Page 1

Bara goda affärsnyheter från Kiruna

Stora investeringar blir till affärer! Anmäl dig idag!

Du håller just nu Kirunas näringslivstidning i din hand. Det gör du för att vi som jobbar för Kirunas utveckling och tillväxt vill lyfta fram goda förebilder bland våra duktiga företagare och kirunabor. Välkommen till ett nytt nummer av Business Kiruna!

Nu har du sista chansen att anmäla dig till East West Arena i Gällivare/ Kiruna 11-13 november! 150 företag från Malmfälten, Norrbotten, Nordnorge och Finland kommer för att diskutera gränslösa affärer och stora investeringar. Anmäl dig idag på eastwestarena.com

PS. Tidigare nummer hittar du på webben: progressum.se

KIRUNA VÄXER!

GODA AFFÄRSNYHETER FRÅN SVERIGES TOPP

NR 2 | NOVEMBER 2013 SKISS ÖVER KIRUNAS NYA CENTRUM

Norrskenet lockar allt fler besökare! Kiruna har de senaste åren haft en mycket stark utveckling av antal övernattningar. Under 2012 ökade de utländska gästnätterna med 15 procent och de svenska med 10 procent. Och det är fortfarande vintern och norrskenet som lockar mest.

Sugen på ett A-läge? Då är det dags att

slå till!

Nya affärsmöjligheter när Kirunas nya centrum ska börja byggas Utvecklingsplanen för Kirunas nya centrum är klar. Och den ger fina affärsmöjligheter för den som är snabb. ”Till dig som vill investera säger vi varsågod, det är först till kvarn som gäller”, hälsar

Kirunas kommunalråd Kristina Zakrisson. ”Vi börjar med en bred dialog med Kirunas näringsliv om hur våra företag ska kunna dra nytta av de stora investeringarna”, säger kommunchef Peter Niemi.

Den största ökningen står vintergäster från Japan, England och Danmark för. – En viktig orsak är att tillgängligheten till Kiruna har förbättrats genom nya direktflyg till Japan, England och Danmark under 2012-2103, säger Mattias Mannberg, marknadsansvarig på Kiruna Lappland. Utvecklingen för 2013 ser lika positiv ut för Kiruna. Under första halvåret fortsatte ökningen av de utländ24 gästnätterna med 12 procent. Även i år sticker ska marknader som Japan, England och Danmark ut. Totalt genererades 550 000 kommersiella övernattningar i Kiruna kommun under 2012. Caroline Mäkitaavola vid Kiruna Lappland Turistbyrå märker också att besökarna har blivit fler. – Tre vintrar i rad har vi sett en stadig ökning av besökare som vill ha service vid disk här på turistbyrån. Det är norrskenet och upplevelser kopplade till det färgsprakande naturfenomenet som skapar stor internationell uppmärksamhet och är en viktig reseanledning. Caroline tillägger att sommaren 2013 också hade en rejäl stegring av besök på turistbyrån jämfört med 2012. v

sid 2-3

”Världens möjlighet”

Läs mer om Kiruna Lappland, sid 3

Öppen dörr till Kina för Kirunas näringsliv LKAB har sedan 2011 haft ett inköpskontor i kinesiska Shanghai, en av världens mest snabbväxande städer. Det öppnar även stora möjligheter för Kirunas företag. ”När vi kan, hjälper vi gärna till med att etablera kontakter på den kinesiska marknaden”, säger Anders Lundgren, chef på LKAB Trading. Progressums vd Tony Järlström besökte nyligen LKAB i Shanghai under en resa tillsammans med Invest in Norrbotten och Norrbottens Handelskammare. – Shanghai växer med ett halvt Stockholm om året. Och Kina är världens näst största ekonomi, där det byggs en skyskrapa var femte dag. Här finns mycket intressanta affärsmöjligheter för Kirunas näringsliv. LKAB har via sitt Shanghaikontor nått be-

tydande kostnadssänkningar i miljonbelopp sedan starten. Den nya krossen till gruvan i Mertainen är den hittills största ordern. Man har nu god kännedom om de bästa leverantörerna och förmedlar gärna kontakt med företagen i Malmfälten. – Det finns helt klart möjligheter för lokala Malmfältsföretag att utvecklas tillsammans med oss genom vårt inköpsarbete i Kina, bland annat ser jag framför mig hur lokala

Välkommen till Shanghai och Kina, hälsar Anders Lundgren, LKAB och Tony Järlström, Progressum.

leverantörer är del i leveranser från stora kinesiska företag, med världen som spelplan. Vilka möjligheter till utökad marknad skapar inte det?, säger Anders Lundgren. Den norrbottniska delegationen besökte även den snabbväxande industristaden Lanzhou i nordvästra Kina, med 4,6 miljoner invånare. Där har man på bara sex år byggt upp en stor bilfabrik för Volvos ägare Geely

och en helt ny stadsdel för 250.000 invånare. – Kina vill också satsa i världen och ska fördubbla sina investeringar i Europa till 1000 miljarder US-dollar, säger Tony Järlström. Det finns ett stort intresse för vår gruv- och mineralindustri, stadsomvandling och våra miljö- och energisatsningar. I februari planeras nu ett besök av kinesiska företag och investerare till Kiruna och Norrbotten. v


2

GODA AFFÄRSNYHETER FRÅN SVERIGES TOPP | November 2013

Företagarna är vår tids hjältar.”

REDAKTION I redaktionen för Business Kiruna ingår Progressum, Kiruna Lappland, Kiruna kommun och Företagarna Kiruna. Tidningen produceras i samarbete med Krauz&Co reklambyrå, Kiruna. Du är välkommen att kontakta oss med tips och idéer på: business@progressum.se

Jens Spendrup, ordförande för Svenskt Näringsliv, till länstidningen NSD, under en pågående turné ute hos landets företagare för att diskutera hur vi skapar ett företagsammare Sverige. Jens Spendrup var en av talarna på Kirunagalan 2013.

Nu ska Kirunas nya centrum börja by

SIGNERAT!

”Våra företagare är på tårna inför Nya Kiruna” i har fantastiskt duktiga företagare som driver livskraftiga företag här i Kiruna. Faktum är att vi höjer oss högt över riksgenomsnittet när det gäller överlevnadsgraden på våra nystartade företag. Efter tre år är hela 89 procent av de nystartade företagen i Kiruna fortfarande igång, motsvarande siffra för riket är ca 60 procent. Våra livskraftiga företag, det är något att vara stolt över. Det är också ett bevis på att näringslivet i Kiruna har ett riktigt gynnsamt läge just nu med stark köpkraft som ger ringar på vattnet och gör att fler vågar göra verklig”Våra livskraftiga het av den företag – det är något där drömmen om ett eget att vara stolt över” företag. Vi på Företagarna Kiruna ser också att antalet företag som är direkt kopplade till bygget av Kirunas nya stadskärna, ökar och blir allt fler. Det finns ett stort intresse från företag inom flera olika branscher och många ser möjligheterna, nu när vi ska bygga nytt, hållbart och snyggt. Stadsflytten lockar även till sig många företag från olika håll i landet som vill etablera sig i Kiruna. Investeringarna som sker i Malmfälten gör vårt område till en mycket het marknad. Jag är säker på att de lokala företagen är på tårna och ser möjligheten att ta del av alla nya uppdrag som kommer via stadsflytten och bygget av nya centrum. Hos de lokala företagen finns stor kompetens och investeringsvilja, tillsammans kan vi se till att våra företag fortsätter att blomstra och utvecklas. 4 av 5 jobb i Sverige skapas i de små företagen och med rätt förutsättningar kan vi skapa många fler. En bred samverkan mellan näringslivet, kommunen och andra aktörer är viktigt för att Kiruna ska växa. Ett bra exempel är hur vi jobbar i 4-klövern, som står bakom den tidning du nu håller i handen. Hör gärna av dig till oss med tips och uppslag om fler goda näringslivsnyheter.

Stina Holmberg, verksamhetschef, Företagarna Kiruna business@progressum.se

Varsågod att b Intresserad av ett A-läge i nya Kiruna? Då är det bara att slå till. ”Till dig som vill investera säger vi varsågod, det är först till kvarn som gäller”, säger Kirunas kommunalråd Kristina Zakrisson. Sedan det vinnande bidraget för Kirunas nya stadskärna, ”Kiruna 4-ever”, korades i våras, har ett intensivt arbete pågått för att ta fram en utvecklingsplan för den första bebyggelsen. Nu har man presenterat den första delen: Etapp 1– Torgbildning. – Vi har börjat med den del som kallas torgbildning, där vi har med vårt nya stadshus. Runt torget ska en bebyggelse med funktionsblandning växa fram, det vill säga bostäder, handel, service, kontor och restauranger med mera, berättar kommunens mark- och exploateringschef Eva Ekelund. Till 2017 räknar man att det nya stadshuset ska kunna stå klart tillsammans med en del av den övriga bebyggelsen. En tajt tidsplan kan tyckas men den finns inte minst för att ge en viktig signal – utveckling ska gå före avveckling. – Vi är nu i ett sådant skede där vi från kommunens sida har sagt att den som vill börja bygga, ska få börja bygga, säger Kristina Zakrisson, (s) Kirunas kommunalråd.

Och man kommer inte att hålla några tomter för intressenter, utan det är först till kvarn som gäller. –Vi kommer att göra allt för att underlätta och snabba upp processerna. Vi är mån om att få igång så mycket byggande som möjligt i det här första skedet, för när vi nu börjar bygga är det önskvärt att den period som Kirunas nya centrum kommer att vara en byggarbetsplats, blir så kort som möjligt, säger Niklas Sirén (v), vice ordförande, kommunstyrelsen. Och att det finns intressenter som är villiga att sätta spaden i jorden,

kalla till ett öppet möte då man ska presentera planen för investerare och byggare. – Där ska vi också kunna säga mer om de ekonomiska villkoren för byggande, det vill säga markoch exploateringskostnader. Sedan är det upp till intressenterna att komma med erbjudanden av vad de är intresserade av att bygga.

När intressenterna sedan inkommer med förslag är det kommunens sak att välja ut de erbjudanden som bäst möter planens intentioner, säger Göran Cars. – Och behövs det kan komma att justera om ”Vi är mån om att få igång vi planen så att den möter så mycket byggande som en intressents krav för att bygga. möjligt i det här första För att underlätta arbetets gång har man även ett tätt skedet” samarbete med LänstyrelKristina Zakrisson, kommunalråd sen, Trafikverket och LKAB. – De följer varje pennstreck vi gör nu. Vi vill råder ingen tvekan om. Det menar förankra vårt arbete i varje led, för Göran Cars, ansvarig för utveckatt de ska kunna komma med sina lingsplanen vid Kiruna kommun. synpunkter så fort som möjligt. – Ja, så är det. Alla vill vara med, det är allt från byggbolag, bostadsEnligt Kristina Zakrisson, Niklas bolag, hotellägare, detaljhandlare Sirén och kommunchef Peter med flera; nationellt och internaNiemi kommer kommunen även tionellt. att intensifiera dialogen med cenKommunen kommer nu att trums nuvarande aktörer. Vad har

Kommunen ”för

Bättre företagsservice i kommun för fler företag att starta, växa oc Kiruna kommun slipar denna hös utbildningen ”Förenkla - helt enk bättra kontakten mellan Kirunas och Kiruna kommun. 4-klövern fr. v Ann-Christin Samuelsson, Tony Järlström, Stina Holmberg, Birgitta Isaksson och Sara Thuuri.

Ann-Christin Samuelsson, näringslivsutveckl med Anders Johnson, politiker och författare, get ”Kan byråkrater och entreprenörer förstå v Förenkla-utbildningen på Folkets Hus.


3

GODA AFFÄRSNYHETER FRÅN SVERIGES TOPP | November 2013

Hallå, Gunnar Persson, projektledare för Kirunas nya sjukhus! Startskottet för planeringen av Kirunas nya sjukhus har gått. Vad gör ni först? – Vi ska börja med kunskapsinsamling och en omvärldsanalys och titta på hur man löser sjukvårdsfrågor på platser som har liknande förhållanden som

Kiruna. Det vill säga glest befolkat med långa avstånd, som till exempel Kanada, Alaska och Skottland. – Jag ska också träffa kommunen och LKAB i november för att diskutera hur vi ska organisera och sätta igång projektet.

yggas:

börja investera

När blir det klart? – Vi har 2025 som en målbild och då behöver vi börja jobba med vårdens innehåll redan idag. Allt för att vi ska kunna bygga ett toppmodernt sjukhus med vård i världsklass. Gunnar Persson.

Framtidssatsning för fördubblad besöksnäring

”Världens möjlighet” Just nu pågår ett ovanligt spännande projekt som ska lyfta Kirunas besöksnäring ytterligare en nivå. ”Det här är världens möjlighet”, säger Dharma Johansson, projektledare för Hållbar destinationsutveckling hos Kiruna Lappland. Tillväxtverket har i hård konkurrens valt ut fem områden som har potential att utvecklas till hållbara destinationer: Kiruna, Bohuslän, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre. – Inom projektet ska vi höja destinationens service- och infrastrukturnivå. Vi lyfter servicenivån på allt från värdskap och öppettider, till utbud av shopping, restauranger och kultur. Det gäller att skapa ett serviceutbud som stämmer överens med det gästerna förväntar sig att få möta, säger Dharma. – Vi ska skapa tillväxt och förutsättningar för en fortsatt stabil och hållbar utveckling för destinationen, regionen och framför allt skapa goda förutsättningar för livskraftiga företag inom besöksnäringen. Hållbar turism är idag en konkurrensfaktor. Vi kommer att utveckla exportmogna produkter anpassade till morgondagens gäst. Företag behöver bli ekonomiskt hållbara året runt, växa och anställa personal. Projektet kommer att utmynna i en masterplan för besöksnäringen i Kiruna. Planen ska beskriva hur vi uppnår fördubblad omsättning inom näringen till år 2020, säger projektkoordinatorn Martina Rosenberg.

Peter Niemi, kommunchef, Kristina Zakrisson, kommunalråd och Niklas Sirén, vice ordförande, kommunstyrelsen, är mån om att få igång så mycket byggande som möjligt. ”Vi kommer att göra allt för att underlätta och snabba upp processerna.”

de för önskemål, vilka saker är viktiga och vad kan kommunen göra för att de ska känna trygghet och framtidstro. – Visst vore det fantastiskt om vi kunde stänga gamla centrum på en fredag och öppna i det nya på måndag. Men det förstår alla

att det är omöjligt. Men vi vill absolut sträva mot att komma ett sådant scenario så nära det bara går, säger Peter Niemi. – Jag tror också de allra flesta förstår vilket attraktivt läge det här är, både i vårt lokala näringsliv men också bland

företagare utifrån. Vi kommer att behöva en mängd aktörer, även utifrån. Och vi börjar med en bred dialog med Kirunas näringsliv om hur våra företag ska kunna dra nytta av de stora investeringarna.v

renklar -helt enkelt” för bättre service

nen ger möjlighet ch anställa fler. st formen med kelt” som ska förföretagare

lare, Kiruna kommun som höll föredravarandra?” under

Utbildningen ”Förenkla - helt enkelt” ges av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket. – Utbildningen vänder sig till oss i kommunen som möter företagen i vårt dagliga arbete, allt från förvaltningschefer, tjänstemän och handläggare till politiker, säger Ann-Christin Samuelsson, näringslivsutvecklare, Kiruna kommun. Utbildningen tar fasta på hur man i kommunen kan förbättra kontakterna med företagen och få en bättre samverkan mellan olika förvaltningar och medarbe-

tare med olika roller och uppgifter. Den är indelad i tre block och det första blocket genomfördes på Folkets Hus i mitten av oktober. – Företagen är beroende av att vi är tillgängliga, ger god service och att vi agerar rättssäkert och effektivt. Ett gott företagsklimat gör att våra företag växer och anställer fler och att fler vågar starta företag. En sådan här utbildning kommer ge oss verktygen att förädla vår service till företagen, säger Ann-Christin Samuelsson. v

Kiruna Science City är ett spännande delprojekt med syfte att genomföra ett konceptutvecklingsarbete och ta fram en plan för att skapa ett världsunikt nav. – Det ska bli vårt första och självklara rymdupplevelsecentra. I Kiruna Science City ska olika transportslag och industrier mötas och skapa unika upplevelser, forskningsmöjligheter och tvärvetenskaplig innovation. Vad har hänt så här långt? – Det har anställts trainees från programmet Upplevelseproduktion vid LTU på ICEHOTEL, Spaceport Sweden, Kiruna Lappland och Lapland Resorts. Vi har ett nära samarbete med akademin, kompetensförsörjning kommer att vara en avgörande faktor för näringens tillväxt. – Vi har också arrangerat inspirationsföreläsningar om värdskap under våren där drygt 100 personer deltog. En interaktiv värdskapsutbildning skräddarsydd för Kiruna och inspelad på plats har producerats under hösten. Vi har fått in många värdefulla synpunkter i workshopform som blir underlag för analysen som berör tillgänglighet och markfrågor. v

LÄS MER PÅ PROJEKTBLOGGEN:

http://kirunahallbardestinationsutveckling.wordpress.com/

Hör gärna av dig med dina goda idéer, hälsar Dharma Johansson och Martina Rosenberg i projektet Hållbar destinationsutveckling.


4

GODA AFFÄRSNYHETER FRÅN SVERIGES TOPP | November 2013

DAGS FÖR KIRUNAGALAN 2014 BOKA PLATS OM DU VILL VARA MED Nu ska vi återigen, för nionde året, premiera våra duktiga företag och förebilder, äta och dricka gott och rocka loss i Kiruna stadshus. Fredag den 17 januari börjar Kirunagalan som vanligt med kloka kunskapsföredrag i Kiruna kyrka på eftermiddagen. Klockan 18.00 slår vi upp portarna till stadshuset för 350 festglada deltagare!

Först till kvarn... I fjol blev det fullsatt redan i början av december, så vill du vara säker på att få plats, boka snabbt på kirunagalan.com Välkommen till Kirunagalan 2014!

Spjutspetsforskning i unikt underhållslabb Det kallas eMaintenance Lab och är ett nytt lab i Kiruna för forskning kring underhåll av stora industrier. – Det är en viktig milstolpe att vi idag tillsammans har öppnat det här labbet, sa Markus Petäjäniemi, LKAB:s direktör för produktion och logistik, vid invigningen.

Lennart Widenfalk, mineralkonsult, Johan Sterte, rektor LTU, Per-Erik Lindvall, LKAB och Jenny Söderström, vd Kristallen, var några av deltagarna vid seminariet i Lannavaara.

Små steg och stora visioner får Lannavaara att växa

eMaintenance Lab är en riktad satsning från bland andra LKAB, LTU, LKF och Progressum för att få till kompetensförsörjning inom området drift- och underhållsteknik för tunga industrier. Markus Petäjäniemi berättade att underhåll av stora maskiner är en mycket viktig del i LKAB:s produktion. – Vi automatiserar och mekaniserar allt mer i vår verksamhet. Vad som händer i våra stora maskiner, som till exempel en pelletsugn, måste vi ha järnkoll på. Att hitta sätt för att förbättra och ha kontroll över våra maskiner är av stor vikt för oss för att vi ska kunna fortsätta och även utöka vår produktion med bästa kvalité. Dessutom vill vi givetvis få ner våra kostnader. Två forskningsprojekt finns planerade vid labbet från start. Cecilia Simma är en av de första doktoranderna som kommer att jobba med forskningsprojekt inom tillståndskontroller och nyckeltal för styrning och uppföljning. – Det ska bli kul att komma igång och det känns kul att få vara först. Labbet är otroligt fint och miljön ar inspirerande.v

Kirunas näringsliv är inte bara koncentrerat på stadsflytt och ett nytt centrum. Mycket spännande händer också ute i vår stora kommun. Med små steg och stora visioner tar företaget Kristallen i Lannavaara plats både nationellt och internationellt. Kristallen i Lannavaara AB, som framgångsrikt bedriver utbildningar inom sten-, mineral- och metallindustrin, höll i september ett välbesökt seminarium tillsammans med Progressum. Ett 30-tal deltagare från LTU, LKAB, LKF, Kiruna kommun, Arbetsförmedlingen med flera deltog. Temat var ”Vad kan den svenska mineralstrategin lära av Lannavaara?” –Det behövs mer dialog för att vi ska få en ökad förståelse och ett ökat intresse för mineral- och gruvnäringen, därför har vi tagit initiativ till den här dagen. Vi behöver också diskutera hur vi ska klara den framtida rekryteringen och vi tror att de nuvarande och planerade utbildningar som bedrivs här i Lannavaara är viktiga pusselbitar, sa Tony Järlström, vd, Progressum. En av deltagarna vid seminariet var Per-Erik Lindvall, direktör för teknikoch affärsutveckling vid LKAB. Han vill gärna att bilden av vad vår råvaruindustri bidrar med till den övriga världen, blir tydligare. – Att ta fram mineraler och

larisera geologi och lära det svenska folket mer om mineraler och mineralers användning. – Vi är en viktig aktör och ska nu titta vidare, tillsammans med Lannavaara, på våra nuvarande utbildningar. Kan de, och i så fall hur, utvecklas vidare? Ska vi bygga på med mer teoretiska delar, en magisterpåbyggnad, en forskningsutbildning? Per-Erik Lindvall, LKAB, och Agne Söderström, mineralnestor vid Kristallen AB, i samspråk om människans intresse för ädla metaller. producera metall är en viktig del av kampen mot fattigdom i världen. En värld utan stål är otänkbar. I ett globalt perspektiv har vi i Sverige därför ett ansvar att bidra till världens råvarubehov. Luleå tekniska universitet, LTU, driver sedan 10 år tillbaka, tillsammans med Lapplands kommunalförbund, en yrkeshögskoleutbildning i ädelstensteknik i Lannavaara. LTU:s rektor Johan Sterte, pratade om hur man ska gå tillväga för att popu-

Kristallen AB har nyligen startat en utbildning i stenslipning och planerar även att etablera en gemmologiutbildning i Namibia. Och kanske kan LTU bli en samarbetspartner även här, sa Jenny Söderström, vd Kristallen: – Ett sådant projekt kan även öppna dörrar för andra, som exempelvis våra industriföretag. Vad den svenska mineralstrategin kan lära av Lannavaara är kanske en så enkel sak som att man med stora visioner och små steg, tar sig framåt. – För oss finns många visioner och planer som vi ska jobba vidare med, gärna med de aktörer som har träffats här idag. v

Skål för nya underhållslabbet vid Lapplands lärcentra i Kiruna. Markus Petäjäniemi, LKAB och doktoranderna Cecilia Simma och Esi Maan Nunoo vid invigningen av eMaintenance Lab.

Ramin Karim, professor och Phillip Tretten, forskare, båda LTU, demar tekniska hjälpmedel i labbet.

Krn business 2013 vecka44  
Krn business 2013 vecka44  

Kiruna Annonsblad - Krn Business