Page 1

Ю ни 2019 г.

брой 75

мла деж та THE

YOUTH

Д О Б Р О

В О Л Ц И

Т Е

BY THE(Y) VOLUNTEERS

1


3 4+5

Програма „Еразъм+” Проект „Дълбоки корени”

Отново на училище!

Еко Факти

Weekly Menu: a Bank Card

7

Бюлетинът се разпространява в следните библиотеки: Общинска библиотека „Искра“ гр. Казанлък, ул. „Искра“ 1; Регионална библиотека “Захарий Княжески” гр. Стара Загора, бул. „Руски“ 44

СЪДЪРЖАНИЕ

6

„Почистванията в четвъртък“


Отново

на

училище!

В

понеделник и вторник, на 10 и 11 юни няколко гимназии в Казанлък ни дадоха възможност да представим на техните ученици нашия Еко фестивал. Наглед лесната задача, обаче, се оказа същинско предизвикателство. Човек бързо научава, че езикът не е единствената бариера в общуването. През тези два дни нашият организационен екип се раздели на по-малки групи и посети няколко гимназии с нашата презентация за Европейската доброволческа служба, екологията и нашия фестивал. Защо сме тук, какво правим и как младите хора могат да се включат в спасяването на нашата планета - това са посланията, които искахме да споделим. Тъй като младежите са групата, която ще бъде най-силно повлияна, ако обществото продължи с текущия начин на живот, а именно безсмисленото потребление и нарастващото замърсяване, ние насочихме фокуса си към тях. Те са тези, които могат да направят най-много, за да променят екологичната ситуация, но, оказва се, те не знаят почти нищо за проблема и неговата сериозност. Ние се срещнахме с тях в училищата им и се опитахме

да ги ангажираме с проблема. Ние знаем как се чувстват те. В крайна сметка ние сме едни от тях. Как може един единствен човек да повлия на този глобален процес? Медиите ни впечатляват с огромни числа и факти като: „137 хиляди угарки от цигари се изхвърлят всяка секунда и замърсяват водата”. Доста хора, поставени пред тази статистика си задават въпроса: „ Ако аз лично дори взема решение и спра да пуша, колко ще променя тази огромна цифра?!“. И следва отговор - „Безполезно е“. Популярно е и мнението: „Няма значение, ако изхвърлям опаковки на улица, има градска служба, те ще ги почистват.“ Наистина ли? Защо тогава има толкова много боклуци в природата? Вятърът може да отвее отпадъците някъде, където никой няма да се погрижи за тях. Е, никой няма да е доволен от това, но никой няма да поеме отговорността за нечии чужди действия. Ние чувстваме абсолютно същото. Твърде малко сме, за да се борим с масата на другите в обществото. Но докато не променяме нищо в действията си, нищо няма да се промени и в резултатите. Винаги трябва да започнете промяната от

3

себе си. Има смисъл! За нас това беше невероятно преживяване. Повечето от нас никога не са представяли някаква идея пред по-големи групи от хора. Но дори се заформиха и дискусии. Получихме незабавна обратна връзка, понякога изненадваща и в двете посоки - добра и лоша. Разнопосочните мнения ни дадоха представа какво сме направили добре, какво е било погрешно и как да го направим по-добре следващия път. Във всеки случай, най-хубавото нещо беше да видим хората да снимат нашата презентация, да си водят бележки къде и кога ще се проведе фестивалът и да задават въпроси. Също така училищата, които ни дадоха възможност да разкажем повече за екологията, показват, че те се грижат за околната среда, и това ни дава енергия и желание да продължим дейността си в тази насока. Затова се надяваме да ви видим на фестивала ;-). Мария Марчева


Еко Факти

4


аутор: Джейни Уей

5


могат да направят града по-хубаво място, което привлича още повече туристи, които носят повече пари и създават по-приятни и високоплатени работни места, отколкото почистването на улиците.

“Почистванията в четвъртък”

Д

оброволците по проекта„Дълбоки корени“ се допитаха под формата на интервю до гражданите на Казанлък по въпросите, свързани с околната среда и нейното почистване. Обобщените резултати посочват общото мнение, че Общината може да направи повече по отношение на чистотата. Обичайна е нагласата, че някой друг трябва да почисти отпадъците на гражданите, понеже те плащат данъци.

Доброволците по проект „Дълбоки корени“ измислиха идеята за Четвъртъка за събиране на боклук. Те ангажираха някои местни ученици, популяризираха идеята в Instagram, облякоха зелени тениски с логото на проекта и излязоха по улиците на Казанлък, въоръжени с торбички и ръкавици, за да почистят боклуците по улиците. Не защото Общината не прави достатъчно. Не защото те се надяват, че градът ще бъде по-чист. Четвъртъка за събиране на боклук е инициатива, чиято цел е да покаже, че всяка малка промяна е важна, че всеки може да направи нещо и в крайна сметка, когато всички го направят, няма да е малко и незначително. Ако всички се ангажират, няма да бъде само един отговорен и осъзнат човек срещу масата незаинтересовани, тогава това ще бъде обществена отговорност и малцината, които не проявяват загриженост няма да могат да нанесат трайни щети.

Не приписвайте отговорността за действията си на някой друг. Вие сте тези, които могат да направят града, България или целия свят по-добро място. Всичко, града от боклука. Колко време смятате, което трябва да направите е да спрете че ще отнеме на 20 хиляди души да го да се оплаквате от другите и да правите направят отново мръсен? Виждали ли сте най-доброто, според собствените си някога замърсяването след събитие, на възможности. което е имало едва няколкостотин души? Ивона Покорна Помислете върху това: Колко хора биха били нужни, за да чистите след 60 000 души всеки ден, за да поддържате града наистина чист? А колко ще струва?

Прави сте напълно. Вие плащате данъци Работата е там, че Казанлък има около за това. Знаете ли колко? А какво би могла 60 хиляди жители, които произвеждат да направи Общината с парите, ако просто наистина голямо количество боклук всеки предпочетете да изхвърлите собствените ден. Да кажем, че една трета от тях не си отпадъци в кофата вместо на земята? се интересуват от това къде го хвърлят. Например, да поправят пътя или Представете си, че напълно изчистим настилката пред къщата ви. Те всъщност 6


Weekly Menu: a Bank Card

E

verything we do has an impact on our surroundings. Even the smallest choice we make in our everyday life might either harm our environment or help it to recover from the damage that has been for one week. It is the same amount of plastic So how should we protect ourselves from already done. And when I say small things I that a bankcard contains. The worst situation microplastic if there is even plastic in the wareally mean small. is in the United States and India. In Europe, ter we drink? A single person does not have the amount of microplastic in drinking water the tools to clean their drinking water to be The problem we are facing with microplasis half from that. Microplastic does not appear perfectly clean but a single person is more tic is a good example of how small things to our bodies just through drinking water but than able to make choices that decrease the can become big. Most of the microplastic also from the fish we eat and the cosmetic amount of microplastic produced. is created when plastic rubbish in the sea is products we use. In the end, it seems there is crushed over time into very small pieces. The plastic everywhere we look, we drink and we Aurora Juntunen pieces of microplastic are so small that it is cook. almost impossible to recognize them and remove them. That is why there is an increasing number of microplastic ending up to our bodHere are some easy tips to put in practice in everyday life to decrease the ies. Microplastic can be created in situations amount of microplastic! you would not even think. It has nothing to do with plastic. According to the European • Avoid buying products that are packed in plastic Parliament report, 35% of all microplastic is • In case you need to buy a product that is packed in plastic, recycle the plastic in created by washing clothes made from syna proper way thetic. Another surprising factor that produc• Avoid buying clothes made of synthetics, instead, favor clothes that are for es microplastic is car wheels. When a car is example made from flax or hemp driven its wheels lose small pieces of plastic • Instead of buying a cream to peel your skin reuse already used coffee powder to to nature and in the end, 28% of microplastic peel your skin comes from car wheels. • Give up your car! It is about the time to become more eco anyway ;) According to the WWF report five grams of microplastic is getting into every human body

“The amount of plastic corresponding a bank card gets into our boddies every week.“

7


проект “Mutual aid” № 2018-1-BG01-ESC13-061123

R “o s eF e s t i v a l2 0 1 9 , P a r a d e ” a u t h o rA t a n a sM i t e v

Проектът е финансиран по програма “Еразъм +” на ЕС

ПЕЧАТ:

Редакторски екип: Мария Славова, Красимир Цанев, Николай Иванов, Атанас Митев, Ивона Покорна, Анжелик Волф .

За контакт: info@ydcma.org; theyouthbg@gmail.com theyouth. info

@theyouth. info

theyouth_ info

www.theyouth.info

Profile for The Youth Media Project

Mladezhta The Youth magazine June 2019  

Mladezhta The Youth magazine June 2019  

Advertisement