Page 1

GRATIS MAGASIN NOV/DEC 20

ad derud LD i REBItil lokale

uide – din g velser ople

Jul, jul og mere jul REBILD I ORD OG BILLEDER

JULEMAND I 48 ÅR

FALKONEREN FRA SØNDERUP | KULTUR | NATUR |derudad SPORT ·|NOV ERHVERV | MAD - DEC 2020 1 |


derudad 05|20

········

ARTIKLER 02 KulturenRebild informerer 03 BOGBY9520 / Landsbyrådet 06 Falkoneren 12 Rebild i ord og billeder 14 Julemand i 48 år 18 Jul, jul og mere jul 22 100-Salen ARRANGEMENTER 05 Rold Skov Naturfestival 11 Ord i Nord 16 Vandringsweekend + Frivillig fredag 17 LOF 24 Workshop 35 STUBhuset 28 Debat | Foredrag | Koncerter | Ud i naturen | Teater | For børn | Udstillinger | Øvrige

KulturenRebild ønsker glædelig jul MEDLEMMER AF FORENINGEN KULTURENREBILD HAR TEGNET ET MEDLEMSKAB TIL KR. 500:

Alletiders Familieteater BOGBY9520 Besættelsestiden i og omkring Rold Skov Boldrup Museum Butikken i Gl. Skørping Bælum Øl-laug Fræer Forsamlingshus Herman Bang Selskabet Himmerlands Folkemusikskole Himmerlands Teater Hjeds Kultur- og Forsamlingshus Hjerteforeningen Rebild Kig Ind Kinorevuen Kulturmøllen Bælum KulturStationen Landsbyrådet LineDance 50+ LOF Mariagerfjord/Rebild Midthimmerlands Folkeuniversitet Motorsport Nordjylland Museum Rebild - omkring de frivillige og Musikstationen det brede lokale forening sliv. Opera i Rebild Tegn en anno nce i deruda ildearkivet Ravnk d. Kont ak t Helle Nilsson på tlf Rebild Borgerforening . 214936 89 ell er mail Rebild Diabetikerforening annoncer @ku lturenrebild derudad .dk og Rebild Kommune få tilsend t m ater iale. Nr. 5/2020 Rebild Musikforening November - december Rebild Provsti Rebild Turistforening UDGIVER: Foreningen KulturenRebild | www.kulturenrebild.dk Rebildcentret Rold Skov Golfklub OPLAG: Rold Skov Orienteringsklub 16.000 stk. | Husstandsomdeles i Rebild Kommune Rold Skovs Venner Siem Forsamlingshus REDAKTION OG TEKST: Henrik Bugge Mortensen, tlf. 20 11 61 58 Skørping Borgerforening redaktion@kulturenrebild.dk Skørping Marionetteater Skørping Sangforening LAYOUT: STUBhuset Bodil Tejg Krunderup, TEJG.dk Stubhusrevyen Støvring Idrætsforening FOTO: Henrik Bugge Mortensen, Anton Ohrt-Nissen, Lasse Tango Skørping Olsen, Birgit Boldrup Sørensen, Sussi Lem, LokalhiTerndrup Medborgerhus storisk Arkiv for Skørping Kommune, RavnkildearUnika 9520 kivet, Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring Østhimmerlands Folkeuniversitet Kommune, Rebildcentret, Rold Skov OK. Østhimmerlands Kunstforening Kilden

LØST OG FAST 26 Det store i det små

Støt op

ANNONCESALG: Helle Nilsson tlf. 21 49 36 89 annoncer@kulturenrebild.dk TRYK: PE offset A/S DISTRIBUTION: Nordjyske Medier

Næste nummer af derudad udkommer i uge 52/2020. Deadline for aflevering af materiale og oprettelse af arrangementer på www.kulturenrebild.dk er 13. november 2020.

2

derudad bruger et svanemærket trykkeri

NOV - DEC 2020 · derudad

Julen nærmer sig, og inden længe er det også tid til at sige pænt farvel til 2020. Et år der bestemt ikke sådan går i glemmebogen, og det er naturligvis Coronaepidemien vi hentyder til. Det har givet mange udfordringer – ikke mindst til Kultur- og Forenings-Danmark, der har måttet aflyse i et væk og navigere i ukendt farvand med afstandskrav, sprit og forsamlingsforbud. Hvornår vi får mere normale tilstande, er der vist ingen, som kan sige med sikkerhed, men lad os håbe, at det lysner i 2021. Vi vil gerne sige tusind tak til de mange trofaste brugere af derudad – både læsere, foreninger og virksomheder, der har støttet op omkring magasinet. Vi fortsætter med at levere lokalt læsestof og informationer om det brede udvalg af aktiviteter og arrangementer i 2021. De bedste jule- og nytårshilsener fra Bestyrelsen Foreningen KulturenRebild

MEDLEMMER AF FORENINGEN KULTURENREBILD. HAR TEGNET ET ERHVERVSMEDLEMSKAB TIL KR. 1.000: Kunsten at leve v/Anette Ravn Rebildcentrets Gårdbutik Skørping Erhvervsforening Restaurant Rebildhus Støvring Handel og Erhverv Svanfolk Keramik Davinci Ristorante Restaurant Vildmose

TILSKUDSGIVERE TIL FORENINGEN KULTURENREBILD: Rebild Kommune kr. 150.000 STUBhuset kr. 20.000 LOF Mariagerfjord/Rebild kr. 20.000 Kulturstationen kr. 20.000 Kinorevuen kr. 20.000 Rebild Provsti kr. 10.000 Landsbyrådet kr. 10.000 BOGBY9520 kr. 6.000 Musikstationen kr. 6.000 Kig Ind kr. 5.000 Kulturmøllen Bælum kr. 3.000 Opera i Rebild kr. 3.000 Rebildcentret kr. 3.000 Rebild Turistforening kr. 3.000

Har din nabo eller andre kender ikke modtagetdu derudad i deres postka sse - , så kontak t Nordjysk e Distribution på tlf. 993 5 343 4 eller send en mail til ndi.reklamation@ nordjyske.dk. Du er naturligvis også altid velkommen til at kon tak te redaktion@kult urenrebild.dk

FORENINGEN KULTUR ENREBILD – BESTYRELSEN: Jes Kristophersen (Forman d) jeskaakristophersen@ho tmail.com 22 71 12 01 Poul Skriver (Næstforma nd) p.skriver@post.tele.dk 40 19 39 73 Helle Jørgensen (Kassere r) hjo@stubhuset.dk 22 82 92 17

Henrik Bugge Mortensen (Redaktør) mail@forlagetrebild.dk 20116158 Peter Müller oesthimmerlands.fu@gm ail.com 93 95 82 12

Maria Ohrt-Nissen (Suppleant/Referent) mariaohrt@mail.dk 21 64 08 46 Susanne Sangill (Supplea nt) 4711sangill@gmail.com 23 60 68 27


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

JUL OG HISTORIE I

BOGBY9520

Bogby-Butikkerne bugner af gode bøger til de læselystne, og mangler du en god boggave til børnene, haveejeren, den rejselystne, den historieinteresserede, kunstkenderen, naturelskeren eller den kreative i et køkken, så finder du det helt sikkert i BOGBY9520 – og det naturligvis til de attraktive bogbypriser. Vi har naturligvis fokus på den aktuelle Corona-situation. I Bogby-Butikkerne er der både sprit, engangshandsker og mundbind til rådighed. I november og december har vi planlagt to studiekredse i henholdsvis samernes historie og smykkedesign/julepynt. Der er plads til 10 deltagere på hvert hold TILMELDING: Efter først-til-mølle-princippet på mail@bogby9520.dk. DELTAGELSE KRÆVER MEDLEMSKAB AF BOGBY9520. Alle arrangementer foregår i Bogby-Butikken, Skørping STUDIEKREDS

TORSDAGE DEN 11. OG 19. NOV. KL. 19.00-21.30

SAMERNES HISTORIE OG HÅNDVÆRK

Sussi Handberg vil dels beskæftige sig med samernes historie og aktuelle situation, dels med samisk håndværk inden for skindberedning, skindsyning, bygning af grenvæve samt vævning og farvning med naturmateriale. Nogle af produkterne vil blive vist og enkelte teknikker afprøvet i praksis. Sussi stod i lære hos de samiske kvinder i 1972/73 for at lære håndværket. Hun fik her et unikt kendskab til det oprindelige kulturfolk i det lille samfund i Varangerbotn i Nordnorge. STUDIEKREDS

TORSDAGE DEN 26. NOV. OG 3. DEC. KL. 19.00-21.30

VÆR DIN EGEN SMYKKEKUNSTNER

Vær din egen smykkekunstner. Lav nogle sjove ting af, hvad du nu har til overs i dit smykkeskrin eller andre steder. Benthe Handberg vil være behjælpelig med inspiration og gode ideer. Har du f.eks. små stykker af drivtømmer liggende, så tag dem endelig med, eller andre spændende ting som kunne bruges kreativt. Har du ikke materiale selv, så skal Benthe nok skaffe noget, hun er leveringsdygtig i alt! Hun kan også hjælpe med inspiration til mere almindelige juleting f.eks. BOGBY9520s populære juleengle, som pynter i udstillingsvinduerne ved juletid.

BOGBY 95 20

ÅBNINGSTIDER: SKØRPING: Jyllandsgade 5b og 5c Torsdag og fredag kl. 14-17 Lørdag og søndag kl. 10-13 ST. BRØNDUM: Askildrupvej 23 Torsdag kl. 14-17 eller efter aftale på tlf. 4041 5530

NYT

NATUREN

·······

fra Landsbyrådet Landsbyrådets Projekt Naturfællesskab i Landsbyen

kører i år på andet år. Kort fortalt går projektet ud på at udså vilde blomster i de landsbyer, der ønsker det. Blomsterne skal give naturen bedre vilkår, og så er de jo kønne at se på. I år blev der udsået ca. 2 Ha fordelt på 17 landsbyer og blomsterne kom fint de fleste steder, selvom de blev udsået i det koldeste forår. Lige nu er de ved at afblomstre og planen er, at blomsterstykkerne skal slås ned og det afklippede materiale skal fjernes. Formålet er at fjerne næring fra jorden, så de store ukrudtsplanter får det svært, og det giver blomsterne bedre vilkår. Landsbyerne kan få hjælp til denne opgave gennem landbyrådet, hvis de kontakter koordinator for projektet gennem sato@rebild.dk

Delebil i Landsbyen Udover afsatte midler til uddeling gennem Projektpuljen har Landsbyrådet også afsat midler til at støtte initiativer til indkøb af delebiler. Den enkelte landsby kan søge 10.000 kr. til dette formål. Landsbyrådet har støttet den første delebil i Gravlev, som har brugt midlerne til at indgå aftale med ByensBil. I skrivende stund er den næste aftale på vej - men der er stadig midler, hvis flere har lyst til at etablere delebils ordning i egen landsby. Er din interesse vakt, så skriv en mail til sato@rebild.dk

Repræsentant til Frivilligcenter Rebild I Rebild er der gode kræfter i gang for at få etableret et frivilligcenter i kommunen. Der er indkaldt til informationsmøde og stiftende generalforsamling for Frivilligcenter Rebild, som desværre er udsat på grund af corona situationen. Da vi i Landsbyrådet er af den opfattelse, at de mange foreninger i landsbyerne, der drives af frivillige, gerne skal blive synlige i frivilligcenteret, har vi i landsbyrådet valgt at opstille en kandidat til bestyrelsen. Vi håber, det lykkes at få en repræsentant indvalgt i bestyrelsen, og opfordrer hermed til at landsbyerne sender repræsentanter til den stiftende generalforsamling. Landsbyrådet ser frem til et samarbejde med frivilligcenteret på tværs af hele Rebild Kommune.

derudad · NOV - DEC 2020

3


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

PH 2/1 Limited edition Ravfarvet glas | messing fod

Restaurant Vildmose er en dansk restaurant formet af danske værdier, der kredser om god mad og hyggelig stemning i et prisleje alle kan være med på.

Kombiner de store oplevelser i Lille Vildmose og langs Himmerlands Kattegatkyst med et besøg hos Restaurant Vildmose.

Kom ind i butikken og se den. NB: Limited edition

Hasserisvej 140 tlf.: 98 14 88 44

BELYSNING

Havnen 4, Øster Hurup, 9560 Hadsund info@restaurantvildmose.dk | Tlf. 9393 8423 www.restaurantvildmose.dk

REBILD PARK I ET AKTIVT FÆLLESSKAB FOR VOKSNE Byggeriet er allerede igang

17 NYBYGGEDE BOLIGER TIL SALG Midt i Skørping opføres REBILD PARK, et nyt Seniorbofælleskab, med fokus på balancen mellem den private bolig og fællesskabet.

FÆLLESSKABER ØGER LIVSKVALITETEN

DEJLIG KRYDRET, SUNDT OG SPRÆNGFYLDT MED SMAG

Besøg Didi’s Køkken I SKØRPING

Funky Thai Fusionskøkken med danske råvarer og asiatisk inspiration – både takeaway, firmafrokost og mad ud af huset til selskaber og arrangementer. ÅBNINGSTIDER:

Mandag kl. 11-19.30 Tirsdag lukket Onsdag-fredag kl. 11-19.30 Lørdag og søndag kl. 16-19.30

Læs mere på

WWW.REBILDPARK.DK www.facebook.com/rebildpark Kontakt: Matias Juul Thorn info@rebildpark.dk Tlf: 61 70 05 06

4

NOV - DEC 2020 · derudad

Jyllandsgade 3A, 9520 Skørping, info@didiskoekken.dk, www.didiskoekken.dk


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

derudad · NOV - DEC 2020

5

·······


········

FALKONEREN

········ ········································································ ··

TEKST OG FOTO: HENRIK BUGGE MORTENSEN

Falkoneren V

i sidder inden døre med flot udsigt over markerne ned mod Sønderup Å. En musvåge står helt stille i luften med svirrende vinger, mens den spejder efter et bytte i det nyslåede græs. Pludselig dykker den glidende og hurtigt direkte mod jorden. I det samme krydser to rådyr roligt hen over marken. Det her er falkoner Frank Skaarup Hansens barndomsland. Så snart vores samtale drejes ind på naturen og de imponerende rovfugle fornemmer man hurtigt Franks entusiasme – ikke kun i stemmen, men også i det lune blik.

- Jeg er født og opvokset i Sønderup, hvor mine forældre havde en gård, fortæller Frank Skaarup Hansen (62 år). Vi var fire børn, og som det var tilfældet andre steder, var det helt naturligt, at vi skulle hjælpe til bl.a. med at rense roer, hvilket foregik ved håndkraft. Jeg havde dog det held, at min far var vild med stegt ørred, så når jeg sløsede lidt for meget med hakkejernet og hakkede i selve roerne, sagde min far: ”Så kan du lige så godt gå ned til åen og gøre lidt nytte ved at fange nogle ørreder”. Jeg havde også en onkel, der var skovarbejder. Ham var jeg ofte med i Rold Skov, når der skulle slæbes stammer ud fra skoven. Som dreng var jeg også ofte med på jagt. En tam tårnfalkeunge - Det var dengang, hvor man kunne opleve seks storke spankulere rundt i engene på jagt efter tudser, og Sønderup var en lille, livlig landsby med brugsforening, slagter, mejeri, brødudsalg og mange håndværkere. Vi havde 40 hvide italienere, hvis æg vi solgte til Brugsen. Det gav et godt tilskud til husholdningsbudgettet, men ellers var vi selvforsynende med det meste. Det var en helt anden tid, hvor der også var en større hjælpsomhed. Blev en af landsbyens beboere syg, var det helt naturligt, at naboerne tog over, når køerne

6

NOV - DEC 2020 · derudad

skulle malkes, og grisene fodres. De første år gik jeg på Sønderup Skole, hvor lærer Svendsen var god til at fortælle, hvor dumme vi alle sammen var. Han var ikke god til at lære fra sig, men øretæver kunne han udlevere på samlebånd. - Interessen for naturen og ikke mindst rovfuglene fik jeg allerede som dreng. Fandt man en rovfugleunge, var det almindeligt at hovedet blev rykket af, så den ikke kunne gøre skade ved f.eks. at tage høns. Det var holdningen dengang. Da jeg var ti år fandt jeg en tårnfalkeunge, som det lykkedes mig at redde. Den blev helt tam og kom mig i møde, når jeg var på vej hjem fra skole. Det rygtedes, at jeg interesserede mig for rovfugle, så jeg blev ofte kontaktet, når der blev fundet unger eller voksne fugle, der var blev beskudt eller kommet til skade. Senere fik jeg også en duehøg, som fik navnet Else. Den fik jeg trænet, så den kunne bruges til jagt. - Jeg synes egentlig, det er forkert at kalde disse imponerende fugle for rovfugle, for de er en helt nødvendig del af naturens rytme. De jager ikke kun for at dræbe, de går helt naturligt efter de svage og syge dyr, som er nemmest at få fat i. På den måde er rovfuglene med til at sikre en god og sund vildtbestand.


· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·

FALKEJAGT I DANMARK Jagt med rovfugle har været kendt i Mellemøsten og Asien i årtusinder. Bl.a. i Kasakhstan og Mongoliet går naturfolk stadig på jagt med kongeørne og andre rovfugle for at skaffe vildt. I Danmark omtales falkejagt første gang omkring år 500, da sagnkongen Rolf Krake regerede. I 1664 byggede den senere Christian 5. sin egen falkonergård, der hvor Falkoner Allé i København ligger i dag. Det var dengang en jagtform som kongen og adelen praktiserede. I 1967 blev jagt med falke, ørne og høge forbudt i Danmark. I 2018 blev det atter tilladt. Det kræver både jagttegn og en godkendt falkonerprøve for at benytte denne jagtform. Uddannelsen til falkoner tager flere år. Trænede jagtfalke bruges bl.a. til jagt og regulering af agerhøns, fasaner, krager, råger, måger, duer, ænder, harer og vildkaniner. Dansk Falkejagt Klub har til formål at bevare falkejagt i Danmark og udbrede kendskabet til falkoneri i Danmark. På klubbens hjemmeside www.danskfalkejagtklub.dk kan du finde mange flere oplysninger. Frank Skaarup Hansen med vandrefalken Luna.

Blandt vilde dyr i Aalborg Zoo I 7. klasse kom Frank Skaarup Hansen i erhvervspraktik i Aalborg Zoo og efter 9. klasse fik han feriejob i den nordjyske dyrepark. - Jeg begyndte som ferieafløser, men fortsatte med at møde hver morgen og blev hurtigt en fast del af Aalborg Zoo, hvor jeg hjalp til i afdelingen med rovdyr. En dag kom formanden for dyrepasserne, Holger Christensen, forbi og sagde: ”Vil du ikke fastansættes?”. Jeg svarede naturligvis: ”Ja”. ”Godt”, sagde Holger Christensen: ”Så siger vi det!”. Det var den ansættelsessamtale! - Det var en fantastisk arbejdsplads og en helt særlig tid, hvor man var i nærkontakt med dyrene. Der var ikke de sikkerhedskrav, som er gældende i dag, og der var da også flere gange, hvor det kunne være gået grueligt galt. Jeg husker specielt en dag før åbningstid, hvor pan-

"

terungen gik løs i den del af haven, der ligger op mod skoven. Ved en fejl havde vi ikke fået den tilbage i buret, før dagens gæster begyndte at myldre ind. Den dag kom en børnehave på besøg. Panteren fik fat i en af drengene, som heldigvis ikke led nogen overlast. Var det sket i dag, var det en historie, der havde trukket store overskrifter. En dag var brunbjørnene på vej ud af deres anlæg ved at kravle op ad en stige, som vi havde glemt. Vi fik dem heldigvis lokket ind igen med honning. Frank Skaarup Hansen var ansat i Aalborg Zoo i 12 år frem til 1986. - Fascinationen for rovfuglene gjorde, at jeg valgte at gøre min hobby til min levevej ved at gå i lære som falkoner. I to år boede jeg hos Hugo Mikkelsen i Fræer, der lærte mig håndværket og teknikken fra bunden. Det første, jeg blev sat til, var at sy min egen falkehandske i læder, der beskytter mod fuglens skarpe kløer. Jeg syede handsken til højre hånd, men

Vi Det første, jeg blev sat til, var at sy min egen falkehandske i læder, der beskytter mod fuglens skarpe kløer. Jeg syede handsken til højre hånd, men falken skal altid sidde på venstre hånd, når man går på jagt....

derudad · NOV - DEC 2020

7


FALKONEREN

······ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······· ····

········

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

Foto af kirkeugle: Lasse Olsen

falken skal altid sidde på venstre hånd, når man går på jagt. På den måde lærte jeg faget på den hårde måde. I 1967 blev det forbudt at benytte falke, ørne og høge til jagt i Danmark, men jeg fik dispensation til at benytte min duehøg til regulering af harer i bl.a. Odder Plantage. Skulle man på rigtig falkejagt måtte man krydse grænsen til Tyskland, hvor det stadig var tilladt. Her har jeg været på jagt med både duehøg og vandrefalk siden begyndelsen af 1970’erne. Rovfuglene var også tæt på helt at blive udryddet i Danmark, for tidligere var det lovligt at skyde f.eks. duehøg, spurvehøg og musvåge i Danmark. Der var f.eks. også jagttid på vandrefalken. I perioden 1943 til 1950 blev der skudt og aflivet 110.768 rovfugle i Danmark. Alle danske rovfugle blev fredet i 1967. Til kamp for falkejagt og rovfugle I 1993 etableres Dansk Falkejagtklub, som Frank Skaarup Hansen senere bliver formand for. Foreningens formål var at få genindført falkejagten i Danmark samt at informere om jagtformen og rovfuglene til det brede publikum. - Jeg kom bl.a. i dialog med daværende miljøminister Svend Auken, som jeg fik sat grundigt ind i tingene, og et stort formidlingsarbejde blev igangsat. Jeg har igennem årene fortalt 100.000-vis af mennesker om rovfuglene og ikke mindst vist, hvordan jeg og andre falkonerer træner og bruger disse fantastiske fugle til jagt. Vi skal alle være med til at værne om naturen og gennem større indsigt og viden har jeg oplevet hvordan man kan være med til at rykke grænser og få holdningen til rovfuglene vendt. Flere arter var helt eller næsten udryddet, men gennem et målrettet arbejde ser fremtiden lysere ud. I dag

8

NOV - DEC 2020 · derudad

KIRKEUGLEN – SIDSTE UDKALD! Falkoner Frank Skaarup Hansen har også engageret sig i at redde kirkeuglen, som er specielt udbredt i Himmerland, hvor der er hængt 50 redekasser op hos såkaldte ”kirkeugleværter”. Der er blot ca. 12 ynglende par tilbage, hvoraf de fem par er registreret i Østhimmerland. Det var engang den mest almindelige ugleart i Jylland. Tilbagegangen skyldes primært fødemangel i yngletiden. - Det er et bevis på, at naturen har det skidt, siger Frank Skaarup Hansen. Vi forsøger at fodre uglerne med daggamle kyllinger, men det er langt fra nok, hvis vi skal redde kirkeuglen fra at forsvinde helt fra den danske natur – og så er det heller ikke holdbart på længere sigt. Den intensive dyrkning og udnyttelse af jorden har gjort, at der mangler små afgræssede arealer, hvor kirkeuglen kan finde føde. Kirkeuglen er vigtig for at bevare biodiversiteten i vores natur. Kirkeuglen er den mindste ynglende ugleart i Danmark. Den er ikke meget større end en solsort. Navnet kirkeugle kommer af, at den tidligere ynglede i kirketårne. Læs mere på www.dof.dk, hvor der også ligger en lille video, hvor Frank Skaarup Hansen er ude på en gård for at veje og registrere ugleunger.

er der f.eks. 100 par ynglende havørne i Danmark, 3-4 par kongeørne og den røde glente er efter 30 år tilbage i den danske natur. Frank Skaarup Hansen har aktivt taget del i arbejdet med udrugning af æg og udsætning af rovfugle. Han er bl.a. en del af et større projekt, hvor vandrefalke opdrættes og udsættes i Polen. - I 2018 blev falkejagt atter tilladt i Danmark, hvor der er i dag er 12-15 aktive falkonerer, der går på jagt med deres fugle. Det er meget tidskrævende at træne og holde fuglene i form, hvilket er forklaringen på, at der ikke er mange som dyrker denne jagtform. Selv går jeg på jagt efter agerhøns, fasaner og gråænder. Oftest kommer jeg tomhændet hjem uden noget bytte, men falkejagt handler om meget mere end det, nemlig om at komme ud i naturen og få nogle oplevelser sammen med mine ”jagtkammerater” – vandrefalken Luna og hunden Titu. Der opstår naturligvis et vist bånd mellem falkoner og fugl, men det er ikke noget kæledyr. Som aktiv falkoner gennem mange år kan jeg stadig blive fascineret af den præcision og hurtighed som rovfuglene bevæger sig med. Det er en elegant flyver. - Når jeg er ude for at holde opvisninger og fortælle om rovfuglene, får jeg mange spørgsmål – ikke mindst fra børn. De kommer helt tæt på fuglen, ser hvordan den manøvrerer i luften og fanger sit bytte, der består af døde daggamle kyllinger. Det er måske en barsk oplevelse første gang, man ser det, men det er også en del af naturens gang. Skal jeg nævne et af de mest stillede spørgsmål, så er det: Hvorfor har falken en hætte på hovedet? Når den skal med på jagt får den hætte på for at afskærme dens syn. At falken får hætte på er en del af træningen. På www.frankskaarup.dk kan du finde flere informationer om falkeopvisninger.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

Skovbad

Anlægsgartneri A/S • Beskæring • Vedligeholdelse af haver og grønne anlæg • Terrasser og indkørsler • Haveanlæg

Havedesign · Grøn pleje · Fliser · Kloak

Tlf. 98 37 86 06

elmerhoj.dk

Hos Skørping Mægleren finder du altid det største udvalg af boliger i og omkring Skørping, Rebild og Rold Skov - her hvor Danmark er smukkere!

Helle Aagaard

Har du lyst til at stifte bekendskab med et Nordisk Skovbad?

MØDESTED: Skørping Skoles parkeringsplads TID: D. 14/11 ELLER 28/11 KL. 10.00- 12.30 PRIS: Kr. 250 pr gang

Har du lyst til få en beroligende, nærværsskabende, styrkende og fortryllende oplevelse?

RING ELLER SKRIV OG HØR NÆRMERE ANETTE RAVN, Nordisk skovbadningsguide m.m. Tlf. 51222081 www.anetteravn.dk info@anetteravn.dk facebook.com/Anette Ravn kunstenatleve

Ejendomsmægler & Valuar MDE Jyllandsgade 8B · 9520 Skørping

www.skorpingmaegleren.dk haa@skorpingmaegleren.dk

Telefon 98 39 11 27

Så længe vi kan danse

SåSålænge vi kan danse længe vi kan danse Pigeliv på Sanatoriet

Pigeliv på Sanatoriet Pigeliv på Sanatoriet

NY VARMEPUMPE? SKIFT FRA OLIEFYR | GASFYR | TRÆ/PILLEFYR TIL EN NY VARMEPUMPE

Så længe vi kan danse Pigeliv på Sanatoriet

Så længe vi kan danse er en fortælling, hvor fortid og nutid møder på Lokalarkivet iAsta Skørping for at finde oplysninger om sin Men hvadop gemmer Marie skal en opgave i gymnasiet. "Så længesig vi bag kantitlen? danse" er skrevet af skrive Ingeborg Zebbelin. Emnet oldemor, er Skørpingder og stationsjubilæet. Hun vælger skrive om Sanatoriet, for 100 år siden, - ogsåatsom 17-årig - var indlagt på det nuværende Privathospital. Lidet aner hun, skal hvordan hun hvirvlet ind i historien Men hvad gemmer sig bag titlen? Asta Marie skrive enbliver opgave i gymnasiet. Skørping Sanatorium.Og denne oldemor viser sig at nære stor og pludselig står ansigt til ansigt med sin oldemor. Emnet erviSkørping ogerstationsjubilæet. Hun vælger at skrive om Sanatoriet, "Så længe kan danse" skrevet af Ingeborg Zebbelin. omsorg foraner sinhun, nulevende slægtning... det nuværende Privathospital. Lidet hvordan hun bliver hvirvlet ind i historien Men hvadog gemmer sig bagstår titlen? Asta til skal skrive en opgave i gymnasiet. pludselig ansigt ansigt med sin oldemor. stykket er Marie der helt nykomponeret Emnet er SkørpingTil og stationsjubilæet. Hun vælger at skrive om Sanatoriet,musik af Johanne Grønkjær det nuværende Privathospital. Lidet aner hun, hvordan bliver hvirvlet ind i historien Stykket har premiere lørdag d.hun28. marts kl. 20.00 i Skørping Kino Lorenzen. Instruktion Jørgen Bing. og pludselig står ansigt til ansigt med sin oldemor. "Så længeskrevet vi kan danse" er skrevet af Ingeborg Zebbelin.pige mødes, af Ingeborg Sebbelin. En 17-årig

FÅ TILSKUD OG HÅNDVÆRKERFRADRAG.

SE EVT. PÅ SPARENERGI.DK

RING ELLER SKRIV OG FÅ ET TILBUD.

Billetter fåslørdag på Himmerlandsbilletten og ved Stykket har premiere d. 28. marts kl. indgangen. 20.00 i Skørping Kino

Søndag 25.oktober 2020 kl. 12 Søndag 8. november 2020 kl. 12

Billetpriser: Voksne 80,- / Børn 40,-

Stykket har premiere lørdag d. 28. marts kl. 20.00 i Skørping Kino

Billetter fås på Himmerlandsbilletten og ved indgangen.

Opføres igen søndag d. 29. Billetter fås på Himmerlandsbilletten og ved /indgangen. Billetpriser: Voksne 80,Børn 40,-marts kl. 14.00 Billetpriser: Voksne 80,- / Børn 40,i Skørping Kino Opføres søndag 29. marts kl. kl. 14.00 d. igen 19. april kl. 12.00 og d. 26. april 12.00 Opføres Opføres igen søndag d. 29. marts kl.d. 14.00

Billetter fås på www.himmerlandsbilletten.dk, på runalauritzen@gmail.com og

Opføres d.Opføres 19. aprilved kl. og d. 26. april kl. 12.00 d.12.00 19. april kl. 12.00 og tilskuerantal d. 26. april kl. 12.00 indgangen. Begrænset pga. corona.

SPONSORERET AF

Annoncen er støttet af

Annoncen er støttet af

KulturKANTen

V/Hans Jørgen Kristensen | VE installatør og KMO certificeret Tlf: 98337126, 22117126 | hjelbutik@gmail.com

Annoncen er støttet af

derudad · NOV - DEC 2020

9

·······


········

Skal du godt igang er Nørager Trælast et naturligt valg

NATUREN · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Transport · · · · · · · · · · · · · ·af · · · ·4· · til · · · 76 · · · · ·personer · ········ ········ ····· Få en stærk pris på en Få en stærk pris på en Nørager frafraNørager

STÅLHAL STÅLHAL

stålplader Specialpriser på der faca

Skal du godt igang er Nørager Trælast et naturligt valg

stærkpris prispå på en en FåFåenenstærk Nørager frafraNørager

til tag og

STÅLHAL STÅLHAL

Niels Ring til N iels

stålplader Specialpriser på der faca

Ring til

og Tlf. 98 55 12 66 til∙ tag www.n-e-j.dk

Tlf. 98 55 12 66 www.n-e-j.dk Få en stærk pris på ∙en

RIDEHAL fra Nørager Ring til Niels

Ring til Niels

Få en stærk pris 2x65 NY.indd 2

14-01-2016 08:32:53

Tlf. 98 55 12 66 ∙ www.n-e-j.dk

E-mail: olesens-busser@post.tele.dk • www.olesens-busser.dk

Tlf. 98 55 12 66 ∙ www.n-e-j.dk Stålhal og Ridehal 2x86.indd 1 Få en stærk pris 2x65 NY.indd 2

Tlf. 98 37 11 50

17-04-2018 11:14:17 14-01-2016 08:32:53

Hjemmelavet og hjemmebagt med passion og holdning

BILLIGE BRUGTE OG NYE

VINTERDÆK

DÆKCENTER

ØKOLOGISK, HJEMMEBAGT SURDEJSBRØD, SANDWICH, BURGERE OG SALATER.

Grynderupvejen 6 · 9610 Nørager Tlf. 98 55 19 55

BAGTANKER | JYLLANDSGADE 9 | 9520 SKØRPING TLF. 2080 0033 | WWW.BAG-TANKER.DK

www.skoerpingapotek.dk

dvidaekcenter.dk

Aut. El-installatør

Søren Bertelsen

Mandag - Fredag 09.00 - 17.30 Lørdag 09.00 - 13.00 Søndag Lukket SKØRPING Sverriggårdsvej 10 9520 Skørping Tlf. 98 39 13 22 skoerping@apoteket.dk

STØVRING Hobrovej 84 9530 Støvring Tfl. 98 37 30 45 stoevring@apoteket.dk

registrede revisorer torvegyden2 9520 Skørping tlf. 9839 1500 10

www.onrevision.dk tlf. 9839 1500

NOV - DEC 2020 · derudad

En go’ kontakt 98 33 81 91

22 37 26 66


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

·······

ÅRETS ORD I NORD PROGRAM:

ORD I NORD PRÆSENTERER

JENS SMÆRUP SØRENSEN, IBEN MONDRUP OG SVEND ÅGE MADSEN

Kl. 10.00 Bogudgivelse og morgenkaffe – Mette Gregersen præsenterer sin nye novellesamling. Kl. 11.15 Jens Smærup Sørensen Kl. 12.30 Frokost Kl. 13.30 Svend Åge Madsen

Lørdag den 6. februar 2021 på Kulturstationen i Skørping

Kl. 14.45 Eftermiddagskaffe

Litteraturfestivalen Ord i Nord afholdes for 9. gang, og atter er det lykkedes at trække nogle af tidens markante forfattere til Kulturstationen i Skørping. Ord i Nord er den lille hyggelige litteraturfestival – en hel dag, hvor ordet er i centrum.

LÆS MERE PÅ WWW.ORDINORD.DK

Kl. 15.30 Iben Mondrup Kl. 16.45 Afslutning

Foto: Ulrik Jantzen

JENS SMÆRUP SØRENSEN Det himmerlandske landbrugssamfund under forandring og denne gamle kulturs sammenstød med det moderne har været et vigtigt tema i Jens Smærup Sørensens mangeårige forfatterskab. Det handler hans meget læste ”Mærkedage” fra 2007 om, og heri hører vi om fire generationer på to slægtsgårde og deres liv på landet. Udgangspunktet er landsbyen Staun ved Nibe, hvor Smærup Sørensen selv stammer fra. I sin nye bog, ”Klinten”, der udkom i september 2020, er det også de menneskelige relationer på tværs af generationerne, som er emnet. Et særkende for Smærup Sørensens romaner er hans præcise og fine personskildringer, der gør, at vi alle kan kende os selv i beskrivelserne.

IBEN MONDRUP

SVEND ÅGE MADSEN

METTE GREGERSEN

De personskildringer Iben Mondrup giver i sine romaner, brænder sig også fast i læserens sind. I sin seneste bog, ”Tabita”, handler det om børns oplevelse af de voksnes svigt og de store kulturforskelle mellem Grønland og Danmark – et tema Mondrup også har arbejdet med i romanerne ”Godhavn” og ”Karensminde”. Den store roman, ”Vi er brødre”, fra 2018 har et nordjysk udgangspunkt, for bogen udspiller sig i Frederikshavn, hvor vi følger en families liv og brødrene, Jens og Poul. De to brødres far er aktiv i modstandsbevægelsen, hvor ikke alt kan fortælles, og denne fortielseskultur får stor betydning for deres forståelse af verden.

Selv om Svend Åge Madsen har skrevet bøger i mere end 50 år, så har han aldrig før besøgt Skørping for at fortælle om sit forfatterskab. Han er om nogen en rigtig Aarhusforfatter, for her er han vokset op, og her bor han fortsat. I alle årene har Svend Åge Madsen været inspireret af måden, hvorpå vi opfatter virkeligheden, hinanden og os selv. Et andet særkende ved Svend Åge Madsens måde at skrive på er hans leg med sproget og de faste vendinger, vi troede, vi kendte så godt. Dertil kommer hans eksperimenteren med vores tidsopfattelse, og den kommer også i spil i Svend Åge Madsens nyeste roman fra november 2020, ”Fremtidsspejl”, der nærmest er en science fiction.

Årets debutant i Skørping er Mette Gregersen, Arden, som udgiver en novellesamling. Mette Gregersen har i flere år deltaget i de skrivegrupper, som har udspring i BOGBY9520. Flere af deltagerne her har fået deres ting udgivet, og nu er det så Mette Gregersens tur. Novellerne handler om forskellige mennesker, i forskellige faser af livet. Barnet, den unge, kvinden, manden. Det de har tilfælles, er ”dansen med ensomheden”. Novellerne berører temaer som opvækst, relationer, sårbarhed, afhængighed og det at sidde fast i livet. Stilmæssigt er novellerne forskellige. Melankolien er gennemgående og enkelte noveller rammer det tragikomiske, som Mette Gregersen har en stor forkærlighed for.

DU KAN ALLEREDE NU SIKRE DIG BILLET TIL ORD I NORD 2021 Kr. 250 (I forsalg indtil 31. december 2020). Herefter er billetprisen kr. 300 | Billetter købes på www.himmerlandsbilletten.dk Billetprisen er inkl. let frokost, drikkevarer, kaffe og hjemmebag samt et glas vin som afslutning. Ord i Nord arrangeres af BOGBY9520, Mariagerfjord Bibliotekerne og Rebild Bibliotekerne.

derudad · NOV - DEC 2020

11


········

REBILD I ORD OG BILLEDER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········

FOTO: BIRGIT BOLDRUP SØRENSEN

"

...hver gang stopper jeg op på toppen over Max Henius-busten og betages af naturen og landskabet.

BILLEDE 1

BILLEDE 2

SÅDAN INDSENDER DU DIT BIDRAG

NÅR DIN FORTÆLLING ER KLAR

Kontakt redaktionsudvalget og få hjælp til at disponere din fortælling og sparring i forløbet.

Så publiceres den på Turistforeningens hjemmeside og Facebook side.

Send dit bidrag til info@rebildturist.dk eller gå ind på www.rebildturist.dk og aflevér dit bidrag under ’Rebild i ord og billeder’.

Udvalgte fortællinger publiceres i Derudad

Bidrag, der sendes til redaktion@KulturenRebild.dk, og som vedrører steder i vores område, vil med stor sandsynlighed lande i indbakken hos Rebild i ord og billeder.

Når et rimeligt antal fortællinger er samlet, vil vi påbegynde en distributionsfase, der skal udbrede fortællingerne til hele Rebild Kommune.

REDAKTIONSUDVALG Søren Christensen, Nørager. Tlf.: 2012 1190. e-post: sgchristensen@mail.dk Jens-Peder Vium, Skørping. Tlf.: 4088 6833, e-post: info@rebildturist.dk


Bundgårdsminde

31

······· ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ············ ········ ········

Borup Nørregård

Signaturforklaring Nåleskov

Løvskov Borup Gårde Eng/overdrev

Vandet

Skoven

Kalken

Høgholt

Kulturhistorien

REBILD TURISTFORENING

Damgård

Mose/vådområde Hede

Offentlig vej Skovvej · Cykling tilladt Motorkørsel ikke tilladt Vandrerute (gul)

Udsigtspunkt

Rebild Bakker Ruten (hvid)

Bålplads

Mærkning

Bålhus

Km på rundtur

Madpakkehus

Forbindelse

Lejrplads Primitiv overnatningsplads

Tårn Skovlegeplads

Læs hvor Birgit Boldrup Sørensen tager hen med sine gæster 1 2

1

5 8 9 9 9 12 Følhøj 16 17 20

29

30 30 32 33

5

12

17 18 20

28 29

30 32 33 35 44

Thingbæk Kalkminer, Rebild Centret* Skillingbro Kalkgrav Stenrækken i Nørreskov Lars Kjærs Hus Museum Rebild Blokhuset og Top Karens Hus RebildPorten* Rebild Bakker og Gryden Gravlev Nørgård Buderup Ødekirke Troldeskoven Urskoven Frueskoen/Bjergeskoven Kovadsbæk* Ravnkilde* Lille Blåkilde Gravlev Kilde* Egebæk Kilde 67 Skillingbro Kilde Gravlev Kirke og kirkegård Sædhøje Ørnebjerg (ruin) Kunstnerkolonien

Ager Gravhøj

Støvringgård

x km

x km

Afgrænsning statsskov

Her er du

Rebild Bakker Ruten (hvid rute) Oplev de mest spændende dele af Rebild Bakker. Ruten Egsbjerggård er som en af de første i Danmark certificeret for sin høje Mosegård oplevelseskvalitet. Turen kan deles via forbindelsesruten imellem punkt G B.

Buderupholm Lushøj

57 Lunden

Hele ruten: 10,8 km · 3,5-4,5 time REBILD 44 I ORD OG BILLEDER BLEV LANCERET I ET TIDLIGERE NUM48

Nordlig rundtur: 3,6 km · ca. 1,5 time

rundtur: 8,0 km · ca. 3,0 time MER AF DERUDAD, OG DE FØRSTE FORTÆLLINGERSydlig ER INDLØBET.

Lundehus

* Egnet for kørestole, gangbesværede og barnevogne. Andre interessepunkter se de store Rold Skov kort.

DU KAN LÆSE ET AF DEM I DET FØLGENDE.

Egelund

lde

dal

Sidste Redaktionsudvalget bliver mere og mere Maxgang handlede det om sammenfaldet Henius’ Comwell mellem Denne gang overbevist om forfatterens værdi af at have busteby og natur i Skørping. er vi rykket ud i Rebild Bakker til et af de en redaktør tilknyttet – lige som romanforen ng bedste udsigtspunkter. Her oplever Birgit fatterne på de storeHensdal forlag har det. Vi har tti Sle Boldrup en aldeles bjergtagende stemning, flere dygtige forfattere og spændende steder TEKST: JENS-PEDER VIUM, PROJEKTLEDER når hun året rundt besøger stedet med Skovi gang i processen, og glæder os til allerede Røverstuen FOR REBILD I ORD OG BILLEDER Rebildhus 6,2 km løberne. Top Karens Hus til det næste nummer af derudad. 50 Gravlev Kirke

RebildPorten

n Bundgårde s Kirkevej

Gravlev

Museum Rebild

g

Birgit Boldrup Sørensen har indsendt dette bidrag

EN BJERGTAGENDE UDSIGT Lundgård Mine gæster er medlemmer af løbeklubben Skovløberne Rold. Når vi løber rundt omkring i Rold Skov, er der et ganske bestemt sted, hvor vi ynder at stoppe op for at lade os bjergtage af udsigten. Stedet er lige oven for Max Henius-busten. Stedet finder du i starten af den hvide vandrerute (Rebild Binderupsminde Bakker ruten), lige når man har passeret den første færist.

Langerumshus Kildehøj

Ørnebjerg

Limovnen

Lådnehøje

Kodhøj

Dybdal Hoved

Sigsgård

89

Pallisdal

Rav n

8

kild eve

jen

Sortehøj

Det andet billede er taget det samme sted og er medtaget for at vise troldetræerne og en ganske anden stemning. Det er nemlig taget om foråret, i slutningen af april måned, med de nys udsprungne bøgetræer.

86

Rebild Bakker

Det tredje billede med løberne omkring Max Henius-busten er taget i den Thingbæk varme periode i august i år. Læg mærke til, hvordan varmedisen ligger i det solbeskinnede landskab.

Brune Bakke

Hulvejen

Max Henius’ Rebild Tophus

ejen

ev Hed

Oplev

vve

Sko

10,8 km

Cimbrerstenen 102

Sønderkol

jen

Birgit Boldrup Sørensen, Ritavej, Skørping

Max Henius’ buste

3,6 km

Hulve jen Nørrekol

Nybro

Noget af det, jeg vil illustrere med de tre billeder, er hvordan landskabet og Tinbæk Mølle den stemning, jeg oplever, er forskellig hver eneste gang vi kommer til stedet. Og hver gang stopper jeg op på toppen over Max Henius-busten og betages Vælderskoven af naturen og landskabet.

Kovads Bæk

Skillingbro 84

Bundgård

Kodhøjgård

Kig på det første billede, som er taget i december måned, og læg mærke til Hvolbjerg Selv på en variationen af gyldne farver, som sollyset aftegner i landskabet. kold vinterdag drages jeg af dette fantastiske landskab, når jeg med en god indre varme i kroppen stopper op for at nyde synet og et roligt øjeblik, inden løbeturen fortsætter ad den snoede sti.

Trindhat Høj

Å

Lin den bo r

Gryden Klintholm

Oplev Krat

Nørreskov

Gravlev Sø

60

Rold Storkro

Kejserbakke

Sand hulen Vælderskov Gården 8 km derudad Skovtårnet nien

Regan Vest

Rold Høj

Lille Stendal

Promille-vejen

· NOV - DEC 2020

13

evej

Blokhuset

Møll

g Høj

Pedersminde

Støvring

r

Flø Nørregård


········

JULEMAND I 48 ÅR

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ···

Hvem gemmer sig bag skægget? - JULEMAND I NØRAGER GENNEM 48 ÅR

J

ulen er traditionernes fest, og en jul uden julemanden – alle børns bedste ven – er vel nærmest utænkelig. Den store, runde og hyggelig mand med det hvide skæg har sin oprindelse i den græske helgen Sankt Nikolaus, der var kendt for sin godhjertethed over for børn. Såvel større som mindre danske byer har julearrangementer, hvor julemanden er midtpunktet, sådan er det også i Nørager. Her er det den samme mand, der i 48 år har iklædt sig det røde julemandskostume, nemlig 82-årige Poul Keldahl Knudsen, Aalestrup, der har været Nøragers julemand alle årene siden 1972. - Som det er tilfældet for så mange andre fædre begyndte det med, at jeg overraskede mine egne børn udklædt som julemanden selve juleaften, fortæller Poul Keldahl Knudsen. Det gjorde jeg åbenbart så overbevisende, at jeg efterhånden blev engageret som julemand i forskellige byer i området i løbet af november og december. I begyndelsen var jeg julemand for spejderne i Nørager, hvor jeg først med trillebør og senere traktor, var med rundt for at aflevere adventskranse til de ældre beboere. I dag er det Borger- og Håndværkerforeningen, der står for arrangementet. Jeg er blevet engageret til årets julefest, og lykkes det trods Coronavirus, så er det 49. gang jeg er julemand i Nørager. Julemand kom nu frem Julens traditioner må der ikke laves for meget om på, sådan er det også i Nørager, hvor programmet er det samme år efter år. - Det begynder ved den lokale tømmerhandel, hvor jeg gemmer mig på det gamle loft, der efterhånden er blevet noget usikkert at gå på. Børnene samles udenfor og begynder at råbe: ”Julemand kom nu frem, julemand kom nu frem …”. Og det gør jeg så til stor jubel fra både store og små. Herfra går turen i hestevogn til plejehjemmet,

14

NOV - DEC 2020 · derudad

hvor jeg sammen med børnene synger for beboerne. Min faste makker tandlæge Hans Troest akkompagnerer på harmonika. På torvet er der dans og sang omkring juletræet, og til hvert barn er der en godtepose. Det bliver hvert år til omkring 300 poser. Mange af de mindste ønsker at snakke med julemanden, så i løbet af sådan en dag har jeg rigtig mange til at sidde på skødet. De fortæller hvad de ønsker sig til jul, for der er heldigvis stadig rigtig mange børn, der tror på julemanden. Jeg får spørgsmål om både Grønland, mine rensdyr og hvordan jeg på blot en enkelt aften kan nå at aflevere pakker til alle børn. Julemand i en Coronatid Poul Keldahl Knudsen er en aktiv herre. Han har netop afsluttet sit arbejdsliv som vicevært på en fabrik i Aalestrup, ja, det vil sige, han står fortsat for at passe udenomsarealerne. At være julemand er heller ikke uden risiko – og slet ikke i en Coronatid! - Med så mange børn på skødet i løbet af julemåneden, så sker det samme år efter år, jeg bliver smittet og må igennem en ordentlig omgang forkølelse. Det prøver jeg naturligvis at forhindre ved at blive influenzavaccineret, men det er nu ikke altid det virker. I år skal der ekstra mange forholdsregler til. Jeg har tænkt mig at gemme et mundbind under skæget, hvilket børnene ikke kan se, og håndtryk må jeg holde mig fra, men uanset Coronasituationen, så skal børnene ikke snydes for julemanden, og jeg vil da også nødigt undvære synet af de mange glade og forventningsfulde børneansigter. Det kunne da også være sjovt at fejre 50-års jubilæum som julemand i Nørager. Du kan møde julemanden i Nørager søndag den 13. december, hvis Coronasituationen da tillader det. Det er Nørager Borger- og Håndværkerforening som står for arrangementet.


······· ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ··· ········ ········ ········ ········ · TEKST: HENRIK BUGGE MORTENSEN FOTO: SUSSI LEM

EN WEEKEND

I

VANDRINGENS

TEGN

VANDRINGSWEEKEND I REBILD 2020 DEN

31.

OKTOBER

OG

1.NOVEMBER

MØD JOH N BIR LØR K! DAG ROLD

SKOV

ER

OPLEVELSER

VI

HAR

MED

VI

SES

DEN

31.

UANSET

SAMLET

ÅBEN

ÅRETS

OKTOBER

ÅRET

RUNDT

AF

DE

BEDSTE

SMUKKESTE

NATUREN

GUIDER

VANDRETURE

VANDRINGSWEEKEND OG

OG

BYDER

FANTASTISKE

ÅRSTID.

NOGLE

OMRÅDETS

TIL

HELE

1.

I

I I

REBILD, ROLD

SOM

STÅR

KLAR

TIL

AT

TAGE

JER

SKOV.

REBILD

NOVEMBER.

SE MERE PÅ FACEBOOK OG PÅ REBILDPORTEN.DK derudad · NOV - DEC 2020

15


INVITATION

VÆR MED TIL AT SÆTTE FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED I LOF vil vi gerne invitere interesserede borgere, foreninger og virksomheder til at udvikle nye aktiviteter, som kan inspirere flest mulige til et mere bæredygtigt hverdagsliv. LOF planlægger f.eks. et tema- og debatmøde med titlen KAN DET BÆRE? Rigtig mange af os går op i bæredygtighed. Men hvad betyder det egentlig? Når vi snakker om bæredygtighed, så er det ofte klimaet og klodens ressourcer, der er fokus for samtalen. Emner som ligestilling, fornuftige arbejdsvilkår og beskyttelse af verdens fattige fordufter ofte i dialogen. Så alt imens nogle virksomheder arbejder på at implementere FN's verdensmål i deres strategi, så stiger forvirringen hos forbrugerne. Det er svært at finde rundt i, hvad de bæredygtige valg er. I LOF vil vi gerne bidrage til at blive klogere på begreberne og præsenterer nogle forskellige perspektiver på bæredygtighed. Vi er også optaget af, hvad det vil sige at forbruge bæredygtig. BÆREDYGTIG HVERDAGSLIV kunne være overskriften for et andet arrangement med vægt på den forskel vi hver især kan gøre som individer, og hvordan vores roller og ansvar spiller sammen med resten af samfundet. Vi har alle brug for et kærligt spark og generøse konkrete råd til, hvordan vi – også med små skridt – kan gøre vores hverdag og verden mere grøn og bæredygtig. Derfor en opfordring til dig der læser denne artikel! Har du en idé, eller er du med i en forening, som gerne vil samarbejde, så kontakt skoleleder for LOF i Rebild Kommune, Jan Vestergaard, på enten mobil 2447 9969 eller rebild@lof.dk

Folkeoplysningen som løftestang i Rebild ”FN har i 2015 vedtaget 17 mål for en bæredygtig udvikling i verden frem mod 2030. Målene er formuleret ud fra en erkendelse af, at verdenssamfundet står overfor store udfordringer. Hvis ikke udfordringerne bliver løst, får de både lokale, regionale og globale konsekvenser.” Citat fra Rebild Kommunes hjemmeside omkring bæredygtighed og Verdensmål. Disse indledende ord har udmøntet sig i dels et katalog med de konkrete verdensmål, som Rebild Kommune vil arbejde med, samt nedsættelse af §17, stk. 4-udvalg der mere konkret skal i arbejdstøjet. Værdien af samarbejde Og hvor passer så LOF Mariagerfjord/Rebild ind i denne vision om et bæredygtigt Rebild? Hvis ikke en folkeoplysende forening som LOF skulle medvirke som løftestang for denne vision, hvem skulle så? Skal der sættes nogle flere ord på, er her 2 områder. LOF har nu i 75 år leveret foredrag og debatmøder til borgerne, hvilket giver os en vis kompetence på såvel det praktiske set-up som på det faglige, hvor vi har fokus på aktuelle emner. Og flere af de områder Rebild Kommune nu sætter fokus på, kan LOF facilitere i et samarbejde. Et godt eksempel på værdien af samarbejde ser vi i vores samarbejde med patientforeningerne. Deres faglige kompetence kombineret med vores praktiske kompetence på at styre processen giver succes næsten alle steder vi praktiserer det. Når man kommer længere ned i kataloget har Rebild Kommune kastet sig over nogle af delmålene og enkelte af dem matcher de tilbud en aftenskole som LOF allerede i dag leverer. Under delmål står bl.a. ”Red flere fra at dø af ikke-smitsomme sygdomme og styrk mental sundhed”

og ”Vi lader os inspirere af DGI/DIF’s projekt ”Bevæg dig for livet”, hvor målet er at sætte Danmark i bevægelse, motivere til fællesskab og skabe nye ideer til at dyrke idræt og motion. Alle aldersgrupper skal involveres, og naturen skal bruges aktivt som led i denne indsats.” Sundhedstilbud i aftenskoleregi Indsatsen på sundhed, både den forebyggende og når sundhedssystemet slipper folk efter rehabiliteringsforløb, er ikke kun forbeholdt en enkelt gruppe som idrætten eller kommunens egen sundhedsområde. I Rebild har LOF gennem årene leveret et hav af sundhedstilbud, og gør det stadig i form af Yoga, Afspænding, Pilates, Hjertemotion, Fysio flow, Ryghold, Bevægelse i vand m.m., og vi spreder det bredt ud over kommunen. Det skal kommunen forstå også at gøre brug af, når man iværksætter nye tiltag på sundhedsindsatsen, og så kan man måske kigge lidt indad og se på nogle af de tilbud, der i dag ligger under kommunens sundhedsudbud, men som i stedet kunne ligge i aftenskole eller foreningsregi. LOF Mariagerfjord/Rebild har verdensmål og bæredygtighed som tema i 2021 og vil gerne bidrage til, at Rebild Kommune kommer i mål med visionerne. Med venlig hilsen Jan Vestergaard Skoleleder LOF Maraiagerfjord/Rebild


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ····· EN WEEKEND

RAM PROG R OG

I

VANDRINGENS

NATUREN

TEGN

VANDRINGSWEEKEND I REBILD 2020

TOBE 31. OK R EMBE 1. NOV

DEN

31.

OKTOBER

31. OKTOBER

OG

1.NOVEMBER

KL. 10.00 - 11.30

KL. 10.00 - 13.00

KL. 10.00 - 12.00

KL. 10.00 - 12.00

MÆRK SKOVEN

HVEM VAR DE OG HVOR BOEDE DE?

HVORDAN KAN DU FINDE VEJ I

REBILD BAKKER MED HØJ PULS

GUIDE: ANETTE RAVN

GUIDE: KARSTEN VESTERGAARD

NATUREN?

GUIDE: MARIE-LOUISE MAARUP

GUIDE: PETER HENNEBY

KL. 10.00 - 12.30

KL. 10.00 - 13.30

KL. 10.00 - 15.00

KL. 13.00 - 15.00

PÅ SPORET AF BESÆTTELSESTIDEN

LINDENBORG Å RUNDT

NAVNKUNDIGE TRÆER

REBILD BAKKERS HISTORISKE VINGESUS

GUIDE: LARS RIGBORG

GUIDE: BIRGITTE W. SIMONSEN

GUIDE: OLE JENSEN

GUIDE: PETER HENNEBY

KL. 20.00 - 22.00

KL. 21.00 - 00.00

UGLETUR

NATVANDRETUR I MÅNESKIN

GUIDE: BIRGITTE W. SIMONSEN

GUIDE: JENS VINGE

1. NOVEMBER KL. 09.00 - 12.00

KL. 10.00 - 13.00

KL. 10.00 - 11.30

KL. 10.00 - 12.00

RISE SKOV OG SKINDBJERGLUND

KUNST OG KILDER OM GRAVLEV SØ

MÆRK SKOVEN

NATUROMRÅDERNE VED

GUIDE: KARSTEN VESTERGAARD

GUIDE: MARIE-LOUISE MAARUP

GUIDE: ANETTE RAVN

REBILDCENTRET OG REGAN VEST

KL. 12.30 - 14.30

KL. 13.00 - 15.30

FRA BONDEKNÆGT TIL

RØVERNE FRA ROLD - VI GÅR I

ANERKENDT KUNSTNER

DERES FODSPOR

GUIDE: LARS RIGBORG

GUIDE: BIRGITTE W. SIMONSEN

GUIDE: PETER HENNEBY

FRIVILLIG FREDAG

- en fest for de frivillige Hvert år den sidste fredag i september fejrer Rebild Kommune alle de frivillige ildsjæle, der året rundt gør en stor indsats for fællesskabet og livsglæden i hele kommunen. I en tid, hvor Coronaen sætter sit præg overalt, skulle Frivillig Fredag nytænkes. Derfor har vi lavet en digital løsning, så vi fastholder fejringen af frivilligheden og kan give noget tilbage til alle de frivillige kræfter her i kommunen. Programmet findes på www.rebild.dk. Her ligger videoindslag, der alle relaterer til årets tema ’bæredygtige fællesskaber’. Det bobler med frivillige fællesskaber og initiativer i hele Rebild Kommune, og indslagene er alle en anerkendelse og markering af den kæmpe indsats de frivillige gør.

PROGRAM

SE TILMELDING OG INFORMATION PÅ WWW.REBILDPORTEN.DK OG FØLG MED PÅ FACEBOOK

Velkommen Ved Christina Dige Rejkjæ r, projektleder for Frivilligcenter Rebild og Ane Kjeldbjerg Hansen, frivillighedskonsulent.

Paneldebat om bæredyg tige fællesskaber

Borgmester Leon Sebbel in, formand for Sundhedsudvalget Lene Sch midt Aalestrup, formand for Kultur- og frit idsudvalget Gert Fische r og formand for Verden smålsudvalget Peter Hansen debatterer bæred ygtige fællesskaber og frivillighed.

Oplæg om bæredygtig e fællesskaber i kommunen

⏹ Kinorevuen drives af 60 frivillige. Formand Henrik Bjerg Thomsen for tæller om arbejdsopgaverne og nødvend igheden af robuste og bæredygtige fællesskaber . ⏹ Birgitte Feld Mikkelse n fortæller om Rebild Øst Klyngen, der bl.a. arb ejder med at styrke fællesskabet i landsbysa mfundene i kommunens østlige del.

Med venlig hilsen arrangørerne Rebild Kommunes Frivilligråd, Frivilligcenter Rebild og Center Sundhed, Kultur og Fritid Rigtig god fornøjelse! derudad · NOV - DEC 2020

17

·······


VIDSTE DU DET? Skørping på julekort med hele verden

Dans omkring juletræet hos trafikassistent Stoltze på Markedsvej 10 i Skørping i 1931. Fra venstre: Signe, Gerda, Birthe, Poul og Ejvind.

Bakkehuset. På øverste etage var Ingeborg Hansens atelier. Senere beboet af fru enskovriderinde Lund

Ingeborg Hansen i sit fotoatelier

Julekort. Dans omkring juletræet

Jul, Ravnkilde

I 1896 flyttede den meget dygtige fotograf Ingeborg Hansen til Skørping, hvor hun etablerede fotoatelier i Bakkehuset i Smallegade. Ingeborg Hansen portrætterede i rigt mål byens beboere og ikke mindst omegnens natur, der blev trykt som postkort. I sit atelier fotograferede hun i 1907 motivet til et julekort, hvor otte af stationsbyens børn danser om juletræet. Julekortet blev ikke kun trykt og solgt i Danmark, men også i Amerika. Traditionen med at sende julehilsener går langt tilbage i tiden, men det allerførste julekort blev tryk i England i 1843. Det første danske julekort er fra 1882.


· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · JUL,

JUL, JUL

Jul, jul og mere jul - ET HISTORISK TILBAGEBLIK ARTIKEL SKREVET I SAMARBEJDE MED BRORSTRUP-HAVERSLEV

1870

LOKALHISTORISK FORENING, LOKALHISTORISK ARKIV FOR DEN TIDLIGERE STØVRING KOMMUNE, LOKALHISTORISK ARKIV FOR SKØRPING KOMMUNE OG RAVNKILDEARKIVET.

Jul for omkring 130 år siden I Haverslev blev dræningsmester Jens Høg født den 18. april 1881 i et lille stråtækket hus nedenfor Søndergade 21. Huset er for længst rakt ned. Da Jens i 1981 fyldt 100 år blev han interviewet af Post Villy. Her fortæller han bl.a. om julen på landet i slutningen af 1800-tallet.

"

Min barndoms jul var en helt anden jul end den, der er i dag. Vi havde en grangren, der blev sat i en brændevinsdunk (en dunk brændevin kostede dengang 21 øre). Grangrenen blev pyntet med lidt glanspapir. Vi havde ingen lys, men vi synes den var flot. Så sang vi salmer og der blev læst et stykke højt fra bibelen. Det var mest mor der læste, for far havde aldrig gået i skole. Så var den juleaften forbi. Vi fik ingen julegaver. Far fik jo kun 2 mark om dagen.

"

Vi var altid i kirke juleaften. Der var ikke stort at pynte os med, men vi så da pænere ud end til daglig. De første år jeg var ude at tjene, kom jeg hjem til jul. Der var store forberedelser til julen. For kvindernes vedkommende tog slagtningen megen tid. Sylte var noget, der blev sat stor pris på. Der var også store stykker flæsk. Senere blev det almindeligt at skære det i skiver. Vi fik altid hjemmebrygget øl. Det var konerne og pigerne, der lavede øl. Så viste det sig altid, hvem der var dygtigst. Hvis øllet var surt, var det fordi karrene og de ting der blev brugt ved fremstillingen ikke var ordentligt rengjorte. Brændevin fik vi ved købmanden. Der var også nogle der brændte den selv, men det blev forbudt, hvilket ikke satte en stopper for hjemmebrænderierne.

"

Dengang var det skikken blandt bønderne, at man ikke måtte arbejde i 14 dage om julen. Vi skulle derfor skære hakkelse til 14 dage, hvilket foregik ved håndkraft. Vi havde en stor maskine til håndkraft med to knive i. Til kreaturerne blev den ene kniv taget ud for at stråene kunne være længere. Vi havde altid en tomt gulv i laden, der blev fyldt op med hakkelse til køerne. En boks blev fyldt med hakkelse til hestene. Rodfrugter blev ikke brugt dengang. Der skulle også laves grutning til grisene til 14 dage. Julen varede altid til helligtrekonger. Vi tjenestefolk skiftedes til at holde fri. Der var mange gilder i juletiden.

"

Nytåret var festligt, for så var vi ude med bøssen. Det var et almindeligt gevær og vi skød med løst krudt. Vi skød langs med vinduet, så glimtede det inde i stuen. Vi blev altid budt indenfor til spisning, øl og snaps. Vi skulle ind flere steder, så der var altid nogen, der fik for meget indenfor vesten. Vi red rundt på hesteryg. Jeg kan huske, en der havde lånt et øg (en gammel hest), der var så svajrygget, at det så ud som om, han sad i et hul. Hesten var utrolig tålle (rolig). Når han sagde til den om at blive stående, så blev den stående, til han kom igen. Når han skulle op på hesten, satte han en stige op af bagdelen, kravlede op og satte sig, og råbte så til en om at fjerne stigen. Bønderne satte en stor ære i at beværte karlene godt. Det faldt ikke i god jord, hvis man red forbi. Men vi var temmelig trætte efter sådan en dag og aften. Nogle steder var der også mad og vand til hestene. Jens Høg døde 102 år gammel på Arden Alderdomshjem i 1983. Uddrag fra bogen Haverslev by og sogn 1. Udgivet af Brorstrup-Haverslev Lokalhistorisk Forening.

derudad · NOV - DEC 2020

19

·······


· · · · · 1915-1930 ··· ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ · ·· ········ ·

"

Anden juledag lavede vi godteposer. I hver pose skulle der en god

Juletræsfesten på Hæsum Skole I den tid, da hver lille landsby havde sin skole, var denne det kulturelle centrum for landsbyen. Øster Hornum Kommune var der således, udover i Øster Hornum, skoler i Volstrup, Hæsum, Guldbæk og Godthåb. Ved de fleste skoler var der kun én lærer. Læreren og hans kone var de naturlige organisatorer af mange af de kulturelle tiltag, der blev arrangeret i landsbyerne. I skolerne blev børnene undervist, her var der aftenskole, her blev der holdt møder – og hver jul blev der holdt juletræsfest for alle i landsbyen. Fra Hæsum Skole er der bevaret flere fortællinger om, hvordan juletræsfesten foregik. Tilbage i vinteren 1915/16 var Anders Stokkilde fra Sørup vikar på Hæsum Skole. Han var en ivrig amatørfotograf og har taget billeder af bl.a. børnene forsamlet til juletræsfest. Om juletræsfesten i slutningen af 1930’erne beretter Elly Greve, der var datter af lærer Peter Greve på Hæsum Skole:

"

Der var nogle lejligheder, hvor der stilledes særlige krav til mor som lærerkone på landet. Jeg vil fortælle en årligt tilbagevendende: Skolens juletræ. "Jeg glædede mig ikke til jul dengang", sagde mor engang, efter at far var blevet pensioneret. Det mærkede vi børn nu ikke, vi havde nogle dejlige juleaftener, hvor alle var glade, og vi glædede os som alle andre i skoledistriktet til "Skolens juletræ", der var årets fest. Sidste skoledag før jul havde vi slet ikke bøger med i skole. Hele dagen gik med at lave pynt til det store juletræ. Når der var nok, hjalp vi far med at stable alle skolepultene sammen i opholdsstuen, og til sidst bar vi det store træ, som Søren Qvist altid leverede fra sin hedeplantage, ind i den tomme skolestue. Dagen efter stillede han og tre andre gårdmænd og hjalp far med at sætte det på fod og pynte det, og mor gav kaffe og snitter i "privaten". Det var til at overse, og jeg tror, at også mor syntes, det var en hyggelig dag. Men 2. juledag begyndte det store arbejde med juletræsfesten. Det var en selvfølge, at alle i skoledistriktet var velkomne, enten der var skolesøgende børn eller ej, og de kom næsten alle sammen fra to-tre år til firs. Det betød, at der skulle skaffes plads, borde, service, servering osv. til ca. hundrede mennesker.

portion pebernødder, som mor havde bagt, en appelsin, et æble og et par stykker konfekt. Tredje juledag blev stuerne med naboers hjælp næsten ryddet og møblerne stuvet sammen i sove- og børneværelse. For os børn var det mægtig sjovt at skulle kravle gennem, under og over dyngerne af møbler for at komme i seng, men jeg kan godt forstå, at mor ikke fandt det særlig morsomt. Mens mændene ordnede dette foretagende og stillede borde og bænke op og lagde bordpapir på, begyndte gårdmandskoner og deres tjenestepiger at komme med kurve og baljer med service, og mor talte alt op. En kæmpestor gryde til chokoladen og et par af gårdenes vældige Madam Blå kaffekander, spande med mælk, en med piskefløde plus fade til at piske den i – med hånden, det tog lang tid og mange kræfter, stabler af lagkagebunde, æg, kurve med boller, smør, plader med kaffekringle, skærekager af mange slags, dåser med småkager. Set med barnets øjne utrolige mængder. Borde blev dækket, kagecreme lavet og lagkager lagt sammen, fløde pisket, lagkager pyntet osv. Mor var primus motor og ledede slagets gang lige til midnat.

"

Efter at store og små havde danset om juletræet i skolestuen og derefter plyndret det, blev det båret ud, og når far begyndte at lede sanglege, gik de første, især voksne, ind til bordene til chokolade og kaffe. Hele aftenen igennem kom der så nye hold til, mor nåede højst at være med i festlighederne i skolestuen til allersidst, hvor gårdmand Anders Nielsen greb violinen og gårdmandskone Martine Kjeldsen harmonikaen og spillede op til rheinlænderpolka, vals osv.

"

Næste dag var der så masser af oprydningsarbejde og opvask. Mor kontrollerede nøje at service m.m. var vasket pænt af og blev fordelt rigtigt til de hjem, det kom fra, og så kom rengøringen. Hele spande af sand og grus blev fejet sammen i alle de rum, der havde været i brug. Der var ikke direkte adgang fra skolestuen til lejligheden, så festaftenen igennem havde voksne og børn passeret legepladsen (skolegården), der hverken havde asfalt eller fliser. 4. og 5. juledag sled mor til sent med at få støv og snavsede fingre vasket af og gulvene skuret, så de var tørre nok til at blive ferniseret 5. juledag om aftenen. Disse dage blev vi børn sendt af sted med kurve fulde af tiloversbleven kage til børnerige familier og andre, der kunne få det spist. Endelig var hjemmet i orden igen nytårsaftensdag, og vi holdt en meget stille og beskeden nytårsaften. Anden nytårsdag gik mor så i gang med at gøre rent i skolen og skure og fernisere gulvene der; de skulle ferniseres to gange, så det blev næsten helligtrekongersdag, før hun var færdig. Når jeg ser tilbage, kan jeg godt forstå, at mor ikke rigtig glædede sig til jul, og jeg ved ikke engang, om hun nogen sinde blev klar over, at de mange børn, der i årenes løb oplevede disse juletræsfester, mindes dem som noget fantastisk dejligt. Noget de fortæller deres børnebørn og oldebørn om, ja, sågar skriver artikler om.

Elever og forældre samlet til juletræsfest i 1915. Hæsum Skole 1912. Eleverne bygger snemand iført træsko.

20

NOV - DEC 2020 · derudad

Julekort fra Mejlby – Tidligere var det helt almindeligt med lokale julekort. Ofte kendte lokaliteter, huse og gader dækket med sne. Her er det Mejlby fotograferet omkring 1920.


· · · · · · ·1950-1970 · ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ··

"

JUL, JUL, JUL

Når december måned nærmede sig, blev der uddelt lågejulekalendere hos mange købmand og brugsforeninger. Og der var rift om de farvestrålende papjulekalendere med 24 små låger, fortæller Marianne Fog, datter af slagtermester Sørensen. I slagterforretningen uddelte mine forældre også julekalendere til de mindste.

Ved juletid i Skørping Tidligere begyndte juleforberedelserne med pyntning af byen med gran og juletræ samt butikkernes udstillinger først i december og ikke som nu, hvor forretningerne i større byer har julenisser og julemuzak allerede fra begyndelse af november.

"

De mange handlende skabte liv i Jyllandsgade – ikke mindst ved juletid, hvor vi børn glædede os til at se de forskellige forretningers juleudstillinger, fortæller Marianne Fog, Skørping. Før det hele blev afsløret 1. december var vinduerne dækket til med brunt papir. I skotøjsforhandler Simonsens vinduer stod der mekaniske trænisser, der huggede brænde og rørte rundt i en stor skål risengrød med en ske. Det var ofte de samme ting, der gik igen år efter år, men det gjorde ikke forventningens og genkendelsens glæde mindre. Jeg var mere heldig end de fleste, for over for mit barndomshjem lå en legetøjsbutik. Når fotograf og legetøjsforhandler Svend Jensen skulle pynte vinduer til jul, blev de først tømt, og så skete der ikke rigtigt noget før næste morgen, hvor man stod op til de flotteste julevinduer fyldt med legetøj. Her kunne vi bruge mange timer på at trykke næserne flade mod vinduerne, men vi drømte om de mange dejlige pakker som kunne ligge under juletræet. Vi havde også en leg, hvor vi på skift skulle vælge ting fra vinduerne, som vi ønskede os – og man måtte ikke vælge det samme. I Skørping var hovedgaden pyntet med granguirlander langs begge vejsider, guirlander bundet af rigtig gran og ikke plastic.

"

Ophængning af de håndflettede granguirlander i Skørping var en fast juletradition, som mange af de handlende tog del i, fortæller fotograf Poul Relster, Terndrup. Hele vejen ned gennem Jyllandsgade lød det: ”Kom lige indenfor og få lidt at varme jer på”. Alle steder blev der budt på øl og snaps, så da vi nåede til vejs ende, var vi godt fulde og det kunstneriske indtryk sikkert heller ikke det flotteste. Det var en rigtig hyggelig dag, hvor der blev grinet og lavet en del sjov. Det var tidligere helt almindeligt, at der kom en øl eller flere på bordet, når man mødtes for at lave noget sammen eller blot for at få en hyggesnak. Flere gange var jeg også med ude i skoven for at hente det store juletræ til torvet. Det blev hentet med en af vognmand Rytters lastbiler. Købmændene fandt juleposerne med nisser og gran frem, når der skulle vejes mel, sukker og andre kolonialvarer til salg i løs vægt. Det var før kunderne selv skulle finde varerne. Crome & Goldsmidt på Jyllandsgade havde et julehæfte, og for år tilbage havde handelsstandsforeningen lavet et sanghæfte med tegning fra Jyllandsgade på forsiden. Hæftet blev uddelt i butikkerne.

"

Den mest travle tid i atelieret var månederne op til jul, fortæller fotograf Poul Relster, Terndrup. Allerede i oktober indrykkede vi annoncer i de lokale aviser, og så begyndte folk at bestille tid til fotografering. Dengang var fotografier af børnene eller hele familien i en flot ramme en helt almindelig julegave. Når billederne var lavet, sad min kone Lis og jeg til langt ud på natten for at retouchere de mange sort-hvide billeder. Ridser og pletter blev fjernet, men der var også mange kunder, der ønskede at få fjernet rynkerne ved øjnene eller andre steder i ansigtet. Tog man rigtig fat, kunne man få folks hud til at ligne en barnenumse, men det var jo ikke virkeligheden. Appelsiner, figner, dadler og andre eksotiske frugter var ofte først at finde ved juletid i butikkerne på landet, og så kunne selv sure appelsiner spises med velbehag. Bød december måned på sne, var der en stor tilstrømning af folk, der ankom til Skørping Station eller trinbrættet i Mosskov for at stå på ski i Rold Skov og Rebild Bakker.

"

Vi legede meget oppe i Præstegårdshaven, fortæller Hardy Andersen. Vi skulle bare huske at spørge provst Winther om lov først, så var det helt i orden, at vi unger gik ned i haven. Der var et stort hasselnøddehegn, hvor vi samlede nødder, og om vinteren løb på skøjter på den lille sø. På Jyllandsgade havde slagter Sørensen et år lavet en helt speciel vinduesudstilling med en gennemskåret gris spændt for en kælk, hvor både vindue og kælk var fyldt med alskens lækkerier i form af stege, pølser, pålæg af alle slags, sylte og medisterpølse opsat i toppe. Nu til dags ville der sikkert blive problemer med levnedskontrollen ved den slags kreativitet. Juleaften gik de fleste i kirke, også skovrider Jens Hvass og familie.

"

Før jul var min mor rundt med julekurve til skovens ansatte, og juleaften tog vi alle til julegudstjeneste i Skørping Nykirke, hvor provst Winther prædikede, fortæller Tyge Hvass. Da vi ankom ti minutter før gudstjenesten skulle begynde, var hele kirken fyldt, men oppe foran var der plads til skovrideren og hans familie. Der var forskel på folk i den lille stationsby. Juleaften fik vi gås, og når den blev serveret, blev der altid læst et vers fra Johan Krohns ”Peters Jul”: ”Og så skal gås vi have. I gåsens ryg et flag skal stå, og den har små manchetter på og grankrans om sin mave”. Børnene havde normalt fri fra skole frem til helligtrekonger, den 6. januar, hvor juletiden var slut. Som det ses på billedet var der altid sne i juledagene og god tid til leg med kælk, skøjter og ski. I dagene mellem jul og nytår var der juletræ for børnene i Kroens sal med musik og dans om juletræet og der blev uddelt poser med diverse godter i form af slik og frugt. Senere med dans og sanglege indtil trætheden meldte sig for både børn og forældre. Citater hentet fra bogen ”Stationsbyen fortæller” skrevet af Henrik Bugge Mortensen.

·······


········

NATUREN · · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · 100-SALEN

TIDSLINJE – 100-SALEN: 2014 Erik Schuldt, Kinorevuen og Erling Junker Holst, Seniorbio udarbejder de første planer til en tilbygning til Kinorevuen. Ansøgningen afvises af Rebild Kommune. 2015 Kinorevuen og KulturStationen går sammen om projekt 100-Salen. Arkitekt Bo Høholt udarbejder tegninger til byggeriet. Navnet 100-Salen kommer af, at den nye tilbygning får plads til 100 personer. 2017 Rebild Kommune afsætter 4 mio. kr. til byggeriet. Realdanias ildsjælekampagne ”Underværker” bevilliger 1 mio. kr. til projektet. 2018 Rebild Kommune afsætter yderligere 1,5 mio. kr. til byggeriet. Kinorevuens Venner og KulturStationen bidrager med en halv million kr. til byggeriet. 2019 Projektet udbydes i licitation (fagentreprise). De indkomne tilbud viser at byggeriet totalt bliver 2,7 mio. kr. dyrere. Det er specielt betondelen, der koster betydeligt mere end beregnet. Der afholdes endnu en licitation, der heller ikke er inden for de økonomiske rammer. Senere på året udbydes projektet i omvendt licitation. 2020 Der forhandles med to tilbudsgivere. Der underskrives kontrakt med virksomheden HMC Byg og Anlæg A/S, Løgstør, om byggeriet af 100-Salen. Det samlede budget er 10,5 mio. kr., hvoraf selve byggeriet koster 7 mio. kr. Følgende har givet bidrag til inventar og indretning: Det Obelske Familiefond, LAG Himmerland, Det danske Filminstitut, Jutlander Bank, den nedlagte Skørping Gadelysforening og Pavilloncafeen.

22

100-Salen - målet er i sigte TEKST: HENRIK BUGGE MORTENSEN

D

er har været stilhed omkring 100-Salen i nogen tid, men det kun på overfladen. Bag kulisserne har bestyrelserne for Kinorevuen og KulturStationen sammen med Rebild Kommune arbejdet intenst på at nå i mål med projektet. - Det har været en langstrakt proces, fortæller Finn Nygaard, formand for KulturStationen. Efter første udbudsrunde, hvor det viste sig, at byggeriet ville blive betydeligt dyrere end beregnet, var det op på hesten igen for at afsøge nye muligheder. Vi valgte i sidste ende at udbyde byggeriet som omvendt licitation, hvilket betyder, at der ikke konkurreres på pris, men alene på hvad vi som ordregivere og bygherre kan få for et fastsat beløb, i dette tilfælde 7 mio. kr. Efterfølgende har vi så været i dialog med de forskellige byggefirmaer. Flere ting er blevet ændret i forhold til de oprindelige planer, men alt i alt synes jeg, der er fundet løsninger, der opfylder vores ønsker om et kvalitetsbyggeri. Facaderne opføres i mursten, og glasarkaden der forbinder Kinorevuen og KulturStationen indgår i projektet. I slutningen af august blev der indgået aftale med HMC Byg og Anlæg A/S om byggeriet, der påbegyndes i november 2020. Råhuset forventes at stå færdig i begyndelsen af 2022. - Vi kan sætte flueben ved først step. De ydre rammer er på plads, siger Finn Nygaard. Nu skal fokus rettes mod det indvendige og alle de tekniske ønsker, vi har til en multifunktionel sal, der hurtigt kan omstilles til koncerter, foredrag, teater og biograf. På ønskelisten står bl.a. biograf-

NOV - DEC 2020 · derudad

udstyr, tribune, lys, lyd og overordnet en rigtig god akustik. Vi har allerede modtaget midler fra en del fonde, mange Skørpingborgere har bl.a. bidraget via midler fra den nedlagte Skørping Gadelysforening, men vi skal i gang med flere ansøgninger den kommende tid, hvis vi skal nå helt i mål. Budgettet for indretning og inventar er på 3,5 mio. kr. Lykkes det ikke at få alle midler via fonde, skal vi måske til at tænke mere alternativt ved f.eks. at sælge ”stoleaktier” til virksomheder og privatpersoner, der mod et vist beløb får deres navn på en stol. Det er arkitektfirmaet Nord A/S i Aalborg, der har slået stregerne til 100-Salen. - Jeg tror, vi er rigtig mange, der glæder os, for 100-Salen giver helt nye muligheder for forenings- og kulturlivet – ikke kun i Skørping og nærmeste omegn, men i hele Rebild Kommune, fortæller Henrik Bjerg, formand for Kinorevuens Venner. Vi får mulighed for at lave arrangementer og events af en helt anden støbning og størrelse og det i samspil med andre aktører i området. Vi er et område kendetegnet ved natur og i den forbindelse mange muligheder for at udfolde sig, så jeg kunne f.eks. godt forestille mig en natur- og outdoorfestival. De mange foreninger, som i løbet af året bruger både Kinorevuen og KulturStationen, får nogle nye, moderne rammer, der giver rig mulighed for at nytænke allerede eksisterende arrangementer og skabe helt nye. Projektet har været noget af en rutschebanetur med mange bump på vejen, men det har været det værd, nu hvor vi kan begynde at skimte målet forude! Følg med i udviklingen omkring 100-Salen på Facebook.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

·······

Se meget mere på .dk www.rold

VIN & VILDT

Alle fredage i oktober samt de 2 første i november Fantastisk aften med spændende vildtbuffet og skønne efterårsvine, kaffe & avec, Pr. couvert

MORTENS AF TEN

Tirsdag den 10. november fra kl. 18.00 ”Mortens Candlelight Dinner” Lækker hjemmelavet gravad laks Gl. dags andesteg med god sovs Citronfromage til dessert Pr. couvert

798,00

358,00

Børn u/12 år kr. 225,00 (excl. drikkevarer)

Børn u/12 år kr. 179,00 for 1/2 portion eller 2 retters børnemenu kr. 145,00

SØNDAGSFROKOST Op mod jul... Nyd en dejlig travetur med efterfølgende lækker frokost Pr. couvert

368,00 Børn u/12 år kr. 160,00

Vælderskoven 13 | 9520 Skørping | Tlf. 98 37 51 00 | www.roldstorkro.dk | roldstorkro@rold.dk

12. november – 12. december

ET SHERLOCK HOLMES MYSTERIUM

T LG 6. december kl. SO13 UD 0g kl 14.30

AF KEN LUDWIG FAMILIEFORESTILLING: 3 – 8 ÅR

I VANLIG VANVIDSFARCESTIL STORMER VI JULEN I MØDE: SHERLOCK HOLMES ER PÅ SAGEN MED ET TEATERKORT KAN DU SE ALLE VORES EGNE FORESTILLINGER LIGE SÅ OFTE DU HAR LYST, OG FÅ 70,- I RABAT PÅ ALLE VORES GÆSTESPIL

SÆSON 2021 Aktivisterne 2. februar kl. 19.30 Hjem kære hjem 18. februar – 13. marts Café Bernina 18. og 19. marts kl. 19.30 20. marts kl. 16.00 Sigurd fortæller om de græske guder 24. marts kl. 19.00 Mariagerfjord Gymnasium Café Bernina 27. marts kl. 16.00 Kulturhuset i Arden Alt skal væk 22. april – 22. maj HIMMERLANDS

TEATERKORT

SÆSON 2020/21

derudad · NOV - DEC 2020 Sdr. Kajgade 18A 9500 Hobro Telefon 98 55 57 53 www.himmerlandsteater.dk

23


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

INVITATION TIL

workshop

FÅ HUL IGENNEM OG STØRRE SYNLIGHED Kære forening I Foreningen KulturenRebild gør vi en stor indsats for at synliggøre de forskellige foreningers aktiviteter og arrangementer i Rebild Kommune. Det sker gennem det husstandsomdelte oplevelsesmagasin derudad, på kulturenrebild.dk og på facebooksiden kulturenrebild. Med denne invitation vil vi gerne gøre vores til at klæde foreningerne endnu bedre på til at møde en virkelighed, hvor det kan være meget vanskeligt at få opmærksomhed omkring de aktiviteter, arrangementer og tiltag, der tages initiativ til. Vi har sammensat en inspirerende workshop, hvor deltagerne præsenteres for konkrete værktøjer til, hvordan man får hul igennem, skaber større synlighed og gør brug af de forskellige medier og sociale platforme. En del af workshoppen handler naturligvis også om, hvordan foreningerne kan gøre brug af KulturenRebilds medieplatforme.

WORKSHOPPENS FIRE MODULER: 1. TEKSTKURSUS

- Hvordan skruer jeg en fængende tekst sammen?

Et sammenhængende forløb Der er tale om et sammenhængende forløb, hvor de forskellige moduler lægger op til hinanden og kædes sammen. Kursusholderne giver dig en grundig indføring og præsenterer konkrete værktøjer til at komme i gang og arbejde videre. På alle moduler får du mulighed for at arbejde med en konkret opgave/case, der tager udgangspunkt i din egen forening. Workshoppen foregår over fire tirsdage: 9. marts, 16. marts, 23. marts og 6. april. Kl. 17-21. For at få det optimale udbytte er det vigtigt, at du kan deltage alle fire gange. Alle foreninger kan tilmelde sig efter først-til-mølle-princippet. Vi håber, at rigtig mange foreninger tager imod dette tilbud. Er der stor søgning gentager vi kursusforløbet senere i 2021. Workshoppen har fået økonomisk støtte fra Kulturrådet i Rebild Kommune. Med venlig hilsen Bestyrelsen for Foreningen KulturenRebild

2. FOTOKURSUS

- Bliv klædt bedre på til at varetage den visuelle synliggørelse af foreningens arrangementer og lokalliv

3. FACEBOOKKURSUS - Skab masser af gratis synlighed for jeres arrangementer.

4. OPSAMLING På næste side er flere informationer om de enkelte moduler.

24

NOV - DEC 2020 · derudad

DELTAGERANTAL: 15 deltagere (max. to deltagere fra samme forening) PRIS: kr. 200 pr. deltager (dækker omkostninger til fortæring, drikkevarer mv.) TILMELDING: Sendes til redaktion@kulturenrebild.dk. I forbindelsen med tilmeldingen, som er bindende, skal du huske at nævne: Foreningens navn, navnet på personen som deltager og repræsenterer foreningen + privat mail og mobilnr. og hvilken mail skal deltagerbetalingen på de kr. 200 sendes til?


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ···

MODUL 1 | TEKSTKURSUS Hvordan skruer jeg en fængende tekst sammen? Skriv en pressemeddelelse – og få større opmærksomhed Hvordan får jeg budskabet videreformidlet, når min forening eller virksomhed har en god historie at fortælle? I første omgang handler det om at formulere det ønskede i budskab i form af en pressemeddelelse, der er både fængende, kort og præcis. Når først den er skrevet, kan teksten bruges bredt. Men hvordan skriver jeg en god og spændende tekst, der rammer målgruppen og indeholder det ønskede budskab? Som deltager får du både input og konkrete retningslinjer til processen men også muligheden for at arbejde praktisk med en konkret tekst, der tager sit udgangspunkt i din forening. Inkl. kursusmateriale med informative input og retningslinjer til strukturering af tekst. TIDSPUNKT: STED: VARIGHED: KURSUSHOLDER: MEDBRING:

tirsdag, den 9. marts kl. 17-21 Skørping Skole 4 timer Henrik Bugge Mortensen Bærbar computer eller tablet

MODUL 2 | FOTOKURSUS Skræddersyet fotokursus Bliv klædt bedre på til at varetage den visuelle synliggørelse af foreningens arrangementer og lokalliv På kurset vil vi bl.a. komme omkring følgende: • hvad er, og hvordan skaber man et godt billede? • at forstå forudsætningerne for at tage et godt billede • at finde spændende vinkler • at bruge lyssætning – især det fra naturen • filformater – jpg, gif, png, psd – vejledning i filformatjunglen • pixelformater – hvilke størrelser der passer til hvilke medier (facebook, Instagram, Snap, Web), og I kommer til at forstå, hvad det der med "pixels" betyder • beskæring af billedet – hvilke effekter man kan opnå • tekst på billeder • øvelser med enkel guidning på jeres eget udstyr • øvelser med de relevante Apps hvor vi bl.a. vil arbejde med at blande billeder og tekst og lave eksempler på opslag til fx. Facebook, Instagram og web. • Køb/lån af billeder. Hvad må man, hvad bør man! Det kræver ingen foto-tekniske forudsætninger at deltage på kurset. Blot en interesse for at ville skabe spændende billeder. TIDSPUNKT: tirsdag, den 16. marts kl. 17-21 STED: STUBhuset, Støvring VARIGHED: 4 timer KURSUSHOLDER: Bodil Tejg Krunderup MEDBRING: iPad/tablet eller smartphone (skal bruges som kamera og til redigering) og evt. computer (til redigering)

WORKSHOP

·······

MODUL 3 | FACEBOOKKURSUS Skab masser af gratis synlighed for jeres arrangementer. Lær nogle enkle, men meget vigtige "greb", som gør at I helt gratis bliver set af mange flere, når I poster jeres opslag på Facebook På kurset vil vi bl.a. komme omkring følgende: • Knæk koden på, hvor guldet på Facebook befinder sig • Hvorfor er det vigtigt at dine likere er aktive og engagerede? • Hvordan gør du dine likere/følgere aktive? • Hvad er et godt opslag, og hvordan bygger du det op i tekst og billeder/video? • Lær at lave det "hemmelige" begivenhedstrick • Hvor ofte skal man være aktiv på Facebook • Hvorfor er det vigtigt, at du planlægger dit opslag, og hvordan gør du det? Forudsætninger for deltagelse: At I har en Facebookside i jeres forening (ikke en Facebookgruppe). Læringen er "hands-on" og helt nede på jorden, så kom endelig med og lær noget nyt, som kan sikre jeres forenings synlighed fremover. TIDSPUNKT: tirsdag, den 23. marts kl. 17-21 STED: Kig Ind, Nørager VARIGHED: 4 timer KURSUSHOLDER: Janne Schmidt Nielsen MEDBRING: Bærbar computer eller iPad/tablet

MODUL 4 | VI SAMLER TRÅDENE Som ”kronen på værket” slutter vi forløbet med en arbejdssaften, hvor det hele forhåbentlig går op i en højere enhed, og hvor der er mulighed for at arbejde med egne tekster, billeder og Facebookopslag. Her samler vi op på tingene, der er mulighed for feedback på det du arbejder med, og de tre undervisere er parate til et sandt bombardement af spørgsmål og kommentarer. TIDSPUNKT: tirsdag, den 6. april kl. 17-19 STED: Offentliggøres senere VARIGHED: 2 timer KURSUSHOLDER: Janne Schmidt Nielsen, Bodil Tejg Krunderup, Henrik Bugge Mortensen MEDBRING: Bærbar computer eller iPad/tablet samt smartphone

Alle kursusaftener Ny co vil blive afholdt i trygge Beskyt di ronavirus g selv og andr e rammer, hvor der er taget hensyn til gældende COVID-19 anbefalinger mht. afstand mellem kursister, tilgængelighed af rigelige mængder håndsprit, forplejning i passende emballage (ikke efter buffetprincipper). Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mennesker bl.a. mange via håndtryk og små dråber fra Beskyt dig selv hoste og nys. og andre med disse gode råd.

Vask dine hænd er tit eller brug hånds prit

Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræ ns den fysiske kontak t

Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænd er

Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdsplads en

Hold afstand - bed andre tage hensyn

coronasmitte.dk sst.dk/corona

derudad · NOV - DEC 2020

25


········

DET STORE I DET SMÅ

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··

Har du en historie til rubrikken ”Det store i det små”, nyt fra din forening eller noget du synes også andre skal vide, så skriv nogle linjer og vedhæft gerne et foto til redaktion@ kulturenrebild.dk.

DM-medaljer TIL ROLD SKOV OK Rold Skov Orienteringsklub fik vist farverne til DM i mellemdistance samt sprint med 8 deltagere og flere podiepladser. Lørdag 29. august var der mellemdistance i Aggebo-Græsted Hegn, hvor Ida Søe Christiansen løb sig til en sølvmedalje i D12. Hun mente selv, at det havde givet hende ekstra motivation til at løbe stærkt på den forholdsvist lette bane, at hun havde måttet give afkald på en klassefødselsdag for at deltage i DM. Andrea Ebert Svenningsen løb sig til en 3.plads som nyoprykket i D14, hvor banerne er noget sværere. Ida Riis Madsen var 11 sekunder fra en bronzemedalje i D16. Hun betegner sin bane som en svær, teknisk bane, hvor det var nødvendigt at komme lidt ned i fart for at bevare kortkontakten. Søndag 30. august var det tid til den hektiske sprintdistance som foregik i Hillerød by. Her løb Ida Søe Christiansen sig til en 1. plads, mens Andrea løb sig til endnu en 3. plads. Ida Riis Madsen løb sig til en 2. plads i D16 kun 4. sekunder fra 1. pladsen, og udtaler om løbet: ”Jeg løb godt og sikkert. Det var en svær bane især til sidst med poster i flere planer, så det var nødvendigt at træffe hurtige beslutninger”. Størst dramatik var der dog omkring Ida Søe Christiansens førsteplads, da hendes brik ikke havde registreret hele løbet, så hun først stod som diskvalificeret i resultatlisten. Heldigvis kan man ud fra registreringen i selve posterne se, at den registrering Ida selv har på sit løbeur stemmer, så det nu ser ud til, at hun får sin medalje. Præmieoverrækkelsen til o-løbs-stævner i denne Coronatid består i udlevering /eftersendelse af medaljen. Derfor blev det besluttet at lave en lille medaljeoverrækkelse til den efterfølgende tirsdags ungdomstræning, så de tre løbere kunne blive behørigt fejret. Ved samme lejlighed blev det også fejret, at Ida Riis Madsen havde løbet to guldmedaljer hjem til de jysk-fynske mesterskaber et par weekender forinden. Find mange flere informationer om Rold Skov Orienteringsklub på www.roldskovok.dk.

26

NOV - DEC 2020 · derudad

Nytænkt lysfest MED LUCIAOPTOG I THINGBÆK KALKMINER Den underjordiske lysfest med Luciaoptog er et højdepunkt på Rebildcentrets brogede årskalender. Mange gæster kommer år efter år for at opleve den fortryllende stemning, når hvidklædte piger går gennem Thingbæk Kalkminer, som er oplyst af 3.000 levende lys. Corona-epidemien har medført en nytænkning af det traditionsrige arrangement, så det kan gennemføres på en både smuk, hyggelig og sundhedsmæssig forsvarlig måde søndag den 13. december. Myndighedernes forsamlingsforbud gør, at der er begrænsning på antallet af gæster, der må være i minerne samtidig. Rebildcentret sørger naturligvis for, at det bliver overholdt. For at så mange gæster som muligt kan få glæde af Luciaoptoget, vil de dygtige sangere fra Klarup Pigekor gå gennem minerne flere gange i løbet af eftermiddagen. Der bliver således mulighed for at opleve et Luciaoptog, næsten uanset hvornår, du ankommer til Thingbæk. Minen indrettes, så gæster og de syngende piger kan holde god afstand. Eventuel ventetid på at komme ind i minen bliver ikke kedsommelig. Rebildcentrets fine atriumgård bliver pyntet op til udendørs julehygge. Her vil der være underholdning, og Rebildcentrets Gårdbutik sørger for noget både lækkert og lunt til ganen. Indendørs i velkomstbygningen og det nye ”Kildetårn” kan man fordybe sig i udstillingerne om KALK, KILDER, KUNST og KOLD KRIG.

Bevægende korklang – DR VOKALENSEMBLET GÆSTER KULTURSTATIONEN Vi kender DR VokalEnsemblet og dets 18 professionelle sangere fra TV. Her toner koret jævnligt op på skærmen i forskellige scenarier med sange, der bevæger os. Nu får vi mulighed for at se og høre sangerne live, når de gæster Rebild Musikforening søndag den 1. november kl. 16 i Kulturstationen. Det er intet mindre end en sensation, at et så velrenommeret og rost et kor kommer hertil. Koncerten kan også kun lade sig gøre, fordi den bliver støttet af kommunen, Statens Kunstråd og Augustinusfonden. DR VokalEnsemblet har på få år vundet en række af den klassiske musikverdens vigtigste CD-priser og fornemme nomineringer. Og anmelderne har ikke holdt sig tilbage med roser. F.eks. skrev en anmelder i det engelske BBC Music Magazine: “Det er noget af den smukkeste og mest bevægende korsang, jeg nogensinde har hørt”. DR VokalEnsemblet beskriver sig selv som et kor, der ønsker at ramme alle typer lyttere – både unge, gamle, nye og erfarne koncertgængere, hvilket også kommer til udtryk i korets repertoire. Ved koncerten i Rebild Musikforening vil koret synge sange, der har med temaet rejselyst at gøre. I disse Coronatider med begrænset rejseaktivitet kan det være opløftende med en sanselig rejse med musikken – en rejse, hvor den menneskelige stemme går lige i hjertet.


········ ········ ···

····· ········ ········ ········ ········ ········ ····

VIDSTE DU DET?

DEN NEDSTYRTEDE FLYVERS PLADS – HISTORIEN BAG STEDNAVNET Rundt om i Rebild Kommune findes stednavne, mindesten og lokaliteter, der gemmer på en god historie. KENDER DU HISTORIEN BAG STEDET eller er der f.eks. et stednavn, der har vakt din nysgerrighed, så skriv gerne til redaktion@kulturenrebild.dk.

Ikke langt fra Jamborettepladsen og Turistvejen, der fra Møldrupvej fører til Store Økssø og Mosskovpavillonen, ligger lejr- og bålpladsen ”Den nedstyrtede flyvers plads”. Et specielt stednavn, der helt naturligt pirrer ens nysgerrighed? Besøger man i dag pladsen i Rold Skov er der ikke det mindste spor efter et nedstyrtet fly, men lokale fortæller, at et fly styrtede ned på stedet under anden verdenskrig. Forbindelsen til de fem besættelsesår er god nok, men flyet styrtede ikke ned, det blev flyttet til stedet. Vi skal tilbage til 1947, hvor 200 danske og 200 udenlandske spejdere samledes til sommerlejr på den nærliggende Jamboretteplads. Det var chefen for Nørrejyske Division, statsskovrider Jens Hvass, der stod for jamboretten fra den 26. juli til den 4. august 1947. Det tyske fly, der lå som skrot på Aalborg Lufthavn, fik Jens Hvass transporteret til Rold Skov, hvor det indgik i sommerlejerens aktiviteter. Her gjorde de mange spejdere også praktisk nytte ved at rydde store områder af Rebild Bakker for bævreasp, som var ved at fortrænge lyngen. Efter jamboretten i 1947 blev flyet liggende på pladsen, der hurtigt blev et yndet udflugtsmål. Alle skulle have en lille souvenir med hjem, så flyets aluminiumsbeklædning forsvandt hurtigt stykke for stykke. Til sidst lå kun jernskelettet tilbage, som blev fjernet.

Efterår og vinter er æbletid Forkæl dig selv, familie og gode venner med en helt fantastisk æblekage, der hjemme eller i det fri efter en herlig livgivende travetur. Den saftige æblekage kan evt. serveres med creme fraiche, vaniljeis og flødeskum, men den kan også nydes uden tilbehør.

ÆBLEKAGE MED MANDLER, VANILJE OG KANEL Ingredienser: 250 g smør 250 g sukker 3 æg 150 g hvedemel 100 g hakkede mandler 1 tsk. bagepulver 1 vaniljestang eller 3 tsk. vaniljesukker 3 store danske æbler 3 spsk. rørsukker 1 tsk. kanel Ca. 25 g hakkede mandler eller mandelflager Rasp Rør smør og sukker sammen til en luftig, hvid masse. Tilsæt et æg ad gangen. Bland hvedemel, hakkede mandler, bagepulver, kornene fra vaniljestangen eller vaniljesukker sammen. Vend melblandingen forsigtigt i dejen og rør rundt. Smør en springform (ca. 26 cm) med smør og drys med rasp, så den færdigbagte kage nemmere slipper formens bund og kanter. Fordel dejen i formen. Vask æblerne og skræl dem. Skær dem i kvarte, fjern kernehuset og skær dem i mindre både. Æblebådene presses ned i dejen. Det gør ikke noget, at æblestykkerne ikke er helt dækket af dej. Bland rørsukker og kanel, og drys blandingen over kagen. Til sidst drysses hakkede mandler eller mandelflager over. Bag æblekagen i ovnen ved 170°i ca. 40-60 minutter. Prik i kagen med en kødnål for at tjekke om den er færdigbagt. Tjek kagen med jævne mellemrum. Begynder den at blive for mørk på overfladen, så dæk den til med et løst stykke sølvpapir. Kan serveres både lun og afkølet.

INDSTILLING AF KANDIDATER TIL REBILD KOMMUNES KULTURRÅD Vil du være medlem af kulturrådet? Alle aktører, foreninger og enkeltpersoner på kulturområdet indbydes hermed til at indsende forslag til kandidater til kulturrådet. Kandidaten skal være bosiddende i Rebild Kommune. Kulturrådet består af fem medlemmer og udpeges af Kultur- og fritidsudvalget. Der skal udpeges 2 medlemmer til rådet. Begge udpeges for en toårig periode fra januar 2021til december 2022. Forslag til kandidater bedes sendt til: tlra@rebild.dk senest mandag den 16. nov. 2020. Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Udviklings- og kulturkonsulent Tina L. Rasmussen, tlf.: 22998671, tlra@rebild.dk Kulturrådets opgave er at medvirke til at realisere målsætningerne i Rebild Kommunes kulturpolitik ”Oplevelser, fritid og fællesskaber” i tæt samarbejde med kulturaktører. Kulturrådet fungerer som sparringspartner og bindeled mellem aktørerne i kulturlivet, forvaltning og politikere og som et forum for nytænkning, erfarings- og idéudveksling af kulturen i Rebild Kommune – f.eks. gennem Rebild Kulturuger.

God bagelyst!

derudad · NOV - DEC 2020

27


·······

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

LENE HØG FRA AALBORG

DEBAT

FORTÆLLER - HISTORIEN OM MIT HUS

DEBAT

SAMTALESALON PÅ BIBLIOTEKSTOUR TID: Onsdag den 28. oktober kl. 16-17.30 STED: Støvring Bibliotek TID: Torsdag den 19. november kl. 16-17.30 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Savner du også en rigtig god samtale om betydningsfulde ting? Vi hylder HVERDAGE med en hyggelig fyraftensalon. Alle de der små bidder af livet, der ofte glider ud i en lang strøm. Anette Thorn og Charlotte Meng kommer i løbet af efteråret til alle fire biblioteker og sætter den gode samtale i gang. Alle kan være med. Det kræver ingen forberedelse. Kun interessen for at dele ud af sine egne erfaringer og fortællinger og lytte til andres. Tag en god ven med.

FOREDRAG

TID: Onsdag den 4. november kl. 16.30-18 STED: Terndrup Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

FORFATTERMØDE MED SARA OMAR TID: Mandag den 26. oktober kl. 19-21 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: 75 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

- vinder af både De Gyldne Laurbær og Menneskerettighedsprisen. Mød Sara Omar som fortæller i samtale med moderator om sin roman Skyggedanseren, som omhandler social kontrol. Den dansk-kurdiske forfatter Sara Omar har vundet stor hæder, priser og anerkendelse for sine romaner "Dødevaskeren" og "Skyggedanseren", som hun selv betegner som kampskrifter mod den grusomme kvindeundertrykkelse, som foregår i religionens navn, mange steder i verden.

HINDUISME TID: Onsdag den 28. oktober kl. 19-21 STED: Siem Forsamlingshus PRIS: Gratis ARR.: St. Brøndum, Siem og Torup sognes Menighedsråd

Marianne Qvortrup Fibiger, lektor Ph.d. Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet fortæller om Hinduisme, som er en af de ældste, organiserede religioner man kender til - dets religiøse skrifter går så langt tilbage som 1.400 til 1.500 f.Kr. Den er også et af de mest forskelligartede og komplekse religioner, hvor man tror på millioner af guder. Hinduer har en bred vifte af ting, de primært tror på, som eksisterer i mange forskellige sekter. Selvom den er verdens tredje største religion, eksisterer hinduismen primært i Indien og Nepal.

KAMPEN FOR FRIHED

BUDDHISME TID: Onsdag den 4. november kl. 19-21 STED: Siem Forsamlingshus PRIS: Gratis ARR.: St. Brøndum, Siem og Torup sognes Menighedsråd

Hinduisme og buddhisme er begge asiatiske verdensreligioner, som opstod i Indien, men som i dag har spredt sig til det meste af verden. Foredraget samt det den 28/10 vil give et indblik i disse to religioners historie og trosuniverser og også give eksempler på, hvordan de har påvirket mange danskere. Her kan fx både henvises til reinkarnationstanken, yoga og mindfulness. Buddhismen, som er ca. 2.500 år gammel og opstod i området ved Ganges-floden i det nordlige Indien. Buddhismen med dens ca. 315 mill. tilhængere er verdens 4. største religion. Foredraget holdes af Marianne Qvortrup.

28

NOV - DEC 2020 · derudad

Har du nogensinde tænkt over hvem der har boet i dit hus før dig? Hvilke liv er her blevet levet? Hvilke fester, samtaler, skænderier har væggene lagt øre til? "Historien om mit hus - og hvordan du skriver din egen" er både en fortælling og en guide til selv at dykke ned i sin hushistorie og finde viden om tidligere beboere og udvikling af lokalsamfundet. Lene præsenterer en model for research og udformning af hushistorie som læseren kan følge. Hun deler ud af sine erfaringer med at finde frem til de 12 ejere der har beboet huset i Vejgaard, og giver tips & tricks til at gøre processen sjovere.

TID: Torsdag den 29. oktober kl. 19-21 STED: Støvring Højskole, Hobrovej 108, Støvring PRIS: 75 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, LOF Rebild, 24479969 ARR.: LOF Mariagerfjord-Rebild

Foredrag om mod og handlekraft i en svær tid hvor magten lå hos nazismen i Europa. Chr. Ulrik Hansen stammer fra Himmerland og foredragsholder Finn Tarpgaard fortæller historien om en ung student under krigen som blev en betydningsfuld leder af modstandsgruppe og som forsøgte at spænde ben for nazismens magtudøvelse. Det krævede mod og viljestyrke samt stærk tro på, hvad der virkelig betyder noget - og så kæmpe for det. Han var parat til "at sætte livet ind for sandheden". Udbydes i samarbejde med Støvring Seniordansere og der er mulighed for spørgsmål og debat om Tarpgaards beretning.

TORSDAGSCAFÉ MED

HELGE SØGAARD TID: Torsdag den 5. nov. kl. 14.30-15.30 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Hele vejen: Fra bank, østfront, rockkoncerter og turisme - til forfatterskab! Helge Søgaard fortæller om sit spændende liv, som har ført ham vidt omkring, frem til nu hvor han er forfatter til en række bøger om Rold Skov og Rebild Bakker. Mange kender Helges bøger med historier om Statsskovriderne i Rold Skov, MosskovPavillonen, Nationalparken i Rebild Bakker, Lindenborg Å, Jens Hvass, gamle røverhistorier og om den stjålne sjældne fruesko. Torsdagscaféerne på Skørping Bibliotek er et tiltag, hvor vi inviterer lokale personer med noget særligt på hjertet til at fortælle om det.

INGRID BYLLING

- MED ET LIV I RYGSÆKKEN TID: Onsdag den 11. nov. kl. 14.30-15.30 STED: Terndrup Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Erindringer fra 1940'erne og 1950'erne som lille pige på Nørrebro. Forhenværende plejehjemsleder, nuværende historiefortæller, Ingrid Bylling, Terndrup, fortæller på sin livlige og levende måde om efterkrigstiden på Nørrebro, hvor hun voksede op."Vintercafé i Terndrup" - hyggeligt eftermiddagsmøde i årets mørke måneder, hvor en af Terndrups lokalt kendte ildsjæle optræder.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······ STUDIEKREDS OM

SAMERNE

LUNE CARLSEN

I SIEM FORSAMLINGSHUS

TID: Torsdag den 12. nov. & Torsdag den 19. nov. kl. 19 STED: BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, Skørping. PRIS: Gratis. Tilmelding: Fra 25. aug. på mail@ bogby9520.dk. KUN FOR BOGBYMEDLEMMER. ARR.: BOGBY9520

TID: Fredag den 30. oktober kl. 18.30 STED: Siem Forsamlingshus PRIS: 325 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Siem Forsamlingshus

Se omtale side 3

ORD I NORD 2021 TID: Lørdag den 6. februar 2021 kl. 10-17.30 STED: KulturStationen, Skørping PRIS: Kr. 250 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Mariagerfjord Bibliotekerne, Rebild Bibliotekerne og BOGBY9520

Litteraturfestivalen Ord i Nord er en dag med fokus på det skrevne ord i al dets mangfoldighed. Billet til dagen købes på www.himmerlandsbilletten.dk. Billetter købt før 31. december koster 250,-, og herefter er prisen 300 kroner. Billetprisen er inkl. let frokost, hjemmebag og drikkevarer. Rammerne for Ord i Nord er Kulturstationen i Skørping. Se omtale side 11.

MUSIK FORFATTERMØDE MED

PETER ØVIG KNUDSEN TID: Onsdag den 2. december kl. 19-21 STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: 75 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

I foredraget fortæller Peter Øvig Knudsen om at vokse op som barn af en psykisk syg, ligesom han giver et billede af de mange andre traumatiske hemmeligheder bag de pæne facader i barndommens parcelhuskvarter. Under arbejdet med bogen røg han selv ind i en alvorlig depression og i januar 2018, blev Øvig indlagt på en lukket, psykiatrisk afdeling på Rigshospitalet. Da han efter syv elektrochok blev udskrevet, havde han ændret syn på sin mor.

DET SKER

BARBAROS TID: Onsdag den 28. oktober kl. 19.30 STED: Idrætsefterskolen HCI, Haverslev PRIS: 75 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Spar Købmanden, Haverslev ARR.: Haverslev kirke

Idrætsefterskolen HCI i Haverslev, HCIs venner og Haverslev kirke inviterer i fællesskab til koncert med det aarhusianske barbershop-kor, BarbAros, der består af 35 mandlige korsangere i alderen 16 – 35 år. I 2019 vandt koret den internationale konkurrence Let The Peoples Sing i Barcelona. BarbAros’repertoiret spænder vidt fra gamle kærlighedssange over kendte, danske schlagere til up-tempo hits. Alt synges udenad, tilsat enkel koreografi og leveret med stor musikalitet og engagement.

Lune Carlsen spiller sange fra Gasolin og Kim Larsen. Ja, kort sagt de sange som vi alle kan nikke genkendende til og kan synge med på. Det bliver en hyggelig aften, der starter med lækker buffet, hvorefter Lune Carlsen og Martin Jønsson går på scenen og leverer en medrivende koncert. Jan Carlsen er én af de bedste imitatorer af Kim Larsen, han har sunget hans sange lige siden han fandt ud af, at han kunne, i en meget tidlig alder. Hans stemme, udseende og gestikulering, ligner til forveksling Kim Larsen.

PER CHR. FROST M BAND TID: Fredag den 30. oktober kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: 175 kr. / 150 kr. medlem BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Efter nogle yderst succesfulde festivalsæsoner med Per Chr. Frost tilbage som henholdsvis kapelmester og guitarist for GNAGS og derudover også indspilningen af et spritnyt GNAGS album - er det igen blevet tid til en turné i eget navn for én af Danmarks mest kendte og anerkendte musikere og hans forrygende band. Med 7 solo albums i bagagen sætter Frost og hans musikere spilleglæden i højsædet. De er garanter for sublimt samspil og fængende musikalsk mangfoldighed i krydsfeltet mellem R&B, rock, funk, singer/songwriter, reggae, blues, jazz og en lejlighedsvis afstikker til GNAGS-repertoiret.

DR VOKALENSEMBLET TID: Søndag den 1. november kl. 16 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: 120 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Enebærvej 6, 9530 Støvring, 98371605, Ved indgang. ARR.: Rebild Musikforening

DR VokalEnsemble består af 18 professionelle sangere. Vi kender dem fra TV, når de toner frem på skærmen med deres smukke sange. Ved koncerten i Rebild Musikforening synger koret sange med det overordnede tema rejselyst. Koret har udgivet en del CD'er, hvoraf flere har fået hæderspriser. I det engelske BBC Music Magazine anmeldes koret således: "Det er noget af det mest bevægende korsang, jeg nogensinde har hørt."

HESTEDAG

MED LENA VANESSA TID: Lørdag den 5. december kl. 10-12 STED: Støvring Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk . Billetsalget åbner 18. november 2020. ARR.: Rebild Bibliotekerne

Mød forfatteren til bogen Flying High og lær om horsemanship. Elsker du heste og vil du gerne blive bedre til at forstå dem? Så kom til dette foredrag med Lena Vanessa, som gerne vil møde dig, der ønsker et tæt bånd til vores fantastiske firbenede venner. Målgruppe: Alle hesteelskere fra 10 til 100 år.

enter lægge arrangem der kan løbende he om ks vir og titutioner .dk. Foreninger, ins kulturenrebild det vigtig, at du ørelse på www. der ”Det Sker” er un lt d da ru ind til offentligg de i d me ng af redaktione er eri e ev rn afl r nte lde me ange es gæ er til redaktiØnskes du, at arr . Samme deadlin idé es lin og st ad de tek e r, nd nståe ddelelse t muligt. overholder nede gerne presseme ets indhold beds sinet, men aflever ettelægge magasin bild.dk. tilr at materiale til maga for ed ligh vi har mu ulturenre onen i god tid, så til redaktion@k ateriale sendes Redaktionelt m 20 13. november 20 Uge 52/2020 21 rts 20 r ma ua arru jan . eb 24 r-f ua Nr. 1/2021 jan Uge 7 j april 2021 ma . ril18 -ap rts ma Nr. 2/2021 Uge 20 i-juli-august Nr. 3/2021 jun

derudad · NOV - DEC 2020

29

·······


·······

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

SANGAFTEN I BÆLUM SOGNEGÅRD

DIE HERREN

THE GRANDFÆTTERS

TID: STED: PRIS: ARR.:

TID: Fredag den 6. november kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: 225 kr. / 200 kr. medlem BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

TID: Fredag den 13. november kl. 19 STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: 300 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

U2-coverbandet DIE HERREN har siden midt halvfemserne spillet masser af succesfulde koncerter i og uden for Danmark. Die Herren spiller udelukkende U2's sange og stilen er kendetegnende ved medrivende scene optrædener og et stærkt visuelt og grafisk udtryk. Med deres udgaver af U2´s uforglemmelige rock hits som f.eks. - With or Without You, Beautiful Day og Sunday Bloody Sunday, vil ingen kunne fortænke nogen i at tro, at det var Bono selv, der stod på scenen. Die Herren er som en magnet med en magisk evne til at trække publikum med sig ind i deres intense performance og forrygende sceneshow.

"Et godt mix af pop-folk og hjemstavnsanekdoter". THE GRANDFÆTTERS spillede ca. 50 koncerter på spillesteder og festivaller sidste år (2019). I en koncertkonstellation, hvor historier og anekdoter fra og om livet i Vestjylland, rammes ind af de "pop-folkede" sange fra drengenes bagkatalog.

Torsdag den 5. november kl. 19 Bælum Sognegaard Gratis Menighedsrådet ved Bælum kirke

Alle inviteres til Sangaften i Bælum Sognegård, hvor vi vil synge en række sange og salmer, og der vil være plads til en del "ønskesalmer". Til Sangaftenen vil vi have fokus på fællessangen, for fællessang kan noget helt særligt. Vi skal synge årstidssange, historiske sange, populærsange og mange andre genrer.Fællessangen krydres med et par musikalske indslag af kirkesanger ved Bælum og Solbjerg Kirker, Caroline Pedersen. Hun akkompagneres af kirkens organist Natasha Kutsko Jensen. Menighedsrådet vil være vært ved en forfriskning.

ESTER BROHUS MED BAND TID: Torsdag den 5. november kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: 225 kr. / 200 kr medlem BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Ester Brohus har fået en ny musikalsk samarbejdspartner i Karsten Skovgaard, som længe var Kim Larsens kapelmester. Mødet mellem Ester Brohus og Karsten Skovgaard skete ved lidt af en tilfældighed. "Jeg havde netop færdiggjort al materialet til en ny udgivelse, da jeg mødte Karsten. Det kunne ikke passe bedre. Karsten er meget inspirerende at arbejde sammen med, og så spiller han jo helt fantastisk", fortæller Ester Brohus, som arbejder på sit 12. album. Publikum kan forvente at høre nye sange fra det kommende album, men der bliver selvfølgelig også genhør med sange fra hendes store bagkatalog.

KLASSISK GUITARKONCERT TID: STED: PRIS: ARR.:

Mandag den 9. november kl. 19.30 Skørping Nykirke, Skørping. GRATIS Skørping og Fræer Sognes Menighedsråd

Den klassiske guitarist Mikkel Andersen gæster Skørping Nykirke og spiller værker, der alle berører dét at være menneske. Der vil være musik fra Sydamerika og Spanien og så vil man kunne opleve Bachs store Chaconne, der vil bevæge sig med en strøm af toner. Oplev musik der når helt ind og helt ud. Der er begrænset antal pladser i kirken, derfor er det nødvendigt med bindende tilmelding til kirkekontoret på tlf.98391066 el. lisme@km.dk. Dørene åbner kl. 18.45. Evt. resterende billetter fås ved indgangen.

THORBJØRN RISAGER & THE BLACK TORNADO TID: Fredag den 13. november kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: 225 kr. / 200 kr. medlem BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Thorbjørn Risager & The Black Tornado har 15 år på landevejen, og der står ofte "Udsolgt" på dørene, hvor bandet optræder. Dette er en koncert for alle, der elsker ægte, autentisk musik der har rødderne i orden. Thorbjørn Risager er et gigantisk talent og en mester udi blues genren. Og så har han et helt fantastisk band i ryggen. Det bliver en forrygende aften!

KEGLEBANETRIOEN Å DET' IKKE ENGANG LØWN! RØVERHISTORIER SAT I MUSIK AF PETER BORUP TID: Fredag den 6. november kl. 20 STED: Røverstuen/Rold Skov/Rebild Bakker PRIS: 175 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

Sangene fører os alle tættere på de personer, der har lagt navn til betegnelsen Røverne fra Rold . Teksterne er skabt ud af den litteratur og de sagsakter, der findes om røverne og kan give et realistisk bud på, hvad det hele handler om. Hvad er fakta og hvad er myter? Hele historien serveres med lune, velskrevne melodier og med et altid veloplagt Revyorkester

30

NOV - DEC 2020 · derudad

RIKKE THOMSEN TID: Torsdag den 12. november kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: 195 kr. / 170 kr. medlem BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

"Omve'n hjemve', det æ hva Æ hæ.. for Æ mangle den do var, den do var og it dæ.." Det er sønderjysk - og sådan synger Rikke Thomsen på det, der er hendes nye pladeudgivelse "Omve'n Hjemve". Det er seks sange på sønderjysk - om hjemstavn, kærlighed, længsel og ophav. Siden udgivelsen af pladens single "Åltins Koldt i København" er det kun gået én vej: fremad! Rikke Thomsen er pludselig et navn på alles læber - ikke blot i Sønderjylland. Sangen gik viralt på de sociale medier og Rikke Thomsen har med et fuldt fart i karrieren og hendes koncerter er ofte udsolgte. Vi glæder os! Mojn Mojn!

TID: Søndag den 15. november kl. 16 STED: "Huset", Hobrovej 104, 9530 Støvring. PRIS: 120 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Enebærvej 6, 9530 Støvring, 98371605, Ved indgang. ARR.: Rebild Musikforening

Trioen består af Søren-Filip Brix Hansen, klarinet, Marie Louise Broholt Jnsen, bratsch og Charlotte Thaning, klaver. Disse tre musikere, der hver især også spiller i andre sammenhænge ( Opus Zoo, Nightingale Stringquartet og Eskær trioen) udgør en lille niche i kammermusikken, idet der egentlig ikke er skrevet meget musik for denne besætning. Ved koncerten skal vi høre værker af Mozart, Bruch, Schumann og nyskrevne værker - specielt til denne trio - af Anders Koppel og Edward Smaldone.


¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡

NATUREN

RĂ…DGIVNING INDEN FOR: Strategisk energiplanlĂŚgning for PlanEnergi ¡ Jyllandsgade 1 ¡ 9520 Skørping ¡ Tlf. 96 82 04 00 omstilling til fossilfri energiforsyning Mail: planenergi@planenergi.dk ¡ Web: www.planenergi.dk

Etablering af fossilfri energianlĂŚg ET R Ă… D G I V E N D E F I R M A M E D M E R E E N D 35 Ă… R S (solvarme, varmelagre, varmepumper, ERFARING OG MED SPECIALE I VEDVARENDE ENERGI biogasanlĂŚg, vindmøller solceller..)

PlanEnergi ¡ Jyllandsgade 1 ¡ 9520 Skørping ¡ Tlf. 96 82 04 00

PlanEnergi ¡ Jyllandsgade 1 ¡ 9520 Skørping ¡ Tlf. 96 82 04 00

Mail: planenergi@planenergi.dk ¡ Web: www.planenergi.dk Mail: planenergi@planenergi.dk ¡ Web: www.planenergi.dk

Jyllandsgade 2, 9520 Skørping

GD I V E35 N D EĂ…FR I RSM A M E D M E R E E N D 35 Ă… R S ET R Ă… D G I V E N D E F I R M A M E D M EET R ER Ă…EDN Telefon: 9839 1722 ERFARING OG MED SPECIALE I VEDVARENDE ENERGI ERFARING OG MED SPECIALE I VEDVARENDE ENERGI

info@tandlaegerneskoerping.dk www.tandlaegerneskoerping.dk

Mogens Hebbelstrup

PlanEnergi ¡ Jyllandsgade 1 ¡ 9520 Skørping ¡ Tlf. 96 82 04 00 Mail: planenergi@planenergi.dk ¡ Web: www.planenergi.dk ET R Ă… D G I V E N D E F I R M A M E D M E R E E N D 35 Ă… R S ERFARING OG MED SPECIALE I VEDVARENDE ENERGI

MĂ˜DERET FOR HĂ˜JESTERET AUT. BOBESTYRER Dommerhaven 9 ¡ 9575 Terndrup Tlf. 9833 5733 ¡ E-mail: mh@dommerhaven.dk

STĂ˜VRING A/S

� TAGDÆKNING � STÅLMONTAGE

Hermesvej 3, 9530 Støvring ¡ Tlf. 98 37 16 11 ¡ www.sts-tag.dk

Vi forhandler bl.a. Hjertegarn, Sandnes, Filcolana, Cewec, Lang Yarn, Handdyed.dk, ADDI og Knit Pro.

TrĂŚpiller og

Stort udvalg af strikkeopskrifter og strikkebøger.

biobrĂŚndsel

Altid god service og hjĂŚlpsomhed.

- NĂĽr kvalitet betyder noget

Ă…bningstider Mandag-Fredag 10.00-17.30 Lørdag 10.00-13.00

SĂ˜RENSEN TRÆPILLER I 6 EL. 8 MM Garanteret problemfri fyring!

Husk! Vi leverer altid med truck Jyllandsgade 20, 9520 Skørping, www.garndamen.dk Tlf. 98 13 00 00

3 PALLER “ENSO V-LUX� 6/8 mm fra 6.870,-

3 PALLER “BRILLIANT� 8 mm fra 6.100, -

TRÆPILLER & ALTERNATIV BRÆNDSEL

 Â? TRÆPILLESMULD pr. ton fra 1.405,

Leveres med tipeller blĂŚsebil walking floor

SIGTEDE TRÆPILLER 6 EL. 8 MM pr. ton fra

2.000,

BESTILLING, DATA OG MEGET MERE FINDER DU PĂ… VORES HJEMMESIDE Sørensen BiobrĂŚndsel

Industriparken 15 9575 Terndrup Per: 40 82 60 10 Mads: 40 60 16 82 66 73 87 95 per@transport-handel.dk

www.sørensen-biobrÌndsel.dk

Alle priser er inkl. moms og levering

Leveres i løs vÌgt

FĂ˜LG OS PĂ…

BOOK & BESTIL ONLINE

Jernbanegade 9 • tlf. 98 37 24 28 • Mail: 7888@bogpost.dk

derudad ¡ NOV - DEC 2020

31

¡¡¡¡¡¡¡


DET SKER

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ··

IB GRØNBECH & CONTAINERKVARTETTEN

TEATER

SVÆRDET I STENEN

TID: Fredag den 20. november kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: 260 kr. / 235 kr. medlem BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Ib Grønbech & ContainerKvartetten vælter ganske enkelt koncertstederne, dels med hans og bandets sublime musikalske evner, og dels med IB's uforlignelige humor – manden er simpelthen genial, og han placerer sig blandt de allerstørste komikere vi har i Danmark. Den kombination sælger billetter! Oplev Ib Grønbech & ContainerKvartetten. En skøn forening af kunstnerens største hits fra de seneste 33 år leveret med masser af energi og glimt i øjet i kombination med nordjysk humor, når den er bedst. Kun få billetter tilbage!

TID: Torsdag den 29. oktober kl. 19 STED: Hobro Teater. Theatertorvet 1 PRIS: Voksne 150 kr børn/ung 75 kr. BILLET: Himmerlands teater, Tlf. 98555753 ARR.: Himmerlands Teater

JULEKONCERT I STØVRING KIRKE TID: Torsdag den 3. december kl. 19.00 STED: Støvring Kirke PRIS: 200 kr. BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Danmarks gospel- og souldiva Marie Carmen Koppel inviterer indenfor med hjertevarm julestemning på sit nye julealbum "When you wish upon a star". Julen har en ganske særlig plads i Marie Carmen Koppels hjerte, og vi er ret sikre på, at ingen går uberørt fra en julekoncert med Marie Carmen Koppel. Hun akkompagneres af sin pianist Steen Rasmussen og sin bror Benjamin Koppel på saxofon. Glædelig jul! JULEKONCERT

ADVENTS SANGAFTEN TID: Mandag den 23. november kl. 19 STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: 100 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

Sangaften med Ejner Noe og Anette Østergaard

JULIE BERTELSEN TID: Torsdag den 10. december kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: 225 kr. / 200 kr medlem BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Kom i julestemning sammen med skønne Julie Bertelsen, som den aften også tager sit forrygende gode band med. "Nordstjerne" er titlen på koncerten, og vi skal høre nogle af alle de sange, som vi bare så godt kan lide op til jul! Glæd dig til en rørende god smuk aften.

TRADISH TID: Fredag den 27. november kl. 20 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: 200 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

Vi slutter året af med folkemusik i bedste aftapning! Tradish har rødder i den irske tradition, men de er først og fremmest sig selv. Trioen har spillet verden tynd, og de har taget inspirationer med tilbage. Det høres tydeligt på deres tre albums. En skøn blanding af egne kompositioner og traditionelle sange fra bl.a. Grønland og Irland. Folkemusik er levende musik, som altid er i tæt dialog med publikum, derfor venter der en intens og stemningsfuld koncert. Mulighed for Mad&Musik på særlig billet En del af superrabatbilletterne

MAD&MUSIK TRADISH TID: Fredag den 27. november kl. 18.30 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: 275 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

Middag og koncert med Tradish 27/11 2020

32

NOV - DEC 2020 · derudad

NYTÅRSKONCERT TID: Lørdag den 09. januar kl. 15 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: 275 kr. / 250 kr. medlem BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Nytårskoncerten byder på ikke mindre end tre af Danmarks største mezzosopraner. De har hver for sig skabt en stor karriere indefor operaverdenen. De er ikke blot de mest efterspurgte, men også de mest alsidige sangerinder. Og netop alsidigheden har bragt dem sammen i dette program. Ud over at møde dem som klassiske sangerinder skal vi høre dem synge Edith Piaf, Kurt Weil, men også de swingende The Andrew Sisters og vores egen Karen Jönsson og Kai Normann Andersen. Dirigent: Henrik Vagn Christensen Solister: Tuva Semmingsen, Andrea Pellegrini og Signe Asmussen

Familieforestilling med musik af Sigurd Barrett Damen i Søen stiger op af vandet og planter det berømte sværd, Excalibur, i stenen, med ordene: "Den der trækker sværdet af stenen skal blive landets nye konge." Den ene ridder efter den anden må opgive, men en dag dukker Arthur op. Få rabat ved samtidigt køb af "Sigurd Barret fortæller om de græke guder" d. 24. marts kl. 19.00 på Mariagerfjord Gymnasium.

SÅ LÆNGE VI KAN DANSE TID: STED: PRIS: ARR.:

Søndag den 8. november kl. 12 Kinorevuen, 9520 Skørping Voksne 80 kr. / Børn 40 kr. Skørping Marionetteater

Hvad gemmer sig bag titlen? Asta Marie skal skrive en opgave i gymnasiet. Emnet er Skørping by og Stationsbyjubilæet. Hun vælger at skrive om Privathospitalets historie. Lidet aner hun, hvordan hun bliver hvirvlet ind i historien og pludselig står ansigt til ansigt med sin oldemor.

BASKERVILLE TID: Torsdag den 12. november kl. 19.30 Fredag den 13. november kl. 19.30 Lørdag den 14. november kl. 16.00 Tirsdag den 17. november kl. 19.30 Onsdag den 18. november kl. 19.30 Torsdag den 19. november kl. 19.30 Fredag den 20. november kl. 19.30 Lørdag den 21. november kl. 16.00 Tirsdag den 24. november kl. 19.30 Onsdag den 25. november kl. 19.30 Torsdag den 26. november kl. 19.30 Fredag den 27. november kl. 19.30 Lørdag den 28. november kl. 16.00 Tirsdag den 01. december kl. 19.30 Onsdag den 02. december kl. 19.30 Onsdag den 02. december kl. 19.30 Torsdag den 03. december kl. 19.30 Fredag den 04. december kl. 19.30 Lørdag den 05. december kl. 16.00 Tirsdag den 08. december kl. 19.30 Tirsdag den 08. december kl. 19.30 Onsdag den 09. december kl. 19.30 Torsdag den 10. december kl. 19.30 Fredag den 11. december kl. 19.30 Lørdag den 12. december kl. 16.00 STED: Himmerlands Teater PRIS: 195 kr eller teaterkort BILLET: Himmerlands teater, Tlf. 98555753 ARR.: Himmerlands Teater

Et Sherlock Holmes mysterium. I vanlig vanvidsfarcestil stormer vi julen i møde. Sir Conan Doyles klassiker har fået en ordentlig overhaling af komedie-ekvilibristen Ken Ludwig, hvor over fyrre karakterer lægges i hænderne på kun fem skuespillere.


·· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · UDSTILLING

PÅ SPORET AF JULEN TID: Søndag den 06. december kl. 13.00 Søndag den 06. december kl. 14.30 STED: Himmerlands Teater PRIS: Børn 50 kr voksne 100 kr eller teaterkort BILLET: Himmerlands teater, Tlf. 98555753 ARR.: Himmerlands Teater

Familieforestilling. Sækken med julegaver er pist forsvundet! De to små nissedetektiver, Pjok og Pjanke, må begive sig ud på en juleopklaringsfærd for at finde sækken, for uden gaver bliver det jo slet ikke jul.

UD I NATUREN

DET SKER

ØVRIGE

GLOCALART

LOF´S EFTERÅRSSÆSON

TID: Søndag den 25. oktober Søndag den 10. januar STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: Gratis ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

TID: Lørdag den 12. september Torsdag den 31. december STED: Oplyses ved tilmelding PRIS: Forskellig ARR.: LOF Mariagerfjord-Rebild

Foreningen Afro-Art.dk står bag udstillingen. Der udstilles kunst fra både Vest- og Østafrika. Af store navne fra Uganda kan nævnes Joseph Ntensibe, som nærmest har indrettet et børnehjem i sit hus i Kampala for børn, der kommer fra hjem med problemer. Fra Senegal deltager Kiné Aw, der har fået betegnelsen Afrikas Picasso. Udstillingen viser talent, og hvis man tror, at afrikansk kunst er identisk med masker, så tager man fejl. Her er tale om malerier udført af professionelle kunstnere. Foruden malerier udstilles også afrikansk design og kunsthåndværk lige fra kurve til salt-og peberbøsser.

LOF Mariagerfjord-Rebild´s digitale katalog giver dig inspiration til de mange tilbud, og der er link direkte til de holdtilbud du ønsker at tilmelde dig.

FOR BØRN

GLASKURSUS V/HK GLAS STØVRING TID: Fredag den 6. november - Lørdag den 7. november Se hold beskrivelse. STED: HK Glas, Jernbanegade 25, 9530 Støvring PRIS: 400 kr. ARR.: LOF Mariagerfjord-Rebild

VANDRINGSWEEKEND I REBILD 2020 TID: Lørdag den 31. oktober Søndag den 1. november STED: RebildPorten, Rebildvej 25A PRIS: Ukendt. BILLET: www.rebildporten.dk/rebild/ vandringsweekend ARR.: RebildPorten

Rold Skov er åben hele året rundt og naturen byder på fantastiske oplevelser. Vi har samlet nogle af de bedste guider i Rebild, de står klar til at tage jer med på nogle af områdets smukkeste vandreture. Weekenden byder på ikke mindre end 18 forskellige ture både for store og små, og I kan sagtens nå at være med på flere ture. Om I er til historie, høj puls eller mørke er der ture for enhver smag. Læs mere om programmet og tilmelding på www.rebildporten.dk/rebild/vandringsweekend. Ture der kræver tilmelding, sker direkte til den pågældende guide.

READATHON - LÆS NON-STOP! TID: Lørdag den 7. november kl. 13-18.30 STED: Støvring Bibliotek PRIS: 25 kr BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Få den ultimative læseoplevelse sammen med andre litteraturelskende børn. Er du mellem 8 og 12 år gammel og læser du gerne til sent om aftenen? Så er Readathon noget for dig! Hvad er et readathon? Vi læser sammen non-stop i mange timer i træk. Readathon er et læsemaraton inspireret af det internationale Readathon, der finder sted hvert forår og efterår, hvor tusindvis af læsere verden rundt sidder hver for sig, hjemme hos sig selv og læser, men holder en social kontakt via #readathon på sociale medier. I vores udgave af Readathon læser vi sammen på biblioteket, omgivet af massevis af bøger.

Hos HK Glas i Støvring vil Line lære dig at arbejde i bullseyeglas hvor det er muligt at lave sjove figurer, fade, tallerkener, billeder og meget andet. Gennemføres som weekendkursus med fredag aften og lørdag formiddag som undervisning tidspunkt, således at du har søndagen til rådighed.

BABYRYTMIK MED LISE & CHRISTIAN STED: Terndrup Bibliotek TID: Tirsdag den 03. november kl. 10-11 STED: Skørping Bibliotek TID: Torsdag den 29. oktober kl. 10-11 Torsdag den 12. november kl. 10-11 STED: Nørager Bibliotek TID: Tirsdag den 20. oktober kl. 10-11 Tirsdag den 24. november kl. 10-11 STED: Støvring Bibliotek TID: Torsdag den 19. november kl. 10-11 PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

En fantastisk mulighed for at nyde et tæt nærvær med dit barn. Musikpædagogerne Lise Behr og Christian Norvig fra Rebild Kulturskole giver smagsprøver på denne musikalske samværsform - vi skal synge, lave fagter, bevæge os og lytte. Alder: 0-1 år

derudad · NOV - DEC 2020

33

········


········

DET SKER

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · BARSELSTRÆF:

TRÆNING OG LEG FOR MOR OG BARN TID: Torsdag den 12. november kl. 10-10.45 STED: Støvring Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

GUIDET FÆLLESLÆSNING TID: Mandag den 2. november kl. 16-17. Mandag den 7. december kl. 16-17 Sted: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk. ARR.: Rebild Bibliotekerne

Guidet fælleslæsning er for alle. Det foregår i en gruppe, og der er for deltagerne aldrig forberedelse hjemmefra. Signe læser en tekst højt for gruppen. Hun vil som uddannet læseguide vælge god litteratur og sikre at samtalen kommer i gang. Hun stiller de gode spørgsmål, der åbner op for teksten og inviterer alle med ind i læsningen. Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten, så du sikrer dig en af de 10 pladser. OPVARMNING TIL

NATURFILMFESTIVAL TID: Lørdag den 31. oktober kl. 10-12 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis ARR.: Rebild Bibliotekerne

Biblioteket i Skørping står i naturens tegn med højtlæsning og brætspil for de 10+årige. Peter Wohllebens bog 'Træernes Hemmelige Liv' blev en international bestseller. Den er nu også filmatiseret og kan ses til Rold Skov Film Festival. På biblioteket varmer vi op med højtlæsning for børn, for Peter Wohlleben har også skrevet børnebøger, og man kan komme og spille naturbrætspil. Der vil være en udstilling af tidens mest populære bøger og andre materialer om naturen. Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmelding. Bare mød op.

Efterfødselstræning for mor og sansestimulerende øvelser for baby. Fysioterapeut Lene Nysæther Bak tager dig igennem øvelser og træning for mavemuskler og bækkenbund efter graviditet og fødsel. Herefter står den på lidt leg og stimulering af baby med fokus på lette og simple legende øvelser som aktiverer og stimulerer barnets sanser og er med til at udvikle disse.

DECEMBERSALG PÅ TERNDRUP BIBLIOTEK

Vi køber hele tiden nye bøger, og for at få plads til dem, må der løbende ryddes op i samlingen. Vi kasserer bøger, hvis de er slidte, eller hvis de ikke er blevet udlånt i flere år. Vi kasserer også de bøger, vi indkøbte i mange eksemplarer, fordi reserveringskøen var lang, dengang de udkom. Der vil være bøger for enhver smag og i enhver stand. Vi har romaner, børnebøger, fagbøger, tidsskrifter og meget mere. 5 kr. pr. bog og 2 kr. for tidsskrifter Ingen tilmelding - bare mød op og gør et kup! STUDIEKREDS

LAV DIN EGEN PERSONLIGE JULEUDSMYKNING

Se omtale side 3

NATURFILMFESTIVAL TID: Lørdag den 7. november kl. 10-18 STED: Kinorevuen, 9520 Skørping PRIS: 250 kr. BILLET: www.kinorevuen.dk, 64 67 38 62 ARR.: Kinorevuen

Rold Skov Naturfilmfestival 2020 viser fem film fra fem lande. Se bl.a. "Træernes Hemmelige LIv" med Peter Wohlleben og mød og snak med filmskaberne Björn Obenius, Steffen Krieger og Ulf Myrvold, der præsenterer film fra Norge, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og en lille smule Danmark.

34

NOV - DEC 2020 · derudad

TID: Søndag den 13. december kl 10-17 STED: Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer PRIS: Voksne 100 kr. Børn 45 kr. ARR.: Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer

Mange gæster kommer år efter år for at opleve den fortryllende stemning, når hvidklædte piger går syngende gennem Thingbæk Kalkminer, som er oplyst af 3.000 levende lys. Corona-epidemien har medført en nytænkning af arrangementet, så det kan gennemføres på en både smuk, hyggelig og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Rebildcentret sørger for, at der ikke er for mange gæster i minen ad gangen, og for at der er god afstand mellem gæsterne og sangerne fra Klarup Pigekor. Der vil være udendørs julehygge og noget både lunt og lækkert til ganen. Se detaljer på Rebildcentrets website

TID: Tirsdag den 1. december Onsdag den 30. december kl. 9-21 STED: Terndrup Bibliotek PRIS: Gratis. ARR.: Rebild Bibliotekerne

TID: Torsdag den 26. november + Torsdag den 3. december kl. 19- 21.30 STED: BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, Skørping. PRIS: Gratis. ARR.: BOGBY9520

ROLD SKOV

LYSFEST MED LUCIAOPTOG

JULELYSFEST TID: Lørdag den 26. december kl. 10-17 STED: Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer PRIS: Voksne 100 kr. Børn 45 kr. ARR.: Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer

Rebildcentret holder en af sine stemningsfulde lysfester i Thingbæk Kalkminer 2. juledag. Når det elektriske lys bliver slukket og 3.000 levende lys tændt, kommer nye intime rum til syne i det underjordiske, og Anders Bundgaard og Carl Johan Bonnesens gipsskulpturer, der er udstillet permanent i minerne, får nye dramatiske udtryk. I år gennemføres julelysfesten på en lidt anderledes måde end hidtil. Læs om underholdningen og andre detaljer på Rebildcentrets website under ARRANGEMENTER.


· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· · INFO · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · NATUREN · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·

OHUS BAND 05.11. ESTER BR

IAN FROST & BAND 30.10. PER CHRIST

06.11. DIE HERREN

ACK TORNADO RISAGER & THE BL N ØR BJ OR TH 1. 13.1

SEN 12.11. RIKKE THOM

) UDSOLGT (Venteliste ELSEN 10.12. JULIE BERT

FACEBOOK: /STUBHUSET.DK

) UDSOLGT (Venteliste CH 20.11. IB GRØNBE

LAND I ARENA HIMMER

BILLETSALG: WWW.TICKETMASTER.DK

WEB: WWW.STUBHUSET.DK

KIRKEKONCERT RMEN KOPPEL 03.12. MARIE CA

0 KONCERT KL. 15.0 09.01.21. NYTÅRS

derudad · NOV - DEC 2020

35 STØVRING


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

HAR DU EN IDÉ, SOM KAN GAVNE DIN LOKALE KLUB ELLER FORENING? Hvert eneste år støtter vi op om lokale tiltag, der kommer fællesskabet til gode. I 2019 uddelte vi 16 millioner kroner.

Støvring afdeling • Hobrovej 77-81 • 9530 Støvring • 9657 5360 Skørping afdeling • Jyllandsgade 19 • 9520 Skørping • 9657 5680 NOV •- Hjedsbækvej DEC 2020 · derudad Suldrup36 afdeling 338 • 9541 Suldrup • 9657 5380


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.