Mladeztha The Youth magazine April 2020

Page 1

А прил

2020 г.

брой 85

мла деж та THE

YOUTH

Д О Б Р О

В О Л Ц И

Т Е

BY THE(Y) VOLUNTEERS

1


3 4+5

Програма „Европейски корпус за солидарност” Проект „Взаимопомощ”

Коронавируса

Пандемия

SOME YOGA PRACTISES FOR BOOSTING THE IMMUNE SYSTEM

7

Бюлетинът се разпространява в следните библиотеки: Общинска библиотека „Искра“ гр. Казанлък, ул. „Искра“ 1; Регионална библиотека “Захарий Княжески” гр. Стара Загора, бул. „Руски“ 44

СЪДЪРЖАНИЕ

6

Виртуално взаимодействие и интеграция


Коронавируса

Малко за експерименталните противовирусни средства за лечение на коронавирусните инфекции Част Първа: Директно действащи противовирусни средства

С

ледва да се обърне внимание, че към настоящия момент не съществуват ефикасни средства за специфично етиологично лечение и профилактика на SARS-CoV-2 инфекцията. Поддържащата терапия несъмнено е крайъгълният камък на лечението на COVID-19. Въз основа на наличните публикувани данни не може да се препоръча рутинно провеждане на противовирусно лечение в допълнение към поддържащата грижа. Аналогично, по никакъв начин не може да се счита, че определена интервенция носи предимства пред наличните алтернативи, тъй като на практика се касае за експериментални лекарства или за off-label употреба с оскъдни данни за клинична ефективност. Одобрените за лечение при други вирусни инфекции нуклеозидни антиметаболити (favipiravir и ribavirin) и експерименталните нуклеозидни аналози (remdesivir и galidesivir) се разглеждат като потенциални терапевтични средства за етиологично лечение на инфекциите с SARS-CoV-2. Едно ново проучване съобщава, че

remdesivir има обещаваща активност при SARS-CoV-2 и то в клинично релевантни концентрации (EC50 = 0,77 μM в клетки Vero E6), а пациент в САЩ с SARS-CoV-2 се възстановява след лечение с интравенозен remdesivir през януари. Гуаниновият аналог favipiravir (T-705), който e одобрен в Япония за лечение на грип, може ефективно да инхибира РНК-зависимата РНК полимераза при причинителите на Ебола, жълта треска, чикунгуня, при норовирус и ентеровируси, а неотдавнашно проучване показва in vitro активност срещу SARS-CoV-2 (при сравнително високи концентрации, EC50 = 61,88 μM в клетки Vero E6). Лекарството е подложено на множество клинични проучвания при пациенти, инфектирани с SARS-CoV-2, самостоятелно или в комбинация с интерферон-α или baloxavir marboxil (разрешен за употреба противогрипен препарат – инхибитор на кеп-зависимата ендонуклеаза). Китайските изследователи оповестиха окуражителни данни от проучванията на favipiravir 17.03.2020 г. Проучването в град Шенжен, което не е рандомизирано, 3

показва по-изразено подобряване при рентгенографските изследвания на белите дробове при лекуваните с favipiravir. Също така, пациентите, лекувани с лекарството, показват негативни резултати при RTPCR тестовете за детекция на вирусния геном за по-кратко време, в сравнение с контролното рамо. Favipiravir съкращава времето за възстановяване от 11 дни до четири дни при леките и средно тежките случаи на COVID-19 пневмония. Favipiravir обаче не се разглежда като перспективен кандидат за клинични проучвания извън Азия, което не на последно място е свързано с тератогенния му потенциал, както и с недостатъчно изразената инхибираща активност при SARS-CoV-2, с 50% инхибираща концентрация 80 пъти по-висока от тази на remdesivir. Не е предвидено включването му в мащабните проучвания на СЗО и Inserm. Източник: Фармакотерапия при COVID-19. Проф. Георги Момеков, дфн, 2020 г. за EАПМО


ПАНДЕМИЯ...

4


5


Виртуално взаимодействие и интеграция

П

родължаваме да сме с нашите приятели от с. Овощник, децата от различни етноси, шарени като яйцата по Великденските празници. Специално за децата от проекта на ОУ Петър Берон, „” – финансиран от ЦОИДУЕМ, от екипа на ДоброволциТЕ подготвихме виртуална Великденска изненада. Чрез видео клипове качени в Младежката ни медия на http://theyouth.info/ Кристина и Петър от България, Марта от Испания, Олег от Латвия, Слим от Тунис,Анджелик от Франция и Рубен от Португалия им дават свежи идеи за украсяване на яйца. И не само, Анджелик показа и как във Франция правят шоколадови яйца за празника- с двеста грама шоколад и две яйца. А в Португалия е традиция да се пече хляб около сурово яйце или пък да се носят цветя на кръстниците, като в замяна получават например дребни стотинки за джобни. При желание може да се добави и мляко. Подробно инструкциите може да изгледате тук : https://www.youtube.com/watch?v=nRGH9 kblSY0&feature=share&fbclid=IwAR06kP1 Yq94Loz4M6morKdX5lu6oCo8ZpTVXZW7rm_ _1tsYT_gaczkJCrlw както и на следния линк:

https://w w w.youtube.com/ watch?v=gtwwiDz5Swk и последното видео можете да видите тук: https://w w w.youtube.com/ watch?v=w39LDTEFPaM

6

Пожелаваме здраве и дано скоро пак продължим дейностите, защото предстоят много забавни моменти в организирания „Кът на родителя”.


SOME YOGA PRACTISES FOR BOOSTING THE IMMUNE SYSTEM

O

ne of the most recurring excuses that people usually employ for not to start practising yoga is that they don’t have time. Well, now, during this quarantine, that is no longer a problem, so it is the best time to start this practise that provides both mental and physical benefits. In fact, there is a sequence within the ” Iyengar yoga ” style aimed at strengthening the immune system, and it is the one that we propose you to start. But first, a little explanation to get into the matter. Iyengar yoga, which owes its name to the master B.K.S. Iyengar, is a type of dynamic yoga, consisting of the repetition of postures (“asanas” in Sanskrit) while becoming aware of the breath (“pranayama”) and the sense organs (“pratyahara”). B.K.S. Iyengar was born in India during the 1918 influenza pandemic, so he had a very sickly childhood. This was what introduced him to yoga. After many years of teaching yoga in India and around the world, he founded in 1975 the Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute in the Indian city of Pune. It was dedicated to his deceased wife, Ramamani. He was running the Institute until his death in 2014, and now it is under the supervision of his children. This immune sequence we bring to you was given out to the students at the Institute when it was closed due to an outbreak of virulent flu, so they could continue practising at home. Once again, history repeats itself. And we have two options: to regret or to take advantage of

the situation… You choose!

7

Marta Valverde


А в т о р : р у м е нс о м о в Проект „Mutual aid” № 2018-1-BG01-ESC13-061123

Проектът е финансиран по програма “Европейския корпус за солидарност” на ЕС

ПЕЧАТ:

Редакторски екип: Мария Славова, Красимир Цанев, Николай Иванов, Атанас Митев, Олегс Радомисленскис, Рубен Паис, Марта Валверде, Слим Месседи, Анджелик Волф.

За контакт: info@ydcma.org; theyouthbg@gmail.com theyouth. info

@theyouth. info

theyouth_ info

www.theyouth.info


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.