Page 1

DE MOLEN

De schop de grond in

Rosmalense Nachtwacht

2

Start verkoop Eikenburg

6

Strijd tegen pesten

8

10

1E JAARG NR. 1 - 14 FEBRUARI 2017 - TEL. 073-5320035 - REDACTIE@PLAZAMEDIA.NL


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 2

Van verloedering naar bruisende dorpskern Rosmalen

De schop gaat de grond in! Op woensdag 8 februari 2017 maakt de uitspraak van de Raad van State in de hoger beroep zaak van een aantal vastgoedeigenaren tegen het Centrumplan –Zuid gelukkig een einde aan de al ruim twintig jaar slepende kwestie. De bezwaren tegen de eerder door de gemeente afgegeven bouwvergunning werden op alle fronten afgewezen. De schop kan de grond in! Door Herman van Dinther We lossen daarmee ook een belangrijke belofte in aan de kiezers. In ons verkiezingsprogramma was het Centrumplan tenslotte een hot item.”

De Molen tekent een aantal reacties op van verschillende betrokkenen. Zo vroegen we Antoon de Groot, fractievoorzitter van Rosmalens Belang, naar zijn standpunt. Antoon over de uitspraak van de RvS: “Hiermee komt een einde aan een al veel te lang slepende politieke kwestie. Bijna de hele periode dat onze politieke partij bestaat hadden wij de ambitie om het centrum op te waarderen. Rosmalen verdient een volwaardig en bruisend centrum waar mensen met plezier moeten kunnen winkelen. Veel plannen zijn er gemaakt, voor- en tegenstanders zijn erbij betrokken en gehoord en er werden de nodige verhitte politieke debatten gevoerd. Eindelijk is het nu zover en kunnen ook wij als fractie van Rosmalens Belang dit achter ons laten en gaan we aan de slag.” Volwaardig centrum In de vorige Coalitieperiode 2010- 2014 is door Rosmalens Belang onder aanvoering van de toenmalige fractievoorzitter en huidige wethouder Jos van Son de politieke basis gelegd voor dit nieuwe Centrumplan. Antoon vervolgt: “Bij de start van de huidige Coalitieperiode 2015-2018 heeft onze fractie dit onderwerp als meest belangrijke ambitie en prioriteit ingebracht in het Bestuursakkoord met onze coalitiepartners. We spraken af dat de dorpskern van Rosmalen in deze periode moet worden omgebouwd naar een bruisend winkelcentrum voor Rosmalen en omliggende dorpen en wijken. Minstens vergelijkbaar met stadsdeelwinkelcentra als de Helftheuvel, Maaspoort en Rompert. Rosmalen moet in staat zijn het groeiende winkelend publiek te bedienen. Immers met de steeds verdere uitbreiding van de Groote Wielen en de toevoeging van Nuland en Vinkel aan onze gemeente, is de behoefte aan een volwaardig centrum steeds groter.

Goed communiceren Nu is de laatste kogel door de kerk en kan op zeer korte termijn de schop de grond in. Wethouder Eric Logister, verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling, heeft daar herhaaldelijk toezeggingen over gedaan. Onze fractie richt zich nu in deze kwestie uiteraard vooral op de toekomst. Snelle realisering, maar wel zorgvuldig en met veel aandacht voor communicatie. Het is belangrijk dat de Rosmalense burger tijdig en juist wordt geïnformeerd. En dat er vooral goed contact blijft met de klankbordgroep, ondernemers en middenstand. Nadere uitwerking van dit plan en in- en aanpassing van de omgeving vraagt wat ons betreft om nauwe betrokkenheid van alle partijen. Onze fractie zal dit proces kritisch volgen en we zullen niet aarzelen om politieke verantwoordelijkheid te nemen en het College om de juiste acties vragen als dat nodig is. Als Rosmalens Belang zien we de uitspraak van de Raad van State niet als een eindresultaat maar juist als het begin van een constructieve en harmonieuze uitbreiding van het centrum van Rosmalen. We hebben het vanaf nu niet meer over Centrum Noord en Zuid maar over een prachtige winkelacht in het hart van Rosmalen. Ik heb er vertrouwen in dat dit medio 2018 de nieuwe realiteit is en dat we daarmee een van onze belangrijkste verkiezingsbeloften hebben ingelost! Antoon de Groot is blij dat verkiezingsbelofte Rosmalens Belang wordt waargemaakt


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 3

Jos van Son, in het College van Burgemeester en Wethouders wethouder voor Rosmalens Belang, voelt een zware last van de schouders vallen. HEESCH 0412-452444 Gevraagd naar zijn mening zegt hij: “Als wethouder ben NU TOT € 45.00/M² SUBSIDIE OP HR-GLAS “Glasschade? 24-uurs reparatie!” ik verantwoordelijk voor veel dingen binnen onze totale gemeente. Zoals onder meer de leefbaarheid in Wijken en Dorpen. Daartoe behoren ook goede voorzieningen op plaatselijk niveau. Variërend van Fietsenmaker een goed bereik op het gebied van verkeer en vervoer tot een Weidestraat 22 te Rosmalen mooie groene leefomgeving, goede sportvoorzieningen, sociKerkstraat| 4 te Nuland | T 073-2050505 | www.qbikeservice.nl Hoogstraat 11 te Rosmalen T 06 334 975 79 | facebook.com/qbikeservice ale ontmoetingsmogelijkheden maar ook goede winkelvoorzieningen. Het Centrumplan Rosmalen is daar een voorbeeld van. Een decennia lang proces is dankzij de inspanningen van ons gezamenlijk College tot een goed einde gekomen. Colle- Ter voorbereiding op de bouw van het nieuwe centrum is de ga Eric Logister heeft vanuit zijn portefeuille, samen met mijn gemeente deze week gestart met het bouwrijp maken van de andere collega’s, loyaal invulling gegeven aan het voornemen grond. Die werkzaamheden duren ongeveer drie maanden. van Rosmalens Belang om in deze periode de schop de grond Projectleider Ten Cate van de gemeente licht toe wat er gaat in te laten gaan. Een teamprestatie!” gebeuren. “Om de grond bouwrijp te maken voeren we de volgende Ook het bestuur van winkewerkzaamheden uit: liersvereniging Kom Rosma•Het terrein wordt opgeschoond. len haalt opgelucht adem nu •Bomen worden gerooid en verplant. het Centrumplan eindelijk •Kabels en leidingen worden verlegd en aangelegd. van de grond komt. Voorzit•De riolering wordt aangelegd. ter Ronald Moonen: “Wij als • Een aantal panden wordt gesloopt. bestuur van de winkeliersver• Er wordt een tijdelijke weg voor bouwverkeer aangelegd. eniging zijn blij dat de kogel Bereikbaarheid door de kerk is. Wij hopen en Tijdens het bouwrijp maken van de grond blijven de omligdenken dat de verdeeldheid gende wegen bruikbaar voor alle verkeer. Communicatie over in het dorp minder wordt. de uitvoering van het Centrumplan wordt door de gemeente Daar krijgen wij een bruisend serieus genomen. Iedereen die vragen heeft over de ontwikwinkelgebied voor Rosmalen en omgeving voor terug. Voor kelingen rond het bouwrijp maken voor het Centrumplan kan ons blijft een aandachtspunt een gedeeltelijke leegstand van contact opnemen met de heer M. ten Cate, projectleider van winkelruimtes. Daar zijn wij nog steeds bezorgd over. Maar we de afdeling Realisatie & Beheer Openbare Ruimte. Het hanhopen ook dat door de groei van het Centrum de leegstand digst is om de vraag per e-mail te sturen naar realisatie-bevermindert door interesse van huurders van winkelpanden. heer@s-hertogenbosch.nl onder vermelding van bouwrijp Wij gaan als KOM-winkeliers voor een sprankelend eindresulmaken Centrumplan Rosmalen. Bellen kan natuurlijk ook op taat.” nummer (073) 615 51 55. Aerjen Koeneman van Foruminvest heeft het Centrumplan Rosmalen onder zijn hoede. Zijn reactie is voor dit Trage computer? Virusproblemen? Last van reclame? moment kort en krachtig. “Ik ben heel blij dat alle procedures nu achter de rug zijn en dat we aan de slag kunnen. Dat gaan we heel voortvarend doen.”

heesch 0412-452444

Eut van Berkum

Bouwrijp maken gestart

Computerproblemen?

Reparatie ■ Installatie ■ Onderhoud ■ Advies

In de volgende uitgave van De Molen komt Aerjen uitvoerig aan het woord.

Nuland

www.snellereparatie.nl

073-2032108


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 4

Abelen maakt het mogelijk!

GRAAFSEBAAN 41, ROSMALEN Vraagprijs € 599.000 k.k. Woonopp. 95 m² Gelegen in de wijk Hintham

GRAAFSEBAAN 76 B, ROSMALEN Vraagprijs € 1.125.000 k.k. Woonopp. 247 m² Gelegen in de wijk Molenhoek

MILLA DE KAMPENSTR. 13, ROSMALEN Vraagprijs € 565.000 k.k. Woonopp. 172 m² Gelegen in de wijk Maliskamp

BURG. WOLTERSSTRAAT 7, ROSMALEN Vraagprijs € 535.000 k.k. Woonopp. 246 m² Gelegen in het centrum

ROOSKENSBORCH 6, ROSMALEN Vraagprijs € 689.000 k.k. Woonopp. 241 m² Gelegen in de wijk Overlaet

DE VIJVERDAM 3, ROSMALEN Vraagprijs € 222.000 k.k. Woonopp. 84 m² Gelegen in de wijk Groote Wielen

PRELUDEHOF 21, ROSMALEN Vraagprijs € 268.000 k.k. Woonopp. 116 m² Gelegen in de wijk Groote Wielen

CHURCHILLLAAN 45, ROSMALEN Vraagprijs € 369.000 k.k. Woonopp. 129 m² Gelegen in de wijk Gele Hoeve

VERKOCHT BURG. GODSCHALXSTR. 49, DB Woonopp. 123 m² Gelegen in de wijk Empel

VERKOCHT MALISKAMPSESTRAAT 84, ROSMALEN Woonopp. 239 m² Gelegen in de wijk Maliskamp

VERKOCHT Abelen maakt hetBELCANTOWEG mogelijk! 6, ROSMALEN

VERKOCHT WEIDESTRAAT 48, ROSMALEN Woonopp. 134 m² Gelegen in de wijk ‘t Ven

Woonopp. 206 m² Gelegen in de wijk Groote Wielen

Burg. Mazairaclaan 2 5242AV Rosmalen 073-5212908 info@abelen.nl

www.abelen.nl


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

Aardigheidje op Valentijnsdag De uitgever van uw blad Thuis in Rosmalen wil u op Valentijnsdag graag verrassen met een nieuwtje. Vanaf vandaag vervangen wij de titel Thuis in Rosmalen voor de vroeger vertrouwde naam De Molen. Lezersonderzoek dat wij regelmatig verrichten leerde ons dat de naam Thuis in Rosmalen in de volksmond niet altijd lekker blijft hangen. Dat bracht ons op het idee om de vroeger bekende en vertrouwde naam De Molen opnieuw te gaan gebruiken. Onze redactie was immers ook jarenlang verantwoordelijk voor de inhoud van de Molen. We hopen dat deze naam snel een plaatsje in uw geheugen vindt.

Nieuwsmagazine De Molen Weerscheut 71c, Vinkel - Tel. 073-5320035

Maandelijks huis-aan-huis verspreid in Rosmalen, Groote Wielen, Empel, Kruisstraat en Maliskamp ThuisinRosmalen niet bij u huis-aan-huis? Neem dan een GRATIS postabonnement via www.thuisinhetnieuws.nl/abonnee. Tevens verkrijgbaar bij tal van afhaalpunten in de regio. Digitaal te bekijken op: www.thuisinhetnieuws.nl/magazines Volgende nummer: bezorging vanaf dinsdag 14 maart materiaal en kopij aanleveren: uiterlijk 10 maart 12.00 uur Verschijningsdata 2017: 14 maart, 11 april, 16 mei, 13 juni,11 juli 29 augustus, 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december Advertenties:

verkoop@plazamedia.nl

media-adviseurs: Nico van Nuland Els van Leur

06-53394851 06-10535265

Redactie:

redactie@plazamedia.nl

Gratis abonnement Wij weten dat veel lezers ons blad niet altijd in de bus krijgen. Omdat u bijvoorbeeld een nee-nee-sticker heeft geplakt of de bezorging niet optimaal is. Dat is jammer voor u, voor de adverteerders maar ook voor de redactie. Wilt u er zeker van zijn dat u het magazine met hart voor Rosmalen vijftien keer per jaar in de bus krijgt, neem dan een gratis abonnement. U krijgt dan als abonnee gegarandeerd elke uitgave thuis bezorgd. Een mailtje met uw naam, adres en postcode aan redactie@plazamedia.nl is voldoende. U kunt zich ook online aanmelden via www.thuisinhetnieuws.nl/abonnee

Mijn Molen De inbreng van lezers is erg belangrijk voor De Molen. Wij weten dat er onder lezers behoefte bestaat om zelf een verhaal te schrijven of een prachtige foto te maken. Steeds meer mensen sturen een oproep of een leuke foto. De Molen biedt graag ruimte voor uw verhalen, foto’s, oproepen en dergelijke. Heeft u of bijvoorbeeld uw buurman een bijzondere hobby en wilt u daar meer over vertellen? Dat kan in een nieuwe rubriek. Wilt u iemand in het zonnetje zetten omdat hij of zij met pensioen is of Abraham heeft gezien? Stuur dan een foto met klein stukje tekst in. De Molen is ook op zoek naar nieuwe Rosmalenaren. Stuur een foto van uw (klein)zoon of dochter in met ene kleine begeleidende tekst en deze krijgt (gratis) een mooi plekje in De Molen. Meld alles wat u kwijt wilt aan redactie@plazamedia.nl.

SJV Poppenconsultatiebureau

redactie-medewerkers: Wiljo van Nuland, Herman van Dinther, Karel Goossens (foto’s) Mark van der Donk, Petra van Heesch, Carla Metz, Bas Pennings Vormgeving en fotografie: Kimberley van Nuland - PlazaCreativa Vinkel Bezorging Vragen en klachten over bezorging: 073-5320035 Uitgever accepteert geen aansprakelijkheid voor inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten of foto’s. Door aanlevering verklaart de inzender dat het aangeboden tekst- en/of fotomateriaal vrij is an rechten en de uitgever aldus te vrijwaren van auteursen beeldrechtelijke aanspraken. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

pagina 5

Co lo fon

Peuters en kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn van harte welkom bij het consultatiebureau bij Perron-3 (eerste etage) in Rosmalen. De kinderen komen samen met hun liefste pop of knuffel, die dan wordt verzorgd, gemeten, gewogen en natuurlijk door een echte poppendokter onderzocht. Alle gegevens worden opgeschreven op een consultatiekaart. Natuurlijk is er ook een traktatie en ranja. Om iedereen voldoende aandacht te geven is er een indeling gemaakt: 13.00 – 16.00 uur: De peuters 13.00 – 14.00 uur: Sparrenbos, D’n Krommenhoek, ’t Ven 14.00 – 15.00 uur: De Overlaet, De Vlieger en De Borch, Jeroen Bosch, De Wittering, De Sprong 15.00 – 16.00 uur: De Masten, De Hobbit, De Troubadour, De Groote Wielen en De Hoven Komt het tijdstip niet zo goed uit, dan is het geen probleem om een andere tijd te kiezen. De kosten voor deelname zijn Є 2,00 p.p.. De kassa sluit om 16.45 uur. Kinderen die in een hogere groep zitten en deze dag niet willen missen zijn natuurlijk ook van harte welkom!


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 6

Ton is altijd op zoek naar uitdagingen en specialiseert zich in oplossingen.

Rosmalens bedrijf voorop bij akoestiek

De Nachtwacht hangt tegen Rosmalense muur Bedrijven en particulieren bouwen de mooiste onderkomens maar ergeren zich later vaak aan de akoestiek. Harde materialen die zijn gebruikt bij de afwerking veroorzaken galm of maken stemgeluiden onrustig en slecht verstaanbaar. In restaurants bijvoorbeeld kan dit de sfeer en ambiance behoorlijk verpesten. Ook in zwembaden is de herrie vaak oorverdovend. Rosmalense ondernemer Ton Pennings heeft er oplossingen voor. Door Herman van Dinther De bedrijvigheid op bedrijvenpark Kruisstraat gaat aan veel mensen voorbij. Ondernemers weten echter dat er veel deskundigheid schuil gaat achter de gevels van de gebouwen. Zo is er ondernemer Ton Pennings gehuisvest met zijn akoestisch afbouwbedrijf dat toonaangevend is in Nederland. Ton (50) begon vijfentwintig jaar geleden als schilder en zocht toen al de uitdagingen op. “Je moet je onderscheiden van anderen en meerwaarde leveren. Daarom heb ik altijd specialismes ontwikkeld waar ik de concurrentie mee voor kon blijven. Je had in die tijd veel bedrijfsgebouwen die uit damwanden waren opgetrokken. Qua kleur viel er weinig te kiezen, er waren slechts twee basiskleuren. Bedrijven wilden echter de kleur van hun huisstijl toepassen en daar hebben wij wat op gevonden. Wij

ontwikkelden de faciliteiten om op locatie een eigen kleurcoating aan te brengen. Dat sloeg enorm goed aan en we hadden al snel grote klanten zoals Heineken en DMV Campina. Uitdagingen Toen de mobiele telefonie een grote vlucht nam verrezen er in heel Europa datacentrales. Deze moesten wel aan hoge kwaliteitseisen voldoen om storingen te voorkomen. Antistatische en halfgeleidende coatings moesten ervoor zorgen dat de dataverwerking storingsvrij verliep. Met de komst van glasvezel zijn veel van die datacentrales overbodig geworden en viel die markt voor ons weg. We zochten en vonden nieuwe uitdagingen in de aanpak van akoestische problemen. Op die markt zijn we de laatste vijftien jaar actief en hebben in

dat segment een naam opgebouwd.” Ton is niet iemand die zich nadrukkelijk op zijn borst loopt te slaan. Maar hij mag gewoon heel trots zijn op zijn bedrijf waar vijftig mensen aan verbonden zijn. Architecten, aannemers en particulieren weten hem te vinden wanneer akoestiek een item is. Bouwvakkers “Wij werken veel in exclusieve gebouwen waar het in alle opzichten top moet zijn. Wij hebben materiaal ontwikkeld dat wij als stucwerk strak en naadloos kunnen toepassen en waarmee het geluid wordt geabsorbeerd. Eigenlijk zijn we gewoon bouwvakkers, maar wel heel goeie”, lacht Ton. Die ‘bouwvakkers’ trekken ook de grens over. Bijvoorbeeld om het penthouse in een wolkenkrabber van 740 meter in Dubai te voorzien van goede akoestiek. In Nederland bestaat de projectenlijst uit zeer aansprekende prestaties. Het Rijksmuseum is zo’n voorbeeld waar De Nachtwacht aan een Rosmalense muur hangt. De komende jaren zullen de busjes van Pennings Akoestiek vaak bij het Binnenhof staan waar een grote restauratie wordt uitgevoerd. Op dit moment werkt het bedrijf aan de kookstudio in Paleis Noordeinde. Maar ook het 6-sterrenhotel The Duke dat in Nistelrode bij de golfbaan wordt gebouwd, krijgt akoestische topkwaliteit door het werk van Pennings. De Hermitage, de Markthal in Rotterdam, het hoofdkantoor van ABN Amro, veertien gerenoveerde Van de Valk hotels, zwembaden, musea, sterrenrestaurants, parkeergarages, allemaal tot de verbeelding sprekende locaties waar Pennings heeft gewerkt aan het gebruikscomfort waar akoestiek een be-


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

langrijke bijdrage aan levert. “Wij zorgen voor perfecte akoestische oplossingen, zonder geweld te doen aan de stijlvolle uitstraling van de locatie. Het verminderen van nagalm, het verkorten van de nagalmtijd, geluidsabsorptie en het reduceren van geluidsoverlast willen we realiseren waarbij we beseffen dat het ook moet ogen. Elke ruimte vraagt om specifieke oplossingen voor een optimale akoestiek. We maken hierbij gebruik van een uitgekiende productrange, zoals akoestische panelen, wanden of een naadloos, akoestisch plafond, baffles, akoestische eilanden en akoestische wandpanelen.”

pagina 7

Kunstenaars Kruisstraat openen atelier Inmiddels is de voormalige basisschool aan de Kruisstraat in Rosmalen alweer ruim een jaar in gebruik. Er is in dat jaar veel veranderd en het bruist er van activiteit. 9 Kunstenaars hebben daar o.a. hun atelier gevestigd. Veel mensen zouden graag eens een kijkje komen nemen om te zien, wat er zich allemaal afspeelt achter de deur van het schoolgebouw. Daarom openen zij graag voor iedereen in het weekend van 18 en 19 februari a.s. de deur van de school en die van hun ateliers. U kunt een kijkje nemen bij Ineke van Schijndel (schilderen), Anne-Marie Hofhuis (schilderen), Mariël Lam (tassen), Anja Frensen (houtskooltekeningen), Appie Busser en Kristel Guit (creatie, fotografie en grafisch ontwerp). Iedereen is van harte welkom tussen 11.00 en 17.00 uur.

Paradepaardje Voor de duvel niet bang heeft Ton contacten gelegd met het Amerikaanse Armstrong World Industries, wereldleider in akoestische wanden en plafonds. De door hem ontwikkelde producten komen in het assortiment van Armstrong. Met die onderneming is per afgelopen 1 januari een contract getekend. “Dat betekent onder meer dat we voor 2500 medewerkers een opleiding gaan verzorgen vanuit een nieuw opleidingscentrum in Rosmalen. Er wordt een nieuwe fabriek gebouwd in Munster zodat Armstrong vanaf juni wereldwijd kan leveren. Wij leveren de know how en de tools vanuit Rosmalen.” Rosmalen Als geboren en getogen Rosmalenaar vindt Ton dat hij als ondernemer ook een beetje verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de Rosmalense samenleving. “Nu Satisfaction Rosmalen vijftig jaar bestaat leveren wij als bedrijf een sponsorbijdrage om onze erkentelijkheid te laten blijken voor het vrijwilligerswerk dat deze club doet. Door de jaren heen heeft Satisfaction veel en belangrijke evenementen georganiseerd en heeft het in de beginjaren veel betekend voor de jeugd die wilde uitgaan. De ziel van een gemeenschap wordt gevormd door de inzet van vrijwilligers die op alle mogelijke manieren bijdragen aan een fijne samenleving. Daar mogen we blij mee zijn en respect voor hebben.”

De Molen niet in uw bus? Haal de Molen op een van de afhaaladressen of nog beter neem nu een GRATIS abonnement: www.thuisinhetnieuws.nl/abonnee


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 8

NIEUWBOUW IN EIKENBURG – MALISKAMP

S TA R T V E R K O O P 18 FEBRUARI 2017 61 hoek- en tussenwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande huizen Heeft u altijd al midden in het groen willen wonen? In een mooie en rustieke omgeving, waar u vanuit uw woning zo de bossen in loopt? Dan is een woning in Eikenburg echt iets voor u! U heeft er de keuze uit diverse hoek- en tussenwoningen, twee-onder-een-kapwoningen,

vrijstaande en levensloopbestendige woningen. Met alle voordelen die u van een nieuwbouwwoning mag verwachten. Wonen in Eikenburg is wonen zoals u dat wilt. Meer weten? Kom dan op zaterdag 18 februari tussen 11.00 en 13.00 uur langs in Brasserie Fleurie aan de Driesprong 11 in Rosmalen.

FACEBOOK.COM/WONENINEIKENBURG WWW.WONENINEIKENBURG.NL

VERKOOP EN INFORMATIE: Het Waare Huis 073-523 64 65 info@hetwaarehuis.nl


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 9

18 februari: start verkoop 61 nieuwbouwwoningen in Maliskamp Op zaterdag 18 februari brengt Hoedemakers bouw en ontwikkeling een grote diversiteit aan nieuwbouwwoningen in Maliskamp in verkoop. Het nieuwbouwplan, genaamd Eikenburg, omvat ruime hoek- en tussenwoningen, tweekappers, vrijstaande en levensloopbestendige woningen. Van de maar liefst 61 nieuwbouwhuizen zijn brochures beschikbaar met uitgebreide informatie, artist impressions, plattegronden en prijzen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de start verkoop op 18 februari vanaf 11.00 uur in Brasserie Fleurie aan de Driesprong 11 in Rosmalen om de brochure op te halen en vragen te stellen. Het mooie Maliskamp is onderdeel van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Gunstig gelegen aan de uitvalsweg A59 en midden in een bosrijk gebied. In de 19e eeuw bestond de huidige wijk uit twee gehuchten: Maliekamp en Eikenburg. Onder deze laatste naam verrijst hier nu een geheel nieuwe woonwijk. Met de keuze uit hoek- en tussenwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande huizen en levensloopbestendige woningen. Veel keuze Heeft u altijd al midden in het groen willen wonen? In een mooie en rustieke omgeving, waar u vanuit uw woning zo de bossen in loopt? Dan is een woning in Eikenburg echt iets voor u! Bovendien kunt u in de woningen van Hoedemakers nog heel veel zelf kiezen. U deelt de woning zo in, dat deze helemaal bij u past. Daarnaast zijn er bijzondere pakketten die uw nieuwe huis helemaal af kunnen maken. Wilt u bijvoorbeeld

Een impressie van het straatbeeld in Eikenburg-Maliskamp

Presentatie in Brasserie Fleurie de instapklare Premium Woning of bespaart u maandelijks op de energielasten door te gaan voor Low Energy Wonen? Allemaal dingen die in Eikenburg nog helemaal open staan. Meer weten? In Eikenburg komen 61 nieuwbouwwoningen; van tussenwoningen tot riante vrijstaande huizen. Loop op 18 februari tussen 11.00 en 13.00 uur binnen bij Brasserie Fleurie aan de Driesprong 11 in Rosmalen voor een brochure met prijslijst, plattegronden en meer informatie over de mogelijkheden. Medewerkers van makelaarskantoor Het Waare Huis en Hoedemakers bouw en ontwikkeling zijn aanwezig om al je vragen te beantwoorden.

www.wonenineikenburg.nl


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

Toegewijde leerlingen op het podium

Strijd tegen pesten ‘Waar de rest begon’ Pesten is en blijft een actueel onderwerp. Op iedere school is er aandacht voor en toch lijkt het niet uit te bannen. Drie leerlingen van het Rodenborch College maakten een voorstelling over dit thema met de titel ‘Waar de rest begon’. Er komen zes voorstellingen in Perron-3. Eerdere optredens van het trio trokken volle zalen in Perron-3. Door Herman van Dinther Het Rodenborch College in Rosmalen heeft, om de leerlingen te vormen, meer op het programma staan dan de geijkte vakken. Zo kunnen de jongeren onder meer aan de slag met muziektheater waarmee ook profiel werkstukken kunnen worden ingevuld. Voor Linde (17), Janneke (16), Suzanne (16) is dat een heerlijke uitlaatklep waarin zij hun ambities de vrije loop kunnen laten. Twee jaar geleden waren zij al succesvol met ‘Beloof me dat het goed komt’, een uitvoering die betrekking had op zeventig jaar bevrijding Rosmalen. Vorig jaar speelden zij in het kader van vroegtijdig schoolverlaten de productie ‘Too young to fail’. Dat maakte zoveel indruk dat zij werden uitgenodigd voor de eindconferentie over dat thema in Turijn. Hun be-

geleider en docent aan het Rodenborch College, René van Gerven: “Het publiek daar was zo enthousiast dat het applaus niet leek op te houden. Ja, dat doet wat met je.” Veel medewerking De drie meiden, die zich gesteund weten door Noortje (17) die de communicatie voor haar rekening neemt, zijn een beetje beduusd over de support die zij van alle kanten krijgen. Janneke: “Zo is de medewerking van Perron-3 heel hartverwarmend. Het team daar is heel creatief en flexibel en dat doet goed. Ook Petra Kagchelland die in Perron-3 werkt met haar acteerstudio P-ACT, ging spontaan in op het verzoek van René om ondersteuning

pagina 10

aan ons te bieden.” Hoewel René het conceptidee aandroeg, inspireerde het maatschappelijk relevante thema ‘Pesten’ de meiden zozeer dat zij er een geheel eigen invulling aan konden geven. Zij schreven samen de rollen die het stuk dragen. In het stuk is Marjolein een lief, stil meisje. Ze wordt op haar nieuwe school vreselijk gepest. Vooral Vera is ongelofelijk gemeen tegen haar. Floor ziet alles gebeuren. Ze doet soms mee met het gepest, omdat ze niet tegen Vera in durft te gaan. De situatie lijkt uitzichtloos. Tot één van hen te ver gaat. Passie Suzanne: “Wij zijn intussen echte vriendinnen geworden. Er is geen enkele vorm van competitie of jaloezie over de rollen die we spelen.” “We hebben onszelf als het ware gecast. Alles wat we als opmerking naar elkaar maken is bedoeld om het geheel verder te verbeteren”, weet Janneke. “We gunnen elkaar de rol, helpen elkaar en vullen elkaar aan omdat we het beste resultaat willen bereiken”, voegt Linde toe. Tijdens het gesprek is het enthousiasme en de passie voor theater voelbaar. Linde en Janneke blijken zelfs al met de


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

Op de foto van links naar rechts: Linde, Petra, Suzanne, Janneke, René en Noortje

vooropleiding muziektheater in Tilburg bezig te zijn. Behalve dat zijn ze alle drie actief bij 2Stage en doen zij mee aan de jaarlijkse musical op het Rodenborch College. Petra: “Ik hoefde helemaal niet als reddende engel te worden binnen gehaald. Alles klopte al. Ik werd uitgedaagd om er meer spanning in te brengen door de verbindingen tussen de rollen te maken waardoor de goede snaar bij het publiek wordt geraakt. Door hiermee de spelkwaliteit te vergroten biedt dat een extra tool voor de actrices. Het thema pesten vind ik ook hartstikke belangrijk, daarom werk ik graag mee aan deze productie. Als ik zie wat er op Facebook allemaal voorbij komt dan keert mijn maag zich om. Zinloos geweld waar omstanders alleen maar naar kijken en niets doen. Bah.” René: “Van de uitvoering ‘Waar de rest begon’ willen we in feite een preventieve werking uit laten gaan in plaats van erachter aan te hobbelen. Je krijgt er een prettiger sfeer door. En ja, achter pesten zit altijd een verhaal.” Doelgroepen In totaal komen er zes uitvoeringen. Behalve de drie actrices die ook liedjes zingen die in het stuk passen, werkt ook muziekdocent René Vermaes mee. René van Gerven: “Die andere René speelt werkelijk alle instrumenten. Hij voegt echt iets moois toe aan het optreden.” Op woensdagavond 8 maart is de première. Op donderdag 9 maart wordt er vier keer overdag en op de avond opgetreden. Negen basisscholen hebben hun groepen 8 al aangemeld. De klassen 1 en 2 van het Rodenborch College gaan de uitvoeringen ook bekijken. Noortje: “Vooraf maken we een lesbrief en we houden een enquête voor en na de voorstelling waarmee we inzicht willen krijgen in het effect dat het stuk al dan niet heeft op de mening over pes-

ten. Ook komen er in de klassen nabesprekingen.” Voor iedereen De avondvoorstellingen zijn toegankelijk voor iedereen die dat interessant vindt. Janneke: “Wij denken dat het voor veel ouders een wake up call kan zijn. Maar we weten ook dat leerlingen van de hogere groepen interesse hebben.” “En natuurlijk komen er ook klasgenoten van 5 Atheneum kijken”, denkt Suzanne. Janneke: “Donderdagavond 9 maart is in feite de themavond waar we ook interessante gastsprekers hebben zoals Rosmalenaar Bob van de Meer die een

pagina 11

boek schreef over pesten. Samen met hem verwelkomen we ook Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en auteur die op een heel luchtige manier zware zaken aan de orde kan stellen.” Het geheel wordt vastgelegd door de jonge documentairemaker Stefan Braun. Linde: “We krijgen zoveel belangeloze medewerking, heerlijk. We heffen geen entree, we hopen dat het publiek een bijdrage doet in de tonnen die we neer zetten. De opbrengst doneren wij aan de Stichting Stop Pesten.” Toegangskaarten moeten wel gereserveerd worden. Dat kan via: aanmelden@perron-3.nl.


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

Abelen maakt het mogelijk! Abelen maakt het mogelijk!

www.abelen.nl www.abelen.nl

pagina 12


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

Carnaval in Zandhazendurp

pagina 13

Vrijdag 17 februari

19.30 uur Carnavalsfeest Kansplus Bossche Ommelanden. Carnavalsfeest voor mensen met een verstandelijke beperking in Partycentrum De Kentering te Rosmalen. Informatie en aanmelden bij dinypennings@zonnet.nl of j.vdheuvel@home.nl

Zaterdag 18 februari

14.00 uur. Kinderfeesten voor de leerlingen van het basisonderwijs in Partycentrum De Kentering te Rosmalen. Entreekaarten € 6,00 verkrijgbaar bij Profile van Hassel aan de Dorpsstraat te Rosmalen of aan de kassa op de dag zelf.

Zondag 19 februari

12.00 uur. Reutemeteutrit en bal in Café zaal D’n Beer aan de Dorpsstraat te Rosmalen. Inschrijven vanaf 12.00 uur en start rit om 12.49 uur. Meer informatie via www.reutemeteutrit.nl (zie pag 23)

Donderdag 23 februari

21.00 uur Bouwersbal in Eetcafé De Likkepot aan de Dorpsstraat in Rosmalen. Entree gratis.

Vrijdag 24 februari

10.00 uur Scholenoptocht in centrum Zandhazendurp. 6 basisscholen met 1300 leerlingen trekken vanuit de Striensestraat via de Dorpsstraat naar De Kentering om daar gezamenlijk hun carnavalsfeest te vieren. Start optocht om 10.00 uur.

Zaterdag 25 februari

15.00 uur Intocht Plus. Kinderoptocht en intocht Prins Josephus d’n Urste. Start kinderoptocht om 15.00 uur bij het SJV gebouw in de Mimosastraat. Opgeven voor deelname via kinderoptocht@ gmail.com of bij Marcel van den Oetelaar van de organiserende Hannus club 073.6420191. 16.11 uur Sleuteloverdracht, uitreiking Hannus d’n Heiboer trofee en aanslaan eerste fust bier De Driesprong. 18.00 uur Prijsuitreiking kinderoptocht in Partycentrum De Kentering. 20.00 uur Veurpruve met CC De Kepkes en 8 andere clubkes in Café D’n Beer. 20.00 uur De Tent Carnavalsfeest voor de jeugd van 12 t/m 17 jaar in Café zaal D’n Beer aan de Dorpsstraat . 20.00 uur tot 01.00 uur. Entreekaarten verkrijgbaar bij D’n Beer a € 7,50 per dag inclusief 2 consumpties.

Zondag 26 februari

10.00 uur .Carnavalsmis in de Lambertuskerk. 14.11 uur Grote optocht Zandhazendurp. Start 14.11 uur op Bruggen. Route via Schoolstraat en Dorpsstraat naar Gildeplein. 18.11 uur Prijsuitreiking optocht in de Kentering . 20.00 uur De Tent. Carnavalsfeest voor de jeugd van 12 t/m 17 jaar in Café zaal D’n Beer aan de Dorpsstraat . 20.00 uur tot 01.00 uur. Entreekaarten verkrijgbaar bij D’n Beer a € 7,50 per dag inclusief 2 consumpties. 20.30 uur Bezoek Prins Josephus d’n Urste aan Steunpunt van Meeuwenhof. 20.30 uur

Maandag 27 februari

11.11 uur Zandhazendurps ontbijt in Café Zaal D’n Beer Dorpsstraat. Entree gratis. 14.00 uur Senioren 50+ carnaval in De Kentering. Entree gratis. 18.00 uur Pleinfeest Hedde FF op De Driesprong tot 22.00 uur. Entree gratis. 18.55 uur Carnavals-top 55 in Eetcafé De Likkepot. Entree gratis. 20.00 uur De Tent. Carnavalsfeest voor de jeugd van 12 t/m 17 jaar in Café zaal D’n Beer aan de Dorpsstraat . 20.00 uur tot 01.00 uur. Entreekaarten verkrijgbaar bij D’n Beer a € 7,50 per dag inclusief 2 consumpties.

Dinsdag 28 februari

10.11 uur Fruhshoppen in Café Zaal D’n Beer. Entree gratis 12.30 uur Zandhazendweilfestival in centrum Zandhazendurp. 17.30 uur Afscheid jeugdblok Zandhazendurp in De Kentering. Entree gratis. 20.00 uur De Tent. Carnavalsfeest voor de jeugd van 12 t/m 17 jaar in Café zaal D’n Beer aan de Dorpsstraat . 20.00 uur tot 01.00 uur. Entreekaarten verkrijgbaar bij D’n Beer a € 7,50 per dag inclusief 2 consumpties. 23.59 uur Afscheid carnaval 2017 op De Driesprong .


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 14

Hedde FF Een echte keukentafelgesprek kunnen we het niet noemen. Tussen de kwasten, verfpotten, een heuse brandblusser en de nodige carnavalswagens zitten we in de Bossche bouwhal aan de Ertveldplas aan een roze (werk)tafel met Robbin van Hassel en Daan Vissers van Hedde FF. Ze vertellen honderduit over het korte, maar hevige bestaan van hun carnavalsvereniging. Door Mark van der Donk “We bestaan ruim drie jaar”, steekt Vissers van wal. “De oprichtingsdatum is 11-112013. Een magische datum natuurlijk voor carnavallers als wij. De meeste van onze leden zaten bij de jeugdhofkapel en moesten daar weg omdat ze te oud werden. Daar is het eigenlijk ont-

staan.” Van Hassel valt hem bij: “We waren meer een soort vriendengroep dan hofkapel. Bjorn en Sven Maurix kwamen met het plan om een eigen club op te richten. We hebben ons meteen op de kaart gezet met onze ongebruikelijke roze shirts en gingen repeteren onder lei-

ding van Mark Zwanenberg en Bart van de Liefvoort van CV Bende Gek. We waren meteen altijd overal aanwezig en kregen dat jaar ook de Clubkesprijs, waar we zeer trots op zijn.” Hedde FF is inmiddels allang niet meer het ‘doorstroomclubje’ van de jeugdhofkapel, zeggen de jonge mannen. Ze zijn inmiddels met zo’n twin-

tig leden, waarvan de jongste 18 jaar is en de oudste 24. Ze pakten het direct serieus aan met een fanatiek bestuur. Sven Maurix is voorzitter, Van Hassel bestiert het secretariaat en Mariska Bijkerk is de penningmeester. Vissers en Patty van der Heijden zijn de andere bestuursleden. “We hebben in ons eerste jaar meteen shotglaasjes verkocht

MAKKELIJK, HEERLIJK EN VOORDELIG! Onbezorgd genieten van een complete barbecue, gourmet, tapas of pizzarette

Een heerlijke BBQ én steun je vereniging! Hou je van lekker eten en draag je je vereniging een warm Hart toe?

Dan heeft BBQenzo een geweldige actie voor je! Een gezellig etentje met je teamgenoten, vrienden, collega’s of familie en tegelijkertijd steun je je vereniging. Bij iedere bestelling die je plaatst kun je kiezen uit: uItbEtALEN: 5% van het totaalbedrag gaat naar jouw favoriete vereniging. spAREN: 10% van het totaalbedrag wordt gespaard voor een heerlijke BBQ. Jouw vereniging ontvangt hiervoor een tegoedbon.

Hoe werkt Het?

Doe mee!

Spaar tot 10% voor jou club

- Ga naar onze website www.bbqenzo.nl om je bestelling te plaatsen - Tijdens het bestelproces kun je een actiecode invullen. Vul hier de code van jouw vereniging in en selecteer een keuze.

Vind de lekkerste gerechten voor elk moment

www.bbqenzo.nl


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

met onze naam en logo erop. Die zie je nog steeds bij veel mensen”, vertelt Van Hassel. “En een jaar later hebben we pinspeldjes laten maken. Zowat iedere fanatieke carnavalsvierder in Rosmalen heeft er wel eentje.”

‘Dit jaar hebben we een échte wagen’ Hedde FF heeft altijd roze confetti bij, zodat iedereen meteen weer dat ze aanwezig zijn. Dit jaar doen ze voor de vierde keer mee aan de optocht van Zandhazendurp. Vissers: “We maken alle jaren zelf muziek en zorgen ook voor een ondersteunende wagen die bij het thema past. Na twee grote pullen en een boot bouwden we vorig jaar de eerste échte carnavalswagen. Daar wisten we eigenlijk nog helemaal niks vanaf, maar met tips en hulp van Hans Broos van de Likkebaerden lukte het ons. We eindigden op de derde plek. Dit jaar gaan we weer voor de top-3, met een wagen die al vele malen mooier is dan afgelopen jaar.” 6 dagen knallen Wat ze het mooiste aan de carnavalsclub vinden, vinden allebei een moeilijke vraag. “Ik ga voor de onderlinge gezelligheid”, zegt Van Hassel. “Het muziek maken mag me persoonlijk gestolen worden. We zijn een vriendengroep die heel het jaar met elkaar optrekt en niet alleen in de carnavalsperiode. Gezellig een pilsje pakken, daar zijn we het beste in. Verder vind ik de voorbereidingen ook

wel leuk, het is alleen gruwelijk veel werk”, lacht de enthousiaste programmamaker. Vissers gaat voor de carnavalsdagen zelf: “Maar de weken dat je er naartoe leeft zijn ook enorm gezellig. We beginnen half november met het bouwen van de praalwagen en daar zijn we dan tot aan de carnaval bijna iedere avond en op zaterdag mee bezig.” Voor de carnavalsdagen is ook Van Hassel wel te porren: “Dan is het gewoon, in ons geval, 6 dagen knallen. Alles is dan geregeld, niemand maakt zich nog druk en dan hebben we een geweldige tijd. Maar de evenementen voor de carnaval zijn ook hartstikke gezellig. Dweilen in Oosterhout bijvoorbeeld en een blaasavond in Berlicum. Daar zijn we ook elk jaar van de partij.” Aan enthousiasme ontbreekt het zeker niet bij de leden van Hedde FF. De jongens vinden het dan ook heel jammer dat veel plaatsgenoten zo weinig met het Rosmalense carnaval hebben. “Het trekt bijna geen jeugd aan”, sombert Vissers. “Vandaar dat wij dit jaar weer een nieuw evenement in het leven hebben geroepen. Op maandagavond organiseren we op de Driesprong een pleinfeest voor de jeugd en iedereen die zich nog jeugdig voelt. Er zal vooral carnavalsmuziek in een nieuw jasje worden gedraaid.” Van Hassel vult aan: “We beginnen de avond met carnavalsmuziek, maar we gaan steeds harder en gaan over naar house en uiteindelijk hardstyle. Maar wel allemaal in een carnavalsjasje.” Hij nodigt alle twijfelaars uit om tijdens de carnavalsdagen gewoon naar het centrum van Zandhazendurp te komen: “Dan komen ze er achter hoe ontzettend gezel-

lig het eigenlijk is. Wij hebben zelf als thuishaven café Bottles en daar is het iedere avond volle bak.” Hedde FF probeert, ondanks of juist dankzij de jeugdige leeftijd, een voorbeeldfunctie op zich te nemen. “We willen met ons enthousiasme laten zien hoe leuk wij het vinden en dat proberen we over te brengen op andere jongeren. Op Facebook hebben we een vaste fanclub.” Druk genoeg Naast het nieuwe ‘Hedde FF pleinfeest’ op maandagavond organiseert de jongste carnavalsclub van Rosmalen ook al drie jaar ‘Hedde FF in de Bottles’, op de vrijdagavond voor carnaval. Van Hassel: “Die gezellige kroeg is ook onze residentie. Vorig

pagina 15

’Carnaval is voor ons 6 dagen knallen’ jaar was het zo’n succes dat er buiten een wachtrij was.” Hedde FF nam dit jaar ook de organisatie van de ‘Tetteravond’ in café D’n Beer over van Team Plezier. “Daar waren vorige maand in totaal 16 clubs. Het was echt super druk en een mega gezellige avond. Daarnaast bouwen we natuurlijk ook nog de carnavalswagen, wat een hele organisatie is. We hebben het dus al meer dan druk genoeg. Desondanks hebben we voor volgend jaar nóg grotere plannen… Maar dat houden we nog even warm.”


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 16


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 17

Carnavalsmis geeft Zandhazendurp Un Wèrrum Gevuul Bij een katholiek feest zoals carnaval mag een heilige mis niet ontbreken. Op zondag 26 februari kunt u de tweede dag van het carnaval goed beginnen door het brengen van een bezoek aan de carnavalsmis in de Lambertuskerk aan de Schoolstraat. Pastoor van Aken en Diaken Renders gaan deze mis voor. Aan hun de taak om het carnavalthema Un wèrrum gevuul te linken aan het heilig testament en de dagelijkse beslommeringen in de praktijk. Het kinderkoor van de Lambertusparochie zal u samen met de jeugdhofkapel voorzien van gezellige muziek op deze vroege zondagochtend. De mis begint om 10.00 uur.

50+ carnaval Trug nor Vruuger Op carnavalsmaandagmiddag 27 februari organiseert Trug nor Vruuger in samenwerking met de seniorenvereniging HEVO weer een oergezellige 50+ carnavalsmiddag (voorheen seniorencarnaval) in De Kentering Dorpsstraat 54 5241 ED Rosmalen. Deze middag zit vol verrassingen met o.a. een optreden van tonpraoter Cees Coolen uit Tilburg. Cees is in Rosmalen net zo bekend als in Tilburg en weet met zijn buut iedereen aan het lachen te krijgen. Een genot om naar te luisteren. ZDH Pins Josephus dun Urste met adjudant Helga van den Akker heeft toegezegd ons in de oop van de middag te komen bezoeken vergezeld van zijn gehele gevolg, Raad van Elf met de grote Dansgarde, Prinses Iris met haar Minigarde en dit geheel muzikaal ondersteund door de Jeugdhofkapel. Er wordt door “Trug nor Vruuger” een loterij gehouden met mooie prijzen. Iets na 18.00 uur besluiten we de middag traditiegetrouw met ons welbekende Ròsmòlles volkslied. Het optreden begint om 13.45 uur en duurt tot ± 18.00 uur. De zaal gaat open om 13.11. Entree gratis!!

De Deurzakkers treden op voor de optochtkinderen

Vrijdag voor Carnaval Scholenoptocht in Zandhazendurp Op vrijdagochtend 24 februari zo rond de klok van 9.45 uur trekt er weer een vrolijke en kleurrijke stoet van basisschool leerlingen door de Dorpsstraat in Zandhazendurp. De maar liefst veertienhonderd leerlingen van zeven scholen vormen een optocht op weg naar De Kentering om daar gezellig samen het carnavalsfeest te vieren. Door Herman van Dinther De scholen De Masten, De Troubadour, De Krommenhoek, De Borch, De Hobbit, De Overlaet en ’t Ven doen dit jaar mee, twee meer dan vorig jaar. Op initiatief van de Hannusclub en dankzij de medewerking van heel veel vrijwilligers, clubkes, de SJV en de muziekklas van het Rodenborch College, wordt de scholenoptocht alweer voor de vierde keer georganiseerd. Elke deelnemende basisschool legt eerst een eigen route af om vervolgens te verzamelen in de Striensestraat. De grote Scholenoptocht start in de Striensestraat en gaat dan via de Hortesiastraat via de Nieuwstraat naar de Dorpsstraat om dan uiteindelijk te eindigen bij de Kentering. Daar zal het feestgedruis in alle hevigheid losbarsten. De Deurzakkers DJ’s en muziekclubkes zorgen voor de muzikale noot. Bijzonder is dat er dit jaar een optreden is van het bekende duo De Deurzakkers. Willem van Schijndel en Clemens van Bracht hebben dit optreden zelf aangeboden omdat het

kleinkind van Clemens als leerling meeloopt in de optocht. Daarnaast zijn er voor en door kinderen allerlei leuke bezigheden in De Kentering. Natuurlijk ontbreken Prins Josephus d’n Urste en Jeugdprinses Iris d’n Urste niet op dit feest. Zij zullen met veel enthousiasme hun “wèrrumme gevuul” voor het carnaval overbrengen op de schooljeugd. Komt dat zien! Voor de leerlingen die meedoen aan de optocht is het natuurlijk leuk wanneer zoveel mogelijk ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes een plaatsje langs de route zoeken om alle carnavaleske bouwsels en versieringen te bewonderen. Het publiek langs de route is na afloop welkom in het café gedeelte van de Kentering. De zalen zijn uitsluitend toegankelijk voor de leerlingen, leerkrachten en de begeleid(st)ers.


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 18

Kinderoptocht en buitentheater smaakmakers van Intocht Plus De Kinderoptocht brengt altijd veel plezier en kleur bij De Driesprong

van 15.00 uur van start zal gaan. Het kleurrijke gezelschap trekt via de Nieuwstraat naar de Dorpsstraat en voert rechtstreeks naar de speciaal voor de deelnemers gereserveerde loge op de Driesprong.

Zandhazendurpse Driesprong biedt wèrrum gevuul Bij veel mensen gaat het hart sneller kloppen. Vooraf gegaan door een kleurrijke kinderoptocht en na te zijn getrakteerd op een uitbundige theater act zal de Prins op zaterdagmiddag 25 februari de sleutel van ons durpke in ontvangst nemen. Voor de 22e keer zullen Hannus en Hanneke vanaf hun hoge zetel op het Driesprongplein samen toezien op een sfeervol carnavalsfeest. Door Herman van Dinther Terwijl jong en oud zich naar het Driesprongplein begeven om daar alvast in carnavalsstemming te komen, verzamelen zich bij het nieuwe SJV-gebouw aan de Mimosastraat de deelnemers

aan de kinderoptocht. Een kinderoptocht die ongetwijfeld het wèrrumme gevuul van carnaval zal overbrengen op de toeschouwers. Een stoet die bol staat van de muziek en die even voor de klok

Aanmelden Meedoen is voor de jeugd elk jaar weer een geweldige ervaring. Het inschrijven, tot 16 jaar, is gratis. Behalve een traktatie en een fraai aandenken doen de deelnemers ook een fantastische ervaring op. Het thema ‘Zandhazendurp ’n wèrrum gevuul’ is een mooie uitdaging om de creativiteit op uit te leven. Wat de kinderen maken of laten zien is natuurlijk ook bruikbaar voor de Grote Optocht op zondag. Op aanvraag zijn gratis grote bolderkarren in bruikleen beschikbaar, zolang de voorraad strekt. Aanmelden kan, het liefst per e-mail op kinderoptocht@gmail.com of bij Marcel van de Oetelaar van de organiserende Hannusclub, telefoon 073-6420191. Meer informatie en een digitaal inschrijfformulier is ook te vinden op de site zandhazendurp.nl.

Complete mondzorg In Rosmalen, Geffen en Den Dungen Schrijf je in via www.friends4dents.nl of bel 073-5217411 Tandheelkunde • Implantologie • Orthodontie • Esthetiek Endodontologie

Gnathologie

Snurken

en

Apneu

Kindertandheelkunde • Parodontologie • Mondhygiene


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

Vrolijk theater Meedoen aan de kinderoptocht heeft nog een voordeel. Voordat je naar de prijsuitreiking van de optocht naar de Kentering gaat, neem je samen met de Prins en zijn gevolg plaats in een speciaal gereserveerde loge van het buitentheater “De Driesprong”. Het bordes van Villa Fleurie is dan het toneel van een betoverende voorstelling. Hier presenteren actrice en regisseur Petra Kagchelland en Charlotte de Lange, bekend van het reizende poppentheater ‘De Vliegende Koffer’, samen met lokaal talent een speciale theater act met veel muziek en dans. Walter Derksen van de programmacommissie van de Hannusclub: “We hebben Petra dit jaar weer gevraagd om een theaterstuk te maken omdat dat vorig jaar zo geweldig aansloeg bij het publiek. Om een nog groter publiek te bereiken wordt het nieuw geschreven stuk uitgevoerd nadat de kinderoptocht op De Driesprong is aangekomen. In voorgaande jaren was het tijdschema anders waardoor de deelnemers aan de optocht maar ook het publiek langs de route het optreden misten. Daarom doen we het dit jaar anders.” Brandende liefde Petra: “De Hannusclub vroeg mij een productie te maken gebaseerd op het Carnavalsthema ‘Un wèrrum gevuul’. Het feit dat Hannus en Hanneke al 22 jaar een koppel vormen waar de warmte vanaf springt inspireerde mij dat om iets met hun brandende liefde te doen. Dat bracht mij bij de themamuziek van de bekende componist Laurens van Rooyen. Een nummer van hem is opnieuw gemaakt door Rosmalenaar Ger Nijkamp omdat die zo’n fijne warme stem heeft. In het programma hebben we heel toepasselijk ook nummers als Burning Love en Burn baby burn. We halen nogal wat uit de kast om er een indrukwekkende show van te maken. Dansschool ‘Dansplaats’ uit Engelen doet mee met vijf danseressen. Bendegek speelt twee speciaal geschreven nummers, zangeres Marieke van der Plas is van de partij, we hebben poppenspelers, steltlopers, acteurs en we onderzoeken nog of Flik Flak inbreng kan leveren. Dat laatste heeft

pagina 19

Vorig jaar hoogstaand spektakel. Dit jaar Brandende liefde met un wèrrum gevuul

ook te maken met de weersomstandigheden. Acrobatische kunsten moeten natuurlijk wel veilig kunnen worden gedaan. Trouwens, ook de Rosmalense brandweer is van de partij, we hebben het tenslotte wel over brandende liefde”, lacht Petra. “De grote uitdaging is dat het allemaal in één keer moet lukken. Dat is spannend, doet iedereen wat ie moet doen? Dat weet je nooit. Maar het komt vast allemaal goed hoor. We willen de mensen op De Driesprong verbinden, met elkaar in contact brengen.

Carnaval is feest, dat zal die zaterdagmiddag blijken. Dat weet ik zeker.” Natuurlijk kent Intocht Plus ook een officieel gedeelte. Na de theater act wordt jeugdprinses Iris welkom geheten en vindt de officiële sleuteloverdracht plaats aan ZDH Prins Josephus d’n Urste. Hier wordt ook de Hannus d’n Heiboer Trofee uitgereikt. Na de onthulling van Hannus en Hanneke en het aanslaan van het eerste carnavalsfust kan het feest echt in alle hevigheid ontbranden.


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 20

Restaurant ZIN IN GEFFEN NIEUWE KAART U kunt elke vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 16 uur bij ons terecht Op andere dagen is het restaurant beschikbaar voor besloten groepen v.a. 15 personen. Ontspannen genieten van een drankje en heerlijk dineren volgens een uniek concept. Stel uw diner zelf samen door per gang twee gerechten te kiezen uit het ruime aanbod. Dus telkens twee keer proeven voor hetzelfde geld! En sluit dan af met een al even smaakvol nagerecht naar keuze.

Driegangen wintermenu al vanaf € 27,95 Dorpstraat 5 in Geffen. Informatie en reserveringen 073 532 1257 | www.ziningeffen.nl

Rijschool Nicole Neijts

Veilig en ontspannen leren rijden door het verkeer… meld je aan voor je 1e rijles of voor Hulp bij rijangst (o.a. snelwegen, tunnels, viaducten) gecertificeerd rijangst coach.

n.neijts@live.nl ‘t Vijfeiken 20 5384 ES Heesch 0412-648920 06-38517560

Autorijschool Nicole Neijts

www.nicoleneijts.nl 0638517560

(voorheen autorijschool Petra Bens)


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

50 jaar Satisfaction Rosmalen 2017 is het jaar dat Satisfaction extra uitpakt. De gouden mijlpaal is daar voldoende reden toe. Meer nog dan in voorgaande jaren staan er tal van activiteiten op het programma. Satisfaction gaar ervan uit dat er zeker leuke evenementen bij zijn waar ook u van zult genieten. Hou in 2017 de media goed in de gaten, natuurlijk ook de social media. Dan hoeft u niets te missen.

S AT I S FA C T I O N Satisfaction heeft vijftig foto’s gemaakt van mensen die op een of andere manier iets met Satisfaction hebben. Aan de geportretteerden is gevraagd wat er het eerst bij hen opkomt bij het horen van de naam Satisfaction Rosmalen. Leuk om te zien, leuk om te lezen. In elke uitgave van staan vier foto’s.

pagina 21


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 22


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 23


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

Vijftigste Reutemeteutrit staat voor de deur

Quo Vadis, waarheen gaat gij “We hoeven het wiel niet elk jaar opnieuw uit te vinden”, lacht René Holweg, één van de motors in de commissie die jaarlijks de Reutemeteutrit organiseert. “Gelukkig niet”, zegt Jolanda Smulders, die samen met René en anderen veel werk verzet om de traditionele rit steeds weer leuk en aantrekkelijk te houden. Door Herman van Dinther De Reutemeteutrit is vijftig jaar geleden voor het eerst uitgezet door autoclub Quo Vadis welke bijna zestig jaar bestaat. Sinds de 44ste editie is er een aparte commissie die invulling geeft aan dit Carnavalsevenement. Thuis bij Jolanda was het allemaal Quo Vadis wat de klok sloeg dus zij werd als vanzelfsprekend door wijlen vader Nico aan de hand genomen. Al op jonge leeftijd kreeg zij tal van taken toebedeeld en dat is eigenlijk niet meer veranderd. René, transportondernemer, heeft altijd wel iets met auto’s gehad en deed jarenlang mee aan de ritten van de autoclub. “Je moet er iets mee hebben, het zit in de genen denk ik. Ik heb er veel plezier in om mee te werken aan de Reutemeteutrit. Het geeft enorm veel voldoening als je ziet hoe de deelnemers genieten van de onderlinge strijd en alle humor die er speelt op zo’n dag.”

Jubileum editie Die dag is steevast de zondag voor Carnaval, dit jaar dus zondag 19 februari. Jolanda: “Normaal starten we om 13.11 uur maar deze keer gaan we al om 11 voor 1, 12.49 uur van start. Dat doen we omdat we vanwege het jubileum meer deelnemers verwachten en we op tijd moeten eindigen in verband met het bal zoals we dat jaren op rij vierden. Die nostalgie halen we deze keer weer terug.” René: “Satisfaction Rosmalen bestaat dit jaar vijftig jaar en de Reutemeteutrit wordt voor de vijftigste keer verreden. Omdat er over en weer organisatorisch lijntjes liggen kwamen we al snel op het idee om samen te werken. En dat hebben we leuk ingevuld. In de route is een half uur pauze opgenomen in het restaurant Texas aan de Schoolstraat. In deze boerderij is Soos Satisfaction jaren-

lang actief geweest dus voor veel deelnemers is het een ‘thuiskomen’ die middag. Satisfaction trakteert daar op een spelletje. Ook stelt Satisfaction enkele aantrekkelijke prijzen beschikbaar voor winnaars in de verschillende categorieën. Ad Sleutjes, de man die de route al jarenlang uitzet, zal zeker de nodige vragen en opdrachten bedenken waar de deelnemers soms met open ogen zullen intrappen. Instinkers in de vragenlijst zijn aan de orde van de dag en dat zorgt voor veel hilariteit.” Elf is één Jolanda: “Dankzij sponsors kunnen we jaarlijks een mooie prijzentafel vullen. Er zijn prijzen voor de winnaar, dat is het equipe dat op de elfde plaats eindigt. Maar ook de mooist versierde auto, het beste team en miss Reutemeteut krijgen een prijs. Het gaat de deelnemers in feite niet om de prijs. Meedoen, onderlinge competitie en vooral veel lol zijn de drijfveren om in te schrijven. “Ja”, vult René lachend aan, “meedoen is ook een relatieproef voor echtelieden want er wordt wat strijd geleverd in de auto.” “We streven dit jaar naar 111 deelnemers”, gaat René verder. “Dat vinden we wel een mooi carnavalesk getal. Door de samenwerking met Satisfaction lijkt dat aantal haalbaar omdat ook hun Vrienden worden uitgenodigd om mee te doen. De start, die dit jaar bij Café D’n Beer is, wordt op-

pagina 24

geluisterd met commentaar van Hans van Bussel, die jarenlang DJ bij Satisfaction was. Hij zorgt ervoor dat de deelnemers geïnspireerd vertrekken. Dat zal trouwens extra goed lukken omdat het startsein wordt gegeven door Yvonne Cox als draagster van het Elfde Jèske dat haar door de Hannusclub is toebedeeld. Yvonne, die het Carnaval in Limburg met de paplepel heeft ingegoten gekregen, verheugt zich op haar rol. Een extra leuk element is ook dat alle equipes bij de start op de foto worden gezet. Dat wordt dus een mooi plaatje voor het fotoboek thuis.” Prijsuitreiking De laatste jaren was het zo dat de prijsuitreiking meteen na afloop van de rit werd gedaan. “Dit jaar gaan we terug naar het Reutemeteutbal dat we in het verleden jarenlang met veel succes hielden. Die traditie herstellen we in ere. Vanaf half acht is het gewoon gezellig napraten, gram halen bij de jury die geen discussie toestaat, genieten van DJ’s, Rooie Rico van Trane met Tuite en van muziekclub Bendegek.” Inschrijven kost € 10,- via de site www. reutemeteutrit. nl en via Party Planet aan de Dorpsstraat.


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

Ode aan Albert West

Satisfaction brengt op zaterdag 1 april in De Kentering een ode aan de in 2015 overleden zanger Albert West. Satisfaction doet dit in het kader van haar vijftigjarig bestaan, een periode die parallel loopt aan de carrière van Albert West. De artiest uit Rosmalen heeft vaak medewerking verleend aan evenementen die de vroegere soos organiseerde. De soos als zodanig bestaat niet meer maar de jaarlijkse events worden nog steeds georganiseerd onder de vlag van de Stichting Satisfaction. Remember Albert West wordt georganiseerd door Satisfaction in nauwe samenwerking met Jan Vis, artiesten en evenementen en de naaste familie van Albert. Door Herman van Dinther De harten van heel wat fans in binnen- en buitenland klopten voor de sympathieke artiest. Satisfaction wil Albert postuum bij vijftig jaar Satisfaction betrekken, als dank en als eerbetoon aan een zanger die altijd dichtbij was. Voor iedereen en ook voor Satisfaction heel benaderbaar. Als allround artiest trad Albert op met wereldsterren als Charles Aznavour, Albert Hammond, Gilbert Bécaud, Tony Christie, Helen Shapiro, Anita Meyer, Bryan Hyland en heel veel anderen. Albert bleef gewoon Albert, dat maakte hem geliefd bij zijn fans, zijn collega-artiesten maar ook in ‘Hilversum’ waar hij allerlei radio- en TV-programma’s presenteerde. Live programma Satisfaction haalt de herinneringen aan Albert terug met een live programma. Met dochter Josine, broer Ad en de vocalisten Christa van der Zande, Frans Mortiers, Tony Bodar, Rini de Wit, Wiesje

Westelaken, Jolanda Cools, Thomas Timmers en Theo van Veghel. Meer dan dertig nummers en medleys komen voorbij. Daarbij ontbreken natuurlijk niet de hits als Cha la la, Amarillo, Ginny come lately, Tell Laura, Put your head en Oh Boy van Buddy Holly om maar een paar voorbeelden te noemen. Do You Remember Band Organisator Satisfaction vindt dat een avond als deze vraagt om een ijzersterke muziekformatie die professioneel vocalisten begeleidt maar er zelf muzikaal ook toe doet. Dat is de band DYR welke al een paar keer succesvol optrad bij het evenement Do You Remember. Aan de hand van muzikaal all rounder Diana Huismans die zelf toetsen doet, spelen Ronald Heesbeen op gitaar, Dave Hanhart toetsen, Chris Grefkens drums, Tony Maes basgitaar. The Shakin’ Arrows Na The Shuffles-periode trad Albert meestal solo op maar liet zich wel vaak begeleiden door live bands zoals The

pagina 25

Alle hits uit rijke carrière passeren de revue Shakin’ Arrows. Deze treedt overigens nog heel regelmatig op, zo blijkt uit hun goed gevulde agenda. Natuurlijk ontbreken deze muzikanten niet bij dit eerbetoon aan Albert. Zij begeleiden enkele vocalisten en spelen een eigen set met aanstekelijk repertoire. “Wij hebben meer dan dertig jaar met Albert opgetreden, ik schat wel een keer of vijftien per jaar”, herinnert Ton Duquesnoy, bandlid van The Shakin’ Arrows, zich. Hij maakt vanaf de oprichting van de band ruim vijfenvijftig jaar geleden, deel uit van de viermansformatie die haar roots in Waalwijk heeft. “In de loop der jaren namen wij zeven LP’s en vijfentwintig CD’s op die tot op de dag van vandaag gretig aftrek vinden. Onze agenda voor 2017 is

ook al volgeboekt zodat wij dit jaar toch weer een kleine vijftig keer op de podia in het land staan. We hebben er nog steeds veel plezier in.” De band heeft veel ervaring met optredens van topartiesten. Zij stonden eerder op het podium samen met Fats Domino, Roy Orbison, Everly Brothers, Jerry Lewis en nog heel veel andere coryfeeën. “We kijken reikhalzend uit naar Remember Albert West op 1 april. Emotioneel raakt ons dat ook.” De zaal gaat open om 20.00 uur. Kaarten kosten € 20,- De vrije kaartverkoop start na 15 februari bij o.a. Primera aan de Driesprong en de Kentering in de Dorpsstraat te Rosmalen. Reserveren kan nu al via www.satisfactionrosmalen.nl


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 26

Heb jij nog nooit je haar door ons laten knippen?

Kom voor de allereerste

knipbehandeling en ontvang de

tweede gratis* ✃

*Voorwaarden

Kevin Murphy Haircare van de beste natuurlijke kwaliteiten. Eco friendly, parabeen en sulfaatvrij

Nieuwe klanten krijgen tegen inlevering van deze bon de tweede knipbehandeling gratis. De actie is geldig t/m 31 mei 2017.

Kerkstraat 24, 5391 AA Nuland | 073-6909565 | www.sprankelendmooi.nl | info@sprankelendmooi.nl


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 27

Erkenning en herkenning van de klachten is niet vanzelfsprekend

Q-support blij met oproep BrabantAdvies:

Blijvende aandacht voor gevolgen Q-koorts BrabantAdvies heeft een adviesbrief aangeboden aan Gedeputeerde en Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant en de voorzitter van de Tweede kamer waarin wordt opgeroepen blijvende aandacht te houden voor de gevolgen van Q-koorts. Q-support, dat in opdracht van VWS patiënten adviseert en begeleidt en onderzoek naar Q-koorts initieert, is blij met deze oproep. Directeur Annemieke de Groot: ’Dit is een onafhankelijk advies van een breed samengesteld gezelschap aan experts. Dat legt gewicht in de schaal.’ door Petra van Heesch BrabantAdvies is het onafhankelijke advieshuis van Brabant dat Provinciale en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op eigen initiatief adviseert over complexe vraagstukken op het gebied van gezondheid, leefomgeving en economie. Welvaart en welzijn van de Brabanders zijn daarbij het vertrekpunt. Zorg organiseren In de adviesbrief roept BrabantAdvies op tot blijvende aandacht voor de gevolgen van Q-koorts en werkt dat uit in een aantal concrete actiepunten. Daarin wordt de noodzaak voor een vangnet en vraagbaakfunctie voor Q-koortspatiënten genoemd. Annemieke de Groot: ‘Q-support heeft een opdracht tot 2018. Maar de patiënten zijn dan nog niet

beter. Het is dus belangrijk dat de patiënten ook daarna ergens terecht kunnen, zowel voor behandeling als voor ondersteuning bij de gevolgen van deze langdurige ziekte. Die grijpt in op alle leefgebieden van mensen; hun werk, inkomen, sociale contacten en daarmee op de kwaliteit van leven. Die zorg moet worden georganiseerd, maar wel ergens waar deze patiënten kunnen rekenen op kennis van zaken.’ De oproep om de kennis over Q-koorts bij Nederlandse professionals te vergroten, kan dan ook op haar instemming rekenen. ‘Erkenning en herkenning van de klachten van onze patiënten zijn niet vanzelfsprekend. Dat is vaak een gevolg van een gebrek aan kennis over Q-koorts.’ Op tijd signaleren Verder gaat BrabantAdvies in op de mo-

gelijkheid van een nieuwe uitbraak van een zoönose (een besmetting die van dier op mens overdraagbaar is). Daarbij vraagt BrabantAdvies met name om een adequate signalering en communicatie. ‘Dat is bij de uitbraak van Q-koorts niet goed gegaan’, zegt Annemieke de Groot. ‘Met als gevolg dat patiënten jarenlang tevergeefs gezocht hebben naar advies en ondersteuning. De epidemie vond plaats tussen 2007 en eind 2009. Maar Q-support is pas in 2013 opgericht. Het is belangrijk dat die zorg meteen na een uitbraak wordt georganiseerd. Dat kan veel ellende voorkomen, omdat mensen dan niet jarenlang in onzekerheid verkeren en verstoken blijven van de juiste hulp. Het voorkomt bovendien dat mensen hun werk kwijtraken, in de bijstand komen en in een sociaal isolement belanden.‘ Lessen trekken BrabantAdvies meent dat er lering kan worden getrokken uit de Q-koortsuitbraak, waardoor 50.000 tot 100.000 mensen in Nederland besmet raakten. De gevolgen voor een deel van de besmette mensen zijn dermate ernstig dat duizenden daar tot op de dag van vandaag de last van ondervinden. ‘Deze mensen hebben het Q-koortsvermoeidheidsyndroom (QVS) of chronische Q-koorts. QVS is een postinfectieus syndroom dat onder meer gepaard gaat met ernstige vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten en concentratieproblemen. Bij chronische Q-koorts is de nog levende bacterie in het lichaam aanwezig en kan levensgevaarlijke ontstekingen veroorzaken aan vaten en hartkleppen. Onbehandeld gaan deze patiënten dood. Maar nog lang niet alle chronische patiënten zijn ontdekt. Maandelijks worden nog patiënten ontdekt met de levende bacterie in zich. Dat laat zien hoe belangrijk erkenning en vooral herkenning van deze patiënten is. Maar ook dat er na Q-support een plek moet zijn waar zij voor deskundig advies en behandeling terecht kunnen.’


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

v.d. Bosch

pagina 28

v. Wanrooij

K E U K E N S & I N T E R I E U R S DEALER VAN:

I M M E R

25

B E S S E R

25 jaar jubileum 1992-2017: 25 jaar jong. Wie jarig is, trakteert.

25

Kerkstraat 25 • 5392 CA Nuland • 073-5322774 v.d. Bosch v. Wanrooij

Vandaar dat we op vrijdag 17 februari van 16.00 uur tot 21.00 uur dit jubileum gaan vieren. In zaal Kerkzicht, Kerkstraat 29 in Nuland nodigen we onze relaties, en iedereen die ons een warm hart toedraagt,WWW.NULANDKEUKENS.NL uit om het glas te heffen op vijfentwintig bijzonder succesvolle jaren.

Mari, Corrie K E U K Namens E N S &en Richard I Neen van T harte E welkom. R I E U R S

DEALER VAN:

I M M E R

B E S S E R

Kerkstraat 25 • 5392 CA Nuland • 073-5322774 WWW.NULANDKEUKENS.NL


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

Walking Event De Maashorst 2017 Op zondag 26 maart vindt de 3e editie plaats van Walking Event De Maashorst. Deze wandeltocht voert U door Natuurgebied De Maashorst welke met zijn 3.500 hectare het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant is. Op toerbeurt zal het in een andere windstreek worden gehouden, dit jaar starten we vanaf camping De Heische Tip in Zeeland. Wandelen over het boerenland, langs historische plaatsen en dwars door natuurgebieden: Walking Event De Maashorst laat je op en top genieten van de Brabantse natuur. Met wandelroutes van 5, 10, 15, 20 en 30 kilometer zowel geschikt voor de kleine stappers, als de ervaren wandelaar. Dit evenement wordt georganiseerd door Maashorst Events ism Wandelsportvereniging Ons Genoegen Schaijk (welke verantwoordelijk is voor de route) en Maashorst Betrokken Ondernemers. Het inschrijfgeld voor alle afstanden is € 5,- per persoon, voor deelnemers tot en met 12 jaar is het inschrijfgeld € 2,50 per persoon. Leden van de KWBN krijgen door het ongevraagd tonen van de wandelvoordeelpas, een korting van € 1 op het inschrijfgeld. Tot en met 19 maart kunt u gebruik maken van de voorinschrijving, als u gebruik maakt van de voorinschrijving krijgt u een korting van € 1 op het inschrijfgeld. In verband met de verwerking van de voorinschrijvingen, zouden wij het fijn vinden als u zich zo spoedig mogelijk inschrijft. Voor het Walking Event De Maashorst hebben wij een medaille laten maken. Deze is verkrijgbaar op het startburo.Indien u gebruik maakt van de voorinschrijving, kunt u hierbij aangeven of u de medaille wenst te ontvangen.Kosten voor de medaille zijn in beide gevallen € 2 per stuk. Voor alle informatie over Walking Event De Maashorst, gaat u naar www.walkingeventdemaashorst.nl

Zingen voor je leven-koor Het Zingen voor je leven-koor is bedoeld voor mannen en vrouwen die getroffen zijn (geweest) door kanker en hun vrienden en familieleden. Neem dus gerust je moeder, vader, zus, vriend, vriendin mee zodat je ook de leuke momenten met elkaar kunt delen. Zangervaring is niet nodig, er zijn geen wachttijden of toelatingsprocedures. Plezier in zingen staat centraal. De coördinatie is in handen van Elise Bornholt. De dirigent van het koor is Annet Vervoort en het koor wordt begeleid op de piano door Ton van Alphen. De repetities zijn op maandagen (in even weken) van 14.00 tot 16.00 uur. De eigen bijdrage voor deelname aan het koor is: 40 euro per half jaar (voor instromers 10 euro per maand, inclusief koffie en thee). Locatie: Vicki Brownhuis, Adres Aartshertogenlaan 469, 5213 JA ‘s-Hertogenbosch Opgeven: info@vbrownhuis.nl of 0736148550 of via onze www.vbrownhuis.nl

pagina 29

Dit voorjaar bij Sterrenwacht Halley

Cursus ‘Sterrenkunde voor Iedereen’ Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel wordt weer de cursus Sterrenkunde voor Iedereen gegeven. Die bestaat uit zes lessen op de dinsdagavonden 7, 14 21 en 28 maart en 4 en 11 april , telkens van 20.00 – 22.30 uur. Niels Nelson, Wim Waegemakers en enkele andere Halleyleden verzorgen deze beginnerscursus, waaraan iedereen kan meedoen. Bij heldere hemel kunnen de cursisten met de telescoop in de grote koepel sterren en planeten observeren. Ook wordt natuurlijk gebruikgemaakt van het planetarium. In de cursus wordt onder andere aandacht besteed aan het waarnemen van de sterrenhemel, de planeten, de maan, meteoren, meteorieten, planetoïden en kometen, de zon en de sterren, melkwegen en het heelal. De kosten van de cursus Sterrenkunde voor Iedereen bedragen € 55,-- (voor Halleyleden € 50,--). In het cursusgeld is begrepen een boek over het waarnemen van de sterrenhemel van de hand van onder andere de Vlaamse weerman Frank Deboosere. Voor meer informatie en aanmelden: Wim Waegemakers, bij voorkeur via wwaeg@ziggo.nl of anders tel. (0412) 453737.

VOOR TOTAAL ONDERHOUD EN AANLEG VAN UW TUIN, VAN ONTWERP TOT COMPLETE REALISATIE!!

Van Schadewijk Hoveniers Hoogstraat 32B, 5352 LC Ravenstein. 06-18187649 info@schadewijkhoveniers.nl www.schadewijkhoveniers.nl


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 30

Ben jij de

PHP webdeveloper die wij zoeken? www.digifactory.nl/vacature Vanaf 2017 zijn wij gevestigd aan de Industriestraat 14 te Nuland

BJ Flexpartners is een uitzendorganisatie met kantoren in Oss en in Houten. Door een persoonlijke aanpak proberen wij alle kandidaten een passende baan te bezorgen. Op onze website is een groot deel van onze actuele vacatures te vinden, maar aarzel vooral niet om jezelf voor te komen stellen als je op het eerste gezicht geen passende vacature ziet!

BJ Flexpartners BV Molenstraat 54, 5341 GE Oss www.bjflexpartners.nl werk@bjflexpartners.nl

Interesse? Neem gerust contact met ons op via 0412-745074, stuur je CV naar werk@bjflexpartners.nl of kom binnenlopen op ĂŠĂŠn van onze vestigingen. De koffie staat altijd klaar!

www.bjflexpartners.nl


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

Landelijke Radio Vlooienmarkt in Autotron Op zaterdag 11 maart 2017 nodigt de VERON afdeling Den Bosch, u weer van harte uit op onze 42ste, jaarlijkse, Landelijke Radio Vlooienmarkt, in het Autotron in Rosmalen. Met recht spreken we van de meest bezochte gebeurtenis op radioamateur gebied in Nederland. In 2016 waren er meer dan 330 stands en was het aantal bezoekers bijna 5000. Het doel van de vlooienmarkt is het bevorderen van de zelfbouw van de radioamateur en de elektronica hobbyist. Stands die hiermee geen verband houden, zullen worden geweigerd. Naast gebruikte spullen mogen ook nieuwe worden aangeboden zoals electronica onderdelen, meetinstrumenten, antennes, enz.. Verkoop van illegale apparatuur wordt niet toege-

Carnavalsbouwers opgelet Willaertstraat 24, 5344 AB Oss (Industrieterrein Ruwaard) Telefoon: (0412) 65 52 92 E-mail: vanderbiezen@levix.nl

Schuimrubber in elke afmeting en elke gewenste dikte; eventueel precies op maat gemaakt

Tempur (nasa-schuim)

www.deschuimrubberhal.nl

pagina 31

staan. De Landelijke Radio Vlooienmarkt in Rosmalen ook een echte dag voor de amateur. Men komt om er iets te kopen natuurlijk, maar ook voor de vele demo’s, om oude bekenden weer te ontmoeten of zomaar voor de gezelligheid. De 42ste Radio Vlooienmarkt wordt weer oergezellig, maar behoudt wel het ware karakter van een vlooienmarkt. Uit het buitenland blijft de belangstelling groot. De zusterverenigingen over onze grenzen zijn door ons geïnformeerd en in hun verenigingsbladen hebben ze ons de nodige aandacht geschonken. Ook dit jaar zijn al weer vele buitenlandse standhouders ingeschreven. Let op: op de markt is roken wettelijk verboden. De vlooienmarkt is geopend van 9.00 ‑ 15.30 uur, de entreeprijs is € 8 ,- per persoon. De kassa’s gaan al om 8.00 uur open, u kunt dan alvast de verwarmde ingangshal in. Naast horeca faciliteiten in de hal zijn in het Autotron ook restaurants en bars aanwezig waar u wat kunt eten of drinken.

Lezing Pijnbestrijding Op 21 februari wordt in de Pas in Heesch een lezing gegeven worden door Reumatoloog Dr. Piet van Riel, een narcotiseur van het Bernhoven Ziekenhuis en Silvia Thijssen van Fysio praktijk Gezonder bewegen. Thema is pijnbestrijding. Aanvang 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open in het Cultureel Centrum de Pas, De Misse 4 Heesch.

Vilten in het Vicki Brownhuis Ook dit voorjaar biedt het Vicki Brownhuis weer de workshop Vilten aan. Het vilten vindt plaats éénmaal in de twee weken op donderdagochtend van 10 tot 12 uur en gaan door t/m donderdag 13 april. De prijs per ochtend bedraagt €10, inclusief koffie en alle materialen. Vilten kan op veel verschillende manieren, maar de basis is altijd: de wol van het schaap om er, met gebruikmaking van warm water en groene zeep, een prachtige nieuwe stof van te maken. Wat je daarmee allemaal kunt doen, ervaar je tijdens de workshop vilten. Het Vicki Brownhuis staat open voor iedereen die met kanker in aanraking komt, of is geweest, voor de partners, kinderen en jongeren, familieleden, nabestaanden en andere betrokkenen. Want kanker heb je niet alleen. Wij hebben en zijn voortdurend bezig met ondersteuning en een programma gericht op alle culturen en herkomsten. In het inloophuis vind je een luisterend oor, voorlichting, contact met lotgenoten, verwendagen, creatieve activiteiten, interessante lezingen en nog veel meer. Het is ook mogelijk om van elke activiteit éénmalig een proefles mee te doen. Het Vicki Brownhuis is van maandag t/m donderdag geopend van 9:30 tot 16:30 uur en op vrijdag van 9:30 tot 13:00u. Loop eens binnen voor een kennismaking. Kijk voor de verschillende activiteiten en workshops voor mannen, vrouwen en kinderen op www.vbrownhuis.nl. Of mail naar: info@vbrownhuis.nl of bel naar 073-6148550


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 32

Mariangela Molenaar laat mensen hun kracht hervinden eindelijk toegegeven aan mijn passie astrologie. Dat is zo geweldig.”

“Er is niks zweverigs aan astrologie” “Het is een open deur intrappen wanneer je zegt dat communiceren belangrijk is. Iedereen weet dat, maar om het in praktijk te brengen is een ander verhaal. De kwaliteit van communicatie is enorm belangrijk”, legt Mariangela Molenaar uit. “Iedereen heeft zijn eigen waarheid, maar die loopt lang niet altijd parallel aan de beleving van de ander. Communicatie krijgt betekenis door de respons van je gesprekspartner.” Door Herman van Dinther Mariangela (57) werkt bij onderwijskoepel Signum als trainer coach waar zij leerkrachten begeleidt in hun werk. Daarnaast heeft zij haar eigen praktijk waarin zij mensen consulten geeft wanneer die met een gerichte vraag komen. Behalve dat, verzorgt zij workshops astrologie waar maximaal vier personen aan kunnen deelnemen. Mariangela kwam vanuit Wervershoof in Rosmalen terecht toen haar vader, Jan Molenaar, burgemeester werd. Als jongste van de vier dochters die het echtpaar Molenaar had is zij de enige die in Rosmalen is gebleven. De andere drie zijn over de wereld uitgezworven.

“Toen ik een jaar of achttien was wilde ik eigenlijk al astrologie gaan studeren, maar mijn ouders zagen dat helemaal niet zitten. Ik ben toen naar de Pabo gegaan en kwam in het onderwijs terecht waarin ik sindsdien met veel plezier actief ben gebleven. Eigenlijk ben ik een laatbloeier. Toen mijn huwelijk zeventien jaar geleden strandde was het tijd voor herbezinning en ben ik me in snel tempo verder gaan ontwikkelen. Ik volgde de opleiding NLP, dat is neuro linguïstisch programmeren. Daarnaast bekwaamde ik me in NEI, neuro emotionele integratie voor zowel volwassenen als kinderen. En op mijn 45ste heb ik dan

Horoscopen “Veel mensen denken dan meteen dat het om zweverig gedoe gaat, maar niets is minder waar. Met astrologie kun je mensen enorm helpen. Op basis van de geboortetijd van iemand kun je ontdekken welke thema’s voor de persoon in kwestie belangrijk zijn….wat komt iemand hier uitzoeken? Wat is belangrijk voor hem of haar? Dat heeft echt niets te maken met de horoscopen die je in dag- en weekbladen ziet staan. Er is zoveel meer wat van invloed is in de horoscoop buiten iemand zijn sterrenbeeld om. Astrologie voorspelt niet, wel kun je zien wat belangrijk is in iemands leven. Een thema kan bijvoorbeeld zijn dat een persoon niet kan functioneren met een leidinggevende boven zich en moeite heeft met autoriteit. Of dat iemand zich afvraagt of hij wel voor het goede beroep heeft gekozen, zou hij misschien gelukkiger zijn in een andere werksituatie. Ook kan iemand zich achter de oren krabben wanneer hij vaststelt dat zijn relaties steeds op de klippen lopen.” Geboortemoment “Een horoscoop maken en lezen is in feite “hogere wiskunde”. Tegenwoordig heb je daar goede computerprogramma’s voor, maar nog niet zo lang geleden waren het handmatige berekeningen waar enorm veel tijd in ging zitten. Ikzelf heb dat niet meegemaakt omdat er toen ik begon met astrologie al goede programma’s waren. Mensen worden met een bepaalde aanleg geboren, daar verander je niets aan. Een horoscoop is in feite een blauwdruk van iemands karakter, talenten en valkuilen. Dat wordt bepaald door de stand van de planeten op dat moment.


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 33

Dat is niet statisch omdat mensen ook een ( beperkte) vrije wil hebben en keuzes maken die je niet kunt voorspellen. Wanneer ik met mensen praat over hun levensloop dan wijs ik ook op de eigen verantwoordelijkheid. Ik vind het te gemakkelijk wanneer mensen zeggen ‘ik kan er niets aan doen, ik ben nu eenmaal zo’.” Vanuit dat standpunt is er namelijk geen ontwikkeling meer mogelijk. Hutspot “Mijn aanpak in mijn werk als coach kun je niet precies in kaders vatten. Ik noem het gekscherend weleens ‘hutspot Mariangela’ omdat ik vanuit mijn opleidingsdisciplines een mix maak en gebruik. Consulten astrologie zijn vaak eenmalige ontmoetingen met mensen die met een gerichte vraag komen of een probleem hebben. Ik los dat probleem niet op, sterker nog, het wordt in dat gesprek bevestigd. Maar de analyse vormt een uitdaging om er wat mee te doen. Zo heb ik hier iemand gehad die zijn leven lang al faalangst had. Ik kan die angst niet wegnemen maar wel tools aanreiken om ermee om te leren gaan. Hoe kijk je naar die angst en accepteer je die. Dat ‘omdenken’ geeft ruimte en kansen aan de persoon in kwestie.” Workshops “Je ziet de laatste jaren dat steeds meer mensen zich bezighouden met zingevingsvragen. Tijdens de workshops astrologie gaan we hier verder op in. Dat leidt tot een betere zelfkennis en acceptatie van wie je bent.. Dat eenieder zijn eigen waarheid heeft zei ik eerder al. Met dat gegeven in het achterhoofd kun je de vraag beantwoorden hoe je betekenis geeft aan het leven, de wereld. Een open blik is een voorwaarde om open te kunnen staan voor andermans mening. Mijn werk is voor mij mijn passie waarbij de drijfveer is om mensen te helpen hun eigen kracht te (her)ontdekken. Dankbaar werk waarbij je veel vertrouwen krijgt. Het is fijn om te zien hoe mensen weer bij hun kracht en autonomie komen. Je ontwikkelt je je leven lang. Als je dat met plezier kunt doen is dat mooi meegenomen.” Voor meer informatie volstaat een mailtje naar info@prikkel.me

VVN Remwegdemo laat zien wat snelheid doet Veilig Verkeer Nederland (VVN) is dé verkeersveiligheidsorganisatie van Nederland, een maatschappelijk betrokken vereniging. Met een landelijk netwerk van vrijwilligers en met het VVN Participatiepunt (vvn.nl/participatiepunt) is zij rechtstreeks verbonden met verkeersdeelnemers van jong tot oud. Veilig Verkeer Nederland weet wat er speelt op straat. Vanuit deze kennis levert VVN een duurzame bijdrage aan veilig verkeer in Nederland. Enerzijds via bewustwording en gedragsverandering van verkeersdeelnemers. Anderzijds via beïnvloeding van de verkeersinfrastructuur en regelgeving. VVN biedt aansluiting voor organisaties om maatschappelijk engagement te tonen. VVN streeft er naar om zoveel mogelijk mensen en organisaties te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid: iedereen veilig over straat!

Lentewandeling voor Join4Energy Team Brabant4Energy uit Nuland gaat op zaterdag 10 juni met 27 personen de Mont Ventoux in Frankrijk beklimmen voor Join4Energy. Het team neemt deel in de disciplines fietsen, hardlopen en wandelen. Join4Energy zamelt geld in voor onderzoek naar een medicijn tegen een ernstige energystofwisselingsziekte. Om Bente uit Nuland en al haar lotgenootjes een duwtje in de rug te geven organiseert team Brabant4Energy een Lentewandeling. Op zondag 26 maart kunt u genieten van een mooie wandeling in de fraaie omgeving van Nuland om zo geld bij elkaar te brengen voor dit bijzonder goede doel. Starten kan tussen 9.00 en 10.00 uur vanaf het oefenterrein van de paardenvriendjes aan de Nulandse Papendijk (dit is een zijstraat van de Hoolstraat), waar voldoende parkeergelegenheid is. De wandelroute is zo’n 7,5 kilometer lang en geschikt voor het hele gezin. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-- (incl. koffie/thee). De opbrengst gaat in z’n geheel naar Join4Energy.


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

Topper

pagina 34

Zelf kweken is veel leuker

Zaai en stekgrond

b.v. 20 L € 7,29

Nu starten met de opkweek van uw bloemen en groenten

per zakje v.a.

Groente- en bloemenzaden

Ze zijn er weer van eigen kwekerij

Tulpen

1,15

Bio Moestuingrond

Leuk om te hebben, leuk om te krijgen

1,50

b.v. 20 L € 4,29

Kids kweekbak

met zaad van balkontomaat en tuinkers nu € 8,99 nu

8,99

Kweekbakken

39,99

7,29

v.a. 1,15 per zakje

met bol voor extra lange bloei Per bos (7 st) nu € 1,50

nu voor

nu

in alle maten b.v. kweekbak 40x25 met kweekdeksel nu nu € 7,95

7,95

nu

4,29

Uw eigen kweekkas

Tuinklauw

Maakt spitten overbodig en werkt veel lichter van € 49,99 nu voor € 39,99

Zeer ruim assortiment kweekkassen. Nu speciale aanbieding met gratis accessoires voor een optimaal gebruik van uw kas.

Plant nu uw bomen en heesters 3 zakken

Bolbomen o.a.

Catalpa

bignioides Nana v.a. € 45,00

10,00

Leibomen o.a.

Leiplataan v.a. € 75,00

Acer rufinerve slange esdoorn v.a. € 45,00

Magnolia Suzan rood bloeiend v.a. € 17,50

Cornus Mas

met prachtige gele bloesem in het vroege voorjaar v.a. € 37,50

Aanbiedingen zijn geldig t/m 4 maart 2017 en zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Openingstijden: Ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur Zaterdag 09.00-17.00 uur Vr. koopavond tot 21.00 uur Vanaf 5 maart elke zondag open

Bosschebaan 23, 5384 VX Heesch, tel. 0412-407030 | www.tuincentrummeijs.nl | info@tuincentrummeijs.nl


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 35

Handelsonderneming van de Weerdt Oss is op zoek naar een:

Onderhoud / Installatie monteur (m/v) fulltime Het Roze Jaar 2017 De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch laten in 2017 samen zien dat ze Regenboogstad zijn. Dat betekent dat de beide gemeenten zich sterk maken voor de (sociale) acceptatie en veiligheid van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders in de gemeente. We streven naar een samenleving waarin iedereen zich vrij en veilig voelt om te zijn wie hij/zij is. Op de foto Wethouder van de Ven, burgemeester Buijs-Glaudemans, burgemeester Rombouts en wethouder Logister bij de opening van het Roze Jaar 2017

Open Nederlands Kampioenschap Koppelcross Zondag 19 maart organiseert Stichting Bernhezeloop voor de 5e keer de Bernhezeloop-Koppelcross, deze keer dus om het Nederlands Kampioenschap. Een team van één loper en één mountainbiker vormt hierbij de basis. In de bossen zijn twee gescheiden crossparcoursen uitgezet met een centraal middelpunt. Voor de loper een ronde van ca. 900 meter, voor de mountainbiker één van ca. 1.500 meter. Deze worden in estafettevorm, om en om, door allebei zeven maal afgelegd. Omdat de totale afstand niet zo lang is, en je steeds even een pauze hebt als je teamgenoot het rondje aflegt, is het voor vrijwel iedereen goed te doen. Er zijn twee starts; om 11.00 uur voor de teams die teams binnen de 1.05 uur denken te finishen en om 13.00 uur voor teams die er langer dan 1.05 uur over denken te doen. Daginschrijving begint op 19 maart om 9.00 uur. Adres: Blokhut Scouting ‘t Veerhuis, Achter de Berg 14/16, 5388VJ Nistelrode. Voorinschrijven kan ook, via www.bernhezeloop.nl. Wordt het maximale aantal deelnemers bereikt door voorinschrijving, dan is er op de dag zelf geen daginschrijving. Vol = vol. Kijk voor meer info op de website of bel Maarten Bosch, tel. 06-22785308.

H.O. van de Weerdt Oss is een bedrijf dat handelt in- en aanleg verzorgd van voersilo’s – vijzelwerk – voerinstallaties en transportsystemen zowel in de agrarische als industrie sector. Functieprofiel: Je bent verantwoordelijk voor het installeren en het in bedrijfstellen van voersilo’s / tanks en diverse kabel- vijzel- en transportsystemen zowel zelfstandig als in teamverband. Periodiek verricht je preventief onderhoud en word je ingezet bij het verhelpen van storingen aan deze installaties. Wij vragen: - Een enthousiaste, sociaalvaardige en servicegerichte instelling - Een sterke affiniteit met de agrarische sector - Grote mate van zelfstandigheid - Rijbewijs B (E en C is een pré ) - Bereidheid om mee te draaien met storingsdiensten (1x per 3 weken) - Een afgeronde MBO opleiding elektrotechniek, werktuigbouwkunde of gelijkwaardige opleiding - Bij voorkeur enige kennis van lassen - elektra (is een pré) - Een spoedige indiensttreding - Woonachtig in de buurt van het bedrijf (± 30 km) Wij bieden: - Een zeer uitdagende functie met een grote mate van zelfstandigheid - Een prettige werksfeer in een gemotiveerd team - Een passende beloning en goede secundaire arbeidsvoorwaarden - Eigen bus - Mogelijkheid tot bijscholing Schoolverlaters zijn ook van harte uitgenodigd om te solliciteren. Meer informatie kunt u inwinnen op www.vandeweerdtoss.nl Graag een reactie via de mail naar: Email: kantoor@vandeweerdtoss.nl T.a.v. Gerald van de Weerdt H.O. van de Weerdt Oss, Drontermeer 10, 5347 JJ OSS

www.vandeweerdtoss.nl


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

Huub van Eynthoven, Brabants zanger van het eerste uur Huub van Eynthoven werd in 1937 geboren in Best als derde kind van een gemeenteambtenaar in een gezin van zeven. Huubs eerste betrekking was ambtenaar op de afdeling Bevolking ( nu Burgerzaken), later ambtenaar van de Burgerlijke Stand, maar hij stapte al snel over naar de technische handel. Hij trouwde met zijn Lucie en ging in Eindhoven wonen. Ze kregen drie kinderen en zeven kleinkinderen. In 1976 werd in Valkenswaard een liedjeswedstrijd gehouden door de KRO. Op 1 september 1976 was Omroep Brabant in de lucht gekomen en toen daar zijn eerste liedjes werden uitgezonden, kwam er geweldig veel respons op. De toenmalige directeur van de Brabantse omroep Jacques Grijpink vroeg Huub of hij niet meer Brabantse liedjes kon opnemen. In 1977 volgde een liedjeswedstrijd, georganiseerd door Omroep Brabant, Limburg en de Vlaamse

‘Brabants’ Kwartaalblad over Brabantse taal Een tijdschrift voor de liefhebbers van dialect, met verhalen, gedichten, wetenschappelijke artikelen, boekbesprekingen en muziekrecensies. Een jaarabonnement kost € 24,00. Informatie: www.stichtingbrabants.nl Contact: info@stichtingbrabants.nl

omroepen, die hij won met zijn schitterende lied ‘Mèn boerderijke’. (Op de cd van Brabants 9.) Van Eijnthoven won de Gouden Noot zowel als de publieksprijs. Daaruit kwam de eerste lp-opname voort. Bij optredens in de boerderij van Marie-Cécile Moerdijk in Leender Strijp had hij de bekende gitarist Bennie Ludemann leren kennen, die een van de begeleiders werd bij de opnamen van zijn latere liedjes. Huubs allereerste liedje was ‘’t Dùrpke’. Hij werkte en woonde in die dagen in Krimpen aan de IJssel en had last van heimwee. De eerste optredens vonden plaats onder zijn eigen naam, Huub Jansen, maar omdat iedereen vroeg of hij familie was van Fons en omdat er ook nog een bekende drummer met dezelfde naam werkzaam was bij The Dutch Swing College Band, ging hij de artiestennaam van Eynthoven gebruiken. Ondertussen kwam er steeds meer emplooi voor de Brabantse zanger uit Best. Er was zeker sprake van een uit de hand gelopen hobby. Dat Huub Brabants zong, kwam door zijn Limburgse voorbeeld Erens, (van wie Huubs Limburgse moeder de lp’s kocht en voor hem ‘vertaalde’) maar ook zeker door het feit dat hij als kind in de weekenden vaak ‘uitbesteed’ werd op een boerderij in Best, want thuis spraken ze eigenlijk geen dialect. Na het succes van zijn eerste lp ‘Brabander ben ik’, volgde de langspeler ‘Vur jou van mèn’. Met zijn vriend en

pagina 36

collega-troubadour Arie van Rozendaal maakte hij de cd ‘Van Eynthoven tot Rozendaal’. Huub werkte mee aan verschillende verzamel-cd’s: ‘Kerstmis in Brabant’, ‘Het beste van Brabant’ en ‘Brabants op z’n Best’. Een bloemlezing van zijn liedjes werd heruitgegeven op de cd ‘Huub van Eynthoven, zijn allerbeste’. Van Eijnthoven is een van de weinige artiesten die kan bogen op een optreden op het Catshuis in Den Haag. De toenmalige minister-president Dries van Agt haalde hem daarheen. In de nadagen van zijn muzikale loopbaan heeft Van Eynthoven nog jaren opgetreden met zijn zoon, Huub junior, die een begaafd gitarist is. Begin jaren negentig moest Huub van Eijnthoven om fysieke redenen stoppen met zijn optredens. Door Cor Swanenberg Uit Brabants

Noud Bongers in de Hille Noud Bongers uit Lith ging in de jaren 80 ging Noud liedjes schrijven en zingen bij de Lithse KPJ en later bij de Lithse Revu. Noud was 20 jaar dirigent van koor Lithanie in Lith. Sinds 1995 treedt hij op als Brabants liedjeszanger. Noud begeleidt zichzelf op gitaar. De liedjes zijn erg divers van melodie en de teksten gaan voornamelijk over de gewone alledaagse dingen van het Brabant­se land en van het Maasland in het bijzonder. Bongers onderscheidt zich met “het Maoskaans” duidelijk van de andere Brabantse zangers. Verder betrap je hem zelden op nostalgische terugblik. Die dingen zijn weg. Juist de tegenwoordige dingen wil hij in het dialect vastleggen. Begin 2009 kreeg Noud de Ad de Laatprijs toegekend. Waar hij overigens erg trots op is. Ze noemen hem wel eens een kruising tussen Ad de Laat en Gerard van Maasakkers. Inmiddels heeft hij meer dan 120 liedjes geschreven. Wie zijn cd presentatie van de cd Dalek oktober 2016 in de Lievekamp gemist heeft, krijgt alsnog dn kans om Noud een avondje lang te horen op 17 maart in de Hille in Oss. Makt dè ge d’r bè zet! Zaal open 19.30 uur aanvang 20.00 uur Entree 2 Euro.


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 37

Presentatie van het Brabants Boekenweekboek 2017 De redactie van het Brabants Boekenweekboek, bestaande uit Cor Swanenberg en Jan Luysterburg, nodigt u van harte uit voor de presentatie van het twaalfde Brabants Boekenweekboek. Deze keer werkten 49 auteurs mee aan de uitgave van Verbooie vruchte. U weet dat de Willem-Ivenprijs uitgereikt wordt aan het beste verhaal of gedicht van het Brabantse Boekenweekboek. De gemeente Oss heeft gezorgd voor deze extra dimensie en dat is zeker een passende hommage aan Willem Iven, de schrijver van Peelland, die tot het allerlaatst enthousiast aan de Brabantse boekenweekboeken bijgedragen heeft. Uitgever Johan van de Berg uit Almere heeft ook van de twaalfde uitgave een gebonden boek gemaakt dat toepasselijke illustraties kreeg van onze vaste illustrator Iris Bongers. We nodigen u van harte uit om zondagmiddag 5 maart a.s. aanwezig te zijn in Sociaal Cultureel Centrum De Hoeve, Pastoor van Hapertstraat 1, 5397 BJ Lith ((Telefoon: 0412–481235) voor een gevarieerde presentatie met bijdragen van zangers, vertellers en dichters uit onze provincie. De redactie is zeer ingenomen met de toezegging van DèVèltOp (uit Aarle-Rixtel) die voor muzikale intermezzo’s zal zorgen. Natuurlijk zullen een aantal auteurs benevens de winnaar hun bijdragen ten gehore brengen. Aanvang 14.00 u. Toegang gratis.

Triest Wir hen wij dees mònd vriende verspuld. Uurst gonk Iedje dood. Ze hurde mi heure Rinus tot ons ‘Gerrit van de Campclubke’ èn ’t waar een van de mist beschèije en liefste vrouwkes van allemòl. Sommers gonge we alle jorre mi dees clubke nor ’t graf van plebaan Gerrit bé Sint Jozefoord in Nuland. Gerrit waar onze te vruug gestùrven oudkleega geweest in Vèghel èn òn hum han we heel goei herinneringe. Iedje waar as oudste van neege keijnder opgegroeid in Machere. Ze waar schooljuuffrouw geworre en da is op z’n èige al heel knap in die daag. Ze wier onderwijzeres in Hèrpe en lòtter in Vèghel èn Vorstenbosch. Ze traowde mi heure Rinus die leraar èn conrector waar in Vèghel. Ze kochten ’n aauw boerdereijke in Vorstenbosch en binnen ’n half jaor wier da mi femilie èn vriende verbaauwd tot ’n bizunder woonhuis worrin ze mi hullie veijf keijnder heel tevreeje leefde. Fijftig jaor lang is da nou al hullie femilieplòts gebleeve. Op zondegmiddaag gongen Iedje, Rinus mi de keijnder nog nor de aauwlùi in Machere. De keijnder groeiden op en vlogen ùit over de hil wirreld, mar ze kwame gèire nor huis, nor vòdders en moeders mi hullie schón huis en d’n hof. De kleinkeijnder kwame bizunder gèire nor Vorstenbosch. Iedje hagget mee in de gater as d’r iets nie goewd zaat. ’n Por jaor geleeje vierden Iedje en Rinus hullie prachtig gaauwe traowfist in Uje. Ze gonge daornao nog mi de hil familie op vakansie in Frankrijk. Kort daorop begos Iedje te sukkele mi d’r gezondhèid. Ze bleef moed haauwe ondanks de behandelinge èn operasie. Efkes leek alles veul beeter te gaon èn Iedje genoot van ’t leeve, de keijnder en vurral de klèinkeijnder. Mar vurrig nòjaor wier Iedje wir zwaor ziek. Ze droeg heur leije en bleef tot op ’t lest volop belangstelling haauwe vur heur dierbare. Ze waachtte op heur

leevesèind in heur vertraowde Vorstenbosse umgeeving in ’t gezelschap van heure Rinus die Iedjes gruuwelek zal gòn misse. Wij valle vort van de een begraffenis in de aander… Amper thuis kreijge we ’t bericht dè Sjèf gestùrven is. Sjèf waar de mins wor we heel veul mi opgetrokken hebbe vur de Brabantse Aovende. Hij èn z’n vrouw Wies hen onnoemelek veul goei wèrk gedaon vur alles wè mi Brabants te maken hi. Vur de aovende in De Gaauwe Leuw, De Guld èn Den Dùrpshèrd, mar ok vur ’t dialektefestival in Lieshout, vur de carnaval èn vur de lokale radio. Meer ès twentig jaor verzùrgde hij ’t Brabants uur! Zèllie verzùrgde samen alles vur d’n Brabantsen Aovend. Ze zetten in ’t begin zèlfs de stuul nog klaor! Ze verkochte de kartjes èn de buukskes èn de plòtjes. Ze waren in de weer vur de karneval èn vur de mjoezikul. Sjèf waar unnen èchte kaartrekker. Ès ie z’n èigen iets veurgenomme ha, dan gebeurde-n-’t, ok al moes ie ’r heel veul vur doen. Same hen ze veijfèntwentig jaor de Brabantse Aovende drèijende gehaauwe! Hij waar punktueel èn vurbildig in de organizasie. Sjèf zong gèire èn dè din ie vurral bé z’n èige muziekgroep, ‘’t Kumt vaneiges’. Hij waar unnen deurzetter; ondanks z’n kwakkelende gezondhèid gonk ie deur mi z’n ùitzèndinge en bé d’n Balkumse Kwis in Den Dùrpshèrd zong ie ondanks dè-t-ie kèijmuujg waar, ’t Balkums volkslied nog mi overtùiging. Sjèf ha ’n zwak vur Brabantse liedjes èn verhale. Hij hòlde de grótst denkbare variasie op dè gebied nor Balkum. Op z’n stèrfbed zin Sjèf dè’t op waar, mar dè-t-ie ’t ammòl heel gèir gedaon ha. D’r zen d’r wèinig die zó gedreeve vur d’n Brabantsen dialektcultuur in de weer zen geweest èn daorum zulle we Sjèffe heel hard gòn misse. We wense de aachterbleijvers veul stèrkte.


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

Advies met Brabantse gemoedelijkheid, informeel, betrokken, laagdrempelig maar ook snel en flexibel. Dat is waar Van der Doelen Verzekeringen voor staat. Om voor de steeds verder groeiende klantenkring beschikbaar te zijn, opende Van der Doelen afgelopen week een tweede vestiging aan Braakven 79 te Berlicum.

pagina 38

N . N .LN L N IGNEG E N IR R E E K K Z EZ E .NL GEN N VNEVRE R ERIN ODEOLEEL E K D E R Z R E R N DN D E ENVE W . V .AV A DOEL WW WWW R E D .VAN WWW

GEWOON GEWOONEEN EENGOED GOEDADVIES ADVIES GEWOON EEN GOED ADVIES _

BRB A AA KA VK EN 79,79, 5258 A H5386 NBNB073073 –532 303 5 303 KLOOSTERSTRAAT 44 AT GEFFEN 510 R V EN 5258 ABERLICUM H BERLICUM – 5 303 5 303 INFO@VA ND ER D OELENBERLICUM .NL INFO@V A ND ER D OELENBERLICUM .NL B R A A KV EN 79, 5258 A H BERLICUM NB 073 – 303 5 303 INFO@VA ND ER D OELENBERLICUM .NL

Van der Doelen Verzekeringen nu ook in Berlicum Van der Doelen Verzekeringen is al meer dan 20 jaar een vertrouwd begrip in Geffen en omgeving. Oorspronkelijk opgericht door Antoon van der Doelen en sinds 2013 heeft zijn zoon Ruud het stokje overgenomen. Vanaf heden bent u, naast ons kantoor in Geffen, ook van harte welkom op het kantoor in Berlicum. Van der Doelen biedt u een extra vestiging om binnen te lopen voor een schade, vragen en/of advies. De huidige dienstverlening en de vaste aanspreekpunten blijven hetzelfde. De medewerkers Michel Lucius (34), Maikel Hondong (41)

en Danny Voets (41 ) zijn werkzaam op locatie Berlicum. Zij kunnen niet alleen alles vertellen op het gebied van zakelijke verzekeringen maar kunnen particuliere relaties uitstekend van een op maat gesneden advies voorzien. U bent van harte welkom bij Van der Doelen Verzekeringen in Geffen of Berlicum. Met en zonder afspraak. Van der Doelen Verzekeringen staat graag voor u klaar. Op de manier zoals u dat het liefst wilt. Op kantoor, of bij u thuis of op uw bedrijf. Voor meer informatie neem alvast een kijkje op www.vanderdoelenverzekeringen.nl of neem gerust contact op via: 073-305 5 303 of info@vanderdoelenberlicum.nl

v.l.n.r. Frans Arts, Maikel Hondong, Theo van der Biezen, Anny Vos, Michel Lucius (vestigingsmanager Berlicum), Klarien van der Heijden, Aaron Thijsse-Claasen, Danny Voets, Ruud van der Doelen (Eigenaar).


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 39

Publieksavond bij Halley Op vrijdagavond 17 februari is Sterrenwacht Halley in Vinkel voor publiek geopend. Het programma begint om 20.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. Vooraf aanmelden is niet nodig. Venus en Mars zijn vanavond zichtbaar. Venus lijkt door de sterrenkijker op een maansikkeltje. Mars, die veel verder weg staat dan Venus, is een rood bolletje. De telescoop wordt ook gericht op (dubbel)sterren en sterrenhopen. U maakt kennis met allerlei bekende en minder bekende sterren en sterrenbeelden, denk bijvoorbeeld aan de Poolster, Grote en Kleine Beer, Cassiopeia, Stier, Zwaan en Pegasus. Het moet wel onbewolkt zijn om de planeten en sterren te kunnen bekijken. In het auditorium en het planetarium verzorgen Halleyleden presentaties over de sterrenhemel en ons zonnestelsel. Entree € 5,-- (kinderen t/m 12 jaar: € 3,-). U vindt de Sterrenwacht aan de Halleyweg 1, halverwege Heesch en Vinkel. De route is vanuit beide plaatsen met wegwijzers aangegeven. Groepen kunnen op andere dagen en tijden terecht. Bel voor een afspraak: (0412) 45 49 99. Meer informatie over Sterrenwacht Halley: www.sterrenwachthalley.nl.

Toertocht voor mountainbikers Zondag 19 februari organiseert mountainbikevereniging The Whoopers een toertocht voor mountainbikers rond Berlicum. Door de vrijwilligers worden twee gevarieerde routes uitgezet van respectievelijk 32 en 45 km dieDuijzer zowel voorHaarden beginnende als geoefende fietsers voldoende uitdaging bieden.

& Kachels

Ontwerp l Verkoop l Montage l Onderhoud

De toertocht staat bekend als de ‘KMP-toertocht’, wat staat voor “Kei Mooi Parkoers”, en is door de NTFU Dommelstraat met 2 sterren 35 l 5347 JK Oss 0412-648770 gewaardeerd. Beide afstanden worden duidelijk aangegeven met de bekende oranje pijlen van de NTFU en www.ald-sfeerverwarming.nl zijn voorzienDuijzer Haarden & Kachels van een goed verzorgde pauzeplaats waar de energievoorraad 1 tot 30 november 2016 vieren Ontwerp l Verkoop l Montage l Onderhoud weer op peil gebracht kan worden. In voorgaande edities zijn Ontwerp l Verkoop l Montage l Onderhoud wijl 5347 ons 12,5 jarig jubileum met Dommelstraat 35 al vele sportieve fietsers van start gegaan, uiteraard uit de di- Dommelstraat 35 l 5347 JK Oss JK Oss . 0412-648770 voordelige aanbiedingen in de recte omgeving maar ook deelnemers uit andere provincies 0412-648770 www.ald-sfeerverwarming.nl weten al vele jaren de weg naar Berlicum te vinden. www.ald-sfeerverwarming.nl showroom. Inschrijven kan in het clubhuis van The Whoopers op sport1 tot 30 november 2016 vieren park De Brand, aan de Groenstraat 14e in Berlicum tussen Duijzer & Kache ons 12,5 Haarden jarig jubileum met Diversewij kachels voor duurzame 08.30 en 10.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 4,00 euro (NTDiverse kachels Ontwerp l Verkoop l Montage l voordelige aanbiedingen in Onder de FU-leden betalen 3,00 euro). Deelname voor de jeugd tot 16 energieshowroom. met subsidie regeling. Duijzer Haarden & Kachels voor duurzame jaar is gratis. De toertocht biedt ook ‘Scan en Go’ voor NTFU Dommelstraat 35 l 5347 JK Oss Ontwerp l Verkoop l Montage l Onderhoud leden aan. energie0412-648770 met Diverse kachels duurzame Dommelstraat 35 lvoor 5347 JK Oss In het clubhuis zijn voor en na de tocht een hapje en drankje www.ald-sfeerverwarming.nl subsidieregeling 0412-648770 energie met subsidie regeling. verkrijgbaar en kan gezellig nagepraat worden. Voor algemewww.ald-sfeerverwarming.nl ne informatie kunt u contact opnemen met René Schouten 1 tot 3 (06 - 51753804). De organisatie van de toertocht en de vele wij on vrijwilligers van onze vereniging, staan voor u klaar. voord De KMP-tocht wordt gesponsord door “NEWAYS” Electronics showr International. De KMP-tocht is ook te volgen op social media. Divers Twitter mee via #kmptocht en volg @TheWhoopersMTB of energ like de facebookpagina.

Duijzer Haarden & Kachels


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 40

Colhof is sinds 2008 gevestigd in Geffen. Wij fungeren als tussenpersoon in verzekeringen en leveren onafhankelijk hypothecair advies. Momenteel bestaat ons team uit 6 personen. Omdat ons klantenbestand zich voornamelijk in de Regio Noord-Oost-Brabant bevindt, gaat onze voorkeur uit naar iemand die bekend is met deze regio.

Ter versterking van ons team zijn we per direct op zoek naar een

HYPOTHEEKADVISEUR (m/v) Wie zoeken we? Als hypotheekadviseur ben je verantwoordelijk voor het contact met zowel nieuwe als bestaande relaties. Je bent leergierig, actief en in het bezit van de relevante diploma’s. Diverse constructies wat betreft salariÍring zijn bespreekbaar. Wat bieden we? De mogelijkheid om te werken in een omgeving waar een informele sfeer heerst en waar persoonlijk contact hoog in het vaandel staat. Verder bieden wij de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen. Hiermee bedoelen wij niet alleen dat we de mogelijkheid bieden om verder te studeren, maar tevens om door te groeien binnen onze organisatie. Interesse? Reageer dan snel. Wij ontvangen graag je sollicitatie met motivatie en (recente) foto. Stuur je sollicitatie bij voorkeur per e-mail naar Fred van Orsouw: fred@colhof.nl

Colhof Hypotheken | Verzekeringen | RegioBank Postbus 48

Dorpsplein 19

T: 073 - 532 2135

5386 ZG Geffen

5386 CL Geffen

E: info@colhof.nl

www.colhof.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 41

Testament (her)overwegen? www.viermakelaars.nl

‘s-Hertogenbosch - Vught - Rosmalen

Woont u ook in het mooiste huis van de straat? Dan wilt u vast weten wat het waard is. De beëdigd NVM Makelaar-taxateur van Viermakelaars vertelt u graag in een vrijblijvend, duidelijk en no-nonsens gesprek wat uw woning echt waard is. Bel 073-5224444 of mail naar rosmalen@viermakelaars.nl Op de hoogte blijven van ons nieuwe aanbod? Like ons op facebook of download de app

Er zijn veel mensen die wel eens een testament bij de notaris hebben laten opstellen. Vóór 2003 was het gebruikelijk dat gehuwden met kinderen een testament opstelden, een zogenaamd testament op de langstlevende. De kinderen konden toen als er geen testament was hun erfdeel direct opeisen. In het testament stond dan dat de langstlevende alle goederen (huis, bankrekeningen etc..) verkreeg en de kinderen een niet-opeisbare vordering op de langstlevende ter grootte van hun erfdeel. Dit is sinds 2003 het wettelijk systeem. De voor die tijd gemaakte testamenten worden echter gerespecteerd. Dat is over het algemeen maar goed ook want de wettelijke regeling blijkt voor velen te summier. Zo hebben veel mensen in hun testament opgenomen dat de erfenis alleen aan de eigen kinderen toekomt (uitsluitingsclausule). Zonder een uitsluitingsclausule valt uw erfenis in de gemeenschap van goederen waarin uw kind is gehuwd. Deze uitsluitingsclausules bepalen meestal dat in alle gevallen de erfenis niet zal vallen in een gemeenschap van goederen waarin het kind gehuwd is. Bij echtscheiding vindt bijna iedereen dat de erfenis niet gedeeld moet worden, maar in geval het huwelijk eindigt door overlijden misschien weer wel. Het kan fiscaal zinvol zijn de uitsluitingsclausule te verzachten. U bepaalt dan dat ingeval het huwelijk van uw kind eindigt door overlijden, uw erfenis wel gedeeld mag worden. Naast grote verandering in regels, zijn er misschien ook in uw persoonlijke omstandigheden veranderingen. Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn om af te wijken van de wet of uw huidige testament te willen wijzigen. Er is sinds 2003 veel meer mogelijk. Zo kunt u fiscaal meer wenselijke voorzieningen treffen. Extra fiscaal voordeel kan bijvoorbeeld worden behaald door uw kleinkinderen in uw nalatenschap te betrekken of de erfdelen van uw kinderen flexibel te maken. In de wat oudere testamenten staat vaak niet dat de erfdelen van de kinderen opeisbaar zijn bij opname in een zorginstelling, zodat het gedeelte van de erfenis dat overeenkomt met de erfdelen van de kinderen in het uiterste geval opgemaakt moet worden om de eigen bijdrage van de zorginstelling te kunnen voldoen. En zo zijn er vele voorbeelden die menigeen er toe brengt een testament te laten opstellen of bestaande testamenten te wijzigen. Vanwege gewijzigde regelgeving en/of uw persoonlijke omstandigheden is het raadzaam eens in de zoveel tijd de bestaande testamenten tegen het licht te houden. Voor advies in uw specifieke situatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Pieter Heeringa, notaris bij Hoffspoor Notarissen www.hoffspoor.nl Ook op dinsdag en donderdagavond kunt u bij ons terecht

Uw notaris in Rosmalen www.hoffspoor.nl 073-5232533


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 42

H. Laurentius

Kerkberichten uit Rosmalen H. Anna, Hintham. Zondag 19 februari 09.30 uur eucharistieviering 13.30 uur Tridentijnse mis. Zondag 26 februari 09.30 uur eucharistieviering met Annakoor 13.30 uur Tridentijnse mis. Zondag 5 maart 09.30 uur eucharistieviering 13.30 uur Tridentijnse mis. Zondag 12 maart 09.30 uur eucharistieviering met Annakoor. 13.30 uur Tridentijnse mis.

H. Lambertus

Zondag 19 februari 09.30 uur peuter/kleuterviering 11.00 uur eucharistieviering, met koor Cantara Zondag 26 februari 11.00 uur eucharistieviering, met samenzang Zondag 5 maart 11.00 uur eucharistieviering, met samenzang Zondag 12 maart 10.15 koffiedrinken 11.00 uur eucharistieviering, tevens gezinsviering, met kinderkoor Eigenwijs. Na elke zondagochtendviering is er gelegenheid tot koffiedrinken. Elke dinsdag 19.00 uur eucharistieviering in de Mariakapel, gevolgd door aanbidding en biechtgelegenheid.

Samen-op-Weg Gemeente Rosmalen-Berlicum

Zondag 19 februari 09.30 uur eucharistieviering, met herenkoor.

Zondag 19 februari 10.00 uur Ds. P. Vliegenthart (Her)bevestiging en afscheid van ambtsdragers

Zondag 26 februari 10.00 uur carnavalsmis, met projectkoor

Zondag 26 februari Mw. Ds. G.H. Kerssen uit Heerewaarden

Aswoensdag 1 maart 19.00 uur eucharistieviering, uitreiking askruisje, met herenkoor.

Aswoensdag 1 maart 19.00 uur Aswoensdagviering in de kapel van Abdij Heeswijk, met abt Dennis Hendrickx en Ds. P. Vliegenthart.

Zondag 5 maart 09.30 uur eucharistieviering, met samenzang. Zondag 12 maart 09.30 uur eucharistieviering, met herenkoor. Elke woensdag 18.30 uur rozenkransgebed, daarna eucharistieviering, gevolgd door aanbidding en biechtgelegenheid. Donderdag en vrijdag 19.00 uur eucharistieviering, met daarna aanbidding.

Zondag 5 maart 10.00 uur Ds. P. Vliegenthart. Eerste zondag van de Veertigdagentijd Zondag 12 maart 10.00 uur Dienst, voorbereid door de TaizĂŠ-groep.

Birgittalezing met bisschop De Korte Dinsdag 7 maart vindt weer een Birgittalezing plaats. Deze keer met een bijzondere spreker. Bisschop Gerard de Korte zal spreken over de toekomst van de Kerk en hij wil graag ook in gesprek gaan met de aanwezigen. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Laurentiuskerk aan de Oude Baan. De toegang is gratis, aanmelden hoeft niet, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Vastenaktie Ook dit jaar voeren de katholieke parochies weer actie voor mensen in achterstandsituaties in de derde wereld. Dit jaar kiezen de Rosmalense kerken voor hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen in het door geweld verscheurde San Salvador, die nauwelijks een veilige plek hebben. In de kerken staan weer collectebussen en u krijgt ook weer een folder in de bus met de bekende envelop.

Wereldwinkel let op levensmomenten We hebben allemaal van die momenten in het leven die je extra raken: de geboorte van een kind of de aankondiging ervan, iemand hoort dat ze ernstig ziek is, je hebt 25 jaar dezelfde goede buurman. In de Wereldwinkel vind je voor dat soort gebeurtenissen altijd een geschikt cadeau. Ze komen uit de derde wereld en zijn altijd fair trade. Dat maakt ze extra betekenisvol. Zo’n cadeau hoeft niet duur te zijn. De vrijwilligers van de Wereldwinkel weten wat ze in de winkel hebben. Ze helpen u graag


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 43

De Bijbel Deze keer laten we het woord aan Paus Fransiscus. Hij zegt: De Bijbel nodigt uit om voorin te beginnen met lezen en pas op de laatste bladzijde op te houden. En dan …? En dan stop je hem weg. Hij verdwijnt in de boekenkast, achter in de derde rij. Hij raakt onder het stof. Op een dag verkopen je kinderen of kleinkinderen die bijbel op een rommelmarkt. Nee, zover mag het niet komen. Een niet-christen, Mahatma Gandhi, zei ooit: ‘Jullie christenen hebben een geschrift onder je hoede dat genoeg dynamiet in zich heeft om de complete beschaving aan stukken te blazen, de wereld op z’n kop te zetten, deze door oorlogen verscheurde wereld vrede te brengen. Maar jullie gaan ermee om alsof het alleen maar goede literatuur is, verder niets.’ Wat houd je in handen? Een paar oude verhalen? Een stuk literatuur? Dat zou je moeten zeggen tegen de vele christenen die zich voor de Bijbel hebben laten opsluiten en folteren; ‘Wat zijn jullie dom geweest, het is toch maar een stuk literatuur!’ Nee, door het Woord van God is het licht in de wereld gekomen! En dat zal nooit meer uitdoven. Lees de bijbel met aandacht! Blijf niet aan de oppervlakte, zoals bij een stripboek. Gods Woord nooit even vluchtig doorbladeren! Vraag je af: ‘Wat zegt dit tot mijn hart? Spreekt God door deze woorden tot mij? Raakt Hij mij in de diepte van mijn verlangen? Wat moet ik doen?’ Alleen op deze manier kan het Woord van God kracht uitoefenen. Alleen zo kan ons leven veranderen, kan het groot en mooi worden. Velen onder ons sporten gezamenlijk of vinden het leuk om gezamenlijk te shoppen. Waarom lees je dan ook niet met z’n tweeën, drieën of vieren uit de Bijbel? Buiten in de natuur, in het bos, aan het strand, ’s avonds bij het licht van een paar kaarsen … je zult een geweldige ervaring opdoen! Of ben je een beetje bang dat je voorstel wordt afgewezen en je voor gek staat? In de bijbel spreekt God tot je. Een nieuwe wereld gaat voor je open. Probeer het gewoon eens. De bijbel is in staat om jou te veranderen! Aldus onze paus. In onze parochie zijn er drie bijbelcursussen. Van harte welkom! Biddend de bijbel lezen met pastoraal werker Maarten Jansen / bijbelcursus met diaken Vladimir Palte / Bijbelavond met emeritus diaken Jan Renders. Info: secretariaat@mariajohannes.nl Pastor Robert van Aken

Vaders aan het vlechten Vaders die niets creatiefs kunnen met de kapsels van hun dochters dat kan echt niet meer. Een workshop vlechten biedt raad! De gescheiden Helmonder Patrick van Hoof begon een beetje voor de grap een cursus voor papa’s die zich ‘s ochtends simpelweg geen raad weten met het haar van hun kleine prinses. Prinsessen gaan de deur namelijk niet uit met slordig hangende sliertjes, die willen een mooie vlecht. Zeker nu Elsa er zo mee straalt. Van Hoof kwam op het idee van de cursus omdat hij zelf helemaal niets kon met de kapsels van zijn meiden. En om ze elke keer dat ze bij papa sliepen naar school te sturen met een losse haarbos, dat leek ook een beetje slonzig. Daarom regelde hij bij de plaatselijke kapsalon een cursus vlechten voor vaders. Die cursus is blijven bestaan en is inmiddels uitgegroeid tot een enorm succes. Vaders uit heel Nederland kunnen nu op de cursus en daarvoor hoeven ze niet naar Helmond. Maar liefst 75 kapsalons in heel Nederland nemen de cursus namelijk over. Keten ‘Team Kappers’ zag de lol ervan in en gaat de ‘papa-vlecht-cursussen’ nu in het hele land aanbieden. In Rosmalen hebben Mama Doet en YOLO de handschoen opgepakt. Onlangs was de eerste workshop. Vaders gingen als volleerd vlechtendraaiers de deur uit, helemaal tot plezier van hun stralende dochters!

Workshop Moeder-Dochter: Glittersieraden maken Op woensdagmiddag 8 maart biedt Mama Doet een moeder-dochterworkshop aan! Samen ga je aan de slag om sieraden met glittersteen te maken. Samen maak je een ketting, 1 ring en een paar oorstekers!! Moeders en dochters (vanaf 5 jaar) zijn welkom om aan deze supergezellige workshop mee te doen. Kosten: 15 euro per koppel. Schrijf je snel in op info@mamadoet.nl.


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 44

Nellie Timmermans-van de Kamp Smientdonk 2 5467 CA Veghel www.interpunctie.nl www.stief-gezin.nl info@interpunctie.nl Praktijk voor psychosociale hulpverlening

Even een klusje opknappen Als je kinderen hebt blijf je eeuwig verbonden met elkaar. Moeder deed na de scheiding regelmatig een beroep op vader bij het gras maaien, of rondom elektronica. Vader deed dat met plezier voor haar. En zij kookte dan ook voor hem. Mensen uit de omgeving reageerden met onbegrip: waarom zijn jullie dan gescheiden? Zij hadden natuurlijk tijdens de scheiding hun strubbelingen gehad, maar begrepen dat het zo een win-winsituatie werd. Maar de kinderen bleven ook hoop houden: misschien komen ze wel weer bij elkaar‌. Ook al ontkenden ze dat beiden, bleven de kinderen stiekem hoop houden.

Toen vader echter een vriendin kreeg en deze niet blij was met de contacten met moeder begon hij wat vaker klusverzoeken te weigeren. Dit viel bij moeder niet in goede aarde. Dochter Laura, inmiddels 13 jaar, deed uiterst onaardig tegen zijn nieuwe partner. Ze leek te hopen dat de nieuwe vriendin van vader van het toneel zou verdwijnen en zag deze nieuwe partner als oorzaak van de bekoelde relatie tussen haar ouders. Moeder en de nieuwe partner werden rivalen, niet alleen t.a.v. de klusjes in en om huis, maar ook in zaken rondom de kinderen. Laura speelde iedereen uit tegen elkaar: bij moeder sprak ze soms lovend over haar nieuwe stiefmoeder, en als ze bij vader was probeerde zij hĂŠm in te palmen. De nieuwe partner van vader werd door Laura volledig genegeerd.

Natuurlijk gaat het niet in ieder samengesteld gezin zo, maar het is een hele klus om al die posities en rollen goed uit elkaar te houden en te blijven communiceren. De volwassenen moesten met elkaar in conclaaf zodat Laura (en de andere kinderen) weer volledig kind konden zijn, en dat iedereen wist waar hij/zij aan toe was. Het is mooi om dit voor elkaar te krijgen.


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

Ondernemersontbijt Ondernemers, vrouwen én mannen, schoven aan tijdens het eerste ondernemersontbijt georganiseerd door het ROS Vrouwennetwerk. Tijdens het ontbijt in café Bottles was er ook ruimte om te netwerken, samenwerking aan te gaan, kennis en ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen bij zoekvragen. Het was een geslaagde ochtend en de eerste zakelijke contacten/samenwerkingen zijn tot stand gekomen. Voortaan is er elke eerste woensdag een ontbijt voor ondernemers (m/v), wonend of werkend in Rosmalen. Met het oog op carnaval is het eerstvolgende ontbijt niet op 1 maar op 8 maart. Kosten: €10,- bij binnenkomst betalen. Voor 6 maart aanmelden via: ondernemers@cafebottles.nl.

Super Korfbaltoernooi Veel belangstelling dinsdag 24 januari voor het Super korfbaltoernooi voor de groepen 8 van de basisscholen in Rosmalen, Nuland en Vinkel. Perfect ggeorganiseerd door sportrosmalen

pagina 45

Recept van Mart:

Warme chocolade cake (moelleux) Wil je gegarandeerd een glimlach op het gezicht van je tafelgenoten toveren? Eindig dan met dit overheerlijke klassiek Frans dessert. Ingrediënten: · 300 gram Roomboter · 250 gram Pure chocolade · 325 gram Eiwit · 200 gram Suiker · 115 gram Bloem Smelt de boter en chocolade in een kom au bain marie. Als de chocolade en boter gesmolten zijn roer het goed door en laat op kamertemperatuur komen. Klop ondertussen de eiwitten met de suiker stijf. Spatel nu de twee mengsels voorzichtig door elkaar. Zorg dat het beslag luchtig blijft. Zeef de boem boven het beslag uit en spatel nogmaals voorzichtig door. Verdeel het beslag over 10-12 cupcakevormpjes. Laat het beslag 24 uur in de koeling rusten. Verwarm de oven voor op 180 graden hete lucht. Bak de moelleux af in 10 minuten. Hij is op zijn best wanneer deze een vloeibare kern heeft. Nadat de moelleux iets is afgekoeld haal deze dan voorzichtig uit de vorm. Presenteer de moelleux als deze nog warm is met een heerlijk bolletje vanille-ijs. Chefkok Mart van Bakel is eigenaar van restaurant Zin in Geffen

DIGITAAL TE BEKIJKEN OP THUISINHETNIEUWS.NL/MAGAZINES


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 46

Professionele kleinschalige dagbesteding

Geweldige boerderij nieuwe locatie Ons Plekske De vlag hangt uit bij Ons Plekske in Vinkel. Niet alleen zijn ze ontzettend in hun schik met hun prachtige nieuwe onderkomen, nog blijer worden ze van alle spontane acties om hen te helpen de boerderij om te toveren tot een écht thuis. Heel Vinkel, de buurt voorop, loopt de deur plat om de handen uit de mouwen te steken. En met resultaat. In no-time is de voormalige buurtwinkel omgetoverd tot een gezellig compleet ingericht geheel. Wij mochten alvast een kijkje nemen. Door Wiljo van Nuland – foto’s Kimberley van Nuland


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

Ons Plekske verzorgt dag- en vrijetijdsbesteding op het gebied van tuinieren, horeca, sport, muziek en diverse workshops op individuele- en groepsbasis. Luuk Broos is de inspirerende voorman van de bevlogen organisatie. Hij weet niet alleen de cliënten te inspireren maar iedereen in de omgeving te enthousiasmeren. Klagen over te weinig geld, zoals iedereen in de zorg doet, hoor je hem dan ook niet. “Ik geef alleen geld uit aan waar het voor bedoeld is: aan de zorg. En dan kom je er prima mee uit”. Door het aanstekelijke enthousiasme en de bevlogenheid van Broos is nagenoeg alles in het nieuwe pand gesponsord. Daar hoeft dus geen geld aan uitgegeven te worden. En ook een grote organisatie met overhead en administratieve lasten is er niet. Ons Plekske werkt zo heel efficiënt. Het werkgebied van Ons Plekske bestrijkt de ruime regio rond Vinkel. Met veel genoegen wordt al samengewerkt met lokale bedrijven zoals boerderijterras ’t Venster. “Onze doelstelling is jongeren een positieve ervaring te laten beleven aan een fijne invulling van hun dag. Deze dagbesteding moet het zelfvertrouwen van de jongeren vergroten, waarbij zij het gevoel krijgen een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan het werk.” Maar het is niet alleen werken. Ook ontspanning maakt daar deel van uit. “Wij willen graag die vrijetijdsactiviteiten bieden, waarbij het individu en/of saamhorigheid groeit.” De nieuwe accommodatie biedt volop nieuwe mogelijkheden. De koks en bakkers kunnen zich er helemaal uitleven in de nieuwe kook- en bakhoek. Gulle gevers zorgden voor o.a. een biljart en een pingpongtafel. Er staat zelfs een gitaar in de gezellige kamer. “Muzieklessen en wie weet een band” lacht Broos “We zijn er mee bezig, niks is ons te gek.” Ons Plekske heeft een erkende AGB registratie, is erkend leerbedrijf S-BB, heeft contracten met de omliggende gemeenten en is aangesloten bij Balans en de NVA. Onze kracht zit in onze permanente aanwezigheid van professionele begeleiding. Samen zoeken we naar juist die dingen die een uitdaging en voldoening bieden De nieuwe boerderij is straks het thuis voor maximaal 10 clienten. Die kunnen vertrouwen op 14 uurs zorg. Daarvoor zoekt Broos nog een echtpaar met ruime ervaring in de zorg. Voor hen is een mooi ruimte beschikbaar “Maar een kleine zorgorganisatie zou ook kunnen“ Broos heeft nog tal van ideeën. Hij droomt al van een klein zorglandschap waarin ook voor senioren en starters een mooie rol is weggelegd. Broos is een geweldig motivator en we kijken er straks dan ook helemaal niet van op als ook dat verwezenlijkt gaat worden. Wij houden u op de hoogte!

Dagbesteding Ons Plekske locaties: Brugstraat 60 Vinkel Boerderij Het Venster Vinkel

pagina 47

Contactpersonen: Luuk 06 - 22 99 33 01 Colinda 06 - 52 56 35 03 www.onsplekske.com


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 48

Feest voor de jeugd in de tent Carnaval voor de jeugd van 12 t/m 17 jaar in de feestzaal van d’n Beer. Elk jaar weer een hoogtepunt voor deze leeftijdsgroep in Zandhazendurp. Iedere avond weer bewijst de jeugd dat een alcoholvrij feest ook enorm kan knallen. Traditioneel is De Tent elke avond uitverkocht dus als je erbij wil zijn wordt geadviseerd de kaarten in de voorverkoop te bemachtigen. De kaarten zijn nu verkrijgbaar in het café van d’n Beer aan de Dorpsstraat 77 te Rosmalen. De prijs bedraagt € 7,50 inclusief 2 consumptiebonnen.

Fruhshoppen bij D’n Beer Ook dit jaar zal het traditionele Fruh-shoppen georganiseerd worden op de dinsdagochtend tijdens carnaval. In Biercafe & Feestzaal d’n Beer staat vanaf 10:11 voor iedereen een gratis ontbijt klaar met heerlijk snert en belegde broodjes. 8 carnavalsclubs uit Zandhazendurp en omliggende rijken, zullen het geheel weer voorzien van live muziek. Al met al een gezellige opmars voor het Zandhazendweilfestival wat aansluitend van start gaat vanuit Biercafe & Feestzaal d’n Beer om 12.30 uur.

Onovertroffen lachplezier Tonpraters hebben het altijd bijzonder naar hun zin in Rosmalen. Onze eigen tonprater Hans Eijkemans weet voor Trug nor Vruuger altijd juist die artiesten uit te zoeken die iet extra’s bieden. Dat bleek ook dit jaar weer. Nadat twee jonge Rosmalense talenten hadden bewezen dat het voor de toekomst wel goed zit, traden naast Eijkemans zelf Christel v.d. Dungen, Jan Strik en Hans Keeris op. Alle vier hebben zij al jarenlang hun sporen verdiend en de nodige prijzen gewonnen. In Rosmalen bewezen zij waarom. Van den Dungen rukte uit met complete wasstraat waarbij ook het publiek soms letterlijk onder handen werd genomen. Jan Strik had het zo naar zijn zin dat hij na zijn buut nog een compleet verhaspeld sprookje uit de mouw schudden, dat de bezoekers de tranen over de hangen deed rollen. De huidige Brabantse kampioen Hans Keeris uit Knegsel sloot de avond af. Hij zeulde als zwaarrokend lid van de fanfare een complete sousafoon met zich mee het podium op. Eem bijzonder geslaagde avond waarbij ook de Likkebarden en de muziekgroep van Trug nor Vruuger een niet te missen bijdrage leverden! (foto’s Wiljo van Nuland)

De grote optocht Sinds enkele maanden wordt er op diverse plaatsen in Rosmalen en in de Bossche bouwhal aan de Ertsveldplas hard gewerkt aan vele mooie optochtwagens, loopgroepen en ander creatieve bouwsels. Dit alles voor de carnavalsoptocht van Zandhazendurp die op 26 februari a.s. vanaf 14.00 uur door de straten van centrum Rosmalen zal trekken. De optocht trekt vanaf Bruggen via de Schoolstraat en Dorpsstraat naar het Gildeplein waar de stoet ontbonden zal worden. We hopen op een mooie en grote optocht, daar krijgen wij Un wèrrum gevuul van !


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 49

Mooie Zandhazendurpse spullekes Wij hebben voor u in de aanbieding: Vlag Zandhazendurp groot 225x150 € 27.50, Vlag Zandhazendurp klein 150x100 € 17.50, Pin thema 2017 € 3.00, Sjaal zandhazendurp € 11.00, Integratie sjaal € 25.00, Flacons Schrobbeler met logo € 10.00 ( beperkte oplage ), Zandhaasje gehaakt € 6 (2 voor € 11.00), Zandhazendurpse aanbiedingen: Vlag groot+sjaal zhd € 35, Vlag klein+sjaal zhd € 25, Sjaal zhd+flacon € 20, Sjaal zhd+2 haasjes €20, Vlag klein+2 haasjes €20, Vlag Klein+pin+Sjaal, zhd flacon+haasje €44 Items zijn te bestellen via patrick@ zandhazendurp.nl

Gezamenlijk ontbijten op de carnavalsmaandag

Hannus dun Heiboer trofee voor Harry van den Berg Harry van den Berg (64 jaar) getogen in Rosmalen mag op carnavalszaterdag 25 februari de Hannus d’n Heiboer trofee uit handen van Prins Josephus d’n Urste in ontvangst nemen. De Hannus d’n Heiboer trofee is een jaarlijks terugkerende prijs die wordt toegekend aan een persoon (of vereniging) die veel vrijwilligers werk doet voor Rosmalen in het algemeen met carnaval in het bijzonder. Dit jaar is de prijs toegekend aan Harry van den Berg. Harry heeft 3 grote liefdes, zijn vrouw Annelies en zijn gezin, het Zandhazendurps carnaval en OJC. OJC Bij voetbalvereniging OJC is Harry al 54 jaar actief als voetballer, een trouw lid dus. Daarnaast is hij alweer 20 jaar in beweging als leider bij de senioren samen met een collega. Harry is bij OJC ook lid van de commissie sportiviteit en respect.

Carnaval Maar liefst 26 carnavalsseizoenen droeg Harry een steek en vierde carnaval zoals het hoort. Hij maakte er op zijn manier één groot feest van, als lid van de Raad van XI waarbij hij in vele commissies organisatorisch actief was en maar liefst 2 ambt termijnen als Prins Harry d’n Urste. Een familieman in hart en nieren, trots op zijn gezin en breed inzetbaar, staat altijd klaar om een ander te helpen. Harry krijgt de Hannus d’n Heiboer trofee uitgereikt tijdens de intocht van Prins josephus d’n Urste op zaterdag 25 februari a.s. op het bordes bij Villa Fleurie tijdens het programma van Intocht Plus en de sleuteloverdracht.

Ook dit jaar organiseert de Stichting Vrienden van het Rosmalens Carnaval weer een carnavalontbijt. Dit jaar zal het ontbijt plaats vinden in de zaal van Café Zaal D,n Beer aan de Dorpsstraat te Rosmalen op maandag 27 februari a.s. Vanaf 11.11 uur bent u van harte welkom om aan dit carnavalsontbijt deel te nemen. Ut Neij Clubke bakt voor u de eieren en maakt de uitsmijters. Verder zijn er krentenbollen en broodjes frikadel en kroket verkrijgbaar. Voor de jeugd die liever iets “zoets” nuttigt zijn er broodjes hagelslag en chocomel te krijgen. Het ontbijt, de koffie en de thee zijn gratis. Wilt u iets anders drinken ? Dan zijn die kosten voor eigen rekening. We zien u graag verschijnen.

APK keuring Sjef van Creij

073-5230539 Bruggen 44 5243 RB Rosmalen


De Slotgatse Opwèrmer

14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 50

Kinderfeesten Zandhazendurp Op zaterdag 18 februari worden in Zandhazendurp de jaarlijkse kinderfeesten gehouden voor de jeugd van het basisonderwijs. De deuren van Partycentrum De Kentering aan de Dorpsstraat gaan om 13.30 uur open en vanaf 14.00 uur wordt de jeugd een feestelijk carnavalsprogramma aangeboden. In samenwerking met de SJV kunnen er diverse spelletjes gespeeld worden, krijgen de kinderen ranja, een versnapering en een presentje. foto’s Karel Goossens

Viking kinderdisco Het jeugdblok van de Stichting Vrienden van het Rosmalens Carnaval dat bestaat uit de dansmariekes, de Jeugdraad van XI met Jeugdprinses Iris d’n Urste en Jeugdhofkapel de Zandhazen, verzorgt optredens en Viking Kinderdisco maakt met een middagvullend programma het feest compleet. Voor de kinderen zal het een feest van herkenning gaan worden want alle dansjes die ze kennen komen voorbij. Denk eens aan Hoofd, schouders, knie en teen, De Hokey, cokey, Superman, Theo Theo en natuurlijk Tsjoe Tsjoe wa ! Kaarten voor deze middag zijn verkrijgbaar a € 6,00 bij Profile van Hassel Dorpsstraat 29 te Rosmalen (Pinnen niet mogelijk). De entree voor de ouders is gratis. www.zandhazendurp.nl


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

Hannus en Hanneke Hannus is een figuur die centraal stond op een praalwagen van de Hannusclub van tientallen jaren geleden. Er was in al die jaren nog geen centraal figuur, geen kenmerk, voor het Rosmalens carnaval en dat was dan ook het thema van hun wagen. Hannus staat voor de Zandhazendurper: een keuterboertje van het klapzand. In het verre verleden heeft zo’n typische Zandhazendurper ook echt bestaan. Niemand wist zijn volledige naam, maar het was een boertje die moest leven van dat wat er groeide op zijn weinig vruchtbare grond. Omdat er in Zandhazendurp alleen maar klapzand was waren de oogsten nooit echt bijzonder en daarom moest Hannus, net als al zijn lotgenoten, met wat bijklussen de kost bij elkaar scharrelen. De bewuste Hannus was een hulpje van de dorpsdokter dr. Anderegg die bekend stond om het feit dat hij voor iedere klacht altijd aan zijn patiënten vroeg om een flesje urine in te leveren. Hannus had wat bijverdiensten met het spoelen van de bewuste flesjes. De uitbeelding van deze Hannus in de vorm van de pop is dus vele jaren geleden na de optocht gedurende de hele carnaval blijven staan bij wat indertijd Soos Satisfaction heette. De pop is vervolgens goed bewaard gebleven en na verloop van enkele jaren veranderde de Soos van eigenaar en verhuisde Hannus, inmiddels een symbool, naar het balkon van het oude gemeentehuis dat inmiddels ook een horecagelegenheid was geworden. Deze gelegenheid heet Villa Fleurie alwaar op het bordes onder het balkon met carnaval de officiele plichtplegingen plaatsvinden. CV De Likkebaerden vond in 1995 dat die Hannus er maar alleen stond en bedachten daarom dat het de hoogste tijd werd voor Hannus om eens verkering te krijgen. In de geschiedenis hebben we toen een beetje een aparte vrouw gevonden. Zij verzorgde haar ouders tot ze beiden “uit de tijd geraakten” en zij zelf eigenlijk niet meer in een echt goed huwbare leeftijd was. Hannus verkocht het weinige van de oogst dat hij overhad van zijn keuterboerderij aan de burgerij en zo kwam hij ook in het gebied dat destijds de Varkenshoek heette, tussen Coudewater en Hintham. Het een met het ander gecombineerd bracht de Likkebaerden aan het koppelen en zo kwam het dat in 1995 Hanneke naast Hannus verscheen tijdens de onthulling. In 1996 zijn Hannus en Hanneke in het huwelijk getreden. Omdat de poppen eigenlijk niet waren gemaakt voor een duurzaam bestaan, was er in de afgelopen jaren nogal de sleet gekomen in de figuren en de periode van “oplappen”was voor Hannus al jaren geleden gepasseerd. Het was daarom dat De Likkebaerden het initiatief hebben genomen om beide figuren eens voor een totale “make-over” in aanmerking te laten komen. Gelukkig vonden de Likkebaerden bij de Hannusclub een goed luisterend oor en het was dan ook de Hannusclub die automobielbedrijf Van den Udenhout bereid vond om de

pagina 51

hoge kosten van dit project te willen dragen. De Hannusclub is een club mensen uit de Zandhazense samenleving die niet meer in de gelegenheid zijn tot het bouwen van een dergelijk project, maar bij de Likkebaerden zitten nog wel enkele wagenbouwers die hun tijd hiervoor vrij wilden maken en dankzij de samenwerking binnen de bouwploeg van de praalwagen ook konden maken. Ben van Schijndel van de Likkebaerden is toen een ontwerptekening gaan maken naar aanleiding van een schets van Theo Pennings van de Hannusclub. En zo is het dus gekomen. Het gebruik maken van een balkon van een horecagelegenheid is heden ten dagen niet praktisch omdat dit soort bedrijven nogal eens wisselen van uitbater en niet iedereen voelt dan ook alles voor volledige medewerking. De Hannusclub had enkele jaren geleden al 3 plaatsen voor vlaggenmasten midden op de Driesprong weten te regelen, en daar wordt nu gebruik van gemaakt. Op deze plaats komt een verhoging van 4 meter waarop beide poppen gearmd komen te staan. Mooi prominent en midden in het dorp en tegenover het bordes waarop alle plichtplegingen plaatsvinden. Op deze manier staan Hannus en Hanneke niet meer ver verwijderd van en ver boven het feestgedruis, maar er middenin. Alles is zo gebouwd dat de continuïteit is gewaarborgd, en tevens is gelet op voldoende mogelijkheden om ook in de toekomst nog vele creatieve ideeen erin kwijt te kunnen. De bouwers die er enkele honderden uren in hebben gestoken zijn Olav, Gerion, Gied en Hans. Daarnaast is Chris van CC De Kepkes nog een dag bezig geweest om de gelaatsuitdrukkingen zo te krijgen dat de geschiedenis niet teveel geweld werd aangedaan.


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 52

Prins Josephus d’n Urste op herhaling Sjef (1962) van Creij is geboren en getogen in het Zandhazendurp Rosmalen en zal Zandhazendurp 24 uur per dag en 7 dagen per week Un wèrrum gevuul gaan geven. Aan zijn rechterzijde als adjudant Helga van den Akker.

Dweilfestival met Heavy Hoempa Op carnavalsdinsdag 28 februari organiseert de Stichting Vrienden van het Rosmalens Carnaval het Zandhazendweilfestival in centrum Rosmalen. De horeca ontvangt 25 muziekmakende clubs die al dweilend en spelend de diverse cafés aandoen. Een strak speelschema zorgt ervoor dat er overal muziek zal zijn en er regelmatig gewisseld wordt van horecagelegenheid. Het evenement begint om 12.30 uur en zal eindigen om 17.00 uur. In iedere deelnemende horeca gelegenheid zal een speelhoek voor kinderen gecreëerd worden zodat u kunt genieten van de muziek terwijl uw kinderen lekker bezig zijn. De entree is overal gratis, kijken kost niets ! Heavy Hoempais razendpopulair komt naar het Zandhazendweilfestival. Ze geven slechts 1 optreden en dat zal plaats vinden om 13.30 uur in Café Zaal D’n Beer.

Zaterdag 7 november 2015 werd “de” dag voor de Rosmalense Sjef van Creij. Tot tranen geroerd was hij toen hij tijdens het 11-11 bal in Partycentrum De Kentering in zijn mooie Zandhazendurp werd hij geïnstalleerd als Prins Josephus d,n Urste. Met aan zijn rechterhand adjudant Helga (Helga van de Akker ) zwaaide hij tijdens carnaval 2016 met verve de scepter over Zandhazendurp. Sjef werd in 1962 geboren in Rosmalen en heeft zijn geboorteplaats nooit verlaten. In het dagelijkse leven is hij werkzaam als automonteur in zijn eigen bedrijfje en is getrouwd met Wilma van Kasteren. Het koppel heeft twee dochters. Hij is als ‘gedreven’gemeenteraadslid politiek actief met zijn eigen fractie in de gemeenteraad van s-Hertogenbosch. Verder is hij voorzitter van de Club van 111. De vrije tijd die hij dan nog over heeft gebruikt hij graag om met CC De Kepkes als trompettist zijn (on)muzikale talenten over te brengen.


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

Pleinfeest op De Driesprong Hedde ff organiseert in samenwerking met de Stichting Vrienden van het Rosmalens Carnaval een Pleinfeest op carnavalsmaandag. Het feest op de Driesprong is van 18.00 tot 22.00 uur en bedoeld voor de jeugd van Zandhazendurp. Met geluidsinstallaties op 3 carnavalswagens zal muziek ten ore worden gebracht voor het creëren van een carnavals-dancefeest in de openlucht. Hun doel is het geven van een nieuwe carnavalsimpuls op de carnavalsmaandag in Zandhazendurp. Met het organiseren van dit dance feest hoopt Hedde ff de jeugd te kunnen vermaken en willen ze proberen Zandhazendurp ook bij jongeren weer op de kaart te krijgen. Om 22.00 uur is het feest ten einde en kan er in de diverse horeca gelegenheden in en rond de Driesprong verder gefeest worden. De entree is gratis !

FESTON

HEESCH

complete woninginrichting

Al meer dan 25 jaar ervaring en een begrip in Heesch

UW NIE * PVC-VLOEREN

NIEUW

Zie onze vernieuwde website

VElaminaat LUX DEALERX * Vinyl, VELU

**Rolgordijnen, * Gordijnen, vitrage Rolgordijnen, dealer * PVC-VLOEREN vouwgordijnen * Zonwering vouwgordijnen * Gordijnen, vitrage * Festonneerwerk **Alle vloerbedekking * Festonneerwerk Zonwering * Herstofferen * Karpetten, traplopers * Alle vloerbedekking *( sHerstofferen toelen, caravan, boten,etc) (stoelen, caravan, boten, etc.) * Karpetten, traplopers * Aantrekkelijke aanbiedingen!!! * Alle soorten horren * Vinyl, laminaat op maat gemaakt

www.festontapijtenheesch.nl • Broekhoek 52 Heesch • tel. 0412-451394 ma. t/m vr. 9.00-12.00 | 13.00-17.00 Bij aankoop van tapijt wo. nm gesloten za. 10.00-15.00 FESTONNEREN GRATIS

www.festontapijtenheesch.nl • festonheesch@tele2.nl Broekhoek 52 Heesch • tel. 0412-451394

De ambachtelijke scharrelvleesspecialist · Limousin rund- en kalfsvlees

· Hollands lamsvlees

· Label rouge kipproducten

· Biologisch groente/fruit/zuivel

· Porc plein air varkensvlees

· Wild en gevogelte

‘t Dorp 67 · Heesch · Tel. (0412) 454077 / (06) 21460573 www.rinescocatering.nl

pagina 53

Anne Verstegen heeft een Praktijk voor Healing in Rosmalen en vertelt elke maand over haar ervaringen.

Slecht geslapen? Iedereen slaapt wel eens slecht maar veel mensen kampen heel vaak met ‘onrustige nachten’. En of dat nu om moeilijk inslapen gaat of dat je meerdere malen per nacht wakker wordt, het is telkens weer een strijd. Een strijd waar je steeds meer tegenop gaat zien waardoor het steeds vervelender wordt om naar je bed te gaan. Terwijl de nachtrust juist zo belangrijk voor je is, letterlijk het rustpunt van je etmaal. Er kunnen heel veel redenen zijn voor ‘slecht slapen’ maar soms ook heb je geen idee waar het vandaan komt. Bij een Reconnective Healing is de reden niet van belang. Je lichaam is uit balans en de healing kan ervoor zorgen dat je weer terug in balans komt. Dit kan zijn op fysiek vlak maar zeker ook op emotioneel en mentaal niveau. En hoewel ik het niet kan garanderen, zie ik wel heel vaak gebeuren dat mensen, na maximaal 3 sessies, eindelijk weer kunnen genieten van hun nachtrust. Vaak ook met bijkomende andere voordelen. Zoals beschreven in deze recensie: “Ik ben naar Anne geweest omdat ik slecht slaap, een strijd aan moet gaan om elke vroege morgen uit bed te komen en omdat mijn lichaam in het weekend, bij lang blijven liggen, pijn doet. Drie sessies heb ik bij Anne door gelopen. Alledrie de sessies heb ik als fijn en prettig ervaren. Zo voelde ik o.a. warmte, tintelingen en kleuren heb ik gezien. Meteen na de eerste sessie voelde mijn lichaam lichter aan. Net of er een zware rugzak van je af is en dat de bewegende lichaamsdelen losser zijn gezet. Na elke sessie ging het bij mij vooruit. De klachten verdwenen. Waar ik niet aan gedacht had, is dat ik rustiger werd, rustiger ging eten, relaxed en alles veel makkelijker gaat. Ik slaap nu veel beter, kan elke vroege morgen zo uit bed en in het weekend, bij lang blijven liggen, geen pijn meer. Ik geniet nu. Het is een wereld van verschil: toen en nu. “ Ook voor bijvoorbeeld angsten, paniekaanvallen, burn-out, depressies of fysieke klachten, werkt de healing vaak heel goed. Iedereen mag en kan de sessies ondergaan, zowel volwassenen als kinderen hebben veel baat bij deze natuurlijke vorm van herstellen. Tijdens de sessies word je niet aangeraakt maar toch ervaar je vaak van alles en veelal is het heel relaxed. Meer dan 3 sessies zijn echt niet nodig. Reconnective Healing is een natuurlijke en relaxte vorm van healing zonder wierook of rituelen. Puur en zonder poespas... Wil je meer weten over deze sessies, kijk dan even op www. praktijk-voor-healing.nl of op de Facebookpagina Praktijk voor Healing. Ook kun je bellen/ whatsappen naar 0655390610. De praktijk is gevestigd op de Oude

Baan 29A in Rosmalen.


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

Verhuizing Roelofs Advocatuur Sinds december 2016 is het advocatenkantoor van Toon Roelofs gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Industriestraat in Nuland. Dit bedrijfspand, het voormalige kantoor van Gebr. van der Donk Kabelwerken, is inmiddels volledig gerenoveerd en aangepast aan de huidige kantoormaatstaven. Dat kantoor stond al enkele jaren leeg sinds het vertrek van Gebr. van der Donk (inmiddels onderdeel van SPIE) naar Vorstengrafdonk in Oss en leek rijp voor de sloop. Echter doordat ook het bedrijf van Starodub meer kantoorruimte nodig had, werd het idee van herbouw en vernieuwing van het pand werkelijkheid. Roelofs Advocatuur is gevestigd op de begane grond, in een ruim en modern kantoor van alle gemakken voorzien. Daar geeft Toon Roelofs hoofdzakelijk ondernemers juridisch advies en in voorkomend geval staat hij ze bij in juridische geschillen of procedures. Na enkele jaren van huisvesting in het kantoor van de Rabobank in Nuland, was Roelofs Advocatuur toe aan deze stap. “Door mijn dorpse laagdrempeligheid blijken lokale ondernemers mij steeds vaker te vinden als vraagbaak en sparringpartner voor hun juridische problemen. Mijn praktische aanpak en helder advies worden daarbij als ideaal en prettig ervaren. Bij die groei hoort ook een professionelere omgeving en goede plek om klanten te ontvangen” aldus Toon Roelofs. Eind januari 2017 heeft de officiële opening plaatsgevonden, waarbij niet alleen zakelijke relaties een kijkje konden nemen in het nieuwe kantoorpand, maar ook voor familie, vrienden en buurtbewoners de deur is opengezet.

06 - 21 544 643

www.roelofsadvocatuur.nl

“uw juridische partner in business˝

pagina 54


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 55

FC Den BosCh #HeyaDenBosch

Interview met clubicoon Jan Van Grinsven Jan van Grinsven is recordhouder van FC Den Bosch met maar liefst 477 gespeelde wedstrijden voor het eerste team. Tegenwoordig is hij al vele jaren actief als assistent-trainer en keeperstrainer bij de Bossche club. Tijd voor een interview met een heus clubicoon. Door: Jari Hermans Wat heeft FC Den Bosch betekend voor jouw voetbalcarrière? “FC Den Bosch ís mijn voetbalcarrière. Ik heb hier 477 wedstrijden gespeeld. Op mijn zeventiende kon ik al naar Den Bosch toe. We hadden destijds een goede A-jeugd bij Den Dungen. De club had een afspraak met FC Den Bosch dat per jaar één speler overgenomen werd. Ik was de derde speler die FC Den Bosch inlijfde. Zodoende kwam ik in 1979 als negentienjarige binnen bij de club en meteen als tweede keeper. Ik heb uiteindelijk zeventien jaar in het eerste gekeept – onderbroken door drie jaar bij MVV – waarna ik assistent- en keeperstrainer werd.” Wat is je meest memorabele wedstrijdmoment in je carrière? “Voor mijzelf is dat de goal die ik maakte (2-2 tegen Roda JC, red.) door in de laatste minuut mee naar voren te gaan. Dat is voor mij persoonlijk een memorabel moment. Maar de buitenwereld denkt toch vaker aan de geniale omhaal van Van Basten in 1986, waar ik op dat moment geen antwoord op had. Op tv word ik aan dat moment vaker herinnerd dan aan mijn eigen goal. Wat ik dacht op dat moment? Dan denk je niet zoveel. Je kunt niks doen aan zo’n bal, het was een schitterende treffer.” Wat is het hoogtepunt dat je met FC Den Bosch hebt bereikt? “Dan denk je toch aan de promoties die je afdwingt. Een daarvan is voor mijzelf erg bijzonder. Dat was de promotie via de nacompetitie in het seizoen 1982-1983. Toen kwam ik vijf of zes wedstrijden voor het einde van het seizoen in de goal door een blessure van Hans van der Pluijm. Dat was, achteraf gezien, ook het moment dat ik mijn vaste plaats onder lat veroverde.” Waar zie je FC Den Bosch over tien jaar? “We moeten weer proberen die gerenommeerde Nederlandse club te worden die we ooit zijn geweest en daar werken we iedere dag hard aan. Den Bosch heeft een geschiedenis en een naam die nog steeds aanspreekt binnen het voetbal.

Als we er met zijn allen de schouders onder zetten dan zie ik zeker kansen. Wel heb je als Jupiler League-club vaak de functie als opleider voor de Eredivisie, maar je moet altijd de ambitie houden om hogerop te willen. Die ambitie hebben we nadrukkelijk.” Hoe kijk je naar het huidige seizoen en wat verwacht je er nog van? “Ik zie erg veel progressie in het team dit seizoen. In het begin zag je dat de spelers nog heel veel moeite hadden met het ontwikkelen van de speelstijl, dat is nu heel anders. Dag in dag uit wordt er keihard gewerkt en de jongens zijn tot op het bot toe gemotiveerd om te presteren. Als we deze lijn kunnen doortrekken gaan we nog leuke prestaties en resultaten behalen.”

Met ThuisinhetNieuws gratis naar FC Den Bosch – FC Emmen Wil jij wel eens een voetbalwedstrijd zien op profniveau? Of ben je al een regelmatige gast in het betaald voetbal maar wil je wel eens voor niks naar FC Den Bosch? Dat kan. Elk magazine van ThuisinhetNieuws, businesspartner van FC Den Bosch, geeft sets van twee kaartjes weg, ditmaal voor de thuiswedstrijd tegen FC Emmen op vrijdag 3 maart (20.00 uur). Normaal betaal je minimaal 12,50 euro voor een toegangsbewijs. Kinderen tot en met 12 jaar mogen voor niks naar binnen. Kans maken is heel eenvoudig. Stuur voor donderdag 2 maart 20.00 uur een mailtje naar redactie@plazamedia. nl en vermeld daarin je naam, woonplaats en telefoonnummer. Wie weet ben jij de gelukkige. Winnaars krijgen voor 12.00 uur op de wedstrijddag per mail bericht.


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 56

GROEN LICHT VOOR BRANDWEERROOD Brand weer Rosma len zoe kt brand weercolleg a’s! Ben je buiten kantooruren beschikbaar in Rosmalen en heb je interesse in een uitdaging bij de brandweer? Neem contact op met postcommandant Marc Vissers (t: 088 020 83 39 | e: m.vissers@brwbn.nl)

Brabant-Noord

www.brandweer.nl/brabant-noord


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

Heb jij het in je om vrijwilliger bij de Rosmalense brandweer te zijn?

pagina 57

avond is op maandagavond. Ter bevordering van de onderlinge binding kent de post een actieve personeelsvereniging. Brandweer Brabant-Noord is het brandweerkorps voor de 19 gemeenten in Noordoost Brabant. De organisatie omvat ruim 1000 vrijwilligers en 250 beroepskrachten die werken vanuit 39 brandweerposten en een centrale vestiging in ‘s-Hertogenbosch.

GROEN LICHT

Onder het motto Groen licht voor brandweerrood zoekt de brandweer nieuwe collega’s M/V in Rosmalen. Heb jij het in je om vrijwilliger bij de brandweer te zijn? Wil jij je inzetten voor anderen en hulp verlenen onder niet alledaagse omstandigheden? Kun je overdag snel op de brandweerkazerne aan de Burg. Mazairaclaan 131 zijn? Dan is het brandweervak vast iets voor jou!

VOOR BRANDWEERROOD

Wie zoeken wij? Mannen en vrouwen met lef en een ondernemende instelling. Ben je flexibel, sportief, houd je van werken in teamverband en zet je je graag in voor je medemens in jouw woonplaats? Dan is vrijwilliger bij de brandweer iets voor jou! Een spannende bijbaan naast je eigen baan. Iedereen vanaf 18 jaar en in goede lichamelijke conditie kan zich aanmelden. Belangrijk is dat iemand snel op de kazerne aan de Burg. Mazairaclaan 131 kan zijn. Niemand is honderd procent beschikbaar, maar de voorkeur voor de post Rosmalen gaat uit naar mensen die buitenkantooruren beschikbaar zijn omdat ze in Rosmalen wonen.

Brand weer Rosma len zoe kt brand weercolleg a’s! Belangstelling

Jouw werkzaamheden Branden blussen is de hoofdtaak van een brandweerman/vrouw. Maar daar stopt het niet: Wat dacht je van het openknippen van auto’s bij ongevallen? Het verrichten van metingen bij vrijgekomen gevaarlijke stoffen en een helpende hand bieden aan dieren die te water zijn geraakt? Brandwacht zijn betekent veelzijdigheid, acute paraatheid en passie om je in te zetten voor mens en dier. Geen inzet is hetzelfde! Ons aanbod Spannend en uitdagend werk, een hechte groep collega’s en de mogelijkheid om je zinvol in te zetten voor je omgeving. Je wordt opgeleid tot (rijksgedi-

Ben je buiten kantooruren beschikbaar Is je interesse gewekt en lijkt het je plomeerd) brandwacht. Je werkt met wat om vrijwilliger te worden, neem in Rosmalen de modernste brandbestrijdingsen en heb je interesse in dan contact op met de postcommanredmiddelen. Voor oefenen, opleiden een uitdaging bij Marc de brandweer? dant; Vissers via telefoonnumen uitrukken ontvang je een vergoeding. mer 088 – 020 83 39 of per e-mail: De opleiding tot brandwacht, eenop dag Neem contact metm.vissers@brwbn.nl. postcommandant Marc Vissers Uiteraard kun je of avond cursus, is voor rekening van de (t: 088 020 83 39 bij| hem e: m.vissers@brwbn.nl) ook nadere informatie krijgen brandweer. over het werk van een brandweervrijwilliger, de organisatie, wat wij van jou Onze organisatie vragen, en wat je voor ons kunt beteDe post Rosmalen is onderdeel van kenen. Brandweer Brabant-Noord en wordt bemand door 25 vrijwilligers. Bijzonder aan de post is dat de vrijwilligers alleen Brabant-Noord buiten kantooruren worden opgeroepen omdat er overdag een beroepsbezetting op de kazerne aanwezig is. Jaarlijks worden deze vrijwilligers toch nog 100 keer gealarmeerd. De vaste oefen-

www.brandweer.nl/brabant-noord


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

'T WERKT

pagina 58

IN VINK EL

Lindenlaan 14 ● 5381 GK Vinkel ● 073-5321607 info@autobedrijfvinkel.nl

www.autobedrijfvinkel.nl

tuinHuisjes - speeltoestellen tuinafscHeidingen - overkappingen

foto: Henk van Esch

Boerenbruidspaar Vinkel

Ton Vos

Machinale TiMMerwerken Voor het vervaardigen en plaatsen van ramen, deuren en kozijnen

In Kafland (Vinkel) is het de traditie dat er tijdens de eerste van de serie Dolle Aovenden het Boerenbruidspaar wordt bekend gemaakt. Voor dat gebeurde werd even stilgestaan bij het overlijden van Frank van den Braak, oud-prins en lid comité Boerenbruidspaar, die afgelopen jaar door een tragisch ongeval om het leven kwam. De eer het Boerenbruidspaar te leveren viel dit jaar te beurt aan de wijk het Soperse Bos te Vinkel. Na een korte beschrijving van het toekomstige bruidspaar door voorzitter Herman van de Hanenberg kwamen er twee namen uit de hoge hoed; te weten Harrie van Hent van Pentjes van Ooijen en Ciska van Jos de Wiegman de muizekoning. Ons Kaflandse boerenbruidspaar van 2017 komt oorspronkelijk uit Gelderland maar woont al meer dan 25 jaar op Het Soperse Bos. Het Bruidspaar wordt op maandag 27 februari tijdens Carnaval in Zaal D’n Driehoek in de onecht verbonden. Aanvang is 13.30 uur en iedereen is daarbij welkom. (foto Ad Leeyen)

Nieuwekampen 36 5382 JN Vinkel | Tel. 073 - 5324565 tuinHuisjes - speeltoestellen tuinafscHeidingen - overkappingen

Stamppotten buffet, warm en koud buffet en opgemaakte koude schotels.

tuinHuisjes - speeltoestellen tuinafscHeidingen - overkappingen

Voor al uw maatwerk! Volg ons op:

Voor al uw maatwerk! Volg ons op

en

Voor al uw maatwerk!

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 - Heesch - 073 532 12 35 Volg ons op: Open: ma. t/m vr. 08.00 - 17.30 uur en za. 08.30 - 13.00 uur

Voor al uw maatwerk! www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 - Heesch - 073 532 12 35 Open: ma. t/m vr. 08.00 - 17.30 uur en za. 08.30 - 13.00 uur

J. van den Braak

Grondverzet en verhuur

Ook voor al uw kookworkshops en kinderfeesten.

Kaathoven 5 5383 KV Vinkel Telefoon: 0413 - 22 94 28 Mobiel: 06 26 33 04 87

www.maikyscatering.nl | Maikel Eijsvogels Brugstraat 8, Vinkel | 06-37315115


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 59

Huize

De Graef Wij wensen u fijne feestdagen toe! Graag bedanken we u voor uw interesse en enthousiasme voor de komst van Huize De Graef in Rosmalen! De eerste bewoners wonen er naar volle tevredenheid. Van hen zelf, maar ook van de familie. Huize De Graef is het privĂŠdomein van de bewoners geworden. Net als thuis. Een echt thuis Een thuis als thuis niet meer gaat. Dat is Huize De Graef in Rosmalen, een nieuw huis gevestigd in het voormalig Heilig Hart-klooster aan de Graafsebaan 172. Huize De Graef is een kleinschalige luxe woon- en zorgomgeving met 24 ruime appartementen. Hier vindt u respect en aandacht voor elke bewoner en 24 uur per dag, zeven dagen in de week persoonlijke zorg en service. En een kok die elke dag lekkere, verse maaltijden

www.huizedegraef.nl | 073 207 01 40

kookt. Daarnaast biedt Huize De Graef uitstekende gezamenlijke voorzieningen zoals een woonkamer met een gezellige open haard, een woonkeuken, een bibliotheek, een wellnessruimte voor persoonlijke behandeling en verzorging, een gastenkamer voor uw familie en vrienden, en een fraaie bostuin met terrassen. Alles om er ook echt een thuis van te maken. Welkom. Ervaar het huis zelf Wilt u ook in Huize De Graef wonen? Neem dan contact op met Anneke Boot, de Vrouw des Huizes (06 10 45 19 59 of stuur een e-mail naar aboot@compartijn.nl) en maak een afspraak voor een persoonlijke kennismaking. U kunt dan zelf de appartementen en voorzieningen ervaren en geĂŻnformeerd worden over onze filosofie en de mogelijkheden.

Thuis als thuis niet meer gaat

ICT oplossingen zijn er om je verder te helpen. Wij denken proactief met je mee en zorgen ervoor dat het in orde komt. Heb je daar in ieder geval geen omkijken meer naar. Zicht ICT Kijkt vooruit, wijst de weg.

085 902 44 44 www.zicht-ict.nl


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 60

Tijdelijke dirigent Rosmalens Mannenkoor “Aan het eind van het jaar wensen we elkaar meestal ‘Een fijne jaarwisseling’. En vroeger zeiden we vaak: “Een zalig uiteinde en een goed begin”. Die laatste dagen van december 2016 verliepen voor onze dirigent Fred van de Grint echter niet zo prettig. Fred moest op 29 december acuut in het ziekenhuis worden opgenomen.” Jim van Brakel van het Rosmalens Mannenkooor is er nog steeds beduusd van. “Om te herstellen zal onze dirigent een lange periode van rust in acht moeten nemen. Het bestuur heeft inmiddels Ien Bouwmans bereid gevonden om voorlopig het interim-dirigentschap op zich te nemen totdat Fred weer kan terugkeren. We zijn erg blij dat Ien ons koor in muzikaal opzicht wil leiden tijdens de ziekteperiode van Fred. In mei zou het RM onder Freds leiding acht gezangen uit de Canto General uitvoeren. Dat is nu helaas niet mogelijk. Omdat Fred de motor achter ‘de Canto’ is, heeft het koor besloten om dit concert uit te stellen tot nader order.”

Wethouder leest voor Op nationale voorleesdag lazen de burgemeester en wethouders voor op scholen, zoals hier Eric Logister bij Kindcentrum ‘t Ven. Lees thuis ook voor, het is goed voor de taalontwikkeling. Maar vooral: het zorgt voor plezier! Zo worden kleintjes grote lezers. (foto Henk van Esch)

Uitstel, geen afstel Het Canto General-concert wordt, zoals vermeld, door Freds afwezigheid slechts uitgesteld, niet afgesteld. Op de website is volop informatie te vinden over dit oratorium. Klik: www.rosmalensmannenkoor.nl/images/ jem/events/161026%20infoset_tekstencanto. pdf Om te noteren De volgende uitvoeringen staan al op de agenda. Zaterdagavond 14 oktober 2017 Koren op de Rosmolen. Perron-3. Zondagmiddag 17 december 2017 Kerstconcert in de St. Lambertuskerk

Peter Roozen nieuw lid Gewoon ge-DREVEN Peter Roozen is lid geworden van Gewoon ge-DREVEN. De eenmansfractie van Sjef van Creij in de Bossche gemeenteraad. Roozen zal vooral zijn vaardigheden op het gebied van bestuurlijke zaken inzetten voor de nog jonge partij. Roozen kan ondermeer bogen op jarenlange politieke ervaring en gaat die kennis benutten om Van Creij bij te staan.

Lammetjesdagen bij herder Rosmalen We vieren de lente met nieuw leven! De jongste aanwinsten van de kudde van herder John Sterrenburg laten zich op zaterdag 11 en zondag 12 maart weer bewonderen. Tussen 10.00 en 16.00 uur is jong en oud welkom aan de Zuid-Willemsdreef 15 in Rosmalen. De ingang vindt u tegenover de Heijmans Materieel Beheer. Er is een uitgebreid programma samengesteld. Natuurlijk kunnen de lammetjes geaaid worden en wordt een demonstratie schapendrijven gegeven. Muziek is er van een akoestisch duo. Er is een demonstratie wolspinnen, een oer-frietwagen en er staan diverse kraampjes.


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

Bijeenkomst met als thema: Belastingen 2016 Voorjaar 2017 en de fiscus heeft de eerste stap gezet met de verspreiding van de bekende blauwe envelop, waarin de oproep tot aangifte inkomstenbelasting 2016. Elk jaar zijn er wel wijzigingen, veranderingen in aftrekposten of tarieven en elk jaar roept dat vragen op. Om daarin tegemoet te komen organiseren de Stichting BAS (de Biechten Actieve Senioren) en Stichting HEVO een bijeenkomst met als thema: Belastingen 2016. Ervaren, vrijwillige, HEVO-belastingadviseurs staan klaar om uitleg en toelichting te geven, adviseren hoe het formulier in te vullen, geven tips, vermelden mogelijke aftrekposten, enz. Bovendien wordt aandacht geschonken aan het recht op huurtoeslag en zorgtoeslag. De bijeenkomst, in het bijzonder voor senioren bedoeld, vindt plaats op woensdag 8 maart, locatie Sociaal Cultureel Centrum ‘de Biechten’ Vincent van Goghlaan 1 te Hintham in de Rembrandtzaal. Aanvang 14.00 uur, de zaal is open om 13.30 uur, afsluiting ca 16.00 uur. Na de pauze is er ruime gelegenheid tot stellen van vragen. De toegang is gratis. U bent van harte welkom.

pagina 61

Workshop Moeder-Dochter: glittersieraden maken Op woensdagmiddag 8 maart biedt Mama Doet een moeder-dochterworkshop aan! Samen ga je aan de slag om sieraden met glittersteen te maken. Samen maak je een ketting, 1 ring en een paar oorstekers!! Moeders en dochters (vanaf 5 jaar) zijn welkom om aan deze supergezellige workshop mee te doen. Kosten: 15 euro per koppel. Schrijf je snel in op info@mamadoet.nl.

Workshop Tekstarmband maken Een eigen armband maken met eigen tekst! Hoe leuk is dat? Dorien van Alles of Nietz gaan ons leren hoe we zelf zo’n prachtige metalen armband maken met daarin een tekst, initialen of wat dan ook! Dus aan de slag met hamer en aambeeld! Voor €22,50 gaan we twee armbandjes maken! Je kunt kiezen voor 2 kinderarmbanden, 1 volwassen- en 1 kinderarmband, of 2 volwassenarmbanden. Schrijf je snel in, want het aantal deelnemers dat mee kan doen is beperkt! Mail naar info@mamadoet.nl onder vermelding van workshop tekstarmband.

Workshop Haarspeldjes In samenwerking met Alles of Nietz organiseert Mama Doet op maandagavond 3 april een workshop haarspeldjes maken. Een super gezellige avond met veel lol, gezelligheid en me-time. De kosten zijn 20 euro per persoon. We hopen jullie te zien! Zelfgemaakte speldjes...dat wil toch ieder kind? Schrijf je in op info@mamadoet.nl!

Gaat binnenkort verhuizen naar de Erasmusstraat 17 Winkelcentrum Zuiderpassage Kom nu langs aan de oude Vlijmenseweg voor HOGE KORTINGEN op de gehele voorraad!

Alles moet weg! Openingstijden: Maandag 13.00-18.00 uur • Di t/m vr 09.00-18.00 uur • Zaterdag 10.00-16.00 uur


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 62

Nieuwe school voor Groote Wielen Er komt een nieuwe school in de Lanen in De Groote Wielen. Het gaat om een kindcentrum voor kinderen van twee tot twaalf jaar, dat in augustus volgend jaar klaar moet zijn. Naast de basisschool komt kinderopvang en een gymzaal. Voor de school is een investering van bijna 13,5 miljoen euro nodig. De Stichting Signum verwacht in het eerste jaar 24 leerlingen, binnen twintig jaar zal dat opgelopen naar 271.

Maarten Baas in Groninger Museum

Puur en (h)eerlijk! Dat zijn de streekproducten van onze Landwinkel. Stuk voor stuk, of het nu gaat om Boerenkaas, Boerenzuivel, appeltappen (fruitsappen), scharrelroom, vruchtenjams of om andere boerendelicatessen. In de Landwinkel vindt u ook glutenvrije -en speltproducten. De aangesloten producenten zijn veelal familiebedrijven, waar de streekproducten op ambachtelijke wijze worden geproduceerd. Kwaliteit en smaak staan daarbij altijd voorop. Naast alle heerlijke producten van onze collega Landwinkels vindt u bij ons ook een mooi assortiment aan verse producten zoals groente en fruit , waarvan een gedeelte afkomstig is uit onze eigen moestuin. Naast groente en fruit hebben wij voor u ook eieren van onze eigen scharrelkippen en ruwe honing van eigen bijenvolken. Op ons terras kunt u genieten van de landelijk omgeving. Even bijkomen met een kopje koffie, thee en iets lekkers voor erbij. Landwinkel cadeaupakketten Cadeaupakketten voor elke gelegenheid. Deze zijn zelf samen te stellen, maar vindt u ook kant-en-klaar in onze winkel. Wij verzorgen ook cadeaupakketten voor bedrijven, zoals kerstpakketten of andere relatiegeschenken. Al het lekkers uit de omgeving Wij verkopen heerlijke verse producten uit de directe omgeving. Zo hebben we vlees van Vers Vleesboerderij Savelkous en brood van Bakkerij Erkeland uit Empel. De appels en peren die in onze winkel liggen komen uit Den Dungen. En naast ons eigen honing, hebben wij ook honing vanuit Nuland. Onze kruidenthee komt van Tuin Joop uit Den Bosch. Deze kruidenmengels worden geplukt uit haar eigen tuin en in de directe omgeving. In de vriezer vindt u, naast het vlees van Vers Vleesboerderij Savelkous, de ambachtelijk kroketten van Bekookt uit Drunen. En dan is er ook nog echte hangop van Zuster Evie, precies zoals oma hem vroeger maakte! Kom proeven, kijken en beleven. U bent van harte welkom aan de Kruisstraat 58 in Rosmalen, tel 073-8221281. Geopend dinsdag t/m donderdag van 09:00-17:30 uur, op vrijdag van 09:00-20:00 en op zaterdag van 09:30-16:00. Mei t/m Sep ook op zondag open. Kijk daarvoor en andere nieuwtjes en weetjes op www.landwinkelvalenkamp.nl of www.facebookcom/landwinkelvalenkamp

Het Groninger Museum presenteert de eerste grote overzichtstentoonstelling van de Rosmalene ontwerper Maarten Baas (1978). Baas is bekend geworden met zijn serie Smoke waarmee hij in 2002 op afstudeerde. Andere bekende werken zijn bijvoorbeeld de Clay serie die in 2016 zijn tienjarig jubileum had, en de Grandfather Clock. In het werk van Maarten Baas zitten thema’s als tijd, melancholie en vergankelijkheid. Daarnaast speelt de ontwerper met (zijn eigen) rol van ontwerper, de ontwerper als performer en de marketing van design in het algemeen. In 2014 vervulde Maarten Baas bijvoorbeeld zelf de rol van circusdirecteur in zijn eigen designpresentatie tijdens de Designweek in Milaan, waarmee hij ook de Milan Design Award won. De presentatie in het Groninger Museum is een overzicht van zijn oeuvre. Speciaal voor het Groninger Museum werkt Maarten Baas aan een nieuwe te produceren serie van Where there’s Smoke....


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

Nieuw!

Internetmakelaars Rosmalen Dordrecht Verkoopkosten

â‚Ź 999,-

rosmalen.internetmakelaars.nl dordrecht.internetmakelaars.nl 073-3690358 rosmalen@internetmakelaars.nl 078-3690556 | dordrecht@internetmakelaars.nl

pagina 63


14 februari 2017 www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 64

De De Voordelen Voordelen van van Het Het Waare Waare Huis Huis

VIRTUELE VIRTUELE RONDLEIDING RONDLEIDING

Voor u als koper: Voor u als Als eerste enkoper: enige makelaar in Nederland kunt u bij Het Waare Huis een virtuele rondleiding Als eerste en enige makelaar inVia Nederland kunt u graden bij Het technologie Waare Huiservaart een virtuele rondleiding door uw nieuwe woning krijgen. de nieuwe 360 u op ware grootte door uw nieuwe woning krijgen. de nieuwe 360 graden technologie ervaart u op ware grootte de woning. U kunt in korte tijd Via meerdere woningen bezichtigen. Een tijdrovend bezoek in een de woning. U de kunt in korte tijdniet meerdere woningen Eenbehoort tijdrovend bezoek in een woning die bij eerste indruk de woning blijkt te bezichtigen. zijn die u zoekt nu tot het verleden. woning die bij de we eerste indruk niet deover woning blijkt tedie zijn die uniet zoekt nu tot het verleden. Uiteraard kunnen u ook adviseren woningen u nog op behoort Funda heeft gevonden. Het Uiteraard kunnen wezowel u ook bestaande adviseren over woningen die u nog niet op Funda heeft gevonden. Het totale aanbod voor woningen als nieuwbouwwoningen in ‘s-Hertogenbosch en totale aanbod voor zowel bestaande woningen als nieuwbouwwoningen in ‘s-Hertogenbosch en Rosmalen kunt u bij ons bekijken. Rosmalen kunt u bij ons bekijken. Voor u als verkoper: Voor ook u als verkoper: Maar voor de verkoop van uw woning is een virtuele tour een groot voordeel. Uw woning Maar voor detwee verkoop uwbekeken woning dan is een virtuele een grootvan voordeel. Uw woning wordt ook gemiddeld keer van langer alleen een tour beschrijving uw woning. Tevens wordt langer bekeken dan alleenals een van woning uw woning. Tevens wordt gemiddeld uw woning twee extrakeer onder de aandacht gebracht debeschrijving koper van een uw huis op wordt extra onder aandacht heeft gebracht als de koper vanvirtuele een woning uw huis op Funda uw nogwoning niet gevonden heeft.deOnderzoek aangetoond dat een presentatie daadFunda nog niettotgevonden heeft. Onderzoek aangetoond dat een virtuele presentatie daadwerkelijk leidt twee maal hogere scores bijheeft verkoop! werkelijk tot en twee maalde hogere scores bijvan verkoop! Kom eensleidt kijken ervaar vele voordelen onze virtuele tour! Kom eens kijken en ervaar de vele voordelen van onze virtuele tour! U bent VAN HARTE welkom!

U bent VAN VAN HARTE welkom! U bent HARTE welkom!

0 6 3 6 3 0

HET WAARE HUis HET WAARE HUis Burgemeester Nieuwenhuijzenstraat 2 Burgemeester Nieuwenhuijzenstraat 2 T: 073 523 64 65 T: 073 523 64 65

Bekijk onze video Bekijk onze video op YouTube op YouTube

5241 TC Rosmalen 5241 TC Rosmalen E: info@hetwaarehuis.nl E: info@hetwaarehuis.nl

www.hetwaarehuis.nl www.hetwaarehuis.nl

De Molen 1702 14-2-2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you