Page 1


Conte escrit i il·lustrat per l’Henoch Dibuix de la portada: Pau

Els contes de l'Henoch.  
Els contes de l'Henoch.  

El conte de l'Anna menja mongetes és un dels primers contes que va escriure l'Henoch quan començava a llegir i escriure.

Advertisement