Page 1

Estudi de la flor


Les flors s贸n els 貌rgans de les plantes en les quals es realitza la reproducci贸 sexual


Neixen a l’extrem d’una tija o en les seves ramificacions i poden ser bàsicament de dos tipus: unisexuals, si només tenen els òrgans sexuals d’un sol sexe, i bisexuals, si tenen els òrgans d’ambdós sexes.


Les flors bisexuals consten d’elements fèrtils nomenats anteres i ovaris i d’elements estèrils com els pètals i els sèpals.


Els elements fèrtils masculins Els estams són la part masculina de la flor i cada un és compon d’una antera i un filament. Els filaments són les tiges de les anteres i són molt prims i les anteres són unes petites càpsules on s’hi produeix el pol·len.


Els elements fèrtils femenins Els carpels són la part femenina i es composen d’un ovari que conté els òvuls, un estigma que disposa d’unes cèl·lules secretores perquè s’hi adhereixi el pol·len i un estil que connecta l’estigma amb l’ovari.


Els elements estèrils. Els pètals Els pètals són fulles delicades i oloroses de colors molt vius i formes molt vistoses que s’encarreguen d’atreure els insectes i d’altres petits animalons pol·linífers per guiar-los vers les anteres i l’estigma. El conjunt de pètals s’anomena corol·la.


Els elements estèrils. Els sèpals Els sèpals són les fulles que protegeixen la poncella mentre brota i quan s’obre la flor la subjecten unint-la amb la tija. Normalment són verdes i el conjunt de totes s’anomena calze.


Estudi de la flor by Henoch, Pau i LĂ­dia. Setembre 2012

Estudi de la flor  

Parts i estructura de les flors. Treball elaborat per l'Henoch i el Pau amb l'ajut de la mama!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you