Page 1

38ste Joargang 11 november 2013 Oplage : 3.500 stuks.

Het Teutegezètje 2013 Oorkonde

Ten joare twie-je-doezend dertien, de twèllefde van de ûrste moand, verkloare wellie, Hameter Stadscarnavalvereeniging De Teutepeuters,

Preens Jan den Twèdde Fiefstigste Stadspreens van de Stad Hamet. Ridder in de Orde van de Teut. Baron van den Die-ek. Groe-et-mèster in het afstellen van ûnne mèllekrobot. Beschermhie-jer van de Jong Garde. Oewterst bedreeve in ’t kneuzen van maïs. Regerende van de Végtès tot oan de Weenter. En kruusgewie-es van de Toomstroat tot oan ’t Loe-ë Decorerend in de Orde van het Mèllekmachien. Verordineren, decideren, commanderen en proclameren dè hiej volgende èllef artiekels, bo zich iederie-en oan te haauwen hèt: Ten ûrste: Ten twèdde: Ten derde: Ten vierde: Ten viefde: Ten zesde: Ten zeuvede: Ten achtste: Ten niggede: Ten tiende: Ten èllefde:

Dèt er mèj carnaval nè gemolleke maag weire, en do gûn we verder nè ovver door mèlleke. Dè ich als fiefstigste Stadspreens in de polonaise het goei veurbèld zal gève. Dè mèj carnaval iederie-en de carnavalsvlag moet boe-ëte hange. Dè mèj de carnavalsdaag het nè zal opvallen, dè ze op de gemènt de kloon oethangen. Het wûrd tie-ed dè ze op den Die-ek ûs wakker schieten, dan kan ich mèj volle teugen van den optocht genieten. Drèj daag mèj carnaval hem ich het vûr het zeggen, en do hoeft het nèj schepencollege gèn ei ovver te lègge. Vanne joar zal de Jong Garde het zonder mich moeten stellen, want ich stûj op de Preensenwagen, mèj doe-eze vol kremèllen. Tegen dè dien trein in Hamet stopt, is ozze Teutenexpress al lang in Wèrt gespot! Mèj ozze verkiezingslie-est makten we gèn kans, toch was ie mie-ejer dan oeit in balans! Dè we mèj die nèi slim stroat verliechting ferm in ‘t liecht zie-en komen te stoan. Dè os motto is: “Carnaval in Hamet, nouw en altie-ed!”

Gegève te Hamet, twèllef januoari twie-je-doezend dertien.

Preens Jan II

TEUTEPEUTERS HAMONT 1960


Stad 50 Hamont-Achel tel. 011/44.89.83 hoteldeklok@skynet.be www.hoteldeklok.be

2


Moppen trommel

WORTJE VAN DE VORST Bèste Teutepeuters & Teutepeuterinnekes,

Chinees Nol en Pol komen mekoar op stroat tegen. Zegt Nol : “God Pol, ich heb gehuurd dè ow groe-ëtmoeder gestörve is. Wa haaw ze ?” “Och,” zegt Pol “wa gouwe sierroade, ne aawe tillevisie en un bitje spoargeld.” “Nieje, dè bedoel ich nè”, zegt Nol : “Wa mankeerde ze ?” “Jè, un fatsoenlikke lèvensverzekering, un vet spoarbuukske, ’n eigen hoe-es en zoë.” zegt Pol. “Och mins, dè bedoel ich og nè”, zegt Nol “ich wou wiëte bo ze oan gestörve is !!” “Oh dè was hiël stom. Ich vroeg of ze wa èrrepel oet de kelder kos hoale om te koken. Toen is ze oetgeschove op de keldertrap en hit ze hurre nek gebroken.” Nol : “Ongeluufelik ... echt woar ? En wa hedde toen gedoan ?” Pol : “Jè, toen hemmen we mèr Chinees gehuld !!”

Mien ûrste wortje als Vorst van de Teut, wil ich beginne mèj te zegge, dè ich enorrem trots bin, om veurzitter te meuge zie-en van zoe-en schwon vere-eniging, en bedaank ich ieder-ien vûr het vertrouwen. Ie-jen joar gelèje zate wèllie nog zonder Vorst, mèr noa lang en veul noa deenke hem ich dan toch beslote om mien kandidatuur te stellen, en half januoari bin ich dan verkozen. Vûrrig sezoen was kort en krachtig, het komende sezoen beloft och krachtig te wèire, mèr veural laank! Stiloan zitten we alwèr een poewès in de herfst, zien de daag al een fleenk stuk korter, en gût het op de èllefde november aaf, tie-ejed dè de carnavalisten wakker wèire oe-et hunne zomer sloap! Vûr os begint het wèr te jeuken, en dès nè van de groas pollen, mèr van de carnavals kriebels! Het afgeloe-epe sezoen hawwe wèllie belofd dè we mèj de carnavalsdaag gingen proberen het Hameter stroatbèld te goan opfleuren, en zoe als ieder-ejen wel gezien hèt, hingen er op verschillende plakken de carnavals vlaggen oe-et. Vûr de volgende optocht gûn we proberen om wèr een stèpke verder te goan, de bewoners van de stroaten bo dè de optocht passeert gûn hiej bèj tieds nog iets van huure. De burt van ozze Preens Jan II, hit vûrrig joar het goei veurbèld gegève hoe dè we de carnavals sfeer in de stroat kunnen krie-ege, den die-ek was van veur tot achter versierd mèj de carnavalskleuren, meensen van den die-ek, ne dikke proficiat vûr dit geweldig initiatief! Hie bij bin ich dan och oangekome om ozze Preens Jan te bedanke vûr ûn geweldig afgeloe-epe carnaval sezoen, het was in ie-ejen woord geze-ejed fantastisch! Och de familie van de Preens (en die is groe-et!) hit zich nè loate kinne, en hèt van de ûrste tot de lèste daag mèj gefèst. Familie, gèllie wart ûn geweldige steun vûr Jan, en dè hit heum hie-el veul plezier gedoan! As we vûroe-et kie-eke, dan meuge we zegge, dè we wèr een goei program in elkoar hemme geflanst. De zittingen zitten wèr vol ambiance, humor, dans en spektakel, en mèj als klap op de vuur piel, op de Preensenzitting van zoaterig 1 februoari , Jettie Pallettie! Het frühshoppen mèj de opening van het nèj seizoen, hemme we och wa oangepast, dit joar zal dè gepoard goan mèj het kampioenschap “Bierlurreke”, mie-ejer oe-etleg hie over verder in de gezet. In 2015 vieren wèllie os 5x11 joarig bestoan, dè liekt nog hie-el ver weg, mèr toch is dè wèr zoe-e do, want mèj de veurbereidingen van dees festiviteiten zien we intussen al gestart! Stiloan wil ich mien wortje gûn afsloe-ete, mèr nè vûr allier wèllie os adverteerders en os sponsors hèmme bedankt, zèllie blieve vûr os een groe-ete bron van inkomsten, Och wille wèllie nog ûs ne oproep doe-en, noa degene die interesse hèmme om dees schwoan vereeniging te komen ondersteunen, de Teut zou er nog gèr ûn poar enthousiaste leden erbij hèmme! Degene die interesse hèmme, kunne zich altie-ed komen oanmelden. Hie mèj rond ich mien wortje dan aaf mèj os motto van dit joar, dè dien trein in hamet gèt stoppen is nog nè vûr murrige, mèr…….

Niks doen Alda : Zeg Leike wa goade vandaag doen ? “Vandaag duu ich hielemoal niks !” zegt Leike. Alda : “Mèr gi hèt gisteren og al niks gedoan.” Leike : “Joa, mèr ich was och nog nè kloar !” Antwerpen Er zit unne Amerikoan en un Belse vrouw in den trein en ze raken oan de proat. Vroagt de vrouw : “Bo komde gi vandoan ?” Antwoordt dien Amerikoan : “Oet Connecti-cut.” Vroagt dien Amerikoan : ‘En bo komde gi vandoan ?” Vrouw : “Oet Antwerpen lul !”

UMANSWINTERS

Brandstoffen & Benzinestation

Parochiaal centrum

Hamont-Lo Steeds de goedkoopste Stationsstraat 33, Hamont Tel. : 011/44.70.68

tel. 011 44 63 18

“Mèj den Teut zidde op ’t goeie spoor!” Vorst Noël I Boonen Irene Dijk 65 - 3930 Hamont-Achel Tel. 011/44.52.74

Hamet Alaaf

Stad 35 3930 HAMONT Tel. 011 44 60 04

3


N.V. ALGEMENE BOUWWERKEN

Specialiteit kelderbouw Bosstraat 158 B-3930 Hamont Tel.: 011/62.16.20 GSM: 0497/48.16.20

TEKSTEN EN FOTO’S VAN DIT T ­ EUTEGEZETJE zien in mekoar geflanst dôr os Teuteredaksie en papperatsie :

Piet Rooijakkers André Van den Wildenberg Daan Goversen Mario Heijligen

uit sympathie

Als ge soms druk- of toalfouten zot tegenkomen dan moede wieëte dè we dit ekspres duun. Het Teutegezètje is er vûr iederie-en en do zien altie-ed meensen die op zuuk zien noa fouten van iemed anders.

Rijcken A., architect

Beverbekerdijk 50 3930 Hamont-Achel Tel. 011/64.15.57 domeindebever@hotmail.com Bij ons kan u terecht voor : Kleine en grote kaart Themafeesten • Bruiloften • Recepties Personeelsfeesten • Barbecue’s

Kerkstraat 4 Hamont Tel. 011 44 52 96

Uw wens maken wij werkelijkheid !

Boonen INTERIEUR

• Alle behang- en schilderwerken • Verftechnieken • Plaatsing vloerbekleding • Volledige confectie en plaatsing van overgordijnen, glasgordijnen, optrekgordijnen, paneelgordijnen, drappages... Bosstraat 94 • B-3930 Hamont Tel. 011-44 73 43 • Fax 011-66 10 07

Grondwerken - Bestratingen Metselzand en grind Containers - Transporten Gebr. J. en W. Kuppens BVBA Budelpoort 31 - 3930 Hamont Tel. : 011/44.17.97

SPAREN - LENEN - VERZEKEREN

Gielen Ludo Kantoorhouder FSMA nr.: 67747

Oude Watertorenstraat 31

KANTOOR HAMONT

3930 Hamont

Hoogstraat 7 Tel. : (011) 44 84 10 e-mail: ludo.gielen@argenta.be

Tel. 011/44.56.19

4


WORTJE VAN PREENS Jan II

Preens Jan II zuukt promotie…

De zomerdaag zien wèr vûrbij, en het wûrdt al wa frisser. Dè weelt och zegge dè de elfde van den elfde wèr dichter bij keumt. Unne datum bo dè iedere carnavalist noa oet kiekt. Ich tel in ieder geval de daag wèr aaf.

Preens Jan II mint dèt ie al hie-el wa ervoaring opgedoan hèt tijdens zien Preensschap. Hij moet gedaacht hemme: ‘Nouw dè Filip (of Phillippe) Keuning is kunne wèire, keumt er vûr mich misschien un plekske vrij!’ Tijdens iej-en van de fotoshoots van de keuninklikke famillie is ie zoepas zelfs oetgenodigd om op de fotto te stoan tussen alle troënsopvolgers. Van un blijde intrede gesproke ! Prinses Elisabeth zaag het wel zitten, zoe unne cloown in de famillie.

Toen miene telefoon geenk vûrrig joar, en do stond op Noël van den Rul wis ich hoe loat dè het was. En inderdoad, het was de vroag bo ich stillekes op haaw gehopt. ”Ziede gi het zitte om Preens te wèire vannejaor ?” vroeg ie. Do moest ich gèn secon oan twiefele. Noa de veurbereidende gesprekken was het vûr mich oetkieke noa de Preensenpronkzitting op 12 januoari. De groewete oavend, ich was zoe zenuwèchtig, dè was nè normoal, mèr toen die roei kap van miene kop was geenk er iets dor mich hènne, onbeschrie-efelik!! In 1 woord Prachtig. Unne droe-ëm dien in vervulling geenk! Het was unne fantastische oavend en vanaaf toen geenk alles in snel tempo vûrbij. De super gezellige Ten huize van, die tot loat in de nacht duurde was ie-ën van de ûrste geweldige fèstjes die ich als Preens mèi moocht maken. Hienoa volgde er nog veul : de zittingen bij ander verenigingen, de rondvlucht, cafébezuukskes en goat zoe mèr door… mèi oeteindelik dègene bo we mèi zien allen noa tow lèèfden, carnaval in Hamet! Dissen daag begon al fantastisch mèi s’ murreges Ten huize van de Preens, bo er spek kloar stond en vûr diegene die het wa fris hadden, unne borrel. Ternoa vertrokken we mèi den Teutenexpress en ne kleine umweeg noa het gemèntehoe-es bo al veul volk bij elkoar begon te komen. Noa de geslaagde vertoning op het gemèntehoe-es volgde unne prachtige stoet mèi veul volk, veul schwoan wagens en veul toeschouwers!! Den daag kon nè mie-er kapot! ‘s Oaves volgde het carnavalsbal bo het supergezellig was. En og diensigoavend was De Posthoorn te klein, en eindigde het carnavalsbal wèr in de vroege uurtjes. Woensdig hemme we alles netjes opgeruumd en zien we nog hèèring goan happen in de Vègtes en zoë was het carnavalsseizoen wèr vûrbij. Mèr nou gèt het wèr beginne, het Frühshoppen, de Groewete Zitting en nog zoeveul mie-er, en dan lopt het stilletjes op zien einde mèi het Preensschap. Dan zal de volgende Preens kloar stoan um mèi de scepter te zwèèjen.

TEUTEGEZETJE EXCLUSIEF

Ich heb in ieder geval van dit bewogen mèr leuke joar genote en kan het elke carnavalist oanroajen. Tenslotte wil ich nog veul meensen bedanken die mich het aafgeloeëpen joar hemme gesteund en erveur gezurregd hemme dè dit un onvergèètelik joar was. Mèi op de ûrste plak mien vrouw Ineke die toch dikwels wèr mien kostuum zuuver moest maken as het voe-el was of om hie en do un druijke terug vast te stikke. De Jong Garde die zoeals elk joar trouw mèi dee-je en er op veul evenementen bij waren om mèi te fèèsten. Mien buurt die unne prachtige wagen gemakt hadde en unne verdiende ûrste prie-es hemme gehuld. Mien familie en schwoanfamilie die zoe talriek waren in de stoet en op elk momeent kloar stonde vûr mich. Mien kamerui-j die vûr unne extra wagen in de stoet hebben gezurregd. Miene adjudant Piet die mich altie-ed veilig thoe-es bracht en zien vrouw Wendy en de kids. Mien 2 toffe dansmariekes, en de Teutepeuters die mich geweldig ontvangen hemmen in hun vereniging. Tot slot wil ich nog iederiën bedanken die er unne prachtige carnaval van hèt helpen maken!

De missing link in de keuninklikke stamboe-ëm Wûrd Preens Jan II de nèie troeënsopvolger?

Op noa het volgende seizoen! Preens Jan II

Hamet Alaaf 5


Teutjes

f o h n e g l i Het W

De nèie koëp- en verkoëprubriek van het Teutegezètje. Prie-es : ie-ene Teut (=Teutejeton) per regel. We drukken alliën stukskes aaf die op veurhand betoald zien. Ouwe Teut moet ten lèèste 5 daag vûr het oetkome van Het Teutegezètje betoald zien. Reagere kunde via de redaktie.

(Hamonter Water) Lozenweg 95, 3930 Hamont

Te koëp : Antieke Romeinse voas. Zit nog in de doës. De Krispashop.

Iedere zondag GROOT BUFFET

Oproep : Weelt diegene die miene fiets gepikt hèt, og de reklaamfolders rondbringen. Tjeuke Jansen.

van 12.00 tot 15.00 en van 17.00 tot 20.00 uur VOOR SLECHTS 16 EURO/PERSOON

Gratis aaf te hoale : Droadloos internet. Mien vrouw is erover gestruukeld. Jo Van Boalen. Gezocht : Ich zuuk unne nèie man. Vûr mich hoeft ie nè te swaffele ! Als ie kan swiffere bin ich al kontent. Eenzaam hartje. Gezocht : Sint-Bernardshond om same mèi op weentersport te goan. Unne anonieme alkolieker.

Kinderen aan halve prijs.

Te koëp : 1 Schwoanmoeder, aawd model (bouwjoar 1935), aafhangende koplampe, kapotte oetloat, briej spoilers, lekkende benzinebak. Vroagprie-es : slechts 3 bèk bier.

(soep, warme en koude gerechten + dessert. Warme en/of koude gerechten zelf te combineren.)

Vûr niks aaf te hoale : Dikke pieringen, ideoal um te visse en om oan de hinne te voere. Omdè we ze vers wille haawe zitte ze nog in het gazon. Tuin- en dierplezier Emmers.

Gelieve te reserveren.

Te koëp : Sjiewawa pelissiehond, specioal vûr de kleine criminaliteit. Prie-es overiën te kome. Klein Amerika. Vûr niks te koëp : Verslete weenterbèn, nog goed vûr inne zomer. Bandencentrale Reneeke.

Tel.nr. : 011/44.81.22

Te koëp : 3 Bakken Limburgse Witte. Weg wegens koppie-en. Bèr Van de Schans. Oma’s fiets maag weg, wegens oma og weg. In goei-e stoat (de fiets). Gezocht : Vegetariër zuukt vlèèstomatte. Te koëp : Houtere buro, 165 x 65 cm, ideoal um ow vuut op te legge. Dienst Vrije tijd, Stad Hamet.

B

R

R

Aaf te hoale : Woaterbed. Oan de kant van mien vrouw is het altie-ed bevrore.

JESB OD A O

Gezocht : Ich bin supporter van KFC en ich zuuk al joare boel. Wie kan mich helpe ? En rap un bitje anders kriegde un petat op ow bakkes. Reagere via mail : poesiemauw@houwmail.com Te koëp : Stukske grond. Haaw ich gekocht vûr mien schwoanmoeder mèr ze weelt er nog nè in. Belle via notoaris Wendy Geusens. Gezocht : Man mèi trekhoak zuukt vrouw mèi caravan. Alles is meugelik. Gezocht : Boer zuukt vrouw mèi traktor. Foto traktor opstuure asteblieft.

Lozenweg 97 - Hamont Tel. 0479/89 06 23 Fax 011/66 75 22

EMMERS

www.dewatervallei.be

ALLES VOOR HUIS, TUIN, DIER EN DECORATIE Bosstraat 119 • 3930 Hamont • Tel. 011/44.85.29 6


Welkom in onze Egyptische grillroom en Italiaanse pizzeria

WORTJE VAN DE OPPERTEUT

AMON Stationsstraat 6 B - 3930 Hamont Tel. 011 44 57 54

Lekker-lekker lekker Spare-ribs zijn onze specialiteit

donderdag SHOARMADAG

broodjes € 4,00 • schotels € 8,50 superbroodjes € 5,50 mixed grill & biefstuk € 2,00 korting

Beste Teutepeuters en Teutepeuterinnekes, Het vooruitzicht dat de dager korter worden en het s’avonds vroeger donker wordt is voor de meeste van ons geen prettig vooruitzicht! Maar voor de karnavalisten onder ons geeft dit een goed gevoel want voor hen betekent dit dat karnaval eraan komt! Nu de maand november nadert en het magische getal 11 in aantocht is klopt immers elk karnavalshart.

di. en wo. PIZZADAG alle pizza’s € 6,00

Ook dit seizoen belooft karnaval weer een mooi feest te worden. Karnavalvierend Hamont-Achel wordt verwend door de Teutepeuters. Want zeg nu zelf; waar vind je zo’n programma: Vier karnavalszittingen (de Grote Zitting, de Prinsenpronkzitting, de zitting voor de senioren en de Kinderzitting), een start van het karnaval seizoen met het Frühshoppen, een wervelende stoet, die elk jaar aan kwaliteit en toeschouwers wint, de twee karnavalsballen, een teutengazetje, een kroegentocht, het scholenbezoek, het aftrappen van sportwedstrijden, een jaarlijks eigen karnavalslied de machtsoverdracht op het stadhuis ….. en… mogelijk vergeet ik nog iets? Indrukwekkend is dit programma! Een programma dat door vele vrijwilligers in elkaar gestoken wordt. Ik wil daarom deze vrijwilligers danken voor hun inzet en tegelijk aanmoedigen om verder te blijven doen.

Foute openingszinnen

Karnaval maakt deel uit van het bruisend leven in Hamont-Achel. Het zet ons stadje mee op de kaart en laat mensen genieten van het echte karnaval: ongedwongen plezier maken met elkaar en in respect voor elkaar.

Hei, gelûfde gi in liefde op het ûrste gezicht of moet ich nog ’s langs loe-ëpen ?

Laat karnaval 2013/2014 opnieuw uitgroeien tot een prachtig feest.

Mèi welke lippen zullen we beginnen?

Alaaaaf!!!

Miene hobby is puzzelen en gi ziet mien lèèste stukske. Hoi ich bin Tarzan, weelde gi oan mijn liaan slingeren?

Theo Schuurmans, Opperteut

!

KOSTUUMS BLAZERS PANTALONS BORDUURWERK UNIFORMEN KEPI’S EMBLEMEN TOEBEHOREN

Woarum komde nè efkes op miene schoe-ët zitten. Dan proaten we ovver het ûrste dè opkeumt. Ich bin un telefoonboek oan het schrie-even, maag ich ow nummer?

Op maat gemaakt in eigen atelier.

Gi liekt mich wel het type mèchtje wo ich iets van mich zelf in kwie-et zou kunnen.

Kerkstraat 20, B-3930 Hamont Tel. : 011/44.52.58

7

R-

BELIEN

Als ow leenkerbiën Kerstmis is en ow rechterbiën Poasen, maag ich dan tussen de fèèstdaag uns binnen komen ?

OE

Hoe weelde ow eike mûrrege vruug : bevrucht of gekokt ?

VL

Gi ziet als un lichtgèèvende ster in miene donkere stal !

en

Alaaaaaf!

Zeg hèdde wa te doen...........de kommende 60 joar?

TE

GE

LW E

RK

SUTENS-LEYSSEN JAN

Kapelstraat 89 Hamont Tel. 011 44 56 88

EN


GROEP PEETERS SOUND AND LIGHTING ALLE GELUIDS- EN LICHTINSTALLATIES PODIUMS EN DEKORS

5000 m Antiek & Decoratie Middenweg 10 3930 Hamont-Achel, België Tel. 011-44.61.95 www.antiqueslegers.com Open: ma.-vr., 9.00-17.00 u 2

Voor : modeshows Openluchtmanifestaties Strand- en andere party’s Koncerten Beurzen Bedrijfsshows Toneel- en TV-belichting ... Oude Watertorenstraat 24 Hamont Tel. : 011/44.64.92 GSM : 0496/818515

NAAMPLATEN SPORTPRIJZEN

Graveer-, laser- en ponstechniek Nieuwstraat 92A, 6021 HV Budel Tel. 0031-495491032 Fax 0031-495496830 E-mail : info@

Sikkens • Sigma • Histor • Flexa tot 40% goedkoper!

NIEUW!!! HOORCENTRUM

Opening

vonkennaamplaten.nl

Meer dan 500 m2 verf en interieur!

www.vonkennaamplaten.nl

nieuwe zaak

Eethuis

Groenstraat 5 3930 Hamont Maandag: 12 - 14 uur Di., do., vr., za., zo.: 12 - 14 uur en 17 - 21 uur Woensdag rustdag

Generaal Dempseylaan 12 Zaterdag 17Achel april 2010 3930 van tel.9.00 011tot 64 17.00 19 29 u www.shop4paint.be nieuwe zaak Generaal Dempseylaan 12 • 3930 Achel

Opening

Groenstraat 5 3930 Hamont Tel./Fax: 011 44 83 38 Maandag: vanaf 20 uur Di., do., vr. tss 14 - 17 u gesloten Za. & zo. doorlopend open Woensdag rustdag

8

tel. 011 64 19 29 • www.shop4paint.be


GARAGE FRANSSEN

Roger Bax zien nèi dreenkbuskes zien toch gin succes!!

AAN- EN VERKOOP NIEUWE & JONGE TWEEDEHANDS AUTO’S MET GARANTIE Rangeerweg 8 - 3930 Hamont Tel. : 011/44.68.48 - fax : 011/44.68.68

Coiffure

“Heidi” Thuisdienst

Rangeerweg 8, 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/62.20.64

SCV CARNAVALSVERENIGING DE TEUTEPEUTERS www.teutepeuters.be

Opperteut

Theo Schuurmans

Preens

Jan II (Jan Schuurmans)

Dagelijks bestuur Vorst Sikretoaris Kassier

Noël Van den Rul Piet Rooijakkers Daan Goversen

Bestuursleden

Leo Pinxten André Van den Wildenberg Rob Bloemen

Leden

Jacky Custers Roger Mertens Guido Bernaerts Stijn Bernaerts Rob Boonen Patrick Claes

Dansmariekes

Jolien Verbeek Elke Nouwen

Rustende zwaluwen Giel Mans Colla Gielen Etienne Verhees Ereleden

9

Grootvorst Jos Jaeken


Wie wèrd de nèie Preens ?

Wa is er Goande dit carnavalsjoar ? Onder het motto: ‘Mèj den Teut zidde op ‘t goeie spoor!’

Noa het succes van vûrrig joar, kan er og vannejoar wèr gegokt wèire op wie de nèie preens wèrd. Mie-er informoatie kunde vinne in de platselikke pers, op de site van de Teutepeuters en op Facebook as het zoe wie-et is. Do zal dan bekind gemakt wèire bij welke handelèirs dè ge mèi kunt doen en vanaaf wanie-er. Natuurlik zien er og vannejoar wèr schwoan prie-ze te winnen

Mondig 11 november 2013 vanaaf 14.00u tot 20.00u : Frühshoppen in De Posthoorn (inkom gratis) Opening van het carnavalsseizoen mèi dit joar het Kampioenschap Bierlurken! Live optredens van: Puur Toeval en Da Ma Zoë.

Zoaterig 16 november 2013 om 20.00 u : Groe-wete Zitting in zoal De Posthoorn Oe-etreiking Orde Lachend Limburg Mèi optredens van : Hameter talenten Splash Liedje Carnavalissima dôr Annick Thys & Sarah Cain Tonproaters Rob Kemps en Rob Scheepers Cabaret Duo Plus Minus “Tadaa!” Tanzcorps “Colonia Rut Wiess” Frans Theunisz Hofkapel “De Bloasbuk” Eindnummer Teutepeuters Noa afloe-ëp is er bal mèi DJ Flowurs

Zoaterig 1 februoari 2014 om 20.00 u : Preensenpronkzitting in zoal De Posthoorn Afscheid Preens Jan II Oanstelling van de nèie Preens Oe-etreiking Orde van Verdienste

Hotel

GSM: 0496/36.35.18

“Hooghuys”

Openingsuren: Woe-zat: 11.45-13.30 en 16.30-23.00 Zondag: 11.45-22.00 Maandag: 11.45-13.30 en 16.30-22.00 Sluitingsdag: dinsdag

Stationsstraat 12, hamont-Achel Tel. : 011/62.26.83

‘t Lo 76 - Hamont

Mèi optredens van : Hameter talenten Splash De Teutedames Erwin Damen Tonproater Rien Bekkers Niks en un Bietje De Waerknöppele Jettie Palettie Hofkapel “Neet sjoën mèr hel” Noa afloe-ëp is er bal mèi DJ Koen

KLUSPUNT Voor vakman & Doe-het-zelf | machines

| gereedschappen

| ijzerwaren

| sanitair

| elektro

| bouwmaterialen

Stationsstraat 53 3930 Hamont-Achel Tel. 011 60 53 33

Vridig 28 februoari 2014 : Kindercarnaval Vûr de kleuters en de lagere schoe-elen

Zoaterig 1 mèrt 2014 om 14.00 u : Zitting vûr de senioren in zoal De Posthoorn Koarten zien oan de zoal te bekomen (inkom : 5 €) Optreden van o.a. Aldje Hendrikx (look-a-like Beppie Kraft) Vloa-j en koffie kriegde vûr niks Verkiezing van de Preens en Prinses van de senioren

info@kluspunt.be www.kluspunt.be

Zonnig 2 mèrt 2014 : Stoet en Carnavalsbal 9.30 u 10.30 u 14.11 u 20.11 u

AUTORIJSCHOOL HENDRIKS N.V. Nieuwstraat 1 3930 Hamont 011/44.70.65

Afhoalen van de nèie Preens oan hoe-es Machtsoverdracht op het stadhoe-es ’s Middigs trekt de carnavalsstoet dor de stroaten van Hamet, oansloe-etend prie-esoetreiking en carnavalsbal mèi DJ in De Posthoorn ’s Oaves is er verklei-jd bal in de Posthoorn mèi DJ Team Ongeremd. Prie-eskamp vûr de schwoanst verklei-jden

Diensig 4 mèrt 2014 : Carnavalsbal 14.00 u Bezuuk oan de carnavalszitting van het St. Jan Berchmanstehoe-es 20.11 u ’s Oaves is er verklei-jd bal in de Posthoorn mèi DJ Stijn. Prie-eskamp vûr de gekst verklei-jden

www.atepwonen.nl

10


hegge ID

DRANKEN

b vb a

industrial design studio

Molenstraat 41c 3930 Hamont-Achel t 011 448 021 f 011 445 973 e info@hegge-id.com www.hegge-id.com

GINO BONNEU Uw beste partner voor fuif of party, Horeca en particulier Met eigen besteldienst

NEERPELT TEL. 011 64 15 80 gino_bonneu@skynet.be

Preensenpronkzitting + seniorenzitting Zoaterig 1 februoari 2014

Zoaterig 1 mèrt 2014

Jettie Pallettie Rien Bekkers

Aldje Hendrikx

n un bietje Niks eVaessen Peter

11


Teutjes Te koëp : Wegwerp boemerang. Vûr un prikske over te neme : Larousse ensiekloppedie en Dikke van Doale. Bin pas getrouwd en zè wèt toch alles bèèter. Gezocht : Nèie stationschef in Hamet, vûrloëpig mèr un poar uur in de wèèk. Job is te combineren mèi oetbating van frituur. Gezocht : Twèddehands Rond punt of verkie-ersliechte om het verkie-er bij de Pebbles wa vlotter te loaten loëpen. Zich wende tot de burgemèèster. Gezocht : Jungske mèi lang hoar zuukt mèchtje mèi lang hoar um de eindjes oan mekoar te knoëpen. Relatieburo “Vûr iederiën wa.”

nv

Gratis aaf te hoale : Aaw heup wegens oanschaf nèi. Zelf op te knappe. Vorst Noêl.

GEROPA SPORT

Te koëp : Massief houte toafel vûr 6 persoënen mèi gedrèèjde puut. Bedankt : Wijllie bedanke alle 36 gaste die op de barbekjoe van ozze zoon Vorst Noël oanwezig ware en hiël in het bizonder de 33 die op tie-ed noa hoes zien gegoan. Harrie en Rosette. Zakeman zuukt partner. Diskreesie is ie-erezaak, godsdienst is privézaak, geld is hoëfdzaak, al de rest is bijzaak.

Fabrikant van voetbal-, tennis, basketbal, volleybal, zaalvoetbalkousen e.a.

Te koëp : Sprèèkende kanarie (zegt perfect “Piep”). Etienne Verhees. Gevroagd : Wie hèt aafgeloëpe zonnig toevallig de H. Mis van den TV opgepakt ? Ich heb ze zelf nog nè gezien wegens video verkie-erd geprogrammeerd. Den Dèèken. Gevroagd : Kandidoat Teutepeuters. Nè oanbieje indien ernstig.

Kapelstraat 75, B-3930 Hamont

Verloren : Het aafgeloëpen joar un oantal zèètels. En we kunnen er zoë al gèn misse. CD&V. Iën zuukt drei om samen te viere. Kiene : Zoaterig 30 november kienoavend van de Wait Watchers. Dikke prie-ese te winne.

Moppen trommel

Verlore : De kluts. Ich bin ze al de hie-elen tie-ed kwie-et. Bring ze rap terug anders verlies ich og nog mien gedeuld. Gezocht : Ich zuuk unne gediplomeerde “geleidemins” om aaf en tow uns mèi miene blinne hond te goan wandele. Te koëp : Un poar skies, zoe goed als nèi. Hemme allie-en nog mèr rechtdoor geskied en nui-jt unne bocht gemakt. Is og nui-jt mèi gestopt omdè ich altied vanzelf wel erreges tege stil kwam. Rik Rijcken.

Nèie papa “Ich heb unne nèie papa”, vertelt Marieke trots oan heur vriendinnekes op de speulplak. “En hij keumt mich straks ophoale als de schoe-ël oet is.” As het zoewie-et is loe-ëpen Marieke en heur vriendinnekes noa boete um de nèi oawninst te bewondere. “Kiek do dè is miene nèie papa”, zegt Marieke. Woarop Elske enthoesiast roept : “Oh ... dien kin ich dien hemme wijllie och al gehad !”

Te koëp : Un poar schetse van dezelfde eigenèèr en mèi dezelfde stoat van dienst. Gevonne : Afghaanse weendhond mèi ketting en fiets er nog oan vast. Schatje, ’s mörreges èèt ich nè, ich deenk oan och. ’s Middigs èèt ich nè, ich deenk oan och. ‘s Oaves èèt ich nè, ich deenk oan och. ’s Nachts sloap ich nè : ich vrek vanne honger. Ouw sjoeke.

STADSPARK CAFETARIA SPEELTUIN TENNIS

Wies & Nol Sleutjes 7 3930 Hamont-Achel 011 44 61 72

Illegoal Vie-ef Duitsers in unne Audi Quattro komen oan bij de Italiaanse grens. De Italiaanse grenspolies haawt hun oan en zegt: “Het is illegoal om mèi vie-ef persoe-ënen in unne Quatro te zitten.” “Hoe illegoal ?” vroagt dien Duitser stomverbasd. “Quattro betèkent vier” zegt dien Italiaanse grenspolies. “Quattro is de naam van den ottto”, zegt den Duitser. “Hie, kiekt in de papieren: dissen otto is ontwurrepe vûr 5 persoeënen.” “Dè is nè mien schuld!” zegt den agent. “Quattro betèkent vier.” Den Duitser errig geïrriteerd ” Idioot! Hult ouwe baas, ich wil iemed sprèèken dien intelligenter is dan og !” “Sorry”, zegt den agent, “Dè zal nè goan. Hij is druk bezig mèi twië persoe-ënen in unne Fiat Uno.”

STUCSERVICE HOLLAND J. Derks Stucadoorsbedrijf Stucservice Holland Hein Smeetsstraat 24 6023 BW Budel-Schoot mob. 0031-6-51858877 fax 0031-495-497474

Bij de rechtbank (1) Rechter tot verdachte : “Hoe kunde gi bewie-ezen dè gi nè te snel reed?” “Edelachtbare, ich was op weeg noa mien schwoanmoeder!”

12


Femen protest in Hamet

Beleggingsadvies Als ge in 2006 vûr 1000 € belegd hèt in Ierse oandie-elen dan hèdde vandaag nog 22€. Als ge in 2006 vûr 1000 € belegd hèt in Italioanse oandie-elen dan hedde vandaag nog 111 € Als ge in 2006 vûr 1000 € belegd hèt in Portugese oandie-elen dan hedde vandaag nog 122 €. Als ge in 2006 vûr 1000 € belegd hèt in Griekse oandie-elen dan hèdde vandaag nog 11 €. Als ge in 2006 vûr 1000 € belegd hèt in bakken Achelse Trappist en die lekker hèt opgezope dan hèdde vandaag nog vûr 220 € leeggoed. Konkluzie : De gansen daag inne luije zèètel liggen mèi un fleske bier inne hand levert og in de crisisdaag nog het mèste op ! Met vriendelikke groet, Ouwe (toekomstige) beleggingsadviseur Broeder Jules van de Achelse Kloe-es

Marc Baeten & co nv Verzekeringen Thys-Lamers alle verzekeringen • leningen • beleggingen

Kerkstraat 12, 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/44.68.30 - Fax : (011)44.56.36e-mail

Broeder Jules: van monnik tot beleggingsadviseur

CDV nr. 31.384

Schade aan uw personenof uw kleine bestel/bedrijfsauto. Ook alle schaderegelingen met

Acoat selected

uw verzekeringen worden bij ons vakkundig en snel verzorgd. Gratis vervangauto tijdens herstelling. 1 jaar garantie op herstelling.

Carrosserie

Openingsuren

dinsdag - woensdag - donderdag op afspraak van 8.30 tot 12.00u & 13.00 tot 18.00u

BELIEN

vrijdag zonder afspraak van 7.30 tot 12.00u & 13.00 tot 18.00u

van18.00u tot 22.00u zaterdag zonderen afspraak Met een hapje drankje van 7.00 tot 12.00u & 13.00 tot 16.00u voor iedereen.

Bosstraat 169, 3930 Hamont Tel. 011/44.59.74 e-mail: carrosserie.belien@skynet.be

Kerkstraat 16 - 3930 Hamont Kerkstraat 16 - Hamont - T.: 0478 31 82 83 T. 011 74 31 99

Texaco Tankstation LPG autogas

13


14


15


De joaren vliegen vûrbij Herinner og gistere

Peter Vaneerdewegh

Bosstraat 35 - 3930 Hamont-Achel Tel. 011 72 81 75 E-mail: pvshamont@telenet.be Dromt ovver mûrrege

Café

Mèr lèft vandaag

“De Végtès”

Meer dan 25 biersoorten. Ontspanning voor iedereen Ruim terras. Open : alle dagen vanaf 14.00 uur ‘s zondags vanaf 9.30 uur Rustdag : maandag

De joaren, o wa goan ze snel vûrbij

Dijk 66, Hamont - Tel. : 011/44.69.74

JOS EMMERS JOS BREEMANS

&

PLEISTERWERKEN

Roel Van Rul Keunenlaan 20, 3930 Hamont Tel. : 0498 41 52 03

Ruiterstraat 76 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/62.23.50

16

Jos Breemans Heggestraat, Overpelt Tel. : 011/66.11.28


C arnava l 2013

17


C arnava l 2013

18


C arnava l 2013

19


C arnava l 2013

20


TEUTEPEUTERSLIED

Erelijst Limburgse Teutenorde “Lachend Limburg”

Wij zijn de Teutepeuters van Hamont zijn wij. Wij houden van de leute wij zijn er gèire bij. Wij dansen en wij springen en maken graag plezier. En wie daar niet van houdt die gaat wij blijven hier.

* 1974 Professor FRANS VAN VLIERDEN (Bernard Kemp) Dekaan van de fakulteit Letteren en Wijsbegeerte. Auteur. * 1974 Drs. ANDRE RIJCKEN Burgemeester van hamont. * 1975 Kanunnik FRANS WILLEMS (sooi) Nationaal Aalmoezenier Milac. * 1976 Dr. MATHIEU BUSSELS Ere-conservator van het Rijksarchief Limburg. Auteur. * 1977 ARMAND PREUD’HOMME Komponist en tekstdichter. * 1978 Senator HUBERT LEYNEN Senator en journalist. * 1979 Dr. Cyriel leeten Burgemeester van Hamont. * 1980 tony vanwijck Groot vorst van het Heilig Wammes. Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Carnavalspromotor. * 1981 ludo laagland Kunstschilder. * 1982 Kanunnik phiel bosmans Stichter en voorzitter van de Bond Zonder Naam. * 1983 Mevrouw Rita Jaenen radiopresentatrice. * 1984 Aalmoezenier Willem Sangers Aalmoezenier woonwagenwerk. Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Ereburger van de stad Maaseik. Geschiedkundige en auteur. * 1985 adriaan claaSsen Diocesaan inspekteur. Archeoloog. Geschiedkundige. Auteur. * 1986 jos ghysen Directeur, hoofdproducer BRT 2 Omroep Limburg. Auteur. * 1987 jos vandeloo Schrijver. * 1988 KAREL LISMONT Atletiek-kampioen. * 1989 ARMAND SCHREURS Dagbladreporter. Humorist met de poppen (theater Boulevard). * 1990 HARRIE MEEUWISSEN Burgemeester van Hamont-Achel. * 1991 STIJN CONINX filmregisseur. * 1992 JEF HUYNEN promotor Carnaval Limburg. Ridder in de orde van het Gulden Vlies. * 1993 Dhr. Fons appermans redacteur en opsteller Sneppeke bij het belang van Limburg. * 1994 Mevrouw Manuela van werde actrice en TV-presentatrice. * 1995 JOZEF MERTENS wetenschappelijke Geschiedschrijver. * 1996 JAN STEVENS dirigent - jurylid fedekam Vlaanderen. * 1997 GROOT DRUMBAND ENSEMBLE K.F. KEMPENBLOEI ACHEL * 1998 Mon BeX jubilaris 33 jaren medewerker Hamonter Carnaval * 1999 LAMBERT VAN WERDE promotor Hamonter Verenigingsleven * 2000 Jos Jaeken jubilaris Grootvorst van de Teutepeuters * 2001 PAUL EYBEN oud notaris, medeoprichter SCV De Teutepeuters * 2002 ANN REYMEN presentatrice TV-Limburg en Radio Donna * 2003 DANA WINNER zangeres * 2004 BELLE PEREZ zangeres * 2005 ERIC VANDERAERDEN ex-profwielrenner * 2006 NATUURHULPCENTRUM VZW OPGLABBEEK * 2007 THEO SCHUURMANS Burgemeester Hamont-Achel * 2008 RUDI DIELS Atletiektrainer * 2009 JACOB BEKS Acteur * 2010 Salim Seghers Zanger * 2011 ORGANISATIE MARS- EN SHOWWEDSTRIJDEN DER LAGE LANDEN * 2012 BENNIE BAX Hygiëne-inspecteur, Presentator van ‘De Smaakpolitie’ * 2013 RUDI MOESEN Producer en presentator TVL, ‘Orde Broensgroene Leeuw-Liveke’

Zoals de Teuten leefden zo peuters leven wij. Zoals de Teuten feesten zo peuters feesten wij. Het masker voorgebonden de zotskap opgezet. Met carnaval dan maken de Teutepeuters pret.

Moppen trommel Handicap Nol zet ziene otto op un gehandicapten parkeerplak op het mèrretplein. Stut politieagent Plas oan den andere kant van de stroat en roept: “Hèi, wa is ouwe handicap?” Nol : “Gilles de la tourette…, kloe-ëtzak!” Bij de rechtbank (2) Un 80-jurrige vrouw wèrd gearresteerd vûr weenkeldiefstal. Ze stût vûr de rechter en dien vroagt : “Wa hèdde gi gestolen ?” De vrouw antwoordt : “Un blik perzikken.” Rechter : Woarum hèdde dè gestolen ?” Vrouw : Umdè ich honger haaw.” Rechter : Hoeveul perzikken zaten er in dè blik ?” Vrouw : “Zes.” Rechter : “Dan gèèf ich og 6 dagen gevangenisstraf.” Inèns stût de mins van die vrouw recht en zegt : “Joa, mèr ze hèt og nog un blik doperwten gestolen !” Op de camping Er komen 3 vrûllie ’s oaves oet de kantien van de camping en midden op de camping vallen ze ovver unne zoatlap. Efkes kie-eke wie het is zegge ze. “Nou het is ozze Gerard nè want dien hèt un veul groeweter neus”, zegt de ûrste. “Ozze Jaak is het og nè” zegt de twèdde, “dien hèt veul groeweter oeeren.” De derde vuult hem oan zien kruus en zegt : “Het is er hielemoal gène van dees camping.”

21


Dakwerken | INTERIEUR Alg. Schrijnwerkerij

GOLD FASHION JUWELEN

RAMEN & DEUREN VERVANGINGSRAMEN RENOVATIE VERANDA’S IN- & VOORZETROLLUIKEN GLAS VOLLEDIGE AFWERKING

Dhr. RUTTEN (011) 44 67 47 Dhr. STEVENS (011) 64 27 30

GOEDE SERVICE EN PRIJSGUNSTIG Wal 2 - HAMONT 011/44.88.63

Erkstraat 80 | 3930 Hamont-Achel | Tel: 0476 30 41 83

www.goldfashion.be Kievitstraat 51 3930 Hamont-Achel

FRITUUR

JOHAN Hamont Tel. 011/62.13.45

Vaesen Jeroen Kerkstraat 26 Tel. 0496 80 17 76 22

3930 Hamont-Achel vaesenjeroen@hotmail.com


Preens Jan II was erbij Ozze Preens Jan den twèdde woant op den Die-ek mèr dè weelt nè zegge dèt ie nui-jt un stepke in de wèreld hèt gezet. Als er wa te belèève valt is ozze Jan erbij. Hij hèt os wa foto’s oet ziene album gestuurd en het resultoat maag gezien wèire :

China

menplein in Jan op het Tianan

Jan in de Ronde van Frankr

ie-ek als superknecht van Ed

Jan hulde unne Oscar als beste bijr

ol in Rambo

an dien proate ze v s d in S . n a o m e rek noar d Jan vûr zien vert

Jan bij ’t ve

rlof inzetten

dy Merckx

sagent van JFK

Jan als veiligheid

Janneke Moan

Jan bij Mart

in Luther zie

in New York

en Jan bemiddelt tuss

ne droe-ëm

Rabin en Arafat Driek & Piet

23


Voor een kleine hap, smakelijke lunch, gezellig diner of gewoon een lekkere kop koffie.

Keunenlaan 70 • Hamont • Tel. 0474 38 32 88

Bernard-Kempplein 4 3930 Hamont Tel. 011 73 00 74

Moppen trommel

Dagelijks open vanaf 11.00 uur Keuken open vanaf 11.30 uur

Op zuuk noa werk Op un internationoal conferentie in Brussel zegt den Engelse diëlnemer : “Bij os in Engeland is de genèèskunde zoë ver gevorderd dè we ’t lèèst un testikeloperoatie gedoan hemme. Awel, noa 4 wèèken haaw dien mins al seks en noa 6 wèèken kon ie al terug op zuuk noa werk.” Zegt den Duitse dokter : “Dès allemoal niks ! Lèèst hemme wijllie hersene getransplanteerd. Noa 4 wèèken kos dien mins al op zuuk noa werk.” Zegt de Russische specialist :””Dè is allemoal nog niks. In Rusland gèt de genèèskunde enorm vûroe-et. Lèst hemme we van iën hart er twië van gemakt, bij 2 verschillende meensen ingeplant en de twèèdde wèèk waren ze alle twië op zuuk noa werk.” Zegt de Bels : “Peanuts ! In Bels hemme we iemed zonder hersene, zonder hart en zonder ballen oan zien lie-ef ûrste minister gemakt en hiël het land is nou op zuuk noa werk !” Alles verandert Nol is al joare nèmie-er noa de kerrik gewist of goan biechte en vind het momeent gekome om terug de katholieken droad oet zien jeugd op te nemen. Hij sluipt hiël onzeker de kerrik binnen : “Miljaar hie is veul veranderd.” Mèi veul moeite vind ie de biechtstoel en kroept erin. Waaw wa un ontvangst ! Un goe gevulde minibar, un fles roos bubbles, un scheutelke gebrande amandele, un teluurke Mon Chériebonbons, fotto’s van schwoan vrûllie tiggen de wand… hij is hiël erg onder den indruk. De pastoër keumpt wa loater og de biechtstoel ingekrope en Nol begint : “Eerwaarde, vergèft mich, ich bin al lang nèmie-er te biechte gewist mèr ich bin echt onder den indruk. Wa is er hie in de kerrik veul veranderd.” Zegt de pastoër : Idioot, d’r oet, ge zit oan miene kant !”

Govers

Dorpsstraat 30 Achel

Verschil Kinde gi het verschil tussen stimme en vals speule ? Als ouwe piano vals spult moet ie gestimt wèire. Als ge gestimt hèt wûrd er vals gespuld.

24


Nè um mèi te lache • Unne tennisleraar zonder goei boan, dè is nè um te lache • Unne tabakshandelèir dien de sigoar is, dè is nè um te lache • Unne ballonvoarder dien dor de mand vilt, dè is nè um te lache • Unne kok dien kokt van gif, dè is nè um te lache • Unne exporteur dien niks oetvoert, dè is nè um te lache • Unne kaffeebaas dien het zat is, dè is nè um te lache • Unne kwaffeur dien in un schei-ing ligt, dè is nè um te lache • Nè in het pashökske passe, dè is nè um te lache • Pissig wèire op de toiletjuffrouw, dè is nè um te lache • Unne hèèring van de vistent pikke, dè is nè um te lache • Unne kinesist dien hum zit te knie-epe, dè is nè um te lache • Unne kweker dien op zwart zoat zit, dè is nè um te lache • Og kloëte vuule in un homobar, dè is nè um te lache • Unne kavia die hamstert, dè is nè um te lache • Unne ADHD-er mèi un lui oe-ëg, dè is nè um te lache • Unne portier die mèi de deur in hoe-es valt, dè is nè um te lache • Inwoners van Litouwen, Lee Towers nuume, dè is nè um te lache

www.time-out-hamont.be TUIN-AGRARISCH CENTRUM

Molenstraat 38, Hamont, 011 62 20 20

Schuurmans-Lipkens Bosstraat 96 - Hamont Tel. : 011/44.88.61 Fax : 011/44.78.98

Pedicure

“Hilde”

Hilde Boonen -Dirks Kievitstraat 37 3930 Hamont Tel. 0494/64.01.22

25


STOETDEELNEMERS

Zijllie hemmen ui-jt as preens geregeerd over Hamet

1964 Tjeu I M. Boonen 1965 Leo I L. Spaas 1966 Martin I M. Lemmens 1967 Sooi I F. Gielen 1968 Thei I T. Emmers 1969 Fons I A. Emmers 1970 Tjeu II M. Van Geloven 1971 Sjef I J. Noten 1972 Neel I C. Cornelissen 1973 Paul I P. Van Hout 1974 Miel I E. Sools 1975 Jo I J. Bongers 1976 François I F. Van Hout 1977 Louis I L. Kauffman 1978 Tonny I T. Boonen 1979 Luc I L. Westhof 1980 Jos I J. Van der Wielen 1981 Paul II P. Van Hout 1982 Martien I M. Dolders 1983 Lei I L. Joosten 1984 Harry I H. Wijnants 1985 Jos II J. Jaeken 1986 Lei II L. Pinxten 1987 Rudy I R. Joosten 1988 Swa I F. Dirks 1989 Tony II T. Boonen 1990 Frits I F. Van Vlierden 1991 Ad I A. Verhoeven 1992 Ivo I I. Boonen 1993 Jacky I J. Custers 1994 Georges I G. Nouwen 1995 Stef I S. Vaes 1996 Luc II L. Fiten 1997 Jan I J. Van Cranenbroek 1998 Noël I N. Van den Rul 1999 Bèr I A. Willekens 2000 Roger I R. Mertens 2001 John I J. Marshall 2002 Danny I D. Bernaerts 2003 Flip I F. Van De Broek 2004 Danny II D. Kiggen 2005 Roel I R. Van Rul 2006 Ronny I R. Duijsters 2007 Rob I R. Boonen 2008 Peter I P. Rooyakkers 2009 Piet I P. Rooijakkers 2010 Daan I D. Goversen 2011 Patrick I P. Dirks 2012 Stijn I S. Bernaerts 2013 Jan II J. Schuurmans 2014 ? ? ? ? ?

Enkelingen/Kleine groepen

2013

• Uit-zonder-lijk – Bart vd Heuvel • Choko-TOFFE-Clownen – Van alles wat • Frietchinees – De Frietchinezen • Wellie bakken er niks van – CV De Badeentjes • Carnaval vier je niet in je één-tje – De Kwekkertjes • We hebbe och een aai pot – André van Deurzen • Ich breng spektakel – Daan Bernaerts • Met carnaval gaan we knallen – CV Het vrolijke kliekske • Ik zit in de knoop bij Flor – Patrick van Horne • Nooit scherp genoeg – Swa, Frits & Patrick • Wij neuzen er op los – Billy en Wouter

In de Orde van : De Marmerblok ‘t Gaaskenneke ‘t Benzienpeumpke De Postbus Het Schietloeet De Plekspoan De Stookketel ‘t Mazoetkenneken Den Houtwurrem Den Teut Den Overweeg De Gardisette Den Eenschietklippel De Eikenbaank De Gouwe Schaaf Den Tonproater De Schier De Gulle Lach De Tennis-Raket De Basket De Twiejdekker De Bakstieen De Klapdeur De Teutentoart De Buldoezer De Printer Den Trucker De Plavei De Nagelklopper De Beenhauwer De Betongieter De Schapendrijver De Industrie De Kasseiklopper De Bal Het Graafmachien ‘t Rèkenmachien De Lie-estemaker Muziek en Lach De Tapkroan De Stoalpers Het Frietbèkske Het Kersvèt De Vishengel De Vernèjing De Bouwwerf ‘t Betonwèrrek De Bandparodist De Teutepeuter ‘t Mellekmachien

Grote groepen • ’T is prinsheerlijk wonen op den Dijk - De Dijkbevers • De bodyguards – De Haag (Sint-Oda) • Spek-takel – De BFF’s • U got talent – KFC Hamont U7 • Politie – Kids van school • Draagmoeder – KFC Hamont U7 • Wij smurfen ons blauw – KCV De Lookes • Willie kappen er meij – CV De Poorkupkes • Voetballers – The crazy girls • Junior masterchef – ’t Vrij Gruupke • 007 – De Teutedames • Preens Jan II hed al z’n Kuij op ’t drooge - Alleman zonder Jan • Jan de melkboer – Familie Jan II

Wagens • Willie goan apen gapen - CV De Leute Meute • Dit joar knalle wellie oet de pan - CV De Pleksmoele • Mèj 11 joar carnaval komt ozze draak van ziene stal - CV De Spoeky’s • Tot in Hamet lopt het spoor, mer méi carnaval stoëmen wéllie door CV De Loltrappers • Onder de sloef van de cipier, of zoat van’t bier - CV De Hamèter jeugd • Achels eskimo carnaval - CV De A-A’kes • Mèj carnaval houden wellie os winterbal - CV The Goodies • Van Hamont naar Weert met de Flaming star express - Flaming Star Ranch • We are under attack - CV De Jong Garde • Flower power – CV De Lachelieren • Ruimteraket – CV DFG • Houthakkers – CV De jeugdige jeugd • Snoepjesland – CV Da hedde wel is • Roëd geil en gruun, in Lille ist wer te doewn - CV De Liller Brassers • The Flinstones - CV De Schiejtende Billy’s • Eskimo’s: ijspaleis - CV De Liller Toogvedetten • Disco part 2: Tis vur iederie-en crisis - CV die Pelter Flugeltellers • Trein – CV De Feestbeesten • Harry Potter; Zweinstein express - CV De Vredesbokken

Inlichtingen m.b.t. de stoet:

Rob Bloemen: 0479/927960 26


o t e s t s C a r n a v a l 2013

27


o t e s t s C a r n a v a l 2013

28


o t e s t s C a r n a v a l 2013

29


o t e s t s C a r n a v a l 2013

30


Ûrste les Ingels

HET LIMBURGS VOLKSLIED Waar in ’t bronsgroen eikenhout ’t nachtegaaltje zingt, over ’t malse korenveld ’t lied des leeuw’riks klinkt. Waar de hoorn des herders schalt langs de beekjesboord.

What do you mean ?

Wa doe je mien ?

He had a carefull mother Hij had een kar vol modder

Daar is mijn vaderland Limburgs dierbaar oord. Daar is mijn vaderland Limburgs dierbaar oord.

The girl with the soft eyes Het meisje met de softijs

Waar de brede stroom der Maas statig zeewaarts vloeit. Weeld’rig sappig veldgewas, kost’lijk groeit en bloeit. Bloemengaard en beemd en bos overheerlijk gloort.

The play is not fair

De plee is niet ver

United States

Je naait ‘t steeds

No parking here Niet het park in, heren There is a long way Er is een long weg There was a lawyer Er was een luier in in the room de kamer

Garage

Dreezen Salvatorstraat 97, 3930 Hamont Tel. : 011/62.14.01 BINNENKORT NIEUW ADRES: Haag 123 - Achel

Middenweg 9 - Industrieterrein 3930 Hamont Tel. : 011/44.07.10 fax : 011/62.22.05

Moppen trommel

Inkoopcentrum Beringen Nijverheidspark M42 - 3830 Beringen

Reinigingsdienst

VANHOUDT

Mis geschoten Unne aawe mins van 98 goat vûr zien joarliks onderzuuk noa dokter Janssen en den dokter vroagt hoe het mèi hum gèt. “Ich heb mich nog nui-jt zoe goed gevuuld. Mien vriendin van 18 is zwanger en verwacht un klènne van mich, nè slecht hè dokter ?” Den dokter deenkt noa en zegt : “Lut mich un verhoal vertellen. Ich kin unne jager dien nog nui-jt un jachtpartij hèt overgeslagen, mèr op unne daag deed ie per vergissing ziene paraplu op ziene rug in de plak van zien geweer. Toen ie in het bos was stond er plots unne bèèr recht vûr zien neus. Hij nam ziene paraplu en mikte en ... PANG !!! De bèèr viel doe-ëd neer.” “Ha, ha ha” zegt dien aawe mins, dè kan nè. Do moet unne andere jager geschoten hemme !” “Dè is precies wa ich bedoel”, zegt dokter Janssen.

Kleine Haart 22/1 3930 Hamont-Achel Tel. 011/44.86.44 Fax 011/44.62.04 www.vanhoudtreinigingsdienst.be info@vanhoudtreinigingsdienst.be

R O BOONEN Vliegenramen en -deuren Elastische voegwerken • Rolluiken Ook herstellingen

Ozze sjarel De meid zegt tigge menie-er pastoe-ër : “Menie-er pastoe-ër, ozze miswie-en is oangekomen.” Pastoe-ër : “Marie, het is nè ozze miswie-en, umdè gi do nè van mugt dreenke. Dan zegde in het vervolg : owwe miswie-en, begrepen ?” De volgende daag zegt Marie tigge menie-er pastoe-ër : “Menie-er pastoe-ër ow brandhout is oan gekomen.” Pastoe-ër : “Begriepde het nou nog nè ? Ge moet zegge : os brandhout, umdè we os allebei domèi wèrreme, begrepen ?” Marie knikt en de pastoe-ër vroagt : “Hèdde het nou begrepen en was dè alles vûr vandaag ?” “Nie-je, menie-er pastoe-ër”, zegt Marie, “Ouw gulp stût open en ozze sjarel hangt er half oe-et !”

Boonen Rob Salvatorstraat 29 • 3930 Hamont-Achel 0498/22.16.60 (na 17u00) Boonen.rob@telenet.be

31


Slenders

Café

wooncomfort

‘De baron z’n vriendin’ Hamont - Achel

Uit sympathie

THEMA-AVONDEN

KARAOKE - TERRAS

Cartouch hondenkapsalon

Like us on FACEBOOK

Elke Vangerven Toekomstlaan 22 3910 Neerpelt

0476/61 13 64 Openingstijden Maandag : 18.00 - 3.00. Dinsdag : gesloten. Woensdag : 18.00 - 3.00. Donderdag : 18.00 - 3.00. Vrijdag : 18.00 - 3.00. Zaterdag : 18 .00 - 3.00. Zondag : 14.00 - 3.00.

de ZAAK Kerkstraat 32 - 3930 Hamont

Salvatorstraat 107 Hamont - Achel

-OO32 (11) 91 43 23

KBC Bank Hamont Stad 9, 3930 Hamont Tel. 011 44 06 20 Fax 011 44 06 21 hamont1@kbc.be

dak- & afdichtingswerken isolatie- & waterdichtingswerken voor het platte dak PVC - EPDM - TPO - TPE bitumineuze toepassingen industriële dakwerken

www.kbc.be

FvH

vof

Maatheide 76d 3920 Lommel

• Ramen en deuren in PVC en ALUMINIUM • Algemene kitwerken

Tel. 011/64.84.09 Fax : 011/64.07.38

Gratis offerte van Hooff Frank

www.polydak.be info@polydak.be

Collegestraat 8 • 3930 Hamont-Achel 0473 84 28 29 • frankvanhooff100@hotmail.com 32


Cuyvers Tractoren Verkoop van tractoren Verhuur van tractoren Herstellingen aan tractoren Verkoop van zitmaaiers, tuin- en park Hydrauliekslangen Banden

zakenkantoor Lieve Bernaerts verzekeringen - beleggingen kredieten

Nijverheidsstraat 14 3930 Hamont Tel. 011 64 22 05

Kiefhoekstraat 3B 3940 Hechtel-Eksel 0497 20 97 10

www.cuyverstractoren.be

Algemene grondwerken, klinkerwerken ALG.KLINKER- & GRONDWERKEN

nutsvoorzieningen & containerverhuur

Voor meer info of een offerte, aarzel niet om ons te contactere

0497/14 91 61  0497 14 91 61

 Grondwerkenlauwersjanbvba@gmail.com Sterk in vakwerk! 33


Flaming Star Ranch

CARNAVALISSIMA 2014 Titel van de inzending: Iene kie-ejer in ’t joar Oetvoerders: Annick Thys & Sarah Cain Componist: Mark Vliegen, Bree Tekstschrie-evers: Annick Thys & Sarah Cain

Iene kie-ejer in ’t joar Sèg, ich moet och wa bekennen, de woarheid moet er oet. Het hiele joar loe-ep ich hie-ej roond, mèj un masker op mien snoe-et. Ich kan dè nè mie-jer lèie, mien hèrtje duut zoe-en pien. Dè ich mèr iene kie-jer in ’t joar mien eige echt kan zie-en.

• Pensionstalling • Lessen: beginners & + gevorderden • Buitentochten door bosrijke omgeving • ook line-dance

Refrein: Iene kie-ejer in ’t joar, kan ich mien eige zie-en, Ich stuj dan gèn momeent mie-jer stil, Al duun mie-en vuut zoe-en pien. Iene kie-jer in ’t joar zet ich mien masker aaf, en onder leiding van de teut verdwient dees alledaagse seut, en roep ich hard alaaaaf.

Winter 17 - Hamont Tel: 0477/28 06 60

As ’t un troe-est maag zie-en, ich kèn het allemoal, as ’t ovver un goei hoe-esvrouw gèt, bin ich nè ’t ideoal, mien strie-ek ie-ezer werd hie-jet, mèr ich loe-ep hie-el kaawt oan, vur wa is carnaval toch altie-ed zoe snel wèr gedoan? Refrein Dè gi hetzelfde deenkt as mich, dè vin ich kèj te gek, en widde wa, zo zien er mie-er, mèj dezelfde zwakke plek. Och zwiegt mich stil, wie zet nou nè gèir de bluumkes lekker boe-ete? Mèj carnaval is ’t van te meuge, niks is van te moete! Drèj daag lang is Hamet in han van ozze Preens. Dè dè nè wa langer duren kan, dè snapt nou toch echt gèn mins. Say heyo (2x) Heheyo (2x) Carnaval Refrein Gèn gezwets, billegeklets, iene kie-ejer per joar! Gèn gezwets, billegeklets, iene kie-ejer per joar!

L

auwers b.v.b.a.

Constructiewerken glaswerken metalen ramen aluminium ramen

Industriestraat 14 - 3930 Hamont Tel. : 011/44.70.47 - Fax : 011/62.15.69 34


CARNAVALSZITTINGEN 2012-2013

nuoar ember 2 a v j o n 012 en 12 i 20 1 3 17

Dom & Dööl

Angelina

Afscheid Prins Stijn I

Eindnummer Teutepeuters

Frans Bevers

Frank Schrijen

Prins Jan II

High Society

Liedje Carnavalissim

a

Jean-Paul Klinkers

urg

Oetreiking Orde Lachend Liumb

Oetreiking Orde van Verdienste

Splash

Ziesjoem

35


Hamet-Achel gebuisd vûr “De Slimste Gemènte”

S T U D I E B U R E E L S T U D I E B U R E E L

Weversstraat 13

Tel. 011-44.55.50

3930 HAMONT-ACHEL

Ondernemersstraat 1 • 3930 Hamont-Achel T 011 800 666 • F 011 800 669 E info@tyre-1.com • W www.tyre-1.com

Fax: 011-62.25.47

011-44.55.04

VAN HEUGTEN Marc B.V.B.A.

SCHOONHEIDSZORG DRIESEN

• droogzuigingen • putboringen • verkenningsboringen • pompen

INSTITUUT • PARFUMERIE Lieve Driesen Kerkstraat 14 3930 Hamont Tel. 011 44 55 44

Ondernemersstraat 5, 3930 Hamont-Achel Tel. 011-44.67.21 • fax 011-62.18.34 36


Nèie smurfenfilm mèi Hamet-Achel als decor. Zoepas is in Holliewoed bekindgemakt dè de nèie Smurfenfilm zich zal aafspeulen in Hamet-Achel. Vûrrige films hadden Parie-es als decor mèr volgens de filmmakers konne ze er disse kie-er echt nè langs kie-eke : Hamet mèi zien stadalluures en zien grenzeloze charme was de perfecte lokoatie. Wa den ûrste doorslaag hèt gegèèven is het feit dè we os in Bels blauw betoalen oan belastingen en zoe kwamme ze noa wa verder zuuke oe-et op den Achelse Blauwe. Noa “De Brassers” zal dit op korten tie-ed de twèdde film zien die in De Walburg in première gèt. Hij is in 3D zoedè ge og zèllef unne Smurf zult vuulen alhoewel dè vûr sommige nou al het geval is ; de brillekes wèiren gesponsord door optieker Bob de Brilsmurf. We stellen hie efkes de hoofrolspeulers veur : Groe-wete Smurf Theo Hij hèt het vûr het zegge. Hij stût wèr kloar vûr un nèi smurfenreis noa China mèi ziene reiszak en ziene Achelse Trappist. Zien roe-ej mutske hèt ie kadoo gekregen van ziene beste vriend Bèr van de Smurf.

Smurfin Daisy Iederie-ën is gek van Smurfin Daisy. Ze was lange tie-ed de ènigste vrouwelikke Smurf in het dörrep en kon de ander Smurfen mèr mèi moeite van heur aaf haawe. Ze hemme heur verschillende kie-ere gesmurft mèr gelukkig is er sinds kort un twèdde Smurfin bijgekome zoedè er wa mieer aafleiding is gekome. Smurfin Ilse Sinds Smurfin Ilse er is bijgekome lopt iederie-ën wèr un bitje in het garie-ël. Ge kunt er nè langs kie-eken en het is er ieën mèi hoar op de tâân ; ze hèt de ander Smurfen dan og al riggelmoatig aafgesmurft. Is verantwoardelik vûr onderwie-es en hèt zellef nog ui-jt gestudeerd vûr tuinkabouter.

Fuifsmurf Ben Moet er vûr zûrrige dè er lèève in de (Achelse) brouwerij blieft. Hij wûrdt genuumd als de veurnamste kandidoat opvolger van broeder Jules van de Achelse Kloe-es.

Lolsmurf Guy Hij is de lolboks van de bende. Hij bekiekt het lèève gèèr van den smurfigge kant mèi als motto : Spiegeltje spiegeltje oan de wand ich bin de schwoanste Smurf van het land. Hij is de blauwste van allemoal mèr dè keumt omdèt ie ui-jt verkie-erde pillen hèt geslikt.

Brilsmurf Willy Vind van zien eige dèt ie de slimste is alhoewel dè ge dè oan ziene kop te zien nè zot zegge. Hij hèt zich in alle stilte hielemoal omhoëg gesmurft want hij hèt vruuger nog van het OCMW gelèèft.

Gargamel Serge Hij is unne toevenèir mèi mèr ie-ën doel : de ander Smurfen oetroeien. Hij zal doarum bij de volgende verkiezingen opkomen bij de oppositie.

Driek/Piet

37


Trappen Salontafels Eettafels Granieten aanrechtbladen Deuromlijstingen Sierschouwen Vensterbanken Dorpels Grafstenen

Kerkstraat 8 - Hamont - Bestellijn: 011/44.53.75

Nijverheidsstraat 1 3930 Hamont Tel. 0032 (0)11 44 52 61 Fax. 0032 (0)11 62 24 75

di-wo-do alle pizza’s aan X 6,50

taverne

FORUM

Stad 38, 3930 Hamont-Achel Tel.: 011/44.62.87 Tel. 011/62.12.22 • Fax. 011/62.24.05 Deken Dolsstraat 75 - 3930 HAMONT-ACHEL

Snacks en eigen specialiteiten Vergaderzaal

DOE HET ZELF & HUISHOUDCENTER

Open van zo. tot wo. van 10 tot 24 u. vr. en za. tot 2.00 u. Donderdag gesloten

Strandmode

R

Bosstraat 47, 3930 Hamont-Achel Tel. 011/62.10.23 Gereedschap, ijzerwaren, hout, verven, sanitair, electriciteit, tuingereedschap, huishoud, electro

Boekhouding Fiscaliteit

netxniP ikiR

Stad 24 Hamont-Achel tel. 011 62 17 27 PinxtenR@telenet.be

nv

Metaalbouw

Industriestraat 6, B-3930 Hamont-Achel

• Stalen ramen - deuren - gordijngevels • Trappen en leuningen • Alle laswerken Telefoon : 011 / 62 18 43

Bosstraat 39 3930 Hamont-Achel Tel. 011/62.24.32

Stationsstraat 7 - Hamont CAFETARIADEPOSTHOORN.BE

Riki Pinxten

Riki Pinxten

FIETSEN - BROMMERS GRASMAAIERS

Telefax : 011 / 62 14 74

38


Wie is ouwe favoriete Roei-je Duuvel?

Alaaaaaf! Beliën & Zonen bvba

35

Grondwerken • Afbraakwerken Containerverhuur • Berlinerwanden Grondtransport

Dijk 69, 3930 Hamont Tel. 011/44 62 51 GSM 0477/27 60 95

35

39


Salvatorstraat 1 • 3930 Hamont-Achel Tel. (011) 44 02 60 • Fax (011) 44 02 65

Geopend van: Ma. - vr. 6 - 18 & Za. 6 - 17 u CDV NR. 43406

FINANCIELE DIENSTEN • AXA-BANK • VERZEKERINGEN KREDIETEN • BELEGGINGEN • VERMOGENSPLANNING

Stad 16 bus 5 - 3930 Hamont Tel. & Fax 011 62 14 29

UW VERTROUWEN WAARD Goei LCD-schermen, gsm’s en DVD’s, dan ziede bè Van Boalen ok! Oech vur Mobistar, Telenet en zoeveul mier, bè Van Boalen hellepe ze och mè plezier! Dus geuget mer hoalen bè:

VAN BOALEN ELECTRONICS

Vloer- en tegelwerken

jacky sutens

Stadswaag 15 in Hamet - Tel. : 011/44.51.53

Oude Watertorenstraat 23 - 3930 Hamont-Achel Telefoon 011/62 22 93 • Fax 011/62 26 64 e-mail : jacky.sutens@outlook.com

Dames- en herenkleding

Hamonterweg 164 3910 St.-H.-Lille 011 64 05 47

Budel

Vloer- en tegelwerken egaliseren van tuinen ALGEMENE BOUWWERKEN

Industrievloeren & Betonvloeren

Vaesen Kris Vlasroot 22 • 3930 Hamont-Achel Tel./Fax : 011/62.11.00

Oude Watertorenstraat 16 - Hamont GSM: 0493-55 61 49 www.elrom.be - info@elrom.be

Wij verzorgen al uw klinker-, kassei- en grondwerken.

De gebruikte meubelhal import export inkoop verkoop

Achelpoort 11 3930 Hamont-Achel Tel. : 011-44 .76 .10 Open : elke dag van 13.00 tot 18.00 uur

T. 0495 - 593545 M. 06 - 22228893

www.autobedrijffeijen.nl

40

Zandbedrijf Grindhandel en vervoer

n.v. WINTERS

Erkstraat 82 3930 Hamont-Achel Tel. 011/62.22.47 Fax 011/62.22.51


Specioal artikelke mèi unne biezundere inhaawd (oftewèl unne column) Met een olifant op de bank Banken beduvelen ons. Ze melken ons spaargeld. Ze gooien onze privacy te grabbel. Hoe moet je anders de vraag naar jouw of mijn besteding van een relatief grote som af te halen geld interpreteren? Hoe durven ze na al hun eigen gesjoemel en dubieuze crashes?! Als Big Brothers slaan bankconcerns en Vadertje Staat hun tentakels wurgend om ons heen. Hieraan werken wij zelf driftig en vooral dom mee op Twitter, Facebook, Linkedin en andere zogenaamde sociale netwerken. Sociaal…? Als vrienden zelfs geen dingen meer, maar nog slechts afgevinkte items zijn…! Of zoals Walter, gewoontegetrouw, na enkele pintjes op en over zijn stokpaardje placht te leuteren: “Baanken persen os eigesten oewt... Wie hit hie nog praaivesie? Ich nè, gi nè, zi nè, heumpes nè… Niemud nè…! Niks…!”

VLOER-, TEGELEN CHAPPEWERKEN

Lemmens Adriën

B.V.B.A.

Kievitstraat 38 3930 Hamont-Achel H.R. Hasselt 92300 Tel. : 011/44.55.86 Fax : 011/44.55.86

Diezelfde Walter wilde een grotere som geld afhalen van zijn spaarrekening. Bankbediende Bart zat aan het loket. Ze kenden elkaar bij naam, Walter en Bart, maar meer ook niet. Terwijl Bart aan het papieren paperassen begon, vroeg hij, wrikkelend over zijn bureaustoel, op gedempte toon: “Wa ziede van plan, Walter?” Zijn lichaamstaal, zijn stemtimbre, zijn mimiek verraadden schaamte. Maar een order van bovenaf, een soort dienstplicht dwong hem tot het stellen van die vranke, wrange vraag. Walter boog voorover tot bijna tegen de glazen scheidingswand, lonkte links, loenste rechts en fezelde nog gedempter: “Ich goi unnen oliefaant koewpen.” Het hoofd een beetje schuin grijnsde Bart ongelovig over de bovenkant van zijn brilmontuur heen. Stoïcijns inde Walter zijn biljetten. “Merci en tot nog ‘s,” grinnikte hij en vertrok nog nagroetend met zijn linkerhand in de lucht. Monkelend keek Bart hem na tot hij om de hoek verdween. Enkele dagen later stond Walter weer voor het loket te wachten op een uitbetaling. Opnieuw hielp Bart hem bij zijn verrichting. Weer polste hij gênant: “Wa godde mê dê gêêld doewn, Walter?” Met dezelfde flair fluisterde Walter: “Voer koewpen vur mienen oliefaant.” Met zijn linkerwijsvinger over zijn getuite lippen voegde hij er temerig aan toe: “Mêr Bart, sssttt…, deenkt ‘r oan, baankgeheim!”

beckers meesterbloembinders BUDEL

IE R RK UNSTENAA

ER KE N

Toevallig zag ik deze avond Bart tergend traag door Walters straat rijden. Ter hoogte van de woning – momenteel bouwwerf – van Walter schokte zijn auto hobbelend verder terwijl Bart met de mond open de ogen uit de kassen keek. Op zoek naar…? Een olifant misschien…!

D BLOE

S M

nieuwstraat 40 6021 ht budel t +31 495-491717 f +31 495-497066 www.beckersmeesterbloembinders.nl

Harrie Beks Columnist van “Het lèèven zoeals het is in Hamet-Achel” in het Belèngske. 41


42

TEUT TV-GIDS

ZONNIG


TEUT TV-GIDS

:

ZONNIG

43


Garage - Carrosserie

Jos Gielen

EP: Elektro Bowilek bvba

Uit sympathie

AUDIO - VIDEO Onze Kantoor Hamont ice rav e ELECTRO s t het k a m Stad 32 il versch MULTIMEDIA 3930 Hamont Salvatorstraat 111, T: +32 (0)11 66 83 Hamonterweg 30 | F: +32 (0)2183 565 07 73 3930 Hamont-Achel 3930 Hamont-Achel hamont@fortis.com Tel. 011/445 122 Tel. : 011/44.71.07

Kantoor Hamont Stad 32 3930 Hamont T: +32 (0)11 66 83 30 | F: +32 (0)2 565 07 73 hamont@fortis.com

www.elektrobowilek.be

Begrafenissen-Funerarium Crematies Vervoer binnen- en buitenland Grafversieringen Grafstenen en onderhoud

Elektrotechnisch Bureau

Leo Hegge (erkend installatiebedrijf, lid L.V.M.E.B.)

Algemene elektriciteitswerken Elektrische keuringen Alarminstallaties

Kantoor Hamont

Bosstraat 76, 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/44.88.12 GSM (B) : 0475/54.34.43 - GSM (NL) 06/51191057 - etb.leo.hegge@telenet.be

Stad 32 3930 Hamont T: +32 (0)11 66 83 30 F: +32 (0)2 565 07 73

| 3930 Hamont 7 73 | hamont@fortis.com

hamont@fortis.com

Salvatorstraat 14 Hamont-Achel 011/44.53.58 | 3930 Hamont

CREEMERS

dames - heren - kinderen aan huis of in het kapsalon

Kantoor Kapelstraat 103 - 3930 Hamont Hamont tel. 0499 35 51 79

Stad 32 3930 Hamont T: +32 (0)11 66 83 30 F: +32 (0)2 565 07 73

VDK Consulting

7 73 | hamont@fortis.com

hamont@fortis.com

• Dela uitvaartverzekering • • DKV hospitalisatie • • Generali pensioensparen • • Generali kindersparen • • Beleggen • • Hypothecaire leningen •

Maria v.d. Kruys

0477/37.74.66 Helstraat 28, Diepenbeek

Alle onderhoud en herstellingen van verwarmingsinstallaties. Renovaties van stooklokalen. Olietank keuringen. Verhuur mobiele verwarmingsunits. Tel. (B) 011 - 44 60 87 Tel. (NL) 0495 - 49 95 72 Fax (B) 011 - 62 14 41

Kantoor Hamont

E-mail: info@ruttencv.be Web: www.ruttencv.be

S.T.E.R.-therapie Ontspanningstherapieën Bach Bloesems Oorkaarsen Reiki

Verzekeringskantoor

LEIJSSEN I bvba

tel. 011/62.24.48 fax 011/62.26.07 isabelle.leijssen@verz.kbc.be

Kantoor Hamont Stad 32 3930 Hamont T: +32 (0)11 66 83 30 F: +32 (0)2 565 07 73

hamont@bnpparibasfortis.com hamont@fortis.com

Stad 32 | 3930 Hamont T: +32 (0)11 66 83 30 | F: +32 (0)2 565 07 73 hamont@fortis.com Voetreflexologie

Stad 48 3930 Hamont-Achel

Stad 32 3930 Hamont

Achelpoort 6, T: +32 (0)11 66 83 30 3930 Hamont-Achel F: +32 (0)2 565 07 73 Tel. : 011/44.64.78 -hamont@fortis.com 44.52.54

HULSBOSCH René

BANDENCENTRALE

Kantoor Hamont

Rodenbachstraat 11 3930 Hamont-Achel Tel. +32 (0)11 62 13 49 Behandelingen & opleidingen anita.luys@skynet.be www.alvoet.be

FSMA 109665 A

44


Hamet - Korte nèisberichten

Computerles vûr bejaarden groewet succes.

HANO politieaktie van de moand.

Nèi kaffee De Zaak (Bij Frits) geopend.

Oanleg nèi spoor in Hamet lopt vertraging op.

Solden bij Jef Hoeyberghs. 3 vûr de prie-es van 2.

Sportroad makt beste ploeg van Hamet-Achel bekind.

Steeds mie-er voetballers komen oet de kast.

Theike Schuurmans gèt door als burgemèster tot 2018. Driek

45


46


Moppen trommel Duitse les Jantje zit in de Duitse les en vandaag gèt het ovver het gebruuk van de Duitse lidwoorden : DER, DIE, DAS. Op het eind van de les weelt de juffrouw efkes toetse of iederiën het wel goe begrepe hèt en ze vroagt: “Wie kan er unne zin maken bo de 3 Duitse lidwoorden DER, DIE, DAS in veurkome ?” Zonder noa te deenke stèkt Jantje ziene vinger op. De juffrouw stût er van te kieke dè Jantje vandaag uns goed oplet en ze gèft hum de kans um als ûrste ziene zin te zegge. “Mein Schwester ist schwanger, Sie bekommt ein Kind”, zegt Jantje. De juf is totoal vanne koart en zegt : “Mèr Jantje de gevroagde woorden zitte do toch nè in !” Jantje : “Joa mèr juffrouw ich was och nog nè kloar en hij gèt verder : “Aber DER, DIE DAS gemacht hat, ist verschwunden !” In de kerk Unne mins en zien vrouw zitten in de kerk. Zegt de vrouw inèns tigge heure mins : “Ich heb un klein scheetje geloate, wa moet ich doen ?” Zigt dien mins : “Niks, ik zal thoe-es ow gehuurapparoat wel maken !” Politiebericht Aafgeloëpe vriddig is er op dezelfde dag in de voetbalkantien van KFC Hamont 99 en den Excelsior ingebroke. De daders haawe het telkens gemunt op de trofeeënkast. Do is niks weg !

UITVAARTCENTRUM

BEX

tel. 011 44 10 10 e-mail bex.g@skynet.be www.uitvaartcentrumbex.be

MONTAGEWERKEN

HEK- & SMEEDWERK

B.V.B.A.

CARPORTS en AFDAKEN

Dorpsstraat 13 6027 PD Soerendonk Tel. 0031-495-591259

INDUSTRIEBOUW • METAALCONSTRUCTIES DAK- EN GEVELBEKLEDING

HENCKENS SYLVAIN

Watertorenstraat 12 3930 Hamont-Achel

LOCHT 12 - 3930 HAMONT Tel. (011) 44 84 06

47

Tel. (011) - 621234 Fax (011) - 622692


i e o g e t k e r r Ve ! s r e g r u b m ha Coiffure & Zonnestudio Burg 38 • 3930 Hamont • 011/446996

Bill’s

Hoek 39a - Hamont-Achel - T. 0494/72 98 64 Openingsuren: dinsdag 13.00 tot 21.00 uur Woensdag & donderdag 09.00 tot 18.00 uur vrijdag 08.00 tot 20.00 uur zaterdag 07.00 tot 14.00 uur

Stationsstraat 59 - Hamont www.billsbroodjesbar.be

Enkel op afspraak

“Uw officiële

-dealer”

Ramen en deuren

Café Oké Hamont

Industriestraat 18 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/44.84.21 Fax : 011/44.71.96 GSM : 0475/76.89.61 www.deco-bvba.com Openingstijden : Maandag en dinsdag : op afspraak. Woe. en don. : 13-18 u. (na 18 u. op afspraak) Vrijdag : 13 tot 18 u. Zaterdag : 13 tot 17 u.

Café Oké, Stadswaag 6, 3930 Hamont 48


Oet de auw doe-es

1977 - Ontvangst van Preens Louis I (Kauffmann) op het stadhoe-es

1976 - Teutepeuters vieren karnaval op de fiets in de Meulenstroat (v没r zoal Den Duuster)

V.l.n.r. Joep Boonen - Thieu Boonen - Jo Bongers - Colla Gielen - Etienne Verhees - Marcel Noukens - Jan Spaas - dansmarieke Annemie Brouwers - Sooi Gielen - Hugo Jaspers - dansmarieke Marina Gielen - zoontje Louis Kauffmann - Leo Thijs - Preens Louis Kauffmann - dansmarieke Annemie Spaas - dansmarieke Leonie Beerens - Raymond Raekels - Maurice Gudders - Jean-Pierre Swennen - Fran莽ois Van Hout - Giel Mans - Karel Jacobs

V.l.n.r. Colla Gielen, Fons Emmers, Etienne Verhees, Jef Noten, Miel Sools, Leo Thijs, Maurice Gudders, Karel Jacobs, Thieu Boonen

BOUWWERKEN

RODA bvba Roel Stelten 0497/93.28.39 Davy Agten 0477/70.31.97 Korte Groenstraat 6 3930 Hamont bouwwerkenroda@telenet.be 49


markt 10 - 6021 CE BUDEL - TEL. 0495-494890

DIGITALE FOTOSERVICE

VERWARMDE & BEVEILIGDE MEUBELBEWARING

Wij garanderen topkwaliteit

Christoffel Plantijnstraat 6 - LOMMEL Tel. 011 66 00 50 - Fax 011 66 00 51

www.hoeks.be

sloten | sleutels | brankasten | kluizen | deurbeslag | brandwerende veiligheidsdeuren | veiligheidsbeslag | sluitplannen | inbraakbeveiliging maatwerk in rvs | elektronische sluitsystemen en openen van deuren

Openingsuren: Maandag 16u00 tot 24u00 Dinsdag GESLOTEN Woensdag 16u00 tot 24u00 Donderdag 16u00 tot 24u00 Vrijdag 16u00 tot 01u00 Zaterdag 16u00 tot 01u00 Zondag 16u00 tot 23u00 Ook open op feestdagen

Jan Peeters

Molenwiekstraat 11a | B-3930 Hamont-Achel T. 011 60 43 31 | F. 011 60 43 32 | G. 0473 35 14 84 info@javotoegangstechniek.be | www.javotoegangstechniek.be

GRATIS LEVERING VANAF €15 Bosstraat 1, 3930 Hamont-Achel

011 769 770

Alaaaaaf!

Burg 34 • 3930 Hamont-Achel Tel. : 011/62.15.50

www.haardenwinkel.be

Onze online winkel waar de doe het zelver zijn haard,... kan kopen met een korting.

Nijverheidsstraat 7 bus 2 3930 Hamont-Achel Tel.: 011/44.85.31 Fax: 011/62.21.67

Uw haard, niet zomaar een warmtebron maar een bron van gezelligheid en genot. www.kissen.be

Haarden - Tegels - Parket Watertorenstraat 24 - 3930 Hamont (België) - +32(0)11-66 88 80

50


IT woordenboek vûr beginners WOORD OETSPRAAK BETÈKENIS Windows Win doos Winnares Display Dis plee Disse w.c. Debugger Die bukker Oanwie-zen van iemed dien vûrover stût gebogen Host Hoost Het règent Add Ed Jongensnaam Addressing A-dressing Ûrste klas sloi-saaws Assign Asijn Zure vloeistof; zit mèstal dor de sloi ASCII Ask kie In het Engels om unne sleutel vroagen Asterisk Asturisk Normandisch stripfiguur Attributes Ettrieboots Soort kaplèèrzen Authorize Outooreis Un autoreiske Auto-dial Outoodeil Onderdiël van ‘n Trabant Bad sector Bed sektor Plak in het bed Browse Braus Soort bruistablet Cache Kesj Contant betoalen Cache memory Kesj memmorie Betoalingsherinnering CAD/CAM Katkam Gerie-ëdschap van kattentrimmer Carriage-return Kerriejits-return Terugkeer van een rijtuig Cartridge Kaart-rits Serie koarten Check-bit Sjek-bit Halfjoarlikse tandcontrole Chip Sjip Krokant zoutje Clear Klier Vervèlende persoën Copy Koppie Klein hoofd Crash Kresj Peuterspeulzoal Cross-check Kros-sjek Mislukt gerold sigaretje Density Den sittie Belgische binnenstad

Drum-storage Drumstoritsj Endless Entles Enter-key Enturkie Extent Ekstent File Feil Hidden file Hidden fijl Flow Floo Format Foormat Helpdesk Hellupdesk Key-board Kiebord Linkstation Linksteesjun Macro Maakroo Microfiche Miekroovish Online Onlein Paper jam Peepursjem Pending Pen ding Power-check Pouwersjek Return-key Rieturn-kie Scratch Skrets Seek-time Siektijm Session Sesju Size Sais Spacebar Speesbar Syntax Sintaks Toner Toonur Trace Trees User Joeser

Tabaksweenkel Einde les Hoe-essleutel Aaw tent Soort schuurgeriëdschap Verburrege geriëdschap in taart vûr gevangene Klein insekt dè jukt Veurdeurmat Bijzettuffelke Sleutelplenkske Brussel Centraal Groëthandel Hiël klein veeske Oan de lijn doen Pikante gelei Dupke op schrie-efgerief Zwoare Van Nelle Sleuteloverdracht op ’t stadhoe-es Jeuk Ziektewet Net un voldoende Gevoarlijk landbouwwerktuug Ruimtecafe Belasting vûr zondaars Exhibitionist Meisjesnaam Verslaafde, junk

Agri Limburg Dijk 62

3930 Hamont

Gsm. 0475/38 49 12 Tel. 011/66 21 62 Fax.011/66 63 01 Melkmachines en VMS De Laval Drinkwater voorziening Suevia Algemene koeling

Stalinrichting GEA

Mengmestmixers ( RECK ), mengmestpompen ( DODA ) en noodstroomvoorziening

DOORMETEN VAN MELKMACHINE’S EN KOELTANKEN Alle toebehoren voor de melkveehouderij

51


Datums Carnaval

TOURINGCARBEDRIJF

De Wilg

Carnaval valt altie-ed 7 wèèken vûr Poasen en kan dus ten vruugste vallen op 1 februoari en ten lèste op 7 mèrt. Om ow snipperdaag al vast te kunnen regelen vinde hieonder de datums vûr de kommende 11 joaren :

bvba

2 mèrt 2014 15 februoari 2015 7 februoari 2016 26 februoari 2017 11 februoari 2018 3 mèrt 2019 23 februoari 2020 14 februoari 2021 27 februoari 2022 19 februoari 2023 11 februoari 2024

Industrieterrein Kanaal Noord 1433 3960 Bree Tel. : 089/48 08 80 Fax : 089/76 41 60 E-mail : info@dewilg.be Website : www.dewilg.be

• Schooldiensten• • Groepsvervoer binnen- en buitenland • • Georganiseerde dagtrips voor groepen • • Touringcars van 19 tot 88 plaatsen •

Boseind 98 • 3910 Neerpelt TEL. 011/ 64.29.14 E-MAIL: DEGRAEF.LINSEN@PI.BE 52


maandag: 13u00 - 18u30 dinsdag tot vrijdag: 08u30 - 18u30

zaterdag: 08u30 - 18u00 Zondag: 08u30 - 12u30

N E G A D T S E E F N E N O ! N E P Z O G A D D I M R O VO Tel. 011 44 61 93 Stationsstraat 34 路 3930 Hamont 53


ip s

A

LE

D

-s tr

F A LA

Vanreusel, daar snack je naar!

54


55


C M arc

eelen bvba

Tel : 011/44.85.53 Fax : 011/44.88.75 www.marc-ceelen.be info@marc-ceelen.be

De Schijf 6 - 3930 Hamont-Achel - BTW BE 0822.635.125

Duurzaam verbouwen renoveren isoleren Laag energie bouwen Massief passief bouwen

Teutegazet 2013  

Lees het Teutegazetje 2013 van SCV De Teutepeuters uit Hamont.

Advertisement