derudad kulturmagasin for Rebild - 02/2020

Page 1

GRATIS MAGASIN MAR-MAJ|20

ad derud LD i REBItil lokale

uide – din g velser ople

Så længe vi kan danse

REBILDS SKATTE Alsang i bakkerne IMA REB L K

ROGR

INDEN I AM

DP L I

JORDEN HAR VI KUN TIL LÅNS | KULTUR | NATUR |derudad SPORT ·|MAR ERHVERV | MAD - MAJ 2020 1 |


derudad 02|20

········

ARTIKLER 02 KulturenRebild informerer 03 Er din forening medlem... 06 Så længe vi kan danse 10 Rebilds Skatte 18 Klima Rebilds lokomotiv 30 Alsang | Nyt fra Landsbyrådet 28 Vild mad | Rold Skov Golfklub ARRANGEMENTER 09 STUBhuset 05 Kinorevuen 14 Kongelig Sommerballet 17 BOGBY9520 21 Klima Rebild program 25 LOF - Hold fast i fritidsinteresserne 32 Debat | Foredrag | Koncerter | Ud i naturen | Teater | For børn | Udstillinger | Øvrige LØST OG FAST 26 Det store i det små

Støt op

derudad Nr. 2/2020 Marts - maj

- omkring de fri villige og det brede lokale foreningsliv . Tegn en anno nce i deruda d. Kont ak t Helle Nilss on på tlf. 214936 89 ell er mail annoncer @k ult urenrebild .dk og få tils endt mater iale.

UDGIVER: Foreningen KulturenRebild | www.kulturenrebild.dk OPLAG: 16.000 stk. | Husstandsomdeles i Rebild Kommune REDAKTION OG TEKST: Henrik Bugge Mortensen, tlf. 20 11 61 58 redaktion@kulturenrebild.dk LAYOUT: Bodil Tejg Krunderup, TEJG.dk FOTO: Klima Rebild, Bodil Tejg, Skørping Marionetteater, Henrik Bugge Mortensen, René Skjødt, Rebild Kommune, BOGBY9520, Landsbyrådet, Tove Nilsson, Nysumbanen, Rold Skov Golfklub

KulturenRebild informerer MEDLEMMER AF FORENINGEN KULTURENREBILD HAR TEGNET ET MEDLEMSKAB TIL KR. 500: Alletiders Familieteater BOGBY9520 Besættelsestiden i og omkring Rold Skov Boldrup Museum Butikken i Gl. Skørping Bælum Øl-laug Døstrup Kultur- og Forsamlingshus Fræer Forsamlingshus Herman Bang Selskabet Himmerlands Folkemusikskole Himmerlands Teater Kig Ind Kinorevuen Kulturmøllen Bælum Kulturstationen LineDance 50+ LOF Mariagerfjord/Rebild Lokalhistorisk Arkiv Ravnkilde Midthimmerlands Folkeuniversitet Motorsport Nordjylland Museum Rebild Musikstationen Opera i Rebild Rebild Borgerforening Rebild Diabetikerforening Rebild Kommune Rebild Musikforening Rebild Provsti Rebild Turistforening Rebildcentret Rold Skov Golfklub Rold Skov Skiklub Rold Skovs Venner Siem Forsamlingshus Skørping Borgerforening Skørping Marionetteater Skørping Sangforening STUBhuset Stubhusrevyen Støvring Idrætsforening Tango Skørping Terndrup Medborgerhus Østhimmerlands Folkeuniversitet Østhimmerlands Kunstforening Kilden

ANNONCESALG: Helle Nilsson tlf. 21 49 36 89 annoncer@kulturenrebild.dk TRYK: PE offset A/S DISTRIBUTION: Nordjyske Medier Næste nummer af derudad udkommer i uge 20. Deadline for aflevering af materiale og oprettelse af arrangementer på kulturenrebild.dk er 8. april 2020.

2

derudad bruger et svanemærket trykkeri

MAR - MAJ 2020 · derudad

TILSKUDSGIVERE TIL FORENINGEN KULTURENREBILD: Rebild Kommune kr. 150.000 STUBhuset kr. 20.000 LOF Mariagerfjord/Rebild kr. 20.00 0 Kulturstationen kr. 20.000 Kinorevuen kr. 20.000 Rebild Provsti kr. 10.000 Landsbyrådet kr. 10.000 BOGBY9520 kr. 6.000 Musikstationen kr. 6.000 Kig Ind kr. 5.000 Kulturmøllen Bælum kr. 3.000 Opera i Rebild kr. 3.000 Rebildcentret kr. 3.000

Har du bruga for et ekstraf eksemplar vi pt. r derudad halgende etableret fø teder: udleveringss

rStationen iotek | Kultu Skørping Bibl n | Kig Ind rte Po | Rebild k BOGBY9520 ge ra r Bibliote bliotek | Nø Terndrup Bi bliotek Bi g rin øv St STUBhuset | gbus tekernes Bo Rebild Biblio

Har din nabo eller andre du kender ikke modtaget derudad i deres postkasse - så kontak t venligst No rdjyske Distribution på tlf. 993 5 343 4 eller NDI.Reklamation@nord jyske.dk

FOREN HOLD INGEN KU LTUR ER G I SIEM ENERALFO ENREBILD TIRSD FORSAML RSAMLIN G IN AG 24 . MAR GSHUS TS KL . 19.

Du kan løbende lægge dine arrangementer ind til offentliggørelse på rebild.dk, men ønsker du, www.kulturenat dine aktiviteter også er med i derudad er det vigt overholder nedenståen de deadlines. Samme dea igt, at du dlines gælder aflevering materiale til magasinet, af redaktionelt men aflever gerne pressem eddelelser, tekst og idée i god tid, så vi har mulighe r til redaktionen d for at tilrettelægge mag asinets indhold bedst mul Redaktionelt materiale igt. til sendes til redaktion @kulturenrebild.dk.

Nr. 3/2020 maj-juni-jul i-august Nr. 4/2020 september -oktober Nr. 5/2020 november-d ecember Nr. 1/2021 januar-febr uar-marts

Uge 20 Uge 34 Uge 43 Uge 52/2020

8. april 2020 17. juli 2020 18. september 2020 13. november 2020

·


· ········· ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ···

En stor tak skal lyde til alle, der har valgt at bakke op omkring KulturenRebilds arbejde.

derudad GRATIS MAGASIN SEPT-OKT|19

·······

d deruda REBILD

i til lokale – din guideelser oplev

GRATIS MAGASIN NOV-DEC|19

Mere end vin og gode røverhistorier VERDENS MEST BERØMTE LEG

Byens liv - set indefra HISTORIEN HAR SAT SINE SPOR

ÅRS

BYJUBILÆUM

d deruda REBILD

i til lokale – din guideelser oplev

| KULTUR | NATUR |derudad SPORT· |SEPT ERHVERV | MAD - OKT 2019 1 |

Er din forening en del af derudad og KulturenRebild?

Hyldest til de lokale foreninger

GRATIS MAGASIN JAN-MAR|20

ORD I NORD

d deruda REBILD

i til lokale – din guideelser oplev

Weekend i vandreturens tegn

Historien om Danmarks mindste rejsebureau

Kromand gennem 50 år 10.000 KR. I KONTANT HYLDEST

Trods alle odds - klar til ny koncertsæson

| KULTUR | NATUR |derudad SPORT ·|NOV ERHVERV | MAD - DEC 2019 1 |

derudad_magasin_02_2019.indd 1

07/10/2019 22.07

FANTASIENS OG NATURENS FANTASTISKE LEGEPLADS | KULTUR | NATUR |derudad SPORT ·|NOV ERHVERV | MAD - DEC 2019 1 | derudad_magasin_03_2019.indd 1

03.12.2019 14.32

Bladet, som du sidder med i hænderne, er fjerde udgave af oplevelsesmagasinet derudad, der bredt fortæller om, hvad der foregår inden for kultur, natur, sport, mad og erhverv i Rebild Kommune. I dette nummer har vi speciel fokus på Klima Rebild, der foregår fra 20. marts til 5. april. Du finder et fyldigt program midt i magasinet. En væsentlig del af derudad er aktivitetskalenderen ”Det sker” bagerst i magasinet, der giver et godt og fyldigt overblik over foredrag, koncerter, teater, traveture, udstillinger, arrangementer for børn og andre aktiviteter. Oversigten er også tilgængelig på kulturenrebild. dk, hvor kalenderen løbende opdateres med nye aktiviteter. På hjemmesiden ligger også en online bladreversion af derudad.

ger ved at koble den op på Danmarks største online eventdatabase kultunaut.dk, der hver måned har ca. 1 million brugere, der søger efter spændende arrangementer. På kulturenrebild.dk kan du downloade flere informationer om, hvordan din forening bliver en del af KulturenRebild og magasinet derudad.

Få adgang til ca. 1 million månedlige brugere Som medlem af Foreningen KulturenRebild har du ubegrænset adgang til onlineplatformen kulturenrebild og derudad, der er det mest omfattende og brugte sted til formidling af aktiviteter og arrangementer i området. Et foreningsmedlemskab koster blot kr. 500 årligt. Vi har gjort kulturenrebild.dk endnu mere attraktiv for dig som bru-

Det brede foreningslivs talerør og udstillingsvindue Bag udgivelsen af derudad står Foreningen KulturenRebild, der blev etableret af foreningslivet i Rebild Kommune 11. februar 2019. Foreningen har til formål at samle og formidle kendskab til kulturelle arrangementer i hele Rebild Kommune.

En stor tak skal også lyde til erhvervslivet Det er Rebild Kommune, de mange foreninger og erhvervslivet, som har gjort det økonomisk muligt, at udgive derudad. En stor tak skal lyde til alle, der har valgt at bakke op omkring KulturenRebilds arbejde.

·· ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·················· ········ ······

HAR DU EN IDÉal skrive

- til en historie vi sk om i derudad?

ndende et blad fyldt med spæ Derudad skal være r du idéer til Ha et! ivit akt til n læsestof og inspiratio artikler og – herunder større indholdet i derudad små”, det i re sto t ”De e små input til sidern end k væ e ger læn e så er vi ikk nrebild.dk. redaktion@kulture gen til oplevelser i Derudad er indgan ne! hele Rebild Kommu

SÆRNUMMER AF DERUDAD I FORBINDELSE MED 75-ÅRET FOR BEFRIELSEN SIDSTE NYT - derudad udkommer i en sommerudgave i uge 20. Her sætter vi bl.a. fokus på besættelsestiden i anledning af 75-årsdagen for befrielsen. I samarbejde med Skørping Skoles 8. klasser og Foreningen Besættelsestiden i og omkring Rold Skov udkommer derudad med et indstik på 12 sider, der udformes som et illegalt blad. Her fortæller Skørping Skoles 8. klasser om de fem besættelsesår i Rebild Kommune. Deadline for materiale til bladet er 8. april 2020.

derudad · MAR - MAJ 2020

3


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

Så længe vi kan danse

længe vi kan danse SåSå længe vi kan danse Så længe vi kan danse Pigeliv på Sanatoriet Pigeliv på Sanatoriet

Pigeliv på Sanatoriet Pigeliv på Sanatoriet

Restaurant Vildmose er en dansk restaurant formet af danske værdier, der kredser om god mad og hyggelig stemning i et prisleje alle kan være med på.

"Så længe vi kan danse" er skrevet af Ingeborg Sebbelin. skrive en opgave i gymnasiet. Emnet er Skørping og stationsjubilæet. Men hvad gemmer sig bag titlen? Asta Marie skal skrive en opgave i gymnasiet. Hun "Så længe vi kan danse" er skrevet af Ingeborg Zebbelin. Men hvad gemmer sig bag titlen? Asta Marie skal skrive en opgave i gymnasiet. Emnet ervælger Skørping stationsjubilæet. Hun vælger skrive om Sanatoriet, atog om Sanatoriet, detat Privathospital. Emnet er Skørping ogskrive stationsjubilæet. Hun atnuværende skrive om Sanatoriet, det Privathospital. Lidet aner hun,vælger hvordan hun hvirvlet ind i historien Mennuværende hvadLidet gemmer sig hun, bag titlen? Asta Marie skal skrive enbliver opgave iigymnasiet. det nuværende Privathospital. Lidet aner hun, hvordan hun bliver hvirvlet ind i historien aner hvordan hun bliver hvirvlet ind historien og og pludselig står ansigt til ansigt med sin oldemor. Emnet er Skørping og stationsjubilæet. Hun vælger at skrive om Sanatoriet, og pludselig står ansigt til ansigt med sin oldemor. pludselig står tilhvordan ansigt hun medbliver sin oldemor. det nuværende Privathospital. Lidetansigt aner hun, hvirvlet ind i historien "Så længe vi kan danse"sig er skrevet af Ingeborg Zebbelin. Men hvad gemmer titlen? Asta Marie skal "Så længe vi kan danse" er bag skrevet af Ingeborg Zebbelin.

og pludselig står ansigt til ansigt med sin oldemor.

Stykket premiere lørdag d. kl. 20.00 Skørping Stykket har premiere lørdag 28. iimarts kl. Kino 20 Stykket har har premiere lørdag d. 28. 28. marts marts kl.d. 20.00 Skørping Kino i Skørping Kino Billetter fåslørdag på Himmerlandsbilletten og ved indgangen. Stykket har premiere d. 28. marts kl. 20.00 i Skørping Kino Billetter fås på Himmerlandsbilletten og ved indgangen. Billetpriser: Voksne 80,- / Børn 40,Billetpriser: Voksne 80,- / Børn 40,-

Billetter Himmerlandsbilletten og ved indgangen. Billetter fåsfås påpåwww.himmerlandsbilletten.dk og ved indgangen. Opføres søndag d. 29. Billetpriser:igen Voksne 80,- / Børn 40,-marts kl. 14.00 Opføres igen søndag d. 29. marts kl. 14.00 Billetpriser: Voksne 80,- / Børn 40,Opføres søndag d. 29. marts kl. kl. 14.00 Opføres d. igen 19. april kl. 12.00 og d. 26. april 12.00 Opføres d. søndag 19. aprild. kl.29. 12.00 og d. april kl. 12.00 Opføres igen marts kl.26.14.00, d. 19. april kl. 12.00 Opføres d. 19. april og d.kl. 26.12.00 april kl. 12.00 ogkl.d.12.00 26. april

Kombiner de store oplevelser i Lille Vildmose og langs Himmerlands Kattegatkyst med et besøg hos Restaurant Vildmose. Havnen 4, Øster Hurup, 9560 Hadsund info@restaurantvildmose.dk | Tlf. 9393 8423 www.restaurantvildmose.dk

Annoncen er støttet af Annoncen er støttet af Annoncen er støttet af

REBILD PARK I ET AKTIVT FÆLLESSKAB FOR VOKSNE Byggeriet er allerede igang

17 NYBYGGEDE BOLIGER TIL SALG Midt i Skørping opføres REBILD PARK, et nyt Seniorbofælleskab, med fokus på balancen mellem den private bolig og fællesskabet.

FÆLLESSKABER ØGER LIVSKVALITETEN

ENTREPRENØR | MURER | TØMRER

SAMMEN BYGGER VI BEDRE UDFØRER TOTAL- OG FAGENTREPRISER TIL BÅDE BOLIG- OG ERHVERVSBYGGERI

Entreprenørafdelingen udfører: • Gravearbejde • Sokkel og fundamenter • Kloakarbejder • Belægninger

Fruensgaard Byg A/S har mere end 20 års erfaring inden for boligog erhvervsbyggeri.

WWW.REBILDPARK.DK www.facebook.com/rebildpark Kontakt: Matias Juul Thorn info@rebildpark.dk Tlf: 61 70 05 06

MAR - MAJ 2020 · derudad

Tømrerafdelingen udfører almindeligt tømrerarbejde

Se vores byggerier på Høje Støvring 72 og Odderen 19 i Støvring.

Læs mere på

4

Murerafdelingen udfører almindeligt murerarbejde

Gammel Kirkevej 31 9530 Støvring Tlf.: 96 86 20 20 info@fruensgaard-byg.dk


Tlf. 93 87NATUREN 95 20 · · · · · · · www.kinorevuen.dk

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

j a m – il r p a i e r ie m e r P

APR IL 202 0 #NoTimeToDie

FILM

PRODUKCJA AND PARKHURST PRESENT IN CO-PRODUCTION

WITH

007.com

KINOROB AND JONES BOY FILM

derudad · MAR - MAJ 2020

5


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

LIDT HISTORIE: Skørping Marionetteater blev stiftet i 1976 af Denise Bindeballe. Denise Bindeballe, der er billedhugger, bragte sin schweiziske tradition for marionetteater med til Danmark. Marionetteatrets dukker er lavet af træ. Ansigter og hænder er skåret af Denise Bindeballe. Hver dukke vejer 3-5 kg. Skørping Marionetteater har omkring 30 medlemmer. Marionetteateret har til huse i Kinorevuen i Skørping. Den allerførste forestilling på Skørping Marionetteater var Antoine de Saint-Exupérys ”Den lille prins” (1977) Siden etableringen har Skørping Marionetteater opført 40 forskellige forestillinger bl.a.: H. C. Andersen ”Snedronningen” (1981), William Shakespeare ”En skærsommernatsdrøm” (1985), August Strindberg ”Et drømmespil” (1992), Jacques Offenbach ”Hoffmanns Eventyr” (2009), Selma Lagerlöf ”En legende, en tale” (2017) og Brødrene Grimm ”Hans og Grete” (2018). Læs mere om Skørping Marionetteater på www.marionetteater.dk

6

"

Der er nogen ting, som er ens for os mennesker uanset om vi har levet i 1919 eller i 2019, og det er, at man kan blive syg og man kan være bange for, om man overhovedet bliver rask igen.

MAR - MAJ 2020 · derudad


· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SKØRPING

MARIONETTEATER

Så længe vi kan danse TEKST:

HENRIK BUGGE MORTENSEN

D

et summer af aktivitet bag det store lærred i Kinorevuen i Skørping, for det er her Skørping Marionetteater har til huse. Vi er i begyndelsen af februar 2020. Om mindre end to måneder har teatret premiere på et helt nyt stykke skrevet specielt til Skørping Marionetteater af den lokale forfatter Ingeborg Sebbelin. Der arbejdes intenst med scenografien, lyssætningen og marionetdukkernes bevægelser på den lille, intime scene. Bag scenen trækkes der i de fine tråde, mens instruktøren Jørgen Bing fra Hjørring, ser helheden fra første række.

En god blanding af nye og garvede kræfter Der er endnu en del ting, som skal rettes til og falde på plads før tæppet går op til første forestilling 28. marts. Men alle er fortrøstningsfulde, og det er heller ikke første gang de garvede marionetfolk kaster sig over et nyt stykke – flere har været med siden teatrets stiftelse i 1976. I en pause fanger jeg Jørgen Bing (instruktør), Ingeborg Sebbelin (forfatter), Else Marie Almeborg (scenograf og formand for marionetteatret) og Runa Lauritzen (sekretær for marionetteatret) til en snak om arbejdet med ”Så længe vi kan danse”. - Idéen til at skrive et nyt, lokalt stykke opstod i forbindelse med planlægningen af Skørpings 150-års jubilæum i 2019, fortæller Runa Lauritzen. Vi var i kontakt med Forfatterværkstedet, der holder til i BOGBY9520, hvor Ingeborg hurtigt viste interesse for at skrive til marionetteatret. Vi mødtes og blev meget hurtigt enige om, at det gamle Skørping Tuberkulosesanatorium kunne være et spændende emne for en fortælling.

Den lokale vinkel - Det er et sted, der har sat præg på byen gennem mange år, supplerer Ingeborg Sebbelin og fortsætter: Runa, der er læge, og jeg kom til at tale om sygdom dengang og i dag, og pludselig havde vi nogle temaer, som det kunne være spændende at arbejde videre med. Selvom jeg er kørt forbi sanatoriet mange gange, var det begrænset, hvad jeg kendte til stedets historie. Det første jeg gjorde var derfor at besøge Lokalhistorisk Arkiv i Skørping, hvor de var parat til at hjælpe. En spændende proces var sat i gang. Meget hurtigt fandt jeg ud af, at det ikke skulle være nogen dokumentarisk beretning om Skørping Tuberkulosesanatorium og livet der, men stedet skulle nærmere være rammen for en fiktiv fortælling, der tager sin begyndelse i 1919. Mine oplevelser på Lokalhistorisk Arkiv blev pludselig også en del af den historie, som efterhånden begyndte at tage form. - Der er nogen ting, som er ens for os mennesker uanset om vi har levet i 1919 eller i 2019, og det er, at man kan blive syg og man kan være bange for, om man overhovedet bliver rask igen, og den vinkel greb Ingeborg, fortæller Runa Lauritzen. Det er et livsvilkår, som er med til at forbinde stykkets fortid med nutiden, fortæller Ingeborg Sebbelin. Jeg satte mig ikke bare ned og skrev stykket, det har været en langstrakt proces, hvor jeg løbende har sparret med både Runa, Jørgen og Else Marie, for jeg har ikke den store viden om at lave marionetteater, og det er første gang, jeg skriver et drama. På mange måder et voldsomt stykke! Handlingen i ”Så længe vi kan danse” tager sit udgangspunkt i stationsbyen Skørping. Asta Marie, der går i gymnasiet, skal skrive

derudad · MAR - MAJ 2020

7

·······


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ····· PROGRAM

e”: e vi kan dans iller ”Så læng sp ge da de Følgen remiere) arts kl. 20 (P Lørdag 28. m marts kl. 14 Søndag 29. april kl. 12 . Søndag 19 april kl. 12 . Søndag 26 etten.dk. merlandsbill på www.him s be kø n ka r tte Bille

VIND

– billetter til ”Så længe vi kan danse” - Skørping Marionetteater (Kinorevuen) søndag 29. marts kl. 14. I samarbejde med Skørping Marionetteater udlodder derudad 2 billetter til forestillingen ”Så længe vi kan danse”. Svar på nedenstående spørgsmål og send dit svar som mail til redaktion@kulturenrebild.dk. Husk at skrive navn, adresse, tlf.nr. og ”dans” i emnefeltet. Hvornår blev Skørping Marionetteater stiftet:

1. 1976

2. 1966

3. 2006

Vi skal have dit svar senest tirsdag 24. marts 2020. Vinderen får direkte besked fra derudad.

en opgave. Emnet er Skørping og stationsjubilæet. Hun vælger at skrive om Skørping Privathospital, der i 1906 blev opført som sanatorium for tuberkulosepatienter. Hun går på Lokalhistorisk Arkiv for at søge efter oplysninger. Det er begyndelsen på en spændende rejse, hvor hun hvirvles ind i historien, og pludselig står ansigt til ansigt med sin oldemor. - Jeg synes, det er spændende med den lokale vinkel, og så er det en historie der binder bånd mellem generationer og mennesker i det hele taget, fortæller instruktør Jørgen Bing. Vi kommer i stykket ind på nogle interessante temaer omkring afhængighed, samhørighed og samvær med andre mennesker. Det er på mange måder et voldsomt stykke, for som ung skal man være udødelig, og her har vi at gøre med to 17-årige i hver deres tidsalder, som begge oplever, at det kan være slut, før det overhovedet rigtig er begyndt. Jeg har en forkærlighed for dukketeatrets udtryk, for sjovt nok sker det nogle gange, at dukkerne bliver mere menneskelige end en skuespiller. Når det fungerer, kan det virke meget stærkt. Det er fantastisk at komme her til Skørping, til et miljø, hvor folk er så dedikerede til netop marionetteatret, og så hurtige til at byde ind med forslag til, hvordan vi løser forskellige ting i stykkets handling. Det særlige ved at instruere marionetteater er, at jeg ikke ved hvem, der fører de forskellige dukker, for de skifter hele tiden hænder. Der kan være to eller tre dukkeførere om at styre en dukke. Udfordringer er der nok af - Der er en del udfordringer, når man arbejder med dukker, hvilket gør at man ofte må finde alternative løsninger, fortæller scenograf Else Marie Almeborg. På det lokalhistoriske arkiv flyttes der f.eks. en del rundt på stakke af papirer, men det er svært at få dukkerne til, så vi har måttet bruge et rullebord i stedet for. I forhold til brugen af en mobiltelefon, som spiller en vigtig rolle i stykket, har vi valgt at vise SMS-dialogen på en skærm. Vi har også en scene, der foregår i en bus, hvilket vi har valgt at illustrere med fire bussæder og nogle

8

MAR - APR 2020 · derudad

skilte, så har publikum fantasi nok til at forestille sig, at det er en bus der kommer kørende. Vi mangler at få løst, hvordan dukkerne kommer i sengene og op igen. Udfordringerne, der dukker op hver eneste gang vi tager fat på et nyt stykke, gør det også sjovt at arbejde med netop marionetteatret som udtryksform. Meget af scenografien er inspireret af de virkelige lokaliteter. Jeg har f.eks. været på sanatoriet for at fotografere liggehallen, hvor tuberkulosepatienterne tilbragte to timer hver dag uanset årstiden. - Vi har også arbejdet en del med stemmerne, for man kan ikke se på en dukke, når den taler, så det er vigtigt, at man tydeligt kan at skelne stemmerne og dermed dukkerne fra hinanden, fortæller Ingeborg Sebbelin. Da teatret blev stiftet brugte vi levende stemmer, men i dag er hele lydsiden indspillet. Det har øget disciplinen i vores spil, at vi som dukkeførere skal følge nøje med i forhold til den indspillede lydside, fortæller Runa Lauritzen og forsætter: Det er første gang én udefra har skrevet et stykke specielt til Skørping Marionetteater, og det er naturligvis noget helt særligt. Hele produktionen er blevet til ved hjælpe af lokale kræfter, hvilket er helt fantastisk. Rammer noget dybt menneskeligt Musikken til ”Så længe vi kan danse” er komponeret af Johanne Grønkjær Lorenzen fra Gravlev. - Johanne har gjort et kæmpe arbejde og virkelig sat sig ind i historien. Hun har i musikken skabt nogle temaer og følelser, som på bedste vis understreger stemningen. Musikken følger også den periode på året, hvor handlingen foregår – over forår til sommer og sensommer. Johanne har besøgt sanatoriet og studeret bygningens linjer, hvilket også afspejler sig i musikken, fortæller Jørgen Bing og fortsætter: Stykkets bærende element er den forbindelse, der skabes på tværs af tid, køn og generationer. Det er nok en lokal historie, men vi rammer også noget dybt menneskeligt, som alle vil blive berørt af.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

ATION 13.03 THE CONSOL

NATUREN

RSEN 26.03 MIKE ANDE

20.03 ALBUM 3

2020

ST

·······

BAND

VRING

HELSEMESSE

) UDSOLGT (Venteliste CH 02.04 IB GRØNBE

ESSE Entre: 50 kr. 18./19.04 HELSEM

23.04 ERIK GRIP

Benjamin Koppel Jazz Galla - Tribute til Stevie Wonder

ÆTTERS 30.04 THE GRANDF

A KOPPEL JAZZ GALL 14.05. BENJAMIN ppel, Patrick Dorgan og Erann DD Marie Carmen Ko Feat. Kaya Brüel,

ÅRETS SOMMERFEST

Peter og de andre kopier God mad, god musik, hyggeligt samvær! LØRDAG, 6. JUNI KL. 18.00: Kl. 18.00: Spisning

Menu: Helstegt pattegris m/tilbehør fra Slagter Carlsen

Kl. 20.30: Koncert med Peter og De Andre Kopier Billetpris: 349 kr.

FACEBOOK: /STUBHUSET.DK

BILLETSALG: WWW.TICKETMASTER.DK

WEB: WWW.STUBHUSET.DK

MERFEST 06/06 ÅRETS SOM

derudad · MAR - MAJ 2020

9STØVRING


········

REBILDS SKATTE

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··

Rebilds Skatte BRONZE-SKATTEN FRA BÆKKEDAL VED GL. SKØRPING PÅ TOP 10- LISTEN OVER FUND GJORT I 2014.

H

elt tæt ved jordoverfladen glider metaldetektoren i en fast rytme fra side til side. Lyden fra detektoren skifter konstant niveau. Pludselig er lyden meget intens, høj og vedvarende. René stikker spaden i jorden og graver. Frem fra den mørke muld dukker en knap, der børstes fri for jord med en blød tandbørste. Alle de nødvendige redskaber hænger i et bælte, så de er lige ved hånden. Det er en ganske almindelig knap, som detektorførerne René Skjødt, Sørup, og Søren Lund Thomsen, Støvring, finder mange af, når de går på ”skattejagt” på de omkringliggende marker.

TEKST OG FOTO: HENRIK BUGGE MORTENSEN FUNDBILLEDER FRA BÆKKEDAL VED GL. SKØRPING VENLIGST UDLÅNT AF RENÉ SKJØDT

HVAD ER DANEFÆ? Danefæ er genstande fra fortiden, der kommer til veje som jordfund i Danmark, og som er forarbejdet af ædelt metal eller i øvrigt er af kulturhistorisk værdi, herunder mønter. Den, der finder danefæ eller får danefæ i sin besiddelse, skal aflevere det, idet danefæ tilhører staten.

10

MAR - MAJ 2020 · derudad

10

SEPT - OKT

Lille tyrefigur i bronze fundet af René Skjødt på marken ved Gl. Skørping.


······· ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ············ ········ ········ - Det er ikke noget færdifuldt fund, men det fortæller noget om de mennesker, som en gang boede her og dyrkede jorden, fortæller René Skjødt. Knappen, der er fremstillet af arsenbronze med blyfyldning, er fra 1800-tallet. Den stammer sandsynligvis fra en af de nærliggende gårde, hvor den først er havnet på møddingen med det øvrige affald, som efterfølgende er blevet spredt på markerne.

"

Vi har alle eventyrlysten i os, og den får man til fulde opfyldt, når man dyrker denne hobby, for det er spændende hver eneste gang man skal ud for at udforske landskabet.

Mere end drømmen om den store skat - At søge efter Danmarks fortid med en metaldetektor er en hobby, der bedst kan sammenlignes med det at gå på jagt eller stå ved en å med sin fiskestang. Det er en rekreativ hobby, hvor du kommer ud i naturen og på alle måder får lov til at dyrke dit jagtinstinkt, fortæller René Skjødt, der har været aktiv som detektorfører siden 2009. Selvfølgelig drømmer vi alle om at finde den helt store skat, men for mit vedkommende handler det efterhånden mere og mere om det sociale samvær, interessen for historien og glæden ved at dele den med andre. - Vi har alle eventyrlysten i os, og den får man til fulde opfyldt, når man dyrker denne hobby, for det er spændende hver eneste gang man skal ud for at udforske landskabet. Det var nogle venner, der i første omgang inviterede mig med på opdagelse, og den allerførste gang var jeg heldig at finde en klipping, hvilket er en firkantet dansk mønt i sølv. Den klipping jeg fandt, var fra perioden 1518-1522, hvor kong Christian 2. regerede i Danmark. Det var naturligvis med til at skærpe interessen for de ting, der gemmer sig i det øverste jordlag. Vi finder mange sjove ting, der ikke har den store værdi. På marken her finder vi f.eks. mange kapsler fra Støvring Mineralvandsfabrik, og også en masse affald, som vi naturligvis samler sammen og tager med hjem. Da fundene væltede frem Vi befinder os på en mark ved Bækkedal nær Gl. Skørping, hvor René Skjødt og Søren Lund Thomsen i 2014 fandt nogle bronzegenstande, der skulle vise sig at være en del af en større bronzeskat gemt i og omkring et lerkar, der var gravet ned i bakken. - Det var i slutningen af august, hvor René og jeg gik på marken ved Gl. Skørping. Det er et spændende område, da det er et gammelt valfartssted med Helligkilden på Gl. Skørping Kirkegård, hvor folk er søgt til i århundreder, fortæller Søren Lund Thomsen. Der

Røntgenbillede af en del af skatten fra Bækkedal, der lå gemt i et lerkar, bl.a. den store guldring.

er blevet holdt store kildemarkeder, så det er et sted, hvor der som udgangspunkt er mulighed for at gøre fund. Vi havde tidligere undersøgt stedet uden det store resultat, men pludselig væltede fundene frem. I løbet af kort tid, havde vi indenfor et afgrænset område fundet 40 bronzegenstande. Det var fantastisk! Her var virkelig noget, der skulle undersøges nærmere, så vi kontaktede Nordjyllands Historiske Museum. Når man finder noget, der er så spændende, stiger pulsen helt naturligt, og man bliver også bekymret for, om andre har opdaget noget. - Museet var hurtigt på stedet, og vi blev inviteret med som detektorfolk. På kort tid var marken overstrøet med pinde, der markerede de mange nye fundsteder. Der blev i alt fundet mere end 250 bronzegenstande. Meget af skatten, der sandsynligvis er en offergave til de nordiske guder, lå nedgravet i et lerkar, som blev gravet fri og indkapslet i gips. Røntgenbilleder afslørede ikke blot bronzeting men også en stor guldring, en såkaldt edsring, der har tilhørt en mand, som har haft en særlig stor status i det daværende samfund. Skrev sig ind i historien Historien om det opsigtvækkende fund gik verden rundt – ikke blot på grund af guldringen, men også fordi skatten, der dateres til omkring 800 år før Kristi fødsel, indeholdt læderrester fra hesteseletøj. Den type fund gøres normalt kun i moser. Ud fra seletøjet har det været muligt at fastslå, at datidens heste var på størrelse med shetlandsponyer og islandske heste. - Der var tale om danefæ, så Søren og jeg har som de to findere fået udbetalt en dusør, fortæller René Skjødt. Det er naturligvis altid dejligt at få en kontant belønning, men endnu vigtigere er, at vi med vores søgen, har bidraget til at bevare og fortælle Danmarkshistorie. Før jeg begyndte som detektorfører, havde historie ikke min helt store interesse, men det er noget der helt naturligt følger med, når man først bliver bidt af denne hobby. Det er spændende at dykke ned i Danmarkshistorien og få større viden om de ting, som vi finder. Et større kendskab til historien, landskabet og de forskellige lokaliteter, skaber også en større forståelse for, og indsigt i, hvor man skal søge efter spor fra Danmarks fortid. Metaldetektoren registrerer alle genstande af metal, men er man opmærksom, ligger der også mange andre spændende ting, når man går hen over markerne f.eks. fossiler og potteskår, der indikerer, at her har boet mennesker.

Læderseletøj fra et heste-tospand.

derudad · MAR - MAJ 2020

11


········

REBILDS SKATTE

HVORDAN KOMMER MAN IGANG?

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ····· I Danmark er det lovligt at gå med metaldetektor i de fleste områder, men der er nogle enkle regler og retningslinjer, du skal overholde som detektorfører:

• Før du går i gang, skal der indhentes en tilladelse hos den pågældende ejer af jorden. • Du må ikke gå med detektor på fredede fortidsminder, eller nærmere end to meter fra fredningsgrænsen. • Du må ikke grave dybere end pløjelaget dvs. ca. 25 cm. • Aflever fundne genstande til museet, hvis du mener, der er tale om danefæ. I tvivlsspørgsmål kontakt altid museet. • Registrer fundstedet (brug GPS-funktionen på din mobiltelefon) og anbring fundet i en pose med fundkoordinater og navn på finderen. • Tildæk gravede huller og aflever det undersøgte område i samme stand, som da du ankom. Lav i det hele taget mindst mulig skade. Affald tager man naturligvis med hjem. Find mange flere nyttige informationer om, hvordan du kommer i gang som detektorfører på www.bondejern.dk og mere om regler og retningslinjer på www.nordmus.dk (Nordjyllands Historiske Museum) og www.natmus.dk (Nationalmuseet).

- I den forbindelse skal det også nævnes, at vi har et fantastisk samarbejde med arkæologer og øvrige museumsfolk, som er gode til at bruge og inddrage os ”detektorfolk”, når der f.eks. foregår udgravninger. Det er også med til at give os større viden og forståelse for, hvordan tingene skal håndteres. ”På vej mod bilen fund” - Der er langt mellem de helt store skatte, men det at søge efter fund i landskabet handler som tidligere nævnt om meget mere end det, nemlig fællesskab, kammeratskab og oplevelser i naturen. En dag, hvor man stort set ikke har fundet andet end metalaffald i pløjelaget, kan dog hurtigt ændre sig. Når jeg har valgt at stoppe dagens søgen, er det flere gange sket, at jeg har gjort dagens fund på vej tilbage til bilen. Det er det vi kalder ”på vej mod bilen fund”. Et eksempel på, at fund også kan gøres der, hvor man allermindst venter det.

folk, der allerede er godt i gang. Her får du den bedste introduktion til hobbyen, og muligheden for at komme ud og afprøve en metaldetektor før du selv investerer i en. Kender du ikke selv aktive detektorfolk, så findes der flere detektorklubber – også i Nordjylland. Der hvor du kan finde allerstørst viden og inspiration er på hjemmesiden www.bondejern.dk og Detektor Danmark på Facebook. Vælger du at gå i gang, så husk at investere i en ordentlig, professionel metaldetektor, hvilket er afgørende for et godt resultat og glæde ved hobbyen i det lange løb. Alle kan være med. Jeg har haft flere større børn og unge med i marken, og flere af dem er i dag aktive og meget dygtige detektorførere. Bækkedal-skatten fra Gl. Skørping kan i øjeblikket ikke ses på noget museum, men forhåbentlig bliver det markante fund en del af udstillingen på Lindholm Høje Museet.

Hvordan kommer man i gang? - Har du fået lyst til at prøve kræfter med hobbyen som detektorbruger, vil jeg foreslå, at du i første omgang tager kontakt til detektor-

De mange gravhøje i Rebild og Rold Skov vidner om, at der har boet mennesker på denne egn langt tilbage i tiden, og der er igennem årene fundet flere betydelige skatte rundt om i Rebild Kommune.

1869 | GULDHALSRINGENE FRA FRÆER

Et at de betydeligste fund, det tredje største guldfund i Danmark, blev i 1869 gjort i en mose ved Fræer. Fem imponerende halsringe i det pureste guld, der tilsammen vejer to kilo. Ringene stammer fra germansk jernalder dvs. 400-800 år efter Kristi fødsel. Der er muligvis tale om en offergave, lagt i jorden i år 536, hvor solen fremstod sløret og kun skinnede som månen, og hvor man ikke kunne se stjerner på nattehimlen. Udborede iskerner fra indlandsisen på Grønland viser, at det var den koldeste sommer i Danmark i 1500 år. I desperation har folk ofret det bedste de ejede. Guldhalsringene fra Fræer er udstillet på Nationalmuseet side om side med Danmarks største guldskat: Guldhornene.

1904 | GRAVLEVSKATTEN

Under markarbejde tæt på Gravlev Kirke stødte daglejer Christian Poulsen fra Asp og Thorkild Andersen Bundgaard fra Gravlev i et spadestiks dybde på et lerkar. Den ene side af karret blev beskadiget og til syne kom en større sølvskat bestående af sølvringe, sølvbarrer, en torshammer, en broche og 263 mønter, hvoraf alle på nær én var af arabisk oprindelse. Gravlevskattens samlede vægt i sølv er 362 gram.

12

MAR - MAJ 2020 · derudad

1971 | SØLVSKATTEN I REBILD

I forbindelse med udgravningen til en byggegrund i Rebild fandt entreprenør Bent Andersen Hanehøj nogle sølvsmykker. Han tog kontakt til den lokale museumsinspektør Peter Riismøller, der underrettede Nationalmuseet. Et større gravearbejde gik i gang og frem af mulden dukkede 146 sølvsmykker og sølvbarrer fra vikingetiden. I 1000 år havde denne imponerende skat, der vejede næsten fem kilo, ligget begravet i en skindpose. På Museum Rebild kan man se en udstilling om fundet, der er en af de største sølvskatte i Danmark.

1992 | OFFERGAVE FRA BRONZEALDEREN

Offergave fra yngre bronzealderen (ca. 700 år før Kristi fødsel) fundet i mose på Vaseholm i Støvring. Det var den da 10-årige Søren Guldbæk Sørensen, der fandt skatten i forbindelse med etableringen af et vandhul ved familiens gård tæt på Lindenborg Å. Offergaven, der består af en sjælden bronzespand fra det centrale Europa, to hængekar, spiralarmringe og pladebøjenåle kan ses på Lindholm Høje Museet.

Lerkarret med Bækkedal-skatten.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

LAD DER VÆRE FEST Comwell Rebild Bakker har de ideelle rammer til at holde runde fødselsdage, bryllup eller en anden særlig begivenhed. Vi ligger midt i den smukke Nordjyske natur og har en række stemningsfyldte lokaler, der kan rumme både store og små fester FEST TIL FAST PRIS fra velkomstdrink til natmad kr. 845,- pr. couvert Vi tilbyder altid gratis overnatning med morgenmad til værtsparret. Vi glæder os til at høre fra dig på tel 9839 1222

Rebildvej 36 / DK-9520 Skørping / Tel (+45) 9839 1222 / hotel.rebildbakker@comwell.dkderudad / comwellrebildbakker.dk · MAR - MAJ

2020

13

·······


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

Kongelig Sommerballet REBILD BAKKER

Mandag 15. juni kl. 19.00 OPERA I REBILD 2020 SØNDAG 9. AUGUST KL. 13.00-16.30

Kom til Kongelig Sommerballet i Gryden i Rebild Bakker og få en uforglemmelig sommeroplevelse i den skønne natur. Fyld picnickurven, eller bestil en madkurv fra en af områdets restauranter, og sæt jer til rette i græsset og få en storslået forsmag på den kommende sæsons balletforestillinger.

Temaet for årets udgave af Opera i Rebild er "Magt og afmagt".

På den smukke naturscene kan publikum glæde sig til at møde danske og internationale solister, Aalborg Symfoniorkester og Den Jyske Opera´s Kor under ledelse af Giordano Bellincampi. Preben Kristensen er igen den syngende konferencier, som med lune og latter leder publikum trygt gennem dagens program. Læs mere på www.operairebild.dk. Billetter kan købes på www.himmerlandsbilletten.dk

HUSK OGSÅ

14

MAR - MAJ 2020 · derudad

Se mere info om arrangementet på www.rebildporten.dk

GRATIS ADGANG


·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

EV

TE VIN

EV

TE VIN

NATUREN

Røverstuen Åbningstider onsdag-fredag

17-23

lørdag

12-23

søndag

12-21

I juni, juli og august holder vi også åbent Mandag-tirsdag

17-23

Vi anbefaler bordbestilling Via hjemmesiden

Røverstuen Rebildvej 17c ● 9520 Skørping www.roeverstuen.dk ●info@roeverstuen.dk ● Tlf. 98391515

Er græsset grønnere på den anden side..? KOM OG OPLEV VORES PASSION FOR COOL- CLIMATE VIN

K O M O G O .P L E V GULDBAEKVINGAARD DK

VORES PASSION FOR COOL- CLIMATE VIN

KOM OG OPLEV

GULDBAEKVINGAARD. DK VORES PASSION FOR COOL- CLIMATE VIN GULDBAEKVINGAARD. DK

KOM OG OPLEV VORES P A S SIO N FO R BÆREDYG T IG OG ØK OLOG ISK C O O L-C LIMAT E VIN GULDBAEKVING AARD.DK

VI HAR I HVERT FALD

mere at byde på END DE FLESTE! GOLF CENTER

SELSKABSLOKALER

FERIELEJLIGHEDER

PAY&PLAY GOLF-

FISKEPARK

BANE FOR ALLE

RESTAURANT

RULLEGRÆS

Volstrup · Rosbjergvej 5 · 9500 Hobro · Tlf. 98 55 18 44 · www.volstrup.dk · følg os på facebook

derudad · MAR - MAJ 2020

15

·······


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

Skal du godt igang er Nørager Trælast et naturligt valg

stærkpris prispå på en en FåFåenenstærk Nørager frafraNørager

STÅLHAL STÅLHAL

Transport af 4 til 76 personer

stålplader Specialpriser på facader

Skal du godt igang er Nørager Trælast et naturligt valg

stærkpris prispå på en en FåFåenenstærk Nørager frafraNørager

til tag og

STÅLHAL STÅLHAL

Niels Ring til N iels

stålplader Specialpriser på facader

Ring til

og Tlf. 98 55 12 66 til∙ tag www.n-e-j.dk

Tlf. 98 55 12 66 www.n-e-j.dk Få en stærk pris på ∙en

RIDEHAL fra Nørager Ring til Niels

Ring til Niels

Få en stærk pris 2x65 NY.indd 2

14-01-2016 08:32:53

Tlf. 98 55 12 66 ∙ www.n-e-j.dk

E-mail: olesens-busser@post.tele.dk • www.olesens-busser.dk

Tlf. 98 55 12 66 ∙ www.n-e-j.dk Stålhal og Ridehal 2x86.indd 1 Få en stærk pris 2x65 NY.indd 2

Tlf. 98 37 11 50

17-04-2018 11:14:17 14-01-2016 08:32:53

Stort udvalg af små træer, buske og stauder

VELKOMMEN OMBORD!

le i Specia kker til kru r te n pla stuer og ude

v/Hanne Hansen og Poul Erik Brander

Åben lørdag, søndag og helligdage kl. 10-16 (eller efter aftale) (lukket fra jul til 1. april) Gravlev Lundgård · Hobrovej 210 · 9520 Skørping · Tlf. 9837 5216 mail: brander@nandina.dk · www.nandina.dk

www.skoerpingapotek.dk

En sejltur med turbåden Svanen på Mariager Fjord er en enestående smuk og idyllisk rejse gennem et fantastisk landskab fyldt med naturog kulturhistoriske oplevelser.

Se fartplanen, bestil billet og læs mere om de mange muligheder på www.svanen.dk.

Aut. El-installatør

Søren Bertelsen

Mandag - Fredag 09.00 - 17.30 Lørdag 09.00 - 13.00 Søndag Lukket SKØRPING Sverriggårdsvej 10 9520 Skørping Tlf. 98 39 13 22 skoerping@apoteket.dk

STØVRING Hobrovej 84 9530 Støvring Tfl. 98 37 30 45 stoevring@apoteket.dk

registrede revisorer torvegyden2 9520 Skørping tlf. 9839 1500 16

www.onrevision.dk tlf. 9839 1500

MAR - MAJ 2020 · derudad

En go’ kontakt 98 33 81 91

22 37 26 66


BOGBY9520

Kom og gør et bogkup NATUREN · · · · · · · – hvor længe tør du vente?

FORÅRET 2020

BOGBY9520 rydder op i vores St. Brøndum-afdeling og holder hollandsk auktion i hele maj måned. Gå på jagt mellem 80.000 bøger og gør det helt store bogkup. Vi begynder den hollandske auktion TORSDAG 7. MAJ KL. 14.

Hollandsk auktion, Astrid Lindgren, Hvidstengruppen, Mord på menuen, Operahuset på heden, i Røde Kors’ tjeneste – glæd dig til et spændende forår i BOGBY9520.

UGE 19: alle bøger, pr.stk: KR. 30 UGE 20: alle bøger, pr.stk: KR. 20 UGE 21: alle bøger, pr.stk: KR. 10 UGE 22: alle bøger, pr.stk: KR. 5

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

BOGBY9520, Askildrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping ÅBNINGSTIDER I MAJ: Torsdag og fredag kl. 14-17 Lørdag og søndag kl. 10-13 (Dog lukket bededag, kr. himmelfartsdag og pinsedag)

ALLE ARRANGEMENTER FOREGÅR I BOGBY-BUTIKKEN, JYLLANDSGADE 5C I SKØRPING Der serveres kaffe og hjemmebag til kr. 20 ved alle arrangementerne. TORSDAG 19. MARTS KL. 19

KAI BYLLING STØVER DE GAMLE 78’ERE AF TORSDAG 26. MARTS KL. 19

NATUREN SOM MILJØFORVALTER TORSDAG 2. APRIL KL. 19

MIT LIV I SWINGDØREN Peter Tage fortæller om sit spændende liv i ”swingdøren”. Peter Tage er kendt som radiovært i Danmarks Radio for diverse jazzprogrammer, hvor det mest kendte er ”Hot og sweet”, som mange lyttede til hver lørdag ved frokosttid. Peter Tage er mangeårig oldermand i Christian Den Fjerdes Laug, hvor han har været med til at optage mange kendte fra både ind- og udland i lauget bl.a. flere kongelige medlemmer. Han har også fået tid til at være aktiv i Dansk Røde Kors, hvor han sluttede karrieren som Vicepræsident.

TORSDAG 16. APRIL KL. 19.

ASTRID LINDGREN – DENNE DAG, ET LIV Den svenske forfatter Astrid Lindgren (1907-2002) er kendt over hele verden for sine mange børnebøger om bl.a. Pippi Langstrømpe, Emil fra Lønneberg og Brødrene Løvehjerte. Den produktive forfatter nåede at skrive over 100 bøger og flere end 60 manuskripter til film og skuespil. Med udgangspunkt i Jens Andersens erindringsbog om Astrid Lindgren fortæller Kirsten Dollerup om hendes liv og forfatterskab. I ord og billeder kommer hun bag om forfatterskabets facade og skildrer hendes tanker og handlinger, kampe, nederlag og sejre, drømme og depressioner.

HISTORIEN OM HVIDSTEN KRO OG HVIDSTENGRUPPEN Nogle af de første nedkastninger af våben og sprængstof til den danske modstandsbevægelse fandt sted i Allestrupgård Plantage, hvor Hvidstengruppen stod for modtagelsen. Aktive i kampen mod besættelsesmagten var ikke mindst Marius Fiil og hans familie på Hvidsten Kro, der blev afsløret og anholdt i marts 1944. Lokalhistoriker Hans Nejsum fra Hvidsten fortæller historien om kroen, ægteparret Gudrun og Marius Fiil og Hvidstengruppen, der kom til at spille en central rolle i den danske modstandskamp i 1943-44.

TORSDAG 14. MAJ KL. 19

MORD PÅ MENUEN

– OG DET I BEDSTE AGATHA CHRISTIE-STIL

Forfatteren Pia Grandjean Odderskov fra Mors betegner sig selv som noget af en historienørd, og forfatterskabet tæller da også flere historiske romaner. Med sin nye roman ”Glemmer du …” kaster hun sig over krimigenren. Handlingen foregår i halvtredsernes Danmark, hvor hovedpersonen Bertha kaster sig ud i opklaringen af et mord under et besøg hos søsteren, der er bosat i Himmerland. Inden Bertha får set sig om, befinder hun sig i begivenhedernes centrum, der trækker uhyggelige tråde tilbage til besættelsestiden. Et mord bliver pludselig til to. En aften i uhyggens og spændingens tegn.

TORSDAG 28. MAJ KL. 19

OPERAHUSET PÅ HEDEN V/ERIK JUUL CLAUSEN

TORSDAG 23. APRIL KL. 19

ET LIV I RØDE KORS’ TJENESTE Peter Schleicher har i 20 år været centerleder rundt om i Danmark for Dansk Røde Kors Asylafdeling. Sideløbende med det har han været udsendt af Røde Kors til forskellige brændpunkter i verden. I foredraget tager han os med til bl.a. Zimbabwe, Mozambique, Haiti og Vestafrika. Han vil især tale om Ebola-truslen i Sydsudan, hvor han har været med til at opbygge Ebola-beredskabet på baggrund af erfaringer fra Vestafrika. Det er stadig meget aktuelt. Han vil desuden gerne diskutere kontanthjælp kontra fødevarehjælp, baseret på praktiske erfaringer fra Irak i år.

ÅBNINGSTIDER: SKØRPING: Jyllandsgade 5b og 5c Torsdag og fredag kl. 14-17 Lørdag og søndag kl. 10-13

TORSDAG 7. MAJ KL. 19

Erik Juul Clausen er født i 1927 i Toftum nær Daugbjerg Kalkgruber og vokset op på Østergård i Sdr. Resen. I to år havde han daglig udsigt til ”Operahuset”, kæmpebunkeren på ”Flugfeld Karup”, Nordeuropas største krigsflyveplads under 2.verdenskrig. Hans oplevelser under krigen danner baggrund for de 3 romaner om besættelsestiden, som han vil fortælle om i sit foredrag. ”Operahuset på heden”, ”Spillemandens krig” og ”Høst 1943”. De omhandler alle besættelsen, hverdagslivet på landet og modstandskampen. Clausen er journalist med en sideløbende forfatterkarriere.

BOGBY 95 20

ST. BRØNDUM: Askildrupvej 23 Torsdag kl. 14-17 derudad eller efter aftale · MAR - MAJ 2020

17


········

KLIMA REBILD

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········

Klima Rebilds lokomotiv I

2020 kan Rebild Kommune for syvende gang afholde Klima Rebild – to uger med et vidtforgrenet program af arrangementer, hvor klima, miljø og bæredygtighed behandles og debatteres ud fra forskellige interesser og synsvinkler. Det er netop det brede engagement, som kendetegner Klima Rebild. Her er det de mange ildsjæle, interesseorganisationer, institutioner, erhvervsvirksomheder, uddannelsessteder, landsbyer og helt almindelige borgere, der med deres bidrag til Klima Rebild er med til at sætte dagsordenen – for er der noget vi kan blive enige om, så er det, at vi alle må trække i arbejdstøjet og gøre en indsats.

Klima Rebilds fundament er de mange ildsjæles initiativ – og her er der specielt én ildsjæl og idemager, som mere end nogen anden har været med til at tegne Klima Rebild med sit vedvarende engagement både som medlem af Det Grønne Råd og som medlem af bestyrelsen i DN Rebild (Danmarks Naturfredningsforening), nemlig Sussi Handberg. Hun er Klima Rebilds lokomotiv, for er der nogen, der forstår at holde dampen oppe og få folk engageret, så er det Sussi. En februardag sidder vi lunt indendøre i det, der også er resultatet af Sussi Handbergs nysgerrighed og engagement i miljø og bæredygtighed, hendes eget hjem i Skørping, der er opført af halm, muslingeskaller, ler og træ. Der er koldhævet halmhusbrød og dampende varm kaffe på bordet. De næste timer tager Sussi mig med på en spændende livs- og dannelsesrejse, hvor omdrejningspunktet er natur og miljø. Det står hurtigt klart, at her er til en hel bog, men jeg har desværre kun nogle få sider!

18

MAR - MAJ 2020 · derudad

Opvokset i en storfamilie - Jeg er opvokset i en storfamilie i Store Dyrehave mellem Hillerød og Birkerød, fortæller Sussi Handberg. Her midt i skoven boede jeg sammen med mine forældre, tre mindre søskende og mine bedsteforældre, der havde et gartneri med bl.a. champignon og masser af frugttræer og bærbuske. Min far var kemiingeniør på Sadolin & Holmblad, hvor han som leder af deres laboratorium udviklede farver til dybtrykteknologien. Han var meget dygtig og internationalt anerkendt for sit arbejde. Jeg husker tydeligt, at jeg som 5-6-årig var med min far på besøg på Frederiksborg Amtsavis’ trykkeri, hvor rotationspresserne kørte for fuldt tryk. Hastigheden afhang af, hvor hurtigt trykfarven slap papiret. Midlet til, at få det til at slippe hurtigere, var flere opløsningsmidler. Min far gik konstant rundt i dampe fra disse meget giftige opløsningsmidler, som til slut kostede ham livet. - Jeg var meget knyttet til min far, der

TEKST: HENRIK BUGGE MORTENSEN FOTO: BODIL TEJG KRUNDERUP

bl.a. lærte mig at undre sig og være nysgering. Når alle andre talte om at bøgen var sprunget ud, tog han mig med over i skoven for at høre, at det skete. Vi lagde os under de høje bøgetræer. Vi lå helt stille og kiggede op. Tydeligt kunne man høre lyden af kapslerne, der sprang i tusindvis. ”Læg mærke til”, sagde min far og fortsatte, ”at alt der springer ud, det springer ud som en spiral. Det er livets form”. Det har sat sig dybe spor i mig. Jeg kan også huske, hvordan vi på en tur til Norge skulle undersøge, hvor vandet kom fra. Vi gik og gik indtil vi endelig kom til nogle kildevæld og isen i bjergene, der langsomt smeltede. Vi skal leve i balance med naturen - Da min far blev meget syg og lå på Bispebjerg Hospital besøgte jeg ham en sidste gang. Det var helt forfærdeligt at se sin far og min allerbedste ven ligge der dødssyg. Det var i slutningen af august. Pludselig kom en kålsommerfugl flyvende ind ad vinduet. Min


······ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ···

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·LIDT · · ·HISTORIE: · KLIMA

far bad mig om at fange den og slippe den fri, så jeg løb rundt på stuen, ligesom vi så ofte sammen havde løbet rundt på engen for at kigge på sommerfugle. Jeg fangede den og slap den fri. Min far smilte og sagde: ”Sussi nu skal du også gå ud i det fri!”. Min far var blot 44 år, da han døde. Jeg var 18 år og gik i 3. g på Birkerød Gymnasium. Da jeg kørte derfra, besluttede jeg, at jeg ville arbejde med arbejdsmiljø og miljø. - Efter studentereksamen begyndte jeg at læse medicin, men det satte et trafikuheld en brat ende på efter halvandet år. I København blev jeg ramt af en bus og fik en kraftig hjernerystelse, hvilket betød, at jeg fik hukommelsestab og derfor ikke kunne gå op til eksamen. Min daværende svigermor, der var en klog kvinde, satte mig i kontakt med nogle af de folk som stod for den alternative konference, som skulle afholdes i forbindelse med FNs første miljøkonference i Stockholm i 1972. Med mine holdninger til miljø var det nok et godt sted at bruge sine kræfter, som hun sagde. Her kom jeg til at stå for kontakten til de oprindelige folk dvs. indianere, aboriginals, inuitter og samere. Det blev et fantastisk møde med specielt indianerne, som deltog med repræsentanter fra ni forskellige stammer. De stod frem og påpegede, at jorden, den har vi kun til låns af vores børn. Det er ikke én, vi ejer. Vi skal leve i balance med naturen, og vi skal se os

selv som en del af naturen. Det er indianernes grundsyn og har været min ledetråd lige siden. Ved konferencen oplevede jeg også Oluf Palme, der stillede sig op på en ølkasse og sagde, at den største miljøkatastrofe vi er vidne til netop nu, det er USA, der kaster napalm og agent orange ned over Vietnam. På grund af disse udtalelser blev han nægtet indrejse i USA i tre år.

"

De stod frem og påpegede, at jorden, den har vi kun til låns af vores børn. Det er ikke en, vi ejer.

Socialrådgiver i Sømændenes Forbund - Da jeg kom hjem blev jeg ansat på forsøgscentret i Lejre, hvor der er en lejrskole, hvis formål er at vise, hvordan folk i jernalderen boede og levede. Det gav mig indsigt i mange gamle håndværk og et 8-9 måneders ophold hos samerne i det nordligste Norge, hvor de samiske kvinder lærte mig at garve skind, farve garn og sy skindsko. Efter en kort afstikker til antropologistudiet på Aarhus Universitet tog jeg en socionomuddannelse (socialrådgiver) på Roskilde

REBILD

·······

2011| Det Grønne Råd begynder udarbejdelsen af forslag til klimaproces, der diskuteres med Miljø- og Teknikudvalget i Rebild Kommune. 2013 | På baggrund af forslag fra Det Grønne Råd beslutter Rebild Byråd i begyndelsen af 2013 at igangsætte en bredt funderet klimaproces rettet mod skoler/gymnasiet, kommunens borgere, landsbyer, erhvervsvirksomheder, land- og skovbrug, forsyningsvirksomheder og med inddragelse af børn og unge samt kultur og fritid. Byrådet bevilliger 100.000 kr. til projektet. 2013 | Der nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra Det Grønne Råd og kommunen. 2014 | Under overskriften KLIMA 14:14 (klimaugerne sluttede i uge 14, deraf navnet) afholdes de første klimauger. Der blev afholdt 15 arrangementer med deltagelse af ca. 750 borgere. 2015 | Klimaugerne skifter navn til Klima Rebild. 2018 | Byrådet øger bevillingen til Klima Rebild til 200.000 kr. 2020 | Klima Rebild afholdes for syvende gang.

Universitetscenter, hvor jeg lagde vægt på miljø og arbejdsmiljø. Jeg blev ansat som socialrådgiver og rejsesekretær i Sømændenes Forbund, hvor den farverige agitator Preben Møller Hansen var formand. Her kørte jeg mange sager for søfolk. Jeg blev ansat hos Byggefagene, hvor jeg fik et sted at bo, men udover det skulle jeg selv være med til at skabe jobbet. Det var i forbindelse med den store havnekonflikt i begyndelsen af 80’erne, hvor jeg fik travlt med at hjælpe havnearbejderne. - Jeg blev gift, fødte min søn Toke og flyttede til Aalborg, hvor min mand var ansat på arbejdsmedicinsk klinik. Jeg begyndte atter at læse på RUC og blev uddannet Cand. scient. adm. Cementarbejdernes Fagforening, som jeg havde haft en del samarbejde med omkring miljø og arbejdsmiljø, og hele eternitsagen, kontaktede mig, da de ønskede at få skrevet en bog der belyste hele asbestsagen og den igangværende højesteretssag. Det blev til bogen ”Asbest - det kriminelle tidsrum?”. Jeg blev opfordret til at søge en stilling som adjunkt på Aalborg Universitet, hvor jeg skulle undervise og forske i teknologiudvikling. Jeg skrev ph.d. og blev ansat som lektor. Det er en meget hurtig gennemgang, for jeg har virkelig oplevet mange spændende ting, som jeg på et senere tidspunkt gerne vil give videre til inspiration for andre. Under en ferierejse til Norge fik Sussi

derudad · MAR - MAJ 2020

19


KLIMA REBILD

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········

Handberg som 44-årig tre blodpropper i hjernen, hvilket betød at hun ikke kunne vende tilbage til sit meget aktive arbejdsliv. Sussi Handberg er i dag 68 år og førtidspensionist, men som alle her på egnen har mærket stadig en glødende og engageret miljø- og naturforkæmper. Klima Rebild så dagens lys - I 2011 kom Rebild Kommune med sin første klimahandlingsplan. Her står lidt om, hvordan vi sparer på energien, og hvad vi skal gøre ved alt det vand, der kommer i fremtiden samt afslutningsvis et par linjer om hvordan borgerne, erhvervslivet og organisationerne senere skal engageres i dette arbejde. Da jeg læste det, tænkte jeg, at vi da nok var nogen, der kunne hjælpe med at sætte skub i denne proces. I 2011 lavede jeg et oplæg til Det Grønne Råd, hvilket blev starten på en god og frugtbar diskussion, hvor de forskellige parter virkelig lyttede til hinanden. Efter FNs klimakonference COP15 i København i 2009, der ikke førte til noget, var alle meget desillusionerede og enige om, at der måtte gøres noget. Klimaet er et fælles problem, og vi må alle på hver vores måde bidrage til løsningerne. - Efter byrådets bevillig af de 100.000 kr. i 2013, blev der nedsat en styregruppe, der skulle forvalte pengene. I september 2013 blev der afholdt et stormøde i Blenstruphallen, hvor Hans Meltofte, Aarhus Universitet, fortalte at temperaturen allerede var steget så meget, at det arktiske klimabælte var ved at forsvinde. På mødet blev der også valgt folk til en projektgruppe, der skulle stå for at arrangere klimaugerne. Ideudviklingen til det, der blev KLIMA 14:14 foregik her i halmhuset. - Det vigtigste for mig i dette arbejde er at være civilsamfundets stemme og få de tusind blomster til at blomstre. Det er fantastisk, det vi har formået at skabe i Rebild Kommune, der er ikke andre kommuner, der har været i gang med noget lignende i 7 år.

Som idémageren bag Klima Rebild modtog Sussi Handberg i november 2017, som den allerførste Danmarks Naturfredningsforenings nystiftede ”Årets inspirationspris”.

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ····

········

KLIMA REBILD OG REBILD KOMMUNE INTERVIEW MED BORGMESTER LEON SEBBELIN - Idéen til Klima Rebild kom fra Det Grønne Råd, der i 2013 søgte byrådet om 300.000 kr. til at realisere projektet. Her var der dog ikke flertal for at bevilge så mange penge, men der lå mange gode tanker og idéer i det oplæg, som Det Grønne Råd havde udarbejdet. Under byrådsmødet valgte jeg derfor at tale med de forskellige partier, for at få flertal til at afsætte et mindre beløb. Det endte med, at byrådet bevilligede 100.000 kr., hvilket blev starten på Klima Rebild i 2014. Det er helt klart bredden, der er styrken ved Klima Rebild. Det at Danmarks Naturfredningsforening, landbrugets organisationer, forskere, offentlige institutioner, erhvervsvirksomheder, landsbyer, uddannelsesinstitutioner og mange andre med vidt forskellige interesser kan mødes for at diskutere klima. Mangfoldigheden skabes ved, at en lang række frivillige bidrager med deres arrangementer, og den form for initiativ har kommunen naturligvis en forpligtigelse til at støtte op omkring. Ved at mødes på kryds og tværs lærer vi af hinanden, og får et bedre fundament til at træffe de rigtige beslutninger og finde de bedste løsninger. - Der er kommet mange konkrete ting ud af Klima Rebild, f.eks. måden hvorpå vi sorterer affald i Rebild Kommune, skolerne har haft fokus på klima og bæredygtighed, hvilket resulterede i udgivelsen af en klimakogebog, som jeg selv har haft stor glæde af, og der er kommet et fantastisk korværk ud af Klima Rebild. Det er et godt eksempel på, hvor vidtfavnende projektet er. Klima Rebild er med til at åbne vores øjne for de mange tiltag – store og små – som igangsættes rundt omkring i kommunen. Før jeg deltog i et arrangement i klimaugerne havde jeg f.eks. ikke hørt om virksomheden De Grønne Hvidevarer, der ligger i Nørager. Når det gælder klimadebatten, har vi med Klima Rebild været fremme i skoene, og det kan vi alene takke Det Grønne Råd for.

HVAD ER DET GRØNNE RÅD?

KLIMA REBILD:

Det Grønne Råd er et sted, hvor borgere, interesseorganisationer, erhverv og kommune kan samarbejde om og diskutere emner inden for forvaltning af natur og miljø. Målet er at fremme bæredygtig og ansvarlig udvikling.

Klima Rebild er et fælles initiativ fra Rebild Kommune og Det Grønne Råd. Formålet er at sætte klima og energi på dagsordenen.

Det Grønne Råd kan tage alle emner op, der vedrører natur- og miljøspørgsmål og videregive idéer til Rebild Kommune. Rebild Kommune kan inddrage Det Grønne Råd forud for større projekter, der har relation til naturen og miljøet, og forud for beslutninger, der vedrører natur- og miljøspørgsmål. Endelig kan rådet påtage sig konkrete opgaver i forbindelse med afvikling af arrangementer med natur- og miljømæssigt indhold.

20

MAR - MAJ 2020 · derudad

Klima Rebild er en fælles indsats, hvor Rebild Kommune, frivillige ildsjæle og en lang række institutioner, virksomheder og interesseorganisationer sætter klima- og miljøforhold på dagsordenen. To uger om året sætter vi ekstra spot på klimaet og arrangerer mange forskellige aktiviteter og andet i hele kommunen. Klima Rebild 2020 holdes i uge 13 og 14. Programmet finder du på midtersiderne her i derudad eller på www.klimarebild.dk


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

·······

ÅBNING AF

Klima Rebild 2020 LØRDAG DEN 21. MARTS 2020 KL. 10-15

BAVNEBAKKESKOLEN 10.00 VELKOMMEN v/borgmester Leon Sebbelin 10.15 PRÆSENTATION AF PROJEKTET NATURFÆLLESSKABER I LANDSBYEN 10.30 BYENSBIL (Bilen står på bytorvet) Præsentation af det første forsøg med delebil i en landsby. 11.00-12.30 PANELDEBAT - Hvordan man kan gøre transport på landet lettere på en miljøvenlig måde? Privatbilismen fylder meget i debatten, når vi snakker om klima. Vi skal have udfaset benzin- og dieselbiler, lave fælleskørsel, tage toget og købe elbiler fremfor alt. Der sælges bilen som aldrig før i Danmark samtidigt med, at borgerne udenfor de større byer oplever, at de får dårligere forhold omkring kollektiv trafik og transport generelt. Kom til en spændende debat, som handler om både klima, miljø og bosætningsmuligheder i en typisk landkommune som Rebild Kommune. Deltagere i paneldebat: Vibeke Nørby, Kim Edberg Andersen, Snorre Alsted Sondergaard, Anna Hilden, Arne Vestergaard Andersen og Kersten Bonnén. Ordstyrer Torsten Topbjerg.

20. MARTS-5. APRIL Tjek programmet på klimarebild.dk

12.30 Oplæg v/Karsten Kortbuks – “Det vilde Liv” 13.00 17 VERDENSMÅLS BINGO v/Karsten Kortbuks (også for børn) 10.00-13.00 WORKSHOPS OG BODER Lav dit eget naturparadis hjemme i haven: Hvordan laver jeg en blomstereng og giver naturen mere plads i min have med insekthoteller, kvasbunker og døde træer, der giver liv. Børn har også mulighed for at lave insekthoteller og prikle planter. Blomsterfrø og andelsbier: Her er der mulighed for, at du kan bytte frø og stauder eller købe økologiske frø i portioner tilpasset dit behov. Du kan også købe en andel i et bistade samt smage på honning og mjød. Børnenes byttemarked: Har dine børn legetøj i skabe eller skuffer, som de ikke bruger mere, men som andre kan få glæde af, så er der chance for at bytte det til noget andet legetøj på børnenes byttemarked. Øvrige stande: Rebildcentrets Gårdbutik, Mou Hotel, Krastrupsøgaard, Støvring Gymnasium, Østklyngen, Landsbyrådet og Bavnebakkeskolen

STØVRING BYTORV

Klima Rebild er to tilbagevendende uger hvert forår, hvor bl.a. institutioner, virksomheder, interesseorganisationer og kommunen sætter klimaet øverst på dagsordenen.

10.00-15.00 NORDJYLLANDS STØRSTE ELBILSDAG Vi vover den påstand, at du på dagen vil kunne se alle de typer af elbiler, der kan købes på det danske marked, plus et par som første kommer til salg i løbet af året. Kom og få en snak om, hvad der er godt og dårligt ved en elbil, og få dig en prøvetur i udvalgte modeller. Der vil både være private, som viser deres elbiler frem, samt forhandlere som viser de nyeste modeller.

KOM OG VÆR MED I ÅBNINGEN AF KLIMA REBILD

klimarebild.dk

facebook/klimarebild

derudad · MAR - MAJ 2020

21


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

Skovrejsning ved Sortebakkeskolen TORSDAG DEN 26. MARTS KL. 12.20-14.30 STED PRIS

Sortebakkeskolen, Nørager Gratis

Besøg Guldbæk Vingård SØNDAG DEN 22. MARTS KL. 15

I et samarbejde mellem Sortebakkeskolens 5. klasser, Naturstyrelsen, Rebild Kommune og Nørager Jagt og Hundesportsforening plantes der skov. Alle er velkommen! Adgang fra Sortebakken.

Vores Europa møder vores ungdom

STED PRIS

Bosætning i et økosamfund

STED Kulturstationen, salen. Skørping PRIS 50 kr. BILLET www.himmerlandsbilletten.dk

Vi åbner vingården, viser rundt og fortæller om vores bæredygtige og økologiske tilgang til vinavl og vinproduktion. Specielt om brugen af nye og resistente vinplanter, der kan dyrkes uden brug af sprøjtemidler. Rundvisningen er gratis og det vil være muligt, at tilkøbe smagninger til 20 kr. pr. vin samt en lille snacktallerken til 20 kr.

MANDAG DEN 09. MARTS KL. 9-11

I 2013 rejste Elena Askløf og Peter Laugesen første gang rundt i Europa, og siden har de været på en række store rejser. De har besøgt alle afkroge af kontinentet. De rejser rundt med kamera, indsamler historier og bliver klogere på hvad der rører sig blandt unge europæere. Foredraget handler om Europas unge, tidens store spørgsmål, herunder klima, migration, demokrati og identitet. Med levende historiefortælling og små videoklip inviterer de to engagerede foredragsholdere på en rejse rundt i samtidens Europa.

Guldbæk Vingård Gratis

STED Støvring Bibliotek PRIS Gratis BILLET www.himmerlandsbilletten.dk Event fra Det Kgl. Biblioteks internationale forfatterscene, hvor vi på biblioteket inviterer ind til en hyggelig aften foran lærredet. Vi følger debatten og har mulighed for at sende SMS-spørgsmål direkte til tidligere klima- og energiminister Connie Hedegaard og Jonathan Safran Foer, der fortæller om sin helt nye bog, We are the Weather. Samtalen foregår på engelsk.

Samtale mellem Leon Sebbelin og Sussi Handberg FREDAG DEN 20. MARTS KL. 17.30 STED PRIS

Pavillon Cafeen, Sverriggårdsvej 34, Skørping Gratis. Madbilletter kan bestilles på pavillon-cafeen.dk

Samtale mellem borgmester Leon Sebbelin og tovholder fra Det Grønne Råd Sussi Handberg om udviklingen af Klima Rebild. Det Grønne Råd tog initiativet i 2011 og nu afholdes Klima Rebild for 7. gang. Det handler om at "lade 1000 blomster blomstre, om en samskabelse mellem borgerne, politikerne og embedsværket. Hvordan er det lige foregået? Og hvad kan vi lære? Samtale i 20 min, derefter debat med de fremmødte i 30 min.

22

MAR - MAJ 2020 · derudad

PRIS

Det lille halmhus, Himmerlandsbyen 2, Aarestrup Gratis

STED Kulturstationen, salen. Skørping PRIS 20 kr. (børn under 10 år gratis) TILMELDING Mobilepay:61798225 (husk navn) Som opvarmning til foredraget 'Klimaetiske tanker om lysegrønt håb' v. Mickey Gjerris, er der klimavenlig fællesspisning.

Højskoledag - om solceller, varmepumper og elbiler

Klimaetiske tanker om lysegrønt håb, v. Mickey Gjerris

STED PRIS

Fællesspisning inden foredrag med Mickey Gjerris TIRSDAG DEN 24. MARTS KL. 18

STED PRIS

TIRSDAG DEN 17. MARTS KL. 20-21.30

STED

Hvad betyder det i det daglige at bo i et økosamfund? Hvad betyder fællesskabet og arbejdsdage og hvordan lever man mere bæredygtigt? Et bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Øko-samfund viser rundt og fortæller om Andelsforening Himmerlandsbyen og om principperne i et økosamfund. Vi slutter af med kaffe og kage i det lille halmhus. Kaffe og vegansk kage 25 kr.

TIRSDAG DEN 24. MARTS KL. 19

Livestreaming fra Den Sorte Diamant -Jonathan Safran Foer i samtale med Connie Hedegaard

LØRDAG DEN 28. MARTS KL. 13-16

Kulturstationen, salen. Skørping Gratis

Med videnskab og teknologi har mennesket sikret sig magt over naturen. Det har givet muligheder for øget velfærd og velstand, men vi glemte, at magt også er ansvar. Og nu står vi i en situation, hvor naturen, vores livsgrundlag, er ved at bryde sammen: Forurening, klimaforandringer og masseuddøen af arter. Spørgsmålet er, hvordan vi finder vilje og mod til at standse op og ændrer vores brug af naturen, så den og fremtidige generationer har en fremtid? Mickey Gjerris (1969) er uddannet teolog (ph.d.) og arbejder som lektor i bioetik ved Naturvidenskabelige Fakultet, K.U.

Naturen som miljøforvalter v/ Jørgen Løgstrup TORSDAG DEN 26. MARTS KL. 19 STED PRIS

BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, Skørping Gratis

Vi bruger naturen til at producere fødevarer, energi, lægemidler m.m. Vi henter en stor del af vore teknologier og kemiske reaktioner fra naturen, men når vi isolerer processer i naturen bliver den enkelte proces ofte energikrævende og kan få negative bivirkninger. Det står i modsætning til funktioner i naturen der ofte har flere positive bieffekter. Løgstrup har arbejdet med naturnære projekter i flere lande med såvel spildevandsrensning, naturlig rensning af jordforurening, omsætning af affald til biogødning, luftrensning med planter, køling og opvarmning af bygninger mm. Kaffe/kage 20 kr.

LØRDAG DEN 28. MARTS KL. 10-14

Rebildhus, Rebildvej 25, 9520 Skørping 100 kr.

Nu skal der handles på den grønne omstilling! Kom til en højskoledag, hvor vi vil fortælle om, hvor meget CO2 og hvor mange penge du sparer på: Solceller: Sveigaard Energy ApS Herning Varmepumper: DVI Energi A/S Støvring Frokost kl. 11.45 Elbiler: Ejner Hessel Nørresundby, mulighed for prøvetur i elbil. Tilmelding: Prisen for frokost er 100 kr., som bedes indbetalt på MobilePay 4045 3091 eller på reg. 5532 konto 4394595743 senest den 16. marts 2020. (Husk at oplyse navn)

Iskernen - hvad fortiden fortæller os om fremtiden LØRDAG DEN 28. MARTS KL. 14-16.30 STED

Rebild Centret, Røde Møllevej 4, Gravlev, Skørping. PRIS 75 kr. BILLET www.himmerlandsbilletten.dk, Jørgen Gjedsted, 98372533 Dorthe Dahl-Jensen, professor i glaciologi ved Niels Bohr Instituttet, har de spændende svar på hvad den 2538 m. dybe iskerne boret ud af indlandsisen kan fortælle os om et varmt Grønland i Eem-tiden, og det er meget interessant i debatten om hvad der vil ske med Grønlands indlandsis i den kommende tid, hvor vi forventer et varmere klima, og hvordan indlandsisen vil påvirke den globale havvandsstigning. Til sidst vises lyd- og videoværket "Vinterminder" af komponist Ane Østergaard.


·······

Kom med i folkeskoven og vær med til at plante den nye skov LØRDAG DEN 4. APRIL 10-13

Fælleshaven i Himmerlandsbyen SØNDAG DEN 29. MARTS 13-16 STED PRIS

STED PRIS

Himmerlandsbyen, 9520 Aarestrup Gratis

Bæredygtig Læring har lavet en fælleshave med støtte fra Friluftsrådet og Landsbyrådet samt andre fonde. I Fælleshaven findes også Skolehaven, hvor lokale skoler kommer og får et skolehaveforløb. Som noget nyt starter 4H haver op, hvor børn i deres fritid kan dyrke deres egne grøntsager i deres egne bede. Shelteren og udekøkken kan også bruges. Skolehaveundervisere Lykke og Kersten fortæller om fælleshaven og I indbydes til at være med til en sanketur hvor vi finder spiselige urter i naturen. Efterfølgende laver vi mad i det fri med skolehavens bålkomfurer. Velegnet for børnefamilier.

Bæredygtighed på gården ONSDAG DEN 1. APRIL 17:00 - 19:00 STED

Lundegårdsvej 5, St. Brøndum, 9520 Skørping. PRIS Gratis TILMELDING Via mail: tbk@agrinord.dk Besøg hos økologisk mælkeproducent Søren Baisgaard, som har fået udarbejdet en bæredygtighedsanalyse for gården. Ud fra rapporten har Søren fået et godt udgangspunkt for at videreudvikle landbruget i en bæredygtig retning, både hvad angår klima/miljø, arbejdsforhold og dyrevelfærd. Det vil Søren og bæredygtighedskonsulent Thor Bjørn Kjeldbjerg fortælle om, og der vil blive mulighed for at se dyrene og de omgivne marker.

Klima Rebild på Katbakken TORSDAG DEN 2. APRIL KL. 16-19

Klimamarch - en gåtur for klimaet SØNDAG DEN 29. MARTS KL. 10-13 STED PRIS

Afgang fra Kulturstationen Gratis

Vi går én cirka 3 km. tur igennem byen og skoven. Ruten er barnevognsvenlig. Undervejs vil der være klimaquiz for børnene og vi slutter dagen af med kage, sang og taler.

Sognedagen: Steen Hildebrandt om Det bæredygtige velfærdssamfund SØNDAG DEN 29. MARTS KL. 14-17

STED Skørping Nykirke, Skørping PRIS 100 kr for foredrag og kaffebord. BILLET www.himmerlandsbilletten.dk Bæredygtighed, verdensmålene og klimaet er kommet på dagsordenen overalt i verden. Og det i et omfang og med en hastighed, som de færreste havde forudset. I foredraget vil Steen Hildebrandt tale om de aktuelle kriser og udfordringer og samtidig knytte an til udviklingen af det danske velfærdssamfund. Kl. 14.00-15.00: Første del (fri adgang) foregår i Skørping Nykirke Kl.15.30-17.00: Kaffebord, samt foredrag på KulturStationen (pris: 100 kr)

STED PRIS

Friluftscenter Katbakken Gratis

På Friluftscenter Katbakken er vi i færd med at ændre dele af området. Et stykke granskov i shelterområdet er ved at blive for stort og gammelt, så fornyelse er tiltrængt. Det gamle fældes lidt alternativt - stubbe får lov at stå i ca. en meters højde, så har du lyst, så medbring gerne bor og boremaskine og vær med til at perforere stubbene - så bliver de til insekthoteller på rod! Vi kan også bruge hjælp til genplantning af området - medbring gerne spade. Har du overskud i haven af bærbuske, så tager vi imod med tak og planter i skovarealernes randområder. Jo mere spiseligt i området, jo bedre.

Besøg De Grønne Hvidevarer LØRDAG DEN 4. APRIL KL. 10-12 STED PRIS

Grynderupvejen 16, 9610 Nørager Gratis

De Grønne Hvidevarer giver en rundvisning i virksomheden og et indblik i processen, lige fra maskinerne bliver afhentet fra genbrugsstationer m.v. til at de fremstår som salgsklare ”nye” produkter med garanti.

Fuglekasser, skraldebiler og affaldssortering - åben genbrugsplads i Sørup LØRDAG DEN 4. APRIL KL. 10-16 STED PRIS

Sørup Genbrugsplads, Hjedsbækvej 107, 9530 Støvring Gratis

Bliv klogere på klimagevinsterne ved at sortere dit affald, og hvad vores affald kan blive genanvendt til. Sammen med naturvejleder Søren Risborg kan du og børnene bygge en fuglekasse af affaldstræ, og I får også mulighed for at komme helt tæt på skraldebilen. Du kan også få inspiration til, hvordan du laver et kvashegn ud af dit haveaffald. Der er gratis havehandsker og en klimakogebog til de første mange gæster på pladsen! Der er klimakage og juice i løbet af dagen.

Aggersundvej 90, 9600 Aars Gratis

Vær med til at plante Aars folkeskov. Naturstyrelsen Himmerland, Danmarks Naturfredningsforening, Growing Trees Network, Aars Vand samarbejder om at rejse den nye folkeskov ved Aars. Kom og vær med til plante folkeskoven. Når du har plantet mindst 25 planter er der mulighed for at få en grillpølse på bål med brød

Det store byttemarked

SØNDAG DEN 5. APRIL KL. 10- 15 STED PRIS

Kulturstationen, salen. Skørping Gratis

Ved dette hyggelige, klimavenlige arrangement kan du komme af med tøj og ting, som du ikke længere har brug for og derefter gå på skattejagt i andres aflagte klenodier. Pungen skal kun op af lommen i café-hjørnet. I søstrene Graffs mini-systue forvandles gammelt til nyt. "Gårdsangerne" kommer kl. 11 og sætter ekstra liv i kludene. Nyt er yt - kom og byt.

Affaldsindsamling i og ved Skørping SØNDAG DEN 26. APRIL KL. 10-13 STED PRIS

Pladsen ved Skørping Apotek, Fakta og Meny Gratis

Over hele Danmark får naturen hjælpende hænder denne søndag, når tusindvis af frivillige samler skadeligt affald ind og afleverer det på genbrugspladserne. Traditionen tro står lokalbestyrelsen for DN Rebild klar på pladsen ved Skørping Apoteket kl. 10 og deler både sække og indsamlingsruter ud. Efter veludført gerning er der pizza og drikkelse til alle hjælpere.

Klima Rebild - Livø, Grøn omstilling med ambitioner SØNDAG DEN 26. APRIL KL. 10

Turen starter kl. 10 fra Livø Havn. Færge fra Rønbjerg kl. 9.30 STED Livø PRIS Egenbetaling af færgebillet. Husk at reservere. Livø har siden 2012 været i gang med en omstilling til vedvarende energi, og det er målet på at Livø på lang sigt skal blive selvforsynende. På Livø er det en ambition, der rækker langt videre end i resten af landet. Der er nu gået 7 år siden Naturstyrelsen med projektet "Grøn Livø" begyndte at lægge planer for, hvordan de fossile brændstoffer på Livø kunne udfases. På turen vil Skovrider Bendt E. Andersen og projektleder Birgitte Palle fra Naturstyrelsen Himmerland viser rundt og fortæller om projektets resultater. Der kan købes frokost på Livø kro. Bestil evt. samtidigt med færgebillet.

derudad · MAR - MAJ 2020

23


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

DEBATMØDE OM KLIMA OG AREALANVENDELSE: PLADS TIL BÅDE LANDBRUG OG NATUR? MANDAG DEN 30. MARTS KL. 17-21 REBILDCENTRET, RØDE MØLLEVEJ 4, 9520 SKØRPING 17.00-18.15: OPLÆG FRA FIRE IGANGVÆRENDE PROJEKTER I HIMMERLAND ● Naturen - en rentabel del af landbruget, v. Peter Brinkmann Kristensen, projektleder ● Fælles Forandring ved Glenstrup sø – fjerde demonstrationsprojekt om multifunktionel jordfordeling/Realdania-projekt v. Søren Møller, formand Collective Impact, og Rasmus Fuglsang Frederiksen, Mariagerfjord Kommune. ● LIFE IP - landmanden som naturforvalter v. Naturstyrelsen, Landbrug og Fødevarer og Åge V. Jensens Fonde v. Bendt Egede Andersen, skovrider Naturstyrelsen Himmerland ● Nystartet projekt om arealforvaltning v. Irene Viborg, Seges

Hvad vil regeringen med naturen og landbruget? Få svaret af Flemming Møller Mortensen (S)

18.15-19.00: Spisning 19.00-19.15: Flemming Møller Mortensen. Hvad vil regeringen med naturen og landbruget? 19.15-21.00: DEBAT MED PANELET - Styret af journalist Søren Bjørn-Hansen Paneldebat med oplægsholderne og Carl Christian Pedersen, formand for Agri Nord og Morten Petersen, afdelingschef DN samt Flemming Møller Mortensen gruppeformand i Socialdemokratiet er inviteret til at åbne debatten med et 15 min. indlæg om Regeringens konkrete handlinger for at sænke drivhusgasserne i landbruget set i forhold til arealanvendelsen og igangsættelse af en jordreform. Tilmelding er nødvendig > Jens Christian Uhrenholt Tlf.: 9988 9528 eller mail: jkuh@rebild.dk

Ren Natur Rebild Kommune deltager i Ren Natur 2020. Ren Natur er et frivilligheds- og sponsorkoncept, hvor foreninger mod at samle henkastet affald op i deres tilhørskommune, kan tjene sponsormidler. Har du og din forening lyst til at deltage i Ren Natur, så tilmeld jer på www.rennatur.org.

RESTAURANTER DER SERVERER KLIMAMENUER I KLIMAUGERNE: Rold Storkro ● Pavillon Cafeen ● Bagtanker ● Papa’s Pizza og Kebab House ● Rebildhus ● Viande

FOREGÅR OGSÅ I KLIMAUGERNE: FOR DE NORDJYSKE KOMMUNER OG REGION NORD JYLLAND

PlanEnergi introducerer et nyt regnskab til at opgøre produktion af drivhusgasser på kommunalt niveau.

LOKALE FJERNVARMEVÆRKERS NETVÆRKSMØDE

Et ledningsnet med et større eller mindre varmetab, er en af de største udgifter i varmeforsyningen. På mødet drøftes hvordan fjernvarmeværkerne kan reducere dette varmetab – blive lidt grønnere og også gerne lidt billigere. Hvad er årsagerne, hvilke muligheder og erfaringer har vi? Afholdes hos PlanEnergi.

SORTEBAKKESKOLEN

Energifriskoledag, besøg på Energimuseet og Klimaudstilling Elever udstiller projekter med udgangspunkt i bæredygtighed og klima. Der vil være design med genbrugsmaterialer og træ. Klimavenlig mad med vægt på CO2-venlighed via danske og årstidsbestemte råvarer. Den 2. april kl. 1012 er forældre og bedsteforældre velkomne.

STØVRING GYMNASIUM

Naturvidenskabelig messe om problemløsning og bæredygtighed. Miljøudvalget på Støvring Gymnasium gennemfører i løbet af klimaugerne et forsøg, som skal forsøge at flytte eleverne til mere fælleskørsel til og fra skolen. Den 31. marts kl. 14-16 er alle velkomne. Foredrag med Søren Hermansen.

NÆRVARME – EN MULIGHED I DE SMÅ SAMFUND?

Klimavenlige opvarmning af huse og lokalområder i landdistrikterne.

DET BÆREDYGTIGE PARCELHUS

Hvad kan der gøres for at gøre parcelhuse mere klimavenlige?

TUEN I HAVERSLEV OG KLØVERMARKEN I RAVNKILDE

Vi indsamler affald med vores børnehavebørn og snakker med børnene om, hvordan vi sorterer affald.

ALLE KOMMUNENS 7. KLASSER

En fælles dag for alle kommunens 7. klasser, hvor der er fokus på klima, miljø og bæredygtighed.

TJEK HELE PROGRAMMET PÅ KLIMAREBILD.DK 24

MAR - MAJ 2020 · derudad

klimarebild.dk

facebook/klimarebild

Kinorevuen viser klimafilm! Tjek kinorevuen.dk

Fokus på klima og bæredygtighed i Meny og Fakta, Skørping. Fakta inviterer til klimaevent i butikken!


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

·······

VELKOMMEN TIL HELE FAMILIEN

PÅSKEN PÅ ROLD STORKRO

Skærtorsdag den 9. april til og med 2. påskedag den 13. april 2020 PÅSKEFROKOST

For hele familien, ikke mindst børnene* Vi går i Troldeskoven, Lars Kjærs hus, Rebild Bakker, Urskoven eller besøger en af egnens mange kilder. Guiden står klar kl. 10.30 og turen varer ca. 1½ time. Stor påskebuffet kl. 12.30 Vi byder på f.eks. sild, fiskefilet, fiskedelikatesser, charcuteri, lune og varme retter, dejlig lammekølle, ost og noget til børnene, samt sødt til afslutning. Årets familiedyst på minigolfbanen, starter efter påskebuffetten og alle kan være med.

PÅSKEMIDDAG

Hver aften fra kl. 18.00 serverer vi i Panoramarestauranten vores påskemiddag, der består af:

Friteret hønseæg med urter og sennepscreme Lammeculotte med ramsløg og hvidløgspuré Dessert påskeæg af chokolade, marcipan og nougat Pr. couvert kr.

378,00

Børn op til 12 år. Kr. 145,00 for en 2 retters børnemenu eller kr. 189,00 for ½ portion af ovenstående menu.

OBS: Vi anbefaler bordbestilling i god tid.

Travetur, påskefrokost, underholdning for børnene samt minigolf. Pr. person kr. Børn op til 12 år kr. 195,00.

358,00

*NB: Midt i frokosten kommer PÅSKEHAREN på besøg og underholder alle børnene.

HVER SØNDAG AFTEN I APRIL, MAJ OG JUNI:

SØNDAGSMIDDAGEN 3 retters middag i Panoramarestauranten

AALBORG

VI HAR MORS DAG HVER SØNDAG:

Asparges panna cotta med hjemmerøget andebryst Kalvecoulotte med peberrodsskum og cremet kalvesky Rabarber kokos tarte tatin med ristet kokosis

279,00

Pr. couvert kr. Børn op til 12 år kr. 145,00 for 2 retters børnemenu Bestil menuen senest dagen før I ønsker at komme.

Vælderskoven 13 . 9520 Skørping . Tlf. 98 37 51 00 www.roldstorkro.dk . roldstorkro@rold.dk derudad · MAR - MAJ 2020

25


········

DET STORE I DET SMÅ

Har

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · du · · en · · god · · · lille ··· ········

UNIKA9520 slår dørene op Skørping har fået en nye spændende forretning fyldt med kunst, kunsthåndværk og gode gaveidéer. Ca. 20 lokale kreative sjæle har 21. januar 2020 stiftet Foreningen UNIKA9520, hvis formål det bl.a. er ” At skabe endnu mere liv og aktivitet i Skørping og Skørpings opland gennem unika kunst, håndværk og kreativitet. I samspil med det allerede eksisterende kulturliv, skal foreningen bidrage med unika, kunst og håndværk for både lokale borgere og andre besøgende”. Første tiltag er forretningen UNIKA9520, Jyllandsgade 5A i Skørping, hvor medlemmer af foreningen udstiller og sælger deres kreationer. I forretningen sælges keramik, glas, lys, lokale bogudgivelser, malerier, fotokunst, smykker, tøj, tasker m.v. UNIKA9520, der er nabo til BOGBY9520 på torvet, holder åben fredag kl. 13-17.30 og lørdag kl. 10-14.

VIND

historie til rubrikken ”Det store i det små”, noget du synes også andre skal vide, så skriv nogle linjer og vedhæft gerne et foto til redaktion@ kulturenrebild.dk.

”Stationsbyen fortæller” I 2019 kunne stationsbyen Skørping fejre 150-års jubilæum og 1. februar 2020 udkom bogen ”Stationsbyen fortæller” skrevet af Henrik Bugge Mortensen. Det er historien om Skørping, dens borgere og dem, der har været med til at sætte præg og kulør på byen gennem mere end 150 år. I bogen bidrager 14 skørpingensere med deres fortælling. Bogen, der er indbundet og på 220 sider, er rigtigt illustreret med historiske fotos, hvoraf mange aldrig tidligere har været offentliggjort. I samarbejdet med Forlaget Rebild udlodder derudad 3 eksemplarer af bogen. Svar på spørgsmålet og send dit svar som mail til redaktion@kulturenrebild.dk. Husk at skrive navn, adresse, tlf.nr. og ”Skørping” i emnefeltet.

HVORNÅR BLEV STATIONSBYEN SKØRPING GRUNDLAGT?

Vi skal have dit svar senest 1. maj 2020. Vinderen får direkte svar fra derudad.

Tove Nilsson udstiller i Rotunden 100-Salen står for døren, og vi glæder os alle til de nye muligheder det giver for Skørping og omegn. Det betyder dog et farvel til det fine, uprætentiøse privilegium, adskillige lokale kunstnere har haft for at udstille deres billeder i Rotunden mellem Kulturstationen og Kinorevuen. Endnu en udstilling har dog set dagens lys fra midt i februar til slutningen af marts. Det gælder Tove Nilssons natur-abstrakte oliemalerier, der fylder Rotundens hvide vægge. Tove Nilsson, Gl. Skørping, henter inspiration fra sine mange års beskæftigelse med billedkunsten. Hun er cand.mag. i kunsthistorie, har arbejdet som gymnasielærer i mange år, men otiet giver nu mulighed for selv at fordybe sig i maleprocessen. Og netop maleprocessen optager hende. At samle rammerne af gode materialer og sætte godt belgisk hørlærred på er altid en god begyndelse, inden arbejdet med de skønne oliefarver kan begynde på den hvide flade. Processen er meget langsommelig, da oliemalingens forskellige lag skal tørre, inden næste lag føjes til.

26

MAR - MAJ 2020 · derudad

SKØRPING SKOLE INVITERER TIL

1. 1919 2. 1869 3. 1819

samarbejde!

Skørping Skole inviterer den 29. april 2020 kl. 16-18 alle mulige og tænkelige samarbejdspartnere til møde på skolen (Se annoncen side 34). Det gælder både nuværende og kommende. Dermed holder skolen traditionen i hævd med at forsøge at samle og forene de mange aktører i lokalsamfundet. De årlige møder er blevet afviklet siden 2016, og hensigten med møderne er at bringe gode kræfter og ideer sammen til glæde og gavn for alle borgere i lokalområdet. Hvis man bevæger sig på strækningen fra Rold Storkro op gennem Rebild Bakker forbi skolen op til Kulturstationen, så kommer man forbi et utal af aktiviteter og initiativer. Tænk hvis alle disse aktører kan blive bedre til at koordinere, inspirere og nytænke sammen, så er det min påstand, at der vil ske en opkvalificering af de mange tilbud og aktiviteter med de samme resurser, forklarer skoleleder Peter Hansen. Alle er velkomne. Enkeltpersoner, foreninger, virksomheder, institutioner m.m., og der er ikke noget krav for deltagelse. Man kan have noget på hjerte, blot være nysgerrig eller have lyst til at blive en del af samarbejdet. Mødet foregår efter en meget simpel skabelon: Der vil være et kort oplæg, hvorefter der sættes en idegenereringsproces i gang. Ved tidligere møder har Susanne Zimmer stået for den del af processen, der hver gang har ført frem til aftaler om de næste skridt og helt konkrete projekter. Her er mødereferatet for det første møde i 2016: Hele filosofien bag initiativet er at slippe kreativiteten løs og forfølge ideer. Det er ligesom at puste luft i en ballon, der så stiger til vejrs. Nogle balloner taber luft og falder ned, mens andre holder luften og flyver endnu højere til vejrs. Det er de ideer, som faktisk bliver til noget som, for eksempel unge formidler, Krigens Sange, morgensang, unge iværksættere, 100-Salen, klimakunst, naturkendskab og friluftsliv, slutter skoleleder Peter Hansen med ønsket om, at rigtig mange vil tage mod invitationen.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········· ········ ··

INVITATION INFORMATIONSMØDE OG STIFTENDE GENERALFORSAMLING FOR FRIVILLIGCENTER REBILD

VIND

– billetter til ALT SKAL VÆK på Himmerlands Teater i Hobro

Onsdag 18. marts 2020 kl. 19.00 på Støvring Gymnasium, Mastrupvej 77, Støvring Vi skal have dit svar senest 14. april 2020. Vinderen får direkte svar fra derudad.

Vær med i lodtrækningen om 2x2 billetter til den musikalske komedie ALT SKAL VÆK på Himmerlands Teater. Spilleperiode: 23. april til 14. maj. I den lille flække må butik efter butik dreje nøglen om. Men den excentriske og stædige indehaver af byens gamle modeforretning nægter at bukke under for butiksdøden. Men hvad HVOR HAR HIMMERLANDS er det egentlig der sker bag de nedrullede gardiner? Da TEATER TIL HUSE? først en ung mand og senere en ung, fremmed kvinde dukker op, sættes der for alvor skub i sagerne. 1. AARS I samarbejde med Himmerlands Teater udlodder 2. HOBRO derudad 2x2 billetter til komedien ALT SKAL 3. AALBORG VÆK. Svar på spørgsmålet og send dit svar som mail til redaktion@kulturenrebild.dk. Husk at skrive navn, adresse, tlf.nr. og ”Himmerland” i emnefeltet.

Kom og hør mere om Frivilligcenter Rebild eller stil op til bestyrelsen. Frivilligcenteret sættes i verden for at styrke de frivillige fællesskaber i hele kommunen. Centret vil gøre det lettere at være frivillig, lettere at blive frivillig og lettere at få hjælp fra de mange sociale foreninger. Kom og bliv klogere på planerne for Frivilligcenter Rebild og vær med til at vælge den kommende bestyrelse. Måske er du allerede frivillig, måske går du og pusler med en idé til en forening, eller måske er du bare interesseret i at høre mere. Alle er velkomne!

SØG STØTTE TIL DIT KULTURARRANGEMENT FRA KULTURRÅDETS PULJER

ÅBENT HUS PÅ NYSUMBANEN

Racerkører for en dag! Lørdag 9 maj 2020 kl. 10 inviterer Nysumbanen indenfor i motorsportsverdenen. Kom helt tæt på sporten og prøv selv kræfter med køretøjerne i de forskellige motorsportsgrene. Folkerace, som de fleste kender fra Zulu Djævleræs eller 5. gear, er en billig form for motorsport. Der vil være mulighed for at få en gratis passagertur med en af vores garvede racerkørere. Hvis det giver yderligere blod på tanden, er der mulighed for, at prøve selv for et bekedent beløb. Det er virkelig en oplevelse værd. Det er nemlig ikke så ligetil, da underlaget skifter mellem asfalt og grus. Har du ikke fået nok efter en tur som passager, har du måske Co-driverblod i årene. Her skal du guide chaufføren, så vedkommende hele tiden er forberedt på vejens forløb forude. Du er nøglepersonen i teamet, så kørslen bliver gennemført så hurtigt og optimalt som muligt. Vil du hellere selv have fuld kontrol over køretøjet, så står gokarterne klar. For et beskedent beløb er der mulighed for selv at køre nogle omgange på vores forholdsvis nye bane. Gokart er for alle aldre. Mange racerkørere begynder deres motorsportskarriere her. Er du til knap så meget fart, så er MRC-hjørnet bestemt et besøg værd. De fjernstyrede biler er virkelig en udfordring og en oplagt mulighed for at køre fra resten af familien. Hvem skal have håneretten? De 1:10 fjernstyrede biler ræser afsted på gulvtæpper. Det ser legende let ud, men det kræver øvelse! Oplev motorsporten på tætteste hold, få mere at vide om mulighederne for selv at komme i gang, snak med kørerne, se køretøjerne og få sparket dæk. Lørdag 9. maj på Nysumbanen er en dag for hele familien.

Rebild Kommunes kulturråd er sparringspartner og bindeled mellem aktørerne i kulturlivet, forvaltning og politikere. Kulturrådet er et forum for nytænkning, erfarings- og idéudveksling og udvikling af kulturen i Rebild Kommune og varetager fordelingen af midler til kulturelle opgaver i henhold til gældende tilskudsregler samt udarbejder og reviderer handlingsplaner indenfor kulturpolitikkens områder. Der er fire ansøgningsfrister årligt: 1. januar, 1. april, 1. juli, 1. oktober Pulje til løbende kulturelle aktiviteter Der gives tilskud til: musikarrangører, amatørteatergrupper, kunstforeninger, enkeltstående aktiviteter og arrangementer. Udviklingspulje Der er mulighed for at søge støtte til helt nye udviklingsprojekter. Udviklingspuljen støtter med et kommunalt tilskud som startkapital for supplerende tilskud fra f.eks. Kulturkanten, LAG Himmerland mv. Ansøgninger vurderes på sammenhæng med kulturpolitikkens målsætninger, handlingsplan og indsatsområder. Hvis du vil ansøge om tilskud fra kulturrådet skal du udfylde et ansøgningsskema, som findes på www.rebild.dk Kulturrådets medlemmer er: Henrik Bjerg Thomsen, formand (Skørping) Birgitte Wilsted Simonsen, næstformand (Støvring) Marianne Uhrenholt (Guldbæk) Karolina Heidarsdottir Kanstrup (Skørping) Chirna Borup (Nørager)

derudad · MAR - MAJ 2020

27


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ·

Fra venstre Rold Skov Golfklubs nye træner Lars Michael Jacobsen og bestyrelsesformand Henrik Brandt

Vild mad på menuen Ta’ med i skoven og find urter til et lækkert måltid med vildtkød, som vi sammen tilbereder over åben ild. Få en anderledes dag i naturen, hvor hele familien kan være med. TID: Lørdag 16. maj kl. 09-15 STED: Vedstedskovhuse, Rebild PRIS: kr. 50 inkl. måltid (max. 30 deltagere) BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Haverslev kirke Husk påklædning og fodtøj efter vejret, forklæde, bestik, service og håndklæde.

Ny klimakogebog på vej I forbindelse med Klima Rebild 2018 udkom kogebogen Klima-GladMad, hvor Rebild Kommunes skoleelever gav deres bud på en lang række klimavenlige opskrifter. Kogebogen tog også fat på, hvordan vores valg af fødevarer påvirker klimaet, og hvordan skovens spisekammer kan bruges som et spændende ”krydderi”. Bag kogebogens tilblivelse stod bl.a. kok Flemming Graff Horup, naturvejleder Søren Risborg og forfatter Henrik Bugge Mortensen, der har valgt at kaste sig over et nyt kogebogsprojekt, der i endnu højere grad sætter fokus på naturens spisekammer. Målet er at bringe årstiderne tilbage i køkkenet og inspirere til, hvordan naturens urter, blade og bær kan bruges som et ekstra krydderi. Hvornår skal de forskellige planter plukkes, hvornår smager de bedst, hvor gror de osv.? Som optakt til arbejdet med kogebogen, som forventes færdig i forbindelse med Klima Rebild 2021, inviteres på en spændende lørdag i Rold Skov, hvor Søren Risborg guider rundt i skoven og Flemming Graff Horup har planlagt menuen. Bukkejagten 2020 begynder netop den 16. maj, så vi håber, at menuen bl.a. står på sommerbuk, skovens urter og årstidens grøntsager. Kom og få inspiration og gode idéer. På Facebook-siden ”Vild mad i Rebild” får du aktuelle tips til, hvad naturen byder på netop nu.

Rold Skov Golfklub går mod strømmen Mange golfklubber har indenfor de seneste år oplevet en tilbagegang i antallet af medlemmer – også Rold Skov Golfklub, men her har man med en række tiltag formået at vende udviklingen, så man i øjeblikket oplever, at medlemstallet atter er stigende. - I forhold til andre golfklubber har vi valgt at tage udfordringen op, og i stedet for skære ned på aktivitetsniveauet og ambitionerne, har vi omorganiseret og gennemført en lang række tiltag og forbedringer, og det har givet pote, både når vi kigger på medlemstallet og klubbens økonomi, fortæller Henrik Brandt, formand for Rold Skov Golfklub. Rold Skov Golfklub blev stiftet i 1989. To år senere blev den 18-hullers golfbane indviet. Klubben har i dag 862 medlemmer og har som mål at runde de 1000 medlemmer senest i 2025. - I forhold til antallet af medlemmer er golf den fjerdestørste idrætsgren i Danmark, men det er også en sport, der knytter sig en masse fordomme til, og dem vil vi én gang for alle forsøge at gøre op med. Golf er for alle! Det er en sport som familien og flere generationer kan være sammen om, og så er det den ideelle måde at få sig rørt på. Det tager ca. 4,5 time af gå 18 huller, hvilket svarer til 10-12 kilometer. Det giver en samlet forbrænding på omkring 2.000 kalorier. Og så foregår det under åben himmel i noget af Danmarks smukkeste natur. På den baggrund har vi også indledt et samarbejde med Ældre Sagen, Hjerteforeningen og Diabetesforeningen i Rebild Kommune. Rold Skov Golfklub har ansat Lars Michael Jacobsen som ny træner, der er investeret i nyt indspilsområde, der er fire gange størrere, og der er etableret et samarbejde med Randers Fjord Golfklub, Mariagerfjord Golfklub, Volstrup Golfklub, Hobro Golfklub og Sebber Kloster Golfklub, hvortil fuldtidsmedlemmer har mulighed for at købe fritspilskort. - Golf omtales ofte som en dyr sport. Gør man det op i antal timer på banen, tror jeg ikke golf er meget dyrere end andre sportsgrene, men for at gøre det mere attraktivt for dem, der ikke bruger anlægget så ofte, har vi lavet et Flex Plus medlemskab, hvor der for et årligt kontingent på kr. 1.850 er frit spil på Par 3-banen og fem runder på 18-hullers banen. Vi har også indført et nyt begreb, som vi kalder ”Golf eller Gratis”. Her er mulighed for at få et gratis medlemskab af Rold Skov Golfklub og i løbet af tre måneder få sporten afprøvet under kyndig og professionel vejledning. Vi har også en meget aktiv juniorafdeling, der deltager i turneringer på landsplan. - Tidligere var både Caféen Hul 19 og vores Proshop forpagtet ud, men nu står klubben også selv for at drive disse aktiviteter. Det betyder bl.a. at vi kan tilbyde en bedre service ved at holde åben i både administrationen og ProShoppen samtidigt. Vi håber at se rigtig mange 29. marts, når vi officielt tager hul på sæsonen 2020 i Rold Skov Golfklub. Få mange flere informationer på www.roldskovgolf.dk.

28

MAR - MAJ 2020 · derudad


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

GOLF ELLER GRATIS!

NATUREN

·······

3 måneders

gratis prøvemedlemskab!

INDHOLD: • Gratis ugentlig holdtræning • Gratis ugentlig individuel lektion med professionel golftræner • Ugentlig begyndermatch, hvor du spiller med andre nybegyndere og søde hjælpere • Frit spil på par 3 bane • Frit spil på ”stor” bane ifølge med et medlem • Gratis lån af golfudstyr • Regelundervisning

Opstart lørdag 28. marts kl. 11 og 26. april kl. 10 i Rold Skov Golfklub Golf eller gratis er et nyt koncept, som skal gøre det nemmere tilgængeligt at komme i gang med verdens dejligste sportsgren. Konceptet går i al sin enkelthed ud på, at du ganske gratis kan deltage i et prøvemedlemskab i Rold Skov Golfklub. Et prøvemedlemskab indeholder lån af golfudstyr, frit spil på klubbens par 3 bane, ugentlig træning med professionel golftræner (både hold og individuel træning), mulighed for at spille på ”stor” bane fra første dag i selskab med et af klubbens fuldtidsmedlemmer. Ydermere får man regelundervisning, hvor man kan vælge mellem en personlig eller en online version. Sidst men ikke mindst bliver der arrangeret ugentlige begyndermatcher, hvor du som prøvemedlem får mulighed for at spille på den store bane med vores garvede ”hjælpere”. Alt dette er ganske gratis i op til 3 måneder, eller indtil du har fået dine banetilladelse og dermed har lov til at boltre dig frit på alverdens golfbaner.

Tilmelding til GOLF ELLER GRATIS kan ske på: casper@roldskovgolf.dk eller på tlf 96828301 - 41104534

Vi glæder os til at tage imod DIG! Med venlig hilsen Team Rold Skov Golfklub derudad · MAR - MAJ 2020

29


········

ALSANG

········ ········ ········ ········ ·

Alsang i ”Gryden” i Rebild Bakker SØNDAG 3. MAJ 2020 KL. 15-16.30

EN AF BESÆTTELSESTIDENS TRADITIONER GENOPLIVES I NATURENS AMFITEATER REBILD BAKKER. Mere end 100 korsangere fra forskellige kor i Himmerland synger os alle igennem et spændende program af både traditionelle og nye fællessange. Dirigent Johanne Grønkjær er korleder. Alsangsstævnet byder på lokale fortællinger fra besættelsesårene og der er premiere på den helt nyskrevne sang ”Last Post”, der er skrevet af Peter Borup Jacobsen og er en del af projektet ”Krigens Sange”. Vi håber, at rigtig mange vil møde op til en stemningsfuld koncert og oplevelse i Rebild Bakker. Husk påklædning efter vejret og tag gerne madkurven med. Et arrangement for hele familien DER ER FRI ENTRÉ. Arrangører: ”Byen Synger” og foreningen ”Besættelsestiden i og omkring Rold Skov”.

HYLDE FRIHEDEN OG DEMOKRATIET MED FÆLLESSANGEN I HELE DANMARK Alsangsstævnet i Rebild Bakker er en del af initiativet ALSANG 2020, der i anledning af 75-året for Danmarks befrielse samler befolkningen til fællessang og sætter fokus på medborgerskab, demokrati og frihed. Formålet med ALSANG 2020 er bl.a. at ”skabe fundamentet for en ny og levedygtig alsangstradition i Danmark”. Bag projektet står Grundtvigsk Forum, Dansk Forfatterforening og Spil Dansk

30

Alsangsstævnerne begyndte i Aalborg, hvor en komite i begyndelsen af juli 1940 inviterede til fællessang i en grusgrav syd for byen. Der kom 1.500 mennesker trods regnvejr, og den følgende søndag blev arrangementet gentaget, mere end 6.000 deltagere. Herefter blev ideen taget op overalt i landet. Bevægelsen kulminerede 1. september 1940, hvor alsangsstævnerne samlede over 700.000 mennesker på 208 steder landet over. Alsangsstævnerne var en passiv demonstration mod besættelsesmagten og et udtryk for indbyrdes sammenhold.

MAR - MAJ 2020 · derudad

Nyt fra Landsbyrådet PROJEKTPULJEN Rebild Kommunes Projektpulje udbydes 1-2 gange årligt, og kan søges af alle landsbyer med opland. I 2020 er der i alt ca. 600.000 kr. i puljen. Der er ansøgningsfrist 15. marts 2020. Ansøgningsskemaet kan hentes her https://landsby-rebild.dk/rebild-kommunes-landsbypulje

DELEBIL Landsbyrådet har ydet et tilskud på 10.000 kr. til den første delebil i Rebild Kommune, som står i Gravlev. Landsbyrådet har ønsket at støtte dette gode initiativ, og håber at flere vil følge efter. Der vil blive tildelt tilsvarende støtte til de første tre ansøgninger til delebiler.

KLIMA REBILD Landsbyrådet deltager med en stand både til åbningseventet i Klima Rebild 21. marts og på bosætningsmessen i Østklyngen 28. marts. Kom og besøg standen og få en snak om de mange projekter i Landsbyrådet. ”Naturfællesskab i Landsbyen 2020” har til formål at binde de 34 landsbyer i Rebild Kommune sammen i et fælles projekt, og den gode nyhed er, at det fortsætter i 2020. Projektet tilbyder alle landsbyer i Rebild Kommune en blomstereng, hvor der udsås vilde blomster på et areal i landsbyen. Desuden kan landsbyer med blomstereng deltage i aktiviteter, der skaber fællesskab omkring blomsterengen. F.eks. bygge et insekthotel, samle byen til et foredrag om betydningen af vilde arealer i naturen. Projektet støttes af Klima Rebild og Landsbyrådet for Rebild Kommune. Sidste år opnåede projektet at få udsået næsten 2 ha blomstereng i 11 landsbyer i Rebild Kommune, som på grund af dette areal, blev udnævnt til ”Bivenlig Kommune” af Danmarks Biavlerforbund. På Klima Rebilds åbningsarrangement 21. marts på Bytorvet i Støvring vil man kunne høre mere om Naturfællesskab i Landsbyen. Man kan også bare tilmelde sin landsby ved at kontakte koordinator på projektet, Kersten Bonnen gennem landsbyrådets sekretær, Sara Tornøe på mail sato@rebild.dk. Landsbyrådets Årsmøde Landsbyrådet er et repræsentantskab, som hvert år afholder et årsmøde, hvor alle er velkomne til at deltage. Her har du muligheden for at få indflydelse på, hvad Landsbyrådet skal arbejde med i det kommende år. I 2020 afholdes årsmødet 30. april kl. 19.00. Lokation udmeldes senere.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

I 2020 kan LOF fejre 75-års jubilæum 2020 bliver et festligt år for LOF. I september er det nemlig 75 år siden, Venstre, Venstres Ungdom og Udvalget for Venstres Kvinder udpegede den første bestyrelse for Liberalt Oplysningsforbund. Fire af de fem landsdækkende oplysningsforbund (AOF, FOF og Fora) er stiftet af politiske partier og styret af borgerne. Fælles er ønsket om at give borgerne ad-

gang til viden, oplysning og fritidsaktiviteter i gode fællesskaber. Vi tror på, at engagerede, aktive og oplyste borgere er med til at sikre et stærkt civilsamfund og et godt demokrati - uanset partifarve. LOF's jubilæum er en anledning til at fremhæve, hvordan LOF også i dag står for oplysningsarbejde af høj kvalitet. Vi blev oprindeligt sat i verden som et værn mod

nazisme. Den antisemitisme, vi desværre ser i samfundet i dag tolker vi som et udtryk for, at der stadig er brug for oplysningsforbundene og for vores arbejde for den oplyste og demokratiske samtale. Danmark har stadig brug for fællesskaber, hvor vi mødes på tværs af generationer, sociale grupper og etnicitet, og hvor fællesskabet om aktiviteten er drivkraften for læring.

"

Man skaber fællesskaber ved at tage ansvar for lidt mere end sig selv" OVERTEGNET! VEJ. NYT TILBUD PÅ EN ID ES M EM HJ SE

LOF OG HJERTEFORENINGEN

LOF OG FN'S VERDENSMÅL V/SKOLELEDER JAN VESTERGAARD

LOF og Hjerteforeningen er to stærke foreninger i Rebild Kommune, som hver især bidrager til lokalsamfundet. Vi går sammen når det giver mening, for at nå bredere ud til alle borgere og for at kunne tilbyde foredrag og arrangementer af høj kvalitet. I Rebild Kommune har LOF og Hjerteforeningen nu på sjette år et samarbejde om Hjertemotion med hold i Nørager, Støvring og Skørping, og vi arbejder på at udvide med flere steder. Den årlige Hjertehøjskole på Comwell i Rebild er et andet eksempel på samarbejde, hvor vores kompetencer forenes. Hjerteforeningens høje faglige viden, sikrer et indhold af høj kvalitet og dermed værdi for deltagerne. LOF´s nu 75-årige erfaring med udbud og administration af kurser og foredrag sikrer sørger for, at der er styr på alt lige fra markedsføring, tilmelding til økonomi.

- Man skaber fællesskaber ved at tage ansvar for lidt mere end sig selv. I LOF glæder vi os derfor til at arbejde med verdensmålene. Til at være dem der får samtaler om verden ind i de danske hjem. Og dem der får informationer og forslag fra danskerne til at nå beslutningstagerne. Her er LOF og andre aftenskoler super vigtige.

LOF OPLEVELSER LOF er andet end kurser og foredrag!

LOF er mere end kurser og foredrag! Her i foråret kan du finde tilbud om guidet tur til Moesgaard Museum og udstilling På vej mod katastrofen – Pompeji og Herkulanum. Et tilbud der udbydes i samarbejde med Jyllands-Posten og Albatros Travel. Du kan også opleve Italiens smukke Amalfikyst på vores rejse i april, hvor du kommer til at følge kyststrækningen, der er på UNESCO´s liste over verdensarv. Også dette tilbud et samarbejde mellem LOF, Jyllands-Posten og Albatros Travel. Klik ind på lof.dk/mariagerfjord-rebild og find de to tilbud.

Sådan beskriver LOF's formand Kim Valentin, hvordan oplysningsforbundene kan bidrage til arbejdet med Bæredygtighed og FN's Verdensmål. Generalsekretær i FN Forbundet, Thorleif Jonasson er enig i, at folkeoplysningen kan noget særligt: - De folkeoplysende aktiviteter, den måde vi mødes på og vores undervisning gennem samtale er et udtryk for bæredygtighed. Det er bæredygtighed at have et samfund, der ikke bygger på vold og magt men på demokrati. Derfor er det oplagt for de folkeoplysende organisationer at give mennesker viden og forståelse for at kunne leve bæredygtigt. LOF Mariagerfjord/Rebild vil gerne gøre flere borgere bevidste om, hvordan vi hver især kan bidrage til en mere bæredygtig verden. Vi vil derfor gennemføre mindst én aktivitet om bæredygtighed i løbet af 2020,. Har du eller din forening en idé til et samarbejde med LOF om bæredygtighed, er min mobil 24479969 . Vi er altid åbne for en samtale om et godt samarbejde over en kop kaffe.

LOF er et af de 5 landsdækkende oplysningsforbund, og vi udbyder undervisning til voksne i bl.a. sprog, sundhed, bevægelse og kreative fag. Hertil arrangerer vi debatter/foredrag om historie, politik, kultur og andre samfundsrelevante emner. På lof.dk/mariagerfjord-rebild finder du alle aktuelle tilbud, men er et hold startet eller finder du ikke det du leder efter, så kontakt altid skoleleder Jan Vestergaard enten på mail rebild@lof.dk eller mobil 24479969.

derudad · MAR - MAJ 2020

31

·······


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

DEBAT

FOREDRAG

SAMTALE MELLEM LEON SEBBELIN OG SUSSI HANDBERG TID: STED: PRIS: ARR.:

Fredag den 20. marts kl. 17.30 Pavillon Cafeen, Skørping Gratis Klima Rebild og Pavillon-caféen

Se omtale side 21-24 KLIMA OG AREALANVENDELSE.

PLADS TIL BÅDE LANDBRUG OG NATUR? TID: STED: PRIS: ARR.:

Mandag den 30. marts kl. 17-21 Rebildcentret ved Thingbæk Kalkminer Agri Nord og DN Rebild Gratis.

Se omtale side 21-24

GUIDET FÆLLESLÆSNING PÅ BIBLIOTEKET I SKØRPING

TID: Mandag den 30. marts kl. 16-17 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Bibliotekar og læseguide Signe Rugtved Andersen inviterer dig med på en times guidet tur i den gode litteratur. Deltagerne fra de første par gange vi har haft guidet fælleslæsning er særdeles begejstrede. Så vi fortsætter et par gange mere i foråret. Signe læser et tekstuddrag højt for gruppen. I pauserne mellem oplæsningerne opstår den gode samtale. Det er næsten magisk, og det kræver ingen forberedelse. OBS: 10 pladser.

GENFORENINGEN 1920 - SET I HISTORIENS PERSPEKTIV

ALENE I SKOVEN TIL AKTIV NATURFORMIDLER TID: Mandag den 16. marts 19-21.30 STED: Vandrerhjemmet i Rebild PRIS: Gratis for Turistf. medlemmer; kr. 75,00 for andre BILLET: w ww.himmerlandsbilletten.dk. ARR.: Rebild Turistforening

I 2016 gennemførte 27 RebildGuider guidekursus. Det er nu tre år siden og en af de guider, der for alvor er brændt igennem og har succes med sine vandreture, er Birgitte W. Simonsen. Turistforeningen har inviteret Birgitte til i forbindelse med sin generalforsamling at dele erfaringerne fra den rejse, der er foregået i de tre år. Kom til Turistforeningens generalforsamling og få andel i Birgittes erfaringer. LIVESTREAMING FRA DEN SORTE DIAMANT

TID: Onsdag den 18. marts kl. 19-21 STED: Støvring Sognegård PRIS: 50 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Jørgen Gjedsted, 98372533 ARR.: Midthimmerlands Folkeuniversitet

Tidl. lærer og forstander Hans Jørgen Lysholm. Foredraget handler om den historiske baggrund for genforeningen og om de forhold efter 1. verdenskrig, som åbnede for, at befolkningen selv kunne bestemme deres nationale tilhørsforhold. Desuden handler foredraget om afstemningen d. 10 februar 1920 og om de nationale "Genforeningsdage" i juli 1920, herunder naturligvis ¨kongens ridt¨ over den gamle grænse den 10. juli. Til sidst afrundes foredraget med situationen i grænselandet i dag. Undervejs i arrangementet serveres et mindre sønderjysk kaffebord.

DIABETES OG ØJNENE

JONATHAN SAFRAN FOER I SAMTALE MED CONNIE HEDEGAARD

TID: Onsdag den 18. marts kl. 19 STED: Skørping Idrætscenter PRIS: 50 incl. kaffe og brød ARR.: Rebild Diabetesforening

TID: Tirsdag den 17. marts 20-21.30 STED: Støvring Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Klinisk professor og overlæge ved Aalborg Universitetshospital Henrik Vorum gæster Diabetesforeningen - Rebild lokalforening. Henrik Vorum er Øjenspecialist, og vil fortælle og vise film af øjet, og de forandringer der kan ske for en diabetespatient.

Se omtale side 21-24

KLIMAETISKE TANKER OM LYSEGRØNT HÅB, V. MICKEY GJERRIS

TID: Tirsdag den 24. marts 19:00 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: Gratis ARR.: Bæredygtig Læring

SAMTALESALON OM FRIHED TID: Tirsdag den 05. maj kl. 14-15.30 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis ARR.: Rebild Bibliotekerne

Anette Thorn og Charlotte brænder for de gode samtaler, og de har tidligere arrangeret en række samtalesaloner på KulturStationen i Skørping. Emnet frihed er i anledning af 75 års dagen for Danmarks befrielse. En samtalesalon kræver ingen særlige forudsætninger eller forberedelse. Alle kan være med. Man taler ud fra almenmenneskelige erfaringer og får delt de fortællinger, vi alle har med os, også når det gælder emnet "frihed". Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmelding. Bare mød op på Skørping Bibliotek. Er vejret fantastisk, går vi ud i gårdhaven.

32

MAR - MAJ 2020 · derudad

Se omtale side 21-24

MODE OG LITTERATUR HOS BUTIK ELLEN KRISTENSEN TID: Tirsdag den 17. marts kl. 17-19 STED: Butik Ellen Kristensen, Bredgade 30, 9610 Nørager PRIS: Gratis / 50 kr. (til forplejning) BILLET: i butikken eller på biblioteket i Nørager ARR.: Rebild Bibliotekerne og Butik Ellen Kristensen i Nørager

Tøjbutikken Ellen Kristensen byder ind til en anderledes og hyggelig oplevelse, hvor mode og litteratur kombineres med, at Heidi og Poul fra biblioteket afholder en bogcafe i butikken. Der vil blive serveret en sandwich og et glas vin eller kaffe undervejs.

100-ÅR FOR GENFORENING TID: STED: PRIS: ARR.:

Tirsdag den 24. marts kl. 19.30 Sognegården i Skørping Gratis Skørping og Fræer Sognes Menighedsråd

Vi markerer 100-året for Genforeningen med en sangaften under ledelse af Johan Herold. Johan Herold er tidligere skoleinspektør i Åbyhøj og mangeårig konsulent for Grænseforeningen. Vi skal synge fra Højskolesangbogen og høre anekdoter, der knytter sig til tiden omkring 1920. Herold inddrager også sin egen families historie og mødet mellem sydslesvigere og sønderjyder.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······ NATUREN SOM MILJØFORVALTER

V/ JØRGEN LØGSTRUP

MIT LIV I SWINGDØREN V/ PETER TAGE

TID: Torsdag den 26. marts kl. 19 STED: BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, Skørping PRIS: Gratis ARR.: BOGBY9520

TID: Torsdag den 2. april Kl. 19.00. STED: BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, Skørping PRIS: Gratis ARR.: BOGBY9520

Se omtale side 21-24

ISKERNEN - HVAD FORTIDEN FORTÆLLER OS OM FREMTIDEN TID: Lørdag den 28. marts kl. 14-16 STED: Rebildcentret, Røde Møllevej 4 PRIS: 75 kr BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Jørgen Gjedsted, 98372533. ARR.: Midthimmerlands Folkeuniversitet

Se omtale side 21-24

HØJSKOLEDAG - OM SOLCELLER, VARMEPUMPER OG ELBILER TID: Lørdag den 28. marts kl.10-14 STED: Rebildhus, Rebildvej 25, 9520 Skørping PRIS: 100 kr. ARR.: Klima Rebild

Se omtale side 21-24

SOGNEDAGEN:

STEEN HILDEBRANDT OM DET BÆREDYGTIGE VELFÆRDSSAMFUND

Se omtale side 17

TORSDAGSCAFÉ MED HELGE SØGAARD TID: Torsdag den 2. april kl. 14.30-15.30 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Helge Søgaard fortæller om sit spændende liv, som har ført ham vidt omkring, frem til nu hvor han er forfatter til en række bøger om Rold Skov og Rebild Bakker. Mange kender Helges bøger med historier om: Statsskovriderne i Rold Skov, Mosskov Pavillonen, Nationalparken i Rebild Bakker, Lindenborg Å, Jens Hvass, gamle røverhistorier og om den stjålne, sjældne fruesko.

ASTRID LINDGREN - DENNE DAG, ET LIV TID: Torsdag den 16. april kl. 19. STED: BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, Skørping PRIS: Gratis ARR.: BOGBY9520

Se omtale side 17

TID: Søndag den 29. marts kl. 14-17 STED: Skørping Nykirke, Skørping PRIS: 100 kr. for foredrag og kaffebord BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Kirkerne i Skørping, Fræer, KulturStationen og Rebild Bibliotekerne

I rækken af menighedsrådets foredrag om de store religioner vil Søren Christian Lassen, religionshistoriker, ph.d.,fortælle om Islam Islam opstod i Arabien i 600-tallet og har efterhånden bredt sig over hele verden. Den er i dag både verdens og Danmarks næststørste religion, og den optræder konstant i medierne. I både Europa, Mellemøsten og andre dele af verden bliver islam meget ofte sat i forbindelse med aktuelle begivenheder og samfundsforhold, så det er ingen overdrivelse, at islam altid er på dagsordenen.

TID: Torsdag den 23. april kl. 19-21 STED: Ugleporten/indkørslen til Skørping Hospital, Himmerlandsvej 36, 9520 Skørping. PRIS: Kr. 50 for medl. af Turistforeningen/ kr. 75 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Rebild Turistforening, 4088 6833 ARR.: Rebild Turistforening

I 2006 var 100 år siden Skørping Sanatorium blev indviet. Det var Nationalforeningen for Tuberkulosens Bekæmpelse, der var bygherre, da man i 2005 tog fat på det omfattende byggeri. Vi har formået Lise Rasmussen til at komme og fortælle os om byggeriet og om patienternes og personalets dagligdag på Sanatoriet. I 1971 forlod den sidste tuberkulosepatient Sanatoriet, og en omskiftelig periode begyndte. Den varede frem til 1988, hvor Nationalforeningen ønskede at afhænde bygningerne. Kulminationen var et tilbud fra Tvind-koncernen, der ville anvende bygningerne til undervisningsformål. BARSELSTRÆF:

TID: Torsdag den 23. april kl. 10-10.45 STED: Støvring Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

FORFATTERMØDE MED PETER ØVIG KNUDSEN

TID: Onsdag den 1. april kl. 19-21 STED: Siem Forsamlingshus PRIS: Gratis ARR.: St. Brøndum, Siem og Torup sognes Menighedsråd

SKØRPING SANATORIUM

BABYFØRSTEHJÆLP

Se omtale side 21-24

FOREDRAG OM ISLAM

DET SKER

TID: Onsdag den 22. april kl. 19-21 STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: 75 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus og Rebild Bibliotekerne

I foredraget fortæller Peter Øvig om at vokse op som barn af en psykisk syg, ligesom han giver et billede af de mange andre traumatiske hemmeligheder bag de pæne facader i barndommens parcelhuskvarter. Men under arbejdet med bogen røg han selv ind i en alvorlig depression og i januar 2018 blev Øvig indlagt på en lukket, psykiatrisk afdeling på Rigshospitalet. Da han efter syv elektrochok blev udskrevet, havde han ændret syn på sin mor. Prisen er inklusive kaffe med brød

ET LIV I RØDE KORS' TJENESTE TID: Torsdag den 23. april kl. 19 STED: BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, Skørping. PRIS: Gratis ARR.: BOGBY9520

Se omtale side 17

Lisbeth Stenstrop Jensen er sygeplejerske og desuden uddannet i livreddende førstehjælp. Hun vil i ro og mag, sammen med jer og jeres babyer, gennemgå nogle af de vigtigste situationer, som kan opstå, når et barn kommer til skade. Hvordan man forebygger dem, og hvad man gør, hvis uheldet alligevel rammer.

FORFATTERMØDE MED LISE ANDERSEN TID: Tirsdag den 28. april kl. 16-18 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Kr. 25 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne og BOGBY9520

Lise Andersen har de sidste tredive år fået udgivet mere end 25 titler, romaner, børnebøger, digte, noveller mv. Hun fortæller om sit forfatterskab, om arbejdet i andre lande, og hun læser lidt fra bogen Ravnen flyver lavt, som foregår i Grønland. Læs mere om Lise på hendes hjemmeside: www.lise-andersen.dk

derudad · MAR- MAJ 2020

33

········


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

HISTORIEN OM HVIDSTEN KRO OG HVIDSTENGRUPPEN TID: Torsdag den 7. maj kl. 19 STED: BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, Skørping. PRIS: Gratis ARR.: BOGBY9520

Se omtale side 17

MORD PÅ MENUEN - OG DET I BEDSTE AGATHA CHRISTIE-STIL

MUSIK

GAMLE 78'ERE V/ KAI BYLLING TID: STED: PRIS: ARR.:

Torsdag den 19. marts kl. 19 BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, Skørping Gratis BOGBY9520

Se omtale side 17

TID: Torsdag den 26. marts kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: Kr. 225 (medlem Kr. 200) BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

TID: Torsdag den 14. maj kl. 19 STED: BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, Skørping. PRIS: Gratis ARR.: BOGBY9520

Se omtale side 17

ALBUM 3 TID: STED: PRIS: ARR.:

KRIG OG KATASTROFER, VED

FORFATTER OG HISTORIKER RASMUS DAHLBERG

TID: Mandag den 18. maj kl. 14-16 STED: Terndrup Medborgerhus PRIS: Kr. 25 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne, Ældre Sagen i Rebild og Terndrup Medborgerhus

Rasmus Dahlberg fortæller i dette foredrag om at arbejde med krig og katastrofer som årsag til både tragedie og fremskridt i historien. Han har bl.a. skrevet bøgerne "100 års katastrofer" og "Danske katastrofer" samt "Mellem kyst og krig", som handler om det danske redningsberedskab til søs, baseret på feltstudier. For Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet skrev han scenarierne til de nationale krisestyringsøvelser i 2015 og 2017 - som efterfølgende udkom i romanform under titlen "Pandoracellen".

OPERAHUSET PÅ HEDEN V/ ERIK JUUL CLAUSEN TID: Torsdag den 28. maj kl. 19 STED: BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, Skørping PRIS: Gratis ARR.: BOGBY9520

Fredag den 20. marts kl. 20 STUBhuset, Støvring Kr. 220 / Kr. 190 for medl. Inkl. gebyr STUBhuset

Glæd jer til en aften med et helt album - fra start til slut - en pause - og derefter et sæt med hits. Det er en fantastisk god koncertoplevelse, som vi kun kan anbefale alle at prøve. ALBUM er et fælles musikprojekt mellem en række spillesteder, professionelle musikere, talenter og unge teknikere - i Nordjylland. Vi har tidligere spillet Eagles, Hotel California og David Bowie, Ziggy Stardust. Denne gang tager vi på landevejen med Fleetwood Macs klassikerer og 40 millioner solgte album: Rumours.

KONCERT MED KEGLEBANETRIOEN TID: Søndag den 22. marts kl. 16 STED: KulturStationen, Skørping PRIS: Kr. 120 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk Enebærvej 6, 9530 Støvring, 98371605, Ved indgang. ARR.: Rebild Musikforening

Trioen består af Søren-Filip Brix Hansen, klarinet, Marie Louise Broholt Jensen, bratsch, og Charlotte Thaning, klaver. Trioen har taget navn af Mozarts berømte trio af samme navn, som også spilles ved koncerten. Derud over spiller trioen værker af Bruck, Schumann og Smaldone. Den danske komponist Anders Koppel har netop skrevet et værk til Keglebanetrioen, som bliver opført i Rebild Musikforening som et af de første steder.

Se omtale side 17

Skørping Skole inviterer til samarbejde! Onsdag den 29. april 2020 kl. 16-18 i skolens personalerum Hvordan kan alle aktører i vores lokalsamfund blive bedre til at koordinere, inspirere og nytænke sammen? – Se omtale under ”Det store i det små”. Alle er velkomne! Tilmelding på ipeha@rebild.dk eller 28304044 senest fredag den 24. april.

34

MAR - MAJ 2020 · derudad

MIKE ANDERSEN BAND

Det syder, sveder og koger i den musikalske gryde, og bandets 1500 koncerter sammen kan tydeligt høres og fornemmes på Mike Andersen Bands live koncerter, der sprudler i sikkert samspil og ikke lader noget tilbage at ønske! Der er nærkontakt mellem bandet og publikum men så sandelig også internt i bandet, hvor man som publikum oplever at et tændt orkester, der virkelig nyder at spille sammen! I maj 2018 udsendte Mike Andersen Band den seneste single "There She Was". En slags forløber til den næste udgivelse fra Mike, som forventes ude i foråret 2020. BYEN SYNGER MORGENSANG

I AARESTRUP KIRKE

TID: Fredag den 27. marts kl. 8.30-9 STED: Aarestrup Kirke PRIS: Gratis ARR.: Aarestrup kirke

Alle er velkomne til at komme og være med til at synge dagen godt i gang, når der denne dag er åben morgensang for alle interesserede. Elever og lærere fra Gregers Krabbe Friskolen medvirker og organist Anette Kjær præsenterer sangene. Morgensangen er et fællesarrangement mellem Gregers Krabbe Friskolen og Aarestrup kirke. Efter morgensangen er der morgenkaffe i Aarestrup Forsamlingshus til alle de, der ikke skal tilbage på skolen. Vel mødt!

BEATLESAFTEN MED SOMETHING & PER WIUM TID: Fredag den 27. marts kl. 20 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: Kr. 175 (Kr. 250 med mad) BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

De har turneret gennem mange år, og krydret de mange, fantastiske sange fra "The Fab Four" med historier og anekdoter. Per Wium er nok den i landet, der kender Beatles bedst, så glæd jer til en aften med "lyden af en generation", - de mange hits og de gode historier! Mulighed for Mad&Musik-billet. I samarbejde med Pavillon-Caféen tilbydes middag før koncerten og den serveres ca. 18.30, så der er god tid til at hygge sig.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

28. marts Forestilling kl. 16.00 Koncert kl. 19.30

23. april til 16. marts

ALT SKAL VÆK

Billetter til koncerten købes særskilt

En musikalsk komedie af Gunvor Reynberg

Eventyrlig fortælling om en jævn mands møde med jazz. Af Henning Mankell

I den lille flække må butik efter Efter Aksel Sandemoses klassikere ’En flygtning krydser sit spor’ (1933) og ’En sømand går i land’ (1931).

butik dreje nøglen om. Men den excentriske og stædige indehaver af byens gamle modeforretning nægter at bukke under for butiksdøden.

SALG DER ER UD FTER E I BUTIKKEN GEN IN L IL T S E R FO

P GØRSKEALTNEKMU LIG ALT

VÆK!

2. april kl. 19.30

HIMMERLANDS TEATER Sdr. Kajgade 18A

9500 Hobro

Telefon 98 55 57 53

Med udsigt til den smukke Mariagerfjord ligger davinci ristorante, der er kendt for spændende og veltillavet italiensk mad. Hver søndag serveres der en stor søndagsbrunch fra kl. 10 til 13, og søndag aften er der fra kl. 17 til 21 Pizza/Pasta buffet med stor salatbar.

www.himmerlandsteater.dk

Panthella Portable Design by Verner Panton

Nyd sommersolen på den hyggelige terrasse med den smukke udsigt, når davinci hver fredag i juli og august serverer en udsøgt fiskebuffet med over 15 forskellige friske fiskeretter. Gourmetpizza fra træfyret ovn og eget dansk, krogmodnet kød tilberedt på trækulsgrill.

Havnevej 7, 9560 Hadsund, Tlf. 9857 5252 www.vinci.dk Find os på Facebook

Design to Shape Light

Få råd og vejledning til køb og ophængning af kvalitetsbelysning

Hasserisvej 140 tlf.: 98 14 88 44

BELYSNING

derudad · MAR - MAJ 2020

35

·······


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

MUSIKGUDSTJENESTE I HAVERSLEV KIRKE TID: STED: PRIS: ARR.:

Søndag den 29. marts kl 10.30 Haverslev Kirke Gratis Haverslev kirke

Maria Bebudelsesdag fejres i Haverslev kirke med en musikgudstjeneste, hvor sangeren Morten Porsborg Rasmussen medvirker. Han er uddannet klassisk sanger fra Nordjysk Musikkonservatorium og har deltaget i operaopsætninger i både Aarhus og Aalborg. Desuden er Morten Porsborg Rasmussen ansat som sanglærer i Kulturskolen Vesthimmerland og arbejder sideløbende hermed som korinstruktør. Ind imellem tekstlæsninger og fællessalmer synger Morten Porsborg Rasmussen salmer og sange, der alle tager afsæt i Maria-figuren.

GINNE MARKER M. BAND TID: Fredag den 3. april kl. 20 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: Kr. 175 (kr. 250 med mad) BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

Ginne Marker har noget på hjerte! Et talent som det Ginne Marker besider er uhørt sjældent. Denne 24-årige Aalborgensiske musiker er en fremragende guitarist, en højt udviklet sangskriver og en sanger med en smuk og udtryksfuld stemme, der formidler dybe følelser på stille, intens og rørende vis. Ginne Markers musik er ikke sådan at sætte i bås. Kald det jazz, kald det pop eller måske bare jazz/pop. Hun favner det hele i sine personlige, eftertænksomme og velkomponerede sange. Der venter os en helt særlig aften! Mulighed for Mad & Musikbillet.

DISSING OG LAS IB GRØNBECH & CONTAINERKVARTETTEN TID: Torsdag den 2. april kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring. PRIS: Kr. 260. / kr. 235 medlem BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Kun få billetter tilbage! Ib Grønbech & ContainerKvartetten vælter ganske enkelt koncertstederne, dels med hans og bandets sublime musikalske evner, og dels med IBs uforlignelige humor. Manden er simpelthen genial, og han placerer sig blandt de allerstørste komikere vi har i Danmark. Den kombination sælger billetter!

MINIKONCERT I HAVERSLEV KIRKE MED KIRKERNES KOR TID: STED: PRIS: ARR.:

Torsdag den 2. april 17-17.30 Haverslev Kirke Gratis Haverslev kirke

Aarestrup-Haverslev Pigekor og Aarestrup-Haverslev kirkekor er gået sammen om at lave en lille mini-koncert i Haverslev kirke, hvor de sammen og hver for sig synger foråret og påsken ind. Ind imellem korsang og fortælling får alle lejlighed til at synge med på en række fællessange. Inger Marie Jacobsen akkompagnerer korene, der dirigeres af Anette Kjær. Efter minikoncerten er menighedsrådet vært ved et let aftensmåltid i Sognets Hus.

36

MAR - MAJ 2020 · derudad

JESU SYV ORD PÅ KORSET. PASSIONSGUDSTJENESTE I AARESTRUP KIRKE TID: STED: PRIS: ARR.:

Fredag den 10. april kl. 19.30 Aarestrup Kirke Gratis Aarestrup kirke

Aarestrup kirke danner rammen om en stemningsfuld passionsgudstjeneste langfredag aften d. 10. april kl.19.30. Kimbrerkvartetten, der består af Christina Rudan, violin, Mette Marie Matthiesen, violin, Elsebeth Schmidl, bratch og Kirsten Martinsen, cello medvirker ved passionsgudstjenesten. De 4 musikere spiller alle i Aalborg Symfoniorkester. De syv korsord læses af sognepræst Anna Margrethe Dith Dige Saxild og omkranses af fællessalmer og musik, der er inspireret af og tager udgangspunkt i korsordenes indhold og stemning.

TID: Fredag den 3. april kl. 20 STED: Bælum Skovpavillon PRIS: Kr. 195 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: KulturMøllen Bælum

Rasmus og Jonas Dissing samt Las Nissen, er en unik enhed, der med ekstrem samhørighed har fundet deres helt egen lyd og musikalske univers. Dissing og Las inviterer publikum indenfor, og fortællinger og fantasier viser vej gennem aftenens sange. Der bliver grinet og grædt, rocket og rislet. De udstod deres første musikalske læretid hos Povl Dissing, og da de valgte at stå på egne ben under navnet Dissing & Las, var det med det samme tydeligt, at det var en rigtig god idé. Med nu fem albums i bagagen har bandet for alvor slået deres navn fast i den brede offentlighed.

MUSIKBUTIKKEN (ÅBENT HUS) TID: STED: PRIS: ARR.:

Søndag den 5. april kl. 14-17 Butikken i Gl. Skørping Gratis Himmerlands Folkemusikskole

Søndage med folk og musik (kl. 14-17) Alle musikelskere inviteres til en hyggelig søndag eftermiddag med en blandet buket af musik og sang m.m. Gennem hele eftermiddagen er Klaus Pindstrup, Stefan Groot og Klaus Thrane de musikalske tovholdere, der sammensætter et forløb ud fra hvem der er til stede som publikum og musikere. Det uforudsigelige element gør disse eftermiddage intense og spændende. Der kan købes diverse drikkevarer og kage.

LYSFEST MED GLAD GOSPEL TID: STED: PRIS: ARR.:

Søndag den 12. april kl. 11 - 17 Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer Voksne kr. 100,- Børn 6-14 år kr. 45 Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer

Oplev den fortryllende stemning, når Aalborg-koret "Groovy Gospel" synger foråret ind i skæret fra 3.000 levende lys i Thingbæk Kalkminer. Du kan hjælpe med at tænde lysene kl. 11. "Groovy Gospel" indtager den underjordiske scene kl. 13 og igen kl. 14:30. I udstillingsbygningerne kan du blive klogere på Den Kolde Krig, Regan Vest og Røverne fra Himmerland.

KONCERT MED PIANST ELIAS HOLM TID: Søndag den 19. april kl. 16 STED: KulturStationen, Skørping PRIS: Kr. 120 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Enebærvej 6, 9530 Støvring, 98371605, Ved indgang ARR.: Rebild Musikforening

Trods sin unge alder - 24 år - kan pianisten Emil Holm måle sig med langt ældre og mere erfarne pianister hvad angår teknisk og musikalsk færdighed. Derfor har han også modtaget mange priser og er en efterspurgt koncertpianist. Ved koncerten her skal vi høre ham i krævende hovedværker fra klaverlitteraturens grand old men Bach, Beethoven og Brahms.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

THE GRANDFÆTTERS TID: Torsdag den 30. april kl 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: Kr. 220. / kr. 195. medlem BILLET: www.ticketmaster.dk. ARR.: STUBhuset

ERIK GRIP TID: Torsdag den 23. april kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: Kr. 220. / kr. 195. medlem BILLET: STUBhuset, tlf.: 96829611 ARR.: STUBhuset

En koncert med Erik Grip er mere end sange. Det er også anekdoter og røverhistorier, og som en anmelder skrev: "..der går helt Niels Hausgaard i den. Det er morsomt og rørende". Erik Grip er indbegrebet af danskhed, og det selvom Erik har norske aner og navnet Grip er norsk. "Velkommen i den grønne lund" bliver en af de mange sange, som vi kommer til at høre - og synge med på!

SHADES OF BLUE TID: Fredag den 24. april kl. 20 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: Kr. 175 (kr. 250 med mad) BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

"Sublimt sammentømret, teknisk suverænt og med et musikalsk overskud af uanede højder". Sådan lød begrundelsen, da Shades of Blue modtog prisen for bedste Blues-Liveband ved DMA 2018. Og med mere end 30 år på bagen, så er det en ganske rammende beskrivelse, de kan deres kram! Med karismatiske James Loveless i front, Uffe Steens virtuose guitar, og bunden solidt lagt af Morten Brauner og Claus Daugaard, er der garanti for blues af allerbedste slags! Mulighed for Mad&Musik på særlig billet.

VISUEL KONCERT MED TUNDRA TID: STED: PRIS: ARR.:

Fredag den 24. april kl. 19.30 Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer Kr. 120 Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer

I første del af koncerten vil Tundras stemningsfulde musik fylde de underjordiske grotter på et bagtæppe af Sallyrs visuelle kunst. De flotte, foranderlige motiver smelter sammen med minevæggens struktur og bidrager til en magisk helhedsoplevelse. Koncerten afsluttes med en akustisk del i Kildetårnets øverste etage, hvor publikum efterfølgende kan få en hyggesnak med bandet og den unge visuelle kunstner.

Anders' farmor er søster til Allans morfar der er bror til Christians farmor der er søster til Kesses morfars kone. Sådan er historien. Den korte: Vi har samme oldeforældre. Og derfor hedder vi naturligvis "The Grandfætters". Vi har spillet lige så længe, vi kan huske. Så det er vel godt og vel ti år Og med en bunke meget forskellige selvskrevne og velskrevne (som vores mødre ville sige) sange i bagagen rammer vi bredt. Vi har en god portion egne numre med på scenen, og fylder hullerne ud med historier og anekdoter fra livet i det vestjyske.Det her bliver en sjov og glad aften!

ALSANG I REBILD BAKKER TID: STED: PRIS: ARR.:

Søndag den 3. maj kl. 15 Rebild Bakker Gratis Foreningen Besættelsestiden i Rold Skov

DET SKER

BYEN SYNGER 5. MAJ-MORGENSANG I AARESTRUP KIRKE TID: STED: PRIS: ARR.:

Tirsdag den 5. maj kl. 8.30-9 Aarestrup Kirke Gratis Aarestrup kirke

I anledning af 75 året for Danmarks befrielse 4.- 5. maj 1945 inviteres alle til morgensang. Vi runder morgensangen af med sammen at gå ned til søen / gadekæret og synge "En lærke letted", mens kirkeklokken ringer, som den gjorde for 75 år siden netop denne morgen. Elever og lærere fra Gregers Krabbe Friskolen medvirker. Efter morgensangen er der morgenkaffe i Aarestrup Forsamlingshus. Alle er velkomne.

FORÅRSSANGAFTEN I AARESTRUP KIRKE. ALSANG 2020 TID: STED: PRIS: ARR.:

Mandag den 11. maj kl. 19.30 Aarestrup Kirke Gratis Aarestrup kirke

Det er 75-året for Danmarks befrielse efter besættelse 1940-45. I den anledning ruller et stort fællessangsprojekt ud over det ganske land under titlen Alsang 2020. I Rebild kommune har arbejdsgruppen: Byen Synger og foreningen Besættelsestiden i og omkring Rold Skov arrangeret flere sanglige begivenheder. For Skørping korets vedkommende samler interessen sig først og fremmest om projektet: Alsang 2020 i Rebild Bakker med Kor fra Himmerland. Den unge, talentfulde Johanne Grønkjær Lorenzen dirigerer koret frem mod denne koncert.

I anledning af 75 året for Danmarks befrielse er Grundtvigs Forum, Dansk Forfatterforening og Spil Dansk gået sammen om et stort, landsdækkende fællessangsprojekt under overskriften "Frihed, fremtid og fællessang". Aarestrup-Haverslev kirkekors forårssangaften bliver i år en aften, hvor korsange, fællessange og fortællinger væves sammen til en helhed, der på festlig og forunderlig vis forholder sig til både friheden, fremtiden og fællessangen. Musikken spænder vidt, fra Mozart til Oscar Peterson. Efter koncerten fortsætter aftenen i Aarestrup Forsamlingshus, hvor der serveres aftenkaffe og kage

BYEN SYNGER 4. MAJ-MORGENSANG I HAVERSLEV KIRKE

FORÅRSSANGAFTEN I HAVERSLEV KIRKE. ALSANG 2020

TID: STED: PRIS: ARR.:

TID: STED: PRIS: ARR.:

Mandag den 4. maj kl. 8.30-9 Haverslev Kirke Gratis Haverslev kirke

I anledning af 75 året for Danmarks befrielse 4.5. maj 1945 inviteres alle til morgensang. Elever fra 0.-3. klasse fra Haverslev skole og deres lærere medvirker. Alle er meget velkomne!

BYEN SYNGER 5. MAJ-MORGENSANG I AARESTRUP KIRKE TID: Torsdag den 30. april kl 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: Kr. 220. / kr. 195. medlem BILLET: www.ticketmaster.dk. ARR.: STUBhuset

I anledning af 75 året for Danmarks befrielse 4.- 5. maj 1945 inviteres alle til morgensang. Vi runder morgensangen af med sammen at gå ned til søen / gadekæret og synge "En lærke letted", mens kirkeklokken ringer, som den gjorde for 75 år siden netop denne morgen. Elever og lærere fra Gregers Krabbe Friskolen medvirker. Efter morgensangen er der morgenkaffe i Aarestrup Forsamlingshus. Alle er velkomne.

Onsdag den 13. maj kl. 19.30 Haverslev Kirke Gratis Haverslev kirke

I anledning af 75 året for Danmarks befrielse er Grundtvigs Forum, Dansk Forfatterforening og Spil Dansk gået sammen om et stort, landsdækkende fællessangsprojekt under overskriften "Frihed, fremtid og fællessang". Aarestrup-Haverslev kirkekors forårssangaften bliver i år en aften, hvor korsange, fællessange og fortællinger væves sammen til en helhed, der på festlig og forunderlig vis forholder sig til både friheden, fremtiden og fællessangen. Musikken spænder vidt, fra Mozart til Oscar Peterson. Efter koncerten fortsætter aftenen i Sognets Hus, hvor der serveres ost og rødvin.

MATHILDE ERIKSEN BESØGER TORUP KIRKE TID: Onsdag den 13. maj kl. 19.30 STED: Thorup Kirke PRIS: Gratis ARR.: St. Brøndum, Siem og Torup sognes Menighedsråd

Mathilde Eriksens tekster er ærlige, billedlige og grænsesøgende, og udtrykker ligesom musikken en æstetisk klarhed, med inspiration fra artister som Agnes Zobel. Under koncerten bliver publikum inviteret ind i historierne bag sangene og får derved et indblik i en del af Mathilde. Til koncerten kan i sammen med Mathilde opleve Julie Høngsberg på klaver og kor. Mathilde er sanger, pianist, guitarist og Laptopkunstner, hvilket betyder at hun bruger sin computer som musikinstrument. Koncerten afsluttes som altid med et glas bobler.

derudad · MAR- MAJ 2020

37

········


· · · · · · · · NATUREN · · · · · · · · ·finder · · · · ·du · · altid · · · · det · · · største · ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ····· Hos Skørping Mægleren

udvalg af boliger i og omkring Skørping, Rebild og Rold Skov - her hvor Danmark er smukkere!

Helle Aagaard

Ejendomsmægler & Valuar MDE Jyllandsgade 8B · 9520 Skørping

Telefon 98 39 11 27

www.skorpingmaegleren.dk haa@skorpingmaegleren.dk

Jyllandsgade 2, 9520 Skørping Telefon: 9839 1722

info@tandlaegerneskoerping.dk www.tandlaegerneskoerping.dk

Din lokale Pejsemand tilbyder • Brændeovne • Rådgivning • Pilleovne • Installation • Skorstene • Gas- og Elpejse

Fyr & Flamme Pe j s e o g B r æ n d e o v n s m o n ta g e

Åbningstider: Torsdag-fredag kl. 10.30-17.30 (Og ellers efter aftale) Jyllandsgade 43 · 9520 Skørping · Tlf. 41 28 03 09 fyrogflamme@gmail.com · www.fyrogflamme.eu

Anlægsgartneri A/S • Beskæring • Vedligeholdelse af haver og grønne anlæg • Terrasser og indkørsler • Haveanlæg

Kontakt Niels D. Thøgersen 60 21 52 73

Havedesign · Grøn pleje · Fliser · Kloak

Tlf. 98 37 86 06

elmerhoj.dk

Bowl & Spis

– få nogle hyggelige timer med familie og gode venner

Åben alle

torsdage, fredage, lørdage & søndage samt alle ferier & helligdage. Fruerlundvej 1b, Øster Hurup, 9560 Hadsund, Tlf. 5370 9560 Vi forhandler bl.a. Hjertegarn, Sandnes, Filcolana, Cewec, Lang Yarn, Handdyed.dk, ADDI og Knit Pro. Stort udvalg af strikkeopskrifter og strikkebøger. Altid god service og hjælpsomhed.

BILLIGE BRUGTE OG NYE

Sommerdæk VI HAR IGEN BRUGTE SOMMERDÆK PÅ LAGER FRA UDLANDET

Åbningstider Mandag-Fredag 10.00-17.30 Lørdag 10.00-13.00 Gi’ os et ring eller se mere på:

dvidaekcenter.dk

Jyllandsgade 20, 9520 Skørping, www.garndamen.dk Tlf. 98 13 00 00

38

MAR - MAJ 2020 · derudad

DÆKCENTER

Grynderupvejen 6 . 9610 Nørager

Tlf. 98 55 19 55


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

SANGAFTEN I SKIBSTED KIRKE TID: STED: PRIS: ARR.:

BENJAMIN KOPPEL JAZZ GALLA TID: Torsdag den 14. maj kl 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: Kr. 275 / kr. 250 medlem BILLET: Tlf. 96829611, www.ticketmaster.dk. ARR.: STUBhuset

Det er igen lykkedes STUBhuset at få Benjamin Koppel Jazz Galla til Støvring. Denne gang er det med en hyldest til Stevie Wonder. Kapelmester Benjamin Koppel har igen samlet et stjernespækket hold af musikere, og solisterne denne aften er Kaya Brüel, Marie Carmen Koppel, Patrick Dorgan og Erann DD. Gang på gang har Jazz Galla formået at omarrangere, fortolke og forny populære klassikere med et jazzet twist, ved en række forskellige shows - denne gang bliver ingen undtagelse.

DET SKER

TEATER

Torsdag den 28. maj kl. 19 Skibsted Kirke Gratis Skibsted Menighedsråd

Alle inviteres til en stemningsfuld aften i Skibsted Kirke, hvor vi vil synge nogle af de skønne forårsog sommersange og salmer, og der vil være plads til en del "ønskesalmer". Fællessangen krydres med musikalske indslag af Caroline Pedersen, kirkesanger ved Bælum og Solbjerg Kirker, og Bent Hvilshøj Jakobsen, kirkesanger ved Skibsted Kirke. De akkompagneres af kirkens organist Natasha Kutsko Jensen. Efter vi har sunget, serverer Skibsted menighedsråd et glas vin og kransekage i våbenhuset.

SÅ LÆNGE VI KAN DANSE

PETER OG DE ANDRE KOPIER TID: Lørdag den 6. juni kl. 18 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: Kr. 349 BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Støvrings Rema 1000, Sl. Carlsen og STUBhuset arrangerer i samarbejde årets sommerfest - og VI HAR GJORT DET NEMT FOR DIG! Vi starter kl. 18 med fælles spisning. Menu: Helstegt pattegris m/tilbehør. Kl. 20.30: Koncert med Peter og De Andre Kopier. Koncerten er stående - og der må både danses og synges med! En oplagt mulighed for firmafest, sommerfest, gadefest, tøsefest...

TID: Lørdag den 28. marts kl. 20 Søndag den 29. marts kl. 14 Søndag den 19. april kl. 12 Søndag den 26. april kl. 12 STED: Kinorevuen, 9520 Skørping PRIS: Kr. 80 / 40 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Runa Lauritzen, 30294825 ARR.: Skørping Marionetteater

"Så længe vi kan danse" er skrevet til Skørping Marionetteater af forfatter Ingeborg Sebbelin. Stykket instrueres af skuespiller Jørgen Bing. Musikken er nyskrevet af Johanne Grønkjær Lorenzen. Men hvad gemmer sig bag titlen? Asta Marie skal i gang med en skriftlig opgave i gymnasiet. Emnet er Skørping og stationsbyjubilæet. Hun vælger at skrive om privathospitalet.I sin søgen efter relevant litteratur, går hun på lokalhistorisk arkiv. Lidet aner hun, hvordan hun i sin søgen, bliver hvirvlet ind i historien og pludselig står ansigt til ansigt med sin oldemor.

CARSTEN KNUDSEN TID: Fredag den 15. maj kl. 20 STED: Bælum Skovpavillon PRIS: Kr. 150 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: KulturMøllen Bælum

Carsten Knudsen, kendt som en af "De Nattergale", kan nu opleves i showet "Hvor er vi nu henne?". Om showet fortæller Carsten Knudsen: Jeg har skabt min stil ud fra erfaringer fra comedy, cabaretter og live koncerter. Og det er mere end underholdning, det er også underfundigt og rørende. Når jeg udfolder mig, er det mere end latterorganerne der bliver rørt. Jeg har en større maskinpark med guitarer, en ukulele fra Hawaii, min mors gamle harmonium, pvc rør, mundharpe og andre sjove ting i min musikomiske kuffert.

SALMESANGSAFTEN MED MICHAEL NIELSEN TID: STED: PRIS: ARR.:

Onsdag den 27. maj kl. 19.30 Sognegården i Skørping Gratis Skørping og Fræer Sognes Menighedsråd

Sangaften med tidligere valgmenighedspræst i Ryslinge, Michael Nielsen, som fortæller om de salmer han har skrevet. Per Bach sidder ved flyglet. Som optakt til besøget hos os, har Michael Nielsen digtet en pinsesalme til vores kirke i Skørping Nykirke.

GENFORENINGS- OG FØDSELSDAGSKONCERT I AARESTRUP KIRKE

TID: STED: PRIS: ARR.:

Tirsdag den 9. juni kl. 19.30 Aarestrup Kirke Gratis Aarestrup Kirke

100-året for Genforeningen af Sønderjylland og Carl Nielsens 155 års fødselsdag er temaet for aftenens soloindslag, fællessange og fortællinger. Ved koncerten medvirker Jakob Christian Zethner og kirkernes organist Anette Kjær. De to er uddannet sammen på Det Jyske Musikkonservatorium, begge med klassisk sang som hovedfag. Jakob Christian Zethner er desuden uddannet pianist og er en efterspurgt koncert- og operasanger med engagementer på operascener i ind- og udland. Efter koncerten er der fødselsdagslagkage og kaffe i forsamlingshuset. Alle er meget velkomne

DRIVING MILES TID: STED: PRIS: ARR.:

Lørdag den 28. marts kl. 16 Himmerlands Teater Kr. 125/195 Himmerlands Teater

Mankell lader historien kredse om Svein Åges ven skrothandleren Steinar, og hans møde med Miles´ musik, der nærmest bliver en åbenbaring for ham. En eventyrlig fortælling om det lykkelige møde mellem den jævne mand og kunsten, samt en poetisk og nuanceret hyldest til musikkens kraft. INSTRUKTØR Vigga Bro. DRAMATIKER Anna Bro. MEDVIRKENDE Hans Henrik Clemensen. MUSIKKEN LEVERES AF FIRE UNGE JAZZTALENTER: Anders Malta, Cornelia Nilsson, Rune Fog-Nielsen, Zier Romme Larsen

derudad · MAR- MAJ 2020

39

········


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······ UD I NATUREN

BOSÆTNING I ET ØKOSAMFUND TID: Lørdag den 28. marts kl. 13-16 STED: Himmerlandsbyen 2, Aarestrup PRIS: Gratis ARR.: Klima Rebild

JANTEDRENGEN TID: STED: PRIS: ARR.:

Torsdag den 2. april kl. 19.30 Himmerlands Teater Kr. 125/195 Himmerlands Teater

EN MORDERS RANSAGELSER. Espen vokser op i Jante - den lille danske provinsby, hvor janteloven hersker. Som 17-årig stikker han til søs, men eventyret ender i Misery Harbour, hvor han i jalousi myrder en anden mand. Espen må tage sit liv op til revision: Hvem er jeg, der er i stand til at dræbe, og hvordan er jeg kommet dertil? Efter Aksel Sandemoses klassikere "En flygtning krydser sit spor" (1933) og "En sømand går i land" (1931). MEDVIRKENDE Nina Marie Birk, Poul Storm, Jonas Littauer. FORFATTER Aksel Sandemose. MANUSKRIPT OG DRAMATURGI: Eva Littauer

Se omtale side 21-24

FÆLLESHAVEN I HIMMERLANDSBYEN TID: Søndag den 29. marts 13-16 STED: Himmerlandsbyen 2, Aarestrup PRIS: Gratis ARR.: Klima Rebild

Se omtale side 21-24

KLIMAMARCH - EN GÅTUR FOR KLIMAET

PÅ KATBAKKEN

TID: Torsdag den 02. april kl. 16-19 STED: Friluftscenter Katbakken PRIS: Gratis ARR.: Klima Rebild

Torsdag den 23. april kl. 19.30 Fredag den 24. april kl. 19.30 Lørdag den 25. april kl. 16 Tirsdag den 28. april kl. 19.30 Onsdag den 29. april kl. 19.30 Torsdag den 30. april kl. 19.30 Fredag den 1. maj kl. 19.30 Lørdag den 2. maj kl. 16 Tirsdag den 5. maj kl. 19.30 Onsdag den 6. maj kl. 19.30 Torsdag den 7. maj kl. 19.30 Tirsdag den 12. maj kl. 19.30 Onsdag den 13. maj kl.19.30 Torsdag den 14. maj kl. 19.30 Fredag den 15. maj kl. 19.30 Lørdag den 16. maj kl. 16 Himmerlands Teater Kr. 125/195 Himmerlands Teater

I den lille flække må butik efter butik dreje nøglen om. Men den excentriske og stædige indehaver af byens gamle modeforretning nægter at bukke under for butiksdøden. Men hvad er det egentlig der sker bag de nedrullede gardiner? Da først en ung mand og senere en ung, fremmed kvinde dukker op, sættes det for alvor skub i sagerne. Efter hver forestilling er der salg fra butikken. MEDVIRKENDE: Margit Watt-Boolsen, Hanne Laursen og Ronny Sterlø. MUSIK Jacob Rose. INSTRUKTØR Susanne Sangill. SCENOGRAFI Nick Pedersen.

40

MAR - MAJ 2020 · derudad

Se omtale side 21-24

LIVØ, GRØN OMSTILLING MED AMBITIONER KLIMA REBILD

TID: Søndag den 26. april. Turen starter kl. 10 fra Livø Havn. Færge fra Rønbjerg kl. 9.30 STED: Livø PRIS: Egenbetaling af færgebillet. Husk at reservere ARR.: Naturstyrelsen Himmerland

Se omtale side 21-24

Se omtale side 21-24

KLIMA REBILD

TID: STED: PRIS: ARR.:

TID: Søndag den 26. april kl. 10-13 STED: Pladsen ved Skørping Apotek, Fakta og Meny PRIS: Gratis ARR.: Danmarks Naturfredningsforening, Rebild

TID: Søndag den 29. marts 10-13 STED: Afgang fra Kulturstationen PRIS: Gratis ARR.: Klima Rebild

ALT SKAL VÆK

AFFALDSINDSAMLING I OG VED SKØRPING

Se omtale side 21-24

KOM MED I FOLKESKOVEN OG VÆR MED TIL AT PLANTE DEN NYE SKOV

GOLFENS DAG TID: Søndag den 26. april kl. 10-13 STED: Rold Skov Golfklub PRIS: Gratis ARR.: Rold Skov Golfklub

Golfens dag, er alletiders mulighed for ganske gratis at prøve at spille golf. Det er et arrangement, hvor man låner noget udstyr, får lidt træning, og spiller 6 huller med nogle søde hjælpere.

TID: Lørdag den 4. april kl. 10-13 STED: Aggersundvej 90, 9600 Aars PRIS: Gratis ARR.: Danmarks Naturfredningsforening, Rebild og Naturstyrelsen Himmerland

Se omtale side 21-24

PLØJE- OG SÅDAG PÅ BOLDRUP MUSEUM TID: Lørdag den 02. maj kl. 10-16 STED: Boldrup Museum, Nørager PRIS: Gratis ARR.: Boldrup Museum

ERSTED OG NØRLUND SKOV TID: Søndag den 5. april kl. 9.30 - ca. 13.30 STED: P-pladsen v/savværket på Torstedlundvej, 9610 Nørager PRIS: Voksne 40 kr - gratis for børn under 12 år ARR.: Rold Skovs Venner

Selvom der er meget granplantage i Ersted Skov, så er der så mange smukke partier med udsigt over Lindenborg Å. Den et besøg værd, med alle dens slyng i denne del af skoven. Vi besøger bøgeskoven lige før den lukker for alt lys. Vi skal høre om glemte borge og et berømt glasværk, samt en bemærkelsesværdig brønd.

Det er traktorer fra da bedstefar eller oldefar var dreng, der er på banen, når der lørdag 2. maj skal pløjes og sås. Museet har allieret sig med Motorog Traktorklubben Jylland, der kommer og laver forårsarbejdet på museets marker. Udover at se de gamle maskiner, kan du også besøge museets mange dyr, der tæller alt fra høns til grise, får og kaniner. Der er altid masser af dyrebørn på denne tid af året. Kl. 12 bliver der bliver der serveret et solidt måltid mad. Arrangementet er gratis for publikum, dog skal du betale for mad og drikke, hvis du gerne vil spise med.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

DET SKER

········

UDSTILLING KUNSTUDSTILLING I

KIG IND

TID: Søndag den 8. marts - Torsdag den 14. maj STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: Gratis ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

MARIENHØJ OG LINDALENE TID: Søndag den 3. maj kl. 9.30 - ca. 13.30 STED: Markedsgade/Gammel Vivevej, Hadsund PRIS: Voksne 40 kr - gratis for børn under 12 år ARR.: Rold Skovs Venner

Vi skal gå i den bynære og meget kuperede skov Lindalene, med smukke bøge, Marienhøj Plantage og dens unikke historie, heden med den sjældne flora og fauna, et stykke natur i særklasse, lige i kanten af byen Hadsund. En tur med et højt kulturhistorisk og biologisk indhold.

MORGENSTUND HAR GULD I MUND TID: Lørdag den 13. juni kl. 4-7 STED: P-pladsen i bunden af Hulvejen PRIS: kr. 50 for medl. af Turistforeningen/kr. 75 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Turistforening

Kom med ud og høre Gravlevdalens fugle vågne med Johnny Laursen som fuglekyndig turguide. Blandt ornitologer er Gravlev Ådal kendt for sin artsrigdom, og Johnny bor ganske tæt på Gravlev Sø, så han kender området som sin bukselomme. Han forventer vi bl.a. kommer til at høre bynkefugl, bjergvipstjært og rørsanger. Forhåbentlig kommer vi til undervejs at høre lidt om gendannelsen af Gravlev Sø, som blev påbegyndt i 1996. Turen slutter med kaffe og rundstykker.

Linnea Friberg, Aalborg, udstiller malerier, og Linna Grøn, Nørager, præsenterer fotokunst. Fernisering søndag den 08. marts kl. 15. Linneas værker er præget af eventyrlig dysterhed. Hun leger med tanker som eksistens, mystik, leve i nuet, at fare vild og finde vej. Linna Grøn begyndte at fotografere som 11-årig. Former, farver og mennesker fik stor betydning. Hun har studeret fotokunst på University of Sunderland i England. Her tog hun en bachelor i kunstfotografi. Åbningstider: Mandag 10-16, tirsdag kl. 09-12, onsdag kl. 14-19 og torsdag. 09-12.

KUNSTUDSTILLING MED ANETTE STAGSTRUP I KIG IND

VANDRETUR MED BOTANIK I SPRIT - SNAPSETUR

SKINDBJERGLUND OG RISE SKOV

TID: Torsdag den 14. maj kl. 19-21.30 STED: Mosskovgård, Møldrupvej 26, Skørping PRIS: kr. 50 for medl. af Turistforeningen/kr. 75 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Rebild Turistforening, 4088 6833 ARR.: Rebild Turistforening

TID: STED: PRIS: ARR.:

Rebild Turistforening har entreret med naturskoleleder Søren Risborg fra Naturskolen Rold Skov til at lede os gennem snapseurternes verden. Foreningens mangeårige næstformand Jens Erik Nielsen hjælper Søren med at holde styr på tropperne så alle kommer hjem igen! Snapseurter kan i denne forbindelse også være træer og buske, og deres anvendelse til snapse/bitter kan være på forskellige årstider. F.eks. blade skal være sprunget ud, planten kommet op af jorden, i blomst eller frugten på det rigtige stadie. Så derfor kan vi selvfølgelig ikke fremvise alle snapse/ bitter planter, men vi prøver.

ÅBENT HUS ARRANGEMENT TID: STED: PRIS: ARR.:

Lørdag den 16. maj kl. 10-13 Rold Skov Golfklub Gratis Rold Skov Golfklub

Åbent Hus i Rold Skov Golfklub, er alletiders mulighed for ganske gratis at prøve at spille golf. Det er et arrangement, hvor man låner noget udstyr, får lidt træning, og spiller 6 huller med nogle søde hjælpere.

Søndag den 14. juni kl. 9.30 - ca. 13.30 P-pladsen Risevej, 9520 Skørping kr. 50 for medl. af Turistforeningen/kr. 75 Rebild Turistforening

Vi går igennem den nytilkøbte skov, Rise Skov og møder forhåbentlig de nytilkomne naturplejere, "de vilde heste" sammen med kvæg og får. Dyrene er sat ud i Rise Skov og Skindbjerglund, for at afgræsse og bide træer og buske så der kommer en lysåben underskov, til gavn for en meget artsrig flora og fauna, der er kendetegnet for egeskov.

TID: Søndag den 8. marts - Torsdag den 14. maj STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: Gratis ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

Anette Stagstrup bor på Mors - i Kig Ind udstiller hun både malerier og glaskunst. Hun har indrettet sit eget Eventcenter på Nordmors - her tilbydes kreative events, kurser og ophold med glaskunst, betonstøbning og meget mere. Anette Stagstrup fordyber sig også i sine egne kunstværker. De er ofte meget farverige, da farver gør hende usigeligt godt.

VIND - billetter til The Grandfætters i

STUBhuset torsdag 30. april kl. 20

STUBhuset og derudad sætter 2 x 2 billetter på højkant. En aften med The Grandfætters, der har eksisteret i godt og vel 10 år, er lig med solid underholdning, selvskrevne sange og en fantastisk stemning krydret med historier og anekdoter fra livet i det vestjyske. The Grandfætters har familiære rødder i gruppen Tørfisk fra Thyborøn, og spiller musik i samme stil. Bandet består af fire unge fyre: Christian Toft Bro, Anders Toft Bro, Christian Stausholm Holm og Allan Toft Josephsen. Læs mere på www.stubhuset.dk I samarbejde med STUBhuset udlodder derudad 2 x 2 billetter til koncerten med The Grandfætters 30. april kl. 20. Svar på sidestående spørgsmål og send dit svar som mail til redaktion@kulturenrebild.dk. Husk at skrive navn, adresse, derudad · MARtlf.nr. og ”Grandfætters” i emnefeltet.

THE GRANDFÆTTERS KOMMER FRA:

1. HANSTHOLM 2. SKAGEN 3. THYBORØN

Vi skal have dit svar senest 15. april 2020. Vinderen får direkte svar fra derudad.

MAJ 2020

41


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

FOR BØRN

SKOVREJSNING VED SORTEBAKKESKOLEN TID: Torsdag den 26. marts kl 12.20-14.30 STED: Sortebakkeskolen, Nørager PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Klima Rebild

Se omtale side 21-24

dk. Billetterne sættes til salg ca. en måned før.

ØVRIGE

START PÅ KERAMIKKURSER TID: Mandag den 6. januar Torsdag den 2. april 18.30-21.15 STED: Svanfolkvej 6, 9293 Kongerslev PRIS: Kr. 1.458 for 12 gange ARR.: Svanfolk Kurser

Deltag i keramikundervisning i vores hyggelige værksted. Du lærer forskellige teknikker i at arbejde med ler og du kan også lære at dreje. Oplev flere sjove måder at glasere dine ting på. Materialer: 45 kr pr kg ler incl. glasur og brænding. 12 mandage, tirsdage eller torsdage eller klippekort min 5 gange. Flere kurser på hjemmesiden. Undervisere Mette Moen og Per Jørgensen. Tilmelding på 21727217, moenmette1@gmail.com.

FUGLEKASSER, SKRALDEBILER OG AFFALDSSORTERING ÅBEN GENBRUGSPLADS I SØRUP TID: STED: PRIS: ARR.:

TID: Lørdag den 4. april - onsdag den 8. april kl. 9-21 (bibliotekernes åbningstid) STED: Nørager Bibliotek, Skørping Bibliotek, Støvring Bibliotek, Terndrup Bibliotek. PRIS: Gratis ARR.: Rebild Bibliotekerne

I dagene op til påske vil der på alle bibliotekerne være opstillet et stort krea-arbejdsbord. Her man kan finde inspiration og materialer til at klippe et gækkebrev, få idéer til gækkevers og finde bøger med rim og remser. Lav et gækkebrev til biblioteket, som bliver hængt op, og så må vi se, om det giver et påskeæg. En hyggelig og gratis aktivitet for både børn, forældre og bedsteforældrene. Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmelding. Bare mød op.

TID: Søndag den 5. april kl. 10-15 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: Gratis ARR.: ILS-Skørping, Skørping Borgerforening, Rebild Borgerforening, Danmarks Naturfredningsforening, Rebild og BOGBY9520

FOR MOR OG BARN

TID: Torsdag den 14. maj kl. 10-10.45 STED: Støvring Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Fysioterapeut Lene Nysæther Bak tager dig igennem øvelser og træning for rectus diastase (delte mavemuskler) og bækkenbundtræning efter graviditet og fødsel. Herefter står den på lidt leg og stimulering af baby, med fokus på lette og simple legende øvelser, som aktiverer og stimulerer barnets sanser, og er med til at udvikle disse.

FRIVILLIGCENTER REBILD TID: Onsdag den 18. marts kl. 19 STED: Støvring Gymnasium, Mastrupvej 77 PRIS: Gratis ARR.: Frivilligcenter Rebild

Kom og hør mere om Frivilligcenter Rebild eller stil op til bestyrelsen. Frivilligcenteret sættes i verden for at styrke de frivillige fællesskaber i hele kommunen. Centret vil gøre det lettere at være frivillig, lettere at blive frivillig og lettere at få hjælp fra de mange sociale foreninger. Kom og bliv klogere på planerne for Frivilligcenter Rebild og vær med til at vælge den kommende bestyrelse. Måske er du allerede frivillig, måske går du og pusler med en idé til en forening, eller måske er du bare interesseret i at høre mere. Alle er velkomne!

TID: STED: PRIS: ARR.:

TID: STED: PRIS: ARR.:

Se omtale side 21-24

Onsdag den 1. april kl 17-19 Lundegårdsvej 5, St. Brøndum Gratis Klima Rebild

Se omtale side 21-24

BESØG DE GRØNNE HVIDEVARER

MAR - MAJ 2020 · derudad

Torsdag den 26. marts kl 12.20-14.30 Guldbæk Vingård Gratis Guldbæk Vingård og Klima Rebild

BÆREDYGTIGHED PÅ GÅRDEN

TID: STED: PRIS: ARR.:

42

Se omtale side 21-24

INFORMATIONSMØDE OG STIFTENDE GENERALFORSAMLING FOR

GULDBÆK VINGÅRD OG KLIMA REBILD

BARSELSTRÆF: FYSIO-ØVELSER

Se omtale side 21-24

DET STORE BYTTEMARKED

DET STORE PÅSKEBORD PÅ DIT BIBLIOTEK

Lørdag den 4. april kl. 10-16 Sørup Genbrugsplads, Hjedsbækvej 107 Gratis Klima Rebild og Rebild Kommune - Affald

Lørdag den 4. april kl. 10-12 Grynderupvejen 16, 9610 Nørager Gratis Leon Sebbelin

Se omtale side 21-24

STØVRING HELSEMESSE TID: Lørdag den 18. april - Søndag den 19. april hver dag kl. 10-17 STED: STUBhuset, Støvring. PRIS: Entre 50 kr BILLET: Sælges ved indgangen, 29278108 ARR.: STUBhuset

Kom og mød en række forskellige alternative behandlere. Zoneterapi, Akupunktur, Clairvoyance, krystaller og sten, Tarotkort, Healing, Håndlæsning - og så er der hver dag en række spændende foredrag!

MARCH MOD ENSOMHED TID: Tirsdag den 21. april - Onsdag den 22. april STED: Rebild Kommune PRIS: Gratis ARR.: Rebild Kommune, Center Kultur og Fritid

Patrick Cakirli er 29 år, og hvert år fra uge 14 til og med uge 17 går han flere hundrede kilometer fra Sjælland til Jylland, for at skabe opmærksomhed om et af vor tids største og farligste folkesygdomme, ensomhed. Den 21. og 22. april lægger Patrick vejen forbi Rebild. Har du interesse for projektet og kunne du tænke dig at give Patrick følgeskab en del af vejen, så find mere information og følg med i projektet på March mod Ensomheds facebookside

HOLLANDSK AUKTION I BOGBY9520 KOM OG GØR ET BOGKUP - HVOR LÆNGE TØR DU VENTE?

TID: Torsdag den 7. maj - Lørdag den 30. maj STED: BOGBY9520, St. Brøndum PRIS: Gratis ARR.: BOGBY9520

Se omtale side 17


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

PRØV MOTORSPORT PÅ NYSUMBANEN

TID: Lørdag den 9. maj kl. 10-14 STED: Nysumbanen PRIS: Gratis ARR.: Motorsport Nordjylland

Nysumbanen holder åbent hus, hvor der er mulighed for at få gratis passagerture samt kør-selv-ture for få penge. Så har du lyst til at køre motorsport, så er dette en fantastisk måde at få det prøvet på.

KIG INDEN FOR PÅ REFSNÆS HOVEDGAARD TID: Torsdag den 28. maj kl. 19-21.30 STED: Refsnæsvej 3, 9293 Kongerslev PRIS: kr. 50 for medl. af Turistforeningen/kr. 75 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Turistforening

I år går Turistforeningens "Kig inden for" tur til Refsnæs lige syd for Kongerslev. Stedets ejer er Louise Westenholz, hvis slægt har ejet stedet siden 1853. Louise og hendes mand, Anders, overtog driften i 2018 efter Louises mor, Karin Westenholz . Jorden er under omlægning til økologi. Anders har en fortid som planteavlsrådgiver i en Landboforening, så kom den 28. maj og hør ham fortælle om omlægningsprocessen fra konventionel til økologisk drift.

DET SKER

BYFEST I SIEM TID: Lørdag den 13. juni kl. 10 STED: Siem Forsamlingshus PRIS: Gratis ARR.: SIEM FORSAMLINGSHUS

Landsbyfesten starter kl. 10.00 med gratis morgenbord, på sportspladen i Siem. Herefter er der hygge og salg af diverse mad, og drikkevarer, loppemarked, konkurrencer, tombola, auktion og meget mere. Om aftenen er der fællesspisning med stort lækkert tag selv bord. Husk tilmelding til aften.

Mogens Hebbelstrup MØDERET FOR HØJESTERET AUT. BOBESTYRER Dommerhaven 9 · 9575 Terndrup Tlf. 9833 5733 · E-mail: mh@dommerhaven.dk Jernbanegade 9 • tlf. 98 37 24 28 • Mail: 7888@bogpost.dk

Buderupholm Fiskesøer & Medestedet Kom og fisk flotte regnbue-, guld-, tiger- og bækørreder hos os

Vidste du, at vi tilbyder arrangementer for virksomheder? Arranger en firmatur for medarbejderne og få grupperabat. Kom et par timer efter fyraften eller snup en lørdag i naturskønne omgivelser. Medbring gerne grill og tilbring nogle hyggelige timer med kollegaerne. Rekvirer en prisliste hos os - vi giver rabat fra 10 person og op. Små som store institutioner er også meget velkomne - benyt naturen til læring. Ved store grupper kommer vi ekstra fisk i søen. Få en god oplevelse - besøg fiskesøerne www.buderupholm-fiskesoer.dk | www.medestedet.dk Buderupholm Dambrug & Fiskesøer I/S samt Medestedet Henvendelse på mailadressen fkc@sawo.dk Buderupholmvej 47, 9530 Støvring samt Milmosevej 2A, 9510 Arden

derudad · MAR- MAJ 2020

43

········


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

HVAD DRØMMER DU OM? Boligfornyelse? Uanset, hvad du drømmer om, er vi med dig hele vejen. Vi gør vores for at realisere dine drømme.

Støvring afdeling • Hobrovej 77-81 • 9530 Støvring • T 9657 5360 Skørping afdeling • Jyllandsgade 19 • 9520 Skørping • T 9657 5680 Suldrup afdeling • Hjedsbækvej 338 • 9541 Suldrup • T 9657 5380 44 MAR - MAJ 2020 · derudad jutlander.dk