Page 1

Leescultuur en verder

Theorievorming en verder Geschiedenis en verder Cultuuruitingen en verder

Grensverkeer en verder

Mastertrack Jeugdliteratuur Algemene Cultuurwetenschappen Masters 2011/2012

Wat brengt jou verder? ...en verder


Imme Dros – auteur

Jeugdliteratuur

“Het kinderboek (…) hoort wel degelijk tot het gebied van de literatuur, net als het stokoude gedicht, het hoogbejaarde toneelstuk en de roman van middelbare leeftijd. Een taal zonder kinderboeken is een taal die ten minste één authentiek literair genre mist.”

Nieuwe opleiding in Nederland

Programma

Toelating

aanbod aan jeugdboeken. Een aantal daarvan is inmiddels klassiek.

De Universiteit van Tilburg start in september 2011 met een eenjarig

Het masterprogramma bestaat uit vier intensieve blokken van zes

Je wordt direct toegelaten tot de mastertrack Jeugdliteratuur met:

Bijna iedereen kent Uit het leven van Dik Trom, Pietje Bell, Jip en

masterprogramma Jeugdliteratuur. Deze nieuwe specialisatierichting

weken. Het programma omvat:

• een bachelordiploma Algemene Cultuurwetenschappen

Janneke en Oorlogswinter. Toch was er lange tijd weinig wetenschappelijke

binnen de bestaande master Algemene Cultuurwetenschappen

• drie algemene cursussen: Theoretische en historische reflectie

aandacht voor jeugdliteratuur. Sinds de jaren zeventig is daar langzaam

zal opleiden tot specialist op het gebied van kinder- en jeugdliteratuur.

maar zeker verandering in gekomen en is de jeugdliteratuur steeds

In dit masterprogramma leer je met oog voor historische ontwikkelings-

meer zichtbaar op de academische kaart.

lijnen te reflecteren op actuele debatten in de (internationale) jeugd-

Al meer dan twee eeuwen is er in Nederland een groot en veelzijdig

literatuur, bijvoorbeeld die over de grenzen tussen jeugdliteratuur en Een volwaardige universitaire opleiding was er echter nog niet. Gelukkig

volwassenenliteratuur.

op jeugdliteratuur; Jeugdliteratuur in internationaal perspectief ; Grensverkeer: jeugdliteratuur en andere cultuuruitingen door gastdocenten uit binnen- en buitenland • twee keuzevakken of een korte stage

Heb je een vooropleiding op hbo- of wo-niveau die niet direct toegang geeft? Dan is het in veel gevallen mogelijk via een speciaal premasterprogramma in te stromen in de master Jeugdliteratuur.

te onderzoeken valt er genoeg. Wat is het karakteristieke van jeugd-

In de opleiding is verder veel aandacht voor de ontwikkeling van onder-

literatuur? Waardoor onderscheidt het zich van volwassenenliteratuur?

zoeksvaardigheden. Deze vaardigheden zullen je goed van pas komen bij

Hoe hebben jeugdliteraire genres zich in de afgelopen tweehonderd

het schrijven van je masterthesis, die de afsluiting vormt van de opleiding.

jaar ontwikkeld? Wat is de relatie tussen tekst en beeld in kinderboeken? de jonge lezer?

andere universiteit

• twee thematische cursussen die voor een deel worden verzorgd

komt daar met de mastertrack Jeugdliteratuur verandering in, want

Wie bepaalt wat goede jeugdboeken zijn? De volwassen bemiddelaar of

(Universiteit van Tilburg) • een wo-bachelordiploma behaald aan de letterenopleiding van een

Kijk voor meer informatie over de cursussen op www.tilburguniversity.nl/masterjeugdliteratuur.

Kijk voor meer informatie hierover op www.tilburguniversity.nl/masterjeugdliteratuur.

Carrièremogelijkheden Als afgestudeerde kun je terecht in managementfuncties in het bibliotheekwezen en binnen uitgeverijen van jeugdliteratuur. Ook bij culturele en onderwijsinstellingen die zich specifiek richten op kinderen en lezen is grote behoefte aan hoog opgeleid en specifiek gekwalificeerd personeel op het gebied van de kinder- en jeugdliteratuur.

Helma van Lierop-Debrauwer – hoogleraar Jeugdliteratuur “Jeugdboeken zijn literatuur en kunnen op dezelfde wijze bestudeerd worden als volwassenenliteratuur. Door onder meer de relatie te leggen met de volwassenenliteratuur probeer ik in mijn onderzoek en onderwijs de jeugdliteratuur uit haar isolement te halen.”

Aidan Chambers – auteur “Literature can speak for you, not just to you. And because youth readers find themselves identified, not only as individuals, but as individuals belonging to a community, they often regard the stories that speak for them as specifically and categorically theirs.”


Jacques Dohmen – uitgeverij Querido

“De liefde voor de tekst is belangrijker dan het onderwerp van een boek. We denken niet in markten en projecten. Wij zijn geïnteresseerd in literatuur voor kinderen als genre binnen de literatuur.”

Nieuwe opleiding in Nederland Vanaf september 2011 start in Tilburg de nieuwe mastertrack Jeugd-literatuur. De opleiding is een specialisatie binnen de master Algemene Cultuurwetenschappen. Naam opleiding master Algemene Cultuurwetenschappen;

mastertrack Jeugdliteratuur Trefwoorden cultuuruitingen, geschiedenis, grensverkeer,

leescultuur, theorievorming Taal Nederlands Startmoment

1 keer per jaar (september)

Meer informatie?

Opleidingsduur

1 jaar (of 2 jaar in deeltijd)

• Kijk op www.tilburguniversity.nl/masterjeugdliteratuur.

Titel na afstuderen Master of Arts Carrière-

managementfuncties in bibliotheekwezen,

mogelijkheden bij uitgeverijen, culturele instellingen,

onderwijsorganisaties

• Bezoek de Mastervoorlichting (november en mei) of de Deeltijdvoorlichting (maart). Kijk voor data en aanmelding op of www.tilburguniversity.nl/masterjeugdliteratuur.

• Neem contact op met prof.dr. Helma van Lierop-Debrauwer (h.vanlierop@uvt.nl) of drs. Toin Duijx (a.w.m.duijx@uvt.nl).

Colofon: Uitgave: Faculteit Geesteswetenschappen Tilburg University >> Vormgeving: Scheepens reclame adviseurs, Tilburg >> Foto omslag: David Rozing / Hollandse Hoogte >> Foto pag. 2/3: Birgit van der Wiel >> Illustratie pagina 4: Ted van Lieshout >>

Brochure Master Jeugdliteratuur  

Brochure Master Jeugdliteratuur