Berghs Contact 212 13-12-2021

Page 1

VIJFDE JAARGANG NR.12 - DECEMBER 2021 - ADVERTENTIES ) 06-53394851 - KOPIJ REDACTIE@NNMEDIA.NL


pagina 2

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC/H

We wensen je fijne feestdagen! ...en maken een kerstkaart versturen nog leuker

Inleveradres:

Voordeelgebied: € 0,65 per stuk (0-50 gr.)

5349 TG Oss

Landelijk: € 0,85 per stuk (0-50 gr.)

depostBode Angelenweg 135 0412 696 565 Maandag t/m vrijdag: 08.00 tot 21.00 u.

www.depostbode.com info@depostbode.com


pagina 3

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC/H

ROSMALENSE EN NULANDSE SCHRIJVEN BOEKGEMIS OVER VERLOREN DOCHTERS MOEDERS SCHRIJVEN BIJZONDER BOEK OVER

‘IK WIL HAAR ZO GRAAG ‘HIER’ HOUDEN’ Marieke Driehuizen Marieke Driehuizen -- Goorts Goorts uit Rosmalen en Mariska de een en Mariska de Langen Hebben Langen uit Nuland hebben overeenkomst die ze lievereen helemaal overeenkomst die ze liever niet hadden gehad. Allebei helemaal zijn nietnamelijk haddenmoeder gehad. Allebei ze van eenzijn ze namelijkoverleden moeder van een inmiddels dochtertje. inmiddels overleden dochtertje. In herinnering aan Dide - die maar In herinnering aan Dide - die maar 6,5 maand oud mocht worden - en 6,5 maand oud mocht worden en Ize - die op 7-jarige leeftijd de strijd Ize - die -op 7-jarigeze, leeftijd demet strijd verloor schreven samen verloor - schreven met zes andere ouders ze, diesamen hun kind zes andere ouders die hun kind verloren, een boek. In ‘Wij zijn nooit verloren,vertellen een boek. ‘Wijdezijn nooit voorbij’ zeIn over ergste voorbij’ vertellen over de ergste nachtmerrie die jezeals ouder kunt nachtmerrie die je als ouder kunt meemaken. meemaken. Door Mark van der Donk Door Mark van der Donk Marieke is getrouwd met Ronald en Mariekehebben is getrouwd metkinderen. Ronald enDochter samen samen ze drie hebben ze drie kinderen. Dochter Puk Puk (7) en zoontje Dex (2) staan volop (7) in en zoontje staan volop het leven, het leven, Dex maar(2)dochter Dide inoverleed in maar dochter Dide een overleed in oud, maartaan 2017, maart 2017, goed halfjaar de goed een van halfjaar oud, aan de gevolgen van gevolgen de waterpokken. “Sinds haar de waterpokken. “Sinds haar overlijden is aloverlijden is al-les in het leven zo anders les in het leven zo anders voor mij geworden”, voor mij geworden”, vertelt Marieke. “Ik ben vertelt “Ik ben 3,5geweest, jaar in dehad ziekte3,5 jaarMarieke. in de ziekte-wet alle wet geweest, had alle ruimte nodig om weer ruimte nodig om weer in balans te komen in te komen en tevan kunnen genieten en balans te kunnen genieten mijn leven. Ik van mijn leven. Ik ben een persoon met ben een persoon met veel veer- veel en veeren draagkracht en iemand het draagkracht en iemand waarbijwaarbij het glas glas halfvol is. Tegen onrecht en geneuzel kan halfvol is. Tegen onrecht en geneuzel kan ik ik echt nietmeer, meer,nunuikikweet weethoe hoe kostbaar kostbaar het echt niet leven is.” is.” Het gemis dede pijnpijn die die daarmee gegemis van vanIze Izeenen daarmee paard gaat, zijn zijn nognog ontzettend vers vers voorvoor Mage-paard gaat, ontzettend riska. De Nulandse, getrouwd met Jeroen en Ma-riska. De Nulandse, getrouwd met moeder van Ize en Fenna (5), heeft als doel de Jeroen en moeder van Ize en Fenna (5), heeft herinnering haar oudste levend als doel de aan herinnering aandochter haar oudste te houden. “Anderhalf jaar geleden overleed dochter levend te houden. “Anderhalf jaar Ize op 7-jarige leeftijd gevolgen van geleden overleed Ize aan op de 7-jarige leeftijd leukemie. Ze heeft 3,5 jaar met alle kracht aan de gevolgen van leukemie. Ze heeft gestreden. Tot twee toe dachten we dat 3,5 jaar met alle keer kracht gestreden. Tot het goed zou komen, maar de leukemie twee keer toe dachten we dat het goedbleef zou terugkomen. De derde was het zo ver gekomen, maar dekeerleukemie bleef muteerd dat geen enkele behandeling meer terugkomen. De derde keer was het zo ver aansloeg en de uiteindelijk te sterk ge-muteerd datleukemie geen enkele behandeling was.” Mariska vindt het een enorme eer om meer aansloeg en de leukemie uiteindelijk mee te mogen schrijven aan het boek. te sterk was.” Mariska vindt het “Het een voelt als een legtmogen ze uit. “We draenorme eer noodzaak”, om mee te schrijven gen Ize ons hart zijn als vooreen altijd in liefde aan hetinboek. “Hetenvoelt noodzaak”, met haar verbonden.” legt ze uit. “We dragen Ize in ons hart en zijn voor altijd in liefde met haar verbonden.” EMOTIONELE ACHTBAAN Elk jaar sterven er in ons land ruim duizend kinderen in deACHTBAAN leeftijd van 0 tot 20 jaar. Een EMOTIONELE Elk jaar sterven er in ons land ruim duizend kinderen in de leeftijd van 0 tot 20 jaar. Een

ware hel voor hun ouders. In het boek ‘Wij zijn nooit voorbij’ nemen Marieke en Mariska de lezer mee in de emotionele achtbaan waarin zij met hun gezin plotseling terechtkwamen. Het geeft een inkijkje in hoe dit verlies hun leven voor altijd veranderde. Marieke en Mariska hebben het boek, samen met 6 anderen, geschreven in samenwerking met Stichting Nooit Voorbij, die nabestaanden van een overleden kind helpen bij de verwerking van hun verlies. Dat gebeurt onder meer door middel van lotgenotencontact, psychologische ondersteuning en het uitgeven van boeken met verhalen als blijvende herinnering. Zoals ‘Wij zijn nooit voorbij’ dus.

INZICHT GEBRACHT

“Schrijven over de dood van Dide heeft me veel inzicht gebracht in mijn rouwproces en de verscheurende impact op relaties”, vertelt Marieke. “Een balans vinden in leven met de dood is lastig en in gesprek blijven met elkaar is erg moeilijk. Ik durf nu mijn verhaal echt te delen in dit boek, omdat ik hoop dat er meer openheid over verlies en verdriet kan ontstaan in verbinding met elkaar.” Mariska is er trots op dat het verhaal van haar dochter is vereeuwigd: “Het geeft Ize een stem, een gezicht, bestaansrecht, een plek in de wereld. Ze wordt nooit losgelaten, nooit vergeten. Haar verhaal helpt ook andere vaders, moeders, oma’s en opa’s die door dezelfde nachtmerrie heen moeten gaan.” Op speciaal verzoek van Stichting Nooit Voorbij heeft zanger Bastiaan Ragas ook een lied geschreven en gecomponeerd, wat troost moet bieden aan ouders die hun kind zijn ver-

loren. Het is vanaf vorige week te beluisteren op Spotify.

BESPREEKBAAR HOUDEN

Sinds 2019 organiseert Marieke in Rosmalen wereldlichtjesdag. Afgelopen zondag werden overal in de wereld weer, om 19.00 uur plaatselijke tijd, kaarsjes aangestoken. “Door de verschillende tijdzones ontstaat er een golf van licht die ouders van een overleden kind steunt en laat beseffen dat ze niet alleen zijn met hun verdriet”, aldus Marieke. “Ik merk dat het ‘levend’ houden van je overleden kind lastig is in de maatschappij. Hoe langer het geleden is, hoe minder men vraagt hoe het écht met je gaat. Ook Dide is altijd in mijn gedachten en ik wil haar graag ‘hier’ houden en bespreekbaar houden, want ook zij is onderdeel van mijn bestaan. Dat is de reden dat ik graag mee wilde schrijven aan dit mooie, bijzondere project. Ik ben dankbaar dat het op mijn pad gekomen is en benieuwd wat het me brengen gaat.” ‘Wij zijn nooit voorbij’ is te bestellen via www. stichtingnooitvoorbij.nl. Voor € 29,95 wordt het 416 pagina’s tellende boek volledig in kleur gratis verzonden.


pagina 4

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar

Brugstraat 34 | Vinkel 073 532 18 62 1 januari Nieuwjaarsparty met dj Maud | Toegang gratis

Brugstraat 67 5382 JC Vinkel 073 - 532 35 69 06 - 55 86 44 62

Schoones BV - 073-5321474

www.ricokastelijn.nl

www.ronnieruijstegelwerken.nl

Lindenlaan 14 - Vinkel - 073-5321607

www.lokvenhoeve.nl

J. van den Braak

Grondverzet en verhuur Vinkelse Slagen 3 5381 EA Vinkel

Mobiel: 06 26 33 04 87

Slothoeve Vijver Vinkel www.slothoevevijver.nl info@slothoevevijver.nl T: 073-5324258


Kerstmis 2021

pagina 5

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Even weer aandacht voor elkaar

Kerstmis brengt mensen samen

Pandemie, quarantaine, qr-code. Ook het afgelopen jaar is er weel veel gebeurd in de wereld. Als nooit tevoren kijken we uit naar de kerstdagen. Om weer even stil te staan bij de mooie dingen in het leven. Om samen te zijn.

K

erstmis is wereldwijd een feest van verbroedering. Zeker in de tijden dat het ook tegenzit, hebben we daar behoefte aan. De geschiedenis leert dat Kerstmis alle harten verwarmt. In de grootste oorlogen wensten partijen elkaar zelfs een fijne kerst toe. Geen enkel ander feest heeft zoveel invloed op het dagelijks leven. Dat

zal nu niet anders zijn. Kerstmis is van oorsprong een christelijk feest waarop de geboorte van Jezus wordt gevierd. Veel mensen kennen het verhaal van Jezus, die in een stal werd geboren toen zijn ouders Maria en Jozef op weg waren naar Bethlehem. Dat is ook de reden dat ‘Kerstmis’ eigenlijk staat voor ‘Christus-mis’, gewijd aan de geboorte van Jezus die ook

christus wordt genoemd. In Europa vieren we Kerstmis op 25 en 26 december. Dat is niet overal het geval. In Oosterse kerken wordt het twee weken later gevierd. De bestaande tradities hebben Kerstmis gemaakt tot het voornaamste

Met kerst komen families graag samen.

feest in het jaar. Dit jaar vallen de kerstdagen in het weekeinde: op zaterdag 25 en zondag 26 decem-

ber. Nieuwjaar valt een week later op zaterdag 1 januari.

Symbool voor het in doeken gewikkelde kerstkind

Geen kerstfeest zonder kerststol De kerststol is onlosmakelijk verbonden aan Kerstmis. Traditioneel neemt de stol een belangrijke plaats in bij het kerstontbijt, tijdens de kerstbrunch of in de kerstnacht na de nachtmis.

H Genieten van een stukje stol met amandelspijs.

et woord ‘stol’ is een oud woord voor ‘stut’ en afkomstig uit Duitsland. Volgens historici kan de langwerpige vorm van de kerststol gezien worden als een symbool voor het in doeken gewikkelde kerstkind.

Kerstboom niet compleet zonder ornamenten

Er was eens een kerstbal Een kerstboom zonder kerstbal is ondenkbaar. Meestal hangen er tientallen ballen in een boom. Maar waar komt dit ornament eigenlijk vandaan? Om dat te achterhalen duiken we diep de geschiedenis in.

© Geurts Media

D

e kerstbal was niet de eerste versiering in de kerstboom. Kaarsen, noten, koekjes, houten figuurtjes, rode appeltjes en slingers van papier sierden de boom al veel eerder. Waarschijnlijk werd de eerste kerstbal rond 1830 in de Franse Vogezen geblazen door een glasblazer. Het verhaal gaat dat er een tekort was aan appels om de kerstbomen mee te versieren. Heel waarschijnlijk ge-

bruikte de glasblazer een heksenbol als voorbeeld. Heksenbollen werden in de achttiende eeuw in Engeland gemaakt om kwade geesten, de duivel of heksen af te weren. Ze lagen meestal in de tuin of in de kamer. Vertelsels gaan er vanuit dat de heksenbollen tot doel hadden om heksen in gezelschap te herkennen, omdat zij geen spiegelbeeld hebben. Wat er ook van waar is, de heksenbollen werden met de afna-

me van het bijgeloof steeds meer als versiering gebruikt. Kerstballen werden vroeger vooral van glas gemaakt, tegenwoordig zien we steeds vaker - vanwege de onbreekbaarheid – uitvoeringen van kunststof. Deze kunnen ook buiten worden opgehangen.

Een kerstboom zonder kerstbal kan in onze ogen niet.

De kerststol is een luxe brood met hoofdbestanddelen deeg, rozijnen en amandelspijs. Precies die spijs maakt het brood bijzonder. Van oorsprong is de kerststol een vruchtbaarheidssymbool. Het brood werd aanvankelijk vooral in Nederland en Duitsland gegeten, maar is geleidelijk ook ingeburgerd geraakt in omliggende landen. Opvallend is dat deze lekkernij niet alleen met kerst op tafel terug te vinden is, maar ook tijdens Pasen. Dan noemen we het brood de paasstol. Andere productbestanddelen die gebruikt kunnen worden zijn eieren, boter, vanillesuiker, kaneel, cardamon, gesnipperde sukade en gedroogde sinaasappelschil. De stol wordt bedekt met witte

poedersuiker. Meestal worden ze een tot twee maanden van tevoren gebakken. Na het afkoelen dompelen de bakkers de stollen in boter en suiker, zodat ze lang houdbaar zijn en kunnen rijpen. Je kunt een kerststol ook heel goed zelf maken. Op het internet zijn tal van recepten te vinden.

Kerstsong

Oh the weather ou tside is frightful But the fire is so de lightful And since we’ve no place to go Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow


pagina 6

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

OPENING FONKELNIEUW SHOWROOM HANEGRAAF KEUKENS IN HEESCH

‘ONZE DROOM WORDT WERKELIJKHEID’ Het mag met recht als een pure verrijking van het Heessche winkelbestand worden genoemd. De opening van de fonkelnieuwe ‘Hanegraaf Keukens Showroom’. Het zijn slechts een aantal stappen vanaf het oude naar het nieuwe onderkomen. Maar de opening van de nieuwe winkel mag als een reuzenstap worden benoemd in het nog jonge bestaan van dit zo succesvolle bedrijf van Ton en Rosan Hanegraaf. door Jan van Ravenstein “Onze droom is echt werkelijkheid geworden. Een winkel met passie en beleving waarin we alles wat we mooi vinden, kunnen tonen. En dan ook nog eens midden in het dorp waar je roots liggen, kun je het mooier bedenken. We hebben er zin in”, zeggen ze samen in koor, met een hele grote smile. Het bedrijf ‘Hanegraaf Keukens’ is in Heesch en verre omgeving inmiddels in het vierjarig bestaan een volledig begrip. “Ik herinner me de woorden van Ton ‘we gaan beginnen’ nog als de dag van gisteren. Een eigen bedrijf, zo groot ook en we waren nog zo jong. Gelukkig heb ik met liefde en volle overtuiging ‘ja’ gezegd. En dan kom je al snel in dezelfde flow als die van Ton. We begonnen ons eigen bedrijf, op eigen naam.. geen franchise gedoe.

Een winkel met beleving. Wat een goed besluit was er toen. Op 27 oktober 2017 was de oprichting”, zegt Rosan Hanegraaf.

ideeën op tafel hebben wij met het complete team avonden aaneen gebrainstormd met het uiteindelijke resultaat”, aldus Rosan.

AANKOOP

‘THUIS’ GEVOEL

Inmiddels zijn we ruim vier jaar verder en hebben Ton en Rosan een hele grote stap gezet in hun ondernemersbestaan. Een aantal meters verder in de straat is het pand van het voormalige Kruidvat door Ton en Rosan aangekocht en heeft, zowel aan de buiten- als de binnenkant een ware metamorfose ondergaan. “In ons nieuwe onderkomen kregen we meer vierkante meters, een verdubbeling zelfs. Het was een prachtige locatie, en door de aankoop werd het ons eigendom, ook heel belangrijk”, zegt Ton. Een jaar lang hebben ze de tijd genomen om hun ultieme droom te verwezenlijken. Het resultaat is indrukwekkend mooi. Als showroom bezoeker kom je gewoonweg superlatieven tekort om al het moois onder woorden te brengen.

INRICHTING

Meteen al bij binnenkomst val je van de ene in de andere verbazing. Niet alleen de trendy keukens zijn aanwezig. Ook de authentieke ‘oma keuken’, de praktische keukens en noem het maar de bijna geautomatiseerde keuken kom je in de looproute tegen. En dat alles ook nog eens in alle maar enigszins denkbare toevoegingen en materialen van kunststof, hout tot en met steen en beton en dat alles in alle mogelijke kleuren en maten. “De inrichting mogen we compleet op naam schrijven van Ton en onze adviseurs Roy en Eric. Met hun

“De grote leefkeuken staat dit moment bij iedere (nieuwe) inrichting centraal. “Wij hebben getracht het ‘thuis’ gevoel in onze showroom te creëren. Achter in onze showroom is die leefkeuken aanwezig met daaromheen een ingerichte huiskamer, onze zogenaamde bierlokaal, een kinderspeelhoek, de natte wasafdeling en een kantooropstelling. Alle kasten en wanden voor welke inrichting dan ook in huis zijn door ons leverbaar. Samen met de klant bespreekt de adviseur de vele mogelijkheden die er zijn, maken ze keuzes en zorgen ze voor een perfecte afronding. Ook gaan we (in de leefkeuken) op de zaterdag weer van start met de kookdemo’s”, aldus het trotse ondernemersechtpaar.

ONS TEAM

“Bij de start, vier jaar terug, waren Ton en ik het aanspreekpunt voor de bezoekers van de showroom”, zegt Rosan. Inmiddels bestaat


pagina 7

het team van Hanegraaf Keukens uit vijf personen/adviseurs. Graag stellen wij deze aan u voor. Ton en Rosan Hanegraaf Ton en Rosan. Samen één brok enthousiasme. “Wij proberen de beleving in ons concept te creëren door middel van onze persoonlijke benadering. Het vertrouwen dat we daarbij mogen ontvangen is bijna onvoorstelbaar”. “Ton enthousiasmeert iedereen en hij ‘ademt’ keukens’, zegt Rosan met een twinkeling in haar ogen. Zelf is Rosan druk ‘achter de schermen’ zoals ze dat zelf omschrijft. Ik ben overal inzetbaar”, lacht ze.

Eric Luyckx Eric, een oom van Rosan, is hun al vrij snel komen assisteren. Eric is de krachtige helpende hand

www.thuisinhetnieuws.nl

met een grote dosis aan ervaring. Hij neemt Ton en Rosan heel veel werk uit handen, zeker in de planning die steeds grotere en gecompliceerde vormen aanneemt. Eric is in feite de schakel tussen inkoop, verkoop en levering. Bij een lichte paniek in een van deze disciplines behoudt Eric een ongekende kalmte wat weer rust brengt in het geheel. Hij voelt zich als een ‘vis in het water’ bij Ton en Rosan. Roy Schoonderbeek Sinds 1 januari 2021 is Roy, Udenaar van geboorte en een goede vriend/collega van Ton en Rosan, in dienst als keukenadviseur. Roy is spreekwoordelijk uit hetzelfde hout gesneden als de eigenaren. Hij kent de branche van ‘haver tot gort’ en zag bij Ton en Rosan zijn nieuwe uitdaging. Zijn functieomschrijving bevat het adviseren en uitstralen van de keukenbeleving in de showroom. Maar ook behoort tot zijn taak middels acquisitie het aanboren van nieuwe bronnen zoals architecten en aannemers- in de buitendienst. Roy: ”Ik ben blij met de instap in

‘t Dorp 66 5384 MC Heesch info@hanegraafkeukens.nl 0412 - 20 28 49

ALL wel heel mooi bedrijf met alleen maar enthousiaste mensen om me heen”.

START

dit mooie team. Het geeft een ultiem gevoel van de juiste stap op het juiste moment Janette Slaats “Heesch kent mij en ik ken Heesch”, zegt Janette. Ik heb jaren bij Gemeenschaphuis de Pas gewerkt en ik heb aan fotografie (klikklak) gedaan en vanuit deze functies best een groot netwerk opgebouwd. Bij het zien van de oproep van Rosan voor een gastvrouw was haar allereerst gedachte: “Ja, dit ben ik. Zeker ook omdat ik klaar was voor een nieuwe uitdaging. We waren het snel eens en ik heb het vanaf minuut één reuze naar mijn zin. Gastvrouw, eerste aanspreekpunt, manusje van alles, vliegende kiep, rechterhand van Rosan…Titels die ik wekelijks drie dagen mag uitvoeren in een

En weer mag Ton het uitschreeuwen: “We gaan (weer) beginnen. Het geheel is, op een paar futiliteitjes na, klaar. Het grote openingsfeest is vanwege de coronabeperkingen gecanseld. “Het feestje voor onze ‘bouwers’ hebben we wel gevierd. Dat hoort zo, als dank voor hun geweldige inzet”, zegt Rosan. Op 27 en 28 november heeft ‘Heesch en omgeving’ middels de open dagen kennis kunnen maken met al het moois wat Hanegraaf te bieden heeft. De droom van Ton en Rosan is werkelijkheid geworden, misschien nog wel meer dan dat.


pagina 8

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar Hegeraat Schaijk

LEIDEKKERSBEDRIJF Zandenweg 2 5398 KD Maren-Kessel T 0412 - 479 745 www.peterpouwels.nl

Wij zoeken nieuwe collega’s! Zandstraat 24A, 5374 NB SCHAIJK Tel. 0486-462038

www.hegeraat.nl

Flexibel en in tijdelijk w Wij verzorgen: > werving en selectie > detachering > payroll service

cafe zaal visvijvers Grotestraat 8 | Oijen T. 0412-488955 T. 0412-492463

Ben jij op zoek na

Schaijksestraat 3 Reek T 0486 - 42 23 07 info@hwcbv.com

www.forellenvijversdeschutskooi.nl

Kijk voor onze vacature

www.hwcbv.com

Voor werk in de regio

Blankensteijn Hedel Blankensteijn 5, Hedel. T5,073 - 5993510 | T 06-15285267 info@verhaarbedrijfskleding.nl T 073 - 5993510 || www.verhaarbedrijfskleding.nl T 06-15285267 info@verhaarbedrijfskleding.nl Officieel dealer van Dassy werkkleding en vele andere merken www.verhaarbedrijfskleding.nl

John John van vanAar Aar

Meester Teunissenstraat 1, 5367 AV Macharen Meester Teunissenstraat 1, 5367 AV Macharen Bezoekadres: Alanenweg 14a, 5342 PV Oss Bezoekadres: Alanenweg 14a, 5342 Tel.: 0412-64 13 47PV Oss Mob.: 06-467 51 Tel.: 0412-64 13040 47 Fax: 0412-64 27040 72 Mob.: 06-467 51 E-mail: info@vanaarhoutimport.nl Fax: 0412-64 27 72 E-mail: info@vanaarhoutimport.nl

Officieel dealer van Dassy werkkleding en vele andere merken

van een compacte wasbeurt tot een complete poetsbeurt

Wenst je een gezond, gelukkig en een Manjafiek jaar! Anja van Vugt Herenengstraat 20A, 5397 BE Lith. Tel. 0412-481159 www.shiatsu-lith.nl

gespecialiseerd in o.a. lak polijsten bekleding diepstomen

Singel 1940 - 1945 318 5348 PV Oss (0412) 652563 www.HoeksCarCleaning.nl

NEDERKOORN ZEILMAKERIJ

Meubelstoffering • Klassiek en modern Een uitgebreide collectie stof en leer Scheepsstoffering • Autostoffering Ook voor reparaties!

Meubelstoffering ● Klassiek en modern ● Een uitgebreide collectie stof en leer Scheepsstoffering ● Ook stoffen geschikt voor buiten, bijvoorbeeld voor tuinmeubelen Autostoffering ● Gespecialiseerd in het bekleden van oldtimers met o.a. Connolly leer

Het maken van bootkappen, wintertenten, afdekzeilen voor speedboten, verandazeil en alle voorkomende reparaties

Ook voor reparaties!

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Molenstraat 2, 5397 EL Lith ● 0412-482357 of 06-46320771

Molenstraat 2, 5397 EL Lith 0412-482357 of 06-46320771 nederkoornstofferingen@gmail.com

Mario Nederkoorn Mob.: 06 46 32 07 71 Lithoijensedijk 46 5396 NE Lithoijen Tel. 0412 48 23 57 E-mail: nederkoornzeilmakerij@gmail.com

Oijenseweg 272 5346 JG Oss Tel: 0412-690217 www.oijensezij.nl


Kerstmis 2021

pagina 9

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Landschappen met gezellige huisjes in woonkamer

Kerstdorp als extra versiering

De tuincentra in Nederland hebben er een gewoonte van gemaakt om grote kerstdorpen te bouwen. Daar beginnen ze vaak in oktober al mee. We zien levensgrote landschappen met dorpen, velden en sneeuwgebieden. Waar treinen en auto’s doorheen rijden en skiliften daadwerkelijk omhoog en omlaag gaan.

M

aar ook thuis zien we steeds vaker kerstdorpjes de sfeer bepalen. Ne-

Kerstsong

Reindeer Rudolph the Red-Nosed e, nos y shin very a Had And if you ever saw it, ws. You could even say it glo

derlanders houden van kerstsfeer. Een kerstboom, een kerstster, buitenverlichting. Onze huizen veranderen tijdens kerst in kerstparadijzen. De bouw van kerstdorpjes is de laatste jaren in opmars. Vaak wordt voorzichtig begonnen met één gezellig huisje, gestoeld op de Engelse stijl van vroeger. Zo is het eigen dorp uit te bouwen met boompjes, auto’s, straten, trams en wat al niet meer. Heel leuk zijn de lichtjes die ’s avonds branden en de

sfeer die je hiermee creëert. De dorpjes zijn vaak kant en klaar verkrijgbaar, maar je kunt ook zelf aan de slag met bouwpakketten. De keuze is groot. Opvallend is dat de kerstdorpjes meestal niet de kerstboom vervangen, maar als een extra versiering in de kamer een plek krijgen. Het lijkt een trend

De kerstdorpjes zijn een relatief nieuwe trend.

die de komende jaren alleen maar zal groeien. En waarom ook niet?

Van Kerstmis kunnen we geen genoeg krijgen!

Muziek bepaalt sfeer tijdens kerstdagen

‘All I want for Christmas is You’ O Denneboom, Stille Nacht of Nu Zijt wellekome. De traditionele kerstliedjes kennen we allemaal. Ze zijn van alle tijden. Maar eigenlijk geldt dat ook voor wat meer eigentijdse kersthits zoals Jingle Bell Rock en All I Want for Christmas Is You.

D

e bekendste klassieker ooit gemaakt is waarschijnlijk ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’, gecomponeerd door de Oostenrijker Frans Xavier Gruber in 1818. Rond de kerst horen we dit nummer dagelijks voorbij komen. In de

Niets leuker dan samen kerstliedjes zingen

Ieder land heeft zijn eigen kersttradities

Een kus onder de mistletoe

Ieder land kent zijn eigen kersttradities. In Engeland en Amerika bestaat het bijzondere gebruik van de maretak oftewel mistletoe. Dit symbool van vriendschap wordt in huis opgehangen.

© Geurts Media

H

et vormt niet alleen een prachtige versiering, maar de mistletoe kent ook een andere traditie. Een meisje dat onder de mistletoe staat mag worden gekust door een jongen. En vice versa natuurlijk. De maretak hoort bij Kerstmis. Er gaat een lang verhaal aan vooraf. De plant wortelt niet in de grond,

maar probeert over de rug van een andere plant voet ‘aan de grond’ te krijgen. Zo groeit de maretak bijvoorbeeld op dennen, populieren en sparren. In Nederland komt de plant vooral in het zuiden voor. Aan de mistletoe werd een magische kracht toebedacht door de druïden. Dit oorspronkelijk Keltische volk leefde in het gebied tussen de Seine en de Loire in Frankrijk. Voor

de druïden was de mistletoe een heilige plant, die een rol speelde in vruchtbaarheidsrituelen. In Angelsaksische landen speelt het bijgeloof nog steeds een rol. De maretak moet vooral geluk brengen.

De traditie vertelt dat je onder de mistletoe iemand mag kussen.

kerk, tijdens de kerstmarkt of op de radio. Veel bekende artiesten brengen moderne versies uit van oudere nummers. Of schrijven een compleet nieuwe kerstsong, die soms ook weer uitgroeit tot klassieker. Wat te denken van Wham met Last Christmas, Queen met Thank God It’s Christmas en Chris Rea met Driving Home for Christmas. De absolute klassieker blijft echter nog steeds White Christmas van Bing Crosby!

Zelfs Nederlandse artiesten dragen hun steentje bij aan de kerstsfeer. De klassieker Flappie van Youp van het Hek, over het konijn dat de kerst niet haalt, blijft onverminderd populair. En de Eenzame Kerst waar André Hazes ooit zijn eerste grote hit scoorde, kennen we natuurlijk allemaal. Het blijft genieten. Muziek zorgt voor een speciale sfeer en kerstsongs wakkeren het ‘gezellige’ gevoel in de donkerste maand van het jaar extra aan.


pagina 10

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Gescheiden…. Vijf tips voor fijne feestdagen Kinderen willen hun ouders liever niet missen tijdens de ‘belangrijke feestdagen’. Dit geldt andersom natuurlijk ook. Sommige kinderen worden hier heel verdrietig en onzeker van. Toch genieten tijdens de feestdagen? Vijf tips 1. Maak tijdig goede afspraken • Waar zijn de kinderen tijdens de feestdagen? • Verdeel ook de activiteiten; Wie helpt met de surprise of gaat naar de kerstmarkt op school? 2. Leg de afspraken vast • Via mail of WhatsApp voldoet prima. 3. Creëer ook rust voor de kinderen • Een leuk, maar niet te vol programma geeft kinderen de kans om echt te genieten. Hou hier in de verdeling rekening mee. 4. Maak nieuwe tradities • Wissel bijvoorbeeld de feestdagen elk jaar af met de andere ouder. • Je kunt tradities ook invoeren buiten de feestdagen om. Bijvoorbeeld, elke woensdag frietdag, een jaarlijks uitje tijdens vader- en of moederdag. • Nieuwe kleine tradities helpt jullie kind ook bij de grote veranderingen. 5. Gun elkaar het ouderschap • Wees positief als het kind praat over zijn tijd bij de andere ouder. Dat motiveert je kind om te blijven vertellen over hoe het met hem/ haar gaat. • Als je een feestdag alleen doorbrengt, voorkom dat het kind zich schuldig voelt. Vertel dat je hem/haar zal missen maar dat je zelf ook iets leuks gaat doen. Pas dan kan je kind met een gerust hart met de andere ouder mee. Buro Mim helpt stellen vóór, tijdens en na de scheiding met en zonder kinderen. Hulp nodig omdat het ouderschap na de scheiding nog niet zo goed loopt? Aarzel niet en neem contact met me op. Prettige feestdagen en een prachtig en gezond 2022!

Miriam Ruijs

DAMPEND EN STAMPEND HET JAAR UIT Natuurcentrum De Maashorst organiseert samen met de IVN natuurgidsen een middagwandeling op maandag 27 december. Om 13.00 uur verzamelen de deelnemers bij het Natuurcentrum en trekken onder begeleiding van IVN gidsen het gebied in voor een boeiende tocht. Bij terugkomst staat er in het centrum voor iedereen een kop soep klaar. Wandel mee door de wondere wereld van de winter en sluit het jaar af met een mooie ervaring. Grote kans dat u Tauros runderen en Exmoor pony’s ontmoet, in de verte een Ree ziet staan of misschien zelfs een Vos door het hoge gras ziet sluipen. Er wordt gewandeld maar ook regelmatig stilgestaan, laarzen of wandelschoenen worden aangeraden. Na afloop van deze stevige tocht staat er in het natuurcentrum een kop dampende erwtensoep voor u klaar. Een vegetarisch alternatief is uiteraard ook mogelijk. Deze tocht is leuk en leerzaam voor jong en oud! Deelname kost € 9,95 voor volwassenen en € 7,50 voor kinderen tot 16 jaar. De wandeling neemt ca. 2,5 uur in beslag. Informatie is te vinden op https://www.natuurcentrumdemaashorst.nl Via deze website kan men reserveren tot uiterlijk 16.00 uur op vrijdagmiddag 24 december.

WINTERWANDELTOCHT BERNHEZE AFGELAST Tussen Kerst en Oudjaar lekker wandelen in de natuur. Voor veel Bernhezenaren en deelnemers uit de wijde omgeving is de jaarlijkse “Winterwandeltocht Bernheze” met diverse afstanden een gezellige traditie en je raakt er ook nog je kerstkilo’s mee kwijt. Echter, ook dit jaar vinden de organisatoren (Scouting Mira Ceti uit Nistelrode en de Meierijsche Museumboerderij uit Heeswijk-Dinther) het onverantwoord om dit prachtige evenement door te laten gaan. Vanwege de nog steeds voortdurende Corona-pandemie en de daarvoor geldende maatregelen, is het risico op besmetting voor de vele deelnemers en de tientallen vrijwilligers simpelweg te groot.

Buro Mim - Mediation met perspectief MFN Register Mediator en ICR erkend kindercoach

Raadhuislaan 2a, 5341 GM OSS 06-13696864 miriam@buromim.nl www.buromim.nl

HEESCH

0412 - 452444

HARDGLAZEN DEUREN EN PUIEN GLAS SCHADE?

24 uur per dag, 7 dagen in de week staat onze glasherstel service voor u klaar.


pagina 11

www.thuisinhetnieuws.nl

K&H DECORATIES Welkom bij K&H Decoraties, de UNIEKSTE landelijke lifestyle winkel van Nederland op het gebied van koeienhuid en landelijke woonaccessoires. Wij importeren sinds kort onze eigen containers met producten van Teakhout en Driftwood maar zijn nu ook bezig om unieke houten items erbij te gaan importeren. Nieuwsgierig geworden naar onze landelijke lifestyle winkel? Loop dan eens een keer binnen om deze landelijke sfeer zelf te ervaren. We hebben geen webshop maar zijn alleen een fysieke winkel.

We zijn geopend op: Vrijdag

10.00-17.00

Zaterdag 10.00-17.00 Zondag

12.00-17.00

Dorpsplein 3a te Geffen Voor meer info zie onze website www.koeienhuiden-decoraties.nl Tel. 06-15399993 tussen 9.00-17.00 uur.

DORPSPLEIN 3A, 5386 CL GEFFEN · WWW.KOEIENHUIDEN-DECORATIES.NL

ALL


pagina 12

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC/H

Vanaf de start van het nieuwe jaar begint er een ‘nieuw leven’ voor de Lithse huisarts Paul Wijnhoven. Hij gaat, samen met zijn vrouw Arna, genieten van het pensioen. De komende weken staan in het teken van de laatste loodjes en afscheid nemen. Een receptie kan (vanwege de coronamaatregelen) niet doorgaan, maar een afscheidsinterview mag natuurlijk niet ontbreken. Uw verslaggever van de Lither Courant ging er voor langs bij de aimabele dokter.

Door Mark van der Donk

AFSCHEID VAN LITHSE HUISARTS WIJNHOVEN In de praktijk aan huis, in de Wilhelminastraat, is de ontvangst hartelijk. De huisarts vertelt meteen het spijtig te vinden dat de afscheidsreceptie, die gepland stond in De Snoeck, niet kan doorgaan. “Het is jammer, maar we moeten het in deze situatie simpelweg niet willen”, zegt hij. Met meer plezier vertelt hij over zijn beginjaren: “Ik ben 28 jaar geleden hier in de praktijk terechtgekomen. Daarvoor heb ik geneeskunde gestudeerd in Nijmegen en de tropenopleiding gedaan. Ik was 4 jaar werkzaam in Kenia en sprak daar Swahili, waar ik een taalcursus voor had gedaan, om de lokale bevolking te kunnen begrijpen.” Het werd gevolgd door een jaar Schotland. “Waar ik de huisartsenopleiding volgde aan het meer van Loch Ness. Je kunt slechtere plekken bedenken. Toen ik interne geneeskunde ging studeren in Boxmeer, ging ik halve dagen daar werken en halve dagen in Lith, bij dokter Wielders. Van hem nam ik al snel de praktijk over.” In het begin ging het er nog heel anders aan toe dan tegenwoordig, zo weet dokter Wijnhoven goed duidelijk te maken: “Alles is inmiddels gedigitaliseerd, er wordt meer gespecificeerd gewerkt en er is veel meer personeel. Destijds waren er ’s morgens twee assistenten en ’s middags eentje. Nu zijn dat er permanent drie. De praktijk is professioneler geworden, veranderd naar een heel bedrijf, met gespecialiseerde taken. We beschikken

bijvoorbeeld over een praktijkmanager en hebben zelfs een eigen psycholoog.”

SPIN IN HET WEB

Hoe anders was het voorheen, waarin zijn eigen vrouw veel van die functies zelf invulde. “Zij is al die tijd echt de spin in het web geweest”, geeft de huisarts zijn eega alle credits. “Arna was officieel praktijkondersteuner van de huisarts, maar eigenlijk veel meer dan dat. Van oorsprong is ze docente psychiatrische verpleegkunde en door de jaren heen heeft ze zichzelf allerlei andere taken eigen gemaakt. Het zegt genoeg dat ze de afgelopen tijd zowel een nieuwe praktijkondersteuner, als een praktijkmanager én een doktersassistent heeft opgeleid.” Zelf was de huisarts ook jarenlang opleider. “Ik denk een jaar of 8, steeds drie maanden, dus er hebben 24 coassistenten meegelopen. Dat heb ik altijd met veel plezier gedaan. Als je een veilige opleidingsomgeving creëert, wordt dat hoog gewaardeerd.” Het leidde vorig jaar tot de titel ‘opleider van het jaar’, die Wijnhoven vanuit de Radboud Universiteit in ontvangst mocht nemen. Hij vertelt er met gepaste trots over: “Ik heb alle coassistenten altijd positief benaderd, overal mee laten kijken. Laten zien hoe mooi en divers het vak is. Op die manier leerden ze het begrijpen en waarderen. Ik zei altijd maar zo: na drie maanden hoeven ze

echt niet als huisarts naar buiten te lopen. Daar is de huisartsenopleiding voor. Maar als je ze verantwoordelijkheid geeft, pakken ze het op en leren ze er het meest van.”

BIJZONDERE RELATIE

Terugkijkend naar bijna drie decennia als huisarts in Lith, zijn vooral de bevallingen dokter Wijnhoven bijgebleven. “Die deed ik de eerste vijf jaar nog zelf, daarna werd het overgenomen door gespecialiseerde verloskundigen. Ik schat dat ik zo’n 40 kinderen ter wereld heb geholpen. Dat blijft een bijzonder moment en zorgt daarna voor een bijzondere relatie met de ouders.” De overlijdens maken ook nog altijd indruk. “Daar heb ik ook altijd mijn ziel ingelegd. Mooi is overigens ook dat ik degenen die ik ter wereld heb geholpen, nu hun eigen kinderen naar de basisschool zie brengen.” De eerste tien jaar in Lith waren best zwaar, geeft de oorspronkelijk uit Beek-Ubbergen afkomstige dokter toe: “Door het ontstaan van de huisartsenpost werd mijn dienst op een gegeven moment gelukkig beperkt. Voorheen werden we regelmatig uit ons bed gebeld. Het werk is er een stuk lichter en leuker door geworden.”

PATIËNTENOVERLEG AAN KEUKENTAFEL

Opvallend is het medische gehalte van het gezin Wijnhoven. Vader en moeder zijn niet

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 13

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC/H

alleen haast vergroeid met de praktijk, ook beide dochters én een schoonzoon zijn in dezelfde tak van sport gerold. “De jongste was doktersassistente en is sinds kort begonnen als praktijkmanager, de oudste is psychotherapeut. En mijn schoonzoon is ook nog neuroloog in opleiding. We bellen elkaar soms om te sparren over bepaalde zaken.” Ook in het woonhuis, direct achter de praktijk, gaat het regelmatig over bepaalde vraagstukken en patiënten. “Het patiëntenoverleg gaat, gewoon aan de keukentafel, tot na het avondeten door”, lacht Wijnhoven, als hij ons door de deur achter zijn bureau heeft geleid en we via een kort trapje in de gezellige, volle woonkeuken terechtkomen. “Mensen vragen me wel eens of ik mijn werk wel kan loslaten. Maar zo heb ik dat nooit gevoeld. Ik vindt het geweldig, zou het echt niet anders hebben gewild.” Na de jaarwisseling wordt het afkicken voor de familie Wijnhoven, die de praktijk overgenomen ziet worden door collega Felix Postma. “Alle 3500 patiënten en ook de apotheek verhuizen naar hen. Ze maken er, met in totaal vier huisartsen, een groepspraktijk van. Het pand aan het Antoon Coolenplein gaat tegen de vlakte en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Tijdelijk nemen ze hun intrek in onze praktijk aan de Wilhelminastraat.”

JAGEN EN JAZZEN

Voor Wijnhoven komt er alle tijd en ruimte om nog meer van zijn hobby’s te gaan genieten. “De mensen weten wel dat ik enorm graag de polder in ga om te jagen”, vertelt hij. “Op hazen, eenden en net wat er voorbij komt. We gaan ook regelmatig naar Duitsland, jagen op groot wild. Schadebestrijding van wilde zwijnen. Verder blijf ik muziek maken. Vanaf mijn studententijd heb ik twaalf jaar lang een eigen jazzband gehad, waarmee we wekelijks optraden in heel Nederland. Tegenwoordig ben ik nog slagwerker in twee jazzbands. Wel een stuk minder fanatiek, gewoon voor de lol met leeftijdsgenoten. Wat ik ook weer op wil gaan pakken is etsen en tekenen, kunst maken. Ik golf ook graag. Dat deed ik tot voor kort wekelijks met collega’s, voor de broodnodige lichaamsbeweging.” Nu hij inmiddels 66 levensjaren telt, is de dokter van plan de rest van zijn leven in Lith te blijven wonen. “Ik woon hier met veel plezier en ben er inmiddels volledig geworteld. Ook nu we onder de gemeente Oss vallen, is Lith nog echt een dorp. Natuurlijk is de specifieke eigenheid wat minder geworden, aangezien er mensen van buitenaf bij zijn gekomen. Maar daar zal mijn voorganger ook mee te maken hebben gehad. Ik heb me de typische Lithse uitdrukkingen inmiddels ook goed eigen gemaakt. Welke ik bedoel? ‘Ik ben over d’n durpel gestulpt’, ‘ik voel me aarig’ of ‘ik heb de hele nacht liggen joenkeren’ bijvoorbeeld. Nee, ik heb echt geen seconde spijt gehad van mijn vestigen in Lith. En ja, zoals zij mij zullen missen, zal ik ook mijn patiënten gaan missen. Met name de intensieve contacten. Ze hebben me toch al die jaren betrokken in hun problemen. Soms lichte, soms ingrijpende, maar het was heel mooi om daar iets in te kunnen betekenen.”

ELITE

ECHO

Met de beste service in huis kunnen wij uw tuinmachine weer in topconditie brengen! Breng nu uw tuinmachine voor een onderhoudsbeurt. U kunt ons ook bellen voor het halen en brengen van uw machines.

MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

STIGA

Kruisstraat 39A 5249 PB Rosmalen T. 073-5212378 M. 0650862258 www.peijnenburgmachines.nl info@peijnenburgmachines.nl

WANDELKAART LITHOIJEN Lithoijen heeft mooie dorpspaden en veel bezienswaardigheden. Dit alles is door Frans Heeren in een boekwerkje vastgelegd. Daarin zijn twee wandelroutes opgenomen met uitleg over de 32 bezienswaardigheden die de wandelaars op hun tocht door Lithoijen tegenkomen. De totale route is 9 km lang en bestaat uit twee delen van elk 4,5 km. Beide routes beginnen en eindigen in het centrum van Lithoijen op het Prelaat van den Bergplein en nemen elk ongeveer 1 uur in beslag. Het boekje bevat 26 pagina’s met in het midden een plattegrond waarop de twee routes staan aangegeven. Bij iedere bezienswaardigheid is een foto en een koste beschrijving geplaatst. Hierin wordt de geschiedenis van Lithoijen verteld.Verder bevat het boekje een gedicht van oud-Lithoijenaar Pieter de Laat. Het boekje is voor €3,50 te koop bij Het Oude Raadhuis (Prelaat van den Bergplein) in Lithoijen en bij TIO (Toeristisch Informatiecentrum Oss Kruisstraat 18).


pagina 14

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

DORPSRAAD BERGHEM

is onderdeel van de binnengemeentelijke democratie. Een bestuursvorm van de gemeente Oss waarmee burgers gelegenheid krijgen zelf en met elkaar invulling te geven en zorg te vragen voor eigen ruimtelijke en sociale omgeving. Dus burgerparticipatie, beleid om burgers zoveel mogelijk te betrekken bij besluitvormingsprocessen van het gemeente-bestuur. Doel van van de dorpsraad het bewaken, in stand houden en zo mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in de het dorp. Taak Dorpsraad is zich gevraagd en ongevraagd bezig te houden met zaken die het eigen territoriale gebied van Berghem aangaan. De dorpsraad wordt betrokken bij de eerste planvorming van zaken als leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel welzijn, beheer en inrichting van de openbare ruimte. Ook heeft de dorpsraad een signalerende, adviserende en verwijzende rol tussen het College en inwoners van het dorp.

NIEUWS UIT DE OPENBARE VERGADERING VAN DINSDAG 9 NOVEMBER 2021

Veiligheid en overlast Volgens Dorine Louwers, wijkagent in Berghem zijn de eerste 10 maanden de veiligheidscijfers in Berghem gunstig. Er heeft slechts een gering aantal woninginbraken en fietsdiefstallen plaatsgevonden. Wel waren er veel meldingen van overlast, zoals geluidsoverlast van feestjes, overlast door jeugd in bij jongeren ontmoetingsplekken, vuurwerkoverlast en burenruzies. Een bewoner vraagt of er preventief iets aan gedaan kan worden. Wijkagent geeft aan dat dit niet gemakkelijk is. Wel is men volop in gesprek met de jeugd. Buurtpreventie Wijkcoördinator Judith Swinkels geeft een toelichting op de actie buurtpreventie. Dit loopt al heel goed dankzij een groep enthousiaste vrijwilligers. De gemeente zet een nieuw traject op om het stapsgewijs verder te professionaliseren. Zo komt er een basisopleiding en krijgen vrijwilligers kleding. Ook zullen whatsapp-groepen opgezet worden. Veiligheid en preventie blijven vaste punten op de agenda van van de dorpsraad. Toekomstige zwembad in Berghem In 2017 is besloten het huidige Golfbad in Oss te vervangen door op een andere plekeen geheel nieuw eigentijds zwembad te bouwen. Na onderzoek is de locatie aan de Osseweg te Berghem als beste uit de bus gekomen. Het zwembad neemt 2 hectare in beslag. De bestemmingsplanprocedure is nog niet gestart. Wel is er een natuuronderzoek uitgevoerd, waar een wezel-hol is ontdekt waarom het onderzoek uitgebreid moetworden. Het bodemonderzoek heeftgeen vervuiling aangetroffen. In verband met archeologisch onderzoek is begonnen met het graven van proefsleuven.

Voorbereiding Het komend jaar staan op de planning: de voorbereiding op het definitieve ontwerp, de aanbesteding en de bestemmingsplanprocedure met omgevingsdialoog. Het is de bedoeling in 2023 de bouw te beginnen. De bedoeling is het zwembad in 2024 in gebruik te kunnen nemen. Belanghebbenden Belanghebbenden zullen worden betrokken bij de gebiedsontwikkeling, verkeersveiligheid en ontsluiting, bestemmingsplan met omgevingsdialoog. Hiervoor zijn de volgende communicatiemogelijkheden in gang gezet. Nieuwsbrief. De gemeente brengt minimaal één keer per half jaar een nieuwsbrief uit. Daarvoor kan iedereen zich aanmelden via de website: www.oss.nl/zwembadvandetoekomst. Overleg. iedere maand is er overleg tussen gemeente en dorpsraad. Onderwerp van gesprek is behalve het zwembad, ook wat er daarnaast komt. De dorpsraad wordt bij dit overleg vertegenwoordigd door de 2 leden van de dorpsraad, Harmen Snoeijs en Frank Dappers. Zij zijn aanspreekpunt voor Berghem. Omwonenden. Maandelijks gesprek tussen de omwonenden en de dorpsraad. Vragen/zorgen. De voorzitter van de dorpsraad roept iedereen op om als er vragen/ zorgen zijn, deze kenbaar te maken via het e-mailadres van de dorpsraad: info@dorpsraadberghem.nl. De dorpsraad zal dan, is samenspraak met de gemeente,er voor zorgen dat er een reactie komt.

Beste inwoners van Berghem, Het jaar 2021 is bijna voorbij. Voor het tweede jaar op rij heeft het coronavirus ons stevig in de houdgreep. Fysieke bijeenkomsten werden afgelast, elkaar ontmoeten via Teams of Zoom werd gewoon. Overheidsmaatregelen die genomen zijn, hebben er niet voor kunnen zorgen dat wij de bewegingsvrijheid die we hadden, terug hebben gekregen. Wederom heeft dit virus slachtoffers gemaakt en verdriet gebracht bij velen. Toch heb ik het idee dat de afgelopen periode ook positieve dingen heeft gebracht. Er wordt meer rekening gehouden met elkaar. Misschien leidt dit er wel toe dat de “IK” maatschappij omgezet wordt naar een “WIJ” omgeving. Nu we onderweg zijn naar het einde van dit jaar, proberen we allemaal wat minder bezig te zijn met corona maar ons meer te verheugen op het vieren van Sinterklaas (net voorbij), Kerstmis en de jaarwisseling. Namens de Dorpsraad wens ik jullie allemaal een gezegend en gezellig kerstfeest toe en een gezond en gelukkig 2022! Ad Verhagen, Voorzitter

Meent u vragen te hebben over de leefomgeving in Berghem of over een van de onderwerpen hierboven uiteengezet, neem dan gerust contact op met leden van de Dorpsraad. De Dorpsraad is bereikbaar per mail: dorpsraad@berghem.nl Telefonische gegevens zijn te vinden op de website van de Dorpsraad: www.dorpsraadberghem.nl


pagina 15

www.thuisinhetnieuws.nl

BERGHEM ZOEKT LEDEN VOOR DE DORPSRAAD

Een keer in de vier jaar vinden in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022. Op datzelfde moment loopt ook de termijn van dorpsraad af. Daarom is de dorpsraad is op zoek naar actieve en enthousiaste leden voor de volgende termijn. Wil je je aanmelden als dorpsraadslid? Neem dan vóór 1 januari 2022 contact op met de wijkcoördinator: Judith Swinkels, telefoon 14 0412 of mail naar j.swinkels@oss.nl. Leden van de dorpsraad kunnen de komende jaren meedoen om het mooie dorp Berghem te vertegenwoordigen bij het gemeentebestuur van de gemeente Oss. Voor Berghem staan veel nieuwe activiteiten op stapel die voor de Berghse inwoners van groot belang zijn, zoals de toekomst van het motorcrossterrein, de nieuwe poort Herperduin bij het Hoessenbosch theater en het nieuw te bouwen zwembad. Allemaal activiteiten waarbij het van essentieel belang is dat leden van de Dorpsraad er bij betrokken blijven om de belangen van de inwoners van Berghem te behartigen.

BC

KNIPPING

Berghem

Voor al uw: • Grondwerk • Straatwerk • Sloopwerk • Aanleg van riolering Ook voor advies over deze werkzaamheden kunt u contact met ons opnemen.

✆ Bert 06-53717281

Mike 06-10791468

Computerproblemen…en dan? Voor vakkundige hulp snel naar;

OPENBARE VERGADERINGEN DORPSRAAD

Omdat de corona beperkingen het de laatste 2 maanden toelieten heeft de dorpsraad in oktober en november weer haar maandelijkse openbare vergaderingen kunnen houden. In hoeverre dat de komende maanden ook het geval zal zijn is volledig afhankelijk van de ontwikkeling van de coronacrisis. Dat neemt niet weg dat we als dorpsraad een planning voor het jaar 2022 hebben gemaakt. De eerst volgende openbare vergadering van de Dorpsraad Berghem is dinsdag 1 februari 2022

“DeComputerMan” Ook hét adres voor uw nieuwe Computer, Notebook, Tablet en meer…

ADVIES SERVICE ONDERHOUD HARDWARE SOFTWARE NETWERKEN WEBSITES WEBSIT

Website bouwen en onderhouden? Wij regelen het voor u!

Marrn Luther Kingstraat 41 | 5351 GG Berghem T:0412-405587 | E:info@dcmweb.nl | www.dcmweb.nl

Alle vergaderingen in 2022 zijn op dinsdag en beginnen om 19.30 uur in een zaal in de Berchplaets 15 maart - 19 april - 7 juni - 19 juli - 6 september 25 oktober - 6 december. Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur in een zaal in de Berchplaets

Voor nieuwbouw, verbouw of onderhoud

DE BÈRGSE KWIS VOORLOPIG GECANCELD De organisatie van De Bèrgse Kwis heeft een lastig besluit genomen: ook dit jaar gaat de dorpskwis van Berghem niet door op 28 december. Maar helemaal gecanceld is de kwis niet. De organisatie werkt er achter de schermen hard aan om De Bèrgse Kwis te verzetten naar 16 april 2022. “Het voelt niet goed om de kwis met de huidige lockdownmaatregelen door te zetten. Op dit moment is er te veel onzeker en willen we ieders gezondheid voorop stellen. Gezien de huidige besmettingen op scholen, verschuiven we ook De Bèrgse Kinderkwis. De twee kwissen zijn dan – net als nu de bedoeling was op dezelfde dag, in de middag en de avond”, laat de organisatie weten. Zij hoopt dat de situatie in het voorjaar van 2022 weer wat stabieler is en de kwis dan wél veilig door kan gaan. Teams die zich al hebben ingeschreven ontvangen bericht en zijn - als ze dat willen - automatisch ngeschreven voor de voorjaarseditie.

Wij leveren kwaliteit op maat, snel, vakkundig en traditioneel gebouwd. U kunt bij ons terecht voor restauratie, renovatie en woningbouw. Ook voor kleinere werken zoals aanbouwen, verbouwen of een dakkapel.

Voor meer informatie of een afspraak: tel. 0412-403123 / 0412-625979 of 06-22378475 / 06-51134063 info@bouwbedrijfvandebergvanerp.nl www.bouwbedrijfvandebergvanerp.nl


van Zandvoort

pagina 16

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC/H

meer dan Bandenservice ACCU’S - TREKHAKEN - SCHOKBREKERS - UITLATEN UITLIJNEN - BALANCEREN - REMMENSERVICE Kilometer certificaat

voor prachtig schilderwerk

Een autobedrijf registreert de kilometergegevens iedere keer dat een auto in een autobedrijf komt voor bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt of Algemene Periodieke Keuring. Deze gegevens worden opgeslagen in een databestand en kunnen worden opgevraagd door alle deelnemende autobedrijven. Wees extra alert bij een onlogische tellerstand en check vooraf de kilometerstand zodat je niet op draait voor tellerfraude.

Glasschade • Waterschade • Brandschade Spuitwerk • Houtrot APK-keuring

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring. Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto beoordeeld op verkeersveiligheid, milieu en registratie.

Frank vd HEUVEL | Berghem | tel 0614313957

van Zandvoort Zomer-check

Voorkom vervelende verrassingen wanneer je op vakantie gaat. Controleer je auto op alle onderdelen die belangrijk zijn voor een lange rit.

meer dan Bandenservice Winter-check

Als je van plan bent in de winter op vakantie te gaan is een wintercheck erg belangrijk als het om veiligheid gaat. Op deze manier ben je goed voorbereid op gladheid en sneeuw.

Banden (controle) - SCHOKBREKERS - UITLATEN ACCU’S - TREKHAKEN is belangrijk, gelijkmatig U I T LBanden I J N Ewisselen N - BA L A N C Eomdat R E Njouw - Rbanden E M Mniet EN S E R V Islijten. CE

Zomerbanden en winterbanden zijn ontwikkeld om je maximale verkeersveiligheid te bieden tijdens de seizoenen. Ga veilig op weg en wissel op tijd je banden. certificaat Kilometer Een autobedrijf registreert de kilometergegevens iedere keer dat een auto Nummerbord vastzetten in een autobedrijf komt voor bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt of Algemene Met speciale schroeven, alleen met gecertificeerd kunnen Periodieke Keuring. Dezedie gegevens worden opgeslagengereedschap in een databestand worden bevestigd, worden jouwdoor kentekenplaten vastgezet. Op deze manier en kunnen worden opgevraagd alle deelnemende autobedrijven. Wees voorkom diefstal. extra alertjebij een onlogische tellerstand en check vooraf de kilometerstand zodat je niet op draait voor tellerfraude.

APK-keuring Broekstraat 2a - Berghem - 0412-403038 - vanzandvoortbanden.nl

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring. Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto beoordeeld op verkeersveiligheid, milieu en registratie.

Bezorging van

geadresseerde (regionale)

post

Huis aan huis verspreiding van uw drukwerk in: Lith, Lithoijen, Teeffelen, Oijen, Maren-Kessel en 't Wild, Megen, Haren en Macharen. Contact en informatie: Adres: Stuwstraat 4a, 5396 PK Lithoijen. Mobiel: 06-201 782 12 | Tel: 0412-481 974 info@demanbezorgenbestel.nl

www.demanbezorgenbestel.nl

Zomer-check

Voorkom vervelende verrassingen wanneer je op vakantie gaat. Controleer je auto op alle onderdelen die belangrijk zijn voor een lange rit.

Winter-check

Als je van plan bent in de winter op vakantie te gaan is een wintercheck erg belangrijk als het om veiligheid gaat. Op deze manier ben je goed voorbereid op gladheid en sneeuw.

Banden (controle)

Banden wisselen is belangrijk, omdat jouw banden niet gelijkmatig slijten. Zomerbanden en winterbanden zijn ontwikkeld om je maximale verkeersveiligheid te bieden tijdens de seizoenen. Ga veilig op weg en wissel op tijd je banden.

Nummerbord vastzetten

Met speciale schroeven, die alleen met gecertificeerd gereedschap kunnen worden bevestigd, worden jouw kentekenplaten vastgezet. Op deze manier voorkom je diefstal.

Broekstraat 2a - Berghem - 0412-403038 - vanzandvoortbanden.nl

Wij wensen iedereen fijne feestdagen & een gelukkig nieuwjaar Team Sportschool Lith Sportschool Lith Het Wargaren 44, 5397 GN Lith | 0412-480388 info@sportschoollith.nl | www.sportschoollith.nl


pagina 17

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC/H

BERGSE GERIE SCHRIJFT AVONTUURLIJK JEUGDBOEK ‘GAAS’ Dat zijn allereerste werk zó goed zou worden ontvangen, dat had Gerie Rikken nooit durven dromen. Nog maar anderhalf jaar geleden ontsproot hem het idee om een jeugdboek te gaan schrijven. Inmiddels is het op de markt en krijgt de 58-jarige grafisch technoloog lovende reacties. “De verhaallijn voor het vervolg heb ik al in mijn hoofd en gaat er zeker komen.” Door Mark van der Donk Gerie Rikken is opgegroeid in Oss, maar woont al zo’n dertig jaar in Berghem. Hij schreef en regisseerde zes jaar lang de musicals voor basisschool De Fonkeling. “Toen mijn oudste de school ging verlaten, had ik het idee dat de jaarlijkse musical wel iets anders aangepakt kon worden. Er gaan steeds drie klassen van school, dus moeten ruim 80 een rol krijgen. Ik ben gestart met drie verhaallijnen, die in elkaar verweven waren, maar wel een gemeenschappelijk moraal hadden. We hebben het echt naar een hoger platform getrokken, ook met decors en effecten.” De Berchplaets zat tot Geries trots altijd overvol. “Het was echt een groot succes. We hadden ieder jaar vijf voorstellingen, waarvoor we door de grote belangstelling kaarten moesten verkopen. En die waren stuk voor stuk allemaal uitverkocht.” In 6 jaar tijd schreef hij voor wel 500 leerlingen een rol. “Ik vond het fantastisch, maar letterlijk al mijn vakantiedagen gingen eraan op. Ik ben er daarom mee gestopt, maar het schrijven had ik inmiddels te pakken.”

GOOGLE

Vlak na de laatste voorstelling die hij met de kinderen deed, nu zo’n anderhalf jaar gele-

den, kreeg Gerie het idee om een jeugdboek te gaan schrijven. “Toen alle lijntjes van het verhaal in mijn hoofd kloppend waren, ben ik eraan begonnen. In eerste instantie gewoon puur voor mezelf. Het schrijven duurde een klein jaar en nadat kinderen van mijn collega’s het verhaal hadden gelezen, ben ik wat gaan corrigeren. Hier en daar heb ik wat andere bewoordingen gebruikt, zodat de doelgroep het beter begreep.” Omdat het verhaal van ‘Gaas’ zó goed wordt ontvangen, besluit Gerie de stoute schoenen aan te trekken en een uitgever aan te schrijven. “Ik heb een paar hoofdstukken gestuurd, gewoon naar de eerste de beste die ik onder ‘uitgever jeugdboeken’ tegenkwam op Google”, lacht hij. Tot zijn verbazing en trots reageerde de Haagse uitgever al net zo enthousiast. “Er werd me binnen een week een contract aangeboden, ik stond er echt van te kijken. In eerste instantie werden er 500 boeken gedrukt, 405 pagina’s en uitgevoerd met een hardcover. Ik heb zelf de omslag ontworpen en gemaakt. Veel mensen vragen me wie de jongen daarop is, maar ik kan ze uit de droom helpen: het is een samengesteld portret, uit het gezicht van drie verschillende kinderen.”

FANTASIEWERELD

Het boek kwam onlangs uit en direct werd duidelijk dat een herdruk nodig was. “Nu zijn er weer 500 gedrukt. Benieuwd waar dit gaat eindigen”, zegt Gerie, die zijn boek omschrijft als een ouderwets jeugdavontuur, wat zich afspeelt in deze tijd. “De hoofdpersoon is Niek, een 11-jarige jongen. Een dagdromer, een beetje een buitenbeentje, die gepest wordt en half in zijn eigen fantasiewereld leeft. Drie fantasiewezentjes - zijn slimme, onzekere en vrolijke ik - adviseren hem in alles wat hij doet.” Hoewel Gerie zeker geen Niek is, speelt het verhaal zich wel af in de buurt waar hij zelf is opgegroeid. “In de Ruwaardstraat in Oss. Bij het voormalige ziekenhuis, waarachter een groot park lag, waar hekken omheen ston-

den en we absoluut niet mochten komen. Daar zijn we vroeger regelmatig geweest en hebben we veel beleefd.” Gerie denkt dat het verhaal dicht bij de lezer staat: “Het gaat over pesten, eenzaamheid en het verliezen van een dierbare. Maar het is juist níet zwaar, want Niek gaat overal, door zijn fantasie, een stuk luchtiger mee om.”

SUBTIELE VERWIJZINGEN

De smaak te pakken, zo kunnen we het wel noemen. Want Gerie is op dit moment alweer bezig met een tweede boek, een kerstverhaal dat in de loop van volgend jaar moet uitkomen. “Ik noem het ‘Een Kerstmis Karel’, naar ‘A Christmas Carol’. Het gaat niet over Scrooge, maar over een kat die de tiran is van de buurt. Voor de oudere lezers staan er wel subtiele verwijzingen, knipogen in naar de hoofdpersoon van het beroemde boek van Charles Dickens.” Gerie moet altijd eerst het boek helemaal in zijn hoofd hebben, voordat hij er aan begint, zo vertelt hij. “Als de grafische poster helemaal af is, ga ik de scenes precies zo beschrijven zoals ik ze in mijn hoofd zie.” De verhaallijn voor het vervolg van ‘Gaas’ zit daar ook alweer in. “Dat gaat er, als het kerstverhaal af is, ook zeker komen. Ik vind het geweldig om voor deze doelgroep te schrijven. Een interessante leeftijd, kinderen uit groep 8. Tijdens de musicals heb ik er heel wat uit zijn of haar schulp zien kruipen.” ‘Gaas’ is verkrijgbaar via alle webwinkels en ligt in de schappen bij de Albert Heijn in Berghem. Wellicht volgen later andere boekhandels.


pagina 18

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

TIJD VOOR ONT-MOETEN WOORDZOEKERS

Op zaterdag 18 december aanstaande is het zover. Dan vindt ’s middags om 14.00 uur in het Cultureel Centrum De Snoeck in Lith de finale plaats van de 25e jaarlijkse strijd om het mooiste Brabantse Kerstgedicht. Tijdens het evenement “Ravenstein bij kaarslicht” werd de Brabantse kerstgedichtenwedstrijd in samenwerking met Omroep Brabant al in 1996 voor de eerste keer georganiseerd. Van 2006 t/m 2018 vond dezelfde wedstrijd plaats in Boxmeer. In 2021 wordt dit evenement voor de derde keer georganiseerd in Lith. Annette Raemaekers, Nelly Verschuur en Noud Bongers hebben het stokje nagenoeg ongewijzigd overgenomen van Mientje Wever en Karel Thijssen uit Boxmeer. Brabantse amateurdichters/ schrijvers worden elk jaar uitgenodigd om een Brabants kerstgedicht te schrijven. Het gedicht moet, zoals al 25 jaar gebruikelijk is, geschreven worden in het dialect van de eigen streek of plaats. Uit de vele inzendingen kiest een deskundige jury twintig gedichten die op 18 december aan de finale om het mooiste Brabantse kerstgedicht 2021 in Lith mogen deelnemen en hun gedicht live mogen voorlezen. Uit de 20 gedichten van de finalisten kiest de jury de drie prijswinnaars. We zijn er trots op dat we ook dit jaar weer zoveel dichters uit geheel Brabant in Lith mogen ontvangen. Dit project is al 25 jaar uniek in Brabant. Geen wonder dat deze wedstrijd zo’n geweldige steun van provincie Brabant en de gemeente Oss en de plaatselijke middenstand ontvangt. Op naar de volgende 25 jaar! De 25e finale wordt ondanks de corona toch een zeer speciale editie! Speciaal voor het jubileum stelt de gemeente Oss stelt de eerste drie prijzen beschikbaar. De internationale kunstenaar Olav Slingerland uit Lith heeft de op dracht gekregen om een logo voor de wedstrijd te ontwerpen en maakte aan de hand daarvan ook dit jaar drie (1e, 2e en 3e prijs) prachtige schalen. De schalen op de bijgaande foto worden dit jaar uitgereikt door burgemeester Wobine Buijs-Gloudemans.DAan de 20 deelnemers aan de finale wordt na de wedstrijd een speciale herinnering van de 25e editie aangeboden. De muzikale omlijsting wordt deze middag verzorgd door Hein Augustijn. Hein is een nieuw jong Brabants talent dat enkele liedjes van zijn nieuwe cd zal laten horen. Zaterdag 18 december a.s. – 14.00 uur – Cultureel Centrum De Snoeck, Markplein 24 te Lith. In verband met de corona is er dus dit jaar jammer genoeg alleen toegang voor de 20 deelnemers met partners. Meer informatie of vragen Noud Bongers 06-10108393 of Annette Raemaekers 0412-482374 mail: kerstgedichtenlith@gmail.com

Inmiddels is Andries ook komen kijken en Huib vertelt hem zijn verhaal en eindigt met: “Verdwaald is het tot hier, ik zal ze nu goed door de vingers zien”. Andries knikt begrijpend en probeert zijn reactie te verwoorden. Anna en ik hebben weer oogcontact. Dat wat ons nu boven het hoofd hangt, wordt ons te veel. Ik zie dat de impact van de twee staande heren haar nog meer aan het huilen maakt. Met een dubbel gevoel neem ik daarom afscheid van Anna en vertrek met de twee mannen naar de binnentuin met zitjes. Daar staan we dan. Op een rijtje. Met een ukelele, een koffer en een paar knikkebollende medebewoners als publiek. In dit stille moment kijk ik vragend links en rechts van mij. Andries en Huib grinniken wat en halen hun schouders op. Andries weet mij uiteindelijk voor ‘wat zingen’ over te halen en Huib laat swingend zien hoe dat zou kunnen klinken. Ik laat een akkoord klinken voor het lied, maar bemerk dat ik er geen woorden voor heb. Na een kleine zoektocht in de ruimte vind ik mijn redding in de leesmand bij een van de banken. De woordzoeker blijkt een schat aan inspiratie te bevatten. Het wordt een uitbundig zangstuk over onder andere etiquette, een heggenschaar, krijgsgewoel en een blaaskapel. Het publiek zit roerloos op hun plek. Lachend schudden Huib en Andries hun hoofden en in hun eigen taal en gebaren weten zij mij tot gek te verklaren. Ondanks dat, knikken en buigen wij voldaan naar wie het zien wil en naar elkaar. Wie zoekt zal vinden.

Jacoline Goossen is miMakker. Zij neemt de tijd voor een speciale manier van aandacht geven en contact maken met mensen in zorgsituaties. Zij schrijft over haar ervaringen als clown Laloo. Laloo weet met haar onbevangenheid en een neus voor mogelijkheden, spel en humor, een weg te vinden naar het hart van mensen en wat hen bezig houdt in het moment. www.beleefidee.nl

Foto Clicking Images

FINALE 25E SCHRIJFWEDSTRIJD ‘HET MOOISTE BRABANTSE KERSTGEDICHT’

Er ploft een ukelele koffer op het kleine tafeltje in de huiskamer. De verdrietige medebewoner en ik hadden hem niet zien aankomen. Verwonderd schakel ik even naar Huib, die kennelijk de link heeft gelegd tussen de zwarte hoes met gekleurde knopen en mij. Ondanks zijn woordvindings-probleem, weet hij mij op een vaderlijke manier duidelijk te maken dat ik mijn spullen niet moet laten slingeren. En wijst nog even in de richting waar hij het koffertje vond.


pagina 19

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

verrassend vanzelfsprekend

HIGH TEA VA N A F

€25,00


pagina 20

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar

GURUF X

VENSTRAAT 46 ROSMALEN 073-8888811

Sinds 1956 juwelier schute

SMARTPHONE & TABLET REPARATIE

! n e g a d t s e e f Fijne

Achter de Driesprong 1 Rosmalen Tel. 073 5218871

APK keuring Sjef van Creij

073-5230539

Bruggen 44, 5243 RB Rosmalen

ontwerp - aanleg - onderhoud - vijvers - waterpartijen - beregening - elektra straatwerk - metselwerk - timmerwerk - advies - begeleiding - levering materialen

DE40GEZELLIGSTE SKIBAAN Akkerwinde Schaijk | www.tuinendoorthijsenbart.nl VAN NOORD-BRABANT Thijs den Brok 06 - 130 502 48 Bart Geurt van Kessel (ontwerp) 06 - 272 616 80 GEEFT WEER PROEFLESSEN

VO

D EL

OP ZONDAGEN VAN 13.00 - 16.00 UUR

SCHRIJF JE NU IN VOOR EEN PRACHTIG SKISEIZOEN

gewoon

ge - DREVEN Uw partner in brandveiligheid - Kling regelt alles op het gebied van blusmiddelen, nood- en transparantverlichting, verbandtrommel / AED/BHV, elektrisch gereedschap en brandwerend impregneren. - Kling verzorgt alle soorten trainingen op het gebied van BHV, EHBO, AED, VCA.

N

www.alpineworld.nl info@alpineworld.nl S Snel en makkelijk afrekenen

www.klingbrandbeveiliging.nl

0412-612830

Online inzicht in transacties Sparen voor leuke kado’s & S gratis wasprogramma’s

Buro A-Vier Ravenstein

Eén Carwash Card voor E US TIE BONU REGISTRAT HAF N CH IJ AANS BIJ BI

KANTSINGEL EL• OSS VO D 20 www.thecarwash.nl facebook.com/thecarwashoss

Boekhouding en belastingen

Gratis onderzoek naar teruggaaf

06 - 54 268 492


pagina 21

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Komt er wel of geen ijsbaan in IJzelburg

© Persbelangen

Hazen HAZENzoeken ZOEKENhulp HULPbij BIJdeDEwinterkoning WINTERKONING De Winterkoning zat in zijn ijspaleis en keek door een raam naar buiten. Wat een saai gezicht. Kale bomen, grauwe velden en nergens een mens te zien. Zelfs geen boer bij de boerderij waar het raam van het paleis op uit keek. Het was bijna kerst en eigenlijk moest de Winterkoning het zo langzamerhand eens goed laten vriezen, met misschien een sneeuwbuitje erbij. Want omdat het bijna kerst was, hielden de mensen daar wel van. Maar hij wist nog niet wat of hij zou doen. Hij werd zelf al een dagje ouder en vond het toch wel lekker om het niet meer zo koud te hebben. De Winterkoning vond het ook erg ongezellig in zijn paleis. Zijn vrouw, de IJskoningin, was een paar dagen aan ’t logeren bij hun dochter, de Sneeuwprinses. En ook de IJskoningin wilde nu eigenlijk liever een gewone koningin zijn, zonder IJs ervoor. De Winterkoning zuchtte. Hij moest eerst maar eens een lekkere kop warme chocolademelk gaan drinken. Hij trok aan het bellenkoord en daar kwam een bediende al binnen met een grote kop ijsthee op een zilveren dienblaadje. ‘Nee’, zei de Winterkoning, ‘ik wil liever iets warms, deze keer. Chocolademelk of zo.’ De bediende zei niets. Het was niet de eerste keer dat de koning dat vroeg. Hij draaide zich om en ging terug naar de keuken waar de melk al bijna kookte. Even later bracht hij de warme chocolademelk naar de koning, die opnieuw uit het raam keek. Hé, wat kwam daar aan? Of, wie kwamen daar aan? Het leken wel konijnen, of hazen of... Vijf minuten later werd er op de grote deur van het paleis geklopt. Nog vijf minuten later zaten er twee hazen bij de Winterkoning op een paar stoeltjes en omdat de Winterkoning ook de dieren kan verstaan, vertelden zij hem een verhaal en hadden daarna

meteen een vraag voor hem. Dat kwam hierdoor: In het dorpje IJzelburg was de hele gemeenteraad bij elkaar gekomen om te beslissen of er op het land van Boer Grasman een ijsbaan mocht worden aangelegd. De koeien stonden binnen en het leek de boer wel aardig om met kerst een ijsbaan bij de boerderij te hebben. Het weiland naast de stal was prachtig vlak en er was aan de kant ruimte genoeg om de schaatsen onder te kunnen binden. Hij had ook nog wel een paar oude tuinbanken om op te zitten en zijn vrouw wilde graag een kraampje neerzetten waarin ze warme chocolademelk, erwtensoep en ook koeken kon verkopen. Ze konden wel wat centjes extra gebruiken, zo in de winter en het was ook leuk voor de kinderen en de grote mensen van het dorp. Hij had alleen toestemming van de gemeenteraad nodig. Tja, dat was toch lastig. De burgemeester was zelf vóór een ijsbaan omdat zijn zonen Ron en Ton pas nieuwe schaatsen hadden gekregen en die heel graag wilden uitproberen. Maar één wethouder was tegen omdat zijn kinderen al

boer Grasman zijn land aan de gemeente verkocht, zodat ze er heel vlug een nieuw kantoor op konden gaan bouwen. Daar verdiende de gemeente aan...! Het werd laat die avond en er werd helaas geen beslis-

zijn. Maar ja, het vroor niet en het mocht óók nog niet. Terwijl ze daar zo stonden hoorden ze ineens een zacht geschuifel naast zich. Er werd aan hun broekspijpen getrokken. Wat? Een haas? Twee hazen? En... ze praatten! De hazen vertelden dat ze heel soms met mensen konden praten, als het heel belangrijk was. En dat was dit. Zij woonden in het weiland van boer Grasman en zij wilden helemaal niet dat er een groot kantoor zou worden gebouwd op hun woonplek. Zij hadden liever een ijsbaan; die was er alleen ’s winters en misschien viel er hier en daar wel een koekje op de grond zodat ook zij nog een lekker hapje hadden. Ron en Ton knikten. Ze begrepen het, maar wat nu? De hazen wiebelden met hun snor: zij hadden een heel slim plannetje bedacht. Zij kenden wel iemand die misschien zou kunnen helpen. Ron en Ton waren benieuwd en vertelden dat hun vader, de burgemeester, vóór een ijsbaan was, dus als de hazen... Zo kwam het dat de hazen bij de Winterkoning elk op een stoeltje zaten. Ze vertelden hem het hele verhaal en ineens wist de Winterkoning

“De hazen bedachten een slim plannetje” sing genomen. Ze zouden er de volgende keer mee verder gaan. Toen de burgemeester thuis kwam vroegen Ron en Ton meteen of de ijsbaan er kwam. Hun vader schudde zijn hoofd: nog niet, nee, nu zeker nog niet. De jongens keerden zich om en gingen teleurgesteld slapen.

Rotak lang groot waren en heel ergens anders woonden. De dokter, die ook in de gemeenteraad zat, was vóór omdat schaatsen gezond was en de andere wethouder was juist weer tegen omdat het niet vroor. Stiekem had die ook nog iets anders in zijn hoofd: hij wilde graag dat

De volgende dag was het de eerste dag van de kerstvakantie en Ron en Ton stonden al vroeg naast hun bed. Ze ontbeten heel vlug en gingen meteen naar buiten. Nee, niet om te voetballen, maar om naar het weiland naast de stal van boer Grasman te kijken. Jammer, het zou zo’n mooie plek voor een ijsbaan

wat hij zou gaan doen! Hij klopte de hazen op hun snuit en zei dat het allemaal goed kwam. Die avond begon het ineens een beetje te sneeuwen en toen de sneeuw ophield werd het heel, heel koud. Binnen twee nachten lag er op alle sloten al een behoorlijk dikke ijslaag. De

gemeenteraad kwam in spoedzitting bij elkaar en nu telden de meeste stemmen: de ijsbaan mocht er komen. Die hele kerstvakantie bleef het vriezen. Er lag een prachtige ijsbaan op het land van boer Grasman. Zijn vrouw verkocht in een gezellig tentje lekkere, warme dingen en grote koeken. Om de hele ijsbaan heen hingen vrolijke lampjes en in het midden stond een prachtig versierde kerstboom. Alle kinderen van IJzelburg schaatsten van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. En als je ’s nacht op de ijsbaan zou zijn, kon je zien dat er een ouder echtpaar, alle twee met een ijskroontje op, ook heel voorzichtig aan ’t schaatsen was. Ondertussen scharrelden de hazen langs de rand van de ijsbaan. Zij kregen heel dikke buikjes van alle stukjes koek die gevallen waren en knipoogden tevreden naar de Winterkoning en de IJskoningin. Ze waren blij met de ijsbaan. Eigenlijk was iedereen blij, behalve die ene wethouder. Hij begreep wel dat er nooit een groot kantoor op het weiland van boer Grasman gebouwd

zou gaan worden. De mensen van IJzelburg wilden voortaan natuurlijk ieder jaar een ijsbaan hebben. De Winterkoning en zijn IJskoningin haalden hun warmste kleren uit de kast en vonden het toen toch nog wel fijn dat het nog een poosje koud bleef. Zij haalden na het schaatsen een heerlijke kop erwtensoep op bij de vrouw van boer Grasman, die speciaal ’s nachts even opstond om de soep voor ze op te warmen. Dát had ze er wel voor over. Deze kerstvakantie, mét z’n ijsbaan, was een goed begin van een echte winter!

© Henriëtte Hofman


pOOTGOED En bESTRijDinGSMiDDELEn

Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen paginaTel:22 073 - 53 24 658 Autotel: 06 - 53184263

Vavarkensfilet

Bij 100 gram gebraden www.thuisinhetnieuws.nl ribeye

ALL

20 Lambert de Groot 2 Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar 085-2731885 info@vcfopleidingen.nl

Bestratingen

500 gram vlees + 500 gram uien en kruiden

ur "

n Zevenbergseweg 12 Bredeweg 33 ge 5351 5386 PH KM Berghem Geffen n ti Tel. 06-54356355 Tel.www.move2bfit.nl 06-54356355 ra Tel. 073-532 34 32 t s Ontwerp | Aanleg | Onderhoud www.PGbestratingen.nl Fax 073-5323680 e SINTERKLAASTIPS B E-mail Renovatie | Watertechniek | Beregening E-mail info@PGbestratingen.nl PGbestratingen@home.nl ve

de

et

rle

ng

st

T 073 - 52 262 94 • M 06 - 51 433 245 www.hvanzandvoort-electrotechniek.nl www.hvanzandvoort-electrotechniek.nl www.hvanzandvoort-electrotechniek.nl

PatrickGRATIS! Gloudemans

"h

Nuland • Dorpstraat 14 • 5391 AW

• Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie

KEURSLAGERKOOPJE 100 gram Informatie en bestellingen: www.huidenenvachten.nl Baan 1a, Geffen selderij- | Oude Hacheesalade pakket!

w

Diverse code-95 opleidingen voor beroepschauffeurs zoals Veetransport, Pluimveetransport, BHV, Heftruckcertificaat, Engels, Eff. Communicatie, enz. enz.

ru

Dé opleider voor veehandelaren, (pluim-)veetransporteurs en veeverzamelplaats!

100Stijlen gram Natuurlijke Interieur

aa

Bergstraat 39 GEFFEN www.vcfopleidingen.nl

Cristian van Dinther

st

va

ra a

uk

tn

VCF Opleidingen

n

- Fonduen - Gourmetten Corné van Dinther - 06Quiches M. - 553 430 33 samen voor Ontwerp | Aanleg | Onderhoud - Snackballen Renovatie Watertechniek | T. |073 - 532 16 54 | |F.Beregening 073 - 532 67 01 Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen E. corne@tuinendesign.nl | I. www.tuinendesign.nl 95 - Knapzak de

Dorpstraat 28 Geffen Keurslagerij Tuijl T 073van 5321520 Dorpstraat Dorpstraat26, 26,Geffen Geffen Tel.073-5325891 073-5325891 Tel. Cafe-zaal ‘t Haasje www.vantuyl.keurslager.nl www.keizer.keurslager.nl info@vantuyl.keurslager.nl info@keizer.keurslager.nl

voor uw bruiloften - recepties feesten - evenementen vergaderingen - Asbestinventarisatie meetings ten behoeve

van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van Dorpstraat 28 woningen en gebouwen.

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Geffen T 073 5321520 Telefoon: 073 - 5037094 Fax: E-mail:

073 - 5037095 info@jagers-asbestinventarisatie.nl

Cafe-zaal ‘t Haasje

Haasje wCafe-zaal w. j a ge rs - a s-brecepties e ‘t st i nv e nta i s at i e . n l voor wuw bruiloften - rfeesten evenementen - vergaderingen - meetings voor uw bruiloften - recepties www.cafezaalhethaasje.nl feesten - evenementen vergaderingen - meetings

Aanbiedingen

Bredeweg 14b | 5386 KP Geffen | T: 073 - 532 16 54 | F: 073 - 532 67 01 zijnE:geldig van 1 t/m| www.tuinendesign.nl 6 december corne@tuinendesign.nl

Corné van Dinther M. 06 - 553 430 33

Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen | T. 073 - 532 16 54 | F. 073 - 532 67 01 E. corne@tuinendesign.nl | I. www.tuinendesign.nl

dd ea e zeelllele deal

Kerkstraat11, 11,5386 5386AC ACGeffen Geffen azaezlle Kerkstraat GN. Telefoon (073) 532 13 13 Kerkstraat 11, 5386 AC Geffen G a GEFFEN • w w w . v a N d E r d o E l E Na s s u r a N t i E Telefoon (073) 532 13 13 G Nl Telefoon (073) 532 13 13

Rijwielen - Gasdepôt Óók voor Zorgverzek Taxibedrijf Óókvoor voorZorgverzeke Zorgverze Óók Geffen

Voor Voor ondernemers ondernemers bieden bieden wij wij administratieve dienstverlening administratieve dienstverlening tegen tegen de de scherpste scherpste prijzen. prijzen.

6

Corné van Dinther M: 06 - 553 430 33

www.autorijschoolvannistelrooy.nl

Telefoon 06 2323 9592 |

info@autorijschoolvannistelrooy.nl

Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland T: 073-3030823 | www.ba-administratie.nl Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland www.cafezaalhethaasje.nl

Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl www.ba-administratie.nl

Bestuur en leden van VV Nooit-Gedacht wensen u fijne feestdagen

Bijenteeltmuseum - Imkerij


pagina 23

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Smakelijke Kerstdagen PROOST! Geen drankje dat meer ‘feest’ uitstraalt dan een cocktail. Er zijn honderden soorten cocktails al is het maar omdat iedereen zijn eigen recept kan maken. Er is een drankje voor elke stemming of gelegenheid. Vind je favoriete cocktail recepten. Of denk buiten het glas en probeer een gloednieuw drankje.

AMARETTO SOUR

Ingrediënten 2 dl vers pompoensap 6 el Monin pumpkin spice siroop 1 tl speculaaskruiden 2 tl lichte basterdsuiker 4 glazen prosecco 4 el geklopte slagroom (licht gezoet) 4 halve kaneelstokjes Bereidingswijze Meng het pompoensap met de siroop en proef of het voldoende zoet en gekruid is. Voeg anders nog een beetje extra siroop toe. Meng de speculaaskruiden met de basterdsuiker. Smeer de bovenste rand van mooie champagneglazen lichtjes in met een beetje siroop en

Ingrediënten 1 bloedsinaasappel of rode grapefruit 180 ml amaretto 4 eiwitten sap van 1 citroen 2 eetbare viooltjes 2 eetbare afrikaantjes 2 eetbare anjers ijsblokjes Bereidingswijze Trek met een dunschiller enkele mooie dunne schilletjes van de grapefruit, snijd in dunne linten en bewaar tot gebruik in ijswater. Schil de grapefruit verder met een scherp mes en snijd het vruchtvlees tussen de partjes uit. Verdeel de partjes over 4 mooie martiniglazen. Schenk de amaretto, het citroensap en de 4 eiwitten in een grote cocktailshaker. Schud de shaker zeer krachtig tot de shaker ijskoud is geworden en er een schuimige cocktail is ontstaan. Verdeel voorzichtig over de 4 glazen en garneer direct met de eetbare bloemetjes en de zestes van grapefruit. Serveer onmiddellijk.

PUMPKIN PIE MIMOSA

ARMAGNAC TEATAIL Ingrediënten 2 theezakjes Alex Meijer thee bosvruchten 5 dl water 4 borrelglaasjes (à 4 cl) Armagnac 8 borrelglaasjes cranberrysap 2 tl cranberrycompote of jam van roodfruit 4 sinaasappelzestes ijsblokjes Bereidingswijze Breng het water aan de kook, neem van het vuur, voeg de thee toe en laat minimaal 5 minuten trekken. Verwijder de theezakjes, plaats in de koelkast en laat ijskoud worden. Doe de Armagnac met het cranberrysap en de compote in een shaker, voeg enkele ijsblokjes toe en schud goed. Verdeel over 4 martiniglazen en vul af met de ijskoude thee. Garneer met 1 ijsblokje en een sinaasappelzeste.

bestrooi met de gekruide suiker, zodat een mooi suikerrandje ontstaat. Verdeel de pompoensiroop over de 4 glazen. Schenk er langzaam de prosecco over en top het glas met de geklopte slagroom. Garneer met een half kaneelstokje. Serveer onmiddellijk. Tip Het pompoensap maak je eenvoudig in een sapcentrifuge. In plaats van deze Monin siroop kun je volop varieren met andere smaken, zoas Gingerbread siroop.

MOCKTAIL VAN GIN EN GROENE THEE Ingrediënten 1 l water 20-25 g losse groene thee 4 borrelgaasjes (à 4 cl) alcoholvrije gin (Ceder’s Gin) 1 limoen 4 tl vlierbloesemsiroop 4 takjes munt 8 gedroode muntblaadjes 1 el poeder van gedroogde munt Bereidingswijze Breng het water aan de kook, neem van het vuur, voeg de thee toe en laat ongeveer 5 minuten trekken. Zeef de thee, plaats in de koelkast en laat ijskoud worden. Trek met een zesteur mooie zestes van de limoen en houd apart. Smeer de randen van 4 tumblers in met een beetje limoensap en druk in het muntpoeder, zodat een mooi groen randje ontstaat. Schenk de siroop onderin het glas, knijp er wat limoensap bij en voeg de gin toe.

Deze culinaire ideeën worden u aangereikt door

Vul de glazen af met de groene thee en steek er een takje munt in. Laat je gasten het takje gebruiken om de cocktail te roeren. Voeg de limoenzestes toe en garneer ten slotte met de muntchips. Tip De cocktail wordt extra mooi en exclusief als je het randje voorziet van poeder van gedroogde muntblaadjes. Hiervoor droog je de blaadjes 5 uur in de dehydrator of 1 minuut op de hoogste stand op een plat bord in de magnetron en wrijf ze vervolgens fijn tot poeder in de vijzel. Als je enkele gedroogde blaadjes bewaart, kun je deze als krokante chips op de cocktail leggen. Bestrooi ze dan nog even met poedersuiker.


pagina 24

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

werken in een gezellig team, bij jou in de buurt?

open VacatureS bij witoma: • caravan-adviSeur • caravan-monteur • camperopbouw-monteur • Schoonmaak binnen- en buitenzijde

Friezenstraat 2B • 5249 JS roSmalen • 073 – 52 190 49 • www.witoma.nl

e n t h o u S i as g e wo r d e n ? t

witoma.nl/

vacatureS


pagina 25

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Er zijn heel wat mensen die ’s morgens vroeg in de auto stappen om via een lange file op hun werk te komen. Om ‘s avonds op de terugweg weer in dezelfde ellende verzeild te raken. Voor enthousiaste en betrokken medewerkers is er beslist een mooie werkplek dichterbij huis. Bij Witoma op de Kruisstraat zijn sollicitanten voor verschillende functies meer dan welkom.

AAN DE SLAG BIJ WITOMA OP DE KRUISSTRAAT

NOOIT MEER IN DE FILE NAAR JE WERK Door Herman van Dinther Vader Wim en zoon Willem van Dijk voeren samen de directie van het caravan- en camperbedrijf dat zo’n 45 jaar geleden van start ging. “We hebben door de jaren heen altijd een gezonde groei gezien in de omzet. Vooral de laatste jaren is de interesse voor caravans en campers enorm toegenomen, mensen investeren in recreatie. Op jaarbasis verkopen we ongeveer 150 campers en 400 caravans. De kracht van ons bedrijf is altijd geweest dat we investeerden in kwaliteit, service en aandacht voor de klant. Dat kunnen we waarmaken dankzij het team van vijfentwintig medewerkers die allemaal hart hebben voor de zaak en bereid zijn om een stapje extra te zetten.”

LEUKE FUNCTIES

“Binnen dat team hebben we ruimte voor mensen die op zoek zijn naar leuk en afwisselend werk bij een bedrijf waar ze bij wijze van spreken op de fiets naar toe kunnen. We zijn ervan overtuigd dat er best wel vakmensen zijn die ervan balen om steeds weer in die auto te moeten stappen om in file naar het werk te gaan. Terwijl er bij hen om de hoek verschillende leuke functies in te vullen zijn. Wanneer zij de ogen en oren openhouden kunnen zij zomaar een belangrijke wissel op hun toekomst trekken. Met Kees Hassaart hebben we daar een mooi voorbeeld van in huis. Hij had een schoenenzaak in Woerden waar hij iedere dag naar toe reed maar tot zijn ergernis ook vaak in de file stond. Twee jaar geleden kwamen wij in contact met elkaar waarbij ter sprake kwam dat wij op zoek waren naar een verkoper voor het team caravans. Heel lang heeft hij er niet over hoeven nadenken. Hij deed zijn schoenenzaak aan de kant en ging bij ons aan de slag als verkoper. Kees: “Ik stap iedere dag fluitend

op mijn fiets en binnen vijf minuten ben ik op mijn werk.”

GEVARIEERD TEAM

Willem: “Iemand die handig is en er zin in heeft krijgt bij ons alle ruimte om zich te ontplooien. Hier is veel te leren en daarnaast investeren we ook bewust in opleiding. Wij vinden het belangrijk om steeds te werken aan een gevarieerd team van medewerkers. Daarin is plaats voor monteurs, verkopers en een interieurschoonmaker. Het gaat daarbij om een evenwichtige leeftijdsopbouw. Maar we geven mensen ook graag de kans om hun talent te ontwikkelen of om te scholen. Wanneer iemand technisch is aangelegd dan is de kans groot dat wij voor hem een plekje in de werkplaats hebben. De

Willem, Kees en Wim halen voldoening uit hun werk bij Witoma, net als hun ruim twintig collega’s werksfeer vinden wij heel belangrijk. Als we kijken naar de samenstelling van het huidige team waarin sommigen van verder weg komen, vullen we graag aan met medewerkers die uit Rosmalen of omgeving komen. Wanneer je uit dezelfde regio komt dan spreek je als het ware dezelfde taal en weet je ook wat er speelt in je woon- en werkomgeving. Witoma is een Rosmalens bedrijf en daar zijn we trots op. Wij bouwen met ons team graag aan de toekomst en daarbij is plaats voor mensen die op zoek zijn naar leuk werk. Op de website www.witoma.nl staat beschreven waar wij naar op zoek zijn.”


pagina 26

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC/H

Acnétherapie bij Huidpraktijk Kim Acnétherapie bestaat uit behandelingen die we afstemmen op de ernst van je acné, Je huidconditie en je persoonlijke wensen. Het doel van acnétherapie is het onder controle krijgen van acné en de door acné ontstane huidschade zoals vlekjes, roodheden en littekens zoveel mogelijk te herstellen. Te verwachten resultaat: Geleidelijk merk je dat je huid rustiger en egaler wordt. De hoeveelheid puistjes en mee-eters zal afnemen en acné-uitbraken komen steeds minder voor. Het behandeleffect gaat verder dan alleen maar de huid: verbetering van acné heeft een positief effect op je zelfvertrouwen. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de ernst van de acné, de beïnvloedende factoren, zoals hormoonschommelingen, je huidreactie op de behandeling, thuisverzorging en je levensstijl. Het bestrijden van acné doen we samen. Als je thuis de huid op de juiste manier kan verzorgen, boekt je sneller resultaat. Nieuwe acné-uitbraken kun je met een effectieve huidverzorgingsroutine voorkomen. Vergoeding door zorgverzekeraar: De behandeling van acné in het gelaat wordt geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit je aanvullende zorgverzekering. Tip: Heb je nog vergoeding over van je zorgverzekering 2021? Profiteer optimaal van je vergoeding en plan vandaag nog een afspraak. We helpen je graag! Met stralende groet, Huidpraktijk Kim Hertogjanstraat 22, 5397 BV Lith Email: info@huidpraktijkkim.nl Tel. 06 18 13 85 12 www.huidpraktijkkim.nl

Menko MINIGRAVER VERHUUR & RIOOLAANSLUITING BOBCAT - GAS- EN WATERFITTEN

Menko ter Voert Vossehol 1c 5351 AC Berghem Telefoon 0412 402 976 Mobiel 06 11 21 54 63

Ook voor uw hypotheek staan wij voor u klaar Kom gerust langs!

van een compacte wasbeurt tot een complete poetsbeurt gespecialiseerd in o.a. lak polijsten bekleding diepstomen

Singel 1940 - 1945 318 5348 PV Oss (0412) 652563 www.HoeksCarCleaning.nl

Kompas Financiën

Het Wielsem 10 5231BW 's-Hertogenbosch T 073 - 646 18 30 E info@kompasfinancien.nl I www.kompasfinancien.nl


is onze benadering. pagina 27

www.thuisinhetnieuws.nl

Wij zijn de accountant die je kent,

BC/LC/H

persoonlijk en vertrouwd.” “Waar we anders in zijn is onze benadering. Wij zijn“Waar de accountant we anders in die zijn je kent,

Henrie van Bergen

persoonlijk en vertrouwd.” is onze benadering.

|

Erwin van Erp

Wij zijn de accountant die je kent,

|

Ton Hendriks

persoonlijk en vertrouwd.”

Henrie van Bergen

|

Erwin van Erp

|

Ton Hendriks

Henrie& van Bergen | Erwin van Erp accountants | Ton Hendriks en belastingadviseurs Hendriks van Bergen Smulders

www.hbs - acc.nl

Hendriks van Bergen & Smulders

accountants en belastingadviseurs

www.hbs acc.nl accountants en belastingadviseurs

Hendriks van Bergen & Smulders-

www.hbs - acc.nl

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig 2022!

Hoogheuvel Advies

Kerkstraat 60 5351 EB Berghem T 0412 - 641165 E info@hoogheuveladvies.nl I www.hoogheuveladvies.nl


pagina 28

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Hans Raadgever NAAMGENOTE(N) In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog zijn veel Nederlanders geëmigreerd. Dit omdat het aantal inwoners sterk groeiende was. Woonde er ons kleine landje in 1900 nog slechts 5 miljoen mensen, in 1950 was dat aantal verdubbeld naar 10 miljoen. En mogelijk herinnert u zich nog de uitzending op oudejaarsavond 1963 waar we, met 12 miljoen luisteraars, gierend lachend luisterden naar de conference van Wim Kan en zijn lied “12 Miljoen Oliebollen op Aardgas”. Gezien de sterke groei was de verwachting dat in de toekomst voor zoveel inwoners onvoldoende werkgelegenheid zou zijn. Daarom ontwikkelden opeenvolgende kabinetten een emigratiebeleid gericht op stimuleren en faciliteren van vertrek. Zo werd een in onbruik geraakte militair troepentransportschip aangekocht en onder de naam ‘Zuiderkruis’ geschikt gemaakt als emigrantenschip. Dit beleid heeft, tussen 1945 en 1967, geleid tot vertrek van ongeveer een half miljoen Nederlanders die de oversteek naar andere continenten hebben gewaagd. Zo ook mijn neef Hans, die samen met zijn ouders, in ruim 7 dagen 14.638 km verder, per boot in zijn nieuwe land Zuid-Afrika aankwam. Een nieuw land en een nieuw leven, zonder familie noch vrienden. Die hadden zij, staande op het dek van de vertrekkende boot, voor het laatst gedag gezwaaid, althans dat was toen de werkelijkheid. Want in die jaren was digitaal nog een onbekend begrip. Radio was het enige communicatiemiddel op lange afstand. “Lieve vader en moeder, ja met mij gaat het goed, de zon is warm en alles gaat hier naar wens. Ik hoop dat bij jullie ook alles goed gaat”. Dat waren de schaarse berichten die de “jongens over zee”, veelal tijdens Kerst, via de radio naar het thuisland konden sturen. Hoe anders dan de vele miljoenen apps die we nu dagelijks de wereld over sturen. Nu vliegen we in 12 uur even naar Afrika, bellen als we onderweg zijn, sturen nog even een app ter bevestiging. Of ‘ontmoeten’ elkaar via Facebook, zoals Hans en ik. Enkele jaren geleden kreeg ik een mailtje van Hans Raadgever uit Zuid-Afrika. Hij had een naamgenoot ontdekt en was benieuwd of we familie waren. Dat bleek juist, we zijn volle neven. En de ontdekkingsreis naar ons beider, tot nogtoe geheel onbekende, leven is digitaal begonnen. Hans heeft in zijn nieuwe land een succesvol bestaan opgebouwd. Veel vrienden gemaakt en in zijn huidige pensioenjaren nog steeds als vrijwilliger actief in het sociale Zuid-Afrikaanse leven. Kortom, Hans is een bekende verschijning met veel Zuid-Afrikaanse vrienden.

21 NIEUWE HUURWONINGEN IN PIEKENHOEF Berghem heeft er 21 mooie woningen bij. Vandaag tekenen de bewoners hun huurcontract en ontvangen zij de sleutel van hun nieuwe huis. BrabantWonen bouwde aan de Koolzaadweg in de wijk Piekenhoef 21 energiezuinige huurwoningen die van alle gemakken zijn voorzien. De woningen zijn onderdeel van fase 5, de laatste nieuwbouwfase in Piekenhoef. Bouwbedrijf Wagemakers uit Oss bouwde in totaal 29 woningen van het type Honingboom. BrabantWonen nam er 21 over voor verhuur, de andere 8 woningen zijn verkocht.

MODERNE WONINGEN

De woningen hebben een frisse, eigentijdse uitstraling. Ze bestaan uit twee woonlagen en hebben een ruime tuin. De grote ramen zorgen ervoor dat het binnen lekker licht is. Alle woningen hebben op de begane grond een woonkamer met open keuken aan de voorzijde. De woonkamer kijkt uit op de achtertuin. Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en een badkamer.

ALL ELECTRIC

De woningen zijn energiezuinig gebouwd. Er is geen gasaansluiting en dat betekent dat alles elektrisch gaat. Een warmtepompboiler zorgt voor het warme water en de elektrische radiatoren houden de woning comfortabel warm. Daarnaast zijn de woningen zeer goed geïsoleerd en liggen op het dak zonnepanelen die een deel van de benodigde energie opwekken.

VEEL VRAAG NAAR HUURWONINGEN

Er is veel vraag naar betaalbare huurwoningen in de gemeente Oss. Daarom hebben gemeente Oss en BrabantWonen afgesproken op meerdere plaatsen in de gemeente Oss huurwoningen te bouwen. De 21 nieuwe huurwoningen in Piekenhoef zijn daar een voorbeeld van.

ZUID-AFRIKAANSE VRIENDEN Maar, de Afrikaanse vrienden van mijn neef Hans zijn momenteel geheel in de war. Zij maken zich zorgen over de vreemde verhalen van die hun vriend Hans de wereld instuurt. Waarom opeens in het Nederlands, terwijl Engels toch de voertaal is. En waarover heeft ie het. Deze verhalen zijn voor hen abracadabra, het lijken wel goeroe verhalen. Immers, ze mogen dan wel hun moedertaal niet verleerd zijn, maar in de loop der jaren zijn zij wel ‘Suid-Afrikaners’ geworden. Dat heb ik inmiddels, via de contacten met mijn neef, wel begrepen. Maar Zuid-Afrikaanse vrienden, wees gerust. De vreemde verhalen komen van overzee. Van zijn naamgenoot uit Nederland. Dus val mijn goede neef daarover niet lastig. Baie dankie suid. En voor het komende nieuwe jaar wensen we onze vrienden in beide landen “Geseënde Kersfees” en ‘n gesonde en gelukkige nuwe jaar.

EEN BASISSCHOOL MET TWEE ONDERWIJSCONCEPTEN

INFORMATIEAVOND DE FONKELING Wordt uw zoon of dochter in 2022 of 2023 vier jaar? Dan bent u van harte welkom tijdens de Informatieavond op maandag 17 januari 2022. Inlooptijd 19:15 - 19:30 uur, starttijd 19:30, locatie 1e stroming. Tevens is er gelegenheid voor een rondleiding en een kijkje ‘live’ op vrijdag 28 januari en woensdag 23 maart van 9:00 - 10:00 uur op de 1e en 2e stroming Aanmelden voor deze dagen kan via: algemeen.bsdefonkeling@saamscholen.nl Locatie 1e stroming Knolgroenveld 1 Locatie 2e stroming Landbouwlaan 154


pagina 29

www.thuisinhetnieuws.nl

EEN BURGERINITIATIEF OM INWONERS VAN BERGHEM MET ELKAAR IN CONTACT TE BRENGEN

December 2021 Alweer de laatste maand van een veel bewogen jaar. Waarin we moesten leven met de onzichtbare coronavirus varianten. Met een intelligente lockdown en een strenge lockdown. Met een mooie zomer en moeilijke keuzes. Wel of niet prikken, het hield ons allemaal bezig. En ook nu staan we opnieuw voor moeilijke vragen. Hoe zullen de feestdagen verlopen? Alleen, met z’n allen of in een klein vertrouwd kringetje? Wie zullen er zijn en wie zullen we missen? Vragen die we dagelijks met ons meedragen. De bezoekers en vrijwilligers van de Berghse Tafel hebben ook rondgetold in deze draaimolen van onzekerheid. Wat waren we blij elkaar in het voorjaar en de zomer weer te zien. Elkaar te ontmoeten en gezellig te kunnen bijpraten. Samen een kaartje te leggen of wat te sjoelen. Want dát is de kracht van de Berghse Tafel. Dat we nu in december weer een paar weken pas op de plaats maken, is vooral voorzichtigheid omdat we zuinig zijn op elkaar. 2021 was een jaar van aandacht. Aandacht voor elkaar in een tijd van vreugde en verdriet. Een tijd waarin we té veel mensen te vroeg verloren. Nog deze maand is één van onze eerste bezoeksters overleden. Een pijnlijk en verdrietig iets, ook voor de bezoekers van de Berghse Tafel. 2022 een nieuw jaar met nieuwe kansen. Hopelijk een jaar met minder beperkingen. Een jaar waar we elkaar wekelijks kunnen blijven treffen. Waar gelegenheid is voor aandacht, gezelligheid en een luisterend oor. In die geest wensen wij u, lezer, goede feestdagen en een voorspoedig en gezond 2022.

BerghsLeven p/a De Berchplaets, Sportstraat 3, 5351 BZ Berghem. Telefoon 06 – 38 33 97 90 | mail: info@berghsleven.nl. | Volg ons ook op Facebook.

BC


pagina 30

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC/H

VIERINGEN THUIS MEEBELEVEN ST. LAMBERTUSKERK – LITH Zondag 19 december ierde Zondag van de Advent 13.30 uur: H. Eucharistie Intenties: overleden familie van Dijk-de Keijzer, overleden ouders Nic en Jaan van Loon-Lansdaal, Jan van den Elsen (vanwege verjaardag), overleden ouders Wim Janssen ( vanwege verjaardag) en Lies Janssen-van Lith, Marietje van Sonsbeek-Lagarde(jaargetijde) Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag Hoogfeest; Geboorte van Jezus 10.30 uur: H. Eucharistie Intenties: Cees en Dora Verharen-Weerden en zonen:Jan en Cor, overleden ouders Corry en Nol Bongers, overleden familieleden Voets-Smits, Kees Derks en echtgenote Toos Smits en zoon Gerard, Toon Janssen en echtgenote Lamberdina van de Hurk, Anton en Lambertje Janssen, Monique Bens,Gon van der Maazen-Peters, Marie Eltink-van Loosbroek (vanwege sterfdag) en Jan Eltink, Pieta van Oorschot, kleinzoon Rick en overleden familieleden, Thijs en Tina Wijgerse en zoon Gerard, overleden ouders Toon en Sjaan van Lith-van Teeffelen, overleden familie van Dijk-de Keijzer 14.00 uur tot 14.45 uur: Kindje Wiegen voor onze kinderen Zondag 26 december Tweede Kerstdag Hoogfeest: H.Familie Jezus, Maria en Jozef 10.30 uur: H. Eucharistie in Maren-Kessel voor de hele H.Nicolaasparochie, Vrijdag 31 december 9.00 uur: H. Eucharistie, Oudejaarsdag

De nachtmis, vanuit de Lambertuskerk te Lith, zal via You Tube worden uitgezonden en online zijn vanaf 18.00 uur via: ‘H. Nicolaasparochie Lithc.a.’. Ook de vieringen in al onze kerken zullen - als de techniek het toelaat- op de zondagen opgenomen worden en nadien op bovenstaand kanaal online staan.

H. LAMBERTUSKERK - MAREN-KESSEL Voor pastorale zorg dient u contact op te nemen met pastoor René Aarden, tijdelijk woonachtig op de Provincialeweg 22 in Maren-Kessel, en telefonisch bereikbaar onder 06 10806721. Misintenties kunt u opgeven middels een enveloppe met daarin vermeld de datum en naam en toegevoegd het intentiegeld. Gelieve deze envelop in te leveren bij mevrouw Gerda van Zoggel, Kerkweg 10 Maren-Kessel, telefoon 0412- 479277. Het bedrag van een misintentie is € 12,00. Zaterdag 18 december geen viering Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag 10.30 uur Eucharistieviering te LITH Zondag 26 december Tweede Kerstdag 10.30 uur Eucharistieviering Intenties: - Philip en Wilhelmina van der Heijden-Moos - Theodoor en Marie van Kessel-Moos, de zonen Tiny-Mari en Harry en schoonzoon Hent - Johannes en Lucia Kortooms en overleden familieleden - Bertus en Anna van Schijndel-Reuser en kleinzoon Gerben - Harrie van de Ven vanwege zijn verjaardag Zaterdag 1 januari Hoogfeest: Heilige Moeder Gods Maria, 10.30 uur: H. Eucharistie voor de hele H. Nicolaasparochie

Zaterdag 1 januari Nieuwjaarsdag Hoogfeest: Heilige Moeder Gods Maria, 10.30 uur: H. Eucharistie voor de hele H. Nicolaasparochie

Zondag 2 januari Drie Koningen 10.30 uur: H. Eucharistie voor de hele H. Nicolaasparochie

Zondag 2 januari Drie Koningen 10.30 uur: H. Eucharistie voor de hele H. Nicolaasparochie

Zaterdag 8 januari 17.45 uur Eucharistieviering om 17.45 uur (onder voorbehoud corona maatregelen)

Zondag 9 januari Feest: Doop van de Heer 0.30 uur: H. Eucharistie Zondag 16 januari 10.30 uur: H. Euchariatie Zondag 23 januari 10.30 uur: H. Eucharistie Zondag 30 januari 10.30 uur: H. Eucharistie Doordeweekse H. Missen zijn op woensdag, donderdag en vrijdag om 9.00 uur en op dinsdag om 19.00 uur in de St. Lambertuskerk te Lith. Na de H. Mis op vrijdag is de uitstelling en aanbidding van Het Heilig Sacrament tot 11.00 uur.

Zaterdag 15 januari geen viering Zaterdag 22 januari 17.45 uur Eucharistieviering om 17.45 uur (onder voorbehoud corona maatregelen)

H. SERVATIUS - OIJEN In verband met de huidige coronamaatregelen gaan de vieringen op zaterdagavond in de parochiekerk van Oijen niet door. Ook de nachtmis op 24 december van 22.00 uur komt te vervallen. Eerst Kerstdag zal de Herdertjesmis zijn om 11.30 uur met als voorganger Pater van Adrichem. Het kinderkoor en het jongerenkoor zullen de viering muzikaal ondersteunen.


pagina 31

www.thuisinhetnieuws.nl

VIERINGEN NICOLAAS-PAROCHIE KERSTMIS Ook Kerstmis 2021 zal de boeken ingaan als bijzonder, vanwege de coronapandemie. Vooral op Kerstavond zullen we dat merken. In onze H. Nicolaasparochie zullen in ieder geval op eerste en tweede Kerstdag vieringen zijn: 25 december om 09.00 uur in Teeffelen 25 december om 10.30 uur in Lith 25 december om 14.00 uur Kindje wiegen in Lith 25 december om 11.30 uur in Oijen 26 december om 10.30 uur in Maren-Kessel U bent in al onze kerken zeer welkom!

H.REMIGIUSKERK - LITHOIJEN Vrijdag 17 december 14.00 uur Eucharistieviering Kerstviering. K.B.O Lithoijen-Teeffelen. Celebrant Pastoor R. Aarden. Voorzanger. Intenties: Overleden Leden van de K.B.O Lithoijen-Teeffelen. Zaterdag 18 december 19.15 uur Woord en Communieviering. Celebrant Diaken J. Renders. Voorzanger of Remigiuskoor. Intenties: Willy van Lent als 5e maandelijkse gedachtenis. Maria van Kilsdonk – Boeijen als gedachtenis aan haar sterfdag, tevens gedachtenis aan Vader. Jan Doevendans als gedachtenis aan zijn geboortedag.

BC/LC/H

Zaterdag 22 januari 19.15 uur Eucharistieviering Celebrant Pastoor R. Aarden. Voorzanger of Remigiuskoor. Intenties: Willy van Lent als 6e maandelijkse gedachtenis. Riek de Groot – van den Boogaart als gedachtenis aan haar verjaardag, tevens gedachtenis Jan de Groot.

H. BENEDICTUS - TEEFFELEN Zondag 19 december geen viering Vrijdag 24 december Kerstavond 18.00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastoor R. Aarden. Zang: Cantor. Intenties: Overleden ouders Van den Hurk-van den Boogaard. Overleden ouders Holl-de Wijze. Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag geen viering Zondag 26 december Tweede Kerstdag geen viering. Zondag 2 januari geen viering. Zondag 9 januari 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastoor R. Aarden. Zang: Cantor. Zondag 16 januari geen viering.

Vrijdag 24 december Kerstavond 20.00 uur Eucharistieviering Celebrant Pastoor R. Aarden. Voorzanger of Remigiuskoor. Intenties: Jan en Sjaan de Laat – Tiemissen. Gerrie Gielis – de Laat als gedachtenis aan haar verjaardag. Pastoor A. Smits. Pim van Kilsdonk. Jan Doevendans. Herman en Zus Kasbergen – van Geffen.

Zondag 23 januari 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastoor R. Aarden. Zang: Cantor.

Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag 10.00 uur Gezinsviering. Woord en Communieviering. Celebrant Diaken J. Renders. Kinderkoor Norberttoontjes. Intenties: Jan Doevendans.

Zondag 19 december 4e Advent 10.00 uur ds. Pim Verschoor uit Helmond

Zaterdag 8 januari Doop van Loet van Kilsdonk, zoon van Han en Ilse van Kilsdonk – van Hintum. Celebrant Pastoor R. Aarden.

Kerstmorgen 25 december 10.00 uur ds. Willemijn Bakkes uit Driebergen Met reservering!

Zaterdag 8 januari 19.15 uur Eucharistieviering. Celebrant Pastoor R. Aarden. Voorzanger of Remigiuskoor. Intenties: Jo van Erp als gedachtenis aan hun Trouwdag.

Zondag 26 december Geen viering

Zaterdag 15 januari 19.15 uur Woord en Communieviering. Celebrant Diaken J. Renders. Voorzanger of Remigiuskoor.

Zondag 9 januari 2022 10.00 uur ds. Jan Minnema uit Zeist

PROTESTANTSE GEMEENTE LITH EN OIJEN

Kerstavond 24 december 19.30 uur Geen viering

Zondag 2 januari 2022 10.00 uur drs. Hettie Oudelaar uit Gennep

16 januari 2022 10.00 uur ds. Wil van Egmond uit Eindhoven


pagina 32 30

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL BC/LC/H

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar

T. 06-25117713 E. Bertie@cooperatieve-stukadoors.nl

Nieuwekampen 12, Vinkel 073 532 14 07 info@vanlokvenbv.nl www.vanlokvenbv.nl Van Lokven B.V.

GvS BV

Metsel-, lijm- en voegwerken Santvoort Metselwerken Coppensdijk 31 | 5382 JR Vinkel | 0629544392 Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2021!

ICT oplossingen zijn er om je verder te helpen. Wij denken komt. Zichtproactief ICT met je mee en zorgen ervoor dat het in orde 073-7200100 Heb je daar in ieder geval geen omkijken meer naar. Kijkt vooruit, wijst de weg. www.zicht-ict.nl Zicht ICT Kijkt vooruit, wijst de weg.

085 902 44 44 www.zicht-ict.nl

www.rijschoolberlicum.nl


pagina 33

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Doorlopend kerstshow van 2e kerstdag 26 december tot en met vrijdag 31 december 2021 en zondag 2 januari 2022. Wij wensen u huiselijke dagen en een gemeubileerd 2022. Blijf gezond! Ruim 3000 m aan veilig winkelen bij Margriet Wonen & Slapen 2

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073 532 1727 | 073 532 1882 E-mail: info@margrietmeubel.nl www.margrietmeubel.nl


pagina 34 35

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar Acupunctuurpraktijk George Remst

Spaanderstraat 72, 5351 BD Berghem info@noorenoptiek.nl

www.noorenoptiek.nl

Paramedisch Centrum Opaalweg 94, Oss Telefoon: 06 224 00 724 info@oosterse-geneeswijze.nl www.oosterse-geneeswijze.nl

Julianastraat 27, Berghem 0412-401414

van Zandvoort Aandacht, rust en ruimte

meer dan Bandenservice Wij werken enkel op afspraak ACCU’S - TREKHAKEN SCHOKBREKERS - UITLATEN Koolzaadweg 10,-Berghem • 0412-310 010 UITLIJNEN - BALANCEREN - REMMENSERVICE Kilometer certificaat

Een autobedrijf registreert de kilometergegevens iedere keer dat een auto in een autobedrijf komt voor bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt of Algemene Periodieke Keuring. Deze gegevens worden opgeslagen in een databestand en kunnen worden opgevraagd door alle deelnemende autobedrijven. Wees extra alert bij een onlogische tellerstand en check vooraf de kilometerstand zodat je niet op draait voor tellerfraude.

APK-keuring

Voor nieuwbouw, verbouw of onderhoud

Voor al uw schadeverzekeringen!

Voorkom vervelende verrassingen wanneer je op vakantie gaat. Controleer Harenseweg 44, Berghem. tel. 0412-403123 / 0412-625979 je auto op alle onderdelen die belangrijk zijn voor een lange rit.

Osseweg 21, 5351 AA Berghem | Tel. 0412 40 36 14 verzekeringen@vballegooij.nl

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring. Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto beoordeeld op verkeersveiligheid, milieu en registratie.

Zomer-check

www.bouwbedrijfvandebergvanerp.nl

Winter-check

Als je van plan bent in de winter op vakantie te gaan is een wintercheck erg belangrijk als het om veiligheid gaat. Op deze manier ben je goed voorbereid op gladheid en sneeuw.

van Zandvoort Banden (controle)

Banden wisselen is belangrijk, omdat jouw banden niet gelijkmatig slijten. Zomerbanden en winterbanden zijn ontwikkeld om je maximale verkeersveiligheid te bieden tijdens de seizoenen. Ga veilig op weg en wissel op tijd je banden.

meer dan Bandenservice

Nummerbord vastzetten ACCU’S - TREKHAKEN SCHOKBREKERS - UITLATEN Met speciale schroeven, die-alleen met gecertificeerd gereedschap kunnen UITL I J N Ebevestigd, N - B Aworden L A Njouw C E Rkentekenplaten E N - R E Mvastgezet. M E N S Op E Rdeze V I Cmanier E worden voorkom je diefstal.

OPSLAG WINTERBANDEN Kilometer certificaat

Een autobedrijf registreert de kilometergegevens iedere keer dat een auto Broekstraat - Berghem - 0412-403038 vanzandvoortbanden.nl in een2a autobedrijf komt voor bijvoorbeeld een-onderhoudsbeurt of Algemene Periodieke Keuring. Deze gegevens worden opgeslagen in een databestand en kunnen worden opgevraagd door alle deelnemende autobedrijven. Wees extra alert bij een onlogische tellerstand en check vooraf de kilometerstand zodat je niet op draait voor tellerfraude.

APK-keuring

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring. Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto beoordeeld op verkeersveiligheid, milieu en registratie.

Nieuwe Steeg 8C, 5351 NA Berghem 06-46724640 www.wijchenbouw.nl | info@wijchenbouw.nl


pagina 35

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Bluetooth speaker RP4 Waar je deze speaker ook plaatst, de kamer wordt helemaal gevuld met helder en sterk geluid van hoge kwaliteit.

399,99

249,99

€ +

GRATIS

199,99

Cuisipro PANNEN LAPPEN

Combimagnetron MN309C Met deze vrijstaande combimagnetron kun je naast opwarmen en ontdooien ook grillen en bakken.

199,99

€ Braadslede SPECIALTIES 5 - 50732 VP Welke ovenschotel je ook bedenkt, deze roestvrijstalen braadslede draagt bij aan een heerlijk resultaat.

159,99

169,99

144,99

€ Koffieapparaat D6 Met één klik op de knop geniet je van jouw kopje koffie, espresso of een heerlijke cappuccino.

Gourmetset RG125176 Een gourmetset met een grillplaat en ruimte voor acht pannetjes.

779,99

699,99

44,95

ALTIJD INCLUSIEF DÉ LUNENBURG SERVICE

Airfryer SNACKTASTIC 6902 Voor gezonder frituren, bakken, grillen en braden. En geen onaangename geurtjes in huis.

Kom naar onze winkels in Nuland en Rosmalen of bel 073 532 23 32

Raclette Grill RG4180 Multifunctioneel dankzij de omkeerbare bakplaat. Bakplaat voor teppanyaki en grill.

89,99

82,99

WWW.LUNENBURG.NU

199,99

Friteuse SF4371 Deze friteuse is uitgerust met een dubbel verwarmingselement waardoor je tot 50% sneller kan € 99,99 frituren.

99,99

ALTIJD INCLUSIEF DÉ LUNENBURG € ,99 89SERVICE Wafelijzer Kom naar onze winkels in Nuland en Rosmalen of bel 073 532 23 32 WA2224

89,99

Geldig 15 t/m 25 december 2021, zolang de voorraad strekt. Afwijkingen in prijzen, teksten, modellen en afbeeldingen voorbehouden. Genoemde prijzen zijn exclusief installatie, montage en thuiskopieheffing.

299,99

Pannenset PASSION 66060-000-0 Deze vijfdelige set bevat alle kookpotten die je maar nodig hebt in de keuken.

vloeibare deegsoorten. Zowel voor WWW.LUNENBURG.NU zoete als hartige wafels. Dit wafelijzer is ideaal voor alle


37 pagina 36

www.thuisinhetnieuws.nl

HET TEAM VAN REUVERS ONTWIKKELING & BOUW WENST IEDEREEN

FIJNE FEESTDAGEN

ALL


pagina 37

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar

VAN 09:00 TOT 18:00 UUR VAN 09:00 TOT 18:00 UUR 12 7 KARWEI Heesch Cereslaan 9 5384 VT HEESCH Tel.: +31 412 474818

KARWEI Heesch Cereslaan 9 5384 VT HEESCH Tel.: +31 412 474818

9-9

Openingstijden: Elke werkdag van Zaterdag open van 09:00 tot 18:00 uur Elke zondag open van 12:00 tot 17:00 uur

Nieuwe Erven 18 | 5384 TB Heesch 0412 47 35 70 / 06 54 27 16 75 www.heeschebandencentrale.nl heeschebandencentrale@live.nl

9-9

Openingstijden: Elke werkdag van Zaterdag open van 09:00 tot 18:00 uur Elke zondag open van 12:00 tot 17:00 uur

HEESCH

CUIJK

0412-725030 www.langenhuizen.nl

www.zonnepanelenvanboxtel.nl

M. v.d. Akker Tegelwerken TAXIBEDRIJF

AUTOBANDEN

van GRUNSVEN HEESCH

0412 - 451490

JARENLANGE ERVARING IN TAXIVERVOER VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

TAXIBEDRIJF

Voor al uw tegel- en natuursteenwerken

Achterste Groes 8 5384 VK Heesch Tel. 06-22481432

o.a. VERVOER NAAR VLIEGVELDEN ROLSTOEL EN ZIEKENVERVOER Ook voor VGZ verzekerden

AUTOBANDEN

van GRUNSVEN HEESCH 0412 - 451490 www.taxivangrunsven.nl

www.taxivangrunsven.nl | Burg. Woltersstraat 66 5384 KW Heesch Jarenlange ervaring in taxivervoer voor particulieren en bedrijven.

Burg. Woltersstraat 66

5384 KW HEESCH

o.a. Vervoer naar vliegvelden, rolstoel- en ziekenvervoer.

WWW.AUTOSERVICEHEESCH.NL Middelste Groes 13 • 5382 VV HeescH • t. +31(0) 412 454738

Ook voor VGZ verzekerden.

Bosschebaan 88 | 5384 VZ Heesch Rotterdam Heesch 0412 - 47 50 01 |Helmond info@vanballegooij.nl www.vanballegooij.nl www.vanballegooij.nl

‘t Dorp 30a | Heesch | 0412-473320 Maandag en donderdag gesloten

vBallegooij_visitekaartje.indd 11 vBallegooij_visitekaartje.indd

22-04-16 22-04-16 12:30 12:30


pagina 38 68

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar mortelcentrale

van de Haterd BV zand en cementhandel Van de Haterd Zand- en Cementhandel BV Kanaalstraat 6, 5374 KM Oss. 073 532 1347 info@vandehaterd.com www.vandehaterd.com

073 - 890 5990 06 073- 2155 - 8901083 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

Straalbedrijf R. van den Hurk B.V.

info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN OPENINGSTIJDEN Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur OPENINGSTIJDEN Zaterdag: - 14.30 uur P. van09.00 Schijndel P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Het Geffens Veld 3, 5386 LL Geffen Tel. 073 5321610

Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur Zaterdag:

09.00 - 14.30 uur

www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

bouwkundig bureau edo meijs bouwkundig bureau edo meijs elzendreef 25a 5386 gr geffen elzendreef 25a 5386 gr geffen t. 06 51724835 / 073 5325556 t. 06 51724835 / 073 5325556 info@edomeijs.nl info@edomeijs.nl

ontwerp, teken- en adviesbureau voor woning- en utiliteitsbouw ontwerp, teken- en adviesbureau voor woning- en utiliteitsbouw

Autobedrijf

van Heesch Telefoon 073-5321969 Geffen www.vanheeschgeffen.nl

Van Venrooy Timmerwerken Den Oven 35 5386 EW Geffen. Tel: 06-11366282 Rommehoveniers@home.nl

Heesterseweg 14, 5386 KT Geffen 06-22552671 venrooytimmerwerken@ziggo.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER HYPOTHEKEN | RISICOBEHEER | VERZEKERINGEN VERZEKERINGEN

Gebroeders van de Wetering Transport

HEKEN EHEER RINGEN

M / NISTELRODE

doelen.nu

GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu

Dommelstraat 47, 5347 JK Oss • T 0412 622 291 www.vdweteringtransport.nl


pagina 39

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Smakelijke Kerstdagen OESTERS, HET GESCHENK VAN DE ZEE De oester is een gewild culinair hoogstandje en beroemd om zijn schitterende schelp, zijn mooie zachte vlees en romige, zilte smaak. Het geschenk van de zee, speciaal bestemd voor de echte fijnproever. Een ware delicatesse! Van de romige platte oester uit de Oosterschelde tot de wat mildere oester uit de Grevelingen. Stuk voor stuk met hun eigen verhaal. De platte oester is een exclusief product: hij groeit langzaam en is pas na een jaar of vijf geschikt voor consumptie. Dit resulteert in een verfijnde smaak. In 1963 raakten bijna alle platte oesters in de Oosterschelde uitgestorven vanwege een oesterziekte. Toen is de Japanse oester in Zeeland geïntroduceerd. Deze oester mag met recht de naam ‘Zeeuwse oester’ dragen, want het is inmiddels de meest voorkomende oester in Zeeland. Zeeuwse oesters zijn afkomstig uit de Oosterschelde/ Grevelingen. Het Nederlandse oesterseizoen loopt van september tot en met april.

De ene oester is de andere niet. Let op: voor oesters gelden verschillende classificatiesystemen. Voor de creuse geldt een systeem van 0 tot 5. Oesters met classificatie 0 wegen 151 gram of meer. Een oester die tussen de 30 en 45 gram weegt, krijgt het nummer 5 achter zich genoteerd. De grotere creuse, (2, 1 en 0) worden vaak gebruikt om mee te koken. De nummers 5, 4 en 3 zijn populair om rauw geconsumeerd te worden. Platte oesters worden geclassificeerd met nullen. Hoe meer nullen, des te groter de oester.

OESTERMAKI MET KOMKOMMER EN MIERIKSWORTELSCHUIM Ingrediënten 12 blanche oester 1 komkommer 100 gr rijstazijn 35 gram sake 100 gram mirin 5 gram gelatine (4dl) mierikswortel borage cress 3 radijsje, dungesneden zout en peper Bereidingswijze Schil de komkommer en snijd deze in zeer dunne linten. Open de oester en zorg dat het oestervocht bewaard blijft. Houd de oester dus goed recht. Snijd de oesters zorgvuldig uit de bolle schelp. Vermeng de rijstazijn, saké, mirin en het suikerwater. Verwarm het oestervocht met dit mengsel en los hierin de gelatine op. Schenk alles in een sifon, draai de kop erop en voeg drie patronen toe. Laat hem daarna 2 uur rusten in de koelkastuks Besmeer het komkommerlint met mierikswortel en rol deze om de oester. Decoreer het geheel met dungesneden radijs, borage cress en het schuim van de mirin.

OESTER IN RODEWIJNSAUS

VIETNAMESE OESTER Ingrediënten 12 platte Zeeuwse oesters (nr. 2 of 3) 1 bosui, in reepjes 2 cm verse gember gerapte schil en sap van 1 limoen 1 el Thaise vissaus 1 el sesamolie 50 g rodekoolkiem 50 g doperwtscheuten Bereidingswijze Leg de reepjes bosui in een schaaltje koud water zodat ze mooi gaan krullen. Rasp de gember fijn en meng met de limoenrasp en het -sap. Voeg de Thaise vissaus en de sesamolie toe. Open de oesters, snijd ze los en leg op een bord of schaal met ijs. Schep wat dressing in elke oesters en garneer met een plukje rodekoolkiem, krullen bosui en doperwtscheuten.

Ingrediënten 6 grote Zeeuwse Creuse (nr. 1 of 2) 75 ml rode wijn 30 ml ruby port 15 ml rodewijnazijn 2 sjalotjes, gesnipperd 3 takjes tijm & extra om te garneren 30 ml olijfolie 30 g serranoham ½ tl aardappelzetmeel Bereidingswijze Schenk de wijn, port en wijnazijn in een pannetje. Voeg de sjalotjes en tijm toe en kook alle ingredienten 10 minuten zachtjes. Verhit de olie in een koekenpan en bak de hamreepjes knapperig.

Deze culinaire ideeën worden u aangereikt door

Roer het aardappelzetmeel met wat water tot een papje. Roer door de saus en kook nog een paar minuten door. Zeef de saus, schenk terug in de pan en breng op smaak met peper. Open de oesters en snijd ze los. Schenk een beetje vocht uit elke oester en serveer met wat warme rodewijnsaus, hamreepjes en een takje tijm.


pagina 40

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC/H

KERSTPAKKETTENACTIE VAN KERKEN BERNHEZE

ST.PETRUS’BANDENKERK - HEESCH In de nieuwste richtlijnen van het bisdom staat dat alle vieringen na 17.00 uur moeten vervallen tot en met Kerstavond. Voor Heesch betekent dit op zaterdag een gesloten kerk en is er livestream van de vieringen op zondag en zaterdag 16.00 uur in Nistelrode. Voor wie wil kan de intentie natuurlijk worden overgezet naar die viering maar ik denk dat dit van de meesten niet de bedoeling is dus kunnen de intenties kosteloos worden verzet naar een andere datum via het gastteam op het parochiecentrum. Vieringen die wel doorgaan: Donderdag 23 december: Kerstviering in Heelwijk 15.00 uur: Eucharistieviering Intenties: Jas van de Wetering. Marietje Kuijs- van de Haterd. Anna van den Hurk- School. Eerste Kerstdag Zaterdag 25 december: 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gregoriaans Mannenkoor. 11.00 uur: Woord en Communieviering m.m.v. Fanfare Aurora Intenties: (Worden in beide diensten afgelezen) Bert van de Berg en Annie van de Berg- Damen de echtgenote. Marinus van Rooij en Antonia van Rooij- van Zeeland. Cornelis van den Hurk en Wilhelmina van der Stappen, en Tonny en Anneke de dochters. Maria Koreman. Martien en Jeanne van Dinther- van Oort en Jan de zoon en overleden familieleden van Dinther- van Oort. Tonny de Geer. Sjef en Grada van Bakel- van de Doelen. Riek van de Rakt en overleden familieleden Tweede Kerstdag Zondag 26 december. 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Caeciliakoor. Intenties: Bert van de Berg en Annie van de Berg- Damen de echtgenote. Stan van den Hurk en

‘EEN CONCRETE UITDRUKKING VAN SOLIDARITEIT TIJDENS DE FEESTDAGEN’ Elk jaar in december worden veel mensen in ons land door hun werkgever verrast met een kerstpakket vol heerlijkheden die zij zelf ook hadden kunnen kopen. Helaas geldt dat niet voor iedereen. In deze door Corona gedomineerde tijd is het nog meer dan anders belangrijk om solidair te zijn met mensen die zo’n pakket niet krijgen en niet de middelen hebben om iets extra’s te kopen. Het zou daarom fijn zijn als iedereen die één of meer kerstpakketten ontvangt daarvan komt inleveren wat hij of zij overheeft of weg wil geven. De waardering die u van uw werkgever krijgt kunt u zo delen met hen die het in onze samenleving niet zo breed hebben. Wie zelf een tas vol boodschappen wil samenstellen kan die ook komen afgeven bij de kerken in de gemeente Bernheze. De kerstpakkettenactie is een initiatief van Lichtpunt Bernheze, de hulpdienst vanuit de kerken in de gemeente Bernheze. In de week voor Kerst kunt u uw kerspakket afgeven bij de kerk in Heesch tijdens de openingsuren van het parochiecentrum (ma-di-do-vr van 9.00 -12.00). U kunt uw kerstpakket ook in het portaal van het kerkgebouw neerzetten als u dat zou willen. De pakketten worden rond de kerstdagen op een zorgvuldige en discrete manier rondgebracht in Heesch. Mocht u mensen uit Heesch kennen die het afgelopen jaar veel tekort zijn gekomen, dan kunt u dit ons als kerk laten weten via email (pastoorouwens@kpnmail.nl). Omdat respect voor mensen die op een minimaal bestaansniveau moeten rondkomen belangrijk is wordt met deze informatie zorgvuldig omgegaan. Voor meer informatie over de Kerstpakkettenactie: 0412- 451215 of administratie@heeschdgh.nl Bij financiële problemen kunnen we als kerk u aan een SchuldHulpMaa tje helpen om deze problemen de baas te worden.

KERSTSTAL SINT-JAN De kerststal van de Sint-Jan is weer geopend en kunt u met een ticket de kerststal bezoeken. Het thema is dit jaar ‘Kind dat volken verbindt’. De kerststal blijft staan tot en met zondag 6 februari 2022. Vorig jaar kon bezoek aan de kerststal helaas geen doorgang vinden vanwege de coronamaatregelen. Dit jaar hopen we dat veel mensen de weg naar de kerststal vinden en er iets ervaren van de genade van het Kerstfeest: de komst van Christus op aarde. Uiteraard is alles zo ingericht dat de kerststal zelf en de organisatie er omheen aan de coronamaatregelen voldoen. Daarom zal er worden gewerkt met een online systeem om een ticket te reserveren. Vanaf 1 december kunt u uw bezoek inplannen via www.kerststal-sint-jan.nl. De kerststal is te bezoeken van maandag t/m zaterdag tussen 10:00 en 17:00 uur en op zon- en feestdagen tussen 13.30 uur en 17:00 uur. Een ticket kost 2 euro. Kinderen t/m 12 jaar zijn gratis.


pagina 41

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC/H

WARM, STIJLVOL ENWAARDIG UITVAARTZORG Van Lith Uitvaartzorg is een begrip in Oss en in de wijde omgeving. Ook in de gemeentes Bernheze en Landerd is men bekend met onze service. De jarenlange ervaring en onze zorgvuldige manier van werken brengen ons

Maashorst,

voor eeuwig de mooiste plek

waar we nu staan. Samen met mijn gemoti­ veerde medewerkers geef ik alle aandacht aan uw persoonlijke wensen, zodat u kunt blijven vertrouwen op de uitstekende dienst­ verlening die u van ons gewend bent.

STADSMORTUARIUM OSS

Een prachtig natuurgebied waar bos afgewisseld wordt met heide, ven en stuifzand. In dit bijzondere gebied kun je nu al zelf of samen met je partner een plekje vastleggen, voor later. Een plek die voor altijd van jou is, in het mooie open veld, of bij een oude, statige eik. Een plek die onderdeel is en blijft van de natuur. Samen met Natuurmonumenten zorgen we ervoor dat deze plek voor altijd behouden blijft. Het natuurgebied is elke dag toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang. Kijk voor actuele informatie op: www.maashorst.nl

Franse baan 2, Schaijk, 0486 745 006


pagina 42

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

TONNY VAN GAAL-DE KLEIJN (DEEL II) Deze keer is Ruud van de Ven op bezoek geweest bij Tonny van Gaal-de Kleijn in de Wilberthof in Berghem. VERKERING EN HUWELIJK

Tonny leerde Adriaan, wiens roepnaam Ai was, kennen in een danstent in Herpen. In 1957, na 5 jaar verkering, stapt Tonny met Adriaan (Ai) van Gaal uit Berghem in het huwelijksbootje. Tonny en Adriaan vestigden zich op het Gement in Berghem in een schuur, die achter het woonhuis van Tegelhandel Roelofs stond. Daar hebben ze anderhalf jaar gewoond. Huwelijksfoto 1957

Van daaruit zijn ze naar de Broerstraat verhuisd, in een nieuwbouwwijk in Berghem. Kort daarop werd hun eerste zoon Peter geboren waarna er nog twee kinderen volgden, dochter Gerdy en zoon Heiny. Het gezin was compleet en Tonny had het maar wat druk met de kinderen en het huishouden. Haar man Adriaan die bij Organon werkte had naast zijn werk nog veel hobby`s, waaronder de bond en herwonnen levenskracht, de voorloper van het huidige comité zieken en gehandicapten en met de carnavalsvereniging de Knollenplukkers bij café de Merx. Na een huwelijk van 56 jaar is haar man in het jaar 2013 overleden.

HOBBY`S

Toen de kinderen wat ouder werden heeft Tonny buiten haar eigen dagelijks huishouden ook verschillende hobby`s gehad. Zo heeft ze jarenlang bij het gemengd parochie koor in de kerk in Berghem gezongen. Ook ging ze veel met haar man Adriaan en zijn broer Piet met zijn vrouw Liesbeth mooie fietstochten maken en dan na de nodige kilometers werd er als vaste prik nog bij Willie een andere broer van Adriaan, van café de Merx, wat gedronken en nagekletst. Ook werden met de bus vele dagtochten gemaakt door heel Nederland. Er werden ook lange busreizen gemaakt naar bijvoorbeeld Luxemburg en Oostenrijk. Daarnaast was Tonny ook nog lid van de KVO. Ze gaat nu nog steeds naar gemeenschapshuis de Berchplaets om toneelstukken en accordeonfestivals uitvoeringen te bezoeken. Tonny was een van de eerste leden toen de Berghse Tafel werd opgericht. Deze houden iedere donderdagmiddag in de Berchplaets een samenzijn voor mensen die zich thuis alleen voelen. Deze mensen kunnen daar onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar een praatje maken, een kaartspelletje doen, sjoelen, een wandeling maken en met de duo-fiets een leuk fietstochtje maken. Inmiddels bestaat de Berghse Tafel al meer dan 5 jaar. Tijdens het 5-jarig bestaan is onze burgemeester Wobine Buys bij de Berghse Tafel op bezoek geweest.

Bezoek burgemeester aan de Berghse Tafel

Rijnreis met Victoria Regia: Tonny en Adriaan (Ai) en Marrietje en Tonny Bergers in 2004.

KASTEELVROUW

Na 57 jaar in de Broerstraat nummer 18 te hebben gewoond, verhuisde Tonny in 2015 naar de Veldstraat. Ze kwam daar in het enige ‘kasteeltje’ wat in Berghem rijk is te wonen. Tonny heeft daar 6 jaar met veel plezier gewoond. Ze had veel contact met Fien Gloudemans die naast haar woonde en haar overbuurvrouw Zusje van de Coolwijk.

DE WILBERTHOF

In december 2020 kreeg Tonny een kamer in verzorgingshuis De Wilberthof. Het was natuurlijk wel even wennen en aanpassen maar ze heeft het er erg goed naar haar zin. Tonny vertelt: “Ik heb en hoef hier niks te missen, de verzorging en het eten zijn hier goed en vanuit mijn woonkamer kijk ik op de mooie binnentuin. Heel regelmatig ga ik naar de gezamenlijke woonkamer voor een fijn samenzijn en een praatje met de andere bewoners. De kinderen komen vaak op bezoek of halen mij op om mee ergens naar toe te gaan. Als er in de Wilberthof iets georganiseerd wordt doe ik indien mogelijk daar graag aan mee. Ik kan niet anders zeggen dan het is hier kei goed”. KKLEINiddels hebben haar kinderen ook niet-


pagina 43

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

VINCENTIUS STEUNFONDS BERGHEM De Vincentiusvereniging die velen van u van vroeger kennen bestaat nog altijd. De naam is alleen iets anders geworden: Stichting Steunfonds Vincentius Berghem. U denkt misschien aan armoedebestrijding. Dat was vroeger ook zo. Met alle sociale voorzieningen en mogelijkheden heeft armoede een andere betekenis gekregen. Niet voor niets is er bijvoorbeeld een voedselbank in onze gemeente. Kennelijk zijn er toch nog mensen die veel moeite hebben met hun geld rond te komen. Soms dreigen er groeiende tekorten te ontstaan. Ook in die gevallen kan ”Vincentius” u misschien helpen. Onze mensen kunnen u helpen bij het ordenen van uw huishoudboekje; helpen bij het aflossen van beginnende schulden (gas, water, huur, zorgverzekering etc.). In noodgevallen kan dit zelfs door een gift of renteloze lening. NB. Vincentius werkt alleen binnen de grenzen van de voormalige Gemeente Berghem. Zij sponsort soms ook sociale en charitatieve initiatieven die vanuit Berghem genomen worden. (ook in de derde wereld). Verder helpt zij wel verenigingen bij de organisatie van activiteiten die ten goede komen aan de Berghemse bevolking. Vincentius gaat dus wel met de tijd mee! Contact: Stichting Steunfonds Vincentius Berghem Postbus 8, 5350AA Berghem Tel. 06-48284022 (voicemail) Via de Website: www.vincentiusberghem.nl Ontspanning in de Wilberthof

LEUKE, GEZELLIGE TIJDSBESTEDING: KLEINKINDEREN EN ACHTERKLEINKINDEREN

Ondertussen hebben de kinderen ook niet stil gezeten. Tonny is de trotse oma van inmiddels zes kleinkinderen waarvan 5 jongens en 1 meisje. Er zijn ook al twee achterkleinkinderen Levi van 3 jaar en Fenna die nu bijna 3 maanden oud is.

DE BERCHPLAETS ZOEKT VRIJWILLIGERS De Berchplaets wil graag de vrijwilligerspool uitbreiden. Wellicht heeft u tijd over om de Berchplaets en daarmee natuurlijk de Berghemnaren af en toe van dienst te zijn! In de vrijwilligerspool zijn verschillende taken, er is vast wat voor u bij. Zo zijn we op zoek naar gastvrouwen en gastheren, om tijdens evenementen, speciale avonden, voorstellingen en andere gelegenheden gasten hartelijk te ontvangen, eventueel gekochte toegangsbewijzen te controleren en het evenement of de voorstelling te begeleiden. Daarnaast zoekt de Berchplaets mensen die het leuk vinden om koffie, thee en andere drankjes uit te serveren en een pilsje te tappen achter de bar, zowel overdag als in de avond en doordeweeks en in het weekend. Ervaring is niet het belangrijkste, gezellig is het zeker.

Levi en Fenna Tonny, ik heb met jou en je zoon Peter een mooi gesprek gehad over het verloop van je leven. Ik hoop dat je nog vele goede jaren in verzorgingshuis de Wilberthof mag meemaken en natuurlijk kunt blijven zeggen: Het is hier kei goed. Copyright: Ruud van der Ven.

Voor iedereen die de Berchplaets en de Berghemnaren een warm hart toedraagt en een paar uurtjes over heeft is dit zeker een leuke tijdsbesteding! Wilt u meer informatie of uzelf opgeven? Neem dan even contact op met Maria van der Heijden via 0412 40 46 88 of mail naar info@ deberchplaets.nl. Of kom gezellig langs in de Berchplaets!

KERSTSTUKJESVERKOOP DOOR VRIENDEN VAN DE WILBERTHOF Op zaterdag 18 december van 13.00 uur tot 16.00 uur is er in de voormalige kantine van Berghem Sport aam de Osseweg 49, de huidige Heemkamer Berchs-Heem, een kerststukjesverkoop. De lokatie is tegenover de welbekende priklocatie (sporthal) in Berghem. Er is voldoende parkeermogelijkheid bij het verkooppunt. De dames van de bloemschikkers-groep Berghem maken onder leiding van Mieke Bokmans belangeloos schitterende kerststukjes. Een kerststukje maken naar uw wensen is ook mogelijk. Al vele jaren is de verkoop al een groot succes. De opbrengst gaat geheel naar de stichting ‘Vrienden van de Wilberthof’. De stichting bestaat al 35 jaar en probeert met leuke activiteiten het verblijf in de Wilberthof nog aangenamer te maken.


pagina 44

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC/H

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

Finovion Accountancy Bernheze ACCOUNTANCY BELASTINGEN - ADVIES Jan Timmers Korenstraat 5- 5388 CR Nistelrode Tel. 0412 700509

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES Finovion Accountancy Bernheze WWW.FINOVION.NL

Jan Timmers Korenstraat 5 5388 CR Nistelrode Tel. 0412 700509

WWW.FINOVION.NL

Mix & Match badbrug: boek of handig voor uw tablet. 55,-

kies het juiste materiaal

heeft baden van badencollectie De Mix & Match en budget bepalen acryl. Uw smaak solid surface en uw keuze.

baden in

ACRYL

SOLID SURFACE

Door-en-door gekleurd kunststof met een fluweelzachte uitstraling.

LUXE

en zeer krasvast!

daar hoeft uw En het fijne is: bad heerlijk tot rust. In bad komt u te zijn. Een afgeschuind niet groot voor Dompelt u badkamer helemaal compacte badkamer. perfect in een vrijstaand past bijvoorbeeld Kies dan voor een in optimale luxe? zich graag onder eyecatcher. bad: de ultieme

Uitstekende keuze voor een superstrakke vormgeving, extra voordelig!

TIP: IN ONZE SHOWROOM MAG U ALTIJD EVEN PROEFLIGGEN!

ONTDEK HET VERRASSENDE HUISMERK VAN BADEN+

tegen het ook aan de tegels u Denk bij uw ontwerp wand? Of kiest bad mee met de bad. Tegelt u het accent? juist voor een opvallend

illusie Met dit bad creëert u de voor van een vrijstaand bad. Ideaal de kleinere badkamer!

de vloer is Een vrijstaande badkraan op een eyecatcher in elke badkamer. ZOEKT U? WELKE VORM

en maten: in vele soorten collectie heeft baden diep, De Mix & Match van ondiep tot extra tot strak vierkant, t maakt + van prachtig rond Uw Baden badkamerarchitec vrijstaand en ingebouwd. op maat. graag een badkamerontwerp

van met vierkante vormen Een vrijstaand bad van strak perfecte combinatie solid surface: de materiaal. design en zacht

15

26-05-17 14:25

14

B+_brochure M&M_210x297_v9.indd

26-05-17 14:25

B+_brochure M&M_210x297_v9.indd

15

14

Baden+ heeft het beste van alle badkamermerken voor u bij elkaar gebracht: in de Mix & Match collectie. Van handdoekhaakje tot bubbelbad, van landelijk tot superstrak. Met altijd hetzelfde uitgangspunt: kwaliteitsproducten voor de scherpste prijzen!

Adresgegevens Industriepark 11 5374 CM Schaijk Tel. 0486 - 41 44 00 info@ago-totaaltechniek.nl

Openingstijden Ma. t/m do. Vrijdag Zaterdag Zondag

09.00 - 17.00 uur 09.00 - 20.00 uur 09.00 - 16.00 uur Gesloten

www.ago-totaaltechniek.nl - www.ago-badkamers.nl

Marktplein 8 5397 EV Lith tel. 06 54 90 04 79

Dit kan A&R Zonwering u bieden: Voor buiten:

Fam. Van der Burgt Lutterweg 13 5394 LP Oijen T. +31 (0)412 492 419 info@burgthoeve.nl www.burgthoeve.nl Paardenmelkerij Paardenfokkerij Zorgboerderij Recreatie

Zonwering zoals Luifels Screens Rolluiken

Voor binnen: Horren Rolgordijnen Duette rolgordijnen Luxaflex PVC vloeren Laminaat Tapijt/Vinyl Maak vrijblijvend een afspraak, bel:

Arie Roelofs 06 54 90 04 79


pagina 45

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC/H

MEDISCHE VOETEN HANDZORG

Jerica Bastiaans info@voetvorm.nl Tel. Berghem 06-16026402 Tel. Heesch 06-51416050

TIME-OUT VOORZIENING IN WOONCOMPLEX HUISMANSPARK IN LITH Onder andere door de Coronapandemie neemt het aantal mensen met mentale problemen toe en zitten helaas steeds meer mensen vast in een ongezonde thuissituatie. Mensen die in psychische nood verkeren en een rustige, prikkelarme omgeving nodig hebben, kunnen tijdelijk terecht in een ‘time-out voorziening’, voor opvang en zorg. Zo kunnen hulpinstanties eerder ingrijpen en escalatie of crisis voorkomen. Samen met de gemeente Oss en Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis werkt Mooiland aan een time-out voorziening in wooncomplex Huismanspark in Lith.

HUISMANSPARK

De 24 voormalig seniorenwoningen in het Huismanspark worden op dit moment verhuurd aan bewoners die tijdelijk en snel een woonplek nodig hebben. Vanaf 2022 wordt de helft van deze woningen vrijgehouden voor time-outplekken. In de time-outvoorziening kunnen inwoners uit 10 gemeenten geplaatst worden: Boekel, Bernheze, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill, Landerd, Sint-Anthonis, Oss en Uden.

TIJDELIJKE OPVANG EN ZORG

Een time-out voorziening biedt tijdelijke opvang én zorg aan zij die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld bewoners waarbij de relatie net verbroken is. Of bewoners waar de thuissituatie dreigt te escaleren. Inwoners mogen maximaal 12 weken in de time-out voorziening verblijven. Hulpverleners bekijken in die tijd hoe de situatie op langere termijn verbeterd kan worden, door de juiste zorg in de thuissituatie te bepalen of een nieuwe opvangplek te regelen. Zo kunnen bewoners na verblijf in de time-outvoorziening met de juiste (ambulante) zorg weer verder. Het Verdihuis biedt 24 uur per dag en 7 dagen per week professionele begeleiding aan de bewoners in de time-out voorziening. Daarbij wordt samengewerkt met Novadic-Kentron en indien nodig met GGZ Oost-Brabant.

kwaliteit en ambacht sinds 1955 PASTORIESTRAAT 20 - LITH - 0412 481284 WWW.SLAGERIJEBERGEN.NL S C A N D E Q R - CO D E O M D E W E E K A A N B I E D I N G E N T E B E K I J K E N

Praktijk Voet&Vorm is een Rijkserkend medisch Pedicurepraktijk. Zij verleent voetzorg aan voetproblematiek bij Diabetes Mellitus, Reuma, Kanker, Parkinson, MS, Geriatrie en Sporters. Gespecialiseerd in de behandeling van ingroeiende- en schimmelnagels. NIEUW: medisch manicure voor herstel van huid en nagels ten gevolge van een ziekte. Expertise in nagelpathologie en verleent handzorg met zuivere organische producten. De Praktijk is aangesloten bij branchevereniging ProVoet en ingeschreven in het kwaliteitsregister va ProCert. Erkend Oncologisch Voet- en Handzorgverlener ( OVV/OHV) en opgenomen in de digitale verwijsgids Kanker van het IKNL. Onderzoek, advies, behandelplan, multidisciplinair gerichte zorg en nazorg. Gevestigd in Gezondheidscentrum Berghem en Heesch en biedt samenwerking met aanpalende zorg binnen de gezondheidscentra. Wij hebben rechtstreeks contact met de ziekenhuizen in de regio voor kankerpatiënten. Gezondheidscentrum Berghem, Molenweg 2k, 5351 EV Gezondheidscentrum Heesch, Gildestraat 1, 5384 JC

www.voetvorm.nl


pagina 46

www.thuisinhetnieuws.nl

GRATIS CAPPIE bij fatboy petit

GRATIS CAPPIE bij fatboy petit

Sprokkelbos outdoor & LIifestyle

- Sprokkelboschstraat 18 Rosmalen - 073 6900675 www.sprokkelbos.nl

Sprokkelbos outdoor & Lifestyle Sprokkelboschstraat 18 Rosmalen 073 6900675 www.sprokkelbos.nl

ALL


echt een geweldig gevoel.” Klanttevreden- voor Frank de basis voor een prettig contact heid staat bij Frank voorop. “Ik doe in ieder met zijn klanten. “Ik ben open en eerlijk of gesprek mijn best om een ondernemer te hel- een financiering haalbaar is. Daarbij geef ik pen zijn voorraad uit te breiden, machines te een onafhankelijk advies. Vaak zeggen klanpagina 47 leasen, een verbouwing te realiseren of een ten danwww.thuisinhetnieuws.nl dat ze helemaal niet ontevreden zijn

Kerkstraat 12 5367 AG Macharen T: 085-864 03 30 E: fdelaat@financieringsgilde.nl I: www.financieringsgilde.nl

FINANCIERINGSGILDE LouisvanSchaijk A4.pdf

1

21-11-18

21:24

ALL


32 pagina 48

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar

Akkerstraat 34 Nuland Tel. 073-6898654

www.share-fit.nl Administratiekantoor

A.D.M.Maasdonk v.o.f.

van

GROENDESIGN

06 108 422 90 Achtersteweg 6 5392 CG Nuland

www.vanlithgroendesign.nl

Administratie Jaarrekeningen Belastingen Loonadministratie

Kerkstraat 31 5392 CA Nuland admmaasdonk@home.nl 06 – 30 80 54 69 073 – 532 40 73

Begeleiding startende ondernemer Advisering

Ni-Com

Reclame en Advertentie Advies Nico van Nuland Heijcamp 37, 5392 CD Nuland Tel. 06-53394851 nicovannuland@gmail.com

redacteuren, fotografen vertegenwoordigers én bezorgers van uw maandblad wensen u en al die u lief zijn prettige feestdagen en een voorspoedig 2022


pagina 49

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

CHAMPAGNE: GROOTSE WIJN VOOR GROTE FEESTEN

5 4 3 2 1 … GELUKKIG NIEUWJAAR! Met z’n alle aftellen richting het nieuwe jaar. Het hoort net zo bij de jaarwisseling als oliebollen. De kalender is voor ons onmisbaar geworden en een mooi klokje geeft ons altijd de juiste tijd. Hoogste tijd onze tijd eens nader te bekijken. “Zo lang de mensheid bestaat is het begrip tijd er. Allereerst gebruikten wij zonnewijzers om te weten hoe laat op de dag het was. Tegenwoordig horloges. Maar wat is nu toch een jaar? Och, er zijn tal van jaren. Men kan zeggen: Het is de tijd die de zon nodig heeft om van lentepunt tot lentepunt te komen. Dat is 365 dagen, 5 uur, 48 minuten en 45,17 seconden. Dit volgen wij en omdat wij dan elk jaar een beetje te kort rekenen, voegen wij slechts eenmaal in de vier jaar een schrikkeldag in, nl. de 29e februari om die 5, uur, 48 minuten enz. in te halen. Daarnaast kent men het siderische jaar (tijd die de zon nodig heeft om dezelfde stand in te nemen ten aanzien van de vaste sterren), het maanjaar, het burgerlijke jaar, het kerkelijke jaar, het economische jaar enz. De laatste twee hebben echter niets te maken met lengte van het jaar in dagen, uren en seconden. De laatste grote kalenderovergang, namelijk van de Juliaanse naar de thans geldende Gregoriaanse, had plaats in de 17e eeuw. Door het weglaten van de schrikkeljaren was men namelijk 12 dagen achter geraakt. Men sloeg die eenvoudig over, stelde een goede regeling in voor de schrikkeljaren en de zaak was rond. Zijn wij nu met onze kalender helemaal gelukkig? Nee, dat niet. Per eeuw lopen wij toch weer seconden voor. Afgezien daarvan vinden handelsmensen en ruimtevaartdeskundigen het bezwaarlijk, dat onze 12 maanden ongelijk van lengte zijn. Velen wensen dat een bepaalde datum (laten wij zeggen: 25 december) elk jaar op eenzelfde weekdag (bijvoorbeeld zondag) zal vallen. Dat kan als wij elk jaar één week van 8 dagen invoeren plus per schrikkeljaar twee weken van 8 dagen, de zogenaamde blanco dagen. In 1954 reeds hebben de Verenigde Naties een besluit genomen tot herziening van de Gregoriaanse kalender (die toch wel op de hele wereld erkend wordt) bij internationaal akkoord. Maar dat akkoord is nooit bereikt. Waarom niet? Er zijn voornamelijk godsdienstige bezwaren. Een of twee blanco dagen, dat zijn de dagen die men wilde toevoegen aan 1 week per jaar en aan 2 weken per schrikkeljaar, zijn absoluut onaanvaardbaar voor Joden en Zevendedagsadventisten en ook voor de Moslims. Tenslotte ook voor de vele Christenen die de zondag in ere houden en dat regelmatig om de 7 dagen willen doen. Een wijziging van onze kalender zal dus nog wel even ‘tijd’nodig hebben. Maar één ding is zeker op 31 december even voor twaalf tellen we weer met z’n allen af naar het nieuwe jaar. En met een knap horloge weet u ook zeker dat u dat op precies het juiste moment doet. Dan bent u ook in 2017 helemaal ‘bij de tijd’!

Als er echt iets te vieren valt, dan is er Champagne. Met een grote ‘C’, want de enige echte komt uit het Franse departement van dezelfde naam. De Franse wijnboeren die deze wijn met wereldfaam maken, zien er scherp op toe dat niemand met hun eer gaat strijken. Binnen de Europese Gemeenschap is het dan ook verboden om een witte bruisende wijn ‘champagne’ te noemen. De macht van de Franse wijnboer strekt zich echter niet uit tot andere continenten. En hier en daar wordt dan ook wel champagne als soortnaam gebruikt. Champagne komt uit het noordelijkste wijngebied van Frankrijk. De winters zijn er koud, de zomers warm maar niet heet. De druiven worden hier in de omgeving van Reims en Eupernay nauwelijks rijp Ze hebben zelfs na een warme zomer nog altijd een hoge zuurgraad en de wrange, zure wijn die daarvan gemaakt kan worden is zelfs niet geschikt als tafelwijn bij de dagelijkse maaltijd. Maar als het om wijn maken gaat, laten Fransen zich niet snel ontmoedigen. De geduldige monnik Dom Perignon zette het nadeel van de zure wijn om in een voordeel. Hij vond na veel experimenteren de Méthode Champenoise uit. Hij voegde aan de zure, schrale wijn suiker en natuurlijk gistcellen toe en goot de wijn daarna in hermetisch gesloten vaten. Daarbinnen zetten de gistcellen de suiker om in alcohol. Het bijproduct van dat proces bleek de beroemde ragfijne mousse. En de smaak? Die wisselt natuurlijk per Champagnehuis. De meeste Champagnesmaken zijn wat nootachtig, met iets van accenten van al het fruit dat in de Champagne wil rijpen.

KURKENTREKKER OVERBODIG

Mousserende wijnen hebben een speciale sluiting. Een stevige, taps toelopende kurk houdt de bubbels in bedwang en om het zekere voor het onzekere te nemen, zit er over de forse kurk nog een netje van ijzerdraad. Wilt u de fles openen zonder dat er iets van de drank verloren gaat, wikkel er dan een theedoek om, draai het ijzerdraadje van het netje dat om de kurk zit los, houd na het verwijderen van het netje de kruk vast en draai de fles rond. Als u voelt dat de kurk omhoog komt, geef dan wat tegendruk. Dan komt de kurk langzaam en met een zachte plop los.


pagina pagina 50 68 50

www.thuisinhetnieuws.nl www.thuisinhetnieuws.nl

ALL ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar Acupunctuurpraktijk George Remst

Spaanderstraat 72, 5351 BD Berghem info@noorenoptiek.nl

www.noorenoptiek.nl

Paramedisch Centrum Opaalweg 94, Oss Telefoon: 06 224 00 724 info@oosterse-geneeswijze.nl www.oosterse-geneeswijze.nl

Julianastraat 27, Berghem 0412-401414

van Zandvoort

meer dan Bandenservice Aandacht, rust en ruimte Wij werken enkel op afspraak ACCU’S - TREKHAKEN - SCHOKBREKERS - UITLATEN U I T L IKoolzaadweg J N E N - B A L10, A N Berghem C E R E N - •R0412-310 E M M E N S010 ERVICE Kilometer certificaat

Een autobedrijf registreert de kilometergegevens iedere keer dat een auto in een autobedrijf komt voor bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt of Algemene Periodieke Keuring. Deze gegevens worden opgeslagen in een databestand en kunnen worden opgevraagd door alle deelnemende autobedrijven. Wees extra alert bij een onlogische tellerstand en check vooraf de kilometerstand zodat je niet op draait voor tellerfraude.

APK-keuring

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring. Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto beoordeeld op verkeersveiligheid, milieu en registratie.

Voor nieuwbouw, verbouw of onderhoud Zomer-check

Voorkom vervelende verrassingen wanneer je op vakantie gaat. Controleer je auto op alle onderdelen die belangrijk zijn voor een/lange rit. Harenseweg 44, Berghem. tel. 0412-403123 0412-625979

www.bouwbedrijfvandebergvanerp.nl Winter-check

Voor al uw schadeverzekeringen! Osseweg 21, 5351 AA Berghem | Tel. 0412 40 36 14 verzekeringen@vballegooij.nl

Als je van plan bent in de winter op vakantie te gaan is een wintercheck erg belangrijk als het om veiligheid gaat. Op deze manier ben je goed voorbereid op gladheid en sneeuw.

van Zandvoort Banden (controle)

Banden wisselen is belangrijk, omdat jouw banden niet gelijkmatig slijten. Zomerbanden en winterbanden zijn ontwikkeld om je maximale verkeersveiligheid te bieden tijdens de seizoenen. Ga veilig op weg en wissel op tijd je banden.

meer dan Bandenservice

Nummerbord vastzetten ACCU’S - TREKHAKEN SCHOKBREKERS - UITLATEN Met speciale schroeven, die-alleen met gecertificeerd gereedschap kunnen UITL I J N Ebevestigd, N - B Aworden L A Njouw C E Rkentekenplaten E N - R E Mvastgezet. M E N S Op E Rdeze V I Cmanier E worden voorkom je diefstal.

OPSLAG WINTERBANDEN Kilometer certificaat

Een autobedrijf registreert de kilometergegevens iedere keer dat een auto

Broekstraat - Berghem - 0412-403038 vanzandvoortbanden.nl in een2a autobedrijf komt voor bijvoorbeeld een-onderhoudsbeurt of Algemene Periodieke Keuring. Deze gegevens worden opgeslagen in een databestand en kunnen worden opgevraagd door alle deelnemende autobedrijven. Wees extra alert bij een onlogische tellerstand en check vooraf de kilometerstand zodat je niet op draait voor tellerfraude.

APK-keuring

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring. Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto beoordeeld op verkeersveiligheid, milieu en registratie.

Nieuwe Steeg 8C, 5351 NA Berghem 06-46724640 www.wijchenbouw.nl | info@wijchenbouw.nl


pagina 51

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Smakelijke Kerstdagen HIGH TEA Een high tea is een feestje op tafel. Voor iedereen, want bij een high tea is er voor elk wat wils. Variëer met zoet en hartig en met kant-en-klaar en huisgemaakt. We geven je tal van tips & tricks en receptsuggesties voor de perfecte opbouw. Thee komt van de struik genaamd Camelia Sinensis en stamt uit landen met een tropisch klimaat zoals China, Nepal en India. Er zijn ruim 80 landen waar men thee verbouwt met meer dan 10.000 subsoorten. Als je een kopje thee serveert, denk je waarschijnlijk niet aan alle stappen die dit kopje thee doorloopt. Heel wat mensen zijn druk in de weer met jouw kopje thee. Theebladeren worden zorgvuldig met de hand geplukt. Hele bladen zijn het lekkerst en daardoor het meest gewenst. Daarna maakt de thee een wel 24 tot 48 uur durend proces door. Na semi-handmatig sorteren en verpakken wordt de thee per boot of vliegtuig verzonden. En vind je de thee terug in de schappen.

ECLAIR GROENE THEE Ingrediënten 2 dl melk 100 g roomboter 100 g tarwebloem 4 eieren Voor de vulling: 2,5 dl water 2 zakjes groene thee citrus 100 g geleroompoeder Voor de garnering: 4 el lemoncurd 2 clementines bloemblaadjes van 1 anjer bloemblaadjes van 4 gele viooltjes Bereidingswijze Verwarm de oven voor op 190 °C.

Theezetten is niet moeilijk maar theerecepten maken is een vak apart. Vaak ligt de bereiding echter bij de gast. Vergelijk dit eens met een cappuccino, als je die besteld krijg je ook een product, met zorg bereid, op je tafel. Ook de smaak van een goede kop thee zit voor een groot deel in de bereiding. Laat hierbij dus je expertise zien. Vertel het verhaal aan tafel, zo verkoop je geen kop thee, maar een theebeleving. In combinatie met een mooie presentatie is dit dé manier om waarde toe te voegen aan je kopje thee. Veel thee wordt op een hoge tempratuur gezet. Er zijn echter uitzonderingen. Zo smaken bepaalde soorten groene thee lekkerder - soms ook minder bitter - als je deze op een lagere temperatuur (85°) zet. Thee bestaat voor 99% uit water. Gebruik altijd gefilterd water in de waterkoker. Door de ontkalking smaakt thee zachter en schoner. Water uit de koffiemachine getapt is altijd gefilterd. Je hebt de keuze tussen zakjes en losse thee. Losse thee moet je wegen en na de gewenste trektijd uit het water zeven, bij zakjes hoeft dit niet. Geef altijd een tijdsindicatie bij het uitserveren. Thee heeft tijd nodig om de geur, kleur en smaak over te dragen aan het water. Als je thee binnen een halve minuut weer eruit haalt vergroot je de kans op een “lege” smaak. De verschillende lagen van smaken en complexiteit hebben niet de kans gekregen om eruit te komen.

Verwarm enkele minuten in een steelpan de melk met de roomboter tot het kookpunt en voeg er al roerende de tarwebloem aan toe. Blijf op een laag pitje roeren tot een deegbal is ontstaan en het begint te zweten. Neem van het vuur en roer er 1 voor 1 de eieren doorheen. Zorg dat je snel blijft roeren, zodat de eieren niet gaan stollen. Schep de massa in een spuitzak met een glad spuitmondje. Spuit mooie banen van ongeveer 12 centimeter van het beslag op een bakplaat met bakpapier of een bakmatje. Bak de eclairs goudbruin en gaar in ongeveer 25-30 minuten goudbruin en gaar. Ze voelen heel licht aan als ze volledig gaar zijn. Neem uit de oven en laat rusten op een rooster. Open de oven niet tijdens het bakken, anders zakken de eclairs in. Laat voor de vulling de thee gedurende 5 minuten trekken in het hete water, haal de zakjes eruit en koel het water volledig terug. Deze culinaire ideeën worden u aangereikt door

Klop het afgekoelde water met de geleroompoeder in de keukenmachine gedurende ongeveer 5 minuten. Er is dan een gladde, gebonden massa ontstaan. Schep in een spuitzak met een glad spuitmondje. Prik een gat onder in de eclairs en vul ze met behulp van de spuitzak met de vulling. Draai om en leg op een schaal. Schil de clementines en snijd de partjes vruchtvlees tussen de vliesjes uit. Smeer de eclairs aan de bovenkant in met de lemoncurd en garneer met de partjes clementine en de bloemblaadjes. Tip Wil je eclairs die krokanter zijn? Vervang dan de melk door water.


pagina 52

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar De echte bakker Nuwelant Kerkstraat 19, 5392 CA Nuland Telefoon: 073 532 2556

Villa Maasdonk

De locatie voor ieder bijzonder moment Kerkstraat 28, 5391 AA Nuland | info@villa-maasdonk.nl www.villa-maasdonk.nl | 06-19221921 | 06-30254077

www.qoutfietsen.com | info@quotfietsen.com

Kerkstraat 25 | 5392 CA Nuland 073 - 532 27 74 | info@nulandkeukens.nl

www.nulandkeukens.nl

Rijksweg 57b, 5391 LJ Nuland Tel. 073 - 532 24 42 Fax 073 - 532 53 48 info@garageslaats.nl www.garageslaats.nl

Tielebar voor al uw feesten Catering en Verhuur

• Levering van alle soorten metalen • Constructiewerken • Lassen van RVS, alumium en ijzer • Antislip loop- en oprijplaten • Lassen oplocatie • Hydrauliek en pneumatiek Kaathoven 29 • 5383 KV Vinkel • Tel. (073) 503 46 66 • Mobiel (06) 53 409 990 E-mail emvanwanrooij@hetnet.nl • www.vanwanrooijramps.nl

www.groenprojecten.nl - 073 5037336


pagina 53

www.thuisinhetnieuws.nl

VIERINGEN ROND KERSTMIS EN JAARWISSELING

Kerst in de St.Jan Hieronder vindt u het overzicht van de vieringen rond Kerstmis en de jaarwisseling in de Sint-Jan. Voor de volledigheid staan ook de weekmissen tussen Kerstmis en Nieuwjaar in dit schema. In alle Kerstvieringen, alsmede met oud- en nieuwjaar en op Driekoningenzondag, zingt de Schola Cantorum o.l.v. Jeroen Felix. Veronique van den Engh verzorgt het orgelspel. De Nachtmis is niet publiek toegankelijk maar wordt rechtstreeks door de KRO uitgezonden via NPO2. De liturgie van de Nachtmis is te downloaden op de website van de parochie. Alle andere vieringen worden uitgezonden via de livestream op YouTube: Sint-Jan Den Bosch Vrijdag 24 december 08.30 uur Eucharistie (geen aanbidding) 12.30 uur Vigiliemis van Kerstmis 16:00 uur Vigiliemis van Kerstmis 00.00 uur Pontificale Nachtmis (KRO-Eurovisie uitzending) niet toegankelijk voor publiek Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag 08.00 uur Herdertjesmis kinderen mogen verkleed als engel of herder komen 10.00 uur Pontificale Hoogmis 12.00 uur Plechtige Eucharistieviering

ALL

Zondag 26 december Tweede Kerstdag Feest van de Heilige Familie 10.00 uur Pontificale Hoogmis 12.00 uur Plechtige Eucharistieviering Maandag 27 december Hoogfeest H. Johannes Evangelist patroon van parochie, bisdom en kathedraal 08.30 uur Eucharistieviering 12.30 uur Eucharistieviering Dinsdag t/m donderdag 28-30 december 08.30 uur Eucharistieviering 12.30 uur Eucharistieviering Vrijdag 31 december Oudjaarsdag 08.30 uur Eucharistieviering 12.30 uur Gezongen H. Mis b.g.v. de afsluiting van het jaar Zaterdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsdag Hoogfeest H. Maria, Moeder van God 11.00 uur Pontificale Hoogmis Zondag 2 januari Driekoningen Hoogfeest Openbaring des Heren 10.00 uur Pontificale Hoogmis 12.00 uur Plechtige Eucharistieviering Zondag 9 januari Feest van de doop van de Heer 10.00 uur Hoogmis 12.00 uur Eucharistieviering

Teun & Mark van Hal

Het Wargaren 66 - Lith - 0412-481466

Fijne kerstdagen en veilige kilometers in 2022!! Voor onze complete voorraadlijst en verdere informatie

WWW.AUTOCARELITH.NL

APK keuringen - Onderhoud & Reparatie - Motordiagnose - Bandenpartner In- en verkoop auto’s - Schade expertise - Schade reparatie - Airco onderhoud


pagina 54

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC/H

Vrijdag 24 december Kerstmiddag gezinsviering 15.00 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Intenties Kerstmis – kinderkerk

H. WILLIBRORDUS PAROCHIE

Zaterdag 25 december Hoogfeest Kerstmis – Geboorte van Jezus 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Intenties Kerstmis

Contact Kapelaan W. Renders Julianastraat 37 Berghem kapelaanrenders@parochiewillibrordus.nl 0412-401215

MISSEN ST. WILLIBRORDUSKERK TE BERGHEM Zondag Dinsdag tm vrijdag Zaterdag Aanbidding Allerheiligst Sacrament Kinderkerk

9:30 uur 9.00 uur 8:30 uur vrijdag 9:30 uur woensdag 15:00-17:00 u

KERSTNACHT? NEE, KERSTMIDDAG! Zou het een witte kerst worden? Het is in ieder geval heel anders dan normaal! Alle avondvieringen zijn verschoven naar de ochtend en met Kerstmis naar de middag. Ik hoop dat we er toch iets moois van kunnen maken, met al die beperkingen. Met de kinderen toch mooi het kerstverhaal vertellen en bij de kerststal zingen. Ook voor de armen vraag ik bijzonder uw aandacht: wij steunen als parochie de parochie San Pedro in La Toma, net buiten Cordoba in Argentinie. Als u wil doneren kan dat gemakkelijk om uw gift over te maken naar het IBAN bankrekeningnummer: NL34 RABO 0140405682 Ten name van: Willibrordus Parochie, o.v.v. Advent- en Vastenactie. Ook voor onze armen vraag ik bijzonder uw aandacht: er zijn er helaas steeds meer gezinnen in financiele moeilijkheden. Hiervoor ziet u onder de toren een speciale aktie van de voedselbank, samen met de Franciscanen uit Megen. Ook op de scholen kunt u hiervoor terecht! Aan iedereen een Zalig Kerstfeest en een gezond Nieuwjaar! Kapelaan W. Renders

MISINTENTIES Zondag 12 december 3e Zondag van de Advent “Gaudete” 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Betje en Hendrikus Strijbosch Megens Overleden ouders Boeijen vd Vondervoort Willem en Fien Wesdorp Boeijen Toon en Betsie van den Hurk Lee en Anneke Boeijen vd Wetering Han Wagemakers van Krieken en Wim Wagemakers Annie Baltussen van Summeren Zondag 19 december 4e Zondag van de Advent 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Marietje vd Camp-van den Brand Tonny Vos – Langens Wim en Tonnie Ceelen de Groot Piet en Marie van Grunsven Hendrik en Mariet van Schaijk Wim en Lies van Schadewijk en zoon Peter

Zondag 26 december H. Familie Jezus, Maria en Jozef 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Wies van Schaijk-Pinckaers Toon en Nelleke Vos van Hintum Overleden ouders vd Heuvel vd Cammen en overleden familie Toos en Piet van Lier vd Coevering Adriaan van de Wiel Vrijdag 31 december Oudjaar – St. Sylvester 16.00 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Theo Platenburg Zaterdag 1 januari Nieuwjaar – H. Maria Moeder Gods 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Zondag 2 januari Hoogfeest: Openbaring des Heren (Driekoningen) 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Piet Bokmans Lee en Anneke Boeijen vd Wetering Annie Baltussen van Summeren Zondag 9 januari 1e Zondag door het Jaar: Doop van de Heer 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Piet Bokmans vanwege jaargetijde Adriaan van de Wiel Han Wagemakers van Krieken en Wim Wagemakers Zondag 16 januari 2e Zondag door het Jaar 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Tonny Vos – Langens

Telefoon 06 295 86 956 Dag en nacht bereikbaar Louise Julianalaan 50 5371 EP Ravenstein info@jamesdegraaffuitvaartzorg.nl www.jamesdegraaffuitvaartzorg.nl KvK Nr. 61099341 Ook indien u elders bent verzekerd Begrafenissen * crematies * verzorging * (thuis-)opbaring * rouwvervoer * afscheidsdiensten


pagina 55

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC/H

DE WERELD VERGAAT.............

• APK STATION • ONDERHOUD & • REPARATIE • ALLE MERKEN VAN • • • •

• SCHADE HERSTEL • EN• TAXATIE • IN- EN VERKOOP NIEUW to onze zorg. auGEBRUIKT UwEN Uw auto onze zorg.

Zevenbergseweg 19A 5351 PE BERGHEM Telefoon 0412-403666 skautoservice@hotmail.com www.skautoservice.nl

Grondverzet en sloopwerken Peter van Keijsteren Angelenweg 60, 5349 TC Oss Tel. 0412-403314 / 06-11480216 Fax 0412-403314

Soms hoor je pessimisten wel eens zeggen: Help, de wereld vergaat. Dat gevoel hebben zeker mensen die het slachtoffer worden van grote natuurrampen, een tsunami, een aardbeving, een vulkaanuitbarsting, een tornado. Die verwoestingen kunnen verschrikkelijk zijn, op sommige plaatsen zelfs het einde van alle leven.Het gebeurt nu hier en dan daar, elk jaar weer. Velen vinden in die verwoestingen de dood, maar het is niet het einde van de wereld. De overlevenden gaan door, ze bouwen hun huizen weer op en proberen eveneens weer een zinvol bestaan op te bouwen. Voor hen gaat het leven door, ondanks de ellende die ze hebben mee gemaakt. Help, mijn wereld vergaat, dat overkomt mensen die ernstig ziek worden en van de dokter te horen krijgen dat ze niet meer beter kunnen worden, of mensen die van de een op de andere dag zwaar gehandicapt raken.Dan komt er een einde aan allerlei zaken die je zo gewoon vindt, die een vast onderdeel van jouw normale levenspatroon uitmaken; dingen waarvan men denkt niet zonder te kunnen. En toch dat einde is niet meteen het einde van hun wereld. Zelfs in een gehandicapt leven met zijn beperkingen, zelfs als men aangewezen is op de goede zorgen van anderen, kan “ het er zijn” toch nog zin en inhoud hebben, zelfs als men weet dat men op weg is naar de dood.... Zo vertelde pas een ondernemer mij, dat het een hele worsteling kan zijn om het hoofd boven water te houden, het kan een hele toer zijn om de moed niet te verliezen, maar ook dán kan het leven nog mooie momenten hebben, momenten die de moeite waard zijn. Pas op, de wereld vergaat pas als we niks meer te bieden hebben, we het wel goed vinden met wat er om ons heen gebeurt.Een wijs man heeft eens gezegd: je moet elke dag leven alsof het de laatste dag van je leven is.Dan leef je bewust, heb je oog en oor voor een ander en weet je dat je niet alleen voor je zelf leeft. Dat er elke dag opnieuw mogelijkheden zijn om goed te doen en goed te zijn voor je naaste omgeving en dat hoeven we niet ver te gaan zoeken. Dan weet je voor wie en wat je leeft en wat echt belangrijk in het leven is. Misschien ga je dan nu eens even bij je zelf na: wat zou ik beter kunnen doen voor die ander, voor mijn vrouw, mijn man, mijn kinderen. Dan leef je niet zo van bovenaf, ongeïnteresseerd, maar wel bewust wie je zelf bent en wat je voor die ander kunt doen en betekenen. Zo kunnen we samen toeleven naar het jaar 2022 om er nog beter, misschien anders, kunt zijn voor die ander in jouw naaste omgeving. Dan vergaat de wereld niet, maar kan die wereld nog beter worden door Jouw inzet en goeie bedoelingen. Laten we er samen eens over nadenken in de geest van: wat kan ik er aan doen om die wereld – ondanks alle verdriet en zorgen – en wie heeft die niet, beter te maken. Een mooie opdracht om zo toe te leven naar het nieuwe jaar 2022. Dat wens ik U en me zelf van harte toe! Zr. Antoine van Erp pastorale werkster


pagina 56

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

THREE IN ONE IN REEK STARTENDE ONDERNEMERS BEGINNEN VAAK THUIS OF VANUIT EEN GEHUURDE WERKRUIMTE. ALS HET BEDRIJF GROEIT, GROEIT OOK DE BEHOEFTE AAN EEN ANDERE LOCATIE. OM TE WERKEN, WELLICHT IN COMBINATIE MET WONEN. EEN PLEK WAAR JE BEDRIJF VOLOP DE KANS KRIJGT OM TE GROEIEN ÉN JE FIJN KUNT WONEN MET JE GEZIN. OF BIJVOORBEELD VOOR EEN HOBBYIST DIE EXTRA PLEK ZOEKT VOOR ZIJN SPULLEN. ALLES INEEN OM JE LEVEN VERDER VOORT TE ZETTEN. Prijzen vanaf DAT IS THREE IN ONE.

528.770,-

Three in One komt in een kleinschalige wijk in het zuiden van Reek, dichtbij de dorpskern. De ontwikkeling biedt alle mogelijkheid voor bedrijvigheid aan huis. Een aangenaam, ruim opgezet project waar wonen en werken perfect worden gecombineerd. Three in One biedt volop doorgroeimogelijkheden voor ondernemers uit de regio. Op acht percelen worden woon-werklocaties ontwikkeld

met luxe dakterras en daarbij een royale bedrijfsunit. Denk aan ruime slaapkamers, moderne keuken, voldoende opslagruimte, PV-panelen op het dak en eigen parkeerplaatsen voor de deur. De woon/werk units zijn zeer gunstig gesitueerd. Binnen een paar minuten ben je op de snelwegen A50 of A59 of in het vlakbij gelegen prachtige natuurgebied ‘De Maashorst’.

Het hoogste punt van de bouw is recent bereikt.

Voor meer informatie kunt u zich melden via 0412-405022 of nieuwbouw@vandenheuvel.nl

Van den Heuvel Makelaars | Oostwal 241, 5341 KN Oss oss@vandenheuvel.nl | 0412-405022