Page 1

www.postkhmer.com

ថ្ងៃ្ងសុក្រ ទី១៧ ​ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤

លខ េ ១១០៧/តម្ល​ៃ ១០០០​​​រៀល

CNRP នឹង​ចល ូ ​ សភា​ប​មា ើ ន​កា​រ​ ធា​នា​កែ​ទម្រង់​ ប្រពន ័ ​បោ ្ធ ះ​​ឆត ្នោ

ព័ត៌មាន​ជាតិ​

ច្បាប់តមវូ្រ ​ឲយ្ ​ស​ប ្ថា ន ័ ​ ណា​ដាក់បទ ្រ ស េ ​កង ុ្ន ​ ភាពអាសន្ន​?...ទំពរ័ ៨

អន្តរជាតិ

រដ្ឋាភបា ិ លថៃ ជំរញ ុ ​ ឲ្យ​បល ូ៉ ស ិ ចាប់ខន ួ្ល ​មេ​ ដឹកនាំតវ៉ា.​..ទំពរ័ ១៧ លោក សូរិយា ស៊ូប៊ែរឌី អ្នករាយការណ៍ពិសេស​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិប្រចាំ​កម្ពុជា​នៅ​ក្នុង​សន្និសីទកា ​ សែត​កាលពីម្សិលមិញ​។ លីណា

ជីវិតកម្សាន្ត

ណុប បាយ៉ារិទ្ធ​តុ​លា​ ការ​ចោទពី​បទ​គំរាម​​ កំ​ហែង​...ទំពរ័ ២៣

មាស សុខជា ​ ភ្នំ​ពេញ​ៈ ឆ្លើយ​តប​នឹង​លោក​ នាយក​រដ្ឋម ​ ន្រ្តី ហ៊ន ុ សែន ដែល​ ចង់​ឲ្យ​តំណាង​រាស្រ្ត​ជាប់​ឆ្នោត​ របស់​គណបក្ស​ប្រឆាំងចូល​រួម​ ប្រជុំ​ក្នុង​រដ្ឋ​សភា លោក សម រង្ស៊ី ​មេ​ដឹក​នាគ ំ​ ណបក្ស​សង្គ្រោះ​ ជាតិ​ បាន​បញ្ជាក់​ថា សមាជិក​ រដ្ឋ​សភា​​របស់​ខ្លួន​ អាច​ចូល​រួម​ ប្រជុំ​សភា​បាន លុះ​ត្រា​​តែ​​មាន​ ការ​ធានា​​ឲ្យ​​​​​​មាន​ការ​កែ​​ទម្រង់​​ បព ្រ ន ័ បោះឆ្នោ ​​្ធ តដើ ​​ មប្ ឈា ​ី ន​ទៅ​ បោះ​ឆ្នោត​ឡើង​វិញ​ក្នុង​ពេល​ ឆាប់ៗ។ ​ នៅ​ក្នុង​ជំនួប​​មួយ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ ពុធ លោក​នាយក​រដ្ឋម ​ ន្ត្រី​ ហ៊ុន សែន បាន​ស្នើ​ឲ្យ​លោក ​សូរិយា ស៊ប ូ រ៊ែ ឌី អ្នករា ​ យ​ការណ៍ព ​ស ិ ស េ ​ របស់អ ​ ង្គកា ​ រ​សហ​បជា ្រ ជា ​ តិ​ឲ្យ​ ទទូច​ប្រាប់​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ ជាតិសម ូ ឲ្យបញ្ច ​​ បកា ​់ រ​ធព ​ើ្វ ហិកា​រ​ ហើយច ​ល ូ ទៅ ​ ក ​ង ុ្ន រ​ដ្ឋស ​ ភា​​ដោ​យ​ គូស​បញ្ជាក់​ថា ភាព​ជាប់​គាំង​ ខាង​នយោ​បាយនឹង​អាច​ដោះ​ សយ ្រា បា ​ ន បស ្រ ន ិ ប ​ គ ​ើ ណ​បកស្ ​ សង្គ្រោះ​ជាតិ​ចូល​ប្រជុំ​សភា ព្រោះ​បញ្ហា​ទាំងម ​ ូល គឺស ​ ្ថិត​នៅ​ ក្នុងរដ្ឋ ​​ ​សភា​។​ ​​តាម​រយៈ​​ បណ្តាញ​សង្គម​ ហ្វេស​ប៊ុក...តទៅ​ទំព័រ ៥

ស៊ប ូ រែ៊ ឌី ស្ន​ឲើ យ្ ​មាន​ការ​សបើ៊ ​អង្កតេ ​ Daniel Pye ភ្នំពេញ ៈ បេសកជន​សិទ្ធិ​ មនុសស្ រ​បស់អង្គការ​សហបជា ្រ -​ ជាតិ​ លោក សូរិយា ស៊ូប៊ែរឌី បាន​បញ្ចប់​បេសក​កម្ម​​​​ស្វែង​រក​ ការ​ពិតរយៈ​ ​​ ពេល​៦​ថ្ងៃ​មក​កាន់​ កម្ពុជាកាល​ ​​ ពម ី​ ្សិល​មិញ​​​ដោយ​ បាន​អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​មាន​ការស៊ើប​ អង្កេត​​​ហ្មត់​ចត់​​​​លើ​ការ​បង្ក្រា​ប​​​ ដែល​​បណ្តាល​ឲ្យ​មាន​ការ​ស្លាប់​​

ការ​បាញ់​បាតុករ​សប ្លា ​ន ់ ង ិ របួស កម្ម​ករ កាល​ ​​ ពដ ី​ ើម​ខែ​នេះ​។​ ​លោក​ក៏​បានស្ម័គ្រ​​ចិត្ត​​​ធ្វើជា​ អ្នកស ​ ម្របសម្រល ួ នយោបាយ​​ ផង​ដរែ ប្រ​សិនគណបក្ ​​​ សប ​ ជា ្រ -​ ជន​​កម្ពជា ុ ​នង ិ ​​គណបក្ស​​សង្គះ្រោ ​​ ជាតិ​ស្នើ​​មក​​។ ​នៅ​ក្នុង​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​​​ លោក​ថ្លែងថា​ ៖ «​​ខ្ញុំ​​យល់​ថា

ការ​ស៊ើបអ ​ ង្កេតប ​ ច្ចុប្បន្ន​​ ធ្វើទៅ​ លើ​តែ​​​​បាតុ​ករ​​​ដែលរង​ការ​ចោទ​ ប្រកាន់ប ​ណ ៉ុ ្ណោះ មិនមែនកម្លា ​​ ង ំ ​ ប្រដាប់​អាវុធ​​ទេ។ ​ខ្ញុំ​ផ្តល់​អនុ-​ សាសន៍​ម៉ឺង​ម៉ាត់​ថា ​ការ​​ស៊ើប​ អង្កេត​​​មួយ​គួរ​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​​​ ដើមប្ ឲ ​ី យ្ ដ ​ង ឹ ថា ​ ត ​ ន ​ើ រណា​ជា​អក ្ន ​ ចេញ​​បញ្ជា​​និង​អនុវត្ត​ការ​បញ្ជា​​

ឲ្យ​បាញ់នោ ​ ះ​។ ប្រសិន​គ្មានការ​ ​​ បញ្ជា ក៏ម ​ន ិ មាន​ការ​បាញ់បាតុ ​​ -​ ករ​ដរែ ។ ​ អ្នកប ​ អា ​្រើ វុធបា ​ ញ់​ត ​ វ្រូ ​ តែ​យក​មក​កាត់​ទោស​»។ ​យ៉ាង​ហោច​មាន​មនុស្ស​៤​ នាក់ត ​ វ្រូ បាញ់ ​​ ស ​ ប ្លា ​់ ន ​ង ិ រា ​ ប់ស ​ ប ិ ​ នាក់​​​​រង​របួស ​​​នៅ​ពេល​កង​រាជ​ អាវុធ​ហត្ថ​​បើក​ការ​បាញ់​​គ្រាប់​ ពិត​ទៅ​លបា ​ើ តុក ​ រ​​ដែលជា ​ ក ​ ម្ម-​ ករ​កាត់​ដេរ​ នៅ​ផ្លូវ​វ៉េង​ស្រេង​​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​...តទៅទំព័រ ៦


LETTER TO EDITOR www.postkhmer.com

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០១៤

lixitmitþGñkGan

មានការបញ្ជាកព់ ផ ី នែ ទី​ចាស់​របស់កម្ពជា ុ លោក​​ការី​នព ិ ន្ធ​ជា​ទ​រា ី ប់​អាន​!​ ​ខ្ញុំ​ចាប​់​អារម្មណ៍ និង​ភ្ញាក់​ ផ្អើល​ដោយ​សារ​អត្ថបទ​របស់​ Emily Wright ​មាន​ចំណង​ ជើង​ថា«ផែន​ទី​ចាស់​បំផុត​ របស​ក ​់ ម្ពជា ុ ត ​ វ្រូ បា ​ ន​ប ​ គ ្រ ល់ទៅ ​ ​ ឲ្យ​បណ្ណសារ​ដន ្ឋា ​»(ភ្ន​ំព​េញ ប៉ុស្តិ៍ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ៣១ ខែ ធ្នូ)។ ជា ​ ប ​ ឋម​ឃ ​ ដ ​្លា ម ើ ​«​ផ ​ ន ែ ទ ​ម ​ី ន ុ ​ បង្អស់​របស់​កម្ពុជា​...» ហា​ក់​ បីដូច​ជា​បាន​សរ​សេរ​ដោយ​​ សិស្ស​ទើបបញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ពី Elasticity School of Journalism​ ​ជា​ពិសេស ​ពីព្រោះ​ ផែន​ទី​នោះត្រូវ​បាន​​រៀប​រាប់​ថា ជា​គន ំ ស ូ ឈ ​ ង ូ ស ​ មុទក ​្រ ព ំ ត»។ ខណៈ​ដែល​ទឹក​ដី​កម្ពុជា​ បាន​ រួម​តូច​ខ្លាំង​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៨៥៧ ​ពី​ ផ្ទ​ដ ៃ ​ដ ី ​ធ ៏ ​នៅ ំ ​សម័យ​អង្គរ​បទ ្រ ​ស េ ​ កម្ពុជា​មានលក្ខណៈ​ច្រើន​ជាង​​ ឈូង​សមុទ្រ​កព ំ ត​​ទៅ​ទៀតនៅ​

ពាក់​កណ្តា​ល​ទសវត្ស​រ៍​ទី៩០។ មិន​ថ្វី​ទេ ​ដោយ​​ប្រើ​ប្រាស់​ និយម​ន័យ​របស់លោក​ស្រី Wright ​ខ្ញុំ​សូម​ចង្អុល​បង្ហាញ​ ថា ​ផែន​ទី​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​​រៀប​ ចំ​ឡើង​ដោយ​ពួក​ហូឡង់នៅ​ ដើមឆ ​ ១ ំ្នា ៦៤៤។ ​ផែនទ ​ប ​ី ្រវតិ-្ត ​ សាស្រ្ត​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ត្រូវ​បាន​

ដោយ​ប ​ ឯ ​្រើ ក​សារ​យ ​ ក​ចញ េ ​ ពី​បណ្ណ​សារ​​របស់​ជន​ជាតិ​ហ-ូ ឡ​ង​លោ ់ ក Van Der Kraa​n​ បាន​​រៀប​រាប់​អំពី​ជម្លោះ​រយៈ​ ពេលវ ​ង ែ រ​វាង​ក ​ ម ្រុ ហ ​ ន ៊ុ Dutch East India ​និង​កម្ពុជា​ នៅ​ ទសវត្ស​រ៍​ឆ្នាំ១៦៣០ និង ១៦៤០​ ជា​ការ​ប្រឈម​ត​ទល់​

យ៉ាង​ហោច​ណាស់​មាន​ផន ែ ​ទ​ហ ី ឡ ូ ង់​មយ ួ ​ទៀត​ មុន​ផន ែ ​ទ​អ ី ង់​គស េ្ល ​មន ុ ​ឆ​១ ំ្នា ៨៦០។ វា​ជា​ផន ែ ​ទ​ទ ី ​ក ី ង ុ្រ ​ លង្វែក ដែល​ជា​អតី​ត​រាជ​ធានី​មួយ​ទៀត​របស់​កម្ពុជា នៅ​ខាង​ជើង​ឧដុងហ ្គ​ ើយ​បាន​ផលិត​នៅឆ្នាំ​១៧៤៧។ ដាក់​បញ្ចូល​ក្នុង​ក្រដាស​​បួន​ ទំព័រ​នៅ​ក្នុង​សៀវ​ភៅ​ដែល​ បោះ​ព ​ម ុ ផ ្ព សា ្ យ​នាព ​ ល េ ថ ​ៗ ្មី ន ​ េះ ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា ការ​ សម្លាប​ន ់ ង ិ ​ចលា​ចល​នៅ​កម្ព​ជា ុ សតវត្សរ​ទ ​៍ ១ ​ី ៖​Anthony van Diemen vs. King Ramadhipati I ​ ដែល​និពន្ធ​ដោយ Alfons van Der Kraan។

គ្នា​ដល ែ ​បាន​កត់​សម្គា​ល់​នៅ​ ទំព័រ​ខាង​ក្រោយ​នៃ​សៀវ​ភៅ​ ថា៖ «​​... មាន​​លក្ខណៈ​ខុស​គ្នា​ នៃ​ប្រវតិ្ត​សាស្រ្ត ​រវាង​​រដ្ឋ​អា-​ ស៊ីអាគេ្នយ៍​ដីគោក និង​មហា​ អំណាច​អឺរ៉ុប»។ ​ហូឡង់ ដែល​គ្រប់​គ្រ​ងឥណ្ឌូ​ នេស៊ី​ពី Batavia (សព្វ​ថ្ងៃ​ ហ្សាការតា)​ព ​ យ ្រួ បា ​ រម្ភអ ​ព ំ កា ​ី រ​

ទន្ទ្រាន​ពី​ពួក​ព័រ​ទុយហ ​ ្គាល់​លើ​ ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួ​យ​នឹង​ជប៉ុន ដោយ​ពក ួ គេបា ​ ន​បង្ហាញក ​ ន្លង ​ែ ​ ពាណិជ្ជកម្ម និង​ស្ថានទូ​ត​នៅ​ កម្ពុជា ក្បែរ​ទីក្រុង​ឧដុង្គ ដែល​ ជា​រាជ​ធានីរ​បស់ក ​ ម្ពជា ុ នា ​ ព ​ ល េ ​ នោះ។ ​ទំនាក់​ទំនង​មិន​ដែល​ មាន​​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ឡើយ ខណៈ​ដល ​ែ ពា ​ ណិជក ្ជ រ​និងទ័ព​ ស៊ីឈ្នួលរ​បស់​ព័រ​ទុយហ្គាល់​​ បាន​នៅ ​ ទ ​ តា ី ង ំ នោ ​ ះ​រច ួ ហ ​ យ ើ ។​ សរុបម ​ កស ​ កម្មភា ​ ព​ខស ុ ច ​ បា ្ ប់​ បាន​កត ើ មា ​ ន​ជាទូទៅគ្របភា ​់ គី​ ទាំង​អស់ ​ទំនាក់​ទំនង​កាន់តែ​ ជូរ​ចត់​។ ​ជន​ជាតិ​ហូឡង់​ត្រូវ​ បាន​គេ​សម្លាប់​ ហើយ​នៅ​ថ្ងៃ​ ទី២៧ ខែ​វិចិ្ឆកា ឆ្នាំ១៦៤៣​ បេស​កកម្ម​របស់​ជន​ជាតិ​ហឡ ូ ​ង​់ ទាំង​មូល​ប្រហែល​ពី​ ២០ ទៅ ២៥ន​ា ក់ត ​ វ្រូ បា ​ ន​សម្លាបរ​់ ង្​គាល ​ ​ ដោយ​ទ័ព​របស់​ព្រះមហាក្សត្រ​ កម្ពុជានៅ​ក្បែរ​ទីផ្សារ​ឧដុង្គ។ ​ហូឡង់​ចង់​សង​សឹក ​ហើយ​ ក៏​បញ្ជូន​ក្រុម​នាវា​ចំនួន៥ពី​

ផន ែ ​ទ​ខ ី ​រែ្ម ផលិត​ដោយ​ហឡ ូ ង់​កង ុ្ន ​ឆ១ ំ្នា ៧៤៧។ រូបថត Michael Hayes

Batavia នៅ ​ ខ ​ ម ​ែ នា ី ឆ្នាំ ១៦៤​៤​ ហើយ​គេ​បាន​​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​ ដល់​ភ្នំពេញ ​ហើយ​ត្រូវ​បាន​​ លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដោយ​អ្នក​នាំ​សារ​ របស់​ពះ្រ មហាកស្ ត​ឲ ្រ យ្ ​ជះិ ​ឡង ើ ​ តាម​​ទន្លេ​សាប​ទៅ​ឧដុង្គដើម្បី​ ច​រ​ចា​ប៉ន ុ នៅ ែ្ត ​ទ​នោ ី ះពួកគេ​បាន​ ដឹង​ថា ​ព​ក ួ ​គ​ត េ វូ្រ ​គ​បោ េ ក​បស ្រា ់​ ខណៈ​​ដ​ល ែ ​កម្ពុជា​ត្រៀម​ខ្លួន​ធ្វើ​ សង្គ្រា​ម​។ ​ ពេល​ពួកគេ​មក​ដល់​ភ្នំពេញ​ វិញ ក ​ ម្ពជា ុ បា ​ ន​សាង​សង់ស ​ ន ្ពា ​ អណ្តែត​ចំនួនព ​ ីរ ​ឆ្លងកា ​ ត់​ទន្លេ​ សាប​ដម ើ ប្ ព ​ី យា ្ យា ​ ម​ដាក់អ ​ ន្ទាក ​ ​់ ពួកហ ​ ឡ ូ ង់។ យោ ​ ង​តា ​ ម​ផន ែ ទ ​ ​ី សមរភូមរ​ិ នាំងជា ​ ស ​ ន ្ពា អ ​ ណ្តត ​ែ ​ ទី​១ គឺនៅ​ក្បែរ​ស្ពាន​ជ្រោយ​ ចង្វារ​ពេលនេះ ហើយ​ស្ពាន​ មួយទ ​ ៀត​គ ​ឆ ​ឺ ង ្ល កា ​ ត់ទ ​ ន្លព ​េ ស ​ី ន ួ ​ ច្បារ​នៅ​សណ្ឋា​គារ​សខា ុ ថ ​ ី្ម ​ដល់ Hurly's Cantina។​ ក ​ង ្នុ ព ​ ត ្រឹ កា ​ិ្ត រណ៍នោ ​ ះ ទីប ​ផ ំ ត ុ ​ ហូឡង់​ បាន​ឆ្លង​ផុត​ឧបសគ្គ​ ទាំង​ពីរ ​ដោយ​​ភាគី​ទាំង​សង​ ខាង ​មាន​មនុស្ស​ស្លាប់​របួស​ ហើ​យ​បាន​​វិល​ត្រឡប់​ទៅ

Java វិញ។ ​ផែន​ទីដើម ដែល​ ផលិត​ដោយ​ប្រើ​ក្រដា​ស​ស្រូវ​ ជប៉ុន ​គឺ​ស្ថិត​នៅ​បណ្ណសារ ជា ​ តិហ ​ ឡ ូ ង់​នៅទីកង ្រុ ឡា ​ អេ។​ ប្រហែល​ជា​ស្ថានទូត​ហូឡង់​ នៅ​បាងកកមាន​ប ​ណ ំ ង​សម្រល ​ួ ​ ថត​ចម្លង​ដម ើ ប្ ​ប ី រិចគ ្ចា ​ឲយ្ ​បណ្ណ-​ សារ​​ជាតិ​កម្ពុជា​? ​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ មាន​ ផែន​ទី​ហូឡង់​មួយ​ទៀត​ មុន​ ផែនទ ​អ ​ី ង់គ ​ ស ្លេ ឆ ​ ១ ្នាំ ៨៦០​។ វា​ ជា​ផែន​ទី​ទីក្រុង​លង្វែក ​ដែល​ ជា​អ ​ តីតរា ​ ជ​ធានីម ​យ ួ ទ ​ ៀត​រ​ប​ស​់ កម្ពជា ុ នៅ​ខាងជើងឧ ​ ដុងហ ្គ យ ​ើ ​ បាន​ផលិត​នៅ​ឆ្នាំ១៧៤៧​។ ​ ​ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​ ផែន​ទី​នោះ​មាន ពិត​ ព្រោះ​ផែន​ទី​បោះ​ពុម្ព​មួយ​ គឺព ​ យ្ រួ ក ​ង ្នុ ប ​ ន្ទបទ ​់ ទួលភ ​ ្ញៀវ​របស់​ ខ្ញុំ​។ ​ខ្ញុំ​បាន​ទិញ​វាពី​ក​្រុង​បាង-​ កក ​ហើយ​សង្ឃឹម​ថា ហូឡង់​ នឹង​អាច​​ឲ្យ​កម្ពុជា​ឃើញ​ផែន​ទី​ ទាំង​នោះ​​ផង​ដែរ​៕​TK ​លោក Michael Hayes ទីប្រឹក្សា​ជាន់​ខ្ពស់​អង្គការ​ Finn​ map កម្ពុជា​ ន​ិ​ង​អតីត​ចាង​ហ្វាង​ កាសែត​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្ដិ៍។


B½t’manCati

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០១៤ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

NATIONAL


NATIONAL www.postkhmer.com

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០១៤

B½t’manCati

ពលរដ្ឋ​មាន​ជម្លោះ​ដ​ធី ​នៅ ី្ល ​បងឹ ​ប​៥ំ្រា ០​ភាគ​រយ​ធ​ចើ្វ ណា ំ ក​សកុ្រ ​ ម៉ៃ ទិត្យថារ៉ា បាត់​ដំបងៈ ប្រ​ជា​ពលរដ្ឋ​ អតីត ​ ទា ​ ហាន​សមាហរណកម្ម​ ប្រ​មាណ​ជា​៥០​ភាគរយ​រស់​ នៅ​​ក្នុងច ​ ំណុចប ​ ឹងព ​ ីរ ស្ថិតនៅ ​ ​ ក្នង ុ ឃ ​ ប ​ុំ ង ឹ ប ​ ​្រាំ ស្រក ុ ប ​ វេលខ ​ ត េ ​្ត បាត់​ដំបង​ដែល​មាន​ទំនាស់​ដី​ ធ្លី​ដ៏រុំា​រ៉ៃ​ជា​មួយ​ឧកញ៉ាបី​នាក់​ បាន​ធ្វើ​ចំណាកស្រុក​ទៅ​រក​ ការងារ​នៅក ​ ប្រ ្រៅ​ ទស េ ក ​ យ ្រោ ​ ពី​ជម្លោះ​ដី​ធ្លី​មិន​ត្រូវ​បាន​​​ដោះ​ ស្រាយ​​។ លោក​ផន ពាន់​អាយុ​៦២ ឆ្នាំ​ ដែល​មាន​កូន​ចំនួន​៥​នាក់​ ទៅ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​ដើម្បី​ រក​លុយ​ម​ក​ផ្គត់​ផ្គង់​ជីវភាព​ គ្រសា ួ រ​បាន​ថង ្លែ ឲ ​ យ្ ដ ​ង ឹ ថា ​ ​ភាគ​ ច្រើន​កូន​អ្ន​ក​មាន​ទំនាស់​ដី​ធ្លី​ ដ៏រ៉ាំរ៉ៃ​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​របស់លោក​ ប្រ​មា​ណ​ជា​៥០​ភាគរយ​ធ្វើ​ចំ-​ ណាក​​​ស្រុក​ទៅ​ក្រៅ​ប្រ​ទេស​ ដើមប្ រ​ី ក​ការងា​រធ ​ ផ ើ្វ ត ្គ ផ ​់ ង ្គ ជ ​់ វី ភា ​ ព​​ គ្រួសារ។​​ លោក​បាន​ថ្លែង​ឲ្យ​​ ដឹង​ថា​៖«​យើង​ចូល​ភូមិ​ស្រ-​ ណោះ​​ណាស់​ស្ងាតជ ់​ ្រ​ងំ​ឃើញ​ តែ​ចាស់ៗ ​ ​នៅចា ​ ំ​ផ្ទះ​ចាំដ»ី​ ។​ លោក​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា​​ លោក​ក​អាណិត​កូន​មិន​ចង់​ឲ្យ​ ធ្វើ​​ចំណាក​ស្រុក​ទៅ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ ក្រៅ​ប្រទេស​ទេ​ តែ​ពួក​គាត់​ គ្មាន​ជម្រើស​អ្វី​ក្រៅ​ពី​នេះ​​ពី​ ព្រោះ​​អី​ធ្វើ​ស្រូវ​ជួន​កាល​ដល់​ រដូវ​ច្រូត​កាត់​ស្រាប់​តែ​ខាង​ ឧកញ៉ាគេ​យក​ទាហាន​មក​ ច្រូត​កាត់​រារាំង​មិន​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ ប្រមូល​ផល​។ លោក​បាន​ថ្លែង​ ឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា​៖«មុន​បោះ​ ឆ្នោតអាជ្ញាធរ​ចុះ​មក​ក្នុង​ភូមិ​

ក្រុម​អង្គការ​សង្គម​សវ៊ី​ ិល​ចុះ​អង្កេត​ជា​មួយ​ពលរដ្ឋរ​ ង​គ្រោះ​។ រូបថត អាដហុក

ពួកយ ​ ើង​ ហើយ​សន្យាថា ​ ​នឹង​ រក​ដំណោះ​ស្រាយ​ឲ្យ​ តែ​រហូត​ ដល់​ពេល​នេះ​គ្មាន​ឃើញ​ដំ-​ ណោះ​​ស្រាយ​ទេ​ឃើញ​តែ​ដី​កា​ កោះ​ឲយ្ ច ​ល ូ ត ​ លា ុ ការ​ពប ​ី ទ​ប​្រើ ហិង្សាទៅវិញ»​ ។​ លោកបាន​ថ្លែង​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ ពលរដ្ឋ​ចំនួន​១២៨ គ្រួសារ​ ភាគ​ច្រើន​ចូល​ទៅ​ត្រួសត្រាយ​ ព្រៃ​ដើ ម្ បី ​រ ស់ ​នៅ ​តាំ ង ​ពី ឆ្នាំ​ ២០​០៤​ ដោយ​​មាន​ផដ ្ទៃ​ ី​សរុប​ ២១​២ ហ ​ ក ិ តា​ហើយ ​ ស្រា ​​​​ បត ​់ ែ​ ដី​ព្រៃ​បាន​​ក្លាយ​ជា​ភូមិ​នៅ​ក្នុង​ ឆ្នាំ​២០០៦មាន​ឧកញា៉ សុង​ ថន លោក​ស៊ន ប៊ុនធឿន និង​ លោក​ ប៉ែន​ កិ​ ចេញ​មុខ​មក​

អះ​អាង​ថា ជា ​ ដ ​ រ​ី បស់គ ​ ។ េ​ លោ​ក​​​ បាន​ថង ែ្ល ឲ ​ យ្ ដ ​ង ឹ ទ ​ ៀត​ថា៖​ «​យង ើ ​​ បាន​ឡើង​ទៅ​តវ៉ា​នៅ​ផ្ទះ​លោក​ នាយករដ្ឋ​មន្ត្រី​ជាច្រើន​លើក​ ប៉ន ុ ពុ ែ​្ត ដ ​ំ ល ែ មា ​ ន​ដណោ ំ ះ​សយ​​​ ្រា​ ទេ​ មាន​តែ​ការ​សន្យា​ថា​ នឹង​ ដោះ​ស្រាយ​ឲ្យ ប្រសិន​បើគេ​ ដោះ​ស្រាយ​ឲ្យ​ប្រហែល​ជា​កូន​ ខ្ញម ​ុំ ន ិ ចា ​ បា ​ំ ច់ឆ ​ង ្ល ដ ​ ន ែ ខ ​ស ុ ច ​ បា ្ ប់​ ទៅ​រក​ការងារ​ធ្វើ​នៅ​ឯ​ប្រទេស​ ថ​ៃ​នោះ​ទេ​»។​​​ ចំណែក​ឯ​លោក​ ឈុត ម៉ៅ អាយុ ៦៧​ ឆ្នាំ​ ដែល​បាន​មក​ រស់​នៅ​ក្នុង​ដី​របស់​គាត់​តាំង​ពី​ ឆ្នាំ​២០០៤​ដែ​រ​នោះ​បាន​ថ្លែង​ ឲ្យ​ដឹង​ថា​ កូន​ប្រុស​របស់​គាត់​

ចំនួន​៤​នាក់​បាន​ធ្វើ​ចំណាក​ ស្រុក​ខុស​ច្បាប់​ទៅ​រក​ការងារ​ ធ្វើ​នៅ​ប្រទេ​ស​ថៃ​ពី​ព្រោះ​ពួក​ គាត់​មិន​មាន​លទ្ធភាព​គ្រប់-​ គ្រាន់​ក្នុងការ​ផ្គត់​ផ្គង់​គ្រួសារ​ នោះទេ​ ដោយ​សារ​តែ​ដី​កន្លែង​ ទំនាស់ត ​ ង ែ ត ​ រំែ​ខាន​ដោយ​កម ្រុ ​ ឧកញា​៉បី​នាក់​នោះ​។ លោក​ បាន​ថង ែ្ល ឲ ​ យ្ ដ ​ង ឹ ទ ​ ៀត​ថា៖«​ ​​ យង ​ើ ​​​ រស់​នៅ​តាំង​ពីណា​ពី​ណីមក​ ស្រាបត ​់ អាជ្ញា ែ​ ធរ​គចោ េ ទ​យង ើ ​ ថា​ ជា​ប្រ​ជា​ជន​អនា​ធិបត ​ េយ្យ​​ ហើយ​មន្ត្រី​ថ្នាក់​ធំបាន​ត្រឹម​តែ​ សន្យាថា ​ រក​ដណោ ំ ះ​សយ ​្រា ឲ ​ យ្ ​ តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ ខ្ញុំអា​ណិត​​កូន​ ណាស់​គ្នា​ទៅ​ធ្វើ​ការ​ទាំង​ខុស​

ច្បាប់​»។​ លោក​បាន​ថ្លែង​ឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ ថា​កូនរ​បស់អ ​ក ្ន ស្រក ុ បា ​ ន​ចាប់​ ផ្តើម​ធ្វើ​ចំណាក​ស្រុក​ខ្លាំង​នៅ​ ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៣​ កន្លង​មកនេះ​ ដោយ​សារ​តែ​ខាង​ឧកញ៉ាគេ រំខា ​ ន​កង ុ្ន ការ​បម ្រ ល ូ ផ ​ ល​ហើយ​ ស្រូវ​មួយ​ចំនួន​ធំក៏​លិច​ទឹក​ អស់ទៀត ​​ ដ ​ច ូ ្នេះ​គ្មានជ ​ ម្រស ើ គ ​ ​ឺ មាន​តែ​ទៅ​ថៃ​។ លោក​បាន​ ថ្លង ែ ឲ ​ យ្ ដ ​ង ឹ ទ ​ ៀត​ថា៖​ «​ខស ​្ញុំ ម ូ ឲ ​ យ្ ​ អាជ្ញាធរ​ឃុំ​ ស្រុក​ ខេត្ត​ មេត្តា​ ស្វែង​រក​ដំណោះស្រាយ​ឲ្យ​ពួក​ យើង​ឲ្យ​បាន​ឆាប់​ដើម្បី​ឲ្យ​ពួក​ គាត់​អាច​ធ្វើ​ស្រែចម្ការ​​បាន​ ហើយ​កូនចៅ​អាច​ត្រឡប់​មក​ ស្រុក​កំណើតវ​ិញ​»។​ លោក ឈា នី មេ​ឃុំ​បឹង​ប្រាំ​ បានថ្លែង​ឲ្យ​ដឹងថា ​ ​ បញ្ហារ​បស់​ ប្រ​ជា​ពលរដ្ឋ​នោះ​គឺ​លោក​ពុំ​​ មាន​ដំណោះស្រាយ​អ្វី​នោះ​​ទេ​ ដោយ​សារ​តកំ ែ​ ពង ុ ប ​ ជុ ្រ​ ជា ​ំ ម ​យ ួ ​ ថ្នាក់​លើ​ និង​ខាង​អង្គ​ការ​​ក្រៅ​ រដ្ឋា​ភិបាល​ស្វែង​រក​ដំ​ណោះ​ ស្រាយ​។ លោក​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា​៖ «​ខ្ញុំ​មិន​អាច​និយា​យអ្វី​បាន​ទេ​ នៅ​ពេល​នេះ»។​ លោក ឧកញា៉ សុង ថន ដែលត្រ ​​ វូ បា ​ ន​បជា​ ្រ​ ជន​ចោទប្រ-​​ កាន់ថា ​ រ​ប ឹ អ ​ស ូ យកដីរបស់គា ​ ត ​ ​់ នោះ​ពុំ​អាច​ទំនាក់​ទំនង​ដើ​ម្បី​ ធ្វើ​​ការ​អត្ថា​ធិប្បាយ​បាន​ទេ​។ ចំណក ែ ឯ ​ លោក ចាន់ សុវត ៉េ អនុប្រ​ធាន​ផ្នែក​ស៊ើប​អង្កេត​ សមាគមការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស​ អាដ​​ហុក​ដែល​បានកំពុង​ចុះ​ ស៊ើប​អង្កេ​ត​​​នៅ​កន្លែង​កើត​ ហេត​ុ បាន​ថង ្លែ ឲ ​ យ្ ដ ​ង ឹ ថា ​ ​ដោយ​

សារ​តែ​ជម្លោះ​នេះ​លោក​បាន​ ធ្វើ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​គឺ​រក​ឃើញ​ថា​ មាន​ប្រ​ជា​ជន​ប្រមាណ​ជា​៥០​ ភាគរយ​បាន​ធ្វើ​ចំណាក​ស្រុក​ ទៅ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​។ ហើយ​ពលរដ្ឋ​១២​នាក់​កំពុង​ ជាប​ពា ​់ ក្យប ​ ណ្តង ឹ នៅ ​ ត ​ លា ុ ការ​​។ លោក​បាន​បន្តថា ​ ៖​ «​ យ ​ ង ើ កំ ​​ ពង ុ ​ តែ​សម្រប​សម្រួល​ជា​មួយ​ អាជ្ញាធរ​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ដោះ​ ស្រាយ​បញ្ហា​ពួក​គាត់​ដោយ​ សន្តិវិធី​ ពីព្រោះ​យើង​បារម្ភ​ថា​ អាច​នឹង​មាន​ហិង្សា​កើត​ឡើង​ នៅ​ពេល​ដែល​ពល​រដ្ឋ​​ចុះ​ទៅ​ ប្រមល ូ ផ ​ ល​ហើយខា ​ ង​​ឧក​ញា៉​ គេយក​កម្លាំង​មក​រា​រាំង ហើយ​​ ពលរដ្ឋ​ទាំង​អស់​គាត់​គឺ​ជា​ អតីតទាហាន​សមា​ហរ​ណក ​ ម្ម​ ហើយគា ​ ត់បា ​ ន​នយា ិ យហើយ​ ថា​គាត់ស ​ ​ស្លា ៊ូ ប់ដ ​ ម ើ ប្ កា ​ី រ​ពារ​ដ​ី របស់​គាត់​»។​ យោង​តាម​របាយ​ការណ៍​ របស់​សមាគម​ការពារ​សិទ្ធិ​ មនុស្ស​អាដ​ហុក​ ដែល​បាន​ ចេញ​​ផ្សាយ​ កាល​ពី​ដើម​ឆ្នាំ ២០​១៣ ប ​ ង្ហាញថា ​ ​នៅ​កង ្នុ ឆ ​ ​្នាំ ២០​១២ ​កន្លងទៅ ​ ​ការ​បង្រ្កាប​ ទៅ​​លើ​ការ​តវ៉ា​ដោយ​សន្តិ​វិធី​ និង​ការ​បៀត​បៀន​ទៅ​លើ​ស-​ កម​្ម​​ជន​សិទ្ធិ​លំ​នៅ​ឋាន​និង​ សិទ្ធិ​ដី​ធ្លី​ កាន់​​​តែ​គួ​រឲ្យ​ព្រួយ​ បារម្ភ។ ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ ២៣២​ នាក់ ត្រូវ​បាន​ចាប់​ខ្លួន​ពាក់​ព័ន្ធ​ នឹង​បញ្ហាល ​ ំនៅ​ឋាន​ និងដ ​ ី​ធ្លី​។ ហើយ​​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​៣១​ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​ ២០១២​ ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ ៣៨​ នាក់ កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​គុក​នៅ​ ឡើយ និង​៥០​នាក់​កំពុង​រត់​ ភៀស​​ខ្លួន៕ ​ ​

ស៊ប ូ រែ៊ ឌី​បារម្ភ​ព​កា ី រ​​បឆា ្រ ង ំ ​វៀត​ណាម​របស់C ​ NRP Kevin Ponniah ​​ ភ្នព ំ ញ េ ៈ លោក សូរយា ិ ស៊ប ូ រ៊ែ ឌី ប្រេ​ ​​ សិត​ សិទិ្ធ​មនុស្ស​របស់​អង្គ​ការ​សហ​ប្រជា​ជាតិ បាន​ថ្លែង​កាល​ពីម្សិលមិញ​ថា លោក​ព្រួយ​ បារម្ភដោ ​ យសារ​តភាសាប្រឆាំ ែ​ ងវ ​ ៀត​​ណាម ដែល​បាន​ប្រើ​ដោយ​​​គណបក្ស​ប្រឆាំង​​​​​ដើម្ប​ី ប្រមូល​ផ្តុំ​អ្នក​គាំទ្រ​របស់​ខ្លួន ជា​សារ​ដែល​ លោក​បាន​ប្រាប់ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​គណបក្ស​ សង្គ្រោះ​ជាតិ​ ក្នុង​អំឡុង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​​ របស់​លោក​។ ​ ​ថ្លែង​​ក្នុង​សន្និ​សីទ​កាសែត​ពេល​បញ្ចប់​ បេសកកម្ម​លោក ស៊ូប៊ែរឌី ថ្លែង​ថា លោក​ បាន​ប្រាប់​មេ​ដឹក​នាំ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ ថា ការ​អត់​ឱននិង​​សុខដុម​​​​ជាតិ​​សាសន៍​​ មាន​សារៈ​សំខាន់​ ចំពោះ​អនា​គត​របស់​ លទិ្ធប្រជាធ ​ ិបតេយ្យ​កម្ពុជា។ លោ ​ ក​ថង ្លែ ថា ​ ៖ «​ខព្រ ​​​​​្ញុំ យ ួ បា ​ រម្ភដោយ​ ​​​ សារ​

តែ​ភាសា​ប្រឆាំងវ ​ ៀត​ណាម ដែលប ​ ដោ ​្រើ យ​ គណបក្ស​ប្រឆាំង​ជា​សាធារណៈ​​»។ ​លោក ស៊ូប៊ែរឌី ​កត់​សម្គាល់​ចំពោះ​កា​រ​ វាយ​បហា ្រ រ​មក​លហា ​ើ ង​វៀត​ណាម​ជាច ​ ន ្រើ ​ កន្លែង ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ប៉ះទង្គិច​រវាង​កម្ម​ករ​ ដែល​ធ្វើ​កូដកម្ម និង​អាជ្ញា​ធរកាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៣ ខែ​មករា​កន្លងទៅ​។ លោ ​ ក​បញ្ជាកថា ​់ ៖ «​ការ​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​គំនិត​​ផ្អែ​ក​លើ​ឧត្តម​ភាព​ឬ​ការ​ ស្អប់​ខ្ពើម ​និង​ការ​ញះុ ​ញង់​ឲយ្ ​រស ើ ​អង ើ ​ជាតិ​ សាសន៍ ព ​ ម ្រ ទា ​ ង ំ អំ ​​ ពហ ​ើ ង ិ សា ្ ឬ ​ កា ​ រ​ញុះញ ​ ង់​ ឲ្យប ​ ព ្រ ត ឹ្រ អ ​្ត ព ំ ហ ​ើ ង ិ សា ្ ប ​ ្រឆាំងន ​ង ឹ ជា ​ តិសា ​ ស​ន​៍ ណា​មួយដែល​ពណ៌សម្បុរ​ឬ​ប្រភព​ជាតិ​​​ ផ្សេង ពុំ​មាន​​ក្នុង​សង្គម​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ»។ ​ ​​លោក ស៊ប ូ រែ៊ ឌី បន្តថា ​ មេ​ដឹក​នា​គ ំ ណ​ប​កស្ ​​ សង្គ្រោះជា ​ តិបា ​ ន​បដិស ​ ធ េ នៅ ​ ក ​ង ្នុ ក ​ច ិ ជ ​្ច ន ំ ប ួ ​ ថា ខ្លន ួ ម ​ន ​ិ ច ​ ង់មា ​ ន​នយ ័ ដ ​ច ូ អ ​ដ ​្វី ល ែ អ្ន ​​​ កដ ​ ទៃ​ លើក​​នោះ​ទេ។ ​​​​លោក​ថ្លែង​ថា៖ «​​​​ទោះ​គេ​ សន្មតអ្វី​ក៏​ដោយ ប៉ុន្តែវា​មិន​មែន​ជា​ចេតនា​

របស់យ ​ ង ើ ដូ ​​ ចគេ​មាន​នយ ័ ប ​ ប ែ នោះ​ ​​ ឡយ ើ ។​ ប្រជាជន​​អាចយល់ផ ​ ស្ ង េ ព ​ស ​ី ច េ ក្តថ ​ី ង ្លែ នោ ​ ះ ប៉ុន្តែ​មេ​ដឹក​នាំ​​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​បាន​ ធានា​នង ឹ ខ ​ ថា ​្ញុំ គេ​ធ្វកា ​ើ រ​ងារនេះ ហើយបា ​ ន​ ធ្វើ​រួច​​ហើយ​ក្រោម​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​លទិ្ធ​ប្រជា-​ ធិបតេយ្យ និង​គោរព​គោ​ល​ការណ៍​អត់​ ឱននិងស ​ ខ ុ ដុមជា ​ តិសា ​ សន៍​»​។​ ជ ​ ន​អន្តោ​បវ ្រ ស េ ន៍វ ​ ៀត​ណាម​រស់នៅ ​ និង​​ ធ្វើ​ការ​នៅ​កម្ពុជា ព្រម​ទាំ​ង​ក្រុម​ហ៊ុន​​កាន់​ កាប់​ដី​សម្បទាន និង​ការ​ចាប់​យកដី​ធ្លី​ពី​ សំណាក់​វៀត​ណាម​ក្លែង​ជា​ប្រធាន​បទ​​នៃ​​ សេចក្តី​ថ្លែង​របស់​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ទាំង​មុន និងក ​ ្រោយ​ការ​បោះឆ្នោត។ ​ក្នុង​ខែ​ធ្នូ ​មជ្ឈមណ្ឌលស ​ ិទិ្ធ​មនុស្ស​កម្ពុជា​​ រិះ​គន់​បក្ស​ប្រឆាំង​ថា បាន​ប្រើ​ប្រាស់​សម្តី​ ប្រឆាំងន ​ង ឹ វ ​ ៀត​ណាម ត​​មកក្នង ុ ស ​ ច េ ក្តថ ​ី ង ្លែ ​ បន្ត​បន្ទាប់បាន​​យក​វៀត​ណាម​​មក​ធ្វើ​ការ​​រិះ​ គន់៕ រាយការណ៍​បន្ថម ែ ៈ Daniel Pye


B½t’manCati

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០១៤ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

NATIONAL

CNRP នឹង​ចូលស ​ ភា​... តពីទព ំ រ័ ១...​របស់លោ ​ ក ដែលបា ​ ន​ បង្ហោះ​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ លោក សម រង្ស៊ី បាន​សង្កតធ ​់ ន ្ង ថា ​់ គ ​ ណបក្សស ​ ង្គះ្រោ ជាតិ​ អាច​ចូ​ល​រួម​ប្រជុំ​រដ្ឋ​សភា ពេល​ ណា​ក៏​បាន ហើយ​ស្វាគមន៍​យ៉ាង​កក់​ ក្តៅ​ចំពោះ​តួនាទី​របស់​អង្គ​ការ​សហ-​ ប្រជា​ជាតិក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​វិបតិ្ត​ នយោ​បាយ​ដ ​ ល ែ ក ​ព ំ ង ុ ប ​ ន្តអ ​ស ូ ប ​ ន្លាយ​ ចាប់​តាំង​ពី​ក្រោយ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​។ លោក សម រង្ស៊ី បាន​សរ​សេរ​ ថា៖ «ចរចាតាមរយៈអង្គការសហ​ប្រជា-​ ជាតិ? គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​សូម​ ឆ្លើយ​ថា​យើង​ស្វាគមន៍​នូវ​តួនាទី​របស់​ អង្គការ​សហ​បជា ្រ ជា ​ តិដ ​ ម ើ ប្ ដោ ​ី ះ​សយ ្រា វិបត្ត​ន ិ យោ​បាយ​កយ ្រោ ​ការ​បោះ​ឆត ្នោ ​។ ក៏​ប៉ុន្តែការ​ចូល​រួម​បជ ្រ ុំ​រដ្ឋ​សភា​អាច​ធ្វើ​ ទៅ​បាន​លុះ​ត្រា​តែ​មាន​ការ​ធានា​ឱ្យ​ មាន​ការ​កែ​ទម្រង់​ប្រព័ន្ធ​បោះ​ឆ្នោត​ (មុនគ ​ ផ ​េ ស ្លា ​់ គ.ជ.ប.) ដើមប្ ឈា ​ី ន​ទៅ​ រក​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ឡើង​វិញ​ក្នុង​ពេល​ ឆាប់ៗ​នេះ​»។ ​ប៉ុន្តែ លោក សក់ សេដ្ឋា ​សមាជិក​ ក្រុម​ចរ​ចា​របស់​គណប្ស​ប្រជា​ជនបាន​ ថ្លែង​ថា កំណែ​ទម្រង់​ការ​បោះឆ្នោត

ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​​លុះ​ត្រា​តែ​គណ​ បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ ចូល​រួម​ប្រជុំ​រដ្ឋ​សភា​ ជា​មន ុ ​ដើមប្ ជ ​ី ជែក និងអ ​ នុមត ័ ។ លោ ​ ក សក់ សេដ្ឋា​ បាន​សួរ​ថា៖ «​ប្រសិន​បើ​ យើង​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់ ​ប្រសិន​បើ​គាត់​ មិន​ចូលប្រជុំ​រដ្ឋ​សភា តើ​យើង​អាច​ធើ​្វ កំណ​ទ ែ ម្រង​ដោ ់ យ​របៀប​ណា​? ប្រសិន​ បើ​យើង​ចង់​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់ ទាល់​តែ​ យើង​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់​ក្នុង​រដ្ឋ​សភា​។ ​ជា​ ធម្មតា ការ​ជជែក​វែក​ញែក​ក្នុង​ក្រប-​ ខ័ណ្ឌ​លទិ្ធ​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​ មាន​តែ​ ជជែក​ក្នុង​រដ្ឋ​សភា»។ លោក​ សក់ សេដ្ឋា បាន​អះអាង​ថា ​គណ​បកស្ បជា ្រ -​ ជននិងគ ​ ណ​បកស្ ស ​ ង្គ្រោះជា ​ តិ មាន​ការ​ ធានា​ចបា ្ ស់​លាស់​ ចំពោះ​កណ ំ ​ទ ែ ម្រ​ង់​ ការ​បោះ​ឆ្នោត ដរាប​ណា​គណ​បក្ស​ សង្គ្រោះ​ជាតិ​ ចូល​ក្នុង​រដ្ឋ​សភា ព្រោះ​ គណ​បក្ស​ទាំ​ង​ពីរ​បាន​​ចុះ​កិច្ច​សន្យា​រួម​ គ្នា​រួច​ហើយ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ ​ដោយ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​កំពូល​ របស់​គណបក្ស​ទាំង​ពីរ​។ ​លោក សក់ សេដ្ឋា​ បាន​បញ្ជាក់​ថា គណបក្ស​ទាំង​ ពីរ​ក៏​បាន​ព្រម​ព្រៀង​បង្កើត​យន្ត​ការ​ធ្វើ​ កំណែ​ទម្រង់​ការ​បោះឆ្នោត​ខាង​មុខ

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Secretary/Administrative Assistant

ហើ​យ​កណ ំ ​ទ ែ មង ្រ ​កា ់ ​រ​បោះ​ឆ​ត ្នោ ​ តវូ្រ ​ ផ្អក ែ ​ល​ក ើ ច ិ ​ព ្ច ម ្រ ​ពៀ្រ ង​នះេ ​។ ​លោក យឹម សុវណ្ណ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ បាន​បញ្ជាក់​ថា កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន រវាង​ គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ និង​គណបក្ស​ ប្រជា​ជន ​គឺគ្រាន់តែ​បណ្តោះ​អាសន្ន​ ព្រោះ​ក្នុង​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​​នោះ​មាន​តែ​ ចំណុច​មួយ​ទេ​ដែ​ល​បាន​ពម ្រ ​ពៀ្រ ង​រម ួ ​ គ្នា គឺ​ការ​បង្ក​ត ើ ​យន្ត​ការ​ដើម្បី​ធ្វើ​កំណែ-​ ទម្រង់​ការ​បោះឆ្នោត ​ហើយ​ការ​បោះ​ ឆ្នោតថ ​ ​ី្ម ដែលជា ​ កា ​ រ​ទាម​ទារ​របស់ប ​ ជា ្រ -​ ជន ពុត ​ំ វ្រូ បា ​ ន​ដាក់ប ​ ញ្ចល ូ ក ​ង ្នុ ក ​ច ិ ព ​្ច ម ្រ -​ ព្រៀង​នោះ​ទេ នង ​ិ ថា ​ គណបកស្ ទា ​ ង ំ ព ​ រី ​ ត្រូវ​ចរ​ចា​អំពី​ការ​បោះឆ្នោត​ថ្មី​ ហើយ​ កំណត់​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត​ឡើង​វិញ​ជា​មុន។ លោក យឹម សុវណ្ណ បាន​សួរ​វិញ​ថា៖ «​នេះ យើង​អង្គុយ និង​ជជែក​លម្អិត​ ថែមទ ​ ៀត​បន្ទាបម ​់ ក​យើងច ​ល ូ រ​ម ួ ប ​ ជ ្រ ុំ ប៉ន ុ ម ្តែ ន ិ ព ​ ភា ិ ក្សា ន ​ង ិ ប ​ ង្ខឲ ​ំ យ្ ច ​ល ូ ប ​ ជ ្រ ទ ​ុំ េ តើអាច​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់​ដោយ​របៀប​ ណា? ហើយ​ការ​បោះឆ្នោ​ត​ថ​ម ី្ម ន ិ ​ទាន់​ បាន​សមច ​្រេ ​ដូចះេ្ន យើងម ​ន ិ អា ​ ច​ចល ូ រ​ម ួ ​ ទេ​»​។ ​ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា ពេល​សួរ​អំពី​

លោក​សម រង្ស៊ី ស្វា​គមន៍អ ​ ្នក​គាំ​ទ្រ​នៅ​មុខតុ ​​ លាកា ​ រ​កាល​ពថ ី​ ្ងៃ​អង្គារ​។ រូបថត ជីវ័ន

ពេល​វេលា​ចរ​ចា​ជា​ថ្មី ទាំង​គណ​បក្ស​ ប្រជាជន និង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ មិន​បាន​កំណត់​ពេល​ទេ។ ​លោក កែម ឡី ​អ្នក​វិភាគ​នយោ​បាយ បាន​ផល ្ត ​អ ់ នុសា​ស​ន​ថា ៍ គណបក្ស​ទាំង​ ពីរ​ មាន​វិធី​មួយ​ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​ភាព​ ជាប់​គាំង ​ព្រោះ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ មិន​អាច​ចូល​រួម​រដ្ឋសភា ហើយ​គណ-​ បក្ស​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា ​មិន​អនុញ្ញាត​ ចំពោះ​ការ​បោះឆ្នោតឡ ​ ង ើ វ​ញ ិ ទេ ដច ូ ្នេះ​ ភាគី​ទាំង​ពីរ​ត្រូវ​ជួប​ចំពោះ​ព្រះ​ភក្រ្ត​ព្រះ​

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Acquisition and Assistance (A&A) Assistant

The U.S. Embassy in Phnom Penh is seeking an individual for the Secretary/Administrative Assistant position for the Office of the Director, USAID/Cambodia.

The U.S. Embassy in Phnom Penh is seeking an individual for the Acquisition and Assistance (A&A) Assistant position for the Office of Procurement (OP), USAID/Cambodia.

The incumbent provides the full range of administrative management support to the USAID Mission Director and Deputy Mission Director. The incumbent oversees and coordinates all secretarial and administrative management activities and performs a wide variety of administrative and secretarial duties to ensure smooth, effective, and efficient operations.

The Acquisition and Assistance (A&A) Assistant will support the Office of Procurement (OP) by performing a comprehensive range of administrative services and A&A support to assist the procurement team in completing its tasks. The incumbent will work closely with the two assigned A&A specialists and the Contracting/Agreement Officer.

Salary: The annual salary range for this position is

Salary: The annual salary range for this position is USD 12,116 – 18,785.

USD 12,116 – 18,785. Required Qualifications

Required Qualifications

1. Bachelor degree in Business Administration, English, International Relations, or Development Studies is required. 2. Five (5) years of experience in the field of secretarial or administrative management is required. At least two (2) years of this experience should have been with an international organization, local non-governmental organization, or development donor agency. 3. Level IV (fluent) Speaking/Reading/Writing English and Khmer are required. Language proficiency will be tested.

1. Bachelor’s degree in Business Administration, Public Administration, Accounting, Economics, Finance, Marketing, Commerce or Law. 2. Three (3) years of experience in procurement/ acquisition and assistance or administrative management is required. At least two (2) years of this experience should have been with an international/local organization or development donor. 3. Level IV (fluent) Speaking/Reading/Writing English and Khmer are required. Language proficiency will be tested.

Application Procedure

Application Procedure

The application deadline is January 27, 2014. Interested candidates must submit applications by email to RecruitmentPHP@state.gov using the “Universal Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member (DS-174)” form. The application form and complete details on this position can be found at http://cambodia.usembassy.gov/ employment_opportunities.html.

The application deadline is January 29, 2014. Interested candidates must submit applications by email to RecruitmentPHP@state.gov using the “Universal Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member (DS-174)” form. The application form and complete details on this position can be found at http://cambodia.usembassy.gov/ employment_opportunities.html.

Note: All Ordinarily Resident (OR) applicants must have the required work and/or residency permits to be eligible for consideration.

Note: All Ordinarily Resident (OR) applicants must have the required work and/or residency permits to be eligible for consideration.

មហា​ក្សត្រ ​ហើយ​ព្រម​ព្រៀង​គ្នា​ ធ្វើ​ វិសោធនកម្ម​រដ្ឋ​ធម្ម​នុញ្ញ​ដើម្បី​ត្រួស​ ត្រាយ​ផ្លូវ​ ក្នុង​ការ​​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់​ការ​ បោះ​ឆ្នោត សម្រាប់​ការ​បោះឆ្នោត​មន ុ ​ អាណតិ​្ត ដូច្នេះហើយគេ​អាច​មាន​ការ​ បោះឆ្នោតនៅ ​ ឆ្នា ​ ២ ំ ០១៥។ លោ ​ ក កែម ឡី ​បាន​គូស​បញ្ជាក់​ថា៖ «​ប្រសិន​បើ​ យើង​នៅ​តែ​រក្សា​ជំហរ​រៀងៗ​ខ្លួន មាន​ ន័យ​ថា ​យើងមាន​​កំហុស​ធ្វើ​ឲ្យ​ជីវិត​ ប្រជា​ជន​ស្លាប់ ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រជា​ជន​មាន​​ការ​ ឈឺ​ចាប់​»៕ TK

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Supervisory Financial Analyst The U.S. Embassy in Phnom Penh is seeking an individual for the Supervisory Financial Analyst position for the Office of Financial Management (OFM), USAID/Cambodia. The incumbent serves as principal advisor to the Controller, the Technical Offices, senior Mission management, the Contracting/Agreement Officer and implementing partners in matters relating to the financial management of USAID program funds. The incumbent also performs financial analyses necessary for the effective and efficient management and internal control of the Mission’s program funds. Salary: The annual salary range for this position is USD 24,251 – 37,589. Required Qualifications 1. Bachelor’s degree in Accounting, Financial Management, Audit, Business Administration, Economics, or Statistics is required. 2. Five (5) years of experience in accounting, auditing, budgeting or financial management is required. 3. Level IV (fluent) Speaking/Reading/Writing English and Khmer are required. Language proficiency will be tested. Application Procedure The application deadline is January 29, 2014. Interested candidates must submit applications by email to RecruitmentPHP@state.gov using the “Universal Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member (DS-174)” form. The application form and complete details on this position can be found at http://cambodia. usembassy.gov/employment_opportunities.html. Note: All Ordinarily Resident (OR) applicants must have the required work and/or residency permits to be eligible for consideration.


NATIONAL www.postkhmer.com

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០១៤

B½t’manCati

ក្រសង ួ ការ​ងារ-ILO ​នង ឹ អនុវត្ត​គម្រោង​ពង្រក ី ​សវា េ ​ក​ា រងារ​ មុំ គន្ធា ភ្នំពេញ ៈ ក្រសួងកា ​ រងារនិង​ អង្គការ​ពល​កម្មអន្តរជាតិកា ​ ល​ ពីម ​ ស្ ល ិ មិ ​​ ញបា ​ ន​ចុះហ ​ ត្ថលខា េ ចាប់​ផ្តើម​អនុ​វត្ត​គម្រោ​ង​ថ្មី​​រួម​ គ្នាម ​យ ួ ស្ត ​​ ព ី កា ​ី រពង្រក ី ស ​ វា េ កា ​ រ-​ ងារ និង​លើក​កម្ពស់​ព័ត៌​មាន​ ទីផ្សារ​ការ​ងារ​នៅ​កម្ពុជា​ ដែល​ គម្រោង​នេះ​ត្រូវ​​អនុវត្ត​ដោយ​ អង្គ​កា​រ​ពលកម្មអ ​ ន្តរ​ជាតិ​ IL​O និង​ទទួល​បាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ផ្នែក​ ហិរញ្ញវ​ត្ថព ​ុ សា ​ី ធារណរដ្ឋប ​ ជា ្រ -​ មានិត​ចិន ​ក្រោម​ទឹកប្រាក់​​ ចំនួន​១​លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​​​ រយៈពេល​៣​ឆ្នាំ។ យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ ព័ត៌​មាន​របស់​អង្គ​ការ ​ILO ​ឲ្យ​ ដឹង​ថា គម្រោង​​កិច្ច​សហ​ប្រ-​ តិបត្តិ​ការ​ប៉ែក​ខាង​ត្បូងដើម្បី​ ពង្រីក​សេវា​ការងារ​ និង​លើក​ កម្ព​ស់​ព័ត៌មាន​ទីផ្សារ​ការងារ​ នៅ​​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា និងប ​ ្រ-​ ទេស​ឡាវ​នេះ គឺ​ជា​គម្រោង​ លើកដំ ​​ បូងរបស់ ​​ ILO នៅ​ក្នុង​ ប្រទេស​កម្ពុជា​ ដែល​គាំ​ទ្រ​ ដោយ​​ប្រទេស​ចិន និង​​ផ្តោត​ សំខា ​ ន់ទៅ ​ ល ​ កា ​ើ រ​ធឲ ​្វើ យ្ ប ​ ស ្រ រើ ​ ឡើង​​នូវ​សេវា​ការងារ។

គោល​បណ ំ ង​នគ ​ៃ ម្រោងន ​ េះ គឺ​ដើម្បី​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភា​ព​​ទី​ ផ្សារ​ការងារ និង​ការ​ចូល​រួម​ពី​ សំណាក់​ភាគីពាក់​ព័ន្ធ​ដើម្បី​ កាត់​បន្ថយ​ភាព​គ្មាន​ការងារ​ធ្វើ និង​ពង្រឹង​លំហូរ​ព័ត៌​មាន​រវាង​ អ្នក​ស្វែង​រក​ការងារ​ធ្វើ​ និង​ និយោជក។ លោក ​ពេជ សោភ័ន រដ្ឋ​ លេខាធ ​ កា ិ រ​កស ្រ ង ួ កា ​ រងារ និង​ បណ្តុះប ​ ណ្តាលវ​ិជជ ្ជា​ ីវៈ និង​ជា​ អនុប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ ជាតិ​បណ្តុះ​ប​ណ្តា​ល​បានថ្លែង​ កាល​ពី​ម្សិល​​មិញ​ថា គម្រោ​ង​ នេះ​មាន​សារៈ​សំខាន់​​ដែល​ធ្វើ​ ឲ្យ​យន្ត​ការ​នៅ​ក្នុង​ទី​ផ្សារ​ការ-​ ងារ​កាន់ត ​ ែប្រសើរ​ជាង​មុន។ លោក​​ថ្លែង​ថា៖ «គម្រោ​ង​ នេះ​នឹង​ជួយ​ពង្រឹង​គុណ​ភាព និង​ពង្រីក​វិសាលភាព​នៃ​ការ​ ផ្តល់​សេវាការងារ​កាន់​តែ​ឆាប់​ រហ័ស ​​និងងា ​ យស្រួលសម្រាប់​​ ប្រជាពល​ ​​ រដ្ឋ ព្រមទា ​ ង ំ កា ​ រ​ផល ្ត ​់ ព័ត៌​មាន​ទីផ្សារ​ការងារ​កាន់​តែ​ សុក្រឹត និងទា ​ ន់ព ​ េលសម្រាប់​​​ ភា​គី​ពាក់​ព័ន្ធប្រើ​​ប្រា​ស់​ក្នុង​ការ​ រៀប​ចំ​ផែនកា ​ ​រ​​​អាជីព ​ ​»​។ លោក​ ពេជ សោភ័ន​ បន្តឲ ​ ្យ​​​ ដឹ​ង​​ទៀត​ថា​ វា​រួម​ចំណែក​ក្នុង​

ពលការិនខ ី​ ្មែរ ស្វែង​រក​ការងារ​តាម​រោង​ចក្រ​​កាត់​ដេរ​​នៅរាជធានីភ ​ ្នំពេញ​។ រូបថត ម៉ៃ វីរៈ​

ការ​ធឲ ​្វើ យ្ ប ​ ស ្រ រើ ឡ ​ ង ើ ន ​ វូ ដ ​ណ ំ រើ ​ ការ​និង​ប្រសិទ្ធ​ភាព​​​ទៅផ្សា​រ​​ ការ​ងារ និងរ​ួម​ចំណែក ក្នុងកា ​ រ​ ជំរញ ុ ក ​ណ ំ ន ើ ការ​បង្កត ើ ការងារ ​​​ និង​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​នៅ​ ប្រទេស​កម្ពុជា។ នៅ​កម្ពជា ុ គម្រោ ​​​ ងរ​យៈ​ពេល​ ៣​ឆន ​ំ្នា ះេ នឹងល ​ ក ើ ក ​ ម្ពសគ ​់ ណ ុ -​ ភាព​សវា េ កា ​ រងារនិងប ​ ម្ររាល់ ​​ើ ​ តម្រូវ​​​​ការ​របស់​អតិថិជន​ថែ​ម​​ ទៀត ​តាម​រយៈ​មជ្ឈ​មណ្ឌ​ល​​​ ការ​ងារ​ដល ែ មា ​ ន​សប ្រា ​់ នៅក្នង ុ ​​

ខេត្ត​ក្រុង​៥ គឺ​​រាជ​ធានី​ភ្នំ​ពេញ ខេតបា ​្ត ត ​ ដំ ​​់ បង សៀម​រាប​កំពត និងខ ​ េត្ត​ស្វាយរ ​ ៀង។​ លោក​ ហុង ជឿន ប្រធាន​ ទីភក ្នា ងា ​់ រ​ជាតិម ​ខ ុ រ​បរនិងកា ​ រ-​ ងារ​បាន​​ឲ្យ​ដឹង​កាល​​ពី​ម្សិ​ល-​ មិញ​ថា រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​មាន​ គម្រោ​ង​ពង្រីក​​នូវ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ ការងារនេះ​នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស ហើយឆ ​ ន ​្នាំ េះន ​ង ឹ ប ​ ង្កត ើ នៅ ​ ក ​ង ្នុ ​ ខេត្ត​តាកែវ និងខ ​ េត្ត​កំពង់ចា ​ ម​​ ថែមទ ​ ៀត​។

លោក​ហុង​ជឿន ​បាន​ថ្លែង​ ទៀត​ថា៖ «យើង​នឹង​ធ្វើ​ការ​ បង្កើន​​សេវាការងារ​នេះ​ឲ្យ​កាន់​ តែ​ប្រសើរ​ ឲ្យ​កាន់​តែ​មាន​ការ​ គ្រប​ដណ្តប់​មិន​ត្រឹមតែ​នៅ​ក្នុង​ ទីក ​ ង ្រុ ទេ តែ​ត្រវូ ពង្រ ​​ ក ី ទៅ ​ ដល់ ​​ ​ ទី​ជន​បទ​ផង​ដែរ»។ អ្នក​សី្រ Lu Xiao Ping អគ្គ-​ នាយក​រង​ន​នា ៃ យក​ដន ្ឋា ស ​ ហ-​ ប្រតប ិ ត្តកា ​ិ រ​អន្តរ​ជាតិនក ​ៃ ស ្រ ង ួ ​ ធន​ធាន​មនុស្ស​ និង​សន្តិ​សុខ​​ សង្គម​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជា​-

មា​និត​ចិន បាន​លើកឡើង​​ថា​ គមង ្រោ ​នះេ ​គ​ជា ឺ ​វទ េ កា ិ សមប ្រា ​​់ សហការ​គទៅ ​្នា វ​ញ ិ ទៅ ​ ម ​ ក និង​ ជា​ផវ្លូ សម្រា​ ​​ ប់ធ ​ ឲ ​្វើ យ្ កា ​ ន់តែ​ ​​ មាន​ ការ​ខត ិ ខំប ​ ង ឹ្រ ប ​ ង ្រែ ប ​ ក ្រ ប​ដោយ​ ផ្លែ​ផ្កាបន្ថែម​ទៀត​។ លោក​ស្រី​ថ្លែង​ថា៖ «ក្រសួង​ មាន​ទន ំ ក ុ ​ចត ិ ​តា ្ត ម​រយៈ​កច ិ ​​​ប ្ច ​ង ឹ្រ ​​​ ប្រែ​ង​​រួ​ម​គ​្នា គមង ្រោ ​នះេ ​នង ឹ ​​ ទ​ទល ួ បា ​ ន​​ជោគ​ជយ ​័ មិ ​​ នខា ​ ន​»។ ​ ​​ ​ចំ​ណែក​លោក ​Maurizio Bussi​មន្រ ​​ ទ ​ី្ត ទួលប ​ ន្ទក ុ កា ​ រិយា-​ ល័យ​ ILO ប្រចាំ​ប្រទេស​ថៃ កម្ពុជា​ និង ​ឡាវ បាន​ថ្លែង​ដែរ​​​ ថា ការ​កើ​ន​ឡើង​នៃ​តម្រូវ​ការ​ ផ្តលស ​់ វា េ ច ​ ពោ ំ ះ​ទផ ី សា ្ រ​ការងារ​ ដែល​កំពុង​មាន​វិសាល​ភាព​ ធំធេង និង​ផ្លាស់​ប្តូរ​យ៉ាង​ឆាប់​ រហ័ស មាន​ន័យ​ថា ​ភ្នាក់​ងារ​ ខាង​ផ្តល់​សេវា​ការងារ​កាន់​តែ​ មាន​​តម្រវូ កា ​ រ​ឬការទទួលខ ​ស ុ ​ ត្រូវ​ច្រើន​ជាង​មុន។ លោក​ថ្លែង​ថា៖ «តាម​រយៈ​ ការ​ទទួល​ស្គាល់​ការ​រីក​ចម្រើ​ន​​ នេះ​​​ ILO កំពង ុ ​បន្ត​ផល ្ត ​កា ់ រ​គាំ-​ ទ្រ​និង​ណែ​នាំ​ទៅ​កាន់​បណ្តា​​​ ប្រ​ទេ​ស​ជាស ​ មាជិកខ ​ន ួ្ល ក ​ង ុ្ន កា ​ រ​ ពង្រង ឹ ស ​ វា េ កា ​ រងារ​សាធារ​ណៈ​​ មួួយ​នេះ​»៕​

ស៊ប ូ រែ៊ ឌី ស្ន​ឲ ើ យ្ ​មាន​ការ​សប ើ៊ ​អង្កត េ ​ការ​បាញ់​បាតុករ​សប ្លា ​.់ .. តពីទំព័រ ១...ទី៣ ​ ខែមករា។ ​នៅ​ថ្ងៃ​ បន្ទាប​់ ន ​ គរ​បាល​​និងក្រ ​​ ម ុ ប ​ ្រដាប់អា ​ វុធ​​ បាន​បណ្តេញ​ក្រុម​បាតុករ​នៅ​ទីលាន​ ប្រជា​ធិប​តេយ្​យ​​​ក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំ​ពេញ​​។​ កាល​ពថ ​ី ទ ​្ងៃ ២ ​ី ខែមករា ក ​ ម្លាង ំ កង​ពល​​​ តូច​​ឆត្រ​យោង​​​​៩១១​ ​​បាន​បោស​ សម្អាត​ទាំង​ហិង្សា​ទៅលើ​​​ក្រុម​អ្នក​តវ៉ា​ ដោយ​បាន​វាយ​និងចាប់ ​​ ខ ​ន ្លួ សកម្ម ​​ ជ ​ ន​ សិទ្ធិ​មនុស្ស​​​ជា​ច្រើ​ននាក់​។ លោក ស៊ូប៊ែរឌី បាន​ប្រាប់​អ្នក​កា-​ សែត​ប ​ ន្ទាបព ់ កា ​ី រ​បកាស​​​ ្រ​ លទ្ធផ ​ ល​រក​ ឃើញប ​ ឋម​​របស់លោ ​ ក​ថា៖​ «​ខបា ​្ញុំ ន​ស​ុំ ឲ្យ​​​រ​ដ្ឋា​ភិបាល​អនុវត្ត​​​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​​

ល្អត ិ ល ​ ន ្អ មួ ​​​់ យទៅ ​ ល ​ ឧ ​ើ ប្បត្តហ ិ ត េ ដែ ​​ុ ល​ បានកើតឡ ​ ើង​​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២ ទី៣ និងទី​៤ ខែ​​មករា កន្លងទៅ​»។ លោក ជាម យៀប តំណាង​រាសគ ​្ត្រ ណ ​ ​ បក្ស​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​ ​បាន​ថ្លែង​កាល​ពី​ ម្សល ិ ​មញ ិ ​​ថា ​គណៈ​កម្មការ​របស់​​​រដ្ឋា-​ ភិបាល​​នឹង​​ធ្វើ​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​​ទាំងទៅ​ លើបា ​ តុ​ករ​​និងក្រ ​​ ុម​ប្រដាប់អា ​ វុធ។ ​ ​លោក​​ថ្លែង​បន្ត​ថា​៖ «​​រដ្ឋា​ភិបាល​នឹង​ ស៊ើប​អង្កេត​ករណី​ទាំង​ពីរ​នេះ​ ​គឺ​ទាំង​​ បាតុ​ករ និង​កម្លាំង​ប្រដាប់​អាវុធ​ ​​លើ​ ករណីបា ​ ញ់ប្រហារ​នោះ​»។ ប ​ន ៉ុ លោក​ ្តែ​ យឹម សុវណ្ណ អ្នកនា ​ ពា ​ំ ក្យ​

លោក សូរិយា ស៊ូប៊ែរឌី ក្នុង​សន្និ​សីទ​កាសែតកាលពីម្សិលមិញ​។ រូបថត ផា លីណា

គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ​​ថ្លែង​ថា​ លោក​ យល់​ថា ការ​ស៊ើប​អង្កេត​របស់​រដ្ឋា​​ភិ-​ បាល​​នឹង​មិន​អាច​​​រក​យុត្តិធម៌​​សម្រាប់​ គ្រួសារ​អ្នក​ដែល​ស្លាប់បាន​​ទេ​។ ​លោក​​បន្ត​ថា​៖ «​យើង​មិន​ទុក​ចិត្ត​ គណៈ​​កម្មការ​​បង្កើតឡ ​ ើង​​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​ទ។ េ​ កា ​ ល​ពអ ​ី តីតកាល​ ​​ ពក ួ គេ​ ​​ មិន​ អាច​ធកា ្វើ រ​ងារ​​​នេះបាន​ ​​ ឡយ ើ ។ ​​​ ប ​ ស ្រ ន ិ ​ បើច ​ ង់ស ​ ង ្វែ រ​ក​ការ​ពត ិ ​យើងត ​ វ្រូ ត ​ មាន​ ែ​​ គណៈ​កម្មការ​​​​ដែល​បង្កើត​​ឡើង​រួម​គ្នា មាន​​អង្គការ​ករដ្ឋា ្រៅ​ ភ ​ បា ិ ល និងអង្គ ​​​ ការ​ សហ​ប្រ​ជា​ជាតិ​​​​ចូល​រួម​»​។ ​លោក ស៊ូ​ប៊ែរឌី ​ក៏​បាន​អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​ អាជ្ញា​ធរ​​ដោះ​​លែង​​មនុស្ស​២៣​នាក់​ ដែល​បាន​​ចាប់​ខ្លួន​​​នៅ​ក្នុង​​​​ការ​ប​ង្ក្រាប​​​ នោះ​​​​​ឲ ​ យ្ នៅ​​ ​​​ ក្រៅ​​ឃុផ ំ ងដែរ។ ​ លោ ​ ក​បន្ត​ ថា​​៖ «​ខ្ញុំ​ថ្កោល​ទោស​ការ​ឃុំ​ខ្លួន​​​រយៈ​ ពេល​ជា​ច្រើន​ថ្ងៃ​ ទៅ​លើ​អ្នក​២៣​នាក់​​ នោះ​ ដោយ​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នកផ្សេង​​ ទៅ​ជួប​ ហើយ​ជំរុញ​​អាជ្ញា​ធរ​​​​ការ​ពារ​កុំ​ ឲ្យ​មាន​​​ការ​កើត​​ឡើង​​នូវ​ករណី​​រំលោភ​ បំពាន​សិទ្ធិ​មនុស្ស​បែប​នេះ​​​ទៀត​»។ ​បាតុ​ករ​និង​សកម្ម​ជន​ទាំង​២៣​នាក់​​​ ដែល​ត្រូវ​ចោទ​ប្រកាន់​ពី​បទ​បង្ក​​ហិង្សា​ ដោយ​ចេតនា​​និង​ការ​បង្ក​ការ​ខូច​ខាត​ ដោយ​ចេត​​នា ​​​មាន​ស្ថាន​ទម្ងន់​ទោស​​ បន្ទាបព ​់ ត្រ ​​​ី វូ ចា ​ ប់ខ ​ន ្លួ កាល​ ​​ ពថ ​ី ២ ​​្ងៃ ន ​ង ិ ទី​​ ៣​មករា​ហើយ​ត្រូវ​​ឃុខ ំ​ ្លួន​​នៅ​មណ្ឌល​

កែប្រែ​ទី​៣​​ក្នុងខ ​ េត្ត​កំពង់ចាម​។ ប ​ ស េ កជន​អង្គការ​សហ​បជា ្រ ជា ​ តិក ​ ​៏ បាន​​ថ្លែង​ដែរ​ថា​ ​រដ្ឋា​ភិបាល​​គួរបង្ហាញ​​ អំពី​មូល​ដ្ឋាន​ច្បាប់​​ ចំពោះ​ការ​ហាម​ ប្រាម​​​ការ​ប្រមូលផ្តុំ​ជាសាធារណៈ​ ​គួរ​ បង្កត ើ យ ​ ន្តកា ​ រ​​ដោយ​​ផ្អក ែ ល ​ ភ ​ើ ស ័ តា ្តុ ង​ ដើម្បី​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​​អប្បបរមា​ សម្រាប់​​កម្មករ​​កាត់​ដេរ​ ​គួរ​បង្កើត​ ស្ថាប័ន​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ឯក​រាជ្យ​មួយ​​ ​និង​ ដោះ​ស្រាយ​​ក្តី​បារម្ភ​អំពី​បញ្ហា​​ជម្លោះ​ដី​ ធ្លី​ដែល​នៅ​បន្ត​កើតមា ​ ន​។ ​នៅ​ក្នុង​បទ​សម្ភាស​ជា​មួយ​ភ្នំ​ពេញ​ ប៉ុស្តិ៍ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ លោក ស៊ូប៊ែរឌី បាន​ថង ្លែ ថា ​​​ លោក​នាយក​រដ្ឋម ​ ន្រ្តី ហ៊ន ុ សែន ​​បាន​បង្ហើប​អំពី​គំនិត​​​​ឲ្យមាន​​រូប​ លោក​​​ជា​អ្នក​សម្របសម្រួល ​​ក្នុង​ការ​ ជជែក​​រវាង​គណបក្ស​នយោបាយ​ទាំង​ ពីរ​​ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​ភាព​ជាប់​គាំង​ នយោបាយ​។ លោ ​ ក​​ថ្លង ែ ថា ​ ៖​ «​បស ្រ ន ិ ​ បើ​ភាគី​ទាំង​ពីរ​ធ្វើ​សំណើ​មក​ខ្ញុំ​ឬ​ទៅ​ អង្គការ​សហប្រជា​ជាតិ​​ សុំ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ជា​ អ្នក​សម្រប​សម្រួល​ នោះខ្ញុំ​នឹង​ពិចារ-​ ណា​សណ ំ ន ​ើ េះ»​ ។ មា ​ ន​រចនា​សម្ពន ័ ជា ​្ធ ​ ច្រន ើ នៅ​​ ​​ ក្នង ុ ប្រ ​​ ពន ័ អ ​្ធ ង្គការ​សហ​បជា ្រ -​ ជាតិ​​ដល ែ ទា ​ ង ំ អ ​ ស់គ ​ ត ​្នា វ្រូ ព ​ ចា ិ រណា​​ឲយ្ ​ បាន​ខ្លាំង​ក្លា​​»។ លោក ជាម យៀប បាន​​ថ្លង ែ ថា ​ លោក​ ស្វាគមន៍​ការ​​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​​របស់​លោក ស៊ូ​

ប៊រែ ឌី​ក ​ង ្នុ កា ​ រ​ធជា ​្វើ អ ​ក ្ន ស ​ ម្របស ​ ម្រល ួ ​ នេះ​​។ តែ​ថា ​វា​នៅ​មិន​ទាន់មានសំណើ​ ផ្លូវ​ការ​​​ពី​គណបក្ស​ប្រជា​ជន​ទេ​។ ​លោក​បន្ត​ថា​៖ «​​ជា​លក្ខណៈ​បុគ្គល ខ្ញុំ​ស្វាគមន៍​​​​​​លោក​ ស៊ូប៊ែរឌី ​ដើរ​តួ​ជា​ អ្នកសមប ្រ សមល ្រួ រវាង​​ ​​ គណបកស្ ទាំង​ ពីរ​​ហើយ​គំនិតន ​ េះ​​បានផ្តួចផ ​ ្តើមឡ ​ ើង​ ដោយ​​សម្តេច​ ហ៊ុន សែន។ ​នេះ​​គឺ​​ជា​ ជោគ​ជ័យ​មួយ​​»។ ​បធា ្រ ន​គណបកស្ ​សង្គះ្រោ ​ជាតិ​លោក សម រង្ស៊ី ​មិន​អាច​ទាក់​ទង​សុំ​អត្ថា​ធិប្បាយ​បាន​​ទេ​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​​​ប៉ុន្តែ​ បន្ទាប់​ពី​ជំនួប​​ជា​មួយ​លោក ស៊ូប៊ែរឌី​ កាល​ពល ី ច ្ងា ថ្ង ​​ ព ​ៃ ធ ុ ​លោ ​ ក​​សរសេរសារ​​ នៅ​​​លើ​ហ្វេស​ប៊ុក​​​លោក​ថា​៖ «​​គណ-​ បក្ស​​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ស្វាគមន៍​​​ការ​សម្រប​ សម្រួល​ណាពី​អង្គការ​សហ​ប្រ​ជា​​ជា​តិ​​ ដើម្បី​បំបែក​ភាព​ជាប់​គាំង​នយោ​បាយ​​ បច្ចុប្បន្ន​ ​ប៉ុន្តែ​ យើង​នឹង​​ចូល​រួម​​ប្រ​ជុំ​ សភា ​​លុះ​ត្រា​តែ​មាន​ការ​ធានា​​ថា ​នឹង​ មាន​កំណែ​ទម្រង់​ខ្លាំង​ក្លា​​លើ​ការ​ បោះឆ្នោត.​.. មុ ​​ នព ​ ល េ ធ ​ កា ​្វើ រ​បោះឆ្នោត​ ជា​​ថ្មី​​នា​ពេល​ខាង​មុខ​ឆាប់ៗ ​ ​​»។ លោ ​ ក ស៊ប ូ រ៊ែ ឌី បាន​​បន្តថា​ ​​ ការ​ដោះ​ ស្រាយ​នយោបាយ​បន្ទាប់​ពី​​ការ​ចរចា​ ប្រកប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​​គជា ឺ​ ​វិធត ី​ ែ​មួយ​ គត់​​​ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​វិបត្តិ​នៅកម្ពុ​ជា​៕​​ PS /រាយការណ៍​បន្ថម ែ ​ៈ វង្ស សុខង េ ​


B½t’manCati

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០១៤ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

NATIONAL

EDC ប្រកាស​ផក ្អា ​ការ​ផត ្គ ​ផ ់ ង ្គ ​អ ់ គ្គស ិ នី​តប ំ ន់​មយ ួ ​ចន ំ ន ួ ផាក់ ស៊ាងលី ភ្នព ំ ញ េ ៈអគ្គស ​ិ នីក ​ ម្ពជា ុ បា ​ ន​​ ប្រ​កាស​ផក ្អា កា ​ រ​ផត ្គ ផ ​់ ង ្គ អ ​់ គ្គស ិ ន ​ ​ី រយៈ​ពល េ ​បន ួ ​ថ​ៃ្ង នៅ​កង ុ្ន ​តប ំ ​ន់​ មួយ​ចំនួន ​ក្នុង​រាជ​ធា​នភ ី​ ្នំពេញ​ និង​​ខេត្តចំនួន​ពីរ​​ផ្សេង​ទៀត​ ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ និង​ជួស​ជុល​ បណ្តាញ​ចែកចា ​ យ​ថ្មី។ អគ្គិ​សនី​កម្ពុជា ​(EDC)​ បាន​ចេញ​សេច​ក្តីជូន​ដំណឹង​ មួយ​​​ចុះ​​ថ្ងទ ៃ​ ី​១៣​មករា​​ហើយ​ ដែល​ភ្នំ​ពេញ ​ប៉ុស្តិ៍​ទទួល​បាន​ កាល​ពី​ម្សិល​មិញ ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ ថា អគ្គិ​សនី​កម្ពុជា ​បាន​ផ្អាក​ ការ​ផត ្គ ផ ​់ ង ្គ ភ ​់ ង ្លើ អ ​ គ្គស ិ ន ​ ​ី ចាប់ព ​ ​ី ៣​ ម៉ោង​ទៅ​៩​ ម៉ោង​នៅ​តាម​ តំបន់​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​រាជ​ធានីភ ​ព ​្នំ េញ ខ ​ េតក ​្ត ណ្តាល ន ​ង ិ ​ កំពង់​ស្ពឺ​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហ​ស្បតិ៍ ទី​១៦ ​ដល់ថ្ងៃ​អា​ទិត្យ​ ទី​១៩ ខែ​​មករា​ឆ្នាំ២០១៤។ សេច​ក្តី​ជូន​ដំ​ណឹង​​របស់​ អគ្គិសនី​កម្ពុជា បាន​បញ្ជាក់​

ក្រុម​ជំនាញ​កំពុងត ​ ភ្លើងនៅ ​ ​តាម​ផ្លូវជា ​ តិ​លេខ ៦ អា កាល​ពី​ពេល​កន្លងម ​ ក​​​។ រូបថត ហុង មិនា

ថា៖«ដើម្បី​អ​នុវត្ត​ការ​ងារ​ជួស-​ ជុល ​ថែ​ទាំ​ និងផ ​ ្លាស់​ប្តូរប ​ រិក្ខារ​ ប្រ​ព័នប ​្ធ ណ្តាញច ​ ក ែ ចា ​ យអ ​ គ្គ-ិ ​ សនីក ​ ម្ពជា ុ ​នឹងផ ​ ក ្អា កា ​ រ​ផត ្គ ផ ​់ ង ្គ ​់ អគ្គិស​នី​ ទៅ​តាម​ពេល​វេលា​ និង​តំ​បន់​ភ្លើង​មួយ​ចំនួន»។ ក្នុង​នោះ​រួម​មាន​ នៅ​ថ្ងៃ​ព្រ​ហ-​

ស្បតិ៍​នៅតំបន់​ភ្លើងល ​ េខ ​ប.ត​ ១៣៥​ តាម​ផ្លូវ​លេខ ​៣៥១​ ក្នង ុ ស ​ ង្កាតប ​់ ង ឹ ក ​ ក់ ១ ន ​ង ិ ត ​ប ំ ន់​ លេខ​ P៣៣១​ ក្នុង​ភូមិ​ទួល​ គោក ខណ្ឌ​ឫស្សីកែវ​ ចាប់​ពី​ ម៉ោង៩ ​ ព្រក ឹ រ​ហូតដល់ម ​ ង ៉ោ ​២​ រសៀល​និង​នៅ​តាម​បណ្តោយ​

ជប៉ន ុ ​ផល ្ត ថ ់ វិកា​​សមប ្រា ​ស ់ ង់​ប​​ព័ ្រ ​​​​ន្ធ​ ផ្គត់​ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត​នៅ​ខេតក ្ត​ ែប​ សែន​ដា​វិត ភ្នំ​ពេញ​ៈ រដ្ឋា​ភិបាល​ជប៉ុន​ បាន​ផ្តល់​ថវិកា​ដល់​អាជ្ញាធរ​ ខេត្ត​កែប​ជាង ១១ ម៉ឺនដ ​ ុល្លារ សម្រាប់គម្រោង​ប្រព័ន្ធផ្គត់​ផ្គង់​ ទឹក​ស្អាត​ ខណៈ​ដែល​ខេត្ត​ ទេសចរណ៍​មួយ​នេះ​ នៅ​តែ​ ប្រឈម​នង ឹ ក ​ ង្វះខា ​ ត​ទក ឹ ​ស្អាត​ ជា​ពិសេស​នា​រដូវ​ប្រាំង​។​ លោក​គូ​ម៉ា​ម៉ា​រ៉ូ យូជី​ឯក​អគ្គ​ រាជ​ទត ូ ជ ​ ប៉ន ុ ​ប្រចាកម្ព ​​ំ ជា ុ ​បាន​ ថ្លែង​​នៅ​ក្នុង​ពិធី​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​ ផ្តល​់ និងទ ​ ទួលជ ​ន ំ យ ួ នៅ​ស្ថាន​ ទូត​ជប៉ុន កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​ថា​ រដ្ឋា​ភិបាល​ជប៉ុន ​សម្រេចផ ​ ្តល់​​​ ប្រាក​ច ់ ន ំ ន ួ ១១២​៤២៣​ដុល​រ្លា ​​ សម្រាប់​គម្រោង​ដំឡើង​ប្រព័ន្ធ​ ផ្គត់​ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត​ក្នុង​ក្រុង​កែប​ និងស ​ ក ្រុ ដ ​ ណា ំ ក់ច ​ ង្អរើ ​ក្រោយ​ ពីមើ ​​ លឃ ​ ញ ើ ថា ​ ​ខត េ ទ ​្ត ស េ ច ​ រ​ណ​៍ ឆ្នេរ​សមុទ្រ​មួយ​នេះ​ ពុំ​មាន​ ប្រព័ន្ធទឹក​ស្អាត ​សម្រាប់​ប្រើ-​ ប្រាស់។​ លោក​​និយាយ​ថា​៖ «​យើង​សង្ឃឹម​ថា​ គម្រោង​នេះ​ នឹង​ផល ្ត ​ប ់ យោ ្រ ជន៍​ដល់​បជា-​ ្រ​ ជន​ជាង ៨៥០០ ​នាក់ ន ​ង ិ ភ ​ ្ញៀវ​ ទេសចរប្រមាណ ៧ ​ ៦ ម៉ន ឺ ​នាក់ ដែល​​ទៅ​​កម្សាន្ត​ក្រុង​កែប​ជា​

រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​»។​ លោក​កែន​ សត្ថា​ អភិបាល​ ខេត្ត​កែប​ បាន​​ថ្លែងនៅ​ ​​ ក្នុងព ​ ិធី​ នោះ​ថា​បន្ទាបព ់​ ី​ប្រព័ន្ធផ្គតផ ់​ ្គង់​ ទឹក​ស្អាត​ ​ត្រូវ​ខូច​ខាត​ក្នុងរ​បប​ ប៉ុល​ពត​ រយៈ​ពេល​៥​ឆ្នាំ​ចុង​ ក្រោយ​មក​នេះ ​រដ្ឋាភិបាល​ បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ក្រុម​ហ៊ុន​ Western Coast Development ធ្វើ​ការ​​វិនិយោគ​ទឹក​ ស្អាតក ​ ្នុងខ ​ េត្ត​កែប​ តែ​ត្រូវប ​ រា-​ ជ័យ​ដោយ​សារ​ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​ គោរ​ព​តាម​កិចស ្ច​ ន្យា។ ​ លោក​ កែន សត្ថា បាន​និយាយ​​ថា​៖ «​បច្ចុប្បន្ន ប្រជា​ពលរដ្ឋ​មូល-​ ដ្ឋាន​ ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ទឹក​​​ស្រះ​ ទឹកត ​ ្រ​ពាំង​និង​ទឹកអ ​ ណ្តូង​ខួង​ ដោយ​ខន ្លួ ឯ ​ ងហ ​ យ ើ ប ​ ភ ្រ ព​ទក ឹ ​ ទាំង​អស់​នោះ ​នឹង​​រីង​ស្ងួត​នា​ រដូវ​ប្រាំង ​បណ្តាល​ឲ្យ​ខ្វះ​ខាត​ ទឹក​ស្អាត​ដូចន ​ េះ​គម្រោងម ​យ ួ ​ នេះ​ជា​ការ​រួម​ចំណែក​យ៉ាង​ធំ​ សម្រាប់ខេត្ត»។​ លោក​​បាន​បន្ថែម​ថា ​ការ​ សាង​សង់​ប្រព័ន្ធផ្គត់​ផ្គង់​ទឹក​ ស្អាត​ ខ្នាតធ ​ ំ​ ត្រូវ​ការ​ចំណាយ​ ថវិកា​ច្រើន​សម្រាប់​សាង​សង់​ អាង​សក ្តុ ទ ​ក ឹ ​និង​ស្ថានយ ី ថ្ម​ី តែ​ ប្រជា​ពលរដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​កែប​

គឺរ​ស់នៅ ​ ឆ ​ យ ្ងា ៗ​ពគ ​ី ហ ​្នា ត េ ន ុ េះ​ ហើយ​ខេត្ត​ មាន​គម្រោង​​​ប្រើ-​ ប្រាស់​​តែ​ឧបករណ៍​ចម្រោះ​ ទឹក​ខ្នាត​តូច​ដែល​អាច​ផ្លាស់​ទី​ បាន​។​ លោក​យស់​មុន្នី ប ​ ធា ្រ ន​មន្ទរី ​ ឧស្សាហកម្ម​ រ៉ែ​ និង​ថាម​ពល​ ខេត្ត​កែប​ បាន​​​ថ្លែង​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ គម្រោង​សាង​សង់​ប្រព័ន្ធផ្គត់-​ ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត ​ដែល​ផ្តល់ថវិកា​ ដោយ​ជប៉ុន​នេះនឹង​ដំណើរ​ការ​ ចំនួន​៣ ​ទី​តាំង​គឺ​ទី ១ ​ទី​តាំង​ ស្រះ​ទឹក ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​កែប​ និង​ភូមិ​ថ្មី​ដែល​មាន​ផ្ទះ​ប្រ​ជា​ ពល-​រដ្ឋ​ និង​មាន​សណ្ឋា​គារ​ ផ្ទះ​សំណាក់​ជា​ច្រើន ​ក្នុងត ​ ំបន់​ ទេសចរណ៍។ ទ ​ ី២ ​ ​ទីតា ​ ង ំ ស ​ ្រះ​ ទឹក​ ភ្នំ​ព្រួស​ ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​ កំពង់ត ​ ្រឡាច​ និង​ភូមដ ិ​ ំណាក់​ ចង្អើរ​ និង​ទី​តាំង​ទី៣​ ស្ថិត​នៅ​ ទំនប់​ទឹក​វាល​វង់​ ​ក្នុង​ភូមិ​លាវ​ និង​ភូមិ​កោះ​សោម។​ លោក​​ និយាយ​ថា​៖«គម្រោង​នេះ​នឹង​ លើកស ​ យ ្ទួ ជ ​ វី ភា ​ ព​រស់នៅ ​ ប ​ ចា ្រ ​ំ ថ្ងៃ​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ ​ចាប់​ពី​​ អំឡុង​ពេល​ចុង​ឆ្នាំ​២០១៤​ ខណៈ​ដែល​ប្រភព​ទឹក​ស្អាត​ មិន​អាច​ខ្វះ​បាន ​សម្រាប់​ការ​ រស់​នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ»៕​

ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ ​៤ ចាប់ព ​ ី​ឃុំ​បែក​ ចាន ក្នុង​​ស្រុក​អង្គ​ស្នួល​ ខេត្ត​ កណ្តា​ល រហូត​ដល់​ភូមិ​ថ្នល់​ ទទឹងនៅ ​ ក ​ង ្នុ ខ ​ ត េ ក ​្ត ព ំ ង់ស ​ ​្ពឺ ចាប់​ ពី​ម៉ោង​៩ព្រឹក​ដល់​ម៉ោង​៤​ រសៀល​។ នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​នៅ​តំបន់​ភ្លើង​

ស្ថិត​នៅ​ភូមិ​គោករកា ​ច្រេស​ ត្រពាំង​ពោធិ៍ ​និង​ភូមិ​កប់​ស្រូវ ខណ្ឌ​ពោធិ៍​សែន​ជ័យ​ ចាប់​ពី​ ម៉ោង​៩​ព្រឹក​ដល់​១២​ថ្ងៃ​ត្រង់​ និង​នៅតំបន់​ភ្លើង​លេខ ​ប.ត​ ០២៤​នៃម​ហា​វិថី​ព្រះ​នរោត្តម​ ក្នុង​ខណ្ឌ​ដូន​ពេញ​ និង​តំបន់​ លេខ​ប.ត​២៨៩ ​នៃ​វិថី​ព្រះ​សី-​ ហនុខ ​ ណ្ឌ៧ ​ ​មករា​ចាប់ព ​ម ​ី ង ៉ោ ​ ៩ ​ព្រឹក​ដល់ម៉ោង១៤ ​​ ​រសៀល​ និង​នៅ​ភូមិ​រោង​ចក្រ ខណ្ឌ​ សែន​សុខ​ចាប់​ពី​ម៉ោង​ ៩ ​ព្រឹក​ ដល់​១៦ ​ល្ងាច។ ដោយ​ឡែក​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍​វិញ​ មាន​ការ​ផច ្តា ភ ​់ ង ្លើ នៅ ​ ត ​ប ំ ន់ភ ​ ង ្លើ ​ លេខ ​ប.ត​៧៥៣ ​P៥៦៩​ P៥៧០ ​P៦៣៦ ​P១១១៤​ តាម​ផ្លូវ​កែវ​ចិន្តា​ ក្នុង​សង្កាត់​ ជ្រោយច ​ ង្វារ​ ចាប់ព ​ម ​ី ង ៉ោ ៩ ​ ព្រក ឹ ដ​ល់​ម៉ោង១​២ ថ្ងៃ​ត្រង់ និង​នៅ​ តំបន់ខ ​ ្លះន ​ ភ ​ៃ ម ូ ត ​ិ ពា ្រ ង ំ ក ​ សា ្រ ង ំ ​ ភូមិ​កន្ទោក ​ខណ្ឌ​ពោធិ៍​សែន​ ជ័យ ​ចាប់​ពី​ម៉ោង​៩ ព្រឹក​ដល់​ ម៉ោង ៥​ល្ងាច។

តំបន់​ដែល​ផ្អាក​ការ​​ផ្គត់​ផ្គង់​ ច្រើន​ថ្ងៃ​ជាង​គេ ​គឺ​នៅ​​តំបន់​ តាម​​បណ្តោយ​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​១​ ដែលមា ​ ន​បន្ទបភ ​់ ង ្លើ ល ​ ខ េ ​ប.ត​ ៣០៦​នៅ​កង ុ្ន ភ ​ម ូ តា ​ិ ងូវ ​សង្កាត ​ ់​​ និរោធ ​ខណ្ឌ​មាន​ជ័យ​ នៅ​ ចន្លោះ​​ចាប់ព ​ម ​ី ង ៉ោ ៨​ព្រក ​ឹ ដ​ល់​ ១៥ ​ល្ងាច​ចាប់ព ​ថ ​ី ព ​្ងៃ ហ ្រ ស្បតិ៍​ ទី​១៦ ​ដល់​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​​ ទី១៩​ ខែម​ករា​ឆ្នាំ២០១៤។ មន្រ្តី​ផ្នែក​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​ ម្នាក់ បាន​ឲ្យ​​ដឹង​បន្ថែម​លើ​ សេច​កជ ្តី​ ូន​ដំណឹងនោ ​ ះ​ថា បរិ-​ ក្ខា​រ​ប្រ​ព័ន្ធ​បណ្តាញ​ចែក​ចាយ​ អគ្គិ​សនី​ខ្លះ ប្រើ​យូរ​ទៅ​វាខូច ឆ្លង​​ចរន្ត ឬ​អត់​គុណ​ភាព​ដែល​ បណ្តាល​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ចែក​ ចាយ​មិន​បាន​ល្អ ដែល​ចាំ​បាច់​ ត្រូវ​​ធ្វើ​ការ​​​ជួសជ ​ ុល ឬ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ថ្មវ​ី ញ ិ ។ លោក​បន្ថម ែ ថា ​ ស ​ ច េ ក្ត​ី ជូន​ដំណឹង​នេះ ​ក៏​មាន​ផ្សាយ​ តាម​វិទ្យុ​និងកា ​ ​សែត​ផ្សេងៗ​ពី​ ពីរ​ទៅ​បី​ថ្ងៃ​មុន​ពេល​ផ្អាក​ការ​ ផ្គត់​ផ្គង់​ផង​ដែរ៕


NATIONAL www.postkhmer.com

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០១៤

B½t’manCati

sarB½t’manesdækic©ÉkraCüEtmYyKt;rbs;km<úCa

ចាងហ្វាង និងអគ្គ ​​​ នាយក លោក​គ្រីស ដ័រ និពន្ធនាយក កៃ​​គឹមសុង , អាឡាំង ផាកហៅ                                                  ប្រធានគ្រប់គ្រងការីនិពន្ធ​ សំ រិទ្ធ, ឆាត វីលៀម អនុប្រធាន​គ្រប់គ្រង​ការីនិពន្ធ​ សូ វិសាល ប្រធាន​ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន ជាង សុខា អនុប្រធាន​ក្រុម​អ្នក​ព័ត៌មាន ឆាយ ច័ន្ទនីដា ការីនិពន្ធព័ត៌មានជាតិ

​ចបា្ ប់ត​ ម្រវូ ​ឲយ្ ​សប្ថា ន័ ណា​​ដាក់​បទ ្រ ស េ ​​ក្នងុ ​ភាព​អា​សន​? ្ន ប៊ុត រស្មីគង្គា

ម៉ៃ ទិត្យថារ៉ា ការីនិពន្ធរង​ព័ត៌មានជាតិ ខៀវ ភិរម្យ, វង្ស សុខេង ប្រធាន​ការី​និពន្ធព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ម៉ៃ គុណមករា ការីនិពន្ធ​រ​ងព័ត៌មាន​សេដ្ឋ​កិច្ច​ ស៊ន​សារ៉ាត, គុណ គួរចេតនា ការី​និព ​ ន្ធ​ព័ត៌មានអន្តរជាតិ និងកី ​​ ឡា អុឹម សុនាថ អនុប្រធាន​ការិយាល័យព័ត៌មានជិវិតកម្សាន្ត ប៉ាន់ ស៊ីម៉ាឡា ការីនិពន្ធ​ទស្សនាវដ្តី Lift ស ច័ន្ទដា​រ៉ា​, ហុង រស្មី ការី​និពន្ធប៉ ​​ ុស្តិ៍អចលនទ្រព្យ ហុឹន ពិសី ការីនិពន្ធ​ព័ត៌មានកីឡា​​​ ឌែន រ៉ាយលី, អុិន សុផេង, ឈ​ន ណន​ ការីនិពន្ធរងព័ត៌មានជិវិតកម្សាន្ត សេត គឹមសឿន អ្នកយកព័ត៌មាន មាស សុខជា, មុំ គន្ធា, ឃុត សុភចរិយា, ឃួន លក្ខិណា,​ប៊ុត​រស្មីគង្គា, ឈឹម ស្រីនាង, យឺន ពន្លក, សែន​ដាវីត, ផាក់ ស៊ាងលី,ធិក កល្យាណ, ស៊ូ វុទ,្ធី​ លៀង សារិទ,្ធ​ គឹម សារុំ,​ហ៊​គីមសាយ អ្នកបកប្រែ ញ៉ែម​រិទ្ធី, ភោគ សំភ័ក្ត្រា, តាំង គក់, ប៊ុន​ផល្លា,​​ប៉ាន់ រិទ្ធា, សុក បុប្ផា,​បិុច ស៊ីនួន ការីរូបថត ហេង ជីវ័ន, ផា​​លីណា, ស្រេង ម៉េងស្រ៊ុន, ហុង​មិនា, ម៉ៃ វីរៈ អ្នកកែសម្រួលអក្ខរាវិរុទ្ធ ព្រុំ​ភ័ក្រ្ត, ពែក រស់, រស់​ឌីណា, មុី សុមុនី អ្នកសម្របសម្រួលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សុភារិទ្ធ ប្លុនឌេៀល ប្រធានផ្នែកផលិតកម្ម និងបោះពុម្ព ញឹម សុក្រភីរៈ ផ្នែករចនាទំព័រ សួន​សាវា៉តឌី,ជំុ​សុគន�ី,ដាញ់ បូរា៉ត់ អាំ វ៉ាលីនដា ផ្នែករចនាក្រាហ្វិច េទព ធឿនធីតា, យូសុះ​ហាហ្វីសោះ នៃ ច័ន្ទបុរិន្ទ,​ឈួន​ម៉េង នាយកផ្នែកទីផ្សារក្នុង​ស្រុក ជា បរម អ្នកសម្របសម្រួលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ចាប ណារិទ្ធ, ទួន​ច័នរ្ទ​ស្មីុ, មៀច​លទ្ធា, ប្រាជ្ញ​មុន្នីរៈ, ពៅ លីនណា ​ ប្រធាន​ផ្នែកលក់កាសែត សុភា កាល់វីនហេង ហេង សុកាល, ​ថិញរិទ្ធី, ជ ​ ីម សុភក្តិ ប្រធានផ្នែកចែកចាយកាសែត មាស ធី ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និង​ធនធានមនុស្ស ចាប​សុធា ជំនួយការផ្នែករដ�បាល​និងធនធានមនុស្ស ពេជ្រ សុជាតិ,​ឡាយ សុបញ្ញា ប្រធានគណនេយ្យៈ ហ៊ាង តាំងម៉េង ហេរញ្ញិកៈ េស៊្រន វិច្ឆិកា ែផ្នកព័ត៌មានវិទ្យា និងរចនាគេហទំព័រ េសង ណាក់, អ៊ួង រតនា,េហាង​ប៉េងលី​, លាង​ផាន់ណារ៉ា ជំនួយការ ការិយាល័យនិពន្ធ ចេង វុទ្ធា ការិយាល័យខេត្តសៀមរាប ភីតថឺ អូហ្សាស

ប៉ុស្តិ៍ មេ៉ឌីយ៉ា ខូ អិល ធីឌី បន្ទបល ់​ េខ ៨៨៨ អាគារ F ជាន់ទី៨ មជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញ កែងមហា វិថីសុធារសនិង ម​ហាវិថីព្រះសីហនុ ក្រុងភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ៈ +៨៥៥(០)២៣ ២១៤ ៣១១ ដល់ (០)២៣​២១៤​-៣១៧ ទូរសារ ៈ ៨៥៥(០)២៣ ២១៤ ៣១៨ ការិយាល័យសៀមរាប ផ្ទះលេខ៦២៩ ផ្លូវលេខ៦ សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប ទូរស័ព្ទ ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

លោក​មធា េ ​វ​ី សុក សំអឿនប្រធា​នក្រ​ម ុ ​​​ អ្ន​​កច្បាប់​កា​រពា​រសិទ្ធិកម្ពុជា ជាប្រ​ធាន​​​ សម្របស​ម្រួ​ល​​ស​ម្ព័​ន្ធ​​អង្គ​ការ​ដើម្បី​​សុ​ចរិ​ត​​ភា​ព​នង ិ ​​គ​ណ​នយ េ យ្ ​ភា​ព​​ស​ង​ម ្គ ​និង ជា​ប្រធា​ន​​​សម្រ​បស​ម្រួល​​គណៈ​កម្ម​ការ​​ ប្រ​ពត ឹ្រ ក ​ិ្ត ម្មន ​ អ ៃ ង្គកា ​ រ​​សិទ ​ម ិ្ធ ន ​ស ​ុ ស្ ​បាន​ផល ​្ត ​់ កិ​ច្ច​សម្ភា​ស​ឲ្យ​កាសែត​​​ ភ្នំ​ពេញ ប៉ុ​ស្តិ៍​​ ​កា​ល​ពី​ថ្ងៃទី​១៦​ ខែ​មករា ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ ទិដភា​​ ​​្ឋ ព​ចបា ្ ប់របស់ ​​​ ប្រ ​​ ទស េ ក​មជា ​្ពុ ជុវ​ំ ញ ិ ​ ការ​ដាក់​ប្រទេស​​ក្នុងភាព​​អាសន្ន​ ​ដោយ​ ធៀប​នង ឹ ​​ស្ថានកា ​ រណ៍ប្រ ​​ ទស េ បច្ច ​​​ ប ​ុ ប្ ន្នផង​​​ ដែល​មា​នខ្លឹមសា ​ រ​ដូច​ខា​ង​ក្រោម​៖​ តាម​ចបា ្ ប់​រ​ដ​ធ ្ឋ ម្មន​ញ ុ ​ន ្ញ ព្រ ៃ​ ះរា​ជាណាច​ក​ក ្រ ម្ពជា ​ុ ​​និង​ចបា ្ ប់​​ផស្ ង េ ​ៗទៀត តើ​​ស្ថា-​ ប័​ន​ឬ​ឥស្សរជន​ណា​ ​ដល ែ ​​មាន​​សិទ​អ ិ្ធ -ំ ​ ណា​ចប ​ កា ​្រ ស ​ ដាក់ ​​ ប ​ ទ ្រ ស េ ក្ន ​​ ង ុ ស ​ ន ្ថា ភា ​ ព​​​ អាសន្ន​បាន​?​ច​ពោ ំ ះ​ស​ន ្ថា ​ភាព​ប​ទ ្រ ស េ ​ ក​មជា ុ្ព បច្ច​ប ុ ប្ ​នន ្ន ះេ ​ត​អា ើ ​ចប្រ​កា​ស​ដាក់​ ប្រ​ទសឲ្ េ​ យ​ស​​ត​ ិ្ថ នៅក្ន​ង ុ អន្ត​រ​កាល​​ ឬ​​ក្នង ុ ​​ គ្រា​​អា​ស​ន​បា ្ន ន​ទ? េ​ ​យោងតាម​មាត្រា ​២២ នៃ​រ​​ដ្ឋ​ធ​ម្មនុញ្ញ មា​នតែ​ព្រះ​មហា​ក្ស​ត្រមួយអង្គ​ទេ ​ដែល​ មាន​អំ​ណាច​​​ប្រកា​សដាក់​ប្រ​ទេស​ជាតិ​ ស្ថិ​តនៅក្នង ុ​ ភា​ព​អាសន្ន និង ​ ត្រូ​វប្រ​ទា​ន​ ដំណឹ​ង​ជា​សាធា​រ​ណៈ​ ប៉ុន្តែ ត្រូ​វតែ​​​មាន​ មតិឯ​កភា​ព​ពីនាយ​ក​​រ​ដ្ឋម​ន្រ្តី ប្រធា​ន រ​ដ្ឋស​ភា ​និ​ងប្រ​ធាន​ព្រឹ​ទ្ធ​សភា​។​ដូ​ចនេះ​ មានន័យ ​ ថា​ក​នង ្ល ម ​ ក​គម ​ឺ ន ិ មាន​ការ​ដាក់​ ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជាឲ្យ​ស្ថិ​តនៅ​ក្នុ​ងភា​ព​អា-​ សន្ន​​​នោះ​ទេ ដោយ​សារ​មិនមាន​ការ​ប្រ​-​ កាស​ណា​មួយ​រប​ស់ព្រះ​មហា​ក្ស​ត្រ។ បើ​តា​មព័​ត៌​មាន​ក​ន្លងម​ក ​ថ្វី​ដ្បិ​តតែ​ ចំនួ​ន​អ្នក​ធ្វើ​បាតុ​ក​ម្មកា​ន់តែ​កើ​នច្រើ​ន​ ទាំងចំនន ួ​ ​និងទាំ​ង​ក្រុម​ ​តែជាទ ​ ូ​ទៅ ​ជា​ បាតុកម្មដ ​ លធ្វ ែ​ ដោ ើ យ ​ អ​ហង ិ សា ្ ។ ​ ​ទោះបី​ ជាមា​នការ​ប្រើហិ​ង្សាខ្លះ​ក៏ពិ​តមែ​ន តែ​ យើង​អាច​ឃើញ​​ថា ​អាច​ស្ថិតនៅ​ក្នុង​ ស្ថានភា​ពមួយ​ដែ​លអា​ចមា​នវិ​ធី​ដោះ​ ស្រាយ​បាន​។ ដូច​នេះ យើង​អា​ចវាយ​

លោកមេធាវី សុក សំអឿន ប្រធានក្រុម អ្នកច ​ ្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា។ ​

តម្លៃ​បា​នថា​មិន​ទាន់​ចាត់​ទុ​កថា​ កម្ពុ​ជា​ ស្ថិត​នៅ​ក្នុ​ងស្ថា​នភាពដែ​ល​​ត្រូវប្រកា​ស​ ភា​ព​អាសន្ននោ ​ ះ​ទេ។​ ប្រសន ិ ​​បើ​ប​​​ទ ្រ ស េ ​ក​ម​ជា ុ្ព ​តវូ្រ បាន​ប-្រ ​ កាសដាក់ឲយ្ ស្ថត ិ ក្នង ុ ភាព​ ​​​ អាស​ននោ ​្ន ះ​ត ​ ​ើ ប្រទសជា​ េ​ តត ិ ​វូ្រ ស្ថ​ត ិ ​នៅក្រោ​ម​កា​រ​គប ្រ ់​ គ្រ​ងរ​បស់​​​ស្ថាប​ន ័ ​​ណា​? តើ​​ស្ថា​បន ័ ​ណា គ្របគ ់ ង ្រ ល ​ វើ ស ​ិ យ ​័ យោ​ធា ន ​ គ​របា​លជាតិ​ ឬសន្តស ​ិ ខ ុ ជា ​ តិ​​នង ិ ហិរ​​ញវ្ញ ​ត? ​ុ្ថ កម្ពជា ុ មិន ​ ទា​ន់មា​ន​ចបា ្ ប់ដ ​ ល ែ ក ​ណ ំ ត ​ ​់ ថា ត ​ ត ​ើ វ្រូ ចា ​ ត់ច ​ ង ែ ក ​ច ិ កា ​្ច រ​រដ ​ បា​ ្ឋ លយ៉ាង ​​ ណា​ឬត្រវ​ូ ​​មា​នល ​ ក្ខណ ​ ពិសស​​ េ​ ក្នង ​ុ ពេ​ល​​ ដែ​លប្រទេស​ត្រូ​វបា​នប្រកា​ស​ដាក់​ក្នុ​ង​ ភា​ព​អាស​ន្ន​នោះ​​​នៅ​ឡើយ។ ​​ ​ដូច​នេះ​ វា​ អា​ចមា​ន​ក​រណីពីរ ១-អា​ចត្រូវអ​នុម័ត​ ច្បា​ប់អា​ជ្ញាស ​ ឹ​ក​មួយ ដែ​លអា​ចយ​ក​មក​ ប្រើតែ​ក្នុ​ងក​រ​ណី​ដែលប្រ​ទេ​ស​ត្រូវ​បា​ន ប្រ​កា​ស​ភា​ពអា​ស​ន្ន​ ឬ...​២​- ​នៅ​ពេល​ ដែ​ល​សម្រេ​ច​ប្រ​កាស​ដាក់​ប្រទេ​ស​ស្ថិត​​ ក្នុង​ភាព ​ ​អាស​ន្ន​ហើយ​​នោះ​រដ្ឋ​ស​ភាត្រវូ​​ អនុ​ម័​តច្បា​ប់អា​ជ្ញា​សឹ​ក ដែ​ល​ត្រូ​វឲ្យ​ប្រើ​ ក្នង ុ ក ​ រ​ណីដ ​ ល ែ ប ​ ទេ ្រ​ សត្រ ​​ វ​ូ បាន​បកា ្រ ស ​ ​ ក្នុ​ងភា​ព​អាស​ន្នហើ​យ។​ នៅ​កង ុ្ន ​ពល េ ​មាន​ការ​បះ៉ ​ទង្គច ិ ​ដោយ​ ហិងសា ្ រវាង​ ​​ បាតុករ​ជាកម្មករ និងស ​ មត្ថក ​ច ិ ​​្ច ប្រដាប់​អាវុធ​រដ្ឋាភបា ិ ល នៅ​ផវូ្ល វ ​ង េ៉ ស ​ ង ្រេ ​ ក្នង ុ ​រាជ​ធានី​ភព ំ្ន ញ េ ​​ កាល​ព​​ីថ្ងៃ​​​ទី​៣ ខែ​

មករា មួយ​រយៈ​ខ​​​ី្លអាជ្ញាធធរ​បាន​ដាក់​ទី​​​ នោះ​​ជា​តប ំ ន់ប ​ ​កា ្រ ស​អាសន្ន​​ បើ​ផក ែ្អ ​លើ​ ផ្លវូ ច្ ​​ បាប់ត ​ ​ត ើ ម ឹ្រ ​តវូ្រ ​ដរែ ​ទ? េ បញ្ហា​នេះ​មិន​អាច​ថា​អាជ្ញាធរអនុ​វត្ត​ ខុស ឬ​​ក៏ត ​ វ្រូ ​បានទេ! ដោ ​ យសារ​ថាស ​ ក ្រុ ​ យើងមិ ​​​ ន​ទាន់​​មាន​ច្បាប់​។ ​ប៉ុន្តែ​ បើ​តាម​ ស្មារតី​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​​ វា​អាច​ជា​កា​រ​បំពាន​ សិទ្ធិ​​ប្រ​ជាពលរដ្ឋ​​​​មួយ​​ដែរ​ហើយ​។​ តា​ម​ចបា ្ ប់​ធម្ម​នញ ុ ​ន ្ញ ង ិ ចបា ្ ប់​ក​ម​ជា ុ្ព ​​ពាក់​ ព័ន​្ធ ​ស​មា​ជ​ក ិ ​សភា​ដលត្រ ែ​ ​វូ ​បង្ក​ត ើ ឡើ​ង​ ពីការ​បោះ​ឆ​ត ្នោ ដែល​ភាព​មន ិ ​ប​ក ្រ ត ្រ ​ី ឬ​ មាន​ការ​លច ួ ​បន្ល​ស ំ ​នក ឹ្ល ​ឆត ្នោ ​ត​អា ើ ចជា​ សមាជិកសភាស្រ ​​​ ​ប​ចបា ្ ​បទ ់ ? េ​ កា​របោះ​ឆត​ ្នោ​ ណាក៏អាច ​ មា​ន​ភាព​មន ​ិ ​ ប្រកតី ្រ​ ​ និងអា​ច​មាន​កា​រលួ​ច​ប​ន្លំស​ន្លឹ​ក​ ឆ្នោត​​ចៀស​មិ​ន​ផុ​តនោះ​ទេ​។​ប៉ុន្តែ​អា​​ច​ ជាភា​ព​មិន​ប្រ​ក្រ​តីដែ​លអា​ច​ទទួល​យ​ក​ បា​ន ន ​ង ឹ អា ​ ច​ជាភា ​ ព​​​មិនប ​ ក្រ ្រ​ តដ ី ល ែ ចា ​ ​ំ បាច់​តវ្រូ​តែ​ធ្វើ​​ការ​បោះ​ឆ្នោ​ត​​សា​​​ជា​​ថ្មី​។​ ក្នង ​ុ ក​រណ ​ ី ស្ថានភាព​មន ​ិ ប្រ​​ក្រ​តីធ ​ន ​្ង ធ ​់ រ្ង ​ ដែលត្រូវមា​នការបោះ​ឆ្នោតសា​ជា​ថ្មី បែរជានៅ​តែ​មាន​​ការ​បង្ខំប​ង្កើ​តរ​ដ្ឋា​ភិបា​ល​ឬ​រដ្ឋ​ស​ភានោះ​ ​ពេ​លនោះ​ស​ភា​ នោះ​ រដ្ឋា​ភិ​បាលនោះ​​នឹងមិនមាន​ភាព​ ស្រប​​ច្បាប់​​ទេ ​ដែលអា​ចបាត់​ប​ង់ការ​ ទទួល​ស្គាល់​ពីអ​ន្ត​រជា​តិ​ ឬ ​ដែល​​នឹ​ងនាំ​ ឲយ្ ​​មាន​​ផ្ទះុ កា​រ​មន ិ ​ពញ​ េ​ ចត ិ ​ព ្ត ស ី ​ណា ំ ​ក់ បជា ្រ ព​លរ​ដ្ឋ ដល ែ ឈា​នទៅ​រក​អស ​ រិ្ថ ភា ​ ព ​ ន​យោ​បាយ​។ ចំណ ​ ក ែ រា ​ជ ​ ​ដ្ឋាភបា ​ិ ល ​ ដែ​លប​ងត ​ើ្ក ឡ ​ ង ើ ​ ដោយ​ឯក​ប​កស្ តើ​សប ្រ ​ចបា ្ ប់ដរទេ​ ែ​ ? ​រ​ដ្ឋធ​ម្ម​នុ​ញ្ញបា​នកំ​ណ​ត់ថា ក​ម្ពុជា​ត្រូវ​ តែ​​ប្រ​កាន់​នវូ រ​ប​ប​នយោ​បា​យ ល​ទប ិ្ធ ជា-​ ្រ​ ធិ​បត ​ េ​យ្យ​ ​សេ​រី​ ព​ហុ​បក្ស​ ដូច​នេះ ​ការ​ បង្កើ​ត​រដ្ឋា​ភិ​បា​លត្រូ​វតែ​ធ្វើ​ដោ​យស​ភា​ ដែល​មាន​យ៉ា​ងតិ​ច​​ប​ក្សពីរ។ ច្បាប់​គួរ​តែ​ ត្រួតពិនិ​ត្យ​ឡើ​ង​វិ​ញនិ​ងត្រូ​វឲ្យ​ស្របទៅ​ តាម​ស្មារ​តីរ​ដ្ឋធ​ម្ម​នុញ្ញ​។ ​ប៉ុ​ន្តែ ​ប​ញ្ហា​ត្រង់​ ថា​៖​ ​តស ើ​ ​ភាដែ​លមា​នតែតំ​ណាង​រាស្រ្ត​ តម ែ យ ​ួ គ​ណប ​ កស្ ច ​ល ​ូ ស ​ ប្ ថ​ជា​សមា​ជិក ​ ​​ សភាដែល​មាន​សព ​ុ ល ​ ភា ​ ព ​ដ ​ រឬទេ ែ​ ? តើ​

ការ​បជុ ្រ​ រំ ប ​ ស់ស ​ ភា​ដល ែ ​មា​នតែតណា ំ ង ​​ រា​ស្រ្តម​ក​តែពី​ប​ក្សតែ​មួ​យ ជា​ការ​​​ប្រជុំ​ សប ្រ ​​ចបា ្ ប់​ដរ​ ែ​ឬយ៉ា​ង​ណា?​ ​ជាទ​សស្ ​​នៈ​ តា​មផ្លូវច ​ ្បាប់​ត្រូ​វតែ​មានគ​ណ​បក្ស​យ៉ាង​ ហោ​​​ច​ពី​​រ​​ចូលរួម​។ ដើ​ម្បី​បញ្ចៀស​នូ​វវិ​ប​តិ​្តនយោ​បា​យ ប​ចប ុ្ច ប្ ន ​ន ្ន ះេ ត ​ លោ ើ ក ​គ ​ត ិ ថា ​ ម ​​ ដ េ ក ​ឹ នា ​ ខ ំ រ​ ែ​្ម គួ​រធ្វ​​យ ើ ​៉ាងម៉េ​ច​ដរែ ​ បើ​ឈរ​ល​ើគោល​ ជំហរ​​ចបា ្ ប់​អហិងសា ្ ​និងអចលាចល​? ត្រូ​វ​ពិនិ​ត្យ និង​អា​ចធ្វើ​វិសោ​ធ​ន​កម្ម​ ទាំងរ​ដ្ឋធ ​ម ​ន ​្ម ញ ​ុ ន ​្ញ ង ិ ច្បាប ​ស ​់ ព ្តី កា ​ី រ​ប ​ ព ្រ ត ​្រឹ ​្ត ទៅ​រប​ស់​រដ្ឋ​ស​ភា ដោយពិនិ​ត្យនូ​វ​គោ​ល​ ការ​ណម ៍ យ ​ួ ច ​ួ ដ ​ច ​ូ ត​ទៅ ៖​ តើគន់ ្រា​ តែ​ ​ន ំ ន មា​ន​ពទ ​្រឹ ស​​មា​​ ​​្ធ ជក​​​ ​​​ិ ម្នាក់ ​​ អាន ​ ប​ញប ​្ជី ក្ខ េ​ ជន ​​ ជា​បឆ ់ ត​ ្នោ​ តណា ំ ង ​ រា ​ស ​ ឲ ​្រ្ត យ្ ត ​​​ គ ែ ប់ ្រ​ ១២​ ​​ ០ យ៉ា​ង​តិច...​​ដោ​​យ​​មិនបាច់មានតំណា ​ ង​​ រា​ស្រ្ត​ដែ​លចូ​ល​ស្បថ​​​ ហើ​យ​​នៅចំ​ពោះ​ ព្រះ​ភក្ត្រព្រះ​មហា​ក្ស​ត្រ​ ចាត់​ទុក​ថា​ ​រដ្ឋ​ ស​ភា​មា​នសុ​ព​ល​ភា​ព​ហើ​យឬ​ លុះ​ត្រា​ តែ​មា​នតំណាង ​ រា ​ស ​ ១ ​្ត្រ ២០យ៉ាង ​ តិច ​ច ​ល ូ ​​ ស្បថ​ជាមុ​ន​សិ​ន ទើ​ប​ចា​ត់ថា​ ​រដ្ឋ​ស​ភា​ មា​នសុព ​ល ​ ភា​ព? ​ ​កូរ​ម ៉ុ ន ​ កា ​ៃ រ​ប ​ ជ ្រ រ​ុំ បស់​ ស​ភា​មិ​នត្រូ​វមាន​ត្រឹ​មតែ​លើ​សពី​ពាក់ ក​ណ្តាល​​ម្នាក់​នោះ​ទេ​ គួរ​តែមា​ន​៣ភា​​​គ​ ៤​ សម្រាប់​ការ​សម្រេច​ដែល​ត្រូ​វកា​រ​សំ-​ ឡេ​ង២​ភាគ​៣និង​២ភាគ​៣ស​ម្រា​ប់កា ​ ​រ​ សម្រេច​​ដែ​លត្រូវការ​សំឡេង​ភា​គ​ច្រើ​ន​ ដា​ចខា ​់ ត ​ ។​កំណត ​ប ​់ ប​​ ែ​ នេះដើម ​ ប្ ត ី ម ​ វ្រូ ឲ ​ យ្ ​ យ៉ាង​តិ​ចមា​ន​គ​ណ​បក្ស​ពី​រចូ​លពិ​ភាក្សា​ ឬ​ប្រ​សិន​បើ​ទុក ​ដូច​ច​ង់រ​ក្សារដ្ឋធម្មន ​ ុញ្ញ​ ធ្វើវិ​សោ​ធន​កម្ម​ហើយ ​ត្រូវតែ​កំណត់​ថា​ សមាស​ភាព​ចូល​ប្រ​ជុំ​រ​ប​​ស់​រដ្ឋស​ភា​ត្រូ​វ​ ម​ក​ពី​គ​ណប​ក្ស​យ៉ាង​តិច​ពីរ​។ អ្នក​ចបា ្ ប់​ម្នា​កគា ់ ត់​នយា ិ យ​ថា ​កាល​ ណា​​ច្បាប់​អ​ស់​តម្លៃ​ ច្បាប់​នឹង​ក្លា​យជា​ ឧបក​រ​ណរ៍ ​ប​សអ ់ ​ក ្ន ​ន​យោបា​យ​ ​ប​​យ ើ ​ង ៉ា ​​​ នេះ​​ក្នង ុ អំឡង ុ ព ​ ល េ នោះ តើប្រ ​​ ទ ​ ស​ េ​ ជាត ​ ​ិ នឹង​មា​ន​សភាព​​យ៉ាងណាដ ​​ រែ ?​ តែ​កាល​ណា​ច្បា​​ប់​វា​ងា​​យ​នឹង​​​​កែពេ​ក​​ ឬ ក៏គ ​ មិ េ​ នអ ​ នុវ​ត ​ ​្ត នោះ​ហយ ើ ជា​អណា ​ំ ច ​​ ផ្តាច់​កា​រ​៕


ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០១៤

អាមរេ កិ ​អនុ​មត័ ច​ បា្ ប់​ ឲ​យ្ ​ធន​ា​គ​​ា​រ​ព​ភិ ​ព​ល​ោ ​ក​ តាំងពី ​​ ​នោះ​ម​ក​ឈ្មោះ​​ល​ី ធៀ​ង​​​ រ​ាយការណ៍​ពគី មង្រោ មាំ​ ពុំ​បាន​ប​ង់ថ្លៃ​ឈ្នួ​លរ​ថ​យន្ត​ ឲ្យគា ​ ត ​ទ ់ ។​ េ​ ម ​ន ិ តែប ​ណ ៉ុ ្ណោះ​​នៅ​​ ​ផស ្លា ល ់ នៅ ំ ​កម្ព​ជា ុ បាន​​​ធ្វើ​​​ឲ្យបា​​ត់​រថយន្ត​ទាំ​ង៦​

តុលាការ​កាត់ទោស​ថៅកែ​ដ​ម ី ក្នា ​ព់ បី ទរំលោភ​លទើ នំ កុ ​ចតិ ​្ត ប៊ុត រស្មីគង្គា ​ ្នំពេញៈ ថៅកែ​រណ្តៅ​ដជា ភ ី​ ប់​ ចោទម្នាក់ តវូ ្រ សាលា​ដប ំ ​​ងរា​ ូ ជ-​ ធានីភ ​ព ្នំ ញ េ ប ​ ក ើ ស ​ វនាការ​​កាត់​ ទោស​​កា​លពីថ ​ ទី ្ងៃ​ ១ ​ ៦​​ ​​​ ខែម​ ​​​ ករា​ ក្រោមការ​ចោទ​ប្រ​កាន់​​​ពីប​ទ​ រំលោ​ភ​​​​សេ​​ក្តី​ទុក​ចិត្ត ពាក់​ព័​ន្ធ​ នឹ​ងក​រ​ណី​​ជួល​​រ​ថ​យ​ន្ត​​បែ​ន​​ដឹ​ក​​​ ដី​​​ចំ​នួ​ន​​៦​គ្រឿ​ង ​​ពីដើម​ចោទ​ ​​​យ​កទៅ​​ជួ​ល​​បន្ត​ ហើយ​​ធ្វើ​ឲ្យ​ បាត់​​​​អស់ ​និ​​​ង​​មិន​​​ស​ង​ប្រា​​​ក់​ថ្លៃ​ ជួល កាល​ពីឆ្នាំ​២​០០​៨​ នៅ​ រាជ​​​ធានីភ្ន ​​ ំពេញ​។​ លោក គឹម រ័ត្នណារិន ចៅ​ ក្រមជំនជ ំុ ម្រះសា​ ​​ លាដ ​ប ំ ង ​ូ រា ​ ជ-​ ធា​នីបានថ្លែង​​ឲ្យដ ​ ឹង​ថា ​ថៅកែ​​​ រ​ណដី ​​្តៅ ជា ​ ប់ចោ ​ ទ ​ម ​ ក ្នា ន ​់ េះ​មា​ន​ ឈ្មោះ ​លី ធៀ​ង​មាំ​ ភេទប្រុស អាយុ​៤​៤ឆ្នាំ​​ត្រូវ​​តុ​លាកា ​ ​រជ ​ ំនុំ​ ជ​ម្រះទោស​ពី ​​ បទ ​ «​ រំលោភ​ល​ើ ទំនក ​ុ ច ​ត ​ិ »្ត ពា ​ ក់ព ​ ន្ធ ​​័ នង ​ឹ ការ​ ​​ ជល ួ ​​ រថយ​នប ​្ត ន ​ែ ដឹ ​​ កដី ​​ ចំ ​​ នន ួ ៦គ្រឿង ពីភា​គី​ដើ​មប ​ ណ្តង ឹ​ ​​​ឈ្មោះ គុជទ្រី ​នៅរា ​ ជធានីភ្នំ​ពេ​ញ ​កាល​ពី​ ឆ្នាំ២០​០៨​។ លោក​ចៅក្រ​ម​ប​ន្តថា ជ​ន​ ជាប់​ចោទ​ លី ធៀ​ងមាំ ត្រូវ​​

ថៅកែ​ដី​ជាប់​ចោទពីបទ​ជួលរថយន្តគ ​ េ​ឲ្យ​បាត់​​ហើយ​មិនព្រមសង​​​ ​​ ។ រូបថត សហ​ការី​

តុលា​កា​រ​ចោ​ទ​ប្រកា​ន់​ពី​បទ «​រលោ ំ ភ​​​លើ​ទន ំ ​ក ុ ​ច​ត ិ »្ត ​ ​នង ិ ​​​ត​វូ្រ ​ ឃុខ ​ំ ន​​ ​​្លួ នៅ​ពន្ធនា ​ គា ​ រ​​​កាលពីថ ​ ្ងៃ​ ទី​១៤​ ខែម​ករា ​ឆ្នាំ២​០១​៣​ តាម​ពាក្យប​​ណ្តឹង​រ​បស់​​​​ឈ្មោះ​​ គុ​ជ ទ ​ ្រី​​។​ លោកចៅក្រម រ័ត្ន​ណារិន​ ឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា​ ក្រៅ​ពី​ក​រ​ណី​ ខាង​​​​លើ​នេះ លី​ ​ធៀង​មាំ ​ក៏​

ធ្លាបត ់ វូ្រ ​​បាន​​សា​លាដំ​ប​ង ូ ​រា​ជ-​ ធា​នី​ភ្នំ​ពេ​ញ​​​កាត់​ទោ​ស​ដាក់ ព​ន្ធនាគា​ររ​យៈពេល​៣ឆ្នាំ​ ពី​ បទ​​«ចេ​ញ​សក ែ ​​​គ្មា​ន​​​សាច់បក់ ្រា​ មាន​តម្លៃ​ប្រហែ​ល​១​០មុឺន​ ដុល្លា​រ​អា​មេរិ​ក​» កាល​ពីឆ្នាំ​ ២០០​៩ ​ផង​ដែ​រ។ លោក​ គុជ ​ ​ ទ្រី ជា​ភាគី​ដើ​ម ប​ណ្តឹ​ងបា​ន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ​កាល​ពី​

ឆ្នាំ​២០០៨ គាត់បាន​​​ជួល​​រថ-​ យន្ត​​បែ​ន​ដឹ​ក​ដី​ចំនួ​ន៦​គ្រឿង​​​ ទៅ​​​ឲ្យ​​ឈ្មោះ លី​ធៀ​ង​មាំ ​ក្នុង​ មួ​យ​គ្រឿង​​ត​ម្លៃ​២​៥០​​០​ដុ​ល្លា​រ​ ឲ្យ​យ​កទៅ​​ដឹ​​ក​​​ដី​នៅ​ការ​ដ្ឋា​ន​ ជីកស្រ ​​ ះឲ្ ​​ យកង​ ​​ ពល​​​ឆត្រ​​យោ​ង​ លេ​ខ​៩១១ នៅ​កង ​ុ្ន ខ​ណពោធិ៍ ​​​្ឌ -​ សែ​នជ័ ​​ ​យ​។​​ លោក​ទ្រី បញ្ជាកថា ​់ ៖ «ចាប់​

គ្រឿ​ង​​​រប​ស់​គា​ត់ថែម​ទៀត​។​ គាត់បាន​​ទា​មទារ​ថខាតបង់ ៃ​្ល ​ន​ង ិ ​ សំ​ណ​ង​​​ថ្លរថយន្ត ៃ​​ ​ទាង ំ ​៦គឿ្រ ង សរុប​២៤​​​ម​ន ឺ៉ ​ដ​ល ុ រ្លា ​​​អា​មរិេ​​ក​។ ក្នុង​ស​វនា​កា​រ​ពី​ម្សិ​លមិ​ញ​​ ជន​ជាប ​ ចោ ​់ ទ លី​ធ ​ ៀ​ងមាំ សា ​ រ-​ ភា​ពថា​ គាត់​​​ពិ​តជា​​បាន​​ជួល​​ រថយន្ត​ដឹក​ដី​​នោះមែន ហើយ​ បាន​​ជួលប​​ ​​ ន្តទៅឲ្ ​​​​​​ យឈ ​ ះ្មោ ស្រេង គង់, ហោ ប៊ុន​លាំង, ជី ពុំ និង សេង ឆាយ​គង់ ទៀត​ ហើយ​ អ្នក​ទាំងនោះ​ក៏បាន​ដឹ​ងដែរ​ថា រ​ថយ ​ ន ​ ទាំ ​​្ត ងអស់នេ ​​ ះជា​​ ​​​ ក​មស ​្ម ទ ិ ​​្ធិ ស្រ​បច្បា​ប់​​រ​ប​ស់លោក គុជ ​ ​​ទ្រី​ ដែរ​។​ ​គា​​ត់​បា​ន​សំណូម​ពរ​ឲ្យ​ តុ​លាកា​រជួ​យ​រក​យុ​ត្តិ​ធ​ម៌ ​និ​ង​ ដោះ​លែ​ងរូ​ប​គា​ត់ឲ្យ​មាន​សេ​រី-​ ភា​ពវ​ញ ​ិ ព្រោះក ​ ជា ​៏ ជន​រង​គ្រោះ​​ ពី​ការ​ជួល​រថយន្តនេះដែរ​​។ ​ ចៅកម ្រ សា ​ លា ​ ដំប ​ង ​ូ រា ​ ជ​​ ​​​ ធា​​នី​​ ភ្នំ​ពេញ​​មុន​បិទ​សវនាការ​​កាល​ ពីម ​ ស្ ល ិ មិញថ្លង ែ ថា សំណរ ​ុំ ឿង​​​ នេះន ​ ង​​ ​​ឹ ប្រ​កាសសាលក្រមនៅ​ ថ្ងៃ​ទី៣ ខែកុ​ម្ភៈ​៕

ហ៊ន ុ្វ ​សន ុិ បិច ុ ​បណ្តញ េ សមាជិកគណៈ​នាយក​១១៤​រប ូ ​ព​ប ី ក្ស​ វង្ស សុខេង ភ្នំពេញ ៈ គណបក្ស​រាជា​ និ​យម​​ហ្វុ៊ន​ស៊ិន​បិុច​​​កាល​ពី​ខែ​ មុន​​បាន​ចះុ ​ហត្ថលខា េ ​​បណ្តញ​​​​​ េ​ សមា​ជិក​​​១១៤​​​នាក់​ចេញ​ពី​ គណៈ​កម្មាធិការ​នាយក​​នៃ​ គណ​បក្ស​នេះ​បណ្តោះ​អា​សន្ន​​ ដោយ​​​បំពាន​លើ​​លក្ខន្តិកៈ​​ផ្ទៃ​ ក្នុង​​​របស់​​បក្ស​​។ ​នេះ​បើតាម​ មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​គណបក្ស​​បាន​ អះ​​អាង​​កាលពី​ម្សិល​មិញ​។ លោ ​ ក ញឹក ប៊ន ុ ឆៃ អគ្គល ​ ខា​​​ េ​ ធិការ​​នៃ​គណបក្សហ៊ ​​ ន ្វុ ស ​ ន ៊ិ ប ​ច ៉ិ ​​ បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​​​បញ្ជី​​ បណ្តេញសមាជិ ​​ កចំ ​​ ន ​ន ួ ១១៤​​​ ​​​ នាក់​ ចេញ​ពី​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ នាយក​​​គណបក្ស​បណ្តោះ​អា-​ សន្ន​​កាល​ពថ ី​ ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​ធ្នូ។

លោក ​ធៀង វណ្ណដារ៉ ​​ ង ុ​ ប្រ-​ ធាន​នាយក​ដ្ឋាន​ផក ែ្ន ​បព ្រ ន ័ ្ធ​ ផ្ស​ព្វ​​​ផ្ សា យ​​បាន​​​ថ្លែ ង ​​ពី ​ថ្ងៃ​ ព្រហស្បតិ៍ថា ​​ កា ​ រ​ពយ្ រួ ស​មា​ ​​​​​ ជក ​ិ ​ ភាព​​គណៈ​កម្មាធិការ​នាយក​​​ នេះ​​ ​គឺ​ដោយ​សារ​អក ្ន ​​​ទាំង​នោះ​​​ ពុ​មា ំ ន​​លទ្ធភាព​ ​​ មកចូលរ​ម ួ ប្រ ​​​​ ជ​​ុំ ដោយ​សារ​​​បញ្ហាហ ​ រិ ញ្ញវត្ថផ ​ុ ល ្ទា ​់ ខ្លួន​​ សម្រាប់​ធ្វើ​ដំណើរ​​ពី​ខេត្ត​ មក​​កាន់រា ​ ជ​ធានីភ ​ព ្នំ​ េញ។ លោក ​​ធៀ​ង​វ​ណ្ណដារ៉ង ុ បា ​ ន​ ថ្លែង​ថា​៖«វា​មិនមែន​មក​ពី​​កា​រ​​​ បំបែកគ ​ ណបក្ស​ទេ​ ​ក៏​មិន​មែន​ មក​ពី​ការ​​ប្រឆាំង​នឹង​​​​​ការ​​​ល​ក់​​ ស្នា​ក​​ការ​​​​ ់ គណ​ប​កស្ ​ដរែ ​​បន ុ៉ ​​សំ ែ្ត -​ ខាន់នោះ​​ ​​ គឺថា ​ សមាជិកទា ​ ំង​ នោះ​​​នឹងម ​ន ិ ​មាន​លទ្ធភា ​ ព​​ចូល​ រួមកិ ​​ ចប ​្ច ជ ្រ ​​ុំ ហើយ​មាន​បញ្ហាខ ​ ្វះ​ កូរម ៉ុ សម្រា ​​ បក ​់ ច ិ ប ​្ច ជ ្រ »​ុំ ។​លោក​

ថា ៖​«​និយាយ​ឲ្យ​ត្រងទៅ ់​ ​​ដូច​ ដែល​សមាជិក​គណ​បក្ស​​​​​​​របស់​ យើង​​ក្រី​ក្រ​ ​ហើ​យ​​ប្រឈម​​នឹង​​ ភាព​លំបាក​​សម្រាប់​ធ្វើ​ដំណើរ​​ មក​​ចូល​រួមក ​ ិច្ច​​ប្រ​ជុំ»។ ​លោក​ថ្លែង​ដែរ​ថា ​សមាជិក​ គណៈ​កម្មាធិការ​នាយក​ទាំង​ នោះ ​​នៅ​តែ​មាន​សិទ្ធិ​​​បម្រុង​ សម្រាបតួ ​​់ នាទីរបស់ ​​​ ខ ​ន ្លួ នៅ ​ ក ​ង ្នុ ​ គណបក្ស​ប្រសន ិ បើ ​​ ព ​ក ួ គ ​ នៅ​ េ​​ តែចង់ ​​ ​​ក្លាយ​ជា​សមាជិក​វិញ។ លោក ធៀង វណ្ណដារុ៉ង ​​ថ្លែង​ បន្ត​ថា​៖ «​​វា​ជា​វិធាន​ការ​​របស់​ គណបក្ស​ចំពោះ​​ការ​ពយ្ រួ សមា​​ ជិក​​ភាព​​ដែល​មិន​បាន​ចូល​រួម​​​ កិច្ច​ប្រជទ ុំ​ ៀង​ទាត់​»។ ​លោក ប៊ុន ថា ​ជា​សមាជិក​ ១រូប​​ក្នង ុ ស ​ មាជិកនៅ​ ​​ កង ្នុ ប ​ ញ្ជ​ី នោះ ​បាន​ប្រាប់​​ឲ្យ​ដឹង​កាល​ពី​

ម្សិល​មិញ​ថា ​លោក​មិន​បាន​ ដឹង​​អំពី​ការ​បណ្តេញ​​រូប​​លោក​ ពីតួនាទីនេ ​​ ះ​​ទេ​។ ​ទោះ​យ៉ាងណា ​ ​លោក សុខ សាវ៉ាន ​អតីត ​ ​សមាជិក​គណៈ-​ កម្មាធកា ិ រ​នាយកដែលត ​ វ្រូ បា ​ ន​​ បណ្តញ េ ចេ ​​ ញព ​គ ​ី ណ ​ ប ​ ក្សហ្វ ​​​​​ ន ុ៊ ​ ស៊ិន​បិុច ​​​បាន​ដាក់​បណ្តឹង​​២​ ទីមួយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​ធ្នូ ​និង​ ទី២ ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​មករា ចោទ​បកា​ ្រ​ ន​​​​លោ​ ់ ក ញឹក ប៊ន ុ ​ឆៃ​​​​​​​​ រួម​ជា​មយ ួ ​​​នឹង​​បធា ្រ ន​គណ​ប​កស្ ​​​​ ព្រះ​អង្គម ​ ្ចាស់​ក្សត្រិយ៍ នរោត្តម អរុណ រស្មី ន ​ង ិ ​​ស្វាមលោក ​​ី កែវ ពុទរស្ម ​​​្ធ ​​​ី ថា ​ បាន​ឃប ុ ឃ ​ ត ិ ​គ្នាលក់ ​​ ​ ទ្រពយ្ ​សម្បត្ត​គ ិ ណ​បក្ស​។​ លោក ​សុខ ​សាវ៉ាន ​បាន​ ថ្លែងថា ​ ​៖ «​​​បណ្តឹង​នេះ​​​ស្ថិ​ត​​​នៅ​​ ក្នុង​ដៃ​​តុ​លា​ការ​​ ​​​ខ្ញុំ​សង្ឃឹមថា​​

តុលាការ​នង ឹ ​រក​​យុត​ធ ិ្ត ម៌​​​​ដើមប្ ី​​ ការ​​ពារ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​​សម្តេច​​ឪ​ ព្រះបាទ​ន​រោ​ត្តម សីហនុ»​ ។ ផ្ទ ​​ យ ុ ព ​ លោ ​ី កធៀង​វណ្ណដារ៉ ​​ ង ុ ​ លោក សាវ៉ាន ​​ថ្លែង​ថា សមា-​ ជិកគ ​ ណៈ​​នា​យក​​​​ដែលត ​ វ្រូ បា ​ ន​ បណ្តេញ​ចេញ​នោះ​ គឺ​ដោយ​ សារ​ពួក​គេ​​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​លក់​​ ទីស្នាកកា ់​ រ​គណបក្ស។ ​​ កា ​ រ​ចោទ​បកា ្រ ន់ផ ​ ស្ ង េ ៗ​ពាក់-​ ព័ន្ធ​នឹង​អំពើ​ពុក​រលួយ ​​បាន​ កើត​មាន​ចពោ ំ ះ​គណបក្សហ ​ ន ្វុ៊ ​ ស៊ន ិ ​ប​ច ុិ ​​អស់​រយៈ​ពល េ ​ជា​ចន ើ្រ ​​ ឆ្នាចាប់ ​​ំ តា ​ ង ំ ព ​ ការ​ធ្លា ​​ី កច ​់ ះុ កិ ​​ តយា ្ -​ នុភាព​​នៅ​កង ្នុ កា ​ រ​បោះ​ឆត ្នោ ឆ ​ ​្នាំ ២០០៨​​បន្ទាបព ​់ ព ​ី ្រះអ ​ ង្គម ​ ស ្ចា ​់ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ​ត្រូវ​បាន​​ បណ្តញ េ ច ​ ញ េ ព ​ គណបក្ ​​ី សរា ​ ជា​ និយម​មួយនេះ​៕​PS ​

Sean Teehan-ឃុត សុភ​ចរិយា​ ភ្នំពេញ ៈ សំណើ​​​ច្បាប់​មួយ​ របស់​អាមេរិក​ដែលនឹង​តម្រូវ​ឲ្យ​ ធនា​គារ​ពភ ិ ព​លោករា​យកា ​ រ​ណ ​ ​​​៍ ជា​​​ប្រចាំ​​ប្រាប់​សភា​អាមេរិក​អំពី​ ស្ថានភាព​​ក្រុម​គ្រួសារ​ដែល​ ផ្លាស់​​លំនៅ​ ឬ​កំពុង​តែ​រស់​នៅ​​ ក្នុង​តំបន់​បឹង​កក់ ​បាន​អនុ​ម័ត​​ ដោយ​រដ្ឋ​សភាអាមេរិកហើ ​​ យ។ ​សំណើច្បាប់​នេះ​​ត្រូវ​បានរដ្ឋ​ សភាអាមេរិក​​អនុម័​ត​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ ពុធ ​ដាក់​បញ្ចូល​នូវ​ប្រកា​​រដែល​​​ តម្រវ​ូ ឲ ​ យ្ នាយក​ ​​ បត ្រ ប ិ តិធ ​្ត នា​គារ​ ពិភព​លោកផ្តល់​របាយ​ការណ៍​ ជា​ប្រចាំ​មក​សភា​អា​មេរិ​ក ​អំ​ពី​ វឌ្ឍន​ភាព​​ក្នុង​ការ​ស្តារ​​ឡើង​វិញ​ នូវជ ​ វី ភា ​ ព​រស់នៅ ​ រ​បស់ប ​ ជា ្រ ជ ​ន ដែល​ផ្លាស់​លំនៅ​ចេញ​​​ដោយ​​​ គម្រោង​រដ្ឋ​បាលនិង​គ្រប់​គ្រង​ដី​ ធ្ល។ ​ី ឥឡូវន ​ េះ សេចក្តព ​ី ង ្រា ច ​ បា ្ ប់​ នឹងប ​ ន្ត​ទៅ​​ព្រឹទ្ធ​​ស​ភា​ទៀត។ អ្នកស្រី ទេព វន្នី​​ សកម្ម​ជន​ ដីធប ​្លី ង ឹ ក ​ ក់ថ ​ ង ​្លែ កា ​ ល​ពយ ​ី ប់ម ​ញ ិ ​ ថា៖ «​តាង​នាម​ឲ្យ​អ្នកភូមិ​បឹង​ កក់ ស ​ ម ូ ថ ​ ង ្លែ អំ ​​ ណរ​គណ ុ ច ​ ពោ ំ ះ​ រដ្ឋ​សភា​អាមេរិក​ ដែល​សម្រេ​ច​ ចិត្ត​ដាក់​សម្ពាធ​លើ​ធនា​​គារ​​ពិ-​ ភព​លោកដើមប្ ជ ​ី រំ ញ ុ ដោះ​ ​​ សយ ្រា ​ ជូន​សហគមន៍យ ​ ើង»​ ។ ​លោក អៀង វុទ្ធី ​នាយក​ប្រតិ-​ បតិ្ត​នៃ​អង្គ​ការ​សិទិ្ធ​មនុស្សសម​ ភាព​កម្ពុជា​ថ្លែង​ថា ការ​អនុម័ត​ សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​នៅ​​សភា​អា-​ មេ​​រិក​ ​ជា​ជោ​គ​ជ័យ​មួយ​របស់​ អ្នកភ ​ ូមិនិងស ​ កម្ម​ជន​បឹងក ​ ក់​​​។ ការ​សច ​្នើ បា ្ ប់ន ​ េះពីមន ុ បាន​ ​​ ស​​ុំ ឲ្យ​ធនា​គារ​ពិភព​លោក​បញ្ឈប់​ រាល់​ការ​ផល ្ត ​ម ់ ល ូ ​នធ ិ ​​ដល់ ិ ​បទ ្រ​ ស េ ​​ កម្ពុជា រហូត​​ការ​ផ្លាស់​ទី​លំនៅ​ ពលរដ្ឋដោ ​ យ​​គម្រោងនេះទ ​ ទួល​ សំណង​ពញ េ ល ​ ញ េ ឬ​កដ ​៏ ណោ ំ ះ​ ស្រាយ​​សម​ស្រប។ ​ ​មន្រ្តី​​ធនា​គារ​ពិភព​លោក​នៅ​ ភ្នព ំ ញ េ ប ​ ដិសធ េ ម ​ន ិ ប ​ ញ្ជាក ​រ ​់ ឿង​ នេះ​ទេ​​ ពី​ម្សិលមិញ​ពះ្រោ ​គ្មាន​ ការ​ផល ្ត ស ់ ទ ិ ​​ឲ្ ិ្ធ យនិយាយ៕ TK


១០

cop Watch

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០១៤

snþisux​​​​​​sgÁm

បុរសម្នាក់​ស្លាប់​កណ្តាល​ យុវជន​វៀត​ណាម​មក្នា ​ត ់ វូ្រ ​ជាប់​គកុ ​១ឆ្នាំ ​ព​និ ​យ ័ ​ ព្រៃ​ដោយ​សារ​ជក ូ្រ ​ព​ខ ្រៃ ះេ្វ

១លាន​រៀល ​ព​បី ទប៉នុ ​បង៉ ​ដតុ ​សន​ ​ថ​ា្ ទ​តូ ​ជ​បន​ុ៉ ​ ប៊ុត រស្មីគង្គា ភ្នំពេញៈ ​ចៅ​ក្រម​សា​លាដំបូងរាជ​ធានីភ ​ព ​្នំ ញ េ កា ​ ល​ពព ី ក ​្រឹ ​ ថ្ងៃទី១​៦ ​មករា​បានធ្វកា ើ​ ​រប្រ-​ កា​ស​សាល​ក្រ ម​ផ្តន្ទាទោ​ស​ យុវជន​ជាតិ​វៀត​ណាម​​ម្នាក់​ ដាក់ព​ន្ធនា​គារ​​១ឆ្នាំ និងពិន័​យ​ ប្រាក១ ​់ លា ​ ន​រៀល ពីប ​ ទ​បន ​ុ៉ ប ​ង ៉ ​ ដុត​ស្ថាន​ទូត​ជប៉ុ​ន​នៅ​ភ្នំពេ​ញ​ កាល​ព​ីខែក​ក្កដាឆ្នាំ២០ ​ ១៣​។ លោក ​ជួន ​សុរាសី​ ​ជា​ចៅ​ ក្រម​ជំ​នុំជម្រះ​ បាន​ប្រកាស​ សាល​ក្រម​លើ​សំណុំ​រឿង​​នេះ​ កាល​ពី​ម្សិ​ល​មិញ​ថា​៖​«តុ​លា-​ ការ​សម ​ ច ្រេ ផ ​ន ​្ត ទោ ​្ទា សជ​នជា​ប​់ ចោ​ទឈ្មោះ​ ដាំ​ង​ ភូ​កុ​ក ​ភេ​ទ​ ប្រុ​សអា​​យុ​២២​​ឆ្នាំ​ ជន​ជាតិ​ វៀតណា​ម​ មុខរបរ​ជា​សន្តិ​- ​ សុខ ​ ក្រម ុ ហ ​ ន ៊ុ វ​ច ិុ ទ ​ រ័ នៅ ​ ប្រទ ​ ស េ ​ វៀ​តណា ​ ម ដា ​ ក់ព ​ ន្ធនា ​ គា ​ រ​រយៈ​ ពេល​១​ឆ្នាំនិងពិ​ន័យ​ជា​ប្រា​ក់ ចំ​នួ​ន១​​លាន​រៀ​ល​ចូ​ល​ថ​វិ​កា​ រ​ដ​ព ្ឋ ប ី ​ទ​ប​ន ុ៉ ប៉​ង​ដត ុ ​ស​ន ្ថា ទូ​តជប៉ុន​ប្រចំា​នៅ​ក​ម្ពុ​ជា​»​។​ ​លោក​បន្ត​ថា៖​ «ជន​ជាប់​ ចោ​ទ​មា​នសិ​ទ្ធិប្តឹ​ងជំ​ទាស់​ទៅ​ សា​លា​ឧទ្ធរណ៍ ក្នុង​រ​យៈពេ​ល​ ៣​០ថ្ងៃ​ បើ​សិន​មិ​នពេញ​ចិត្ត​ នឹងស ​ េ​ច​ក្តីស​ម្រេ​ចនេះ»។ លោកចៅ​កម ្រ បញ្ជាកដ ់ រែ ថា ​ ជនជា​ប់ចោ​ទ ​ដាំង ​ភូកក ុ​ ​ ត្រូវ​ តុលា​កា​រ​ចោទ​ប្រកា​ន់​ពីប​ទ​ «​ប៉ុ​នប៉​ង​ធ្វើ​ឲ្យខូ​ចខា​តដោ​យ​

ដាំង ភូកុក ជន​ជាប់ចោទពីបទប៉ុនប៉ងដ ​ ុតស្ថានទូតជ ​ ប៉ុននៅភ្នំពេញ ឡើងតុលាការ​។ រូបថត រ​ស្មីគង្គា​

ចេត​នា​»​ពា​កព ់ ​ន ័ ​ន ្ធ ​ង ឹ កា​រ​បន ុ៉ -​ ប ​ង ​៉ ដ ​ត ​ុ ស្ថាន ​ទ ​ត ូ ជ ​ប ​ន ៉ុ ប ​ ចា ្រ នៅ ​ំ ​ ភ្នំ​ពេ​ញ ​ស្ថិ​ត​នៅ​ក្នុ​ងស​ង្កា​ត់​ ទន្លេ​បាសា​ក់ ​ខណ្ឌចំ​ការ​ម​ន ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ​ខែ​ក​ក្កដា​ ឆ្នាំ​ ២០​១​៣ កន្លងទៅ​។​ លោក​ចៅ​កម ្រ ស ​ រា ុ សី បាន បន្ថែមទៀត​​ថា ​ដាំង​​ភូកក ុ​ ​ត្រូ​វ​ សម​ត្ថ​កិច្ច​ឃាត់ខ្លួន ប​ន្ទាប់​ពី បា​ន​ធ្វើ​សក​ម្ម​ភាព​ដុ​តខោ​អា​វ​ រ​បស ​ ខ ់ ន ​្លួ បោ ​ ះចូល ​ ទៅ ​ ក ​ង ​្នុ រ​ប​ង​ ស្ថាន​ទូ​ត​ជ​ប៉ុន​ ​កាលពី​ថ្ងៃទី១ ខែកក ​ ដា ​្ក ឆ ​ ២ ​ំ្នា ០ ​ ១​៣។ ​   ក្រោយ​ ឃាត់​ខ្លួ​ន​សម​​ត្ថ​កិ​ច្ច​ដក​ហូត​ បាន​​ក​ង់​១គ្រឿង ​លិខិ​តឆ្លង​

ដែន​វៀត​ណា​ម​១ក្បាល​ សៀ​វ-​ ភៅ​ផន ែ ទ ​១ ​ី ផ្ទាង ​ំ ន ​ង ិ អា ​ ល់ក ​ល ​ុ ​ ជាច្រើ​ន​ដបផង​។ ជនជា​ប់​ចោទ​ ដាំ​ង ​ភូកុ​ក​​ មិន​អា​ច​ទា​ក់ទ​ង​សួរ​បញ្ជាក់​ពី​ ការ​សម ​ ច ្រេ​ រ​ប ​ស ​ ត ់​ លា ​ុ កា​រនេះ​ បានទេ ​កាល​ពី​ម្សិ​ល​មិ​ញ​។ ​ក៏​ ប៉ុ​ន្តែ​ក្នុង​ស​វនា ​ ​កា​រ​កា​លពី​ថ​ទ ្ងៃ ី​ ២​៥​ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២​០​១៣​ ដាំង ភូ​ កុក បា​នទ ​ ទួល ​ ស ​ ល ​្គា ព ់ ក ​ី ហ ំ ស ​ុ ​ រ​ប​ស​ខ ់ ​ន ួ្ល ហើយ​បប ្រា ត ់ ​លា ុ កា​រ​ ថា​ ហេ​តុ​ដែលខ្លួនយក​ខោ​អាវ​ ដុ​ត ​និង​បោះ​​ចូល​ទៅ​ក្នុង​រ​បង ស្ថានទ ​ត ូ ជ ​ប ​ន ​៉ុ ​ក៏ព ​ ្រោះត ​ រ​ែ ប ូ គ ​ ​េ ច​ង់​ទៅ​រស់​នៅ​ប្រទេសជប៉ុ​ន​។​

ដាំង ភូកុក និ​យា​យ​ថា៖ «​ខ្ញុំ​ ស​ម្រេ​ចដុ​ត​ស្ថា​ន​ទូត​ជ​ប៉ុន​គឺ​ ដោ​យ​សា​រខ្ញុំ​ច​ង់ឲ្យ​ស្ថាន​ទូ​ត​ ជប៉ុ​នចា​ប់​ខ្លួន​ខ្ញុំយក​ទៅឃុំ​នៅ​ ប្រ​ទេ​សជ​ប៉ុន។ ខ្ញុំ​ចង់​ទៅរ​ស់​ នៅនិងធ្វើ​កា​រនៅ​ក្នុង​ប្រ​ទេស​ ជ​បន ៉ុ ព ​ព ​ី ្រោះខ ​ រ​្ញុំ ព ំ ង ឹ ថា ​ នឹង ​ បា ​ ន ​​ ប្រា​ក់​ខែ​ខ្ព​ស់​»។ ​ ដាំង ភូកុក សារភាព​ដែរ​ថា​៖​ «ឥឡូវខ្ញបា ំុ ន​ដ​ង ឹ ពី​ក​ហ ំ ​ស ុ រ​បស់​ ខ្ញហ ​ុំ យ ​ើ ។​ខ្ញស ុំ ទោ ​ុំ ស ​ ប្រជា ​ ជ ​ ន​ ជ​ប៉ុន និងស្ថាន ​ ​ទូ​តជ​ប៉ុន​ប្រ​ចាំ​ នៅក្រុង​ភ្នំ​ពេ​ញ។​ ខ្ញុំ​សន្យា​ថា​ ឈប់ប ​ ព ្រ ត ​្រឹ ទ ​្ត ង្វប ​ើ ប ែ ន ​ េះទ ​ ៀ​ត​ ហើ​យទៅ​ថខា ៃ្ង ង​មខ ុ »៕​

ឃាត់​ខនួ្ល អ ​ ក្ន ពាក់​ពន័ ​ថ ្ធ ញ ំ្នា ៀន​ពរី ​នាក់​មក្នា ​ជា ់ ​មន្ត​ប ី្រ អេ៉ មឹ ​ លៀង សារិទ្ធ បាត់ដំបងៈ​ ជន​សង្ស័​យ​ពី​បទជួញ​ដូរ​ គ្រឿង​ញៀន​២នា​ក់ ​ក្នុង​នោះ​ម្នាក់​ជាម​ន្ដ្រី​ កងរាជ​អា​វធ ុ ហត្ថ​ តវូ្រ ​បាន​បញ្ជន ូ ​មក​អ​ធ​-ិ ​ កា​រ​ដ្ឋាន​ស្រុក​ថ្មគោល​ដើម្បី​សាកសួរ​និង កសាងសំណុំ​រឿង​ ​បន្ទាប់​ពី​កម្លាំង​នគរ-​ បាល​ស្រុក​បាន​ឃាត់​ខ្លួន​កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ ព្រ​ហ្បសតិ៍​ នៅ​ក្នុង​ភូមិ​ហៃ​សាន​ ឃុំ​ជ្រៃ​ ស្រុក​ថ្មគោល ខេត្ត​បាត់​ដំបង​។ លោក ​យឹម​ វិចិត្រ ​អធិ​ការន​គរបា​ល ស្រុ​ក​ថ្មគោ​ល ​បាន​ប្រាប់​ឲ្យ​ដឹង​ថា ជន​ សង្ស័យ​ពេ​ល​នេះ​កំ​ពុ​ង​ឃុំខ្លួ​នជា​បណ្តោះ​ អា​សន្ន​ និង​សាក​សួរ​ចម្លើយ​នៅអ​ធិកា​រដ្ឋា​នន​គរ​បាល​ស្រុក​ថ្មគោ​ល ដើ​ម្បី​រៀ​បចំ​ ឯក​សារបញ្ជូ​ន​បន្ត​ទៅតុលា​ការចា​ត់កា​រ តា​មច្បា​ប់»។ លោកប​នថា ្ត នៅ ​ ម៉ោង ​ ៤ជាង​ទៀប​ភ្លឺ ថ្ង​ៃ

ទី១​៦ ខែ​ម​ករា​ ឆ្នាំ​២០១៤ កម្លាំង​នគរ-​ បាល​របស់លោ ​ ក ​ បា ​ ន​ចុះប្រតប ​ិ ត្តកា ិ រ​ឃាត់​ ខ្លួនជ​នស​ង្ស័យម្នាក់​ឈ្មោះ ​អាន​ កុ​សល​ អា​យុ៣​៣ឆ្នាំ​ រស់​នៅភូ​មិ​ជ្រៃ​ថ្មី​ ឃុំជ្រៃ ​ ស្រុក​ថ្មគោល ​ខណៈ​កំ​ពុ​ង​ធ្វើ​សកម្ម​ភាព​ ឆក់ត ​ ្រីខុ​សច្បា​ប់ និ​ងរ​កឃើញ​ថ្នាំញៀ​ន២​ គ្រាប់​នៅជា​ប់កង ្នុ​ ខ្លន ួ​ ។​ លោក​អធិការ​បញ្ជាក់​ថា ​ក្រោយ​ការ​ ឃាត់ខ ​ន ្លួ សា ​ ក​សរួ ជ ​ន ​ស ​ ង្សយ ​័ រូបន ​ េះបា ​ ន ​​ ឆ្លើយ​សា​រ​ភាព​ថា ​ថ្នាំ​ញៀន​​២គ្រាប់​នេះ គឺខន ្លួ​ បាន​ទិ​ញ​ពីមន្ត្រី​អាវុធហ ​ ត្ថ​ម្នាក់​ ទើប​ លោក​ស្នើ​សុំការ​ឯក​ភាព​​ពី​ព្រះរា​ជអា​ជ្ញា​ អម​​តុលាការ​ខេត្ត​ និ​ងសុំ​គោ​ល​កា​រណ៍​ពី​ ថ្នាក​ល ់ ​ើ ចុះ​ឆែ​ក​ឆេ​រ​ផ្ទះ​និង​ឈា​ន​ទៅដ​ល់​ កា​រឃាត់ខ្លួ​ន​ ឈ្មោះ​ សោ​ម ​សុវ​ណ្ណា​រិ​ទ្ធ​ អាយុ​២២ឆ្នាំ ​ហើយ​ក៏​បាន​ឆែក​ឆេរ​រក​ ឃើញ​ថ្នាំ​ញៀ​ន ប្រភេទ​មេ​តំ​ហ្វេ​តា​មី​ន​ ២៦៩ គ ​ ្រាប​់ និងម ​ ទ ៉ា ក ​ឹ កក​២ថង់ត ​ច ូ ន ​ង ​ិ ​

សម្ភារពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បទល្មើស​គ្រឿងញៀន​ មួ​យ​ចំ​នួ​នថែម​ទៀត​។ លោក​យឹម វិ​ចិត្រ បាន​បញ្ជាក់​ថា៖​«ខ្ញុំ​ ជាម​ន្រ្តីន​គរ​បាល​យុត្តិ​ធម៌​ តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់​ ឲ្យតែ​មាន​បទ​ល្មើស​ជាក់​ស្តែ​ង​ យើង​ជា​ សមត្ថកច ិ ន ្ច េះអា ​ ច​ឃាត់ខ ​ន ​្លួ បាន​ទាង ំ អ ​ ស់​ មិនថា ​ ម​កពីអ ​ ង្គ​ភាព​ណានោះ​ទេ​»។ តែយ៉ា ​ ង​ណាលោ ​ ក​អធិការ​បាន​បដិស ​ ធ េ ​ មិន​បញ្ជាក់​ពីអ​ង្គភា​ព ឬ​តួនាទី​រប​ស់ជន​ សង្សយ ​័ រូប ​ នេះទ ​ េ ដោ ​ យ ​ បាន​ល ​ ក ​ើ ឡ ​ ង ​ើ ថា​ មក​ដល់​ពល េ ​នះេ ​ គឺនៅ​ម​ន ិ ​ទា​ន​មា ់ ន​កា​រ ​ ប​ញ្ជា​ក់​ពី​អ​ង្គ​ភាព​​របស់​ជន​សង្ស័យ​ទេ ហេតុ​នេះ​លោ​ក​មិនអា ​ ច​បំ​ភ្លឺ​បាន​ឡើយ​។ លោក ឡា​ច ​ប្រុស ​នាយកា​រិយាល ​ ័យ​ ស្រាវ​ជ្រាវ​ប​ទល្មស ​ើ ព្រហ ​ ទ ្ម ណ ​ ក ្ឌ ង​រាជ​អាវុធ ​​ ហ​តខ ្ថ ត ​េ បា ្ត ន​បដិសធ េ ថា ​ ​ លោក​មន ិ បា ​ ន​ ដឹង​ពីរឿ​ង​ចាប់​ខ្លួន​មន្ត្រី​អាវុធ​ហត្ថ​ដែល​ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹងគ ​ ្រឿងញៀន​​នោះ​ទេ៕​

លៀង សារិទ្ធ សៀម​រាបៈ បុរស​ម្នាក់​ស្លាប់​ ភ្លាមៗ​នៅ​កណ្តាល​ព្រៃ​ បន្ទាប់​ ពីត្រូវ​សត្វ​ជ្រូក​ព្រៃ​មួយ​ក្បាល​ ខ្វេះ ខាំ​របួស​សុសសា ​ ច់ ខណៈ​ ជន​រង​គ្រោះ​ និង​មនុស្ស​៣នាក់​ ទៀត​ទៅ​បាច​ត្រី​នៅ​ក្នុង​ត្រពាំង​ ក្នង ុ ព្រៃនោ ​ ះ កាល​ពថ ​ី ព ​្ងៃ ធ ុ មាន​ ចម្ងាយ​ប្រមាណ​២៣​គីឡូ​ម៉ែត្រ​ ពីភូមខ ិ​ ្វាវ ស្រុក​ជីក្រែង​។ លោក​ ហុក​ វ៉ាន់ ​មេ​ប៉ុស្តិ៍​រដ្ឋ​ បាល​ឃខ ុំ​ ្វាវ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ជន​ រង​​គ្រោះ​ឈ្មោះ​ស៊ស ​ស៊ប​ភេទ​ ប្រុស ​អាយុ​៣៣​ឆ្នាំ ជា​កសិករ​ រស់​នៅ​ក្នុង​ភូ​មិខ្វា​វ ត្រូវជ្រូក​ព្រៃ​ មួយ​ក្បាល​​ខ្វេះ​ខាំស្លាប់​ភ្លាម​ៗ​ នៅ​​ក្នុង​ព្រៃ​។ លោក​បាន​បន្ថែមថា​ នៅ​មុន​ ពេល​កើតហេ​តុ ​នៅវេ​លា​ម៉ោង​ ប្រមាណ​១២​ថ្ងៃ​ត្រង់ ថ្ងៃ​ទី​១៥ មករា ២​០១៤​ ជន​រង​គ្រោះ​ ជាមួយ​នឹង​កូន និងអ្នក​ស្រុក​បី​ នាក់​ទៀត​បាន​​ចេញ​ទៅ​បា​ចត្រី​ នៅ​​ត្រពាំង​ក្នុង​ព្រៃ​នៅ​ចំណុច​ ស​្រែ​ប្ញស្សី​ ដែលមា​នច​ម្ងាយ​

ពីភូមិ​២៣​គីឡូម៉ែត្រ​ តែ​ពេ​ល​ អ្នក​ភូមិ​ទាំងនេះ​ទៅ​ដល់​មាត់​ ត្រពាំង​ ​ស្រាប់តែ​មាន​ជ្រូក​ព្រៃ​ មួយក ​ បា ្ ល ​ ក ​ព ំ ង ​ុ ដ ​ ក ​េ ត ​ ទ ្រាំ ក ​ឹ ក ​ង ​្នុ ​ ត្រពា ​ ង ំ ផ ​ ល ្អើ ស ​ ្ទុះច ​ ញ េ ព ​ទ ​ី ក ឹ ម ​ ក​ ដេញ​អ្នក​ទាំង​នោះ។ លោកប​ន្តទៀត​ថា នៅពេ​ល​ ឃើញជ្រូ​កដេ​ញ​មនុស្ស​៣នា​ក់​ រួម​ទាំង​កូន​ជនរ​ងគ្រោះ​ បាន​​រត់​ ឡើងដ ​ ម ​ើ ឈើ។ ចំណក ែ ជ ​ នរង-​​ គ្រោះរ​ត់ឡ ​ ង ើ ម ​ន ិ ទា ​ ន់ក ​ត ​៏ វ្រូ ជ ​ ក ្រូ ​ ព្រៃ​ខ្វេះ​បាក់​ជើង​ ទាំង​សង​ខាង និង​ខា​រំ មៀររហូត​សប ្លា ​ន ់ ង ​ឹ ​កន្លែ​ង​ ហើយក ​ន ូ ជ​នរង​គ្រោះរ​បស ួ ជ ​ ង ​ើ ​ ស្រា​ល​ត្រង់​ក្បា​លជ​ង្គ​ង់។​ បើ​ តាមអ្នក​ភូមិ​ដែល​ឃើញ​ហេតុ​ ការណ៍​នេះផ្ទា​ល់​ភ្នែក​បាន​ឲ្យ​ ដឹង​ថា ជ្រូក​ព្រៃ​នោះ​​មាន​ទម្ងន់​ ប្រមា​ណ​ជាង​១០០គីឡ​ក ូ ម ្រា ​។ លោក​ឲ្យដឹងថា​៖«ជ្រូក​វាចុះ​ ដេកទ ​ក ឹ ក្នង ​ុ ត្រពាង ​ំ ពេល ​ មនុស ​ ស្ ​ ទៅ​​វា​ក៏ស្ទុះឡើ​ងខាំ​។ រឿង​ជ្រូក​ ព្រៃខ្វេះខាំ​មនុ​ស្សនៅ​ក្នុង​មូល-​ ដ្ឋានខ្ញន ​ុំ េះ មា ​ ន ​ រា ​ល ​ ត ​់ ឆ ​ែ ត ្នាំ ម ​ែ ន ិ ​ ដល ​ែ មា ​ ន ​អ ​ក ្ន ភ ​ម ូ ណា ិ ម ​ ក ្នា ស ​់ ប ​្លា ​់ ទេ ​មាន​តែ​លើ​កនេះ​»៕

ឃាត់​ខន ួ្ល ​បរុ ស​ព​រី ​នាក់​ច​រា​-​ ចរ​ប្រាក់​ដុល្លារ​ក្លែង​ក្លាយ​ ឃុត សុភចរិយា បន្ទាយមា ​ ន​ជយ ័ ៈ មន្តន ​្រី គរ-​ បាល​បាន​និយាយ​ថា បុរស​២​ នាក់​ត្រូវបាន​សមត្ថ​កិច្ច​នគរ-​ បាលក្រង ុ ប ​ យ ៉ោ ប ​ ត ៉ែ ឃា ​ ត់ខ ​ន ្លួ កាលពីល្ងាចម្សិល​មិញ ពាក់​ ព័ន្ធនឹង​ការ​ចរាចរ​លុយ​ដុល្លារ​ ក្លែង​ក្លាយ សរុប​ជាង​ពីរម៉ឺន​ ដុល្លារ។ ​ លោក អ៊ុំ សុផល អធិការ​ ក្រុង​ប៉ោយ​ប៉ែត បាន​ប្រាប់​ ភ្នំពេញ ​ប៉ុស្តិ៍​កាលពី​ម្សិល​មិញ​ ថា ជន​សង្ស័យ​ ​ឈ្មោះ តាំង​ ភារិទ្ធ អាយុ​៣៨​ឆ្នាំ និង​គូកន​ ម្នាក់​ទៀត​ឈ្មោះ​ងួន ង៉ូវ អាយុ​ ៥៣​ឆ្នាំ ត្រូវ​បាន​ចាប់​ខ្លួននៅ​ ចំណច ុ ភ ​ម ូ ក ​ិ បា ្ ល​សន ្ពា សង្កាត​់ ប៉ោយ​ប៉ែត ក្រុង​ប៉ោយ​ប៉ែត បន្ទាប់​ពី​ជន​សង្ស័យ​ទាំង​ពី​រ​ ត្រវូ បា ​ ន​គរា េ យការណ៍ថា ​ បាន​ ចរាចរលុយ​ដុល្លារ​ក្លែង​ក្លាយ​ ជាច្រើន​សន្លឹក​នៅ​លើ​ទី​ផ្សារ​ មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ទី​ក្រុងពា​ណិ​ជ្ជ-​ កម្មមួយនេះ។

លោក​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា​ ជន​សង្ស័យ​ទាំង​ពីរជា​ប្រ​ជា-​ ពលរដ្ឋ​រស់​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​ភ្នំ​ស្រុក ស្រក ុ ព ​ ្រះន ​ ត េ ព ​្រ ្រះ ខេតប ​្ត ន្ទាយ​ មានជ័យ។ លោក​បាន​ថង ្លែ ថា៖ «ក្រោយ​ ពី​ឃាត់​ខ្លួន​ សមត្ថកិច្ច​របស់​ យើងបា ​ ន​រក​ឃញ ើ ល ​ យ ុ ដ ​ល ុ រ្លា ​ ក្លែង​ក្លាយ ប្រភេទ​ក្រ​ដាស​ ប្រាក់​១​ដុល្លារ​ និង​ក្រ​ដាស ប្រាក់១០០ដុល្លារ សរុបចំនួន​ ​២​០​៣០០​ដុល្លារ»។ លោក​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា​ ពួកគេ​ត្រូវ​បានប៉ូលិស​ចោទ​ ប្រកាន់ជហា ំ ន​ដប ំ ង ូ ព ​ប ​ី ទ​ចរា-​ ចរក្រដាសប្រាក់​ដុល្លារ​ក្លែង​ ក្លាយ។ លោក​បានឲ្យដ ​ង ឹ ប ​ ន្ថម ​ែ ទ ​ ៀត​ ថា កម្លាំង​សមត្ថកិច្ច​នគរបាល​ យុតធ ្តិ ម៌របស់លោក នឹងបញ្ជន ​ូ ​ វត្ថតា ុ ង និងជន​សង្សយ ័ ទា ​ ង ំ ព ​ រី ​ ទៅ​កាន់​តុលា​ការ​ខេត្ត​បន្ទា​យ​ មាន​ជ័យ ​នៅ​ព្រឹក​ថៃ​ស ្ង ុក្រ​នេះ ដើម្បី​ចាត់​វិធានការ​បន្ត​តាម​ នីតវិ​ិធី​៕


esdækic©

BUSINESS

www.postkhmer.com

ក្រម ុ ហ៊ន ុ លក់រាយអំពាវនាវឲ្យចរចាវិញ Daniel de Carteret ​ភ្នំពេញៈ ក្រុម​ហ៊ុន​លក់​រាយ​ សំខាន់ៗ ​ ​ចំនួន​៦ ​ជា​សមា​គម​ ឧស្សា​ហ​កម្ម​ស្បែក​ជើង​ និង​ សម្លៀក​បំពាក់​ ដែល​សមា​ជិក​​​ មាន​ជាង​​៩០​ភាគរយ​​នៃ​ការ​នា​ំ ចេញសម្ល ​​ ៀកបំពាក់នៅ ​ អាមេ ​​​​ រក ​ិ ​ និង​​កាណាដា​​បាន​អំពាវ​នាវ​​ឲ្យ​ រដ្ឋា​​ភិបាល​កម្ពុជា​​ សមា​គម​ រោង​​ចក្រ​កាត់​ដេរ​នៅ​​កម្ពុជា​ និង​​​ស​ហ​​ជីព​សំខាន់​ៗ​​ត្រ​ឡប់​ ទៅ​​រក​តុ​ចរ​​ចាវិញ​។ លិខិត​ចំហ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​​១៥ ខែ​ មករា​ត្រូវ​បាន​​ផ្ញើ​ទៅ​​លោក​នា-​ យក​​រដ្ឋ​មន្ដ្រី​ហ៊ុន ​សែន​​លោក​ ខេន ល ​ ូអ ​ គ្គល ​ េខាធ ​ កា ​ិ រ​GMA​C​ និងស ​ ហ​ជព ី ចំនន ួ ៥ ​​​ លើ ​​​ ជ ​ ម្លោះ​ ពី​​ប្រាកឈ ់​ ្នួល​អប្ប​បរ​មា​​។​ លិខត ិ ​ឲយ្ ​ដង ឹ ​ថា​៖ «​​ឧស្សា​​ហ-​ កម្មរ​បស់យ ​ ង ើ បាន​ ​​ ប្ដេជថា ​្ញា ន ​ង ឹ ​ ធានា​​ឲ្យ​ប្រាកដ​ថា​​រាល់​ផលិត​ ផល​​ទាំងអស់ដ ​ ល ែ ព ​ក ួ គ ​ ផលិ េ​​ ត ​​ ធន​ធាន ​និង​​លក់ត្រូវ​ផលិត​ ឡើង​​​ក្នុង​ក្រ​ប​ខ័ណ្ឌ​ស្រប​ច្បាប់​ និងមនុ ​​ សស្ ធ ​ ម៌»​ ។ ជាង​ ​​ នេះ ទៅ ទៀត ​ដើម្បី​ជំរុញ​​ឲ្យ​បន្តកា ​ រចរ-​ ចា​​ឡើងវ​ញ ិ ជា ​ ប ​ ន្ទាន​់ ហត្ថ ​​​ ល ​ ខ េ ី​​​​ កំពុង​ស្នើសុំ​ឲ្យ​បង្កើត​យន្ត​ការ​​​ កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​​ទៀង​ទាត់​ និង​ការ​អំ​ពាវ​នាវ​​ឲ្យ​អ្នក​ជាប់​ ពាក់ព ​ន ័ ត ​្ធ វ្រូ «​បញ្ចបអ ​់ ព ំ ហ ​ើ ង ិ សា ្ ​ ទាំង​អស់​»​។​ ប្រភព​​​បន្តថា​៖ «​​សកម្ម​ភាព​ទាំងនេះ​​នឹង​មិន​ គ្រាន់​តែ​​លើក​កម្ពស់​​ផ្នែក​សុខ-​ ភាព​និងស ​ រ្ថិ ភាព​រយៈ​ពល េ វែង​ របស់​​រោង​ចក្រ​កាត់​ដេរ ​និង​ ឧស្សា​​ហ​កម្ម​ស្បែក​ជើង​កម្ពុជា​ ប៉ុណ្ណោះទេ​ ប៉ុន្តែ​សកម្ម​ភាព​ ទាំង​នេះ​ថែម​ទាំង​ជំរុញ​ឲ្យ​ ឧស្ស​ា​​ហ​កម្ម​កាត់ដេរ​កម្ពុជា​​​ និង​​ឧស្សា​ហ​កម្ម​ស្បែក​ជើង​ កម្ពុជា​​​​រក្សា​ឲ្យបាន​​ទំនាក់​ទំនង​ ខ្លាំង​​ក្លា​ជា​មួយ​​បណ្ដា​ក្រុម​ហ៊ុន​ ជា​​សមា​ជិក​របស់​យើង​​បាន​ ថែម​​ទៀត​ផង​»។​ ប្រធាន​ប្រតិ​បត្តិ​ទាំង​៦​រូប​ ដែល​​​បាន​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​​លើ​ លិខិ​ត​​នេះ​​គឺ​មក​ពី​​​ក្រុម​ប្រឹក្សា​​ លក់​រ​ាយ​របស់កា ​ ណាដា​សមា-​

សកម្មភាពកម្មករកំពុងធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀក​បំពាក់មួយនៅភ្នំពេញនា ​ ​ពេលកន្លងមក​​​។ រូបថត ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍

គម​សម្លៀក​បំពាក់​ និង​ស្បែក​ ជើងអា ​ មេរិក​ សមា​គម​ឧស្សា-​ ហ​កម្ម​ម៉ូដ​អាមេរិក​ សហ​ព័ន្ធ​ សម្លៀក​បពា ំ ក់កា ​ ណា​ដា​សមា-​ គម​​អ្ន​ក​ដឹក​នាំ​ឧស្សា​ហ​កម្ម​​ លក​់​រាយ​ និង​សហព័ន្ធ​​លក់​ រាយ​ថ្នាកជាតិ ់​​ ។ ​ ការ​អំពាវនាវ​បែប​នេះ​ធ្វើ​ បន្ទាប​​​ពី ់ ​កម្មក​ររោង​ចក្រ​ធ​ក ើ្វ ដ ូ -​ កម្មទា ​ ម​ទារ​ដឡ ំ ង ើ ប ​ ក ្រា ឈ ​់ ល ្នួ ​ អប្បបរ​មា​១៦០​ដុល្លារ​​ ​ហើយ​ រង​​នូវ​ការ​បង្ក្រា​ប​ដោយ​បង្ហូរ​ ឈាម​​បណ្តាល​ឲយ្ ក ​ ម្មករ​៥នា ​ ក់​ ស្លាប់ ​ជា​ច្រើន​នាក់​រង​របួស​ និង​​ចាប់​ខ្លួន​។​ ក្រុម​ហ៊ុន​បញ្ជា​ ទិញ​​ល្បី​ៗ​នៅ​លើ​ពិភព​លោក​ ក្រោយ​មក​ក៏​អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​ភាគី​ ពាក់ព ​ន ័ ដោ ​្ធ ះ​សយ ្រា ជ ​ ម្លោះន ​ េះ​ ដោយ​សន្តវិ​ិធី​ផង​ដែរ​​។​ ​លោក ​សាត ​សមុទ្រ​ ​រដ្ឋ-​ លេខាធិការ​កស ្រ ង ួ កា ​ រងារ​បាន​ និយា​យ​ថា​លោក​​មិនទាន់បា ​ ន​​

ឃើញ​​លិខិត​នេះ​​ពី​​ក្រុម​ហ៊ុន​ លក់​រាយ​នៅ​ឡើយទេ​ ប៉ុន្តែ​​ លោក​​​និយាយ​​ថា​​ ការ​វិល​ត្រ-​ ឡប់​​ទៅ​រក​ការចរ​ចា​គ្នា​វិញ​គឺ​ មិន​មែន​ស្រេច​តែចិត្ត​របស់​​​ ក្រសួង​ការងារ​នោះទេ​។​ ​លោក​និយាយ​ដោយសំដៅ​ ទៅ​​គណៈ​កម្មាធកា ​ិ រ​​មួយដឹ ​​​ កនា ​ ​​ំ ដោយ​​លោក​គាត ឈន​់ដែល​​​ ប្រកាស​​ដោយ​​លោក​​នា​យក​រដ្ឋ​ មន្ដ្រី​​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​មុន​​ថា​៖ «​វា​មិន​មែនជា​​ការទទួល​​ខុស​ ត្រូវ​របស់​យើង​​ទេ​​នៅ​ពេលនេះ​ ដោយ​​សារតែ​​​​រដ្ឋា​ភិ​បាល​​បាន​ បង្កើត​​​​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ថ្មី​មួយ​​​ ជា​គណៈ​កម្មាធកា ិ រ​ជាតិស ​ ម្រា​ប់​​ ប្រាកឈ ​់ ល ្នួ អ ​ ប្បប ​ រមា​»​។​លោ​ក​ មិន​បាន​ដឹង​ថា​ នៅ​ពេល​ណា​ គណៈ​​កម្មា​ធិ​ការ​នេះ​អាច​កោះ​ ប្រជជា ុំ​ ​លើកដំបូងនោះទេ​​។​ លោ ​ ក​ខេន លូ​អ ​ គ្គល ​ ខា េ ធិ-​ ការ​​ស​មាគម​រោង​ចក្រ​កាត់ដេរ​

នៅ​​​​កម្ពុជា​​​ថ្លែង​ថា​ ការ​ស្នើសុំ​ របស់​​សមាគម​រោង​ចក្រ​​កាត់​ ដេរ​ ​ក្រុម​ហ៊ុន​លក់​រាយ​និង​ ស​មា​គ​ម​រោង​ចក្រ​​ស្បែក​ជើង​​ ឲ្យត ​ ឡ ​្រ ប់ទៅ ​ រ​ក​​តុច ​ រចា​គក ​ឺ ព ំ ង ុ ​ ធ្វើ«​​ផ្ទុយ​នឹង​គោល​ការណ៍​​ ប្រជា​ធិប​​តេយ្យ​»។ លោក​បន្ត​ ថា​៖ «​​សហជីពច ​ន ំ ន ួ ៦ ​ត ​ ណា ំ ង​​ ឲ្យកម្ម ​​ ក ​ រ​ភាគ​តច ិ ​ហើយក ​ ម្មករ​ ភាគ​ច្រើន​​ទទួល​យកជំហរ​ របស់​​គណៈ​កម្មាធិការ​​ប្រឹក្សា​ ការ​ងារ​»។​ មេ​ដឹកនា ​ ស ​ំ ហជីពបាន​ ​​ ជប ួ ជ ​ ​ុំ គ្នា​​​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ ប្រជុំ​​នៅ​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ ដែល​ ពួក​គនិ េ​​​​ យា​យ​ថា ​​ការធ្វើ​បាតុ-​ កម្ម​​អហិង្សា​​មួយ​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​ ធ្វើ​​ឡើង​វិញ​​​បើ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ និង​ និយោជក​​មិន​ត្រ​ឡប់​ទៅ​រក​តុ​ ចរ​ចា​វិញនោះ​។​ តាម​ការ​សក ិ សា ្ ព ​ក ួ គ ​ អះអាង​ េ​​​ ថា កម្មករ​តវូ្រ ​ការ​​ប្រហល ែ ​​

១៦០​ដុល្លារ​ដើម្បី​រស់​សព្វ​ថ្ងៃ​ នេះ​​ ជំនួស​​ឲ្យ​ការ​រង​់ចាំ​ឈា​ន​ ដល់​​កម្រិត​បន្ថែម​​បន្តិ​ចម ​ ្ដង​ៗ​។​​​​ កិចប ​្ច ជ ្រ បានធ្វ ​​ុំ ឡ ​ើ ង ើ មួ ​​​ យថ ​ ្ងៃ​​ បន្ទាប់ពី​​លោក​នាយក​រដ្ឋ​​មន្រ្តី ហ៊ន ុ សែន ថ្លង ែ ថា ​ ​ប្រាកឈ ​់ ល ្នួ ​​​ មិន​អាច​​ដំឡើង​ដល់​១៦០​ ដុលរ្លា បាន​ ​​ ទេ​ហើយថា ​ ការ​ ​​ ផល ្ដ ​់ ប្រាក់​ឈ្នួល​១០០​ដុល្លារ​​ក្នុង​ ពេលន ​ េះគឺ ​​ ប ​ ស ្រ រើ ជាង​​ប្រទស េ ​ ផ្សេង​ទៀត​​នៅ​ក្នុង​តំបន់។ ​​ លោក ​អាត់ ​ធន់ ​ប្រធាន​ ស​ហ​ព័ន្ធ​សហជីព​​ប្រជាធិប-​ តេយ្យ​​កម្មករ​រោង​ចក្រ​កាត់ដេរ​​ កម្ពជា ុ ​និ ​​ យា​យ​​នៅ​កង ្នុ ក ​ច ិ ប ​្ច ជ ្រ ​ុំ នេះថា ​ ​ពេលណា ​ ​​មាន​ការ​ចរ​ចា​ សហ​ជីព​​អាចបត់បែនបា ​ ន​​។​​ ​ លោកបាន​លើក​ឡើង​​ទៀត ថា​៖ ​«​យើង​អាច​បន្ទន់ជំហរ​ របស់​​យើង​ យើង​ពិត​ជា​មិន​ តម្រូវ​​ថា​ឲ្យ​បាន​១៦០​ដុល្លារ​​ ដាច់​​ខាត​នោះ​ទេ​»​៕BP ​​​

សង្ខេបព័ត៌មាន ប្រចាំសប្តាហ៍ ភ្នំពេញៈ គណៈ​កម្ម​​ាធ​ិការ​​ មូល​បត្រ​កម្ពុជា(SECC)​ បាន​សម្រេច​អនុញ្ញាត​ជា​ គោល​ការ​​ណ៍​ឲ្យ​​ក្រុម​ហ៊ុន​ កាត់ដ ​ រេ ស ​ ម្លៀក​បពា ​ំ ក់ ​េ្រហ្គន​ ធ្វន ី អីន ុ ធ ​ ណេ ​​ើ សស ​ ន ិ ណ ​ ល​ ខេម​បូ​ឌា​ អាច​បោះ​ផ្សាយ​ មូល​បត្រ​​​លក់​ជា​​លើក​ដំ​បូង​ នៅ​ក្នុង​​​ផ្សារ​ហ៊ុន​កម្ពុជា។ យោង​តាម​សេច​ក្តី​ប្រកាស​ ព័ត៌​មាន​​ក្នុង​ស​ប្តាហ៍​នេះ​​​ សេចក្តី​សម្រេច​នេះ​​​ជាលទ្ធផល​​នៃ​កិច្ចប្រ​ជុំ​គណៈ​​កម្មា​ធិ​ ការ​មូល​បត្រ​កម្ពុជា​លើក​​ទី​ ២៧​ដែល​ធ្វើ​ឡើងកា ​ ល​​ពី​ថ្ងៃ​ ទី​៩ ​មករា ឆ ​ ្នាំ​២០១៣៕ ​ិ គ​ផល ្ទា ​់ ភ្នព ំ េញៈ ការ​​ ​​ វិនយោ ពី​​​​​វៀត​ណាមនៅ​កម្ពុជា​បាន​ កើន​ដល់ជិត​៣០៣​លាន​ ដុល្លារ​ កាល​ពី​ឆ្នាំ២០១៣ ដែល​​ជា​កំណើន​យ៉ាង​ខ្ពស់​ បំផុត​​​​បើ​ធៀប​នឹងចំនួន​៨៦​ លាន​ដុល្លារ​​ពី​ឆ្នាំ​២០​១​២​។ នេះ​បើ​តាម​ប្រសាសន៍​​លោក​ នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​​ ហ៊ុន ​សែន​ ដែល​​បាន​ថ្លែ​​ង​ក្នុង​​​សន្និ​សីទ​ លើ​ក​ទី​៤ ស្តី​ពី​កិច្ច​សហ​ប្រ​តិប​ត្តិ​​ការ​​វិនិយោគ កម្ពុជា​-វៀត​ ណាម​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​កាល​ ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ៕ ភ្នព ំ ញ េ ៈ ការ​បម ្រ ល ូ ព ​ ន្ធដារ​ សរុប​​របស់​កម្ពុជា​​២០​១​៣ បាន​ប្រ​មាណ​​៨៨​១ លាន​ ដុល្លារ​ ​កើន​ឡើង​ប្រ​មាណ​​ ១៦​​​ភាគរយ​​​ពី​ឆ្នាំ​២០១២។​ របាយ​ការណ៍​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ ការ​​ប្រម ​ល ូ ពន្ធ​នៅឆ្នា ​​ ២ ំ ០១​៣​​ មាន​ការ​កន ើ ឡើងគ ​ ប ្រ ប ​់ ភ ្រ ទ​​ េ​ ពន្ធស ​ ំ​ខាន់ៗ៕ ភ្នព ំ ញ េ ៈ កា ​ រ​វន ិ យោ ិ គ​ផល ្ទា ​​់ របស់ជ ​ ប៉ន ុ នៅ ​ ក ​ ម្ពជា ុ ពី ​​​ ឆ ​ មុ ​​្នាំ ន​ មាន​ចន ​ំ ន ួ ស ​ រុប៤ ​ ៧,៥​លាន​​ ដុល្លា​រ ដោយ​បាន​ធ្លាកច ់​ ុះ​​គួរ​ ឲយ្ កត់ ​​ សម្គា ​​​ លព ​់ កា ី រ​វន ិ យោ ​ិ គ ​ ​​​ ៣២៨​​លាន​ដុល្លារ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​ ២០១២។ តំណា ​ ង​ស្ថាន​​ទូត​ ជប៉ុន​​ប្រ​ចាំ​កម្ពុជា​ឲ្យ​ដឹង​ថា​​ ការ​ធក ្លា ច ​់ ុះនេ ​​​​ ះដោ​ ​​​​ យសារការ​ ​​ ប្រៀប​ធៀប​​ទៅ​នឹង​ទំ​ហំ​វិនិ-​ យោគ​​នៅ​ឆ្នាំ២០១២​៕


១២ BUSINESS

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០១៤

www.postkhmer.com

esdækic©

ី ព ី ន ី ​ខះ្វ បុគល ្គ ក ិ ជំនា​ញ​ ធនាគារ SBC លក់ភាគហ៊ន ុ ១០០% ហ្វល ហ៊ គីមសាយ​ ភ្នំ​ពេញ​​បន្ទាប់ពបា ី​ ន​ដំ​ណើរ​ ការអា​ជី​វ​កម្ម​​នៅ​កម្ពុជា​អស់​​ ២០ឆ្នាំរួច​មក​​​សាជី​វ​កម្ម​ធនា-​ គារសិង្ហ​បុ​រី (SBC) បាន​ សម្រេច​​លក់ភាគ​​ហ៊ុន​​១០០ ភាគ​រយ​ទៅ​ឲ្យ​ធនា​គារ​ កាថេ​ យូ​ណៃ​ធីត ​របស់​តៃ​វ៉ាន់ ហើយ​ ប្រកាស​ជា​ផ្លូវ​ការ​កាល​ពី​ម្សិល​ មិញថា​​ ​​ ប្តរូ ឈ្មោ ​​ ះទៅ​ ​​ ជាធ ​ នា​គារ​ កា​ថេ​យូណ ​ ៃ​ធីត​កម្ពុជា​។ យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​ តំ​ណាង​ ធនាគារ​បា​នបញ្ជាកថា ់​ ​ ការ​ប្តូរ​ ភាគហ៊ន ុ ក ិ ន ​ េះន ​ង ឹ ម ​ន ិ ប ​ ៉ះពា ​ ល់​ ដល់​ដំ​ណើរ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ប្រ​ចាំ​ ថ្ងៃ​របស់​ធនា​គារ​ឡើយ​ ហើយ​ ការ​ចូលមក​​​​វិនិយោគ​ដោយ​ ធនាគារ​ កាថេ​ យូ​ណៃ​ធីត​ គឺ​ ការ​ល្អ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​​ការ​ទុក​ ចិត្ត ​និង​ចំ​ណាប់​អារម្ម​ណ៍​​លើ​ សក្តា​នុពលនៃ​ឧស្សា​ហ​កម្ម​ ធនាគា​រ​​នៅ​កម្ពុជា។​ លោក​ ចាង​ ខេន​លី ​អគ្គ-​

នាយក​ធនាគារ​កាថ ​ េ​យូណ ​ -ៃ ​ ធីតត ​ វ ​ៃ ន ៉ា ់ ដ ​ ល ែ ជា ​ ក ​ ម ្រុ ហ ​ ន ៊ុ ម ​ េ​ របស់ធនា​គារ​ កា​ថេ យូណ ​ ធ ​ៃ ត ី ​ កម្ពុជា​​​​លើក​ឡើង​​ថា​ កម្ពុជា​​គឺ​ ជា​ផ្នែក​មួយ​ដ៏​សំ​ខាន់​នៃ​យុទ្ធ-​ សាស្រ្ត​កំ​ណើន​របស់​ធនាគារ​ នេះនៅ​​ ​​ ក្នង ុ ត ​ប ​ំ ន់អា ​ ស៊អា ី គ ​ យ ្នេ ​៍ ហើយ​ការ​ពង្រីក​អាជី​វកម្ម​នៅ​ កម្ពជា ុ នា​ ​​ ពល េ ន ​ េះគ ​ ជា ឺ ឱ​កាស​ ដ៏​ល្អ​។ លោក​បន្តថា៖ «​យើង​​ ពិត​ជា​មាន​ជំ​នឿ​ចិត្ត​យ៉ាង​មុត​ មាំ​ក្នុង​ការ​បំ​ពេញ​នូវ​តម្រូវ​ការ​ ផ្នែក​ធនាគារ​ឲ្យ​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រ-​ សើរ​ដល​់​អតិ​ថិ​ជន​ទំាង​​​ក្នុង​ ស្រក ុ និងក ​ង ្នុ តំ ​​ ប ​ ន់ ហើយរ​ព ំ ង ឹ ​ ថា​យើង​អាច​ប្រែ​ក្លាយ​ទៅ​ជា ធនា​គារ​ឈាន​មុខ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ ប្រ​ទេស​កម្ពុជា»​។​ ធនា​គារ​SBC ត្រវូ បា ​ ន​បង្កត ើ ​ ឡើង​នៅ​កម្ពជា ុ ​កង ុ្ន ​ឆ១ ំ្នា ៩៩៣​ ហើយ​រហូត​មកទល់​ពេលនេះ​ ធនា​គា​មាន​សាខា​សរុប​១៦​ ទាំង​សាខា​កង ្នុ ក ​ ង ្រុ ភ ​ព ្នំ ញ េ ន ​ង ិ ​ បណ្តា​ខេត្ត​នា​នា​ ហើយ​​មាន​

ម៉ាស៊ីន​ដក​ប្រាក់​ ATM ទាំ​ង​ អស់៩៣​ ​​ កន្លង ែ ។ ​ ​គិតម ​ ក​ទល់​ ដំ​ណាច់​ឆ្នាំ​២០១៣ ​ធនាគារ​ នេះ​មា​ន​ទ្រព្យ​សកម្ម​សរុប​​៩១​ លាន​ដុល្លារ។ ​ តា ​ ម​របាយ​ការណ៍ព ​ធ ​ី នាគារ​ ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ​គិត​មក​ទល់​ខែ​ មិថនា ុ ​ឆ្នា២ ំ ០១៣ ក ​ ម្ពជា ុ ​មាន​ ធនាគា​ពាណិជ្ជ​៣៤ ​ធនាគារ​ ឯក​ទេស​៧ ការិ​យា​ល័យ​តំ-​ ណាង​ធនាគារ​បរ​ទេស​​៥​គ្រឹះ-​ ស្ថាន​មី​ក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​៣៧ និង​ ប្រ​តិ​បត្តិ​ករ​ឥណ​ទាន​ជន​បទ​ បាន​ចុះ​បញ្ជី ៣៤ ក្រុ​មហ ​ ៊ុន​​​។ ​ លោក អិុន ចាន់​នី ប្រ​ធាន​ នាយក​បតិ ្រ​ បត្តធ ិ នាគា​រអេ​ស៊-ី ​ លី​ដា​ ដែល​ជា​ធនាគា​រធំ​មួយ​ នៅ​កម្ពជា ុ បា ​ ន​ឲយ្ ដ ​ង ឹ ថា ​ ការ​បរ្តូ ​ ភាគ​ហ៊ុនិក​​នឹង​មិន​មាន​ឥទ្ធិ-​ ពល​អវិ​ជ​មា ្ជ ន​អ​ដ ី្វ ល់​ឧសសា ្ ​ហ-​ កម្ម​ធនាគា​នៅ​កម្ពុជា​ឡើយ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​​ការ​ចូល​​រួ​ម​វិនិ-​ យោគ​​ដោយ​ស្ថា​ប័ន​ដែល​​ ដើមទុនធំ​នឹង​​ធ្វើ​ឲ្យ​កា​រ​ផ្តល់​

សេវា​កម្មហិរញ្ញ​វត្ថុ​​ល្អ​ជា​ង​មុន និងធ ​ ឲ ​្វើ យ្ កា ​ រ​បកួ ្រ​ តប ​ ជែ ្រ​ ងកា ​ ន់​ តែ​ប្រ​សើរ។ លោក​អះ​អាង​ថា៖​ ​ «​ក្រុម​ហ៊ុន​អាច​មាន​លទ្ធភាព​ កាន់ត ​ ែ​ខ្លាង ំ ​ហើយផ ​ល ្ត ជ ​់ ន ូ ស ​ -េ ​ វា​​កម្ម​​កាន់​តល្អ ែ​ ​។ វា​នង ឹ ​ផល ្ត ​​ប្រ ់ -​ យោ​ជន៍ដ ​ ល់​អ្នកប ​ ្រើ​ប្រាស់​​»។ ​ លោក គិត​ ម៉េង ប្រ​ធាន​ សភា​​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ បាន​លើ​ក​ ឡើងថា​ ​​​ ការចាប់អា ​ រម្មណរ៍ បស់​ ធនា​គារ​ កាថេ យូ​ណៃ​ធីត ហើយ​សម្រេច​​​ទិញ​ភាគ​ហ៊ុន​ ធនា​គា​រក្នុង​ស្រុក​នៅ​កម្ពុជា​ នេះ កំព ​ង ុ ប ​ ង្ហាញកា ​ ន់ត ​ ច្ ែ​ បាស់​ ពីកំ​ណើន​​ទំ​នុក​ចិត្ត​របស់​វិនិ-​ យោគិន​បរទេស​មក​លើ​ទីផ្សារ​ ហិរញ្ញ​វត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​។ ​លោក ​អះ​អាង​​ថា​៖ «​ខ​រំុ្ញ ព ំ ង ឹ ​ថា​ការ​ផ្តើម​ ប្រតិ​​​បត្តិ​ការរបស់​ធនាគា​រ កាថេ​ យូ​ណៃ​ធីត នេះ​នឹងចូល​​ រួមចំ ​​ ណ ​ ក ែ គាំ ​​​ ទ ​ កំ ្រ​ ណ ​ ន ើ ស ​ ដ េ -្ឋ ​ កិច្ច​ តាម​រយៈ​ការ​ផ្តល់​ជូន សេវា​​ហិរញ្ញ​វត្ថុដល់​អតិ​ថិ​ជន​ កម្ពុជា​ក្នុងត ​ ម្លៃ​សម​រម្យ»​៕​

ម៉ានីលៈ មន្ដ្រី​​បាន​និយាយ​​ កាល​ពថ ​ី ព ​្ងៃ ហ ្រ ស្បតិ៍ថា​ហ្វ ​​ ល ​ី ព ​ី ន​ ​​ី ដែលស ​ ត ្ថិ ក្នង ុ ច ​ ណោ ំ ម​បទ ្រ ស េ ​ នាំ​​ចេញ​កម្លាំង​ពល​កម្ម​​ច្រើន​ ជាង​​គេ​របស់ព ​ភ ិ ព​លោក​កំពង ុ ​​ ទទួលរ​ង​​ការ​ខ្វះខា ​ ត​ការងារ​ជាង ​ ​​ មួយ​រយមុខតំណែង​​ ហើ​យ​​​ កំពុង​​ពិចារ​ណា​​សំណើ​​ក្នុង​​​ការ​ ជួល​​​កម្មករ​ជំនាញ​បរ​ទេស​។ ប្រជាជន​ហ្វីលីពីន​ជាច្រើន​​ នឹង​​ចាក​ចេញ​ពី​ប្រទេស​ដើម្បី​ ស្វែង​​រក​ការ​ងារ​ធ្វើ​នៅ​​ប្រទេស​ ក្រៅ​ ប៉ុន្តែ​បច្ចុ​ប្ប​ន្ន​​មាន​ការ​ខ្វះ​ ខាត​​នូវជំនាញជា​ច្រើន​​​​​​​ដូចជា ផ្នែក​​មួយ​ចំនួន​​នៅ​ក្នុង​​ប្រទេស​ រួមមាន ស្ថា​បត្យករ​ អាកាស-​ ចរណ៍​ និង​វិស្វក​ម្ម​គីមី ​ដែល​​ រដ្ឋាភិ​បាល​ទំនងជា​ត្រូវតែ​នាំ​​ មក​ពីប្រទេស​ក្រៅ​​។ លោ ​ ក​Herminio Coloma​ អ្នក​​នាំ​ពាក្យ​ប្រធា​នា​ធិ​បតី​ Ben​igno Aquino និយា​​យ​ ថា​​៖ «​​មានការ​សស ​្នើ ពី ​​ុំ ការ​ផល ្ដ ​់ អនុ​សាសន៍ឧស្ ​​​ សាហ ​ ក ​ ម្ម...​មាន​ ការងារ​​ជំនាញ​ខស ្ព ១ ​់ ៥​បភ ្រ ទ េ ​​

កំពុងបើក​ចំហ​​ដល់​បុគ្គ​លិក​ បរទេស​​»​។​ ​លោកស្រី​ ​ Rosalinda Baldoz រដ្ឋ​លេខា-​ ធិការ​ក្រសួ​ង​ការងារ​បាន​ថ្លែង​ ថា​​ ការអង្កេត​​នៅ​​ក្នុង​ពេល​ថ្មី​ៗ​ បំផុត​​របស់​ខ្លួន​ដែល​​​ព្យា​ករ​ពី​ តម្រវូ កា ​ រ​កម្លាង ំ ពល​ ​​ កម្មសម្រា ​​ ប​់ រយៈ​ពេល​​៧ឆ្នាំ​ក្រោយ​ ជា​រួម​​ បាន​រក​ឃើញ​ថា​មាន​ការងារ​ «​ក្នុង​តម្រូវ​ការ​»ចំនួន២ ​ ៧២។ លោកស្របន្ត ី​​ ​ថា​ក្នុងប ​ ្រភេទ​ នៃ​កម្លាំងពល​កម្ម​ជំន​ា ញ​ ពួក​ និយោ ​ ជក​​​​ ​​ និយាយ​​ថា​​មាន​ការ-​ ងារ​​ពិបាក​រក​បុគ្គលិក​ឲ្យធ្វើ​ ចំនួន​៤០​ ហើយ​បា​នស្នើ​សុំ​ រដ្ឋាភិបាល​​​អនុញ្ញាត​ផ្ដល់​​ការងារ​ចំនួន១ ​ ៥​ ​​ឲ្យ​បុគល ្គ​ ិកជ ​ ួល​ មក​ពី​បរទេស​។ តួ​នាទី​ផ្សេង​ទៀត​​ក្នុង​បញ្ជី​​​ ១៥​ដែលអា ​ ច​តវ្រូ បា ​ ន​​បំពញ េ ​ ដោយ​​បុគល ​្គ ក ិ ច ​ ណា ​ំ ក ​ ស្រក ុ រួ​​ម ​​ មាន​​ អ្នក​គីមី​ អ្នក​រៀបចំ​​ផែន-​ ការ​បរិ​ស្ថាន អ្នកប្រឹក្សា​យោ-​ បល់ ប ​ ណ្ណារ​ក្ស​និងអ ​ក ្ន ប ​ ច្ចក េ -​ ទេស​ខាង​ដំឡើង៕ ​ AFP/PB


vifIGñkCMnYj

www.postkhmer.com

BUSINESS TALK

១៣

ការអភិវឌ្ឍទីផសា ្ រគណនេយយ្ នៅបទ ្រ ស េ កម្ពជា ុ Eddie Morton ភ្នំពេញៈ លោក​ស្រី ​Helen Brand ​ប្រធាន​សមា​គម Chartered Certified Accountants (ACCA) បាន​​ មក​ដល់ក ​ ម្ពជា ុ ក ​ង ្នុ ស ​ ប្តាហន ​៍ េះ​ ក្នង ុ ​ដណ ំ រើ ​ទស្សនកិច​រ្ច យៈ​ពល េ ​ ពីរ​ថៃ្ង​នៅ​កម្ពុជា​ក្នុង​បំណង​​ ពង្រឹង​ផ្នែក​គណ​នេយ្យ​របស់​ កម្ពុជា​។ ​លោក​ស្រី​រួម​ជា​មួយ​ នឹង​តំណាង​​មក​ពី​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ គណនេយ្យ​ជាតិ (NAC) ​និង វិទ ​ យា ្ ស ​ ន ្ថា គ ​ ណនយ េ យ្ ករ​ជ ​ នា ំ ញ ​ និង​សវនករ​​កម្ពុជា​ បានចុះ​ ហត្ថ​លេខា​លើ​អនុស្សរ​ណៈនៃ​ ការ​យោគ​យល់គក ​្នា ង ្នុ ក ​ច ិ ខ ​្ច ត ិ ខ ​ ​ំ ប្រឹង​ប្រែង​ក្នុង​ការ​បង្កើន​ទំនាក់​ ទំនង​អន្តរ​ជាតិ​ និង​បណ្ដុះ​ បណ្ដាល​នៅ​ក្នុង​ឧស្សា​ហ​កម្ម​ គណ​នេយ្យ​។ មា ​ ន​សមាជិក​ACCA កម្ពជា ុ ​​ ប៉ុន្មាន​នាក់​នៅ​ពេល​បច្ចុ​ប្ប​ន្ន​​ ដែល​​ពួកគេ​នឹង​​ទទួល​បាន​ សញ្ញា​​បត្រ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ពី​ ACCA និងអ ​ ជា ្វី កា ​ រ​ចាបា ​ំ ច់ក្ន ​​ ង ុ ​ ការ​​​​បង្កើត​អាជីព​ផ្នែក​គណ-​ នេយ្យ​ឲ្យ​បាន​​កាន់​តែ​​ល្អ​ប្រ-​ សើរ​​នៅ​​កម្ពុជា​? មាន​សមាជិក​ ACCA ជិត​ ១០០​​នាក់​នៅ​កម្ពុជា​ ហើយ​ យើង​មាន​និស្សិត​ជិត២ ​ ០០០​ នាក់​កំពុង​បន្ត​ការ​សិក្សា​នៅ​ ACCA។ ​ពួកគេ​ចេញ​មកពី​ ប្រភព ​និង​មាន​សញ្ញា​បត្រ​ ផ្សង េ ៗ ​ គ្នា​ហើយច ​ ង់ធ ​ កា ​្វើ រ​ងារ​ ក្នង ុ ​ការ​​អនុវត្ត​ជាក់​សង ែ្ដ ​ជា​សា-​ ធារ​​ណៈ វិ​ស័យ​ឯកជន​ វិស័យ​ សេវ​ា​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ព្រមទាំង​វិស័យ​ សា​ធារ​ណៈ​ផងដែរ។ ​ ព ​ក ួ គេនា​ំ មក​ន ​ វូ ត ​ នា ​ួ ទី​និងអា ​ ជីពវ​ជ ិ ជ ​្ជា វ​ី ៈ​ រៀង​​ៗ​គ្នា ​ក្រម​សីល​ធម៌​ និង​ សម​ត្ថ​ភាព​បច្ចេក​ទេស​ដែល​ ការ​ស ​ ក ិ សា ្ នៅ ​ ​ACCA បាន​ផល ្ដ ​់

ឲ្យ​ពួកគេ​ ហើយ​អនុ​ញ្ញាត​ឲ្យ​ ពួកគេ​រួម​ចំណែកយ៉ា​ង​មាន​​ ប្រសិទ្ធ​ភាព​​ដល់​អង្គ​ការ​របស់​ ពួកគ ​ ​េ និងទីប ​ផ ំ ត ុ ដ ​ ម ើ ប្ អ ​ី ភិវឌ្ឍ​ សេដ្ឋ​កិច្ច​របស់​កម្ពុជា​កាន់តែ​ ទូល ​ ទ ំ លា ​ូ យ​។ ​ នៅ​កម្ពជា ុ យ ​ ង ើ ​ ជា​​ដៃ​គូជា​មួយ​នឹង​វិទ្យា​ស្ថាន​ គណ​នយ េ យ្ ក ​ រ​ជ ​ នា ំ ញ​នង ិ ស ​ វន-​ ករ​​កម្ពុជា​។ ​ក្នុងរ​យៈពេល​មួយ​ ឆ្នាំ​កន្លង​មក​ យើង​បាន​មើល​ ឃើញក ​ណ ំ ន ើ ស​មាជ ​ក ិ ៩ ​ ភា ​ គ​ រយ ​ហើយ​កំណើន​និស្សិត​២​ ភាគ​រយ​នៅ​កម្ពុជា​ ប៉ុន្តែ​នៅ​ មាន​​ការងារ​ចំពោះ​មុខ​ច្រើន​ ក្នុង​ការ​បង្កើត​មុខ​ជំ​នាញ​ និង​ ការ​កសាង​សមត្ថ​ភាព​​នៅ​ក្នុង​ ប្រទេស​នេះ​។​ តើការធ្វទ ​ើ ស្សន ​ កិចរ​្ច បស់អ ​ក ្ន ​ នៅ​កម្ពុជា​ជា​ចម្បង​ផ្ដោត​​​​​លើ​ ការ​បង្កើនភា ​ ព​ជឿ​ទុកច ​ ិត្ត​និង​ ទំនក ុ ចិតក្ន ​​​​្ត ង ុ ឧ ​ សសា ្ ហ ​ ក ​ ម្មគ ​ ណ-​​ នេយ្យ​​កម្ពុជាឬ ​? ​ ការធ្វើ​ទស្ស​នកិច្ច​របស់​ខ្ញុំ​គឺ​ ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​ការ​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​ របស់ A ​ CCA ច ​ ពោ ំ ះ​ក ​ ម្ពជា ុ ​និង​ ការ​​អភិវឌ្ឍ​វិជ្ជាជីវៈ​គណ​នេយ្យ​ នៅ​ទី​នេះ​។​ កម្ពុជា​នៅតែ​ជាដៃ​ គូមួយ​ដ៏សំខាន់​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ វិជជ ​្ជា វី ៈ ព ​ស ិ ស េ នៅ ​ ក ​ង ្នុ ប ​ ទ ្រ ស េ ​ អា​ស៊ាន ហើយ​ខ្ញុំ​ចង់​មក​ធ្វើ​ ទស្ស​នកិច្ចនៅ​កម្ពុជា​ដើម្បី​ ទទួលបា ​ ន​ទស្សនៈ​ផល ្ទា ន ​់ កា ​ៃ រ​ អភិវឌ្ឍ​វិជ្ជា​ជី​វៈ​នៅ​កម្ពុជា​។​ តើ​អ្នក​បាន​ផ្ដល់​​ដំណោះ​ ស្រាយ​​ដល់​​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​​ ស្ដី​ពី​ការ​បរាជ័យ​នៅ​ក្នុង​​អភិ-​ បាល​​កិចសា ្ច​ ជីវ​កម្ម​ឬទេ? ​ បញ្ហាន ​ េះ​គឺ​ត្រូវធ្វើ​បាន​យ៉ាង​ ល្អ​បំផុត​តាម​រយៈ​ការ​សម្លឹង​ មើល​លើ​ពិភព​លោក​ ខណៈ​ យើង​មើលឃើញ​ការ​គ្រប់​គ្រង​ សា​ជី​វកម្ម​ជា​បញ្ហា​ក្នុង​ស្រុក​ និង​ពិភព​លោក​។ ​បើ​សម្លឹង​ មើល​ត្រ​ឡប់​ទៅ​ក្រោយ​វិញ​ ACCA ជឿ​ជាក់​ថា​ ការ​គ្រប់-​

លោកស្រី Helen Brand ប្រធានសមាគម ACCA។ រូបថត សហ​ការី

គ្រង​កិច្ច​សាជី​វ​កម្ម​មិនបាន​ល្អ​ គឺជា ​ ច ​ណ ំ ច ុ ក ​ ណ្ដាលន ​ កា ​ៃ រ​បរា-​ ជ័យ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ក្នុងឆ្នាំ​២០០៧/​ ២០០៨ ​ក្នុង​សេដ្ឋ​កិច្ច​លោក​ ខាង​​លិច​។ ​យើង​បានធ្វើ​ការ​ ចាប់​តាំង​ពី​ពេលនោះ​​ក្នុង​ការ​ ចែករ​ល ​ំ ក ែ កា ​ រអនុវត្តជា ​ ក់ស ​ ង ្ដែ ​ ល្អ​បំ​ផុត​នៅ​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​​ ទាំង​នៅ​ក្នុង​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ និង​ វិស័យ​សាធារ​ណៈ​។​ តើវិ​​​ សយ ័ គ ​ ណនេយយ្ កែ​ ​​ លម្អ​ ដូច​ម្ដេច​ដែល​​ធ្វើ​​ឲ្យ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ របស់​កម្ពុជា​កាន់តែ​មាន​ភាព​​ ល្អប ​ ស ្រ រើ ឡ ​ ង ើ ពិសស េ ប្រ ​​ ពន ័ ​្ធ ពន្ធ​ដា​របស់​ខ្លួន? ​ យើងជឿជាក់​យ៉ាង​ខ្លាំង​ថា​ គណ​នយ េ យ្ មា ​ ន​គណ ុ ភា ​ ព​ខស ្ព ់ របាយ​​ការ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ និងកា ​ រ​ធ្វើ​ សវ​ន​ក​ម្ម​ដើរតួ​នាទី​ដ៏​សំខាន់​ នៅ​​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​សេដ្ឋ​កិច្ច​។​ ហេដ្ឋា​រច​នា​សម្ព័ន្ធ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ មាន​​គុណ​ភាព​ល្អ​គឺ​មាន​សារៈ​ សំខា ​ ន់ក ​ង ្នុ កា ​ រ​អភិវ​ឌ្ឍស ​ ដ េ ក ​្ឋ ច ិ ​្ច ឲ្យ​មាន​ការ​រីក​ចម្រើន​ ដូចជា​ ការ​​លើក​កម្ពស់​ហេដ្ឋា​រច​នា-​

សម្ព័​ន​្ធរូប​វន្ត​ ដូចជា​ការ​កែ​លម្អ​ ផ្លូវ​ថ្នល់​និង​ផ្លូវ​រថ​ភ្លើង​ខែ្ស​កាប​ ទូរ​គមនា​គមន៍​ និង​សុ​វត្ថិភាព​​ ប្រព័ន្ធ​បង្ហូរទ ​ ឹក​និងអ ​ គិ្គ​ស​ន​ី។​ មាន​ទំនាក់​ទំនង​ដ៏​សំខាន់​ រវាង​​ការ​អភិវឌ្ឍ​ហេដ្ឋា​រច​នា​ សម្ពន ័ រ​្ធ ប ូ វ​ន្ត​និងអ ​ ភិបា ​ ល​កច ិ ដ ​្ច ​៏ រឹងមា ​ ​ំ និងរ​បាយការណ៍ហ ​ រិ ញ្ញ-​ វ​តប ​្ថុ ក ​្រ ប​ដោយ​ប ​ ស ្រ ទ ិ ភា ​្ធ ព​នៅ​ ក្នង ុ ប ​ ទ ្រ ស េ មា ​ ន​ស ​ ដ េ ក ​្ឋ ច ិ ក ​្ច ព ំ ង ុ ​ រីក ​ច ​ ម្រន ើ ។ ​ ឧ ​ ទា​ហរណ៍​ប ​ ធ ​ើ ន-​ ធាន​​បាន​វិនិយោគ​​ក្នុង​ការដាក់​ បណ្ដាញ​ទឹក​នៅ​តាម​ទី​កន្លែង​ មិន​អាច​ធ្វើ​បាន​ លទ្ធ​ផល​ចុង​ ក្រោយ​ជា​ធម្ម​តា​ក្លាយជា​ផ្លូវ​ គ្មាន​គោលដៅ​ ​បាត់​បង់​ថា​ម-​ ពល និងកា ​ រ​ខច ូ ខាត​ទ ​ រូ គ ​ មនា-​ គមន៍​។​ សម្រាប់​អ្នកដែល​វិនិ-​ យោគ​​ខាង​​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ឯកជន​​ នៅ​ក ​ង ្នុ ស ​ ដ េ ក ​្ឋ ច ិ ទា ​្ច ង ំ ន ​ េះ​ក ​ ប ្រ -​ ខណ្ឌ​របាយការណ៍​សាជីវ​កម្ម​ មាន​​ភាព​ចាំ​បាច់​។​ តើ​ក្រម​សីល​ធម៌​ និង​ជំ​នឿ​ ទុក​​ចិត្ត​ជា​បញ្ហា​សំខាន់​​នៅ​ កម្ពុជា​​សម្រាប់​ACCA ឬទេ ​​ ? ​ ​

ហេតុ​អ? ្វី​ ក្រម​សីលធម៌គឺជា​ធាតុ​ផ្សំ​ដ៏​ សំខាន់ន ​ កា ​ៃ រ​កយ ្លា ជា​សមាជិក​ របស់ ACCA ​ដោយ​មិនគ ​ ិតព ​ ី​ ទីក ​ន ​ ង ្លែ ​លក្ខណ ​ ៈ​សម្បត្តគ ​ិ ប ្រ -់ ​ គ្រាន់​របស់​មនុស្ស​នោះទេ​។​ មុខ​វិជ្ជា​ជី​វៈ​ និង​ក្រម​សីលធម៌​ ត្រូវ​បាន​​បង្កប់​ក្នុង​ការ​បញ្ជាក់​ពី​ លក្ខ​ណៈ​​សម្បត្តិ និង​គ្រប់​ការ​ ប្រឡង​ ប៉ុន្តែ​យើង​ក៏​មាន​មុខ​ វិជ្ជា​ជី​វៈ ​និង​មេរៀន​ក្រម​សីល​ ធម៌ដា ​ ច់ដោ ​ យ​ឡក ែ ព ​គ ី ​្នា ដែល​ ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ជូន​តា​ម​អីុន​ធឺ-​ ណិតដ ​ ម ើ ប្ ធ ​ី ត ​្វើ ស េ ន ​្ដ ស ិ ស្ ត ិ ស ​ ព ​្ដី ​ី សម​ត្ថ​ភាព​​ក្នុង​ការ​យល់​របស់​ ពួក​គេនៃ​ការ​វិនិ​ច្ឆ័យ​ក្រម​សី​ល​ ធម៌ដ ​ ល ែ ព ​ក ួ គេន ​ង ឹ ត ​ វ្រូ ត ​ ក ​ែ យ ្លា ​ ជា​​គណនេយ្យ​ករ​អាជីព​។ ​វាគឺ​ ជា​​មេ​រៀន​ចាំ​បាច់​ដែល​ពួកគេ​ ត្រូវ​តែ​បំពេញ​មុន​ពេល​ពួក​គេ​ អាច​ត្រូវ​បាន​អនុ​ញ្ញាត​ឲ្យ​ចូល​ ជា​សមាជិក​។​ យើង​ជឿ​ជាក់​ថា​ ក្រម​សីល​ ធម៌​គឺជា​បញ្ហា​ដ៏​សំខាន់​ទូទាំង​ ពិ​ភ​ពលោក។ ​វាគឺជា​អ្វី​ដែល​

តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រុង​ប្រ​យ័ត្ន​ ក្នង ុ កា ​ រ​អនុវ​ត្តពា ​ ណិជក ​្ជ ម្មដ ​ ម ើ ប្ ​ី ធានា​​ឲ្យ​ប្រាកដ​ថា​ នឹង​មាន​​ បញ្ហាត ​ ិចតួចប ​ ំផុត​។​ តើ​វិទ្យា​ស្ថាន ​ឬ​អង្គការ​អ្វី​ ដែល​​​លោក​ស្រី​កំពុងធ្វើ​ការ​​ នៅ​​កម្ពុជា​​ដើម្បី​ធានា​ឲ្យ​បាន​​ ប្រាកដ​​ថា​​ការអប់រ​ំ និង​ស​ម​ត្ថ​-​ ភាព​បាន​កលម្អ ែ​ នៅ ​ ក ​ង ុ្ន ឧ ​ ស្សា-​​ ហ​​កម្ម​នេះ​? ACCA សហ​ការ​​ជិត​ស្និទ្ធ​ ជាមួយ​ភាគីពាក់​ព័ន្ធ​សំខា​ន់​ៗ​ ចម្រុះ​មួយចំនួន​នៅ​កម្ពុជា​ក្នុង​ ការ​គាទ ំ ដ ​្រ ល់កា ​ រ​អប់រំ ន ​ង ិ ក ​ ប ្រ ​ ខណ្ឌ​សមត្ថ​ភាព​​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​។​ យើងស ​ ហ​ការ​យង ៉ា ជ ​ត ិ ស ​ ទ ិ្ន ជា ​្ធ ​ មួយ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​គណ​នេយ្យ​ ជាតិ វិទ្យា​ស្ថាន​គណ​នេយ្យករ​ ជំ​នាញ​ និង​សវនករ​កម្ពុជា អាជ្ញា​ធរ​សវន​កម្ម​ជាតិ គណៈ​ កម្មការ​មល ូ ប ​ ត្រក ​ ម្ពជា ុ ​និងអ ​ គ្គ-​ នា​យក​ដ្ឋាន​ពន្ធដារ​​។ យើង​ សហ​កា ​ រ​យង ៉ា ជិតស ​ ទ ្និ ជា ​្ធ ម ​យ ួ ​ នឹង​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ជា​ច្រើន​ ព្រមទាំង​ភ្នាក់ងារពហុ​ភាគី​ ដូចជា​ធនា​គារ​អភិវឌ្ឍ​ន៍​អាស៊ី​ នៅ​កម្ពុជា​ផង​ដែរ​។​ តើ​​លោកស្រី​​​ធ្វើ​ដូច​ម្ដេច​​ក្នុង​ ការ​​​​កែ​លម្អឱ ​ កាស​របស់ន ​ស ិ ស្ ត ​ិ ​​ កម្ពុជា​​ក្នុងការ​ក្លាយ​ជា​សមា-​ ជិក​​របស់​ACCA? ACCA សហ​ការ​យ៉ាង​ជិត​ ស្និទ្ធ​ជា​មួយ​ដៃ​គូពីរ​នៅ​កម្ពុជា​​ គឺ CamEd Business​ School ​និង​ FTMS Global Cambodia។ យ ​ ង ើ ដ ​ក ឹ នា ​ ក ​ំ ម្ម​ វិធ​ី «​ បណ្ដះុ ប ​ ណ្ដាលគ ​ ប ូ ្រ ង្គោល»​ ជាទៀតទាត់​ និង​កិច្ច​ប្រជុំ​ក​្រៅ ផ្លូវ​ការ​ជា​មួយ​ដៃ​គូ ​ព្រម​ទាំង​ សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ជា​ច្រើន​ក្នុង​ ការ​កែ​លម្អ​អត្រា​ប្រឡង​ជាប់​ សម្រាប់​និសស្ ិត​ក្នុងការ​បន្ត​ការ​ សិក្សា​ថ្នាក់​ACCA និង​កែ​លម្អ​ សមត្ថ​ភាព​​បង្រៀន​នៅ​ក្នុង​ ប្រទេស​នេះ​ផង​ដែរ​៕PB

​បារាំងលក់ភាគហ៊ន ុ ​នៅក្នង ុ កម ុ្រ ​ហន ុ៊ ​Airbus ដើមប្ ប ី ន្ថយបំណល ុ ប៉ារីសៈ រដ្ឋ​មន្ដ្រី​សេដ្ឋ​កិច្ច​និយា​យ​​ កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បត៍​ថា​ ​ប្រទេស​ បារាំង​បាន​បង្កើន​ទឹក​ប្រាក់​៤៥១​​ លាន​អ ​ រឺ ូ៉ (​៦១៤​លា ​ នដុលរ្លា អាមេរក ិ ) ​​ តាម​រ​យៈ​ការ​លក់ក ​ង ្នុ ម ​យ ួ ភា ​ គ​ហន ៊ុ ១ ​ ​ ភាគរយ​​នៅក្នុង​ក្រុម​ហ៊ុន​អាកាស-​ ចរណ៍អ ​ ឺរ៉ុប​Airbus Group។ ការ​លក់​ភាគ​ហ៊ុន​ប្រ​ហែល​៨​លាន​ ភាគ​​ហ៊ុន​ឲ្យ​អ្នកទិញ​ក្រុម​ហ៊ុននេះ​ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ភាគ​ហ៊ុន​បារាំង​ក្នុង​ការ​ ជួញ​ដូរ​សាធារ​ណៈ​កើន​ឡើង​ដល់​ ១១​ភា ​ គ​រយ ដ ​ច ូ គ ​ ន ​្នា ង ឹ ក ​ ម ្រុ ហ ​ ន ៊ុ ដ ​ គ ៃ​ ូ

Airbus ​Group ​នៅ​អាល្លឺ​ម៉ង។ ់​ ​ ក្រុម​ហ៊ុន​ Airbus Group​ ជា​ ឈ្មោះ​ថ្មី​ដែល​ពី​មុន​គេ​ធ្លាប់​ស្គាល់​ថា​ ជា EADS បាន​​មើល​ឃើញ​ភាគ​ហ៊ុន​ របស់​ខ្លួន​កើន​៧៤,៦៣​ភាគរយ​​ក្នុង​ រយៈពេល​មួយ​ឆ្នាំ​កន្លង​មក​ដល់​៥៦,​ ៤៤​​អឺរ៉ូ​ក្នុង​មួយ​ភាគ​ហ៊ុន​ ដែល​មួយ​ ផ្នែក​ធំ​ដោយ​សារ​តែ​បាន​ធ្វើ​កា​រ​កែ​ ទម្រង់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ពី​ឆ្នាំ​២០​១៣​។​ លោក​Pierre M ​ oscovici រដ្ឋម ​ ន្ដ​្រី សេដ្ឋ​កិច្ច​បារាំង​ កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ពុធ​ បាន​ប្រកាស​ពី​ការ​​លក់​ភាគហ៊ុននេះ​

ដែល​និយាយ​ថា ​វា​នឹង​បន្ទាប​ភាគ​ ហ៊ុន​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​បារាំង​មក​នៅ​ ត្រម ឹ ក ​ ម្រត ិ ម ​យ ួ ស ​ ន ្មើ ង ឹ ភា ​ គ​ហន ៊ុ រ​បស់ អា​លម ​្លឺ ង ៉ ​់ដូចនៅ ​ ក ​ង ្នុ ក ​ច ិ ព ​្ច ម ្រ ព ​ ្រៀង​ទ​្វេ ភាគី​មួយ​។ ​បច្ចុ​ប្ប​ន្ន​អាល្លឺ​ម៉ង់​បាន​ បង្កើន​ភាគ​ហ៊ុន​របស់​ខ្លួន​ដល់​កម្រិត​ ១១ភាគ​រយ​។ រដ្ឋា​ភិបាល​ប្រទេស​អេស៉្បាញ​​កាន់​ កាប់​ភាគ​ហ៊ុន​កាន់​តែ​៤​ភាគរយ​តែ​ ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុងក ​ ្រុម​ហ៊ុន​អឺរ៉ុបមួយ​នេះ​។ ​លោក ​Moscovici កាលពី​ថ្ងៃ​ ព្រហស្បតិ៍បាន​​បង្ហាញ​ថា​ ទឹ​ក​ប្រាក់​

៤៥១​លានអឺ​រ៉ូ​ត្រូវ​បាន​​បង្កើន​ឡើង​ពី​ ការ​លក់​ភាគហ៊ុន​នេះ​។ ប្រទស េ បា ​ រាំងបា ​ ន​លក់ភា ​ គ​ហន ៊ុ រ​ដ្ឋ​ មួយ​ចំនួន​របស់​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​ក្រុ​ម​ហ៊ុន​ ក្នុង​គោល​បំណង​កាត់​បន្ថយ​បំណុល​ ខ្ពស់​របស់​ខ្លួន​ដែល​ស្មើនឹ​ង​៩៤​ភាគ​ រយ​នៃ​ផលិត​ផល​​ក្នុង​ស្រុកសរុប​។​ កាល​ពឆ ី​ ្នាំ​មុន​ប្រទេស​នេះ​បាន​បង្កើន​ ទឹក​ប្រាក់​២,៤​ពាន់​លានអឺរ៉ូ​តាម​​រយៈ​ ការ​លក់​ភាគ​ហ៊ុន​ ដែលជិត​ពាក​់​ កណ្ដាល​ចំនួន​នោះ​​តាម​រយៈ​ការ​លក់​ ភាគ​ហ៊ុន​លើក​មុន​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​

Airbus ​Group​។​ ​ក្រុម​ហ៊ុន​ Airbus Group ​កំពុង​ ទទួល​បាន​ភាព​ជោគ​ជ័យ​ក្នុងពេល​ បច្ចុ​ប្ប​ន្ន​បន្ទាប់ពី​ការ​ប្រកាស​​នៅ​ សប្ដាហន ​៍ េះព ​ប ​ី ត ្រ ប ​ិ ត្តកា ​ិ រ​អា ​ ជីវ​ក ​ ម្មល ​ ​្អ បំផត ុ រ​បស់ខ ​ន ្លួ នៅ ​ ក ​ង ្នុ ប ​ វ​្រ ត្តសា ​ិ ស្ដ​្រ ជា​ ពិសស េ ឆ ​ ២ ​្នាំ ០១៣​គឺជាឆ ​ ម ​្នាំ យ ួ ក ​ ន ើ ​ ឡើង​ខ្លាំង​បំ​ផុត​សម្រាប់​ការ​បញ្ជា ទិញយ ​ ន្តហោ ​ ះ​Airbus ទោ ​ ះ​បជា ី កា ​ រ​ ចែក​ចាយ​នៅ​ពី​ក្រោយ​ក្រុម​ហ៊ុន​ Boeing ​ជា​ដៃ​គូ​ប្រកួត​ប្រជែង​ អាមេរិកក ​ ៏​ដោយ​​៕AFP/PB


១៤

BUSINESS

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០១៤

www.postkhmer.com

ការ​នា​ច ំ ញ េ ​រថយន្ត​ថនៅ ​ៃ ​ ​IMF ខែ​ធ​ធ ូ្ន ក ្លា ច ់ ះុ ​ជាង​៨ភាគរយ​ ក្រង ុ បា ​ ងកកៈ លោក Sura-​ pong Paisitpatanapong អ្នកនា ​ ពា ​ំ ក្យប ​ ចា ្រ ក ​ំ ប ្លិ ឧ ​ ស្សាហ-​ កម្មផ ​ លិតរ​ថយន្តថបា ​ៃ ន​ឲយ្ ដ ​ង ឹ ​ កាល​ពថ ​ី ព ​្ងៃ ហ ្រ ស្បតិ៍ថា ​ ​ការ​នា​ំ ចេញរ​ថយន្តនៅ ​ ខ ​ ធ្ន ែ​ មា ​ូ ន​ចន ំ ន ួ ​ សរុប​៨៧ ៩៦១​គ្រឿង ពោល​ គឺ​ធ្លាក់​ចុះ​៨,៣៨​ភាគ​រយ​ ធៀបនឹង​ការ​នាំ​ចេញនៅ​ខែ​ វិចកា ិ្ឆ តែ​កើនឡ ​ ង ើ ១,៩៣​ភាគ-​ រយ​បើធៀបនឹង​រយៈ​ពេល​ដូច គ្នា​កាល​ពី​ឆ្នាំមុន។ លោក​​​បន្ត​ថា តម្លៃ​​នាំ​ចេញ​ រថយន្តនៅ​​ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០​១៣​ មាន​​​ចំនួន៤​០,៤​៦​​ពាន់​លាន​ បាត​(​ប្រហែល១,២៣​ពាន់​ លាន​ដល ុ រ្លា )ពោល​គឺ​ធ្លាក់​ចុះ​ ០,៧៥​ភាគ​រយ​ធ​ៀប​នឹង​រយៈ​ ពេល​ដូចគ្នា​នៅ​​ឆ្នាំ​២០១២​​។ ការនាំ​ចេញ​រថយន្ត​នៅក្នុង​ ឆ្នាំ​២០​១៣ មាន​ចំនួន​សរុប ជាង​១,១២​​​លាន​​គ្រឿង ដោយ​ បាន​កើន​ឡើង៩,៨៨​​ភាគ​រយ

ធៀបនឹងរ​យៈ​ពល េ ដូ ​​ ចគ្នាកា ​ ល​ ពី​​ឆ្នា២ ំ​ ០១២។ ទន្ទឹមនឹងនោ ​ ះ​ ដែរ តម្លៃ​​​នាំច ​ េញ​សរុបកាល​ពី​ ឆ្នាំ​មុន​នេះ​បាន​កើន​ឡើង៤,៥​ ភាគ​រយ ដល់៥១២ ១៨៦​ពាន់ លាន​​បាត។ ចំនួន​រថយន្ត​ដែល​ផលិត​ បាន​​​នៅ​ក្នុង​ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៣ បាន​​ធ្លាកច ​់ ុះ ២៨,២២​ភាគ​រយ ពោលគឺមាន​ចន ំ ន ួ ​តច ិ ​បផ ំ ត ុ ​ក្នុង​​​ រយៈ​ពល េ ២ ​ ០​ខែ ធៀប​នង ឹ រ​យៈ​ ពេលដ ​ច ូ គ្នាកា ​ ល​ពឆ ​ី ២ ​្នាំ ០​១២ និង​ធ្លាក់​ចុះ១៣,០៩​ភាគ​​រយ​ ធៀបនឹងខ ​ វិែ​ចកា ្ឆិ ឆ ​ ម ​្នាំ ន ុ មកនៅ​ ត្រម ឹ ច ​ន ំ ន ួ ១៥៨ ៨៩៣​គឿ្រ ង​។ ចំនន ួ ​​រថយន្ដែ ​ដ​ ល​បាន​ផលិត​​ នៅ​កង ុ្ន ​ឆ​២ ំ្នា ០​១៣ មាន​​ចំនួន​ សរុប២ ៤៥៧​ ០​៨៦​គឿ្រ ង គឺកន ើ ​​ ០,១៤​ភាគ​រយ​បើ​​ធៀប​ នឹងឆ្នា ​​ ២ ​ំ ០១២។ បរិមាន​ផលិត​​​ ប្រចាំ​ឆ្នាំ​​​បាន​​​កើន​ដល់​កម្រិត​​ ខ្ពសប ​់ ផ ​ំ ត ុ ក ​ង ្នុ រ​យៈ​​ពេល៥ ​ ២​ឆ​្នាំ មកន​េះ៕ B.Post/BP

esdækic©

ព្រមាន​ព​ហា ី និភយ ័ ​បរិត​ផ ្ត រណា

ក្រង ុ វ ​ស ៉ា ន ី៊ តោនៈ អគ្គនាយក​មល ូ និធរ​ិ ប ូ យ ិ ​​ វត្ថុ​អន្តរជាតិ​ (IMF) លោកស្រី Christine Lagarde បាន​ថង ្លែ កាលពីថព ​្ងៃ ធ ុ ថា ​ កំណន ើ ស ​ ដ េ ក ្ឋ ច ិ ព ្ច ភ ិ ព​លោក​កព ំ ង ុ ស ​ ះុ្ទ ង ​ ប ើ ប៉ុន្តែ​លោកស្រីបានព្រមាន​អំពី​ «ការ​កើន​ ឡើង​​ហានិភ័យ» ន ​ ៃ​បរិត្តផរណា។ លោក​ស្រី Lagarde បាន​​ថ្លង ែ ក ​ង ្នុ ស ​ ន ុ -្ទ ​ រកថា​មយ ួ នៅ ​ ក ​ប ​្លិ សា ​ រព័តមា ៌ ន​ជាតិក ​ង ុ្ន ទ ​ក ​ី ង ុ្រ ​​​ វ៉ាសន ី៊ តោន​ថា៖ «សន្ទះុ សេ ​​ ដក ្ឋ ច ិ បាន​ ​​្ច កន ើ ​ ឡើងនៅ ​ ឆ ​ មាស​​ទីពី ​​ រឆ ​ ២ ​្នាំ ០១៣ ហើយគួ ​​ រ​ តែ​កើនឡើង​ជា​បន្ត​ទៀត​នៅឆ្នាំ​២០១៤ ដែល​ភាគ​ច្រើន​ដ​ោ យ​​សារ​តែ​ភាព​​ប្រសើរ​ ឡើង​​នៃ​សេដ្ឋកិចក ្ច​ ្នុងប ​ ្រទេស​អភិវឌ្ឍន៍»។ ទោះជា​យ៉ាងណា ​ អគ្គនាយក​IMF រូប​ នេះ​បាន​​បដិសេធ​​ផ្តល់​តួលេខ​​​អំពក ី​ ំណើន​​ សេដ្ឋកិច្ច​ពិភព​លោក​ មុន​​ពេល​​​មូលនិធិ​ នេះ​​​ចេញ​ផ្សាយ​បច្ចុប្បន្នភាព​​នៃ​ការ​ព្យាករ​ ផ្លូវ​ការ​របស់ខ្លួននៅ ​ ​សប្តាហ៍​​ក្រោយ។ ប៉ុន្តែ​លោកស្រី​បាន​ចង្អុល​បង្ហាញ​ថា ៥​ ឆ្នាំ​បន្ទាប់​ពី​កើត​មាន​វិបត្តិ​សេដ្ឋកិចស ្ច​ កល​ រួចម ​ ក កំណន ើ សេដក ្ឋ ច ិ ព ​្ច ភ ិ ព​លោក​​នៅ​តែ​ មាន​កម្រត ិ ទា ​ ប​​ជាង ៤​ភាគរយ​កង ្នុ មួ ​​​ យឆ ​ ្នាំ ដោយ​សារ​តការ​ ែ​ ទប់​សត ្កា ហា ់​ និភយ ័ ​អតិ-​ ផរណា​នៅ​ទូ​ទាំង​ពិភពលោក។

អ្នក​លក់​កព ំ ង ុ ស ​ វា ្រ ចាប់​មាន់​ដម ើ ប្ ​ល ី ក់​ជន ូ ​អតិថជ ិ ន​នៅផសា ្ រ​មយ ួ ​នា​កង ុ្រ ​ហង ុ កុង។ Bloomberg

លោក​ស្រី​បានប​ន្ថែ​ម​ថា៖ «ជា​មួយ​នឹង​ អតិផរណា​ដែល​មាន​អត្រា​ក្រោម​ទិសដៅ​ របស់ធ ​ នាគារ​កណ្តាលជា​​ ​​ ច្រន ើ នោ ​ ះ យើង​ មើលឃើញ​ថា​ ​ហានិភ័យន ​ ៃ​ការ​កើតមាន​ បរិត្តផរណា​កំពុង​កើនឡើង ដែល​អាច​ បង្ហាញ​ពី​ភាព​គ្រោះ​ថ្នាក់​សម្រាប់​ការ​ស្ទុះ​ ងើបឡើងវ​ិញ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច»។ លោក​ស្រី​បន្ត​ថា៖ «កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​

សកល​នៅមា ​ ន​កម្រត ិ ទាប​ ​​ ពក េ ផុយស ​ យ ្រួ ​ ពេក និង​គ្មាន​តុល្យភាព​ខ្លាំង»។ លោក​សី្រ Lagarde ស ​ ង្កតធ ​់ ន ្ង ថា ​់ មូលនិធ​​ិ ដល ែ មា ​ ន​សមាជិកច ​ន ំ ន ួ ១៨៨​បទ ្រ ស េ ន ​ ះេ ​​ អាច​ដរើ ត ​ នា ួ ទីដ ​ មា ​៏ ន​តម្លខ ​ៃ ង ្លាំ ម ​យ ួ ក ​ង ្នុ កា ​ រ​ ជំរុញ​កិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិការ និង​សម្រប​ សម្រួល​​ក្នុង​ពិភព​ដែល​បក ្រ បដោយ​អន្តរ​-​ ទំនាក់ទំនង​នេះ៕ AFP/KC


esdækic©

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០១៤ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

BUSINESS ១៥

មីយន ៉ា ម ់ ជា ៉ា ប់​លខ េ ​១៦២​កង ុ្ន ​ China smartphone market សន្ទសស្ ន៍សរេ ភា ី ព​សដ េ ក ្ឋ ច ិ ្ច Lenovo China

Samsung

ក្រុង​ណៃពិដោៈ ប្រទេស​ មីយ៉ាន់ម៉ា​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ទី​ ១៦២​ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​ ចំនន ួ ១ ​ ៧៨លើស ​ ន្ទសស្ ន៍ស ​ រេ -ី ​ ភាព​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​មូលនិធិ​ Heritage Foundation និង​ កាសែត Wall Street Journal ដែល​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​ កាល​ពី​ថ្ងៃទ១ ី​ ៥ ខែ​មករា។ ទីក្រុង​ហុង​កុង​ជាប់​ចំណាត់​ ថ្នាកល ​់ ខ េ ១ ​ ក្នង ុ នា ​ ម​ជារ​ដ្ឋដ ​ ល ែ ​​ ផ្តល់​សេរីភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ខ្លាំង​ ជាង​​គេ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​២០​ឆំ្នា​ ជាប់គ ​ ។ ្នា ចំណក ែ ឯ ​ប ​ ទ ្រ ស េ ក ​រ ូ ៉េ​ ខាង​ជើង​វិញ​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ ចុង​ក្រោយ​នៅ​ក្នុង​សន្ទស្សន៍​ នេះ គឺ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ទ១ ី​ ៧៨។ សន្ទស្សន៍​នេះ​បង្ហាញ​ថា​៖

«​កង ុ្ន ប្រវត្តសា ិ ស្ររយៈ​ ​​្ត ពល េ ២ ​ ០​ ឆ្នាំ​របស់​សន្ទស្សន៍​សេរីភាព​ សេដ្ឋ​កិច្ច​នេះ ការ​វិវឌ្ឍរបស់​ ប្រទស េ ម ​យ ី ន ៉ា ម ់ ច ៉ា ពោ ំ ះ​សរេ ភា ​ី ព​​ សេដក ្ឋ ច ិ ន ្ច ះេ មាន​​ ​​ កម្រត ិ ត ​ច ិ ត ​ច ួ និង​យឺតយ៉ាវ​បំផុត។ កំណើន​ ពិន្ទុសរុប​បាន​ត្រឹម​តែ១,៤​ពិន្ទុ​ ប៉ុណ្ណោះ ដោយ​សារ​កំណើន​ ពាណិជក ្ជ ម្មនង ិ ​សរេ ភា ី ព​រប ូ ​យ ិ វត្ថុ​ ត្រូវ​បាន​ប៉ះប៉ូវ​ដោយ​ការ​ ធ្លាក់​ចុះ​សេរីភាព​សេដ្ឋកិច្ច​៤​ ចំណច ុ ក្ន ​​​ ង ុ ច ​ ណោ ំ ម​១០​ចណ ំ ច ុ ដូចជា ​ សិទ្ធិ​កាន់កា ​ ប់អ ​ ចលន-​ ទ្រពយ្ និងស ​ រេ ភា ី ព​ហរិ ញ្ញវត្ថជា ​ុ ​ ដើម ពោលគឺសុ ​​ ទត ្ធ​ ែ​បាន​ធ្លាក់​ ចុះ​២០​ពិនត ្ទុ​ ែ​ម្តង»​ ។​ ចំណាត់ថក ្នា រ​់ បស់មី ​​​ យន ៉ា ម ់ ​៉ា ទទួល​បាន​​ដោយ​សារ​ពិន្ទុ​

សកម្មភាព​លក់​ដរូ ​នៅ​​មីយន ៉ា ម ់ ។ ៉ា សន្ទសស្ ន៍​​សេរភា ី ព​សដ េ ក ្ឋ ច ិ ​​មី ្ច យន ៉ា ម ់ ក ៉ា ន ើ ។ B.g

12.5

South Korea

Coolpad

18.4 %

China

10.0

ចំនួន៤៦,៥​របស់​ប្រទេស​នេះ​ Huawei នៅ​លើ​សន្ទស្សន៍សេរីភាព​ China Market share សេដ្ឋកិច្ច ពោលគឺ​កើន​ឡើង​ 9.4 2013 third quarter ធៀបនឹងព ​ន ិ ច ​ុ្ទ ន ំ ន ួ ៣៩,២​កាល​​ ZTE ពី​ឆ្នាំ​២០១៣។ សេដ្ឋកិច​្ចសេរី​ China Others 5.4 មាន​ពន ិ ​ុ្ទ ៨៤,១​ឬ​ខស ្ព ជា ​់ ង​នះេ 26.6 ហើយ​នៅ​តំបន់​អាស៊ី​ខាង​ត្បូង K-Touch និង​ខាង​កត ើ ទ ​ ទួលបា ​ ន​ពន ិ ជា ្ទុ China 4.7 ម​ធយ្ ម​ចន ំ ន ួ ៥៨,៥។ មីយន ៉ា ម ់ ​៉ា ត្រវូ បា ​ ន​ចាត់ទ ​ក ុ ​ថា​ជាសេ ​​ ដក ្ឋ ច ិ ​្ច Xiaomi Oppo China China Gionee Apple មួយ​ដែល​រង​ក្រោម​គំនាប​។ 2.5 3.7 China US យោង​តាម​សន្ទស្សន៍​នេះ​ 3.3 3.5 ប្រទេស​​មីយ៉ាន់ម៉ាជា​ប្រទេស​ ដែល​សម្បូរ​ទៅ​ដោយ​ធន​ធាន​ Growth of China Mobile ធម្ម​ជាតិ តែ​អន្តរាគមន៍​របស់​ Total customers 763,296 រដ្ឋាភបា ិ ល​​ក្នង ុ ស ​ ដ េ ក ្ឋ ច ិ បា ​្ច ន​ធ​្វើ 649,568 ឲ្យ​ប្រទេស​មួយ​នេះ​ក្លាយ​ជា​ 710,298 522,283 ប្រទស េ ម ​យ ួ ក ​ង ុ្ន ច ​ ណោ ំ ម​​ប្រទស េ ​ ក្រីកបំ ្រ​ ផុត»​ ។​ 584,017 ការ​ចាក​ផត ុ ពីអ ​ព ំ ព ​ើ ក ុ រ​លួយ​ 369,339 457,250 សិទកា ​ិ្ធ ន់កាប់អ ​ ចលនទ្រពយ្ និង​ 246,652 សេរីភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ ព្រម​ទាំង​ 141,616 សេរភា ​ី ព​កង ្នុ កា ​ រ​វន ិ យោ ិ គ សុទ​្ធ 301,232 69,643 តែ​ជា​សច ូ នាករ​ដល ែ ទ ​ ទួលបា ​ ន​​​​ 45,134 204,292 6,531 ពិន្ទុ​ទាប​បំផុត ដែល​​ប្រើ​បស ្រា ់​ 15,621 117,676 ដើមប្ ​ីផល ្ត ​់ពន ិ ​ុដ ្ទ ល់​បទ ្រ ស េ ​​​ក្នុង​​ 3,405 តំបន់អា ​ ស៊ី​អាគ្នេយម ៍​ ួយ​នេះ។ 1997 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 យោង​តាម​ចំណាត់​ថ្នាក់​នា-​ Source: Analysys International/ChinaMobile នា​បាន​បង្ហាញ​ថា សេរីភាព​ ពលកម្ម សេរភា ី ព​រប ូ យ ិ វត្ថុ និង​ ទីផសា ្ រ​ទរូ ស័ពទ ​្ទ ន ំ ប ើ នៅ ​ ​ចន ិ សេរភា ី ព​សារពើពន្ធនៅប ​ ទ ្រ ស េ ​​ មីយ៉ាន់ម៉ា មាន​ស្ថានភាព​ល្អ​ ក្រាហ្វិក​បង្ហាញព ​ ី​ចំណែកទ ​ ីផ្សារ​ទូរស័ព្ទ​ទំនើបនៅ​ប្រទេស​ចិន។ យោង​តាម​ក្រាហ្វិក ទូរស័ពរ្ទ​បស់​ក្រុមហ៊ុន ប្រសរើ ក្ន ​​ ង ុ អ ​ឡ ំ ង ុ ឆ ​ ២ ​្នាំ ០១៣៕ Samsung មានចំណែក​ទីផ្សារ​ធំជាង​គេ គឺ​មាន១៨,៤​ភាគរយ ខណៈ​ដែល​ក្រុមហ៊ុន Lenovo មាន​ The Myanmar Times/BP ចំណែក១ ​ ២,៥​ភាគរយ។ ដោយ​ឡែក​ក្រមហ៊ុន Apple មានតែ៣,៥​ភាគ​រយ​ប៉ុណ្ណោះ។ រូបថត AFP

ការ​វន ិ យោ ិ គ​ផល ្ទា ​ព ់ ប ី រទេស​នៅប្រទ​ស េ ចិនកើនឡើង​ជាង​៥​ភាគរយ ក្រង ុ ប ​ កា ៉េ ង ំ ៈ ទិនន ្ន យ ័ ផ ​ វ្លូ កា ​ រ​ របស់ប្រទេស​ចិន​បាន​បង្ហាញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃអង្គារថា វិនិយោគ​ ផ្ទាលព ​់ ប ​ី រទេសមក​កាន់ប្រ ​​ ទស េ ​​ ចិនបា ​ ន​កន ើ ឡ ​ ង ើ ៥ ​ ,៣​ភាគ​រយ​​ កាល​ពី​ឆ្នាំមុន ពោលគឺ​បាន​ កើនឡើ ​​ ងវ​ញ ិ ជា ​ លើ ​​ កដ ​ប ំ ង ូ ក ​ង ្នុ ​ រយៈ​ពេល​បី​ឆ្នាំ​បន្ទាប់​ពី​បាន​ ធ្លាក់​​ចុះ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១២។ ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ចិន​បាន​ ឲ្យ​ដឹងថា ការ​វិនិយោគ​ផ្ទាលព ់​ ី​ បរទេសនៅ ​ ប ​ ទ ្រ ស េ ច ​ន ិ ដោយ​ មិន​រាប់​បញ្ចូល​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ មាន​តម្លស ​ៃ រុប១១៧,៥៩​ពាន់​ លាន​ដុល្លារកា ​ ល​ពី​ឆ្នាំមុន។ តួលេខ​នេះ​បាន​កើន​ឡើង បើបៀ្រ បធៀបនឹង​ទហ ំ វំ ន ិ យោ ិ គ​ ១១​១,៧​២​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ កាល​ពី​​ឆ្នាំ​២០១២ នៅពេល​

ដែលកា ​ រ​វន ិ យោ ិ គបរទេសបា ​ ន​ ធ្លាកច ​់ ះុ ៣ ​ ,៧​ភាគ​រយ ដោយ​សារ​​ កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ទាប​នៅ​តាម​ ប្រទេស​អភិវឌ្ឍន៍ និងកា ​ រ​ធ្លាក់​ ចុះន ​ ៃ​កំណើនស ​ េដ្ឋកិចច ្ច​ ិន។​ ក្រសង ួ ន ​ េះបា ​ ន​បន្តឲ ​ យ្ ដ ​ង ឹ ថា គ្រាន់​តែ​ក្នុង​ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៣ ការ​វន ិ យោ ិ គ​ផល ្ទា រ​់ បស់ប ​ រទេស​​ នៅ​ប្រទេស​ចិន​បាន​កើន​ឡើង ៣,៣​ភាគ​រយ​ធៀបនឹង​ឆ្នាំ​មុន ដល់១២,០៨​ពាន់លាន​ដល ុ រ្លា ​។ ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ចិន​បាន​ ឲ្យ​ដឹង​ក្នុង​សេចក្តី​ថែ្លង​ការណ៍​ មួយ​ថា​៖ «​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៣ ការ​ វិនិយោគ​ផ្ទាល់​ពី​បរទេសនៅ​ ប្រទស េ ច ​ន ិ បាន​កន ើ ឡ ​ ង ើ វ​ញ ិ ​ ជា​បណ្តើរៗ​ហើយ​»។ សេចក្តី​ ថ្លង ែ កា ​ រណ៍ដ ​ ដែលនេះបា ​ ន​បន្ត​ ឲ្យ​ដឹង​ទៀ​ត​ថា ការ​វិនិយោគ​

នេះ​បាន​កើន​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ១១​​ខែ​ជាប់គ្នា​គិត​ចាប់​តាំង​ពី​ ខែ​កុម្ភៈ​ឆ្នាំ​២០១៣ ​មក។ ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ចិន​បាន​ ឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា ការ​វិនិយោគ​ ផ្ទាលព ​់ ប ​ី រទេសក ​ង ្នុ វ​ស ិ យ ័ ស ​ វា េ ​ កម្ម បាន​កើន​ឡើង​ជាង​ពាក់​ កណ្តាល​នៃ​ការ​វិនិយោគ​សរុប​ ជា​លក ើ ដ ​ប ំ ង ូ ​ដោយ​មាន​ចន ំ ន ួ ​ ស្មើនឹង៥២,៣​ភាគ​រយ។ ការ​វិនិយោគ​ក្នុង​ឧស្សាហ​-​ កម្ម​សេវាកម្ម​បាន​កើន​ឡើង ៦​១,៤៥​ពាន់លា ​ ន​ដល ុ រ្លា ពោល​ គឺ​កន ើ ​ឡង ើ ១៤,២​ភាគ​រយ​។ ក្រសង ួ ន ​ េះបា ​ ន​បន្តឲ ​ យ្ ដ ​ង ឹ ​ថា ចំណែក​ឯការ​វិនិយោគ​របស់​ ប្រទេស​ចិនន​ៅ​បរទេស​វិញ បាន​​កើន​ឡើង១៦,៨​ភាគ​រយ ដល់៩០,១៧​ពាន់លាន​ដល ុ រ្លា ​

កាល​ពឆ ​ី ម ំ្នា ន ុ ដោយ​សារ​កម ្រុ -​ ហ៊ន ុ នៅ ​ ច ​ន ិ ដ ​ គោ ី ក​បាន​បន្តទ ​ញ ិ ​​ យក​ទព ្រ យ្ ស ​ កម្មរ​បស់ក ​ ម ្រុ ហ ​ ន ៊ុ ​ បរទេស ជា​ពិសេស​ក្នុង​វិស័យ​ ថាមពល និង​ធន​ធាន​រ៉ែ ដើម្បី​ ផ្គត់​ផ្គង់​ថាមពល​នៅ​ប្រទេស​ ចិនដែលជា ​ ប ​ ទ ្រ ស េ មា ​ ន​សដ េ -្ឋ កិច្ច​ធំ​ជាង​គេ​ទីពីរ​របស់​ពិភព លោក។ លោក Shen Danyangអ្នក​ នាំពាក្យក ​ ស ្រ ង ួ ពា ​ ណិជក ្ជ ម្មច ​ន ិ ​​ ប្រាបក ​់ ម ្រុ អ ​ក ្ន យ ​ ក​ពត ័ មា ៌ ន​ថា៖ «​ការ​វិនិយោគ​របស់​​​ចិន​នៅ​ បរទេស​អាច​​​កើន​ឡើង​ខ្ពស់​ ជាង​​ការ​វន ិ យោ ិ គ​របស់ប ​ រទេស​ នៅ​​​ចិន​នៅ​ឆ​ក ំ្នា យ ្រោ ​នះេ ឬ​នៅ ឆ្នា២ ំ ០១៦ បើកា ​ រ​វន ិ យោ ិ គ​នេះ​ មិនបា ​ ន​កន ើ ឡ ​ ង ើ នៅ ​ ឆ ​ ន ​្នាំ េះទេ​ ​​ នោះ»៕ AFP/BP ផ្ទាំង​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​Coca Cola នៅ​ប្រទេស​ចិន។ ​​ Bloomberg


១៦

BUSINESS

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០១៤

www.postkhmer.com

esdækic©

taragtémøPaKhu‘n nigsnÞsSn_TIpSarRbcaMé​f¶TI16 Exmkra qñaM 2014 énTIpSarmUlbRtkm<úCa ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់​PPWSA (Daily Closing Price) (គ្មានការ​ជួញដូរ) ថ្លៃ​ថ្ងៃពុធ

ថ្លៃ​ម្សិលមិញ 5,100

បម្រែបម្រួល 5,100

% បម្រែបម្រួល

ថ្លៃ​បើក

ថ្លៃ​ខ្ពស់

0.00

0

ថ្លៃទាប

0

0

ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគ​ហ៊ុន)

តម្លៃ​ជួញ​ដូរ (រៀល)

0

0

ទំហំ​ជួញ​ដូរ (ភាគ​ហ៊ុន)

តម្លៃ​ជួញ​ដូរ (រៀល)

0

0

0

សន្ទស្សន៍​បិទ​ទីផ្សារប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា (Daily Closing Idex) សន្ទស្សន៍ថ ​ ្ងៃពុធ

សន្ទស្សន៍ម ​ ្សិល​មិញ

548.39

548.39

បម្រែបម្រួល

% បម្រែបម្រួល

0.00

សន្ទស្សន៍ប ​ ើក

0.00

សន្ទស្សន៍ខ ​ ្ពស់

548.59

សន្ទស្សន៍ទា ​ ប

548.59

548.59

កមុ្រ ហ៊នុ ​អាកាសចរណ៍​បជ ្រ ងែ ​យក​ទផី សា្ រ​អាស៊ាន ក្រុង​បាងកកៈ អ្នក​ជំនាញ​មួយ​រូប​ បាន​ឲ្យដ ​ ឹង​ថា ការ​ប្រកួតប ​ ្រជែងដ ​ ៏​តាន​ តឹង​ពី​សំណាក់​ក្រុម​ហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​ ថ្មីៗ ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​ជាតិ​​ថៃ​ ដែល​កព ំ ង ុ ​បឈ ្រ មនឹង​បញ្ហា និង​បរិយា-​ កាស​​នយោបាយ​ប្រែ​ប្រួលនៅ​ប្រទេស​ ថៃ កំពុង​ប៉ះពាល់​ដល់​វិស័យ​អាកាស​ ចរណ៍របស់ ​​ ​ប្រទេស​​ថៃ​។ ក្រុមហ៊ុន Frost & Sullivan និង​​ អ្នកផ្តល់​ប្រឹក្សា​ផ្នែកការពារ​ជាតិ​​លោក​ Ravi Madavaram បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ ដោយ​មាន​សមាហរណកម្ម​សេដ្ឋកិច្ច​ អាស៊ាននៅ​ ​​​ ឆក ំ្នា យ ្រោ ​ការ​ខាត​បង់ព ​ ល េ ​ វេលា​នាពេលនេះ​អាច​ជា​កត្តា​​ចាំ​បាច់​ ចំពោះ​ឧស្សាហកម្មអាកាសចរណ៍ថ ​ ៃ។​ សហគមន៍​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន​ដែល​ នឹង​​ចាប់​ផ្តើម​ក្នុងពេល​​ដ៏​ខ្លី​ខាង​មុខ​នេះ​ បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​ រួស​រាន់​ពង្រីក​អាជីវកម្ម​របស់​ខ្លួន​នៅ​ទី​ ផ្សារ​បចា ្រ ត ​ំ ប ំ ន់ធ ​ៗ ំ ដូចជា ​ ប ​ ទ ្រ ស េ ឥ ​ ណ្ឌ-ូ ​ នេស៊ី សិង្ហបុរី ថៃ ម៉ាឡេស៊ី វៀតណាម និង​ហ្វីលីពីនជា ​ ​ដើម។​ លោក Madavaram បាន​ថ្លែង​បន្ត​ ថា ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​ Nok Air គឺ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​ផ្តល់​សេវា​ ហោះហើរទា ​ ប​ទ្រងទ ់ ្រាយធំតម ែ យ ួ គ ​ ត់ ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើតនៅ ​ ​ប្រទេស​ថៃ។ លោកបាន​បន្ត​ឲ្យ​ដឹង​ថា៖ «​ប្រទេស​ ឥណ្ឌន ូ ស េ មា ​៊ី ន​កម ្រុ ហ៊ន ុ អា ​ កាស​ចរណ៍​ Lion Air ប្រទស េ ស ​ ង ិ ប ្ហ រុ ី មាន​កម ្រុ ហ៊ន ុ ​ អាកាសចរណ៍​ Tiger Air ប្រទេស​ ម៉ាឡេស៊ី​មាន​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍ AirAsia និង​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​មាន​

សភា​ជាន់ទាប​ សហ​រដ្ឋអា ​ មេរកិ ​ Air នាពេល​ថ្មីៗ​នេះ បញ្ហា​ប្រឈម​ផ្ទៃ​ ក្នង ុ រ​បស់ក ​ ម ្រុ ហ៊ន ុ អា ​ កាសចរណ៍ Thai អនុម័ត​ ច្បាប់​ Airways ផែនការ​ពង្រក ី អា ​ ជីវកម្មរ​បស់​ ក្រុមហ៊ុន​ Bangkok Airways ការ​ ថវិកា​ ឆ​២ ំ្នា ០១៤ ចាប់​ផ្តើម​ដំណើរ​ការ​របស់ក្រុមហ៊ុន​

យន្តហោះ​​ក្រុមហ៊ុន Tiger Air ដែល​ហោះចេញ​ពី​ព្រលាន Changi​​។ Bloomberg

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Cebu Pacific។ ត ​ កង្វ ែ​ ះក ​ ម ្រុ ហ៊ន ុ អា ​ កាស​ចរណ៍​ ផ្តល់​សេវា​ហោះហើរ​ក្នុង​តម្លៃ​ទាប​នៅ​ ប្រទេស​ថៃ​បាន​បើក​ចំហ​ទីផ្សារ​នៅ​ ប្រទេស​ថៃ​សគ ្វា មន៍​ក្រុមហ៊ុន​អាកាស-​ ចរណ៍ផ្ត ​​ លស ​់ េវា​ហោះហើរក ​ង ្នុ ត ​ ម្លទា ​ៃ ប​ ពី​ប្រទេស​ផ្សេង​ទៀត​»។​ ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍ AirAsia មាន​​វត្ត​មាន​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​អស់​រយៈ​

ពេល​១​ទសវត្សរ៍​មក​ហើយ ពោលគឺ​ មាន​វត្ត​មាន​នៅប្រទេស​នេះ​យូរ​ដូច​ជា​ ក្រុមហ៊ុនអា ​ កាសចរណ៍ Nok Air ដែរ តែក្រុមហ៊ុន​ AirAsia គឺ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​​ អាកាសចរណ៍​នាំមុខ​នៅ​ក្នុង​តំបន់ តែ​ ក្រុម​ហ៊ុន​ Nok Air​ បាន​ដាក់​កម្រិត​ ខ្លួនឯង​ក្នុង​ការ​​​ប្រកួត​ប្រជែង​របស់​ខ្លួន​ នៅ​ប្រទេស​ថៃ។ ការ​ចល ូ ម ​ ក​ដល់រ​បស់កម ្រុ ហ៊ន ុ Lion

Nok​Scoot និង​ការ​ចូល​មកដល់របស់ ​​ ​ ក្រម ុ ហ ​ ន ៊ុ ​AirAsia X មាន​នយ ័ ថា ​​ ក្រុម​ ហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​នានា​​​ប្រឈម​នឹង​ ពេល​វេលា​ប្រកប​ដោយការ​ប្រកួត-​ ប្រជែង​​នៅ​ឆ្នាំនេះ។ លោក Madavaram បាន​ថ្លែង​បន្ត​ ថា​៖ «​ក្រុមហ៊ុន AirAsia រំពឹង​ថា​នឹង​ មាន​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ខ្លាំង​នៅ​ក្នុង​​ទី-​ ផ្សារ​​ក្រុម​ហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​ផ្តល់​សេវា​ ហោះហើរ​ក្នុង​តម្លៃ​ទាប​ប្រចាំ​តំបន់​ពី​ សំណាក់​ក្រុមហ៊ុន​​ Lion។ ក្រុមហ៊ុន NokScoot នឹង​ប្រកួត​ប្រជែង​ជាមួយ​ នឹង​​ក្រុមហ៊ុន AirAsia X។ ចំណែកឯ ​​ ក្រុមហ៊ុន​​Nok Air វិញ​នឹងប ​ ្រឈម​នឹង​ ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ក្នុងទីផ្សារ​ក្រុមហ៊ុន​ អាកាសចរណ៍ផ ​ល ្ត ស ​់ េវា​ហោះហើរក ​ង ្នុ ​ តម្លៃ​ទាប​ក្នុង​ស្រុក​ពីសំណាក់​ក្រុមហ៊ុន​ AirAsia និងក ​ ្រុមហ៊ុន​Lion Air»។​ លោក​បាន​បន្ត​ថា​៖«​បើ​ទោះ​ជា​ក្រុម-​ ហ៊ុន​អាកាសចរណ៍ Thai Airways យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​តែ​លើ​ទីផ្សារ​សេវា​ ហោះ​ហើរផ ​ ្លូវ​ឆ្ងាយ​ក៏​ដោយ ក៏ក ​ ្រុមហ៊ុន​ អាកាសចរណ៍​មួយនេះ​នឹង​មាន​បញ្ហា​ ប្រឈម​នៅឆ ​ ្នាំ​២០១៤​នេះ ដោយ​សារ​ រចនា​សម្ពន ័ ថ ​្ធ ដ ​្លៃ ម ើ រ​បស់ខ ​ន ្លួ បញ្ហា​​ថក ្នា ​់ ដឹកនា ​ ក ​ំ ព ំ ល ូ និងកា ​ រ​បក ្រ ត ួ ប ​ ជ ្រ ង ែ កា ​ ន់​ តែ​ខ្លាំង​ពី​សំណាក់ក្រុមហ៊ុន​អាកាស​-​ ចរណ៍នៅ ​ ម ​ ជឈ្ ម ិ បូព»៌ា ៕ B.Post/BP

តម្ល​កៅ ៃ ស៊ប ូ ន្តកន ើ ឡើង​ព​ត ី ម្ល​ទា ៃ ប​កង ុ្ន ​រយៈ​ពល េ ​៥​ខែ ក្រុង​តូក្យូៈ តម្លៃ​កៅ​ស៊ូនៅ​ ក្រង ុ តូ ​​ កយ្ បា ​ូ នបន្តស ​ ្ទុះង ​ ប ើ ឡ ​ ង ើ ​ ពី​តម្លៃ​​ទាប​បំផុត​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ៥​ខែ ដោយ​សារ​មាន​សុទិ​ដិ-្ឋ ​ និយម​កាន់ត ​ ​ែ​ខ្លាង ំ ថា ​ សេ ​​ ដក ្ឋ ច ិ ​្ច សកល​​នឹង​ស្ទុះ​ងើប​ឡើង​​ខ្លាំង​ នៅ​ឆ្នាំនេះ ដែល​​ជំរុញ​​ឲ្យ​មាន​​ តម្រូវ​ការ​វត្ថុ​ធាតុ​ដើម​សម្រាប់​ ផលិត​​សម្បក​​កង់យានយន្ត។ តម្លៃកៅ​ស៊ូ​ក្នុង​​កិច្ច​សន្យា​ សម្រាបចែ ​​​់ កចា ​ យ​នៅខ ​ មិ ែ​ ថនា ុ ​ នៅផ្សារ​ជញ ួ ដ ​ រូ ទ ​ន ំ ញ ិ ក ​ ង ្រុ ត ​ក ូ យ្ ​ូ បាន​​កើន​ឡើង១,៣​ភាគ​រយ​ ដល់២៥៨,៩​យ៉េន​ក្នុង​មួយ​ គីឡក ូ ម ្រា (២ ៤៧២​ដល ុ រ្លា ក ​ង ្នុ ​​​

មួយ​​តោន) និង​ត្រូវ​បាន​ជួញ​​ ដូរ​ក្នុង​តម្លៃ ២៥​៧,៦​យ៉េន​ នៅម​៉ោង ១០ និង៤ ​ ២​នាទីព ​ ក ឹ្រ ​​ ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ​ម៉ោង​ក្នុង​ស្រុក។ តម្លកៅ ​ៃ ស៊ក ​ូ ង ុ្ន ក ​ច ិ ស ​្ច នយា ្ អ ​ នាគត​​ បាន​​ធ្លាកច ​់ ះុ ដ ​ ល់តម្ល ​​ ទា ​ៃ ប​បផ ំ ត ុ ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទ១ ី​ ៤ ខែ​មករា ​គិតចាប់ ​​ ​ តាំងព ​ ីខែ​សីហា​ឆម ្នាំ​ ុនម ​ ក។ ​ ភាគហ៊ុន​​​អាស៊ី​បាន​បន្ត​កើន​ ឡើង​នៅ​ទូទាំង​សកល​លោក​ ក្រោយ​​ព​ី​ធនាគារ​កណ្តាល​ អាមេរិក បាន​​ប្រកាស​នៅ​ក្នុង​ ការ​អង្កេត​ពាណិជ្ជកម្ម Beige Book របស់​ខ្លួនថា ​ ចក្ខុវិស័យ​ សដ េ ក ្ឋ ច ិ ប ​្ច ង្ហាញពី ​​ ស ​ ញ្ញាវ​ជ ិ មា ​្ជ ន​​

នៅតាម​​សង្កាត់​ភាគ​ច្រើន​»។ ចំណែក​ឯ​លោកស្រី Christine Lagarde ប្រធាន​មល ូ ន ​ធ ិ ​​ិ រូបិយវត្ថុ​អន្តរ​ជាតិ​វិញ​បាន​ឲ្យ​ ដឹង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ថា សន្ទុះ​ សដ េ ក ​្ឋ ច ិ ព ​្ច ភ ិ ពលោក​នៅឆ ​ មាស​​ ទីពីរ​កាល​​ពីឆម ្នាំ​ ន ុ ​នង ឹ ​បន្តកត ើ ​ មាន​​រហូត​ដល់​ឆ្នាំ​២០១៤​។ ​ លោក Hideshi Matsunaga អ្នកវ​ភា ិ គ​បចា ្រ ក ​ំ ម ្រុ ហ៊ន ុ Evolution Japan ក្រុម​ហ៊ុន​ ជើង​សា​​នៅ​ទីក្រុង​តូក្យូ​បាន​ ថ្លែងថា​៖ «​គេ​នឹង​ទិញ​កៅ​ស៊ូ​ មក​​វិញ ដោយ​សារ​វា​ហាក់ដ ​ ូច​ ជា​​មាន​​តម្លទា ​ៃ ប​ជាង​ទផ ី សា ្ រ ដោយ​​

សារ​ចក្ខុវិស័យ​វិជ្ជមាន​ចំពោះ​ កំណើនស ​ េដ្ឋកិចស ្ច​ កល​»។​ ប្រាក​់យ៉េន​បាន​​ធ្លាក់​ថ្លៃ​រយៈ​ ពេល​​បី​ថ្ងៃ​ជាប់គ្នា​មកនៅ​ត្រឹម​ តម្លៃ ១០៤,៧៥​យន ៉េ ក ​ង ្នុ មួ ​​ យ​ ដុលរ្លា ដ ​​ ល ែ ជ ​ រំ ញ ុ ឲយ្ មា ​ ន​ចណា ំ ប់​ អារម្មណច ​៍ ពោ ំ ះ​កច ិ ស ​្ច ន្យាជ ​ញ ួ ​ ដូរ​គិតជា​ ​​ ប្រាក់​យ៉េន។ តម្​លៃ​កៅ​ស៊ូក្នុង​កិច្ច​សន្យា​ អនាគត​​​សម្រាប់​ចែក​ចាយ​នៅ​ ខែឧសភានៅផ្សារ​កិច្ច​សន្យា​ អនាគត​​ក្រុង​ស៊ាង​ហៃ​បាន​ កើន​​​ឡើង ០,៥​ភាគ​រយ ដល់ ១៦ ៧៥០​យន់ (២ ៧៧០​ ដុល្លារ) ​ ​ ក្នុងមួយ​​តោន។ តម្លៃ​

កៅ​ស៊ូ​នៅ​​​ថៃ​ដឹក​ដល់​កព ំ ង់​ផែ​​ បាន​​កើន​ឡង ើ ​០,៣​ភាគ​​រយ​ដល់ ២,៣​​៥​ដល ុ រ្លា ក ​ង ុ្ន ម ​យ ួ គ ​ឡ ី ក ូ ម ្រា ​​ កាល​ពីថ្ងៃ​ពុធ នេះ​បើ​តាម​​វិទ្យា​ ស្ថានស ​ ្រាវ​ជ្រាវ​កៅ​ស៊ូ​ថៃ​។ តម្លៃ​កៅស ​ ៊ូ​ថៃ​បាន​កើនឡ ​ ើង​ ដោយ​សារ​ការ​រព ំ ង ឹ ថា ​ ស្តក ុ កៅ ​ ​ ស៊ូ​នឹង​ធ្លាក់​ចុះ ដោយ​សារ​រដូវ​ ប្រមូល​​ផល​កៅ​ស៊ូ​ទាប​នឹង​ត្រូវ​ ចាប់ផ ​ ម ើ្ត នៅ ​ តា ​ ម​បណ្តាប ​ ទ ្រ ស េ ​ ដាំកៅ ​ ស ​ ធ ​៊ូ ៗ ​ំ នៅ ​ ខ ​ កុ ែ​ ម្ភៈ នេះប ​ ​ើ តាម​​លោក Korakod Kitti-​ pol ប្រធាន​ផ្នែក​ទីផ្សារ​ប្រចាំ​ ក្រម ុ ហ ​ ន ៊ុ Thai Hua Rubber Pcl៕ Bloomberg/BP

ក្រុង​វ៉ាស៊ីនតោនៈ សមាជិក​ សភា​ជាន់​ទាប​របស់​អាមេរិក​ បាន​ឯកភាព​លើស​លប​់ចំពោះ​ ច្បាប់​​ចំណាយចំនួន១,១​ពាន់​ ពាន់លា ​ ន​ដល ុ រ្លា សមប ្រា ឆ ​់ សា ​ំ្នា រ-​ ពើពន្ធ​ឆ្នាំ​២០១៤ ដោយ​ការ​ អនុមត ័ ន ​ េះបា ​ ន​បញ្ចប​​ការ​ ់ ចរចា​​ រយៈ​ពល េ ជា ​ ច ​ ន ្រើ ខ ​ ែ និងបង្ហា ​​ ញ​ ពី​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​មួយ​ដែលមាន​ រយៈ​ពល េ ៣ ​ ឆ ​ ន ំ្នា ជ ​ៃ មះ្លោ សា ​ រពើ-​ ពន្ធ​ដែល​រំខាន​ដល់​រដ្ឋាភិបាល​ ក្រុង​វ៉ាស៊ីនតោ ​ ន។​ វិធានការ​ដល ែ ន ​ង ឹ ផ ​ល ្ត ម ​់ ល ូ ន​ធ ិ ​​​ិ ដល់​រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ​ក្រោម​ ក្របខ័ណ្ឌការ​ងារ​ស្តីពី​គម្រោង​​​ ថវិកា​​ដែល​រៀ​ប​ចំ​ឡើង​ដោយ​ សមាជិក​សភា​មកពី​គណបក្ស​ ប្រជាធិបតេយ្យ និងសមាជិក​ សភា​មកពីគ ​ ណបកស្ សា ​ ធារណ-​ រដ្ឋកាល​ពី​ខែ​មុននេះ ត្រូវ​បាន​ អនុមត ័ ដោ ​ យ​មាន​សឡ ំ ង េ គា ​ ទ ​ំ ្រ ៣៥៩​ទល់ន ​ង ឹ ៦ ​ ៧​សឡ ំ ង េ ពោ ​ ល​​ គឺប ​ ង្ហាញពីកា ​ រ​គាទ ​ំ យ៉ា ្រ​ ង​ខ្លាង ំ ព ​ ​ី សំណាក់​គណបក្ស​នយោបាយ​ ទាំងព ​ រី ដែលក ​ព ំ ង ុ មាន​ការ​ខង ្វែ ​ គំនត ិ ​គ្នាយ ​ ង ៉ា ​ខ្លាង ំ ​និងប ​ ង្ហាញពី ​​ ​ ការ​ជជែក​ដេញ​ដោល​ជា​ច្រើន​ លើកច្រើន​សា​នាពេល​ថ្មីៗ​នេះ និង​​ពី​បញ្ហា​វិធី និង​ចំនួន​សាច់​ បក ្រា ់ ដល ែ ត ​ វូ្រ ផ ​ល ្ត ម ​់ ល ូ និធដល់ ​​ិ ​ រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក​។ ពេលប ​ ច្ចប ុ ប្ ន្ន​ច្បាប់ច ​ ណា ំ យ​ ថវិកា​​នេះ​កំពុង​បញ្ជូន​ទៅ​សភា​ ជាន់ខ ​ស ្ព ដ ់ ល ែ គ ​ រំេ​ពង ឹ ថា ​ ន ​ង ឹ ត ​ វ្រូ ​ អនុមត ័ នៅ ​ ស ​ ប្តាហន ​៍ ះេ មុនព ​ ល េ ​​ ដែលលោ ​ ក​បធា ្រ នា​ធប ិ តី បារ៉ាក់ អូបាម៉ា ចុះហ ​ ត្ថល ​ ខា េ អ ​ នុមត ័ ជា ​ ​ ផ្លូវកា ​ រ។​​ លោក​Barbara Lee សមាជិក​​ សភា​ជាន់​ទាប​មកពី​គណបក្ស​ ប្រជា​ធិបតេយ្យ​បាន​ថ្លែង​ថា៖ «​វា​ជា​បញ្ហា​ដ៏​លំបាក​បំផុត តែ​ នៅ​ពេលនេះ​យើង​អាច​ធ្វើ​បាន​ ហើយ»​ ។ លោក​បាន​បញ្ជាកថា ​់ ៖ «កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ដែល​មាន​ការ​ សម្រប​សម្រួលនេះបាន​ជួយឲ ​ ្យ​ យើងចា ​ ក​ចញ េ ព ​ វី ដ្តន ​ វ​ៃ ប ិ ត្តរ​ិ ដ្ឋាភិបាល​»៕ AFP/BP​


GnþrCati

WORLD

www.postkhmer.com

រលក​កម្តៅអស ូ ល ្ត្រា ​កា ី ន់​ត​ែ អាក្រក់ ឯអគ្គភិ យ ័ ​ឆាប​ឆះេ

មដ េ ក ឹ នាំតវ៉ាប​ឆា ្រ ង ំ ​រដ្ឋាភ​បា ិ ល​ថៃ លោកស៊ថ ូ ប េ ធឿក​សបា ូ៊ ន ស្វាគមន៍​អក ្ន ​គា​ទ ំ ​អ ្រ ឡ ំ ង ុ ការ​តវ៉ាដរើ ​កប្ ន ួ ​កង ុ្ន ក្រង ុ បាងកក កាលពី​ថព ៃ្ង ធ ុ ។ AFP

ក្រុងស៊ីដនីៈ ពល​រដ្ឋ​អូស្ត្រាលីដែល​កំពុង​ថប់​ខ្យល់​ដូច​គេ​ ស្រុស​ដោយ​សារ​រលក​កម្តៅធ្ងន់​ ធ្ងរ​ តវូ្រ ​បានគេ​​ពមា ្រ ន​ព​ីថព ៃ្ង -្រ ហស្បតិ៍​ថា​ ស្ថានភាព​អាក្រក់​បំ-​ ផុត​មិនទាន់​មក​ដល់​នៅ​ឡើយ​ ខណៈ​អគ្គ​ភ ិ យ ័ ​​រាប់​រយកំពង ុ ​ឆាប​ ឆេះ​នៅក្នុង​រដ្ឋ​ជាច្រើន​ ហើយ​ សីតុណ្ហ​ភាពបាន​កើន​ឡើង​ស្ទើរ​ តែ ខ្ពស់​បផ ំ​ ុត។ ភាគចន ើ្រ ប ​ផ ​ំ ត ុ ន ​ ប៉ ៃ​ ក ែ អ​ា គ្នយ ​េ ​៍ អូសល ្ត្រា ី បាន​​និងក ​ព ំ ង ុ ក្តៅ​យ៉ាង​​ ខ្លាំង​ ក្នុង​រលក​កម្តៅដែល​បង្ក​ ឲ្យមា ​ ន​ភង ្លើ ឆ ​ េះព ​ ដ៏ ្រៃ​ មហន្តរាយ នៅឆ្នរេ ខា ​ ង​លច ិ ដោយបំផ ​ ញ ្លា ផ ​ ះ្ទ ​ ៥៥​ខង ្ន ​និង​ឆក់​យក​ជវី ត ិ ​​មនុស្ស ​ម្នាក់​​កាលពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ។ កម្តៅ​បាន​​ឡើងដល់ ​​ លើ ​​ ៤ ​ ០ំ C ជាច្រន ើ ថ្ងជាប់ ៃ​ គ ​ ហ ​្នា យ ើ នៅ ​ ភា ​ គ​ ខាង​​ត្បូង​អូស្ត្រាលី​ នឹង​មាន​ការ​ ហាម​​ប្រាម​​ទាំង​ស្រុង​លើការ​ដុត​

រដ្ឋាភ​បា ិ លលោកស្រ​យ ី ង ី ឡាក់​ជំរញ ុ ​ ឲ្យប ​ល ូ៉ ស ិ ​ចាប់ខន ួ្ល ​កម ុ្រ មេដក ឹ នាំ​ការតវ៉ា ក្រុងបាងកកៈ រដ្ឋាភិបាល​ ថៃកាល​ពថ ​ី ព្រ ្ងៃ​ ហស្បតិ៍បា ​ នអង្វរ ឲ្យ​ប៉ូលិសចាប់​ខ្លួន​មេ​ដក ឹ ​នា​ត ំ វ៉ា​ ដល ែ ​បាន​គរា ំ ម​ចាប់​នាយករដ្ឋមន្តជា ី្រ ចំណាប់​ខ្មាំង និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ តំបន់​ជាច្រើន​នៅកណ្ដាល​ក្រុង​ បាងកកជាប់​គាំងដំណើរកា ​ រ។ ​ ក្រម ុ មន្របា ្តី ន​នយា ិ យ​ថា «ការ បិទ»ក្រង ុ បា ​ ងកកតាម​បប ែ ផ ​ ល ្ទា ​​់ ខ្លន ួ រ​បស់ក ​ ម ្រុ បា ​ តុករ ក ​ង ្នុ បំណង ​​ បង្ខំ​ឲ្យនា ​ យករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី យីងឡាក់​ស៊ណា ី វ៉ាត្រា​ចុះចេញ ពីតំណែង ហាក់​​កំពុង​បាត់បង់​​ សន្ទុះ ខ ​ ណៈចំនន ួ នៃ​​អ្នកត ​ វ៉ាតាម​

ដងផ្លូវមាន​តិច​ទៅៗ។ ក្រុម​មេដឹកនាំប្រឆាំងរដ្ឋាភ-ិ បាល​នៅតែធដ ើ្វ ណ ំ រើ ដោយសេរី​ ជុវំ ញ ិ ទីកង ុ្រ ដោយ​​​ថ្លង ែ ស ​ ន ុ រ្ទ កថា​ គ្មាន​ញញើតមាត់ និង​ប្រមូល​ លុយ​ពីក្រុម​អ្នក​គាំទ្រ​ ថ្វីបមា ើ ន ដីកាចាប់ខ ​ន ួ្ល ព ​ក ួ គេស ​ ម្រាបត ​់ នា ួ ទី ក្នង ុ ការ​បង្កភាព​វក ឹ វរ​សវ៊ី ល ិ ដ ​ ល ែ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស៨នាក់​ស្លាប់ និងរា ​ ប់រយ​នាក់រ​ងរបួសក៏ដោយ។ មេដឹកនាំតវ៉ា លោក ស៊ូថេប ធឿកស៊ូបាន​ ប្រឈម​នឹង​ការ ចោទប្រកាន់ពីបទកុបកម្ម​ដែល​ តាម​ច្បាប់​អា​ច​ទទួល​ទោសប្រ-​

ហារ​ជវី ត ិ ក្នង ុ ការទាក់ទ ​ ង​នង ឹ កា ​ រ តវ៉ាក៏ដូចជាការ​ចោទប្រកាន់ ឃាតកម្ម​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ការ បង្រ្កាប​ដោយ​យោធាមួយលើ ការតវ៉ារបស​់ក្រុមប្រឆាំងដែល​ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្សរាប់​សិបនាក់ ស្លាប់​កាល​ពីលោកនៅ​ជា​ឧប-​ នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ក្នង ុ ឆ្នា២ ំ ០១១។​ បន្ទាប់​ពីកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយ​ ស្នងកា ​ រ​បល ៉ូ ស ិ ជា ​ តិ​ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រី​លោក ស៊ូរ៉ាពុង តូវិចាក់ឆៃគល ុ បាន​ថង ្លែ ថា​៖« វាជាភារកិចរ្ច បស់ប ​ល ៉ូ ស ិ ក ​ង ្នុ ការចាប់ខ ​ន ្លួ ​ លោក ស៊ូថេប ព្រោះលោក​ត្រូវ​

ព្រៃ​ដ​ើម្បី​កម្សាន្តនៅក្នុងរ​ដ្ឋ​ Victoria ជិតខាង ជា​ទី​ដែល​អ្នក​​ កីឡាជាច្រើន​នាក់ក្នុង​ពេល បក ្រ ត ួ ​កីឡា ​ ត ​ ន េ ស ី្ន Australian Open បាន​ដល ួ​ ​​សន្លប់​ និងក ​ ្អួត​ ចង្អោរ ដោយសារអាក​ា សធាតុ​ ក្តៅហួតហ ​ ែង​។ ការ​ប្រកួត​​បាន​ផ្អាក​កាលពី​ រសៀល​​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ដោយ សារ​ក្តៅ​ខ្លាំង​ពេក​ ហើយ​អ្នកថែ​ សួន​សាលាក្រុង​មែល​ប៊ន​ម្នាក់​ អាយុ​៧៦​ឆ្នាំ បាន​ស្លាប់​ បន្ទាប់​ ពី​ដួល​លដ ើ​ ី​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ។ ក្រម ុ អ ​ក ្ន ធ្វដ ​ើ ណ ំ រើ ជា​ចន ្រើ ត្រ ​​ វូ ​ បាន ជំរុញ​ឲ្យ​ចេញ​មុន​ម៉ោង​ កំណត់ ​ដើម្បី​​កាត់​បន្ថយ​​សម្ពាធ​ ម៉ោងខ្ព ​​ សល ់ រ​ើ ថ​ភង ្លើ និងរ​ថយន្ត​ អគ្គិសនី ខណៈកម្ដៅត្រូវ​បាន​ រំពង ឹ ថា ​ បណ្តាលឲ ​ យ្ មា ​ នការពន្យារ​ ពេលច ​ ន ្រើ និងកា ​ រពយា ្ ករ ថា​មាន​ ព្យុះ​ព្រឹលពេល​យប់៕ AFP/IN

ចាប់​ខ្លួនពីបទកុបកម្ម​ បើមិន​ ដូច្នោះ​ទេ ក្រុម​ប៉ូលិសនឹងត្រូវ ប្រឈម​នឹង​ការចោទប្រកាន់​ពី​ ការប្រព្រឹត្តខុស»។ លោក​សរ ៊ូ ព ៉ា ង ុ បាននិយាយថា លោក​ស៊ូថេប​អតីតអ្នក​ធ្វើ​ច្បាប់ សម្រាប់​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ត្រូវ​ បាន​ការពារ​ដោយ​​អង្គរក្ស​ផ្ទាល់​ ប្រ​មាណជា៤០នាក់​។ ​អ្នក​សង្កេត​ការណ៍ខ្លះជឿថា អ្នក​​នយោបាយ​ជើងចាស់រូប​ នេះ ទំនងមិន​​ជាប់​គុក​ទេ ខណៈ លោកមាន​ការ​គាំទ្រ​ពីស្ថាប័ន រាជានិយម​ថៃ៕ AFP/MN

កូរ​ខា េ៉ ងតប្ ង ូ ចន ្រា ​ចោល​​ការ​ពមា ្រ ន​របស់ករ ូ ​ខា េ៉ ងជើងជុ​វំ ញ ិ សមយុទ្ធ ក្រុង​សេអ៊ូលៈ កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​កាលពី​ថ្ងៃ​ ព្រហស្បតិ៍​ បាន​ច្រាន​ចោល​ការ​ព្រមាន​ របស់​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​​ឲ្យ​លុប​ចោល​​គម្រោង​ សមយុទយោ ​្ធ ធា​រម ួ គ ​ ជា ​្នា ម ​យ ួ អា ​ មេរក ិ ​និង​ បាន​​ប្ដេជ្ញា​ផ្ចាញ់តប«​ធ្ងន់​ធ្ងរ​»​ចំពោះ​ការ​ បង្ក​ហេតុ​​​​​ណា​មួយព ​ក ី​ ្រុង​ព្យុង​យ៉ាង​។​ កូរ៉េ​ខាង​ជើង​បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​ក្រុង​សេ​អ៊ូល​​ លុបចោ ​ ល​សម​យទ ុ ទ ​្ធ ង ្រ ទ ​់ យ ្រា ធ ​ប ​ំ ចា ្រ ឆ ំ ​្នាំ ហៅ​ថា គន្លឹះ​ដោះ​ស្រាយ​ ​និង​កូនឥន្ទ្រី ដោយ​ព្រមាន​​ពី​«​វិបត្តិ​ភ័យ​​ និងមហន្ត-​ រាយ»​ បើ​សិន​ជាពួកគេ​បន្ត​ទៅ​មុខ​តាម​

គម្រោង​ដែល​ចាប់​ផ្ដើមនៅ ​ ​ចុង​ខែ​កុម្ភៈ​។​ គណៈ​កម្មាធិការដើម្បីការ​បង្រួប​បង្រួម​ ឡើង​វិញ​ដោយ​សនិ្ត​វិធីរបស់​កូរ៉េ​ ​ដែល​ជា​ ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​មួយ​ ទទួល​បន្ទុក​​ កិច្ច​ការ​អន្តរ​កូរ៉េ​បាន​និយាយ​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ថា​ ការ​ធ្វើ​សម​យុទ្ធ​នេះ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ឧប​ទ្វីប​កូរ៉េ​ នេះ​«​ធ្លាក់​ទៅ​ក្នុង​ហាយន​ភាព​»។​ សម​យុទ្ធ​រួម​គ្នា​រវាង​កូរ៉េ​ខាងត្បូង ​និង​ អាមេរិក​នេះត្រូវ​បាន​គេ​ធ្វើ​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​ និងតែ​ង​តែ​មាន​ការ​រិះ​គន់​ពី​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ ថា​ជា​ការ​ហាត់សម​ដើម្បី​​ការ​ឈ្លាន​ពាន​។​​

ដោយ​ប្រតិ​កម្ម​តប​ចំពោះ​ការ​ព្រមាន​ថ្មី​ បំផត ុ ព ​ក ​ី ង ្រុ ព ​ យ្ ង ុ យ ​ ង ៉ា ​ក្រសង ួ កា ​ រ​ពារ​ជាតិ​ កូរ៉េ​ខាងត្បូង​បាន​ទទូច​ថា ​សម​យុទ្ធ​​នេះ​ នឹង​បន្ត​ទៅ​តាម​ការ​គ្រោង​ទុក​។​ អ្នក​នាំ​ពាក្យ ​លោក Kim Min-Seok បាន​បប ្រា ក ​់ ម ្រុ អ ​ក ្ន កាសែតថា ​ ៖«​បស ​ើ ន ិ ជា ​ កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ធ្វើ​ការ​បង្ក​ហេតុ​ខាង​យោធា​​ ដោយ​យក​ប្រៀប​លើ​ការ​ធ្វើ​សម​យុទ្ធ​តាម​ ទម្លាបន ់​ េះ​ ​យោធា​នឹងផ្ចាញ់​តប​​វិញយ៉ាង​​ ធ្ងន់​ធ្ងរ​និងម៉ឺង​ម៉ាត»់​ ។​​ លោក Kim ក៏បា ​ ន​ថ្លែង​ដែរ​ថា កូរ៉េ​ខាង​

ជើង​គួរ​តែ​​ចាត់​«វិធាន​ការ​វិជ្ជ​មាន»ដើម្បី​ ដោះ​ស្រាយចំពោះ​​កង្វល់​ពិភព​លោក ​ជុំ​វិញ​កម្ម​វិធី​នុយ​ក្លេ​អ៊ែរ​របស់​ខ្លួន ​ប្រសើរ​ ជាង​បង្រៀន​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូងស្តីពី​សម​យុទ្ធ​ យោធារបស់​ខ្លួន។ ​​ សម​យុទ្ធរួម​គ្នា​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន ​ត្រូវ​បាន​ គេ​ធ្វើ​ឡើង​ក្រោយ​ពី​មាន​ការ​បាញ់​សាក​ ល្បង​នុយ​ក្លេ​អ៊ែរ​ទី​បី​និង​ធំ​បំផុត​របស់​កូរ៉េ​ ខាង​ជើង​ ហើយ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​​ភាព​តាន​តឹង​ ខាង​យោធា​ចេះត ​ កើ ែ​ ន​ឡង ើ ​រយៈ​ពេលជា ​ ​ ច្រើន​ខែ​ ដែល​បាន​​ធ្វើ​ឲ្យ​ក្រុង​ព្យុង​យ៉ាង​

ចេញ​ការ​ព្រមាន​គួរ​ឲ្យ​ភ័យ​ខ្លាច​ពី​ការ​វាយ​ ប្រហារ​នយ ុ ក ​ អ ​្លេ រ៊ែ ទៅ ​ ល ​ ក ​ើ រ ូ ខា ​៉េ ង​តប្ ង ូ ន ​ង ិ ​ អាមេរិក។ ទំនាក់​ទំនង​កូរ៉េខាងជើងខាងត្បង ូ ​បច្ចប ុ ប្ ន្នស ​ ត ្ថិ ក្នង ុ ស ​ ភាពឃ្លាម ំ ល ើ ដោយ​ភាគី​ទាំង​ពីរសម្តែង​នូវ​ការតាំង​ចិត្ត​ ដើម្បី​កែ​លម្អ​ទំនាក់​ទំនង ខណៈចោទ​ ប្រកាន់​គ្នា​ពប ី​ ទ​ខ្វះភាពស្មោះ​ត្រង់​។ កាល​ពីដើមខែ​នេះ ប្រ​ធានាធិបតី​កូរ៉េ​ ខាងត្បូងលោ ​ ក​ស្រី​ផាក គឿន​ហុី បានអំ-​ ពាវនាវ​ឲ្យ​បន្ត​កម្ម​វិធី​ជួបជុំ​គ្រួសារដែល​ បែក​បាក់ព ​ េល​សង្គ្រាមជាថ្មី៕ AFP/PN​


១៨

WORLD

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០១៤

www.postkhmer.com

GnþrCati

ការបោះ​ប​ជា ្រ មតិ​គា​ទ ំ រ្រ ដ្ឋ​ ធម្មនញ ុ ថ ្ញ ី្ម របស់អហ េ ស្ ប ី៊ ក្រុង​គែរៈ លទ្ធផល​ជំហាន​ ដំបូង បាន​បង្ហាញ​កាលពី​ថ្ងៃ​ ព្រហសប្ តិ៍ថា ​ ក ​ ម ្រុ អ្នកបោ ​ ះ​ឆត ្នោ ​ បានគាំ​ទដ ្រ ច ៏ ន ើ្រ ​លស ើ ​លប់លើ រដ្ឋធម្មនុញ​​​​្ញ​ថ្មី​មួយដែល​បើក​ផ្លូវ​ ឲ្យប ​ មុ ្រ​ ខក ​ ង​ទព ័ អា ​ ច​ឈរ​ឈ្មោះ​ បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​ធានាធិបតី ប៉ុន្តែ តួលេខ​អ្នកចេញ​មក​បោះ​ឆ្នោត​ នឹង​ផ្តល់​នូវ​ការ​វាស់​វែង​​សំខាន់​ មួយ​ អំពីប្រ​ជាប្រិយ​ភាពរបស់​ ប្រ​មុខ​យោធារូបនោះ។ ការរាប់​សន្លក ឹ ​ឆត ្នោ ​​ដំបង ូ ​ដែល រាយការណ៍ដោយ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ-​ ផ្សាយ​​រដ្ឋ​គឺ​៩០ភាគរយគាំ​ទ្រ​ ធម្មនញ ុ ថ ្ញ នោ ​្មី ះ ដែលក ​ ម ្រុ អា ​ ជ្ញាធរលើក​បន្តុប​ដោយ​យោធា​​ និ​យាយថា​ ផ្តល់​ការពារ​កាន់​ តែ​ធំ​សម្រាប់សេរីភាពនៃការ បញ្ចេញមតិ​និងស ​ ិទ្ធិ​​របស់ស។ ្ត្រី​ លទ្ធផលនៃ​ការ​បោះ​បជាមតិ ្រ​ ​ នេះ ជានិចកា ​្ច លជា​ការ​សន្នដ ិ ន ្ឋា ​ ចៀសមិន​រួច​ ខណៈក្រុម​ភាតរភាព​និ​យម​អំពាវនាវ​​ឲ្យ​ធ្វើ​ពហិការ​នង ិ ស ​ ញ្ញាតច ិ ត ​ច ួ ន ​ កា ​ៃ រ​គ្មាន ​​ យុទ្ធនាការ​ក្នុង​ដំណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ កាន់​​ការ​បោះឆ្នោត។ ក្រុម​មន្ត្រី​ បាននិ​យាយថា​ ប្រមុខ​កង​ទ័ព​លោក Abdel Fattah al-Sisi ដែលបាន​ផ្តួល​ រំលំ​ប្រ​ធានាធិបតី​អ៊ិស្លាមនិយម​

ម៉ូហាម៉េត មួរស៊ី កាលពី​ខែ កក្កដានឹងឃ ​ ម ំ្លា ល ើ ​យ៉ាងដិតដ ​ ល់​ ពី​ចំនួន​អ្នក​ចេញ​មក​បោះ​ឆ្នោត ខណៈ​លោក​ពិចារណាប្រជែង​ យក​តណ ំ ង ែ កំពល ូ ដោ ​ យ​ខន ្លួ ឯ ​ ង​ នៅក្នុងកា ​ របោះ​ឆ្នោត​មួយ​ដែល​ គេ​សន្ យា ​ធ្វើ ​នៅ ​ពេ ល ​ក្រោ យ​ ក្នុងឆ្នាំ​នេះ។ លោក Sisi ធ្លាប់បា ​ ននិ​យាយ ថា លោក​បាន​ត្រៀម​ខ្លួន​រួច​ជា ស្រេចដ ​ ម ើ ប្ ឈ ​ី រ​ឈ្មោះ បើសន ិ ជា មាន​ការគាំ​ទ្រ​ប្រ​ជាប្រិយ​គ្រប់​ គ្រាន់​ ហើយ​ការ​បោះ​ប្រ​ជាមតិ​ ដែល​បានបញ្ចប់​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ ផ្តល់​នូវ​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​រឹង​មាំ​ដំបូង។ អ្នកនាំ​ពាក្យ​យោធាបានអរ-​ គុណក ​ ម ្រុ អ្នកបោ ​ ះ​ឆត ្នោ «​ មហាជន»សម្រាប់​​ការចូល​រួម​ ក្នុង​អ្វី​ ដែល​លោក​បាន​ហៅ​ថា «ការ​ ប្រ​យុទ្ធ​ជា​ប្រ​វត្តិ​សាស្ត្រ​នៃ​ការ​ បោះប្រ​ជាមតិ»។ កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ការប៉ះ​ទង្គិច​ គ្នាយូរៗ​ម្តង​រវាង​ក្រុម​អ្នកគាំ​ទ្រ​ លោក​មួរស៊ីនិងក្រុម​ប្រឆាំង​ពួក គេ​ និង​ក្រុម​ប៉ូលិស​ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ មនុស្ស​យ៉ាងតិច៩ ​ នាក់​ស្លាប់​។​ ក្រសួង​មហាផ្ទៃបាននិយាយ ថា មនុសស្ ​យ៉ាងតិច​៤៤៤នាក់​ តវូ្រ ​បាន​ចាប់​ខន ួ្ល ​ពប ី ទតវ៉ានង ិ ​ រំខានការបោះ​ឆ្នោត៕ AFP/IN

ក្រម ុ មន្តបោ ី្រ ះឆ្នោត រាប់សន្លក ឹ ឆ ​ ត ្នោ ក្នង ុ ​ស្ថានយ ី មួយក ​ង ុ្ន ក្រង ុ គែរ​​។ AFP

លោកបាន​គី​មន ូ (កណ្តាល) និងអ ​ គ្គលខា េ រង លោកស្រី អាម៉ស ូ ​និងរ​ដ្ឋ​មន្តកា ី្រ របរទេស​កវ ូ ត ែ៉ សេក សាបា អាល់-សាបា ក្នង ុ ជ ​ន ំ ប ួ នៅក្រ ​​​ ង ុ កូវត ែ៉ ។ AFP

លោក​​ព​ទ ូ ន ី រៀបផែនការ​យទ ុ សា ្ធ ស្ត​្រ សរី៊ ី​នៅក្នង ុ ​ជន ំ ប ួ ​ជាមួយ​លោក​ហសា ្ រីហ​្វ ក្រុងម៉ូស្​គូៈ រុស្ស៊ីចាប់​ផ្តើម​ជុំ​ថ្មី​ មួយនៃ ​​ កា ​ រងារ​ទត ូ ស ​ រ៊ី កាល ​​ី ពីថ ​ ​្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ខណៈប្រទេស នេះ​ ទទួល​រដ្ឋ​មន្ត្រី​បរទេស​អីុរ៉ង់ មុន​ ពេល​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​សម​ភា​គី​ របស​់​លោក​មកពីស៊ីរី​​មុន​កិច្ច ចរចា​​សន្តិ​ភាព​ជា​ប្រ​វត្តិ​សាស្ត្រ ស្តីពី​វិ​បត្ត​ិបង្ហូរឈា ​ ម​នោះ។ កិច្ច​ពិភាក្សា​របស់​រដ្ឋមន្ត្រី​ការ បរទេស​​អុីរ៉ង់លោក Mohammad Javad Zarif ជាមួយ ប្រ​ធានាធិបតី​រុស្ស៊ី​ លោក ​វ៉្លា​ ឌីមៀរ ពូទន ី ​ ក៏​បាន​គប ្រ ​ដណ្តប់​​ លើ​ការ​​ទទួល​យក​ការទប់​ស្កាត់​ របស់ក្រ ​​ ង ុ ត ​ អ េ រេ ង ៉ ល ​់ ក ​ើ ម្មវ​ធ ិ ន ​ី យ ុ -​ ក្លអ៊ េ​ រែ រ​បស់ខ ​ន ្លួ ​និងល ​ ទ្ធភាព​ជាវ​ មីស៊ីល ​ដែលអាច​ទប់​ស្កាត់​ការ​ វាយ​​ប្រ​ហ​ា រ​ទណ្ឌកម្ម​ពី​សត្រូវ​ សរពូជ អុី​ស្រាអែល​ដែរ។

លោកឡាវរ៉វូ (ឆ្វង េ )ស្វាគមន៍សម​ ​​ ភាគីលោក​ហសា ្ រីហ្វ នៅ​មស ូ៉ ។ ូ្គ AFP

ទីភ្នាក់​ងារ​ IRNA បាន​រាយ-​ ការណ៍ថា លោក​ហ្សារីហ្វ​ បាន​ អញ្ជើ ញ ​ម ក​ដ ល់ ​​ក្រុ ង ​ម៉ូ ​ស្គូ ពី​ ថ្ងៃ​​​​ព្រហស្បតិ៍ តាម​រថ​​យន្​ត​តែ​ មួយ​ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​ ស៊ី​រី លោក​Walid Muallem។

អ្នក​វិភាគ​នៃវិទ្យាស្ថាន​ស្រាវ-​ ជ្រាវ​ PIR របស់​រុស្ស៊ី លោក​ Andrei Baklitsky បានថ្លែង ថា៖ «រុស្ស៊ី និង​អុី​រ៉ង់​គាំ​ទ្រ​លោក​ អាសាដ និ​ង​ដំណោះស្រាយ​ នយោ​បាយមួយ ចំ​ពោះ​ជម្លោះ

នេះ​​ ហើយ​​នោះ​ជា​រឿង​តែ​មួយ​ គត់​ដែល​គេ​កំពុង​ធ្វើ​នៅពេល​ នេះ។ ដូច្នេះ​ល​ោ ក​​ខាង​លច ិ ​​គ្មាន ជម្រើស​​ផ្សេង​ទៀត​ទេ»។ មនុសស្ ​រាប់លាន​នា​ក​ត ់ វូ្រ ​បាន​ ខ្ចាត​ព ់ ត ្រា ​់ និង​យ៉ាង​តច ិ ​១៣​មន ឺ៉ នាក់​​បាន​ស្លាប់​​ក្នុ​ង​ជម្លោះ​​នេះ។ មេ​ដឹក​នាំ​រដ្​​ឋ​ជាង​៧០​​បាន​​ជួបជុំ​ គ្នា​នៅ​កូ​វ៉ែត ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​​ប្រ-​ មូល​​ប្រាក់​២,៤​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ ជា​​ជំនយ ួ ​​​​មនុស្ស​ធម៌​។ នេះ​ជា​ គ្រោះ​មហន្ដ​រាយ​ដ៏​អាក្រក់​​បំផុត​ របស់ពិ ​​ ភព​លោក។​​ ជំនួបពិសេស​​​នេ​​ះ​​កើត​​ឡើង​ មួយ​​សប្ដាហ៍​មុន​​សន្និ​សី​ទ​ហ្សឺ-​ ណែវ​ដើម្បី​​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ ស្រាយ​​នយោ​បាយ​ចំពោះ​វិ​បត្ត​ិ ៣៤​ខែ​ដែល​បានសម្លាប់​មនុស្ស​ ជា​ង១៣​ម៉ឺននាក់៕ AFP/IN

តួកគី​ទាល់ចក្រ ​ខាងតុលាការខណៈនាយក​រដ្ឋមន្ត​ព ី្រ មា ្រ នពី​ឥទ្ធពិ ល​ភយ ័ ខ ​ ច្លា ក្រុង​អង់ការ៉ាៈ ក្រុមម ​ េដឹកនាំតួកគី នៅតែ ទាល់ច្រក កាល​ពីថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ ជុំវិញកិច្ច​ ប្រឹង​ប្រែង​រដ្ឋាភិបាលមាន​ជម្លោះដើម្បី​ទប់​ ស្កាត់​​តុលា​កា​​​រ ខណៈនាយករដ្ឋមនមា ី្ត្រ ន​ បញ្ហាលោករ៉សិ េ​ ប​ តៃយប ី ​ អេរដូ​ហ្គែន​ បាន​ បន​្លឺផ្លូវ​សង្គ្រាម​ប្រ​ឆាំង​គូប្រជែងអ៊ិសម ្លា ​​ម្នាក់​ ដែលលោក​​ ​​ ចោទប្រកាន់ព ​ប ី ទរៀបចំផន ែ ការ​ រដ្ឋប្រហារ​។ លោកអេរដូហ្គែន​ ដែល​កំពុងប្រឈមនឹង​​ ការ​គំរាម​កំហែងធំបំផុតចំពោះ​ការ​គ្រប់គ្រង​ នយោបាយ​តួកគី​​​១១ឆ្នាំ​របស់​លោក បាន​ ណែនាក ំ ម ុ្រ ឯ ​ កអគ្គរដ្ឋទត ូ ឲយ្ ប ​ ប ្រា ព ​់ ភ ិ ពលោក​

អំព«ី ឥទ្ធ​ព ិ ល​នកា ៃ រ​ភយ ័ ​ខច ្លា »​ ដល ែ ​លោក​ និយាយថា នៅពីកយ ្រោ រឿងអាសវូ្រ ពុករ​លួយ​ ដែល​កំពុងធ ​ ្វើ​ឲ្យ​ខូច​ខាតមួយ។ ​​ ប្រសាសន៍រ​បស់លោ ​ កបានធ្វឡ ​ើ ង ើ ​ខណៈ​ រដ្ឋាភបា ិ ល​បានប្រឈម​នង ឹ ឧ ​ បសគ្គជាច្រន ើ ​ ក្នុង​កិច្ចប្រឹង​ប្រែង​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​នូវការ​ សម្រុះសម្រួលមួយ ​ជុំវិញផែនការ​របស់​ខ្លួន​ ដើម្បីប្រើប្រាស់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ថែម​ទៀតលើ​ តុលាការ​ជា ​ ទង្វម ​ើ យ ួ ដ ​ ល ែ បា ​ នបង្កក ​ក ្ដី ង្វល​់ ក្នុង​ចំណោម​​ក្រុម​សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់តួកគី អំពី​​ ឯក​រាជ្យ​​ភាពរបស់​ស្ថាប័ននេះ និងគោល-​ ការណ៍​នៃ​​ច្បាប់របស់​ខ្លួន​។​

លោកអេរដូហ្គែន ដែល​ក្រុម​អ្នក​រិះគន់​​ និយាយថា កាន់តែ​ផ្ដាច់ការ​ បាន​ថ្លែងពី​ថ្ងៃ អង្គារ​ថា លោក​បាន​ត្រៀម​ខ្លួន​រួចរាល់ដើម្បី​ រារាំង​​នីតិកម្មនោះទល់ន ​ ឹង​ការជំទាស់​ដ៏ស្វិត​ ស្វាញ​​លើកល ​ ែង​​តែ​មាន​លក្ខខណ្ឌ។​​ ក្នុង​កិច្ចប្រឹងប្រែងបំបែក​ភាពទាល់​ច្រក រដ្ឋមន្រយ ​្តី ត ុ ធ ្តិ ម៌លោក Bekir Bozdag បាន​ ធ្វើការ​ពិភាក្សា​ជាមួយ​ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អង្គ​ ចៅក្រម និង​រដ្ឋ​អាជ្ញា។​​​ ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតី លោក​Abdullah Gul បាន​ទទូចថា កំណែ ទម្រង់​តុលាការ​គួរតែបំពេញតាម​លក្ខន្តិកៈ​ របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប៕ AFP/MN​ លោកអរេ ដូហន ែ្គ បប ្រា ​អ ់ ង្គសភាពីសច េ ក្តស ​ី ​ច ើ្ន បា ្ ប់មយ ួ ​​។ AFP


GnþrCati

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០១៤ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

WORLD

១៩

នាយក​រដ្ឋមន្ត​អ ី្រ រ ីុ ក ៉ា ​ស ់ ​ឲ ើ្ន យ្ ​ពភ ិ ព​​ លោក ជួយទប់ស ​ ត ្កា ​អ ់ ព ំ ​ហ ើ ង ិ សា ្ ​

លោក នូរី អាល់-ម៉ាលគ ី ី ក្នង ុ សន្នស ិ ទ ី ​កាសែតជាមួយ​លោកគី​មន ូ ​។ AFP

ក្រង ុ បា ​ កដាដៈ នាយករដ្ឋមន្ត​្រី អុីរ៉ាក់​ បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​មាន​ការ​ ជួយ​ជាអន្តរជាតិ​ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធ​ របស់លោកប្រឆាំង​ក្រុមមូស្លីម និកាយ​សន ុ៊ នីបដាប​ ្រ​ ​អា ់ វុធ​ ចំពល េ អ ​ព ំ ហ ​ើ ង ិ សា ្ បាន​បន្តក ​ ត ើ ​មាន​ នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស។ លោក នូរី អាល់​​ម៉ាលីគី បាន​ ផ្តល់​ការ​ព្រមាន​ពីការ​ប្រយុទ្ធ រយៈ​ពល េ វ ​ង ែ ទៅ ​ ម ​ខ ុ ទ ​ ៀត ខណៈ មនុស្ស៧៥នាក់​បាន​ស្លាប់​ក្នុង​​ ការ​​វាយ​បហា ្រ រ​​នៅកង ្រុ បា ​ កដាដ និង​នៅខេត្តអាន់បារ ពី​ថ្ងៃពុធ​។​ នៅក្នុង​សុន្ទរកថាដែលផ្សាយ​

តាន​​ទូរទស្សន៍ លោក​​ ​ម៉ាលីគី បាន​​​អំពាវ​នាវ​ឲ្យមាន​វិធាន​ការ​ ជា​អន្តរជាតិ បឆា ្រ ង ំ ក ​ ម ្រុ អា ​ ល់ក ​ ៃ​ ដា និង​​សាខា​របស់​វា ISIL​។​​ លោកបាន​​​ថ្លង ែ ថា៖«វាអាច​ស​​៊ី ពេល​ច្រើន​ ប៉ុន្តែ​ដើម្បី​រក្សាភាព​ ស្ង​ាត់​​ស្ងៀម និង​រក្សា​សន្តស ិ ខ ុ ក្នុង​​តំបន់ និងព ​ ិភព​លោក​​»។ ប្រមុខ​អ.ស.ប.លោក បាន​គី មូនន ​ង ិ ក្រ ​​​ ម ុ អ ​ក ្ន ការទូតដ ​ ទៃទៀត បាន​ជរ​ំញ ុ ឲ្យក ​ ម ្រុ ម ​ ដ េ ក ឹ នាំអរ ុី ក ៉ា ់ ស្វែង​រក​ការផ្សះផ្សាជាតិ ដើម្បី ដោះស្រាយ​អំពើហិង្សាទូទាំង​ បទ ្រ ស េ និងការ​ ​​ បឈ ្រ មមុខដា ​ ក់​

គ្នា​នៅអាន​បារ។​ ប៉ុន្តែលោកម៉ាលីគី បាន​ទាត់​ ចោល​​ការចរចា​មយ ួ ជា ​ មួយក ​ ម ្រុ ​ សកម្មប ​ យ ្រ ទ ុ ្ធ ខណៈ​កម្លាង ំ រ​បស់ លោក បានចាប់ផ ​ ម ្ដើ ប ​ ត ្រ ប ិ ត្តកា ិ រ​ សន្តិសុខ​ជាច្រើន។​​ ទោះជាយ៉ាងណា ប្រតប ិ ត្តកា ិ រ​ ដែល​​ក្រុម​អាជ្ញាធរ​បាននិយាយ ថា បាន​បណ្តាល​ឲ្យ​ស្លាប់ ឬ​ការ​ ចាប់​ខ្លួន​ក្រុម​សកម្មប្រយុទ្ធ ជា​ ច្រើន​​​ដែលមាន​​ទំនាក់​ទំនង​ជា​ មួយ​កម ុ្រ ​ISIL មិន​បាន​បញ្ចប់​ ការ​បង្ហូរឈា ​ ម​ទេ។ ការ​បផ ំ ្ទុះគ្រាបប ​់ ក ែ ក្នង ុ រថយន្ត​​ ៩ បាន​វាយ​បហា ្រ រគោល​ដៅជន​ ស៊ីវិល ភាគច្រើននិកាយ​ស៊ីអុី​ត ឬក្នង ុ សង្កាត​​ចម្រ ់ ះុ សាសនាក្នង ុ រដ​ធា ្ឋ នី ​ដោយ​សម្លាប់​​មនុស្ស​ យ៉ាង​ហោច​ណាស់​៣៧ នាក់។ អ្នក​​យក​ព័ត៌មាន ​AFP បាន​ រាយការណ៍ថា ​ការ​បំផ្ទុះរថយន្ត​ មួយ​ បាន​​វាយ​ប្រហារ​ផ្សារ​ដែល​ មានម​​នុសស្ ចន ើ្រ ក ​ង ុ្ន ត ​ប ំ ន់​Sha​-​​​ ab ការ​បំផ្ទុះរថយន្ត​​មួយ​ទៀត​ នៅ​ខាង​កភោជ​ ្រៅ​ នយ ី ​ដ្ឋាន ​ មួ ​​​ យ​ លើផ្លូវ Sanaa ដោយ​សម្លាប់​ មនុស្ស៥នាក់​៕AFP/MN

ក្រម ុ ប៉ល ូ ស ិ ​អរ ីុ ក ៉ា ់ ឈរយាម​កន្លង ែ ​បផ ំ ះុ្ទ ​រថយន្តអត្តឃាត នៅ​ក​ណល ្តា ​កង ុ្រ ​បាកដាដ ពី​ថ​ព ៃ្ង ធ ុ ។ AFP

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ​មាននៅក្នុងកាសែត

ភ្នព ំ ញ េ ប៉ស ុ ភា ិ៍្ត សាខ្មរែ

សមាជិកនៃកង​ទព ័ ​សដ ូ៊ ង់​ខាងតប្ ង ូ អង្គយ ុ ​ល​រើ ថយន្ត​កង ុ្ន ​កង ុ្រ ​បន េ ទីវ ដល ែ មានការ​បយ ្រ ទ ុ គ ្ធ ។ ្នា AFP

ការ​បយ ្រ ទ ុ គ ្ធ នៅ ្នា ​សដ ូ៊ ង់​ខាង​ តប្ ង ូ ​ឈានចូល​ដល់​ខ​ទ ែ ព ី រី ក្រុងជូបាៈ កងទ័ពបានឲ្យ​ដឹង​​ ថា យោធាស៊ូដង់ខាងត្បូង បាន បយ ្រ ទ ុ ន ្ធ ង ឹ កម ុ្រ ឧទ្ទាមតាមដងផ្លវូ នានាក្នុងទីប្រជុំជនប្រេងម៉ាឡា កាល់ដស ៏ ខា ំ ន់នៅភាគខាងជើង ប្រទស េ ពីថព ្ងៃ ធ ុ ខណៈហិងសា ្ ក្នង ុ ​​ រដ្ឋថ ​ប ្មី ផ ំ ត ុ របស់ព ​ភ ិ ពលោក នេះ បានឈាន​ចល ូ ដល់ខែទីពីរ។ មកដល់ពេលនេះ មាន​ការរីក ចម្រន ើ តិចតួចនៅក្នង ុ កិចព ្ច ភា ិ ក្សា បទ​ឈប់បាញ់នៅក្នង ុ បទ ្រ ស េ ជិត ខាងអេតយ្ ព ូ ី ជាទីដល ែ ក្រម ុ មេដក ឹ នាំបានចំណាយពេលជជែកគ្នា ពីទក ី ន្លង ែ បជ ្រ ំុ ប៉ន ុ បា ែ្ត នជាប់គាង ំ ជុវ​ំ ញ ិ កា ​ រទាមទាររបស់កម ុ្រ ឧទ្ទាម សុ​ំឲ្យដោះលែង​ក្រុម​អ្នក​ទោស​ នយោបាយ​។ ការប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីទីប្រជុំជន ម៉ាឡាកាល់ដ៏​សំខាន់នៅក្នុង​រដ្ឋ Upper Nile ពេលនេះកំពង ុ ប្រែ ក្លាយជាម្លោះជូរចត់បផ ំ ត ុ ខណៈ អ.ស.ប.រាយការណ៍ថាមានការ ប្រយទ ុ គ ្ធ ដោ ្នា យ​រថក្រោះនៅ តាម ដង​ផ្លូវ​ជាច្រើន​។ ជនស៊វី ល ិ ប្រមាណ២​មន ៉ឺ នាក់

ដែលកំពុងជ្រកនៅក្នុងបរិវេណ​ កម្លាង ំ ​រក្សាសន្តភា ិ ពបានរងរបួស ដោ​យគ្រាប់កាំភ្លើងយន្តធុនធ្ងន់ នៅក្នុងក​ា រ​ប្រយុទ្ធ​ដ៏ខ្លាំងក្លា​ជា​ មួយ​បេសកកម្មរក្សាសន្តិភាព ដោយ​​និយាយថា ខ្លួនកំពុងព្យា បាល​«អ្នកជំងឺរាប់សិបនាក់»។ ដោយបដិសេធការអះអាង ពី​ ក្រុម​ឧទ្ទាមថា ពួកគេបានកាន់​ កាប​ទ ​់ ប ី ជ ្រ ជ ុំ ននោះ អ្នកនាំពាក្យ កងទ័ព លោក Philip Aguer បានប្រាប់ AFP ថា៖​ មានការ ប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លា»។

កម្លាង ំ ឧទ្ទាមបានបើកកា ​ រវាយ ប្រហារថ្មីមួយ​ពីថ្ងៃអង្គារ ដើម្បី ដណ្ដើមកាន់កាប់ទីប្រជុំជនម៉ា ឡាកាល់ ដែល​បាន​ប្ដូរ​ដៃគ​្នាពីរ​ ដង​រួច ហើយចាប់​​តាំង​ពីជម្លោះ បានចាប់ផ្ដ ​​ ម ើ ដោ ​ យអ្នកនា ​ ពា ​ំ ក្យ​ ក្រុមឧទ្ទាមលោក Lul Ruai Kong អួតអាងថា កម ុ្រ បះបោរ​ បាន​កាន់កាប់​​ទី​​ប្រជុំ​ជន​នេះ​វិញ​ ហើយ​។ ​ ក្រុមឧទ្ទាមជា​អ្​ន​ក​និយា​យ​​កុហក លោក Aguer បាន​​និយាយ​ថា៖​«ការ​ប្រយុទ្​ធ គ្ន​ាកំពុងបន្ត»៕ AFP/PN

ទាហាន​រដ្ឋាភ​បា ិ ល​ស​ដ ូ៊ ង់​ខាងតប្ ង ូ ត្រៀម​ខន ួ្ល ​ពងយ ្រា នៅ​ជបា ូ ​។ AFP


CI vitkmSanþ ព័ត៌មានខ្លីៗ

​ យ ស ូ៊ ង ុ ​ទិញ​ផះ្ទ $ ​ ២,៦​លាន​​ ក្រោយ​ទម្លាយ​រឿង​សហា េ្ន

ក្រុង​សេអ៊ូល : ​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​កូរ៉េ​ ខាង​ត្បូង​សមា​ជិកក ​ ្រុម​ Girls' Generation ​នាង​ ឆយ ស៊ូយុង​ បាន​ ទិញ​ផ្ទះ​វីឡា​ដ៏​ល្អ​ប្រណីត​មួយ​តម្លៃ​ ២,៦​លាន​ដុល្លារ​ស្ថិត​នៅ​ឯ​ប្លុក​ ណុញយឿងដុង​ តំបន់កាងណាម ក្រុង​សេអ៊ូល​។ យោង​តាម​តំណាង​ ក្រុម​ហ៊ុន​អចលន​ទ្រព្យ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ថា​ ផ្ទះ​វីឡា​នោះ​​ត្រូវ​ បាន​តារា​ស្រី​វ័យ​២៤​ឆ្នាំ​រូបនេះ​ទិញ​ តាំង​ពី​ខែ​ធ្នូ​ឆ្នាំមុន​ម្លេ៉ះ បន្ទាប់​ពី​នាង​ ទទួល​ស្គាល់​ថា​មាន​​ស្នេហា​ជាមួយ​ តារ​ា​ប្រុស​ ជុង ក្យុង​ហូ។ តំណាង​ ក្រុម​ហ៊ុន​ប្រាប់​បន្ថែម​ថា​៖ «ផ្ទះ​វីឡា​ នេះ​មាន​ប្រព័ន្ធ​ការពារ​ទំនើប​បំផុត ហើយ​តារា​ៗ​អាច​រក្សា​ភាព​ឯកជន​​ ដោយ​​មិន​ខ្លាច​មាន​អ្នក​ណា​តាម​ ប្រមាញ់​រូបថត​ឡើយ»៕ PR

KARA ទំនង​ជារ​សា ំ យ​កម ុ្រ ​ ក្រោយបាត់​សមាជិក​២​នាក់​

ក្រុង​សេអ៊ូល ៈ មើល​ទៅ​ក្រុម​ ចម្រៀង​​ស្រី​កូរេ​៉ KARA​ អាច​ឈាន​ ដល់កា ​ រ​ចក ែ ជ ​ ង ើ គ ​ ម ​្នា ន ែ ទែនហ ​ យ ើ ដោយសារ​សមាជិក​២​នាក់គឺ​នាង នីកូល និង​នាង កាង ជីយ៉ាំង នឹង​ ចាក​ចេញ​ពី​ភ្នាក់ងារ DSP បញ្ចប់​ អាជីពស ​ ល ិ ប្ ៈ​ដម ើ ប្ ទៅ ​ី ប ​ ន្តកា ​ រ​សក ិ សា ្ ​ វិញ។ ​ ភ្នាកងា ​់ រ​D ​ SP​បាន​បញ្ជាកថា ​់ ​ ក្រម ុ ហ៊ន ុ ន ​ង ឹ រ ​ ៀបចំក ​ ម ្រុ សា ​ ឡ ​ ង ើ វ​ញ ិ ​ នៅ​ខែ​មេសា​ខាង​មុខ​ទោះ​បី​ជា​ក្រុម​ KARA ​នៅ​សល់​សមា​ជិក​បី​នាក់​ នាង​ហ្គយ ី រូ ​ី នាង ស ​ ង ៊ឹ យ ​ ន ឺ ​និងនា ​ ង ហារ៉ា​ ក៏​ដោយ។ ទោះយ៉ាងណា មាន​មនុសស្ ជាច្រន ើ ជ ​ ឿជាក់ថា ក ​ ម ្រុ ​ នេះ​អាច​នឹង​រំសាយ​ក្រោយ​ពី​បាត់​ បង់ស ​ មាជិក​សំខាន់ពីរ​នាក់៕ PR

LIFESTYLE

www.postkhmer.com

ផលិតផល​​ថ​ព ី្ម ី Artisans Angkor ឈឹម ស្រីនាង

ភ្នព ំ ញ េ : ក្រោយព ​ប ​ី ង្ហាញស ​ ដ ​្នា ច ​ៃ ​្នៃ ម៉ដ ូ ស ​ ម្លៀក​បពា ំ ក់ធ ​ ព ​្វើ ក ​ី ណា ្រ ត់ស ​ ត ូ ​្រ ខ្មែរ​ដែល​ផ្ដួច​ផ្ដើម​ចេញ​ពី​គំនិត​អ្នក​ច្នៃ​ ម៉ដ ូ ក ​ន ូ កា ​ ត់វ ​ ៀតណាម-បារាំងកា ​ ល​ព​ី ឆ្នាំ​មុន​ សម្រាប់​ឆ្នាំ​នេះ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ សិល្បៈ និង​សិប្បកម្ម​ Artisans​​ Angkor បាន​ស ​ ម្ពោធន ​ វូ ម ​ដ ៉ូ ស ​ ម្លៀក​ បំពាក់​ថ្មីៗ​ដែល​ធ្វើ​ពី​សូត្រ​សុទ្ធ រួម​ ទាំង​គ្រឿង​អលង្ការ ចាន ប្រអប់ និង​ គ្រឿង​តាំង​លម្អ​ដទៃ​ទៀត​ជា​ច្រើន​ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៤​នេះ។ មជ្ឈ​មណ្ឌល​ផលិត​វត្ថុ​សិល្បៈ​ពី​ សូត្រ​ ថ្ម​ ចម្លាក់​ឈើ​ និង​គំនូរ​ដើម្បី​ ស្វង ែ រ​ក​បក ្រា ច ​់ ណ ំ ល ូ ច ​ល ូ រ​ម ួ ច ​ណ ំ ក ែ ​ លើកក ​ ម្ពស​់ និងអ ​ ភិវឌ្ឍក ​ ម្រត ិ ជ ​ វី ភា ​ ព​ ប្រជា​ជន​តាម​រយៈ​ការ​អប់រំ​នោះ​ បច្ចុប្បន្ន​បាន​ផ្ដល់ការងារ​ដល់​មនុស្ស​ ប្រមាណ​ជា១ ​ ៣០០​នាក់ក ​ង ្នុ ផ ​ ក ្នែ រោ ​ ង​ ជាង​សិប្បកម្ម​និងច ​ ្នៃ​ម៉ូដរ​បស់​ខ្លួន។ ​ ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៤​នេះ ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ សិល្បៈ និង​សិប្បកម្មន ​ េះ​បាន​បង្ហាញ​

ផលិតផល​ថ​រី្ម ម ួ មាន ចាន ប្រអប់ និង​គឿ្រ ង​តប ុ តែង​ព​ម ី ជឈ្ មណ្ឌល​សល ិ ប្ ៈ និង​សប ិ ប្ កម្ម Artisans Angkor។ រូបថត ឈឹម ស្រីនាង

នូវ​ផលិត​ផល​ថ្មី​មាន​ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​ ខ្មែរ​ទាំង​ប្រុស​ទាំង​ស្រី​ពិតៗ​នៅ​រោង​ ពី​ក្រណាត់​សូត្រ​ខ្មែ​រ និងម ​ ្រ័ក្សណ៍ខ្មុក​ ជាង​ឯ​ទឹកដីខេត្ត​សៀមរាប​។ បង្កើត​បាន​ជា​គ្រឿង​អលង្ការ​ជា​ច្រើន​ គ្រឿង​អលង្ការ​ពិសេស​ដែល​មជ្ឈម៉ូដ​ដែល​ជា​ស្នាដៃ​របស់​បុគ្គលិក​ខ្មែរ​ មណ្ឌល Artisans Angkor​ បាន​ សហការ​បង្កើត​ឡើង​ជា​មួយនឹង​អ្នក​ ច្នៃ​ម៉ូដ​បារាំង​ អេវ វូទីយែរ (Eve​ Vautier​) នោះ​គឺ​ក​ា រ​​ជ្រើស​រើស​ ម្រក ័ ស្ ណ៍ខក ្មុ ដ ​ ល ែ ជា ​ ឈ ​ ក ​ើ ម្រយ ​ ក​មក​ ច្នៃ​ជា​គ្រឿង​អលង្ការ​យ៉ាង​ភ្លឺរ​លោង​ ចែងចំា ​ ង​រល ំ ច េ ជា ​ ម ​យ ួ នឹងស ​ ត ូ ខ ​្រ រ្មែ ។ អ្វីដែល​ពិសេស​គឺ​ការ​ប្រើ​សន្លឹក​មាស​ មក​បទ ិ ព ​ល ី ម ​ើ ក ្រ័ ស្ ណ៍ខក ្មុ ឲ ​ យ្ ឃ ​ ញ ើ រ​ត ឹ ​ តែ​មាន​ភាព​​ទាក់​ទាញ​ទៀត​ផង​។ សម្រាបគ ់ ្រឿងដាក់តាង ំ ល ​ ដា ំ ប់ខស ្ព ​់ មាន​ដូច​ជា​ រូប​តុក្កតា​ដំរី​ និងខ ​ ្លា​ឃ្មុំ​កែ​ ច្នៃ​ពី​ម្រ័ក្សណ៍ខ្មុក​ដោយ​មាន​ការ​បិទ​ នូវ​សន្លឹក​មាស​​ពិតៗ​ពី​លើ​ស្នែង​ដំរី​។​ ក្រៅព ​ន ​ី េះ ម​ជឈ្ ម ​ ណ្ឌលសិលប្ ៈ និង​ ចាន​តវូ្រ ​លាប​​ពណ៌​បប ែ ​ទន ំ ប ើ ​ដោយ​សរសេរ​ឈះ្មោ ​អក ្ន ​ផលិត។។ រូបថត ឈឹម ស្រីនាង សិប្បកម្ម ​Artisans ​Angkor​ក៏​មាន​

ច្នៃ​ម៉ូដ​សម្លៀក​បំពាក់​ ​កាបូបយួរ និង​ កាបូប​ដាក់ iPad ដែល​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ ឡើងយ៉ាង​ផ្ចិត​ផ្ចង់​ពី​សូត្រ​ខ្មែរ​ដ៏​ទន់​ ល្មយ ើ ​ងាយ​សល ួ្រ ​កង ុ្ន ​ការ​បប ើ្រ ស ្រា ​។ ់ ​ អ្វដ ​ី ល ែ ជា​ផលិតផល​ថប ្មី ផ ំ ត ុ នោ ​ ះ​គ​ឺ ប្រអប់ដា ​ ក់ក ​ ដា ្រ សជូតមា ​ ត់​ចាន និង​ ប្រអប់ដាក់អាហារ ឬ​របស់របរ​ផស្ ង េ ៗ​ ដែលត ​ វ្រូ បាន​លាប​ពណ៌ខ ​ រ្មៅ ល ំ ច េ ផ ​ ស្ ​ំ ជាមួយ​ពណ៌​ឆើតៗ​ដទៃ​ទៀត អម​​ ដោយ​អក្សរ​ឈ្មោះអ ​ក ្ន ផ ​ លិតដ ​ ល ែ ត ​ វ្រូ ​ បាន​សរសេរដោ ​ យ​ដផ ​ៃ ល ្ទា ថ ់ ម ែ ទ ​ ៀត​ ផង។ ប្រអប់​ និង​ចាន​ទាំង​នោះមាន​ ការ​​ធានា​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​ផ្ទុក​អាហារ​ ដោយ​មិន​ប៉ះពាល់ដល់​សុខភាព​។ ​ ផលិត​ផល​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះ​ផ្សេង​ទៀត​រួម​ មាន​ចង្កៀងគឺ​មាន​ច្រើន​ទៀត​ដូច​ជា​ ចង្កៀង​ធ្វើ​ពី​ប្រាក់​ដែល​មាន​ក្បូរ​ក្បាច់​ រចនា​ញឹក​ស្មេ ​ផ្ទាំង​រូបភាព​ និង​ ចម្លាក់ថ្មីៗ​ជា​ច្រើន​ទៀតផង​ដែរ៕

សត្វ​ទន្សាយ​ពូជ​ដ៏​កម្រ​មាន​រោម​ក្រាស់បំផុត​ក្នុងលោក​ ក្រង ុ ឡ ​ ង ុ ដ៍ : បើម ​ ល ើ ម ​យ ួ ភ ​ ត ្លែ ស ​ ក ​ុំ ​ុំ ច្រឡថា ​ំ ជា ​ ដ ​ បា ​ុំ ល់ស ​ ឡ ំ ឲ ​ី យ្ សោ ​ ះ តាម​ ពិត​ជា​ប្រភេទ​ពូជ​សត្វ​ទន្សាយ​ម្យ៉ាង​ ដែលរោ ​ ម​តស ្រ ស ុ ​និងទ ​ ន់ល ​ យ ើ្ម ដោ ​ យ​ គេ​ហៅវា ​ ​ថា​ទន្សាយ​អង់កូរ៉ា។ ពូជ​សត្វ​ទន្សាយ​ស្រុក​មួយ​នេះ​ត្រូវ​ បាន​គេ​ជឿថា មាន​ប្រភព​កណ ំ ើត​មក​ ពីប ​ ទ ្រ ស េ ត ​ក ួ គី។ ក្នង ុ សម័យកា ​ ល​ន​ៃ សត​វត្សរ៍ទ ​១ ី ៨អ ​ក ្ន ប ​ ក ើ ទ ​ក ូ ក ​ ង ្តោ ម ​យ ួ ​ ក្រុម​មានការភ្ញាក់​ផ្អើល​យ៉ាង​ខ្លាំង​ ពេល​ដែល​ពួកគេ​ប្រទះ​ឃើញ​សត្វ​ ទន្សាយ​អង់ករ ូ ន ​៉ា េះនៅ ​ ឯ ​ក ​ព ំ ង់ផ ​ ម ​ែ យ ួ ​ នៃ​ប្រទេស​តួកគី។

មុន​ពេល​ក្រុម​អ្នក​បើក​ទូក​ក្តោង​ ចាក​ចេញ​ពី​ផែ​នោះ​ក៏​បាន​នាំ​យក​ ពពួក​សត្វ​ទន្សាយ​អង់កូរ៉ា​នេះ​ទៅ​ ចិញ្ចឹម​នៅ​ឯ​ប្រទេស​បារាំង។ ប្រជាជន​បារាំងបា ​ ន​អះអាង​ថា​សត្វ​ ទន្សាយនេះ​មាន​រោម​ទន់​ល្មើយ​ដែល​ ត្រវូ បា ​ ន​គប ​េ ត ្រើ បា ្ ញ​ទៅជា ​ ក ​ ណា ្រ ត់។ ក្រោយ​មក​សត្វ​ទន្សាយ​អង់កូរ៉ា​ត្រូវ​ បាន​គេ​បង្កាត់​ពូជ​៥​ប្រភេទ​ខុសៗ​គ្នា ហើយ​វា​បាន​ក្លាយ​ជា​សត្វ​ចិញ្ចឹម​តាម​ ផ្ទះដ ​ មា ​៏ ន​បជា ្រ ប ​ យ ្រិ ភា ​ ព​ផង​ដរែ រ​បស់​ ប្រជាជ ​ ន​បារាំង ន ​ង ិ ទ ​ ទា ូ ង ំ ទ ​ប ្វី អ ​ រឺ ប ៉ុ នា ​ ​ សម័យ​កាលនោះ៕ PR នេះ​មន ិ ​មន ែ ​ជា​ដ​បា ំុ ល់សឡ ំ ទ ី េ វា​ជា​សត្វ​ទនសា ្ យ​ពជ ូ ​ដ​ក ៏ ម​ម ្រ យ ួ ​កបា ្ លក្នង ុ លោក។


CIvitkmSanþ

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០១៤ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

ជិះ​ទក ូ ​គង្គា​អង្គរ​កមសា ្ ន្ត​លង េ ​តាម​គទ ូ ក ឹ ឈឹម ស្រីនាង

សៀម​រាបៈ ដោយ​មើល​ឃើញ​ វិស័យ​ទេស​ចរណ៍នៅ​ខេត្ត​សៀម​រាប​ មាន​ការ​រីក​ចម្រើ​ន​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ ថ្ងៃ​ លោក ​លី​ សំ​អឿន ​ប្រធាន​​គ្រប់-​ គ្រងទ ​ក ូ គ ​ ង្គា​អង្គរ រ​ម ួ ​ទំាង​កម ្រុ កា ​ រ​ងារ​ បាន​លេច​ចេញ​នូវ​​គំនិត​មួយ​គឺ​ការ​ បើក​នូវ​សេ​វា​កម្ម​ទូក​ក្បាច់​បុរាណ​ សម្រាប់​ជួល​ជិះ​កម្សាន្ត​តាម​គូទឹក​ ជុំវិញ​ប្រាសាទ​អង្គរ​ធ។ ំ​ ​ អ្នក​គ្រប់​គ្រង​រូប​នេះ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា លោក​បាន​បក ើ អា ​ ជ ​ព ី ន ​ េះតា ​ ង ំ ព ​ ពា ​ី ក់​ កណ្តាល​ឆ្នាំ​២០១០ ​មក​ម្លេ៉ះ ​ដោយ​​ សារ​តែ​លោក​មើល​ឃើញ​ថា ​អាជីព​ ជិះ​ទូក​បែប​ខ្មែរ​បុរាណ​នេះ​ពុំ​ទាន់​ ឃើញ​​មាន​ខាង​ណាគ ​ ធ្វ េ​ នៅ ​ើ ឡ ​ យ ើ ។ ការ​លេច​​ចេញ​នូវ​គំនិត​ច្នៃ​ប្រឌិត​ទូក​ ក្បាច់​គួរ​ឲ្យ​ទាក់​ទាញ​នេះ ​ត្រូវ​បាន​ លោក លី សំអឿន ឲ្យដ ​ង ឹ ថា ​ កា ​ រ​រចនា​ នេះ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ទៅ​តាម​ចម្លាក់​ នៅ​​តាម​ជញ្ជាង ំ​ ប ​ ្រាសាទ​នានា។ ​លោក​និយាយ​ថា៖​«​ជីវ​ភាព​ប្រ​ជា-​ ជន​សម័យម ​ន ុ គ ​ ប្រ េ​ ប ​ើ ស ្រា ទ ​់ ក ូ ​អ៊ច ី ង ឹ ​​ ហើយ​​​ខ្ញុំ​ក៏​ផ្តិត​យក​រូប​ចម្លាក់​តាម​ ជញ្ជាង ំ ប ​ ្រាសាទ​នានា​ដច ូ ជា ​ ប ​ ្រាសាទ​

ទូកគង្គាអ ​ ង្គរ ត្រវូ ​​រចនា​យង ៉ា ​សស ្រ ​ស ់ ត ្អា ​តាម​រចនា​ប​ទ ័ ប ្ម រា ុ ណ​ដម ើ ប្ ​ដា ី ក់​បម្រ​ជ ើ ន ូ​ ​ភៀ្ញ វ​ទស េ ​ចរ​ជាតិ​និងអ ​ ន្តរ​ជាតិ​។ រូបថត សហ​ការី

អង្គវ​ត្ត បា ​ យ័ន ជា ​ ដ ​ ម ើ ​មក​ឲយ្ គ ​ ធ្វ េ​ ជា ​ើ ​ ទូក​ ប៉ុន្តែ​មិន​បាន​ធ្វើ​ធំ​ដូច​ជា​ក្នុង​រូប​ ចម្លាកតា ​់ ម​ប្រាសាទ​ដល ែ គ ​ អាច​ េ​ ដាក់​ ជិះ​បាន​មនុស្ស​ច្រើន​នោះ​ទេ ​គឺ​យើង​ ធ្វើ​តូច​ល្មម​ដែល​អាច​ដាក់​ភ្ញៀវ​បាន​៤​ ទៅ៥​នាក់​ក្នុង​មួយ​ទូក»។ លោក​បន្ត​

ភ្ញៀវ​ទស េ ​ចរ​អន្តរ​ជាតិក ​ព ំ ង ុ ជ ​ ះិ ទ ​ក ូ យ ​ ង ៉ា រ​ក ី ​រាយ​អម​ដោយ​ធម្មជា ​ តិ​។ រូបថត សហ​ការី

ថា៖​«​​​រយៈ​​ពេល​៣ឆ្នាំ​នេះ​ យើង​មាន​ ការ​គាំ​ទ្រ​ច្រើន​ពី​ភ្ញៀវ​ជាតិ ​និង​អន្តរ-​ ជាតិ​​ដូច​ជា ​ពួក​អឺរ៉ុប​ ជប៉ុន ​កូរ៉េ​ និង​ ចិន ​ចំណែកឯ ​ ​ភ្ញៀវ​ខ្មែរ​យើងវ​ិញ ​ភាគ​ ច្រន ើ ​គាត់ម ​ ក​ជិះពេ ​​ លឈ ​ ប់ស ​ ម្រាកព ​ ​ី ការងារ ​និងព ​ េល​បុណ្យ​ទាន»។​ ដើមប្ ប ​ី ម្រស ​ើ វា េ ភ ​ ្ញៀវ​ជាតិ និងអ ​ ន្តរ-​ ជាតិឲ ​ យ្ កា ​ ន់ត ​ ប្រ ែ​ សរើ អ្នកគ ​ ប ្រ គ ​់ ង ្រ រ​ប ូ ​ នោះ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ទូក​ក្បាច់​បុរាណ​ នេះ​​ត្រូវ​បែង​ចែង​ជា​​ពីរ​ប្រភេទ ​គឺ​ប្រ-​ ភេទស ​ ង ្ត ដា ​់ រ និងប ​ ភ ្រ ទ េ VIP។ លោក លី សំអឿន បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ​សម្រាប់​ ទូក​ស្តង់​ដារ ​គឺ​អាច​ដាក់​ភ្ញៀវ​បាន​៤​ នាក់ ​និង​អ្នក​ចែវ​ទូក​ម្នាក់។ រីឯ​តម្លៃ​ សម្រាប់​ភ្ញៀវ​ខ្មែរ​ក្នុង​មួយ​ទូក​​តម្លៃ​២០​ ដុលរ្លា ​ក៏ប ​ន ៉ុ សម្រា ្តែ​ បភ ​់ ្ញៀវ​បរទេសវ​ញ ិ ​ គឺ​គិតក្ន ​​​ ង ុ ម ​ ្នាក១ ់​ ៥​ដល ុ ្លារ ​ហើយ​សេ​វា​ កម្ម​នេះ​ គឺ​មាន​បន្ថែម​ជូន​នូវ​ទឹក​សុទ្ធ ​ និង​កន្សែង​ត្រជាក់​​ផង​ដែរ។​ ចំពោះ​ ទូក​ VIP ​វិញ​ក្នុង​មួយ​ទូក​អាច​ដាក់​ បាន ២ ​ នា ​ ក់ ន ​ង ិ អ ​ក ្ន ច ​ វែ ទ ​ក ូ ម ​ ក ្នា ់ ​មាន​ បន្ថែម​ទឹក​ក្រូច​ ទឹក​សុទ្ធ ​និង​កន្សែង​

មនុសស​ ្​ម​នា ្នា ​គ ំ ​ស ្នា ស ី៊ ​ដោ ្មៅ យ​ជឿថា ព្រះ​នង ឹ ​ថរែ ក្សា​ឲយ្ ​ជា​ពជ ី ង ំ ត ​ឺ ម្កាតនា ​់ នា។

២១

ព័ត៌មានខ្លីៗ Snoop ទៅដល់​ដន ែ ​ដ​ក ី រ ូ ​េ៉ ថត​​វដ ី អ េ ​ប ូ ទ​ថជា ី្ម មួយ PSY

ក្រុង​សេអ៊ូល ៈ ​ទី​បំផុតពា ​ ក្យ​ចចាម​ អារ៉ាម​ដែលថា តារា​​រ៉េប​អាមេរិក​ Snoop Dogg នឹងស ​ ហការ​ជាមួយ​ ម្ចាស់បទ​​កាងណាំ​ស្តាយ​​លោក​​ PSY ក្នុង​បទ​ចម្រៀង​ថ្មីនោះ ​បាន​ ក្លាយ​ជា​ការ​ពិតហ ​ ើយ។ យោង​តាម​ ភ្នាក់​ងារ​YG​បាន​ឲ្យ​ដឹង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ ពុធ​ថា ​ថា៖ «Snoop Dogg ​បាន​ មក​​ដល់ប ​ ទ ្រ ស េ ក ​រ ូ ខាង​ ៉េ​ តប្ ង ូ ហ ​ យ ើ ​ ដើម្បី​ចូល​រួម​ថត​វីដេអូ​បទ​ចម្រៀង​ថ្មី​ របស់​ Psy»។ គួរ​បញ្ជាក់ថា​ ​បទ​ ចម្រៀង​ថរ​្មី បស់តារា​បប ៉ុ ក ​រ ូ ខាង​ ៉េ​ តប្ ង​​ Psy​ ទំនង​ជា​ចេញ​នៅ​ចន្លោះ​ខែ​ កុម្ភៈ ​និង​មីនា​ខាង​មុខ​ដោយ​លោក​ សង្ឃឹម​ថា វា​នឹង​ជោគជ័យ​ដូច​បទ​ កាង​ណាំ​​ស្តាយ​​ដែល​​មាន​​អ្នក​ចូល​ ទស្សនា​ដល់ទៅ​ជិត​២​ពាន់​លាន​ នាក់​តាម​ប្រព័ន្ធ​អីុនធឺណិត៕ ​ PR

ត្រជាក់ ​ចំពោះ​តម្លៃ​វិញ​គឺ​៥០​ដុល្លារ​ ទំាង​ភ្ញៀវ​ជាតិ ​និងអ ​ ន្តរ​ជាតិ។ លោក សំអឿន និយាយ​ថា៖​«ស ​ វា េ ​ ទូក​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​ដំណើរ​​ពី​ម៉ោង​៧ព្រឹក​ រហូត​ដល់​៦ល្ងាច។​ ក្នុង​ការ​ជិះ​ម្តង​គឺ​ មាន​រយៈ​ពេល​ប្រមាណ​ជា​៤០នាទី​ ទៅ​៦០​នាទី ​ដោយ​យើង​ជិះ​ចេញ​ពី​ ខ្លោង​ទ្វារ​ខាង​ត្បូង ​ឬ​ខ្លោង​ទ​្វា​រទន្លេ​អំុ​ ជិះ​តាម​ស្ទឹង​កំផែង​ប្រាសាទ​អង្គរ​ធំ ិ ម៉ា បង្ហប ើ ​ថា​កព ំ ង ុ ​ ហើយ​​យើង​ឈប់​មើល​ប្រាសាទ ខេណត មួយស ​ ន្ទុះ​ចុះថ ​ ត​រប ូ ល ​ ង េ ហ ​ យ ើ ​ទើប​ តែ​ចច ែ ង់​ឆាមន េ សស េ យើងអ ​ ំុត្រឡប់​មក​វិញ»។ ក្រៅ​ពីស ​ វា េ ដា ​ ក់ទ ​ ទួលភ ​ ្ញៀវ​ទស េ ច ​រ ទូក​គង្គា​អង្គរ ​ក៏​មាន​បន្ថែម​សេ​វា​កម្ម​ សម្រាប់​គូ​សា្វ​មី​ថត​រូប​មុន​ថ្ងៃ​រៀប​អា-​ ពាហ៍ពិ ​​ ពាហ៍ផង​ដរែ ។ លោក សំអឿន បញ្ជាក់​ថា​៖«ពិសេស​ជាង​នេះ​ទៅ​ ទៀត ​គឺ​យើងក ​ ៏​មាន​សេ​វា​កម្មប ​ ម្រើ​ជា​ អាហារ​ពេល​ព្រឹក ថ្ងៃ​ត្រង់ ​និង​ពេល​ ល្ងាច​នៅ​លើ​ទូក​ដល់​ភ្ញៀវ​ផង​ដែរ ​តែ​ ភ្ញៀវ​ត្រូវត ​ ែ​ធ្វើ​ការ​កក់​ជា​មុន​សិន ​ទើប​ ក្រុង​ហុងកុង ៈ ​ជំនួបថត​ខ្សែ​ភាពអាច​​រៀប​ចំ​ជូន​ទាន់​ពេល​វេលា»៕ យន្តរ​វាង​តារា​សម្តង ែ ហុងកុងលោ ​ ក​ ខេន​ណិត ​ម៉ា​ និង​​នាង​ ឆាមេន សេស ​នៅ​ក្នុង​​រឿង​ភាគ​ថ្មី បាន​បង្ក​ ជា​​ពាក្យច ​ ចាម​អារ៉ាមស​ហា ្នេ ដ៏ ​​​ គ ​ រួ ឲ ​ យ្ ​ សង្ស័យ​។ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ថត​នៅ​​ ណា​កបា ​៏ ន​ដរែ ​ដើមប្ ទ ​ី ទួលទា ​ ន​​ចិញម ្ចឹ ​ ប្រទេស​សិ​ង្ហបុរី​កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន​​​ សរី​រាង្គ​កាយ​ខ្លួន​ដូច​ជា​ស្មៅ​ជា​ដើម។ ការ​សម្តែង​របស់​តារា​ប្រុ​ស​ស្រី​នេះ​ ធ្វើ​ឲ្យ​គេចាប់អារម្មណ៍ថា វា​អាច​ នៅ​ពេល​លោក​​ផ្តល់ការ​ទូន្មាន​​​​​ដល់​​​ បង្កប់​នូវ​​ភ្លើង​ស្នេហ៍​ពិត​ផង​ដែរ​។ ប​រិស័ទ​​​​ខ្លួន​ឲ្យ​ស៊ី​ស្មៅ​​ហើយ​​ថត​​​រូប​ ទាក់ទិន​នឹង​បញ្ហា​នេះ តារា​ស្រី​វ័យ​ បង្ហោះតា ​ ម​បព ្រ ន ័ សង្គ ​​​្ធ មហ ​ ស ្វេ ប៊ក ុ រ​ច ួ ​​ ៣៨​​ឆ្នាំ​ដែល​ជា​រាជិនី​តួឯក​ក្នុង​រឿង​ មក​ស្រាប់​តែ​មាន​អ្នក​រិះ​គន់​​​​រាប់​ពាន់​ ភាគ​ហុងកុង​​នាង ឆាមេន សេស​ នាក់​​មក​​ពី​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក​​តែ​ម្តង​ បាន​​ព្រលយ​ពាក្យថា៖ «លោក ខេន​ ចំពោះ​ឱ​វាទ​ដ៏​ចម្លែក​​មួយន​េះ​។ ណិត កំពុងត ​ ែ​តាម​ចែចង់​នាង​ខ្ញុំ»។ យ៉ាងណាមិញ មនុស្ស​មួយចំនួន​ ចំណក ែ តា ​ រា​បស ្រុ វ​យ ័ ៣ ​ ៩​ឆរូ​​្នាំ បន ​ េះ​ បែរ​ជា​ជឿ​លើ​ឱវាទ​នេះ​ទៅវិញ។​ វិញ​បាន​ថ្លែង​ក្នុង​បទ​សម្ភាស​ផ្សេង​ និស្សិត​​ផ្នែក​ច្បាប់​វ័យ​២១​ឆ្នាំ​នាង គ្នា​ថា​៖ «ឆាមេន សេស នាង​មាន​ រ៉ស ូ ម៉ារី ភីថនា បាន​នយា ិ យ​ថា​ការ​ខា​ំ លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ត្រូវ​ចិត្ត​ខ្ញុំ​​ដល់ទៅ​ ស៊ស ​ី បាន​ ្មៅ​​ ធឲ ​្វើ យ្ នា ​ ង​ជាស ​ ប្ យ ើ ព ​ជ ​ី ង ំ ​ឺ ៨០​​ភាគរយ​។ នាង​ជា​ប្រភេទ​មិត្ត​ ឈឺក ​ដ ​ ល ែ ​រ៉ារ ំ ជា ​៉ៃ ង​មយ ួ ឆ ​ ្នាំ ដោយស ​ា រ​ ស្​រី​ដែ​ល​ខ្ញុំចង់បាន»៕ PR តែ​អំណាយ​​ជួយ​​របស់​ព្រះ»៕ PR

សាសនាចម្លក ែ ​ជរំ ញ ុ ​ឲយ្ ​មនុសស្ ​សស ី៊ ​ដ ្មៅ ម ើ ប្ ​នៅ ី ជិត​ពះ្រ ​ ក្រុង​ចូហាន់ណេសប៊ើក : អាចារ្យ​ គង្វាល​សាសនាលោក ​ឡេស៊ីហ្គោ​ ដានីញ៉ែល​​​មកពី​​មណ្ឌល​សាសនា​ រ៉ាបប ់ ន ូ ​ី ក្នង ុ ប ​ ទ ្រ ស េ អា ​ ្រហ្វក ិ ខា ​ ង​តប្ ង ូ ​​ បាន​ផ្តល់​ដំបូន្មាន​​ដ៏​ចម្លែក​មួយ​ដល់​ សាសន​ក ិ ខ ​ន ្លួ ។ អា ​ ចារ្យរូ​​បន ​ េះប ​ ង្រៀន​ ថា ប ​ ស ្រ ន ិ ជា​ ​​​ ចង់​ឆាប់ជ ​ប ួ ព្រ ​​ ះជា ​ ម ​ ស ្ចា ​់ គួរ​តទម្លា ែ​ ប់​ស៊ី​ស្មៅ។ ព្រះ​វិហារ​ដែល​​លោក​គ្រូ​អាចារ្យ​​ដ៏​ ចម្លក ែ នេ ​​ ះបា ​ ន​ផល ្ត ដ ​់ ប ំ ន ូ ន ្មា នោ ​ ះ​មាន​ ទីតា ​ ង ំ ស ​ ត ្ថិ នៅ ​ ភ ​ម ូ ស ​ិ ត េ ឡូជឡ ែ ​ូ តំបន់​ ហ្គារ៉ានគ ់ វ ូ ​​៉ា ភាគ​ខាង​ជង ើ ក ​ ង ្រុ ប ​ ត ្រេ រ ូ ៀ​ ប្រទេស​អា្រហ្វិក​​ខាង​ត្បូង។ លោក​ អាចារ្​យ​​នៃ​ព្រះ​វិហារ​នេះ​បាន​និយាយ​ ថា​​មនុស្ស​គ្រប់​រូប​អាច​ជ្រើស​អាហារ​

LIFESTYLE


២២

LIFESTYLE www.postkhmer.com

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០១៤

CIvitkmSanþ

​ វី ត ជ ិ ​ជោគជ័យ​របស់​អតីត​ឧបការី​ រង​អាមេរក ិ មាន​​ដម ើ ​កណ ំ ត ើ ​ខរែ្ម ​ ស៊ូ វុទ្ធី

វិចត ិ ក ្រ រ​អស េ ប ្ ញ ៉ា ​បអ ើ្រ បោ ំ ះ​ដោត​មល ុ្ជ ប ​ ក ៉ា រ​់ ប ូ ម ​ នុសស្ ​នៅលើ​បាតដៃ​របស់ខន ួ្ល ។

វិចិត្រ​ករ​អេស្ប៉ាញប៉ាក់​រូប​ មនុស្ស​ដោយ​មិន​ខ្លាច​ឈឺ​ ក្រុង​ម៉ា្រឌីដ ៈវិចិត្រ​ករ​​អេស្ប៉ាញ​ ដេវិដ​ កាតា​ បាន​ប្រើ​បាត​ដៃ​ខ្លួន​ឯង​ ជំនួស​ឲ្យ​ផ្ទាំង​ក្រណាត់ ដើម្បី​ប៉ាក់​​ រំលេច​ចេញ​ជា​រូប​មនុស្ស​​នានា​ដែល​ ខ្លួន​បាន​ស្គាល់ក្នុង​ឆាក​ជីវិត។ ការ​ប្រើ​ម្ជុល​ដោត​​​អំបោះ​ដេរប៉ាក់​​ ចាក់ទម្លុះស ​ ប្ ក ែ ប ​ ង្កត ើ ជា ​ រ​ប ូ ភា ​ ព​នានា​​ នៅ​លើ​បាត​ដៃ​បែប​នេះ​ពិតជា​ចៀស​ មិនរួចព ​ ី​ការ​ឈចា ឺ​ ប់​ឡើយ។ លោក​ដេវដ ិ កា ​ តា​បាន​នយា ិ យ​ថា លោក​តែង​ប្រើ​អំបោះ​ដេរ​ប៉ាក់​រូប​ មនុសស្ ល ​ បា ​ើ ត​ដៃ ដែលអ ​ក ្ន ទាំងនោ ​ ះ​ សុទ្ធសឹង​ជា​មនុស្ស​សំខាន់​ក្នុង​ជីវិត​

របស់​លោក។ រូប​ប៉ាក់​លើ​ស្បែក​បាត​ ដៃ​របស់លោក​ទាំង​នោះ​រួម​មាន រូប​ របស់លោ ​ ក​ផល ្ទា ់ រូបស ​ មាជិក ​គ ​ សា ្រួ រ​​ គូ​ស្នេហ៍​និងគ ​ ្រូ​បង្រៀន​ជា​ដើម។ លោក​ថា៖ «ឆាក​ជវី ត ិ រ​បស់ខ ​ក ​្ញុំ បា ​៏ ន​ ពណ៌នាតា ​ ម​រយៈ​សដ ​្នា គ ​ៃ ន ំ រូ ល ​ ស ​ើ ប្ ក ែ ​ បាត​ដរ​ៃ បស់ខ ​ន ​្ញុំ េះត ​ ម្ត ែ​ ងដោ ​ យ​មន ិ ចា ​ ​ំ បាច់​សរសេរជា ​ ​រឿង​ឡើយ»។ ​គេហទ ​ ំព័ររ​បស់​លោក ​ដេវិដ កាតា​​ បាន​សរសេរ​ថា៖ «ការ​ឈឺ​ចាប់​លើ​ កាយ​​គ្មាន​​ដែន​កំណត់​ឡើយ តែ​​ការ​ ឈឺចា ​ ប់ន ​ េះវា ​ បា ​ ន​ជយ ួ ឲ ​ យ្ យ ​ ង ើ ច ​ ង​ចា​ំ មនុស្សស ​ ំខាន់ទាំងនោ ​ ះ»៕ PR

សត្វ​ជន្លន េ ​យកស្ ​នៅ​ភាគ​ខាង​តប្ ង ូ ប ​ ទ ្រ ស េ ​អស ូ ល ្រា្ត អា ​ី ច​មានប្រវង ែ ​ដល់ទៅ២​មត ែ៉ ​​។ ្រ

ពូជស ​ ត្វជ ​ ន្លន េ យ ​ កស្ អូសល ្រា្ត ី អាច​រស់​បាន​ដល់​ជាង​២០​ឆំ្នា ក្រុងម ​ ែលប៊ន ៈ តើ​លោក​អ្នក​មើល​ ស្គាល់​ទេថា​តើ​វា​ជា​ប្រភេទ​សត្វ​អ្វី​ទៅ​ ដែល​គ្មាន​ជើង​ខណៈ​វា​មាន​ដង​ខ្លួន​ ប្រវង ែ ៨ ​ស ​ ង់ទម ​ី ត ៉ែ ្រ​និងក ​ ម្រាស២ ​់ ,៥​ សង់ទី​ម៉ែត្រ​នោះ?​ នេះ​គឺ​ជា​សត្វ​ ជន្លេន​​យក្ស​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​គេ​បាន​ ប្រទះ​ឃញ ើ វា ​ នៅ ​ ឯ ​ត ​ប ំ ន់ភា ​ គ​អាគ្នយ េ ​៍ នៃ​ប្រទេស​អូស្រ្តាលី។ វា​ជា​ប្រភេទ​ ជន្លេន​​​វែង​ និង​ធំ​ជាង​គេ​លើ​លោក​ ដែល​​អាចធំធាត់ដ ​ ល់​ប្រវែង​​២​ម៉ែត្រ​​។ សត្វ​ជន្លេន​យក្ស​ប្រភេទ​នេះ​អាច​ រស់​នៅ​ក្រោម​ដី​ដែល​មាន​ជម្រៅ​ចាប់​ ពី​១​ម៉ែត្រ​ឡើងទៅ។ ជន្លេន​នេះ​មាន​

លក្ខណៈ​ងាយ​នង ឹ ដា ​ ច់ណា ​ ស់ប ​ ស ្រ ន ិ ​ បើ​យើង​ប៉ះ​ពាល់​វា​មិន​ប្រយ័ត្ន​ និង​ អាច​ធឲ ​្វើ យ្ វា ​ ងា ​ ប់ទ ​ ៀត​ផង។ ជន្លន េ ពូជ​ នេះ​ក៏​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ការ​ផុត​ពូជ​ពី​ ភព​ផែន​ដផ ី​ ង​ដែរ។ ជន្លេន​យក្ស​នេះ​ញាស់​ពង​បាន​តែ​ ម្តងគ ​ ត់ក ​ ្នុងម ​ ួយ​ឆ្នាំ។ ​​កូនដ ​ ែល​ញាស់​ មក​ហើយ​នោះក៏​មិនតូច​ដែរ​គឺ​មាន​​​ ប្រវង ែ ១៧​ ​​​ សង់ទម ​ី ត ៉ែ ្រ​ប៉ន ុ វា​ ្តែ​ មានការ​ លូតលាស​់យឺតទម្រាំ​តែ​ពេញវ័យ។ តាមការ​សវ្រា ជ្រាវ សត្វជ ​ ន្លន េ យ ​ ក្ស​ អាច​រស់​រាន​មាន​អាយុ​វែង​រហូត​ដល់​ ទៅ​​២០​ឆ្នាំ​ឯណោ ​ ះ៕ PR

ភ្នំពេញ : បន្ទាប់​មាន​សំណាង​ បន្សាត់​ខ្លួនឆ្លង​ទ្វីប​​ទៅ​ដល់​​ប្រទេស​ សន្តិភាព​នាយ​សមុទ្រ​​ និងក្លាយ​​ជា​​ ឥស្សរ​ជន​ខ្មែរ​ឆ្នើមទី​១​​ទទួល​បាន​ តំណែង​​​ជា​ឧបការីរង​ប្រធានាធិបតី ចច ប៊ស ូ ​គ្រាដល ែ ក ​ ម ្រុ គ ​ សា ្រួ រ​តក ្រ ល ូ ​ នេះដ ​ក ឹ នា ​ ប ​ំ ទ ្រ ស​​ េ​ មហា​អណា ំ ចនោះ លោក ស៊ីវ ស៊ីចាន់ ដែល​គេ​​ស្គាល់​ថា​ ជា​ម្ចាសស ​់ ៀវ​ភៅឆ្អ ​​ ង ឹ មា ​ ស​កាល​ពថ ​ី ​្ងៃ ចន្ទក ​ ន្លងទៅ ​ បាន​ ​​​ សគ ្ម័ ចែ ្រ​​​ ករ​ល ំ ក ែ បទ​ ពិសោធជីវិតដ ​ ែល​នាំ​ឲ្យ​លោក​ទទួល​ ជោគ​ជ័យ​​ដល់​​​សិស្សនិស្សិត​​​​ខណៈ​​​ លោក​​ក៏មាន​ ​​ នាទីជា ​ ទ ​ប ​ី ក ្រឹ សា ្ ​សាកល​វិទ្យាល័យ​​អាមេរិកាំងភ ​ ្នំពេញ​នោះ​។ លោក​កើត​នៅ​​ប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​ បាន​​រ​ត់គេច​ពី​វាល​ពិឃាត​ខ្មែរ​ក្រហម​ នៅ​អំឡុង​ឆ្នាំ​១៩៧៦​​ទៅ​ដល់​ទឹកដី​ ញូវអីុងគ្លែន សហរ​ដ្ឋអាម ​ េរិកជា​ ​​ មួយ​ នឹងក ​ ន្សង ែ ប ​ ង់ក ​ រ​បស់​មយ ្តា លោ ​ ក​បាវ​ អង្ក​រទទេ​មួយ​ និង​លុយ​តែ​២​ដុល្លារ​ ប៉ណ ុ ្ណោះ។ ​ តែ​ដោយ​សារ​​ការ​បង ្រឹ ប ​ ង ្រែ ​ តាម​បណ្តាំ​ម្តាយ​​របស់​លោក​ថា​ កុំ​ឲ្យ​​ អស់​សង្ឃឹម​​ក្នុង​ជីវិត​ ទោះ​ស្ថិត​ក្នុង​ ទេសៈ​កាលៈ​​​ណាក៏​ដោយ​ទើប​លោក​ ឈាន​ដល់​ថន ្ងៃ​ េះ​។ លោក​ សីុវ ស៊ីចាន់ បានរៀបរាប់​ ថា៖ «លោក​រស់នៅ ​ អា ​ មេរក ិ ហ ​ ល ែ ឆ ​ង ្ល ​ ពីជី ​​ វត ិ អ ​ក ្ន រ​ត់តុ អ្នករ​ត់តា ​ ក់ស ​ ៊ី និងរ ​ ៀន​ បណ្តើរ​​ទទួល​បរិញ្ញា​បត្រ​​ជាន់​ខ្ពស់​​ ផ្នែក​កិច្ចការ​​បរទេស​ពី​សាក​លវិទ្យា​-​ ល័យ​កូឡុំបៀរ រហូត​ដល់​ទទួល​​បាន​ ការ​ងារធ្វើ​ល្អ​នៅ​ប្រទេស​នោះ​»​។​ ឥស្សរ​ជន​ខ្មែរ​ឆ្នើមទី​១ រូបនេះ​បាន​ បញ្ជាក់​ថា៖​ «ខ្ញុំ​ធ្វើការ​ជា​​ឧប​ការី​រង​ ប្រធានា ​ ធិប ​ តី​ចច ប៊ស ូ និងជា ​ ឧ ​ ប​ការី​ នៅ​ក្រសួង​ការ​បរទេស​អា​មេរិក​​ពីឆ្នាំ​ ១៩៨៩​ដល់ឆ្នាំ​១៩៩៣​»។​​ ក្នុង​រដ្ឋ​បាល​​អតីត​ប្រធានា​ធិប​តី​ ខាង​លើ លោក​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​ ឯក​អគ្គ​រដ្ឋទូត​​អាមេរិក​ប្រចាំ​នៅ​អង្គការ​​សហ​ប្រជា​ជាតិ​ ដែល​នេះ​ជា​តួ​នា​ ទី​ខ្ពស់​បំផុត​​មួយ​ដែល​​លោក​ទទួល​​ បាន​​ចាប់ព ​ឆ ​ី ២ ្នាំ ០០១​​ដល់២០០៦។​ ​​​ ក្នុង​វិស័យ​ឯក​ជន​​មាន​តួ​នាទី​ក្នុង​ផ្នែក​ ផ្តលសេ ​​់ វាសង្គ ​​ ម​​ការ​ផស ្លា ប ​់ រ្តូ កា ​ រ​អ ​ប ​ រ់ ​ំ ការ​គ្រប់​គ្រង​ហិរ​ញ្ញ​វត្ថុ​ និង​ធនាគារ​​ វិនិយោគ​។ លោក​ផ្តល់​ការ​​ពិ​គ្រោះ​ យោបល់​​អំពី​យុទ្ធ​សាស្រ្តសក​ល ​និង​ ថ្លង ែ ស ​ ន ុ រ​្ទ ក ​ ថា​​លើកទ ​ក ឹ ច ​ត ិ ​្ត នៅ​ទទា ូ ង ំ ​ សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក ​និង​ពិភព​លោក​ រួម​ មាន​​បទ​បង្ហាញ​នៅ​បណ្ណា​ល័យ​​អតីត​ ប្រធានា​ធិបតី​ក្នុង​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ កូឡុំបៀរ សាក​លវិទ្យា​ល័យហាវើដ បណ្ឌិត្យ​សភា​កង​ទ័ព​ជើង​អាកាស​ សហ​រដ្ឋអា ​ មេរក ិ ​បណ្ណា​លយ ័ ​អាមេ​រិក​ ឯ​ទក ​ី ង ្រុ ​ប៉ារស ី ​និង​សាក​លវ​ទ ិ យា ្ ល ​ យ ័ ​

លោក សវី៊ សចា ី៊ ន់ និងស ​ ដ ្នា សៀវភៅ​ ៃ​ ឆង ឹ្អ ​មាស​របស់លោក​​​។ រូបថត Charlotte Pert

តិចសាស់ផង​ដែរ។ ឯក​អគ្គរ​ដ្ឋទូត សីុវ ស៊ីចាន់​ បាន​ ទទួល​រង្វាន់​ និង​ប័ណ្ណ​កិត្តិ​យស​ ជា​ ច្រើន​​សម្រាប់​ការ​​ផ្តល់​សេវា​​សាធា​-​ រណៈ​ដឆ ​៏ ម ្នើ ​រង្វានម ​់ បញ្ជា េ​ កា ​ រ​​កង​ទព ័ ​ អាមេរិក​ និង​ប័ណ្ណ​កិត្តិយ​ស​​បណ្ឌិត​្យ សភា​សល ិ ប្ ៈ​វប្បធ ​ ម៌​និងប ​ វ្រ ត្ត​សា ិ ស្រ្ត ​ ផង​ដែរ។ បើទោ ​ ះ​ជា​ការងារ​ទាំង​នោះ​ មាន​ភាព​មមាញឹក​យ៉ាងណា​ក៏ដោ ​ យ​ ក៏​លោក ស៊ីវ ស៊ីចាន់​ នៅមិន​បំភ្លេច​ ឡើងន ​ វូ រ ​ ឿង​រ៉ាវជ ​ វី ត ិ ដ ​ ល ែ លោ ​ កហែល​ ឆ្លងកា ​ ត់​គ្រាបព ់​ ី​របប​ខ្មែរក្រហែម​ លុះ​ រំដោះ​ខ្លួន​ផុត​ពី​ឋាននរក​មួយ​នេះ រហូត​បាន​ទៅ​ដល់​ប្រទេស​អាមេរិក​ នោះ ហើយ​លោក​ក៏​បាន​ចងក្រង​ ខ្សែជីវិត​ឲ្យ​ប្រសូតចេញជា​សៀវភៅ​ មួយ​ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា «ឆ្អឹង​ មាស​»​ ដែល​ត្រូវ​បាន​លក់​ដាច់​បំផុត​ លើ​ឆាក​​អន្តរជាតិ។​​ លោក ស៊វី ស៊ចា ី ន់ ក៏ទប ើ តែសម្ពោធ​ ស្នាដៃ​បោះ​ពុម្ព​​សៀវភៅ​ទី៣​ចំនួន​ ៤៣​ទព ំ រ័ មាន​ ​​​ ចណ ំ ង​ជង ើ ថា ​ Golden Tower ប ​ ន្ទាបព ់ ស ​ី ដ ្នា ក ៃ ម្រងក ​ ណា ំ ព្យ​ សម្ដី មាស (Golden Words) និង​ សៀវភៅ​​ឆ្អឹងមា ​ ស​នេះ។ លោក​បាន​សម្ដង ែ ទ ​ ស្សនៈ​ផល ្ទា ខ ់ ន ្លួ ​

ថា៖ «ខ្ញុំមិនចង់​សម្លឹង​មើល​​កម្ពុជា​ជា​ វាលពិឃាត​ទេ ខ្ញុំ​ចង់​ប្រមើល​មើល​ ប្រទេស​នេះ​ថា​ជា​ទឹកដីន ​ ៃ​វប្បធម៌»។ រ​យៈ​ពល េ ២ ​ ម៉ោងដ ​ ល ែ ​ស៊វី ស៊ចា ី ន់​ ធ្វើបទ​បង្ហាញ​ដល់​សិស្សនិស្សិត​នៅ​ សកល​វិទ្យាល័យ​អាមេរិកាំង​ភ្នំពេញ ត្រូវបាន​លោក​​អះអាង​ថា​​គ្រាន់​តែ​ជា​ ការ​សង្ខប េ ខ ​ៗ ​្លី ទ ​ េ បើប ​ រិយាយ​ឲយ្ អ ​ ស់​ វិញ​​​មួយ​សប្តាហ​៍មិន​អស់​ផង​។ នៅមុនដ ​ណ ំ រ​ើ ជ ​ វី ត ិ លោ ​ ក​នេះលោ ​ ក​ ក៏បា ​ ន​សង្ខប េ ន ​យ ័ ម ​ ក​វញ ិ ដ ​ រែ ថា ​ ៖ «អ្វ​ី ដែល​ខ្ញុំ​យក​មក​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ជា​មួយ​ ខ្សែជីវិត​របស់​ខ្ញុំ​នេះ ខ្ញុំ​គ្រាន់​តែ​ចង់​ បញ្ជាក់​ថា កុំ​ឲ្យ​​អស់​សង្ឃឹម​ នៅក្នុង​ ជីវិត​បើទោះ​ជាស្ថិត​ក្នុង​​កាលៈ​ទេសៈ​ ណាក៏​ដោយ។ នេះ​ជាពាក្យ​ដែល​ខ្ញុំ​ ចងចាំព ​ប ​ី ណ្តាម ំ យ ្តា ​ហើយបា ​ ន​នាឲ ​ំ យ្ ​ ខ្ញជោ ុំ​ គ​ជ័យ ​​និងមាន​ថ្ងៃ​នេះ​»។ ដោយ​ឡែក​ លោក ​ពុយ​ គា ដែល​ ជា​ទី​ប្រឹក្សា​សាកលវិទ្យាល័យ​អាមេរិកាំង​ភ្នំពេញ​​ បាន​អះអាង​​ថា ​សាលា​ បាន​អញ្ជញ ើ តែ​សាស្ត្រា​ ​​​ ចារ្យល្ ​​ បៗ ី ជិ ​​ ត​ ២០​០​នាក់​ នៅ​អាមេរិក​ដើម្បី​មក​ ជួយបង្រៀន​លើ​៣​​ជំនាញ​រួមមាន​ ពាណិជ ​ក ្ជ ម្ម​និងស ​ ដ េ ក ​្ឋ ច ិ ​្ច វិទយា ្ ​សាស្ត្រ ​ នយោ​បាយ ​និង​ការ​ទូត​៕​


CIvitkmSanþ

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០១៤ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

ណុប បាយ៉ា​រទិ ្ធ តុលាកា ​ រ​ចោទ​ពី​  បទ​គរាំ មកំហងែ និ​ងប​ រិ​ហា​រកេរិ៍្ត

LIFESTYLE

២៣

ហោរាសាស្តប ្រ ចា ្រ ថ ំ ៃ ្ង

 ថ្ងៃ២រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ ព.ស​.២៥៥៧ ត្រូវ​នឹង​​ថ្ងៃ​​សុក្រ ទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤

សេត គឹមសឿន ភ្នំពេញៈ អ្នកចម្រៀង​ល្បីឈ្មោះ​ប្រចាំ​ផលិត​ កម្ម​រស្មី​ហង្ស​មាស​លោក ណុប បា​យ៉ា​រិ​ទ្ធ ត្រូវ​ បាន​តណា ំ ង​អយ្យកា ​ រ​អម​សាលាដំបង ូ រា ​ ជធានី​ ភ្នព ំ ញ េ ធ្វកា ើ រ​ចោទប្រកាន់ជា ​ ផ ​ វ្លូ ការ​ពប ី ទ​​គំរាម​ កំហែង​និង​បរិហារកេរ្តិ៍ លើជ ​ ន​ម្នាកឈ ់​ ្មោះ ចេង រស្មី​សេរី​វង្ស។ នេះ​បើ​តាម​ការ​បង្ហើប​ឲ្យ​ដឹង​ពី​ ប្រភព​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ ទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤​ម្សិល​មិញន ​ េះ។ តាម​ប្រភព​ច្បាស់​ការ​ណ៍នោះ​ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា បណ្តឹង​​លើ​តារាចម្រៀង​​​ពី​បទ​គំរាមកំហែង និង​ បរិហារ​កេរ្តិ៍នេះ គឺ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ជួល​សម្អាង​ ការ​របស់​តារា​ចម្រៀង ណុប បាយ៉ា​រិទ្ធ កាល​ពី​ ចុង​ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៣​។ ប្រភព​​នោះ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ ថា ដើម​បណ្តឹង​ឈ្មោះ ចេង រស្មី​សេរី​វង្ស បាន​ ជួល​សម្អាងការ​​តារា​ចម្រៀង ណុប បា​យ៉ា​រិ​ទ្ធ ក្នុង​តម្លៃ​២០២០​ដុល្លារ ដោយ​កក់​លុយ​មុន​ ចំនួន១០០០ដុល្លារ។ ​ ក្នុងត ​ ម្លៃ​នោះ​​ណុប បា-​ យ៉ា​រិ​ទ្ធ បាន​សន្យាថា​ រូប​គេ​នឹង​ទៅ​ច្រៀង​ក្នុង​ ពិធីមង្គលការ​នោះ ប៉ុន្តែ​នៅ​ពេល​មង្គលកា ​ រ​មក​ ដល់ ​លោក ណុប បា​យ៉ារ​ិ​ទ្ធ បែរជា ​ ​មិនមា ​ ន​វត្ត​ មាន​ទៅ​ច្រៀង​នោះ​ទេ បណ្តាល​ឲ្យ​ម្ចាស់​ដើម​ ការ​ខឹង​សម្បាយ៉ាង​ខ្លាំង។ ប្រភព​ដដែល​បន្ត​ថា ដោយ​សារ​បញ្ហា​នេះ​ ឈ្មោះ ចេង រស្មី​សេរី​វង្ស ​កបា ៏​ ន​​កាត់​លុយច ​ ំនួន​ ៥០០​ដុល្លារ ពី​ប្រាក់​ចំនួន១ ​ ០២០ដុល្លារដ ​ ែល​ នៅ​សល់។ ចំណុច​នេះ​ហើយ​ទើប​ធ្វើ​ឲ្យ​លោក​ ណុប បា​យ៉ា​រិ​ទ្ធ ខឹងក ​ ំហែង​គំរាម ​និង ជេរប្រមាថ​បរិហារកេរ្តិ៍។ ជាមួយគ ​ នោ ​្នា ះ ឈ្មោះ ចេង រស្មី​សេរី​វង្ស ក៏​ បាន​ដាក់​ពាក្យ​ បណ្តឹង​លើ​តារា​ ចម្រៀង​រូប​នេះ ពី​បទ​កំហែង​ គំរាម ​និង ជេរប្រមាថ​ បរិហារកេរ។ ្តិ៍ ពាក់​ព័ន្ធ​ នឹងស ​ ណ ំ ​ុំ រឿង​នៅ​ តុលាការ​ នេះ ភ្នព ំ ញ េ ប៉ុស្តិ៍ មិន​ អាច​ទាក់​ទង​ ណុប បាយ៉ារ​ទ ិ ្ធ បាន​ ទេ​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​ ដោយ​សារ​គ្មាន​អ្នក​លើក​ ទូរស ​ ព ័ ។ ្ទ រីឯអ ​ក ្ន គ ​ ប ្រ គ ​់ ង ្រ ​ តារា​ប្រចាំ​ផលិត​កម្ម​រស្មី​ ហង្សមា ​ ស ក៏ម ​ន ិ អា ​ ច​ទាក់​ ទង​សុំ​ការ​បញ្ជាក់​បាន​ដែរ ដោយសារ​​បិទ​ទូរ​ស័ព្ទ។ ប៉ន ុ តារា​ ្តែ​ រប ូ ន ​ េះបា ​ ន​បប ្រា ​់ សារ​ព័ត៌​មាន​មួយ​ពាក់​ព័ន្ធ​ នឹង​បណ្តឹង​លើ​លោក​​នេះ ថា ទំនង​ជា​កើត​ឡើង​នៅ​

ពេលដ ​ ល ែ លោ ​ ក​សរ​សរេ សា ​ រ​មយ ួ ប ​ ង្ហោះនៅ ​ ល ​ ​ើ ហ្វស េ ប ​ក ៊ុ ន ​ យា ិ យ​ពប ​ី គ ុ ល ្គ ​ម្នាកជ ​់ ល ួ ស ​ ម្អាងកា ​ រ​ លោក​ហើយ តែ​មិន​ឲ្យ​ប្រាក់​។ ទោះយ៉ាង​ណា​​ តារា​រូប​នេះ​បាន​សម្តែង​ការ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ថា ហេតុ​ អ្វី​បាន​ជា​គេ​ប្តឹង​លោក​ពី​បទ​គំរាម​កំហែង និង​ បរិហា​រកេរ្តិ៍នោះ ខណៈ​អ្វី​ដែល​លោក​បានសរ-​ សេរម ​ ិនទា ​ ំងមាន​ការបញ្ចេញ​ឈ្មោះ ឬ​ក៏​រូបថ ​ ត​ ផងនោះ។ តារា​រូប​នេះ​ក៏​​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ផង​ដែរ​ថា ការ​អាក់​ ខាន​មិន​បាន​ចូល​រួម​ច្រៀង​នៅ​ក្នុង​មង្គល​ការ​ នោះ ដោយ​សារ​លោក​ត្រូវ​ចូល​រួម​ច្រៀង​នៅ​ឯ​ ពហុកីឡ​ដ្ឋានជា ​ តិ​អូឡាំ​ពិក​ថទ ្ងៃ​ ី​១ ធ្នូ។ តាម​បភ ្រ ព​ពត ​ី លា ុ ការ​បាន​ឲយ្ ដ ​ង ឹ ថា ​ ពាក់ព ​ន ័ ​្ធ នឹង​បណ្តង ឹ ​​គំរាម​គហ ំ ង ែ និង​បរិ​ហា​រកេរ​ន ិ៍្ត ះេ ណុប បាយ៉ា​រិទ្ធ នឹង​ចូល​ខ្លួន​បំភ្លឺ​នៅ​​ក្នុង​រង្វង់​ក្រចក​ សេះ​តុលាការ​នៅ​ពេល​ខាង​មុខ​៕

តារា​ចម្រៀង ណុប បាយ៉ា​រទ ិ ។ ្ធ រូបថត សេត គឹមសឿន

បណ្តូលរាសីធ្លាក់ចុះ។ លោកអ្នក​ គប្បី​ប្រយ័ត្ន​គ្រប់​វិនាទី​ទាំង​អស់​​​ ព្រោះ​ថា​ថ្ងៃ​នេះ​លោក​​អ្នក​នឹង​​ត្រូវ​ ទទួល​រង​នូវ​ការ​ឈឺផ្សាបណ្តាល​ មក​ពី​ការ​បំពេញ​ការ​ងារ​​គ្មាន​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​។ ទឹក​ចិត្ត​ក្លាហាន​ កម្លាំង​កាយ​មាន​​បរិបូ​រណ៍​ តែ​ ខ្វះ​នូវ​គំនិត​ច្នៃ​ប្រឌិត​។ ការ​និយាយស្តី​ទៅ​តាម​ ការ​​នឹកឃើ ​​ ញខ្វ ​​ ះការ​ពចា ិ រណា​។ រីឯប ​ ញ្ហាស ​ ហា ្នេ ​ នឹង​មាន​ការ​អាក់អន់ចិតច ្ត​ ំពោះ​ដៃគូ។

បណ្តូលរាសីមធ្យម​។ ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ ទៅ​កាន់ទ ​ជ ​ី ត ិ ឆ ​ យ ្ងា ដ ​ ម ើ ប្ បំ ​​ី ពញ េ កា ​ រ​ ងារ​ក្តី​ ដើម្បី​ពិភាក្សា​ពី​អាជីវកម្ម​ក្តី​ តែង​បាន​ផល​ជា​មធ្យម​។ សុខ​ភាព​ មិនមា ​ ន​ផល​ប៉ះពា ​ ល់អ ​ឡ ​្វី យ ើ ។ ​ ទឹកច ​ត ិ ​សោ ្ត មនស្សរី​​ក ​ រាយ​ប៉ន ុ លោក​ ្តែ​ អក ្ន គ ​ រួ យ ​ ក​ចត ិ ទ ​្ត ក ុ ដា ​ ក់​ បន្តិច​ចំ​ពោះ​បញ្ហា​ស្នេហា​ ព្រោះ​វា​អាច​​មាន​ ទំនាស់​ខ្លះៗ​កើតឡ ​ ើង។ ការ​និយាយស្តី​ខ្វះ​ការ​ ពិចារណា​​ច្រើន​​​មិនហុចផលល្អ ​​ ប៉ុន្មានឡើយ​។

បណ្តូល​រាសីមធ្យម​។ រាល់​ការ​ ប្រកប​​របរ​រក​ទទួលទា ​ ន​បាន ​ ផល​ ​​ ជា​បង្គរួ ។ ​ ការ​ធដ ​្វើ ណ ំ រើ ទៅ ​ កា ​ ន់ទ ​ ​ី ជិត​ឆ្ងាយ​មិន​សូវ​មាន​គេ​ទទួល​ រាក់​​ទាក់​​ប៉ុន្មាន​ទេ​​។ ការនិយាយស្តី​អាច​មាន​គេ​ និនខ្ល ​​្ទា ះៗ ​ ដោ ​ យ​មន ិ ដ ​ង ឹ ខ ​ន ្លួ ។​បញ្ហាស ​ ហា ្នេ មា ​ ន​ សភាព​ជា​ធម្មតាគ្មាន​​អ្វគ ី​ ួរ​ឲ្យ​បារម្ភ​ឡើយ។ ទឹក​ ចិត្ត​កើត​មា​ន​នូវ​ក្តីសៅ​ហ្មង​មួយ​ចំនួន​ ទាំង​នេះ​ បណ្តាល​មក​ពស ី​ ុខ​ភាព​មិន​អំណោយ​ផល​។

បណ្តល ូ រា ​ សីសត ្រុ ចុះ។ ​ ការ​នយា ិ យ​ ស្តមាន​ ​​ី ការ​លស ើ លស់ ​​ ខ ​ស ុ ឆ ​ង ្គ ទៅ ​ ​ កាន់​​​អ្នកផងគ្នា។ មុខរបរ​រកទទួល​​ ទានមាន​ការ​ខាតបង់ជាក់ ​​ ជា ​ ព ​ ខា ​ុំ ន​ ឡើយ។ ទឹកចិតមា ​្ត ន​ភាព​មោះមុតអង់ ​​ អាច ប ​ន ៉ុ ្តែ​ គប្បីកុ​ំបណ្តែតបណ្តោយ​តាមចិត្ត​នឹក​ឃើញ​ឲ្យ​ សោះ​ ពុំនោះទេ​​​ប្រាកដជ​ា​មានរឿង​អកុសល​ ចំពោះ​អ្នក​។ គូស្នេហ៍វិញ​ខ្វះក​ា រ​យល់​​ចិត​្តគ្នា ​​ បណ្តាល​ឲ្យ​ទំនាស់​តូចតា ​ ច​ប្រែ​ក្លាយជាធំ។

បណ្តូលរាសី​ឡើង​ខ្ពស់ត្រដែត​​។ ការ​ប្រកប​របរ​រក​ទទួល​ទាន​​បាន​ ផល​​ចំណេញ​ហួស​ពី​ការ​ស្មាន។ ការធ្វើ​ដំណើរ​​ទៅ​កាន់​ទី​ជិត​ឆ្ងាយ​ មា​ន​គេ​ទទួល​ស្វាគមន៍​ដោយ​ក្តី​គោរព​ និង​​រាប់​ អានយ៉ាងស ​ ្មោះស ​ គ ្ម័ ។ ្រ​ លោក​អក ្ន គ ​ ប្បស ​ី ្វះស ​ ង ្វែ ​ រក​​ចំណេះដ ​ង ឹ បន្ថ ​​ ម ែ ទ ​ ៀត​។ កា ​ រ​នយា ិ យ​សគ ​្តី ប្ប​ី ប្រយ័ត្ន​ប្រយែង​​បន្តិច​។ ចំពោះ​បញ្ហា​ស្នេហា​គួរ​ ប្រយ័ត្ន​ក្រែង​មាន​​បញ្ហាដោ ​ យ​សា​រ​ពាក្យ​សម្តី​។

បណ្តល ូ រាសីម ​ ធ្យម​​។ ការ​ប្រកប​របរ​ រក​ទទួល​ទាន​​ចំណេញ​​តិច​តួច​​។ សុខភាព​​ផ្លូវ​កាយ​ល្អ​ប្រសើរ។ ទឹក​ ចិតមាន​ ្​ត​ ក​សោ ្ដី មន​សស្ រ​ក ី រាយ​។ ការ​ និយាយស្តី​ប្រកប​ដោយ​វិចារណ​​ញ្ញាណ​ ការ​ធ្វើ​ ដំណើរ​​​ជិតឆ្ងាយគួរ​ប្រយ័ត្ន​បន្តិច។ ​ ចូលចិត្ត​រាប់​ អាន មាន​​អធ្យាស្រយ ័ ល ​ ។ ្អ ​លោកអ្នកន ​ង ឹ ទ ​ ទួល​ បាន​នវូ ដ ​ណ ំ ង ឹ ល ​ លា ​្អ យឡំដ ​ណ ំ ង ឹ ម ​ន ិ ល្អខ ​ ្លះៗ​។ បញ្ហាស ​ ្នេហា​មាន​​ដំណើរ​ការ​ទៅ​យ៉ាងរ​លូន​។

បណ្តល ូ រា ​ សីសត ្រុ ចុះ។ ​​ ការ​បព ំ ញ េ ​​ កិច្ច​ការមិនស្វាហាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​ ខ្វះ​ទំនុក​​ចិត្ត​ចំពោះ​រូប​អ្នក​​។ ការ​ និយាយ​​ស្តច ​ី ន ​្រើ ធ្វ ​​ ឲ ​ើ យ្ ប ​ ៉ះពា ​ ល់ដ ​ ល់​ អ្នកដទៃ​ដោយ​មិន​ដឹង​ខ្លួន។ លោក​អ្នក​ហាក់​ ដូចជា​មានច​ត ិ សប្ ្​ត​ បាយរីករាយ​បប ែ ​អាត្មា​នយ ិ ​ម ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកដទៃក្តៅ​ក្រហាយ​។ ការ​ប្រកប​របរ​រក​ ទទួល​​ទានហ​ុច​ផល​មិន​​​ច្រើន​ដូច​ការ​រំពឹង​ទុក។ សេចក្ដី​ស្នេហា​មានសភាព​ធម្មតា​។​

បណ្តូលរាសីខ្ពស់ត្រដែត​​។ ​លោក​ អ្នក​មាន​សមត្ថ​ភាព​គ្រប់​គ្រាន់​អាច​ បំ​ពេញ​ការ​ងារ​​ដែល​នៅ​ចំពោះ​មុខ​ បាន​យ៉ាងល ​ ្អ​ប្រសើរ​។ មាន​ទឹកច​ិត្ត​​​ ប្រកប​​​ដោយ​ក្តី​មេត្តា​ និង​ករុណា​ ចំ​ពោះ​​មនុស្ស​និង​សត្វ​ផង​គ្នា​។ ការ​និយាយ​​ស្តី​ ប្រកបដ​ោ យ​​ការ​ត្រិះរ​ិះព ​ ចា ិ រណា​យ៉ាងល ​ ត ្អិ ល ​ ន ្អ ​់ មុន​នឹង​​​វាចា​ទៅ​កាន់​អ្នក​ផង​​គ្នា។ រឿង​ស្នេហា គូស្នេហ៍​យក​ចិតទ ្ត​ ុក​ដាក់ខ្ពស់ចំពោះ​គ្នា។

បណ្តូលរាសី​ស្រុត​បន្តិច​។ រាល់​ ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ផ្សេងៗ​គប្បី​សុំ​ យោបល់​ពី​អ្នក​ដែល​​មាន​​បទ​ ពិសោធ។ ការ​ប៉ាន់​ស្មាន​ស្ថាន​ ការណ៍​​ច្រើនតែ​ខុស​។ ផ្លូវ​ចិត្ត​មាន​សភាព​តាន​ តឹង​​​ខ្លាង ំ ។ ​ ការធ្វដ ើ ណ ំ រើ ទៅ ​ កា ​ ន់ទ ​ជ ​ី ត ិ ឆ្ងា ​​ យត្រ ​​ វូ ​ ប្រយ័ត្ន។ ដំណឹង​ដែ​ល​ទទួល​បាន​មាន​រឿង​ល្អ​ លាយឡំន ​ង ឹ រ ​ ឿង​​មិនស​វូ ល ​ ។ ្អ បញ្ហាសហា ្នេ ក៏តវ្រូ ​ តែអត់ធ ​ ្មត់ប្រយ័ត្នឈាន​ដល់ការ​បែក​បាក់គ្នា​។

ថ្ងៃ​នេះ​បណ្តូល​រាសីស្រុត​ចុះ​។ ការ​បក ្រ ប​​របរ​រក​ទទួលទានអាច​ ​​ បាន​​ត្រឹម​តែ​រួច​ដើម​​។ ទោះ​ជា​ មាន​​​​ការ​និយាយ​​ស្តី​​ពីរោះ​ពិសា​​​ ធ្វ​ើឲ្យ​មនុស្ស​មួយចំនួន​ស្រឡាញ់​​​ចូល​ចិត្ត​ ប៉ុន្តែ​ ខ្លះ​ក៏​កើត​ជា​ក្ដី​ច្រណែន​ឈ្នានីស​។ លោក​អ្នក​ ខិតខ ​ប ំ ព ំ ញ េ កា ​ រងារ​យ៉ាងយ ​ ក​​ចិតទ ​្ត ក ុ ដា ​ ក់​ប៉ន ុ ្តែ​ លទ្ធផល​ហាក់ព ​ បា ុំ​ ន​ដូច​បំណង​។ ស្នេហា​មាន​ ដំណើរ​ការ​ធម្មតា គ្មានអ ​ ្វីគួរ​ឲ្យ​បារម្ភ​ឡើយ។

បណ្តូលរាសីឡើង​ខ្ពស់ត្រដែត​​។ សុខភាព​ផ្លូវ​កាយ​រឹង​មាំ​ល្អ​ ​ផ្លូវ​ចិត្ត​ ក៏ល្អ​ព្រម​ដែរ​ពោល​​​គឺមាន​សភាព​ ស្ងប់​ស្ងាត់ នឹងធឹង​មិន​តក់ស្លុត​ នៅក្នុងហេតុ​ការ​ណ៍ផ្សេងៗ​ឡើយ​ ហេតុ​នេះ​​ លោក​អ្នក​មាន​​សមត្ថភាព​បំពេញ​កិច្ច​ការ​ក្នុង​​ ការងារ​​​​ក៏​ដូចជា​មុខ​របរ​របស់​លោក​អ្នក​បាន​ យ៉ាងល្អ ​​ ។ គូស្នេហគប្ ​ា​៍ បយ ​ី ក​ចត ិ ទ ​្ត ក ុ ដា ​ ក់ច ​ ពោ ំ ះ​ គ្នា​បន្តិចក ​ ុំ​ឲ្យ​រឿង​អាក្រកក ់​ ើតឡ ​ ើង​ចំពោះ​អ្នក។

បណ្តូលរាសី​ធ្លាក់ចុះ​។ សុខភាព​ ផ្លូវ​កាយ​ និង​ផ្លូ​វចិត្ត​មិន​សូវ​គាប់​ ប្រសើរ​ ជ​ា​ហេតុ​ដែល​នាំ​ឲ្យនូវ​ បរិយាកាស​​សៅហ្មង​ដល់​ការ​ងារ​ សព្វសារ​ព។ ​ើ លោ​កអ ​ក ្ន គ ​ រួ ផ ​ ក ្អា ក ​ធ ​ុំ កា ្វើ រ​សម្រេច​ ចិត្ត​ធំដុំ​ក្នុង​ថ្ងៃ​នេះ។ ដំណឹង​ដែល​ទទួលបាន​ អាច​ជា​រឿង​មិនសប្បាយ​ចិត្ត។ ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​គួរ​ ប្រង ុ ប ​ យ ្រ ត ័ តា ​្ន ម​ដល ែ អា ​ ច​ធទៅ ​្វើ បាន។ គូសហ ្នេ ​៍ បង្កើនការ​ ​​​ យក​ចិតទ ្ត​ ុក​ដាក់​ចំពោះ​គ្នាធម្មតា។

ទស្សន៍ទាយតាមក្បួនសប្តគ្រោះ និងនព្វគ្រោះ នៃព្រហ្មជាតិខ្មែរ ​​ដេាយលោក វ៉ាយ វិបុល​ មន្ត្រីស្រាវជ្រាវហោរាសាស្ត្រ និងទំនៀមទម្លាបន ់​ ៃក្រសួងធម្មការ និងសាសនា


២៤

LIFESTYLE www.postkhmer.com

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០១៤

INTERNATIONAL FLIGHT SCHEDULE FROM PHNOM PENH Flighs

Days

TO PHNOM PENH

Dep

Arrival

PHNOM PENH - BANGKOK

BANGKOK - PHNOM PENH K6 721

Daily

02:25

03:30

PG 938

Daily

06:40

08:15

PG 931

Daily

07:55

09:05

PG 932

Daily

09:55

11:10

TG 580

Daily

07:55

09:05

TG 581

Daily

10:05

11:10

PG 933

Daily

13:30

14:40

PG 934

Daily

15:30

16:40

FD 3616

Daily

15:15

16:20

FD 3617

Daily

17:05

18:15

PG 935

Daily

17:30

18:40

PG 936

Daily

19:30

20:40

TG 584

Daily

18:25

19:40

TG 585

Daily

20:40

21:45

PG 937

Daily

20:15

21:50

Daily

BEIJING - PHNOM PENH 08:00

16:05

CZ 323

Daily

14:30

20:50

DOHA - PHNOM PENH ( Via HCMC)

QR 603

..34..7

16:30

22:25

QR 602

..34..7

01:10

15:15

QR 605

12..56.

23:05

05:00+1

QR 604

12..56.

07:50

21:50

GUANGZHOU - PHNOM PENH

CZ 324

Daily

08:00

11:40

CZ 6059

2.4.7

12:00

13:45

CZ 6060

2.4.7

14:45

18:10

CZ 323

Daily

19:05

20:50

PHNOM PENH - HANOI VN 840

Daily

HANOI - PHNOM PENH 17:30

20:35

VN 841

Daily

09:40

13:00

PHNOM PENH - HO CHI MINH CITY

HO CHI MINH CITY - PHNOM PENH

VN 841

Daily

14:00

14:45

VN 920

Daily

15:50

16:30

VN 3856

Daily

19:20

20:05

VN 3857

Daily

18:00

18:45

PHNOM PENH - HONG KONG

HONG KONG - PHNOM PENH

INCHEON - SIEM REAP

KE 688

Daily

23:15

06:10

KE 687

Daily

18:30

22:15

OZ 738

Daily

23:40

07:10

OZ 737

Daily

19:20

22:40

SIEM REAP - KUALA LUMPUR

KUALA LUMPUR - SIEM REAP

AK 281

Daily

08:35

11:35

AK 280

Daily

06:50

07:50

MH 765

3.5.7

14:15

17:25

MH 764

3.5.7

12:10

13:15

19:45

21:30

SIEM REAP - MANILA 5J 258

MANILA - SIEM REAP

2.4.7

22:30

02:11

SIEM REAP - SINGAPORE

5J 257

2.4.7

SINGAPORE - SIEM REAP

MI 633

1, 6, 7

16:35

22:15

MI 633

1, 6, 7

14:35

15:45

MI 622

2.4

10:40

15:20

MI 622

2.4

08:40

09:50

MI 630

5

12:25

15:40

MI 616

7

10:40

11:50

MI 615

7

12:45

16:05

MI 636

3, 2

13:55

17:40

MI 636

3, 2

18:30

21:35

MI 630

5

07:55

11:35

MI 617

5

18:35

21:55

MI 618

5

16:35

17:45

SIEM REAP - VIENTIANE QV 522

VIENTIANE - SIEM REAP

2.4.5.7

10:05

13:00

SIEM REAP - YANGON 8M 402

1. 5

QV 512

2.4.5.7

06:30

09:25

17:05

19:15

YANGON - SIEM REAP 20:15

21:25

PREAH SIHANOUK - SIEM REAP

8M 401

1. 5

SIEM REAP - PREAH SIHANOUK

Flighs

Days

Dep

Arrival

Flighs

Days

Dep

Arrival

K6 130

1-3-5

12:55

13:55

K6 131

1-3-5

11:20

12:20

AIRLINES CODE

COLOUR CODE

2817 - 16 Tigerairways

KA - Dragon Air

1 Monday

5J - CEBU Airways.

MH - Malaysia Airlines

2 Tuesday

AK - Air Asia

MI - SilkAir

3 Wednesday

KA 207

1.2.4.7

11:25

15:05

KA 208

1.2.4.6.7 08:50

10:25

BR - EVA Airways

OZ - Asiana Airlines

4 Thursday

KA 207

6

11:45

22:25

KA 206

3.5.7

14:30

16:05

CI - China Airlines

PG - Bangkok Airways

5 Friday

KA 209

1

18:30

22:05

KA 206

1

15:25

17:00

CZ - China Southern

QR - Qatar Airways

6 Saturday

KA 209

3.5.7

17:25

21:00

KA 206

2

15:50

17:25

FD - Thai Air Asia

QV - Lao Airlines

7 Sunday

KA 205

2

19:00

22:35

FM - Shanghai Air

SQ - Singapore Airlines

K6- Cambodia Angkor Air

TG - Thai Airways | VN - Vietnam Airlines

PHNOM PENH - INCHEON

INCHEON - PHNOM PENH

KE 690

Daily

23:40

06:40

KE 689

Daily

18:30

22:20

OZ 740

Daily

23:50

06:50

OZ 739

Daily

19:10

22:50

PHNOM PENH - KUALA LUMPUR AK 1473

Daily

08:35

11:20

AK 1474

Daily

15:15

16:00

MH 755

Daily

11:10

14:00

MH 754

Daily

09:30

10:20

MH 763

Daily

17:10

20:00

MH 762

Daily

3:20

4:10

PHNOM PENH- PARIS AF 273

2

PHNOM PENH - PARIS 20:05

06:05

PHNOM PENH - SHANGHAI FM 833

2.3.4.5.7

19:50

AF 273

2

20:05

06:05

SHANGHAI - PHNOM PENH 23:05

FM 833

2.3.4.5.7 19:30

22:40

PHNOM PENH - SINGAPORE

SINGAPORE - PHNOM PENH - SIEM REAP *

MI 601

MI 602

1.3.5.6.7

09:30 12:30

1.3.5.6.7 07:40

08:40

MI 622

2.4

12:20

15:20

MI 622

2.4

08:40

11:25

3K 594

1.3.5.6

15:10

18:10

3K 593

1.3.5.6

13:20

14:25

3K 592

.2.4..7

21:05

0:05

3K 591

.2.4..7

19:15

20:20

3K 598

.2.4..7

16:00

19:25

*3K 597

.2.4..7

13:50

15:15

MI 607

Daily

18:10

21:10

MI 608

Daily

16:20

17:15

2817

1.3

16:40

19:40

2816

1.3

15:00

15:50

2817

2.4.5

09:10

12:00

2816

2.4.5

07:20

08:10

2817

6

14:50

17:50

2816

6

13:00

14:00

2817

7

13:20

16:10

2816

7

11:30

12:30

09:10

11:35

PHNOM PENH -TAIPEI BR 266

Daily

TAIPEI - PHNOM PENH 12:45

17:05

PHNOM PENH - VIENTIANE

BR 265

Daily

Daily

17:30

18:50

VN 841

Daily

11:30

13:00

QV 920

Daily

17:50

19:10

QV 921

Daily

11:45

13:15

08:20

10:45

PHNOM PENH - YANGON 1.3.6

YANGON - SIEM REAP 13:30

AIRLINES

Air Asia (AK) Room T6, PP International Airport. Tel: 023 6666 555 Fax: 023 890 071 www.airasia.com

Cambodia Angkor Air (K6) PP Office, #90+92+94Eo, St.217, Sk.Orussey4, Kh. 7Makara, 023 881 178 /77718-333. Fax:+855 23-886-677 www.cambodiaangkorair.com E: mai@royalaviationexpert.com

Qatar Airways No. 296 Blvd. Mao Tse Toung (St. 245), Ground floor, Intercontinental Hotel PP Tel: +23 42 40 12/13/14 www.qatarairways.com

14:55

8M 401

1.3.6

LINE

1.3.6

11:45

12:30

SIEM REAP - BANGKOK

BANGKOK - SIEM REAP

Days

Dep

Arrival

Flighs

Days

Dep

Arrival

K6 700

Daily

12:50

2:00

K6 701

Daily

02:55

04:05

PG 924

Daily

09:45

11:10

PG 903

Daily

08:00

09:00

PG 906

Daily

13:15

14:40

PG 905

Daily

11:35

12:45

PG 914

Daily

15:20

16:45

PG 913

Daily

13:35

14:35

PG 908

Daily

18:50

20:15

PG 907

Daily

17:00

18:10

PG 910

Daily

20:30

21:55

PG 909

Daily

18:45

19:55

GUANGZHOU - SIEM REAP

CZ 3054

2.4.6

11:25

15:35

CZ 3053

2.4.6

08:45

10:30

CZ 3054

1.3.5.7

19:25

23:20

CZ 3053

1.3.5.7

16:35

18:30

SIEM REAP -HANOI

HANOI - SIEM REAP

K6 850

Daily

06:50

08:30

K6 851

Daily

19:30

21:15

VN 868

1.2.3.5.6

12:40

15:35

VN 843

Daily

15:25

17:10

VN 842

Daily

18:05

19:45

VN 845

Daily

17:05

18:50

VN 844

Daily

19:45

21:25

VN 845

Daily

17:45

19:30

VN 800

Daily

21:00

22:40

VN 801

Daily

18:20

20:00

SIEM REAP - HO CHI MINH CITY VN 3818

Daily

11:10

VN 3809

Daily

09:15

Tiger airways G. floor, Regency square, Suare, Suite #68/79, St.205, Sk Chamkarmorn, PP Tel: (855) 95 969 888 (855) 23 5515 888/5525888 E: info@cambodiaairlines.net

SilkAir (MI) Regency C,Unit 2-4,Tumnorb Teuk, Chamkarmorn Phnom Penh Tel:023 988 629 www.silkair.com

FREEQUENCY ROTATION PORTS 1 Call/week

SIN-SHV-SGZ-SIN

2 Thu, 14:00 - Fri 22:00

1 Call/week

HKG-SHV-SGZ-HKG (HPH-TXGKEL)

3 Fri, 20:00 - Sat 23:59

1 Call/week

SIN-SHV-SGZ-SIN

1 Th, 08:00 - 20:00

1 Call/week

2 Fri, 22:00- Sun 00:01

1 Call/week

SITC (BEN LINE (4 calls/onth)

Sun 09:00-23:00

1 Call/week

ITL (ACL) (4 calls/month) APL (4 calls/month) COTS (2 calls/month)

SGN-SHV-LZP-SGN - HKG-OSA-TYO-KOB - BUS-SGH-YAT-SGN - SIN-SHV-TPP-SIN HCM-SHV-LZP-HCMNBO-SGH-OSA-KOBBUS-SGH-HGK-CHM

Sat 06:00 - Sun 08:00

1 Call/week

SGZ-SHV-SIN-SGZ

Fri, 08:00 - Sun, 06:00

1 call/week

SIN-SHV-SIN

RCL (12calls/moth)

Irregula

2 calls/month BBK-SHV-BKK-(LZP)

34 call/month BUS= Busan, Korea HKG= HongKong kao=Kaoshiung, Taiwan ROC Kob= Kebe, Japan KUN= Kuantan, Malaysia LZP= Leam Chabang, Thailand NBO= Ningbo, China OSA= Osaka, Japan SGN= Saigon, Vietnam

SGZ= Songkhla, Thailand SHV= Sihanoukville Port Cambodia SIN= Singapore TPP= TanjungPelapas, Malaysia TYO= Tokyo, Japan TXG= Taichung, Taiwan YAT= Yantian, China YOK= Yokohama, Japan

FLY DIRECT TO MYANMAR MONDAY, WEDNESDAY & SATURDAY

HO CHI MINH CITY - SIEM REAP 12:30

Cebu Pacific (5J) Phnom Penh: No. 333B Monivong Blvd. Tel: 023 219161 Siem Reap: No. 50,Sivatha Blvd. Tel: 063 965487 E-mail: cebuair@ptm-travel.com www.cebupacificair.com

1 Wed, 08:00 - Thu 16:00

MEARSK (MCC) (4 calls/moth)

Flighs

Dragon Air (KA) #168, Monireth, PP Tel: 023 424 300 Fax: 023 424 304 www.dragonair.com/kh

CALLING SCHEDULES

SIEM REAP - PHNOM PENH 8M 401

Jetstar Asia (3K) PP: No. 333B Monivong Blvd. Myanmar Airways International Tel: 023 220909.Siem Reap: No. 50,Sivatha Blvd.Tel: 063 964388 #90+92+94Eo, St. 217, Sk. Orussey4, Kh. 7 Makara, www.jetstar.com Phnom Penh, Cambodia. T:023 881 178 | F:023 886 677 www.maiair.com

REGULAR SHIPPING LINES SCHEDULES CALLING PORT ROTATION

VIENTIANE - PHNOM PENH

VN 840

8M 402

This flight schedule information is updated about once a month. Further information, please contact direct to airline or a travel agent for flight schedule information.

KUALA LUMPUR - PHNOM PENH

SIEM REAP - GUANGZHOU

អ្នក​ឈះ្ន ​បក ្រា ​ច ់ ន ំ ន ួ ២ ​ ០​លាន​រៀល​ទាង ំ ប ​ ​ព ំ្រា រី រ​ប ូ ។ ​​​ រូបថត គឹមសឿន

Arrival

01:10

PHNOM PENH - GUANGZHOU

ខ្លន ួ ឯ ​ ង​ដូចះេ្ន ប ​ ក ្រា ន ​់ ះេ គឺស ​ ខា ំ ន់​ ណាស់​សម្រាប់​បន្តការ​សិក្សា របស់ខ្ញ ​​ »ុំ​ ។ ជាមួយន ​ង ឹ អា ​ រម្មណត ​៍ ក ្រេ អ ​ រ​ ដូចគ ​ ្នា យុវជ ​ ន កែវ មាស​យ៉ារ៉ា រៀន​ថក ្នា ទ ​់ ១ ​ី ២ នៅ​ខត េ ក ​្ត ណ្តាល​ បាន​ឲយ្ ដ ​ង ឹ ​ថា នៅ​ពល េ ន ​ េះ រូប​ គេ​នឹងគ ​ ្មានអ ​ ្វី​ជា​បញ្ហាទ ​ េ ព្រោះ​​ តែ​គេ​​បាន​ឈ្នះ​ប្រាក់​ដ៏​សន្ធឹក​ សន្ធាប់​មិន​ធ្លាប់​មាន គឺ​ចំនួន​ ៥០០០​ដុ ល្លា រ ​ពី ​ក្រុ ម ​ហ៊ុ ន​ ភេសជ ​ ្ជៈស ​ ន ិ យ៉ាសប ្ ក ៉ា (Zenya Spark) ពេល​គេ​​ទិញ​ ភស េ ជ ​ ៈ្ជ ន ​ ះេ ហូប និងឃ ​ ញ ើ ពាកយ្ ​ «Win» នៅ​ក្រវិល​កំប៉ុង។ ទាំង វុទ្ធ រដ្ឋា និង មាស​យ៉ារ៉ា និយាយ​ដូច​គ្នា​ថា៖​«​ប្រាក់​នេះ​ ខ្ញុំ​នឹង​ទុក​សម្រាប់​ផ្គត់​ផ្គង់​ការ​ សិកសា ្ ​ហើយម ​យ ួ ច ​ណ ំ ក ែ ទ ​ ៀត ខ្ញន ុំ​ ឹងជ ​ ួយអ ​ ្នក​ផ្ទះ»​ ។ ទោះយ៉ាង​ណា សម្រាប់​ការ​ ឈ្នះរ​ង្វានល ់​ ើកន ​ េះ ក្រៅ​ពី វុទ្ធ រដ្ឋា និង មាស​យ៉ារ៉ា ក៏នៅ ​ ​មាន​ អ្នក​ឈ្នះ​៥​​រូប​ផ្សេង​ទៀត​ដែរ។ ក្នង ុ នោ ​ ះ​មាន​អក ្ន ស ​ ្រី ប៉ល ុ ពិសី មក​ពី​ខេត្ត​កណ្តាល លោក នូ ប៊ុន​ថត នៅ​ខេត្ត​កំពង់​ចាម កញ្ញា គង់ បញ្ញា នៅ​ភ្នំពេញ កញ្ញា ហៀង ម៉ូលីកា នៅ​ ភ្នព ំ ញ េ និងលោ ​ ក សេង ឌីណា នៅ​ភ្នំពេញ​៕

Dep

12:05

PHNOM PENH - DOHA ( Via HCMC)

ភ្នំពេញៈ និស្សិត​ប្រុស​ស្រី​ ដែល​តែង​ស្រមៃ​ចង់​រក​ប្រាក់​ ដោយ​ខ្លួន​ឯង​រៀន​ឲ្យ​បាន​ខ្ពង់​ ខ្ពស់​នៅ​ភ្នំពេញ​ពីរ​នាក់​ បាន​ សម្តែង​អារម្មណ៍​អរ​ផង ភ័យ​ ផង​ ស្ទើរ​តែ​ហាស្តី​អ្វី​មិន​ចេញ​ នៅ​ខណៈ​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​ បាន​សម្រេច​ក្តី​ស្រមៃ​មួយ​នេះ​ ទាំង​មិន​នឹក​ស្មាន​ ដោយ​សំ-​ ណាង​ធ្លាក់​ពី​លើ​មេឃ​ឲ្យ​គេ​ ឈ្នះ​​រង្វាន់​ធំ​មិន​ធ្លាប់​មាន​ក្នុង​ ជីវិត​នូវ​ទឹកប្រាក់​២០​លាន​ រៀល ស្មនឹ ើ​​ ង​៥០០០​ដុល្លារ។ ​ យុវតី​ដែល​ជា​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​ ១២​ កំពុង​សិក្សា​នៅ​ខេត្ត​បាត់​ ដំបង​​មាន​ឈ្មោះ​ ថា វុទ្ធ រដ្ឋា អាយុ​​១៩​​ឆ្នាំ​​ឲ្យ​ដឹង​ថា នាង​ តែង​នឹក​ស្រមៃ​ថា នៅ​ថ្ងៃ​ដែល​ នាង​ចូល​មហា​វិទ្យា​ល័យ​នៅ​ ភ្នព ំ ញ េ នាង​ចង់ច ​ ណា ំ យ​ពល េ ​ រក​ប្រាក់​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ផ្គត់​ផ្គង់​ ការ​សក ិ សា ្ មិនច ​ ង់ឲ ​ យ្ ឪ ​ ពុក​ម្តាយ​ លំបាក​នោះ​ទេ។ និស្សិត​ស្រី​រូប​នេះ​​និយាយ​ ទាំង​ភ័យ​អរ​ថា៖«​គ្រួសារ​របស់​ ខ្ញុំ​មាន​ជីវ​ភាព​សម​ល្មម តែ​ក៏​ មិនធ ​ រូ ​ធារ​បន ៉ុ ន ្មា ដែ ​​ រ។ ​ រីឯខ ​ មិ ​​្ញុំ ន​ ទាន់​មាន​ការ​ងារ​ធ្វើ​ទេ គឺ​ពឹង​ បាក់​លើ​ឪពុក​ម្តាយ តែ​ខ្ញុំ​តែង​ គិត​ថា នៅ​​ពេលខ ​ប ​ំុ្ញ ន្តកា ​ រ​សក ិ សា ្ ​ នៅ​ភព ំ្ន ញ េ ខ្ញ​ន ំុ ង ឹ ​រក​បក ្រា ​ដោ ់ យ​

Days

Daily

CZ 324

ឈ្នះ​បក ្រា ​២ ់ ០​លាន​ រៀល​បន្ត​ការ​សក ិ សា ្

Flighs

K6 720

PHNOM PENH - BEIJING

កញ្ញា វុទ្ធ រដ្ឋា ទទួលប ​ ក ្រា ​៥ ់ ០០០​ដល ុ រ្លា ​ព​ក ី ម ុ្រ ហ ​ ន ុ៊ ​សន ិ ​យ។ ៉ា

SIEM REAP - INCHEON

CIvitkmSanþ

10:35

VN 826

Daily

13:30

14:40

VN 827

Daily

11:35

12:35

VN 3820

Daily

17:45

18:45

VN 3821

Daily

15:55

16:55

VN 828

Daily

18:20

19:20

VN 829

Daily

16:20

17:40

VN 3822

Daily

21:35

22:35

VN 3823

Daily

19:45

20:45

YANGON - PHNOM PENH

PHNOM PENH - YANGON

FLY DIRECT TO SIEM REAP MONDAY, WEDNESDAY & SATURDAY SIEM REAP - YANGON

YANGON - SIEM REAP

#90+92+94Eo, St. 217, Sk. Orussey4, Kh. 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Tel 023 881 178 | Fax 023 886 677 | www.maiair.com


kILa

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០១៤ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

បញ្ចបវ​់ គ្គ​ជម្រះុ Hun Sen Cup 2014 ឈន ណន ភ្នំពេញ: ការ​ប្រកួត​ពាន​ រង្វាន់ ហ៊ុន សែន លើក​ទី​៨ ឆ្នាំ​២០១៤ (Hun Sen Cup 2014) បាន​បញ្ចប់​ការ​ ប្រកួត​ជម្រុះ​​តាម​តំបន់ឬ​តាម​ ពូល​ទាំង​៦​របស់​ខ្លួន​​ហើយ កាល​ពី​រាត្រី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ម្សិល​មិញ​នេះ ហើយ​ក៏​បាន​ កំណត់ និង​ផ្គូ​ផ្គង​ក្រុម​ឈ្នះ​ ទាំង​៨​ សម្រាប់​ឡើង​ទៅ​ជួប​​ ក្រុម​ទទួល​បាន​ចំណាប់​ថ្នាក់​ ចាប់ព ​ល ​ី ខ េ ១ ​ ដល់ល ​ ខ េ ៨ ​ឆ ​ ​្នាំ ២០១២ នៅ​វគ្គ​ខ្វែង​១៦​ក្រុម រួច​រាល់​អស់​ហើយ​ដែរ។ ឆ្លង​កាត់​ការ​ប្រកួត​ជម្រុះ ដែល​បាន​ចាប់​ដំណើរ​ការ​ តាំង​​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៨ ខែ​មករា នៅ​ តាម​ទី​លាន​ផ្សេងៗ​គ្នា​នោះ ក្រុម​អាស៊ីអឺរ៉ុប បាន​ទទួល​ ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​១ ប្រចាំ​ តំបន់​រាជធានី​ភ្នំពេញ ឬ​ពូល​ A បន្ទាបព ់​ ី​ក្រុម​មួយ​នេះ​បាន​ យក​ឈ្នះ​​លើ​ក្រុម​ចំណាត់​ ថ្នាកល ​់ ខ េ ២ ​ វ ​ស េ ន ្ទើ ១-០ ក ​ង ្នុ ​ ការ​ប្រកួត​ជម្រុះ​តាម​ពូល​ លើកច ​ង ុ ក ​ យ ្រោ នៅ​ពហុក ​ឡ ី ​ ដ្ឋាន​ជាតិ កាល​ពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ ព្រហស្បតិ៍ ម្សិល​មិញ​នេះ។ រីឯ​ខណ្ឌចំការ​មន ទទួល​

កីឡាករ​របស់​កម ុ្រ វ ​ស េ ន ើ្ទ (ឆ្វង េ ) បាន​ពយា ្ យាម​រខា ំ ន​ការ​​លោត​តត ែ ​បាល់​របស់​កឡា ី ករ​អាស៊អ ី រឺ ប ុ៉ ។ ម៉េងស្រ៊ុន

បានលេខ​៣ ​ប៉ុន្តែ​​ខណ្ឌ​មាន​ ជ័យ​(ព្រែក​ជ័យ​កីឡា) និង​ ខណ្ឌ​ដង្កោ បាន​ធ្លាក់​ចេញ​ពី​ ការ​ប្រកួតន ​ េះ​ដូចគ ​ ្នា។​ ចំណែក​ការ​ប្រកួត​តាម​ តំបន់​៥​ទៀត ដែល​កំណត់​ យក​តែ​១​ក្រុម សម្រាប​់ឡើង​ មក​ប្រកួត​វគ្គ​ខ្វែង​នោះ ក្រុម​ ត្រាយ​អាស៊ី​(ខេត​្តកណ្តាល) ទទួលបា ​ ន​ចណា ំ ត់​ថក ្នា ល ​់ ខ េ ​ ១ ប្រចាតំ ​​​ំ បន់ខា ​ ង​កត ើ ឬ​ពល ូ ​ B ដោយ​ពួក​គេ​បាន​ទម្លាក់​ ក្រម ុ ម្ចា ​​ សផ ​់ ្ទះខ ​ េតព ​្ត ្រៃវែង និង​

អ.ហ​ខេត្ត​ស្វាយរ ​ ៀង។ តំបន់​ កណ្តាល ឬ​ពូល​C វិញ​ក្រុម​ ខេត្ត​ឧត្តរមាន​ជ័យ ទទួល​ បាន​​លេខ​១ ហើយ​ខេត្ត​ ព្រះវិហារ ​ខេត្ត​កំពង់​ធំ និង​ ម្ចាស់​ផ្ទះ​បក្សី​ចាំ​ក្រុង​ខេត្ត​ សៀម​រាប ធ្លាក់​ដូចគ ​ ្នា។ សម្រាបកា ​់ រ​បក ្រ ត ួ នៅ ​ ត ​ប ំ ន់​ ខាង​លិចឬ​​ពូល​D ដែល​មាន​ ៤​កម ្រុ ច ​ល ូ រ​ម ួ នោះ ​​ ក្រម ុ ម ​ ស ្ចា ​់ ផ្ទះខ ​ ត េ ក ​្ត ព ំ ង់ឆ ​ ង ្នាំ បាន​ទម្លាក់​ ក្រុម​ធនាគារ​ស្រូវ​ខេត្ត​ពោធិ៍​ សាត់ ខេតបា ​្ត ត់ដ ​ប ំ ង និងក ​ ម ្រុ ​

ស្នង​ការ​ដ្ឋាន​នគរ​បាល​ខេត្ត​ ប៉ៃលិន ដើម្បី​ឡើង​ទៅ​វគ្គ​ បន្ត។ ចំណែក​តំបន់ខា ​ ង​ត្បូង​ ឬ​ពល ូ E ​ ក្រម ុ ខ ​ ត េ ព ​្ត ្រះសីហនុ ទទួល​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​​១ ខណៈ​ក្រុម​ខេត្ត​កែប ខេត្ត​ កំពត និងក ​ ម ្រុ អ ​ .ហ​ខត េ កោ ​្ត ះ​ កុង ហាល​អាវ​ដូច​គ្នា។ ប៉ុន្តែ​ ក្រម ុ ខ ​ ត េ ក ​្ត ច ្រ េះ ដែលឈ ​ រ​នៅ​ ពូល​F បាន​ឡើង​ទៅ​ប្រកួត​ នៅ​វគ្គ​ខ្វែង​ ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដោយ​សារ​ពូល​នេះ មាន​តែ​ មួយ​ក្រុមច ​ ូល​រួម។

គួរ​បញ្ជាក់​ថា សម្រាប់​ការ​ ប្រកួត​វគ្គ​ខ្វែង​១៦​ក្រុម ឬ​ ដំណាក់កា ​ ល​ផច ្តា ព ​់ ត ្រ័ ្រ ដែល​ នឹងចា ​ ប់ដ ​ណ ំ រើ កា ​ រ​ពថ ​ី ទ ​្ងៃ ២ ​ី ២ ខែ​មករា នោះ ក៏បាន​ ​​ បង ែ ច ​ ក ែ ​ ការ​បក ្រ ត ួ ជា ​ ៤ ​ព ​ល ូ ដែ ​​ រ ដោយ​ ក្នុង​១​ពូលៗ​មាន​៤​ក្រុម គឺ​ ក្រុម​ទើប​រួច​ផុត​ពី​ការ​ប្រកួត​ ជម្រុះ​២​ក្រុម និង​ក្រុម​ជ័យ​ លាភីឆ ​ ្នាំ​ចាស់​២​ក្រុម។ យោង​តាម​​តារាង​ប្រកួត​ផ្លូវ​ ការ​របស់F ​ FC បាន​បង្ហាញថា ​ ​ ចំការ​កៅស៊ូ​បឹង​កេត ដែល​ ឈរ​នៅ​ក្នុង​ពូល​A​នោះ​ត្រូវ​ ជួប​ខេត្ត​ក្រចេះ ខណៈ​ខេត្ត​ ព្រះសីហនុ ត្រូវ​ប្រឈម​​នឹង​ ក្រុម​ជើង​ឯក​ណាហ្គាខប។ ចំណក ែ ព ​ល ូ B ​ ខណ្ឌច ​ កា ំ រមន ត្រូវ​ជួប​​ស្វាយ​រៀង ហើយ​​​ អាស៊អ ី រឺ ប ៉ុ ប៉ះក្រ ​​ ម ុ ល ​ ខ េ ៤ ​ ឆ្នា​ំ ចាស់​គិរីវង់សុខសែនជ ​ ័យ។ នៅ​ក្នុង​ពូល​C ក្រុម​​ត្រាយ​ អាស៊ី ត្រូវ​ជួប​​ក្រុម​ចំណាត់​ ថ្នាក់​លេខ​៣​ភ្នំពេញ​ក្រោន​ ហើយ​ក្រុម​អគ្គ​ស្នង​ការ​នគរ​ បាល​ជាតិ ត្រូវ​ជួប​ក្រុម​ខេត្ត​ កំពង់​ឆ្នាំង។ ​ពូល​D ​បៀល​ ប្រាយ ត្រូវ​ប៉ះ​​ខេត្ត​ឧត្តរ​មាន​ ជ័យ ហើយ​វេស្ទើន ត្រូវ​ជួប​ ក្រុម​ម្ចាស់​ជើង​ឯក​រង​ក្រសួង​ ការពារ​ជាតិ៕

Man City, Arsenal, Liverpool នឹងបន្តឈះ្ន ភ្នំ​ពេញ: ខណៈក្រុមMan Utd ត្រូវ​ លេង​ជា​ភ្ញៀវ​របស់​ក្រុម​Chelsea ក្រុម​ Arsenal, Man City និងហង្ស​ក្រហម​ Liverpool​ត្រវូ បា ​ នគេ​រំពង ឹ ថានឹងប ​ ន្តឈ ​ ្នះ ការ​ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះទ ​ ៀត​នៅក្នុងជុំ​ទី​២២ នៃ ការ​ប្រកួត​បាល់​ទាត់អង់​គ្លេស​ Premier League នា​ចុង​សប្ដាហ៍​នេះ។ ក្រុម Tottenham, និង​Newcastle​ នឹង​ជួប​ការ​ប្រ​កួត​តាន​តឹង ព្រោះ​ពួក​គេ លេងជាភ្ញ ​​ ៀវ​កម ្រុ Swansea និង West Ham រៀងៗខ្លួន។ ខាងក្រោម​នេះ គឺ​ ជាការ​ព្យាករ​៤​ប្រ​កួត​ពី​ភ្នំ​ពេញ​ប៉ុស្តិ៍។ Arsenal v Fulham 18/01/2014 ម៉ោង 22:00 ក្រម ុ Arsenal ចូលម ​ ក​កាន់កា ​ រប្រ​កួត​ នេះ ក្រោយ​ពីឈ្នះ​៤ប្រកួត​ដ៏រីករា ​ យ​​និង​ កំពង ុ នា ​ ម ​ំ ខ ុ ម ​យ ួ ព ​ន ិ នៅ ្ទុ កំ ​​ ពល ូ តា ​ រាង​។ បី ប្រ​កួតច ​ង ុ ក្រោ ​​​ យ​ពួកគេ​ឈ្នះ 1-0 នៅផ្ទះ​ ក្រម ុ ​Newcastle ឈ្នះក្រម ុ Cardiff 2-0 មុន​ពេល​ឈ្នះ2-1 នៅផ្ទះក្រុម​ Aston Villa ជាចុង​ក្រោយ។ ដើម្បី​កំពូល​តារាង​ ក្រុមកាំភ្លើង​ធំ​នេះ ដឹងថា ​ ពួកគេ​មិន​អាច​ បាត់បង់ម ​ ួយ​ពិន្ទុណាទេ​នៅ​រាត្រី​នេះ។ ក្រម ុ ​Fulham កំពង ុ ប ​ង ​ ញ ្ហា ពីកា ​ រ​លង េ ​ គ្មានស ​ រ្ថិ ភាព។ បីប ​ កួ ្រ​ តច ​ង ុ ក ​ យ ្រោ ព ​ក ួ គេ​​

ចាញ់​ក្រុម Hull 6-0 តែ​ឈ្នះ​ក្រុម West Ham 2-1 មុន​ពល េ ​ចាញ់ក្រុម Sunderland 1-4 នៅ​ក្នុងទឹកដ ​ ី​​ដ៏​អាម៉ាស់។ -ជំនួប​បី​លើក​ចុង​ក្រោយ 10/11/12 Arsenal 3-3 Fulham 20/04/13 Fulham 0-1 Arsenal 24/08/13 Fulham 1-3 Arsenal Man City v Cardiff 18/01/2014 ម៉ោង 22:00 ក្រុម Man City ជាក្រុមល ​ ្អ និងកំពុង​​ ឈរ​នៅល ​ ខ េ រ ​ ៀងទីពរី ​ចាញ់A ​ rsenal មួយ​ ពិន។ ុ្ទ បី​បកួ ្រ​ ត​ចង ុ ​កយ ្រោ ពួកគ ​​ ឈ េ ះ្ន ​3-2 នៅ​ផ្ទះ​ក្រុម Swansea ​ឈ្នះក្រុម West Ham 6-0 និង​យកឈ្នះ​2-0 នៅ​ផ្ទះក ​ ្រុម Newcastle ជាចុង​ក្រោយ​។ ដើម្បី​រក្សា ភាព​កៀក​និងច ​ ៀស​វាង​សម្ពាធរបស់កម ្រុ Chelsea ក្រុមMan City ត្រូវ​តែ​ឈ្នះ។ ក្រុម Cardiff ជួបការរកាំច ​ ិតព ្ត​ ីរប ​ ្រ​កួត​ ហើយ និងក ​ព ំ ង ុ រ​ង​ការ​គរា ំ ម​កហ ំ ែងនៅ ​ ឯ​ បាតតារាង។ ពួក​គេ​​លេង​សើ្ម 2-2 ក្រុម Sunderland រួចក៏​ចាញ់កម ុ្រ Arsenal 2-0 និង​​ចាញ់​ក្រុម West Ham 0-2 ក្នុង​ការ​ប្រ​កួតចុងក ​ ្រោយ។ - ជំនួបប ​ ី​លើក​ចុង​ក្រោយ 07/10/61 Man City 1-2 Cardiff

24/02/62 Cardiff 0-0 Man City 25/08/13 Cardiff 3-2 Man City Liverpool v Aston Villa 18/01/2014 ម៉ោង 00:30 am ក្រុម Liverpool មាន​ទំនុក​ចិត្ត​ឡើង វិញហ ​ យ ើ បន្ទាបព ់ បា ី នឈ្នះព ​ រី ប ​ ក ្រ ត ួ ច ​ង ុ ​ ក្រោយ។ ​ ពួកគេ​​​ចាញ់ក្រ ​​ ម ុ ​Chelsea 2-1 ប៉ុន្តែ​​ឈ្នះក ​ ្រុម Hull 2-0 ​មុនព ​ េល​ឈ្នះ​ 5-3 នៅទឹកដី​ក្រុម​ Stoke ជាចុ​ង​ ក្រោយ។ ជាមួយ​នង ឹ ទំនក ុ ចិត​ថ ្ត ន ី្ម ះេ ក្រម ុ ​ ហង្ស​ក្រហម​នេះ នឹងបន្តឈ្ន ​​ ះទៀត​។ នៅក្រៅ​ផ្ទះក្រុម​Aston Villa ជាក្រុម​ មិនអា ​ ច​ទក ុ ច ​ត ិ បា ​្ត ន​។ បីប ​ កួ ្រ​ តច ​ង ុ ក ​ យ ្រោ ​ ពួកគេ លេងស្មើ​​ 1-1 ក្រុម​ Swansea យកឈ្នះ​1-0 នៅ​ផ្ទះក ​ ម ្រុ ​Sunderland​ ប៉ុន្តែចាញ់​កម ុ្រ Arsenal 1-2។ -ជំនួបប ​ល ី​ ើក​ចុងក ​ ្រោយ 15/12/12 Leverpool 1-3 Aston 31/03/13 Aston 1-2 Leverpool 24/09/13 Aston 0-1 Leverpool Chelsea v Man Utd 19/01/2014 ម៉ោង 23:00 ក្រម ុ Chelsea កំពង ុ ​តលេ ែ​ ងឆ្ពោះទៅ​ រក​តណ ំ ង ែ ​​ជើងឯក និងឈ ​ ្នះ​៤ប្រ​កួតជា ​ ប់​ គ្នាយ ​ ង ៉ា រ​ក ី រា ​ យ។ បីប្រ ​​ កត ួ ច ​ង ុ ក្រោ ​​ យ ព ​ក ួ ​

គេ​ឈ្នះ​ក្រុម Liverpool 1-0 ឈ្នះ​​3-0 នៅផ្ទះ ក្រុម​ Southampton និងឈ ​ ្នះ 2-0 នៅ​ផ្ទះ​ក្រុម Hull។ ក្រម ុ ​Man Utd មិនម ​ ែនជា ​ ក្រម ុ អ ​ ន់ទេ ប៉ុន្តែ​​ការលេង​ចាញ់​ក្នុងការ​​ប្រកួត​មិន​គួរ​ នឹង​ចាញ់​ជារឿយៗ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ក្រុម​របស់​ លោក David Moyes នេះធ្លាក់​ទៅដល់ លេខ៧ និង​ទំនង​ជាអស់​ឱកាសប្រ​ជែង​ ជើងឯក​ទៅ​ហើយ។ បី​​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ ពួក​គេឈ្នះ 1-0 នៅផ្ទះក្រុម Norwich​ លេងចាញ់​ក្រុម Tottenham 1-2 ប៉ុន្តែ​ បាន​យក​ឈ្នះក្រុម​ Swansea 2-0 ជា ចុងក្រោ ​​ យ​។ -ជំនួបប ​ ី​លើក​ចុង​ក្រោយ 01/04/13 Chelsea 1-0 Man U 05/05/13 Man U 0-1 Chelsea 27/08/13 Man U 0-0 Chelsea ចំណែកឯការ​ប្រ​កួ​ត​ផ្សេង​ទៀត​មាន 18/01/2014 Sunderland v Sout'ton -19:45 Crystal v Stoke -22:00 Norwich v Hull City -22:00 West Ham v Newcastle -22:00 19/01/2014 Swansea v Tottenham - 20:30

SPORT ២៥

ព័ត៌មាន​កីឡា​ខ្លី​ៗ Matic វិល​ទៅ​កាន់​Chelsea វិញ​កង ុ្ន ​តម្ល​ខ ៃ ន ួ្ល ​២៥​លាន​អ​រឺ ូ៉

Chelsea បាន​ចុះហ ​ ត្ថល ​ ខា េ សា​ ​​ ជា​ថ្មី​ជា​មួយ​នឹង​ខ្សែ​បម្រើ​អន្តរ​ជាតិ​ ស៊ែ​ប៊ី Nemanja Matic លើ​កិច្ច​ សន្យា​រយៈ​ពេល​៥​ឆ្នាំ​កន្លះ​ពី​ក្លិប​ យក្ស​របស់​ព័រទុយ​ហ្គាល់ Benfica កាល​ថ្ងៃ​ពុធ នេះ​បើ​យោង​ទៅ​តាម​ ការ​ប្រកាស​របស់​ក្លិប​ទាំង​ពីរ​។ ក្នុង​ សេចក ​ថ ​្តី ង ្លែ កា ​ រ​ណម ​៍ យ ួ នៅ ​ កន្ល ​​ ង ែ ប ​ រ្តូ ​ ប្រាកនៅ​ ់​​ ទីក្រុង Lisbon ក្លិប Benfica បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ពួក​គេ​បាន​ ទទួល​បាន​ប្រាក២ ់​ ៥​លានអឺរ​៉ូ​ (ស្មើ​ នឹង​៣៤​លាន​ដុល្លារ​អាមេ​រិក) សម្រាប់​ការ​លក់ Matic ដែល​ បច្ចុប្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​ចំ​ណាយ​ពេល​ជា​ លើក​ទី​២​របស់​គេ​នៅ​ឯ​កីឡ​ដ្ឋាន Stamford Bridge​។ ក្រោយ​ពី​ផ្ទេរ​ មក​ពី​ក្លិប MSK Kosice ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០០៩ រូប​គេ​​បង្ហាញ​ខ្លួន​ក្នុង​នាម​ ជា​កីឡាករ​បម្រុង​៣​លើក​ក្នុង​​រដូវ​ កាល​ឆ្នាំ​២០០៩-២០១០ និង​បាន​ ចាក​ចេញ​​ពី​ក្លិប Chelsea កាល​ពី​ ខែ​មក​រា ឆ្នាំ​២០១១​៕ AFP/IS លទ្ធ​ផល​កាល​ពី​ចុង​សប្តាហ៍ ការ​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព នៅ​កីឡ​ដ្ឋាន​អូឡាព ំ​ ិក ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​១៧ ខែ​មក​រា ស្វាយ​រៀង v Tampines Rovers - 4 រសៀល ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​១៩ ខែ​មក​រា ណា​ហខ ​្គា ប v Tampines Rovers - 4 រសៀល ក្រប​ខ័ណអ ្ឌ​ តា ីុ​ លី Serie A ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​១៨ ខែ​មក​រា Roma v Livorno - 12​​អ​្រធាត្រ Juventus v Sampdoria - 2:45 ទៀប​ភ្លឺ ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​១៩ ខែ​មករា Udinese v Lazio - 6:30 ល្ងាច Atalanta v Cagliari - 9 យប់ Bologna v Napoli - 9 យប់ Catania v Fiorentina - 9 យប់ Chievo v Parma - 9 យប់ Genoa v Inter Milan - 9 យប់ Sassuolo v Torino - 9 យប់ Milan v Verona - 9 យប់ ក្រប​ខ័ណ្ឌ​​បារាំង Ligue 1 ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​១៧ ខែ​មក​រា St Etienne v Lille-2:30 ទៀប​ភ្លឺ ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​១៨ ខែ​មក​រា Marseille v Valenciennes-11យប់ Bastia v Bordeaux - 2 ទៀប​ភ្លឺ Lorient v Guingamp-2 ទៀប​ភ្លឺ Nice v Ajaccio - 2 ទៀប​ភ្លឺ Rennes v Evian TG-2 ទៀប​ភ្លឺ Sochaux v Montpellier-2ទៀប​ភឺ ្ល ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​៨ ខែ​មករា Reims v Lyon - 8 យប់ Toulouse v Monaco - 11 យប់ Paris SG v Nantes - 3 ទៀប​ភ្លឺ មិត្ត​ភាព​អន្តរ​ជាតិ ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​១៧ ខែ​មក​រា ម៉ុល​ដា​វី v ស៊ុយ​អែត - 11 យប់ ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​១៨ ខែ​មករា ន័រ​វែស v ប៉ូ​ឡូញ - 9 យប់


២៦

SPORT

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០១៤

www.postkhmer.com

ព័ត៌មាន​កីឡា​ខ្លី​ៗ កម្ម​វធ ិ ​ីផល ្ត ​់ពាន​រង្វាន​់កឡា ី ​ របស់ Laureus ត្រវូ ​បាន​ លុប​ចោល​កង ុ្ន ​ទក ី ង ុ្រ Rio

កម្ម​វិធី​ប្រគល់​​ពាន​រង្វាន់​ដ៏​ មាន​កិត្យា​នុ​ភាព កាល​ពី​ថ្ងៃ​ ពុធ​បាន​ក្លាយ​ជា​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ ដែល​ជាប់​ទាក់​ទង​នឹង​កីឡា​ អន្តរ​ជាតិ​ទី​២​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ប៉ុន្មាន​ខែ​នា​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ​ក្នុង​ ការ​រង​គ្រោះ​ដោយ​សារ​តែ​ អាជ្ញាធ ​ រ​បស ្រេ ល ៊ី ខ ​ល ្វ ខ ​់ យ ្វា ជ ​ ​ុំ វិញកា ​ រ​បញ្ចញ េ ប ​ ត ្រ ក ​ិ ម្មព ​ ​សា​ ី ធារណ​ជន​ក្នុង​ការ​ចំ​ណាយ​ ទឹកប ​ ក ្រា ​សា​ ់ ធារណៈ​សម្រាប​់ ការ​រៀប​យទ ុ នា ​្ធ កា ​ រ​មយ ួ ន ​ េះ។ ​ ទីក្រុង Rio ត្រូវ​បាន​គ្រោង​ធ្វើ​ ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​​ប្រជុំ​ ដោយ​តា​រា​ឆ្នើម​មួយ​នេះ​នៅ​ ក្នង ុ ខ ​ មី ែ​ នា ​ សម្រាបរ​់ យៈ​ពល េ ​ ពីរឆ ​ ជា ​្នាំ ប់ៗ ​គ ​ ្នា ប៉ន ុ ្តែ មន្តរ ​្រី ៀប​ ចំ​កម្ម​វិធី​បាន​ប្រកាស​ថា វា​ នឹង​មិន​វិល​ទៅ​កាន់​ទីក្រុង​ ដែល​​ត្រូវ​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ព្រឹត្តិ​ ការណ​៍​អូឡាំ​ពិក​ឆ្នាំ​២០១៦​​ នោះ​ឡើយ ក្នុង​ចំ​ណោម​ របាយ​ការណ៍​ពី​​ប្រេស៊ីល​ថា អាជ្ញា​ធរ​ទីក្រុង Rio មិន​មាន​ បំ​ណង​ក្នុង​ការ​ចំ​ណាយ​ទឹក​ ប្រាកល ​់ កា ​ើ រ​រៀប​ចដ ​ំ ែល​​មាន​ ចំនួន​ប្រមាណ​ជា​១២​លាន​ ដុល្លារ​អាមេ​រិក​​ឡើយ​។ ការ​ លុបចោ ​ ល​ពត ្រឹ កា ​្តិ រណ៍នៅ ​ ឆ ​ ​្នាំ នេះ កើត​ឡើង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ត្រឹម​តែ​ពីរ​ខែ ក្រោយ​ពី​សន្និ​ សីទ​ឈ្មោះ​ថា Soccerex ត្រូវ​បាន​លុប​ចោល ស្រប​ ពេល​មន្ត្រ​រៀប​ចំ​បាន​អះ​អាង​ ថា អាជ្ញាធ ​ រ​ទីក្រុង Rio បាន​ ព្រួយ​បាម្ភ​លើ​ប្រតិ​កម្ម​របស់​ សា​ធារណ​ជន​ទៅ​​ក្នុង​ការ​ចំ-​ ណាយ​បក ្រា រ​់ បស់រ​ដ្ឋាភ ​ បា ិ ល​ ទៅ​លើ​សន្និ​សីទ​មួយ​នេះ​៕

កម្តៅ​ធ​ឲ ើ្វ យ្ ​មាន​ការ​ផក ្អា Australian Open ក្រុង​មែល​ប៊ន: មន្ត្រី​រៀប​ចំ​បាន​ផ្អាក​ ការ​បក ្រ ត ួ ក ​ង ្នុ ព ​ ត ្រឹ កា ​្តិ រណ៍ Australian Open កាល​ពថ ​ី ម្ ្ងៃ​ សល ិ ម ​ញ ិ ខណៈ​ដល ែ ​ សី​តុណ្ហ​ភាព​បាន​កើន​ដល់​៤២​អង្សា​ សេ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣​​នៃ​ការ​កើន​ឡើង​កម្តៅ​ដ៏​ ក្តៅដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​យុទ្ធ​នា​ការ​ក្នុង​កម្ម​វិធី Grand Slam មួយ​នេះ ធ្លាក់​ចូល​ក្នុង​ ភាព​ជ្រួល​ច្រ​បល់។ ​ កីឡាករ-​ការិនី ត្រូវប ​ព ំ​ េញ​ការ​ប្រកួត​ របស់​ពួក​គេ​នៅ​មុន​ពេល​ការ​ពន្យារ​ ពេល​មួយ​រហូត​ដល់​ម៉ោង​យ៉ាង​ហោច​ ណាស់៥ ​ ​ល្ងាច (ម៉ោង​នៅ​កម្ពុជា) នៅ​ លើ​ទី​លាន ខណៈ​ដែល​ដំ​បូល​ត្រូវ​បាន​ បិទ នៅ​លទ ​ើ លា ​ី ន​កណ្តាល និងទ ​ លា ​ី ន​ ទី​ពីរ។ ​​ ក្នុងស ​ េចក ​ប ្តី​ ្រកាស​មួយ​បាន​ឲ្យ​ ដឹងថា ​ ៖ «​គោល​នយោ ​ ​បាយ​ចពោ ំ​ ះ​ការ​ មាន​កម្តៅ​ដ៏​ក្តៅ​ក្នុង Australian Open ត្រវូ បា ​ ន​បត ្រ ប ​ិ ត្ត។ ​ិ ដំប ​ល ូ នៅ ​ ល ​ ​ើ ទី​លាន Rod Laver Arena និង Hisense Arena នឹងត ​ វ្រូ ប ​ទ ិ នៅ​ ​​ ពល េ ​ ប្រកួតស ​ ិត​ចុងក ​ ្រោយ​។ ការ​បក ្រ ត ួ ន ​ង ឹ ត ​ វ្រូ ផ ​ ក ្អា នៅ ​ ព ​ ល េ ប ​ ញ្ចប​់ សិត​ទៅ​លើ​រាល់ទ ​ ី​លាន​ទាំង​អស់​រហូត​ ទាល់​តែ​មាន​ការ​កត់​សម្គាល់​បន្ថែម​ ទៀត​»។ ​ ការ​ផក ្អា កា ​ រ​បក ្រ ត ួ ន ​ េះ ក្រោយ​ ពី​​រយៈ​ពេល​ពីរ​ថ្ងៃ​នៃ​ការ​កើន​ឡើង​សី​

តុណ្ហ​ភាព និង​ការ​ត្អូញ​ត្អែ​រពី​សំ​ណាក់​​ កីឡាករ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​​មាន​ការ​បង្អាក់​កម្ម​ វិធី​ប្រកួត​ដ៏​មមា​ញឹក​ចំនួន​៣២​ប្រកួត​​ លើ​វិញ្ញា​សា​ឯក​ត្ត​ជន​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ម្សិល​ មិញ ក៏​ដូច​ជា​​ការ​ប្រកួតជា​ ​​ គផ ូ​ ង​ដែរ​។ សី​តុណ្ហ​ភាព​ត្រូវ​បាន​គេ​ព្យា​ករ​ថា បាន​កើត​ដល់​៤៤​អង្សា​សេ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ ម្សិល​មិញ ដែល​ជា​សី​តុណ្ហ​ភាព​ដ៏​ក្តៅ​​ បំផុត​ក្នុង​សប្តាហ៍​នេះ និង​នៅ​តែ​ស្ថិត​ ក្នុង​កម្រិត​ដ៏​ខ្ពស់​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ នៅ​មុន​ ពេល​មាន​អាកាស​ធាតុត ​ ជា ្រ ក់ប ​ ន្តច ិ វ​ញ ិ ​ នៅ​ថស្អ ្ងៃ​ ែក​។ ថ្ងៃ​ប្រកួត​បើក​ឆាក​នៃ​យុទ្ធ​​នា​ការ​នេះ ត្រូវ​បាន​រំ​ខាន​ដោយ​សារ​តែ​បញ្ហា​ជា​ ច្រើន​ដែល​បាន​កើត​ឡើង​ជា​មួយ​នឹង​ កម្តៅ​របស់​ព្រះ​អាទិត្យ ខណៈ​​កីឡាករ​-​ ការិនី​បាន​ជួបប ​ ញ្ហាវ​ិល​មុខ អស់​កម្លាំង និងក ​ត ួ្អ ច ​ ង្អោរ ក៏ដ ​ច ូ ជា ​ កា ​ រ​ពមា ្រ ន​ផស្ ង េ ៗ ​ ​​ ទៅ​លើ​បញ្ហាស ​ ុខ​ភាព​ដ៏​ធ្ងនធ ់​ ្ងរ​។ កីឡា​ការិនី Alize Cornet របស់​ បារាំង បាន​និយាយ​ថា៖ «ការ​ធ្វើ​លំ​-​ ហាត់ប ​ ណ ្រា ផ ​ ក ្នែ រ​ង ឹ ​មាំក ​ ម ្រោ ក ​ ម្តៅ​បែប​ នេះ គឺ​មិន​អាច​ទទួល​​យក​បាន​ឡើយ​។ សូម្បី​តែ​អ្នក​គាំ​ទ្រ ការ​អង្គុយ​ក្រោម​ កម្តៅ​ព្រះ​អាទិត្យ ក៏​រង​គ្រោះ​ថ្នាក់​ផង​ ដែរ​»​។ កីឡា​ការិនី Varvara Lep-

ដំ​បល ូ ​ទ​លា ី ន Hisense Arena ត្រវូ ​បាន​បទ ិ ​ដោយ​សារ​កម្តៅ​នៅ​ថ​ប ៃ្ង ក ្រ ត ួ ​ទ​៤ ី ។ AFP

chenko របស់អា ​ មេ​រិក ជា​ជន​រង​គ្រោះ​ ចុងក ​ យ ្រោ គ ​ បំ េ​ ផត ុ កា ​ ល​ពថ ​ី ម្ ្ងៃ​ សល ិ មិ ​​ ញ នៅ​ពេល​នាង​ត្រូវ​បាន​ពិនិត្យ​ជីពរ និង​ សម្ពាធឈា ​ ម និងត ​ វ្រូ បា ​ ន​​ស្អដោ ​ំ យ​ទក ឹ ​ កក​ព​ីស​ំណាក់​បគ ុ ​​្គ លិក អំ​ឡង ុ ​ការ​ សម្រាក​ត្រួត​ពិនិត្យស ​ ុខ​ភាព​។ ខណៈ​ដែល​ទី​លាន​ស្ថិត​ក្នុង​​ស្ថាន-​ ភាព​​ដ៏ក ​ មិ ្តៅ​ នអា ​ ច​ឈរ​បក ្រ ត ួ បា ​ ន នាង​ ត្រូវ​បាន​ព្យា​បាល អំ​ឡុង​ពេល​​ទម្រេត​

ខ្លន ួ នៅ ​ ល ​ ជ ​ើ រួ ​កៅ​អជា ​ី ប ​ៗ ​់ គ ​ ។ ​្នា នៅ​ខាង​ ក្រោយ​នៃ​ទី​លាន​ប្រកួត ផ្លូវ​ដែក​របស់​ រថ​​ភ្លើង បាន​ស្ថិត​ក្នុង​សភាព​កោង​ ដោយ​សារ​តកម្តៅ​ ែ​ ។ សីត ​ណ ុ ភាព​ ្ហ​ បាន​ កើន​ឡើង​៣៨​អង្សា​សេ​រួច​ជា​ស្រេច ខណៈ​ការ​បក ្រ ត ួ ចា ​ ប់ផ ​ ម ្តើ នៅ ​ ម ​ ង ៉ោ ១ ​ ១​ ព្រឹក ស្របព ​ េល​ដែល​កីឡាករ​បាន​រុំ​ខ្លួន​ របស់ព ​ក ួ គ ​ ផ្ទា េ​ លក ​់ ង ្នុ ក ​ ញ្ចបទ ​់ ក ឹ ក ​ ក និង​ ផឹកភ ​ េស​ជ្ជៈ​ផ្សេង​ៗ​​៕ AFP/IS

Miami Heat រង​ការ​អាម ​ ៉ាស់​ ស៊​ធី ​អី និ ​នៅ​សៀម​រាប​មនិ ​ ក្រោយទទួល​កត ិ ​យ ិ្ត ស​ព​ស ី ត េ ​វមា ិ ន​ ខ្វល់​ខ្វាយ​ពី​កំ​ណែ​ទម្រង់ យឺន ពន្លក

ក្រុង​វ៉ា​ស៊ីន​តោន: កីឡាករ​ LeBron James ​និ ង​ Dwyane Wade ​បាន​ជួប​ ភាព​ត្រដាប​ត្រដួស​ក្នុង​ការ​ AFP/IS ស្វែងរ​ក​ពិនវា ្ទុ​ យ​បក ក្រោយ​ពី​ ុ M ​ iami Heat ​ម ​ ស ្ចា ជ ​់ ង ើ ​ អតីត​មស ្ចា ​់ខស្ ​ែកវា ្រ ត់​ពភ ិ ព​​ ក្រម ឯក​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​កីឡា​បាល់​បោះ

លោក Barker សម្រេច​ ចិត្ត​ចូល​និវត្តន៍

kILa

NBA ​បាន​រង​ការ​បរា​ជ័យ​ដ៏​ អាម៉ាស់​ក្នុង​លទ្ធ​ផល ១១៤៩៧ នៅ​លើ​ទឹក​ដី​ក្រុម Washington ​ដោយ​រង​​បរាជ័យ​ លើកទ ​ ី​បី​ជាប់​គ្នាៗ​​។ ​ រយៈ​ពេល​មួយ​ថ្ងៃ​ក្រោយ​ពី​ ការ​អប​អរ​នៅ​ក្នុង​សេត​វិមាន

កីឡាករ​ប្រដាល់​របស់​ចក្រ​ ភព​អង់​​គ្លេស Darren Barker អតីត​ម្ចាស់​ខ្សែ​ក្រវាត់​ ពិភព​​​លោក​​របស់​ស្ថា​ប័ន IBF ក្នុង​ប្រភេទ​ទម្ងន់​មធ្យម​​ បាន​បកា ្រ ស​ពកា ​ី រ​ចល ូ ន ​ វិ ត្តន​៍ របស់​គេ​ដោយ​សារ​តែ​របួស​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ​។ កីឡាករ​វ័យ​ ៣១​ឆ្នាំ​រូប​នេះ បាន​ឈ្នះ​ខ្សែ​ ក្រវាត់ IBF ក្រោយព ​ឈ ​ី ្នះព ​ន ិ ​្ទុ លើក ​ ឡា ី ករ​អស ​ូ ល ្ត្រា ី Daniel Geale កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន​ ប៉ុន្តែ បាន​​បាត់​បង់​ខ្សែ​ក្រវាត់​របស់​ គេ​វិញ​ពេល​ឡើង​សង្វៀន​ ប្រកួត​ជា​មួយ Felix Sturm កាល​ពី​ខែ​ធ្នូ​៕ AFP/IS

កីឡាករ​កម ុ្រ Washington (ស) និង​កឡា ី ករ​កម ុ្រ Heat​​។ AFP

White House ​ជា​មួយ​នឹង​ ប្រធានា ​ ធិប ​ តីរ​បស់ស ​ ហរដ្ឋអា ​ ​ មេរក ិ លោ ​ ក​បា​រ៉ាក់ អូបា ​ ម ​ ៉ា ន ​ង ិ ​​ រយៈ​ពល េ ប ​ន ៉ុ ន ្មា ម ​ ង ៉ោ បន្ទាបព ​់ ​ី ការ​ចាក​ចេញ​ដ៏​មិន​នឹក​ស្មាន​ ដល់​របស់​មិត្ត​រួម​ក្រុម​របស់​ខ្លួន Joel Anthony​ក្រុម​Miami Heat ​បាន​បាត់​បង់​២០​ពិន្ទុ​ ជាប់​គ្នាៗ ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​១២​​ នាទី លើកទ ​ ី​១ និងបា ​ ន​ដេញ​ តាម​ពី​ក្រោយ​៣៤​ពិន្ទុ​ក្នុង​រយៈ​ ពេល​១២ នាទី​លើក​ទី​២ មុន​ នឹង​រង​បរា​ជ័យ​ក្រោម​ស្នា​ដៃ​​ ក្រម ុ ម ​យ ួ ដ ​ ល ែ ព ​ក ួ គ ​ េ​ធ្លាបឈ ​់ ្នះ​ យក​រហូត​ដល់​១៤​​លើក និង​ ចាញ់​១​លើក សម្រាប់​ការ​ជួប​ គ្នា​របស់​ពួក​គ។ េ​​​ កីឡាករ James បាន​ឲយ្ ដ ​ង ឹ ​​​ ថា​៖ «វា​មិនអា ​ ច​ទៅ​រួចទ ​ េ​។ វា​ មិន​មែន​ជា​បញ្ហា​លើ​ភាព​រឹង​មាំ​ ឡើយ​។ វា​ជា​បញ្ហា​ផ្នែក​ស្មា​រតី​ ច្រើន​ជាង​អ្វីៗទា ​ ំង​អស់​។ វា​ជា​ ការ​ធ្លាក់​ចុះ​នូវ​ស្មារតី​។ ​វា​មិន​​ មែន​ជា​រឿង​​​គ្មាន​ភាព​ជឿ​ជាក់​ នោះ​​​ឡើ​យ៕ AFP/CSR

ភ្នព ​ំ ញ េ : ការ​បក ​្រ ត ួ គ ​ប ​ូ ដា ្រ ល់​ សង​សឹក​រវាង​សារឹម ង៉ា មក​ពី​ ក្លប ិ ក ​ ស ​្រ ង ួ កា ​ រ​ពារ​ជាតិ ជា​មយ ួ ​ ពៅ ស៊ីយ៉េត មក​ពី​ក្លិប​ប៉ោយ​ បែ៉ត នៅ​សង្វៀន​ស៊ី​ធី​អិន​ខេត្ត​ សៀម​រាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ បាន​ រង​នូវ​ការ​រិះ​គន់​ពី​សំណាក់​អ្នក​ ទស្សនា​ ​​ ទៅល ​ ការ​ ​​ើ កាត់ស ​ ច េ ក ​ ​្តី របស់​គណៈ​កម្មការ​ដែល​បាន​​ នាំ​ការ​ប្រកួត​មាន​ភាព​លម្អៀង​ ទៅ​លើ​សារឹម ង៉ា បើទោ ​ ះ​បី​គេ​ សង្កត េ ឃ ​ ញ ើ ថា ​ ការ​វាយ​របស់​ ស៊យ ី ត េ៉ មាន​ពន ិ ​ុ្ទ និង​មាន​បៀ្រ ប​ ក្នុងកា ​ រ​តស៊ូ​៥ទឹកក ​ ៏​ដោយ​​។ ការ​កាត់​សច េ ​​ក្ត​ីកត ើ ​ឡង ើ ​ ស្រប​​ពេល​លោក​តែម ម៉ឺន ប្រធាន​សហ​ព័ន្ធ​កីឡា​ប្រដាល់​​ កម្ពជា ុ ទ ​ ប ើ ជា ​ ប់ឆ ​ ត ្នោ ថ្ម ​​ ជា ​ី ល ​ ក ើ ​ ទី​២ ប្តេជ្ញា​​កែ​ទម្រង់​​គណៈ​កម្មា​ ធិការ ចៅ​ក្រម អាជ្ញាក ​ ណ្តាល ដែល​មិន​គោ​រព​គោល​ការណ៍​ តម្លា​ភាព និង​កាត់​ក្តី​លម្អៀង តែ​បែ​រជា​ចៅក ​ ម ្រ នៅ ​ ស ​ ៀម​​រាប ត្រវូ បា ​ ន​គមើ េ​ លឃ ​ ញ ើ ថា ​ កាត់​

ក្តី​ដោយ​អយុត្តិ​ធម៌​ទៅវ​ិញ​។ អ្នកស ​ ឡ ​្រី ង ុ ​រ៉ាវ​ី អ្នកគ ​ ប ្រ គ ​់ ង ្រ ​ ពៅ ស៊ីយ៉េត បាន​និយាយ​ថា​៖ «ខ្ញុំ​បាន​មើល​ឃើញ​ការ​ប្រ​កួត​ នោះ​តាម​ទូរទស្សន៍ និង​បាន​ ឃើញ​ពៅ ស៊ីយ៉េត វាយ​បាន​ ល្អ ហើយ​មាន​ប្រៀប​លើ​ដៃ​គូ​ នៅ​ទឹកទ ​ ី៤ និងទ ​៥ ី​ ចំណែក​ឯ​ ទឹកទ ​១ ​ី ដល់ទ ​ក ឹ ទ ​៣ ​ី មាន​ភាព​ ប្រ​ហាក់ប ​ ្រ​ហែល​គ្នា​»​។ លោក​ តែម ម៉ឺន មិនអា ​ ច​ទាក់​ទង​បំភ្លឺ​ បាន​ទេ​ដោយ​លោក​បាន​បប ្រា ​់ ថា ​លោក​ជាប់​រវល់​ប្រ​ជុំ។ ប៉ុន្តែ​លោក​ម៉ា សេរី ប្រធាន​ គ្រប់​គង ្រ ​កឡា ី ​បដា ្រ ល់​នៅ​ទរូ ​ ទស្សន៍ស៊ ​​ ធ ​ី អ ​ី ន ិ បា ​ ន​ឲយ្ ដ ​ង ឹ ថា ​ ៖ «ការ​សម្រេច​សេចក្តី​ចាញ់ ឬ​ ឈ្នះ​ជា​សិទ្ធ​ិរបស់​មន្ត្រី​សហ-​ ព័ន្ធ​ទាំង​ស្រុង ប៉ុន្តែ ខាង​ខ្ញុំ​ក៏​​ មិនឈ ​ រ​ឱប​ដមើ ៃ​ លដោ ​ យ​គន ្មា ​ ប្រ​តិកម្មអ ​ ្វី​នោះ​ដែរ​។ នៅ​ពេល​ ដែល​ភាគី​ចាញ់​មិន​សុខ​ចិត្ត និង​ប្តឹង​មក ក្រុម​ការ​ងារ​នឹង​ ចាក់​រូប​ភាព​ឡើង​វិញ​ដើម្បី​ឲ្យ​ មន្ត្រី​សហព័ន្ធ​ដាក់​ពិន្ទុ​​ប្រកួត​ ម្តង​ទៀត​»​៕


kILa

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០១៤ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

សុវណ្ណឌឿន វិល​មក​ជប ួ នឹង ស័កស ិ្ត ទ ិ ិ្ធ ឈន ណន ភ្នំពេញៈ អ្នកប ​ ្រដាល់​ឡុង សុវណ្ណឌឿន ដែល​កំពុងប ​ ម្រើ​ការ​ងារ​ជា​ពិធីករ​ប្រដាល់​ នៅ​សង្វៀន​ស៊ីធីអិន​ខេត្ត​សៀម​រាប​នោះ នឹង​ធ្វើ​ដំណើរម ​ កកាន់ទ ​ ី​ក្រុង​​ភ្នំពេញ ដើម្បី​ ឡើងប ​ ្រកួត​ជម្រះ​ភាព​មន្ទិល​​នឹង​​ម្ចាស់​ខ្សែ​ ក្រវាត់ ពៅ ស័ក្តិសិទ្ធិ នៅ​លើ​​សង្វៀន​ ស៊ីធីអិន នា​រសៀល​ម៉ោង​១​ថ្ងៃ​អាទិត្យ។ ជា​មួយ​ការ​ឡើង​​ប្រកួត​បាន​ប្រហែល​​ ១៥​ដង​នោះ ឡុង សុវណ្ណឌឿន ត្រូវបា ​ ន​ ដាក់ឲ ​ យ្ ជ ​ប ួ ខ្លា ​​​​ ចា ​ ស់ ពៅ ស័កស ្តិ ទ ិ ្ធិ នៅ​បស ៉ុ ​្តិ៍ លេខ៣ ​ ក្នង ុ ឆ្នា ​​ ២ ​ំ ០១០ ប៉ន ុ ្តែ​សុវណ្ណឌឿន បាន​ចាញ់ ស័ក្តិសិទ្ធិ ទាំង​ទ្រម​ខ្លួន។ ទោះ​ បី​ជា​យ៉ាង​ណា ការ​រីក​ចម្រើន​នៃ​វិជ្ជា​គុន​​ យ៉ាង​ឆាប់រ​ហ័ស​របស់ សុវណ្ណឌឿន បាន​ ធ្វើ​ឲ្យ​រូប​គេ​​អាច​យក​​​ឈ្នះ​លើ ស័ក្តិសិទ្ធិ បាន​វិញ ក្នុង​ជំនួបល ​ ើកទ ​២ ី​ រីឯ​ការ​ជួបគ ​ ្នា​ លើក​ទី​៣​ចុង​ក្រោយ នៅ​ប៉ុស្តិ៍​លេខ​៥​ (ចាស់) កាល​ពច ី​ ុង​ឆ្នាំ​២០១២ អ្នកទា ​ ំង​ ២​បាន​បញ្ចប់ ត្រឹមល ​ ទ្ធផ ​ ល​ស្មើ​គ្នា​។ បើ​​គិត​មក​ដល់​ពេល​នេះ សិស្ស​គណ​ សមាគម​កីឡា​ប្រដាល់​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ ពៅ ស័ក្តិសិទ្ធិ បាន​​រក​ឃើញ​ជ័យជ ​ ម្នះដ ​ ៏​ធំ​ របស់​គេ​ហើយ​គឺ​ការ​​ឈ្នះ​ខ្សែ​ក្រវាត់​ជើង​ ឯក​១០​លាន​ស្រា​ផែនដ ​ ី ទម្ងន់​៧១​គ.ក្រ បន្ទាប់​ពី​រូប​គេ​បាន​បុក​កែង​ផ្តួល ខុន រាជ ឲ្យ​សន្លប់​​ក្នុង​ទឹក​ទី​៤ នា​ជំនួប​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រ នៅ​ស៊ីធីអិន កាល​ពី​ចុង​ខែ​សីហា ឆ្នាំ​ ២០១៣។ ផ្ទយ ុ ទៅ ​ វ​ញ ិ ឡុង សុវណ្ណឌឿន របស់ក ​ប ្លិ ​សាលវ័នក ​្ត ឡា ី បែរជា ​ ឃ ​ ត ្លា ឆ ​ យ ្ងា ​ ពី​សង្វៀន​ប្រដាល់​នៅ​ភ្នំពេញ​ទៅ​វិញ ក្រោយព ​ ល េ រ​ប ូ គ ​ ទៅ​ េ​ ធជា ​្វើ ព ​ធ ិ ក ​ី រ​ប្រដាល់​

នៅ​​សង្វៀន​ស៊ីធីអិនខ ​ េត្ត​សៀម​រាប​នោះ។ តែ​ទោះ​បជា ី យ ​ ង ៉ា ណា ​ ឡុង សុវណ្ណឌឿន ដែល​បាន​ត្រឹម​រត់​យក​កម្លាំង​ស៊ុហ្វ និង​ ហ្វឹក​ហាត់​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​នោះ នៅ​តែ​មាន​ ការ​ជឿ​ជាក់​ល​ស ើ មត្ថភាព​ខន ួ្ល ​ឯង​ដដែល។ សុវណ្ណឌឿន បាន​ប្រាប់ កាល​ពី​ព្រឹក​ម្សិល​ មិញថា ​ ៖​ «​ ការ​ឡង ើ ប ​ ក ្រ ត ួ ជា ​ ម ​យ ួ ថ ​ ៃ លើក​ មុន​ខ្ញុំ​ហាត់​បាន​តែ​២​ថ្ងៃ​ទេ ប៉ុន្តែ​ការ​ឡើង​ ជួប ពៅ ស័កស ្តិ ទ ិ ្ធិ លើកន ​ េះខ ​ ហា ​្ញុំ ត់រ​ត់ និង​ ហ្វឹក​ហាត់​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​បាន​៥​ថ្ងៃ​ហើយ ហេតុ​នេះ​ខ្ញុំ​​ដឹង​ខ្លួន​ឯង​ថា អាច​យក​ឈ្នះ​ លើ​គេ​បាន»។ ប៉ន ុ ្តែ អតីត​ម្ចាសខ ​់ ស្ ក្រវាត់ ែ​ រ​បស់ស ​ ង្វៀន​ បាយ័ន ឡុង សុវណ្ណឌឿន បាន​បញ្ជាកថា ់​ ​ ៖​​«ខ្ញម ​ុំ ន ិ ភ ​យ ័ ព ​ យ ្រួ រ ​ ឿង​កម្លាង ំ នោ ​ ះ​ទេ ប៉ន ុ ្តែ​ ខ្ញុំ​អាច​ចាញ់​បច្ចេក​ទេស​ប្រកួត​របស់​គេ​ បន្តិចប ​ ន្តួច ព្រោះ​ការ​ហ្វឹក​ហាត់ដោយ​ ​​ ខ្លួន​ ឯង យើង​មិនអា ​ ច​មើល​ដឹង​ថា យើង​មាន​ ចំណច ុ ខ ​ ង ្លាំ ឬ ​ ចំ ​​ ណច ុ ខ ​ សោ ្ យ​អខ ​្វី ្លះនោ ​ ះ​ទ។ េ ទោះ​ប​ជា ី ​យង ៉ា ​ណា ខ្ញ​មា ំុ ន​ការ​ជឿ​ជាក់ និង​​

សងឃ្ ម ឹ ​ឈះ្ន ស័កស ិ្ត ទ ិ ិ្ធ ៨០​ភាគ​រយ»។ ចំណែក ពៅ ស័កស ្តិ ិទ្ធិ ដែល​បាន​បង្កន ើ ​ ការ​ហ្វឹក​ហាត់​យ៉ាង​ខ្លាំង ដើម្បី​ត្រៀម​រក្សា​ កេរ្តិ៍ឈ្មោះក ​ ្នុងនា ​ ម​ជាម្ចាស់​ខ្សែ​ក្រវាត់​នោះ បាន​ប្រាប់​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​ដែរ​ថា​៖​«វា​ អាច​នឹង​មាន​ការ​លំបាក​​ដែរ ដោយ​សារ​ខ្ញុំ​ មាន​ផខ្ល ្លែ​ ី​ជាង​ហើយ​កម្ពស់​របស់​ខ្ញុំ​កទា ៏​ ប​ ជាង​គេ​ដែរ ដែល​ជា​ហេតុ​ធ្វើ​ឲ្យខ ​ ្ញុំ​អាច​ជួប​ ការ​លំបាក ក្នុង​ការ​ចូល​ប្តូរ​ជង្គង់​ទៅ​តាម​ ជំនាញ​ពិត​របស់​ខ្ញុំ ប៉ុន្តែ​​ខ្ញុំ​នៅ​តែ​មាន​ការ​ ជឿ​ជាក់​ទៅ​លើ​ការ​វាយ​របស់​ខ្ញុំ ព្រោះ​ខ្ញុំ​ បាន​ព្យាយាម​ហ្វឹក​ហាត់ខ ​ ្លាំង​ណាស់»។ ពៅ ស័ក្តិសិទ្ធិ បាន​បញ្ជាកថា ់​ ​៖«​ បើទោ ​ ះ​ បី​ជា​នេះ​គ្រាន់​តែ​ជា​ការ​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព ប៉ន ុ ្តែ​ខ្ញម ​ុំ ន ិ អា ​ ច​ចាញ់គ ​ បាន​ េ​ នោះ​ទេ ព្រោះ​ នៅ​ពេល​ខ្ញុំ​ជា​ម្ចាស់​ខ្សែ​ក្រវាត់​មួយ​រូប​នៅ​ ស៊ីធីអិន ហេតុ​នេះ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ប្រឹង​ប្រែង​យក​ ឈ្នះគ ​ ឲ្ េ​ យបា ​ ន ដើមប្ រ​ី ក្សា​កត ិ យ ្តិ ស​របស់ខ ​ ្ញុំ ហើ យ ​ខ្ញុំ ​មា ន​ស ង្ ឃឹ ម ​ឈ្នះ ​លើ ឡុ ង សុវណ្ណពៅ ៧០​ភាគ​រយ»៕

គូ​សង​សក ឹ ​២​គ​នៅ ូ ​បាយ័ន មាន​ការ​ទាក់​ទាញ យឺន ពន្លក ភ្នំពេញៈ ការ​ប្រកួត​ប្រដាល់ចំនួន​៦គូ នៅ​លើ​​សង្វៀន​បឹង​ស្នោ​ នា​ថ្ងៃ​អាទិត្យន ​ េះ មាន​​​២គូ​ដែល​គេ​សង្កេត​ឃើញ​ថា​ ការ​ផ្គូ​ ផ្គង​ឲ្យប ​ ្រ​កួត​គ្នា​មាន​សមត្ថភាព​​និងមា ​ ន​ បច្ចក េ ទេសប ​ ក ្រ ត ួ ​ប្រ​ហាក់ប ​ ហ ្រ ល ែ គ ​ ​្នា គួរ​ ទាក់ទា ​ ញសម្រាបអ្ន ​​់ កទ ​ ស្សនា​ហើយក ​ ជា ​៏ ​ គូ​សង​សឹក​ផង​ដែរ ដោយ​ក្នុង​នោះ ថៃ​ ប៊ុនហាន ​របស់​​ក្លិប​បុរីនាគ​រាជ​ ឡើងស ​ ង​ សឹក សិង្ហ​ សាវ៉ន មក​ពី​​​ក្លិប​ព្រះ​ខ័ន​រាជ​ ហើយសុខ ស ​ វុ ណ្ណ ស ​ មាគម​កឡា ី ប ​ ្រដាល់​​ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ឡើង​ជម្រះ​បញ្ជី​ជើង​ ខ្លាំង ផាន់ គ ​ ្រាន់​​ក្លិប​ព្រះ​ខ័នរាជ​​។​

កម្មវិធីប្រដាល់ប្រចាំសប្តាហ៍ ថ្ង​ស ៃ ក ុ ្រ ទី១៧ ​ខម ែ ករា

ឡុង សុវណ្ណឌឿន (ឆ្វេង) វិលម ​ ក​ជួបម ​ ្ចាស់​ខ្សែ​ក្រវាត់ ពៅ ស័ក្តិសិទ្ធិ ថ្ងៃ​អាទិត្យ។ រូប ម៉េងស្រ៊ុន

គួរ​កត់​សម្គាល់​ថា សិង្ហ​ សាវ៉ន ​ដែល​ ធ្លាប់​ឡើង​ប្រ​កួត​សម្រាប់តែ​​ចាញ់​ និង​រង​ ការ​តិះដ ​ ៀល​កន្លងម ​ កនោះ បា ​ ន​​កែ​ប្រែ​ខ្លន ួ ​ និងព ​ យា ្ យាម​បក ្រ ត ួ ដើមប្ ​ក ី យ ្លា ជា ​ ក ​ ឡា ី ករ​ ល្បី​មួយ​រូប​វិញ ព្រោះ​ការ​ប្រកួត​៥​លើក​ ជាប់ៗគ្នា ​​ ច ​ង ុ ក ​ យ ្រោ ​គេ​បាន​ឈ្នះរ​ហូត​រួម​ មានឈ្នះ ឈិន ​ក្វាន់​ង៉ុយ​ វ៉ន ​សាវី​ ថៃ​ ប៊ុនហាន​ យ៉ាម​ រ៉េត ​និងច ​ ុង​ក្រោយ​ឈ្នះ​ ឡៅ​ផានាថ​។​រីឯ ​ថៃ ​ប៊ុន​ហាន​ដែល​​មាន​​ ជំនាញ​វាយ​សម្រុក​មិន​ដក​ថយ​នោះ​ ក៏​ មាន​ភាព​ទាក់ទា ​ ញ​ដរែ ដោយ​សារ​តក្ ែ​ បាច់​ ប្រកត ួ ​​គេវាយ​ឌឺ​ដង​គួរ​ឲ្យ​ចង់ទ ​ ស្សនា។​ ទាក់ទ ​ ង​នឹងកា ​ រ​ប្រកួតន ​ េះ សិង្ហ ​សាវ៉ន បាន​​និយាយ​ថា​៖ «​​ខ្ញុំ​​សង្ឃឹម​ឈ្នះ​ ថៃ

ផាន់ គ្រាន់(ឆ្វេង)និង សិង្ហ សាវ៉ន ត្រៀម​ការពារ​ជ័យ​ជម្នះ​ពកា ី​ រ​ប្រកួតខុសគ្នា។ ​​ រូប ម៉េងស្រ៊ុន

ប៊ន ុ ហាន ៨០ភាគ​រយ ព ​ ្រោះខ ​ សំ ​​្ញុំ អាង​​លើ​ កម្លាំង ​និង​សមត្ថភាព​ខ្លួន​ឯង ហើយ​ខ្ញុំ​​ក៏​​ ធ្លាបឈ ​់ ្នះគ ​ ម្ត េ​ ងរ​ច ួ ម ​ ក​ហយ ើ ដែរ ហ ​ ត េ ន ​ុ េះ​​ ខ្ញុំ​​ស្គាល់​ពី​របៀប​វាយ​របស់​គេ»។ ​ ​ចំណែក ​ថៃ ​ប៊ុនហាន ​បាន​អះអាង​ថា​៖​ «ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ឈ្នះ​ សាវ៉ន ៨០​ភាគ​រយដែរ​ និង​ធានា​វាយ​អស់​ពី​សមត្ថភាព​។​ ថ្វី​បើ​ សាវ៉ន ​ឈ្នះ​ខ្ញុំ​ក៏ឈ្នះ​​​មិន​​ស្រួល​ដែរ​ គឺ​ត្រូវ​ តែ​លំបាក​ដច ូ គ ​ ្នា ហ ​ យ ើ ខ ​ក ​្ញុំ ត្រ ​​៏ ៀម​កង ែ ​វាយ​ ឲ្យ​បែកឈា ​ ម​យក​ឈ្នះ​ផង​ដែរ»​។​ ដោយឡែកកីឡាករ​ល្បី​ឈ្មោះ​វ័យ​ក្មេង​ ផាន់ ​គ្រាន់​ ដែល​ទើប​តែ​ឈ្នះ​ ​នន់ ​ជំនិត នោះ​បាន​​និយាយ​ថា​៖​ «​ខ្ញុំ​ធ្លាប់​ឈ្នះ​ពិន្ទុ សុខ សុវណ្ណ ម្តង ប៉ុន្តែ​លើក​នេះ ខ្ញុំ​​មាន​ ទំនក ុ ច ​ត ិ ត ្ត ម ្រឹ ៦០ភាគ​ ​​ រយ​ទេ ព ​ ្រោះខ ​ឈ ​្ញុំ ្នះ​ គេ​ទាំងល ​ បា ំ ក។ ម្យ៉ាង​ទៀត គ ​ ជា​ េ​ កឡា ី ករ​ មាន​ល្បិច​ប្រ​កួតខ ​ ្ពស់​ និង​ជា​កីឡាករ​ជើង​ ចាស់​ផង​ដែរ»​។ ​លោក​ឈិត​សារឹម ​គ្រូ​បង្វឹករ​បស់ ​សុខ​ សុវណ្ណ​ បាន​ប្រាប់​​ថា​៖​ «បើ​និយាយ​ពី​ សមត្ថភាព​បកួ ្រ​ ត​វិញ​ ខ្ញុំ​​មាន​ទំនុកច ​ ិត្តល​ើ សុវណ្ណ​ ៩០ភាគ​រយ ​ប៉ុន្តែ​ការ​ប្រ​កួត​ជាក់​ ស្តែង​វា​ស៊ី​សង​លើកកា ​ រ​វាង​វៃ​ ​ព្រោះ​ ផាន់​ គ្រាន់​នៅ​ក្មេងក ​ ម្លាំង​ពិតជា ​ ​ល្អ​ជាង»៕

SPORT ២៧

១- យ៉ន វិចិត្រ v គុជ វិចិត្រ ៦០​គ.ក្រ ២- ឯម ចាន់ឌី v ឆាយ ម៉ត េ ៦០​គ.ក្រ ៣- ខន វិចត ិ ្រ v ជួប ជាង ៥១​គ.ក្រ ៤- វ៉ាន់ ចាន់វត េ៉ v ស្វាយ រដ្ឋា ៦៥​​គ.ក្រ ៥- ម៉ន សាម៉ត េ v សួង សុវណ្ណថា ៦០​​គ.ក្រ ៦- ថាន់ វិបុង v ម៉ន ចាន់នី ៦០​គ.ក្រ

ថ្ង​សៅ ៃ រ៍ ទី១៨ ខែមករា ១ អួង ធារ៉ា v គុជ សុភ័ក្រ ៦៣,៥​គ.ក្រ ២- លី តឿន v ឯម ចំណាប់ ​ ៦០​គ.ក្រ ៣- ថន វាសនា v វុត្ថា រ៉ាវី ៥៧​​គ.ក្រ ៤- ជិន រ៉ា v ឃីម បូរ៉ា ៥៧​គ.ក្រ ៥- ឌុន រដ្ឋា v ជ័យ កុសល ៦៩​គ.ក្រ ៦- ចាន់ ប៊ុនហៀង v ចាន់ ចិន្តា ៥ ​ ៧​គ.ក្រ

ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​១៩​ខ ​ ែមករា ១- កែវ ប៊ុនឈឿន v វី សុភាព ៥៤​​​គ.ក្រ ២- សុវណ្ណ មករា v ឯម ផ្លាទីន ៦០គ.ក្រ ៣- ចាន់ ឆាយម៉ៅ v វីវ៉ា បាចា (សកល) ៦៣,៥​គ.ក្រ ៤- សិង្ហ សាវ៉ន v ថៃ ប៊ុនហាន ៦៥គ.ក្រ ៥- ផាន់ គ្រាន់ v សុខ សុវណ្ណ ៦៣,៥​គ.ក្រ ៦- ចៅ រស់ v ចំណាន ឌីណា ៥១​គ.ក្រ បាយ័ន​ស្ទឹងមាន​ជ័យ ១- ឈឿង ឈាវ v ព្រឿង សុជាតិ ៥៧គ.ក្រ ២- ក. នូវ ស្រីពៅ v ក.កូយ ស្រីចាន់ ​ ៤៨គ.ក្រ ៣- វី រិគី v សុខ ចំរើនស្រ៊ុន ៦៥​គ.ក្រ ៤- ស៊ីថា សារ៉ាន់ v វ៉ែន សុវ៉ាត់ ៦៥គ.ក្រ ៥- ​ឆាយ មាស v ឃឹម ពេជច ្រ ន ិ ្តា ៦៣,៥​​​គ.ក្រ ៦- ឯម ម៉ូលី v ម៉ោញ សុខុន ៥​​​​៧គ.ក្រ

ថ្ងអា ៃ ទិតយ្ ទី​១៩ ខែមករា ១- ម៉ន រ៉ៃយ៉ា v អឹុម វិបុល

៦០គ.ក្រ

២- រាជសីហ៍ បាបា v តក់ សោភ័ណ្ឌ

៦០គ.ក្រ

៣​- ម៉ន លីហួរ v ចេង រិទ្ធី

៥៧គ.ក្រ

៤- ឃីម ឌីម៉ា v Harfaoul Mourad

៦១គ.ក្រ

៥- ឡៅ ស៊ីណាត v Kittisak Panya Apiwong ៦៩គ.ក្រ

ថ្ងៃ​សុក្រ ទី១៧ ខែមករា ១- ធន់ ចាន់តាក់ v ចាន់ គង់រិទ្ធ ៦០​​គ.ក្រ ២- សោម វិឆយ ័ v សុខ ថេត ៥៧​គ.ក្រ ៣- ឡុង ប៊ន ុ ហេង v លី ជិនហឺ ៥៤គ.ក្រ ៤- សួស យ៉ាត v យ៉ាម រ៉េត ៦៥​គ.ក្រ ៥- ហុន ឈុនហេង v ម៉ន ភារម្យ ៥៤​​គ.ក្រ ៦- ផាវ ភឿត v សរ រាជសីហ៍ ៦៧​គ.ក្រ

ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី១ ​ ៨ ​ខែមករា ១- ខុន សីហា v ហ៊ឹម សេរី ៥១​​​គ.ក្រ(គូកិត្តិយស) ២- ទី ពន្លត ែ v ចាន់ រតនៈ ៥៨​គ.ក្រ(គូកត្តិយស) ៣- លាភ ហេង v អ៊ែល សាហ្វា ៥៧​គ.ក្រ ៤- ជាម អាម៉ៅ v ចៅ ចក េ ខ្ចី ៥៤​គ.ក្រ ៥- ហេង ចេក v មាស ឆូយ ៦៣,៥​គ.ក្រ ៦- ផាន់ សារ៉ែម v គុណ សំណង ៥៧​គ.ក្រ ៧- វង្ស គង់រាជ v សេង ហៀង ៦០​គ.ក្រ ៨- ចៅ ផលឌឿ v ខុន ចាន់ថន ៦៩គ.ក្រ

ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា ១- ពៅ ស័ក្តិសិទ្ធិ v ឡុង សុវណ្ណពៅ (K cement) ២- នក់ ស៊ីនួន v ម៉េង អៀង ៣- ស៊ី សាអីុត v សែត ប៊ូកើត ៤- ទឹម សុជាតិ v ជន សាវុធ ៥- សោម ទឿទី v ផន ប៊ុនម៉ៅ ​​​ ៦- ប្រាក់ ចាន់ស៊ីន v មីស្លីន អាលី ៧- ហ៊ឹម សារ៉ាន់ v នន់ ជំនិត

៧១​គ.ក្រ ៥១គ.ក្រ ៥៧គ.ក្រ ៥៤គ.ក្រ ៦៥គ.ក្រ ៦៩គ.ក្រ ៦៥គ.ក្រ


២៨

SPORT

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០១៤

www.postkhmer.com

kILa

Cortese ចេញ​ព​ត ី ណ ំ ង ែ ​បធា ្រ ន Southampton ក្រុង​ឡុងដ៍: ក្លិប Southampton បាន​ឲ្យ​ដឹង​កាល​ពី​ ថ្ងៃ​ពុធ​ថា លោក Nicola Cortese បាន​ចុះ​ចេញ​ពី​ តំណែង​ក្នុង​នាម​ជា​ប្រធាន​មិន​ មែន​ប្រតិ​បត្តិ​ក្នុង​ក្លិប​របស់​ក្រប​ ខ័ណ្ឌ Premier League មួយ​ នេះ​។ Southampton បាន​ បញ្ជាកថា ់​ លោក​ស្រី Katharina Liebherr ដែល​ជាម ​ ្ចាស់​ កម្ម​សិទ្ធិ​ក្លិប នឹង​ចូល​កាន់​ តំណែង​របស់​លោក Cortese ខណៈ​ដែល​ក្លិប​មួយ​នេះ កំព ​ ុង​ តែ​សម្លឹង​រក​ក្នុង​ការ​តែង​តាំង​ ប្រធាន​ប្រតិ​បត្តិ​ម្នាក់​។ លោក​ស្រី Liebherr បាន​ និយាយ​កង ្នុ ស ​ ច េ ក ​ថ ​្តី ង ្លែ កា ​ រណ៍​ មួយថា ​ ៖ «វា​ពត ិ ជា ​ រ ​ ឿង​ដគ ​៏ រួ ឲ ​ យ្ ​ សោក​ស្តាយ​ដែល​យើង​បាន​ ទទួល​លខ ិ ត ិ ​ចះុ ​ចញ េ ​ព​ត ី ណ ំ ង ែ ​ របស់​លោក Cortese​។ គាត់​ បាន​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​ដ៏​អស្ចារ្យ​ មួយ​ក្នុង​ក្លិប​មួយ​នេះ ហើយ​ យើង​ពិត​ជា​ចង់​ឲ្យ​រូប​គេ​បន្ត​

លោក Nicola Cortese បាន​ចាក​ចញ េ ​ព​ត ី ណ ំ ង ែ ​បធា ្រ ន​របស់​​ក្លប ិ Southampton កាល​ពថ ​ី ពុ ៃ​្ង ធ។ ​ AFP

នៅ​។ ការ​ស្វែង​រក​មួយ​បាន​ ចាប់​ផ្តើម​នៅ​ពេល​នេះ​ដើម្បី​រក​ អ្នក​ជំនួយម ​ ្នាក»់​ ​។ លោក​ស្រី​បាន​បន្ថែម​ថា៖ «​ស្រប​ពេល​ជា​មួយ​គ្នា​នេះ​ផង​

ដែរ វា​មាន​អា​ជីវក ​ ម្ម​ដូចធ ​ ម្ម​តា ហើយ​យើង​នឹង​ធា​នា​ថា អ្នក​ ចាត់​ការ​ទូទៅ ក្រុម និង​រាល់​ បុគ្គ​លិក​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​ក្លិប​ នេះ សុទ្ធ​សឹង​មាន​ជំនួយ និង​

ការ​គា​ទ ំ ដ ្រ​ ល ែ ​ពក ួ ​គត េ​ វូ្រ ​ការ​»​។ លោក Cortese បាន​ចូល​ រួម​ជា​មួយ​នឹង Southampton ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៩ ក្រោយ​ពី​ មាន​តួ​​​នាទី​យ៉ាង​សំ​ខាន់​ក្នុង​

ការ​​ទិញ​ក្លិប​មួយ​នេះ​របស់​​ពា-​ ណិជ្ជ​ករ​សញ្ជាតិ​ស្វ៊ីស​លោក Markus Liebherr ដែល​ជា​ ឪពុករ​បស់​លោក​ស្រី Katharina​។ បុរស​សញ្ជាតិ​អីុ​តាលី​ រូបនេះ បាន​ជួយ​ឲ្យ Southampton ងើប​ចេញ​ពី​ក្រប​ ខ័ណ្ឌ League One ទៅ​ ប្រកត ួ ក ​ង ្នុ Premier League ប៉ន ុ ្តែ ការ​ចាក​ចញ េ រ​បស់លោ ​ ក​ បាន​កត ើ ឡ ​ ង ើ ក ​ង ្នុ ច ​ ណោ ​ំ ម​ការ​ រាយ​ការណ៍​ពី​ការ​មិន​យល់​ ស្រប​ជា​មួយ​នឹង​លោក​ស្រី Katharina Liebherr ដែល​ បាន​ក្លាយជា ​ ម ​ ស ្ចា ក ​់ ម្មស ​ ទ ិ ក ​្ធិ ប ្លិ ​ នេះ ក្រោយ​ពី​ការ​ស្លាប់​របស់​ ឪពុក​​លោក​ស្រី កាល​ពី​ឆ្នាំ​ ២០១០​កន្លងទៅ ​ ​។ ការ​ចាក​ចញ េ ដ ​ម ​៏ ន ិ ន ​ក ឹ ស ​ ន ្មា ​ ដល់​របស់​លោក Cortese នាំ​ ឲ្យ​សំ​ណួរ​ដ៏​ធំ​មួយ​​ជុំ​វិញ​អនា​ គត​របស់​អ្នក​ចាត់​ការ​ទូទៅ Mauricio Pochettino ដែល​ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ក្លិប​នេះ​មាន​​ការ​រីក​

ចម្រើន​​​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​កត់​សម្គាល់​នៅ​ ក្នុង​រដូវ​កាល​នេះ​។ លោក Pochettino បាន​ឲយ្ ​ ដឹង​ថា៖ «ខ្ញុំ​​​មិន​ដឹង​ពី​ការ​រក្សា​ តួនា​ទី​នេះ​ឡើយ ប្រសិន​បើ Nicola មិន​នៅទ ​ ី​នេះ​​»​។ លោក Cortese បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​​ មាន​ការ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​យ៉ាង​ខ្លាំង​ ក្នុង​កីឡា​បាល់​ទាត់​អង់​គ្លេស​ តាម​រយៈ​ការ​​បណ្តេញ​ចេញ​ លោក Nigel Adkins ដែល​ បាន​ជយ ួ ឲ ​ យ្ ក ​ប ្លិ ន ​ េះឡើ ​​ ងព ​ ក្រ ​​ី ប​ ខ័ណ្ឌ​មួយ​​ទៅ​​ក្រប​ខ័ណ្ឌមួយ កាល​ពី​ខែ​មក​រា ឆ្នាំ​មុន និង​ បាន​តង ែ តា ​ ង ំ លោ ​ ក Pochettino ដែល​គ្មាន​កំ​ណត់​ត្រា​ សោះ​ក្នុង​កីឡា​បាល់​ទាត់​អង់​ គ្លេស​។ គ្រូ​បង្វឹក​សញ្ជាតិ​អា-​ ហ្សង់​ទីន​រូប​នេះបាន​ជួយ​ឲ្យ Southampton បញ្ចប់​ក្នុង​ ចំណាត់​ថក ្នា ល ​់ ខ េ ១ ​ ៤ កាល​ព​ី រដូវ​កាល​មុន ហើយ​បច្ចុប្បន្ន ពួក​គេ​កំ​ពុង​តែ​ឈរ​លេខ​៩​ លើតា​រាង​៕ AFP/IS

20140117khmer  

The Phnom Penh Post

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you