Årsrapport 2019 HALDEN frivilligsentral

Page 1

Ă…rsrapport 2019 Halden frivilligsentral

Halden frivilligsentral med

Lokalsamfunnsutvikling


Årsrapport

2019

Årsrapport 2019, Halden frivilligsentral

Halden frivilligsentral med LOKALSAMFUNNSUTVIKLING

1 Året 2019 har vært

et heidundrende sosialt, aktivt og krevende år, med rekordmange arrangementer, oppgaver, innspill, turer, opplevelser, utfordringer og fantastiske fargerike og varme møter mellom mennesker. Alt dette til beste for fremme og ivaretakelse av frivilligsentralens kjerneområder;

INKLUDERING, KUNNSKAP, GENERASJONSMØTER, KULTUR, FELLESSKAP OG FOLKEHELSE.

2 Gode venner er godt miljøvern for kroppen! Og med et slikt motto oppfordres hver og en om å

investere i sin egen «NETTVERKSBANK» og frivilligsentralen investerer i en felles nettverksbank, der hver enkelt kan bidra til beste for seg selv, hverandre og til beste for lokalmiljøet. Det har vært fokus på INITIATIV og øye for behov. Det har vært mye planlegging, dialoger og vurderinger. Det har vært mye god gjennomføring, mye godt samarbeid og mye gøy og glede.


3 Det har vært fokus på FRIVILLIGHET, men også arbeidstrening, arbeidsavtaler, sysselsetting, tiltak- og arbeidsplasser og et bredt samarbeid rundt dette. Det har vært plantegninger og workshops og konstruktive utkast og ideer til utformingen av frivilligsentralens nye lokaler i Os Allê 3. Det har vært prosesser og følelser og «bølger» av stemninger på godt og vondt.

deren Salg av kalen arked på julem

Patrik Bergman presenterer planer for nye lokaler i Os allé 3

4

Det har til dels vært for mange og lange arbeidsdager for daglig leder og ekstra mye koordinering for å

«holde i alle tråder» og «sentre alle baller» Mange frivillige har bidratt med husdrift og i frivilligsentralens nye resepsjon. Det har vært bekymringer, strategimøter og en god del ekstra renhold. Det har vært

DUGNADER, KONSERTER, JENTEPREK, SNEKKERVERKSTED, ALLSANG, HUSBAND, BOWLS, STRIKKE-KAFE, LUNSJ og MESTRINGS-GRUPPE

4. klasse Låby skole besøker frivilligsentralen

Ordfører Thor Edquist besøke

r lekseverkstedet


5 Det har vært

KULTURELL SPASERSTOKK, INTERNASJONAL KULTURCAFE, LEKSEVERKSTED og SØNDAGSTURER med SMART CITY-BILER, ØVELSESKJØRING og NORSK-TRENING.

6

Tenorane, med populære jule kon regi av Den kulturelle spasers serter i tokken

Det har vært utflukter og turer, til Ekeberg i Oslo, Operaen og båtturer i

Halden-kanalen. Det har vært seminarer, og konferanser, fag-dager og «stein på stein-møter». Det har vært åpen resepsjon, matkurs, yoga og kommunikasjonskurs. Det har vært bowls-turneringer, FRIVILLLIGHETSPRIS, taler, gode ord, bidragsytere, SPONSORER og festaften i Brygga Kultursal for frivillige. Det har vært turgruppe, besøksgrupper med kaffe og vafler på institusjoner og med sang og musikk fra VISEGRUPPA 1881

Vi feirer Frivillighetsdagen 5. desember Internasjonal kvinnegruppe inviterte politikere til dialogmøte


7 Det har vært MUSIKKØVELSER, teaterøvelser, DATAKURS og syprosjekt.

Det har vært språkkafe, Internasjonal kvinnegruppe med temamøter, samtaler, foredrag og

MATLAGING.

Besøk fra Ullern frivilligsentral

Årsrapport

2019

8 Det har vært Østfold-prosjekter som teater/ iscenesatte

lesninger med SEVEN I ARENDALS-UKA og integreringsprosjekter med Norges Frivilligsentraler og samarbeid med nettverket for frivilligsentralene i Østfold.


9 Det har vært sangprosjekt og en videreføring av «Ta den Ring og la den vandre». Det har

vært hage- og plante-arbeid i bakgården og små og store oppgaver; reparasjoner, vedlikehold, bygging av UTESCENE. Det har vært formidlet en god del praktisk hjelp til mange eldre og andre, med strøsand, handling, hagearbeid, ledsagerhjelp, besøksoppdrag og annet.

Halden Seniornett me

d vårdugnad

Elever 7. klasse Låby skole med sangprosjektet

Årsrapport

2019

10 Det har vært tilrettelagt for utlån av lokaler, for lag, foreninger, organisasjoner, grupper og

andre; For Lions, BRA-bandet, SOS Barnebyer, Halden Kunstforening, Mental Helse, Human-Etisk Forbund, Diabetesforbundet, Halden Demensforening, Autismeforening, LEVE, Angstringen, Halden Seniornett, Sesam Filmklubb, Halden Sjakklubb, Musikkgruppa Pytt i Panne, Kurdisk Kulturforening, Somalisk kvinnegruppe, Natteravnene og andre.

Lionsmøte


11

Det har vært Åpne Dager, ELVELANGS I FAKKELLYS, KULTURNATT, Sommer-åpent og Åpent Hus med to arrangementer og middag på JULAFTEN på Haldens Klub. Det har vært åpent på 17. MAI, markeringer av VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE og koordinering lokalt for NRK TV INNSAMLINGSAKSJONEN.

Hanne og Ellen fra Ladybirds

Halden Roklub

Blues i banken

12

Det har vært dugnader med bæring i BRYGGA KULTURSAL for RIKSTEATERET og oppgaver i forbindelse med forestillingene med Trubaduren (Verdi) på Fredriksten festning med OPERA ØSTFOLD, vakter under sykkelrittet LTON/LADIES TOUR OF NORWAY i Østfold, funksjonæroppgaver til KOMMUNEVALGET og KUNNSKAP I SENTRUM på Porsnes og det har vært rekordmange timer med dugnadsarbeid og koordinering, for ALLSANG PÅ GRENSEN,og utendørs KONSERTER i samarbeid med ALLSAMMEN


13

Det har vært natteravn og organisering, mye ORGANISERING, oppdateringer på nettside, instagram og Fjesbok, oppdateringer «her og der» og kalenderoppføring både opp og ned», artikler i HA og KanDuSi. Hva Skjer a`? Med vårprogram og høstprogram og MARKEDSFØRING på alle «bauer og kanter». Det har vært pinsejazz, jazzcafe med Never Too Late på lørdager og markering av den Internasjonale Frivillighetsdagen. Det har vært motivasjonsarbeid for frivillige, studieturer med fokus på MUSIKK OG GLEDE.


14 Det har vært deltakelse på Julemarked og fagdager og det har vært STYREMØTER og

drøftelser og jevnlig kontakt med mange samarbeidspartnere; som Røde Kors, Halden kommunale kompetansesenter, SLT-koordinator i Halden Kommune, Ungdomsklubbleder i Halden kommune, Rødsberg Ungdomsskole, Os og Låby skoler, Halden videregående skole, Halden Bibliotek, Samfunnsavdelingen i Halden kommune, Politiet, Kultursjef og Kulturenheten i Halden Kommune, Ungdomsrådet, Sorg og Omsorg i Halden, Opera Østfold, Allsammen, Halden Kulturråd, Kiwanis Club, Folkehelsekoordinator i Halden Kommune, Helse-tjenesten, Kriminalomsorgen, Østfold Frivilligsentraler, Norges Frivilligsentraler. Kirsten Koht

Årsrapport

2019

15 Administrasjon og økonomi

Styret har bestått av Jan-Arne Hansen styreleder, Inger Sars Aschehoug nestleder, styremedlemmer; Britt Hoem, Olav Kolstad og Jeanette Røsnæs. Varamedlemmer: Nils Vattekar, Per Hvamstad, Pål Scott Hagen. Det har vært avholdt seks styremøter i perioden. Det har vært en ansatt daglig leder i 100 % stilling. Det har vært innkjøpt tjenester gjennom hele året, til forretningsførsel og design og layout-arbeid for publikasjoner. Det har i visse perioder vært innkjøpt tjenester med behov for ekstra renhold og koordinering av lekseverksted, registrering og mottak av frivillige. Det har vært utarbeidet en rapport og behovsanalyse for virksomheten. Det har vært god økonomikontroll, med et regnskap i balanse og med revisjon fra BDO.

Toril Brekke Intervjuer Roger Fjel det fra DNBE til kalenderen 2020 Mus ikkbyen Halden


16 Utfordringer

Virksomheten er i stadig utvikling, frivillighet er «på mote», omtales og «regnes med» i offentlige plandokumenter, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Det oppfordres ofte til å samarbeide med frivilligheten og frivilligsentralen, uten at partene møtes og avklarer hverandres roller, verdier og bakgrunner. Forventningene er mange og antall henvendelser er økende. Det er ikke en floskel at flere gjerne stiller opp som frivillige, hvis de bare blir spurt og oppgavene bidrar til et sosialt nettverk,oppleves nyttige og givende for den enkelte. Flere og flere søker etter mening og innhold og sosial kapital. Denne kunnskapen om frivillighet, om hvorfor og hvordan, er den viktigste ressursen til daglig leder, for å koordinere og lede arbeidet ved Halden frivilligsentral. Selv om Frivilligsentralens virksomhet er kjent blant mange i Halden, gjelder ikke dette for alle. Hva som foregår på Frivillighuset eller i regi av sentralen, hvor omfattende virksomheten er og hvor mange som er engasjert, er for mange i Halden, et ukjent område. Det er vanlig å høre uttalelser etter første besøket eller ved inngåelse av et samarbeid med frivilligsentralen; - « At det var så mye som skjedde her, visste jeg ikke og nå er jeg virkelig imponert» - «Jeg visste ikke hvor sentralen hadde lokaler, jeg trodde det fortsatt var ungdomsklubb her på denne adressen» (frivilligsentralen har bare vært i Violgata i 15 år)…. En annen reaksjon er når daglig leder treffer på noen som forteller at – « bare ved å treffe deg, får jeg litt dårlig samvittighet, for jeg vet selv at jeg kunne og burde bidratt med mer…» eller denne: - «Å, hei. Når jeg bare får litt mere tid, så skal jeg ta kontakt og hjelpe til mer, for det er så fint og viktig alt det du og dere gjør og får til»… Eller som dette utsagnet, som også kan høres ofte og som det kan være verdt å tenke over betydningen av og hvilke konsekvenser det faktisk kan ha: - «Frivillighet, det skal ikke koste noe… - Frivillighet er jo gratis» …. I flere nye utlyste prosjekter, ofte statlige, får frivilligsentralen invitasjoner, ofte mange invitasjoner og oppfordringer, om å søke prosjektmidler, gjerne innen våre områder når det gjelder kjernesaker og satsnings-prosjekter. Da er det som regel aktivitetsmidler, med to streker under aktivitet, som gis, der det altså forventes og kreves, mer aktivitet og tiltak, men uten at noen av midlene kan benyttes til organisering og administrasjon. Et eksempel på dette; Halden frivilligsentral søkte om økonomiske midler (etter en invitasjon og oppfordring om å søke nettopp fra dette stedet) til et spennende og aktuelt teater-prosjekt med iscenesatt lesning og ja, frivilligsentralen kunne regne med en sum, som vi kunne benytte helst til innkjøp av materiell og selve aktiviteten, bare ikke til administrasjon! Stedet hadde også ideer til hva vi kunne bruke pengene på; kulisser, kostymer, vi kunne til og med kjøpe mye materialer og bygge selv…..


Årsrapport

2019

Frivilligsentralens prosjekt hadde ikke behov for alt dette, Frivilligsentralens prosjekt ville uansett engasjere mange frivillige. De kunne selvsagt både sy og bygge… Men det viktigste var at de skulle utvikle seg, samarbeide og gjennom prosjektet, fremme solidaritet og forståelse mellom kulturer, forhindre vold i nære relasjoner og gi håp og mot til vanskeligstilte og noe å kjempe for. For en slik måloppnåelse, trengte frivilligsentralen verken kulisser, kostymer, materialer eller pizza-servering! For å få gjennomført prosjektet (og flere lignende prosjekter) så var og er Frivilligsentralen avhengig av en ansatt leder; at den ene lederen var/er på plass og til stede. Med et overordnet ansvar for alle frivillige, en prosjektleder med ansvaret for regien, framdriften, de vanskelige samtalene, instruksjonene på øvelsene og planleggingen av forestillingene, samarbeidet med de frivillige, møtene med publikum, overleveringen av det sterke budskapet. Som en leder, en regissør av forestillingene. Som selvsagt skulle ha betalt, og derfor var det viktig med prosjektmidlene, fordi det betyr mye at den ene bidrar med sin profesjon, for at de mange frivillige, skal få muligheten til også å bli sett, være en del av et lag, være med på dugnaden, og bidra til en god lokalsamfunnsutvikling. Wenche Erichsen, Daglig leder Jan-Arne Hansen, styreleder og Styret, Halden Frivilligsentral

Årsmøte 2020/31.8.2020


  

facebook.com/haldenfrivilligsentral

halden.frivilligsentral.no

Violgata 14, 1776 Halden

69 18 88 18 – mobil 916 35 173 post@halden.frivilligsentral.no


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.