__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

GRATIS MAGASIN JUN-AUG|20

ad derud LD i REBItil lokale

uide – din g velser ople

TAG PÅ LANDET SOM DET VAR I GAMLE DAGE

Overnat og spis under åben himmel

NATUREN SOM KRYDDERI

DIN SOMMER I REBILD | KULTUR | NATUR |derudad SPORT ·|JUN ERHVERV | MAD - AUG 2020 1 |


NATUREN 03|20 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·P · · ·å · · · ·lo · · · ·k ······· ········ ········ ········ ········ ····· derudad ale eventyr

········

PÅ LOKALE EVENTYR 04 Hist hvor vejen slår en bugt 08 Sommerfugletur 12 Historieskrivning med en pensel 16 Naturfællesskaber i landsbyen 18 Cykel-, kano- og traveture 21 Orienteringsløb i Skørping 22 Krigens spor 26 Overnatningsmuligheder i naturen 28 Vandre- og sheltertur i Rold Skov 36 Naturen som krydderi 38 Rebild i ord og billeder 40 Rebild Kommune rundt 42 På kirkerundtur ARRANGEMENTER 07 Danmarks største havefest 17 BOGBY9520 20 STUBhuset 25 Kinorevuen 31 LOF 32 Rebildcentret 33 Museum Rebild 47 Det sker LØST OG FAST 02 Det store i det små

Støt op

derudad Nr. 3/2020 Juni-August 2020

- omkring de frivillige og det brede lokale forening sliv . Tegn en anno nce i deruda d. Kont ak t Helle Nilsson på tlf . 214936 89 el ler mail annoncer@ku lturenrebild .dk og få tilsend t mater iale.

I en tid, hvor vi ufrivilligt oph older os meget hver for sig – og det med behørig afstand – har vi med denne udgave af derudad valg t at sætte fokus på det helt nære og lokale. Som meren med dens mange muligh eder for udendørsaktiviteter står for dør en, og her bor vi i et smørhul, hvor der er rig mulighed for mange gode oplevelser. På de følgende side r får du inspiration til aktiviteter i hele Reb ild Kommune. I den forbindelse skal lyde en stor tak til alle, der har bidrag et med input, tekster, fotos og god e idéer. Vi håber alle må få en fantast isk sommer - helt lokalt. På vegne af foreningen Kulture

nRebilds bestyrelse Henrik Bugge Mortensen

STILHED ER IKKE BARE STILHED Måske tænker du: ”Hvad i alverden skal jeg bruge stilhed til – jeg har ikke haft andet i månedsvis”. Måske tænker du: ”Yes, nu vil jeg lære at bringe noget af den stilhed, jeg er kommet i kontakt med, ind i min hverdag.” Uanset hvordan det opleves, er der forskel på stilhed, fortæller Anette Ravn, der bl.a. er naturterapeut og mindfulnesslærer. Der kan sagtens være stilhed udenfor i omgivelserne og en masse larm inde i hovedet. Forstået på den måde, at livet udadtil har føltes trist og ensomt, men inde i hovedet har tankerne larmet afsted, og har fortalt om katastrofer i fremtiden eller i forholdet til andre mennesker. Det kan også være, at du er vant til en masse larm i din hverdag, og at du nu har oplevet, at tingene er gået lidt mere stille og fredeligt for sig. Uanset om du er i den ene eller den anden ende af skalaen, stiller du måske dig selv det spørgsmål: ”Og hvad stiller jeg så op nu?” Anette Ravn fortæller, at hun både med workshoppen ”Stille i Skoven” og med 1:1 sessioner i naturterapi stiller et rum til rådighed i naturen, hvor det er muligt at få kontakt med den indre stilhed. Den stilhed der gør, at det bagefter også er muligt at gå ud og møde verden igen med den larm, og de udfordringer, der måtte følge med. ”Det er dybest set det, mennesker får ud af at melde sig til mine sessioner eller workshops”, fortæller Anette Ravn. Læs mere på www.anetteravn.dk og facebook.com/Anette Ravn kunstenatleve

I SKØRPING UNIKA9520 R UNGE EFTERLYSE E KUNSTNER UPCOMING

ings. Dem unge upcom ”fingrene i” de rk, men ikke har midve ha e rn Vi vil ge thåndvæ vil vi e laver kuns stillerkontingent. Dem som hjemm solgt nogle le fuldt ud få ta og be t at se til le lerne r at blive mulighed fo m på de socia gerne give en iteter. Vi vil efterlyse de diemedlemstu tiv /s ea skr s om af dere et ungd et til tilbyde dem Vi glæder os rigtig meg . medier og res forening rabel pris. vo vo fa p to en ne i til eret skab kunsthånden præsent et m så om og gd 20 un at få Unika95 planlægger d. I september værkermarke ka9520 ok.com/uni bo ce fa på r . ne io 20 at 95 ka rm ni /u Flere info agram.com og www.Inst aard rg Nø e ni An lsen Med venlig hi

UDGIVER: Foreningen KulturenRebild | www.kulturenrebild.dk OPLAG: 16.000 stk. | Husstandsomdeles i Rebild Kommune REDAKTION OG TEKST: Henrik Bugge Mortensen, tlf. 20 11 61 58 redaktion@kulturenrebild.dk LAYOUT: Bodil Tejg Krunderup, TEJG.dk FOTO: Bodil Tejg, Henrik Bugge Mortensen, Søren Risborg, Malte Hansen, Henrik Haase, Gert Rubæk, Jens Kristian Overgaard, Lisbeth Nørgaard, Guldbæk Vingård, Rebild Kanoudlejning, Helge Søgaard, Rebildcentret, Karen Elizabeth Clausager, Rebild Turistforening, Maria Ohrt-Nissen og Rebild Provsti. ANNONCESALG: Helle Nilsson tlf. 21 49 36 89 annoncer@kulturenrebild.dk TRYK: PE offset A/S DISTRIBUTION: Nordjyske Medier Næste nummer af derudad udkommer i uge 35. Deadline for aflevering af materiale og oprettelse af arrangementer på kulturenrebild.dk er 1. aug. 2020.

2

derudad bruger et svanemærket trykkeri

JUN - AUG 2020 · derudad

Vidste du det?

s af planteskole, der ejes og drive I Gravlev ligger en lille, hyggelig der. Stedet bærer det eksotiske Bran Erik Poul og en Hans e Hann rie. og det har sin helt egen histo navn Orangeriet Nandina – der nsk haveplante. Poul Erik Bran japa en på et navn er ina Nand fik efter et studieophold i 1983 og bragte en pose frø med hjem delige r af nandinaplanten. De oprin sorte bare brug tre avlet frem fremts drivhus. Herfra er der siden planter står stadig i orangerie stika den smukke plante, hvis karakteri af is redv hund i solgt og et drev r løvet e blomster. Om efteråret skifte hvid fine de og løv lette det er og gule nuancer. ge oran , røde kke smu til farve så faen af nye træer og buske, blev end 40 år har forsket i udvikling give navn til e skull som den, p neto Poul Erik Brander, der i mere var at det var helt naturligt, at det Brander scineret af den smukke plante, d. Hanne Hansen og Poul Erik le, smukke Gravlev Lundgaar landske. På uden og ke dans både Orangeriet Nandina på den gam ter, plan andre spændende og sjældne klet, dens dyrker og sælger også mange te plante, hvordan den er udvi eksperts historie om hver enes man skal have hvis , værd g besø et Orangeriet Nandina får man en emt hvordan den skal passes. Best egenskaber og selvfølgelig også noget ud over det sædvanlige.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

·······

2020 16.-18. SEPTEMBER HJERTEHØJSKOLE ER BAKK COMWELL REBILD foreningen Rebild ende gang er Hjerte

For ott

klar til at modtage

højskolen i Rebild.

kursister på Hjerte

de krav og sstemmelse med lgelig i nøje overen gende for vfø ålig sel n gtp ole ma jsk get hø er me r afholdes Hjerte og regeringen. Det rne ede se. igh dis i I disse Corona-tide nd e my tag ligger fra sundheds at man trygt kan del retningslinjer, der er planlagt således, arrangementerne Hjerteforeningen, at ild glæder sig rteforeningen Reb og pårørende, og Hje vil man opleve ter t ien ien pat pat rte rte hje hje til vender sig tagere. Som – at inspirere Hjertehøjskolen hen nye som tidligere del ed for at dele dette velkommen til såvel givtigt at have muligh Bakker er der mulighed for tre ske til at byde hjertelig gan re væ kan nger og det Comwell Rebild ukke og unikke en del nye udfordri situation. På Hotel jningspunkt. Den sm foreningens af andre i lignende æden” som omdre rte sgl Hje ”Liv og blive inspireret af d ag me er edr els for es med vær og oplev es og hjertesygrtehøjskolen indled dages intenst sam msatte gåture. Hje mme, bl.a. om diabet gra do pro syg i å rte ogs hje går om og ikke mindst vil natur ind eksperter ss på programmet, t. Der er ny viden fra te år med mindfulne direktør, Anne Kaltof det – s evi lev lig hjerteven ge. dom, inspiration til r, sang, musik og hyg ed for socialt samvæ unkt der være rig muligh indlagt et programp rtehøjskole, er der dveksling for såvel ring fra sidste års Hje gsu lue arin eva erf es for ern ed tag i del muligh ag Med udgangspunkt hvor der vil være rig iddag med et foredr og al dets væsen”, luttes fredag efterm med titlen ”Angsten Hjertehøjskolen afs Anne Sofie Espersen: på n, e nge dag eni tre for De rte e. nd Hje patienter som pårøre r, foredragsholder og ambassadør for ille af den kendte skuesp er, så rejs dig igen”. fald ”Livsglæde – når du same omgivelser i Rebild, ldsrige dage i skønn ho . ing ind eld tre ge tilm rin for tilb ed Har du/I lyst til at så er der nu muligh e fra nær og fjern, hjerteforeningen.dk men med ligesinded rd-rebild og rebild. rfjo age ari /m of.dk w.l ww på re me s Læ eningen Rebild 60 På vegne af Hjertefor Nørgaard, tlf. 257171 elsesmedlem Anette tyr bes og er led Kursus

REBILD KULTURU

GER 2020 – ”UDE O

Fitnessce under åbe nter n himmel i Hellum

Trænger du til at få træ du nyder net hele kr de op kommen på t dejlige sommervejr? pen, imens Så er du ve H el lums uden finder du fo ldørs m rskellige tr æningsred ultibane. Her tlebells og skaber som træningsm ketaskiner. Hvi vil med, er s hele fam der også ilien le og petanq uebane i fo geplads, fodboldban e rlængelse området. Sl af træning ut eventuel st da i den smuk ke bålhytte gen af med bål . Plad bag Mølleba kken 8, 9520 sen findes Skørping. Indsendt af Nina Nielsen, Hel Haggren lum.

G HJEMME”

Vi samler trådene og går digitalt til værks. Coronakrisen har vendt op og ned på mange ting, som vi måttet genopfinde tidligere tog for giv sig selv på grund af et. Kulturlivet har nedlukninger af kul forsamlinger. Derfo turinstitutioner og r har Kulturrådet ogs forbud mod større å tænkt nyt i forho Kulturugerne 2020 ld til Rebild Kulturuge bliver afviklet under r. temaet ”Ude og Hje deoer af kulturuge mme” med live-stream Det betyder, at -arrangementer. ing eller mobilviKulturuge-arrangem enterne vil i år ikke nødvendigvis kræve, Det åbner op for nye at der er et publikum muligheder, hvor fler fysisk til stede. ver særlig scene elle e kunstnere og for eninger kan deltag r udstyr, men man e, da kan filme en hjemm andet og få det vist ekoncert, teater, nat det ikke kræpå facebooksiden ”Kulturland Rebild” urvandring eller kan afvikles, uanset . På den måde sikrer hvor meget samfun vi, at Kulturugerne det er åbnet op. Er gementer afvikles i alt igen åbent i uge stil med tidligere år 37 med publikum, me filmes og lægges på n nu med den tilføjels og 38 kan arranfacebooksiden Kultur e, at arrangementet land Rebild.

Alle kan være me d Kulturugerne er for alle, og vi ønsker et vi alle muligheden bredt og mangfold for at alle bliver klæ igt dt på til at live-stream udbud af aktiviteter. Derfor giver Kommunes Kommu nikationsafdeling har e og/eller lave mo bilvideoer. Rebild lære det hele fra bu derfor skræddersye nden. t et kursus, hvor alle kan deltage og Kursus for begyn dere: Lær at lave mobilvideoer fra DATOER: arrangementerne 18. og 20. august 202 i Rebild Kulturug 0 er TID: Kl 16.30-19 STED: Rådhussalen i Støvrin g. TILMELDING: tlra@ rebild.dk senest den 1. august 2020 (Dette er forudsat at det er muligt at mødes i august, ellers bliver kurserne afholdt som webinarer) Tilmelding af aktiv iteter til kulturug erne: Deadline 7. – meget gerne før august . Meld dit Kulturuge -arrangement til tlra @rebild.dk med ang • Arrangør/aktøre ivelse af: r – kontaktinfo • Arrangementsbe skrivelse • Live-streaming elle r video, dato og tid For yderligere inf ormation: • Hold dig orient eret på facebooks iden ”Ku løbende lægger info rmationer ind om kul lturland Rebild”, hvor vi turugerne. • Kontakt kulturkon sulent Tina Rasmusse n, tlra@rebild.dk, 22 99 86 71. Med venlig hilsen Reb ild Kommunes Kultu rråd

KLIMA REBILD 2020 GENNEMFØRES I UGE 40 OG 41 hele landet ned, lige Corona-epidemien kom og lagde a Rebild 2020. Derfor som vi skulle til at starte Klim Siden har vi arbejdet måtte vi i første omgang aflyse. Det er nu lykkedes, så på at flytte Klima Rebild 2020. og 41. Arrangementer, Klima Rebild afholdes i uge 40 , er naturligvis også der afholdes uden for disse uger meget velkomne. Hvad er status? lde en række Klima Det er faktisk lykkedes at afho igt hensyn til CoroRebild arrangementer under skyld ntet: ”Vores Europa nakrisen. Det gælder arrangeme eskolen har plantet klimøder vores unge”, Sortebakk sammen med Landsmaskov, Himmerlandsbyen har af vilde enge i 16 af byrådet foranstaltet udsåning er på venteliste, der er kommunes 35 landsbyer, og 2 up og Blenstrup og blevet etableret skolehaver i Suldr i Handberg fra Det borgmester Leon Sebbelin og Suss om erfaringerne med grønne Råd har ført en ”samtale” er blevet til en film, der Klima Rebild gennem 7 år. Det k01JoyI8. Kort teaser er tilgængelig på: youtu.be/YVb på: youtu.be/vgSyRFwqCCw. 2020 får du med Programmet for Klima Rebild n af august. udad, der udkommer i slutninge

derudad · JUN - AUG 2020

der-

3


········

TAG PÅ LANDET

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······ Museet er åbent 365 dage om året. De gamle museumsbygninger åbner automatisk hver dag og lukker kl. 21.30 om aftenen, og der er altid adgang til de udendørs faciliteter, ligesom toilettet på lejrpladsen altid er åbent. Hvad det koster? Tja, det er såmænd ganske gratis at besøge det lille museum. Dog betaler man 25 kroner for en overnatning.

STØVRING SULDRUP

SKØRPING

TERNDRUP

NØRAGER

På www.nordmus.dk kan du finde flere informationer om Boldrup Museum, lejrpladsen, arrangementer og den tilknyttede skoletjeneste, der byder på et væld af aktiviteter året rundt.

4

JUN - AUG 2020 · derudad


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

TAG PÅ LANDET

Hist hvor vejen slår en bugt TAG PÅ LANDET SOM DET VAR I GAMLE DAGE

P

å Boldrup Museum er der oplevelser for både store og små. Pak madkurven og få nogle fornøjelige timer i det blå. Du kan også vælge at overnatte i en af områdets shelters. ”Der var så dejligt ude på landet”, lyder den første linje af H.C. Andersens eventyr, Den grimme Ælling. Og det er da næsten også som at træde ind i en dejlig, forgangen eventyrverden, når man besøger Boldrup Museum. Den lille stråtækte ejendom ligger idyllisk ”hist hvor vejen slår en bugt”, på kanten af Simested Ådal. De gamle bygninger, haven og markerne omkring museet ser næsten ud som for 100 år siden, da husmand Kræn Mikkelsen boede på stedet med sin lille familie, og husdyrene, der tager imod gæsterne, er også alle af de gamle danske racer. Den store landraceso, Gyda, ligger på de varme sommerdage mageligt henslængt i sit mudderbad, og gedekiddene kigger langt efter børnene – måske er der en potentiel legekammerat for en legesyg lille ged? Gedebukken Alfred tager situationen mere med ro og håber blot på, at der måske er en enkelt gæst, der vil servere en lækker, saftig mælkebøtte. Gæssene skælder ud, og skulle man driste sig til at stikke fingrene ind til dem, vil man hurtigt kunne konstatere, at sådan en gase kan nappe rigtig hårdt! De små kaninunger virker som en magnet på alle børn i en sådan grad, at der er blevet lavet et kanintilflugtssted, hvis børnene i deres kæleiver bliver lidt for voldsomme.

Bliv en del af naturen På lejrpladsen ligger seks små shelters, som gør det muligt at overnatte i de skønne omgivelser. På lejrpladsen er der også et lille servicehus med varmt og koldt vand, et lille køkken og toilet med bruserum. De små hytter ligger centreret om en bålplads, hvor man kan lave mad over åben ild. Der er brænde på pladsen. Flere steder på området er der borde og bænke, hvor man kan sidde og spise sin medbragte mad. Skulle man få lyst til en frisk gåtur, så prøv museets natursti, der bl.a. går langs Simested Å. Her kan man være heldig at få et glimt af det lille blå lyn, isfuglen, der dagligt flyver op og ned ad åen. Og er man rigtig heldig, kan man også støde på en odder, der tumler rundt i vandet. Vil man gøre isfuglen og odderen kunsten efter og fange en fisk, så medbring fiskegrej og køb et fiskekort til Simested å, der er berømt for sine meget store havørreder. Se verden oppefra og oplev en fantastisk solnedgang Som noget helt nyt kan man nu også komme i højden og nyde en storslået udsigt over ådalen fra det spritnye udkigstårn, der er blevet anlagt i skoven bag museet. Fra en 4 meter høj og 20 m² stor platform har man et fantastisk kig mod vest over ådalen. Tårnet er finansieret med midler fra Grøn Ordning. Penge som blev uddelt i forbindelse med opstillingen af vindmøller ved Volstrup, suppleret med midler fra museets ihærdige støtteforening, Boldrup Museumsforening. Udover udkigstårnet er der bl.a. også blevet lavet bord-bænkesæt ved

åen, opstillet informationstavler samt indkøbt hængekøjer og teleskopkikkerter, så museets gæster på alle måder kan komme helt tæt på naturen. Brug af kikkerter og hængekøjer kræver dog, at man på forhånd har lavet en aftale med stedets skoletjeneste. En eventyrverden for store og små I den lille skov kan man også tage en tur på en snirklet sti mellem mørke graner, hvoraf nogle har ansigter, der iagttager skovens gæster. Stien ender ved heksens lille stråtækte hus, hvor man er velkommen til at kigge indenfor for at se, om hun skulle være hjemme. Det er hun dog næppe – medmindre man har aftalt det med skoletjenesten! Boldrup Museum er simpelthen et lille paradis. Når man kommer herned på en dejlig sommerdag – omgivet af sjove dyrebørn, kvidrende svaler, smukke omgivelser og en velsignet ro og stilhed, så skal man godt nok være standhaftig, hvis man skal bevare sit dårlige humør. Her under Coronakrisen er der også mange mennesker, der har brugt stedet som åndehul, og der er faktisk mange skoleklasser, der har brugt stedet som udendørs klasselokale, lige siden de mindste elever startede i skole igen, fortæller naturvejleder Gert Rubæk, der står for museets skoletjeneste, og som har sin daglige gang på stedet.

derudad · JUN - AUG 2020

5

·······


········

NATUREN · · · · · · · · ·finder · · · · ·du · · altid · · · · det · · · største ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ····· Hos Skørping ·Mægleren udvalg af boliger i og omkring Skørping, Rebild og Rold Skov - her hvor Danmark er smukkere!

Helle Aagaard

Ejendomsmægler & Valuar MDE Jyllandsgade 8B · 9520 Skørping

www.skorpingmaegleren.dk haa@skorpingmaegleren.dk

Telefon 98 39 11 27

Jyllandsgade 2, 9520 Skørping Telefon: 9839 1722

info@tandlaegerneskoerping.dk www.tandlaegerneskoerping.dk

Din lokale Pejsemand tilbyder • Brændeovne • Rådgivning • Pilleovne • Installation • Skorstene • Gas- og Elpejse

Fyr & Flamme Pe j s e o g B r æ n d e o v n s m o n ta g e

Åbningstider: Torsdag-fredag kl. 10.30-17.30 (Og ellers efter aftale) Jyllandsgade 43 · 9520 Skørping · Tlf. 41 28 03 09 fyrogflamme@gmail.com · www.fyrogflamme.eu

Anlægsgartneri A/S • Beskæring • Vedligeholdelse af haver og grønne anlæg • Terrasser og indkørsler • Haveanlæg

Kontakt Niels D. Thøgersen 60 21 52 73

Havedesign · Grøn pleje · Fliser · Kloak

Tlf. 98 37 86 06

elmerhoj.dk

Bowl & Spis

– få nogle hyggelige timer med familie og gode venner

Åben alle

torsdage, fredage, lørdage & søndage samt alle ferier & helligdage. Fruerlundvej 1b, Øster Hurup, 9560 Hadsund, Tlf. 5370 9560 Vi forhandler bl.a. Hjertegarn, Sandnes, Filcolana, Cewec, Lang Yarn, Handdyed.dk, ADDI og Knit Pro. Stort udvalg af strikkeopskrifter og strikkebøger. Altid god service og hjælpsomhed.

BILLIGE BRUGTE OG NYE

Sommerdæk VI HAR IGEN BRUGTE SOMMERDÆK PÅ LAGER FRA UDLANDET

Åbningstider Mandag-Fredag 10.00-17.30 Lørdag 10.00-13.00 Gi’ os et ring eller se mere på:

dvidaekcenter.dk

Jyllandsgade 20, 9520 Skørping, www.garndamen.dk Tlf. 98 13 00 00

6

JUN - AUG 2020 · derudad

DÆKCENTER

Grynderupvejen 6 . 9610 Nørager

Tlf. 98 55 19 55


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

HAVEFEST

·······

Danmarks største Havefest – HVER FOR SIG! OG DU ER INVITERET! VI TILBYDER MUSIKKEN – HELT GRATIS! 15. AUG. 2020 KL. 19 LIVESTREAMES EN KONCERT, DER LÆGGER OP TIL FEST I HAVERNE!

FØLGENDE SPISESTEDER HAR FORSLAG TIL MENUEN TIL ÅRETS STØRSTE HAVEFEST: Restaurant Davinci 98 57 52 52 eller vinci.dk Antipasto – syv slags italiensk pålæg, salami eller ost. Hertil marinerede grøntsager og brød til kr. 127 Fisketapas – et udvalg af fisk og skaldyr (f.eks. laks fra egen rygeovn, rejesalat, kammusling osv.) Hertil marinerede grøntsager og brød til kr. 149

I

Skørping er der tradition for et brag af en byfest i august, men pga. coronaepidemien har gruppen bag byfesten besluttet at vente med braget til næste år. Det er helt forståeligt, situationen taget i betragtning, da vi ikke regner med, at der kan arrangeres koncerter før til september. I Musikstationen synes vi ikke, man skal gå glip af en festlig aften med god, håndspillet musik! Derfor vil vi sørge for at levere musik og god stemning til det, vi har kaldt ”Danmarks Største Havefest – Hver for Sig!”. Vi har hyret de tre gæve musikere i Tennessee Plates, der leverer supergod danseegnet musik. Koncerten livstreames. Du kan med et par højtalere og en computer have dit eget orkester i haven! Hvem kan sige nej tak til sådan et tilbud? Sammen med en række spisesteder fordelt over hele Rebild Kommune og lidt uden for, har vi stablet musik, god mad og godt vejr (forhåbentlig) på benene. Du samler familie og gæster (inden for det normerede) samt mad og drikkevarer – SÅ ER DER HAVEFEST! Skål med din nabo på afstand og nyd øjeblikket! Link til koncerten lægges op på Musikstationens facebookside: facebook.com/musikst/ og KulturenRebild: facebook.com/kulturen.net/ Håber vi ses til havefest? Musikalske hilsner fra Musikstationen i Skørping

Papa’s Pizzaria 98 38 7500 eller papas.dk Hjemmelavet selvskåret frisk kebab. Ægte Italiensk pizza siden 2011.

Restaurant Vildmose 93 93 84 23 eller restaurantvildmose.dk/take-away/ Kig menukortet igennem. Her er mange idéer til take-away.

Rold Stor Kro 98375100 eller www.rold.dk Picnickurv med pestobagt hellefisk på salat, couscous med røget laks, soltørret tomat og fetaost, krondyrroastbeef med tranebær-mayo og cornichons, røget kyllingebryst med tomatsalsa, ragens ost med tilbehør, ridt til den søde tand, Brød, kiks og smør. Hertil en flaske rød-eller hvidvin, to flasker vand, porcelæn, vinglas, bestik, service, dug, salt/peber mv. Bestil kurven senest 3 dage før den skal bruges. Pris for 2 personer kr. 398 Hvis alt andet glipper, så der er altid Meny, hvor køledisken byder på mange spændende idéer til grillen!

derudad · JUN - AUG 2020

7


········

SOMMERFUGLETUR

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·

Sommerfugletur rundt om Bælum Mølle S

ommerfuglene er nogle af de smukkeste insekter vi har – et symbol på sol og sommer – men der er desværre ikke så mange sommerfugle, som der var engang. Der lever i dag i alt 66 forskellige arter af dagsommerfugle i Danmark, hvoraf 37 er truede eller særligt sårbare. Forklaringen er, at sommerfuglenes levesteder forsvinder. Marker, skove, haver og andre grønne arealer er langt fra så rige på forskellige planter som tidligere, og brugen af sprøjtegifte og gødning er også en del af forklaringen på tilbagegangen. Der er dog heldigvis stadig rig mulighed for at opleve flotte og farvestrålende insekter i naturen. Kristian Knudsen fra Terndrup har i mere end 40 år interesseret sig for sommerfugle. - Det er altid godt at have et mål, når man skal ud i naturen, og for mit vedkommende er det blevet sommerfugle. Jeg kunne også have valgt fugle, men der er langt flere arter at kigge efter, når det gælder sommerfugle, der udover de farvestrålende dagsommerfugle også omfatter natsværmere og møl. Kristian Knudsen, der er formand for Nordjysk Lepidopterologklub, har planlagt en sommerfugletur rundt om Bælum Mølle, men først noget helt andet, nemlig noget om at være en ”nørd”. Gik jeg en almindelig tur rundt i naturen og kom hjem og sagde, at jeg havde set en fugl, et træ og en sommerfugl, ville min kone nok sige, at det havde hun da også set ude i haven. Ikke noget særligt. Derfor er det vigtigt, at lære sine børn og børnebørn at sætte lidt flere - eller bedre ord på det, man ser. Jeg kunne f.eks. have sagt, at jeg havde set en solsort, et stort flot egetræ og en tidselsommerfugl - så havde jeg været mere præcis. Man kan ikke være ”nørd” til alt, men man kan godt gøre sig lidt umage med mange af de ting, man ser i naturen. De fleste mennesker er jo ”nørder”, når det gælder vores pattedyr i naturen. Her vil de fleste sige, at de så en ræv, et rådyr og et pindsvin. Ikke blot: ”Jeg så tre dyr.”

8

JUN - AUG 2020 · derudad

Sommerfugleturen Det skulle jo handle om sommerfugleture, og jeg vil foreslå, at man går, cykler eller kører til Bælum Mølle (Skolevej 7, Bælum) ca. 600 meter nordøst for Bælum By. Her kan man parkere. Herfra går man ca. 200 meter mod vest, hvor man drejer skarpt til venstre ned ad hulvejen med ret høj trævækst på begge sider. Efter hulvejen drejer man igen til venstre hen langs bunden af Møllebakken. Man fortsætter lige ud helt hen mod Østhimmerlands Ungdomsskole, hvor man drejer mod venstre efter ”Vennely” op ad grusvejen. Herefter følger man grusvejen tilbage til Bælum Mølle. Rundturen er på godt 1 km, hvilken vil tage ca. 5 minutter til fods, men brug nu blot 1-1½ time på turen. Tag gerne afstikkere lidt væk fra ruten. F.eks. fra hulvejen, hvor man kan gå op mod højre til overdrevet med fyrretræerne. Og langs foden af Møllebakken er det en god ide at gå til venstre op på den lidt stejle skråning, som bliver kraftigt opvarmet af solen. Her findes flere spændende planter, som sommerfugle søger til. Op ad grusvejen er det en god ide at søge ind mod venstre, hvor man så kan følge skovkanten op mod møllen.

STØVRING SULDRUP

SKØRPING

NØRAGER

MØLLEBAKKEN

SPORTSPLADS

EFTERSKOLE

TERNDRUP


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

·······

Almindelig blåfugl

Dværgblåfugl

Violetrandet ildfugl

Engrandøje

Stor bredpande

Okkergul pletvinge

Grøn køllesværmer

Sortrandet måler

Hvidvinge-måler

Almindelig blåfugl

Stor kålsommerfugl

Lille kålsommerfugl

Grønåret kålsommerfugl

JUNI:

I denne måned vil der være mulighed for at se følgende dagsommerfugle (incl. Fyrrermåler og Kløverugle):

JULI:

AUGUST:

I denne måned vil der være mulighed for at se følgende dagsommerfugle (incl de tre kålsommerfugle, Græsrandøje og Fyrremåler):

I denne måned vil der være mulighed for at se følgende dagsommerfugle (incl de tre kålsommerfugle):

Isblåfugl

Lille ildfugl

Det hvide w

Okkergul randøje

Engrandøje

Storplettet perlemorsommerfugl

Skråstreg bredpande

Streg-bredpande

Femplettet køllesværmer

Seksplettet køllesværmer

Nældens takvinge

Admiral

Dagpåfugleøje

Citronsommerfugl

Tremmemåler derudad

· JUN - AUGGammaugle 2020 9


········

SOMMERFUGLETUR

········ ········ ·····

Vælg et tidspunkt lidt hen på dagen med solskin og ikke for megen blæst. Giv jer god tid! Stop op og kig jer omkring, flyver der noget rundt, så gå stille nærmere. Har man kamera eller mobil med kamera, kan man muligvis få fotograferet sommerfuglene. Så er det lettere senere at finde arten/arterne i en håndbog. De fleste sommerfugle flyver rundt for at finde nektar fra blomsterplanterne, f.eks. er blåhat en rigtig god plante at kigge efter, men andre planter trækker også ”sultne” sommerfugle til. Tag gerne madpakke og drikkevarer med, da der er borde og bænke ved møllen! Det er selvfølgelig en god ide at være lidt forberedt inden turen. Kig f.eks. arterne igennem i en håndbog eller på nettet (www.allearter.dk).

EN SOMMERFUGLETUR - kan kombineres med et besøg på Bælum Mølle, hvor der fra 1. juni til 31. august er åben hver søndag kl. 14-17. Entré 10 kr. Børn under 16 år gratis. Den fuldt funktionsdygtige vindmølle, der var i drift til omkring 1965, kan føre sin historie helt tilbage til midten af 1700-tallet. Læs meget mere på www.baelum.dk og www.landsbyhistorier.dk.

Er man mere interesseret i sommerfugle, kan de tre følgende bøger anbefales: De to første medtager kun dagsommerfugle. Den tredje også natsommerfugle. Dagsommerfugle i Danmark (Klaus Hermansen, Apollo Books), Gads håndbog om sommerfugle (Lars Trolle/ Birgitte Rubæk) og Norges sommerfugler - Håndbok over Norges dagsommerfugler og nattsvermere (Indeholder næsten alle danske arter) (Leif Aarvik, Lars Ove Hansen og Vladimir Kononenko). ALLE SOMMERFUGLEBILLEDER ER FOTOGRAFERET OG VENLIGST UDLÅNT AF JENS KRISTIAN OVERGAARD, KLARUP. FIND FLERE INFORMATIONER OG BILLEDER PÅ: JENSKRISTIANOVERGAARD.WORDPRESS.COM

SOMMERFUGLE - Lepidoptera, er næst efter billerne den dyregruppe med flest beskrevne arter, ca. 150.000, og de er udbredt i det meste af verden. Sommerfugle omfatter foruden de velkendte dagsommerfugle også natsommerfuglene, dvs. alt, hvad der kaldes natsværmere og møl. Sommerfugle er en orden blandt insekterne, der er kendetegnet ved to par skælklædte vinger og oftest en lang sugesnabel. Alle sommerfugle har en livscyklus med en fuldstændig forvandling, nemlig som æg, larve, puppe og fuldt udviklet insekt. Ordet lepidoptera kommer fra oldgræsk og betyder ”skællede vinger”.

GØR DIN HAVE TIL ET GODT LEVESTED FOR SOMMERFUGLE 1. Drop al gift og gødning, hvor du vil gøre din have sommerfuglevenlig. 2. Plant og så masser nektarrige blomster f.eks. engkarse, judaspenge, følfod, stedmoderblomster, lavendel, merian, røllike, sankthansurt, ranunkel og tusindstråle. 3. Husk også sommerfuglelarverne, der lægger æg på bestemte planter. Lad derfor brændenælder stå til admiral, dagpåfugleøje og nældens takvinge 4. Lav vinterly til sommerfuglene f.eks. i brændestabler og kvasbunker. Læs mere på www.dn.dk

10

JUN - AUG 2020 · derudad


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

LAD DER VÆRE FEST Comwell Rebild Bakker har de ideelle rammer til at holde runde fødselsdage, bryllup eller en anden særlig begivenhed. Vi ligger midt i den smukke Nordjyske natur og har en række stemningsfyldte lokaler, der kan rumme både store og små fester FEST TIL FAST PRIS fra velkomstdrink til natmad kr. 845,- pr. couvert Vi tilbyder altid gratis overnatning med morgenmad til værtsparret. Vi glæder os til at høre fra dig på tel 9839 1222

Rebildvej 36 / DK-9520 Skørping / Tel (+45) 9839 1222 / hotel.rebildbakker@comwell.dk derudad / comwellrebildbakker.dk · JUN - AUG

2020

11

·······


········

···

SØREN JOSVA CHRISTENSEN Søren Josva blev født 11. juli 1892 i Aalborg. Han var af himmerlandsk bondeslægt, men pga. tidernes ugunst var hans familie havnet i Aalborg, hvor faderen blev landpost. Josvas kunstnerbane startede som så mange andre kunstnere, der kom fra små kår, på teknisk skole. Josva var noget af en laps og boheme, men i 1930 var det liv slut. Han blev gift med Else og fik i 1931 datteren Lise. Han vendte nu sit blik mod Rold Skov og lod sig i den grad besnære, at han som en besat måtte male den igen og igen året rundt. ”Rold Skovs maler” døde ved et tragisk cykelstyrt på Mastrup Bakke 30. marts 1948.

MOURITZ NØRGAARD Mouritz Nørgaard, gårdmandssøn, blev født i Nøvling 11. maj 1878. Som den førstefødte skulle han med tiden overtage gården, men den ret frasagde han sig. Han ville være kunstner. Han blev gift med Fie i 1905, og de fik 5 børn. Han kom til Skørping i 1911. Blev kendt som “Himmerlands maler”, idet han med sit malergrej igennem et halvt århundrede opholdt sig ude i den himmerlandske natur eller inde i de små lavloftede bondestuer. ”Moust” døde 30. december 1969 på Terndrup Sygehus.

12

JUN - AUG 2020 · derudad


····· ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ··I

MALERNES FODSPOR

Historie-

skrivning med en pensel P

å sporet af den tabte tid – oplev Skørping, Gl. Skørping og egnen omkring gennem de lokale malere Søren Josva og Mouritz Nørgaards værker. Tag turen rundt og se med egne øjne, hvordan landskaber og bymiljøer har forandret sig.

GALLERI SOLBAKKEN - har ikke nogen fast åbningstid, men uanset om du kommer alene eller er en gruppe, åbner Sven Erik Østergård gerne dørene til galleriet, Jyllandsgade 11. Han kan kontaktes på telefon 5082 1029. Her kan du også købe bøgerne ”Josva – Rold Skovs maler” og ”Mouritz Nørgaard – Himmerlands maler”. Svend Erik Østergaard har samlet mere end 600 malerier med motiver fra Himmerland, som i dag indgår i samlingen på Rebildcentret.

Midt i Jyllandsgade i Skørping, godt gemt under gamle træer, ligger Galleri Solbakken, hvor Sven Erik Østergård har flere stuer fyldt med hundredvis af malerier fra hele Danmark. Malerier af bl.a. landskaber, bymiljøer, huse og gårde. - Min interesse for de danske landskabsmalere begyndte for snart 20 år siden, fortæller Sven Erik Østergård. Jeg synes, der ligger en stor værdi i disse malerier, der motivmæssigt gengiver en svunden tid, hvor der var fokus på det nære. De viser også ofte en fantastisk håndværksmæssig kunnen, men naturalismen blev fortrængt af den abstrakte kunst, og mange billeder blev smidt ud. En frygtelig tanke, for maleriet er historieskrivning med en pensel! Det fik mig til at begynde min samling og formidlingen af malerier til hele landet via hjemmesiden www.maleriarkivet.dk. Ikke alle malere har været lige gode til at skrive, hvor det pågældende motiv er malet, så det kan være lidt af et detektivarbejde at finde den rigtige lokalitet, men det er også en spændende proces.

På tur i Josvas og Nørgaards fodspor Sven Erik Østergård har udvalgt en række malerier og derudfra planlagt en tur. Du vælger selv om den skal foregå på cykel, i bil eller til fods. Få en anderledes naturoplevelse og se, hvordan stederne en gang så ud. I vores smukke land er der ikke mange egne, der kan måle sig med vores i popularitet blandt de bildende kunstnere. Mere end 80 professionelle kunstnere har i tidens løb ladet sig indfange af områdets landskabelige skønhed. Af disse er der særligt to, der påkalder sig vores interesse: Mouritz Nørgaard (1878-1969) og Søren Josva (1892-1948). I modsætning til de fleste kunstmalere, der blot var på gennemrejse eller på kortvarige sommerophold, så var “Moust” og Josva fastboende og delte skæbne med lokalbefolkningen sommer og vinter. De to malere var både venner, kolleger, men også konkurrenter. ➜

derudad · JUN - AUG 2020

13

·······


········

GL. SKINDBJERGVEJ ····· SKØRPING

BÆKKEDALSVEJ

I MALERNES FODSPOR · · ·

11

9 10

Søren Josva: Skørping Nykirke set fra Sverrighusvej, vinter. 56x48. Rc.

1

8

7 6

5

4

12

BUDERUPHOLMVEJ

GL. SKØRPINGVEJ

Søren Josva. Skørping Nykirke 1941. 56x48 cm.

47

Vi begynder vores tur i Skørping ved Sverrighusvej. Dette kig op mod Skørping Nykirke er, hvad Søren Josva så i vinteren 1941.

Josva_FINALE.indd 47

25-06-2017 22:23:29

13

Søren Josva: Jyllandsgade, 1941. 98x86. Motivet er malt fra nr. 22, 2. sal. Rc. Fra højre Crome & Goldschmidt, Gartner Pape, Urmager Jacobsen, Blikkenslager Svendsen og under vandtårnet ses Slagter Sørensens butik. Det lysegule hus i højre hjørne for oven hedder Solbakken. Huset får bl.a. omtale (”Ejnar og Fridas Villa”) i Hans Kjeldbjergs roman: “Kærlighedens Sommer” fra 1994. Mine forældre, Irma og Martin Østergaard, boede her fra 1992 til 2009.

2

15

JYLLANDSGADE 14

4

Søren Josva: Skørping Kirke i Gl. Skørping. 53x65. Rc.

102

Søren Josva. Jyllandsgade, Skørping 1941. 98x86 cm. Josva_FINALE.indd 102

SKØRPING 2 1

3

JYLLANDSGADE

25-06-2017 22:25:56

Samme vinter forfølges sporet op gennem Jyllandsgade til nr. 22. På 2. sal boede Josva og hans lille familie fra 1930 til 1948. I vinteren 1941 sidder Josva i sin lune stue med dette vue ned over gaden. Vi runder hjørnet og fortsætter ind ad Nykirkevej, hvor vi genfinder det næste motiv oppe på kirkens parkeringsplads.

6

Mouritz Nørgaard: Hannefie i Præstegårdshaven 1934. 49x60. Privateje.

3

Søren Josva: Eksteriør, Nykirkevej 4, Skørping. 57x70. Rc. Her boede grosserer Andersen og frue.

70

Søren Josva. Skørping Kirke. 53x65 cm. Josva_FINALE.indd 70

25-06-2017 22:24:20

Søren Josva: Udsigt fra kirkegårdsdiget i Gl. Skørping. 57x73. Rc.

5

83

I Gl. Skørping er det på sin plads at inddrage Mouritz Nørgaard på turen. Fra 1928 til 1940 boede han og hustruen Fie samt deres 5 børn i Gl. Skørping Præstegård, Gl. Skørpingvej 89. Søren Josva. “Kæmnerens Hus”, Nykirkevej 4. 57x70 cm.

Mouritz Nørgaard. Hannefie i Præstegårdshaven 1934. 49x60 cm. (Privateje).

Når der er en “Skørping Nykirke”, må der også findes en gammel en af slagsen, og den ligger i det, der oprindelig hed Skørping eller Skjørping. Det var allerede en gammel by, da man for 150 år siden anlagde en jernbanestation et par kilometer sydligere, i Rold Skovs nordlige udkant, hvor hedegården Sverriggaard lå. Skørping ændrede navn til Gammel Skørping, men kirken bevarede sit navn Skørping Kirke.

Hannefie er Mouritz Nørgaards yngste barn. Hans hustru, Fie, drev i flere år en væveskole på præstegården med tilhørende forretning på Vesterbro i Aalborg. Efter fraflytningen i 1940 blev præstegården overtaget af den kendte museumsdirektør Peter Riismøller, der var født på et beskedent husmandssted på Hanehøjvej.

81

Josva_FINALE.indd 81

14

25-06-2017 22:25:21

JUN - AUG 2020 · derudad

73

Søren Josva. Parti fra Gl. Skørping. 57x73 cm.

Josva_FINALE.indd 73

Fra kirkegårdsdigets nordøstlige hjørne har Josva haft udsyn til Søndergaard, Gl. Skørpingvej 156. Indenfor kirkegårdsdiget ligger Helligkorskilde og i det sydvestlige hjørne ligger Top-Karen og Top-Jens, der drev traktørstedet Tophuset i Rebild, begravet.

25-06-2017 22:24:24


· · · · · · · · ·7· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·12 · ········ ····· Søren Josva: Aalykke. Vejen ved Teglgårdsmølle. 52x64. Privateje.

Mouritz Nørgaard: Gl. Skørping 1951. 50x69. Rebildcentret.

Mouritz Nørgaard. Parti fra Gl. Skørping, “Ringerens Hus”. 50x69 cm.

NATUREN

·······

139

”Ringerens hus” blev desværre flammernes bytte en decemberdag i 2015. Der er opført et nyt hus parcellen.

8

Mouritz Nørgaard: Kirken i Gl. Skørping 1933.

Mouritz Nørgaard. Parti fra Gl. Skørping 1934. 63x72 cm. Selv ældre Gl. Skørping-folk kan blive vildt uenige om gamle motiver fra deres egen by. Diskussionen om dette maleri endte med, at den afbillede gård måtte være Eriksens gård, Bækkedalsvej 5, og gadekæret i forgrunden, det de lokale kalder Vesterdammen eller Skoledammen. Den lyse, smalle stribe øverst til højre i billedet er Bækkedalsvej, som vi kører videre ned ad for at finde næste motiv.

11

20 Søren Josva: Ålykkevej (Til højre Gravlev Ådal med Buderupholm og til venstre Bjergeskov)

Josva_FINALE.indd 20

25-06-2017 22:22:36

13

Mouritz Nørgaard: Bækkedalsvej, Gl. Skørping 1928. 30x40. Rebildcentret.

Vi fortsætter ad Buderupholmvej mod Skørping. På højre hånd ligger Bjergeskov, der glider umærkeligt over i et område af Rold Skov, der hedder Skørpinglund. På venstre hånd ligger en rasteplads og tæt derved en stendysse, der engang så ud som på fotografiet. Måske fortjener den at blive genoprettet en dag.

155

Mouritz Nørgaard. Udsigten til Skørping Kirke fra præstegården, sommeren 1933. (Privateje).

14

Mouritz Nørgaard: Udsigten fra Atelieret i Det røde Hus, vintermorgen 1922, 42x55. Rebildcentret. Man ser “Dyrlægens Hus”, Jyllandsgade 26, opført 1907, og bagved ses husrækken på Mosevej 1, 3, 5, 7 opført 1900-1901.

9

Søren Josva: Parti fra Gl. Skørping, vejen mod Skindbjerg. 67x77. Rc.

29

Mouritz Nørgaard. Parti fra Bækkedalsvej 1928. For enden af Bækkedalsvej møder vi Buderupholmvej, som vi krydser og kommer over til en sidevej, der adressemæssigt er en del af Buderupholmvej. Malerne kaldte den for Ålykkevej, men den kunne også godt hedde Teglgaards Mølle Vej, for vejen fører ind til den forlængst nedlagte vandmølle ved foden af Bjergeskov. Denne skovvej med de imponerende bøgestammer har betaget Søren Josva så meget, at han forår efter forår vendte tilbage for at indfange det magiske lys, som gennemtrænger det nyudsprungne bøgeløv.

71

Søren Josva. Gl. Skørping. 67x77 cm.

Josva_FINALE.indd 71

25-06-2017 22:24:21

Sidste hus på venstre hånd ud ad Skindbjergvej betegnes lokalt som enten Frandsens eller Samsøes hus. Herfra går turen videre ned ad Bækkedalsvej

VIND

19

Turen forsætter mod Skørping. På den modsatte side af rundkørslen, på Mosskovvej, ligger et gulkalket hus med et stort vindue øverst i gavlen. Heroppe havde Mouritz Nørgaard sit atelier. Huset, som han selv havde bygget, stod klar til indflytning i 1920. Mouritz Nørgaard: Udsigten fra atelieret, vinteren 1922. 42x55 cm (På maleriet kan man se Mosevej 1, 3, 5 og 7. Huset til højre, “Dyrlægens Hus”, er Jyllandsgade 26.

15

– Sven Erik Østergaards flotte og spændende bøger om malerne Søren Josva og Mouritz Nørgaard – bøgerne er naturligvis signerede af forfatteren. På din tur rundt i malernes fodspor skal du med din telefon fotografere et af motiverne, som stedet ser ud i dag (fotoet skal minimum fylde 1 MB). Prøv ud fra maleriet, at finde det sted, hvor maleren har stået med sit staffeli eller sin skitseblok. Undgå venligst motiver, hvor der skal fotograferes ind i private haver. Mail fotoet til redaktion@kulturenrebild.dk. HUSK at skrive navn, adresse og mail. I emnefeltet skal du skrive ”Maleri”. Vi skal have dit foto senest tirsdag 15. september. Vinderen får direkte besked fra derudads redaktion.

Vi slutter rundturen med et kig ind over Skørping set fra vest. I forgrunden ses tørvegrave, som ikke mindst under besættelsen forsynede stationsbyen med tørv. Søren Josva: Tørvegrav vest for Skørping. 55x66 cm.

HVOR INTET ANDET ER NÆVNT TILHØRER MALERIERNE REBILDCENTRET.

derudad · JUN - AUG 2020

15


········

NATURFÆLLESSKAB

········ ········ ········ ········ ········ ···

Naturfællesskab i Landsbyen HOP PÅ CYKLEN OG BESØG LANDSBYRÅDETS PROJEKT ”NATURFÆLLESSKAB I LANDSBYEN” I HELE REBILD KOMMUNE Landsbyrådet startede sidste år projektet med at udså vilde blomster på områder i mange af de små landsbyer, med det formål både at forskønne og bidrage til bevarelse af levesteder for insekter. Vi har valgt at projektet indtil videre skal køre i tre år, og for hvert år kommer der flere landsbyer til. Første udsåning af blomsterenge i Rebild kommunes landsbyer i 2020 er overstået og hele 16 landsbyer er nu med. I løbet af sommeren vil der derfor være mulighed for at nyde de flotte vilde blomster i fuldt flor i følgende landsbyer: Siem, Korup, St. Brøndum, Dollerup, Horsens, ml. Veggerby og Kirketerp (Lyngsøvej – ligger på den ny hærvejsrute), Dollerup, Oplev, Aarestrup, Brunholm, Gravlev Guldbæk, Kirketerp, Fræer, Askildrup, Hellum og Sejlstrup, og der er kommer nye arealer i år i flere af byerne. Vi forventer også at St. Binderup og Veggerby når at komme med allerede i år. Cykeltur fra landsby til landsby En cykeltur rundt gennem de små landsbyer har masser af byde på udover blomsterengene. Mange landsbyer har også gode madpakkesteder. I Siem ligger f.eks. et af de nytilsåede stykker tæt på et areal, der bliver et nyt naturområde, som byens borgere er i gang med at etablere. Der kommer en ny lille sø i et eksisterende skov- og krat område, så blomsterengen får en fin placering i forhold til andre levesteder for insekter som bier og sommerfugle. I Askildrup er hele byen gået sammen om at finde arealer, så det blev til otte mindre steder fordelt rundt i hele byen. Samtidig planter byen buske, der især skal tiltrække sommerfugle. Det bliver en oplevelse af gå/cykle en tur her.

16

JUN - AUG 2020 · derudad

VIDSTE DU, AT… STIER I OG OMKRING ST. BRØNDUM I St. Brøndum og omegn er der syv afmærkede stier, der alle har udgangspunkt fra Torvet, hvor du kan parkere både cykel og bil. Her er også opsat en kasse med foldere, der beskriver de enkelte ruter, der er mellem 1 og 5,7 km. Folderen kan også downloades på www.rebildøstklyngen.dk. Kirkestien, der er den korteste af stierne, går ned til gadekæret og langs Halvkærs Rende, som krydses via en lille bro, videre forbi St. Brøndum Præstegård og op til St. Brøndum Kirke. Læg mærke til blomsterne på engen. Byen er med i Landsbyrådets projekt ”Naturfællesskaber i Landsbyen”. Der hvor stien går gennem præstens baghave er der også markeret et Evighedstræ. Der er flere steder, hvor der er bænke og borde, hvis man vil nyde udsigten og den medbragte madpakke. Turen tilbage går gennem Anlægget, hvor der står en mindesten over en af byens berømte sønner Christen Hermansen, der var både berejst og yderst belæst. TIP FRA LISBETH NØRGAARD, ST. BRØNDUM

2000 m² blomstereng Sejlstrup er også kommet godt i gang med ca. 2000 m² blomstereng fordelt på flere områder, bl.a. arealet midt i byen, der ligger helt tilgroet ned til bækken. Her kommer en stribe blomster yderst, som dels liver op, men som også supplerer det vilde stykke, som i forvejen giver levesteder til insekterne. I nogle landsbyer har kommunen arealer, bl.a. omkring kirken i Aarestrup, hvor borgerforeningen og menighedsråd skal se nærmere på, om det også er et af de steder, hvor der i fremtiden skal være blomster. Der er valgt en lidt anderledes frøblanding i år og du vil blandt andet kunne se okseøje og forglemmigej, studenternellike, gyldenlak og røllike, og i St. Brøndum vil du også kunne opleve natvioler på nogle godt beskyttede steder under de store træer. Der er tænkt specielt på sommerfuglene Der er udsået en engblanding som indeholder 21 forskellige blomster, desuden også en sommerfugleblanding. Den har blomster, som bier synes om, men som især tiltaler sommerfugle, som purpursolhat, hjortetrøst, knoldet mjødurt og blodrød storkenæb. Der er mange andre blomster, så andre insekter behøver heller ikke gå sultne fra bordet. Det er meget forskelligt, hvordan man i byerne bruger blomsterengene, men alle steder har initiativet været en succes. Flere landsbyer har selv stået for at få engen slået efter afblomstringen. De så meget forskellige ud, og der er jo også meningen. Der er mange arter med i blomsterblandingen og da jordbundsforholdene er forskellige, får blomsterengene også forskelligt udseende og farveflor. Vi håber, mange har lyst til at besøge blomsterengene og nyde det flotte syn – men HUSK ikke plukke! Blomsterne er til insekterne, og de egner sig heller ikke til indendørsbuketter. FLERE INFORMATIONER PÅ WWW.LANDSBY-REBILD.DK


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

Vi har glædet os til at kunne meddele

NATUREN

·······

BOGBY9520 ER ATTER ÅBEN! Så er der atter adgang til et slaraffenland af bøger i tre butikker. Hylderne er godt fyldte, og vi har sprit og handsker parat, når du besøger BOGBY9520. Kaffen må du undvære indtil videre, og vi modtager heller ikke bøger, så vi håber, at du kan have evt. frasorterede bøger stående lidt endnu. Så snart vi har mere tjek på åbningen af BOGBY9520 melder vi ud om, hvornår du atter kan aflevere bøger i Jyllandsgade 5C.

BOGBY 95 20

ÅBNINGSTIDER: SKØRPING: Jyllandsgade 5b og 5c Torsdag og fredag kl. 14-17 Lørdag og søndag kl. 10-13

Boginfoskab med sidste nyt fra stationsbyen Tidligere var det helt almindeligt, at foreninger og forretninger, havde et infoskab hængende, hvor der med forskellige opslag blev informeret om lokale aktiviteter og begivenheder. Mandag den 27. april fik BOGBY9520 sit eget infobogskab, som er ophængt ved butikken Jyllandsgade 5C i Skørping. Det er en gave fra Sussi Handberg, der forærede skabet i forbindelse med generalforsamlingen i marts. Skabet hang oprindeligt på vandrehjemmet i Rebild, og er i sin tid lavet af en lærling på værkstedet hos tømrer Niels Ribergaard. I skabet er der mulighed for at få ophængt forskellige informationer med interesse for byens borgere.

ST. BRØNDUM: Askildrupvej 23 Torsdag kl. 14-17 eller efter aftale

Stille i Skoven Restaurant Vildmose er en dansk restaurant formet af danske værdier, der kredser om god mad og hyggelig stemning i et prisleje alle kan være med på.

Har du lyst til at bruge en lørdag formiddag på at finde ro og energi i skoven, og blive guidet på forskellige måder til at træne din ”nærværsmuskel” og bare nyde stilheden?

MØDESTED: P-pladsen ved Store Økssø TID: d. 13. juni kl. 10.00-11.30 PRIS: Kr. 150 ELLER 1:1 sessioner i Rold Skov i naturterapi RING ELLER SKRIV OG HØR NÆRMERE ANETTE RAVN bl.a. MBSR - mindfulnesslærer og naturterapeut Tlf. 51222081 www.anetteravn.dk info@anetteravn.dk facebook.com/Anette Ravn kunstenatleve

Stort udvalg af små træer, buske og stauder le i Specia kker kru l ti r plante estuer og ud

Kombiner de store oplevelser i Lille Vildmose og langs Himmerlands Kattegatkyst med et besøg hos Restaurant Vildmose. v/Hanne Hansen og Poul Erik Brander

Havnen 4, Øster Hurup, 9560 Hadsund info@restaurantvildmose.dk | Tlf. 9393 8423 www.restaurantvildmose.dk

Åben lørdag, søndag og helligdage kl. 10-16 (eller efter aftale) (lukket fra jul til 1. april) Gravlev Lundgård · Hobrovej 210 · 9520 Skørping · Tlf. 9837 5216 mail: brander@nandina.dk · www.nandina.dk derudad · JUN - AUG 2020

17


········

OPLEVELSESRIGE UDFLUGTER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

Naturlige oplevelser

I

hele Rebild Kommune er der et utal af muligheder for spændende og oplevelsesrige udflugter. De fleste er centreret omkring Rebild Bakker og Rold Skov, hvor der er flest afmærkede ruter – men til gengæld også rigtig mange mennesker. En opfordring skal derfor lyde til at søge ud i hjørnerne af kommunen, hvor der også er rigtig meget at byde på naturmæssigt. Her på siderne har vi samlet blot nogle få forslag, men der findes mange flere muligheder, hvis du klikker ind på nedenstående hjemmesider. Flere steder kan du se og downloade foldere, der beskriver landskabet og det du oplever undervejs. Folderen ”Vandrestier og cykelruter i Rebild Kommune”, som du bl.a. finder på www.roldskov.info, giver et godt overblik. Vi kan også anbefale appen ”Stiguide Himmerland”, som du gratis kan downloade på din telefon. Appen viser alle afmærkede cykel- og vandreruter i Rebild og Mariagerfjord kommuner.

BESØG GULDBÆK VINGÅRD

– NYD VINEN OG EN HERLIG OMGANG TAPAS PÅ TERRASSEN! Guldbæk Vingård – en af verdens nordl igst beliggende vingårde – ligger smukt i hjertet af det bakkede Himmerland. Du har mulighed for at besøg e den familiedrevne vingård og få historien om, hvord an det er at være dansk vinbonde, passionen og proce ssen med at lave vin mens turen går gennem vinmarkern e og vineriet.

RIERET TERRÆN CYKELTUR I VA DALEN, RAVNKILDE, STEN

, SKØRPING, REBILD OG MOSSKOVVEJ SØ NE BREG

bjergvej. nges ind ad Ørne Rebild, hvor der svi dda se de rygende meter begynder i en n kilo ma 13 ne ca. på kun Turen I gamle dage ndingen), hvor sigt over Støvring. stre (kaldet Sømu Herfra er der vid ud skovstykke til ven le gam se nogle af de t u de I dn en rg. n kan skorstene i Aalbo nebjerghuset. Ma Ør re lige e er der en tid lå mm d, fre da ngere vejen går meget ne stråtækte hus. Læ komme og sving ven ved det gamle kan ha i du d gt sto lan som så , r buske avlev sø. Kø g om kilden, r Gravlev by og Gr en tur ad stien ba pragtfuld udsigt ove går til Ravnkilde. Gå en Sti n. . de leg går en nd som til venstre ved Bu resten af turen går rlige kildevand, og lvejen. Drej til og smag på det he ud til Rebildvej/Hu og rne kke ba gs lan , så du har en vej ven ad sko i d ne ind e, str Fortsæt videre art derefter til ven elb højre. Hvis idd til um rpt og n, ska n drejer højre på asfaltveje g skovvejen til de Føl . nd e ind mod hå str e str ven ven Drej til Kovadsbækken på et på Høje Odde. en indhegning op til udsigtstårn og gå ge du plå kla kan ny t, lys en du har følger vejen til nem Stene igennem den, og . Følg vejen op gen klaplågen, men ikk ge skal du igennem plå ej (asfalt). kla sev e nn vhu De Sko . får Rebild med løsgående ndalsvej og kryds Ste ad venstre t til tsæ du For . jer ten . Her dre dalen til Stendalshyt svinger mod højre ndomme til vejen ”Den narre kjald” d eje å mo sm er to vis r de de , bi Kør for afmærkning gnesø med stre side er der en til den smukke Bre ind i skoven. På ven e/brønd. Fortsæt kild l til Skørping me ven gam sko en m genne eller ”Kjål”, der er stre op ad bakken ven til r brug din ld elle Ho en er. ros t på tur åkander og nøkke rslen. Husk et kor slutter ved rundkø ren Tu ej. ovv ssk ad Mo te vej. ved, at du er på ret mobiltelefon, så du RTENSEN, EN OG HANNE MO ETH THOFT MADS INDSENDT AF KENN RENING. ERFO SKØRPING BORG

18

JUN - AUG 2020 · derudad

Rundvisning og vinsmagning følge nde dage: (Ønsker du tapas i caféen skal der bestill es på forhånd): Søndag 24. maj 2020 kl. 11.00 og 16.30 Søndag 12. juli 2020 kl. 11.00 og 16.30 Lørdag 15. aug 2020 kl. 11.00 Fredag 21. aug 2020 kl. 16.30 (Grillb uffet) Søndag 23. aug 2020 kl. 16.30 Søndag 13. sept 2020 kl. 11.00 og 16.30 Cafe “Glashuset” og “Vinbutikken” er åben alle dage fra 1 juni til 15 september kl. 13-17 (undtagen tirsdag). FLERE INFORMATIONER PÅ WWW.GULDBAEKVINGAARD.DK

Nyttige hjemmesid

er:

www.udin aturen.dk www.natu rstyrelsen .dk www.roldsk ov.info www.spor. dk www.friluft sraadet.dk / kloeverstie r www.natu rturist.dk


· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· ·· ·· ·· ·· · · 6

7

PADLE OP AD LINDENBORG

10

4

2 1

9 8 5

3

11

Å

En af områdets helt store oplev elser går ad vandvejen. Linde nborg Å slynger sig gennem Gravlev Ådal, der byder på storslået natu som normalt r, er svært tilgæn gelig, men om bord i en kano går det glidend e. Udgangspun tet for turen 16 kkilometer opstr øms er Nybro foden af Rebil ved d Bakker. Unde Lille Blåkilde, Eg rvejs passeres bl.a. holm Slot og Blå høl. Sidstnævnt såkaldt bassink e er en ilde, hvor man kan se vandet den kalkholdige boble op fra undergrund. Blå høl er ellers ikk tilgængelig. På e offentlig den ca. fem tim er lan ge tur er der mu for at lægge til flere steder, hv lighed or den medbra kan nydes. Bl.a. gte madkurv ved Klepholm, hvor der er shelt og madpakkehu ers, bålplads s. Kanoturen slu tter ved Håls Br stisk oplevelse o. En fantafor både store og sm å. Kanoer kan Rebild Kanoud lejes hos lejning. FIND FLERE IN

FORMATIONER

PÅ WWW.LEJ-E

N-KANO.DK

TRAVETURE: 1

Skindbjerglund (2 km) Skindbjerglund med sine gamle, krogede egetræer, der er 2-300 år gamle, er en fantastisk skov på kanten af Lindenborg Ådal. En skov hvis oprindelse kan føres tilbage til bondestenalderen for op mod 4.000 år siden. Der er et rigt fugleliv i den smukke ”urskov”, hvor stammerne ligger hulter til bulter. Skindbjerglundvej, 9520 Skørping Koordinater: 56.885104, 9.920231

2

Rise Skov Turen i Skindbjerglund kan kombineres med en tur i den nytilkøbte Rise Skov, hvor der er udsat 20 vilde heste til at pleje naturen. Risevej 1, 9520 Skørping

3

Bælum Sønderskov (Tre vandreruter på 2,7, 3,2 og 3,6 km) Bælum Sønderskov, der i århundreder har været brugt som lystskov for borgerne i Bælum, er en sand perle. I bøgeskoven ligger Bælum Skovpavillon, og ikke langt derfra er en lille bæk stemmet op til en idyllisk skovsø. Følger man stien langs søen kommer man til Sct. Luris Kilde – en valfartskilde som i århundreder var kendt for vandets helbredende kraft. På stedet er der borde og bænke. Der er også en travetursrute i landskabet omkring Bælum Mølle. Østre Skovvej 16, 9574 Bælum (ved Skovpavillonen) Koordinater: 56.8231, 10.1189

4

Juelstrup Sø stien (3,8 km) Som så mange andre vådområder i Danmark blev Juelstrup Sø afvandet i 1920’erne. I 2004 blev det besluttet at genskabe søen. Stien løber omkring søen, hvor der er et rigt fugleliv. I forårsmånederne kan man være heldig at se op til 40 forskellige arter af bl.a. svømme- og vadefugle. På steder er der både lejrplads og bålhytte. Hjedsbækvej 20, 9530 Støvring Koordinater: 56.897818, 9.813581 Hæsumvej 61, 9530 Støvring Koordinater: 56.900601, 9.808903

5

Kildeturen rundt om Gravlev Sø (8 km) Noget af det der gør Rold Skov-området helt unik er de mange kildevæld. På turen rundt om Gravlev Sø er der mulighed for at opleve ikke mindre end seks kilder: Kovadsbækken, Ravnkilde, Lille Blåkilde, Gravlev Kilde, Egebæk Kilde og Skillingbro Kilde. En tur gennem et særdeles spændende kulturhistorisk landskab. Husk at besøge Rebildcentret og deres nye udstilling om Rold Skovs kilder. Vælderskoven, 150m fra Rebildvej 48, 9520 Skørping Koordinater: 56.8305, 9.8218 Gravlev Kirke, Gravlevvej 25, 9520 Skørping Koordinater: 56.8458, 9.8199

6

Frendrup Nihøje og Vokslev Hede (1 km) Ikke langt fra Øster Hornum ligger de imponerende Frendrup Nihøje på en bakkekam, 103 m over havoverfladen. En sti går op til højene, hvor du kan opleve gravmonumenterne og udsigten over Limfjorden. Stien fortsætter gennem Vokslev Hede, langs den gamle, nedlagte Hobro-Nibe landevej, gennem urskovslignende tilgroet hede og over en kildebæk. Her er talrige hulveje og i den vestlige del af heden ses spor af oldtidsagre fra jernalderen.

For enden af Nihøjevej, efter indkørslen til Nihøjevej 38, 9530 Støvring Koordinater: 56.9461, 9.7204

7

Frendrup Skov (1,7 km) Turen til Frendrup Nihøje kan kombineres med en tur i den nærliggende Frendrup Skov. Syd for Nibevej 209, 9530 Støvring Koordinater: 56.9468, 9.7445

9

Holmesporet (2,1 km) Oplev den smukke natur i Lindenborg Ådal mellem Støvring og Gl. Skørping. Sporet forbinder Klepholm, Skørpingholme og Egholm. Turen går forbi borgbanken, hvor Egholm Slot engang lå. Her kan man kan læse om slottets historie. Lindenborg Å krydses via en træbro. © Rebild Kommune & SDFE

Ny Kærvej 19, 9530 Støvring Koordinater: 56.8828, 9.8651

10

Øster Hornum Kløverstier (2,7 km, 5,4 km, 8,3 km og 11,6 km) Der udgår fire kløverstier fra Øster Hornum. Guldbækstien følger gamle vejspor og ejendomsskel i agerlandskabet. Nihøjestien løber i et meget varieret og kuperet terræn forbi bronzealderhøjene Frendrup Nihøje. Natur- og teknikstien fører nordpå til naturarealer langs Hasseris Å. Bystien går gennem byen, hvor du på skilte kan læse om byens historie. På hjørnet af Nibevej/Øster Hornumvej, 9530 Øster Hornum Koordinater: 56.9370, 9.7494

11

Borremosestien (1 km) Stien fører til Borremose, hvor der i jernalderen for 2300 år siden lå en fæstningslandsby. Stien følger kanten af mosen. Nær landsbyen går man på en brolagt vej over voldgraven. Det var dengang den eneste vej ind til jernalderlandsbyen. Aggersundvej, 9600 Aars (mellem Aggersundvej 18-22) Koordinater: 56.7785, 9.5641

8

Suldrup Sø (1,5 km) og Nerup Kirkesti (5 km) Suldrup Sø, der blev genetableret i 1970’erne, er omgivet af eng, mose og overdrev. Stien rundt om søen er en yndet travetur året rundt. En spændende botanisk tur i forårs- og sommermånederne. Kan kombineres med en tur ad Nerup Kirkesti, der går gennem et meget afvekslende dallandskab med plantage, løvskov, ellesump, tilgroede tørvegrave, eng, mose, overdrev og vandløb. Turen ad Nerup Kirkesti kan også udgå fra den opstemmede møllesø i Hjedsbæk. Overfor Dalumvej 28, 9541 Suldrup Koordinater: 56.8551, 9.6976

Mit forslag eller til en travecykeltur

/ esrig trave- og til en oplevels g. Lav di fra e rn Har du forslag ge et hører vi meg dakeller cykeltur send den til re e rn e af turen og en beskrivels ebild.dk. Du må meget ge nr vedog er els tion@kulture lev rsonlige op kommende skrive om pe gle fotos. I de hæft gerne no dad vil vi som inspiraru idle de numre af de e videreform tion for andr rslag. indkomne fo

derudad · JUN - AUG 2020

19


oNliNe sUMMer JAzz festivAl 2020

········

14 koNcerter, 3.- 11. JUli 2020 Partout billet: 295 kr. + gebyr

KAREN MUKUPA · KAYA BRÜEL · MARIA MONTELL · SØREN SKO · MARIE CARMEN KOPPEL · SZHIRLEY JACOB BINZER · MARK LINN · ANDERS KOPPEL · ALEX RIEL · LAUST SONNE · MICHAEL MØLLER MARILYN MAZUR · BENJAMIN KOPPEL og mange, mange flere. LæS MERE OG KØB BILLET På www.STUBHUSET.DK

efteråret i stUbhuset: 4. sep.: Nordic spot - Aske JAcoby (se www.nordicspot.dk) 18. sep.: Mezzoforte i 24. sep.: sigNe sveNdseN trio 27. sep.: erik grip, (obs kl. 15.00) i 1. okt.: AlAN HAyNes (Us) 2. okt.: AllAN olseN, Udsolgt i 9. okt.: tHe coNsolAtioN 22. okt.: siNg siNg siNg i 30. okt.: per cHristiAN frost 5. Nov.: ester broHUs bANd i 6. Nov.: die HerreN 12. Nov.: rikke tHoMseN i 13. Nov.: tHorbJørN risAger & tHe blAck torNAdo i 20. Nov.: ib grøNbecH, Udsolgt 3. dec.: MArie cArMeN koppel i støvriNg kirke 10. dec.: JUlie bertelseN bANd Med forbehold for ændringer FACEBOOK: /STUBHUSET.DK

20

BILLETSALG: WWW.TICKETMASTER.DK

JUN - AUG 2020 · derudad

WEB: WWW.STUBHUSET.DK

STØVRING

··


·······

ORIENTERINGSLØB I SKØRPING BY

········ ········ ········ ········ ········ ········ ·······

Fra post til post i Skørpings gader

STØVRING SULDRUP

SKØRPING

TERNDRUP

NØRAGER

DOWNLOAD KORTET OG DU ER GODT PÅ VEJ!

G

å eller løb en tur i Skørping – og find vej til poster og historiske steder undervejs. Sådan lyder sommerens gode tilbud fra Rold Skov Orienteringsklub, der har lavet en nem og fornøjelig bane rundt i Skørping, hvor man undervejs skal finde en række poster. Man kan vælge at gå eller løbe rundt. Tag endelig børnene med, for de vil garanteret synes, det er sjovt at finde posterne undervejs. Man kan tage hele banen eller blot en del af den, alt efter hvad man har tid og energi til. Eller gøre det til en ugentlig løbetur med mål og mening! Starten går er fra Torvet i Skørping Posterne er lidt anderledes end de rød/hvide postskærme, som orienteringsklubben normalt sætter op, når der afholdes løb. På kortet er posten markeret med en cirkel, og til hver post er der et lille foto og en kort tekst, der beskriver, hvad der er selve posten. Det betyder, at selve posten kan være et træ, en bygning, skaterbanen bag Kulturstationen eller Vandtårnet. Der hænger altså ikke en rød/hvid skærm, men når I ser bygningen, træet eller motivet på det tilhørende foto – ja, så har I fundet posten, og kan gå videre til den næste post.

ROLD SKOV ORIENTERINGSKLUB Rold Skov Orienteringsklub tilbyder motion og konkurrence med kort og kompas. For alle aldre og uanset om man går eller sprinter afsted – alene eller sammen med én du kender. Børne- og ungdomsaktiviteter, deltagelse i løbsarrangementer, weekendture og sommerkurser. Uformelt løb i nærområdet Rold Skov hver lørdag, konkurrenceløb inden for køreafstand eller deltagelse i danmarksmesterskaber. Vælg selv dit eget aktivitetsniveau. Hertil kommer en række sociale aktiviteter. Sankt Hans, familiearrangementer, oplevelser for seniorer og et website fyldt med informationer foruden et rigt illustreret klubblad med interessante artikler. Se mere på www.roldskovok.dk

Download kortet med alle informationer om banen fra orienteringsklubbens hjemmeside https://roldskovok.dk/derudad, hvor du også finder informationer om klubbens mange andre aktiviteter. Rigtig god fornøjelse på turen rundt!

24 | derudad www.kulturen.net · JUN - AUG 2020| 21


········

I KRIGENS SPOR · · · · · · · · · · · · · · ·

· ········ ········ ········ ········ ········ ····

VIND

”Træfningen ved Hollandshus” og ”Krigens Sange” Svar på alle spørgsmålene og sammensæt den korrekte talkombination. Send den i en mail til redaktion@kulturenrebild.dk og deltag i konkurrencen om 3 stk. af dramadokumentaren ”Træfningen ved Hollandshus” og 3 stk. af ”Krigens Sange”. Husk navn, adresse og mail. Skriv ”Krig” i emnefeltet. Vinderne får direkte besked fra derudad.

8

STØVRING 1

REBILD 3 AARESTRUP 4 SKØRPING 5

7

6

2

MADUM SØ

I krigens spor … HVOR DER BLEV SKREVET DANMARKSHISTORIE På musikalsk rundtur i besættelsestiden Ved alle de nævnte lokaliteter er der opsat informationsstandere, hvor der er monteret en QR-kode. Download den gratis app ScanLife, scan QR-koden med din smartphone og hør ”Krigens Sange”. Her er fortællingen om de enkelte hændelser sat i musik. Du kan også tage den musikalske rundrejse på cykel. Der er tre ruter: Flyverskjulruten (18,4 km), Flyverstenruten (21,5 km) og Bette Berlin-ruten (29,4 km). Du kan download rutebeskrivelser og kort på www.rebildporten.dk. Samme sted kan du også downloade folderen ”Besættelsestiden i og omkring Rold Skov”. Her er et eksempel på en af QR-koderne – sangen ”Som et barn...”. Den er skrevet i forbindelsen med afsløringen af den seneste mindesten i mindelunden ved Hollandshus – mindesten sat over de to modstandsfolk Poul Ib Gjessing, der blev henrettet i Ryvangen, og Harald Fr. Waldemar Hein, der døde i koncentrationslejren Neuengamme.

22

JUN - AUG 2020 · derudad

I

2020 markerer vi 75-året for Danmarks befrielse fra den tyske besættelsesmagt. Overalt i Danmark har krigen sat sine spor – ikke mindst omkring Rold Skov, hvor der var mange tyske soldater udstationeret. Jernbanen spillede en vigtig rolle, når soldater og materiel skulle transporteres nord på og videre til Norge. Tyskerne frygtede, at den danske modstandsbevægelse skulle lave sabotage på strækningen gennem Rold Skov, så døgnet rundt patruljerede der tyske soldater mellem stationerne i Arden, Skørping og Støvring. I engene ved landsbyen Fræer opbyggede tyskerne en radarstation, der beskæftigede flere hundrede tyske mænd og kvinder. Det gav også arbejde til de lokale håndværkere, der var med til at opbygge radarstationen. Nogle af de alle første nedkastninger fra allierede fly til modstandsbevægelsen fandt sted ved Madum Sø, hvor nedkastningen mellem den 17. og 18. august 1943 var med til at skrive Danmarkshistorie. Tag turen rundt og kom helt tæt på de steder, hvor historien udspillede sig, og prøv samtidig at finde svarende på de spørgsmål, der knytter sig til de forskellige lokaliteter – Tip en 8’er. Der er opsat informationsskilte ved alle spor. Her kan du læse meget mere om de enkelte steder og hændelser. På www.roldskov.info kan du downloade folderen ”Besættelsestiden i Rold Skov”, der indeholder et kort over området. God historiejagt!


Syd for landsbyen Fræer etablerede tyskerne en stor radarstation, der var fuldt operationel 1. maj 1943. Anlægget fik kodenavnet Lindwurm, men de lokale døbte hurtigt stedet ”Bette Berlin”. Herfra kunne tyskerne holde øje med luftrummet, der strakte sig et godt stykke ud i Skagerrak, Vesterhavet, det meste af Kattegat og sydpå ned til Kolding. Hele området var indhegnet af pigtråd, og på begge sider af landevejen var der opstillet store antenner og paraboler. Af de atten radarstationer, som tyskerne havde i Danmark, var Bette Berlin den største. I bygningen tættest ved landevejen sad uniformerede tyske piger og plottede fly ind på kort og skærme. De mange tyskere skabte en livlig handel. Landmændene i Fræer og de omkringliggende landsbyer forsynede radarstationens personale med kød, friske æg, grøntsager og andre fornødenheder. Efter krigen blev Bette Berlin indrettet som lejr for 2.000 tyske flygtninge. HVOR MANGE BYGNINGER STÅR ENDNU TILBAGE AF TYSKERNES STORE RADARANLÆG LINDWURM? 1. 2 BYGNINGER 2. 7 BYGNINGER 3. 9 BYGNINGER

SPOR 2 - NEDKASTNINGSPLADSEN VED MADUM SØ De allerførste nedkastninger af våben og sprængstof i Danmark fandt sted ved Allestrupgård Plantage, hvor Hvidstengruppen havde deres nedkastningsplads, og ved Madum Sø, hvor det var Aalborggruppen bestående af bl.a. Niels Erik Vangsted og Poul Edvin Kjær Sørensen, der stod for modtagelsen. Ved en nedkastning natten mellem den 17. og 18. august 1943 måtte det allierede fly flyve ind over området flere gang for at komme af med lasten af containere. Ved nedkastningspladsen står en mindesten. HVOR MANGE GANGE VAR DER NEDKASTNINGER VED MADUM SØ? 1. 2 GANGE 2. 4 GANGE 3. 5 GANGE

SPOR 3 - MINDELUNDEN VED HOLLANDSHUS Den dramatiske nedkastning ved Madum Sø i august 1943 resulterede i, at de 12 modstandsfolk i al hast fik de nedkastede containere læsset på generatorlastbilen for at køre mod Aalborg. I Skørping blev de opdaget af en tysk patrulje, der forfulgte dem til Hollandshus på Buderupholmvej, hvor der opstod et voldsomt skyderi mellem de tyske soldater og de danske modstandsfolk, der måtte flygte ind i skove. Modstandsmanden Niels Erik Vangsted blev skudt og Poul Edvin Kjær Sørensen taget til fange. Han blev kort tid efter henrettet som den første danske modstandsmand. Hændelsen førte til opstand i Aalborgs gader, og den 29. august 1943 ophørte den danske samarbejdspolitik med den tyske besættelsesmagt HVILKEN MODSTANDSMANDS NAVN FREMGÅR IKKE AF DE FIRE MINDESTEN I MINDELUNDEN VED HOLLANDSHUS? 1 POUL IB GJESSING 2. NIELS ERIK VANGSTED 3. KARL PETER MADSEN.

SPOR 4 - M  INDESTENEN OVER DE ALLIEREDE FLYBESÆTNINGER I REBILD BAKKER Ved indgangen til Nationalparken Rebild Bakker er der rejst en mindesten over de 69 allierede flyvere, der mistede livet under nedkastningen af våben, sprængstof og radioudstyr til den danske modstandsbevægelse. VED MINDESTENEN OVER DE ALLIEREDE FLYBESÆTNINGER STÅR EN BUSTE AF EN KENDT MODSTANDSMAND. HVEM ER DET? 1. FLEMMING JUNCKER 2. FLEMMING B. MUUS 3. JENS TOLDSTRUP

SPOR 5 - LYTTEPOSTEN PÅ SØNDERKOL I REBILD BAKKER

På toppen af Sønderkol, det højeste punkt i Rebild Bakker, etablerede tyskerne en simpel observationspost, der skulle spotte de allierede fly, der ofte brugte at flyve ind over det nordlige Jylland og videre ned over Kattegat for at bombe de store tyske byer. De tyske soldater som betjente lytteposten var ganske fredelige, så der opstod et venskab med lokalbefolkningen i Rebild. Flere af de tyske soldater lærte at tale dansk. En af de tyske soldater havde sandsynligvis en fortid som stenhugger eller brolægger, for i slugten mellem Sønderkol og Nørrekol ligger ”Tyskerstenen”. Den stod oprindelig på toppen, men blev efter befrielsen væltet ned i slugten. HVILKET ÅRSTAL STÅR PÅ ”TYSKERSTENEN? 1. 1940 2. 1942 3. 1945

SPOR 6 - FLYVERSTENEN I TORSTEDLUND SKOV 14 dage før befrielsen 5. maj 1945 styrtede et allieret bombefly ned i Torstedlund Skov. Hele besætningen omkom ved styrtet. Vragdelene lå spredt over et stort område. På stedet er der rejst en mindesten med den ene af flyets fire propeller. HVAD STÅR DER ØVERST PÅ FLYVERSTENEN? 1 HER FALDT EN ALLIERET FLYVER NED 2. 3. HER FALDT EN AMERIKANSK FLYVER NED

HER FALDT EN ENGELSK FLYVER NED

SPOR 7 - AARESTRUP KIRKE I 1947 blev besætningsmedlemmerne fra flystyrtet i Torstedlund Skov begravet på Aarestrup Kirkegaard. Det viste sig at besætningen ikke var blevet begravet i militær rangorden, så et år senere blev fire kister gravet op og placeret i korrekt rækkefølge. I våbenhuset på Aarestrup Kirke sider en mindetavle over modstandsmanden ”John” (Svend Otto Nielsen). HVOR STOR VAR BESÆTNINGEN OMBORD PÅ DET AMERIKANSKE LIBERATOR B-24 BOMBEFLY? 1. 6 MAND 2. 8 MAND 3. 11 MAND

SPOR 8 - HORNUM SØ Det var først forholdsvist sent i krigen at modstandsarbejdet i Danmark for alvor blev sat i system. Natten mellem 11. og 12. marts 1943 sprang fire modstandsfolk ud med faldskærm fra et engelsk fly vest for Hornum Sø. Det var bl.a. Flemming B. Muus, der senere blev modstandschef, og Jens Paul Jensen, der stod for at organisere modstandskampen i Nordjylland. Han fik bl.a. samlet ”Aalborggruppen” eller ”Madum Sø-gruppen”, som den også kaldes. MODSTANDSMANDEN JENS PAUL JENSEN BLEV KASTET NED VED HORNUM SØ. HVAD VAR HANS KALDENAVN? 1. ØRKEN-JENSEN 2. MAROKKO-JENSEN 3. ALGIER-JENSEN

SKRIV DIT SVAR (TALLET) I BOKSEN - OG FIND DEN RIGTIGE TALKOMBINATION

SPOR 1 - BETTE BERLIN


Overnat og spis under åben himmel

········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

Overnatningspladser med shelters Overnatning foregår efter først-til-mølle-princippet.

Rold Skov, Bjergeskov teltplads Følg Bjergvej mod nord ca. 500 meter før Rebild Kirkevej udmunder i Buderupholmvej. Teltpladsen ligger 700 meter nede ad Bjergvej, under gamle bøgetræer. Koordinater: 56.856516, 9.862997 Juelstrup Sø, bålhus og primitiv overnatningsplads I den nordlige ende af Juelstrup Sø tæt på Hæsumvej og køreteknisk anlæg. Koordinater: 56.895609, 9.804034 Rold Skov, Den nedstyrtede flyvers plads Følg Møldrupvej (Turistvejen) til Store Økssø. Ca. 100 meter før parkeringspladsen ved Mosskovpavillonen, på toppen af bakken, går en skovvej til venstre (mod sydøst). Overnatningspladsen med bålplads ligger ca. 300 meter inde ad skovvejen. Koordinater: 56.802418, 9.880087 Rold Skov, Urskoven Følge Pumpevejen ca. 1 km mod sydøst fra parkeringspladsen syd for Rold StorKro. På vejen passerer man forbi Troldeskoven med de ikonisk krogede egestammer. Overnatnings- og bålplads. Koordinater: 56.818937, 9.830507

Primitive overnatningspladser • • • •

Husk at overholde disse regler, når du benytter de primitive overnatningspladser: Maksimalt to overnatninger i træk Motorkørsel til pladsen er ikke tilladt Det er tilladt at samle tørre kviste og grene i skovbunden til eget bål Toiletbesøg i skoven skal foregå i passende afstand til pladsen uden efterladenskaber

• Tag dit affald med hjem

Mosskov shelterplads Under bøgekronerne ved Mosskov Pavillonen ligger ti shelters med plads til hver fire personer. Adgang til toilet og bad i St. Økssø. Koordinater: 56.80286, 9.87581 Møldrup shelter- og aktivitetsplads To shelters, bålhytte, bålplads og muldtoilet. Birkeholmvej 1, Møldrup, 9510 Arden Koordinater: 56.773460, 9.942954 Lejrplads ved Boldrup Museum På pladsen er der seks shelters med god plads til fire overnattende. Adgang til bålplads, køkken, toilet og bad. Pris kr. 25 pr. person pr. overnatning. Pladsreservation er ikke nødvendig. Flere info på www.nordmus.dk Ørnebjergvej 13, Boldrup, 9610 Nørager Koordinater: 56.679277, 9.631490 Horsdalen Shelter og bålplads. Ligger mellem Hjeds og Bradsted, tæt på Bradstedvej 7, 9541 Suldrup Koordinater: 56.887933, 9.691292 Hornum Sø To shelters bålplads og toilet. Hornum Søvej 8, 9530 Støvring. Koordinater: 56.902214, 9.750860 Klepholm shelter- og teltplads To shelters, bålplads, bålhytte og muldtoilet. Ny Kærvej 19, 9530 Støvring Koordinater: 56.883702, 9.866037 Solbjerg skovteltplads og shelters Et shelter (6 personer) og bålplads. Ligger ved cykelstien på den gamle Hadsundjernbane midt mellem Bælum og Solbjerg. Koordinater: 56.813547, 10.130889

24

JUN - AUG 2020 · derudad

Fri tel

Der er mulighed for fri telt over hele landet. I Rold Sk det Nørreskoven (nordøst Brændeskoven, Fællessko Skov, Skindbjerglund og N gerne overnatte i skovbun hængekøje (naturligvis ud og i telt.

Der gælder en række reg • Det er kun tilladt at ove sted. • Man må højst slå to telt telte) op samme sted. • Det er kun tilladt at anv indrettede bålpladser. • Man må kun bruge feltk et stormkøkken, hvor b f.eks. Trangia. • Efter endt brug skal ma rydde op efter sig og tage sit affald med.


· · · · · Der · · · ·er · · ·mulighed · · · · · · · · for · · · ·store · · · · ·oplevelser · · · · · · · · · i· natu· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · NATUREN · · · · · · · Vidst du, at ren døgnet rundt. Pak rygsækken, cykeltaI Rebild Kommune er der tre skerne eller weekendtasken og planlæg nogbadesøer, hvor der er rig muligle spændende dage, hvor du overnatter hed for en kølig dukkert. St. Økssø, under åben himmel. Kom helt tæt på Hornum Sø og Madum Sø, hvor der kan bades fra både Skørping- og Hellum naturen, for i de offentlige skove er -siden. der rig mulighed for at overnatte At en sø er en badesø betyder, at under primitive former, og lave kommunen i badesæsonen fra 1. mad over bål. Rundt om i komjuni til 1. september holder øje med badevandets munen er der lejrpladser med shelkvalitet. ters og i store dele af Rold Skov samt i Nørager Skov og Skindbjerglund, er der mulighed for fri teltning. Vi har samlet de mange muligheder her, men før du tager afsted er det en god idé at tjekke mulighederne og forholdene på de enkelte lokaliteter. Det kan bl.a. foregå på www.naturstyrelsen.dk og www.udinaturen.dk. Hvor intet andet er nævnt er det gratis at benytte de nævnte faciliteter.

Bålpladser

Vi ønsker rigtig god tur!

På de fleste af pladserne er der bålhus, bænke og borde samt grill til kul.

ltning

ltning i 278 statsskov kov og omegn gælder tlige del af Rold Skov), ov, Mosskov, Øster Bane Nørager Skov. Her må du nden i en sovepose, i en den at beskadige træerne)

gler for fri teltning, bl.a.: ernatte én nat samme

te (maks. trepersoners

vende åben ild på de dertil

køkken, hvis man bruger brænderen er indelukket

an

Bliv godt klædt på til en tur i skoven.

Klik ind på www.naturstyrelsen.dk og www.udinaturen.dk, hvor du finder kort over de forskellige områder samt praktiske oplysninger og information om hvilke regler du skal overholde i forbindelse med fri teltning og brugen af bålpladser og primitive overnatningspladser.

Nørager Skov Tilkørsel fra Løgstørvej i Nørager. Drej ind ad Sortebakken. Koordinater: 56.700708, 9.635037 Rold Skov, Urskoven P-plads ved Pumpevejen. Koordinater: 56.818805, 9.830642 Rold Skov, Grøndalen P-plads for enden af Rebild Skovhusvej Koordinater: 56.814581, 9.858592 Rold Skov, Vælderskoven Tæt på Rebild Bakker og Rold StorKro

Rold Skov, St. Økssø P-plads ved Mosskov Koordinater: 56.802354, 9.873149 Rold Skov, Hvass Sø P-plads for enden af Skovvej i Arden Koordinater: 56.785133, 9.861285 Rold Skov, Hesselholt P-plads for enden af Skovvej i Arden Koordinater: 56.781279, 9.862179 Rold Skov, Brændeskoven P-plads ved Skørping Hallen eller Skørping Skole

Koordinater: 56.826244, 9.823810

Koordinater: 56.830520, 9.874086

Rold Skov, Bitteskoven Ca. 1 km syd for Skørping. Adgang fra p-pladsen ved Møldrupvej

Rold Skov, Vedstedskovhus madpakkehus P-plads ved Rebildvej umiddelbart øst for Rebild by

Koordinater: 56.821549, 9.890714

Rold Skov, Røverknolden bålhus og naturlegeplads P-plads ved Rebildvej umiddelbart øst for Rebild by Koordinater: 56.837293, 9.854654 Rebild Bakker, Max Henius bålhus P-plads ved indgang til Rebild Bakker på Rebildvej Koordinater: 56.831090, 9.841078 Juelstrup Sø P-plads ved Hæsumvej 61, Støvring (tæt på køreteknisk anlæg) Koordinater: 56.897757, 9.813405 Møldrup bål og aktivitetsplads Birkeholmvej 1, Møldrup, 9510 Arden Koordinater: 56.773460, 9.942954

Koordinater: 56.838173, 9.856149

Vidste du, at … Ved Lindenborg Å er der frit fiskeri på arealer, der tilhører naturstyrelsen. Der er to strækninger i Gravlev Ådal ved Rebild Bakker. Her kan du frit fiske, hvis du har et gyldigt fisketegn. I Lindenborg Å er det muligt at fange bækørred, kildeørred og havørred. Den sydligste strækning er den mest børnevenlige. Klik ind på www.naturstyrelsen.dk, hvor du finder et kort over området.

Med et fisketegn i hånden kan der også fiskes gratis på flere kommunale arealer bl.a. ved Klepholm på vestsiden af Lindenborg Å. Et kort over strækningen og de øvrige muligheder for fiskeri fra kommunale arealer finder du på www.rebild.viewer.dkplan.niras.dk/plan/21#/261

I St. Økssø og den nærliggende Mossø er der ligeledes frit fiskeri. Her kræves fisketegn, hvis du er mel-lem 18 og 65 år. I søerne findes en stor bestand af aborrer. Et godt sted at tage børn med på deres første fisketur.

Du kan også besøge Buderupholm Fiskesøer, der byder på fiskeri i 2 put and take søer. Her udsættes regnbueørred, guldørred, tigerørred, bækørred og kildeørred fra eget dambrug. Flere informationer på www.buderupholm-fiskesoer.dk derudad · JUN - AUG 2020

25


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

Her er der plads til din annonce Din annonce har stor betydning for, at vi fortsat kan udgive derudad som et hustandsomdelt oplevelsesmagasin til alle i Rebild Kommune. Derudad er bladet der samler, formidler og fortæller om alt det, der sker i Rebild Kommune - og det både når det gælder natur, foredrag, koncerter, mad, sport og erhverv. Har du en god historie er du meget velkommen til at kontakte redaktionen. Intet er for stort eller for småt til derudad. Derudad er det eneste trykte magasin, der dækker hele Rebild Kommune. Vi er parat til sparring og tager gerne en uforpligtende snak om de mange muligheder for fokus og opmærksomhed. Du er altid velkommen til at vende tingene med derudads mediekonsulent Helle Nilsson, der kan kontaktes på annoncer@kulturenrebild.dk eller på tlf. 2149 3689.

Vi producerer mad med naturen og ikke mod naturen Gode lokalproducerede varer bl.a.: • Lammekød og kalvekød fra vores egne dyr • Most fra Frugthaven i St. Brøndum • Chutneyer og marmelader fra Hybengaarden • Honning og mjød fra Engkærgårdens Bialv • Kryddersalte fra Mariager Saltcenter • Gin, vodka og snaps fra Volsted Distellery • Rapsolie fra Søndergaardens Rapsodi

Jernbanegade 9 • tlf. 98 37 24 28 • Mail: 7888@bogpost.dk

Mogens Hebbelstrup

Vi udvider løbende sortimentet og finde nye og spændende lokalprodukter. Lækre lammeskind fra egne får og lam. Alle dyr er naturplejere og er sat i verden for at græsse naturarealer.

MØDERET FOR HØJESTERET AUT. BOBESTYRER

Åben: Onsdag 10-14 · Lørdag 10-14

Rebildcentrets Gårdbutik

Røde Møllevej 18a, 9520 Skørping Tlf. 4092 6695

Dommerhaven 9 · 9575 Terndrup Tlf. 9833 5733 · E-mail: mh@dommerhaven.dk

Buderupholm Fiskesøer & Medestedet Kom og fisk flotte regnbue-, guld-, tiger- og bækørreder hos os

Vidste du, at vi tilbyder arrangementer for virksomheder? Arranger en firmatur for medarbejderne og få grupperabat. Kom et par timer efter fyraften eller snup en lørdag i naturskønne omgivelser. Medbring gerne grill og tilbring nogle hyggelige timer med kollegaerne. Rekvirer en prisliste hos os - vi giver rabat fra 10 person og op. Små som store institutioner er også meget velkomne - benyt naturen til læring. Ved store grupper kommer vi ekstra fisk i søen. Få en god oplevelse - besøg fiskesøerne www.buderupholm-fiskesoer.dk | www.medestedet.dk Buderupholm Dambrug & Fiskesøer I/S samt Medestedet Henvendelse på mailadressen fkc@sawo.dk Buderupholmvej 47, 9530 Støvring samt Milmosevej 2A, 9510 Arden

26

JUN - AUG 2020 · derudad


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

derudad · JUN - AUG 2020

27

·······


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

PAKKET OG PARAT

– HER FÅR DU INSPIRATION TIL 24 TIMER TIL FODS I DET ”VILDE” NATUR

GPS-koordinater: 56.773460, 9.942954.

Vandreog sheltertur i Rold Skov

SHELTER- OG AKTIVITETSPLADSEN VED MØLDRUP - er godt indrettet med 3 shelters med hver deres bålsted, en stor rummelig bålhytte, et mulddas og en aktivitetssti, hvor man ved hjælp fra omfattende skiltning kan blive klogere på naturen omkring os – fugle, planter, træer m.m. Adresse: Birkeholmvej 1, Møldrup, 9510 Arden.

PRAKTISK INFO:

28

JUN - AUG 2020 · derudad

Turen kræver godt fodtøj og at man er i forholdsvis god form. I rygsækken var der bl.a.: ✓ Ingredienser til aftensmad: kylling i kokos: https://dds.dk/artikel/video-lynhurtig-kylling-i-karry-pa-trangia) ✓ Havregryn, mandler og rosiner ✓ Instant kaffe ✓ Service ✓ Sovepose ✓ Liggeunderlag ✓ Trangia ✓ Varmt tøj (uldne sokker, skiundertrøje) ✓ Regntøj ✓ 3 liter vandblære ✓ Drikkedunk ✓ Stor madpakke til dag 1 ✓ Lidt sødt til blodsukkeret (Rygsækkene kunne hver rumme ca. 30 liter.)


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ··

D

et, der ligger lige udenfor døren, er oftest det, vi kender mindst til og er mindst nysgerrige efter at få undersøgt nærmere. Det ligger der jo også i morgen, tænker de fleste, og så går turen og drømmene til fjerntliggende egne på jordkloden. Men det kan også være meget givende at stoppe op og kigge nærmere på den natur og de muligheder, der omgiver os. Her gemmer der sig også oplevelser, sanseindtryk, smage og udfordringer, der kan måle sig med det, der måske umiddelbart virker meget mere eksotisk. Bodil Tejg Krunderup, Gravlev, der står for derudads grafiske linje, har snøret traveskoene og kastet sig ud i de lokale oplevelser, hvilket forhåbentlig kan inspirere mange andre til et pusterum og fælles oplevelser for hele familien, gode venner, kammerater og veninder. Dag 1 Med rygsækken godt pakket til at kunne ”overleve” et døgn i det fri – OG en flaske rødvin – drog en veninde og jeg på det, der skulle vise sig at blive en fantastisk vandretur. Et døgn med mange kilometer i benene, og det gennem meget varieret skov, men også en tur der bød på badning i to søer, frisk drikkevand fra områdets kildevæld og ikke mindst overnatning på en aldeles hyggelig shelterplads. Udgangspunktet var Gravlev, midt på dagen, i et ikke alt for charmerende vejr med let regn, men der findes som bekendt ikke dårligt vejr, kun forkert påklædning! Turen gik mod nord langs Gravlev sø til Lille Blåkilde. Her skulle vi selvfølgelig lige have en tår frisk kildevand, for det kan jeg slet ikke lade være med, når jeg kommer forbi en af de mange kilder. Tænk at vi bor i et område med så mange kildevæld, hvorfra der hvert sekund strømmer tusindvis af liter vand ud i Lindenborg Å. Selvom jeg har boet her i snart 20 år fascineres jeg til stadighed af synet og den rislende lyd. Fra Lille Blåkilde gik vi op gennem Nørreskov og Bjergeskov til der hvor Rebild Kirkevej møder Buderupholmvej. Herfra langs asfaltvejen til Gammel Skørping og videre mod Skørping – dette udelukkende for at komme over jernbanen uden at skulle helt ind gennem stationsbyen. I Skørpings nordlige udkant drejede vi fra ved Petersmindevej, hvor vi nåede bålhytten ved spejderhytten lige inden regnen tog fat for en tid. Her med en smuk udsigt over engen gjorde det godt med en kop varm te og en velforsynet madpakke. Vanddunkene blev fyldt op ved udetoilettet og turen fortsatte ind gennem den tætte Nordre Purker over Gerdingvej og rundt om Estrup Dam. Under anden verdenskrig krig forsynede Estrup Dam hele omegnen med brændselstørv, hvilket også er forklaringen på, at denne fine, lille oase bærer mere præg af at være en smuk skovsø end blot en dam. Fra Estrup Dam passerede vi Skørpingvej og gik ind i Fræer Purker. Denne skov er ligesom resten af Rold Skov meget kuperet og byder på store dyrkede skovområder med meget varieret beplantning. Vi gik der mens lærkens løv tittede frem af knopperne – fine små skud på de ellers meget nøgne nåletræer. Madum Sø var det næste pejlemærke – her ville vi bade og drikke en velfortjent kop kaffe. Kilometertælleren viste 20 km – så benene trængte til et hvil og kroppen og hovedet til en opfrisker. At sidde der ved kanten af den lysegrå sø, med mørkegrønne stammer tæt omkring en, friskheden i kroppen efter søbadet og en kop varm kaffe i hænderne var en dejlig fortættet og intens oplevelse. Fra Madum Sø gik vi gennem den meget smukke Jægersborg Skov og Kjærbjerg Skov med de enorme og meget gamle bøgetræer,

PAKKET OG PARAT

indtil vi ramte Møldrupvej lige ud for stien ned til Store Blåkilde. Vi var godt trætte i benene. Det nemmeste og hurtigste var derfor at gå direkte til shelterpladsen i Mølholm, men turen til Store Blåkilde, der er en bassinkilde, hvor vandet konstant bobler op fra undergrunden, er en særlig oplevelse, som man ikke må snyde sig selv for. Vi havde kilden helt for os selv og nød stilheden midt i engene i fulde drag. Her blev der også tanket vand til aftensmaden og den følgende dags udfordringer. Der var endnu et par kilometer tilbage af dagens etape og den foregik på selve Møldrupvej. For at udgå asfaltvejen kan man vælge den gamle hovedvej (Gammel Møldrupvej), men det ville betyde endnu et par kilometer, og det orkede vi simpelthen ikke! Vi fandt Møldrup shelter- og aktivitetsplads kl. 19.30, og blev til vores stor overraskelse mødt af afspærringsbånd og skilte med ”INGEN ADGANG - pladsen er ikke klar til at modtage gæster”! Efter 27 kilometer med trætte ben og godt sulten var gode råd dyre. Der var syv km til næste shelterplads (enten ved Arden eller Mosskov)! Heldigvis fandt vi telefonnummeret til borgerforeningen i Møldrup, og vi fik lov at benytte lejrpladsen. Trangiaen (spritbrænder) og bålet blev tændt, rødvinen proppet op og aftensmaden tilberedt, og det hele blev nydt i pladsens imponerende bålhytte. Vi krøb mætte, trætte og glade i soveposerne i et af pladsens shelters. En helt stille aften, let regn, blåt mørke, puslen af små dyr og kun os to – det var med til at afslutte denne dag, som en helt særlig dag. Dag 2 Havregrød tilberedt på trangiaen, en kop kaffe og benene placeret godt og lunt i soveposen var ikke den værste begyndelse på dagen. En dag der igen ville byde på smuk varieret natur, søbad og 18 km mere i benene. Fra Møldrup gik vi ad den gamle Møldrupvej ind i Kærbjerg Skov indtil vi mødte Aspvej. Den fulgte vi over Møldrupvej, lidt af Blåkildevej, for igen at stikke ind i skoven mod nordvest gennem Store Arden Skov i retning mod Store Økssø. Et utrolig smukt, varieret og bakket skovområde. Vi fandt læ på nordsiden af søen til en kop kaffe og et søbad. Denne dag skinnede solen fra en skyfri himmel, så det føltes mere ”normalt” at hoppe i vandet end dagen før, hvor vi nærmest vandrede i vintervejr og badede i regnvejr. Fra Store Økssø gik turen rask retur mod Gravlev via Sønderskov, Kyø Skov og Vælderskov. Her med et smut indenom Troldeskoven, som man aldrig bliver træt af at besøge. Havde vi haft overskuddet var turen også gået op i Skovtårnet med den betagende udsigt over Rebild Bakker og Gravlev Ådal. Men det ville vores ben ikke være med til! Over Rebildvej nedenom Lars Kjærs Hus, over Kovadsbækken, via Volbjerg og vi var tilbage i Gravlev. En fantastisk rundtur på blot ét døgn, men indtrykkene var så mangfoldige og intense, at vi havde det som om, vi havde været afsted i meget længere tid. Efterfølgende har vi begge haft en oplevelse af at være ”høje” over turen – naturoplevelserne blandet med stilheden, tosomheden, de mange kilometer, det at vågne op med frisk luft i næsen, badeturene og ikke mindst det, at vi kunne tage denne tur med udgangspunkt fra vores egen hoveddør. Hvor er vi heldige at bo på en egn, der er så rig på natur og muligheder for store oplevelser.

derudad · JUN - AUG 2020

29

·······


········

NATUREN

SÆSON 2020

ET SHERLOCK HOLMES MYSTERIUM

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Driving · · · · · · ·Miles ·· ········ ········ ····· AF KEN LUDWIG

12. november – 12. december 2020

22. april – 22. maj 2021

19. september. Forestilling kl. 16.00 Koncert kl. 19.30 v. Jazz Hobro Mødre 28. september kl. 10.00 Det begynder at blive koldt om fødderne 6. oktober kl. 19.30 Annas verden 10. oktober kl. 16.00 Skørping Kulturstation Sværdet i stenen 29. 0ktober kl. 19.00 Hobro Theater På sporet af julen 6. december kl. 13.00 og 14.30

SÆSON 2021

18. februar – 13. marts 2021

2020 24. - 25. og 26. september 2021 18. - 19. og 20. marts og 27. marts i Kulturhuset i Arden

Aktivisterne 2. februar kl. 19.30 Sigurd fortæller om de græske guder 24. marts kl. 19.00 Mariagerfjord Gymnasium

HIMMERLANDS

TEATERKORT

SÆSON 2020/21

MED ET TEATERKORT KAN DU SE ALLE VORES EGNE FORESTILLINGER LIGE SÅ OFTE DU HAR LYST, OG FÅ 70,- I RABAT PÅ ALLE VORES GÆSTESPIL Sdr. Kajgade 18A 9500 Hobro Telefon 98 55 57 53 www.himmerlandsteater.dk

REBILD PARK I ET AKTIVT FÆLLESSKAB FOR VOKSNE Byggeriet er allerede igang

17 NYBYGGEDE BOLIGER TIL SALG Midt i Skørping opføres REBILD PARK, et nyt Seniorbofælleskab, med fokus på balancen mellem den private bolig og fællesskabet. FÆLLESSKABER ØGER LIVSKVALITETEN

Med udsigt til den smukke Mariagerfjord ligger davinci ristorante, der er kendt for spændende og veltillavet italiensk mad. Hver søndag serveres der en stor søndagsbrunch fra kl. 10 til 13, og søndag aften er der fra kl. 17 til 21 Pizza/Pasta buffet med stor salatbar.

Nyd sommersolen på den hyggelige terrasse med den smukke udsigt, når davinci hver fredag i juli og august serverer en udsøgt fiskebuffet med over 15 forskellige friske fiskeretter.

Læs mere på Gourmetpizza fra træfyret ovn og eget dansk, krogmodnet kød tilberedt på trækulsgrill.

Havnevej 7, 9560 Hadsund, Tlf. 9857 5252 www.vinci.dk Find os på Facebook 30 JUN - AUG 2020 · derudad

WWW.REBILDPARK.DK www.facebook.com/rebildpark Kontakt: Matias Juul Thorn info@rebildpark.dk Tlf: 61 70 05 06


LOF inviterer til samtaler, natur og suppe

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

Tænger du til frisk luft, fællesskab og ny energi? Så er LOF’s nye udendørskursus Natur & Suppe måske noget for dig. En ”gå-guide” leder holdet gennem spændende områder i vores lokale natur. Undervejs holdes der hyggelige pauser, hvor der er plads til gode samtaler over en kop medbragt suppe. - Vi ved, at mange har savnet at være en del af et fællesskab i den seneste tid. Natur & suppe er tænkt som en fremstrakt hånd til de borgere, der trænger til at komme ud og få en oplevelse sammen med andre i trygge rammer, siger skoleleder i LOF Mariagerfjord, Jan Vestergaard. Natur & suppe starter i uge 23. Holdet mødes hver tirsdag kl. 16 og er tilbage igen kl. 18. Tempoet på vandreturen er roligt, så alle kan være med. Holdet kører over 10 gange. Efter hver vandretur får deltagerne en ny suppeopskrift, der kan laves til næste gang. - Det er dog helt op til den enkelte deltager, om man vil tilberede suppen selv, eller

om man hellere vil komme med et suppebrev og en kande kogt vand, siger Jan Vestergaard. Godt for humøret Det er ikke tilfældigt, at vi føler os godt tilpas efter at have dyrket motion. Professor ved Rigshospitalet, Bente Klarlund forklarer hvorfor. - Man får mere energi i dagligdagen. Motion er humørstabiliserende, blandt andet fordi man får en følelse af, at man bliver belønnet. Det skyldes, at motion sætter gang i flere stoffer i hjernen. Et socialt netværk betyder meget for den generelle sundhedstilstand, fordi mennesker er sociale væsner. Det betyder meget, at man har nogen at gå en tur med også uden for de faste mødegange. Hvis man som læge kunne skrive venskab på recept, så skulle man gøre det, siger hun. Fokus på fællesskab Natur & suppe fokuserer derfor særligt på fællesskabet. Det er her, suppen kommer ind i billedet.

VEJRTRÆKNING OG SENSETIK Coronavirus har sat sine spor - ikke kun i Danmark, men i hele verden. Det vil den desværre gøre et stykke tid ud i fremtiden. Covid-19 er især hårdt for folk med dårlig lungekapacitet. Virus eller ej, så er det vigtigt, sundt og forebyggende, at man har en ordentlig vejrtrækning, som styrker lungernes vigtige funktion for kroppen. Ergoterapeut og LOF´s underviser Karna Frandsen står bag LOF´s tilbud om undervisning i vejrtrækning og muskelsamarbejde. Vi har valgt at sætte ekstra fokus på dette vigtige tilbud hen over sommeren, hvor der udbydes både enkelte undervisningsdage og længere forløb. De enkelte undervisningsdage vil foregå i naturen. I de længere forløb går Karna Frandsen i dybden med viden om kroppens anatomi, og om hvordan musklerne arbejder sammen. ”En god lungefunktion og et godt vejrtrækningsmønster kan bringe dig bedre igennem et sygdomsforløb. Derudover afhjælper en korrekt vejrtrækning stress og spændinger i kroppen. Du kan træne din lungefunktion ved at bruge musklerne rigtigt, når du trækker vejret. På dette kursus får du viden om vejrtrækningsmusklernes funktion. Derudover fokuserer vi på, hvordan din kropsholdning og din måde at bevæge dig på kan give en bedre vejrtrækning.” Karna Frandsen, Ergoterapuet og DNS terapeut.

NATUREN

"

·······

skab for l

- Motion er vigtigt, men det fællesskab, der opstår, når man får en god op oplevelse i naturen sammen, er lige så vigtigt, mener vi. Der sker noget helt særligt, når man spiser sammen. Derfor vil LOF gerne være rammen om en hyggelig fællesspisning i naturen med egen suppe, siger Jan Vestergaard. Han håber, at interesserede deltagere prikker til en nabo, der ikke kommer så meget ud, og gør ham eller hende opmærksom på holdet. Gå-guiden hjælper til med at sætte gang i samtalerne ved hjælp af forskellige samtalekort. Fokus på sundhed LOF har nu mulighed for at arrangere udendørs kurser med op til 10 deltagere. Deltagerne går og sidder med god afstand hele turen og opfordres til at tage håndsprit med i lommen. Læs mere om Natur & Suppe og tilmeld dig på lof.dk/Mariagerfjord. Natur & suppe er udviklet af LOF og støttet af Foreningen Velliv.

Et andet spændende tilbud i samme genre er fra Iselin Veronika Brandt. Iselin er psykoterapeut og kropsterapeut og udbyder fra sit hjem i Rold online-kursus i sensetikkropsøvelser, der arbejder med god vejrtrækning og god jordforbindelse. Sensetik øvelserne arbejder med, at: • trække vejret godt - så din krop og dit nervesystem kan slappe mere af. • turde sætte dit tempo ned - så du kan droppe tankemylderet, sove bedre, få fokus og ro indeni. • lære at mærke efter, hvordan du faktisk har det - så du kan få det godt med dig. • slippe dybe spændinger og skavanker - så du bare kan være dig. • blive stærk både fysisk og mentalt - men på en måde, der passer lige præcis til dig og din krop. Øvelserne er så simple, at alle kan være med. Du kan bruge dem i hverdagen som dit eget personlige redskab, du har lige ved hånden. LOF’s online-tilbud vil blive suppleret med udendørs tilbud i naturen. Find alle LOF´s tilbud, der handler om din krops sundhed på hjemmesiden med tider og priser, samt med tilmeldingsmulighed.

LOF er et af de 5 landsdækkende oplysningsforbund, og vi udbyder undervisning til voksne i bl.a. sprog, sundhed, bevægelse og kreative fag. Hertil arrangerer vi debatter/foredrag om historie, politik, kultur og andre samfundsrelevante emner. På lof.dk/mariagerfjord-rebild finder du alle aktuelle tilbud, men er et hold startet eller finder du ikke det du leder efter, så kontakt altid skoleleder Jan Vestergaard enten på mail rebild@lof.dk eller mobil 24479969.

derudad · JUN - AUG 2020

31


········

NYE OPLEVELSER · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

NYE OPLEVELSER I

Rebildcentret

HISTORIEN OM ROLD SKOVS KILDER

H

vis du besøger Rebildcentret denne sommer, vil du opleve de fysiske opgraderinger allerede inden du når P-pladsen. Bevoksning er blevet fjernet, så kalken lyser hvidt i landskabet, ligesom dengang der var industriel kalkindvinding i Thingbæk. ”I år sætter vi ekstra fokus på kalken, som er grundlaget for vores formidlingscenter. Gæsterne skal fornemme, hvordan kalkindvindingen foregik og hvordan hele Thingbæk-området var præget af industrien dengang i begyndelsen af 1900-tallet”, udtaler Rebildcentrets idémand og leder Niels Moes. Side om side med Bundgaards og Bonnesens skulpturer er der inde i Thingbæk Kalkminer etableret ny formidling, som tager gæsterne med tilbage til 1930’ernes hårde slid med tipvogne, hakker og dynamit. Men hvordan blev kalken i undergrunden egentlig skabt? Det kan man blive klogere på i den store udstilling ”KILDER TIL LIV”, som er under opbygning i den markante runde udstillingsbygning, som har fået navnet Kildetårnet. ”Vi har arbejdet på udstillingen gennem hele vinteren, men pga. Coronaepidemien står den ikke helt færdig til sæsonstart”, fortæller Niels Moes og fortsætter: ”Vi inviterer gæsterne ind for at opleve de dele af ”KILDER TIL LIV”, som er klar nu. I de kommende uger vil udstillingen blive suppleret med flere genstande, plancher og historier.”

32

JUN - AUG 2020 · derudad

Rebildcentret ligger i Gravlevdalen, som er centrum for Nordeuropas mest kilderige område. Fra udstillingen ”KILDER TIL LIV” er der adgang til en ny tagterrasse, hvorfra gæsterne kan se lige ned i Thingbæk Kilde, hvor 50 liter rent grundvand bobler frem hvert sekund. Nogle af de øvrige kilder i området kan ”besøges” på en digital flyvetur fra Kildetårnets øverste etage. ”KILDER TIL LIV” skal belyse alle tænkelige aspekter vedrørende kilderne. Ud over geologien, som er grundlaget for kildernes opståen, kan gæsterne blive klogere på vandets kredsløb, kildernes flora og fauna, de gamle vandmøller og kildernes plads i mytologi og litteratur. Den viden overbringer en række eksperter mundtligt ansigt til ansigt med gæsterne på ”ekspertskærme”. Her kan man vælge at høre lokale eksperter som heksen Dannie Druehyld og naturvejleder Søren Risborg samt forskere fra landets universiteter. Helligkilderne har fået en særlig plads i udstillingen ”KILDER TIL LIV”. Rebildcentret har skabt en kopi af brønden ved Gl. Skørping Kirke. Fra brøndens dyb skal Hellig Kors Kilden selv fortælle sin tusindårige historie. Sammen med de nye tiltag fortsætter Rebildcentrets formidling af Den Kolde Krig. Den digitale udstilling ”Sådan byggede vi Regan Vest” kan opleves i Kildetårnets stueetage og på første sal i velkomstbygningen bliver den store analoge koldkrigsudstilling løbende suppleret med nye effekter. FIND FLERE INFORMATIONER PÅ WWW.REBILDCENTRET.COM.


· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· ·· ·· ·

· ··

REBILDCENTRETS GÅRDBUTIK Marie Skjødt Fisker driver og ejer gårdbutikken, mens Andreas Eg Lomborg står for arbejdet med dyrene og al den logistik og planlægning, der ligger bag at have så stor en besætning af naturplejende dyr. Besætningen består af ca. 1000 får, 1500 lam og 60 Dexter/ Galloway køer med kalve. - Vi har længe gået med drømmen om en gårdbutik. Vi mener selv, at vi har nogle

fantastiske produkter, som vi gerne selv vil være med til at distribuere ud til befolkningen i vores lokalområde. Al den omhu, slid og arbejdstid vi har lagt i arbejdet med dyrene, vil vi gerne have direkte adgang til at præsentere for forbrugerne. Ved at købe kød fra vores dyr kan man være stensikker på, at dyrevelfærden har været helt i top, og dette kan helt sikkert smages i kødets kvalitet. - Vi vil gerne, at folk der besøger vores gårdbutik, får følelsen af en udflugtstur kombineret med en indkøbstur, og netop

MUSEUM REBILD SLÅR DØRENE OP TIL:

Helt ny udstilling om udvandring

D

en fascinerende og til dels ukendte historie om Danmark som udvandrerland holdt tidligere til i Blokhuset, men nu er den blevet totalt fornyet med nye fortællinger, nyt design og nye genstande i nye lokaler på Roldhøj, fortæller museumsinspektør Niels Jørn Østergaard. Danmark var fra 1850 til 1920 et af de lande i Europa, der havde flest udvandrere målt i procent af befolkningen. Over 300.000 danskere rejste ud, de fleste til USA. Fattigdom var den vigtigste grund, hvilket kan være

svært at forestille sig i dag, men den historie fortælles nu i Rebild gennem et udvalg af spændende personer og skæbner. De seneste måneder er også brugt til at forny museets klassiske udstilling om skovbruget i Rold Skov-området. Den får fokus på den centrale rolle, skovfogederne har haft og har og rummer mange spændende personhistorier, historiske fotografier og et originalt skovfogedkontor fra 1950erne Den nye udvandrerudstilling indvies officielt den 4. juli, hvor Rebildselskabet holder et lille arrangement som erstatning for den aflyste Rebildfest. Roldhøj er kun en mellemstation på rejsen

derfor er man meget velkommen til at hilse på vores dyr og måske tage en lille gåtur i den smukke ådal, vi ligger i. Vi er stolte af det, vi laver, og vi brænder rigtig meget for det. Vi producerer mad med naturen og ikke mod naturen, og det er dét, der er så unikt ved at købe kød fra naturplejende dyr. VELKOMMEN I REBILDCENTRETS GÅRDBUTIK, RØDE MØLLEVEJ 18A, 9520 SKØRPING.

NYT KLENODIE Et nyt klenodie på Museum Rebild. Et maleri af Peter Andersen fra Skørpingholme, der var skovfoged ved statsskoven fra 1885-1915. Kunstneren bag er den kendte maler Hans Nikolaj Hansen, der havde sit atelier på Ørnebjerg i Rebild Bakker.

INFO Museum Rebilds udstillinger og café har åbent mandag-lørdag kl. 11-17 og søndag kl. 12-17. Entréen er 40 kr. for alle over 13 år. Hvornår den traditionelle Søndagsdans igen kan starte, er ikke fastlagt endnu. Læs mere på museets helt nye hjemmeside www.museumrebild. dk og www.spillemandsmuseet.dk

til et helt nyt Museum Rebild. Planen er, at den gamle museumsbygning skal erstattes af en ny, der både indholdsmæssigt og arkitektonisk bliver et trækplaster for Rebild. Selv om den nye udstilling og ombygningen af Roldhøj er blevet sponseret af LAG-Himmerland, Torben Vejs Fond, Rebild Kommunes Kulturråd m.fl., er museet lige som mange andre kulturinstitutioner presset på økonomien af Coronakrisen. Private og virksomheder kan yde et lille, men værdifuldt bidrag til museet ved at blive medlemmer af museumsforeningen. Det koster blot 100 kr. om året for private og 500 kr. for virksomheder og giver bl.a. gratis adgang til museet.

derudad · JUN - AUG 2020

33


········

EV

TE VIN

EV

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

Røverstuen Åbningstider

Keglen

Design by BIG Ideas

onsdag-fredag

17-23

lørdag

12-23

søndag

12-21

I juni, juli og august holder vi også åbent

Design to Shape Light

Mandag-tirsdag

Få råd og vejledning til køb og ophængning af kvalitetsbelysning

17-23

Vi anbefaler bordbestilling Via hjemmesiden

Røverstuen Hasserisvej 140 tlf.: 98 14 88 44

Rebildvej 17c ● 9520 Skørping BELYSNING

www.roeverstuen.dk ●info@roeverstuen.dk ● Tlf. 98391515

Er græsset grønnere på den anden side..? KOM OG OPLEV VORES PASSION FOR COOL- CLIMATE VIN

K O M O G O .P L E V GULDBAEKVINGAARD DK

VORES PASSION FOR COOL- CLIMATE VIN

KOM OG OPLEV

GULDBAEKVINGAARD. DK VORES PASSION FOR COOL- CLIMATE VIN

TE VIN

GULDBAEKVINGAARD. DK

KOM OG OPLEV VORES P A S SIO N FO R BÆREDYG T IG O G ØK OLOG ISK C O O L-C LIM AT E VIN GULDBAEKVING AARD.DK

VI HAR I HVERT FALD

mere at byde på END DE FLESTE! GOLF CENTER

SELSKABSLOKALER

FERIELEJLIGHEDER

PAY&PLAY GOLF-

FISKEPARK

BANE FOR ALLE

RESTAURANT

RULLEGRÆS

Volstrup · Rosbjergvej 5 · 9500 Hobro · Tlf. 98 55 18 44 · www.volstrup.dk · følg os på facebook

34

JUN - AUG 2020 · derudad


· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··

BORGMESTREN OG MC

Rebild Kommune Rundt – PÅ 2 HJUL OG 1 MOTOR

R

ebild Kommune kan opleves til fods, på cykel, i autocamper, i bil, i kano på visse strækninger, og naturligvis fra luften, hvis man har adgang til flyvemaskine, svævefly eller drone. Hvad med dem på motorcykel? Ja, de er naturligvis lige så velkomne som alle mulige andre, og i den forbindelse er det meget naturligt at give stafetten videre til kommunens borgmester, Leon Sebbelin, der sætter stor pris på de oplevelser, en tur på motorcykel byder på. Selv har han rådighed over tre motorcykler, en BMW K100, en Nimbus med sidevogn fra 1937 og en Harley-Davidson fra 1931. - Min interesse for MC begyndte som en praktisk foranstaltning, da jeg som yngre boede i Aarhus og fik job på Mols, fortæller Leon Sebbelin. Det er en dejlig måde at komme rundt på. Man fornemmer mere intenst vejrets skiften, vinden og naturens dufte. Interessen fortsatte, også da vi fik børn, hvor bl.a. sommerferierne gik rundt i Danmark på en motorcykel med sidevogn. Vi har taget turen til Nordkap på to hjul og sidste år foregik turen til Folkemødet på Bornholm på motorcykel. Noget af en oplevelse for ved Hobro stod regnen ned i tove. Jeg var gennemblødt, men heldigvis kom der ikke mere fra oven på turen, så da vi nåede solskinøen, var jeg helt tør! Alle ved det: Rebild kommune er et godt sted at bo og et fantastisk område at tage på opdagelse i. De sidste fire år har jeg haft fornøjelsen af at være med til at arrangere en årlig MC-opdagelsestur rundt i vores dejlige kommune. Som MC-kører er det for mig vejret, den friske luft, duftene i næsen og kurverne på vejene, der trækker. Rebild kommune er et eldorado for den slags med mange små veje, skove, moser, enge og åbne vidder. Det kan man nyde hver eneste dag, men ind i mellem er det også rart at dele oplevelserne med andre. Det var baggrunden for, at vi var tre, der besluttede at arrangere en årlig tur rundt i kommunen. Vi har lige afsluttet den 4. tur – i år med næsten 40 deltagere. Det har alle været fine ture – nogle i solskin, andre i silende regn, men alle med højt MC-køre humør. Vi har nydt naturen, været forbi spændende seværdigheder, besøgt en række lokale virksomheder og testet forskellige spisesteder. Bælum Mølle, Hyldal Mølle og Wøldikes Have Første besøg var ved Bælums vartegn, Bælum Mølle, hvor en lokal forening har stået for vedligeholdelse og renovering af møllen siden starten af 90’erne. Udover at opleve møllen hørte vi også om om-

rådets øvrige historie. Vi har besøgt Hyldal Mølle, der ligger i området ved Skivum Krat. Den er ikke renoveret og ligger næsten som en ruin. Omkring møllen er der lavet et spændende naturopretningsprojekt, og der lever bævere – vi så flere bæverfældede træer. I Øster Hornum har vi besøgt Wøldikes Have. Her fortalte Karsten Kortbuks om den tidligere Øster Hornum præst, Wøldike og hans store interesse for frugttræer, og hvordan man prøver at genskabe frugthaven. Senest har vi besøgt Gammel Wiffertsholm udenfor Solbjerg, hvor Flemming Lindegaard både fortalte om godsets spændende historie og store betydning for egnen, men også om driften i dag. De historiske steder har været suppleret med virksomhedsbesøg. Vi har besøgt Volstrup udenfor Rørbæk, hvor Jeppe Ugilt fortalte om golfcenter, minkfarm, dambrug, landbrug, overnatningsmuligheder m.m. I Støvring har vi været forbi Hycon – en spændende virksomhed, der producerer hydraulisk værktøj. Brødrene Buus Larsen, Cykelgear i Terndrup, har også budt os indenfor. De fortalte den fantastiske historie om, hvordan virksomheden begyndte hjemme i børneværelset i Hadsund. Selvom der er tale om rugbrødsmotorcykler, var det bestemt ikke uinteressant. Et af landets største savværker ligger i Nørlund Skov. En virksomhed, der de seneste år har været igennem en turnaround, samtidig med at der er tænkt bæredygtigt i produktionen. Det var nyt for mange af deltagerne. Senest har vi besøgt Mido Skilte i Øster Hornum og højtalerfabrikken Dali i Nørager, der producerer højkvalitetshøjtalere, og som samtidig rummer HiFi Klubbens hovedlager. Uden mad og drikke duer… Uden mad og drikke kører motorcyklerne ikke så godt, så en god frokost skal der til. Her har vi været omkring Top-Karens Hus, St. Binderup Kro, Terndrup Kro og Suldrup Kro. Det var lidt om vores foreløbigt fire ture. Mange af stederne kan besøges på to hjul, og det med eller uden motor, eller i bil. Man bestemmer selv, hvor store omveje man vil tage for at få mest mulig køreglæde ud af turene. Vi, der arrangerer turene, glæder os til at byde på en ny tur til næste år, for der er stadig rigtig mange steder, vi ikke har været omkring. Har du lyst til at følge med i, hvad der sker, så bed om at komme med i Facebookgruppen ”Venner, der deltager i Rebild Kommune rundt på MC”.

derudad · JUN - AUG 2020

35

·······


········

NATURENS SPISEKAMMER

···

····· ········ ········ ········ ········ ········ · ·

VIND

Indsend din bedste opskrift med et pift af naturens krydderi – urter, bær, blade, svampe, fisk, vildtkød m.m. Gerne eksempler på retter, der også kan tilberedes i naturen. De fem bedste opskrifter præmieres med et eksemplar af bogen ”Klima-Glad-Mad”. Send din opskrift til redaktion@ kulturenrebild.dk. Husk at skrive navn, adresse, tlf.nr. og mail. I emnefeltet skal du skrive ”Vild mad”. Vinderne får direkte besked fra derudads redaktion.

FFELSALAT O T R A K N Ø R G URTER, HYLD MED FRISKE RSONER) OG PESTO (4 PE

JULI

rtofler

✓ 1 kg nye ka ✓ Sydesalt

de nye ærter

✓ 200 g bælge ✓ 10 radiser

eddike) (eller anden lomsteddike eb ld hy . sk sp ✓2 olie presset raps ✓ 3 spsk. kold g in nn ho e nd ✓ 1 spsk. flyde sto) ller anden pe (e o st pe gs slø glat vejbred ✓ 2 spsk. ram og re sy ov sk e, ster, bellisblad ✓ Bellisblom er møre. ed skræl til de es og koges m arte. bb kv ru i s sk r re æ fle Karto køles og sk tte salt. De af r piskes en De . te Husk, at tilsæ ar kv i s æres ligelede og honning. Radiserne sk msløgspesto ie, eddike, ra ol es grundigt og af g yll sk sin d es dr jbre syre og glat ve ov sk stilkene, skyle, ad af bl ppes Bellis omsterne kli bl llis Be t. og bælgede of r hakkes gr rtofler, radise som pynt. Ka blade og glat llis Be g. sin les og bruges es dr sammen med blomster. es llis nd be ve ed r m rte æ ntes i, og til slut py es nd ve d re vejb

F

indes der noget mere hyggeligt end at pakke madkurven for at drage på opdagelse under åben himmel. Du kan gøre alt parat hjemmefra, men du kan også vælge at tilberede maden i det fri, og i den forbindelse tilsætte nogle af naturens vilde urter og bær, som et ekstra velsmagende krydderi. Naturen bugner af spændende spiselige overraskelser, for det der måske blot ligner ukrudt i en vejkant, kan vise sig at være den helt store smagsoplevelse. Her får du nogle idéer til, hvad naturens spisekammer byder på i de tre sommermåneder, og dertil en række opskrifter på velsmagende udendørsmad. Hvornår det er højsæson for de forskellige ting kan variere meget alt efter vejrets luner. Tag hele familien med på opdagelse i naturens eget udekøkken.

36

JUN - AUG 2020 · derudad

Naturen som krydderi JUNI

- VELDUFTENDE, HVIDE HYLDEBLOMSTER Hyldeblomster FINDESTED: Vokser især kystnært, i læbælter, i skovkanten og i nærheden af gårde. Almindelig i hele Danmark. HISTORIE OG OVERTRO: Kendt for sine helbredende egenskaber siden middelalderen. Hyldebærsaft, der indeholder både A- og C-vitamin, var før kostråd og vitaminpiller en vigtig drik på landet. De velduftende blomster er spiselige i juni, når de f.eks. dyppes i pandekagedej og frituresteges. De sorte bær, der er modne i september, indeholder blåsyre og skal derfor også opvarmes for at kunne bruges til f.eks. saft. Ifølge gammel overtro var der i en gammel, hul hyld forbindelse til de underjordiske, og inde i det tætte løv boede hyldemor, som man skulle omgås med varsomhed.


AUGUST

· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ···· ··SA ·· ·· ·· LA ·· ·· ···T · ·· ·ME · ·· ·· ·· ·D · ····PE ·· ·· ··RL ·· ·· ·· ·ES ··· ··PE ·· ·· ·· ·LT · ·· ···,· ·ST · ·· ·· ·EG · ·· ·· ··T ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ···· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ···· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ···· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ···· ·· ·· ·· ·· ·· ·NATUREN · · · · · · · · · · · · ···············

KYLLING OG VILDE SKOVBÆR (4

PERSONER)

R DEBLOMSTE L Y H E D Ø R P S EKAGEDEJ STEGT I PAND

JUNI

r skal bruges

d lang stilk, de

✓ 200 g kogt perlespelt

med en go mstskærme Saml hyldeblo es. eg st al sk de r ”håndtag, nå

✓ 50 g pillede friske sommerær ter ✓ 50 g frisk sommersquash

som

EJ PANDEKAGED ) ER N O (4 PERS

✓ 50 g hakket rå løg ✓ 50 g sommergulerod ✓ 100 g stegt kyllingebryst

✓ 3 dl mælk ✓ 3 æg

✓ 3 spsk. koldpresset rapsolie ✓ 1 spsk. hyldeblomsteddike

er e fedtstof ell ✓ 75 g flydend el ✓ 80 g hvedem

✓ 1 tsk. sennep

smeltet smør

er

✓ 1 spsk. sukk ✓ Lidt salt

✓ salt ✓ Skovsyre evt. andre vilde urter ✓ Hindbær, brombær og blåbæ r

✓ Flormelis stegning ✓ Fedtstof til

FORBEREDELSER FØR TUREN I SKO

VEN

Perlespelt koges efter anvisning og afkøles, Ærter pilles, squash skylles og skæres i små tern, løg pilles og hakkes fint, guleroden skylles og rives groft. Kyllingebr ystet steges og afkøles, plukkes eller skæres i tynde strimler. Dressing piskes sammen af olie, eddike og sennep. Smages til med salt. Perle spelt blandes med grønsagerne og kyllingen, og vendes i dressinge n.

PÅ SKOVTUREN - skylles friskindsamlet skovsyre og andre urter. Plukkes groft. Hindbær og brombær renses (skal ikke skylles i vand). De vilde urter vendes i den medbragte salat og bærrene drysses som pynt. Salaten kan også laves uden kyllin g. I stedet kan du på bålpladsen pakke nye kartofler ind i stanniol sammen med smør, salt og friske urter. Bag dem i bålet inden du steger et kyllingebryst til hver person. Hertil serveres salaten.

UR

ER PÅ SKOVT

FØR DU TAG

jen må IKKE ad gangen. De mælken i lidt sk er smør. Pi ell lt. of sa st dt og fe t kker ndmixer. Tilsæ Bland mel, su hå teolie) til en an e pl ug s. br ek (f. n evt. Husk fedtstof . klumpe. Du ka jen eriale til de at i m m sk l. Hu og pisk de uges på et bå Slå æggene ud e, der kan br nd pa b dy stegning og en eller lighter. tændstikker optænding og udsprunget, STEGNING lomsterne er e e, hvor hyldeb rm dem. Jo mindr æ e sk st ry de at ke nok De friskpluk a, og dejen s. Det er ofte av om sn ar og og yr ag åd sm renses for sm ldeblomsterne . dre bevarer hy e dem i vand du gør, des be yll sk at å dg nden e fast. Un of på. Stegepa st dt hænger bedr fe ed m dt en go på m e ko rm og æ stersk e/gryde til en del blom Varm en pand ærm. Dyp  der er plads sk at er , st or st om bl så lte skal være på den enke er den i det st i stænglen edej, og plac gang. Hold fa ige pandekag rd fæ tkager med n kla de t i es rm rmen Det ligner næ blomsterskæ n. de godt brune an er ep de r of på steg ekagerne. Nå nd eret på pa varme fedtst g in kr en på sid , plac skal syde om ens de ligger håndtag. Det du heldig kan køle lidt af m Er . m ne de lu d er La . s de er de færdige al spises men til. Server let og spises e underlag. Sk m kan moses et fedtsugend so r, bæ nd hi e skov du finde tidlig elis. set med florm dem overdrys

EN TILBERED DEJ

AUGUST JULI

– BELLIS, GLAT VEJBRED OG SKOVSYRE Bellis eller tusindfryd FINDESTED: I gamle græsplæner, der ikke er sprøjtet. Almindelig i hele Danmark. En af de første forårsbebudere allerede i marts. Når græsplænen slås skyder bellis nye skud og sætter nye blomsterknopper igennem hele sommeren. Knopperne kan syltes som en form for kapers og såvel de friske blade som blomster kan bruges i salat og andre retter.

Skovsyre FINDESTED: En nøjsom plante, der ikke kræver meget næring eller sollys. Den vokser derfor oftest på mørke, næringsfattige steder, hvor andre planter giver op f.eks. under tæt bevoksning. Indeholder oxalsyre der får mundvandet til at løbe. HISTORIE: I gamle dage spiste ce vejfarende skovsyre, når de blev tørstige – og det i stedet for at drikke vandet, der ofte var forurenet. Den kaldes også malerurt fordi den kan fjerne pletter. Gnides pletten med bladene kan det grønne vaskes af og pletten er væk. Giver en frisk syrlighed i salater.

Glat vejbred:

– HINDBÆR, BROMBÆR OG BLÅBÆR Hindbær FINDESTED: Vokser oftest i lysninger. Det er en nitratplante, der forekommer i store bevoksninger, hvor nitrat frigøres i jorden. F.eks. hvor skovens træer vælter i en storm og jorden blotlægges. Skovhindbær spises bedst med ”lukkede øjne”, da der ofte er larver i bærrene. Så kig ikke efter, larverne smager nemlig også af hindbær, og det gør ikke noget.

Brombær FINDESTED: Vokser i skoven, i læbælter og i krat bl.a. i den vestlige del af Rold Skov, der hedder Tveden. Her kalder skovarbejderne bærrene ”Tvedenbær”. Vokser også i Rebild Bakker og ved Vedstedskovhus. HISTORIE: Om brombær skrev den kendte rejsebogsforfatter Achton Friis: ”Ingenting i verden har en aroma som de første modne brombær, før alle bær på busken er blevet modne – det er fin mad og ædel vin på samme tid”.

Blåbær FINDESTED: Vokser hvor jorden er sur og næringsfattig, typisk i hedebakker, egekrat og på morbund i skovene. Vokser bl.a. på nordskråningerne i Rebild Bakker, langs St. Økssø og i Den Jydske Skovhave.

FINDESTED: Vokser i kanten af veje og stier. Den har specielle rødder, der kan vokse i meget tør og sammenpresset jord langs f.eks. grusveje.

HISTORIE: Bladene indeholder garvestof og er tidligere blevet brugt til te mod mavekramper. Bærrene indeholder 10% garvestof og virker mod diarre. En virkning der forsvinder, hvis der drysses sukker over bærrene, inden de spises.

HISTORIE: Frøene er i regnvejr klistrede og hæfter sig fast i bukserne eller i dyrenes pels, når vi færdes langs vejene. Det er sådan den spredes. I USA kaldes den for ”Hvid mands fodspor”, fordi indianerne på prærien kunne se, hvordan den hvide mand spredte den på turen mod vest.

Velbekomme siger Flemming Graff Horup, Søren Risborg og Henrik Bugge Mortensen.

derudad · JUN - AUG 2020

37


········

REBILD I ORD OG BILLEDER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········

REBILD TURISTFORENING INVITERER TIL

Rebild i ord og billeder VIS MIG, HVOR JEG KAN TAGE HEN MED MINE GÆSTER!

R

ebild Turistforening er sat i verden for at fremme turismen i Rebild Kommune og tilstødende områder ved at styrke medlemmernes kompetencer i rollen som værter for deres gæster. I denne stille tid, hvor vi lige som så mange andre har måttet aflyse planlagte arrangementer, opfordrer vi alle til at fortælle om de steder, hvor de har været med deres gæster – eller kunne have lyst til at komme. At gøre det i ord og billeder og på den måde dele stederne og de tilhørende fortællinger med deres medborgere i alle aldre. Tag derfor dit kamera med og tag et par billeder, knyt nogle ord til og send det til Turistforeningen som mail på info@rebildturist.dk. Så lægger vi i første omgang de indsendte bidrag på såvel vores hjemmeside som på vores Facebook-side. De bedste fortællinger og billeder vil blive bragt i det næste nummer af derudad, der udkommer i slutningen af august. Lidt mere om projektet Rebild i ord og billeder har til opgave at dele/formidle de indsamlede ord og billeder om steder, der er et besøg værd og at gøre det på en måde, så publikum får lyst til at tage ud og besøge stedet. Tanken er, at slutmålet er en form for håndbog, som kan være til glæde og gavn for både lokale, og dem vi får på besøg, for er der noget vores området er rigt på, så er det natur- og kulturværdier. Projektet skal følges op af flere projekter, der tilsammen dækker et kalenderår; på den måde får vi mulighed for at vise hinanden, hvordan tingene veksler med årstiderne. Det er ligeledes tanken, at formidlingen skal rykke ud af det virtuelle rum og ud i den fysiske verden, hvor det levende ord kan opleves. Det sidste med tanke på de tider hvor de for tiden herskende begrænsninger på vores forsamlingsfrihed bliver ophævet. Dækker hele Rebild Kommune - fra øst til vest og fra nord til syd Turistforeningen ønsker at være en forening for hele Rebild Kommune. Derfor er en af foreningens opgaver at bygge bro mellem de

38

JUN - AUG 2020 · derudad

forskellige byer og lokalområder. Det giver sig også udslag i sammensætningen af redaktionsudvalget, der p.t. består af tre medlemmer. I øst er det Hans Bjørn fra Terndrup. Hans repræsenterer Rebild Øst Klyngen, der består af hovedbyerne Terndrup, Bælum og Blenstrup samt 13 mindre landsbysamfund. Hans flyttede til Østhimmerland i 1970, da blev han købmand i Gudumholm. I 1977 bosatte han sig med sin familie i Terndrup. Han er uddannet inden for kontor og handel. På et tidspunkt skiftede han karriere, og det betød, at han bl.a. har haft tid til at forfatte flere lokalhistoriske fortællinger. I midt og nord er det Jens-Peder Vium fra Skørping. De seneste 5 år har Jens-Peder været drivkraften i Turistforeningens kommunikation og markedsføring. I årene før hans pensionering var Jens-Peder virksomhedsrådgiver med speciale i strategisk forretningsudvikling. I vest og syd er det Søren Christensen fra Nørager. Søren repræsenterer den meget aktive Nørager Borger- og Håndværkerforening, der bl.a. udgiver Nørager Avis. I en årrække har Søren været avisens redaktør. Bag sig har han udgivelsen af mere end 12 bøger, hvoraf den seneste, der udkom i december 2019, bærer titlen ”Ud i det fri”. Redaktionsudvalget pointerer, at deres opgave er ad diverse kanaler at motivere derudads læsere m.fl. til at finde de gode steder og indsende de gode fortællinger i ord og billeder. Målgruppen Indsendere af bidrag kan være enkeltpersoner eller grupper af personer, der går sammen om at skabe den gode fortælling om et sted, de gerne besøger med deres gæster. Det kan være en skoleklasse eller en gruppe på en ungdomsskole. Det må gerne være materiale, der allerede har været offentliggjort i en anden sammenhæng. Ophavsret og brugsret Ophavsretten til de indsendte fotos og tekster forbliver indsenderens. Som indsender indestår du for, at du ikke krænker andres ophavsret. I praksis betyder det, at du ikke har kopieret tekster og fotos, der er beskyttet iht. Lov om ophavsret. Indsender giver Rebild Turistforening brugsret til det indsendte materiale inden for de ovenfor beskrevne rammer. Det betyder, at Rebild Turistforening har adgang til at beskære de indsendte fotos og redigere de indsendte tekster. Rebild Turistforening er forpligtet til at anføre ophavsmandens navn.


Turistforeningens Nytårs-

· · · · · · · · traveture · · · · · ·har · ·de· ·seneste · · · · år ·· ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

været et tilløbsstykke med 200-300 deltagere.

REBILD I ORD OG BILLEDER - EKSEMPEL PÅ EN FORTÆLLING OM BOLDRUP MUSEUM Boldrup Museum få kilometer syd for Nørager er et lille landbrugsmuseum med marker, afgrøder og dyr, og det omfatter et trelænget husmandssted, der viser, hvordan tilværelsen bygningsmæssigt så ud for en husmandsfamilie omkring år 1900. Her fortælles om husmandens liv i alle dets facetter. Familien har dyrket jorden og haft kålgård med kartofler, kål, løg og krydderurter og en lille blomsterhave. På museet finder man også en række tidstypiske gamle danske husdyrracer: Svin, får, geder, kaniner, gæs, høns og duer. Museets mange husdyr har en stor tiltrækningskraft på børn, og talrige forældre og bedsteforældre ses ofte på museet sammen med deres børn eller børnebørn. Mange museer i Danmark er blevet til på grundlag af en lokal samler. Det er også tilfældet, når det gælder Boldrup Museum, hvor ”samleren” er Niels Jørn Østergaard, der er vokset op på en gård over for det

Boldrup Museums trelængede husmandssted. Museets grundlægger, Niels Jørn Østergaard, har flere gange deltaget i museumsforeningens aktiviteter.

Fotos: Søren Christensen og Jens-Peder Vium.

nuværende museum. Allerede meget tidligt begyndte han at samle på fortiden. ”I stedet for at se frem, blev det fortiden og den bondekultur, der var på vej væk, som kom til at lægge beslag på mange timer,” skriver Niels Jørn i en artikel i Boldrup Museumsforenings årsskrift 2004, hvor han fortæller om Boldrup Museums tilblivelse. I artiklen fortæller Niels Jørn Østergaard, hvordan han, tilskyndet af sin mor, samlede på alt, hvad der var ved at gå ud af brug . Da forældrene senere købte det overfor beliggende husmandssted for at benytte jorden herfra til landbrugsdrift, kom dets bygninger til at ligge ubenyttet hen. Og da Niels Jørns samling efterhånden var blevet stor, fik han lov til at benytte husmandsstedets stuehus til at udstille sine ting. I 1969 stiftede en kreds af interesserede mennesker så Boldrup Egnsmuseumsforening, der indgik en lejeaftale med Niels Jørn

Forårsarbejdet på museet er i fuld gang. Marken pløjes, harves og tilsås af de mange frivillige, der er tilknyttet museet.

Østergaards forældre om leje af husmandsstedet for en femårig periode (årlig husleje 0 kr.) til brug for et egentligt egnsmuseum, og efter de fem år var foreningen i stand til at købe stedet takket være en betydelig donation fra en lokal borger. Niels Jørn Østergaard, der ikke blot var interesseret i ting fra fortiden, men også var meget optaget af folkemusikken, blev senere leder af Spillemandsmuseet i Rebild – et job, han stadig bestrider. I 1976 blev Boldrup Museum en del af det nystiftede Sydhimmerlands Museum, der var et museumssamarbejde mellem de daværende kommuner Arden, Hobro og Nørager, og i 2008 blev Sydhimmerlands Museum så en del af Nordjyllands Historiske Museum. Museet er ”billet-fri” forstået på den måde, at alle gratis kan besøge det. Året igennem indbydes til en række arrangementer, men herudover er museet åbent hele tiden.

På aktivitetsdagene bydes der naturligvis på en række aktiviteter for børnene. Fåredagen er årets største arrangement på Boldrup Museum.

derudad · JUN - AUG 2020

39

·······


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

GOLF ELLER GRATIS!

3 måneders

gratis prøvemedlemskab!

INDHOLD: • Gratis ugentlig holdtræning • Gratis ugentlig individuel lektion med professionel golftræner • Ugentlig begyndermatch, hvor du spiller med andre nybegyndere og søde hjælpere • Frit spil på par 3 bane • Frit spil på ”stor” bane ifølge med et medlem • Gratis lån af golfudstyr • Regelundervisning

Opstart lørdag 21. juni kl. 11 Rold Skov Golfklub

Golf eller gratis er et nyt koncept, som skal gøre det nemmere tilgængeligt at komme i gang med verdens dejligste sportsgren. Konceptet går i al sin enkelthed ud på, at du ganske gratis kan deltage i et prøvemedlemskab i Rold Skov Golfklub. Et prøvemedlemskab indeholder lån af golfudstyr, frit spil på klubbens par 3 bane, ugentlig træning med professionel golftræner (både hold og individuel træning), mulighed for at spille på ”stor” bane fra første dag i selskab med et af klubbens fuldtidsmedlemmer. Ydermere får man regelundervisning, hvor man kan vælge mellem en personlig eller en online version. Sidst men ikke mindst bliver der arrangeret ugentlige begyndermatcher, hvor du som prøvemedlem får mulighed for at spille på den store bane med vores garvede ”hjælpere”. Alt dette er ganske gratis i op til 3 måneder, eller indtil du har fået dine banetilladelse og dermed har lov til at boltre dig frit på alverdens golfbaner. Vi glæder os til at tage imod DIG! Med venlig hilsen Team Rold Skov Golfklub

40

JUN - AUG 2020 · derudad

Tilmelding til GOLF ELLER GRATIS kan ske på: casper@roldskovgolf.dk eller på tlf 96828301 - 41104534 Ønsker du at komme tidligere i gang, så kontakt os og aftal et individuelt forløb


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

MANDAG DEN 15. JUNI, TIL OG MED MANDAG DEN 31. AUGUST

SOMMER I SKOVEN

Nyd en lækker sommermenu på terrassen eller en krondyrsburger & et spil minigolf Minigolf:

Rold StorKro’s minigolf er måske Himmerlands smukkeste og mest spændende bane. Kom og prøv de 18 huller, som har en sværhedsgrad på Par 3-5. Banen er åben hele året fra kl. 10.00-21.00 (eller solnedgang) Pr. person pr. spil kr. Eller køb et årskort med spil i hele 2020 for kr. 300,00.

50,00

Sommertilbud:

Nyd en spændende krondyrburger med grovfritter og aioli (serveres fra kl. 12.00-16.00) og et spil minigolf. Burger & minigolf Pr. couvert kr.

178,00

Sommermenuen:

Serveres hver aften fra kl. 18.00 (undt. den 4. juli ) i Panoramarestauranten eller på terrassen foran pejsen. Salat af røget makrel, nye kartofler, rygeost og radiser Svinekotelet fra Krastrup Søgård med sommergrønt og estragonsauce Friteret vanillieis med kold jordbærconsommé

348,00

Pr. couvert kr.

Se vores lækre sommermenu og alle vore andre tilbud på www.rold.dk

AALBORG

Vælderskoven 13 . 9520 Skørping . Tlf. 98 37 51 00 www.roldstorkro.dk . roldstorkro@rold.dk derudad · JUN - AUG 2020

41

·······


········

KIRKERUNDTUR

LIDT HISTORIE

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······ Kirkerne blev bygget på foranledning af den stærke katolske kirke men sandelig også med den lokale befolknings opbakning og medvirken. Sognets rigdom afspejles kirkebyggeriet. Nogle kirker er meget store, andre ganske små. Middelalderkirkerne blev efter reformationen overtaget af kongen, der efterfølgende ”solgte” dem til lokale herremænd, når riget fattedes penge. Det påførte herremændene forpligtelsen til at vedligeholde kirkerne, hvilket desværre ofte kneb. Det gav også herremændene ret til at udnævne præster og til at oppebære tiende. I begyndelsen af 1900-tallet blev alle disse gamle middelalderkirker selvejerkirker med pligt til vedligeholdelse – hvilket det også sommetider kneb med!

På kirkerundtur FRA KLOKKETÅRN TIL KLOKKETÅRN

1

2 3

Vi begynder i Støvring, kommunens største sogn med ca. 7.000 sognebørn. Støvring Kirke blev indviet den 22. december 1907, efter at sognets beboere i mange år havde været henvist til Buderup Kirke, der, som sognepræst Matthæus Plæsner udtrykte det, lå ”meget afsides, langt fra næsten alle beboere”. Kirken blev opført på en grund, der var skænket af de to gårdmænd, Kristen Lere og Kristian Foldager. Det fortælles, at gangen ned gennem kirken udgør skellet mellem de to ejendomme. Kristen Lere nåede ikke at se kirken, da han døde et år, før den stod færdigbygget. Han – og senere hustruen – blev begravet på kirkegården som den første, efter at biskoppen på behørig vis havde indviet hans gravsted. Gravstenen står stadig på kirkegården. I forbindelse med en større renovering blev den klassiske altertavle erstattet af et kors i drivtømmer udført af kunstneren Erik Heide.

OPGAVE 1:

HVILKET VÆSEN BESKYTTER PRÆSTEN, NÅR HUN STÅR PÅ SIN PRÆDIKESTOL?

42

JUN - AUG 2020 · derudad

Fortsæt mod syd til Gravlev Kirke, der ligger smukt i et kuperet terræn. Kirken er i romansk byggestil, hvor tårnet er tilføjet flere hundrede år senere. På kirkegården ligger billedhugger Anders Bundgaard begravet. Hans gravsted er markeret med skulpturen Hedepigen eller Lyngheden, som der står på selve gravmonumentet. Hedenpigens blik er rettet mod Ravnkilde på den modsatte side af ådalen. Anders Bundgaard blev født i den nærliggende landsby Ersted i 1864, og gipsafstøbninger af hans mange værker kan opleves i Thingbæk Kalkminer. I Gravlev ”midtby”, tæt på den imponerende bassinkilde Gravlev Kilde, er der borde og bænke, hvor frokosten kan nydes.

OPGAVE 2:

FORAN ALTERET I GRAVLEV KIRKE LIGGER EN MÆGTIG GRAVSTEN FRA 1774 MED INSKRIPTIONER. HVEM ER BEGRAVET HER? OG HVAD STÅR DER I TEKSTEN NEDENUNDER?

Fra Gravlev går turen gennem Rebild Bakker til Skørping Nykirke. Kirken er som Støvring Kirke bygget fordi den eksisterende kirke – Skørping Kirke, i daglig tale kaldet Gl. Skørping Kirke – lå noget afsides i forhold til den nye, driftige stationsby. Kravet om ”egen” kirke blev stadig stærkere, og i 1914 blev Skørping Nykirke indviet. Efter en større renovering i 2015 fik kirken et helt nyt og meget spektakulært alterbillede, udført af den færøske kunstner Tróndur Patursson.

OPGAVE 3:

HVOR FINDES SALMEBØGERNE I SKØRPING NYKIRKE?


······················ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ····· ·······

D

e ligger højt og markant i landskabet – kirkerne – og de gemmer ofte på gode historier såvel indenfor som udenfor, og ikke mindst på de omkringliggende kirkegårde. I Rebild Kommune er der ikke mindre end 32 kirker, hvoraf de ældste har en historie, der kan føres helt tilbage til 1100-1200-tallet. Kirkerne er med andre ord nogle af de allerældste bygningsværker i Danmark, så glæd dig til en spændende rundtur. Du vælger selv køretøjet, men husk en god solid madpakke eller madkurv, når de mange indtryk skal fordøjes.

12

STØVRING 1

SULDRUP 2

6

3

SKØRPING

5

TERNDRUP

10

• Rundturen er med indbyggede opgaver og udfordringer undervejs. • Opgaveark og facitliste kan downloades på www.kulturenrebild.dk. • Du bestemmer naturligvis selv om rundturen skal klares på en dag, eller i etaper over flere dage!

GOD FORNØJELSE PÅ TUREN RUNDT

9

11

4

8

NØRAGER 7

4

6 5

Fra Skørping Nykirke til Skørping Kirke i landsbyen Gl. Skørping, som folk i middelalderen og langt frem i tiden valfartede til. Under kapellets gulv var et kildevæld, der forsynede Helligkorskilden på kirkegården med vand, der efter sigende havde en helbredende kraft. På stedet blev der afholdt store kildemarkeder. I kapellet lod dronning Margrethe 1. i 1392 rejse et Helligkorsalter, hvor stedets præst hver fredag, dagen hvor Jesus blev korsfæstet, skulle læse en messe.

OPGAVE 4:

PÅ SKIBETS NORDVÆG FINDES EN KALKMALET FRISE I 12 BILLEDER. HVILKEN BEGIVENHED I VORES KIRKELIGE HISTORIE FORESTILLER DE?

Mellem landsbyerne Thorup og Hellum ligger Torup Kirke. Et sagn fortæller, at man ikke kunne blive enige om, hvor kirken skulle ligge, hvorfor man spændte et par okser for en vogn. Der hvor de standsede og lagde sig ned, skulle kirken ligge. Et andet sagn fortæller, at kirken skulle have ligget i Tulstrup, men at troldtøj gjorde det umuligt, idet de hver nat rev det ned, som mennesket havde bygget om dagen. Så måtte man flytte – og fik ro. Kirkegården er stærkt kuperet og vartegnet er den store, gamle eg, der står på kirkegårdens nordøstlige hjørne. Kirkens navn er ikke stavet forkert – den hedder Torup Kirke i modsætning til byen, der staves med ”h”, men det har også ændret sig gennem tiderne.

OPGAVE 5:

KAN MAN PÅ KIRKEN SE, HVILKEN HERREMAND, DER EJEDE KIRKEN?

Helt mod øst ligger Bælum Kirke, hvis tårn er Rebild Kommunes svar på det skæve tårn i Pisa. Graveren og en tidligere menighedsrådsformand satte sig for at undersøge en påstand om, at kirkens tårn var skævt. En snor med et lod i enden blev kastet ud af en af glamlugerne 16 meter oppe i tårnet. Målingen viste, at der er 35 cm fra snoren og ind til tårnets sokkel. Så meget har tårnet sat sig de seneste 500 år. Det noget mere berømte tårn i Pisa hælder knap fire grader, mens tårnet i Bælum hælder et par grader.

OPGAVE 6:

PÅ KIRKEGÅRDEN STÅR EN GRAVSTEN MED EN NOGET ANDERLEDES INDSKRIFT END MAN SÆDVANLIGVIS SER. HVILKEN?

derudad · JUN - AUG 2020

43


7 Efter en køretur på næsten 40 kilometer mod sydvest kommer vi til Stenild Kirke. Døbefontens udsmykning - i højt relief - er løver med mandshoveder med store gloøjne, hvor nogle hånligt rækker tunge. Døbefonten er en af Danmarks største. Når man siger Stenild, så kommer man ikke udenom ”Bette Fanden”, eller Johannes Jensen, lederen af Røverne fra Rold. Der var tale om flere hundrede røvere, der på brutal vis terroriserede egnen i første halvdel af 1800-tallet. Da Johannes Jensen var født i Stenild, flyttede han efter at have afsonet sin straf i tugthuset tilbage til Stenild, hvor han fordrev tiden med at sidde på bænken ved kirkediget og fortælle røverhistorier til dem, der gad lytte. Han blev begravet i Stenild, men pga. af sine ugerninger foregik det efter udenfor kirkediget. Men da kirkegården blev udvidet kom han - vupti - til at ligge i indviet jord!

OPGAVE 7:

HVAD MÅLER DØBEFONTEN I BREDDEN OG I HØJDEN?

8

9 I Brorstrup Kirke skal vi se nærmere på triumfvæggens fantastiske kalkmalerier. På venstre side ses de seks apostle og under dem Maria med glorie siddende med Jesusbarnet på skødet. Går man tæt på, kan man se, at Maria holder et æble i hånden (rigsæblet som tegn på verdensherredømmet), og at Jesusbarnet rækker hånden ud efter æblet. Bag Maria står et uhyggeligt væsen med stirrende mørke øjne, langt mørkt hår og unaturligt lange ben. I hånden holder væsnet en spids genstand, muligvis er det en kærtebærende engel.

Fra Brorstrup kører vi de godt ni km til Aarestrup Kirke. Kirken, der er en større landsbykirke, er opført mellem 1140 og 1170 med romansk apsis og sengotiske tilbygninger. Tårnet fulgte efter omkring år 1500. Klokken er fra 1582. Ved indgangen står en bastant kirkeblok fra 16. århundrede og overfor denne en træskulptur ”Anna Selvtredje” – Jomfru Marias mor – fra 12. århundrede. På korets sydvæg ses et stort gipsrelief af Anders Bundgaard, der er født i sognet.

OPGAVE 9:

10

Fra Aarestrup kører vi godt fem kilometer til Haverslev Kirke, der i den katolske tid var viet til Sankt Laurentius. Legenden fortæller, at Pave Sixtus den II mødte to unge mænd, Laurentius og Vincent, på en rejse i Spanien og tog dem med til Rom. Her blev Laurentius kassemester for den kristne menighed. Da Sixtus blev fængslet i forbindelse med kristenforfølgelser, bad han Laurentius om at forvalte kirkens skatte, hvorpå Laurentius fordelte skatten blandt de fattige. Da kejseren får nys om det, bliver Laurentius stillet i forhør, hvor han lover at bringe skatten til kejseren. Da han tre dage senere kommer med de fattige, svarer han kejseren: ”Dette er kirkens rigdom, de evige skatte, som aldrig mindskes, men forøges hver dag”. For dette måtte Laurentius lide martyrdøden. Men legenden er fortrøstningsfuld og fortæller, hvad Laurentius sagde til bødlen, da han lå på risten ”Vend mig om, stegen har nok på denne side”. På kirkeskibets nordvæg er ophængt et rokokoepitafium over Jørgen Mørch, Nørlund, død 1758, og hustru med to børn, som tidligere er bisat i en åben begravelse i tårnrummet. På epitafiet er det tydeligt, at der mangler en linje midt i teksten. Denne linje har man holdt fri for at kunne indføre hans kones navn Margrethe Grothum Berg, når hun døde, men det fik man aldrig gjort.

OPGAVE 8:

HVEM VAR SOGNEPRÆST I KIRKEN I PERIODEN 1925-1943? OG HVAD VED I OM HAM?

11

12

Fra Haverslev Kirke fortsætter vi til Sønderup Kirke. På væggen til venstre for alteret sidder et epitafium, som fortæller om et ægtepar, der ligger begravet der. Altertavlen i barok er fremstillet af den dygtige billedskærer Laurits Jensen, Essenbæk. Den viser den korsfæstede i midten mellem Moses og Johannes Døberen. Den er en pendant til altertavlen i Aalborg Domkirke, Budolfi kirke.

OPGAVE 10:

HVILKEN DAG I KIRKEÅRET HANDLER VENSTRE SPALTE PÅ ALTERTAVLEN OM?

PÅ KIRKEGÅRDEN FINDES ET SÆRLIGT MINDE, DER HAR FORBINDELSER TIL ANDEN VERDENSKRIG. HVILKET?

Vores kirkerundtur slutter i Øster Hornum, hvor den anseelige kirke vidner om, at byen engang var en herredsby, altså et magtcentrum. Ifølge overleveringer blev kirken opført i 1172. Dens længde er afsat til nøjagtigt 100 fod, men således at sydvæggen er en fod længere end nordvæggen, hvorved østgavlen har fået en tilsigtet skævhed i forhold til midteraksen. Fra 1200-tallet findes to egetræsfigurer: Den ene forestiller Jomfru Maria med jesusbarnet og den anden Sankt Laurentius. Disse figurer har mod sædvane overlevet reformationen i 1536, hvor Danmark skiftede fra katolicisme til protestantisme.

OPGAVE 12: OPGAVE 11:

HVAD SES PÅ EPITAFIET VED ÆGTEPARRETS FØDDER?

ER DER NOGET VED PRÆDIKESTOLEN, DER VIRKER MÆRKELIGT?


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ···· ENTREPRENØR | MURER | TØMRER

SAMMEN BYGGER VI BEDRE

KIRKERUNDTUR

Transport af 4 til 76 personer

UDFØRER TOTAL- OG FAGENTREPRISER TIL BÅDE BOLIG- OG ERHVERVSBYGGERI

Entreprenørafdelingen udfører: • Gravearbejde • Sokkel og fundamenter • Kloakarbejder • Belægninger

Murerafdelingen udfører almindeligt murerarbejde Tømrerafdelingen udfører almindeligt tømrerarbejde

Tlf. 98 37 11 50

E-mail: olesens-busser@post.tele.dk • www.olesens-busser.dk

VELKOMMEN OMBORD! Se vores byggerier på Høje Støvring 72 og Odderen 19 i Støvring. Fruensgaard Byg A/S har mere end 20 års erfaring inden for boligog erhvervsbyggeri. Gammel Kirkevej 31 9530 Støvring Tlf.: 96 86 20 20 info@fruensgaard-byg.dk

En sejltur med turbåden Svanen på Mariager Fjord er en enestående smuk og idyllisk rejse gennem et fantastisk landskab fyldt med naturog kulturhistoriske oplevelser.

Se fartplanen, bestil billet og læs mere om de mange muligheder på www.svanen.dk.

www.skoerpingapotek.dk

Aut. El-installatør

Søren Bertelsen

Mandag - Fredag 09.00 - 17.30 Lørdag 09.00 - 13.00 Søndag Lukket SKØRPING Sverriggårdsvej 10 9520 Skørping Tlf. 98 39 13 22 skoerping@apoteket.dk

STØVRING Hobrovej 84 9530 Støvring Tfl. 98 37 30 45 stoevring@apoteket.dk

En go’ kontakt 98 33 81 91

22 37 26 66

registrede revisorer torvegyden2 9520 Skørping tlf. 9839 1500

www.onrevision.dk tlf. 9839 1500

derudad · JUN - AUG 2020

45

·······


········

NATUREN

·Skal · · du · ·godt · · ·igang · · ·er· Nørager · · · · Trælast · · · · et · ·naturligt · · · · valg ······ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

STÅLHAL STÅLHAL

stærkpris prispå på en en FåFåenenstærk Nørager frafraNørager

stålplader Specialpriser på facader

Skal du godt igang er Nørager Trælast et naturligt valg

til tag og

STÅLHAL STÅLHAL

stærkpris prispå på en en FåFåenenstærk Nørager frafraNørager

Ring til Niels

stålplader Specialpriser på facader

Ring til Niels

Tlf. 98 55 12 66 www.n-e-j.dk Få en stærk pris på ∙en Ring til Niels

Ring til Niels

Få en stærk pris 2x65 NY.indd 2

14-01-2016 08:32:53

Tlf. 98 55 12 66 ∙ www.n-e-j.dk

Tlf. 98 55 12 66 ∙ www.n-e-j.dk Stålhal og Ridehal 2x86.indd 1 Få en stærk pris 2x65 NY.indd 2

TO

Torsdag den 10. september 2020 kl. 16-18 i skolens personalerum Hvordan kan alle aktører i vores lokalsamfund blive bedre til at koordinere, inspirere og nytænke sammen? Alle er velkomne!

og Tlf. 98 55 12 66 til∙ tag www.n-e-j.dk

RIDEHAL fra Nørager

Skørping Skole inviterer til samarbejde! NY DA

Tilmelding på ipeha@rebild.dk eller 28304044 senest fredag den 4. september.

17-04-2018 11:14:17 14-01-2016 08:32:53

Tlf. 26 60 40 89 www.lej-en-kano.dk

Ud i naturen – og få en på opleveren..!

RebildPorten er samlingspunktet, der inspirerer og informerer dig. En port til naturen, historien og de mange muligheder for oplevelser i og omkring Rold Skov og Rebild Bakker - hvor skovene er dybere, sagnene mere levende og kilderne mere blå...

Vi står klar med personlig vejledning, gode råd og inspiration, og glæder os til at byde jer velkommen til Rebild.

www.rebildporten.dk

Kontakt os via tlf. 9988 9000 eller e-mail: info@rebildporten.dk

Rebildvej 25A, 9520 Skørping

#rebildporten

46

JUN - AUG 2020 · derudad


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

DET SKER

SOMMERSANG I SKØRPING OG FRÆER TID: STED: ARR.:

SKINDBJERGLUND OG RISE SKOV TID: STED: PRIS: ARR.:

Søndag den 14. juni 9.30 - ca. 13.30 P-pladsen Risevej, 9520 Skørping. Voksne 40 kr / Børn under 12 år gratis Rold Skovs Venner

8. juli i/ved Nykirken kl. 20.00 5. august i/ved Fræer kirke kl. 20.00 Skørping Nykirke og Fræer Kirke Skørping og Fræer Sogne

Vi indbyder til en kort aftensang og et par ord til eftertanke i den lange lyse sommer. Hans Hjort medvirker på trompet og spiller solen ned. Denne aften indbydes tillige til kirkegårdsvandring og fortælling ved Johan Rafaelsen kl. 18.30. Vi afslutter med aftensang kl. 20.00 i kirken.

MINI-LYSFEST FOR GENFORENINGEN TID: STED: PRIS: ARR.:

Lørdag den 11. juli kl. 14. Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer. Voksne kr. 100. Børn 6-14 år kr. 45 Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer

I Thingbæk Kalkminer ved billedhuggeren Anders Bundgaards original til ”Genforeningsmonumentet” fejrer vi 100-året for Sønderjyllands genforening med resten af Danmark. Nyd sang og oplæsning i skæret fra de mange levende lys.

TID: Lørdag den 20. juni 14-16 STED: Receptionen i Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping PRIS: Voksne: kr. 90. Børn 6-14 år: kr. 40 ARR.: Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer

Efter introduktion om Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer går vi forbi nogle af områdets kilder, ser dambrug og hører om naturplejen med får og kreaturer af Rebildcentrets 70 ha naturarealer. Vi ser Naturskolen, hvorefter du kan nyde roen på stien langs den rislende Lindenborg Å. Husk vandtæt fodtøj. Derefter går vi op på Regan Vest - hvad kan man se her? Fra toppen af skråningerne er der også en flot udsigt over Lindenborg Ådal, og turen går ned gennem Oplev Krat, hvor der er Land Art, og slutter ved kalkminerne. Efter turen er der adgang til alle Rebildcentrets udstillinger.

ÅBENT HUS ARRANGEMENT

Åbent Hus i Rold Skov Golfklub, er alletiders mulighed for ganske gratis at prøve at spille golf. Det er et arrangement, hvor man låner noget udstyr, får lidt træning, og spiller 6 huller med nogle søde hjælpere.

TID:  Mandag den 31. august - Torsdag den 26. november 18.30 - 21.15 STED: Svanfolkvej 6, 9293 Kongerslev PRIS: Kr. 1.458 for 12 gange ARR.: Svanfolk Kurser

SVANFOLK KERAMIK TID:  Lørdag den 4. juli - Søndag den 30. august 10-16 STED: Svanfolkvej 6, 9293 Kongerslev PRIS: Gratis ARR.: Svanfolk Kurser

Besøg Svanfolk Keramik galleri og værksted. Vi holder åbent 4. og 5. juli kl 10.00 -18.00 samt hele juli og august, når flaget står ude, ellers ring for åbningstider: 21 72 72 17. Hilsen Mette og Per

Guldbæk er beboet af kunstnere, de kendte bare ikke hinanden særlig godt for 5 år siden. Guldbæk fik Landsbystafetten i 2015, og i den forbindelse fandt en større gruppe allerede udøvende og herboende kunstnere sammen og dannede kunstnersammenslutningen Karlsvognen. Nogle af medlemmerne har boet i Guldbæk meget længe, mens andre er tilflyttere for mindre end 6 år siden. Aldersspredningen i gruppen er mellem 44-70 år. Gruppens kernemedlemmer er: Charlotte Bisgaard Klemmensen, Marianne Uhrenholt, Ruth Uhrenholt og Birgit Christensen. Leif Borbye, der kommer fra Hobro, er autodidakt fotograf. ”Jeg begyndte for alvor at fotografere, da jeg blev pensionist. Inspirationen finder jeg overalt. Det kan være det storladne eller det kan være nærbilleder. Det kan være sjove og spændende former og farver, som kan være abstrakte, figurative eller skulpturelle som man f.eks. finder det på en losseplads. Det kan være natur: en trærod, vandspejlinger, is-formationer i en vandpyt eller en bæk. Hvert enkelt billede fortæller sin egen historie. Slip fantasien løs, så kan du måske se drama, eventyr og historie”.

TID: Lørdag den 8. august kl. 10-13 STED: Rold Skov Golfklub PRIS: Gratis

KERAMIKKURSER EFTERÅR

GALLERI

KARLSVOGNEN OG FOTOGRAF LEIF BORBYE UDSTILLER I KIG IND TID: Fernisering søndag 23. august kl. 15 STED: Kig Ind, Vestermarksvej 2, 9610 Nørager Udstillingen er åben 23. august til 25. oktober Åbningstider: Mandag kl. -10-16 Tirsdag kl. -09-16 Torsdag kl. -14-19 ARR.: Kulturudvalget Kig Ind

Vi går igennem den nytilkøbte skov, Rise Skov og møder forhåbentlig de nytilkomne naturplejere, ”de vilde heste” sammen med kvæg og får. Dyrene er sat ud i Rise Skov og Skindbjerglund, for at afgræsse og bide træer og buske så der kommer en lysåben underskov, til gavn for en meget artsrig flora og fauna, der er kendetegnet for egeskov.

NATUROMRÅDERNE VED REBILDCENTRET OG REGAN VEST

FOTO OG KERAMIK

Svanfolk Keramik er et kursussted, hvor du kan lære det meste indenfor keramiske arbejdsmetoder og glaseringsteknikker. Vi har et hyggeligt og veludstyret værksted. Undervisere Mette Moen og Per Jørgensen. Materialer 45 Kr pr kg ler incl glasur og brænding. 12 mandage 18.30 - 21.15 12 tirsdage 13.00 - 15.45 eller 18.30 - 21.15 12 torsdage 18.30 - 21.15. Eller klippekort min 5 gange. Flere kurser på hjemmesiden. Tilmelding på 2172 7217, moenmette1@gmail. com eller på hjemmesiden.

BEATLESAFTEN MED SOMETHING TID: Fredag den 4. september 20 STED: Kulturstationen, salen. Skørping. PRIS: Kr. 175 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk. ARR.: Skørping Musikstation

De har turneret gennem mange år, og krydret de mange, fantastiske sange fra ”The Fab Four” med historier og anekdoter. Per Wium er nok den i landet, der kender Beatles bedst, så glæd jer til en aften med ”lyden af en generation”, - de mange hits og de gode historier! Mulighed for Mad&Musik (særlig billet), middag i Pavilloncaféen før koncerten

derudad · JUN - AUG 2020

47

·······


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

HVAD DRØMMER DU OM? Boligfornyelse? Uanset, hvad du drømmer om, er vi med dig hele vejen. Vi gør vores for at realisere dine drømme.

Støvring afdeling • Hobrovej 77-81 • 9530 Støvring • T 9657 5360 Skørping afdeling • Jyllandsgade 19 • 9520 Skørping • T 9657 5680 Suldrup afdeling • Hjedsbækvej 338 • 9541 Suldrup • T 9657 5380 48 JUN - AUG 2020 · derudad jutlander.dk

Profile for Bodil Tejg Krunderup

Derudad 03/20  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded