Page 1

T E E T I M E I S E E N U I TG AV E VA N G O L F C L U B O U D E M A A S , R H O O N | 4 2 S T E J A A RG A N G , N R .1 , M A A R T 2017

GOLFWEEK 2017

Nieuwjaarswedstrijd en – receptie ondanks code oranje

6

interview met competitieleider jaap van oeveren

algemene ledenvergadering in teken van voorzitterswisseling

21

Bredere opzet golfweek krijgt handen en voeten

OUDE AAS

TeeTime_maart_2017.indd 1

B LU

12 M

GOLFC

4

3-3-2017 10:30:44


Partner in schilderwerk Breijer Schilders maakt gebruik van de modernste technieken en technologieën en werkt uitsluitend met zeer ervaren en vakkundig personeel. Hierdoor zijn we in staat alle werkzaamheden op het door de opdrachtgever gewenste niveau te brengen én te houden. Wij zijn al sinds jaar en dag een vaste partner voor tal van woningcorporaties, zorginstellingen, VVE’s, vastgoedbeheerders en onderwijsinstellingen. U kunt bij ons ook voor uw totale gevelonderhoud terecht. Dat is niet alleen zeer efficiënt; u heeft ook nog eens het voordeel dat u maar één aanspreekpunt heeft. Wilt u weten wat Breijer voor uw organisatie kan betekenen? Kijk op www.breijer.nl.

De juiste mensen op de juiste plek

TeeTime_maart_2017.indd 2

3-3-2017 10:30:45


van de voorzitter

Positieve geluiden

Nadat Paul vorig jaar de actie heeft gestart om zoveel mogelijk plastic afval apart in te zamelen, is ook dit een initiatief dat toegejuicht mag worden. Er is een nieuwe commissie in het leven geroepen, de commissie Golfweek, die het werk van de onlangs afgetreden organisator, Wim Overweg, heeft overgenomen. Hierin zijn de meeste commissies vertegenwoordigd en ook Bert de Bode van Rhoon Golfcenter is

Oplage: 1.000 stuks, verschijnt 6 maal per jaar Opmaak: Daniel Miranda

Druk: Fennema Drukkers, Gorinchem

Ik zei het u al in de eerste regel van dit bericht: ‘Er zit leven in de brouwerij’! Gijs Bernouw B LU

Nieuwjaarsreceptie

Veel bitterballen en mooie woorden

4

Jaap van oeveren

6

Competitie leider

Zaterdag & zondag Regelwaardigheden De R&A en USGA hebben donderdag een grote regelwijziging aangekondigd

8

algemene ledenvergadering Algemene Leden vergadering in teken van voorzitterswisseling

heren senioren

Sinterklaas wedstrijd

Column Harmoniemodel

Golfweek 2017

Bredere opzet Golfweek krijgt handen en voeten

OUDE

12 16 19 21

AAS

TeeTime is een uitgave van Golfclub Oude Maas, Rhoon

Er wordt nog naarstig gezocht naar de aanvulling van het bestuur nu dit, na het afscheid van Ted Hartman, nog maar uit vier leden bestaat. Er is grote kans dat dit in de komende weken zijn beslag gaat krijgen. Houdt u dus ook de nieuwsbrief in het oog hiervoor. Van veel kanten heb ik positieve geluiden gehoord, waarbij één ding vaststaat: een fijne golfclub kunnen wij alleen realiseren met elkaar. Uw deelname aan commissiewerk, aan wedstrijden en aan de ‘onderhoudsploeg’ voor de baan, alsmede nieuwe ideeën en initiatieven zijn hiervoor van groot belang.

inhoudsopgave

M

Colofon

hierbij betrokken. Wij mochten op de laatste Algemene Ledenvergadering twee nieuwe leden van verdienste feliciteren met deze benoeming. Ten eerste was dit Wim Overweg, voor het vele en verdienstelijke werk voor de Golfweek de afgelopen vijftien jaar. Ten tweede, na de bestuurswissel, werd ook Ted Hartman, onze scheidende voorzitter als lid van verdienste benoemd voor al het werk dat zes jaar succesvol voorzitterschap met zich heeft meegebracht. Beide nieuwe leden van verdienste werden onder applaus door de vergadering verwelkomd. Het bestuursbeleid werd op deze vergadering door mij, als uw nieuwe voorzitter, gepresenteerd, waarover meer in deze TeeTime. Een andere nieuwe activiteit die werd opgestart door het bestuur, met name door Peter Heeren, was de introductie van de Nieuwsbrief die digitaal wordt verspreid.

GOLFC

Er zit leven in de brouwerij! Het borrelt en het bruist door veranderingen en nieuwe initiatieven. De nieuwe gebruikersovereenkomst met Rhoon Golfcenter is op tijd tot stand gekomen. Deze is inmiddels getekend door beide partijen en vanaf 1 januari jl. van kracht. Dit is gebeurd onder leiding van Ted Hartman, onze inmiddels afgetreden, niet herkiesbare voorzitter. Er zijn binnen drie maanden tijd twee Algemene Vergaderingen geweest, waarbij unanimiteit over de nieuwe gebruikersovereenkomst een geweldig positief signaal van vertrouwen was. Inmiddels is ook de nieuwe zomerkalender vastgesteld waarbij alle commissies hebben meegewerkt om deze op een goede manier invulling te kunnen geven. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn aangepast en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering, die op 15 februari heeft plaatsgevonden. Op deze vergadering kwam ook een initiatief ter tafel van Paul van den Broek. Hierbij zullen door een ploegje vrijwilligers activiteiten ontplooid worden om in de baan onderhoud uit te voeren, in overleg met de greenkeepers, zoals het rooien van gekapt hout en ander tuinierswerk. Ook het verven van banken, paaltjes en wellicht huisjes staan op de lijst.

Redactie: Peter Gans, tel. 010-2033395 (voorzitter, redactiesecretariaat en redactie) petergans0103@gmail.com Paul van den Broek, tel. 0180-690363 (financiën, advertenties en fotoredactie) paul@vdbroekbdr.nl Dick van der Zwaard, tel. 070-3107457 (eindredactie) dvdzwaard@ziggo.nl

Advertentietarieven (full colour voor 6 edities)

1/1 € 1500,- | 1/2 € 800,- | 1/4 € 425,Kopij voor de volgende TeeTime uiterlijk inleveren op 29 april 2017 petergans0103@gmail.com Cover: Gijs Bernouw benoemt Ted Hartman tot lid van Verdienste

3

TeeTime_maart_2017.indd 3

3-3-2017 10:30:46


Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarswedstrijd en –receptie

Veel bitterballen en mooie woorden voor een select gezelschap Het beloofde een mooie dag te worden. Het aantal inschrijvingen voor de Nieuwjaarswedstrijd op zaterdag 7 januari 2017 was zo groot, dat de wedstrijdleiding moeite had om iedereen in te delen. En aangezien een volle Nieuwjaarswedstrijd garant staat voor een dito nieuwjaarsreceptie, zag het er naar uit dat dit jaarlijkse clubevenement als één van de drukker bezochte nieuwjaarsbijeenkomsten in de analen van de recente clubgeschiedenis bijgeschreven zou gaan worden. Maar al halverwege de voorafgaande week dreigden onheilspellende weersvooruitzichten roet in het eten te gaan gooien. Toen op vrijdagavond ‘code oranje’ wegens door sneeuw en ijzel onbegaanbare wegen door het KNMI werd afgekondigd, werden ook alle hooggespannen verwachtingen tot net iets boven het nulpunt getemperd. Wedstrijd afgelast De ene afzegging voor de wedstrijd volgde op de andere, de telefoonlijn van de wedstrijdleider stond vrijdagavond roodgloeiend van deelnemers die vroegen of de wedstrijd nog wel door kon gaan. “We wachten het af tot morgenochtend”, zei de geplaagde official tegen de nieuwsgierige en speelgrage bellers. “Als het niet doorgaat laat ik je dat vroeg genoeg via de e-mail weten.” En toen heel Nederland op de vroege zaterdagochtend werd aangeraden zich nog maar een keertje in zijn warme bedje om te draaien, kon de wedstrijdleiding niet anders meer doen dan de Nieuwjaarswedstrijd af te gelasten. Elk nadeel … Hoewel in de e-mail nadrukkelijk stond dat de receptie wél zou doorgaan, waren er slechts weinigen die voldoende vertrouwen hadden in de weers- en wegomstandigheden om de reis naar de Veerweg in Rhoon te wagen. Uiteindelijk gaf ongeveer een kwart van de verwachte 250 leden vanaf 4 uur ’s middags acte de présence in Brasserie de Rhoonse Polder om elkaar het beste voor het

komende jaar toe te wensen. Ook was het verheugend te zien dat onze Pro Rinus van Blankers het weer had getrotseerd om het nieuwe jaar in te luiden. En dat de wijsheid ‘elk nadeel heb zijn voordeel’ niet alleen voor voetballen geldt, bleek overtuigend uit de schier onuitputtelijke stroom van bitterballen, waaraan de aanwezigen zich vrijwel onbeperkt konden verlustigen. Maar voor de mensen die wel waren gekomen, werd het toch nog een geanimeerde clubmiddag en een gezellige onderbreking van de winterslaap. Hectisch jaar Voorzitter Ted Hartman keek in zijn laatste nieuwjaarsspeech terug op de hoogtepunten van 2016. “Op bestuurlijk gebied was het een zeer hectisch jaar”, zei hij. “De besprekingen met de directie van Rhoon Golfcenter over de nieuwe gebruikersovereenkomst namen veel tijd in beslag en kostten veel energie.” Hij verzekerde zijn toehoorders dat door de vele bestuurlijke besognes zoals de aanpassingen van de statuten en het vinden van een nieuwe voorzitter, het aantal keren dat de bestuursleden naar Rhoon zijn gereden om te vergaderen, het aantal keren om dat te doen om een rondje te golfen ver hadden overtroffen. “Maar gelukkig zijn de aanwezige leden tijdens de extra algemene ledenvergadering van 30 november unaniem akkoord gegaan met de nieuwe GBO”, aldus de scheidende voorzitter, die ervan overtuigd was in Gijs Bernouw een opvolger te hebben gevonden die de komende jaren Oude Maas op een prima wijze zal leiden.

Anita Bedankt!

“Dat zal hij en de andere bestuursleden echter moeten doen zonder de eminente hulp van Anita Beljaars, die te kennen heeft gegeven na een periode van 25 jaar haar functie bij Oude Maas te beëindigen.” Hoewel het gebruikelijk is om dit soort gebeurtenissen tijdens Algemene Ledenvergaderingen te laten plaatsvinden, zei Ted voor het afscheid van Anita de voorkeur te hebben gegeven aan deze bijeenkomst met een meer feestelijk karakter. Wel vroeg hij zich af of het woord ‘feestelijk’ hier wel op z’n plaats was. “Wat moet Golfclub Oude Maas zonder Anita? Zij is meer dan 25 jaar op het secretariaat werkzaam geweest en heeft zes voorzitters en secretarissen en vele, vele andere bestuursleden en commissieleden zien komen en gaan.” Ted stelde dat haar werk weliswaar door de automatisering in de loop der jaren sterk is veranderd, maar dat haar enorme kennis van de achtergronden van de leden altijd onveranderd is gebleven. “Net zoals haar gastvrouwschap van onze golfclub, zeker in de richting van nieuwe leden. Ook de contacten met de NGF liepen grotendeels via Anita en naast de leiding

4

TeeTime_maart_2017.indd 4

3-3-2017 10:30:47


van het secretariaat, was zij jarenlang actief in de organisatie van de Ronald McDonald dag, in de commissie Werving en Binding en onlangs nog met het NGF-programma Sportief beleid. Anita heeft nu te kennen gegeven om, naast het vrijwilligerswerk dat zij ook nog doet, meer tijd aan haar kleinkind te willen gaan besteden. De leden van Golfclub Oude Maas kunnen niet anders dan Anita heel hartelijk dank zeggen voor alle werkzaamheden voor Oude Maas de laatste 25 jaar”, aldus Ted Hartman die zijn korte maar welgemeende toespraak bezegelde met een dikke knuffel en een prachtig boeket. Geen golfer van het jaar Vervolgens ging Ted over tot het uitreiken van de jaarprijzen, te beginnen met de Golfer van het Jaar. Dat werd – om een lang verhaal héél kort te maken- niemand! Rinse Groenendijk werd het niet omdat hij zijn voorspelling dat Ted hem als Strokeplay kampioen 2016 nog wel tweemaal zou moeten feliciteren, niet waar had gemaakt. De genomineerde Jaap van Oeveren (Strokeplay kampioen bij de Heren Senioren) werd uiteindelijk te licht bevonden omdat tien slagen op hole 12 toch wel erg veel was. En ook dat hij de dubbel op één hole na miste, en het feit dat hij samen met z’n dochter Dewi clubkampioen Chapman Greensome werd, legde niet genoeg gewicht in de schaal. Dat de derde kandidaat, Dimitri Klein het niet werd, was een kwestie van pech, omdat hij tijdens de strokeplay kampioenschappen was geveld door ziekte. Dat hij wel met een enorme overmacht matchplay kampioen was geworden (hij wist in de 53 holes die hij speelde, maar liefst 18 birdies te maken) was uiteindelijk dus niet genoeg. “Al met al prima prestaties, maar toch hebben wij, in de hoop en verwachting dat er door de heren in 2017 wat stabielere prestaties zullen worden geleverd, besloten dit jaar geen Golfer van het jaar te benoemen.” Lastige keuze bij dames Ook bij de dames was de keuze lastig. Die ging tussen Dewi van Oeveren en Anja Overweg. “Twee uitgesproken kanshebbers die in de ogen van het bestuur heel weinig voor elkaar onderdoen.” Dewi was voor de eerste keer captain van het eerste damesteam, dat kampioen werd en naar de eerste klasse promoveerde. Zij werd tweede tijdens de strokeplay kampioenschappen achter Stefana Boot, won het clubkampioenschap matchplay, evenals het

clubkampioenschap Chapman Greensome, met haar vader Jaap. Hoewel de andere genomineerde Anja Overweg ongeslagen was gebleven tijdens de competitie, vierde was geworden bij de strokeplay kampioenschappen bij de Dames Senioren voor de vijfde maal matchplay kampioen werd en winnaar van de maandbeker, werd gekozen voor de jeugd en werd Dewi van Oeveren gehuldigd als golfster van het jaar 2016. Te weinig jeugdkandidaten Ook de trofee voor de jeugdspeler van het jaar bleef bij gebrek aan voldoende kandidaten op de plank staan. Ted: “hoewel de vooruitgang van de drie jeugdspelers die regelmatig meespelen met de zaterdagwedstrijden, Noa-Ruth, Youri en Max, duidelijk is (en het misschien ook wel een gevolg van hun benoeming tot jeugdspelers van 2015), hebben wij besloten voor 2016 geen jeugdspeler van het jaar te benoemen.”

keuze dit jaar is gevallen op een lid waar dit alles zeker voor op gaat. Hij is al 18 jaar, weliswaar met tussenpozen actief voor Oude Maas. Tweemaal als bestuurslid waarvan ruim vijf jaar als penningmeester, nu alweer vier jaar actief in de redactiecommissie van de TeeTime en recentelijk als grote animator van het verzamelen van alles wat plastic is. De Hugo Zwenk Bokaal gaat dit jaar naar Paul van den Broek.” (Red.: Paul is gedurende zijn lidmaatschap vele jaren penningmeester geweest van het bestuur, aansluitend werkte hij voor de jeugdcommissie en CHC en meteen daarna voor TeeTime, alweer een jaar of acht).

Hugo Zwenkbokaal

De Hugo Zwenkbokaal, zo vertelde Ted werd voor de eerste keer in 1978 uitgereikt. In 1991 werden de criteria voor de toekenning nogmaals vastgelegd. Eén daarvan luidt: een lid dat gedurende lange tijd (zeg minstens drie jaar) op bijzondere wijze, dat wil zeggen op een wijze die qua persoonlijke inzet en resultaat ver uitgaat wat normaal gesproken verwacht mag worden binnen de betrokken functie, zich heeft ingespannen voor de vereniging en dan op een manier die algehele acceptatie inhield. “Dat gaat voor een fors aantal leden op”, aldus Ted. “Veel leden zetten zich op een fantastisch wijze in voor de vereniging. Vaak gedurende een groot aantal jaren. De

Terugblik “Dit is de laatste keer dat ik tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst het woord tot u heb gericht”, besloot voorzitter Ted. “Zoals u weet zit mijn maximale termijn van zes jaar erop. Tijdens de aanstaande ledenvergadering in februari zal ik de voorzittershamer overdragen aan Gijs Bernouw. Dan is er tijd genoeg om een terugblik te wijden op die zes jaar. Op dit moment wil ik het laten bij de algemene opmerking dat ik het een zeer prettige periode heb gevonden. Natuurlijk zijn er wel momenten geweest dat ik dacht “waarom moet dat nou zo…”, maar in het algemeen overheerst het positieve. De nieuwe overeenkomst met Rhoon Golfcenter met de uitdrukkelijke afspraken over een veel nauwere samenwerking met alle partijen op Rhoon Golfcenter en de unanieme goedkeuring tijdens de ALV geeft weer rust voor de toekomst. Nu moet alles worden gericht op uitbreiding van het ledental en het opzetten van een goede jeugdafdeling”, aldus Ted Hartman die zijn wensen voor een gezond en prachtig golfjaar met het heffen van een glaasje prik onderstreepte. Na een geanimeerde bijeenkomst van het selecte gezelschap, bleek alle sneeuw door de zon te zijn verdwenen en lag de weg open naar een prachtig golfjaar 2017. Dick van der Zwaard

5

TeeTime_maart_2017.indd 5

3-3-2017 10:30:48


Interview met jaap van oeveren

Competitieleider Jaap van Oeveren:

‘We moeten niet de illusie hebben de top van de nationale competitie te bereiken’ “Wie verwacht dat competitie leidt tot ledengroei, komt bedrogen uit.” Dat zegt Jaap van Oeveren, sinds 2011 voorzitter van de Commissie Competitie Golf. We spreken hem aan de vooravond van de golfcompetitie 2017, waaraan Golfclub Oude Maas met 18 teams meedoet. We praten met hem over het belang van de competitie voor de club, het niveau waarop we (willen) presteren, de verschillende soorten teams die worden ingezet, de trainingsfaciliteiten en wat er allemaal nog meer bij komt kijken om sportief zo goed mogelijk voor de dag te komen. Verstrooidheid Hij studeerde bouwkunde in Delft en is in het dagelijks leven vastgoedontwikkelaar, binnenstedelijke ontwikkeling. Dat Jaap ondanks zijn drukke baan tijd vrij kan maken voor het commissiewerk komt doordat hij er niet veel tijd aan kwijt is. “Iedereen in de commissie weet wat hij of zij moet doen. Een goede taakverdeling dus.” Enige verstrooidheid menen we hem wel te kunnen toerekenen, als we tevergeefs bij Seve Golfcenter op Jaap wachten, terwijl we daar voor dit gesprek toch duidelijk met hem hadden afgesproken. “Helemaal vergeten”, aldus Jaap. “De wintercompetitie op Seve waar ik aan deelneem was afgelast, sorry”. Een Bossche Bol en koffie bij Jaap thuis maakt het weer helemaal goed.

Jaap werd zo’n 12 jaar geleden lid van Golfclub Oude Maas. Hij deed dat in navolging van zijn dochter Dewi, die hem 4 maanden eerder was voorgegaan. Hij kwam vrij snel in de jeugdcommissie terecht tot hij in 2010 voorzitter werd van de Commissie Competitiegolf. Zelf geen onverdienstelijk golfer (handicap 9.4) kan hij nog maar net in de schaduw van Dewi staan, die op de afgelopen nieuwjaarsreceptie, als meervoudig clubkampioene tot golfster van het jaar 2016 werd gekroond. Samen met haar neemt hij nog wel eens een lesje bij Rinus van Blankers, maar dat vindt hij nu in de winter te koud.

Clubgevoel “Het belang van deelname aan de competitie is voor Oude Maas zowel extern als intern belangrijk. Extern profileren wij onze club bij andere clubs en ik moet zeggen dat ze ons overal waar wij komen als gezellige teams ervaren. Maar wie verwacht dat competitie leidt tot ledengroei, komt bedrogen uit. De meeste spelers zitten honkvast bij hun club. Intern doet het veel voor de binding. Het zijn toch zo’n 120 tot 130 leden die competitie spelen. Dat is een behoorlijk aantal en daar doe je het ook voor. Je hebt je eigen team, je vrienden, je oefent en lest met elkaar, speelt wedstrijdjes voor het begin van de competitie. Die sfeer is belangrijk voor het clubgevoel en bindt de deelnemers aan de club.”

Redelijk niveau “We moeten niet de illusie hebben dat we ooit de top van de nationale competitie nog zullen bereiken”, zegt Jaap als we vragen of de goede tijden van Joost Luiten en zijn kornuiten ooit zullen terugkeren. “We hebben Heren 1, Heren 2 en Dames 1 die op een redelijk niveau spelen. Maar aanwas vanuit de jeugd hebben we niet meer. Als ze echt goed worden, gaan jongeren al snel naar banen zoals de Noordwijkse, de Haagsche, Broekpolder, clubs en banen die voor die jeugd een betere uitstraling hebben. De binding met de club is er in die leeftijdsgroep niet - of veel minder. Bovendien hebben die clubs ook meer budget en betere faciliteiten. Wel zie je spelers later weer terugkomen op Oude Maas. Neem het team van Ed Smith met spelers met handicaps 4, 5, 6. Dat zijn jongens die bij ons in de jeugd goed gespeeld hebben en nu dus weer terug zijn. Dat benadrukt nog eens de relatie tussen competitie en binding met de club.” Budget voor topteams “Het budget dat we ter beschikking hebben gaat hoofdzakelijk naar Heren 1 en 2 en naar Dames 1 en een klein deel naar de jeugd. Het wordt besteed aan trainingen, spelen op andere banen. Dan gaan ze naar banen waar het wat droger is, zoals in Brabant en België. Heren 1 en 2 gaan samen, 16 man sterk naar België en de pro die ze hebben gaat mee. Dat is Michael Koster van Seve, waar in de winter wordt getraind.” De angst die bij sommigen leeft dat het trainen bij Seve leden zou kosten is volgens Jaap ongegrond.

6

TeeTime_maart_2017.indd 6

3-3-2017 10:30:50


Koenders regelt alles naar de NGF en Ronald van Veen doet de jeugd. Dat laatste wordt helaas wel wat minder door het gebrek aan jeugd.”

“Deze mannen zijn trouw aan de club”, stelt hij beslist. “De Dames trainen bij Rinus van Blankers op Oude Maas. Dat gaat ook heel goed. Rinus heeft daarnaast nog veel andere teams onder zijn hoede.” Prestatieteams “Van hoog tot laag hebben we eigenlijk allemaal vrienden- en vriendinnenteams. Dit in tegenstelling tot de meeste clubs die vooral op kwaliteit selecteren. Daar kan je in Heren 8 bij wijze van spreken nog ingedeeld worden op handicap. Bij ons is dat alleen bij Heren 1 en 2 en daar kijken we nog wie er bij elkaar passen en hoe ze met elkaar omgaan. Goed beschouwd zijn Heren 1 en 2 de enige echte prestatieteams. De speelsters van Dames 1 hebben het geweldig naar hun zin maar door de gemiddelde leeftijd zal dat niet echt veel beter worden.” Om verder te illustreren dat vriendschap en gezelligheid van onze teams de voornaamste drijfveer is wijst Jaap op het feit dat we nu eigenlijk één herenteam te veel hebben. “We hebben er elf en er kunnen op de zondag maar 10 teams spelen en daarom voert dat elfde team, de ‘Coolboys’ van Brian Shields, zijn gastheerschap uit op een andere baan, Bentwoud. We moeten wel

oppassen dat nieuwe leden ook competitie kunnen spelen, dus moeten we ook weer niet te beschermend zijn. De animo voor de competitie is enorm en daar zijn we blij mee. Dat is ook te zien aan het succes van de ‘Battle of the Teams’, de jaarlijkse onderlinge wedstrijd tussen al onze competitieteams. Taakverdeling “We hebben ook als commissie de laatste jaren de hele digitale slag gemaakt en zijn nu van die papierberg af die vooraf ging aan het seizoen. Binnen de commissie hebben we ook een goede verdeling van taken wat het werken heel plezierig maakt. Wim Vonk doet de heren, zeg maar de vriendenteams. Ann Marechall doet de Dames, ik doe de topteams, heren 1, 2 en dames 1. Marion

Speciale deals Dat veel competitieteams op Seve trainen, komt volgens Jaap niet in de laatste plaats door de speciale deals die met dit trainingscentrum zijn afgesloten. “Het winterlidmaatschap bedraagt € 100.- per persoon en de wintercompetitie waar 8 teams van ons aan deelnemen, kost niets. Sommige teams krijgen ballen of korting bij de lessen. Dat zijn perfecte deals waarmee iedereen gelukkig is. Bovendien komen we daar ook andere teams uit de regio tegen die we ook weer zien in de competitie. Ja, op Oude Maas zijn natuurlijk ook wel mogelijkheden met de zes-holes baan, 2 puttinggreens , oefenbunkers en chippinggreens’, besluit Jaap. Maar een groot nadeel is dat ’s-avonds het restaurant gesloten is. Wel zie je dat direct na de winter alle teams weer terugkomen op Oude Maas, dus we hoeven echt niet bang te zijn dat we door die deal met Seve leden wegjagen”. Peter Gans

Old Grand-Dad

Duofiets voor cliënten van Stichting Zuidwester in Hellevoetsluis Op dinsdag 24 januari is op feestelijke wijze de sleutel van de Duofiets overhandigd aan de aanvraagster van de fiets, de fysiotherapeut mevrouw Anoesjka Schenk van Stichting Zuidwester in Hellevoetsluis. Zij had de fiets aangevraagd bij de Stichting Vrienden van Zuidwester om de aan haar zorg toevertrouwde cliënten meer mogelijkheden te geven gezond buiten te kunnen bewegen. De afgelopen dagen was al gebleken dat de fiets in een behoefte voorziet, want velen wilden graag een rondje rijden en de lijst van gebruikers groeit met de dag. De fiets kon worden aangeschaft door de bijdragen van de Old Grand-Dad Club en de Stichting SFO. Joop Hamelink, bestuurslid van Vrienden van Zuidwester verrichtte de overhandiging aan Anoesjka

Schenk en sprak de wens uit dat er vele plezierige en gezonde ritten mee gemaakt mogen gaan worden. Daarna was er voor alle aanwezigen een lekker en gezond hapje. De Stichting Vrienden van Zuidwester is al 15 jaar bezig om via acties, donaties en fondsenwerving de wensen van cliënten van Zuidwester te realiseren om meer kleur en plezier te brengen in hun leven. Daarnaast hebben de vrienden het initiatief genomen voor het opzetten van Kunstwereld, ateliers in diverse vestigingen om kunst te maken en met keramiek te werken. Maar ook huifbedrijden is een van de ontwikkelingen die met succes worden geëxploiteerd. Maandelijks worden er twee Vriendendagen uitgeloot voor

woongroepen of dagbestedingsgroepen om een dag lekker uit te gaan. Ook daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Meer informatie over de vrienden vindt u op www.vriendenvanzuidwester.nl of onze Facebookpagina. Namens alle cliënten en begeleiders danken wij de Old Grand-Dad Club en de Fonds SFO voor het mooie cadeau dat zij hebben geschonken.

7

TeeTime_maart_2017.indd 7

3-3-2017 10:30:50


regelwaardighedeN

grote regelwijziging als bal op green per ongeluk bewogen wordt De R&A en USGA hebben donderdag een grote regelwijziging aangekondigd. Die betreft de controversiële straf als een bal per ongeluk bewogen wordt op de green. De regelinstanties vinden dat een per ongeluk bewogen bal niet langer bestraft moet worden met een strafslag. Per 1 januari 2017 mogen alle clubs en wedstrijdorganisaties een plaatselijke regel (local rule) invoeren. Die luidt in het Engels als volgt: “Rules 18-2, 18-3 and 20-1 are modified as follows: When a player’s ball lies on the putting green, there is no penalty if the ball or ball-marker is accidentally moved by the player, his partner, his opponent, or any of their caddies or equipment. The moved ball or ball-marker must be replaced as provided in Rules 18-2, 18-3 and 20-1. This Local Rule applies only when the player’s ball or ball-marker lies on the putting green and any movement is accidental. Note: If it is determined that a player’s ball on the putting green was moved as a result of wind, water or some other natural cause such as the effects of gravity, the ball must be played as it lies from its new location. A ball-marker moved in such circumstances is replaced.” Bij de volgende wijzigingen van het regelboekje - het boekje wordt normaal gesproken eens in de vier jaar aangepast en het laatste boekje is van 1 januari 2016 wordt de plaatselijke regel waarschijnlijk als een definitieve regel opgenomen, rules modernisAtion In een verklaring leggen de R&A en USGA uit waarom ze besloten hebben tot een verandering. David Rickman van de R&A: 'In de afgelopen jaren, als onderdeel van ons Rules Modernisation initiatief, hebben we ons gebogen over de straf als een bal per ongeluk bewogen wordt op de green. De regelcommissies van beide organisaties zijn het eens dat het moest veranderen en hebben besloten dat het in dit geval belangrijk was om nu al te handelen, via een local rule, in plaats van te wachten op de volgende aanpassingen van de Rules of Golf.' Thomas Pagel van de USGA: 'Deze straf

opheffen beantwoordt de zorgen bij golfers en commissies over de moeilijkheden om de huidige regels toe te passen als een speler per ongeluk een bal op de green beweegt. Deze verandering is een goed voorbeeld van het soort veranderingen als onderdeel van de Rules Modernisation die we willen gaan invoeren na een studie van alle regels. We proberen manieren te vinden om de regels te verbeteren, door ze makkelijker te begrijpen te maken en makkelijker uit te voeren.' De aanpassing, eerst via een local rule dus, is verwelkomd door alle grote Tours van de wereld. De PGA Tour, European Tour, LPGA, PGA of America en de organisatie van de Masters hebben de local rule per 1 januari ingevoerd.

Poulter per ongeluk zijn bal op zijn marker op de green liet vallen. De marker bewoog daardoor en Poulter kreeg één strafslag.

interPretAtie De straf voor een per ongeluk bewogen bal op de green werd door veel spelers gezien als een van de meest onrechtvaardige regels. Een recent voorbeeld van verontwaardiging ontstond bij het US Open van 2016, waarin Dustin Johnson, de uiteindelijke winnaar, op de slotdag één strafslag kreeg omdat zijn bal bewoog op de vijfde green. Dat bleek uit videobeelden. Johnson zei dat hij de beweging niet had veroorzaakt maar kreeg toch - hij hoorde het pas op hole 12 - een strafslag voor de beweging van de bal op hole 5. Johnson won ondanks de strafslag en de onzekerheid waarin hij verkeerde. ProCes versneld Thomas Pagel van de USGA heeft Amerikaanse golfmedia verteld dat de regelaanpassing al voor het US Open van 2016 overwogen werd door de R&A en USGA, maar het incident met Johnson heeft het beslissingsproces wel versneld. De regelinstanties werden volgens Pagel ook al voor het US Open geregeld geconfronteerd met 'enkele oncomfortabele situaties' waarbij een bal bewoog op de green. Als voorbeeld noemde hij een incident in 2012 waarbij Ian

8

TeeTime_maart_2017.indd 8

3-3-2017 10:30:52


fantastische kwaliteit. Superieur van kleur. Adv_Breijer-105x148mm

22-10-2007

15:43

Subliem afgewerkt. Uiterst snel geleverd

Pagina 1

en bijzonder scherp geprijsd.

TITIe ChC-CommIssIe Breijer. Partner inM E T Zeilmakerij S P R I N G E R U I T VA N M E U R S en elk bouwproject

bhandicapcommissie is inmiddels al weer een paar weken aan de gang. groep van ‘ die hards’ te vinden die op het scherpst van de snede strijden SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF rcompetitie worden verdeeld. Uiteraard doet iedereen zijn/haar best om zo de gezelligheid en humor tijdens deze dagen is voor alle deelnemers zeker

J.SCHOOTS B.V.

Als digitale drukwerkexperts denken we met u mee en komen met de beste oplossingen. Wij zijn FSC

apparatuur in de regio. Zoals de Canon imagePRESS

RKINGSBEDRIJF

Hoks I Agaatlaan 37 Ialle 3162deelnemers TA Rhoon r bekend als het rekenwonder, deMark tussenstanden aan mailt, Mobiel. 413 een 106 86 wat er de afgelopen speeldag is gebeurd. Er loopt06ook roddelverslaggever www.schildersbedrijfhoksenzn.nl iets te schrijven valt. Deze Hop SingE-mail: maakt bijna wekelijks een voorpagina schilderhoks02@kpnmail.nl nemers en andere onzin te lezen is, met als gevolg over Voor particulieren BTW mails verlaagd naar 6 % en weer. commissie staat garant voor: Patrick Tchai

DERS- EN AFWERKINGSBEDRIJF

C6000. U vindt ons lekker dichtbij, Industrieterrein Donkersloot, vlakbij-de A15 en A16. Dus goed Gaaskleden Isolatiedekens - Opentopzeilen bereikbaar en parkeren kan gratis voor de deur. Isolatiescheidingswanden - Drijfankers Kom langs, bezoek onze site www.vanmeurs.com Dekzeilen - Luchtzakken - Windvanen. of maak een afspraak. Watersportartikelen: Bootkappen - Kuipzeilen

Sprayhoods - Railingzeilen - Giekhuiken. k Hoks I Agaatlaan 37 I 3162 TA Rhoon Reclame en Belettering. Mobiel. 06 413 106 86 U kunt ons met recht totaalleverancier noemen als het gaat om www.schildersbedrijfhoksenzn.nl nieuwbouw, renovatie, vernieuwbouw, installatie, afbouw, onderhoud en beheer. Doordat we bijna alle specialismen in huis hebben, kunnen W olweverstraat 21 T 0180 - 418 200 Van Riemsdijkweg 6 E-mail: schilderhoks02@kpnmail.nl we praktisch elk project oppakken. En dankzij onze ervaring in integraal bouwen kunnen we uitermate efficiënt te F werk gaan. Onze projectPostbus 142 0180 - 418 127 Voor particulieren BTW verlaagd naar 6 % 3088 HC Rotterdam manager stemt de werkzaamheden en logistiek perfect op elkaar af. Zo komt wachten op elkaar niet meer voorien kan een project sneller 2980 AC R idderkerk n f o @ v a n m e u r s . c o m www.van meurs.com Tel.: 010 - 4281339 Mark Hoks I Agaatlaan 37 I 3162 TA Rhoon worden afgerond. Wilt u weten wat Breijer voor uw organisatie kan

Fax.: 010 - 4290265 Mobiel.: 06 - 53246788 E-mail: info@jschoots.nl www.jschoots.nl

betekenen? Kijk op www.breijer.nl. Mobiel. 06 413 106 86 www.schildersbedrijfhoksenzn.nl E-mail: schilderhoks02@kpnmail.nl

Voor particulieren BTW verlaagd naar 6 %

De juiste mensen op de juiste plek

4

TeeTime magazine

0050952.pdf 1

10-11-2010 14:59:49

0006573.pdf 1

5-5-2008 13:12:40

e Alle verzekeringen e Hypotheken Big Boss

st

e Kredieten

Heren Mode

Dealer van onder andere:

e Bancaire produkten

- B. Meyer - Digel - Gardeur - Giordano - Van Gils - McGregor - Van Santen & Van Santen - State of Art - Tom Tailor - Vanguard

nde lling n

010-46 510 51 www.vschagen.nl

m -882 227

TeeTime magazine TeeTime_maart_2017.indd 9

6 3-3-2017 10:30:52


j. de kluyver

j.dakbedekking de kluyver

Gewoon 24 uur hoorgenot op één accu,

life is on

dakbedekking rhoon rhoon b.v.b.v.

Doorbraak in oplaadbare hoortoestellen!

ambachtsweg 7 3161 gl rhoon ambachtsweg 7 telefoon 010 - 5016044

Beleef geheel vrijblijvend wat de Phonak Audéo Belong hoortoestellen voor u kunnen betekenen qua comfort en spraakverstaan. Bij ‘t Hoorhuys kunt u nu ervaren hoe dit u kan helpen in de vele dagelijkse luistersituaties. De Phonak Audéo Belong is het meest vooruitstrevende hoortoestel tot nu toe!

3161 gl rhoon telefoon 010 - 5016044

• Oplaadbaar - 24 uur horen met 1 acculading • Geen gedoe met batterijen meer • Stof- & vochtbestendig • Beste spraakverstaan in gezelschappen

CHA R LO I S STAAL BV

Aploniastraat Kikkerstraat23 3 3084 CC Rotterdam 3171 GH PoortugaalTelefax (010) 4100106 Telefoon (010) 4103099, t. 010 765 00 93 www.hoorhuys.nl

CHA R LO I S STAAL BV

In en IS verkoop THE WORLD OUR FAIRWAY Aploniastraat 23 3084 CC Rotterdam

Telefoon (010) 4103099, Telefax (010) 410

… WITH FREQUENT SERVICES TO AND FROM YOUR DESTINATIONS IN SPAIN, PORTUGAL, MOROCCO, ST. PETERSBURG, RED SEA, EAST AFRICA AND THE CARIBBEAN.

Voor al uw rollend transport materiaal

Albert Plesmanweg 59 3088 GB Rotterdam The Netherlands T +31 (0)10 491 33 50 F +31 (0)10 491 33 97 E office@nl.weclines.com

Trucks, opleggers, www.weclines.com mobiele kranen en machines

In en verkoop

Polderweg 74

Voor al uw rollend transport materiaal

SCHIEDAM Tel. 010-415 74 88

Trucks, opleggers, Natuurlijk genieten www.schaftentrucks.nl mobiele kranen en machine Fax 010-462 49 02

Dé locatie voor alinfo@schaftentrucks.nl uw feesten, presentaties, zakelijke bijeenkomsten en arrangementen. Gratis parkeren en gratis Wifi. Informeer vrijblijvend naar de vele mogelijkheden. 16

Veerweg 2a 3161 EX Rhoon TeeTime magazine info@rhoonsepolder.nl

t 010 501 79 28 f 010 501 30 55 16 www.rhoonsepolder.nl

11-2101-1_RP_Adv_TeaTime_180x65.indd 1

TeeTime_maart_2017.indd 10

28-11-2011 17:24:38

Polderweg 74

3-3-2017 10:30:53


badkamers

toiletten

tegels

tegelvloeren

installatie

Onze showroom is gevestigd aan de Deventerseweg 11 in Barendrecht ■ 0180 646810 ■ info@tegelhuis.nl ■ www.tegelhuis.nl

NST_0515_Tegelhuis.indd 1

TeeTime_maart_2017.indd 11

30/06/15 17:05

3-3-2017 10:30:53


Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering in teken van voorzitterswisseling

Ted Hartman: vanaf nu ga ik als gewoon lid proberen wat aan mijn handicap te doen Minder dan 10% van de leden van Golfclub Oude Maas hadden de presentielijst getekend van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 februari 2017 in Brasserie de Rhoonse Polder. Zes hadden de moeite genomen om af te zeggen. Het werd een vergadering waarin naast de gebruikelijke ‘hamerstukken’ de wisseling van de wacht centraal zou staan. ”Een soort van dieptepunt in mijn voorzittersloopbaan”, noemde Ted Hartman het aantal van 52 aanwezigen bij deze Algemene Ledenvergadering, die voor sommige aanwezigen juist een hoogtepunt in hun clubcarrière zou worden. Niet alleen voor Gijs Bernouw, die deze vergadering op het voorzittersschild zou worden gehesen, maar ook voor de twee leden die het clubhuis deze avond als ‘Lid van Verdienste’ zouden verlaten. In zijn eentje

De eerste was Wim Overweg die het felbegeerde speldje als laatste officiële handeling van voorzitter Ted Hartman kreeg opgeprikt. Hij kreeg dit predicaat vanwege zijn jarenlange inspanning rond het organiseren van de Golfweek. “Een enorme aderlating”, noemde hij het terugtreden van Wim als organisator van dit evenement, wat zou moeten blijken uit het feit dat zijn werk wordt overgenomen door een hele commissie van maar liefst 7 leden. ”Wim is betrokken geweest bij ruim 20 Golfweken. Natuurlijk met hulp van de gehele wedstrijdcommissie, maar de voorbereiding, de sponsoring en de contacten met de Brasserie en de baan deed hij vooral in zijn eentje. Al rond de Kerst puilde zijn garage uit van de flessen wijn

die hij voor een zacht prijsje op de kop had getikt. En ik denk dat er maar weinig leden zijn die zich niet afdrogen met een tijdens de golfweek gewonnen, door Wim en Anja zelf geborduurde handdoek.” Al vroeg Ted zich af of dit laatste misschien op een ‘broodje-aapverhaal’ berust. Ook zijn rol als penningmeester van de wedstrijdcommissie en de begeleiding door Wim en Anja van vele tientallen nieuwe leden naar het GVB (“dat heeft onze club financieel geen windeieren gelegd”), maakten het volgens Ted volkomen terecht dat het bestuur had besloten Wim Overweg tot Lid van Verdienste van Golfclub Oude Maas te benoemen. Klimaat scheppen Hetzelfde lot viel Ted zelf een uurtje later ten deel, toen Gijs Bernouw, zijn inmiddels aangetreden opvolger, hem (zoals vrijwel alle voorzitters na hun ambtsperiode) in de ‘adelstand’ verhief. Gijs benadrukte andermaal dat het voorzitterschap van Ted zich in een roerige periode had afgespeeld. Hij doelde daarbij op de veranderingen in de golfwereld, zoals de individualisering van de sport, waardoor de ledenbestanden van alle clubs zoals ook Golfclub Oude Maas, ondanks de stijging van het totaal aantal golfers, steeds meer onder druk was komen te staan. Hij omschreef Ted als een voorzitter die problemen niet uit de weg ging, maar wat dat betreft ook zijn hart niet op zijn tong had liggen. Ted hanteerde volgens Gijs met succes het overlegmodel: eerst links en rechts informeren hoe de meningen liggen om vervolgens via de gulden middenweg het doel te bereiken. Dat hij daarmee niet iedereen tevreden kon stellen, nam Ted dan maar voor lief. “Wat

je ook doet: kritiek krijg je toch”. Echter weinig kritiek had hij te horen gekregen na zijn laatste huzarenstukje, waarvan Gijs als beoogd opvolger van Ted, in de laatste fase getuige was geweest. Alleen al om de manier waarop hij een klimaat had weten te scheppen, waarin met Rhoon Golfcenter precies op tijd een perfect passende, nieuwe gebruikersovereenkomst kon worden afgesloten, was volgens Gijs al ruim voldoende om Ted Hartman tot Lid van Verdienste van Golfclub Oude Maas te benoemen. ‘Incidentje’ Maar voordat Gijs als nieuwe voorzitter aan het woord kwam, stonden nog andere agendapunten op het programma. Dat waren onder meer de goedkeuring van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering op 30 november 2016, de presentatie en goedkeuring van de commissie-jaarverslagen en de presentatie van de het financieel Jaarverslag 2016. Dit laatste programmaonderdeel werd voorafgegaan door een opmerkelijk ‘incidentje’. Voordat penningmeester Peter Heeren aan het woord kon komen om zijn feiten en getallen van 2016 toe te lichten, wilde zijn inmiddels vaste en geduchte criticaster Ben Peters hem én de goegemeente nog even toespreken. ‘Wat zou er nou weer mis zijn?’, was de algemene gedachte van de aanwezigen, die er even voor gingen zitten. Maar wat schets de algemene verbazing toen Ben onze geplaagde penningmeester (al was het maar omdat de presentatie van zijn cijfers op het beeldscherm maar niet wilde lukken) overlaadde met complimenten. “Het ziet er allemaal uitstekend uit, inclusief

12

TeeTime_maart_2017.indd 12

3-3-2017 10:30:55


alle toelichtingen”, aldus Ben Peters, die later in de vergadering, bij de rondvraag, een lans brak voor de aanschaf van grotere (en vooral voor de senioren beter leesbare) computerbeeldschermen in de commissiekamer. “We hebben geld genoeg en dit is een betere investering dan het tegen nul-komma-nog-wat procent op de bank te laten staan.” Nadat Andries de Deugd als voorzitter van de kascommissie had verklaard dat alles wat hem en zijn mede-commissieleden betrof akkoord was, kon de kwijting en décharge van het bestuur plaatsvinden. Dit gebeurde met algemene stemmen, net zoals de daaropvolgende agendapunten, de wijzigingen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Bij de daaropvolgende bestuursverkiezing werden Cora Vos als lid en Peter Heeren als penningmeester herkozen en kwam Gijs Bernouw op de stoel van de aftredende voorzitter Ted Hartman, wiens ambtstermijn van zes jaar er nu toch echt op zat. Primus inter pares

“Ik heb graag voorzitter tussen de leden willen zijn, een primus inter pares, een eerste onder gelijken. Ik hoop dat ik daarin ben geslaagd”, aldus Ted Hartman. “Slechts zelden heb ik gebruik hoeven maken van mijn voorzittersstem; wat dat betreft ben ik echt een polderaar.” Maar zeggen dat alles in de afgelopen zes jaar een succes is geweest ging de scheidende voorzitter wat te ver. “De relatie met Bert de Bode (Rhoon Golfcenter, red.) is duidelijk beter.

Zie het resultaat van de nieuwe GBO. Maar de relatie met de golfschool is nog steeds niet goed. Al moet ik zeggen dat door de komst van Rinus van Blankers een kentering is ontstaan. Gelukkig is de terugloop van het aantal leden tot stilstand gekomen, maar het vrijwel geheel verdwijnen van de jeugdafdeling is niet iets om trots op te zijn”. Hij erkende ten overvloede dat het verenigingsleven in Nederland onder druk staat en dat de individualisering van de maatschappij ook voor onze club grote gevolgen heeft. “Denken dat terugtrekken achter onze eigen muren en grenzen de oplossing is, is een misvatting. Juist samen met anderen worden de beste prestaties geleverd! En juist die samenwerking met mijn medebestuursleden en met de commissies heb ik de laatste jaren zeer op prijs gesteld en heeft mij de energie gegeven om in het voorzitterschap te investeren.” “Ik heb altijd gezegd dat bestuursleden passanten zijn”, zei Ted tot besluit. “Ze doen een aantal jaren hun werk voor de vereniging. De één wat meer op de voorgrond dan de ander. Maar dan verdwijnen ze weer en geven hun taak over aan hun opvolgers. Dat ga ik nu ook doen. Vanaf nu ga ik als gewoon lid proberen wat aan mijn handicap te doen.” Pijlers langetermijnbeleid Gijs Bernouw had als nieuwe voorzitter de presentatie van zijn bestuursbeleid willen ondersteunen door een diapresentatie. Maar helaas zat op de computer die bij de presentatie gebruikt zou worden geen Power Point programma, dus moest het maar vanaf een A-viertje en uit het ‘blote hoofd’. Dat ging hem goed en overtuigend

af. Behalve dat Gijs als voorzitter de rust in de tent wil (terug)brengen, zijn groei van het ledental, een actief jeugdbeleid, gezelligheid en samenwerking binnen de golfclub, de pijlers onder de overkoepeling van het langetermijnbeleid. Hij ziet een belangrijke taak weggelegd voor de commissie Werving en Binding. Zo moeten en kunnen wervingsactiviteiten worden ontwikkeld met en via andere commissies van de club, en moet elke gelegenheid te baat worden genomen om de golfsport in het algemeen en het lidmaatschap van Golfclub Oude Maas in het bijzonder te promoten. “Onder andere via de redacties van week- en maandbladen en andere media die daar eventueel voor in aanmerking kunnen komen. Bovendien moeten we alle beschikbare NGFinformatie op dit gebied inventariseren en toepassen wat voor ons mogelijk is.” Ook ziet hij mogelijkheden in het ontwikkelen van activiteiten naar diverse doelgroepen zoals greenfeespelers en registratieleden, het organiseren van golfactiviteiten voor gasten, folders verspreiden, en het inzetten van de TeeTime (waarvan acte, red.). Voorbeelden samenwerking Een goed voorbeeld van samenwerking met andere commissies vond hij de vraag van de nieuwe golfweekcommissie of en in hoeverre er met speciale acties ingespeeld kan worden op de werving van nieuwe leden onder de gasten tijdens de golfweek. Veelbelovend op het gebied van samenwerking binnen de club in het algemeen vond hij de oproep van Paul van den Broek tot het vormen van een klusteam

13

TeeTime_maart_2017.indd 13

3-3-2017 10:30:59


WELKOM BIJ TEE-BOX RHOON Golfpartner voor iedere leeftijd en niveau. Op afspraak ben je van harte welkom voor persoonlijk advies over het juiste materiaal, het op maat laten aanpassen van je golfset en tips om jouw resultaten in de baan te verbeteren. Speciaal voor de lezers van TeeTime hebben we een aanbieding: bestel voor 1 oktober 2016 13 nieuwe grips en betaal er slechts 11! Graag tot ziens. Walter Bhageloe CONSULT

GEAR

GRIP & FIT

FASHION OUTLET

SERVICE

Geopend ma t/m vrij 16:00 – 18:00 uur of op afspraak.

FITTED GOLF GEAR RHOON

Tee-Box Rhoon Dorpsdijk 148, Rhoon 06 – 519 754 10 fore@tee-box.nl tee-box.nl volg ons op

H.A.C. THEEUWKENS & ZONEN B.V.

H.A.C. THEEUWKENS & ZONEN B.V.

assurantiën ° financieringen

assurantiën ° financieringen hypotheken hypotheken Verzamelgebouw Verzamelgebouw ”Rotterdam Zuid” ”Rotterdam Zuid” Strevelsweg 696 Strevelsweg 696 3083 AR Rotterdam 3083 AR Rotterdam telefoon (010)-4817766* telefoon (010)-4817766* telefax (010)-4101891 telefax (010)-4101891

WIJ

WIJ BEMIDDELEN BEMIDDELEN BIJ: BIJ: ASSURAntiËn

ASSURAntiËn

FinAnCiËRinGen

FinAnCiËRinGen

tAXAtieS tAXAtieS

VAStGOeD VAStGOeD

Tel. Tel.010-4817766 010-4817766 TeeTime_maart_2017.indd 14

3-3-2017 10:31:00


ledenvergadering Tot slot richtte Gijs Bernouw zich in zijn maidenspeech rechtstreeks tot de aanwezigen: “De basis voor zowel de commissie Werving en Binding als voor de Jeugdcommissie is de medewerking van alle leden. Passief door een positieve houding ten opzichte van gasten op de baan en nieuwe mensen op de club. Actief door geen gelegenheid voorbij te laten gaan om vrienden, familie en kennissen uit te nodigen om een keertje mee te komen naar de club.”

om allerhande opknapwerkzaamheden op en rond de baan uit te voeren (zie ook het bericht elders in dit blad, red.). Structuur voor jongeren Om een actief en effectief jeugdbeleid te kunnen ontwikkelen moet volgens Gijs de huidige Jeugdcommissie (die nu alleen bestaat uit Ronald van Veen) worden uitgebreid met enthousiaste nieuwe commissieleden. Die zouden zich om te beginnen moeten richten op de inventarisatie van successen in het verleden (“ja, die waren er echt”)

en onderzoeken hoe de golfschool en het restaurant hieraan kunnen en willen meewerken. “Ook op dit gebied kan de samenwerking met Rhoon Golfcenter verder worden geïntensiveerd door plannen samen uit te werken en te presenteren. Bijvoorbeeld over werven via scholen, sportverenigingen (als tweede sport), gemeentebesturen en het toepassen van NGF programma’s zoals RAAK en andere initiatieven van de NGF. “We moeten kortom een structuur bouwen die voor jongeren aantrekkelijk is en waar ze makkelijk wegwijs in worden.”

Bloemen en wijn De Algemene Ledenvergadering werd afgesloten nadat de echtgenotes van de vertrekkende en komende voorzitters, alsmede de vertrekkende bestuurs- en commissieleden in de bloemen en de wijn waren gezet.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Rondom de baan met elkaar aan de slag

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd melding gemaakt van een ingekomen stuk van Paul van den Broek, inzake het formeren van een klusteam. Omdat hij zelf niet bij de vergadering aanwezig kon zijn om zijn plan toe te lichten, vroegen wij hem dit in de TeeTime te doen. Vast staat dat onze baan er, dankzij de enorme inzet van de greenkeepers, de laatste jaren steeds mooier bij is komen te liggen. Dankzij de redelijk zachte winter, hebben de fairways relatief weinig te verduren gehad en is de conditie van de greens – na het prikken en rollen van de afgelopen weken - nu al goed te noemen. Natuurlijk kan het allemaal mooier en beter, maar gezien de tijd van het jaar ligt de baan er al goed bij. Laat het voorjaar en de zomer daarna de rest maar doen. Doorn in het oog Wat mij echter persoonlijk al jaren een doorn in het oog is, is de conditie van bruggen, schuilhuisjes en de vele bomen

die omgewaaid zijn rondom de baan. Dit soort zaken valt buiten de verantwoording van de greenkeepers. Zoals bijvoorbeeld de groenstrook rechts van hole 10,11, 17 en 16 aan de ene zijde van de baan en de groenstrook hole 7, 6 en 3 aan de andere zijde van de baan. Handen uit de mouwen Mijn voorstel is om dit met een aantal vrijwilligers te gaan aanpakken. Dus wie heeft er zin om te verven, repareren, snoeien, takken te ruimen en dergelijke? Ik stel voor een aantal middagen met elkaar aan de slag te gaan en de handen uit de mouwen te steken; ik denk daarbij aan woensdag- en vrijdagmiddag en eventueel

zaterdag na de wedstrijden. Uiteraard realiseer ik me dat we dat allemaal niet in een paar dagen voor elkaar krijgen, maar niets doen levert zeker niets op. Overleg Dus meld je aan op paul@vdbroekbdr.nl en geef aan wat je wilt doen. Natuurlijk zullen we dit doen in goed overleg met Bert de Bode en de greenkeepers, maar eerst wil ik weten of er voldoende mensen zijn om dit project op te starten. Laat u allen horen, immers als echte Rotterdamse vereniging kennen we toch allemaal de kreet: GEEN WOORDEN …MAAR DADEN. Paul van den Broek

15

TeeTime_maart_2017.indd 15

3-3-2017 10:31:02


heren senioren

Sinterklaaswedstrijd Heren Senioren

Goed Heiligman maakt zich sterk voor spraakmakende referenda Na een goed georganiseerde en uitstekend verlopen wedstrijd op 30 november 2016, met vele prachtige scores en heel mooi weer, heeft het Sint Nicolaas behaagd om even langs te komen bij de Senioren. Dit jaar had hij slechts één Zwarte Piet bij zich omdat, zoals hij zei, er niet meer Pieten in het Grote Pietenhuis beschikbaar waren om hem te assisteren. Wel had de Piet die er wél bij was een zogenoemde Zwarte Pieten Hulphond in Opleiding (een ZPHO) bij zich die echter nog niet veel meer kunstjes kon dan het zich laten aanhalen door de aanwezige Senioren hulphond-liefhebbers. Jaartje ouder Ook had Sint dit jaar een paar opmerkelijke mededelingen, misschien ingegeven door een of andere discussie die volgens hem hier in Nederland zou bestaan over Pieten. Hij kondigde aan om een referendum te houden met de titel: "Zwarte Piet mag niet langer zwart gemaakt worden". De logische inhoud van dit referendum ontging echter alle aanwezigen en we zagen duidelijk dat Sint al weer een jaartje ouder en dus misschien geestelijk wat minder attent aan het worden is. Tevens kondigde hij aan dat, als we dan toch een referendum houden, wij er nog

maar een tweede aan moesten vastknopen nl. : “Golf dient zonder regels gespeeld te worden”. Dit dan, volgens hem, om gezeur over het al dan niet naleven van golfregels te voorkomen. Het schijnt bij de Senioren namelijk een item te zijn onder sommige spelers, zo zei hij. Deze stelling werd in de zaal door alle Senioren met gejuich ontvangen en zal hoogstwaarschijnlijk na stemming een 100% vóór uitslag opleveren. Volgend jaar zal Sint het referendum uitschrijven en zullen de stemmingen plaatsvinden.

gemak waarmee zij deze score hadden bereikt. Ja, niet vreemd natuurlijk als je ook Maarten Kasius en John van der Vlucht in je flight hebt! Na de Sint uitbundig te hebben uitgezongen vertrok hij weer met zijn langste Golfstaf ter wereld naar de uitgang richting het dak waar zijn paard klaar stond om verder te gaan.

Helderziend De uitslag van de Sinterklaas wedstrijd werd ook dit jaar weer surprisingly uit de zak van Zwarte Piet getrokken. Hierbij bleek dat deze Piet wel een erg helderziende blik had geworpen in zijn zak (de pakjaszak dan) en precies de juiste 1e prijskaart voor de dag toverde met 60 punten op de scorekaart van Gerrit Bakx en consorten. Waarop onze Pieter Bootsman, ook op deze kaart vermeld als speler in deze flight, vertelde over het

Sfeervolle kerstwedstrijd over negen holes Geen sneeuw, geen vrieskou, maar een stevige wind, gelukkig geen regen! Onder die omstandigheden speelden 49 dames op 22 december de Kerstwedstrijd van de damescommissie. Er werden 9 holes gespeeld, start op hole 1 en op hole 10. Omdat de holes 3 en 4 gesloten waren, werden 3 miniholes ter compensatie gebruikt. Terug in het clubhuis werd de kerstsfeer verhoogd door het zingen van een aantal kerstliedjes. Onder

het genot van een glaasje en een snackje reikten Ying Ong en Hennie Serier de 1e, 2e en 3e prijzen uit. De birdies en de nearies werden niet vergeten. Jeanet Kokken speelde haar laatste wedstrijd. Zij beëindigt haar jarenlange

lidmaatschap van Oude Maas per 1 januari, maar hopelijk komt zij in het nieuwe jaar nog wel eens een balletje slaan. Wedstrijdleidster Hennie sloot het gezellige, sfeervolle samenzijn af met het volgende gedicht:

16

TeeTime_maart_2017.indd 16

3-3-2017 10:31:03


Dido dames nieuwjaarswedstrijd

Het nieuwe jaar met ‘samen-gevoel’ ingeluid De Nieuwjaarswedstrijd van de dido Dames ging wel door. Drie ‘Nieuwjaarsdames, Anja Overweg, Caroline van Valen en Veronica Snijders, heetten de meespelende dames op 4 januari 2017 welkom met uiteraard de beste wensen voor 2017! Na de koffie startten de eerste flights op hole 1 en 10 om na 9 holes terug te komen in het clubhuis. De weergoden waren ons goed gezind: prachtige wolken, af en toe een zonnetje, en geen regen. Prijzen Met een glaasje gevuld naar keuze, geflankeerd door bitterballen luisterden we naar Anja die een vrolijk sprookje voorlas. Daarna de prijsuitreiking aan de beste drie dames die op hole 1 waren

gestart en hetzelfde gold voor de beste drie dames die vanaf hole 10 hadden gespeeld. Ook de winnaars van de leary’s kregen een prijs uitgereikt. De prijzen gingen naar Ellen van der Schalie, nieuwkomer Annette, Sjaan van der Hoek, Agnes Beernink, Mariette Vermeer en Jessica Tchai. Lief en leed Voorzitster van de damescommissie Ellen van der Schalie benadrukte in haar speech

het “wij-gevoel” van de dido dames. “De commissie spant zich ook in 2017 in om de sociale aspecten van het met elkaar golfen te stimuleren”, aldus Ellen. “Lief en leed” wordt met elkaar gedeeld en in dat kader was het bijzonder plezierig dat ook Gerda Keller na een zware ziekte weer deel kon nemen aan de wedstrijd! Met dit “samen-gevoel” werd het nieuwe jaar goed ingeluid! Willemien Dingemans

“De dagen voor Kerstmis zijn donker en koud. Maar als je naar buiten gaat, merk je dat niet. Omdat je haast overal lichtjes ziet In vrolijke kleuren, zilver en goud. Een lantaarntje dat in de vensterbank staat. Een lamp met wat linten en groen. Een ster voor het raam dat je aan kunt doen. Het is niet zo donker en koud meer op straat. Als je langs al die lichtjes gaat.”

17

TeeTime_maart_2017.indd 17

3-3-2017 10:31:04


Lunchwedstrijd

Lunchwedstrijd in teken van Valentijnsdag Voor de lunchwedstrijd, deze winter op 14 februari gespeeld, werden we heel toepasselijk ontvangen met hartjes van chocolade en snoepspek in allerlei vrolijke kleuren. Naast onze individuele wedstrijdkaart kregen we van de wedstrijdleiding een roze bal en een scoreformulier voor een teamwedstrijd. Ieder moest om de beurt met de roze bal een hole spelen en deze score werd dus zowel op de individuele kaart als op het teamformulier genoteerd. Een leuk spel en goed voor de teamspirit. Door het hart De weergoden waren ons goed gezind. Na de sneeuw van het weekend hadden wij een stralend zonnige dag. Onze flight, die bestond uit Janny, Anja en Henny, was als laatste gestart op hole 10. Individueel ging het wat mij betreft niet zo best maar als team scoorden we goed. Op hole 8 en 18 was door de wedstrijdleiding een groot roze hart neergezet. Iedereen kon een poging wagen er doorheen te spelen. Omdat mijn individuele score te wensen overliet, waagde ik een kansje en ja hoor dwars door het hart, wat veel gejuich van mijn flight-genoten opleverde waarna de heren op hole 5 vroegen of het wat rustiger kon (was gelukkig een grapje van de mannen). Valtraining Na terugkomst namen we plaats

achterin het clubhuis aan de door de wedstrijdleiding mooi versierde tafels, in een met harten versierde ruimte. Alles in het teken van Valentijnsdag. Voor we aan ons ‘captainsdinner’ begonnen werden we door Janny Molenaar nog even aan het werk gezet. Zij demonstreerde een valtraining. Zij liet zien en liet ons meedoen hoe je jezelf kunt trainen om voorbereid te zijn als je een keer ten val komt. Er werd veel gelachen, maar we staken er ook veel van op. Presentje Ellen en Yvonne begonnen na het eten, dat iedereen goed smaakte, met de prijsuitreiking. De individuele prijzen werden gewonnen door Joke van Zanten en Janny Molenaar. Drie dames was het gelukt om door het hart te spelen. Zij kregen een ‘persoonlijk’ nagelborsteltje. Tot onze grote verrassing werd de teamwedstrijd door ons gewonnen. Wij kregen van de wedstrijdleiding een leuk presentje in een hartvorm. Rest mij nog, mede namens mijn flightgenoten, de wedstrijdleiding te bedanken voor deze gezellige dag. Henny Serier

Commentaar

Reacties niet allemaal gehonoreerd Op de opmerking van Dick in zijn column dat iedereen welkom is om zijn of haar mening via de TeeTime (ongecencureerd) te ventileren, hebben wij twee reacties ontvangen. Eén daarvan is het hieronder afgedrukte stukje van ons oud-seniorenlid Ton van Immerzeel. Het tweede hebben wij, om verschillende redenen, niet geplaatst. De belangrijkste redenen waren de lengte (het stuk zou zeker twee pagina’s van het blad in beslag hebben genomen) plus het

feit dat het ging over een heleboel verschillende zaken op en rond de baan, die volgens de schrijver veel beter geregeld zouden moeten worden. Het betrof allemaal beleidszaken waar wij als redactie van de TeeTime niet over gaan, en die hij beter met het management van Rhoon Golfcenter zou kunnen delen, wat hij inmiddels (vooruitlopend op de verwachting dat wij het toch niet zouden plaatsen) ook gedaan bleek te hebben.

18

TeeTime_maart_2017.indd 18

3-3-2017 10:31:05


columN

Column

dick VaN der Zwaard

Harmoniemodel De Algemene Ledenvergadering van 15 februari, waarbij Gijs Bernouw de voorzitterhamer van Ted Hartman heeft overgenomen, was het sluitstuk van een roerige periode. De toekomst moet leren in hoeverre deze periode ook een cruciale is geweest voor het voortbestaan van Golfclub Oude Maas. De basis voor die toekomst werd gelegd met de veelbesproken, nieuwe gebruikersovereenkomst met Rhoon Golfcenter, die het voortbestaan in technische zin, voor de komende vijf jaar garandeert. In ‘technische zin’ omdat immateriële zaken misschien wel belangrijker zijn. Zo denkt Gijs dat ‘rust in de tent’ een belangrijk ingrediënt is in de gezondheidsmix van onze club. Mee eens! Alleen moeten we niet de discussie uit te weg gaan. Een pittige discussie op z’n tijd is volgens mij van levensbelang om mensen binnen een club als de onze op een lijn te krijgen. Heb je dat bij andere golfclubs dan ook? Misschien niet. Maar ik ken dan ook geen andere golfclub met zo’n pluriform ledenbestand als de onze. Maar dat is meteen ook een van de grootste charmes van onze club. Alleen qua leeftijd dreigen we een behoorlijk uniforme groep te worden. Vandaar ook dat ook de andere levensvoorwaarde die Gijs in zijn

Voor het leven Na meer dan 30 jaar lid geweest te zijn van Golfclub Oude Maas, kwam er een einde aan het golfen, echter niet aan de belangstelling voor het clubgebeuren. In de TeeTime van december las ik dat de Gebruikersovereenkomst zijn beslag heeft gekregen. Hoera! Ik las ook dat mijn maatje Ben Peters lichte chantage pleegde bij Bert de Bode om 15 minuten ingeleverde speeltijd terug te krijgen. Dit veroorzaakte onbegrip bij de niet-senioren leden. Waarmee voelen de commissieleden van de senioren zich beschimpt en beledigd? Zware woorden

inauguratiespeech noemde zo terecht is: het (nieuw) leven inblazen van de jeugdcommissie en (dus) het ontwikkelen van een bloeiende jeugdafdeling. Dat is makkelijk praten, hoorde ik (tijdens de vergadering naast mij) Ronald van Veen de huidige voorzitter (en enige lid) van de Jeugdcommissie verzuchten. Dat is het ook. En daarom is het belangrijk dat wij qua middelen, kennis en ervaring alles uit de kast halen om dit voor elkaar te krijgen. Maar voordat wij kunnen gaan shoppen bij scholen, sportverenigingen en gemeentebesturen, er NGF programma’s zoals RAAK en andere initiatieven van de NGF bijhalen en – zoals Gijs allemaal in zijn beleidspresentatie zei – aan een aantrekkelijke structuur voor jongeren bouwen, zullen we daar toch eerst de basisvoorwaarden voor moeten scheppen. Dan komen wij weer op een van mijn oude stokpaardjes: dan hebben we gewoon een goede golfschool nodig, met gespecialiseerde pro’s en alle faciliteiten die nodig zijn om kinderen les te geven en de liefde voor onze sport bij te brengen. Ook dat is makkelijk praten, want dat lijkt mij – hoeveel ik zelf ook van het spelletje hou - zo ongeveer het moeilijkste wat er bestaat. Pas als we dat voor elkaar hebben, kunnen we gaan werven. Het is een even

oude als simpele marketingwet dat reclame maken voor iets dat je niet hebt, alleen maar tegen je werkt. Daarom zijn jongeren die je kennis hebt laten maken met iets waar ze niets mee kunnen, voorgoed voor de club verloren. Hoewel ik weet dat iedereen in het bestuur van de noodzaak ervan doordrongen is, acht ik het niet ten overvloede om in alle vervolgbesprekingen met Rhoon Golfcenter over intensivering en verbetering van de samenwerking, het onderwerp golfschool permanent te agenderen. Dan moeten er maar heilige huisjes worden omgeschopt, traditionele en oude verbanden verbroken worden en zo mogelijk naar juridische mogelijkheden worden gekeken om onze belangen (en die van Rhoon Golfcenter) te dienen. Want hoewel er ook positieve ontwikkelingen zijn, zoals de ervaringen met Rinus van Blankers, is het toch te gek voor woorden, dat het bestuur van de golfclub en de directie van de golfschool de afgelopen jaren geen millimeter dichter bij elkaar zijn gekomen. Zou Gijs dit met zijn geliefde harmoniemodel voor elkaar kunnen boksen, of moet dan toch maar de beuk er in!

voor een wat zuur stukje van Dick van der Zwaard, want schimpen en beledigen zijn heel harde woorden. Het draait natuurlijk vooral om de houding van de voorzitter, Cees Sinterniklaas. Hij heeft zichzelf als voorzitter voor het leven benoemd. Ik hoop dat hij het met de nieuwe bestuursvoorzitter, Gijs Bernouw, kan vinden. De vorigen, Koos Kruijning, Willem Vonk en Ted Hartman, deugden in zijn ogen niet. Zelf heb ik Cees jarenlang voor zijn Nieuwjaarstoespraak ingeleid. Hij behandelde -heel sociaal- alle kwalen van de zieken. Ander nieuws werd er niet genoemd. De seniorengroep bestaat uit meegaande mensen. De wedstrijdleiders zijn bekwaam, soepel en behulpzaam. De

discipline is matig, wat bij oude mensen past. Vrijheid, niet teveel gedoe. Bijna alles kan. Hier ligt de verdienste van Cees. Wedstrijden zijn er, maar ondergeschikt aan het spelplezier. Uniek in den lande is dat de senioren twee dagen in de week starttijd krijgen. Die dagen zijn goed bezet. Alles loopt dus naar wens?

Tot zo ver mijn mening. Bedankt voor uw aandacht. Tot een volgende keer.

Waar maakt Cees zich zo druk over? Laat eens feiten horen, geen vage beschuldigen. Waarvan? Door overal weg te blijven, door elke openbare dialoog te vermijden, wordt niets bereikt. Maar wat moet er eigenlijk bereikt worden? Ik heb mijn hart uitgestort. ton van immerzeel

19

TeeTime_maart_2017.indd 19

3-3-2017 10:31:09


Spuitwerk en schadeherstel aan personenwagens, bedrijfsvoertuigen, campers en caravans Spuitwerk van industriële objecten Spuitwerk van meubels keukens en deuren Daarnaast leverancier en verwerker van een unieke kunststof coating ‘IPC ‘.

Zie onze website www.inducar.nl Boezemweg 3 2641 KG Pijnacker (Industrieterrein De Boezem) Tel: (015) 369 88 98

0166198.pdf 1

WIJN VAN DE MAAND APRIL EN MEI

18-4-2016 10:27:40

• Levering aan huis • Informeer eens naar een proeverij bij u aan huis.

Veramonte's wijnen krijgen regelmatig uitstekende noteringen in tijdschriften als Wine Spectator en Wine Enthusiast en bieden veel waar voor hun geld. Nergens goedkoper, normaal € 10,-.

Alleen bij ons € 7,25 per fles CHARDONNAY

SAUV. BLANC

CABERNET SAUV.

ROB HOFLAND P ROEVERIJEN & W IJNADVIES

CARMÈNERE

MERLOT

EERD GERESkeElaRariVnhoreca.nl www.ma

Dé specialist in overname en aankoop van horecabedrijven in het midden- en kleinbedrijf De horeca is zo’n gespecialiseerde bedrijfstak met veel regelgeving dat de ondernemer best wat hulp kan gebruiken bij aankoop en overname van een bedrijf. Op onze website staat alles vermeld wat wij voor u kunnen betekenen. Vraag vrijblijvend een gesprek met ons aan. Kantoor Rotterdam M 06 - 517 07 188

Vraag onze digitale catalogus aan met meer dan 300 wijnen.

06 53 77 83 10 of robhof.design@gmail.com

TeeTime_maart_2017.indd 20

john@makelaarinhoreca.nl www.makelaarinhoreca.nl

3-3-2017 10:31:10


golfweek 2017

Bredere opzet golfweek krijgt handen en voeten Wat blijft is een week vol leuke wedstrijden en gezellige randverschijnselen. Zeven dagen golfen met vrienden, familie en kennissen. Uitgelezen momenten om elkaar binnen de club nu eens echt te leren kennen; om mensen van buiten de club naar binnen te halen en hen te laten zien en meebeleven hoe leuk (of hoeveel leuker) golf kan zijn. Wat verandert is dat de golfweek met ingang van 2017 een nieuwe, bredere opzet krijgt, waardoor nog meer (potentiële) golfliefhebbers er met volle teugen van kunnen genieten. De bredere opzet houdt onder meer in dat de golfweek door Golfclub Oude Maas in nauwe samenwerking met Rhoon Golfcenter zal worden georganiseerd. van harte welkom Een en ander betekent dat de wedstrijden en bijbehorende evenementen niet alleen open zullen staan voor alle leden van Golfclub Oude Maas en hun introducees. Ook alle

andere abonnementhouders, businessleden en zakelijke (en sportieve) relaties van Rhoon Golfcenter zijn van harte welkom. In overleg met het bestuur is besloten dat ook alle registratieleden een uitnodiging krijgen, zodat ook zij kunnen meemaken wat Golfclub Oude Maas voor hen méér kan zijn dan alleen een administratief orgaan dat hun handicapverloop bijhoudt en registreert. Speciaal voor deze registratieleden, abonnementhouders en andere gasten zal tijdens en na de golfweek, als zij eenmaal van de sfeer op Oude Maas hebben geproefd, een aantrekkelijke ledenwerfactie worden gehouden.

doelstelling golfweek golfclub oude maas

nieuwe doelstelling De nieuwe aanpak is het resultaat van overleg tussen Bert de Bode van Rhoon Golfcenter en de nieuw opgerichte Golfweekcommissie. Deze commissie is vrijwel geheel samengesteld uit vertegenwoordigers van zo’n beetje alle andere actieve commissies. Dat zijn: Jan Bierman (voorzitter), Willem Vonk (vicevoorzitter), Ronald van Veen, Johan Ooms (penningmeester), Ellen van der Schalie, Marina Kaal, Ton van der Rakt en Dick van der Zwaard. Een van hun eerste acties was het formuleren van een nieuwe doelstelling van de golfweek (zie kader).

GOLFWEEK 2017

‘Het bevorderen van de optimale samenwerking tussen alle partijen op en rond Rhoon Golfcenter’. Behalve met de leden en commissies van Golfclub Oude Maas zal bij alle onderdelen van de Golfweek zoveel mogelijk worden samengewerkt met alle partijen op en rond Rhoon Golfcenter. Zo zal/kan het baanmanagement behalve door middel van sponsoring worden betrokken bij het uitnodigen van gastspelers, bijvoorbeeld van de businessclubs, vaste greenfee-spelers, abonnementhouders, adverteerders van het businessmagazine en andere relaties.

21

TeeTime_maart_2017.indd 21

3-3-2017 10:31:15


Ondersteuning Deze formulering door de nieuwe golfweekcommissie sprak zowel onze voorzitter Gijs Bernouw als Bert de Bode van Rhoon Golfcenter dermate aan, dat in gezamenlijk overleg al snel werd besloten om deze doelstelling handen en voeten te geven. Gevolgen van deze samenwerking zijn onder andere dat Rhoon Golfcenter heeft toegezegd de golfweek substantieel te willen ondersteunen en dat nu ook op een breder terrein (dus ook onder de relaties van Rhoon Golfcenter) naar sponsoring kan worden gezocht. Voor Wat Hoort Wat En meer sponsors betekent meer mogelijkheden om alles rond de golfweek optimaal aan te kleden tegen zo weinig mogelijk kosten (lees: inschrijfgelden) voor de deelnemers. Voor sponsors betekent de brede opzet dat hun naamsbekendheid en boodschap bij een aanzienlijk grotere doelgroep onder de aandacht wordt gebracht. Daarom was een logische tweede actie van de golfweekcommissie de ontwikkeling van een sponsorplan, waarmee

sponsors onder het motto Voor Wat Hoort Wat duidelijk waar voor hun geld krijgen. Dat geldt zowel persoonlijk tijdens de golfweek, wat betreft deelname (al dan niet met medewerkers en/of relaties) als in publicitaire zin. Het behelst een plan waar begrippen als maatwerk, flexibiliteit en creativiteit overal in doorklinken. Hoe precies staat in het sponsorplan dat (potentiĂŤle) sponsors toegestuurd krijgen of inmiddels al hebben gekregen. Ondernemers die het gevoel hebben te zijn overgeslagen of niet kunnen wachten tot het sponsorplan spontaan in hun brievenbus valt, kunnen contact opnemen met Jan Bierman of Willem Vonk. Over de verdere ontwikkelingen rond de Golfweek 2017 Nieuwe Stijl en de definitieve invulling zult u via de TeeTime geregeld en nauwgezet op de hoogte gehouden worden. Ook in het eerstvolgende nummer van het businessblad van Rhoon Golfcenter zal, door middel van een interview met Willem Vonk, aandacht aan de nieuwe golfweek worden besteed. De golfweekcommissie

Import en handel in granen en in grondstoffen voor de Nederlandse mengvoederindustrie

www.bemacommodities.com

TeeTime_maart_2017.indd 22

3-3-2017 10:31:16


clubinformatie

OUDE

AAS

Handicap- en regelcommissie: P. Vos, (vz) Mevr. H. van Hengel Mevr. A.M. Overweg-Kruidenier Mevr. M.B. Plaat-Brouwer

B LU

M

GOLFC

Bestuur: Baancommissie: Voorzitter: G. Bernouw tel. 010-2237743 A.J. van Eeden, (vz) tel. 0180-612952 Secretaris: Mevr. B. Leentfaar-Hanke tel. 06-22935965 W.R. Overweg tel. 0186-694070 Penningmeester: P.J.J. Heeren tel. 06-53690435 C. Sinterniklaas tel. 010-4814373 Lid: Mevr. J.J. Vos tel. 010-5019536 Jeugdcommissie: Bank: R.E. van Veen, (vz) tel.0180-623365 ABN/AMRObank: NL46 ABNA 0480196680 t.n.v. Penningmeester Golfclub Oude Maas Commissie Beginnende Golfers: W.J. Ooms, (vz) tel. 0180-617495 Golfclub Oude Maas: Mevr. H.P.B. Drenth tel.010-4199059 Secretariaat/bestuurskamer: tel. 010-5015135 J.E. de Jong tel. 0180-616825 geopend woensdag van 09.00-12.00 uur F.H. Jordan tel. 010-4715074 Caroline van Valen A. Kasius-Langstraat tel. 0180-616532 Adres: Veerweg 2a, 3161 EX Rhoon J.A. Schenk tel. 010-4828371 Postadres: Postbus 877, 3160 AB Rhoon Mevr. S.A.M.C. Vonk tel. 0180-397923 E-mail: secretariaat@golfcluboudemaas.nl M. Zonruiter tel. 010-5011645 Internet: www.golfcluboudemaas.nl Commissie Competitiegolf: Wedstrijdbalie en commissiekamer: J.N.C. van Oeveren, (vz) tel. 06-54981773 uitsluitend tijdens wedstrijden: tel. 010-5015643 Mevr. M.J.M. Koenders-de Bot tel. 010-2230663 Mevr. J.H.M. Maréchal-Sars tel. 010-2236441 Rhoon Golfcenter: R.E. van Veen tel. 0180-623365 Caddiemaster/starttijden/baaninfo tel. 010-5018058 W.F.M. Vonk tel. 0180-397923 Golfshop tel. 010-5013300 Brasserie “Rhoonse Polder” tel. 010-5017928 Stichting Handicart: A.J. van Eeden tel. 0180-612952 Wedstrijdcommissie: H.W. Briel, (vz) tel. 0180-611704 Stichting Old Granddad Nederland: C.J. van Dijk tel. 0174-418753 Consul: W.P. van Helden tel. 0180-420102 Mevr. W.G. den Duijf tel. 078-6513529 R. Groenendijk tel. 010-4101510 Commissie Werving en Binding: A.F.M. Keijzer tel. 06-13354531 Mevr. A.M.Th. Beernink tel. 010-4198640 Mevr. B. Leentfaar-Hanke tel. 06-22935965 Mevr. A.C.M. Beljaars tel. 010-5018487 W.R. Overweg tel. 0186-694070 A.J. Stoorvogel tel. 010-4354561 Redactiecommissie: P.J. Tchai tel. 0180-619127 Peter Gans, (vz) tel. 010-2033395 D. van der Zwaard tel. 070-3107457 Paul van den Broek tel. 0180-690363 Dick van der Zwaard tel. 070-3107457 Damescommissie: Mevr. E. van der Schalie, (vz) tel. 06-50537022 Commissie ICT en Web: Mevr. W.H. Dingemans tel. 078-6101958 W.J.Sins, (vz) tel. 06-14036664 Mevr. A.J. van der Hoek-Deurloo tel. 06-27073324 R. Kramp tel. 0180-618969 Mevr. Y. Immerzeel-van der Pijl tel. 06-21541186 Mevr. M.B. Plaat-Brouwer tel. 0180-411981 Mevr. M. Kaal-Vaandrager tel. 06-46176101 S. Hartman (adviseur) Mevr. Y.L. Ong-Tan tel. 010-4169239 Mevr. A.M. Overweg-Kruidenier tel. 0186-694070 Mevr. H. Serier-Groeneveld tel. 010-5018495 Commissie Golfweek: Mevr. V.M Snijders tel. 078-6734228 J.P.C. Bierman, (vz) Mevr. C. van Valen-den Heijer tel. 06-42206932 Mevr. M. Kaal-Vaandrager tel 06-46176101 W.J. Ooms tel. 0180-617495 Seniorencommissie: A.C. van de Rakt tel. 010-4818840 C. Sinterniklaas, (vz) tel. 010-4814373 Mevr. E. van der Schalie tel. 06-50537022 A.E. de Baat tel. 010-7142702 R.E. van Veen, tel. 0180-623365 C.A. Gosens tel. 078-6156206 W.F.M. Vonk tel. 0180-397923 A. van den Hamer tel. 0180-614372 Dick van der Zwaard tel. 070-3107457 W.P. van Helden tel. 0180-420102 J.F. Hendriks tel. 010-4527887 N. Lockhorst tel. 078-6814694 J. van der Lubbe tel. 010-5915446 A.C. van de Rakt tel. 010-4818840 J.A. Schilder tel. 010-5919021 F.W.M. Schmitt tel. 010-5013310 E.W. Schuuring tel. 078-6127160 W.P. van der Wal tel. 0180-616567 H. de Wijn tel. 078-6103602 J.G. Wijnolts tel. 0180-615988

tel. 010-5019536 tel. 010-5014644 tel. 0186-694070 tel. 0180-411981

23

TeeTime_maart_2017.indd 23

3-3-2017 10:31:16


Smith-Holland is specialist and market leader in Europe for service and repair on reefer containers. Amsterdam Rotterdam Vlissingen

Bremenhaven Ludwigshaven Hamburg Duisburg

Antwerpen Zeebrugge

Le Havre Basel

Member of

total reefer service Röntgenweg 8 (Halfweg 2) 3208 KG Spijkenisse P.O. Box 600 3200 AN Spijkenisse The Netherlands

TeeTime_maart_2017.indd 24

THE

SMITH GROUP

Branch offices in Belgium, France and Germany.

We service the following reefer brands • • • •

Carrier Star Cool Thermo King Daikin

• Mitsubishi • TRS • Klinge

Additional services for • Ship kit management & parts supply • Marine parts • Technical support

Contact Phone +31 181 678 400 Service calls 24/7 +31 181 618 686 info@smith-europe.eu www.smith-europe.eu

Smith-Holland is officially accredited and certified by:

3-3-2017 10:31:18

Tee Time maart 2017  

Tee Time maart 2017

Tee Time maart 2017  

Tee Time maart 2017

Advertisement