Alles telt Q - groep 3 - Q-schrift

Page 1

naam:

groep 9789006919271_gr3_Qschrift_blok1tm6.indd 1

-schrift

31/03/2020 13:45:52


9789006919271_gr3_Qschrift_blok1tm6.indd 2

31/03/2020 13:45:52


groep 3 -schrift

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort

9789006919271_gr3_Qschrift_blok1tm6.indd 1

31/03/2020 13:45:54


BLOK 1 

LES 1 - 5

6 4

10 7 8

maak groepjes van 2.

teken de blaadjes.

teken.

maak vast.

2

9789006919271_gr3_Qschrift_blok1tm6.indd 2

31/03/2020 13:45:56


maak af.

maak vast.

3

teken.

2 1 8 9

7

10

6

4

5

3

9789006919271_gr3_Qschrift_blok1tm6.indd 3

31/03/2020 13:45:59


BLOK 1 

LES 6 - 10

trek een lijn.

teken de lijn en vul in. 9

2 1

3 4

8

tel het voer op de pagina. zakken voer balen hooi

4

9789006919271_gr3_Qschrift_blok1tm6.indd 4

31/03/2020 13:46:01


tellen met telweggetje.

12

20

12 11

13 15

17

14 16 9 maak vast.

3

5

9789006919271_gr3_Qschrift_blok1tm6.indd 5

31/03/2020 13:46:03


BLOK 1  LES 11 - 15 maak af.

vul in.

1

2

1

3

4

7

2

8

11

6

3

13

9

14

10

4 9

1

2

3

16

7

8

10

9 19

20

vul in.

tel de vlekken. vul in.

6

9789006919271_gr3_Qschrift_blok1tm6.indd 6

31/03/2020 13:46:05


zet een rondje om de plek.

maak vast.

11

maak vast.

1

15

5 4

2

3 9789006919271_gr3_Qschrift_blok1tm6.indd 7

12 13

14

7

31/03/2020 13:46:07


LES 16 - 20

1 BLOK 1 

vul in. maak 7.

2 minder

2 minder

4 minder

4 minder

3 betaal met vul alles in.

5 euro

7 euro

2

2

2

1

2

1

6 euro

10 euro

1

tel hoeveel. vul in. hoeveel geld op straat?

7

euro

8

9789006919271_gr3_Qschrift_blok1tm6.indd 8

31/03/2020 13:46:14


GROEp -schrift

9 789006 919271

9789006919271_gr3_Qschrift_blok1tm6.indd 78

31/03/2020 13:49:10


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.