formand Snejbjerg Gymnastik Gitte Marquard Pedersen

8

www.snejbjergsgi.dk


SNEJBJERG HALLERNES AKTIVITETSPRIS 2016

BEGRUNDELSE FOR UDDELING AF SNEJBJERG HALLERNES AKTIVITETSPRIS 2016 Snejbjerg Hallernes Aktivitetspris er blevet uddelt 3 gange siden 2011. Prisen skal ikke nødvendigvis uddeles hvert år. Der skal være et ekstraordinært initiativ til for at prisen uddeles. Bestyrelsen har i dette tilfælde selv indstillet denne gruppe til prisen, da denne gruppe har udviklet sig mærkbart på under 2 år.Vi har valgt at prisen skal gå til gruppen, men et par ildsjæle har gået i front og skal også tildeles noget af æren.

INDSTILLINGEN BEGRUNDES SÅLEDES: Foråret 2015 var der et par herrer som gerne ville spille Volleyball, og ville derfor stifte en forening. De havde lidt forbindelser til Svømmeafdelingen og enden blev at Svømmeafdelingen blev ansvarlig forening og bestyrelse for en Volleyball afdeling. Sommeren 2015 blev der indkaldt til 2 x prøvetræning i Hal 3, og der deltog over 20 spillere, som gerne ville spille fast, og dermed var fundamentet grundlagt. I dag er der 37 betalende spillere som går til volleyball i Snejbjerg og der er spillere på venteliste. Der er planer om at arrangere hjemmestævner i Snejbjerg Hallerne, som nu kan lade sige gøre, fordi Volleyball afdelingen har efterspurgt 2 nye baner i Hal 1, som blev konstrueret ifm. renovering af halgulvet i hal 1 sidste sommer. Dermed er der 4 baner som er et krav for at lave et større volleystævne.

En ny aktivitet i Snejbjerg Hallerne som er vokset så meget på under 2 år er meget iøjefaldende. Snejbjerg Hallernes Aktivitetspris 2016 uddeles til Snejbjerg Volleyball.

Med prisen følger en pengegave på kr. 5.000 til understøtning af aktiviteten i gruppen/foreningen

www.snejbjergsgi.dk

9


HÅNDBOLD Så lakker håndboldsæsonen 2016/17 mod enden, og vi ser frem mod sæsonen 2017/18, hvor vi på nuværende tidspunkt forventer fremgang i antal håndboldhold og -spillere. Sommertræning bliver annonceret på Facebook og hjemmesiden. Både U14-piger A og U14-drenge A havde efter en flot sæson kvalificeret sig til Kredsmesterskaberne. Pigerne spillede semifinale mod Hvide Sande, og Snejbjerg startede godt og var længe foran med et par mål. Hvide Sande kom dog tilbage og fik udlignet, således kampen måtte i forlænget spilletid. Her trak Hvide Sande desværre det længste strå og vandt kampen med 12-10. I finalen tabte Hvide Sande efterfølgende med 15-13 til Skjern. Drengene mødte i semifinalen Ikast FS. Det blev en tæt kamp, hvor Snejbjerg dog var et skridt foran det meste af tiden og til slut kørte en sejr på 16-13 hjem. Herefter stod den på finale mod lokalrivalerne fra Kibæk. Kampen startede tæt men igen med Snejbjerg i teten. Fra starten af 2. halvleg øgede Snejbjerg føringen fra 7-5 til 12-5, hvorefter kampen reelt var afgjort. Kampen endte med en sikker sejr på 16-10, hvorefter der var overrækkelse af pokal og guldmedaljer til Snejbjerg-drengene. En flot afslutning på en rigtig fin sæson for både pigerne og drengene!

Som en afslutning på den forgangne sæson drager alle U12, U14 og U16 hold til Strandholdboldstævne i Damp i Tyskland i maj 2017 – i alt 60 personer. Til årets afslutningsfest for senior kunne man bl.a. fejre, at alle 4 seniorhold sluttede sæsonen på førstepladsen i deres respektive puljer. Pokalen som årets spiller blev uddelt til følgende spillere: Damesenior: Cecilie Rix Jyllandsserie Herrer: Lars Holm Byg Serie 2 Herrer: Nicklas Dalager

10

www.snejbjergsgi.dk


HÅNDBOLD Det var glædeligt, at vi var 220 spillere og forældre samlet til ungdomsafslutning for sæsonen 2016/17. Der blev uddelt pokaler til alle micro- samt U8/10-spillere. Pokalen som årets spiller blev uddelt til følgende spillere: U10 piger (hold 3) – Rebecca Albinus U10 piger (hold 2) – Mirnesa Beqiri U 10 piger (hold 1) – Julie Rasmussen U 10 piger – årets kammerat – Astrid Dørr Sørensen U12 drenge (hold 2) – Oliver Vejlø U12 drenge (hold 1) – Lucas Johansen U14 piger (hold 2) – Anna Dalgaard U14 piger (hold 1) – Laura Risom Nielsen U14 drenge (hold 2) – Mikkel Mæng U14 drenge (hold 1) – Sebastian Guthauser

Håndboldklubben har gennem 30 år afholdt Snejbjerg Cup for Senior. I 2016 blev det besluttet at udvide Snejbjerg Cup, således at der også blev afholdt et ungdomsstævne. Dette blev en stor succes med over 600 deltagere fra nær og fjern. Håndboldklubben er yderst taknemmelig for opbakningen fra de mange forældre og andre frivillige, som har gjorde det muligt at gennemføre de 2 stævner, som er en altafgørende indtægtskilde for håndboldklubbens aktiviteter. Vi håber på lige så stor opbakning i 2017, hvor der afholdes Snejbjerg Cup for Senior i weekenden den 8.-10. september – og Snejbjerg Cup for Ungdom i weekenden den 22.-24. september.

Tak til alle for en fantastisk sæson!

SNEJBJERG HALLERNE HAR AFHOLDT SIT ÅRLIGE REPRÆSENTANTSKABSMØDE MED GODKENDELSE AF BERETNING, REGNSKAB SAMT VALG TIL BESTYRELSEN Til bestyrelsen var der genvalg til Jan Nørgaard og Michael Rasmussen. Som suppleant til bestyrelsen blev valgt Peter Svendsen. Snejbjerg Hallerne bestyrelse har efterfølgende konstituerede som følger: Formand – Steen Jensen Næstformand – Mikael Yde Kasserer – Michael Rasmussen Sekretær – Erik Dalager Bestyrelsesmedlem – Jan Nørgaard Haltider: Såfremt der er foreninger der gerne vil have mere tid i Snejbjerg Hallerne, er der stadigvæk ledige tider. Kontakt halinspektør Bjarne Bechmann-Weyhe såfremt dette har interesse.

www.snejbjergsgi.dk

11


TENNIS TENNIS 2017 Tennis

SOMMERMOTION FOR HELE FAMILIEN

Ny adgang fra Skolens nye P-plads (via hovedgaden)

Familie tennis—med instruktion (træning torsdag 16.30 samt søndage (se mere på hjemmesiden) Tennis afdelingen er i gang med en ny sæson !! Nye aktiviteter - fælles familietræning - børn og voksne samt mulighed for at spille med andre spillere til sociale arrangementer. -> Renoveret klubhus som er rammen om et hyggeligt klubliv for spillere og deres familie. -> Et mødested for god motion for både børn og voksne -> MEGET lave kontingentsatser (udendørs sæson maj-okt): Voksne - 400 kr. / Efterløn-Pensionist-Studerende - 325kr. Børn indtil 14år - 100 kr. / Ungdom(14-18år) -250 kr. Familie kontingent - hele hustanden for kun 650 kr. !!

Læs mere samt kontaktinfo på www.snejbjergsgi.dk/tennis

12

www.snejbjergsgi.dk


GYMNASTIK GYMNASTIKOPVISNING

Snejbjerg Gymnastik havde den 18. marts gymnastikopvisning

Ud af vores 22 hold havde vi hele 15 hold på gulvet. Det var en skøn dag med over 850 tilskuere. Der blev leveret masser af flot opvisning, specielt også fra vores to gæstehold: Efterskolerne Bjergsnæs og Skibelund. Simon Andersen blev kåret som årets instruktør og årets ung leder blev Nicklas Dam.

Vi ser allerede nu frem til næste sæson, som starter op i uge 37. Der vil være Rytmehold, Springhold,Trampolinfitness, Floorball, Zumba,Tabata, Parkour og diverse børnehold både med og uden forældre. Vi glæder os og ser frem til at se en masse gymnaster. Kom og prøv kræfter med trampolinfitness i den nye sæson som starter i uge 37. Tilmelding under gymnastik. Vi tilbyder blandt andet også junior floorball, som er for både drenge og piger.

www.snejbjergsgi.dk

13


FITNESS FITNESSINSTRUKTØR SØGES Snejbjerg Fitness søger, en eller flere frivillige Fitness instruktører, til vores dejlige og velfungerende fitness center. Det er ikke et krav, at du er en erfaren instruktør.Vi sørger for, at du får en instruktøruddannelse. Uddannelsen er med til at sikre, at du har grundlaget for, at blive en god og kompetent instruktør i vores lokale forening. Udover at blive instruktør får du mulighed for: •

At få udbygget dit netværk

At møde andre engagerede mennesker

At gøre en forskel for andre – og dig selv

Prøve kræfter med nye opgaver og dermed styrke dine kvalifikationer

Du får mulighed for, sammen med alle vore andre frivillige, at deltage i vore sociale arrangementer.

Skulle dette have din interesse, og har du lyst til at høre mere, så kontakt Tine Voss 51339237 eller romogcola@hotmail.com

ÅRSMØDE I SNEJBJERG FITNESS Snejbjerg Fitness afholdte årsmøde den 5. april før foredraget med Jason Watt. Årsmødet blev afviklet i god ro og orden. Kirsten Østergård og Jesper Nimand var begge på valg og blev genvalgt. Jeppe Engsted var ikke på valg men ønskede at træde ud af bestyrelsen. Anne-Sofie Sofie Haunstrup Hansen blev valgt ind i bestyrelsen.Velkommen til Anne-Sofie.

FITNESSCENTRET HAR ÅBENT HVER DAG HELE SOMMEREN Meld dig ind via vores hjemmeside snejbjergsgi.dk/fitness/elektronisk indmeldelse. Når du har gjort det, kan du kontakte Kirsten Ø. via sms på 40 57 01 70 for at aftale, hvordan du nemmest får en brik.Vi er i centret hver tirsdag mellem kl. 18.00 og 19.30 – dog ikke i juli måned. Følg med via vores hjemmeside – online-booking – hvornår der er mulighed for at spinne, gå til X-tremefit og cirkeltræning. Vore instruktører sørger for at tilpasse efter medlemmernes ønsker.

Et skulderklap til en Fitnessinstruktør på Frivilligfesten Dennis Eskesen fik ”et skulderklap” i forbindelse med årets frivilligfest. Dennis fik den blandt andet for sit store engagement i Centret – som en meget engagereret spinninginstruktør, sit gåpå mod, er han med til at udvikle centret med sine mange ideer. Dennis bruger mange timer i centret – og det sætter bestyrelsen stor pris på.

Tilllykke til Dennis – det er så velfortjent!

14

www.snejbjergsgi.dk


SENIORSPORT SENIORSPORT = SOMMERSPORT KROKET ONSDAGE KL. 13.00 PÅ BANERNE VED STUDSGÅRDSVEJ (ved hundeskoven) Du er velkommen til at komme og prøve om det er noget for dig! Kontakt Kjeld Christensen på tlf. 97161610

CYKLING TIRSDAGE MED AFGANG FRA MENIGHEDSHUSET KL. 9 Vi cykler en tur på ca. 20 km med kaffestop undervejs – så husk termokanden. Du er velkommen til at kontakte Henning og Ketty på tlf. 97161318

PETANQUE HVER ONSDAG KL. 13.30 TIL CA. 16.00 PÅ BANERNE SYD FOR HALLEN Kom og prøv – vi har kugler du kan spille med! Medbring gerne din kaffe/the vi holder kaffepause i løbet af eftermiddagen. Kontakt evt. Erling Heller på tlf. 26959592 HUSK VINTERSÆSONEN STARTER KL. 9.00 DEN 19/9 2017

SENIORSPORT ØNSKER ALLE EN GOD SOMMER

www.snejbjergsgi.dk

15


FACTS • Niveauopdelt stævne fra 1. kamp • Minimum 4 kampe til alle hold • Korte afstande mellem haller og indkvartering • Masser af håndbold og socialt samvær • Lækker forplejning • Gratis svømmehal • Gode gaver

Ungdom

U10 - u12 - u14

den 22.-24. september 2017

PRAKTISK Priser: Holdgebyr pr. hold DKK 800,(inkl. overnatning og bespisning)

Deltagergebyr DKK 400,-

(inkl. overnatning og bespisning)

Deltagergebyr DKK 225,-

(uden overnatning og bespisning)

Ekstra deltagergebyr ved overnatning fra fredag til lørdag DKK 100,(inkl. morgenmad og smør-selv-madpakke til frokost)

TILMELDing på www.snejbjerg-cup.dk Der er plads til 100 hold, og det er først til mølle – så meld jer til allerede NU! Ved afbud tilbagebetales holdgebyr ikke. Ved afbud senere end 3 uger før stævnet, tilbagebetales deltagergebyret ikke.

Inklusiv • Indkvartering på skoler i og omkring Snejbjerg • Bustransport (gratis) for deltagerne mellem de enkelte haller og indkvarteringssteder

• Præmier til alle 1. og 2. pladser i alle rækker • Gave til alle deltagere • Forplejning:

Lørdag: Morgenmadsbuffet samt smør-selv-madpakke til frokost (kun for overnattende fra fredag til lørdag) Lørdag: Lækker aftensmad inkl. salatbuffet Søndag: Morgenmadsbuffet samt smør-selvmadpakke til frokost

• Underholdning

U10, U12 og U14 - Diskotek med hoppeborge U14 Hyggeaften med film (kun adgang for U14-spillere)

Se mere på: www.snejbjerg-cup.dk & på Snejbjerg Hovedgade - Herning

Gratis frugt under hele stævnet – lørdag gratis kage i alle haller