__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 60

HAPPYNEST PRESENTERAR: - detaljerna

H

%UDSURGXNWHUI¸UKHODKHPPHWHQNODYLOONRURFKXQLNDVŒOMO¸VQLQJDUȂI¸UDOOD +HOWHQNHOWΖQWHULRU%XVLQHVV0DGH(DV\

appynest är det Örebrobaserade fÜretaget som i tjugo ür fÜrsett butiker och privatpersoner med det senaste inom inredning och design. Idag är Happynest en av de stÜrre distributÜrerna till den växande onlinehandeln. I sin produktportfÜlj just nu bär de tio Koziol – Superglass .R]LROVSURGXNWHUWLOOYHUNDV L§WHUYXQQHQSODVW KHOWXWDQJLIWHURFKIULDIU§Q PHODPLQRFK%3$

starka varumärken och med säljare LKHOD6YHULJHVDPWNRQWRULE§GH ˜UHEURRFK6WRFNKROPHUEMXGHU Happynest en bredd och närvaro som inte gĂĽr att jämfĂśra med nĂĽgon annan distributĂśr inom sin bransch. Dessutom har de ett eget lager och VKRZURRPPHGEÂŚVWDOÂŚJHSUHFLV bredvid E20 strax sĂśder om Ă–rebro.

– Vi älskar när folk bara dyker upp RFKNQDFNDUS§'HWČ´QQVDOOWLG en säljare eller nĂĽgon annan pĂĽ huvudkontoret som gärna bjuder S§NDÎ?HRFKYLVDUXSSHWWXUYDODY DOODSURGXNWHUYLNDQHUEMXGDE§GH WLOOVP§RFKVWRUDI¸UHWDJVÂŚJHU -RKDQ6M¸VWHGWVRPÂŚU9'ÂŚJDUHRFK grundare av Happynest.

Villa Collection .RUJDUYÂŚJJYDVHUPHGPHUD

9ŒJJYDVHUIU§Q9LOOD&ROOHFWLRQ

I EN VÄRLD DÄR ständig fÜrändring blivit vür vardag KDU+DSS\QHVWI¸UVW§WWYŒUGHWDYJRGDUHODWLRQHUE§GH till sina varumärken och till üterfÜrsäljare i hela landet. 1§JUDDYYDUXPŒUNHQDKDUWURJHWKŒQJWPHGLWMXJR§UGŒU dialog och gemenskap präglat samarbetet. Vi ser idag att PŒQQLVNRUV¸NHUVLJWLOOEDNDWLOOQDWXUHQPHG§WHUYXQQHQ UHVSHNWI¸UGMXURFKPLOM¸RFKGŒUOLJJHU+DSS\QHVW varumärken och produkter i framkant.

Blomus doftljus 'RIWOMXVWLOOYHUNDGHLFHUWLȴHUDGPLOM¸YŒQOLJVRMDYD[ VRWIULDRFKJLIWIULD+HOWHQNHOWHWWOMXVI¸UDOOWGXWURUS§

60 Premium Magazine

Profile for La Prensa Group

Premium Magazine 5 2018  

Premium Magazine 5 2018  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded