Page 65

OSO is een initiatief van de PO-Raad en de VO-raad. Kennisnet draagt zorg voor de uitvoering van OSO, in samenwerking met de Vereniging Digitale Onderwijsdienstverleners (VDOD). Meer weten? Kijk op overstapserviceonderwijs.nl.

Verbeteringen Yvon de Booij coördineert als applicatiebeheerder de overdracht van po naar vo bij het Stanislascollege, met vestigingen in Delft, Pijnacker en Rijswijk. ‘In ­oktober willen we alle administratief medewerkers ­instrueren en overhalen om vanaf januari met OSO te werken. Het zou mooi zijn als de diverse directies ­officieel besluiten dat we het allemaal gaan gebruiken. Daar gaat het wel naartoe als ik de ontwikkelingen zie en de verbeteringen in OSO. In december werden we benaderd voor een pilot van OSO en dat leek mij erg interessant. De leerlingen die zich hebben ingeschreven, worden eerst in Onderwijs Transparant aangemeld. Dit werkt met een unieke code die ze van de basis­ school hebben ontvangen. Daarna worden de dossiers in Magister via OSO opgevraagd en verwerkt. In januari zijn we met enkele locaties begonnen en uiteindelijk zijn op twee van de vijf locaties alle leerlingen binnen­ gehaald via OSO. We liepen tegen enkele moeilijk­ heden aan en hebben daar geregeld contact over ge­ had met Kennisnet. Zij hebben ons goed begeleid in het proces. Het was te kort dag om medewerkers een andere manier van werken aan te leren. Je moet men­ sen uit hun oude patroon halen en dat valt niet altijd mee. Op de twee locaties waar OSO succesvol was, waren de teamleiders tevreden. Alles was een-op-een overgenomen, waar scholen voorheen alles moesten overtypen.’

Geen papieren meer Johan Prenger is adjunct-directeur van het Prisma College in Amersfoort en voorzitter van BAVO Eem­ land (Basis en Voortgezet onderwijs in Amersfoort en omgeving). ‘In onze regio zitten zo’n 150 basisscholen en 20 vo-scholen. Vanuit het BAVO-bestuur hebben we besloten OSO te gaan gebruiken en dat begon met overleggen, voorlichtingsbijeenkomsten en uitwisse­ lingen tussen scholen, met hulp van Kennisnet. Alle vo- en po-scholen in de regio hebben afspraken met elkaar gemaakt en ik denk dat de overdracht van het overstapdossier dit jaar voor de helft via OSO is ­gegaan, een kwart via OSO plus papier en een kwart alleen op papier. Natuurlijk wil je het liefst dat het met­ een 100 procent is, maar dat is onrealistisch. OSO stelt eisen aan de eigen administratie en een aantal scholen had dit niet op orde. Het zou mooi zijn als volgend jaar driekwart van de overdracht via OSO gaat en over twee jaar alles. In dit digitale tijdperk moeten we geen

papieren overdracht meer willen. Als we gebruik k­ unnen maken van internet, waarom zouden we dan dubbel werk doen? Op termijn verwachten we een ­flinke tijdsbesparing. Het gaat erom routine op te ­bouwen en meer gebruikerservaring op te doen. OSO is geen nieuwe auto waarmee je direct naar Frankrijk rijdt. Een van de belangrijkste randvoorwaarden, naast dat OSO verbeteringen doorvoert, is dat scholen er klaar voor zijn.’

Veil ige en volledige overstap Overstapservice Onderwijs (OSO) maakt het mogelijk leer- en begeleidingsgegevens van een leerling veilig digitaal over te dragen vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar een nieuwe school. Meestal is dat van po naar vo, maar ook wanneer leerlingen overstappen naar een andere school binnen de sector. De zeven stappen van OSO:

Stap 1: Ouder/verzorger meldt de leerling aan bij de nieuwe school.

Stap 2: Oude school zet het overstapdossier klaar in de leerlingadministratie.

Stap 3: Nieuwe school vraagt via OSO het

overstap­dossier van de leerling op.

Stap 4: OSO checkt of beide scholen zijn aan­

gesloten op OSO (gekwalificeerd zijn).

Stap 5: OSO stelt een tijdelijke beveiligde

­verbinding op tussen beide scholen.

Stap 6: Nieuwe school haalt het dossier op bij de oude school.

Stap 7: Administratiesysteem van de nieuwe school leest het overstapdossier in.

De meest voorkomende administratiesystemen ­werken met OSO. Kijk voor meer informatie op ­overstapserviceonderwijs.nl

PrimaOnderwijs 65

64-65_EDG_PO_Sept15_Kennisnet.indd 65

26-08-15 19:16

PrimaOnderwijs september 2015  
PrimaOnderwijs september 2015  

PrimaOnderwijs is het magazine voor alle onderwijsprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs. Het magazine wordt 6 keer per jaar in...

Advertisement