revista-tempsesport_no5

Page 5

05

06 12

SUMARI 03

EDITORIAL

L’ENTREVISTA 06 XAVI MASDEVALL Subcampió del món d’Hamburg 2010

30

OUTDOOR 1 0 EL REPTE BURRIAC ATAC / 8 de setembre

12

LA RUTA Volta als tres turons

14

Half Challenge Barcelona-Maresme Paddle Surf a Badalona XII Triatló i la I Travessia Costa Mataró CANET RACE

TEMPS ESPORT Via Europa, 98-2 Oficina 15 08304 MATARÓ (BCN) Tel. 93.799.61.95 www.tempsesport.com publicitat: info@tempsesport.com Edita temps esport, scp Directora Emma Bosch Adjunt a direcció i departament comercial Roger Pérez FE D’ ERRATES En el passat número, a la pàgina 24 ens varem equivocar i l’article era cedit per: César Gutiérrez Fisioterapeuta 667 54 05 92

Redacció Laura Díaz Disseny Gràfic Emma Bosch Imprimeix Rotocayfo Difusió 15.000 exemplars

LA CRÒNICA

QUÈ FER... 17 L’AGENDA SALUT I BENESTAR 24 La importància d’una bona revisió mèdica esportiva

25 26

PREGUNTA A L’ESPECIALISTA EQUILIBRI Preparació mental d’una cursa I

28

NUTRICIÓ Fruita i activitat física

EXPERIÈNCIES 3 0 FELIP SANTAREN Marató des Sables 2012

ESPAI GANGUES 3 4 SEGONA MÀ

TEMPS ESPORT es distribueix cada principi de mes de forma gratuïta. Els exemplars es reparteixen a tots els pobles del Maresme: Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera, Cabrils, Caldetes, Calella, Canet, Dosrius, Malgrat, Masnou, Mataró, Montgat, Orrius, Palafolls, Pineda, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol, Sant Vicenç de Montalt, Santa Susanna, Teià, Tiana, Tordera, Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt.

www.tempsesport.com

REV4_TEMPS ESPORT_junyagost2012.indd 3

27/06/12 14:58


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.