Page 1

Detta är en annonsbilaga

DET ÄR INNE ATT VARA UTE! GRATIS COLOUR TEST Vi bjuder på en provburk! Välkommen till din butik. Ta med det här utskicket till din butik! Gäller t o m 18 maj. Värde ca 99 kr.


2

STIL 1

FÄRGKLICKAR!

FÖRE

ÄR DU UTE ELLER INNE? Plötsligt tar vi med oss sovrummet ut på gräsmattan. Köket inne blir ett utekök och trädgården vårt nya vardagsrum. Vi inreder vår trädgård så den blir en förlängning av huset. Där ute blir inne och inne blir ute. Är du ute eller inne?

EN PLATS – TVÅ STILAR! Några få timmars jobb och lite målning gör underverk för dina slitna utemöbler! Här ser du hur en tråkig uteplats blir som ny med hjälp av lite färg och fantasi!

Vad har du för projekt i sommar? Adam: Ska olja in terrassen med Terrassolja UV super!

Hasse: Måla om mitt staket, Tinova VX+ får det bli!

SLITE Stationsgatan 1 Tel: 0498-22 01 65

Ove: Jag ska måla om huset, med Nordsjö One förstås, med oslagbar kulörbeständighet.


3

STIL 2

Titta gärna in på nordsjoidede sign.se för mer inspir ation. Där finns oc kså instruktionsfi lmer som visar målnin g av fasader, föns ter, utemöbler m ed mera.

Släck träets törst!

30% PÅ NORDSJÖ UV SUPER!

Med uteoljan som skyddar mot sol och regn i upp till 4 år. Du kan få den i olika kulörer!

2,5 liter ord pris ca 399:-

Färgrikt och glatt! Måla stolar i olika färger, dekorera bordet med schabloner, färgstarka kuddar och stora, granna blombuketter så får du en terrass som är en färgfest!

Färgen för utemöbler & fönster!

30%

V

-

PÅ NORDSJÖ DÖRR& FÖNSTERFÄRG! 1 liter ord pris ca 249:-

Tinova V Dörr- & Fönsterfärg är färgen som funkar perfekt för trä utomhus!

Vad har du för projekt i sommar? Mattias: - Jag kommer Anette: -Ska renovera Lena: -Ska bygga en altan, att att jobba hela sommaren trädgårdsmöbeln. Till hos Karlströms Golv & detta använder jag vår behandla den med Terrass & Möbelolja snickerifärg för Färg. Där kommer jag att V blir nästa projekt! utomhusmålning; hjälpa dig att hitta rätt Tinova V Dörr & produkter till ditt Fönster. sommarprojekt.

Helene: -Jag ska Micke: -Ska måla om behandla min altan min gamla bokhylla, ska måla den med med Thomson's Superfinish V 5 som Water Seal, Den ger en matt men behandlingen klarar samtidigt slitstark yta. sig i tre år!

VISBY Skarphällsgatan 9 Tel: 0498-27 90 05

Erik: Ska måla om ett bord, Det första jag gör är förstås att grunda det med Höftgrund V!

Håkan: -Ska måla om garaget. Använder Murtex V Silikat som fungerar utmäkt till puts!

Emil: Ska lägga ny matta på balkongen, konstgräs från polytuft klarar väder och vind!


R

D

SJ

N

NO

.SE

NÖJD-KUND-GARANTI

OID ED ESI

G

Du kan få ny färg utan kostnad om du väljer någon av kulörerna i våra färgkartor och inte blir nöjd med resultatet. Fråga oss i butiken!

GRATIS FÄRGDOKTOR!

Färgdoktorn gör hembesök och garanterar att du får rätt produkter till din fasad. Boka nu så fixar vi det GRATIS (Värdet är 500 kr och erbjudandet

gäller t o m 18/5. Ta med utskicket till butiken.)

www.raktpa.se

PUTS

se

www.ra

a.se www.raktp

ktpa

ww

t och målad med Kokosnö Hundkojan är

t.

KPPIONER E YALVLA

är målade med Hyllan och staketet Kokosnöt.

målad med Kokosnö Svartpeppar. Bänken ärEN . DU HAR SÄKERT IDÉ OM VILKEN KULÖR DU SKA VÄLJA? med Lakrits, med Anis målad

Holkarna är målade Kummin och Vanilj.

n är

Brevlåda

VÄL JA? KUL ÖR DU SKA OM VILK EN ERT EN IDÉ LJ A? DU HA R SÄK SK A VÄ DU R ? KU LÖ LK EN Ä LJ A O M VI KA V É S ID U EN ? RD SÄ KE RT Ä L JA U LÖ DU H AR AV EN K K K S IL V U RD É OM ULÖ E N ID K T R E EN ÄK V IL K AR S DU H OM ID É EN E RT K Ä RS HA DU

SE

N.

SE

G N.

R

h En

O

. SE

G

N

O KT OR N GD I R O I DE D E S

stilen.

VAN fönster ljer som på deta grön färg lyft. gen ett Intensiv fasadfär neutrala

och dör

PERSIL

VANIL

J

JA

av S llskap KAPRI får sä . ion erens fint öv med tradit i mmer m stä s. Harmon nyan

over

te pr

n in

äl ka

a sk

knisk

ckte

Av try

N.

G

N .S

E

FÄ R

KT OR N DO G ES JOI DED

N .S E IG

O

RD

E

S

DS

IG

R

N

R

sar det pas eftersom dörrar. färger, och itionella fönster klär i trad blå kulör på en Detta hus dock valt Man har

O K TOR N GD I S J O I D E DE

NO

ILJ

VITPEPPA

ENBÄR

VANILJ

DS

FÄ R

NO

R

SE

R

SJ

SI GN

O N

NO

D

.S E

F

R

bär.

N

NO

DO KTORN G RG OÄI D E DE SI N

F

MH &

IG

NO

N .S E

R

SJ

IG

NO

D

.S E

R

K GDO TOR ÄR

S

NO

PROVER I BUTIKEN Alla färger du hittar i den här färgkartan finns uppstrukna Anis. d med på prover i butiken, så du kanlåda sendem är måla Blom i verkligheten. Ingefära.

ROSÉPEPPAR

LAKRITS

N . SE

Kakao. NORDSJÖ d med NÖJD-KUND-GARANTI och är måla sabi Bänken Om du väljer någon av kulörerna i d Wa lat me Svart blir en fin kontrast till den mjukt rosa fasaden. Lätta gärna t är må färgkartorna och inte blirHö nöjd med nshuse upp de mättade kulörerna genom att lägga till en vit accent. . h DS IG ,få ny färg NTI Krasse o oc t.J OI D E DE S -GARA resultatet, kan du utan franKUND egan snö d Saf NÖJDSJÖ d med e me NORD i med Or och Koko är måla rna gå målad Fråga oss i butiken kulöre kostnad. eller av lat Holken är n någon . na durosväljer är må Rosmari Sol färger du hittar Krukor Om DS Alla I rdet med nöjd i och JO I D E D ES COLOURTEST OmNdu väljer mellan in på www.nordsjoidedesign.se R I BUTIKE med inte blir Bo PROVE Wasab . ggenNTI uppstrukna färgkartorna och lvia, vä rtan Krasse utan ARA färg olika kan du finns köpa provburkar Sa KUN här färgka med få nyD-G du i den kulörer, dem nilj,JDtet,dkan i se målad a kan resulta Va du är NÖ gå så rern , JÖ kulö eller i butiken me och måla upp färgerna påBän enkenskiva, FÄRGDOKTORN äron en expert som DS S RDS i butiken av oss J O I DE DE på prover NO ladd. Fråga el. er någ kostna är må vendvälj fönsterfärg Vitlök. nöjd med ign.se en . eller direkt på fasaden. Titta på dem kommer dig idedes ochblir undersöker heten. Fasadfärg Lakrits, Ladu hem till ordsjo i verklig Bänk Om Saffran ochpå www.n r nI oin a och inteDu får med RA utaNT tornmålning. du hitta GAveta färg Gråbditt i ärolika olika hus hur karföre måladväderstreck och under er Di ny RD färg el. färg få a UN S J O I D ED E nd du-K mellan r gå Alla ern Lådan Ndu JD kna Lave t, kan somvilken Om T IKE kulörelle iken expert ljusförhållanden, så serväljer dus vilken huset rengöras, ltateförbehandlas, I BUT URTES är en uppstrukulör med i but av Ö NÖ resuska RN COLO rkar med OKTO gon PROVER ganåoss RDSJ jd öker FÄRGD tan finn provbu målad Frå n.se kar d.vä seärdem r nö r, kan esig ditt hus kulöre klärfärg bäst i. du köpa typNO avtna färg som behövs mera. ljertill och bliunders en kan dig NTI kos emed olika du E RD ärmskiva, intded dur hem RA ord , så i den här utanhuri hsjoi komme påSken A S JO I D E D w.n na g iken oc G Om veta färger ww but fär i Boka din butik! på iarföre g. Du måla verupp nyD-får in tid rnera gå torna och målnin-K a på dem ell på pro gk löre som ditt du fåUN rengör vilken lörern n. Titta ert as, n JD färhus kuen fasade n. ed tik på exp ,av d ku hittar hete direkt t, ka eller NÖandlas sen ni bu jd emker ateförbeh N är ska olika r du ÖTOR i verkliglade me lvia. och under n.s huset nö go ersö SJ ganåos result OK mera. irsig färgemellan deund GD soch bl RDad Frå h Sa treck Alla är måväders kna behöv FÄR Ostn olika irna temed utanhur ljertill som dig väljer o oc färg.vä inide pstrukulör av EN vilken rd typNko rkamr hsjo ser du Om färgveta lemr gåen så du Holka Oregan du hem STTIK ns upprovbude den, mer w.butik! Du får I BU hållan fin anooclning. j, kom el ljusför se a, so vilk ERRTE LOU rnmå din köpa ka Omtid iww få ny tikpe tan n rt en as, du Vanil COOV på ar Boka rto gör du in före kan gk PR ex ren ka r n ndlas, bäst i. , så du hus fär en skiv se klär r rer, i bu ditt hus n.rsö ditt färg hä a kulö ärsen t, kaeha a.ke enerna på olik de N os mer esig färg dem r i den laerupp OR ltateförb h un ska i butik ed hur ågabeh övs idmed husreetsu DOKT må . Titta på hitta ov jooc dig veta m ken . Fr RGfärg och som FÄav duan på pr ktete n. fasaden m.ntillords . Du får rt so på stnad ererolik s, vil typko lla knarwww.nordsjoidedesign.se rg er he ika. und ik! ng igh r dire wwbut fä göra öker elle BI r me lj och Papr expe målni las koamm kulö i verkl reck och ljevilk , ren entrubu tid ps Allavädu på siwdin rs . rkar WASA ger Vani före väderst KENdu de Bokin r nd är en h un mera dem , accentfär är ns upprov i olika så ser Om beha ditt hu färgåtergivning. RN med veta hu en Vitpeppar n sekan STTIn, s som RÄDISA RÄDISA VITLÖK KUMMIN VANILJ KAPRIS CHILI BU n fin Av trycktekniska köpa kaskäl dfärg I nde iva,inte proverna i den här foldern ge trätt högvsoc ålla r KTO be ska för rtadu Ett hu R TE förh LO PUTSFasa en sk , vilk VEUR ljus m till di . Du få ka chili. huse RGDOg som t i.n , såadu rg O CO på rk m er, bäs fä öras PR r lör FÄ fär he klär ! ng gern tikni hus på de hä och sta LÖK fären kan ku Denna rosa fasad drar åt terrakotta – en ton som balanseras fint En spännandeVITfärgsättning som även passar dig som håller på ditt , reng mera. typ av mer rebu p tik oli mål i bu vitlök . Titta up i de dlas oidedesign.sekomtid si din fö olika d mild ovlaer n. fasaden av ljusbeige fönster med neutralt grå foder. traditioner. Mjuk terrakotta tillsammans med brittiskt grönt och lan www.nordsj h må ehan g.vs med der m Bokatt hu oc as me på på pr ek r keeln kulör förb rgivnin di ge rätt het te rkar och un afärgåte ljevil vaniljvitt. behö i krydd om! k dir lig bu sk vä ab m foldern rk er t rec här ov lag elli ve rst a i den Was du r du pr ! huse färg so väde nat än pa skälskkan iva,inte provern så se köniska Om j. butik T n, av allt an de i olika Vanil Av trycktek en anES m typ i din ärg n du URT rhåll esign.se ka tid centf sföLO na på på de r, stkai. , ac givning. ljuCO j. sjoided Bo klälörrebä p färger n. Titta Vanil a färgåter Mynta w.nord huas ku ge rätt olik t ik rfärg SVARTPEPPARmed rww ditol foldern a up fasade under SAFFRAN fönste kulö målad so, den här mål h n är VANILJ på lken verna i r.rg Mi och sadehusets detalje ck oc r du vi LAKRITS rekt inte pro Putsfä ning. ttFapå r di derstre n.se PAPRIKA se niska skäl kan tergiv sgult och vaniljvi le sig saffran brunt. i el så de med tonar VANILJ , trycktek t färgå ide Fint blir det a vä enAv e svart färg som ge rät rdsjo n har här fått i olik hålland st i. n har fått en mjukar dern w.no svarta fasade Fasade fol Den r ww mer. ör lite hä ing. ljusf s klär bä För dig som vågar i den tt. givn se åter rött och vaniljvi verna hu färg ign. e pro sällskap av mustigt ditt rätt edes kan int ANIS n ge joid skäl er ka ds ld nis or fo KAPRIS cktek den w.n här Av try ww rar, ger den VANILJ

T R&&& D L A N ROSOR O A SS P LIP PPAR

FÄR

Stolen är målad med S0540-R30B. .se

Blomlådan är målad med S1050-R40B och Persilja.

tpa

Bänken är målad med Paprika.

w.rak

Holkarna är målade med kulörerna S1040-R40B och Vanilj.

UTOMHUS FÄRGKARTA MHUS UTO UTOMHUS KARTA FÄRGFÄRGKARTA US MH O T U RTA GKA

oc Framsidesbild: Fasadfärg Pimento, accentfärg Vanilj. Paprika. Kummin Vanilj och krits. Vanilj. ärger ntfärger : Fasadfärg La entfärg accentf ot, acce Framsidesbild , acc dfärg Musk rlök, Saffran bild: Fasa Silve adfärg Framsides N : Fas dfärg Fasa desbild ild: Framsi idesb .se Frams

w w w.r a ktp a.

TRÄ

S J O IDE D

SÄTT FÄRG PÅ FASADEN! Inspireras av våra nya färgkartor – hämta i din butik!

HUS

US CITR LIV TOM

U KARTA

FÄRG

&O

na i

en

er so na ton utral Två grö t, mer ne jvi vanil

är.

sse,

ärg Kra

Fasadf

färger

accent

Kummin

och Enb

Erbjudandena i foldern gäller t o m 18 maj 2013 och kan inte kombineras med andra erbjudanden och rabatter.

Vad har du för projekt i sommar?

Jenny: No1, tvätta innan ni målar jag har det du behöver, sprutor, borstar, hinkar och skum.

John: "Nya" lackfärgen Superfinish V, min favorit från golv till tak.

Gittan: Även för mig, färg & spackel, ett självklart val.

Willy: Måla allt & mycket, gärna med ONE, tycker jag är ett utmärkt val.

HEMSE Storgatan 46 Tel: 0498-48 48 56

Tommy: En bra grund vill jag ha, TRÄBAS som start, är ett bra val.

Goab karlströms golv 2013 vecka19  

Gotlands Annonsblad Karlströms Golv