Page 1

TIETOKESKUS-YHTIÖIDEN ASIAKASLEHTI

Help Desk

joka toimii Himalajallakin

Resurssi Keep IT simple

Nörttipomon

päiväkirja


SISÄLLYSLUETTELO

keep IT simple s. 8

s. 10

Pääkirjoitus

3

Pilvipalvelut ovat tulevaisuutta, jo tänään

4

Salon kaupungille uutta virtaa tietohallintoon

6

Uusi toimisto onnistuu yhdellä laitteella

8

Leasing puitesopimuksille

9

Nörttipomon päiväkirja

10

Tietokeskus Resurssi

12

Ergonomia-asiaa

13

Kerralla kaikki kuntoon - VMP Group

14

Vuorikiipeily ja tavoitteet

16

Henkilökuvassa Olli Kuukkanen 18

s. 14

Maailman paras sähköpostisuojaus

19

Kadonneiden tiedostojen metsästys

20

Tietokeskus sai vuoden yrittäjäpalkinnon. Palkintoa vastaanottamassa toimitusjohtaja Kaukinen perheineen. 2


PÄÄKIRJOITUS

Tietokeskuksen toiminnan johtotähtenä on paikallinen ja läheinen suhde asiakkaisiimme. Haluamme kohdella asiakkaita kuten mekin haluaisimme tulla palvelluksi; joustavasti ja henkilökohtaisesti. Pitkä historiamme muuttuvalla alalla on osoitus hyvästä perustasta ja jatkuvuudesta. Tietokeskuksen emoyhtiö on perustettu jo 50-luvulla, ja 80-luvulta lähtien olemme päätyönämme palvelleet yrityksiä ja julkisyhteisöjä tietoteknisissä asioissa. Viime tilikaudella liikevaihtomme kasvoi yli 30%. Tällä tilikaudella tähtäämme 20 miljoonan euron liikevaihtoon 60 henkilön voimin. Tietokeskus on myös palkittu tänä vuonna. Olemme saaneet mm. perheyrittäjäpalkinnon, joka on myönnetty pitkästä historiasta ja yrittäjyydestä, se on koko Tietokeskus perheen eli työntekijöiden saavutus. Muita mainittavia saavutuksia on kolmen A:n eli AAA -luottoluokituksen saavuttaminen, sekä Tietoviikon TIVI 250, Suomen suurimmat It-yritykset listalla, yltäminen kympin arvosanaan.

HISTORIAA, KASVUA JA ARVOSTETTUJA

PALKINTOJA

Alan trendin mukaisesti Tietokeskus -yhtiöt ovat jatkaneet kasvuaan erityisesti IT-palveluiden saralla. Palveluiden roolin kasvaessa on tärkeää muuttua kysynnän mukana. Tämän johdosta olemme panostaneet paljon toimintamme laadun parantamiseen. Viime tilikaudella aloitettu henkilöstömme sisäinen auditointi ja sertifiointi ovat hyviä esimerkkejä tästä. Tarjoamamme palvelut ovat myös paketoitu asiakkaille helpommiksi ostaa. Luomaamme Resurssituoteperheeseen on tehty jo satoja sopimuksia asiakasyritysten kanssa. Seuraamme myös aikaamme käymällä läpi asiakkaiden kanssa mielenkiintoisia uusia tuotealueita. Selkeitä panostusalueita ovat tallennusjärjestelmät ja tablet-laitteet. Uusia yhteistyökumppaneitamme ovat Apple ja EMC. Olemme myös tutkineet avoimiin lähdekoodeihin perustuvien ohjelmistojen käyttöönottoa ja tukea asiakasyrityksille. Uskon tämän mielenkiintoisen alueen tuovan lisävaihtoehtoja asiakkaiden toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Tietokeskus toimii lähellä sinua.

Tuomas Kaukinen toimitusjohtaja Turun Tietokeskus

Tervetuloa!

Vuonna 2011 Tietokeskuksen saavutuksia ovat AAA-luottoluokituksen saavuttaminen ja kympin arvosana Tietoviikon TIVI 250 Suomen suurimmat It-yritykset listalla. 3


MICROSOFT

Pilvipalvelut ovat tulevaisuutta, jo tänään Yrityksessä aloittaa uusi työntekijä. Hänelle pitää tietenkin hankkia kannettava tietokone, älypuhelin, sähköposti ja ohjelmistot. Kuvittele että yrityksesi selviäisi tästä urakasta ilman yhtäkään ohjelmistoasennusta. Tai oikeastaan ilman oman it-väen yhtäkään hikipisaraa. Mutta jos tästä selviäisi vielä ilman kiinteitä kustannuksia, voisiko tietohallinnosta vastaavaa syyttää pilvissä leijailusta? Nykyään termi ‘pilvipalvelu’ vilahtaa yhdessä jos toisessakin IT-alan julkaisussa. Missä tällä hetkellä mennään? Annamme Microsoftin pilvipalveluliiketoiminnasta vastaavan johtajan Lasse Gerdtin vastata.

Pilvipalvelu = Cloud computing Pilvipalveluiden idea on kuin perinteinen asiakas-palvelin-arkkitehtuuri: palveluntarjoaja tallentaa ja tarjoaa tiedot sekä ohjelmat palvelimeltaan. Aikaisemmin on puhuttu myös ASP-palvelusta, SaaS:ista tai Web 2.0:sta.

- Microsoft on ottanut uudistajan roolin pilvipalveluissa. Konkreettisena osoituksena tästä ovat mittavat investoinnit konesaleihin ympäri maailman. Olemme tuoneet myös koko ajan uusinta teknologiaa asiakkaillemme. Käytännössä Microsoftin uusimmat palvelukokonaisuudet yrityksille ovat viestintä- ja kommunikaatioratkaisuja tarjoava Office 365, asiakkuudenhallintaan keskittynyt Windows CRM ja työasemien sekä ohjelmistojen hallintaan tarkoitettu Windows Intune. - Microsoftin rooli on ollut ohjelmistojen tarjoaminen ja tulee aina olemaan. Pilvipalvelu on vain erilainen tapa käyttää ohjelmistoja verkon yli. Se on myös uusi tapa hankkia ja jaella ohjelmistoja. Näin ei tarvita isoja investointeja tai jatkuvia päivityksiä. Globaalina pilvipalveluiden tarjoajana Microsoft on pystynyt tuomaan isoissa yritysratkai-

Pilvipalveluiden etuina ovat muun muassa kustannustehokkuus, skaalattavuus, tuottavuuden kasvu, tietoturvan parantuminen ja se että palveluita voidaan käyttää missä tahansa nettiyhteyden ääressä.

Liikkuvia ratkaisuja Ajatusmalli pilvipalveluissa on muuttumassa. Pääsy niihin onnistuu mistä tahansa ja näin mobiilipalveluiden käyttö helpottuu. Asiakkaan ei tarvitse miettiä miten esimerkiksi sähköposti saadaan toimimaan mobiilissa, se on osa palvelua ja kuuluu palveluntarjoajan vastuulle.

suissa havaitut hyvät tavat myös pienten yritysten saataville.

- Esimerkiksi Office 365 pystyy tarjoamaan sellaisia työkaluja, ominaisuuksia ja palveluja pienille yrityksille, mitkä eivät vielä kaksi vuotta sitten olleet mahdollisia. 4


Pilvipalveluiden riippuvuus nettilestä pidä aliarvioida. Vaikka pilyhteydestä on herättänyt kriittisvipalvelut helpottavat itse työn täkin keskustelua. Gerdt kuitentekemistä, ei määrittely- ja käytTietokeskus on kin muistuttaa jo tämänhetkisten töönottovaiheessa saa oikaista. Microsoftin palveluiden riippuvuutta nettiyh- Kumppaniemme amGold Certified Partner teydestä. Nykypäivän yhteiskunmattitaito ja yritystunteta ei pyörisi tänä päivänä ilman mus on tärkeässä osassa internetiä. aloitusvaiheessa. Tiedän - Ratkaisuissamme onnistuu esimerkiksi matkaettä Tietokeskuksella on erinomaiset edellytykset tarjota turvallinen pilvipalvelujen käyttöönotto, silkäyttö ja työskenteleminen offlinena vaivattomasti. Pilvipalveluiden etuna on myös käyttö selaimen lä heille on tärkeää jokaisen asiakkaan tarpeiden kautta esimerkiksi hotellin koneelta – käyttösketunteminen ja henkilökohtainen palvelu asiakasnaariot on pyritty huomioimaan kattavasti. vastuuhenkilöiden kautta.

” ”

Oikea kumppani on tärkeä

Ei enää pelkästään edelläkävijöiden juttu

Aina kun IT-alalle tulee uusia teknologioita, tarkoittaa se myös laajaa kirjoa palveluita tarjoavia toimijoita. Tällöin voi olla vaikea löytää sopiva toimija ja erottaa joukosta ne, jotka pystyvät toimimaan myös vuosien päästä. - Vaikka tarjoamamme palvelut ovat glo-

Gerdt lupaa että pilvipalveluissa tullaan näkemään lähivuosina merkittäviä kehitysaskelia. Pilvipalvelut eivät silti ole ainoastaan edelläkävijäyritysten juttu, myös paljon suuria ja pieniäkin yrityksiä on lähtenyt mukaan jo nyt. - Suomalaisia kiinnostava tilanne tulee olemaan jatkossa Microsoftin Nokia-yhteistyö ja sen mukanaan tuoma kokonainen pilviekosysteemi. Sen varaan laskemme tällä hetkellä paljon, toteaa Gerdt.

baaleja, pitää kuitenkin muistaa, että pilvipalvelumme tarjotaan lokaalin kumppaniverkostomme kautta. Tällöin asiakas voi luottaa osaaviin kumppaneihimme eli niihin käsiin, jalkoihin ja ihmisiin, jotka palvelevat paikallisesti. Tietokeskus-yhtiöt pystyvät palvelemaan pilvipalveluissa niin isoja kuin pieniäkin yrityksiä. Tietokeskuksella on ison p a l ve l u n t a r j o a j a n muskelit laajoihinkin tarpeisiin, mutta myös paikalliset yksiköt, jotka palvelevat asiakkaitaan läheltä Lasse Gerdt pilvipalveluliiketoiminnasta ja henkilökohtaisesti. vastaava johtaja Myöskään käyttöönMicrosoft ottoa ei Gerdtin mie5


FUJITSU

Salon kaupunki

Fujitsun laitteilla uutta virtaa tietohallintoon Ongelma

Jokainen käyttäjä saa kuitenkin yksilöllisen työaseman: jokainen esiasennukseen tuleva työasema on korvamerkitty tietylle käyttäjälle, ja siihen asen-

Salon kaupunki on pinta-alaltaan suuri kunta ja kuntaliitoksesta syntyneellä kaupungilla on paljon toimipisteitä. Salon kaupungin palkkalistoilla olevia työntekijöitä työskentelee yli 200 paikassa. Kuntaliitoksen jälkeen IT-osasto oli uuden haasteen edessä. Jokainen kunta oli hoitanut tietohallintoa omalla tavallaan, joten laitekanta oli todella sekava eikä ympäristöä oltu vakioitu. Laitteiden uusiminen oli suuri haaste myös logistisesti. Lisäksi IT-osaston henkilöresurssit olivat alimitoitettuja.

Tietokeskus koulutti kolme henkilöä laitteiden uusimisprojektia varten, ja yhteyksien helpottamiseksi Tietokeskus liitettiin kaupungin sisäverkkoon.

Ratkaisu

netaan Microsoftin Configuration Managerin avulla juuri tämän käyttäjän tarvitsemat ohjelmistot ja kaikki vanhassa työasemassa olevat tiedot siirretään uuteen. Tämä lyhentää työaseman vaihdosta aiheutuvaa keskeytystä ja vähentää tietohallinnon helpdeskiin tulevia yhteydenottoja.

Tietokeskus voitti Fujitsun laitteilla uuden Salon kaupungin vuonna 2010 järjestämän tarjouskilpailun laitetoimituksista sekä niihin liittyvistä palveluista. Tehdyssä kahden vuoden sopimuksessa on kahden vuoden jatko-optio. Tietokeskus koulutti kolme henkilöä laitteiden uusimisprojektia varten, ja yhteyksien helpottamiseksi Tietokeskus liitettiin kaupungin sisäverkkoon. Sopimuksen mukaan Salon työntekijöille on tarjolla kaksi pöytäkonemallia, kaksi kannettavamallia sekä kaksi näyttömallia. Fujitsun laitteista mukaan on valittu malleja, joiden suorituskyky riittää käyttäjille aivan järeimpiä erikoissovelluksia lukuun ottamatta. ”Tuotteet rakennetaan jo tehtaalla asiakkaan määritysten mukaan, ja mallit pyritään pitämään mahdollisimman pitkään samoina. Jatkuvasti kanssamme yhteyksissä oleva Tietokeskus

Suomen suurin kuntaliitos toteutui 1.1.2009, kun kymmenen kuntaa – Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, Salo, Suomusjärvi ja Särkisalo – yhdistyivät 55 000 asukkaan uudeksi Salon kaupungiksi. Nyt kaupungin oma henkilöstömäärä on noin 4 000, ja Salon kouluissa on oppilaita lähes 7 000. Pintaalaa Suomen 17. suurimmassa kaupungissa on 2 100 neliökilometriä.

tietää hyvissä ajoin, milloin muutoksia on tulossa – näin vaihdokset voidaan tehdä suunnitelmallisesti”, Fujitsun aluemyyntipäällikkö Jarmo Korsman sanoo.

6


SalonTietokeskuksen Markko Wiander, Salon kaupungin Tapio Niiranen ja Fujitsun Jarmo Korsman

Tietokeskus teki sopimuksen myös kaupungin käyttämän liisausyrityksen kanssa. Kun Tietokeskus toimittaa uuden koneen, se vie samalla vanhan koneen joko hävitettäväksi tai Tietokeskuksen varastoon, josta liisausyritys hakee ne. Palveluun kuuluu myös tiettyjen vanhojen laitteiden tietoturvallinen kierrätys.

tällaisista laitemääristä itse. Fujitsun laitteiden laatuun,

ergonomiaan ja energiatehokkuuteen Salon kaupungilla ollaan tyytyväisiä. Lisäksi yhteensopivuus sekä Windows XP- että Windows 7 -käyttöjärjestelmiä sisältävässä ympäristössä on ollut hyvä. Työasemien pitkä elinkaari on asennustyötä helpottava tärkeä yksityiskohta.

Tietokeskus on paitsi Fujitsun jälleenmyyjä myös yhtiön valtuuttama takuuhuoltopiste.

Tietokeskus pystyy tarvittaessa toimittamaan omasta varastostaan laitteita hyvin nopeasti.

Nykyhetki Tietokeskus on toimittanut käyttäjän tarpeiden mukaan asennettuja Fujitsun työasemia sekä kannettavia Salon kaupungille jo yli tuhat kappaletta. Vuosittain vaihtoja on noin 700, eli jokaisena työpäivänä toimitetaan keskimäärin kolme työasemaa. Kaikkiaan Salossa on 3 000 työaseman kanta. Tietokeskus pystyy tarvittaessa toimittamaan omasta varastostaan laitteita hyvin nopeasti. Tietokeskus pitää myös huolen, että liisausyhtiöllä on oikeat tiedot Salon kaupungille toimitetuista laitteista. Nykyisellä henkilöstömäärällä ja tiloilla Salon tietohallinnon olisi ollut mahdoton suoriutua

7


BROTHER

Uusi toimisto onnistuu Brotherin monitoimilaitteella

3H Distribution, konsolipelien ja viihdetuotteiden maahantuoja ja jakelija, aloitti toimintansa vuoden 2011 kesällä. Yhtiön 5 työntekijää ovat kaikki laitteella. Valinta kohdistui rutinoituneita alan ammattilaiBrotherin monitoimilaitteesia. Liiketoiminta sai lentävän Raskaammat ratkaisut seen. lähdön, kun heti alussa yritys Monitoimilaite on todella eivät aina tarkoita paljon sai yhden alan suurimman toinimensä veroinen. Hallinto kalliimpaa. mittajan tuotteet jakeluun Suotulostaa koneella keskimäärin messa. Yrityksen liikevaihto 100 tulostetta päivässä. Tämä toisena toiminta kuukautena koostuu erilaisista laskuista oli jo lähes 400.000 euroa. Kokeneet alan ammatja lähetteistä. Yrityksen markkinoinnista vastaava tilaiset ovat tunnettuja tekijöitä maailmalla ja uusia Marko Pulkkinen on myös tyytyväinen Brotheriin. päämiehiä neuvotellaan jo. Vaikka yrityksen alku on Väritoisto on riittävä, jotta markkinointimateriaaleja ollut vauhdikas niin silti uuttaa toimistoa ja laitteita voidaan käydä läpi ja tehdä suunnittelua eri kamotettiin käyttöön hyvän suunnittelun pohjalta. panjoihin. 3H Distributionin myynti vuorostaan Tietokeskuksen myyjä osasi heti kartoittaa mihin skannaa asiakassopimukset yhteiselle verkkojaolyritys on menossa eikä tarjonnut alkuun liian kele. ”Ympäristöystävällisyys on tärkeää ja paperien veitä ratkaisuja. Raskaammat ratkaisut eivät aina säilyttäminen sähköisenä on paljon järkevämpää jo tarkoita paljon kalliimpaa. Tulostaminen, skannaanäinkin pienessä toimistossa” kertoo Jari Pikala minen ja kopioiminen haluttiin hoitaa monitoimi3HD:sta.

” ”

3HD:n valitsema Brother on tehokas ja erittäin nopea värilasermonitoimilaite. Sivukohtaiset kustannukset ovat erittäin alhaiset Brother supervärikasetin ja Energy Star –hyväksytyn alhaisen tehonkulutuksen ansiosta. Käyttämällä automaattista kaksipuoleistulostusta alennat tulostuskustannuksiasi ja

3H Distributionin Jari Pikala ja Brotherin DCP9270CDN

vähennät paperinkulutustasi jopa 50 %

8


GRENKE

Masterlease-puitesopimus Keskittämisen edut PK-yritykset tekevät harvoin isoja yksittäisiä hankintoja. Hankinnat tehdään sen sijaan usein pienemmissä erissä tarpeen mukaan.

Milloin on kannattavaa tehdä puitesopimus?

GRENKEn Masterlease-puitesopimus on kehitetty juuri tällaisia hankintoja varten. Useiden yksittäisten hankintojen teko on tehty mahdollisimman vaivattomaksi. Masterlease- asiakas tekee 12kk:n kattavan puitesopimuksen, jonka jälkeen yksittäiset hankinnat sujuvat helposti lisäysliitteen avulla. Masterlease-asiakas suunnittelee tulevan vuosibudjettinsa oman GRENKE-yhteyshenkilön kanssa.

Liiketoimintaan sisältyvien IT-hankintojen budjetin tulisi seuraavien 12 kuukauden osalta olla vähintään 25 000 euroa. Puitesopimuksessa on määritetty parhaat ehdot kokonaiskustannuksiin perustuen, tämän koskiessa jopa pieniä hankintoja, joiden kokonaissumma on 500 euroa tai enemmän. Asiakkaan budjetti laaditaan yhdessä meidän (Grenke) kanssa, jotta saavutamme parhaat edut. Sopimuksen puitteissa voi rahoittaa IT- tuotteiden lisäksi toimisto-, kopiointi -tai viestintäteknologian sekä lääketieteellisten ja turvalaitteiden jne. hankintoja.

Yksinkertaiset prosessit: 12 kuukauden limiitti, jota voidaan tarvittaessa kasvattaa Puitesopimuksen teon jälkeen lisähankinnat hoituvat vain yhden dokumentin avulla = Vähemmän paperisotaa

Mikäli vuosihankinnat ovat 25 000€ tai yli, soveltuu yritys puitesopimusasiakkaaksi. Seuraavan 12kk:n aikana yrityksellä on siis mahdollisuus tehdä erilaisia IT-hankitoja 500€:sta lähtien. Kaikki nämä hankinnat on valmiiksi budjetoitu puitesopimukseen, jolloin yksittäisiä luottopäätöksiä ei tarvitse tehdä. Masterlease-sopimus mahdollistaa mm. tietokoneiden, monitoimilaitteiden, telekommunikaatiolaitteiden sekä sairaalalaitteiden hankinnat.

9


LENOVO

Nörttipomon päiväkirja

Päivä IT-asiantuntijan mukana Seurasimme Tietokeskusyhtiöiden palveluyksikön johtajan Eetu Salpaharjun tavanomaista maanantaityöpäivää. Vaikka luulisi nörttipomon päivän kuluvan koneen takana, totuus on toinen – liikkuvassa työssä onnistumisen takana on luotettava kannettava.

- Käytännössä minulla on vain yksi työkalu – Lenovon ThinkPad. Se matkaa

näppäimistö – kirjaimet kun pakkaa suurkuluttajalla kulumaan näkymättömiin – ja akku. Tällä hetkellä käytössä olevan koneen kanssa olemme vasta ”seurusteluvaiheessa” – se on ollut minulla vasta vuoden, eli paljon yhteistä taivalta on edessäpäin.

mukanani joka päivä ja sen luotettavuus on ”must”. Kone ei käytännössä ole koskaan pois päältä, ainoastaan lepotilassa, kun kansi on suljettuna. Edellinen ThinkPadini kesti käytössä 5 vuotta. Ainoat osat, jotka sinä aikana koneesta piti uusia, olivat

7.30 Aamupala

läpi päivän ohjelman. Alaisenani on yhteensä 11 ihmistä – asiantuntijoita, helpdeskiläisiä ja huoltoteknikoita. Kun kierrän työpisteeltä ja kerroksesta toiseen, on ThinkPadini pitkä akunkesto ilon asia.”

”Yhteinen aamupala on perheellemme toistuva yhteenkokoontumisen hetki, kun kaikki ovat paikalla. Aamupalan jälkeen lähetetään lapset kouluun ja aloitellaan työpäivää.”

10.00 Online-meeting

8.00 Sähköpostit

”Joka toisena maanantaina meillä on Tietokeskuksen kaikkien yksiköiden IT-asiantuntijoiden videopalaveri, jossa käymme läpi meneillään olevat ja alkavat asiakasprojektit. Videopalavereiden sujuvuuden takaa ThinkPadiini integroitut webbikamera ja 3G-korttipaikka. Palaveriin voin siis osallistua mistä vaan.”

“Ennen lähtöä työpaikalle vilkaisen kannettavaltani sähköpostit ja tarkistan kalenterimerkinnät tälle päivälle. Sitten ThinkPad laukkuun ja kohti Turkua.”

9.00 Työpisteeltä toiselle ”Käyn yksikköni ihmisten kanssa epävirallisesti

10


11.00 ERP ”Käyn sähköpostejani läpi ja hoidan juoksevia asioita. Käyn oman ERP:imme läpi, seuraan sieltä raportteja ja tarkastan laskutuksia.”

sijasta kitaran syliin. Musiikki on eräs yhdistävä tekijä perheessä, vaimolle se on ammatti ja muille harrastus. Lapsista toinen soittaa pianoa, toinen viulua.”

12.00 Nörttikebab

21.00 IRC-kanava

”Lähdemme usein yksikkömme porukalla lounaalle. Ruokalistalla on yllättävän monesti kebab – nörtteily kunniaan! Usein lounaalla tulee käsiteltyä myös työasioita.”

”Liiankin usein katson meilit läpi iltaisin, vaikkei välttämättä pitäisi. Yleensä kuitenkin vasta sitten kun lapset on saatu nukkumaan. Vilkaisen keskustelua myös talon sisäiseltä nörttien IRC-kanavalta, jossa voidaan jo illalla käsitellä muutakin kuin työasioita.

23.00 Kriisi

14.00 Presales-tuki ”Tehtäväni on myös sisäisen tuen antaminen myyjillemme ja projektien suunnittelu yhdessä asiakkaiden kanssa. Tällä kertaa käymme myyjämme kanssa asiakaskäynnillä keskisuuressa elintarvikealan yrityksessä. Ratkaisuyksikkömme toiminnasta kertova presentaatio on mukava esittää ThinkPadistä, kun itse luottaa tuotteeseen. Silloin sitä on helppo suositella asiakkaillekin.”

“Tietokeskuksen Nagios-valvontajärjestelmä lähettää tiedon ongelmasta asiakkaan järjestelmässä. Kannettavan läppä auki ja kirjautuminen valvontajärjestelmään kertoo että asiakkaan Exchange-palvelimen levy täyttyy nopeasti. Kyseisen asiakkaan ympäristöstä vastaava ylläpitäjä ei ole IRC-kanavalla eikä Office Communicatorissa linjoilla, joten kirjaudun itse asiakkaan palvelimelle, annan tarvittavan ensiavun, jotta palveluiden toiminta saadaan turvattua. Sitten lyhyt sähköposti varsinaiselle ylläpitäjälle, joka korjaa ongelman seuraavana aamuna loppuun.”

00.30 Nukkumaan ”Päivä pulkassa, nyt on korkea aika saada läppärin sijasta vaimo kainaloon.”

15.00 Tiketöinti ”Käymme asiantuntijatiimin kanssa läpi omien hosting-palvelujemme kehittämistä. Eräs tärkeä tietolähde kehityskohteista on helpdeskin muodostamat tiketit eli asiakastukipyynnöt, jotka aina numeroimme ja dokumentoimme tarkasti.”

17.00 Kotiin ”Kotona teen ruokaa kouluikäisille tytöilleni, koska tänään vaimoni tulee myöhemmin töistä. Työasioista pääsee irti helpoiten ottamalla kannettavan

11


RESURSSI

Resurssi tarjoaa

juuri sen mitä yrityksesi tarvitsee

Ei enempää - eikä vähempää ASIAKASKOHTAISET RATKAISUT

YLLÄPITO

HOSTING

VALVONTA

AUDITOINNIT

HELPDESK

DOKUMENTOINTI

Kun yrityksellä on muutakin tekemistä kuin miettiä ratkaisuja IT-asioiden hoitoon, Resurssi on vastaus. Heitä pallo Tietokeskukselle. Otamme kopin ja valitaan yhdessä teille sopiva palveluratkaisu tietoverkon ja laitteiston hallintaan. Resurssin voi hankkia kokonaisena kakkuna tai valita yrityksen tarvitsemat kriittiset siivut. Siivuja voi veistellä lisää tarpeen mukaan. Mittojen mukaisessa Resurssi-ratkaisussa ei makseta turhasta.

12


ERGONOMIA

HELPDESK

Case File: Help Desk Ei ole mitään muuta niin yksinkertaista päivän piristystä, kuin osaava auttaja langan päässä, joka ratkaisee tietoteknisen ongelman. Help Desk auttaa tarvittaessa myös työmatkoilla tai jopa ulkomailla. Ongelma voi tulla yllättäen tai paikassa missä kukaan muu ei pysty tai osaa neuvoa.

Tietokeskuksen Help Desk pystyy todistetusti vastaamaan jopa puheluun maailman korkeimman vuoren perusleiristä 5360 metrin korkeudesta. Vuorikiipeilyreissuilla yhteydet ovat monesti heikot, eikä kaikille voi lähettää kuulumisia erikseen. Sen takia raportoin matkan etenemisestä blogin välityksellä kaikille. Niin omaisille ja kavereille kuin sidosryhmille ja tukijoilleni. Kun on kyse verkkoyhteyden toimivuudesta vaativissa olosuhteissa, on toimiva ja asiantunteva apu enemmän kuin tarpeen. Lue tarkempi juttu reissusta sivulta 16.

Sijoita

hyvinvointiin Yritykset menettävät vuodessa miljardeja sairaslomakustannuksiin. Sijoitukset työhyvinvointiin voivat maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Oikealla ergonomialla parempaa työhyvinvointia; säästöä sairaskuluissa. Allaolevilla tuotteilla saat terveyttä ja tehokkuutta työpäivääsi:

Rollermouse Free2 hiiriohjain Paras tietokonehiiri koskaan, helppoa hiirenkäyttöä

Active Balance tuoli Liikkuvan istuinosan ansiosta voit pyörittää lantiotasi samalla kun istut. Selkä- ja vatsalihakset vahvistuu ja koko kroppa virkistyy.

Ergo-LED valaisin Näköergonomia kuntoon. Ympäristöystävällinen, ei lampunvaihtoja. Säästää sähkökuluissa. Maahantuoja: Avaintieto Oy Kysy lisätietoja lähimmästä Tietokeskuksesta Muut tuotteet: www.hiiriohjain.fi HelpDesk on hankittavissa

Resurssipalveluna

Terveenä töissä - Terveenä lomilla


IBM

Kerralla kaikki kuntoon Menestyvä VMP Group uudisti ja yhdenmukaisti IT-järjestelmänsä tukemaan yrityksen kasvua. Valitsimme luotettavan ja skaalautuvan ratkaisun tulevaisuuden tarpeita ajatellen, kertoo järjestelmäpäällikkö Ari Valli. VMP perustettiin vuonna 1988 nimellä Varamiespalvelu. Nykyään VMP on Suomen suurimpia henkilöstöpalvelualan yrityksiä ja kansainvälinen tekijä, joka toimii useassa Euroopan maassa. Laajentuminen ulkomaille alkoi Virosta vuonna 2004, ja nyt yrityksellä on toimipisteitä Suomen ja Viron ohella Ruotsissa ja Romaniassa. VMP:ssä keskeisimmät IT-toiminnot on keskitetty Turkuun, yrityksen pääkonttorin yhteyteen. - Uudistukset tulivat ajankohtaiseksi vuonna 2010, kun meidän vanhojen, viitisen vuotta sitten hankittujen palvelinlaitteiden elinkaaret tulivat tiensä päähän.

Kuva: Eerik Kiskonen

Koska yrityksellä on oma palvelintila Turussa, järkevintä oli käyttää sitä hyödyksi myös jatkossa.

VMP päätti valita ratkaisun, jota IBM:n pitkän linjan jälleenmyyjä Tietokeskus heille tarjosi; useiden eri toimittajien ympäristö konsolidoitiin yhdenmukaiseen infrastruktuuriin. Valli kertoo, että valintaan ollaan oltu tyytyväisiä kautta linjan, sekä laitteisiin että toimittajaan.

VMP:n Ari Valli ja Turun Tietokeskuksen Jussi Rainamo

14


Tarkoituksenmukainen ratkaisu Monet palvelintensa uusimista harkitsevat yritykset ulkoistavat, mutta VMP päätti toimia toisin: Koska yrityksellä oli valmiiksi investoituna hyvin toimiva oma palvelintila , järkevintä oli käyttää sitä hyödyksi myös jatkossa. - Kilpailutimme toki yrityksiä ensin ja mietimme ulkoistuksia, mutta päädyimme kuitenkin tähän vaihtoehtoon, kun yhteistyössä Tietokeskuksen kanssa pohdimme lähtökohtia IT-infrastruktuurin uusinnalle. Ymmärrämme toki, että ulkoistamisella on omat etunsa, ja Tietokeskuksesta olisimme saaneet myös sen ratkaisun luotettavasti ja joustavasti, mutta tämä oli meille sopivin ratkaisu. Nyt VMP:llä on omassa palvelintilassa toimiva kokonaisuus: IBM DS3500-levytallennusjärjestelmä, kolme räkkipalvelinta ja nauhavarmistusjärjestelmä.

Tietokeskuksen Jussi Rainamo: ’Virtualisointi tarjoaa mahdollisuuden automatisoida prosesseja vikatilanteissa sekä yksinkertaistaa ja nopeuttaa uusien palveluiden käyttöönottoa. Yhdessä oikein mitoitetun ja kriittisiltä osiltaan kahdennetun laitteiston kanssa sillä saavutetaan ympäristö joka sopeutuu nopeisiinkin muutoksiin ja takaa luotettavan alustan liiketoiminnan sovelluksille. Haasteena oli rakentaa ympäristö, joka tarjoaa taloudelliset hankinta-, käyttöönotto-, sekä ylläpitokustannukset pystyen silti skaalautumaan suurenkin kasvun tarvitsemiin muutoksiin koko elinkaarensa ajan. Tärkeänä osana oli myös tarjota liiketoiminnan sovelluksille mahdollisimman korkea käytettävyys, jonka toteutimme käyttäen Citrix Xen Server -virtualisointituotteita yhdistettynä vikasietoiseen IBM-laitteistoon’.

Katse tulevaisuuteen Yrityksen IT-ratkaisut tukevat myös yrityksen kasvua. - Skaalautuva ratkaisu oli paras valinta tulevaisuutta ajatellen. Vakautta lisää virtuaalialusta ja se, että uusien palvelinlaitteistojen kaikki komponentit on kahdennettu, Ari Valli kertoo. - Nyt VMP:llä on laitekapasiteettia useammaksi vuodeksi eteenpäin, hän sanoo tyytyväisenä.

15


KOLUMNI Teksti: Eero Mäkitalo

Tavoitteet korkealla,

mutta miten pääsemme tavoitteisiimme? Visio, missio ja arvot löytyvät monen yrityksen nettisivulta, liiketoimintasuunnitelmasta tai vähintäänkin johtoryhmän päästä. Tavoitteetkin on määritetty, vähintään vuositasolla. Onhan? Kun yrityksessä asetetaan tavoitteet, unohdetaan usein määrittää tarpeeksi tarkkaan keinot miten tavoitteet saavutetaan. Monesti yrityksen tavoitteet määritetään vuoden tai muun periodin alussa. Jossain kohtaa vuotta kyllä käydään kehityssuunnitelmia läpi. Monta kertaa vuoden aikana tehdään kasvua ja tavoitteita tukevia päätöksiä.

juoksua, koska korkealla vähähappisessa ilmassa tarvitaan hyvää hapenottokykyä. Tekninen harjoittelu sisältää yleensä niin seinä-, kallio- ja jääkiipeilyäkin kuin köysi-, hakku- ja jäärautatekniikoiden harjoittelua monipuolisella varustuksella ja kylmissäkin olosuhteissa. Toinen on tarkka ennakkosuunnittelu ja oikean Mutta silloin kun tavoitteet asetetaan, tuen etsiminen. Ennakkosuunnittelu käsittää tumuistetaanko miettiä mitkä ovat vält- tustumisen kohdemaahan, vuoreen, reitteihin ja tämättömät tekijät ja mitkä ovat suu- matkustamiseen paikalle. Osaavaa tukea tarvitaan rimmat kehityskohteet? Muistetaanko ta- paikallislupien, kantajien, oppaiden, majoitusten voitteet avata käytännön ja ruokahuollon osalta. toiminnaksi? Yleensä tärkein tuki on Havainnollistan tavoitkuitenkin osaavat mukaan Tavoitteen saavuttamisen, teiden avaamista tässä lähtevät kiipeilykaverit, joivuorikiipeilyn kautta. Har- siis turvallisen huiputtamisen, hin voi luottaa. Yleisin tapa rastan siis vuorikiipeilyä, on liittyä retkikuntaan, jonvoi jakaa karkeasti haastavissa paikoissa ka kanssa suunnitellaan ja neljään osaan. trekkaamista ja kaikkea toteutetaan itse järjestemuutakin luonnossa talyt. Toinen, yhtä oikea ja pahtuvaa yllytyshulluhyväksytty tapa, on liittyä maista toimintaa. Tavoitteeni on kiivetä erilaisia ja kaupalliseen retkikuntaan ja maksaa matkanjärjeserityyppisiä korkeita vuoria eri puolella maailmaa täjälle kaikkien tarvittavien palveluiden hankinnasmenestyksellä, siis huipulle asti. Toinen tavoitteeni ta. on tehdä tämä turvallisesti. Kolmas on hyvä terveys, oikea lääkintä ja oiTavoitteen saavuttamisen, siis turvallisen huikeaoppinen sopeutuminen vähähappisuuteen. puttamisen, voi jakaa karkeasti neljään osaan. Omaa terveyttä pitää osata lukea, jotta pystyy lähEnsimmäinen on riittävä kuntopohja, oikea temään terveenä reissulle ja välttämään yleisimtekninen harjoittelu ja oikea varustus. Ennen vuomät taudit kohdemaassa. Oikea lääkintä tautien rireissuja harjoitusohjelma sisältää toisaalta pitkiä sattuessa auttaa myös, koska korkealla vuoristoskävelyjä staattisella rasituksella esimerkiksi lumisa on lääkintähenkilökunta useasti kaukana. Myös hangessa ja ylämäissä. Toisaalta ohjelma sisältää vähähappisuuteen pitää osata totutella oikealla myös kovan sykkeen ja hengitystason ylämäkitavalla nousun aikana, puhutaan ns. akklimatisoi-

16


tumisesta. Jokaisella on henkilökohtaiset kyvyt oli myös Tietokeskus-yhtiöt sponsorinani. Terveys kestää vähähappisuutta, toisilla paremmat, toisilla ja lääkintä olivat kohdillaan reissulla eikä sairashuonommat. Kyky akklimatisoitua voi vaihdella kotumisia onneksi tullut. Myös akklimatisoituminen keneellakin kiipeilijällä eri reissuilla merkittävästi. onnistui erittäin hyvin, kiitos hyvän ja rauhallisen Yksi selkeä sääntö on kuitenkin maltillinen nousukiipeilyoppaamme. Neljäs tekijä, suomalainen vauhti ja riittävät lepopäivät. sisu, oli mielestäni jo kunnossa vuosikymmenien Neljäs onkin suomalaistermein sisu – tahdon- kylmien olojen kokemuksen kautta. voima kestää kylmyyttä, rasitusta, väsymystä, kiVaikka matkan kaikki tekijät tavoitteen saavuttapua tai muuten vaan heikkoa oloa. Vuorilla on lähes miseksi olisi suunniteltu tarkkaan, voi aina vuorilla aina kylmä, pakkasta voi joutua kestämään useita tapahtua mitä vain. Tällä reissulla saavutin kohteiskymmeniä asteita ja tuulet ovat kovia. Vaikka päivämatkat eivät olisi pitkiä, ne ovat rasittavia. Pelkkä kävelykin on raskasta, koska jo 5800 metrissä on vain puolet meren hapesta. Vähähappisuus aiheuttaa monesti myös heikkoa oloa tai päänsärkyä, vaikkei se etenisi lähellekään vuoristotautia. Onneksi kuitenkin meillä suomalaisilla on etulyöntiasema kylmän kestämisessä, sen näkee monesti jo Kirjoittaja on vuorikiipeilyä harrastava yrittäjä, jonka tavoitteena on saavuttaa monia maanosien korkeimpia huippuja. Viimeisimpänä Kilimanjaro 5895m siinä että osaamme pukeuon jo saavutettu ja seuraavana vuorossa on Elbrus 5642m Venäjällä. Tämä tua kylmiin oloihin luontaikuva on Himalajalta Island Peakilta 6189m, missä Tietokeskus-yhtiöt olivat sesti. yhtenä matkan tukijana. Huhti-toukokuussa 2011 matkasin Himalajalle harjoituskiipeilylle tulevia korkeita vuoria varten. Matkata kaksi ensiksi mainittua, Base Campin ja Kala ohjelmassa olivat Everest Base Camp 5360m, Kala Patharin. Viimeisen vuoren viimeisellä puolituntiPathar 5620m ja Island Peak 6189m. Matka kulki sella nousupätkällä elintärkeä varmistusvälineeni Nepalin pääkaupungin Kathmandun kautta lentäen ei toiminut enää nepalilaisessa köysistössä oikealmaailman vaarallisimmalle lentokentälle Luklaan la tavalla. Siitä eteenpäin 40 korkeusmetriä ja puoli 2600m. Tästä alkoi 16 päivän nousu korkeimmalle tuntia olisi tietänyt liian suurta riskiä, eikä se sopihuipulle. nut yhteen turvallisen kiipeämisen tavoitteen kansValmistauduin reissuun edellä mainitun neljäkohsa. Eli yksi pieni väline tässä monen kuukauden taisen listan mukaan. Kuntoharjoittelu alkoi syksylvalmistautumisessa petti. Se oli siis välttämätön lä 2010 ja talvella harjoittelin tarvittavia kiipeily- ja tekijä tavoitteen saavuttamiseksi. Mietinnän köysitekniikoita. Ennakkosuunnittelu ja tuki oli enpaikka – oletko itse varautunut tavoitsiluokkaista, sillä kiireisen päivätyöni vuoksi liityin teiden kannalta kriittisiin menestystekaupalliseen retkikuntaan, joka järjesti kaikki palkijöihin näin tarkkaan? velut reissulla puolestani. Tärkeänä osana tukea Kirjoittaja on vuorikiipeilyä harrastava yrittäjä, jonka ta-

17


HENKILÖKUVA

Tietoturvaa ja ammuntaa Olli Kuukkanen toimii Helsingin Tietokeskusksessa järjestelmäasiantuntijan tehtävissä ja on keskittynyt erityisesti asiakkaiden IT-järjestelmien tietoturvaan. Hyvien työkalujen avulla asiakkaiden tietoturvaa voidaan valvoa ja käsitellä keskitetysti. Valvontatyökalujen käyttö ja hälytysten seuranta kuuluvatkin Ollin jokapäiväisiin rutiineihin. Tietoturvasta huolehtiminen on tarkkuutta vaativaa työtä ja sen puolesta puhuvat myös vapaa-aikaan liittyvät harrastukset. - Ammuntaharastukseni aloitin vuonna 1973 ilmapistoolilla ja piirimestaruuden saavutin 3 päivän harjoittelun jälkeen. Seuraavana vuonna sijoitukseni olivat SM 2:n ja PM 2:n. Vuosien saatossa menestystä tuli lisää; kuusi sotilaiden MM-mitalia, joitakin pohjoismaiden mestaruuksia ja tein myös yhden Suomenennätyksen! 1987 aloitin atk-upseerin tehtävät Rajavartiolaitoksella. Rajavartiolaitoksessa käsitellään erittäin paljon luottamuksellista tietoa, joten on ensisijaisen tärkeätä turvata tiedostot. Siihen aikaan yhteinen virustorjunta päivittyi aina torstaisin, joten jouduimme toimimaan pahimmillaan lähes viikon vanhoilla tunnisteilla, onneksi asiat ovat nyt paremmin.

riohjelmiston toiminta eräs keskeisimmistä tietoturvaan vaikuttavista asioista. Hyvä virusturvaohjelmisto osaa luonnollisestikin suojautua viruksia vastaan mahdollisimman tehokkaasti, mutta sen täytyy sen lisäksi olla keskitetysti hallittava ja loppukäyttäjälle käyttöliittymältään selkeä. Ainoa tuote joka mielestäni tällä hetkellä täyttää kaikki tarvittavat osa-alueet suojauksen, hallittavuuden, sekä käytettävyyden osalta on F-Secure.

Käytyäni useita tietoturvakursseja, huomasin suurimman tietoturvariskin olevan tietokoneen käyttäjän.

” Olenkin sanonut, että kun on näin laiska kuin minä olen, niin hoidan käyttäjien koulutuksen mahdollisimman hyvin. Silloin pääsen itse helpommalla. Siinä olenkin onnistunut melko hyvin Vaikka tietoturva käsittääkin useita eri osa-alueita, on työasemissa toimiva virustorjunta- ja palomuu-

Olli Kuukkanen tähtää menestykseen myös tietoturva-asioissa.

18


F-SECURE

Maailman paras sähköpostisuojaus – SALAUS NAPIN PAINALLUKSELLA.

Hanki sähköpostin kokonaisvaltainen suojaus nyt palveluna - edullisesti ja helposti! Suodatamme sähköpostin virukset ja roskapostit (sähköpostiliikenteestä tyypillisesti n. 90%) jo ennen asiakkaan tietojärjestelmiä älykkäästi ja tarkasti, mikä vähentää

sisäverkon kuormaa oleellisesti sekä tehostaa työtekijöidenne ajankäyttöä. Myös sähköpostin salaus – helposti napin painalluksella.

Tavallisen sähköpostin luottamuksellisuutta voidaan verrata postikorttiin: viestin sisältö voi helposti joutua ulkopuolisten tietoon eikä sähköpostia siksi ole voitu käyttää luottamukselliseen viestintään. Toisaalta perinteiset sähköpostin salausratkaisut ovat olleet vaivalloisia käyttää ja vaatineet mm. salausohjelmiston asentamisen sekä lähettäjälle että vastaanottajalle. F-Securen ratkaisulla tuottamallamme palvelulla salatun sähköpostin lähettäminen kenelle tahansa on yhtä helppoa kuin tavallisenkin sähköpostin – käyttäjien koulutusta ei tarvita. Palvelu voidaan ottaa joustavasti käyttöön ja ilman ylläpitohuolia – me hoidamme yhdessä F-Securen kanssa kaiken alusta loppuun.

Tietokeskus on

Sähköpostisalaus on nyt hankittavissa

F-Securen Certified Gold Partner

Resurssipalveluna

19


NORMAN IBAS

n e j o t s o d e i t n e d i e n n o d a K metsästys

Tiputitko kannettavasi venereissulla mereen? Kävikö niin, että varmuuskopioita, joiden luulit olevan kunnossa, ei itse asiassa ollut koskaan otettukaan

Kaatoiko yhden virtuaalikoneen omatoiminen palautusyritys koko virtuaalijärjestelmän

Menikö tietojärjestelmänne muutto uusiin toimitiloihin poskelleen ja sen seurauksena tallennusjärjestelmä romahti

Poistitko vahingossa juuri valokuvaamasi perhejuhlakuvat kameran muistikortilta

20


Ei hätää! Ensimmäinen askel pelastukseen on ottaa yhteyttä paikalliseen Tietokeskukseen. . Tietokeskus ja Norman Ibas ovat tehneet yhteistyösopimuksen datan palautuksesta sekä tietojen tietoturvallisesta hävittämisestä. Sinun onneksesi Ibas | Kroll Ontrack -laboratorioiden ja Tietokeskuksen klinikan n. 210 bittivelhon joukko pelastaa päivätyökseen asiakkaiden kadottamia tietoja:

Kiintolevyiltä, SSD-levyiltä, älypuhelimista ja siirrettävistä tallennusmedioista Magneettinauhoilta Palvelimilta: RAID, NAS, SAN jne. Virtuaalijärjestelmistä: VMware®, Microsoft®, Parallels®, Citrix XenServer® Tietokannoista: Oracle®, SQL®, IBM®, Sybase® jne. Sovelluksista: Exchange®, SharePoint®, Lotus Notes® jne. Tallennusympäristöistä: EMC®, Netapp®, Hitachi®, HP® jne.

Olemme onnistuneet pelastamaan tiedot keskimäärin yhdeksässä toimeksiannossa kymmenestä, paremmin kuin yksikään muu alan toimija.

Tarvittaessa pelastamme tietoja ympäri vuorokauden 24/7/365. Rutiinitapaukset saadaan palautettua Tietokeskuksessa ja haastavimmat lähetämme eteenpäin Ibas | Kroll Ontrack-laboratorioon.

210 bittivelhon joukko pelastaa päivätyökseen asiakkaiden kadottamia tietoja.

Tietojen tarkoituksenmukainen hävittäminen Tietojen hävittäminen on tietoturvahaaste, johon useimmat yritykset suhtautuvat vakavasti. Siitä huolimatta monien yritysten tiedonhävitysmenetelmät ovat puutteellisia tai tallennusvälineitä ei tyhjennetä ollenkaan niiden käytöstä poiston yhteydessä. Ontrack Eraser software for PC’s and servers – ohjelma on sopiva ratkaisu kaikenkokoisille yrityksille. Ohjelmistolla voidaan tyhjentää ulkoiset kiintolevyt, USB-, Firewire- ja Flash-asemat sekä sisäiset kiintolevyt (esim. IDE, ATA, SATA ja SCSI). Palvelu on helppo ja yksinkertainen, se toimii niin verkossa kuin ilman verkkoa, se on turvallinen ja mikä parasta saat yksityiskohtaiset raportit jokaisesta tyhjennyksestä.

21


ME TARJOAMME

LAITTEET, TARVIKKEET

JA PALVELUN

SINÄ LISÄÄT

VAIN PAPERIN HP QuickPage Yksi sopimus, joka kattaa kaikki kuvankäsittely- ja tulostustarpeesi – sinä lisäät vain paperin.

HP:N KUMPPANI -LOGO

22

HP:N ENSISIJAINEN KUMPPANI -LOGO (Jos käytät tätä, poista viereinen HP-logo)


HP QuickPage ME TARJOAMME LAITTEET, TARVIKKEET JA PALVELUN

Etsitkö kustannusten alentamiskeinoa, joka ei kirpaise? Tarvitset HP QuickPage -palvelun. Tämä selkeä tulostuksen hallintapalvelusopimus kattaa laitteiston, asennuksen, tarvikkeet, tuen ja ylläpidon. Saat paremman kustannusten läpinäkyvyyden, paremman tuottavuuden ja ennakoitavat kustannukset. Periaate on yksinkertainen: tarjoamme yrityksesi tarpeisiin perustuen parhaan mahdollisen valikoiman kuvankäsittely- ja tulostustekniikkaa. Ja me pidämme sen käyttökunnossa. Saat tarvitsemasi tulostusympäristön, joka täyttää yrityksesi tarpeet tarkasti, eikä sinun tarvitse ylläpitää tai tukea sitä. Sopimusta hallitaan innovatiivisen InCommand-web-portaalin avulla. Näin saat ympärivuorokautista reaaliaikaista tietoa tulostinten käyttötavoista, tarvikkeiden tilasta ja jälleenmyyjältä tehdyistä tilauksista. Saat siis HP:n kehittyneen tulostustekniikan liiketoimintaedut ilman turhia kustannuksia tai vaivaa. Sinä lisäät vain paperin.

Miten sinä voit hyötyä HP QuickPage -sopimuksesta HP QuickPage -sopimus takaa kustannusten läpinäkyvyyden ja ennakoitavuuden sekä vähentää tulostinten seisokkiaikoja.

Sopimuksen keskeisimpiä etuja: • Saat uusimmat laitteet nyt heti, ilman suurta kertalaskua. • Nauti kustannusten täydellisestä läpinäkyvyydestä ja maksa säännöllisiä, ennakoitavissa olevia maksuja. • Vähennä tukisoittoja paremman luotettavuuden ansiosta. • Yksinkertaista tarvikkeiden tilausta tehokkuuden parantamiseksi ja seisokkien vähentämiseksi. • Vapauta oma IT-henkilöstösi hoitamaan ydinliiketoiminnan tehtäviä. Lisätietoja saat osoitteesta www.xxxxxxxxx.xxx tai

Tarkista lähin Tietokeskus tästä osoitteesta: www.suomentietokeskus.fi ottamalla meihin yhteyden numerossa xxxx xxx xxxx ja lisää! lisää HP QuickPage -sopimuksesta. ja kysy kysymällä Voit myös käydä osoitteessa www.hp.fi/quickpage

SINÄ LISÄÄT

VAIN PAPERIN 23

HP:N KUMPPANI -LOGO

HP:N ENSISIJAINEN KUMPPANI -LOGO (Jos käytät tätä, poista viereinen HP-logo)


Turun Tietokeskus Oy Satakunnantie 110, 20320 Turku puh +358 2 273 4200 myynti@turuntietokeskus.fi www.turuntietokeskus.fi Rauman Tietokeskus Oy Hallikatu 6, 26100 Rauma puh +358 2 822 4025 myynti@raumantietokeskus.fi www.raumantietokeskus.fi Tampereen Tietokeskus Oy Lemp채채l채ntie 21, 33820 Tampere puh: 010 421 5300 myynti@tampereentietokeskus.fi www.tampereentietokeskus.fi Helsingin Tietokeskus Oy Lepolantie 16 A, 00660 Helsinki Puh. 010 8416 350 myynti@helsingintietokeskus.fi www.helsingintietokeskus.fi Salon Tietokeskus Oy Myllyojankatu 18-20, 24100 Salo Puh. 010 8416 320 myynti@salontietokeskus.fi www.salontietokeskus.fi

Tietoisku 2011  

Tietokeskus-yhtiöiden asiakaslehti 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you