Page 1

asuntoasia. ASIAKASLEHTI TOASIN ASUKKAILLE 2 / 2014

HÅBBY-HÅMMIA ASUMISEN KULTAINEN KÄSIKIRJA SÄLÄNURKKA ASUKASTOIMINTAA TOIMISTO TUTUKSI

ERIKOISNUMERO


PELLAVA / KONE / LAPINNIEMI. Pääkirjoitus 2/2014

S

aamme päivittäin lukea ikäviä uutisia siitä kuinka yritykset käpertyvät taloudellisen laman uhatessa ja sanovat irti työntekijöitään. Kuvitellaan, että panemalla pää pensaaseen lama menee ohi. Itse uskon, että lama on voitettavissa vain työtä tekemällä – entistä tehokkaammin ja ahkerammin.

JYRKI LAIHO Kirjoittaja on TOASin hallituksen varapuheenjohtaja.

Tuntuu siltä, että ennen yritykset suhtautuivat työntekijöihinsä toisin. He olivat yrityksen kantava voimavara, josta oli pidettävä hyvää huolta. Huolehdittiin mm. työntekijöiden koulutuksesta ja monista perustarpeista, kuten asumisesta. Tällä periaatteella Tampella rakennutti Ilmarinkadun varrelle 1950-luvun ensimmäisellä puoliskolla viisi lamellitaloa. Ne tunnettiin pian nimellä Pekola, joka oli lyhenne sanoista Pellavatehdas, Konepaja ja Lapinniemi. Kun työtekijöiden olosuhteita ajateltiin, niin vain paras oli kyllin hyvää. Tehdas palkkasi suunnittelijaksi itse Alvar Aallon, tuon ajan kiistatta nimekkäimmän arkkitehdin. Tarkkaan ottaen Aalto suunnitteli neljä ensimmäistä taloa, sillä viidennen ja viimeisen suunnitteli mestarin hengessä rakennusmestari Oskari Helminen. Ammattimies hänkin, sillä talo ei yhtään häpeä viereisiä mestariarkkitehdin luomuksia. Tampereella ei muuten näiden neljän talon lisäksi muita Aallon töitä ole, lukuun ottamatta Nekalan Asevelikylän tyyppitaloja. Ajat muuttuvat ja tehdaskin kuihtui vain varjoksi entisen suuruuden ajoistaan, joten talot pantiin myyntiin 1990-luvun lopulla. Asukkaat olivat kuitenkin edelleen pääosin Tampellan vanhoja työntekijöitä. Silloin TOAS:n tuore toimitusjohtaja Timo Lehto innostui asiasta – vasta omaksutun strategian mukaisesti asuntoja opiskelijoille haluttiin hankkia keskeisiltä paikoilta. Näin opiskelijat saatiin integroitua yhteiskuntaan sen täysivaltaisina jäseninä eikä heitä karkotettu kampuksille kaupungin ulkopuolelle. Pekola täytti nämä strategian kriteerit erinomaisesti.

Muistan kuitenkin suhtautuneeni ajatukseen Pekolan ostosta aluksi hiukan pidättyvästi. Olin jo tuolloin ollut jonkin aikaa TOAS:n hallituksessa ja rakennustoimikunnan puheenjohtajana. Siihen asti oli rakennettu vain uusia taloja, ei ostettu olemassa olevia. Tämä perustui ajatukseen, että olemassa olevan vuokratalon osto ei olisi tuottanut Tampereelle uutta vuokra-asuntokantaa, vaan asukkaita ikään kuin vain siirreltäisiin taloista toiseen. Timon esitys Pekolan ostosta edusti uutta ajattelua. Ja hän sai tahtonsa läpi, talot ostettiin TOASille. Hyvä niin, myönnän sen mielelläni. Pekola on nykyisin olennainen osa säätiön monipuolista asuntotarjontaa. Ja se on tosiasia, että tuolla paikalla ei rakentamattomia tontteja uudisrakennuksille ole. Remontit ovat sitten olleet oma lukunsa. Suuren mestarin teoksia pitää kohdella pieteetillä, mutta toisaalta talojen rakenteissa on monia vaikeita ratkaisuja. Jopa sellaisia joita tänä päivänä on pidettävä selvästi rakennusvirheinä ja nykyisen lain vastaisina. Hyvällä yhteistyöllä eri osapuolten kesken kaikesta on kuitenkin tähän asti selvitty. Ja varmasti selvitään jatkossakin. Pekolan talot kertovat omalla tavallaan Tampereen suuresta rakenteellisesta muutoksesta. Teollisuuskaupunki on muuttunut osaamiskeskukseksi, työhaalarit ovat vaihtuneet opiskelijahaalareiksi. Ja siten Pekolan asukkaatkin tehtaan työntekijöistä opiskelijoiksi, meidän tulevaisuutemme rakentajiksi. Talot ovat seisseet paikoillaan jo kuutisenkymmentä vuotta, parin sukupolven ajan, ja sinä aikana ne ovat ansaitusti ottaneet oman paikkansa kaupunkikuvassa. TOASin huomassa ne pääsevät varmasti kertomaan tarinaansa myös tuleville sukupolville.

JULKAISIJA Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOAS PÄÄTOIMITTAJA Timo Lehto TOIMITUS Pia Ylimäki, Saara Puonti, Nina Korpi, Inka Kuusimaa, Ville Kuusimaa YHTEYS asuntoasia@toas.fi TAITTO JA KUVITUS Ville Kuusimaa VALOKUVAUS Ville Kuusimaa TUOTTAJA TOAS PAINO Tammer Print KANNEN KUVA Pekola, kuva: Ville Kuusimaa

2.


ASUNTOASIA 2 / 2014

8 ASUKASTOIMINTAA DOMUKSILLA HD-screeni, kattoterassi ja jatkuvaa grillausta

9 KOOTUSTI Velvollisuuksia, Tampuuria ja asumisoikeuksia

11 HOBBY HOMMIA Poikkitieteellistä oluen nautiskelua

16 PEKOLA ARKKITEHDIN SILMIN Arkkitehdin tuntemuksia isoista saappaista

18 KIREE KOTI Hampaanjäljet kynnyksessä ja muita tarinoita

22 "RETROASUNTO" 1950's all over again!

28 ASUMISEN KULTAINEN KÄSIKIRJA Saunan säännöt kunniaan

VA K K A R I T. 2 PÄÄKIRJOITUS | 4 PIAN PULINAT | 5 JARIN JUPINAT | 6 LEENAN LÖPINÄT | 7 TUTUSTUMISEN ARVOINEN 14 SÄLÄNURKKAUS | 23 TOAS RAKENNUTTAA | 26 TOIMISTO TUTUKSI | 30 KUKA KORJAA | 31 TOASIN AJANKOHTAISET

3.


A SUNTOTOIMISTON AJANKOHTAISIA

P I A N P U L I N AT TÄHÄN AIKAAN VUODESTA esitellään ja käydään läpi viime vuoden asioita, mm. tilinpäätöstä ja muita aikaansaannoksia, peilaten samalla jo kuluvaakin vuotta viime vuoden lukuihin ja tapahtumiin. Vuodet eivät ole veljeksiä, mutta usein ainakin TOASin toiminnassa saadaan tärkeää tietoa menneistä vuosista ennustettaessa ja suunniteltaessa tulevaa. Tämän vuoden alussa toteutettiin nyt seitsemännen kerran kehitystutkimus, joka lähetettiin kaikille TOASin asukkaille ja hakijoille, kyselyn vastausprosentti oli 18 % ja se perustuu 1508 vastaukseen. Vuodesta toiseen TOAS saa arvokasta tietoa asiakkailtaan mm. siitä, miksi opiskelijat hakevat TOASilta asuntoja, minkälaisia asuntoja ja missä niiden tulisi sijaita. Nämä perusasiat ovat olleet jo lähestulkoon toistakymmentä vuotta samoissa raameissa eli opiskelija haluaa asua yksiössä, lähellä oppilaitosta ja edullisella hinnalla. Seikat ovat olleet ja ovat yhä suunnittelun lähtökohta TOASin uudisrakentamisessa ja peruskorjauksissa. Rakentaminen on sen verran kallista ja työtä vaativaa hommaa, että ei taloja lähdetä perustamaan ihan mutu-fiiliksellä, tarvitaan tutkittua tietoa.

4.

TOASin arkipäivän toimintaan on myös saatu hyvää ohjeistusta kyselytutkimuksesta. Tiedetään, että asiakkaat asioivat mieluimmin sähköpostin välityksellä, panostetaan siis siihen. He arvostavat asuntojen siisteyttä, mutta kun kämppikset sotkevat ja niitä sotkuja ei edes poismuuton hetkellä haluta siivota eikä siihen olisi aikaakaan. Eli tutkimuksen mukaan yli 70 % vastaajista on sitä mieltä, että syypää asunnon likaisuuteen uuden asukkaan muuttaessa sisään onkin kämppis. Harmi, muita kun on aina vaikeampi muuttaa kuin itseään. Tässä on oikeasti TOASilla edelleen haasteen paikka.

Miten ihmeessä saada asukkaat, myös ne soluissa yhdessä kämppisten kanssa asuvat, huolehtimaan asumisen aikaisesta asunnon siisteydestä? Nimittäin siinä on se jippo; jos asunto on siisti aina, on se sitä myös poismuuton hetkellä. Kaikenkaikkiaan TOAS voi olla rinta rottingilla saatuaan toiminnastaan kautta aikojen parhaan kokonaisarvosanan eli 5,51 asteikolla 1 – 7. Hyvät tulokset myös luovat haasteen ja paineen pitää toiminta vähintään yhtä hyvällä tasolla. Se on luonnollisesti TOASin tavoite asiakastyytyväisyyden saralla. Kevättä kaikille!

PIA YLIMÄKI Asiakaspalvelupäällikkö


TALOUSPUOLEN TARINOITA

JARIN JUPINAT TULOKSELLISESTI VUOSI 2013 oli hyvä ja rahoitustilanne pysyi vakaana. Konsernin kiinteistöjen tuotot nousivat kahdella prosentilla 33,0 miljoonaan euroon (32,3 vuonna 2012). Kasvu tuli vuokrankorotuksen myötä. Kiinteistöjen hoitokulut olivat 15,8 miljoonaa euroa (15,6) ja nousua edelliseen vuoteen tuli vain 1 %. Neliötä kohti laskettuna hoitokulut olivat 5,37 e/m²/kk (5,26). Hoitokulujen kasvu pysyi pienenä lähinnä korjauskulujen pienenemisestä johtuen. Osa suunnitelluista ja toteutetuista korjauksista kirjattiin investointina taseeseen. Säästöjä saavutettiin myös sähkön markkinahinnan ollessa matalalla tasolla. Tampereen kaupunki ei edelleenkään perinyt kiinteistöveroa yleishyödyllisiltä yhteisöiltä. Arvioitu säästö TOASille oli n. 0,6 miljoonaa euroa. Rahoituskulut nousivat hieman ollen 13,5 (13,1) miljoonaa euroa. Lyhennyksien osuus oli 7,7 miljoonaa euroa, mutta kirjanpidollisia poistoja kirjattiin 8,5 miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden ylijäämäksi tuli 3,0 miljoonaa euroa (2,6). Vuoden 2008 alusta lukien on otettu käytäntöön laskennallisena eränä konsernin suunnitelman mukaiset poistot. Tämä käytäntö pienensi vuoden 2013 ylijäämää 1,6 (1,2) miljoonaa euroa.

Konsernin taseen loppusumma oli 254,4 miljoonaa euroa (230,6). Kasvua edellisestä vuodesta tuli 10 % (5). Kasvua toivat suuret investoinnit 24,8 miljoonaa euroa (23,6). Korollinen vieras pääoma oli 204,4 miljoonaa euroa (188,2) ja kasvua tuli 9 % (+5). Konsernin omavaraisuusaste oli 15,8 % (16,2). Vuokrasaamisten määrä kasvoi 200.000 euroon (175.000). Kirjatut luottotappiot 63.000 euroa nousivat myös edellisestä vuodesta (40.000). Rahoitusvarat olivat vuoden lopussa 12,4 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 2,0 miljoonaa euroa. Vuokrattavia asuntoja oli vuoden lopussa 5716 kpl (5510) ja määrä on asuntopaikkoina 9283 kpl (9008). Asuntojen kysyntä pysyi hyvänä koko vuoden ja käyttöaste oli 97,4 % (97,6). Vuokria korotettiin 1.1.2013 2,6 % (1,0). Keskivuokra oli vuoden lopussa 10,86 (10,40) euroa/ m²/kk. Vuokraan sisältyvät vesi, sauna, pesutupa ja nettiyhteyden käyttö. Kun nämä kustannukset otetaan vuokrasta pois, keskivuokraksi muodostuu 10,44 (10,01) e/ m²/kk, joka on vertailukelpoinen vapaiden markkinavuokrien kanssa. Vapaiden markkinoiden keskivuokra on noin 19 % korkeampi kuin TOASin keskivuokra.

JARI KIVIPELTO Talouspäällikkö

5.


L E E NA N L Ö PIN Ä T kiinteistöosaston kuulumisia KEVÄTAURINGON PAISTAESSA likaiset seinät ja kaapinovet sekä pölyiset pinnat näyttävät nuhjuisilta. Ja vanhat sormenjäljet ikkunalaseissa korostuvat. Silloin pitää ottaa rättiä käteen, pesuainetta ja ryhtyä siivoamaan. Pelkästään jääkaapin tyhjentäminen, tyhjien pullojen vieminen kauppaan ja vanhojen lehtien vieminen paperinkeräykseen tuo vapaata tilaa keittiöön. Ja siivoaminen on helpompaa. Tänä vuonna TOASin kehittämistutkimuksessa tiedusteltiin siivouksesta. Kysyttiin miksi siivous ja muuttosiivous epäonnistuu? Tai miksi se jää kokonaan tai osittain tekemättä? Syitä sai ilmoittaa useammankin. Vastaajista 36,3% ilmoitti, että ”kämppäkaveri ei siivoa” sekä 35,9% ”en halua siivota kämppäkaverini sotkuja”. Lisäksi 26,6% ilmoitti, että ”aikani ei riitä siivoamiseen”. Hurjia lukuja. Kannattaisiko kutsua äiti siivoamaan? Tai vaihtaa kämppistä? Positiivista kyselyssä oli, että ainoastaan 5% ilmoitti että ” en osaa siivota”. Eli 95% kyselyyn vastanneista osaa kyllä siivota! Siksi äitiä ei enää tarvita siivoamaan! Tämähän on ihan huipputulos! Ja sen perusteella voidaan päätellä, että soluasunnossa asuvista vain yksi kahdestakymmenestä kämppiksestä ei osaa siivota. Kyselyn mukaan vain 7,3% ei omista tai ei halua ostaa siivoustarvikkeita. Siten 92,7% omistaa siivoustarvikkeita, joilla voi siivota – tai voisiko jopa niitä käyttää yhdessä kämppiksen kanssa? Yksiössä asuvien tekosyynä ei voi olla kämppis, joka sotkee – vessan peilistä katsomalla näkee sen, joka asunnossa sotkee. TOASin nettisivuilla on tarkkoja siivousohjeita. Muuttosiivouksen tekeminen ja perusteellinen puhdistus on työlästä, jos ei ole vaivautunut tekemään viikkosiivousta ja kausisiivousta vuosiin. Siivousohjeiden lukeminenkin voi ahdistaa ja viedä liikaa aikaa – ilmeisesti siksi kyselyssä 17% ilmoitti että TOASin ohjeistus on puutteellinen/epäselvä. Ja 13,5% ei ole kuullutkaan TOASin ohjeistuksesta. Siispä annan teille asukkaat haasteen aloittaa viikkosiivoukset! Sen jälkeen asunnon muuttosiivous on ihan helppoa tehdä. Ja kun joskus muutatte muualle, täytyy sielläkin siivota. Opiskeluaika on valmistautumista itsenäiseen elämään. Ja siihen kuuluu se viikkosiivouskin. Hyvää loppukevättä ja siivousintoa kaikille!

LEENA AHO-MANNINEN Kiinteistöpäällikkö 6.


TUTUSTU ≈

DO

E N AR INEN VO

MIS

M U KSE

T

VANHA DOMUS VÄINÄMÖISENKATU 11 33540 TAMPERE

UUSI DOMUS PELLERVONKATU 9 33540 TAMPERE

TOASIN ENSIMMÄISENÄ KOHTEENA VALMISTUNUT VANHA DOMUS ON JO SAAVUTTANUT KESKI-IÄN, MUTTA KRIISISTÄ EI OLE VIELÄ TIETOAKAAN. NYKYISELLÄÄN VANHA DOMUS TARJOAA EDULLISTA ASUMISTA PIENISSÄ KERROSKEITTIÖLLISISSÄ YKSIÖISSÄ SEKÄ PERINTEIKKÄISSÄ KOMPAKTEISSA PERHEASUNNOISSA. ISOINA VALTTEINA VANHA DOMUS PITÄÄ LYHYET JONOTUSAJAT JA MAINION SIJAINNIN.

1960-LUVUN LOPULLA VALMISTUNUT UUSI DOMUS SIJAITSEE VANHAN DOMUKSEN NAAPURISSA. VUONNA 1998 PERUSKORJATTU UUSI DOMUS SISÄLTÄÄ SUURIA IKKUNOITA, TILAVIA ASUNTOJA JA UPEILLA NÄKYMILLÄ VARUSTETUT KATTOSAUNA- JA KERHOTILAT. KOHTEEN YHTEYDESTÄ LÖYTYY MYÖS RAVINTOLA, KAMPAAMO, KUNTOSALI UIMA-ALTAINEEN SEKÄ LÄMMIN AUTOHALLI.

Lisätietoja Vanhasta Domuksesta löydät osoitteesta: toas.fi/asunnot/vanha-domus

Lisätietoja Uudesta Domuksesta löydät osoitteesta: toas.fi/asunnot/uusi-domus

7.


ASUKASTOIMINTA A

Näin toimetonta Uuden Domuksen kattoterassilla on vain, jos on kyseessä arkiaamu.

DOMUSLAISTEN SILMIN

Opiskelijaelämää Domuksilla KAHDEKSANKERROKSISEN TALON KATOLTA NÄKEE HELPOSTI VAIKKA KOKO KALEVAN. UUDEN DOMUKSEN KATTOTERASSIN KERHOHUONE JA SAUNA TARJOAVAT KOMEAT PUITTEET TOASIN DOMUSTEN ASUKASTOIMIKUNNAN TOIMINTAAN. 60-LUVULLA RAKENNETUT VANHA DOMUS JA AIKANAAN MYÖS KESÄHOTELLINA TOIMINUT UUSI DOMUS OVAT TOASIN VANHIMMAT KOHTEET, JOISSA OPISKELIJAELÄMÄ ON YHÄ VOIMISSAAN. Teksti: EVE RASKU

Kalevassa sijaitsevat Domukset ovat edelleen TOASin suosituimpien kohteiden joukossa. Yhteensä 345 asuntopaikkaan kuuluu lähinnä yksiöitä ja pieniä perheasuntoja, ja keskusta-alueen oppilaitoksiin on rakennuksilta lyhyt matka. Perinteisesti Domuksilla on ollut yhteinen asukastoimikunta, joka kokoontuu vuoroin Vanhan ja vuoroin Uuden Domuksen kerhohuoneilla. Tällä hetkellä Domusten asukastoimikuntaan kuuluu kymmenkunta aktiivijäsentä, ja toimintaan on helppo tulla mukaan. Nykyinen puheenjohtaja, Iiro Ojala, lähti toimintaan mielellään muutaman vuoden asumisen jälkeen. ”Asukastoiminnan kautta on helppo tutustua naapureihin ja muihin opiskelijoihin”, Ojala toteaa, ”myös eri aloilta ja oppilaitoksista”. Asukastoimikunnan hankinnoista ja toimintasuunnitelmasta päätetään porukalla. Tapahtumia pyritään järjestämään muutama kerta vuodessa. Vuosien varrella Domuksilla onkin järjestetty paitsi erilaisia biletapahtumia, myös kisakatsomoita jääkiekon ja jalkapallon merkeissä. Kisoja katsotaan suurelta kankaalta, ja kerhohuoneella on päästy seuraamaan pelejä välillä tiiviissäkin tunnelmassa, erityisesti jääkiekon finaalipelien aikoihin.

8.

Myös vuodenajat pääsevät näkymään tapahtumien suunnittelussa. Vaikka kesäkaudet ovat opiskelijoiden muuttoliikenteen vuoksi hiljaisempia, on toimikunta järjestänyt useitakin grillailuiltoja sekä Uuden Domuksen kattoterassilla että Vanhan Domuksen grillikatoksella. Talvikauden huipentuma on perinteeksi muodostunut avantouintipäivä Rauhaniemessä, joka antaa asukkaille mahdollisuuden kokeilla jotain erilaista. Syksyn suosikkeja ovat puolestaan olleet Halloween-juhlat sekä suomalaiseen tapaan pikkujoulut. Hankinnoissa toimikunta lähtee liikkeelle siitä, mistä kaikille asukkaille olisi eniten iloa. Vuoden 2013 suurin hankinta oli uusi HD-videotykki juuri leffailtoja ja kisakatsomoita silmällä pitäen. Myös lautapelivarastoon ostettiin uusia helmiä ja tehtiin muita pienempiä hankintoja, sekä tietysti muonitettiin tapahtumiin osallistuvia asukkaita. Vanhoina hankintoina molemmilta Domuksilta löytyvät myös biljardipöydät, jotka ovat kerhohuoneilla asukkaiden vapaasti käytettävissä. Kaiken kaikkiaan asukastoimikunnan tavoitteena on lisätä viihtyisyyttä opiskelija-asumiseen. Kalevan kaunis ympäristö ja hyvä naapurihenki ovat Domuksilla kohdallaan, ja kämpissä viihtyykin siksi helposti vaikka koko opiskeluajan.


Vuokralaisen velvollisuudet huoneistoa käytettäessä SOPIMUKSEN EHTO 9 Vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamansa vahingon. Vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle huoneiston vahingoittumisesta tai puutteellisuudesta. Ilmoitus on tehtävä heti, jos korjaus on vahingon suurenemisen estämiseksi suoritettava viipymättä. Vuokrasopimuksessa määritelty vuokralaisen ilmoitusvelvollisuus tarkoittaa, että asukkaan on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle huoneiston vioista tai puutteista. Erityisesti ilmoitus on tehtävä heti, jos korjaus on vahingon suurenemisen estämiseksi suoritettava viipymättä. Vaikka asunnot tarkastetaan TOASin puolesta jokaisen muuton yhteydessä, muuttaessasi uuteen asuntoon velvollisuutesi on tutkia asunto huolellisesti ja ilmoittaa asunnossa havaitsemasi puutteet ja viat heti muuton jälkeen vuokranantajalle. Jos näin ei toimita, saatat joutua vastuuseen asunnossa myöhemmin ilmenneistä ongelmista tai puutteista.

Jos havaitset asunnossasi vikoja myöhemmin asumisen aikana, kannattaa nekin ilmoittaa heti joko kohteen huoltoliikkeelle tai TOASin kiinteistöosastolle. Kiinnitä huomiota esimerkiksi kosteissa tiloissa olevien pintamateriaalien kuntoon, sähkölaitteiden toimivuuteen, tuholaisiin ja putkistoihin liittyviin ongelmiin. Vikojen viivästynyt tai tekemättä jäänyt korjaus saattaa johtaa lisävahinkoihin ei vain omassa asunnossasi, vaan myös naapurisi asunnossa. Yleisesti ottaen kiinteistöhuolto on asukkaalle maksutonta, mutta mikäli aiheutat vahingossa, huolimattomuudella tai tahallisesti kiinteistölle vahinkoa, kannat toki vastuun vahingosta aiheutuneista kustannuksista. Muista tämä: Kaikki havaitsemasi viat ja puutteet täytyy ilmoittaa! Ilmoituksen voi tehdä suoraan kohteen huoltoyhtiöön tai sähköpostilla TOASin kiinteistöosastolle.

KATSO YHTEYSTIEDOT: www.toas.fi

TOASin hakemus- ja asukasvalintaohjelma vaihtuu TOAS ON OTTANUT HUHTIKUUSSA KÄYTTÖÖN UUDEN HAKEMUS- JA ASUKASVALINTAOHJELMA TAMPUURIN. Tampuuri on ollut TOASilla käytössä muutaman vuoden ajan kiinteistöhallinta- ja vikailmoitus toiminnoissa, siten oli varsin luontevaa ottaa saman ohjelman hakemus- ja asukasvalintaosiokin käyttöön. Uuden ohjelman käyttöönotto on aina haastava projekti. Tiedonsiirroissa järjestelmästä toiseen on

omat haasteensa ja jälkikäteen tehtävältä tarkastustyöltä ei voi välttyä. Valitettavasti ohjelmasiirron takia myös sähköiset palvelut ovat olleet jonkin aikaa pois käytöstä. Uusi ohjelma toi tullessaan myös muutamia muutoksia hakijalle ja asukkaalle näkyviin sähköisiin toimintoihin. Hakijat tunnistautuvat hakujärjestelmään pankkitunnuksin, mikäli haluavat seurata tai muokata hakemustaan. Pankkitunnistus tehdään kerran, jonka jälkeen hakija luo itse käyttöönsä käyttä-

jätunnuksen ja salasanan. Pelkkä uuden hakemuksen jättäminen onnistuu ilman tunnuksia. TOAS lähettää asuntotarjoukset tätä nykyä ainoastaan sähköisesti. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että jokainen hakija muistaa päivittää voimassaolevan sähköpostiosoitteensa hakemukseensa. Sekä sähköinen irtisanominen, että myöhemmin kesällä käyttöön otettava sähköinen vuokrasopimuksen allekirjoitus vaativat aina pankkitunnistautumisen

ASUMISOIKEUDEN TARKISTUKSISTA

O

piskelija-asuntosäätiön asunnossa asuminen edellyttää asukkaan päätoimista opiskelua peruskoulun jälkeisessä oppilaitoksessa. Alkuvuosittain TOAS lähestyy asukkaitaan asumisoikeudentarkistuskirjeillä, joiden tavoitteena on, ettei kukaan vie perusteetta asuntopaikkaa sitä tarvitsevalta opiskelijalta. Asukkaan asumisoikeuden jatkumisen edellytyksenä on opintojen eteneminen. Korkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemistä seurataan opintopisteillä, asumisoikeuden jatkumiseen vaaditaan suoritetuksi 18 opintopistettä edellisen vuoden aikana. Toisen asteen opiskelijoilta riittää tuore läsnäolotodistus. Tammi-helmikuussa 2014 TOAS lähetti asukkailleen yli 1600 asumisoikeudentarkistuspyyntöä. Kysely lähti kaikille niille asukkaille, joiden vuokrasopimus on kestänyt yli 72 kk. Asumisoikeudentarkistuskirje lähti myös kaikille Mikontalon, Wäinölöiden, Vanhan Domuksen, Iso-Heikkilän ja Lukonmäen kohteiden asukkaille. Mikäli asukkaan asumisoikeus ei täyty, tai asukas jättää kokonaan vastaamatta kyselyyn, TOAS irtisanoo asukkaan vuokrasopimuksen AHVL:n mukaisella irtisanomisajalla.

9.


SLOGANKISA Asukastoimikunnat on kutsuttu mukaan vedensäästökampanjan slogankisaan, jossa parhaan sloganin keksijä voittaa neljä kappaletta Finnkinon leffalippuja. Sloganehdotuksia voi lähettää rajattomasti ja niitä voi keksiä kuka vaan, mutta ehdotusten tulee tulla TOASille asukastoimikuntien kautta. Voittosloganin ympärille muodostetaan vuoden 2014 vedensäästökampanjan infomateriaali. Slogan-ehdotukset tulee toimittaa oman kohteen asukastoimikunnalle 11.5.2014 mennessä, voittoslogan valitaan seuraavassa asukastoimikuntien neuvottelukunnan kokouksessa. Kynät käteen ja mietintämyssy päähän!

Vedensäästökampanja SÄÄSTÄMÄLLÄ TIENATAAN MYÖS VUONNA 2014, KUN TOAS HAASTAA JÄLLEEN ASUKKAAT ENERGIANSÄÄSTÖTALKOISIIN! JOS KOHTEEN ASUKKAAT ONNISTUVAT VAIKUTTAMAAN VEDENKULUTUKSEN PIENENEMISEEN, PALKITSEE TOAS KOHTEIDEN ASUKASTOIMIKUNNAT RIIHIKUIVALLA!

Palkkion määräytyminen kohteessa:

Palkkosummat:

jos säästö on alle 1%, ei palkkiota makseta jos säästö on 1% tai enemmän, maksetaan palkkio asukasmäärän mukaisesti jos säästö on 5% tai enemmän, maksetaan palkkio kaksinkertaisena lisäksi palkitaan suurimman säästön saavuttanut kohde

10.

• • •

alle 100 asuntopaikkaa, palkkio 50 euroa 100 - 300 asuntopaikkaa, palkkio 75 euroa yli 300 asuntopaikkaa, palkkio 100 euroa suurimman säästön saavuttanut kohde 100 euroa

Kampanjan ulkopuolelle jäävät kohteet: • • •

• •

uudiskohteet remonttikohteet kohteet, joihin asennetaan vedensäästösuuttimet 2014 aikana lyhytaikaisen asumisen kohteet ei riittävästi mittausdataa

TOAS VASTAAN KOAS Järjestyksessään ensimmäiset TOASin ja KOASin henkilöstön väliset mittelöt käytiin vuoden 2013 toukokuussa Jyväskylässä. TOASin suuresta itseluottamuksesta huolimatta pikkuveli-KOAS vei täpärästi voiton, mutta nyt on revanssin paikka. Tervetuloa Tampereelle KOAS, luistimet on teroitettu!


Ra jojen rikkomista ja poikkitieteellistä olutseuratoimintaa Teksti: Miira Kokkonen Kuva: BOSA ry

Olutseura BOSA on jo vuosien ajan piristänyt Tampereen opiskelijayhteisön tapahtumakenttää. Toimintaa voisi kuvailla spontaaniksi ja pilke silmäkulmassa tehdyksi, vaikka oluenpano ja –maistelu vakavaa onkin. BOSAn päällimmäisenä sanomana on halu tehdä rajoja rikkovia asioita, hieman kuin vastaiskuna yliopiston korrektiudelle. Akateemisen olutseuran tapahtumien keskiössä ovat kuukausittaiset olutillat, jotka ovat toiminnan sydän sekä isommat tapahtumat, kuten Oktoberfestit, ulkomaan ekskursiot ja parinsadan opiskelijan osallistujakunnan käsittävä Wappu Road Trip. Boomareiden olutseura eli tuttavallisemmin BOSA perustettiin alun perin vuonna 2003 tiiviin kaveriporukan toimesta. Uudelleen toiminta nostettiin jaloilleen 2008, eikä BOSAa turhaan tituleerata tänä päivänä Suomen aktiivisimmaksi olutseuraksi. Lähiaikoina BOSA on halunnut korostaa erityisesti poikkitieteellisyyttään ja oluenpanemisen äärellä on nähty teekkareiden lisäksi opiskelijoita valtakunnallisesti esimerkiksi Vaasasta ja Jyväskylästä. BOSA ei ole ainoastaan boomareiden olutseura, vaan olutseura kaikille. BOSAssa ollaan bosalaisia.

Olutseuran tempausten mahdollistamiseksi tarvitaan muutama aidosti BOSAn toiminnassa mukana oleva ainejärjestöaktiivi. Ideointi yhteistyön toteuttamiseksi on yleensä tapahtunut tuopin äärellä ja suhdetta on lähdetty syventämään panoilloissa. Jäsenyyksien ja oluen ilosanoman välittämisessä opiskelijoille auttavat BOSAn hallitus ja toiminnasta kiinnostuneet. BOSAn jäsenyys ei kuitenkaan ole vain haalarimerkki vasemmassa hihassa, vaan mahdollisuus olla osa perinnettä, joka kulkee sukupolvelta toiselle. Vaikka olutseuran meriittinä ei olekaan salaseuramaisuus, pyrkii BOSA pitämään toiminnassaan tarinat mukana ja olemaan eräänlainen perinteiden jakaja ja luoja. Eräänlaista mystiikkaa on siis aistittavissa seuran historiassa ja tulevaisuudessa. BOSAn on voinut hedelmällisten vuosien aikana bongata myös median haavista. Olutseura on esiintynyt muun muassa MTV3:sen etusivulla palkittuaan Kimmo Wilskan seuran kunniajäsenyydellä sekä Iltalehden asiantuntijahaastattelussa. Lisäksi BOSA on tehnyt ravintolayhteistyötä, ja joulukaudella Tampereen Gastropub Tuulensuun ja Helsingin Panimoravintola Bruuverin asiakaskuntaa hellittiin seuran omalla tuotteella, BOSA:n Porterilla. Akateemiselle olutseuralle tällainen näkyvyys on harvinaista.

BOSA Ry pähkinänkuoressa Aidosti poikkitieteellinen Suomen suurin akateeminen olutseura Perustettu vuonna 2003 Jäseniä noin 600 ympäri Suomea Toiminnan sydämenä kuukausittaiset olutillat ja suuret spektaakkelit Liittyminen BOSAn jäseneksi takaa ikijäsenyyden (5 euroa) Tule mukaan toimintaan ja seuraa BOSAn tiedotusta: http://www.bosa.fi/ https://www.facebook.com/BOSAry

y b b å h . a i m håm

eluja. harrast n e id lijo Opiske


TA M T I AA N A L A O L U 14 0 2 . T 8 . 5 E 1 a V n i R nta E P T erja Ä Ä T P p Y Ö !ELLÄR

TOAS kutsuu Sinut viettämään asukkaiden omaa kesäpäivää Elämyspuisto Särkänniemeen perjantaina 15.8.2014 klo 18 - 21. Tarjolla on Särkänniemen parasta antia vuokranantajan piikkiin! Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet löydät osoitteesta toas.fi


, y a frid 14

on st 15th 20

INVI

u g u a

SIDE

TED

R YO

URS

!

ELF

Additional information and registration can be found from toas.fi

CON

TOAS invites you to spend a tenants' summerday at S채rk채nniemi Adventure park on Friday August 15th 2014, during 6pm - 9pm. You're getting the best of S채rk채nniemi and we are paying!


Mitä tehdä kun valot äkillisesti sammuvat tai imuri pysähtyy heti käynnistyksen jälkeen? Ensimmäisenä teidän tulee tarkastaa asuntonne sulaketaulu. Nykytekniikalla toteutettujen talojemme asunnoissa on niin kutsutut pikasulakkeet, joista teidän on helpompaa tarkastaa, mikäli jokin kytkimistä on mennyt "off" eli kiinni -asentoon. Kytkimen kääntämällä takaisin "on" eli päällä -asentoon pitäisi sähkövirran palata kytkimen säätelemään sähkölaitteeseen. Vanhempien kohteiden asukkailla on käytössä perinteiset ryhmäsulaketaulut, joista teidän tulee tarkastaa jokaisen tulppasulakkeen kohdalta, onko sulakkeen kannassa sijaitseva merkkinasta irronnut. Tämä kyseinen merkkinasta on pieni pyöreä "nappi", joka irtoaa sulakkeesta sulakkeen "palaessa". Mikäli sulakkeenne on palanut, tulee teidän vaihtaa kyseinen sulake itse. Huoltoliikettä ei tule vaivata, sillä tämä on teidän vastuuaulettanne asukkaana. Voitte vaihtaa sulakkeen sammuttamalla ensimmäisenä asunnon pääkytkimen 0-asentoon ja tämän jälkeen pyörittämällä sulakkeen varokannen auki. Voitte nyt ottaa sulakkeen pois varokekannan sisältä ja asettaa uuden tilalle. On tärkeää tarkastaa, että vaihtamanne sulake on samaa ampeeria, kuin vanha. Ruuvattuanne varokekannen takaisin sulaketauluun, voitte kytkeä pääkytkimen takaisin päälle. On järkevää pitää ylimääräisiä sulakkeita sekä taskulamppua aina tutulla paikkaa, jottei sulakkeenvaihto pitkity turhaksi, etenkin, jos palanut sulakkeenne vaikuttaa esimerkiksi jääkaapin toimintaan.

14.


ONNEA SANNA!

Säätiön asukkaille tarkoitetun kehittämistutkimuksen osallisten kesken arvotun elektroniikkalahjakortin on voittoarvalla arvottu Sanna Järviselle. Huimalla 300 euron arvoisella lahjakortilla Sanna aikoi laittaa gramofonin vaihtoon!

15.


PEKOLAN PERUSKORJAUS

ARKKITEHDIN SILMIN. Ilmarinkadun varrella aloitettiin Alvar Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelemien asuinkerrostalojen rakennusprojekti vuonna 1949. Ensimmäinen rakennuksista valmistui 1950 ja kaksi seuraavaa vuonna 1951. Aallon toimiston suunnittelema neljäs talo valmistui 1953 ja viimeinen Pekolan kokonaisuudesta oli muuttovalmiina vuonna 1955. Sen suunnitelmat laati edellisistä poiketen rakennusmestari Oskari Helminen. Talot rakennutti Oy Tampella Ab työntekijöilleen asunnoiksi ajan hengen mukaisesti. Rakennuskokonaisuuden nimi, Pekola, tulee Tampellan eri yksiköiden nimistä; Pellavatehdas, Konepaja ja Lapinniemi. Pekola kuuluu Kalevan kaupunginosan Valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Rakennusten ulkoasu, kaunis puhtaaksi muurattu punatiili yhdistettynä polveilevaan julkisivumassoitteluun sekä värillisiin parvekekaiteisiin antaa kokonaisuudelle hyvin aikaa kestävän luonteen. Hyvä arkkitehtuuri ei mene koskaan pois muodista vaan se on ajatonta. Varsinkin Aallon toimiston suunnittelemien talojen lukuisat mielenkiintoiset detaljit tekevät kohteesta myös suunnittelijan näkökulmasta ainutkertaisen. Niin eri betonirakenteiden liitokset tiiliseiniin kuin julkisivun elävöittämiseksi tehdyt kattoterassit niihin liittyvine lasiseinäisine varastotiloineen kertovat harkitusta ja loppuunviedystä suunnittelusta ja toteutuksesta. Asuinhuoneistojen suuri variaatiomäärä, yksiöistä aina viiden huoneen asuntoihin antaa olettaa, että jo suunnittelupöydällä on haluttu luoda Pekolasta mahdollisimman yhteisöllinen kokonaisuus tarjoamalla eri elämäntilanteissa tai asemissa oleville talouksille koteja saman katon alta. Rakennukset rakennettiin laadukkaasti ja ne olivat hyvin varusteltuja. Kaikki porrashuoneet ovat hissillisiä, joka ei ollut mikään itsestään selvyys tuona aikana.

16.

Pekolan taloja on remontoitu ajan saatossa, edellinen suuri remontti tehtiin 1990-luvun puolivälissä ennen rakennusten siirtymistä Tampereen opiskelija-asuntosäätiölle. Siinä yhteydessä taloihin tehtiin vesi- ja viemärilinjasaneeraus sekä asuntojen kylpyhuoneiden uusiminen. Tällä hetkellä työn alla olevan saneerauksen arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Neva Oy. Toimistomme suunnittelemassa rakennusten historiallista henkeä kunnioittavassa remontissa keskitytään asuin- ja keittiötilojen ajanmukaistamiseen. Asumisen tarpeet ja asukkaiden vaatimukset ovat muuttuneet merkittävästi talojen valmistumisen ajoista. Asunnot olivat valmistuessaan moderneja ja sen ajan tarpeet hyvinkin täyttäviä, mutta nykykäsityksen mukaan mm. keittiöt olivat sekä säilytystiloiltaan että varustukseltaan auttamattomasti ajastaan jääneitä. Nyt toteutetulla muutoksella keittiötilat saatiin avarammiksi ja toimivammiksi. Lattia-, seinä- ja kattopintojen hienovaraisella uudistamisella asuntojen tunnelma on haluttu pitää alkuperäisen mukaisena. Yksi merkittävä parannus on asuntojen sähköistyksen ajanmukaistaminen. Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon, että yksi kohteen asunnoista on palautettu mahdollisimman lähelle valmistumisajankohtansa asua. Edellisten remonttien muutosten jäljet on poistettu ja asunnon kaikki pinnat, kylpyhuoneen varusteet mukaan lukien, edustavat 1950-luvun rakentamista ja tyyliä. Tämä antaa tuleville polville oivan ikkunan historiaan – hyvä TOAS. Petteri Neva arkkitehti SAFA Arkkitehtitoimisto Neva Ouy


E E R I

K

I T O K aa

usim

u ille K i ja V

i Korp kotialbum a n i N i en Tekst ina Korv tN Kuva

18.


I

PÄIVÄNVALOA KIREESSÄ KODISSA Kuulemma minun pitäisi jo nähdä päivänvalo, kuulen vaimean toiveen äidiltäni ja isältäni pienessä yksiössä Ilmarinkadulla. Minullapa ei ole kiire. Paitsi sitten kun päätän, että nyt olisi hyvä päivä nähdä se paljon puhuttu päivänvalo. Citroen ID starttaa rauhallisesti Pekolan pihasta paikalta numero 58, vielä ei ole kiire. Lähtölaskenta on alkanut, mää meinaan tuun ny! Tulenkin sitten maailmaan hetken päästä niin lujaa, että kätilöllä on vaikeuksia saada minusta kiinni ja vastapäinen seinä lähestyi uhkaavasti. Eikä ole edes ikkunaseinä! En halua rauhoittua edes vauhdikkaan syntymäni jälkeen vaan haluan nopeasti kotiin, kotiin jolle myöhemmin annan nimen ”kiree koti”. Tuo koti sijaitsee Pekolassa, talossa 29. Neliöitä on 28m² mutta äitini kertoo, että meillä on kaikki tarvittava: vanhempieni laverisänky, minulle pinnasänky, nojatuoli, pieni pöytä ja pari tuolia. Saunassa käymme sitten lähistöllä olevassa Koskikadun yleisessä saunassa, meidän talossa kun ei saunaa vielä ole. Koskentien saunassa on mukava täti joka pitää minulle seuraa saunan lauteilla villasukkaa kutoen. Välillä hän käy pesemässä jonkun selän. Joskus ihmettelen kyllä, miten sama täti on minua vastassa luukulla, sitten saunan lauteilla ja yht’äkkiä pesemässä jonkun selkää. Onpas täti mukava kun ehtii joka paikkaan! Pyykkini äiti pesee alakerran pesutuvassa jossa on iso pesukone ja oikein kuivaushuonekin. Minä pidän huolen tietysti siitä, että pyykkiä piisaa.

19.


ISÄN TAMPELLAN PÄIVÄT Isän palkkapäivänä saamme oikein pullaa lähileipomosta, Branderin leipomosta. Se on aina juhlapäivä! Palkkapäivän pullan kanssa äiti ja isä juovat jotain pahan hajuista juomaa, kahvia kuulemma. Äiti keittää sitä kattilassa. Kahvipannua kun ei ole. Minä olisin kyllä mieluummin leikkinyt sillä kattilalla. Isäni on taitava käsistään, rakentaa talomme kellarissa mm. autokelkan ja peräkärryn. Talonmiehen kanssa isä tekee lumityötkin useamman Pekolan talon pihassa - lapiolla. Paitsi silloin kun Arja tädin-ohjelma tulee televisiosta, työt keskeytyy ja lapiot lyödään pystyyn lumeen – on nääs tauon paikka! Kuulemma isätkin pitävät Arja-tädistä, vaikka kysymyksessä on meidän lasten ohjelma. Talojen välissä on leikkipaikka, oikein hiekkalaatikko ja ihanaa nurmikkoa. Tosin viihdyn mieluummin tutkimassa ympäristöä ja talon ihmisiä. Tuntuu, että kaikki ovat isäni kavereita. Kuulemma Pekolassa asuu ihmisiä jotka ovat samassa työpaikassa kun isäni. Hurjan iso työpaikka! Tosin en tiedä mitä he kaikki siellä tekevät mutta isäni kädet haisee aina rasvalta ja joskus isä tuo kotiin jotain karkeaa kangasta. Myöhemmin minulle kerrotaan, että kyse on kankaasta nimeltä pellava.

20.

KIREESTÄ TILAVAMPAAN KOTIIN Öljykriisin aikana sitten vanhempani päättävät, että rakentavat itse omakotitalon. Isä rakentaa jykevää tiilitaloa omin käsin ja vieläpä öljylämmitteisen - uskallusta vanhemmiltani ei ainakaan puutu! Päivät venyvät kun isäni työskentelee ensin Tampellassa ja illat rakentaa taloa. Päättääpä sitten vielä ryhtyä taksikuskiksikin! Joskus kuitenkin käy kotona Ilmarinkadulla sillä pikkuveljeni alkaa jo painaa äitini valtavassa vatsassa. Tuona aikana Pekola-kotini saa minulta nimityksen ”kiree koti”. Pekolassa mielestäni on niin kovin kireää - siis ahdasta - verrattuna isoon rakenteilla olevaan taloon ja hurjan isoon ja mielenkiintoiseen pihaan. Pihaan, jossa minut saadaan pari kertaa kiinni porakaivosta - onneksi ajoissa sanovat! Pekolasta muutamme isoon omakotitaloon helmikuussa, pikkuveljeni syntyykin sitten muuttoa seuranneena aamuna. Meinaa syntyä jo sairaalan käytävälle, hänellä kun on vähän kiireempää nähdä se – päivänvalo. Pekolasta on jäänyt minulle lämpöiset muistot, elin siellä vauhdikkaan elämäni ensimmäiset 3,5 vuotta. Myös minä jätin merkkini kireeseen kotiin - erään kynnyslistan rautalistassa on jälkeni - nimittäin hampaanjälkeni.


KUN

TOAS OSTI PEKOLAN TALOT VUONNA 1997, MINULLA EI OLLUT MAHDOLLISUUTTA PÄÄSTÄ KATSOMAAN SYNTYMÄKOTIANI, MUTTA PITKÄ ODOTUS PALKITTIIN VIIMEIN HELMIKUUSSA 2014. PÄÄSIN HENKILÖKOHTAISESTI ETSIMÄÄN HAMPAANJÄLKIÄNI KEITTIÖN KYNNYSLISTASTA - JOKA TOSIAAN OLI RAUTAA. MINULLA OLI MAHDOLLISUUS SAADA MYÖS VANHEMPANI MUKAAN MUISTELEMAAN KIREEN KODIN TUNNELMIA. KYYNELEET SILMISSÄ PYÖRIMME YMPÄRI YKSIÖTÄ JA NE KYYNELEET - OLIVAT ILON KYYNELIÄ! JA NE HAMPAANJÄLJET…NE LÖYTYIVÄT.

Kirjoittaja työskentelee TOASin vakuusreskontran hallinnassa.


Jo valmiiksi uniikki ja omintakeinen Pekola kätkee sisälleen asunnon, joita on vain yksi.

1

Tässä asunnossa voi tuntea talon ja sen alkuperän, kuin sen olisi -50 luvulla tuntenut. Ilmarinkatu 31:stä löytyvästä "retroasunnosta" löytyy entisöity keittiö alkuperäisillä kaapistoilla, uusilla sähkökalusteilla ja vanhaa maailmaa huokuvalla kaksiotehanalla. Kylpyhuoneessa on tummanpunainen kuusikulmainen lattiakaakeli, yläsäiliöllinen wc-istuin sekä uudet allaskalusteet ja hanat. Huoneiston muut lattiapinnat ovat lattiamaton alta pelastettua lautalattiaa, joka on hiottu ja lakattu. Kaikki asunnon pistorasiat ja valokatkaisimet vaihdetaan uusiin, mutta ajanhenkisiin.

4

Lisätietoa asunnon hakemisesta ilmoitetaan TOASin kotisivuilla www.toas.fi 1. Wc-istuin yläkannella, Belgravia 2. Kuusikulmainen tummanpunainen lattialaatta, Pukkila 3. Suihkuhana, Ax Montreux 4. Sähkökalusteet, Renova 5. Jenkkikaappi, Schaub-Lorenz Kuvat: valmistajat

2

3

22.

5


TOAS

RAKENNUTTAA Vuoden 2014 paremmalla puolella TOAS rakennuttaa yhtä uudiskohdetta ja korjaa kolmea vanhempaa kohdettaan. Asuntoasia esittää kevyen katsauksen urakan alla olevista kohteista.

195 ESPANTORNI Tampellan Esplanadi 11, 33100 Tampere Tampellan uuden maamerkin, Keskustornin rakennustyömaa käynnistyi kesäkuussa 2013 ja on arvioitu valmistuvan kesälle 2015. Tämä 16-kerroksinen komistus tulee sisältämään liiketiloja sekä yksiöitä ja kaksioita upeilla näkymillä ja talo alkaakin jo olla täydessä korkeudessaan.

420 paawola

215 Pekola

Orivedenkatu 8, 33720 Tampere

Ilmarinkatu 27 - 35, 33540 Tampere

Kauan odotettu peruskorjaus tuo uuden, nykyaikaisen ulkoasun Hervannan edullisten soluasuntojen pyhättönäkin tunnettuun Paawolaan. 2013 alkaneen peruskorjauksen ensimmäiset kaksi taloa ovat jo valmiit ja remontin on kokonaisuudessaan arvioitu valmistuvan heinäkuuksi 2014.

Alvar Aallon 1950-luvulla Tampellan henkilökunnan asunnoiksi suunnittelema Pekola siirtyi TOASin omistukseen vuonna 1997. Aallon perinteitä kunnioittaen peruskorjattavat Pekolan asunnot korjataan talo kerrallaan. Remontti ei koske asuntojen kylpyhuoneita. Peruskorjaus alkoi kesällä 2013 ja etenee vaiheittain, talo kerrallan. Peruskorjaus valmistuu kokonaisuudessaan loppuvuodesta 2014 ja ensimmäiset kaksi taloa ovat jo valmistuneet. Seuraavana valmistumisvuorossa oleva talo -31 tuleekin sisältämään kohteen helmen; retroasunnon, joka pitää sisällään kunnostetut alkuperäiset keittiönkaapistot, lautalattiat sekä retrokaakeleilla varustetun upean kylpyhuoneen.

.. 430 ERKKILA Näyttelijänkatu 19, 33720 Tampere Erkkilän korjaustyöt tulevat olemaan nopeita ja tehokkaita, kun asuntojen kylpyhuoneet uusitaan sekä soluasunnot muutetaan perheasunnoiksi. Kaatamalla yksi makuuhuoneen seinistä solukaksiot muuntuvat 1h + tupakeittiöksi. Muista korjauskohtaista poiketen, Erkkilän perheasukkaat pääsevät halutessaan muuttamaan takaisin korjattuihin asuntoihinsa.


970

190

Hakuryhmä Keskusta 13

205

195 175

TAMK

170 160 215

120 960

130 150

135

Hakuryhmä Kaleva 9

180 155

200

185

285 287

UTA

280 270 330340

TOAS

toimisto

210

360

370 380

350

300320

Hakuryhmä Messukylä / J

Hakuryhmä Iidesranta / Järvensivu 8

230

Hakuryhmä Hallila 4

60

610

460

Hakuryhmä Hervanta 1 Hakuryhmä Peltolammi 18 800


Keskusta

120 Rantalinna 130 Trikootalo 135 Forum 150 Centrum 155 City 160 Markuksentori 170 Pellavapää 175 Willa Espa 180 Tullinaukio 185 Pinninkatu 190 Herrainpuisto 195 Espantorni 205 Rauhaniemi 960 Ilmari 970 Lapinkaari

TOAS

asuntokohteet

Kaleva

200 Vanha Domus 210 Uusi Domus 215 Pekola 270 Kalevan Keihäs 280 Kalevan Nuoli 285 Jarinsampo 287 Ninansampo 240

Messukylä / Janka

Janka 6

220 Messukylä 230 Rautapelto 240 Pappila 250 Janka 260 Ankkari 290 Ismonraitti

260 290 250 220

Haarlankatu 8 Satakunnakatu 37 Kauppakatu 9 Hämeenkatu 11 Tuomiokirkonkatu 19 Tammelan puistokatu 14 - 16 Rohdinkuja 2 Tampellan esplanadi 5 Tullikamarinaukio 1 Pinninkatu 47 Valumallinpolku 2 Tampellan Esplanadi 11 Rauhaniementie 20 - 28 Itsenäisyydenkatu 7 - 9 Lapinkaari 1 Väinämöisenkatu 11 Pellervonkatu 9 Ilmarinkatu 27 - 35 Sarvijaakonkatu 18 Sarvijaakonkatu 16 Sammonkatu 48 Takojankatu 13 A - B, Sarvijaakonkatu 2 Messukylänkatu 37 Rautapellonkatu 40 Haukkamäenkatu 1 Resiinankatu 4, Ristinarkuntie 19 Ankkarinraitti 8 Resiinankatu 1

Iidesranta / Järvensivu 300 Ritvanranta 310 Kirstinranta 320 Pirkonranta 330 Raunonlinna 340 Heikintorni 350 Viklanpolku 360 Timontalot 370 Velinterassit 380 Liljanterassit

Hervanta 700

Hakuryhmä Lukonmäki 16

Hakuryhmä Kauka järvi / Annala 11

510 500501

00

520 710 720

Lukonmäki

450

500 Lukonkierikka 501 Lukonkierikka 510 Lukonlysti 520 Lukonkruuti

420 410412

730

401 Mikontalo 410 Wäinölä 1 412 Wäinölä 2 411 Wäinölä 3 420 Paawola 430 Erkkilä 440 Tuulanhovi 450 Pianpytinki 460 Kanjoni 470 Tekniikantornit 475 Tieteentornit 480 Veijonhovi 490 Karinkaari 495 Veikkola 1 496 Veikkola 2

440 490

475 470

TUT

600 Männikkö 610 Leenanlinna

Kauka järvi / Annala 700 Sepontalo 710 Annala 720 Iso-Heikkilä 730 Kaisanpirtit

401 480 495496

Hallila

Peltolammi 430

800 Reinola

Iidesranta 36 Iidesranta 34 Iidesranta 32 Iidesranta 3 Iidesaukio 1 Viklanpolku 6 Iidesranta 2 - 4 Järvensivuntie 13 A - 17A Järvensivuntie 19A Insinöörinkatu 60 Opiskelijankatu 4 A - B Opiskelijankatu 4 C - D Opiskelijankatu 4 E - F Orivedenkatu 8 Näyttelijänkatu 19 Vaa jakatu 5 Tutkijankatu 3 - 5 Kanjoninkatu 17 Tekniikankatu 10 -14 Tekniikankatu 16 Insinöörinkatu 43 Tumppi 3 Insinöörinkatu 84 Insinöörinkatu 88 Yrttikatu 1 A - F Yrttikatu 1 G - H Pyykkiojankatu 2 Finninmäenkatu 4 Männikönkatu 1 - 3, Havumetsänkatu 2 Havumetsänkatu 27 Keskisenkatu 8 B Annalankatu 11 Annalankatu 13, Kolunkatu 10 Ruskontie 6 Ketunleivänkatu 4


toimisto tutuksi. Tässä juttusarjassa tutustumme lähemmin TOASin henkilökuntaan.

26.


Aallon Aida MISTÄ TULETTE JA MIKÄ OLETTE? Nimeni on Aida Aalto. Olen kotoisin Ylöjärveltä, nykyisin asun Tampereen keskustassa kerrostaloasunnossa. Muutin Tampereelle, kun sain opiskelupaikan täältä.

MITÄ TEITTE TYÖKSENNE ENNEN TOASILLE TULOA? Olin töissä palveluesimiehenä Pirkanmaan Duo Siivouspalveluilla. Siellä vierähti pari vuotta. Työtehtäviini kuului esim. työntekijöiden perehdyttäminen, työn suunnittelu ja asiakaskontaktit. Sitä ennen opiskelin restonomiksi Tampereen Ammattikorkeakoulusta. MITÄ TEETTE TOASILLA? Toimin kiinteistönpitoassistenttina kiinteistöosastolla. Päävastuullani on kiinteistöjen puhtaanapito ja laadunvalvonta. Vastaan myös kiinteistöosaston asiakaspalvelusta. Työhöni kuuluu siis toimistotyön lisäksi myös kenttätyötä, kun käyn kohteissa kiertämässä. MILLAISET ENSIVAIKUTELMAT TEILLÄ ON TOASISTA TYÖPAIKKANA? Erittäin positiiviset. Täällä on rento työilmapiiri ja työntekijöistä pidetään huolta. MIKÄ ON PARASTA NYKYISESSÄ TYÖSSÄNNE? Työ on liikkuvaa ja vaihtelevaa. Jokainen päivä tuo uusia tilanteita ja jatkuvasti oppii uutta. Välillä tilanteet vaativat myös ongelmanratkaisutaitoa.

KUINKA HYVIN TUNNETTE TOASIN ASUNTOKOHTEET? Tunnen kohteet jo melko hyvin. Ihan joka kohteessa en ole vielä ehtinyt käymään, koska taloja on niin suuri määrä. Opiskeluaikana tuli tietämättään käytyä aika monessa TOASin kohteessa kavereilla poiketessa, joista myöhemmin on tajunnut, että ai tämäkin on TOASin kohde! MIKÄ ON SUOSIKKI KOHTEENNE JA MIKSI? Herrainpuisto. Asuin siellä itse opiskellessani. Tampella on hienoa aluetta. Tykkäsin rauhallisesta seudusta ja Kaupin lenkkipolut olivat lähellä.

MITÄ HARRASTEITA TEILLÄ ON VAPAA-AIKANA? Harrastan salilla käyntiä ja satunnaista juoksentelua. Tykkään matkustella. Olen ollut Afrikassa ja Aasiassa reppureissaamassa, mm. Etiopiassa ja Bangladeshissa. Jonain päivänä haluisin tehdä matkan maailman ympäri. VOITTEKO PALJASTAA JONKUN SALAISUUDEN ITSESTÄNNE, MIKÄ JÄÄ VAIN LEHDEN LUKIJOIDEN TIETOON? Ammatistani huolimatta en ole siivousfriikki. Välillä minulla on jäätävä tiskivuori keittiössä. En omista tiskikonetta. MITÄ TERVEISIÄ HALUATTE LÄHETTÄÄ TOASIN ASUKKAILLE? Pidetään paikat puhtaana. Siisti ympäristö lisää viihtyisyyttä!

27.


OPI ELÄMÄÄN KERROSTALOSSA

ASUNTOASIAN KULTAINEN KÄYTÖSKIRJA KERROSTALOASUJILLE

(SOVELLETTAVISSA MYÖS RIVI- JA LUHTITALOIHIN) Naapurisopu on ehdottomasti yksi vaikeimmista asioista, johon vuokranantaja joutuu kerrostaloissa puuttumaan. Niinpä omaa ja naapurin tilannetta helpottamaan rientää asuntoasian "Opi elämään kerrostalossa" -artikkelisarja. Ohessa muutamia kultaisia sääntöjä jokaiselle kerrostaloasujalle, jotka olisi hyvä viedä aikanaan omakotitaloonkin.

OSA 2. "Yhteissaunojen saunomisetiketti " ETTE OLE AINOA TALOSAUNAN KÄYTTÄJÄ.

MUISTAKAA AJOITUS.

Muistakaa, että talosaunaa käyttää lähes jokainen kiinteistön vuokralainen. Paikkojen likaaminen, ikkunan auki jättäminen talvella tai saunakaljojen jäljiltä jätetyt pullot ei ole erityisen ajattelevaista seuraavaa saunojaa kohtaan.

Saapukaa saunalle varaamallanne vuorolla. Mikäli olette tarpeeksi myöhässä, on muilla oikeus mennä saunalle. Tästä on kuitenkin oma ohjeistus per kohde. Muistakaa myös nousta lauteilta hyvissä ajoin, että ehditte poistua saunalta suihkun kautta jälkenne siivoten ennen seuraavan saunojan vuoroa.

KÄYTTÄKÄÄ PEFLETTIÄ.

SÄÄSTÄKÄÄ SAUNATUOKSUT.

On ehkä mukavampaa käydä yleisessä saunassa, jos käytätte alustana pyyhettä tai muuta asianmukaista istuinaluista. Huomatkaa, että sanomalehti tai edes asuntoasia ei sovellu lauteille vietäväksi. Muste jättää ruman jäljen lauteille! VIHTOMINEN VAIN JUHANNUKSENA. MÖKILLÄ.

Selkä punaisena vihtominen on toki mukavaa, mutta koivunlehtien siivoaminen lauteiden alta ei ole erityisen miellyttävä. Etenkään siistijälle, joka seuraavana päivänä joutuu kuluttamaan aikaansa irroittamaan lehden kerrallaan lauteista. Jättäkää pakastevihdat kauppaan ja kaupungin koivut rauhaan. ASUKASTOIMIKUNTA <3 SAUNA

Pääsääntöisesti asukastoimikunta hoitaa saunavuoroja sekä neuvottelee TOASin kanssa kesänajan saunavuorot. Mikäli teillä on ehdotuksia saunavuoroihin tai listoissa on epäselvyyksiä, olkaa yhteydessä kohteen asukastoimikuntaan.

Sauna on rentoutumista varten, mutta jätetään hajusteiden, saunaesanssien ja oluen kiukaalle heittäminen sitten sinne tulevaan, omaan saunaan. Osa asukkaista voi olla allergisia ja joku ei vain välttämättä pidä savusaunan tai tervan tuoksusta. MAKKARAT POIS KIUKAALTA.

Sauna, olut ja makkara luonnollisesti muodostavat pyhän saunomiskolmion, mutta kiuasmakkarantekeminen usein aiheuttaa kiuaskivien sotkeutumisen rasvaan ja pahimmillaan makkarapussin palamisen kiukaalle makkaroineen. Saunamestari tekee rillerit ensin kotona paistinpannulla, käärii ne folioon ja nauttii sitten sinapin kera kotosalla.


Tilaa ja lue lehtesi kuten haluat

Nyt Aamulehden verkossa ihan uusia juttuja. Verkkopalvelu aamulehti.fi tarjoaa nyt uudenlaista, maksullista laatusisältöä: laajoja aihekokonaisuuksia, paperilehden tärkeimpiä juttuja sekä vain verkossa julkaistavaa sisältöä. Verkon nopeat uutiset ovat edelleen maksuttomia.

Verkkotilaus Verkon maksulliset jutut

7€ 15€

/kk

Verkon Täystilaus Digitaalinen näköislehti Verkon maksulliset jutut Juttuarkisto

/kk

+arkisto

Tutustu ja tilaa www.aamulehti.fi/tilaa

VIRTAA TENTTIIN! Herkuttele kaikki 55-burgerit ja wingsit opiskelijaalennuksella!

-20 %

Teboil Sammonkatu Sammonkatu 42, Tampere

Puh. 03 254 3900

Avoinna ma –pe 6 –22, la 7–22, su 8 –22


KUKA

WHO

MITÄ?

WHAT?

tekee, korjaa, huoltaa ja hoitaa

Sulakkeen poksahtaessa tai avaimen jäädessä kotiin ei yleensä tarvitse laittaa sormea suuhun asti. Usein pelkkä puhelinsoitto riittää avun saamiseksi. Alla olevasta jaottelusta näet, keneen olla yhteydessä ja myös mitkä asiat kuuluvat sinulle asukkaana.

does, repairs, maintains and takes care of

When the fuses go out or you forget the key next to the morning paper, there is no need for panic. Usually just a telephone call helps to fix things. See the sections below to know, who to contact or if there is something that you as a tenant need to do.

ISÄNNÖINTI HOUSE MANAGEMENT

VESIVAHINKO ASUNNON TARKASTUS SEINIEN PORAAMINEN VÄÄRIN PYSÄKÖITY AUTO

HUOLTOLIIKE MAINTENANCE COMPANY

WRONGLY PARKED CAR FINAL INSPECTION WATER DAMAGE DRILLING WALLS

PIHA-ALUE VESIVAHINKO OVEN AVAAMINEN TUKKEUTUNUT VIEMÄRI KYLPYHUONEEN VIAT LÄMMITYS & ILMASTOINTI HEATING & VENTILATION BATHROOM FAULTS WATER DAMAGE DOOR OPENINGS BLOCKED DRAIN YARD AREA

ASUNTOTOIMISTO HOUSING OFFICE

HÄIRIÖVALITUKSET KADONNUT AVAIN AUTOPAIKKOJEN VUOKRAUS TALONKIRJANOTE (VUOKRASOPIMUKSESSA)

ASUKAS HOITAA ITSE TENANT’S DUTY

LAMPUN VAIHTO PALOVAROITTIMEN PARISTON VAIHTO SULAKKEIDEN JA SYTYTTIMIEN VAIHTO FUSES AND LAMP STARTES FIRE ALARM BATTERIES LAMP BULBS

RENTING A PARKING SPACE DISTURBANCE COMPLAINTS MISSING KEY


asuntotoimisto.

saara p.

elina. maija. amanda.

pia. henna.

saara k.

TOAS TIEDOTTAA!

TOAS INFORMS!

MUISTA NÄMÄ: > Pidä hyvä huoli avaimestasi > Noudata järjestyssääntöjä, ota huomioon muut asukkaat > Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi > Poismuuton yhteydessä huolehdi astianpesukoneen ja pyyki pesukoneen tulo- ja poistoveden tulppauksesta > Ollessasi poissa kotoa pidempään sulje ikkunat ja vesihanat > Sammuta valot aina kun lähdet pois kotoa PLEASE REMEMBER: > Take good care of your key > Follow rules and requlations > Termination time is calendar month > When moving out ensure that piping is correctly closed off in dishwasher or washing machine > When staying out of the apartment, make sure you close the windows and water taps > Turn off lights when you leave the apartment

vinkki kesäksi. Voit luovuttaa TOASilta vuokraamasi asunnon kesän ajaksi toisen käyttöön, jos itse lähdet pois paikkakunnalta. TOIMI NÄIN: • Tee aina kirjallinen sopimus asunnon väliaikaisesta luovutuksesta, valmiin sopimuspohjan löydät osoittesta: www.toas.fi/tulostettavat-lomakkeet • Väliaikaisen luovutuksen voit kesäaikaan (1.5. - 31.8.) tehdä myös ei-opiskelijalle • Kesäaikaan ei tarvita liitteitä sopimukseen • Toimita yksi osa sopimuksesta TOASin hyväksyttäväksi ennen sopimuksen alkamista • MUISTA! asunnon luovuttaja on viime kädessä vastuussa asunnosta ja vuokrista TOASille

31.


T

TAMPEREEN SEUDUN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ Y-TUNNUS 0155634-2 / WWW.TOAS.FI IIDESAUKIO 1 / PL 423, 33101 TAMPERE 0800 95560 (MAKSUTON) / FAX 03 2495 227 ASUNTOTOIMISTO@TOAS.FI / TOASOFFICE@TOAS.FI

TAMPEREEN SEUDUN OPISKELIJA- ASUNTOSÄÄTIÖ ELI TOAS ON OSA TAMPERELAISTA OPISKELIJAKULTTUURIA TARJOAMALLA LAADUKKAITA JA OPISKELIJA YSTÄVÄLLISIÄ KOTEJA KOKO OPISKELUN AJAKSI. TOASIN KODIT SIJAITSEVAT KESKUSTASSA JA LÄHELLÄ OPPILAITOKSIA. OPISKELIJA-ASUNTOJEN VUOKRAAMISEN LISÄKSI TOAS VASTAA KOHTEIDEN RAKENNUTTAMISESTA JA YLLÄPIDOSTA. TOAS RAKENNUTTAA JATKUVASTI OPISKELIJOIDEN TARPEIDEN MUKAISIA KOTEJA SEKÄ VASTAA YLI 5000 OPISKELIJA-ASUNNON YLLÄPIDOSTA.

ASUNTOTOIMISTO ON AVOINNA MA-PE 9.00 - 15.30 SEKÄ KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN JA VIIMEINEN ARKIPÄIVÄ 8.15 - 18.00.

O

A

S

Asuntoasia 2/2014  

TOASin asiakaslehti Asuntoasia 2/2014 TOAS' customer magazine, issue 2/2014

Asuntoasia 2/2014  

TOASin asiakaslehti Asuntoasia 2/2014 TOAS' customer magazine, issue 2/2014

Advertisement