__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Savitaipale

Sapassi Savitaipaleella 11.-19.7.2020 sivut 4-5

20 20

Savitaipaleen kesä 2020 tapahtumakalenteri sivut 16-17


Kunnan kesäinfo Savitaipaleen kunnanvirasto pidetään todennäköisesti entiseen tapaan suljettuna heinäkuun ajan. Kesälehden mennessä painoon, päätöstä ei ollut vielä tehty. Seuraa ajantasaiset tiedotteet kunnan nettisivuilta ja paikallislehdestä. Lakisääteisten palvelujen saanti turvataan myös sulkuaikana. Huom! Maksuton matonpesupaikka, jossa pesualtaat ja mattomankeli, sijaitsee Olkkolan uimarannan läheisyydessä. Savitaipaleen kunta www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi, info 040 158 6542

Savitaipaleen kunnan ja SPR:n AUTTAVA PUHELIN P. 040 619 6191 Koronaepidemian aiheuttamaan poikkeustilaan liittyen Savitaipaleen kuntaan on perustettu oma auttava puhelin. Puhelimessa voidaan ratkoa tilanteeseen liittyviä käytännön ongelmia.

Sisältö Kunnan kesäinfo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Nuorten kesätyötuki 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Kunnanjohtajan tervehdys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Sapassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Hakamäki piknik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Lasten ja nuorten liikunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Pidä huolta itsestäsi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Tavoitteena hyvä kasvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Menovinkit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kesänäyttelyt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Huomio: Kesälehti on painettu huhtikuun alussa, jolloin korona-epidemian vaikutukset kesän tapahtumiin eivät vielä olleet tiedossa. Tarkista kaikkien kesätapahtumien toteutuminen tapahtuman järjestäjältä, eKarjala –tapahtumakalenterista, kunnan fb- ja nettisivuilta tai paikallislehdestä. Voit kysyä tapahtumista myös kulttuuritoimistosta p. 040 500 1853 tai kunnan infosta p. 040 158 6542.

Tapahtumakalenteri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Liikkumisen puolesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Siistiä vaivatta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Aurinkosähköllä maailman kartalle. . . . . . . . . . . . . . 22 Kalasta viisaasti Kuolimolla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Rummukaisen veljekset Hakamäellä . . . . . . . . . . . . 23 Veskansan ry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Savikunnon tilat monitoimikeskukseksi. . . . . . . . . . 25 Pöksänlahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Tanelin juhlaa Savitaipaleella 2020. . . . . . . . . . . . . . 29 Savitaipaleen palvelukartta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Savitaipaleen palveluhakemisto. . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Matonpesupaikalta löytyy myös mankeli, jolla ylimääräiset vedet saa kätevästi kierrettyä pois matoista. Kuva: Helena Hjerppe.

Nuorten kesätyötuki 2020 Savitaipalelainen yritys, yhdistys tai yksityinen työnantaja saa kunnalta tukea työllistäessään peruskoulunsa päättäneen v. 1999 - 2004 syntyneen ja Savitaipaleella 1.1.2020 henkikirjoitetun nuoren. Kesätyöksi lasketaan 1.5. - 15.9.2020 tehty työ. Tuettavan työjakson pituus on 2 - 8 viikkoa. Kunnan korvaama osuus on 50% bruttopalkasta sovittujen enimmäispalkkojen rajoissa. Tuki maksetaan jälkikäteen työnantajan toimittaman selvityksen pohjalta. Selvitys on jätettävä taloustoimistoon viimeistään 2.10.2020. Tukeen oikeutettavat työpaikat on ilmoitettava kirjallisesti (lomakkeita saa kunnan neuvonnasta tai www-sivuilta) viimeistään 26.6.2020 mennessä kunnan taloustoimistoon. Lisätietoja www.savitaipale.fi tai p. 040 822 5357, 040 848 7210.

2

Julkaisija: Savitaipaleen kunta, Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale. P. 040 158 6542, kunta@savitaipale.fi, www.savitaipale.fi Toimitus: Helena Hjerppe ja Anna-Kaisa Kouvo Päivitys: Sirpa Hyrkkänen Mainokset: Lions Club Savitaipale Kansikuva: Helena Hjerppe Taitto ja paino: Teroprint Oy, Mikkeli Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä/Väestörekisterikeskus. Tietoja ei ole luovutettu kirjeen lähettäjän haltuun. Tietojen tekninen toimitus: Posti Oy, PL 7, 00011 Posti

4041 0582 Painotuote


Kesä tulee – koronasta huolimatta! Kulunut kevät on ollut hyvin poikkeuksellinen Suomessa ja myös täällä Savitaipaleella. Tätä tervehdystä kirjoittaessani olemme parhaillaan menossa kohti laajenevaa koronakriisiä, ja kunnan voimavarat on suunnattu erityisesti koronasta aiheutuvien ongelmien minimointiin. Suuntaan kuitenkin nyt katseeni kesään, ja siihen aikaan, jolloin toivottavasti hankalimmasta vaiheesta on selviydytty ja elämä on jälleen normalisoitumassa. Savitaipaleen kesään mahtuu jälleen paljon tapahtumia ja aktiviteetteja Sapassi-viikkoineen ja Hakamäki Piknikkeineen. Uuden lisämausteen kesätapahtumiin antaa Europaeus 200 v. juhlavuosi, jota vietetään kunnan merkkihenkilön, kansanrunouden kerääjän, kielitieteilijä D.E.D Europaeuksen kunniaksi. Tällä hetkellä toiveena on se, että pystyisimme tapahtumat toteuttamaan ainakin osin suunnitellusti. Koronakriisi jättää monia jälkiä suomalaiseen yhteiskuntaan ja myös Savitaipaleen kesään 2020. Se vaikuttaa ihmisten elämäntapoihin, asenteisiin ja arkirutiineihin. Monille meistä viimeistään nyt teknologian suomat etätyömahdollisuudet ovat tulleet tutuiksi. Voikin pohtia, muuttuuko koronan ja uusien tottumusten myötä ihmisten väliset suhteet entistä enemmän teknologiavälitteisiksi. Toisaalta kriisi on voinut muistuttaa meitä siitä, kuinka arvokkaita ihmisten väliset suorat kontaktit ovatkaan, ja mikä merkitys inhimillisellä vuorovaikutuksella on. Ihminen on kuitenkin läsnä vasta silloin kun silmästä silmään kohdataan. Koronakriisi on tuonut esille myös luonnon merkityksen. Moni kaupunkilainen on vetäytynyt kriisin aikana maaseudulle ja luontopolut ovat olleet ahkerassa käytössä myös Savitaipaleella. Esimerkiksi suositulla Orrainpolulla on parhaimpina päivinä ollut yli 100 retkeilijää. Toivomme tietysti, että koronan aikana ensi kertaa Savitaipaleen luontokohteissa vierailleet palaavat sinne myös myöhemmin. Kunnan ja vierailijan kannalta on tärkeää, että retkeilyreitit ovat hyvässä ja turvallisessa kunnossa. Matkailun kehittäminen taas edellyttää, että reitit on kytketty mahdollisimman monipuolisesti yritysten markkinointiin ja ohjelmapalveluihin.

Luontokokemuksia ajatellen en voi olla mainitsematta, että Savitaipaleen kunnalla on parhaillaan myynnissä luonnonkauniita järvenrantatontteja Pöksänlahden alueella. Tontit on tarkoitettu ympärivuotiseen asumiseen. Valokuituverkko ja uudelle asuinalueelle rakennettava moderni infra mahdollistavat arkielämän sujuvuuden - ja vaikka etätyöskentelyn - rantamaisemissa kirkonkylän palvelujen läheisyydessä. Koronakriisi heijastuu erittäin paljon myös yritysten toimintaedellytyksiin. Näin huhtikuun alkupäivinä en uskalla edes arvioida, missä mittakaavassa vaikutukset näkyvät paikallisessa elinkeinoelämässä. Yhteiskunta tukee joka tapauksessa yrityksiä kriisistä selviytymiseksi monin eri tavoin. Savitaipaleen kunnan yrityspalveluihin kuuluvat mm. ProAgrian yrityspalvelut, kummiyritystoiminnan kautta tuleva tuki sekä kunnan elinkeinotoimen palvelut Original Events Oy:n kautta. Kunta tukee yrityksiä myös erilaisissa tontti- ja toimitilaratkaisuissa. Lisäksi kunta toimii tarvittaessa linkkinä esimerkiksi yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston suuntaan, millä voi olla merkitystä yritysten etsiessä osaavaa työvoimaa tai uusia innovaatioita. Oleellista kaikkien tukimuotojen kannalta on tunnistaa paikallisten yritysten tarpeet sekä sujuva vuorovaikutus kunnan ja yritysten välillä. Palaan lopuksi vielä tuleviin kesätapahtumiin. Koronasta johtuen kaikkia suunniteltuja kesätapahtumia ei voida ehkä Savitaipaleella tänä kesänä järjestää. Jospa niiden tilalle keksitään korvaavia ja innovatiivisia tapahtumakonsepteja, jotka toteutetaan tarvittaessa vaikka osin virtuaalisesti uutta teknologiaa hyödyntäen. Sopeutumiskykyä tämä akuutti ja poikkeuksellinen tilanne meiltä edellyttää. Tarvitsemme nyt sitä luovuutta ja uudistamishalua, johon myös D.E.D Europaeuksen elämäntyö aikanaan perustui. Yhdessä savitaipalelaisella otteella teemme tästäkin kesästä iloisen ja innostavan – koronasta huolimatta. Hyvää ja aurinkoista kesää, Kimmo Kainulainen kunnanjohtaja

KAIKKEA MAINONTAAN !

MX Mainos, Soratie 2, 54800 Savitaipale www.mainosmix.com

3


rokki ja rautavaara soivat Sapassissa Sapassi Savitaipaleella 11.-19.7.2020 Hakamäen näyttämöllä tapahtuu harvase päivä. Muistelo-orkesteri musisoi Sapassi-viikon päätteeksi 19.7. Kuva: Helena Hjerppe.

Aamutorilla lauletaan yhdessä la 11.7. ja 18.7. Vintage Cruising 16.7. Kuva: Helena Hjerppe.

Pop up –kahvilat kutsuvat herkkujen ääreen. Kuva: Sari Kouki. Hannu Kella ja Harri Lidsle juhlistavat Europaeuksen 200v –juhlavuotta konsertillaan 12.7. Kuva: Helena Hjerppe.

Kuninkaalliset valtaavat Hakamäen näyttämön lasten museopäivänä 14.7. Kuva: Nanna Saarhelo.

4


Huom! Sapassin ohjelma on koostettu koronavirusepidemian alkumetreillä maalis-huhtikuun vaihteessa, jolloin kevään ja kesän tilanteesta ei vielä ollut tietoa. Tarkista siis ohjelmat mm. kunnan fb- ja nettisivuilta www.savitaipale.fi, tapahtumakalenterista ja paikallislehdestä tai kulttuuritoimistosta p. 040 5001853.

Tänäkin kesänä musiikilla on suuri merkitys Savitaipaleen Sapassissa. Aloituslauantaina 11.7. aamutorilla soi Olavi Virta ja iltapäivällä krokotiilirokki Hakamäellä. Sunnuntaina viimekesäinen reipas ja lämmin konsertti-kokonaisuus palaa Sapassi-viikolle. Samalla juhlistetaan Europaeuksen 200v –juhlavuotta konsertilla, jota tähdittää viime Sapassista tutut Harri Lidsle ja Hannu Kella. Ohjelmassa on tuttuja tai muuten aurinkoisia melodioita. Harri Lidsle soittaa erilaisia tuubaperheen soittimia, aina 1500-luvun serpentistä nykyaikaiseen tuubaan. Mitä tuntemattomampi soitin, sitä tunnetumpi teos. Tässä konsertissa on helppo ja miellyttävä olla kuulijana. Konsertin toisena muusikkona on Hannu Kella, jolla soittimina harmonikat ja piano. Hannu esittelee meille myös kaksirivisen harmonikan, jota harvoin pääsee tosi taitajien käsissä kuulemaan. Harri on siunattu myös hyvillä puhelahjoilla, joten hän ryydittää konserttia kertomalla niin soittimistaan kuin entisajan musiikin historiasta. Molemmat muusikot ovat kansainvälisen uran tehneitä, kuitenkin sielultaan nuorekkaita! Maanantaina 13.7. Hakamäellä kuullaan harmonikkayhtye Kummasta. Yli kymmenen vuotta toimineessa ryhmässä on kaikenikäisiä soittajia ja keskeisenä moottorina kouvolalainen musikantti Anu Vilamaa. Ryhmää yhdistää tavoitteellinen harjoittelu ja soittamisen ilo. Keväällä oli tarkoitus osallistua harmonikkayhtyeitten SM-kilpailuihin, mutta koronavirus sotki nekin suunnitelmat ja Kummaset odottelevat, josko kisat saataisiin kuitenkin pidettyä loppuvuoden aikana. Pidetään peukkuja! Jos tykkäät laulaa yhdessä, tule lauantaisille aamutoreille 11. ja 18.7. Ensimmäisenä lauantaina oman musisointinsa ohessa torikansaa laulattaa Pertti Hietamies ja 18.7.tutut laulattajat Terttu ja Heikki harmonikkoineen. Riento Rocks rytmittää viikonvaihdetta Lauantai-iltapäivällä 18.7. on vuorossa Välijoen Nuorisoseuran masinoima uusi musiikkitapahtuma Riento-Rocks! Hakamäen näyttämön valtaavat sekä paikalliset että eteläkarjalaiset esiintyjät. Soolona esiintyvän Nooran instrumentteina ovat kitara ja laulu ja hän esittää pääosin kotimaista pop- ja iskelmämusiikkia. Metallimusiikkibändi Chaos Nation on neljän nuoren miehen v. 2015 perustama savitaipalelainen bändi, jossa esiintyvät Antti Lapatto, Jaakko Helenius, Juho Koistinen ja Saku Hellström. Lappeenrantalainen Aston Kalmari esittää ovelista sanoituksista, tanssittavasta poljennosta ja valtavista kertosäkeistä leivottua uutta suomenkielistä rockmusiikkia. Yhtye julkaisi helmikuussa ensimmäisen sinkkunsa "Äiti oli taas oikeessa", ja kuvailee kappaletta takuuvarmaksi tanssittajaksi. Sinkku on esimakua loppuvodesta julkaistavasta esikoisalbumista. Aston Kalmarin musiikissa on kuultavissa vaikutteita mm. Don Huonoista, Tehosekoittimesta, Atomirotasta ja Foo Fightersista. Vuodesta 2016 nykyisellä kokoonpanolla esiintyvän savitaipalelaisen Kuolimo´s Piratesin rock-rytmit ovat jo tuttuja monelle, onhan bändi esiintynyt niin paikallisissa kuppiloissa kuin mm. viime vuoden Vintage Cruising –tapahtumassakin. Hippo , Hessu, Ilkka, Simo, Hannu ja manageri Vode pistävät parastaan myös lauantai-illan riennossa.

Sapassiviikon musiikkiannin päättää Hakamäellä viime vuonna suuren suosion saanut Muistelo-orkesteri solistinsa Erkki Luumin ja Heikki Hytin ryydittämänä. Tällä kertaa vuorossa on Tapio Rautavaaran elämä ja laulut. Kertojana sunnuntai-iltapäivän konsertissa toimii Kaija Luumi. Suositut Pop up -kahvilat ja stand up –ilta jatkavat tänäkin vuonna Vanhan postitalon musiikillinen Pop up –kahvila Kaarnasalo ja kanat on avoinna jokaisena arkipäivänä klo 12-16 ja tänä kesänä varsinkin pieniä vieraita ilostuttaa pieni kanatarha. Kahvila Agronomi Pitäjäntuvan pihalla avaa myös ovensa to-pe klo 11-17 ja la klo 11-14. Pihalla on samaan aikaan myös maksuton kierrätystapahtuma. Tied. Sari 050 5930 435. Perjantai-iltana 17.7. jatkuu myös viime vuonna suosiota niittänyt Stand up –ilta Paimensaaressa. Lapsille on tarjolla monipuolinen tapahtumaviikko Lapsille on tarjolla monenmoista ohjelmaa. Maatilapäiviä oheisohjelmineen ja eläimineen on luvassa molempina viikonvaihteina, Kyllösen tilalla Pettilässä ja Korppilan tilalla Heituinlahdessa. Lasten museopäivää vietetään tiistaina 14.7. Hakamäellä. Teatteri Rollo esittää tapahtuman aluksi näytelmän ”Umpimähkän valtakunta”. Esitys on riemastuttava ja musiikintäyteinen kertomus, jonka herkulliset kuninkaalliset hahmot tempaisevat mukaansa kaikenikäiset alamaiset. Torstaiaamuksi on suunnitteilla myös lastenohjelmaa torin Einola-lavalle, seuraa kesän ilmoituksia. Teatteri Rollo nähdään jo tiistaiaamuna torin Einola-lavalla esityksellään ”Kotia kohti”. Kaikenikäisille ja erityisesti vanhemmalle väelle suunnatussa esityksessä sisarukset Vuokko ja Veikko joutuvat hylkäämään huonokuntoisen lapsuudenkotinsa ja lähtevät etsimään uutta. Voiko Veikko, entinen pelimanni soittaa ja laulaa palvelutalossa keskellä yötä? Miten käy Vuokon, entisen opettajan, jolle asioiden ja esineiden järjestys on kaikki kaikessa? Veikko ja Vuokko käyvät vuoropuhelua yleisön kanssa ja välillä pistetään lauluksi kitaran ja viulun säestyksellä. Viikko sisältää myös monta tuttua ja suosittua ohjelmaa: maalaismarkkinat ja polkuformulat Pettilässä, Vintage Cruising Helmen parkkialueella, rantakirppis Olkkolan rantabulevardilla ja monta muuta.

5


TEKSTI: Helena Hjerppe KUVAT: Tiina Huttunen, Vilma Timonen ja Olli Häkkinen

Hakamäki Piknikin lavalle nousee Suomen ensimmäinen naisrokkari Sapassi-viikko alkaa lauantaina 11.7. vauhdikkaasti krokotiilirokin tahdissa. Hakamäki Piknikin musiikkikattaus on tänäkin vuonna monipuolinen ja mielenkiintoinen. Paikallisista muusikoista kuullaan viime kesän toiveuusintana Tornaattoria, jonka ohjelmisto painottuu Junnu Vainion kuolemattomiin sävelmiin. Katja ja Antti (eli Katja Heinonen ja Antti Lapatto) on savitaipalelainen duo, joka koostuu kahdesta elektroakustisesta kitarasta ja laulusta. Duo esittää piknikissä pääasiassa omia uudehkoja biisejään. Reilun kolmenkympin ikään ehtinyt Hearthill-yhtye on todellinen klassikkoyhtye. Vuonna 1988 läpimurron tehnyt itähelsinkiläisbändi loi maineen hurjana liveaktina esiintyen kymmenillä festivaaleilla Ruisrockista Roskilden Festivaaleille. Viime vuonna yhtye julkaisi 30-vuotisjuhlavinyylin The Lost Tapes ´92. Piknikissä on luvassa hulvatonta energiaa, Jussi Sydänmäen veijarimaista laulua ja koko bändin tiukkaa latausta! Hakamäen lavalle nousee myös YUP:n säveltävänä ja sanoittavana laulaja-kitaristina parhaiten tunnettu Jarkko Martikainen. Soolotuotantonsa Martikainen aloitti v.2004 ja plakkarissa on jo kymmenkunta levyä, joista viimeisin, vuonna 2018 ilmestynyt ”Aina auki”. Musisoinnin ohessa Martikainen on julkaissut myös kaksi kirjaa sekä toiminut tuottajana toisten muusikoitten albumeille. Marija ”Muska” Babitzinin aloittaessa laulajanuransa 1969, hän oli ainoa suomalainen naisrocklaulaja. Lapsuutensa Helsingissä viettänyt laulaja kuunteli jo pienenä tyttönä veljiensä Sammyn ja Kirkan kanssa lähibaarista ulos kuuluvaa outoa musiikkia: Elvistä ja Little Richardia. Laulajan ura käynnistyi alussa Kirkan ja Dannyn kesäkiertueilla. Ensimmäinen single ”Kirjoita postikorttiin” julkaistiin 1971 ja LP-levy ”Muska” vuonna 1973. Tältä albumilta löytyy myös legendaarinen ”Krokotiilirock” ja muita covereita Chuck Berrystä Suzi Quatroon. Katsotaan, miten piknikissä ”Krokotiilirokki vaan, pisti sukat jaloissamme pyörimään…” Viimeisin Muskan studiolevy ”Majakanvartija” julkaistiin v. 2015. Savitaipaleen Musiikinystävien junailema Hakamäki Piknik on jokakesäinen koko perheen rento ja iloinen tapahtuma. Eväskorit ja ystävät matkassa kannattaa suunnata Hakamäen museoalueelle lauantaina 11.7. klo 16 alkaen. Eväitä ja palan painiketta saa myös paikan päältä. Katso illan ohjelma, aikataulut ja lipputiedot: hakamäkipiknik.fi

6


Lapsille ja nuorille järjestetään ohjattua Liikuntaa 1.-12.6.2020. Liikuntatoimi järjestää kesäkuun alussa ohjattua ja maksutonta toimintaa koululaisille alakoululaisista lukiolaisiin. Ryhmät ovat maksuttomia ja niihin ei ole ennakkoilmoittautumista. Kokoontuminen Liikuntatalolla, Jonni Myyrän tie 1. Tauko omien eväitten syöntiin klo 11.30-12.15.

Liikuntaviikkojen ohjelmaan kuuluu mm. frisbeegolfia. Kuva L.Kinnaslampi.

Ohjelma: Ma 1.6. Ti 2.6. Ke 3.6. To 4.6. Pe 5.6. Ma 8.6. Ti 9.6. Klo 10.6. To 11.6. Pe 12.6.

Klo 12.15-13.45 4-9 lk & lukiolaiset: frisbeegolf, temppurata Klo 14-15 1-3lk: temppurata Klo 10-14 Norsupallo/kin-ball, sulkapallo Klo 10-14 Kuntosaliopastus (yli 14 v.) & kaupunkisota, maastopyöräily Klo 9-15 Retki Lappeenrantaan: telinevoimistelu, parkour Klo 10-14 Rantalentopallo, petankki ja mölkky Klo 12.15-13.45 4-9 lk & 2. asteen opiskelijat: frisbeegolf, temppurata Klo 14-15 1-3lk: temppurata Klo 10-14 Norsupallo/kin-ball, sulkapallo Klo 10-14 Kuntosaliopastus (yli 14 v.) & kaupunkisota, maastopyöräily Klo 9-15 Retki Lappeenrantaan: telinevoimistelu, parkour Klo 10-14 Rantalentopallo, petankki ja mölkky

Liikuntatoimen laavuretket Ti 2.6. Ti 9.6.

Opastettu vaellus Orrain polulla klo 16-19. Kokoontuminen retkeilyreitin parkkipaikalla, Partakoskentie 1522, 54800 Savitaipale. Opastettu vaellus Lepänkanto – Rovastinoja – Lepänkanto klo 16-19. Kokoontuminen Lepänkannon parkkipaikalla, Myllylammentie, 54800 Savitaipale.

Varmista tapahtumien toteutuminen: teemu.lepisto@savitaipale.fi tai 040 631 3372

7


Teksti ja kuvat: Anna-Kaisa Kouvo

Pidä huolta itsestäsi Kesä on oivaa aikaa kiinnittää erityistä huomiota hyvinvointiin. Liiku paljain jaloin, huolla lihaksiasi ja nauti! Liiku itsellesi mieluisalla tavalla mukavassa paikassa. Näin ohjeistaa Lihashuolto Saukkosen koulutettu hieroja, urheilijan lihashuoltaja Sari Saukkonen. Venyttely ja liikkuvuusharjoittelu ei saa olla väkinäistä, vaan liikkumisen tulee palvella samalla kertaa sekä kehoa että mieltä. – Sauna on oivallista lihashuoltoa. Se rentouttaa lihaksia ja palauttaa niitä rasituksesta. Lihakset pehmenevät löylyjen lämmössä, minkä takia esimerkiksi venyttely kannattaisi tehdä saunomisen jälkeen, Saukkonen vinkkaa. Lihashuollosta kannattaa Saukkosen mukaan tehdä mukava traditio. Esimerkiksi televisiota katsellen tai musiikkia kuunnellen venyttely tulee tehtyä kuin huomaamatta.

– Lihashuollon tärkeys korostuu erityisesti kesällä, kun moni liikkuu enemmän. Se näkyy hierojan kalenterissakin, sillä kipeytyneitä lihaksia hierotutetaan ja itseen panostetaan muutenkin, Saukkonen paljastaa. Hän muistuttaa, että päivän mittaan, ja etenkin liikkuessa, on hyvä hörppiä riittävästi vettä. Liike ohjaa veden kulkemaan kehossa sinne, missä sitä tarvitaan. – Kesällä riittävä veden juominen kannattaa myös siksi, että se vähentää esimerkiksi jalkojen turvotusta. Muita keinoja lämmöstä aiheutuvan turvotuksen hillintään ovat liikkuminen, viilentävät jalkakylvyt tai vaikka vedessä kahlaaminen, KinttuMimmin jalkojenhoitaja Mirjami Jurvanen kertoo. Hän kannustaa kulkemaan paljain jaloin turvallisessa maastossa, mikäli jalkojen iho on ehjä, eivätkä sairaudet, kuten diabetes, ole esteenä. Paljasjalkakävely nimittäin parantaa hermoyhteyksiä jalkapohjan ja aivojen välillä sekä kehittää tasapainoa. Se vahvistaa jalkaterän pieniä lihaksia ja parantaa nivelten joustavuutta aina nilkoista lonkkiin saakka. – Aluksi jalkapohjat voivat olla arat, mutta kun kävelyn aloittaa varovasti, jalka tottuu ja iho vahvistuu. Kannattaa kokeilla monenlaisia maastoja, sillä verenkierto elpyy ja hermoradat aktivoituvat sitä enemmän, mitä erilaisempia haasteita jalkapohja saa, Jurvanen kannustaa. Jalkojen omahoitoon kuuluu pesun ja huolellisen kuivauksen lisäksi myös rasvaus, kynsiä ja kynsinauhoja unohtamatta.

TAKSIPALVELUT J. Rahikainen Ky Savitaipale

• 2 kpl 1+8 hengen autoa • 1 kpl 1+6 hengen auto (esteetön) • Pyörätuolikuljetus • Paarivarustus

Juha 0500 213 350 Anne 0500 153 536 www.juharahikainen.fi

leminmusiikkijuhlat.fi TUTUSTU OHJELMAAN & OSTA LIPUT:

Savitaipaleen Ärrä avoinna joka päivä aamusta iltaan.

Uinti tekee hyvää lihaksille ja on sopiva liikuntamuoto myös nivelvaivoista kärsiville. ”Liikkuvuus on voimaa”, summaa Sari Saukkonen.

8

Liiallisen suolan, kovien rasvojen ja alkoholin välttäminen vähentää jalkojen turvotusta. ”Mikäli varpaankynnet ovat haurastuneet, värjäytyneet tai paksuuntuneet, älä turhaan piilottele varpaitasi, vaan tuo ne jalkahoitoon”, toivoo KinttuMimmi.

Löydät meidät myös facebookista nimellä R-kioski Savitaipale.

R-KIOSKI SAVITAIPALE TORIKATU 6 MA–PE 7.30–21 | LA 8.30–21 | SU 9–21


TEKSTI: Anna-Kaisa Kouvo

Tavoitteena hyvä kasvu Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan toiminnanjohtaja Suvi Kokkolan mukaan savitaipalelaiset metsät voivat hyvin. Tilastojen valossa metsä kasvaa enemmän kuin sitä käytetään. Plussan puolelle Savitaipaleella jäätiin jopa vuonna 2018, jolloin hakkuita tehtiin Kaakkois-Suomessa erityisen paljon. Mediassa on viime vuodet keskusteltu varsin vilkkaasti metsäalasta. Hakkuumäärät ja metsänhoidon tavat ovat nousseet valtakunnan uutisiin, kun ilmastonmuutoksen hillinnän vaatimaan hiilensidontaan on haettu eurooppalaista ratkaisua. – Täytyy myöntää, että välillä turhauttaa seurata median keskustelua. Toivoisin, että ihmiset malttaisivat tarkistaa faktat ennen kuin päättävät oman näkökantansa. En kiellä, etteikö metsänhoidossa olisi tehty virheitä 1950–1970-luvuilla, mutta

sittemmin toiminta on muuttunut melkoisesti, Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan toiminnanjohtaja Suvi Kokkola pohtii. Hän korostaa, että joka alalla kompastellaan, kun uusia asioita kokeillaan. Niinpä metsänhoidollisista virheistäkin on otettu opiksi, ja nykyään esimerkiksi metsäluonnon monimuotoisuuden ja vesistöjen suojeleminen on arkipäivää metsäalan ammattilaiselle. – Toiminta kehittyy koko ajan, ja sitä mukautetaan muun muassa Tapion laatimiin metsänkäytön suosituksiin. Esimerkiksi hiilensidonta ja ilmastoasiat näkyvät nyt aiempaa enemmän metsäpuolellakin, Kokkola kertoo. Hänen mukaansa ilmastonmuutoksen kannalta tärkeää olisi taata metsien hyvä kasvu. Taimikoita ja nuoria metsiä hoitamalla sekä metsää lannoittamalla puusto saadaan reippaaseen kasvuun, mikä lisää hiilensidontaa. – Nähtäväksi jää, miten esimerkiksi valtio rupeaa kompensoimaan hyvää kasvua. Tukijärjestelmiä uudistetaan parhaillaan ja hiilensidonta huomioidaan tässä työssä, Kokkola tietää.

Metsänomistaja on useimmiten mies Toiminnanjohtaja Suvi Kokkolan mukaan keskiverto metsänomistaja on yli 60-vuotias mies, jolla on omistuksessaan noin 30 hehtaaria metsää. Vaikka metsä- ja maatilojen sukupolvenvaihdoksia tehdään vuosittain, on metsänomistajien keski-ikä vain hienoisessa laskussa. – Moni sukupolvenvaihdos tehdään vasta kuolinpesän kautta. Raha- ja omaisuusasioista puhuminen tuntuisi olevan vähän hankalaa meille suomalaisille, minkä takia metsäkään ei vaihda omistajaa varhain, Kokkola pohtii. Toisaalta eläkkeellä olevat metsänomistajat ovat Kokkolan mukaan porukan aktiivisimpia. Heillä on aikaa ja energiaa tehdä puukauppaa ja hoitaa metsiään. – Uusi sukupolvi kannattaisi ottaa mukaan istutus- ja raivaustalkoiden lisäksi puukaupan iloihin, Kokkola kannustaa.

Savitaipalelaisten metsänomistajien ja kesäasukkaiden yhteiselo sujuu toiminnanjohtaja Suvi Kokkolan mukaan hyvin. Moni metsänomistaja miettii myös metsiensä virkistysarvoja ja on varovainen tiettyjen maisemakohteiden sekä vesistöjen lähellä kasvavien metsien hoitamisessa.

9


Menovinkit

kuvat: Helena Hjerppe

Haaste: Tutustu paikan päällä kaikkiin kesän 2020 menovinkkeihin! Mää-äää kutsun siut Partakosken Pamaukseen 25.7. Kärnäkosken linnoitukseen.

Stand up –ilta Sapassiperjantaina 17.7. Paimensaaressa

Rantabulevardi täyttyy kirppispöydistä ke 15.7.

10


Maatilapäivinä 12.7. ja 19.7. pääsee rapsuttelemaan eläimiä Kyllösen ja Korppilan tiloilla. (Kuva Tiia Tapanainen) Haasta itsesi tänä kesänä porrasjuoksuun! Timon kulttuuri- ja kuntoportaat valmistuivat viime kesänä Hakamäen rinteeseen. Tossut jalkaan ja menoksi!

Tanelin ja Charlotan iltapäivä Europaeusmuseolla ja Olkkolan Kartanossa su 5.7. Puhetta Europaeuksen ajasta: Markku Kivistö. Hakamäki-päivänä 26.7. kotiseutumuseon näyttämöllä kuullaan vuorostaan tutkija Juha Nirkkoa.

Käsityöasema, Kievarintie 1, on avoinna kesä-elokuussa ma-pe klo 10-16. Ohjaaja paikalla – tule kutomaan, ompelemaan, näyttelyyn tai muuten vain käymään ja tutustumaan käsityön ystäviin! Lions Clubin järjestämät syysmarkkinat torilla la 19.9.

11


Kesänäyttelyt

12

Kirjaston kesänäyttelyt Kesäkuussa Jyrki Outinen palaa kirjastossa pidettävässä näyttelyssään 1990-luvun puoliväliin, jolloin hän opiskeli ympäristöbiologiaa Oriveden opistossa. Näyttelyn luontoaiheiset teokset ovat pääosin öljyväri- ja öljypastellitöitä. Heinäkuun näyttelyssä viitataan kuluvaan Europaeuksen juhlavuoteen ja lukusalissa on esillä Kalevala-peittoja ja –ruutuja. V. 2017 Suomen 100v-juhlavuoden projektin innoittamana virkattiin Savitaipaleella ja ympäri Suomea Kalevala-ruutuja. Kalevalan runot innoittivat taitajia suunnittelemaan 24 erilaista ruutua, joihin liittyi runo tai säe Kalevalasta. Näistä ruuduista koottiin sitten peittoja, tyynyjä ym. Savitaipalelainen Pirkko Jäkälä on virkannut ruutuja jo useamman peiton verran ja Raija Kylliäisellä ja muutamalla muullakin käsityöaseman aktiivilla on vino pino valmiita ruutuja, jotka saadaan nyt kirjastoon ihailtaviksi. Taitoliitto valitsee vuosittain vuoden käsityötekniikan. Tänä vuonna se on vuoleminen. Siksi kesä-heinäkuun näyttely kirjaston vitriinissä on erityisen ajankohtainen. Esillä on Petri Paukkusen valmistamia puukkoja ja puulintuja. Petri aloitti puukkojen teon 1990-luvun lopulla ja osallistui moniin puukonteon SM-kisoihinkin. Samaisilla puukkopäivillä Petri seurasi Lintu-Antin ja Joel Nokelaisen puulintujen veistonäytöstä ja sai itsekin kipinän puulintujen vuolemiseen. Alkuinnostuksen jälkeen puulintujen veisto jäi kunnes harrastus sai viime vuonna taas tuulta siipiensä alle ja nyt upea otos Petrin lintuja on näytteillä kirjaston vitriinissä. Petri Paukkusen puukko ja puulintu. Kuva: Petri Paukkunen.

Raija Kylliäisen Kalevala-runoruutuja. Kuva: Helena Hjerppe.

Jyrki Outisen öljypastellityö Kummituseläin. Kuva: Jyrki Outinen.

esittelevät monipuolisesti kädentaitoja


Kirjaston näyttelyssä kurkistetaan Saimaalle. Kuva Laura Blomqvist. Elokuun ensimmäisellä viikolla kannattaa ehdottomasti piipahtaa kirjastossa tutustumassa ”Kurkistus Saimaalle”-näyttelyyn, joka on esillä vain viikon. Toiminnallisessa näyttelyssä viemme kävijät kurkistamaan Saimaalle mm. virtuaalilasien, kosketusnäyttöjen sekä mikroskooppien avulla. Samalla kävijät saavat tietoa saimaannorpasta sekä Saimaan historiasta ja ekologiasta. Lisäksi he pääsevät kertomaan omista eteläkarjalaisista mieli- ja huolipaikoistaan. Näyttely on auki kirjaston aukioloaikoina. * Kirjaston näyttelyt ovat avoinna ma-ke klo 12-19, to klo 9-16 ja pe klo 12-18. kansantaidetta ja europaeuksen ajan käsitöitä Gellariassa ja käsityöasemalla Viime kesänä taukoa pitänyt Kansantaidenäyttely avaa taas tänä kesänä ovensa ja paikkakunnan taitajien töitä voi ihailla Gellariassa 28.6.26.7.2020. (Peltoinlahdentie 11) Touko-kesäkuun vaihteessa ehdit vielä toimittaa töitä näyttelyyn, joten ota yhteys Terttu Kultaseen, p. 0400 660 659, jos olet taitava käsistäsi – oli työt sitten maalauksia, käsitöitä, veistoksia tai mitä tahansa kädentaitoa edustavia töitä. Kaikille avoimissa avajaisissa su 28.6. on luvassa runoja ja musiikkia Europaeuksen 200 v –juhlavuoden teemalla.

ENNENKUIN KUINSATTUU SATTU ENNEN ENNENKUIN KUINSATTUU! SATTUU! ENNEN

ENNEN KUIN SATTUU

ENNEN KUIN SATTUU!

Kansantaidenäyttely avaa ovensa Gellariassa 28.6. Kuva: Helena Hjerppe.

Käsityöasemalla paneudutaan myös juhlavuoden teemaan, kun Europaeuksen aikaan –näyttely avautuu 1.6. aseman tiloissa, Kievarintie 1. Näyttelyssä on esillä Liisa Vaartajan taltioimia Olkkolan Kartanon naisten tekemiä käsitöitä alkaen vuodesta 1850 aina 1920 -luvulle asti. Näytteillä on mm. erilaisia pitsejä, kauluksia, käsineitä ja vaatteita. Näyttely on avoinna 1.6.-31.8. ma-pe klo 10-16. Hakamäen museon näyttelyssä paneudutaan perhe- ja vuotuisjuhlien perinteeseen. Näyttely ja museo on avoinna 16.6.-2.8. ti-su klo 12-17. Europaeus-museon näyttely Olkkolan Kartanon pihapiirisää on avoinna heinäkuussa ke ja la klo 11-14.Kirkonrakentajien näyttely vanhassa kellotapulissa on avoinna 7.6. – 9.8. sunnuntaisin 11-14. Art Paimensaaressa ei tänä kesänä ole omaa näyttelyä, mutta paikan isännän, Matti.J.Raution 90-vuotisjuhlanäyttely on heinäkuun ajan esillä Lappeenrannan Kaakaopavussa.

Olisiko parempi tilatakuitenkin kuitenkin ””Olisiko parempi tilata ”Olisiko Olisiko parempi tilatakuitenkin kuitenkin ”ammattilainen parempi tilata asialle? ammattilainen asialle? ammattilainenasialle? asialle? ammattilainen Sähköurakointialampun lampunvaihdosta vaihdostakerrostaloihin kerrostaloihin Sähköurakointia Sähköurakointia lampun vaihdostakerrostalo kerrostal Sähköurakointia lampun vaihdosta kaikkeasiltä siltä väliltä” jajakaikkea väliltä” 040 480 7608 kaikkeasiltä siltä väliltä” jajakaikkea väliltä”

Töyrylänkatu 6 H ” Olisiko parempi tilata kuitenkin 53550 Lappeenranta 040 480 7608 ammattilainen asialle? www.sahkosystema.fiTöyrylänkatu 6 H ” Olisiko parempi tilata kuitenkinLappeenr Sähköurakointia lampun vaihdosta kerrostaloihin53550 www.sahkosyste ammattilainen ja kaikkea siltä väliltä” asialle?

040 483 7681,lampun 040 480 7608 Sähköurakointia vaihdosta kerrostalo Töyrylänkatu 6 H, 53550 Lappeenranta ja kaikkea siltä väliltä” www.sahkosystema.fi

13


Hyödyksi-asema palvelee! Peijonsuon Hyödyksi-asema

Kiesilän�e 275, avoinna: Kesällä (1.5.-31.10.): ma klo 15-18, to klo 14-18 ja la klo 13-15 Talvella (1.11.-30.4.): to klo 12-18

Lisätietoja: p. 010 841 1818 (ma-pe 8-17), asiakaspalvelu@ekjh.fi, www.ekjh.fi

SAVITAIPALE SOLAR REGATTA Aurinkokennoilla ladattavien ja sähkökäyttöisten veneiden kansainvälinen kilpailu ja näyttely pidetään Savitaipaleella Kuolimo järvellä la 8.8.2020

SAVITAIPALE

RUOKAISA JA PALVELEVA Ei osallistumismaksua Ilmoittautuminen ja lisätietoja www.sasry.fi Viimeistään 1.7.2020

AUKI JOKA PÄIVÄ MEILTÄ LÖYTYY:

Torikatu 5-7

14

SALAATTIBAARI, KEITTOLOUNAS, TAKEAWAY-KAHVI, LAHJAKORTIT, NESTEKAASU


HANKKIJA SAVITAIPALE UUDET KESÄAUKIOLOAJAT

29.4.-26.7. MA-PE KLO 9-17 LA 9-14 3.5.-14.6. MYÖS SU KLO 12-16

PELTOINLAHDENTIE 25, SAVITAIPALE

markO kOpOnen kY VIEMÄRIKAIVOJEN TYHJENNYKSET JA VAIHTOLAVAT

05 4160 363 0400 254 289

mtY eteläpää 54770 Heituinlahti

kaivinkone- ja traktorityöt Polttopuun myynti Metalli- ja rakennustyöt Rakennus- ja saneeraustyöt kokonaisvaltaisesti puh. 040 740 3215 tai 040 521 6597

pasi puh. 0500 296 596 Juha puh. 040 821 5204

Metsänomistajat MÄNTY-SAIMAA Täyden metsäpalvelun talo www.mhy.fi/mantysaimaa

puh. 040 820 1163

MÄKELÄN TAKOMO OY • Teräsrakenteet

Väri tummanvihreä: C 100 M0 Y85 K24 • Pylväskengät

• Taontatyöt

Painotuotteissa Myriad-tekstityyppi.

puh. 040 481 7887

info@makelantakomo.fi www.makelantakomo.fi

TIKKA-URAKOINTI OY LVI-työt

Kuusitie 6, 54800 Savitaipale Vesa Tikka

0500 558 010

Parturi-Kampaamo T:mi Sirpa Purtilo

Supanahontie 23 54800 Savitaipale Puh. 050 560 4500 www.sipriina.com

Hyvän Ilman Kampaamo ® 15


Tapahtumakalenteri, Savitaipale 2 Huomio: Kesälehti on painettu huhtikuun alussa, jolloin korona-epidemian vaikutukset kesän tapahtumiin eivät vielä olleet tiedossa. Tarkista kaikkien kesätapahtumien toteutuminen tapahtuman järjestäjältä, eKarjala –tapahtumakalenterista, kunnan fb- ja nettisivuilta tai paikallislehdestä. Voit kysyä tapahtumista myös kulttuuritoimistosta p. 040 500 1853 tai kunnan infosta p. 040 158 6542.

NÄYTTELYT

Klo 13-15 EL Savitaipaleen yhdistyksen yhteislaulut Hyrkkälän Erämiesten majalla (ent.koulu), Tai-palsaarentie 529. raija.tapanainen@pp.inet.fi 1.-12.6. Ohjattua liikuntatoimintaa, kisailua ym. peruskoululaisille ja lukioikäisille liikuntatalolla, Jonni Myy-rän tie 1. Tied. p. 040 631 3372. Ti 2.6. Klo 16-19 Opastettu vaellus Orrain polulla. Kokoontuminen retkeilyreitin parkkipaikalla, Partakos-kentie 1522. Järj. liikuntatoimi. Su 7.6. Klo 14-16 Parikanniemen tilaisuus Pettilän kylätalolla, Kuivasensaarentie 1196. Tied. Kaarina Hakuli p. 0400 764 417. Ti 9.6. Klo 12-16 EL Savitaipaleen yhdistyksen Iloiset iltapäivätanssit Säänjärven lavalla, Säänjärventie 49. Liput 10 €, sis.kahvit klo 11.30 alkaen. Tahdittajana Jarmo Ranta ja Terässiipi trio. Ti 9.6. Klo 16-19 Opastettu vaellus Lepänkanto-Rovastinoja-Lepänkanto. Kokoontuminen Lepänkannon parkkipaikalla, Myllylammentie. Järj. liikuntatoimi. Tied. p. 040 631 3372. La 13.6. Torille suunniteltu Sisu-kisa siirtyy syksyyn sisäkisaksi. Haasta yhdistyksesi jäsenet, työkaverisi tai koko perhe mukaan leikkimieliseen kisaan! Varmista tapahtuma-aika: Savikunto oy, p. 040 8014840, toimisto@savikunto.fi La 13.6. Klo 10-15 Avoimet kylät&mökkiläistapahtuma Pettilän kylätalolla, Kuivasensaarentie 1196. Tied. Merja Ahtiainen 040 732 5561. La 13.6. Klo 15 Avoimet kylät –tapahtuma Partakoskella, Kärnäkosken linnoituksella, Partakoskentie 840. Ke 17.6. Klo 10-15 Kansalaisopiston järjestämä Kasvivärjäyksen alkeet –kurssi Hakamäellä. Teoriaosuus 8.5. mutta kurssille voi tulla ilman sitäkin. Kurssin hinta 20 €. Mahdollisesti toinen kurssi elokuussa. Il-moittaudu värjäyspäivään&lisätiedot p. 040 7131 884, ke 10.6. mennessä. Pe 19.6. Klo 11-14 Juhannusaaton lounas Pettilän kylätalolla, Kuivasensaarentie 1196. Tied.p.044 262 9849 Pirjo Lonka. La 27.6. Klo 10-14 Takakonttikirppis Savis Kirppis&Käsityön pihalla, Hallitie 2. Ei paikkamaksua. P. 044 764 5664. Su 28.6. Klo 16 Kansantaidenäyttelyn avajaiset Gellariassa, Peltoinlahdentie 11. Ohjelmassa runoja ja mu-siikkia Europaeuksen 200v –juhlavuoden teemaan liittyen. P. 0400 660 659.

Kirjastossa

kesäkuu Lehtisali: Jyrki Outisen maalauksia

HEINÄKUU

kesä-heinäkuu Vitriini: Petri Paukkusen Puukkoja ja puulintuja

heinäkuussa Lukusalissa Pirjo Jäkälän virkattuja Kalevala-peittoja ja Raija Kylliäisen ym. Kalevala-runoruutuja

elokuu Saimaa-näyttely 3.-7.8.

Käsityöasemalla

1.6. -31.8. Europaeuksen aikaan –näyttely. Liisa Vaartajan taltioimia Olkkolan Kartanon naisten tekemiä käsitöitä alkaen vuodesta 1850 aina vuoteen 1920 asti . Näytteillä on mm. erilaisia pitsejä, kauluksia, käsineitä ja vaatteita. Avoinna kesä-elokuussa ma-pe klo 10-16.

1.9.-31.10. Marja Karhusen huovutustöitä. Avoinna ma klo 12-17 ja to 10-15.

6.-27.7. Savitaipaleen Liikuntaseuran kesäjumpat Olkkolan rannassa maanantaisin klo 17.30 ja 18.30. Kerta-lippu 5 €. www.salise.fi 7.-28.7. Klo 18.30 Lavalavis Säänjärven lavalla tiistaisin, Säänjärventie 49. Järj. Savit. Liikuntaseura. Kerta-lippu 5 €. 8.-29.7. Klo 7-8 Seasonal Yoga Olkkolan rannassa keskiviikkoisin. Järj. Savit. Liikuntaseura, kertalippu 5 €. Su 5.7. klo 14 Tanelin ja Charlotan iltapäivä Olkkolan Kartanossa, Europaeuksen elämän ajankuvasta ja tapahtumista kertoo Markku Kivistö. P. 040 500 1853. Su 5.7. Nelosten järjestämä kesäteatteriretki Imatralle, Pokka pitää –esitykseen. Tied. Marjukka Ahtiainen, p. 040 573 1105. (Kysy myös 8.8. kesäretkenkohde) Su 5.7. Klo 13-15 EL Savitaipaleen yhdistyksen yhteislaulut Kärnäkosken linnoituksen valleilla. p. 0400 418 580.

Gellariassa

28.6.-26.7. Kansantaidenäyttely

PS. Art Paimensaaren isännän, Matti J.Raution 90-vuotisjuhlanäyttely Galleria Kaakaopavussa heinäkuun ajan.

1.6.-27.7. Savitaipaleen Liikuntaseuran rantajumppa Olkkolan rannassa maanantaisin klo 17.30 ja 18.30. Kertalippu 5 €. 30 € koko kesäkausi. www.salise.fi 2.-30.6. Klo 17.45 Virelavis Säänjärven lavalla tiistaisin, Säänjärventie 49, järj. Savit. Liikuntaseura. 2.6.-25.8. Klo 18.30 Lavalavis Säänjärven lavalla tiistaisin, Säänjärventie 49. Järj. Savit. Liikuntaseura. Kertalippu 5 €, koko kesäkausi 30 €. 3.6.-29.7. Klo 7-8 Seasonal Yoga Olkkolan rannassa keskiviikkoisin. Järj. Savit. Liikuntaseura, kertalippu 5 €, koko kesäkausi 30 €. La 9.5.-26.9. Lavatanssit Säänjärven lavalla, Säänjärventie 49. Katso esiintyjät: www.saanjarvenlava.fi Su 17.5.-30.8. Klo 17-21.30 Lavatanssit Välijoen lavalla, Männistöntie 10. Liput 15 €. Katso esiintyjät: www.gramofoni.fi/valijoen-lava

Museot Hakamäen kotiseutumuseo 16.6.-2.8: Perhe ja vuotuisjuhlat ti-su klo 12-17 Europaeus-museo, heinäkuu, ke ja la klo 11-14 Kirkonrakentajien museo kellotapulissa 7.6.-9.8. sunnuntaisin klo 11-14

16

KESÄKUU Ma 1.6.


Katso ajankohtaiset tapahtumatiedot: www.savitaipale.fi

e 2020 SAPASSI-viikko 11.-19.7. Tied. p. 040 500 1853 Koko viikon: Ma-pe klo 12-16 musiikillinen Pop up -kahvila Kaarnasalo&kanat, Peltoinlahdentie 10. Kahvilaherkkuja, musiikkia, taidenäyttely ja pieni kanatarha. P. 044 550 2211 To 16.7.-la 18.7. Pop up -kahvila Agronomi ja kierrätystapahtuma Pitäjäntuvan pihalla (ei paikkamaksua). Avoinna to-pe klo 11-17 ja la klo 11-14. Tied. Sari 050 5930 435. Lauantai 11.7. * Klo 10.00 Torilla soi: Pertti Hietamies yhteislaulattaa sekä esittää mm. Olavi Virran kauneimpia kappaleita. Vapaa pääsy. * Klo 16 alk. Hakamäki piknik - esiintyjinä: Katja & Antti , Jarkko Martikainen soolona - Muska - Hearthill sekä yleisön pyynnöstä viime kesän suursuosikki Tornaattori! Hakamäen viheriöllä, eväskorit matkaan. Järj. Savitaipaleen Musiikinystävät ry. Ks.liput ym. hakamakipiknik.fi * klo 20-01 Säänjärven lavalla tanssit tahdittaa Tulipunaruusut. Sunnuntai 12.7. *Klo 10-15 Avoimet ovet Kyllösen tilalla, Kuivasentie 19, Pettilä. Myynnissä Tapanaisen perunaa ja sipulia. Kahvio. Oheisohjelmaa sekä lapsille että aikuisille. P.044 279 1770 * Klo 16.00 Konsertti Europaeus-henkeen Savitaipaleen kirkossa, Harri Lidsle, tuuba & Hannu Kella, piano ja melodiabassoharmonikka. Liput 10 € käteisellä ovelta. Järj. Kulttuuritoimi. * Klo 17-21.30 Välijoen lavalla tanssit tahdittaa Katri Hirvonen&Amore. Liput 15 €. Maanantai 13.7. Klo 14-16 Poistokirjamyynti kirjaston pihalla. Klo 18.00 Kouvolan Harmonikkojen Kummanen-yhtye esiintyy laulusolistin kera Hakamäen lavalla. Vapaa pääsy, kahviossa vapaaehtoinen maksu. aija.loisa@ gmail.com Klo 17.30 ja 18.30 Rantajumppa Olkkolan rannassa. Kertalippu 5 €. Tiistai 14.7. * Klo 10 Teatteri Rollon esitys Kotia kohti torin Einola-lavalla. Musiikillisessa näytelmässä vanhat sisarukset Veikko ja Vuokko etsivät uutta kotia. Kesto n. 40 min, vapaa pääsy. *Klo 12-16 Iloiset iltapäivätanssit Säänjärven lavalla, Säänjärventie 49. Liput 10 €, sis. kahvit 11.30 alkaen. Tahdittajana Heikki Hytti&Amor. Järj. EL Savitaipaleen yhdistys ry. La 25.7.

Klo 10 alkaen Kirkonseudun Marttojen vohvelikahvio torilla. Musiikkia Heikki Hytti solisteineen. La 25.7. Klo 13 Kesähulinat Hämäläisen majalla, Partamäentie 288. Ohjelmassa kisailua kaikenikäisille, tar-joilua ja mukavaa yhdessäoloa. Järj. Hämäläisen-Tornion kyläyhdistys ry. P.050 355 7284 La 25.7. Klo 15 Partakosken Pamaus! Kärnäkosken linnoituksella, Partakoskentie 840. Musiikkia ym. ohjel-maa, kahvio. partakoskenkylat@gmail.com La 25.7. Klo 10-14 Takakonttikirppis Savis Kirppis&Käsityön pihalla, Hallitie 2 Ei paikkamaksua. P. 044 764 5664. Su 26.7. Klo 12 Hakamäki-päivä, Paimensaarentie 10. Juhlapuhe -Europaeus 200v –juhlavuoden merkeissä: kansanrunousarkiston tutkija Juha Nirkko. P. 0400 665 615.

ELOKUU-MARRASKUU 3.-25.8. Ma 3.8. La 8.8. La 8.8.

Ti 11.8.

Klo 18.30 Lavalavis Säänjärven lavalla tiistaisin, Säänjärventie 49. Järj. Savitaipaleen Liikuntaseura. Kertalippu 5 €. Klo 13-15 EL Savitaipaleen yhdistyksen yhteislaulut Laksiaisen Erämiesten majalla. Klo 12-15 Rahikkalan myllyjuhla, Suomalansaarentie 60. Tied.p.040 722 1153 Heikki Heimala. Pe-rinteinen ruispuuro, kahvio ja ohjelmaa. klo 10-16 Savitaipale Solar Regatta. kansainväliset aurinkokennolla ladattavien sähköveneiden kilpailut Kuolimolla, Olkkolassa ja Lepänkannossa. Ei osallistumis- tai pääsymaksua. Tapahtuma si-sältää aurinkoenergian näyttelyjä ja muita oheistapahtumia. katso lisää: www.sasry.fi Klo 12-16 Iloiset iltapäivätanssit Säänjärven lavalla, Säänjärventie 49. Liput 10 €, sis. kahvit 11.30 alkaen. Tahdittajana Duo Kivekäs&Hannu Auvinen. Järj. EL Savitaipaleen yhdistys ry.

* Klo 14 Lasten museopäivä Hakamäellä aloitetaan Teatteri Rollon koko perheen esityksellä "Umpimähkän valtakunta". Kesto n. 1/2h. Tehtäväkierroksia museolla, mehutarjoilu ym. ohjelmaa. Klo 18.30 Lavalavis Säänjärven lavalla. Kertalippu 5 €. Keskiviikko 15.7. * Klo 7-8 Seasonal Yoga Olkkolan rannassa. Kertalippu 5 €. * Klo 12-16 Rantakirppis Olkkolan uimarantabulevardilla. Tied. Savis ry, p. 044 764 5664. Torstai 16.7. * Klo 18 Vintage Cruising Savitaipaleen Helmen pihassa, Peltoinlahdentie 31. Vanhoja autoja ja menopelejä, musiikkia, ruokaa ja hyvää seuraa! matti.liimatainen@pp1.inet.fi Perjantai 17.7. * Klo 18 Stand up –ilta Paimensaaressa. Lauantai 18.7. * Klo 10 Kaiken kansan yhteislaulajaiset torilla – tule laulamaan! Laulattajina Einola-lavalla Terttu Kultanen ja Heikki Hytti (harmonikka), EL-Savitaipale. Vapaa pääsy. * Klo 10 alkaen Maalaismarkkinat ja Polkuformula-ajojen Suomen mestaruuskilpailut Pettilän kyläkeskuksen ympäristössä, Kuivasensaarentie 1196. Tuotemyyntiä, työnäytöksiä, päreiden tekoa poniajelua ym. Laskuvarjohyppynäytös säävarauksella. Formulat juontaa Matti Kyllönen. Ilmoittautumiset ja tiedustelut p. 040 937 9591 tai ari.enbom@wippies.fi . Järj. Veskansa ry. * Klo 17-21 Hakamäellä Riento Rocks! Esiintyjinä Noora, Chaos Nation, Aston Kalmari ja Kuolimo´s Pirates. Järj. Välijoen Nuorisoseura Riento ry. valijoki@gmai.com * Klo 20-01 Säänjärven lavalla tanssit tahdittaa Souvarit. Sunnuntai 19.7. * klo 11-16 Avoimet ovet Korppilan tilalla, Jukkarankaari 15, Heituinlahti. Lampaita, kanoja, ankkoja, suomenkarjaa ja muita lehmiä, kissoja ja koiria. Myynnissä myös tilan tuotteita. mirva.j68@gmail.com * Klo 17 Muistelo-orkesterin konsertti Tapio Rautavaaran elämä ja laulut. Liput 15 € sis. kahvit. Erkki Luumi&Muistelo-orkesteri, Heikki Hytti ja kertojana Kaija Luumi. * Klo 17-21.30 Välijoen lavalla tanssit tahdittaa Neitoset. Liput 15 €.

Pe 21.8. Klo 18-21 Talkoolaisten kiitosilta Pettilän kylätalolla, Kuivasensaarentie 1196. Tied.p.040 937 9591 Ari Enbom. Videoita ja palautetta kesän tapahtumista, grilli kuumana ym. La 29.8. Klo 10-14 Takakonttikirppis Savis Kirppis&Käsityön pihalla, Hallitie 2. Ei paikkamaksua. Ma 7.9. Klo 13-15 EL Savitaipaleen yhdistyksen yhteislaulut Olkkolan Kartanossa. Ti 8.9. Klo 12-16 Iloiset iltapäivätanssit Säänjärven lavalla, Säänjärventie 49. Liput 10 €, sis. kahvit 11.30 alkaen. Tahdittajana Jussi Seppänen&Dominou. Järj. EL Savitaipaleen yhdistys ry. Su 13.9. Klo 15 Koulukeskuksen auditoriossa koko perheen musiikkitapahtuma - MIMI ja KUKU. Pe 18.9. Klo 17-20 Rosvopaisti-ilta Pettilän kylätalolla, Kuivasensaarentie 1196. Rosvopaistia, rusinasoppaa ja kahvit. Illalliskortit myynnissä elokuussa. La 19.9. Klo 9-14 Syysmarkkinat torilla, LC Savitaipale p. 0400 254 475. La 26.9. Klo 10-14 Syyssiivoustalkoot Pettilän kylätalolla, Kuivasensaarentie 1196. P. 040 937 9591/Enbom. Su 4.10. MLL 100-vuotta – ”Koko Suomen Lastenjuhlat” Savitaipaleen liikuntatalolla. Toimintapisteitä, sir-kusta, tarjoilua ym. P. 0500 553 435. La 14.11. Klo 15 Ideateatteri koulukeskuksen auditoriossa: Mysteeri maatilalla – koko perheen vinksahtanut farmiseikkailu. TV:n lastenohjelmista tutut näyttelijät Jakko Loukkola ja Isa-Erika Lehto.

17


SAVITAIPALEEN NUORISON TUKI RY

TYÖPAJA MOROVA

HINNAT 1.4.2020 ALK.

Sis. Alv 24 % Laskutuslisä 5 €/lasku

TYÖPALVELUT

● Kiinteistöhuolto ● Laitevuokraus ● Henkilöauton pienet huolto- & korjaustyöt ● Puutyöt ● Kuljetukset ● Muuttoapu ● Remonttiapu ● Muut tilaustyöt

AMMATTITYÖ TYÖPAJATYÖ NURMIKON LEIKKUU (työpajan koneella) LUMITYÖT (lumilingon kanssa) MUUTTO- & KULJETUSAPU ● Työntekijän tuntiveloitus ● Autokulut kirkonkylän alueella TEROITUSPALVELU ● Metsäkoneen terät ● Moottorisahan terät ● Terän irroitus sahasta ja takaisin asennus

45 € / h 22 € / h 25 € / h 25 € / h 22 € / h 10 € / krt

40 € / vrk 20 € / vrk 20 € / vrk 20 € / vrk 45 € / vrk

asiakkaan polttoaineella

20 € / vrk 20 € / vrk 20 € / vrk 30 € / vrk 20 € / h 10 € / vrk 30 € / vrk 0,50 € / kpl / vrk 50 € / vrk

Konepuukkosaha Kulmahiomakone 2100 W Käsisirkkeli Lehtipuhallin/polttomoottori Lumilinko Lämpöpuhallin 3,3 KW 220V Moottorisaha Muuttolaatikot 15 kpl Otsonaattori

● PIENKONEIDEN KORJAUS ● LIPUTUSTEN HOITO ● ASIAKIRJOJEN TUHOAMINEN

2,90 € / terä 2,50 € / terä 5,00 € / terä Minimilaskutus yksi tunti

VUOKRATTAVAT LAITTEET

Aggregaatti 5 kw Betonimylly Iskuporakone Jiirisaha Klapisirkkeli /polttomoottorik.

HENKILÖAUTON PIENET HUOLTO- & KORJAUSTYÖT ● Renkaiden vaihto ● Öljynvaihdot ● Vannetyöt ● Istuinten pesu

1 € / kg

Laitteen toimivuus tarkistetaan luovutettaessa / palautettaessa Oksasilppuri 20 € / vrk Paineilmakompressori 20 € / vrk Laite naulaimen kanssa 30 € / vrk Painepesuri 20 € / vrk Pensasleikkuri (sähkök.) 20 € / vrk 40 € / vrk tai 15 € / h Peräkärry / kuomullinen Peräkärry / kuomuton 30 € / vrk tai 10 € / h Poravasara 1350 W 40 € / vrk Rakennustelineet 40 € / vrk (työskentelykorkeus 4,2 m)

20 €/ vrk 10 € / h 20 € / vrk 20 € / vrk

Runkonaulain Ruohonleikkuri Sähköhöylä (teräl 80 mm) Teräskattila (10 ltr)

(mukana rengaspoltin)

SAHATAVARAA MYYNNISSÄ

● 22 x 100 ● 50 x 100

KUIVAA KOIVUKLAPIA

● 6 € / 35 litran säkki ● 67 € / heittomotti (verkkoon pakattuna) Työpalvelut & laitevuokraus: Matti Junni 0400 776 746 Vesa Juopperi 0407152584

Kierrätys- & käsityömyymälä 040 715 2529 Puupaja, Toni Hallikas 0400 590 109

Savitaipaleen Nuorison Tuki ry, Monitoimikeskus Morova, Hallitie 3 54800 Savitaipale Yhteydenotot

MA-TO 7.30 - 15.30 PE 7.30 - 13.45

Myymälät avoinna

MA-TO 8 - 15

PE 8 - 13:30

Kotisivut: www.snty.fi &

18

e-mail: morova@snty.fi

Y-tunnus 0982246-5


TEKSTI: Anna-Kaisa Kouvo KUVAT: Pentti Pylkkö, Kirsi Sinkko, Heikki Pylkkö ja Anna-Kaisa Kouvo

Liikkumisen puolesta Savitaipaleen liikuntaseura saa tänä vuonna uuden puheenjohtajan, Sirpa Onttisen. Hänen johdollaan perinteikäs liikuttaja suuntaa katseensa tulevaan ja pyrkii palvelemaan savitaipalelaisia liikkujia entistä monipuolisemmin. Savitaipaleen liikuntaseuran (SALISE) kesäkalenteri pyörähtää käyntiin, kun koulujen kesälomat alkavat. Kesä–elokuussa tarjolla on jumppaa, joogaa ja lavista. – Kesäkalenterimme on mukautunut kuntalaisilta ja kesäasukkailta tulleiden toiveiden mukaisesti, liikuntaseuraa tähän vuoteen asti kipparoinut Maarit Hiltunen-Toura kertoo. Viime kesä oli seuran ensimmäinen laajemman kesätarjonnan vuosi, ja kokeilu osoittautui onnistuneeksi. Sää suosi Olkkolan rannassa järjestettyjä jumppia ja joogatunteja, minkä ansiosta innokkaita liikkujia riitti tunnista toiseen. Suosiossa oli myös Säänjärven lavalla järjestetty lavatanssijumppa eli lavis. – Meidän tavoitteemme on olla matalan kynnyksen liikuttaja, jonka tunneille on helppo tulla. Uudistamme tarjontaa saamamme palautteen mukaisesti mutta toiminnan pääasia on saada ihmiset liikkumaan, SALISEn uusi puheenjohtaja Sirpa Onttinen kuvailee. Hän siirtyy takarivin jumppaajasta seuran puheenjohtajaksi tänä vuonna. Onttisen mukaan päätös vetovastuun ottamisesta oli helppo. – Olen aina arvostanut liikuntaseuran tekemää työtä. Nyt kun olen eläkkeellä, on minulla mahdollisuus antaa aikaani seuran käyttöön. Koen asian todella tärkeäksi, Onttinen painottaa. SALISE on aikuisliikunnan sertifioitu Tähtiseura, joten toiminnalle on tietyt laatuvaatimukset, joiden toteutumista seurataan muutaman vuoden välein järjestettävillä auditoinneilla. Olympiakomitean järjestämissä auditoinneissa kiinnitetään huomiota muun muassa seuran hallintoon, ohjaajien koulutukseen sekä yhteisöllisyyteen. Seuraa SALISEn – Nyt työn alla on seuran tulevien vuosien visio. Siihen hahkuulumisia ja tuntimottelemme, miten vastaamme erityisten kohderyhmiemme eli kalenteria seuran verkkokesäasukkaiden, ikääntyvien kuntalaisten sekä lasten ja nuorten sivuilta (www.salise.fi), tarpeisiin, Onttinen kertoo. Facebookista ja Savitaipaleen Savitaipaleen liikuntaseuran kesäkalenteri pyörähtää kirkonkylän ilmoituskäyntiin, kun koulujen kesälomat alkavat. Kesä–elotauluilta.

kuussa tarjolla on jumppaa, joogaa ja lavista.

HAKAMÄEN  KOTISEUTUMUSEO   Paimensaarentie  10   Auki  16.6.  -­‐  2.8.2020  ti  -­‐  su  klo  12-­‐17   Kesän  teema:    Yhtä  juhlaa!  Perhe-­‐  ja  vuotuisjuhlien  perinnettä   KIRKONRAKENTAJIEN  MUSEO  TAPULISSA   Nikkarintie  2   Auki  7.6.  -­‐  9.8.2020  sunnuntaisin  klo  11-­‐14   EUROPAEUS  -­‐MUSEO   Olkkolan  Kartanon  piharakennus   Auki  heinäkuussa  ke  ja  la  klo  11-­‐14     D.E.D.  Europaeus  200v  -­‐juhlavuosi   5.7.  klo  14  Runoiltapäivä  Olkkolassa   26.7.  klo  12  Hakamäki  -­‐päivä   Kansanrunousarkiston  tutkija  Juha  Nirkko     Juhlavuoden  kunniaksi  museoihin  vapaaehtoinen  pääsymaksu   Lisätietoja  puh.  0400-­‐665615   Savitaipaleen  Kotiseutuyhdistys  ry    

Tervetuloa  Suvannon  maittavalle   kotilounaalle  tai  kahvikupposelle!       Lounas  päivittäin  klo  11–13,  Kahvio  auki  ma-­‐pe  9-­‐18,   la-­‐su  9-­‐17.  Ruokalistat  www.toimintakeskus-­‐suvanto.fi     Myös  Fysioterapiamme  palvelee  läpi  kesän.  Ajanvaraus             p.  044  2973  510  tai   varaaheti.fi/toimintakeskussuvanto/fi.   Uimahallimme  suljettu  1.6–30.9.  

19


Teksti: Anna-Kaisa Kouvo kuvat: Anna-Kaisa Kouvo ja Helena Hjerppe (mattokuva)

Siistiä vaivatta Muista kertoa muun muassa nämä, kun varaat kesäasunnon siivouksen ›› Pääseekö mökin pihaan autolla? Missä kunnossa tie on? ›› Mistä siivooja saa vettä? Tuleeko lämmin vesikin hanasta vai pitääkö se lämmittää esimerkiksi saunan padassa tai liedellä? ›› Onko mökillä sähköt? ›› Mihin matot ja muut tuuletettavat tekstiilit saa ripustettua? ›› Tarvitseeko siivooja tikkaita? ›› Onko joku paikalla avaamassa ovia vai löytyykö avain jemmapaikasta? ›› Millaisesta mökistä on kyse? ›› Mitä kaikkea siivotaan?

Kotipalveluyritysten tarjontaa hyödyntävät sekä paikkakuntalaiset että kesäasukkaat. Yrittäjät Karoliina Laari ja Elina Lallo kehottavat olemaan ajoissa liikkeellä, jos haluaa ikkunat puhtaiksi ja kesämökin siivotuksi. Aurinkoiset kevätpäivät ja mökkeilykauden alkaminen näkyvät kotipalveluyrittäjän päivän puhelusaldossa. Kun kesäasunnolle tekee mieli pian, soittaa moni esimerkiksi Työtyttöjen Elina Lallolle tai Karoliinan kotipalveluiden Karoliina Laarille. – Kun viikonlopuksi on luvattu hyvää säätä, alkaa tulla soittoja, joissa tiedustellaan, saisiko mökin vielä siivottua ennen perjantaita, Laari kertoo. Joskus soittajalla on onni myöten ja yrittäjän kalenterissa on sopiva kolo mökkisiivoukselle. Useimmiten pikainen aikataulu tarkoittaa kuitenkin sitä, että asiakas voi joutua tarttumaan imuriin ja moppiin itse. – Mökkisiivousten määrä on lisääntynyt huimasti viime vuosina. Kesäasukkaat ovat oivaltaneet, ettei kaikkea tarvitse tehdä itse. Sitten he keskustelevat toistensa kanssa ja sana tällaisesta palvelusta leviää, Elina Lallo tuumii. Kesäasuntoja siivotaan läpi mökkikauden, sillä kaikille ei löydy vapaata aikaa kevätkuukausien kalenterista. Taatakseen hyvän palvelun paikalliset yrittäjät tekevät paljon yhteistyötä. – Jos oma kalenteri on täynnä, vinkkaamme soittajalle yleensä seuraavan yrittäjän, jota kannattaa tavoitella. Lähes aina löytyy joku, jolla on aikaa ottaa tehtävä hoidettavakseen, Karoliina Laari kertoo. Hän uskoo, että kotipalveluyritysten hyödyntäminen kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Nuoret perheet hyödyntävät yrityksiä jo nyt esimerkiksi kodin siivoamisessa. Seuraavaksi apua pyydettäneen yhä enemmän myös pihatöihin ja polttopuiden tekemiseen. – Siivouslahjakorttikin on kasvattanut suosiotaan. Esimerkiksi aikuiset lapset ostavat palveluja lahjaksi vanhemmilleen, Elina Lallo vinkkaa.

20

Elina Lallon mielestä siivouksessa paras hetki on se, kun urakka on valmis ja voi toivottaa mökkiläiset tervetulleiksi puhtaaseen mökkiin.

Karoliina Laari kannustaa asiakkaitaan luottamaan yrittäjän ammattitaitoon. Vuosien kokemus takaa laadun, vaikka siivous tehtäisiinkin hieman eri tavalla kuin asiakas itse kotinsa tai mökkinsä siivoaa.


AAMUPALA - LOUNAS - A’ LA CARTE

GRILL a’ la carte

Säänjärven lavan esiintyjät 2020 Säänjärven lavan  esiintyjät  2020   9.5      Dallape  &  Terässiipi     16.5  Väliaikainen   23.5  Aino  Niemi  &  Helmi       30.5  Heikki  Koskelo   6.6  Kalle  Jussila   13.6  Pekkaniskan  Pojat   20.6  Jaska  Mäkynen   27.6  Jarkko  Honkanen   4.7  Tomi  Markkola  &  Fernet   11.7  Tulipunaruusut   18.7  Souvarit   25.7  Leif  Lindeman   1.8  Teemu  Roivainen   8.8  Korsuorkesteri  &  Terässiipi   15.8  Marita  Taavitsainen   22.8  Tangokuninkaalliset  2020   29.8  Kari  Hirvonen   5.9  Juha-­‐Matti  &  Rosalie   12.9  Pekkaniskan  Pojat   19.9  Rainer  Bollström   26.9  Väliakainen     Lava  0407276923   www.savitaipaleenurheilijat.fi   www.saanjarvenlava.fi    

HAMPURILAISET

PIZZAT

HELMEN SALAATIT Mukaan (L,G) 8,90€, annos 9,90€

MAUKASTA SINULLE ! Tervetuloa!

www.savitaipaleenhelmi.fi

Puh. 050 5555 860

21


TEKSTI JA KUVA: Anna-Kaisa Kouvo

Lisätietoa kilpailusta ja Savitaipaleen aurinkosähkö ry:stä löytyy osoitteesta www.sasry.fi. Olli Hölsä esitteli pienoisveneitä aurinkovene-kilpailun infoteltalla viime syksyn satamatapahtumassa.

Aurinkosähköllä maailman kartalle Savitaipaleen aurinkosähkö ry:n Aurinkovene-hanke tuo kuntaan uuden kesätapahtuman ja kansainvälisiä vieraita. Elokuussa miteltävä Savitaipale Solar Regatta valloittaa venerannan tehden aurinkoenergiaa tunnetuksi. Tänä kesänä Savitaipale ottaa harppauksen kohti kansainvälistä tunnettuutta, kun kunnassa järjestetään aurinkosähkövenekilpailu Savitaipale Solar Regatta. Kilpailun alullepanija, Savitaipaleen aurinkosähkö ry:n puheenjohtaja Kari Kotirinta kuvailee tapahtumaa uniikiksi kokonaisuudeksi, jollaista ei järjestetä juuri muualla. – Venäjällä, Saksassa ja Italiassa on pidetty vastaavia kilpailuja, mutta maailman mittakaavassa aurinkosähköveneiden rakentaminen ja niiden kanssa kilpaileminen on vielä uutta. Muutenkin vesiliikenne on jäänyt jälkeen kehityksestä, Kotirinta kertoo. Savitaipale Solar Regatta on osa Savitaipaleen aurinkosähkö ry:n toimintaa ja tapahtuman taustalla on Leader-hanke, joka kehittää aurinkoenergian soveltavaa käyttöä vesiliikenteessä. Yhdistyksen tavoitteena on luoda perusta perinteeksi muodostuvalle kilpailulle ja sysätä vesiliikenne kohti päästöttömämpää tulevaisuutta.

22

– Tuotamme myös oppaita ja kerrytämme tietoa siitä, millainen aurinkopaneelitekniikka sopii veneilijöiden käyttöön. Tällä hetkellähän tekniikka ei vielä taivu parhaalla mahdollisella tavalla veneeseen, Kotirinta tietää. Hänen mukaansa yritykset kehittävät parhaillaan sähköveneitä mutta aurinkoenergian hyödyntäminen ei ole vielä kovin yleistä. Sähköveneiden etuna Kotirinta pitää sekä päästöttömyyttä että hiljaisuutta. Kun vene kulkee sähkömoottorilla, se lipuu järvimaisemassa kuin kala konsanaan. Niinpä veneilijät ja vesistön rannalla mökkeilevät tai asuvat ihmiset saavat nauttia luonnon omista äänistä moottorin pärinän sijaan. – Aurinkosähköveneiden harrastajia löytyy Suomestakin jo jonkin verran. Ensi elokuun kilpailuun tuli useita ilmoittautumisia jo ennen kuin ehdimme edes markkinoida tapahtumaa. Tällainen yhdessä tekeminen ja pellepelottomuus näyttäisi siis kiinnostavan ihmisiä, Kari Kotirinta toteaa tyytyväisenä. – Onnistuimme tekemään 25. helmikuuta Pietarissa moskovalaisen ANO National Centerin Solar Regatta -kilpailuja järjestävän organisaation kanssa merkittävän yhteistyösopimuksen. Tarkoituksena on osapuolten yhteistyö, Solar Regatta -kilpailujen järjestäminen ja ympäristönsuojelun edistäminen, Kotirinta paljastaa.

Oppilaitokset mukana kilvassa Savitaipale Solar Regattan yhtenä kohderyhmänä ovat oppilaitokset, joiden oppilaita ja opiskelijoita toivotaan mukaan kilpailuun. Savitaipaleen aurinkosähkö -yhdistys tarjoaa kouluille aurinkoenergiatekniikkaan liittyviä oppiainerajat ylittäviä opetuskokonaisuuksia ja lainaa kauko-ohjattavia pienoisveneitä, joilla oppilaat ja opiskelijat pääsevät mukaan elokuiseen regattaan. – Haluamme olla kasvattamassa nuorista kuluttajia, jotka tiedostavat esimerkiksi aurinkoenergian merkityksen veneilyssä ja pitävät sitä tärkeänä asiana, Kari Kotiranta kertoo. Korkeakoulupuolella yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä LUT-yliopiston sekä LAB-ammattikorkeakoulun ja XAMKin kanssa.


TEKSTI JA KARTTA: Teemu Hentinen

TEKSTI: Helena Hjerppe KUVA: Päivi Tiainen

Kalasta viisaasti Kuolimolla Saimaannieriä on rauhoitettu ja sitä suojellaan kalastusrajoituksilla. Vaikka Kuolimon kalastusmääräyksiä on kiristetty, jokaisella kalastajalla on vastuu äärimmäisen uhanalaisen kalan suojelemiseksi. Uudet kalastusrajoitukset ovat voimassa 1.1.2020 – 31.12.2021. Kalastusrajoitukset vähentävät saimaannieriän pyydyskuolleisuutta ja kieltävät vaaralliset pyydykset keskeisellä nieriäalueella. Isoselän rauhoitusalueen ympärillä oleva verkkokalastusrajoitusalue on säilynyt alueena ennallaan, mutta syksyisin verkkokalastus on kielletty kokonaan. Laajapohjainen saimaannieriän seurantaryhmä asetti tavoitteeksi seuraavaa: ”Elinvoimainen nieriäkanta Iso- ja Morruuvuorenselälle vuoteen 2030 mennessä”. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää tiukentuneita kalastusrajoituksia keskeisille alueille. Kalastusrajoitusten tulee turvata nieriän palautusistutukset ja nieriäkannan vahvistuminen. Seurantaryhmä koostuu muun muassa kalatalousalueen, vesialueen omistajien, Savitaipaleen kunnan, järjestöjen, tutkimuksen, viranomaisten ja kalatalousneuvonnan edustajista. Seurantaryhmän seuraava tehtävä on suunnitella ja käynnistää tiedotus-, valistus-, valvonta- ja seurantahankkeet. Kalastuksen valvonta kehitetään Kuolimolla Kuolimo-Korpijärvi -kalatalousalue ja Pro Kuolimo ry ovat hakeneet rahoitusta erilaisiin kehittämishankkeisiin, jotka edistävät nieriän suojelua ja kestävää kalastusta. Jo tulevana kesänä Kuolimolla tullaan panostamaan kalastuksenvalvojien koulutukseen ja kalastuksen valvontaan sekä rauhoitusalueiden merkintään. Pro Saimaannieriä -hanke edistää nieriäkannan palauttamista ja uusia viljely- ja istutusmenetelmiä rinnalla toteutettavien palautusistutusten kanssa. Tiedotukseen, valistukseen ja nieriäkannan elvyttämiseen ja sivusaalisseurantaan tullaan myös panostamaan myönnettävien rahoitusten mukaisesti. ”Kalastuksen valvontaan tullaan panostamaan lähivuosina ja erityisesti rekrytoimaan uusia kalastuksenvalvojia Kuolimolle”, kertoo puheenjohtaja Tarmo Hänninen Korpijärvi-Kuolimon kalatalousalueesta. Lisätietoja: Kalastusrajoitukset kartalla: www.kalastusrajoitus.fi Korpijärvi-Kuolimo kalatalousalue, pj. Tarmo Hänninen; Ala-Kuolimon osakaskunta, pj. Jyrki Keränen ja Suomenniemi-Lyytikkälä osakaskunta, pj. Raimo Laitinen.

Rummukaisen veljekset reissuun lähdössä. Ylh. Ismo Tuhkalainen, vas. Tomi Tauti ja Tero Hjerppe.

Rummukaisen veljekset nähdään Hakamäen näyttämöllä kesällä 2021 Viime kesänä välivuoden kesäteatterista pitänyt Välijoen Nuorisoseura suunnittelee taas uutta esitystä. Tänä kesänä Hakamäen näyttämölle oli tarkoitus valmistua hulvaton näytelmä Rummukaisen veljeksistä. Harjoituksia jo aloiteltiinkin, mutta koronakevät sotki suunnitelmat ja kesäteatteri päätettiin siirtää ensi vuoden kesäksi 2021. Nimimerkki Aapeli eli Simo Puupponen kirjoitti Siunattu hulluus –näytelmän vuonna 1948. Aapelin ominaispiirteenä pidettiin salaviisauksilla höystettyä savolaishuumoria ja sitä löytynee Hakamäen lavalla nähtävässä esityksessäkin vuoden päästä! Näytelmässä seurataan kolmen veljeksen vaiherikasta matkaa hullujenhuoneelle. Vanhimmat veljet Vilippus (roolissa Tero Hjerppe) ja Ana (Tomi Tauti) ovat viisaudessaan päätelleet, että nuorin veli Elmeri (Ismo Tuhkalainen) on hullu. Matka päätyy monien vaiheiden jälkeen takaisin kotitalolle, mutta palaajia onkin nyt neljä… Suunnitellut roolitukset olivat tälle kesälle ja toivotaan, että veljeksiä näyttelevät jatkavat myös ensi vuoden esityksessä. Välijoen Nuorisoseuran esityksen on dramatisoinut Annikki Saha ja sen ohjaa Jouni Henttu. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan uutta näytelmää!

Isoselän rauhoitusalue.

23


TEKSTI: Anna-Kaisa Kouvo KUVAT: Eero Korhola, Veskansan ry ja Petri Suninen

Veskansan ry

– kuvankauniin Kuivasensaaren kyläyhdistys

Maalaismarkkinat, Pettilä Grand Prix -polkuformula-ajot, Rahikkalan myllyjuhla. Kuivasensaaren kesä on täynnä tapahtumia, jotka pitävät kyläyhdistyksen touhukkaana ja kokoavat alueen vakituiset ja kesäasukkaat yhteen. – Meillä Kuivasensaaressa on tällä hetkellä todella hyvä tekemisen meininki päällä, Veskansan ry:n sihteeri Ari Enbom kuvailee. Kyläyhdistyksen toiminnan keskipisteenä on 80-vuotias Pettilän kansakoulu. Vuonna 2019 koululla järjestettiin noin 130 tilaisuutta. Yhdistyksen omistamalle ja ylläpitämälle kokoontumispaikalle on siis kysyntää. – Koulun rakennustyöt käynnistyivät vuonna 1939 mutta keskeytyivät, kun rakentajat lähtivät puolustamaan isänmaatamme talvisotaan. Rakentamista jatkettiin seuraavana keväänä ja koulutoiminta alkoi syksyllä 1940, Ari Enbom tietää. Opetuskäytössä Pettilän koulu oli aina vuoteen 1991, ja Veskansan ry osti rakennuksen vuonna 1998. Sittemmin koulua on remontoitu ja siitä on tullut kyläyhdistyksen toiminnan keskipiste. Ari Enbomin mukaan koululla on suuri tunnearvo monelle yhdistyksen aktiiville. – Moni on viettänyt kouluvuotensa noiden seinien sisällä, joten rakennukseen liittyy paljon muistoja, Ari Enbom kertoo. Heinäkuussa koululle kokoonnutaan kyläyhdistyksen isoimman tapahtuman, polkuformuloiden ääreen. Tänä vuonna tapahtumalla on ensimmäistä kertaa SM-kilpailun leima, joten kyläyhdistyksen odotukset ovat korkealla. Viimevuotisen joukkue-ennätyksen uskotaan rikkoutuvan ja heinäkuisen tapahtuman herättävän kiinnostusta niin vakituisissa ja kesäasukkaissa kuin ohikulkijoissakin. – Muistan, kun tulin itse ensimmäisen kerran katsomaan polkuformuloita. Oli vuosi 2013. Nousin ulos autosta ja kuulin saman tien Matti Kyllösen äänen. Ajattelin, että tämä mies on kiertänyt F1-kisojen mukana ympäri maailman ja nyt hän on täällä. Tapahtuman tunnelma vei mennessään, Ari Enbom muistelee.

24

Myöhemmin hän lähti mukaan kyläyhdistyksen toimintaan ja on ollut jo pari vuotta Veskansan hallituksessa. Enbom kehuu yhdistyksen jäsenistöä motivoituneeksi ja toimintaa aktiiviseksi. Hänen mukaansa Veskansan ry on monelle Kuivasensaaressa aikaa viettävälle henkireikä: yhdistys pitää alueen elinvoimaisena ja virkeänä. – Vuonna 2017 teimme yhdistykselle viisivuotissuunnitelman, josta poimimme tavoitteita kunkin vuoden toimintasuunnitelmaan. Suunnitelman toimeenpanon aloitimme vuonna 2018. Tavoitetilamme kiteytyy kahteen sanaan: yhdessä eteenpäin. Olemme hyvää vauhtia menossa kohti vuodessa 2023 häämöttävää tavoitetilaa, Ari Enbom summaa. Kuivasensaaresta kotoisin oleva Matti Kyllönen selostaa Pettilä Grand Prix´n eli polkuformula-ajojen SM-kilpailun.

Rahikkalan tuulimyllyllä nautitaan uutispuuroa eli uuden sadon rukiista valmistettua puuroa elokuussa.

Tänä kesänä polkuformularadalla kilpaillaan Suomen mestaruuksista.


Puodistamme löydät tuotteita arkeen ja juhlaan, itselle tai lahjaksi.

Bukowski

Meiltä saat polkupyörät ja siihen varaosat, kalastustarvikkeita; madot, vieheet, katiskat ja verkot.

Pietarin verkot

Laaja valikoima lahjaideoita—myös miehille.

Rapala

Hemmottelutuotteita ihonhoitoon ja herkutteluun—myös gluteenittomana. ”Jokaiselle jotakin” Avoinna 1.5.-31.8. ma-pe 10-17, la 10-14

Marttiini Elvari

Talvella to-pe 10-17, la 10-14

Nordal

Peltoinlahdentie 17 045 6255 355 katiskajakrumeluuri.fi Suvi

Kulkurin kartano

Top Model

Wrendale

Liikuntasalissa on järjestetty jo ensimmäiset liikunta-aiheiset syntymäpäivätkin ja lisää mahdollisuuksia on tulossa – mm. lasten karaokea sekä sähkörumpujen kokeilua auditorion tiloissa. 24-paikkainen auditorio käy sekä kokoustiloiksi tai vaikkapa elokuvaillan järjestämiseen. Tiloissa on mukavat tuolit ja tarvittavat laitteet. Myös tarjoilu onnistuu samoissa tiloissa ja halutessa voi varata vain tilat tai täyden palvelun paketin. Kesä ei katkaise mökkiläisenkään kuntoiluharrastusta, sillä kuntosalille voi ostaa viikkoavaimen, jolla pääsee kuntoilemaan läpi vuorokauden. Liikuntaryhmät pitävät kesällä taukoa, mutta yläkerran liikuntasalit ovat kesäisinkin käytössä vaikkapa omatoimiseen toiminnalliseen harjoitteluun, kahvakuulaan tai ryhmäjumppaan.

Clayre & Eef

Järjestäisitkö liikuntasyntymäpäivät tai elokuvaillan?

Globe Hope

Viime syksynä valmistunut Savitaipaleen Kuntokeskus Oy:n tekemä remontti mahdollistaa monta uutta toimintaa Savikunnon tiloissa. Kirkonkylän koulun sali on jäänyt pois aktiivisesta käytöstä ja mm. monia liikuntaryhmiä järjestävä Savitaipaleen Liikuntaseura on siirtänyt tuntejaan Savikunnon uuteen saliin. Myös uusia ryhmiä pystyttiin järjestämään tilojen laajetessa: mm. talon omien fysioterapeuttien vetämä spinning on ollut niin suosittu, että siihen on pitänyt varata paikka etukäteen.

Lakrids By Johan Bülow SACKit

tilat muuttuivat monitoimikeskukseksi

Leonardo

Helkama Idea-Rapsakka

Savikunnon

PiP Studio Glerups

TEKSTI: Helena Hjerppe KUVAT: Jussi Siltamaa ja Pertti Rikkilä

Tuliniekka

Klinta

tule mukaan Sisu-kisaan! Neljäs Sisu-kisa oli tarkoitus järjestää kesäkuun 13. päivä torilla. Koronatilanteen vuoksi kisat siirtyvät syksyyn sisäkisoiksi. Tarkista päivämäärä Savikunnosta. Haasta naapurimökin porukka, sukulaiset tai harrastusryhmäsi mukaan kisaan, kun sen aika on! Kisa on leikkimielinen, mutta voitosta tietysti taistellaan, oli kyse sitten heinäpaalin yli kiipeämisestä tai saunaveden kannosta! Lisätietoja: Savikunto Oy, p. 040 801 4840 tai fb-sivut. Traktorin renkaan pyöritystä viime kesän SISU-kisassa. Mallia näyttää Tuomas Lind.

MONIPUOLISET FYSIOTERAPIAJA KUNTOUTUSPALVELUT – KIVUNHOITO JA RENTOUTUS – Turvallinen aloitus saleille fysioterapeutin ohjauksessa 3 KUNTOSALIA LIIKUNTASALI AUDITORIO Kokoukset ja liikunnalliset juhlat

TERVEYSTUOTEMYYNTI

Soita 040 801 4840 www.savikunto.fi Olemme palveluseteliyritys

25

PiP Studion vaatteet, asti


P

KSÄNLAHTI uuSi LuoNNoNKauNiS aSuiNaLue raKeNTuu LÄHeLLe PaLveLuJa

komeat rantatontit nyt myynnissä - mm. afrodite, Zeus ja apollo Kuolimon Pöksänlahden ranta-alue tarjoaa parasta asumismukavuutta puhtaan järven rannalla. Samalla yhdistyvät mökkeily ja ympärivuotinen asuminen luonnon keskellä, mutta kaikilla nykyajan mukavuuksilla. Huippunopea valokuituyhteys, kunnallistekniikka, asfalttitie perille ja katuvalot tuovat kokonaisuuteen viimeisen silauksen nykyaikaa. Savitaipaleen aktiivinen tapahtumatoiminta takaa, että tekemistä riittää luontoliikunnan lisäksi. Lapsiperheille kunnassa on tarjolla mm. moderni koulukeskus ja sen lapsiystävällinen ilmapiiri. Sisäilmaongelmista ei tarvitse kärsiä. Liikuntapuisto palveluineen (mm. frisbeegolf, backyard park ja jalkapallotekonurmi) luovat nuorille ja aikuisille monipuolisen toimintaympäristön. Rantatonttien myynti on alkanut, ole nopea. Ensi vaiheessa myydään 13 tonttia. Myöhemmin tarjolle tulee myös maatontteja, joilla on yhteiskäytössä rantasauna. www.poksanlahti.fi

KIVIAINEKSET, MAANSIIRTO- JA RAKENNUSTYÖT

KKL JURVANEN

Nieriäntie 7, 54800 Savitaipale www.kkljurvanen.fi

tilaukset ja toimitukset puh. 010 397 9600

MEILTÄ CE – MERKITYT KIVIAINEKSET JA LAASTIT!

KUIVALAASTIT JA -BETONIT

Kuivatuotteet paikallisista rakennustarvikeliikkeistä ja kiviainekset suoramyyntinä. www.juho-laastit.com

26


Sami: puh 040 5775173

Pokura ay LEIPOMOMYYMÄLÄ

Kesämäen leipomon herkulliset pullat ja piirakat vedyt ja atomit TuulanAidot jalkahoito

Tuulan jalkahoito Tuulan jalkahoito Torikatu 8 Savitaipale Tuulan jalkahoito Tuulan jalkahoito Savitaipaleen Yritystalo TERVETULOA Savitaipaleen Yritystalo Tuulan Savitaipaleen Yritystalo Savitaipaleen Yritystalo Kievarintie 1 jalkahoito Tuulan jalkahoito Savitaipaleen Yritystalo Tuulan jalkahoito Kievarintie 1 Tuulan jalkahoito Kievarintie 1 Kievarintie 1 tuula.suurkaulio@netti.fi Savitaipaleen Yritystalo Kievarintie 1 Savitaipaleen Yritystalo tuula.suurkaulio@netti.fi tuula.suurkaulio@netti.fi Savitaipaleen Yritystalo Savitaipaleen Yritystalo tuula.suurkaulio@netti.fi Kievarintie 1

Varaa aika ma tai pe

klo 17-18 Varaa aika ma tai pe Kotikäynnit, klo 17-18 Varaa aika lahjakortit ma tai pe Kotikäynnit, lahjakortit Välijoen nuorisoseura  Riento   ry:n  ilmoitus:     klo 17-18 Kotikäynnit, lahjakortit   p.050 537 1195 Kotikäynnit, lahjakortit

Seuratalo Männistö  

Tiedustelut puhelimitse: Arto: puh 050 3476808 Sami: puh 040 5775173

  J.Jäppinen    Sähköurakointi   Sähköurakointi   J.Jäppinen   Oy   Sähköurakointi  J.Jäppinen   Oy       0400  605826     0400  605826     0400  605826  

tuula.suurkaulio@netti.fi Kievarintie 1 Kievarintie 1 Kievarintie 1lahjakortit Kotikäynnit, tuula.suurkaulio@netti.fi Kotikäynnit, lahjakortit tuula.suurkaulio@netti.fi Kotikäynnit, lahjakortit tuula.suurkaulio@netti.fi Kotikäynnit, lahjakortit tuula.suurkaulio@netti.fi Välijoen aika nuorisoseura   iento   ry:n   ilmoitus:     Varaa mape tai pe Varaa maRaika tai Kotikäynnit, lahjakortit     klo 17-18 Varaa aika 1195 ma tai p.050 537 klo 17-18 Varaa aika ma tai p.050 537 1195 Varaa aika ma Varaa aika 1195 ma tai tai p.050 537 klo 17-18 p.050 537 1195 klo 17-18 klo   klo 17-18 17-18 p.050 537 1195 p.050 537 1195   p.050 p.050 537 537 1195 1195

Paikallinen Perheyritys - metsäkonetyöt - maanrakennus - pienet rakennustyöt

pe pe pe pe

 

 

Seuratalo Männistö   Erinomaiset  tilat  juhlien,  leirien  ja  kokousten  järjestämiseen   Erinomaiset  tilat  juhlien,  leirien  ja  kokousten  järjestämiseen   Vuokrataan   Vuokrataan   Pop-­‐up   teltta   4m  x  44m   Pop-­‐up   teltta   m  x  4m   Äänentoistolaitteisto   Äänentoistolaitteisto   Astioita,  pöytiä,  tuoleja,  pöytäliinoja,  miesten  kansallispukuja   Astioita,  pöytiä,  tuoleja,  pöytäliinoja,  miesten  kansallispukuja   www.ekarjala.fi/kylat/valijoki   www.ekarjala.fi/kylat/valijoki   valijoki@gmail.com   p.  valijoki@gmail.com   050  369  4389/Lilja  Lind    

p. 040  7017  969  Saila  Vanamo    

Savira Oy www.savira.fi

SAVitAiPAleen APteekki Kievarintie 3, 54800 SAVITAIPALE Puhelin: (05) 416 0007 Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13 www.savitaipaleenapteekki.fi

27


SAVITAIPALEEN AUTOKORJAAMO OY Puh. 040 507 3612 Urheilutie 25, Savitaipale

    

• Ilmastointihuollot • Monipuoliset huoltopalvelut • Renkaiden myynti ja asennus

• Bensa- ja dieselpäästömittaukset • Jarrutestit

         

Peltoinlahdentie 32, 54800 Savitaipale puh. 040 718 6153 www.savitaipaleenkukkajahautaus.fi Ma-pe 9-17 • La 9-13 Su 11-13

SÄHkÖURAKOINTI H. AAPRo KY

Kodin kaikki pinnat kuntoon. Lattiasta kattoon, sisällä ja ulkona. Luotettavasti ja ammattitaidolla.

Puh: 05 4561 195 www. maalaustikka.com

Puusepäntie 5, 54800 SAVITAIPALE Puh. (05) 416 0486, 0400 257 166 www.sahkoaapro.fi - YLEISURAKOINTI A-RYHMÄ - ÖLJYPOLTINHUOLTO - ILMALÄMPÖPUMPUT

Hallitie 6 54800 Savitaipale

Vuokrapalju mökille tai kotiin elut Ohjelmapalv t Tyky -päivä Polttarit

Tutustu al upeaan ueen luonton eFatbike n kanss a

FINNSTAMM OY Puusepäntie 1 p. 0400 755 224 www.finnstamm.fi heikki.rytkonen@finnstamm.inet.fi MYYTÄVÄNÄ EKOLOGISTA TERASSI-, LATTIAJA ULKOVUORILAUTAA MÄNNYN SYDÄNPUUSTA!

28

www.saimaanpalju.fi | 040 5880 738


TEKSTI JA KUVA: Helena Hjerppe

Tanelin juhlaa Savitaipaleella 2020 Tänä vuonna vietetään Savitaipaleen kuulun miehen, David Emanuel Daniel Europaeuksen syntymän 200-vuotisjuhlaa. Vuonna 1820 syntynyt (k. 1884), tuttavallisesti Taneli, oli legendaarinen mies jo eläessään. Hän uppoutui työhönsä intohimoisesti, itseään säästelemättä. Hän pisti itsensä likoon niiden aatteiden ja asioiden puolesta, jotka koki tärkeiksi -ja niitä asioita oli paljon! D.E.D.Europaeus teki merkittävimmän työnsä seitsemällä runonkeruumatkallaan, löytäen monia aiemmin tuntemattomia runoja ja runoalueita, mm. Inkerin Kullervo-runoineen ja rikkaine naislaulun perinteineen. Europaeus innoitti myös sisarpuolensa Charlotta Europaeuksen keruutyöhön ja näin Charlotasta tuli ensimmäinen naispuolinen runonkerääjä. Taneli oli myös mm. suuri suomen kielen ja sorrettujen puolustaja, hän käänsi ensimmäisen geometrian kirjan, kokosi ruotsalais-suomalaisen sekä Lönnrotin apuna myös venäläis-suomalaisen sanakirjan, saadakseen ”rahvaalle” sivistystä ja oppikirjoja suomen kielellä. Hän kehitteli käännöstöiden ohessa uusia sanoja, mm. eduskunta, tasa-arvo, virkavalta, omistusliite, kertosäe ja monta muuta. Taneli puolusti eläinten oikeuksia, harjoitti arkeologiaa ja toimi sanomalehtimiehenä, perustaen mm. Suometar-lehden. Nykytermein – Europaeus oli oikea multitaskaaja! Juhlavuonna Europaeuksen elämää esitellään eri kanteilta, luentojen, musiikin, runon keruun ja näytelmän muodossa. Koululaisille on räätälöity oma Taneli-konsertti ja tekeillä on myös Taneli-nukke pienempien koululaisten esityksiä varten. Savitaipaleen Charlotta ja Taneli järjestävät oman runo- ja tarinailtapäivänsä 5.7. Europaeus-museolla ja Olkkolan Kartanossa – Tanelin lapsuudenkodissa. Tällöin myös Markku Kivistö kertoo Europaeuksen aikakauden tapahtumista. Hakamäki-päivänä 26.7. on vuorossa SKS:n tutkija Juha Nirkon luento ja vuoden päätösjuhlassa 6.12. on vuorossa SKS:n tutkija Jukka Saarinen. Juhlassa jaetaan myös ensimmäiset Savitaipaleen Charlotta ja Savitaipaleen Taneli –palkinnot ansioituneille paikkakuntalaisille.

Savitaipalelaisten oma ”Kalevala” -200 runoa Savitaipaleelta Europaeusten sisarpuolten innoittamana Terttu Kultanen kerää yhdessä kotiseutuyhdistyksen kanssa Savitaipaleelta - 200 paikallisten kirjoittamaa runoa kirjaksi. Toiveena on saada runoja ja kirjan kuvitusta myös koululaisilta. Tertun kirjoittama kalevalamittainen runo kutsuna kaikille pöytälaatikkokirjoittajille: Kirjeeni kynäniekoille Europaeusta arvostaen, juhlavuoden kunniaksi tahtoisin Tanelin lailla runoja kokohon saada nykyajan aatoksista, nykykansan muistelmista Meiltäkin näin jälki jäisi tuleville nähtäväksi kuinka kulkevi kynämme tällä vuosisadallamme Kaksisataa on jo vuotta merkkimiehen syntymästä lähes yhtä kauan siitä Tanelimme työn teosta Tavat silloin toisenlaiset, vaellukset vaikeammat tiettömillä taipaleilla, tuiskussa ja talvisäässä Erilainen meidän aika: tietokonein tekstitellen sanat saapuu sähköisesti, näpytellen näppärästi Kynälläkin kirjoitetut, paperille piirustetut mielihyvin vastaanotan, sähköisiksi sommittelen Teitä pyydän talkoisihin, satamäärin jotta saisin kielellistä kertomusta, runoutta runsahasti komeaksi kirjaseksi, tulevainkin tutkiskella mit on ollut mielissämme tätä aikaa viettäissämme Toivon et tään huomioitset, miulle tekstit toimittelet Kaunihit saat kiitokseni, halauksetkin jos haluat! Terttu Kultanen, Taipalsaarentie 474, 54800 Savitaipale puh. 0400 660659, teelkoo@gmail.com Terttu Kultanen toivoo kaikkien runoniekkojen lähettävän runojaan yhteiseen juhlakirjaan. Savitaipalelainen monitoimimies Ismo Tuhkalainen on kirjoittanut näytelmän Europaeuksesta ja se nähdään Europaeuksen koulun auditoriossa 4.-6.12.2020. Pääosassa Tanelin roolissa nähdään Juho Markku. Mukana on toistakymmentä paikallista teatterin ja lausunnan harrastajaa. Europaeus-juhlavuosi on esillä myös liikuntatalon viereisellä valotaululla ja vuoden logo komeilee kaikissa vuoden tapahtumailmoituksissa. Ulkoasun niihin on suunnitellut nuori savitaipalelainen opiskelija ja yrittäjä Joel Hietala. - Seuraa tapahtumakalentereita, kunnan fb-sivuja ja ilmoituksia ja tule mukaan juhlavuoden tapahtumiin! Juho Markku ja Ismo Tuhkalainen Europaeus-museon kirjoituspöydän ääressä. Juho on pääosassa Ismon kirjoittamassa ja ohjaamassa juhlanäytelmässä.

29


, näkötorni

30


31

Pohjakartta Š Karttakeskus Oy


SAVITAIPALEEN PALVELUHAKEMISTO ELINTARVIKKEET JA SUORAMYYNTI Herneitä, mansikoita, vadelmia, pensasmustikkaa, mustaherukkaa, omenoita - Vahvanen Juha . . . . . . . . . . . . . 050 366 1474, 050 347 7966 Kyytön lihaa, makkaroita ja nakkeja - Mirva Jukkara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 744 6348 Mustikkaa, kanttarellia, puolukkaa, (kevätkääryleet ja Thai-ruoka tilauksesta) - Loisa, Nani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 555 8992 Palvituotteet, säilykeliha, makkarat ym. - Reiposen tila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 517 4255 Perunoita - Pekka Aapro 050 339 4070 - Kyllösen tila, Sami ja Tiia Tapanainen . 044 279 1770/Sami - sekä varhaisempaa että myöhäisempää lajiketta sekä sipulia. Ternimaitoa - Paula Havo-Ossi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 344 0690 - Mirva Jukkara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 744 6348 ELINTARVIKELIIKKEET JA KIOSKIT Etelä-Karjalan eekoo S-Market . . . . . . . . . . . . . . 010 762 0763 K-market Savitaipale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 325 0964 K-kauppa Suutari Ky,(Matkahuollon pakettipiste) Heituinlahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 467 397 Partaranta, Partakoskentie 971, . . . . . . . . . . . . . 050 452 3904 R-kioski (Matkahuollon pakettipiste) . . . . . . . . 050 414 1317 Savitaipaleen Helmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 5555 860 ELÄINLÄÄKÄRI Pieneläinvastaanotto Pupu ja Piski . . . . . . . . . . 0400 256 174 Päivystävä eläinlääkäri ilta/yö/vkl . . . . . . . . . . . . 0600 170 70 ERIKOISLIIKKEET Alko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 692 771 Finn-Aimo, nukkekodit, miniatyyrit . . . . . . . . . . 040 962 3489 Hankkija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 768 4430 Katiska ja Krumeluuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 625 5355 Savitaipaleen Kukka ja Hautaus Ky . . . . . . . . . . 040 718 6153 Savis Optiikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 381 1261 Savitaipaleen Sisustuspiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 416 0670 Suomen Lähitukku Oy H.Jokinen . . . . . . . . . . . . 0400 152 095 Valokuvaamo Rikkilä . . . . . . . . . . 05 416 0247, 040 755 3694 FYSIKAALISET HOITOLAITOKSET JA HIEROJAT Fysikaalinen hoitola Savikunto . . . . . . . . . . . . . . 040 801 4840 Karhula Pirjo, Huttusenniemi . . . . . . . . . . . . . . . 040 507 4478 Klassinen hieronta Paula Hirvi . . . . . . . . . . . . . . 050 300 9642 Kouki Miika, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 289 3875 Lassila Irma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 347 695 Lihashuolto Saukkonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 373 0537 - klassinen ja urheiluhieronta Rajala Sanna, hermoratahierontaa . . . . . . . . . . 045 120 4146 Toimintakeskus Suvanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 2973 510 Villa Lavanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 655 4511 HUOLTO- JA KORJAAMOPALVELUT Automaalaamo Ikonen Oy, Marko Olkkonen. . . 0400 906 225 Jakeluasema Suutari Ky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 467 397 Savitaipaleen Autokorjaamo Oy . . . . . . . . . . . . . 040 507 3612 Savitaipaleen Helmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 5555 860 T:mi Ari Kylliäinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 150 845 T:mi Pauli Kauppi (renkaat) . . . . . . . . . . . . . . . . 040 0554944 Työpaja Morova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 715 2584

32

HÖYLÄ- JA SAHATAVARA Finnstamm Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 755 224 Tiaisen Saha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 640 750 Työpaja Morova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 715 2584 Saha-Ässät, Rahikkala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 753 253 INSINÖÖRITOIMISTOJA Eisto Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 3572 302 Insinööritoimisto Erkki Matilainen Oy . . . . . . . . 040 731 1468 Insinööritoimisto Risto Jurvanen . . . . . . . . . . . . 050 340 1142 IT- PALVELUT BBcom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 524 6352 JÄTEHUOLTO Etelä-Karjalan Jätehuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 841 1818 Jätekuljetus Marko Koponen Ky . . . . . . . . . . . . . 05 416 0363, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 254 289 Peijonsuon jäteasema, Kiesiläntie 275, talvella: to klo 12–18, 1.5.–30.10. ma klo 15–18, to klo 14-18 ja la klo 13–15 Vaarallisten jätteiden keräys kesällä. Ekopisteet: Peijonsuon jäteasema, S-market Savitaipale, Torikatu 1; Olvenlampi, Pitkämäentie 6; Pettilä, Kuivasensaarentie 1184; Tukiala, Talviniementie 2; Heituinlahti, Kauliontie 6 ja Partakoski, Partakoskentie 970. KAHVILAT Kahvio Suutari, Heituinlahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 467 397 Muskotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 4190 070 Partaranta, Partakoskentie 971, . . . . . . . . . . . . . 050 452 3904 Savitaipaleen Helmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 5555 860 Toimintakeskus Suvanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 7043 579 Torikahvila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 558 5551 Torpparin tupa, kesä-elokuu, Heituinlahti . . . . 040 5174 255 Tuulenlinnun ranta-aitta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 5722 763 KAMPAAMOT, KAUNEUDENHOITO, HYVINVOINTIPALVELUT Parturi-Kampaamo Beauty Hair JKK/Chic Hair, . . . . . . . . . . . . . . . . 040 703 6494, 05 456 1501 Hiuspiste Riitta & Tarja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 456 1279 Parturi Kampaamo Sirpa Purtilo . . . . . . . . . . . . 050 560 4500 Kinttumimmi, jalkahoito Mirjami Jurvanen . . . 040 5636 217 Tuulan Jalkahoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 537 1195 Energiahoito Kaihlakallio Tmi Jaana Kärnä . . 045 7873 5278

KIRJASTO Avoinna: ma - ke 12–19, to 9-16 ja kesäperjantaisin 12–18 . . . . . . . . . . . . . . . . p. 040 7131 886 KIRPPUTORI Missiotori, Peltoinlahdentie 32, ma 10–17, pe 10–17, la 10–14 Piilipuun Puoti, Peltoinlahdentie 24, ke-pe 10-17, la 10-16, su 11-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 4033 887 Saviksen Kirppis ja Käsityö, Hallitie 2, ti-ke 12–17, to-pe 10-15 la 10-14.Touko-elokuun kk viimeisenä lauantaina maksuton peräkonttikirppis Saviksen pihalla klo 10-14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 764 5664 Torpparin Tupa, Elomäentie 256, kesä-elokuu, pe 11-20, to, la, su 11-18 Kierrätysmyymälä, Hallitie 3, ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-13.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 715 2529 KONEURAKOINTI Inkilä Ilpo Ky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0500 151 713 Kaivutyöt Anssi Lammi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 732 6722 Koneurakointi Harri Väisänen Ky . . . . . . . . . . . . 040 963 1856 Koneurakointi Lammi Ky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 732 6722 Koneurakointi Vainikka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 526 0288 Kuljetus Jurvanen Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 254 643 Koneyhtymä Illukka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 156 441 Moilasen maansiirto tmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 2351035 MTY Eteläpää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0500 296 596 MTY Lauri ja Ville Vanonen . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 540 3936 Reino Kokkola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 154 299 Timo Viiru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0500 900 254 Tmi Teemu Havo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 575 4019 Salaojaurakoitsija: Jouko Vainikka Ky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 24 2543 T:mi Konepalvelu Mikko Vainikka . . . . . . . . . . . . 0500 242 543 KOTIPALVELUT Anun Siivous ja Kotiapu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 785 271 Karoliinan kotipalvelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 717 4777 Kotityöpalvelu Nurmiparta . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 752 6879 Työtytöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 142 5559 KUORMA-AUTOILIJAT Autoyhtymä Järvinen Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0500 556 789 Helenius Kari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 543 703 Koponen Marko Ky . . . . . . . . . . . . 05 416 0363, 0400 254 289 Kuljetus Jurvanen Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 254 643 Kuljetusliike Jurvanen Ky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 397 9600 Kuljetus Saalasti Ky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 510 9206 Kuljetus Vainikka Ky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 416 0092 Savitaipaleen Nikkilä Ky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 158 089 LIIKENNE Junaliikenne lippupalvelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0600 41900 Bussiliikenne aikataulut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0200 4000 (1,99 e/min+pvm); www.matkahuolto.fi Liikenne O. Eteläpää Oy . . . . . . . . 05 416 0075, 0400 243 910 Mäkisen Liikennekoulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 453 0530

KIINTEISTÖ- &MÖKKIPALVELUT Kodinapu- ja pientyöt Jaakko Patronen . . . . . . 0400 449 945 Koti- ja kiinteistöhuolto Riesa . . . . . . . . . . . . . .044 338 07 33 Mökkitalkkari,pienkonehuolto&korjaus - Työpaja Morova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 715 2584 Puutarhatyöt, siivousapu, kotipalvelu, koirien hoito - 4H-yhdistys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 520 6166 Räystäskourujen puhtaanapito ym. työt - Savitaipaleen Palomiehet ry . . . . . . . . . . . . . . 050 363 7151 Vuokralaitteita: betonimylly, lumilinko, moottorisaha, oksasilppuri, peräkärry ym. - Työpaja Morova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 715 2584

LIIKUNTASALIT JA -HALLIT Jäähalli ja curlinghalli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 546 0482 Liikuntatalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 321 5659 Savikunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 801 4840 Tennishalli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 321 5659 Uimahalli Suvanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 7728 101 Villa Lavanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 655 4511

KIRJANPITOPALVELUT Maataloustuottajien Tilikiinteistö . . . . . . . . . . . 040 747 9440 Savitaipaleen Laskenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 528 4694

LVI-TYÖT LVI-Putkiasia Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 151 672 Tikka-Urakointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0500 558 010


MAJOITUS Karhurinteen Loma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 497 190 Olkkolan Kartano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 159 1911 Rantatalo B&B Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 613 659 Wanha Havon koulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0500 602 880 MATKAILU, VAPAA-AJAN PALVELUT Elämyskeidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 566 286 -värikuulavarusteiden vuokraus ja myynti Hakamäen talomuseo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 665 615 16.6.-2.8. ti-su klo 12–17 Europaeus-museo, heinäkuussa ke ja la klo 11-14, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 615 566 Kirkonrakentajien museo, kellotapuli 7.6.-9.8. su klo 11–14, muull.tilauksesta . . . . 0400 665 615 Hää- ja juhlavaunuajelut hevosella . . . . . . . . . . 0400 152 095 Kidus Fishing Tours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 137 7555 Käsityökeskus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 256 3605 Laukan Ratsutila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 554 8359 Lappeenrannan matkailu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 667 788 Matkailuinfo: kunnantalo . . . . . . . . . . . . . . . . 040 158 6542 ja Savitaipaleen Helmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 5555 860 Pikkusuokin talli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 148 2204 Ratsastuspalvelu Iina Kilpi . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 414 2989 Saimaan Palju ja aktiviteetit . . . . . . . . . . . . . . . . 040 5880 738 Taina Valsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 655 4511 - Pilates&Jooga, ravinto- ym. kurssit Tenniskenttä, Savitaipaleen tennisseura. . . . . . 050 321 5659 – varaukset sähköisesti Slh-palvelut METSÄTALOUS Metsänhoitoyhdistys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 820 1163 Metsäkeskus, Kaakkois-Suomi . . . . . . . . . . . . . . . 029 432 400 Stora Enso Metsä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 245 280 UPM Metsä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 4160 125 Välijoen Metsätyö Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 556 8511 Metsäkoneurakointi: Ahti Hirvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0500 651 272 Kilpi Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0500 257 173 Koneurakointi Jurvaset Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 155 021 Koneyhtymä Juopperi Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 158 233 Koneurakointi T & P Juopperi . . . . . . . . . . . . . . . 050 360 5222 Metsäkoneurakointi Ari Lapinsalmi . . . . . . . . . . 0500 258 809 Pokura Ay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 347 6808 Pöllipojat, Kalevi Nurkka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0500 155 022 Koneurakointi Kunttu Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 7595942 Puutavaran kuorma-autoilijat: A & K Vasara Ky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0500 138 559 Kuljetus J.Kohonen Ky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0500 655 144 Kuljetus JNJ Kallio Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 526 4043 Kuljetus S. & S.Lavikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 658 773 Kylliäinen Veijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 769 358 Kuljetus Mentula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 527 1064 Olkkosen Kuljetus Ky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 151 719 V. Kilpi Ky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 687 869 MUUT PALVELUT Annaberry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 531 8727 - yrttisuolat, marjajauheet, pakuri ym. Etelä-Saimaa toimittaja Anne Kokkonen . . . . . . . . . . . . . . . . . 0440 350 223 Länsi-Saimaan Sanomat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 360 5365 Gröna Kotten Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 976 627 – videojärjestelmät, editointi, metsänraivaus MX-Mainos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 539 8111 Pihamon pito ja palvelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 584 7603 Pitopalvelu Raija Hapola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 772 8452 Puutarha Sirkkunen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 656 210

Saarinet Ky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 554 0967 - projektien suunnittelu ja tuki Saimaan Kuitu Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 701 1230 - valokuituverkon rakentaminen Saimaan Ässä-palvelu Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 142 178 T:mi Saverikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 3668822 – sosiaalihuollon avopalvelut T:mi Sini Neuvonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 757 3159 - hevosten kengitys,klassinen hieronta, jooga T:mi Tomi Tauti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 584 7597 - kotieläinten kivennäiset, lisäravinteet ym. maataloustuotteet Virena Ky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 730 1300 – puutarha- ja vihersuunnittelu MUUTTOJA Autoyhtymä Järvinen Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0500 556 789 Työpaja Morova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 776 746 MÖKIT, VUOKRATTAVAT Karhulan Lomamökit . . . . . . . . . . 0400 770375,044 325 1239 www.karhurinteenloma.fi . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 497 190 www.kiviniemi.info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0500 976 135 Kuivanen Leena ja Eero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 669 428 www.lahenmiehenlomamokit.fi . . . . . . . . . . . . 040 577 4851 www.lomavakkara.fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 5140 161 Myllyranta Cottages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 703 2290 www.saalasti.net . . . . . . . . . . . . 040 703 6397, 040 716 7227 Saarimäki Margit ja Seppo . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 753 253 Viktorinranta www.duodecim.fi NUOHOOJAT Pihamon Nuohous ja Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . 050 5321 388 PANKIT JA VAKUUTUS LähiTapiola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 634 1718 Savitaipaleen Osuuspankki . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 254 3701 – pankkiautomaatti Torikatu 6 PESULAT Savitaipaleen Pesula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 508 4338 POLTTOPUUT - Kontunen Tarmo . . . . . . . . . . . 044 2807 827, 044 3040 348 - Mäntykivi Markku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 655561 - Työpaja Morova . . . . . . . . . . . . 040 715 2584, 0400 776746 POSTITOIMISTOT Posti&Matkahuollon pakettipiste/R-kioski . . . . 050 414 1317 Matkahuolto Suutari Ky Heituinlahti . . . . . . . . . . . 05 467 397 K-market pakettiautomaatti RAKENNUSTYÖT ja -palvelut Jaarak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 338 5709 Juho-Laastit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 397 9600 -kuivalaastit ja betonit KKL Jurvanen Ky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 397 9600 Laatoitus- ja muuraustyöt Veijo Annanmäki . . 040 848 3432 Maalaus Tikka Oy . . . . . . . . . . . . . 05 456 1195, 0400 551 693 Markku Pöysti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 253 928 Parketti Tikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 142087 Pro Katto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 542 2779 Rakennusliike Jopracon Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 740 3215 Rakennuspalvelu Laari Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 512 4695 Rantahiekkaa: Paula Havo-Ossi . . . . . . . . . . . . . 050 344 0690 Rakennus- ja remonttityöt Kari Jurvanen . . . . . 0500 284 736 Savitaipaleen Rakennus Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 5413404 Tmi Ari Kylliäinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 150 845 Tmi Mikko Pihamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 364 9951 Tmi Pasi P. Tikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 886 585 Työpaja Morova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 776 746

RAVINTOLAT Olkkolan Kartano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 159 1911 Partaranta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 452 3904 Ravintola Sahrami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 4190 070 Savitaipaleen Helmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 5555 860 Toimintakeskus Suvanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 7043 579 SÄHKÖTYÖT Sähköurakointi H. Aapro . . . . . . . 05 416 0486, 0400 257 166 Lappeenrannan Energia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 690 505 Sähköurakointi Tmi Jorma Jäppinen . . . . . . . . . 0400 605 826 Sähkö-Systema Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 483 7861 TAKSIT Taksiasema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 416 0035 Eteläpää Petteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 243 910 Hyrkkänen Matti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 259 058 Pettinen Risto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 254 630 Rahikainen Anne (1+6h, esteetön) . . . . . . . . . . 0500 153 536 Rahikainen Juha (1+8h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0500 213 350 Taksipalvelu Kotisalo Ky (1+6h) . . . . . . . . . . . . . 040 820 8790 Välijoki: Taksi Kohonen (1+8h) . . . . . . . . . . . . . 050 431 2448 TEHTAANMYYMÄLÄT, TAIDE- JA KÄSITYÖPAJAT Cathill Knives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 6120 585 Keramiikkapaja Risto Hämäläinen . . . . . . . . . . . 050 574 9496 Kilpikaivertamo Laari Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 467 383 Mäkelän Takomo Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 481 7887 Pitäjäntuvan Puoti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 749 2847 Saumastudio Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 459 4364 Tmi Kaino/Sari Kouki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 5930 435 – keramiikkaa, tekstiilejä Tmi Tikkalikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 721 104 – kuvitus- ja painotyöt ym. Työpaja Morova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 715 2529 – käsityö- ja kierrätysmyymälä, mittatilaustyöt TERVEYDENHOITO Apteekki ma-pe 9-17, la 9-13, . . . . . . . . . . . . . . . 05 416 0007 Fysikaalinen hoitolaitos Savikunto . . . . . . . . . . 040 801 4840 Päivystys, Etelä-Karjalan keskussairaala . . . . . . . . . . 116 117 Hyvinvointiasema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 352 1400 Suun terveydenhuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 352 7059 Miun Juttu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 5780521 -psykoterapia- ja työnohjauspalvelut Villa Lavanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 655 4511 - hieronta, osteo- ja homeopatia ym. TORI Toriaika ma-la klo 8-18, toripaikkamaksut: torikahvila VIRASTOT KELA, hyvinvointiasema ke klo 9-12 ja 13-16 Kirkkoherranvirasto ma ja to 9-12. . . . . . . . . . . 040 5245400 Kunnanvirasto ma-pe 9-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 158 6542 Poliisi; Kaakkois-Suomen poliisilaitos . . . . . . . . 0295 430 331 YKSITYISET HOIVAPALVELUT Attendo Kotiplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 355 096 Attendo Kaijankoti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 861 1564 Perhekoti Perho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 486 6799 Ryhmäkoti Luotsi Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 777 1768 Toimintakeskus Suvanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 7721 447

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 – ambulanssi, palokunta, poliisi 33


Tanssiinkutsu Savitaipaleelle!   Tanssiinkutsu  Savitaipaleelle!  

Kesä  2020    Kesä  2020  

     

 

Säänjärven lava,  Säänjärventie  49,Savitaipale   Säänjärven   lava,  Säänjärventie   49,Savitaipale   tiistaina  12.05.   klo  12-­‐16   Trio  Finrex   tiistaina   1 2.05.   klo   1 2-­‐16   Finrex   tiistaina  09.06.   klo  12-­‐16   Trio   Jarmo   Ranta  ja  Terässiipi  trio   tiistaina   klo   erässiipi  trio   tiistaina  0 19.06.   4.07.   klo  1 12-­‐16   2-­‐16   Jarmo   Heikki  R Hanta   ytti  &ja    ATmor   tiistaina   1 4.07.   klo   1 2-­‐16   Heikki   H ytti   &   A mor   tiistaina  11.08.   klo  12-­‐16   Duo  Arto  Kivekäs  &  Hannu  Auvinen   tiistaina   klo   Kivekäs   Hannu  Auvinen   tiistaina  1 01.08.   8.09.   klo  1 12-­‐16   2-­‐16   Duo   Jussi  ASrto   eppänen   &  & D  ominou   tiistaina   0 8.09.   klo   1 2-­‐16   Jussi   S eppänen   &   D ominou   Säänjärvellä  voi  laulaa  myös  karaokea  Säpinätuvalla!   Säänjärvellä   voi  laulaa   mlyös   karaokea  kSlo   äpinätuvalla!   Liput  10€  sisältää   kahvit   isukkeineen   11.30  alkaen.   Liput  10€  sisältää   lisukkeineen   klo  11.30   alkaen.   Yhteystiedot:   Kari  kJahvit   ukkara   p.  0500  327426      kari.jukkara@elisanet.fi   Yhteystiedot:   Kari  Jukkara   p.  0500   327426    kari.jukkara@elisanet.fi   Tervetuloa  viihtymään   hyvän   musiikin   ja  i  loisten   ihmisten  seuraan!   Tervetuloa  viihtymään  hyvän  musiikin  ja  iloisten  ihmisten  seuraan!  

Puutarha Sirkkunen Kesäkukat edullisesti suoraan tuottajalta Savitaipaleen torilla 9-13, ei sateella Puutarhalta ark 9-17, la 9-13, su 9-13 Niinimäentie 184, 54770 Heituinlahti Puh. 0400 656 210

Tilausajot ja valmismatkat 05 416 0075

tilausajot@liikenneetelapaa.fi

www.liikenneetelapaa.fi

SK Kiinteistö- ja Saneerauspalvelu Oy Putkityöt Pesuhuone- ja saunaremontit Vesieristystyöt Huoneistoremontit Julkisivujen maalaustyöt Likakaivojen ohitustyöt Kiinteistönhuollot Muut rakennus- ja saneeraustyöt

Sinun kiinteistösi ja parhaaksi!

Punaportinkatu 13 b, 54710 Lemi • 050 410 3384 saimaankiinteistojasaneeraus@gmail.com

skkiinteistojasaneerauspalvelu.fi 34


Katso ajankohtaiset tiedot: www.savitaipale.fi https://www.facebook.com/Savitaipale/ https://www.visitsavitaipale.fi/

Savitaipaleen kirjasto ma-ke to pe (kesä-elokuu) pe muulloin

klo 12-19 klo 9-16 klo 12-18 klo 12-19

https://heili.finna.fi - laaja E-aineisto käytettävissäsi! 040 7131 886/asiakaspalvelu

• Huoneistoremontit Märkätilasaneerausten tekemiseen • KylpyHuoneremontit meille on myönnetty VTT:n • Vesieristystyöt henkilösertifikaatti! • uudisraKentaminen • muuraustyöt – tulisijamuuraus – lukuisat eri – muuraustyöt

puh. 050 364 9951

35


julkinen tiedote

Osuuspankin omistajaasiakkuudesta saat paljon hyötyä ja iloa arkeen. Tule omistaja-asiakkaaksi paikalliseen osuuspankkiin. Voit varata ajan osoitteessa op.fi/asiakkaaksi Tai soittamalla 0100 0500 Lämpimästi tervetuloa!

36

Profile for teroprint

Savitaipale 2020  

Savitaipale 2020  

Profile for teroprint
Advertisement