Sportsnytmaj2016

Page 1

Maj 2016

TAGE HILLES LEDERPOKAL 2015 Kirsten Isager Se mere inde i bladet


Udgiver:

DET SKER I SNEJBJERG

Snejbjerg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I)

Kontaktpersoner: Fællesformand Dorthe Poulsgård Krogstrupvej 18 Tlf. 20 20 09 14 dorthe.johs@mail.tele.dk Trykning: ReklameTryk Herning Tlf. 97 14 14 55 www.reklametryk.dk Borgerforeningen: Formand Torben Borch Kristensen Solbjerg 8 7400 Herning Tlf. 51 46 01 55 tbk@snejbjerg-bf.dk Tennis: Poul Erik Henriksen Amalievej 2 Tlf. 97 16 80 08 tennis@snejbjergsgi.dk Amatørteater: Jørgen Rasmussen Toftbjerg 43 Tlf. 97 16 81 87 toftbjerg43@mail.dk

Forretningsfører/ Økonomi Carsten Thybo Solbjerg 20 Tlf. 97 16 82 38 fam.thybo@fibermail.dk

Forretningsfører/Sekretær Birgitte Baden Steffensen Syrenparken 8, Snejbjerg 7400 Herning Tlf. 29 26 35 51 birgittebaden@gmail.com

Motion: Jens Peder Mikkelsen Sydgaden 15 st. tv. Tlf. 40 46 38 77 tulsen@youmail.dk

Badminton: Jonas Hansen Vestergade 6 7400 Herning Tlf. 41 81 96 66 info@sport-net.dk

Fodbold: Carsten Nielsen Ørskovvænget 53, Snejbjerg 7400 Herning Tlf: 25 37 10 34 carstendyrbye@gmail.com

Seniorsport og petanque Erling Heller Munkgårdkvarteret 1 7400 Herning Tlf 26959592 Mail. Ehmunk@mail.dk

Cykelmotion Svenn Vind Munkgårdkvarteret 115 Tlf. 20 71 20 66 datavind@hotmail.com

Skydning: Niels Kjær Gødstrupvej 17 Tlf. 97 16 85 46 nkk@hflc.dk

Støtteforeningen: Erik Larsen Solbjerg 13 el@boconcept.com

Fitness: Kirsten Isager-Nielsen Solbjerg 75 Tlf. 61 77 24 42 isager75@gmail.com

Gymnastik: Gitte Pedersen Hvedemarken 7 7400 Herning Tlf. 50 55 01 64 snejbjerggymnastik@gmail.com

Svømning: Jeppe Jonsson Agerbjerg 97 Tlf. 97 16 20 22 jeppe@familien-jonsson.dk

Aktiv Samvær: Kjeld Christensen, Hvedemarken 5. Tlf. 97 16 16 10 bodil.kjeld@info.dk

Sportsnyt udgives 2 gange årligt af Snejbjerg Skytte-,

Håndbold: Bestyrelsesmedlem Karsten Mæng Stenbjergkvarteret 30 7400 Herning Tlf. 50 94 41 80 karsten@snejbjerghaandbold.dk

Sportsnyt Michael Rasmussen Krogstrupsvej 25 Tlf. 96 29 32 12 sportsnyt@snejbjergsgi.dk

Hollandsk Bingo – Bankocentret, Smedegade

2 juni

HBC spil – Bankocentret, Smedegade

5 juni

De frivillige unges fest

20 juni

Hollandsk Bingo – Bankocentret, Smedegade

14 juli

HBC spil – Bankocentret, Smedegade

29 juli

Hollandsk Bingo – Bankocentret, Smedegade

18 august

HBC spil – Bankocentret, Smedegade

18-21 august

Byfest i Snejbjerg

Find mere info på www.snejbjergsgi.dk

Stof til næste nummer bedes afleveret senest 10 juli 2016 til:

Gymnastik- og Idrætsforening

sportsnyt@snejbjergsgi.dk

(SSG&I), samt afdelingerne

Bladet udkommer uge 32 - 2016

herunder.

2

23 maj

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk

3


SNEJBJERG SG&I

SNEJBJERG SG&I

INDSTILLING TIL TAGE HILLES LEDERPOKAL 2015 Pokalen skal tilfalde en person, der har ydet et stort stykke arbejde for foreningen til gavn for både foreningen og dens medlemmer. Årets kandidat er en person, som er født og opvokset i Snejbjerg. Personen er nu gift og bor med sin familie i Snejbjerg og er en person, som har stor værdi for Snejbjerg SG&I – uanset hvilken gruppe har personen en rigtig god indstilling til foreningslivet. Bestyrelsen tillader hermed at sende en indstilling af : Kirsten Isager-Nielsen til årets lederpokal 2015. Kirsten har gjort og gør fortsat en kæmpe indsats for Snejbjerg SG&I. Kirsten er et meget stort foreningsmenneske. Mange aftaler om frivilligt arbejder er blevet aftalt under nogle af de mange fester, som vi har haft her i Snejbjerg. Kirsten var med til første fest for at tjene penge til opstart af Fitness-afdelingen. Kirsten sagde ja til at gå

4

ind i bestyrelsen og på første ordinære generalforsamling tog Kirsten formandsjobbet og har nu haft den i 6 år. Kirsten har brugt rigtig mange timer på Fitness – ja tænker det er familiens tredje barn. Når der skal graves ud, males, gøres rent eller andre praktiske ting går Kirsten altid forrest. Hun møder frisk op medbringende godt humør og så selvfølgelig Torben, som også gerne giver en hånd med. Kirsten har tænkt mange tanker, kommet med mange gode ideer og været med til at vi i dag har Midtjyllands førende Fitness-center, som heldigvis mange Snejbjerg-borgere får glæde af.Været med til at Fitness-afdelingen opnåede at få den første pris indstiftet af Snejbjerg Hallen – Snejbjerg Hallens Initiativpris. Men Kirsten har også overskud til at tænke hele Snejbjerg SG&I ind – altså ud over Fitness-afdelingen. Kirsten var eksempelvis igangsætter til et foreningstelt under byfesten for at alle for-

www.snejbjergsgi.dk

eninger kunne præsentere sig. Alle skulle have lov til at fortælle Snejbjerg-borgere hvilke tilbud de havde i de enkelte grupper. Når I har formandsmøde er det helt sikkert, at Kirsten tænker fællesskab og ikke kun egen gruppe. Bestyrelsen i Fitness er ofte blev påtalt af Kirsten, at vi skal tænke hele Snejbjerg SG&I. Kirstens seneste initiativ er arrangementet omkring Lindy – fra ”Rigtige mænd” – når Fitness ikke havde råd selv, så måtte vi jo gå sammen med andre grupper og få arrangeret et fælles arrangement efter gruppernes årsmøde. Samtidig er Kirsten en ”skaffer”. Kirsten har et stort netværk i byen og er rigtig god til at spotte personer, som måske lige skal spørges, om de ikke har lyst til at være frivillig i Snejbjerg SG&I.

Det har en kæmpe værdi for foreningerne og samtidig er det med til at få nogle gjort frivillige i Snejbjerg SG&I, som måske ellers ikke var blevet det. Kirsten er fortsat meget aktiv i vores forening – og er med til at samle hele Snejbjerg SG&I. Kære Kirsten - håber du fortsætter rigtig mange år i Fitness/Snejbjerg SG&I. Du efterlever til fulde mottoet: SAMMEN ER VI STÆRKEST Snejbjerg, den 31. januar 2016 Bestyrelsen i Snejbjerg Fitness

www.snejbjergsgi.dk 5


6

SNEJBJERG BYFEST

SNEJBJERG BYFEST

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 7


SNEJBJERG HALLEN

SNEJBJERG HALLEN

Repræsentantskabsmøde marts 2016 Hallen har afholdt sit årlige repræsentantskabsmøde med godkendelse af beretning, regnskab samt valg til bestyrelsen. Efter den traditionsrige menu indledte aftenens gæst Frits Horslund med et tilbageblik og opsamling på hele processen omkring multihalsprojektet. Fra de første ideer til det endelige projekt samt det store arbejde som fortsat består i den overordnede styregruppe med deltagelse af hal, skole og de kommunale forvaltninger. Som afslutning takkede formanden for indlægget og uddelte i samme omgang Snejbjerg Hallens aktivitetspris 2015 til netop Frits Horslund.

”Prisen gives primært til en gruppe/forening, og undtagelsesvis enkelt personer, som har udvist særligt initiativ med henblik på at øge kendskabet til og/eller aktivitetsniveauet i Snejbjerg Hallen.” I indstillingen lød der bl.a. ”Definitionen på en ildsjæl er en person, som arbejder begejstret og ivrigt for en sag, eller sagt med andre ord en person der brænder for en sag. Personen er indbegrebet af denne definition og han har i mange år arbejdet begejstret og ivrigt i flere bestyrelser i Snejbjerg SSG&I. De sidste mange år har personen siddet i Multihal styregruppen. Længe inden det kom offentligt frem at skole og multihal skulle bygges ved hallen, har ”personen” været fortaler for ideen. ”Hvis der om nogen skulle peges på en ildsjæl som fortjener denne pris – så er det dig Frits, selv efter du stoppede efter mange år i bestyrelsen er du fortsat i projektets styregruppe som et vigtigt bindeled imellem hallen og kommunen. Vi er utroligt glade for den kæmpe indsats du fortsat yder i denne gruppe og det har gentagne gange vist sig vigtigt at vi har din kontinuitet og historik med når der skal diskuteres med kommunen.” Herefter blev aftenens repræsentantskabsmøde gennemført. Formandens fyldige beretning omhandlede især arbejdet omkring ibrugtagning af de nye haller samt opstart af

8

www.snejbjergsgi.dk

hal-skole samarbejdet og de udfordringer vi fortsat har omkring manglende aftalegrundlag og derved også fortsat usikkerhed omkring selve driftsøkonomien. Årsregnskabet for 2015 samt budget for 2017 blev gennemgået af revisor Jan Heesgaard og godkendt af forsamlingen. Der var desuden valg af formand og næstformand for repræsentantskabet. Her blev Mikael Yde og Erik Dalager valgt. Til bestyrelsen var der genvalg til Mikael Yde og Steen Jensen samt nyvalg til Erik Dalager idet Hans-Henrik Olsen ikke modtog genvalg. Som suppleant til bestyrelsen blev valgt Peter Svendsen. Hallens bestyrelse har efterfølgende konstituerede som følger: Formand ....................... Steen Jensen Næstformand ............... Mikael Yde Kasserer ....................... Michael Rasmussen Sekretær ....................... Erik Dalager Bestyrelsesmedlem .... Jan Nørgaard

Glemte ting Glemte ting og sager kan afhentes i hallen, som vil ligge fremme i gammel forhal 19-22 maj og derefter vil det resterende bliver sendt til genbrug.

www.snejbjergsgi.dk

9


STØTTEFORENING

SNEJBJERG SG&I

BANKOSPIL Bankoudvalget, som er en del af Støtteforeningen for Idrætten i Snejbjerg står bag bankospil på følgende dage: Mandag den 23. maj Tirsdag den 2. juni Mandag den 20. juni Torsdag den 14. juli Fredag den 29. juli Torsdag den 18. august

Hollandsk Bingo HBC spil Hollandsk Bingo HBC spil Hollandsk Bingo HBC spil

Find mere info på www.snejbjergsgi.dk

Bankospillet finder sted i Bankocentret, Smedegade. Herning Bankospillet er med til at samle penge ind til Støtte for Idrætten i Snejbjerg.Vi kan derfor kun opfordre jer alle til at støtte bankospillet – og især på ovennævnte dage. Vel mødt Bankoudvalget

I 2015 er der ydet følgende bidrag fra Støtteforeningen for Snejbjerg Idrætten: Håndboldafdelingen har modtaget ............................................................... 18.775 kr. Fodboldafdelingen har modtaget .................................................................. 23.850 kr. Støtte Ung i Front (Fællesforeningen) ........................................................... 4.400 kr. Til skud til SportsNyt og til reklameaftaler Fodbold og Håndbold ....... 9.500 kr. Bidrag fra Støtteforeningen i alt .................................................................. 56.525 kr. Støtteforeningens formål er at støtte idrættens ledere og udøvere både praktisk og økonomisk. Ansøgningsfrister for tilskud Bestyrelsen vil som udgangspunkt behandle indkomne ansøgninger 4 gange årligt. Ansøgningsfristerne er henholdsvis 1. september, 1. november, 1. februar og 1. maj Der kan forventes svar på ansøgninger ca. 14 dage efter ovennævnte frister. Ansøgningerne mailes til Erik Larsen, el@boconcept.com Kriterier mv. fremgår af hjemmesiden, www.snejbjergsgi.dk – og her finder man et link til Støtteforeningen.

10

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk

11


AMATØRTEATER

FITNESS

Åbningstider – også i juli måned, hver dag fra kl. 5.30 – 22.45 Elektronisk indmeldelse via hjemmesiden snejbjergsgi.dk/fitness.

Amatørteater Amatørteatergruppen har hvert år haft en aktivitet, men har ikke siden 2007 lavet en forestilling på en stor scene. Dels har de lokalemæssige forhold ikke været optimale og dels skal vi have nye ressourcer ind i bestyrelsen og som aktører, kun en enkelt af vore medlemmer er under 60.

Har du lyst og ideer i den retning så hører bestyrelsen gerne fra dig. Kontaktoplysninger finder du på side 2 her i bladet eller på hjemmesiden. Jørgen Rasmussen

Bestyrelsen blev alle genvalgt for et år den 1. marts og håber at vi indenfor det næste år kan finde nye kræfter der kan hjælpe med at skabe aktiviteter i de flotte nye rammer ved Snejbjerg hallerne / skolen.

Adgangsbrikken kan hentes hver tirsdag mellem kl. 18.00 – 19.00 i centret – med indgang ved hovedindgangen til Skolen/Hallen. Såfremt du melder dig ind midt i en måned, betaler du 5 kr. pr. dag i den resterende del af måneden og normal kontingent fra den 1. og den valgte periode frem. Medlemskabet gælder så også den resterende del af indeværende måned og den valgte periode frem. I juli måned bedes du kontakte Kirsten Østergaard på mobil nr. 40 57 01 70 og aftale nærmere. Du kan sagtens blive medlem også i juli måned. I juli måned holder vores spin-instruktører og instruktørerne i centret en

12

www.snejbjergsgi.dk

velfortjent ferie. Men centret er åbent hver dag, så du har mulighed for at træne, når det passer dig. Årsmøde i Snejbjerg Fitness Snejbjerg Fitness afholdte årsmøde den 30. marts 2016 i Snejbjerg Hallen før foredraget med Lindy Ahldal fra ”Rigtige mænd”. Årsmødet blev afviklet i god ro og orden. Camilla Byllemos, Kirsten Isager-Nielsen og Holger Østergaard var på valg. Camilla Byllemos ønskede ikke genvalg. Holger Østergaard og Kirsten IsagerNielsen blev genvalgt. Bestyrelsen blev suppleret med to nye medlemmer, nemlig Tine Voss og Jeppe Engsted blev valgt ind i bestyrelsen. Har du set de nye maskiner i centret? Døren er åben til centret hver tirsdag – så I er meget velkomne til at komme forbi og se centret.

www.snejbjergsgi.dk

13


TENNIS

GYMNASTIK

TENNIS 2016 Tennis

SOMMERMOTION FOR HELE FAMILIEN

Ny adgang fra Skolens nye P-plads (hovedgaden)

TAK FOR EN GOD SÆSON! Vi vil gerne sige et KÆMPE STORT tak til alle instruktører og hjælpere for den store indsats i har ydet i løbet af sæsonen.

Familie tennis med instruktion af DGI træner hold øje med hjemmesiden for opdateret info om opstartsdato Tennis afdelingen er i gang med en ny sæson !! Nye aktiviteter - fælles familietræning - børn og voksne samt klubaften hver uge med små kampe på tværs af makkere. -> Renoveret klubhus som er rammen om et hyggeligt klubliv for spillere og deres familie. -> Et mødested for god motion for både børn og voksne -> MEGET lave kontingentsatser (udendørs sæson maj-okt): Voksne - 400 kr. / Efterløn-Pensionist-Studerende - 325kr. Børn indtil 14år - 100 kr. / Ungdom(14-18år) -250 kr. Familie kontingent - hele hustanden for kun 650 kr. !!

Et ekstra skulderklap går til Årets instruktører Iben S. Madsen og Laura Bøgild samt Årets hjælper Casper M. Pedersen – tak for alt den tid I bruger på gymnastikken.

Uden jer var vi ingenting!

Vi er allerede i fuld gang med at planlægge næste sæson og håber at have en holdplan klar på hjemmesiden inden sommerferien

Der skal også lyde en stor tak til alle der var en del af opvisningen den 19. marts. Tak fordi I var med til at gøre det til en fantastisk gymnastik dag.

God sommer - vi ses til næste sæson Mvh. Gymnastik bestyrelsen

KUNNE DU TÆNKE DIG AT GIVE EN HJÆLPENDE HÅND I GYMNASTIK AFDELINGEN? Vi mangler både hjælper og instruktører til flere hold samt hjælp til enkelte opgaver i bestyrelsen. Så kunne du have lyst til at hjælpe eller kender du en der måske er interesseret, så tøv ikke med at kontakte os.

Læs mere på hjemmesiden www.snejbjergsgi.dk/gymnastik

Læs mere samt kontaktinfo på www.snejbjergsgi.dk/tennis

14

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 15


FODBOLD

U12/13 drenge tur til Easter Open 2016 i Holland. Skærtorsdag skulle vi af sted til fodboldturnering i Holland.Vi mødtes ved Snejbjerg hallen kl. 5:40, hvor vi skulle køre med bus. Da alle var kommet tog vi et holdbillede. Bussen kørte kl. 6:00. Vi stoppede ved Fleggaard og købte slik. I bussen så vi film, spiste slik, drak sodavand og hyggede.Vi ankom til hotellet Sport- und Tagungshotel De Poort kl. 18:00. Så fik vi vores værelser og spiste aftensmad. Bagefter gik vi ned og spillede fodbold på en indendørs kunststofbane.

16

Fredag på Hollands turen var det vigtigt at være frisk da vi skulle ud og se PSVs Stadion i Eindhoven. Da vi ankom til Philips Stadion startede vi med en tur i fan-shoppen, hvor der kom en fra PSV som ville give os en rundvisning på Stadion, hvor han blandt andet fortalte at der kunne være 35.000 tilskuere og der var altid udsolgt. Han fortalte os også at der har været mange danske spillere i klubben, vi var rundt og se både omklædningsrum og presserum og der hvor klubbens sponsorer sidder.

www.snejbjergsgi.dk

FODBOLD

Efter PSV turen skulle vi i vandland, men først skulle vi lige på McDonald’s, vi var blevet ret sultne så Kennet og TT gik i forvejen og bestilte 36 big mac menuer, efter det tog vi i vandland, det var vildt sjovt, der var 4 vandrutsjebaner så vi hyggede os i et par timer.

skulle spille kamp.Vi vandt den første kamp 7-0. Anden kamp vandt vi 5-2. Sidste kamp vi skulle spille vandt vi 1-0 fordi de andre blev diskvalificeret. Så klædte vi om og kørte hen til et andet sted hvor vores u12 hold spillede.

Efter vandlandet gik turen igen tilbage til hotellet hvor Jan og Morten efter aftensmadden havde booket hotellets to indendørs fodboldbaner så vi kunne træne lidt taktik til næste dag hvor stævnet starter.

Da de var kommet på plads i bussen, kørte vi mod Danmark.Vi stoppede ved Burger King og fik aftensmad. Efter det lavede vi 2 stop mere, inden vi kom tilbage til hallen.

Lørdag morgen stod vi tidlig op og spiste morgenmad. Først skulle vi klæde om og varme op. Nu skulle vi spille vores første kamp mod et hollandsk hold, der stod vi lige 2-2, men kunne nemt have vundet. Anden kamp skulle vi spille mod et engelsk elitehold, som bankede os 11-0. Sidste kamp den dag spillede vi mod nogle der også var mega gode, de vandt 6-0.

Det var søndag på Holland turen. Skrevet af: Philip Møller, Oliver Hvam, Lucas Ørskov og Sebastian Klarholt, U12/13 drenge.

Efter det skulle vi ud til bussen og turen gik til et andet sted, hvor vores U12 hold spillede. Efter stævne – retur til hotel, hvor vi fik aftensmad. Efter det gik vi i poolen, som var på hotellet. Før sengetid gik vi rundt på hotellet og hyggede os på værelserne. Da vi blev vækket søndag skulle vi ned og spise morgenmad inden vi skulle spille kamp. Da vi havde spist, skulle vi pakke bussen til hjemturen. Efter det kørte vi hen til hvor vi

www.snejbjergsgi.dk 17


HÅNDBOLD

VILDBJERG CUP U10-DRENGE

HÅNDBOLD HÅNDBOLD AFSLUTNING FOR ALLE UNGDOMSHOLD SÆSON 2015/16

Super dygtige og seje mikro spillere sæson 2015/16

16 forventningsfulde drenge og endnu flere forældre drog lørdag morgen til stævne i Vildbjerg.

Efter håndboldkampene lørdag var det tid til svømmehal og diskotek

Hold 2 tabte lørdag til KLG 1 og Silkeborg Voel 2, mens det blev til en flot sejr over Videbæk. Dermed fortsatte vi i B-slutspil, hvor det blev til flotte sejre over Viborg Søndermarken 2 og KLG 2, mens vi desværre tabte puljefinalen med et enkelt mål til de senere vindere af B-slutspillet fra Hammelev – efter vi ellers var foran 4 minutter før tid – øv…

Tak til drengene for super weekend og tak til forældre, søskende og bedsteforældre for fantastisk opbakning . Nikolaj Ørskov, Morten Huus & Esben Lindberg

Hold 1 tabte lørdag til de senere stævnevindere fra Silkeborg/Voel 1, hvorefter det blev til klare sejre over KLG 2 og Vodskov. Dermed gik vi i A-slutspil, hvor det blev til flotte sejre over KLG 1 og Dronningborg. I puljefinalen kunne vi nøjes med uafgjort mod Viborg Søndermarken men tabte desværre efter en meget tæt kamp, hvor vi ligeledes 4 minutter før tid var foran – øv igen…

18

www.snejbjergsgi.dk

Årets spillere 2015/2016 Vi takker alle spillere og forældre for endnu en fantastisk håndbold sæson.Vi ser frem til at se jer alle igen, til mange gode timer til sæson 2016/17 med opstart til august. Med venlig hilsen og god sommer Ungdomsudvalget og bestyrelsen Snejbjerg håndbold

www.snejbjergsgi.dk 19


drag Super godt fore tige mænd” ig R ” a fr l h a ld A med Lindy

Onsdag den 30. marts havde fem grupper under Snejbjerg SG&I årsmøder.

i udsendelsen og mange sjove episoder fra optagelserne af udsendelserne. Alt blev fortalt med en dejlig nordjysk humor. Tror alle deltagere fik rørt lattermusklerne rigtig mange gange.

Efter de respektive årsmøder var der et super godt foredrag ved Lindy Aldahl fra ”Rigtige mænd”. Lindy Aldahl holdt et blændende foredrag på 2 timer, hvor vi hørte Tak for en dejlig aften i foreningens hvordan han var blevet udvalgt til at deltage Snejbjerg SG&I’s ånd. www.snejbjergsgi.dk 20


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.