Page 1

T e e T i m e i s e e n u i tg av e va n G o l f c l u b O u d e M a a s , R h o o n | 42 s t e j a a rg a n g , n r . 4 , s e p t e m b e r 2017

Golfweek 2017: Wat een week, wat een weer, wat een wedstrijden!

17

Verrassende Chapman Greensome clubkampioenen

B LU

21 OUDE M AAS

GOLFC

4

Maximale opkomst bij handicarttoernooi

22

Uitwisselingswedstrijden dames en heren senioren


Partner in schilderwerk Breijer Schilders maakt gebruik van de modernste technieken en technologieën en werkt uitsluitend met zeer ervaren en vakkundig personeel. Hierdoor zijn we in staat alle werkzaamheden op het door de opdrachtgever gewenste niveau te brengen én te houden. Wij zijn al sinds jaar en dag een vaste partner voor tal van woningcorporaties, zorginstellingen, VVE’s, vastgoedbeheerders en onderwijsinstellingen. U kunt bij ons ook voor uw totale gevelonderhoud terecht. Dat is niet alleen zeer efficiënt; u heeft ook nog eens het voordeel dat u maar één aanspreekpunt heeft. Wilt u weten wat Breijer voor uw organisatie kan betekenen? Kijk op www.breijer.nl.

De juiste mensen op de juiste plek


inhoudsopgave

van de voorzitter

De wormpjes komen weer boven

Oplage: 1.000 stuks, verschijnt 6 maal per jaar Opmaak: Leroy de Roo

Chapman Greensome

6

Clubkampioenschappen 2017

17

korte berichten

19

old grand dad

20

handicarttoernooi

21

Hoks bokaal

22

uitwisseling kleiburg

22

Vrienden & Vriendinnen clubinformatie B LU

24 27

OUDE

petergans0103@gmail.com Paul van den Broek, tel. 0180-690363 (financiën, advertenties en fotoredactie) paul@vdbroekbdr.nl Dick van der Zwaard, tel. 070-3107457 (eindredactie) dvdzwaard@ziggo.nl Druk: Fennema Drukkers, Gorinchem

Redactie: Peter Gans, tel. 010-2033395 (voorzitter, redactiesecretariaat en redactie)

Golfweek 2017

AAS

TeeTime is een uitgave van Golfclub Oude Maas, Rhoon

sponsoren

4

M

Colofon

in memoriam

Gijs Bernouw

GOLFC

‘De kwaliteit van de baan gaat door het naderen van de herfst weer langzaam achteruit’. ‘Ja Gijs, dat kan je zien als de wormpjes weer op de green verschijnen’. En zie, ik zag er één, nou ja geen wormpje zelf, maar een hoopje aarde dat het achterliet, precies op mijn lijn naar de hole. Een soort ‘worm-hole’, denk ik. Dat was begin augustus, ik had even een gesprekje met Rob, in de hal, en Metta stond erbij; dan moet het dus waar zijn dacht ik nog. Wat ik daarna toch meemaakte eind augustus, een golfweek om niet gauw te vergeten. Een vlotte organisatie, gedragen door veel geledingen binnen de club, prachtig weer, een fantastisch verzorgde baan…en geen wormpje te zien. Tja, de natuur is soms moeilijk in te schatten. Toch beginnen we weer het einde van het zomerseizoen te naderen. De chapman greensome kampioenschappen zijn al weer achter de rug met internationale winnaars en ook de matchplay kampioenschappen zijn inmiddels geweest; laat ik nog maar even niet over de herfstbokaal nadenken, want dan is het zomerseizoen echt voorbij. In de komende maanden zal het bestuur zich verder buigen over het meerjaren beleidsplan, waarin ook de commissies hun aandeel zullen leveren. Dit plan is geen hobby van de voorzitter of van het bestuur, maar een

noodzaak om te komen tot een aanpak waarin alle gebruikers over muurtjes leren kijken om zo een optimale sfeer te ontwikkelen, waarbij iedere golfer zich thuis voelt; ‘golfen zoals golf bedoeld is’, dat is het motto. De ervaringen in de golfweek, waarin diverse commissies goede ervaringen opdeden met elkaar, geeft al aan dat we dit in een veel breder vlak moeten uitdragen. Fronst u de wenkbrauwen? Laat ik u dan zeggen: ’mislukkingen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst’. Denkend aan de herfst die gaat komen, ziet het er naar uit dat de gebruikers van de handicarts mogelijk nog dit jaar een andere stal tegemoet kunnen zien voor hun trouwe wielvoeters. Het is de bedoeling dat er elf aparte stallingen komen met ieder hun eigen sleutel en verlichting. Dat is beter voor de handicarts en zeker ook voor hun gebruikers.

Advertentietarieven (full colour voor 6 edities)

1/1 € 1500,- | 1/2 € 800,- | 1/4 € 425,-

Kopij voor de volgende TeeTime uiterlijk inleveren op 13 oktober 2017, petergans0103@gmail.com De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren en (zonder de essentie van de inhoud aan te tasten) in te korten. Alleen ingrijpende veranderingen worden naar de auteur(s) teruggekoppeld. Opiniestukken worden, mits zij aan de elementaire fatsoensnormen voldoen, integraal geplaatst. Cover: De vier winnaars van de Chapman Greensome clubkampioenschappen

3


in MeMoriaM

gert westra Op 23 juni jongstleden is Gert Westra overleden. Binnen ons seniorenclubje was Gert een bescheiden, doch positief en sociaal mens met altijd een lach op zijn gezicht. Op zakelijk gebied heeft Gert zeker zijn mannetje gestaan. Samen met zijn vrouw runde hij twee supermarkten in Heerjansdam en Spijkenisse. Gert heeft heel lang getobd met zijn hart en heeft in de loop der jaren veel

operaties ondergaan. Van zijn dochter heb ik begrepen, dat hij veel plezier heeft beleefd aan het golfen bij ons. Ook als er een seniorentoernooi werd georganiseerd was hij meestal van de partij. Als er bij thuiskomst werd gevraagd of hij nog iets gewonnen had, antwoordde hij meestal: “nee, maar het was reuze gezellig”. Gert heeft het zeer op prijs gesteld dat met regelmaat gebeld werd hoe het met zijn

gezondheid ging, als hij een poosje niet kon komen spelen. Ons sociale systeem blijkt dus goed te werken. De laatste jaren ging Gert ook geestelijk hard achteruit. Hij heeft nu zijn welverdiende rust gevonden en ik wens zijn vrouw en dochters veel sterkte voor de komende tijd. cees sinterniklaas

cees sinterniklaas Cees Sinterniklaas heeft de Heren Senioren Commissie 12,5 jaar op een geweldige manier als voorzitter geleid. Cees was de voorzitter en dat liet hij merken ook.

vroeg hij met interesse naar het wel en wee. Op de openings- en slotdagen nam hij in een uitgebreid verhaal de details van alle zieken door.

Cees heeft zich bijzonder ingezet om de starttijden van de Heren Senioren te handhaven ondanks het dalende ledental van de vereniging. Daar is hij met hulp van Rhoon Golf Center volkomen in geslaagd. Ook intern, als er iets sluimerde dat opgelost moest worden. Cees liet het nooit sudderen, ventileerde onmiddellijk zijn mening en loste het probleem op onder zijn motto: “Heren, het moet wel gezellig blijven!!”.

We hebben op de openingsdag op 29 maart j.l. afscheid van hem als voorzitter genomen. Onder een staande ovatie van de 100 aanwezigen hebben we Cees tot erevoorzitter van de Heren Senioren Commissie benoemd, waar hij zeer ontroerd door was.

Als Commissaris Lief en Leed belde Cees iedere zondagmiddag met zieke senioren en

eric schuuring Namens DB Heren Senioren Commissie

De Heren Senioren danken je heel hartelijk voor 12,5 jaar voorzitterschap en je tomeloze inzet voor zieke en gezonde golfers.

GolfWeek 2017

wat een week, wat een weer, wat een wedstrijden! het was voor de nieuwbakken golfweekcommissie best wel spannend hoe de golfweek nieuwe stijl, die van maandag 21 tot en met zondag 27 augustus gehouden zou worden, ging uitpakken. hoewel het voor alle leden van de club op zich een vertrouwd verschijnsel was, leek het voor het zevental commissieleden toch min of meer een sprong in het duister. 4

Iedereen wist hoe goed Wim Overweg van de wedstrijdcommissie zijn zaakjes altijd voor elkaar had, waardoor hij niet voor niets met het alias Mister Golfweek door het leven ging. Zelfs nadat hij zijn hebben en houden wat betreft de golfweek had overgedragen, had iedereen binnen de nieuwe commissie het gevoel dat toch het wiel weer opnieuw moest worden uitgevonden.


GOLFWEEK 2017 Veranderingen En zo gebeurde het ook. Alles werd van scratch aan opgezet. Slechts drie dingen zijn min of meer bij het oude gebleven: inschrijven via het inschrijfboek, de Texas Scramble op dinsdag en de Koppelwedstrijd op woensdag. De Chapman Greensome clubkampioenschappen in het weekend waren als vanouds, maar die vielen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en de wedstrijdcommissie en zijn in samenwerking met de golfweekcommissie georganiseerd. Oudgedienden De functionarissenwedstrijd met aansluitend diner waarmee het bestuur tijdens de golfweek op vrijdag jaarlijks alle commissieleden en hun partners placht te bedanken, werd ingeruild voor een diner op zaterdag. Onder de vrijwilligers van de club, de ereleden en leden van verdienste, zagen we ook een aantal oudgedienden. Op de foto zien we, voor het aan tafel gaan, nog even genietend in het zonnetje op het terras: Jans Kruining en Ben Witkamp. De eerste is de echtgenote van de helaas overleden ex-voorzitter Koos Kruining . Ook zelf was zij in voorbije jaren altijd zeer actief voor de club in verschillende commissies. En Ben, wie kent hem niet? Ons oudste lid en een van de oprichters van Golfclub Oude Maas.

Voorzienigheid? Was het de voorzienigheid die Wim er toe had gezet om zijn golfweekpet aan de wilgen te hangen? Het was in ieder geval een geluk bij een ongeluk omdat hij juist in de periode dat hij andere jaren dag en nacht met zijn golfweek in de weer was, moest herstellen van een hartoperatie die hij begin juli had ondergaan. Gelukkig hebben we hem tijdens de golfweek herhaalde malen op het terras gesignaleerd. In blakende gezondheid , dus zijn vier bypasses blijken goed te werken.

Nieuwe en oude wedstrijdvormen Vier dagen met wedstrijden met de nodige toeters en bellen moesten er worden georganiseerd en in elkaar gesleuteld. Op zo’n manier dat er voor elk wat wils te beleven zou zijn. En omdat de golfweek een clubbreed evenement moet zijn, was de golfweekcommissie samengesteld uit leden van alle commissies die wedstrijden voor de club organiseren. Het verzinnen van de wedstrijdvormen en het vormgeven van alles eromheen is een gezamenlijke inspanning geweest. De organisatie en wedstrijdleiding was per dag toebedeeld aan de commissies die binnen de golfweekcommissie waren vertegenwoordigd. Zo werd op maandag het spits afgebeten door de damescommissie. Zij kregen de leiding en organisatie van een wedstrijdvorm die zij in zekere zin zelf hadden ingevoerd. De swinging day was een vierbal uitvoering van de Chachacha die (de driekwartsmaat verraad het al) door de dames ooit als driebal was gespeeld.

De maandag was met 88 inschrijvingen redelijk bezet, dinsdag en woensdag waren met respectievelijk 132 en 140 deelnemers compleet volgeboekt en de bezetting van de vrijdag was met 61 teleurstellend. Dat laatste was waarschijnlijk minder aan de onbekende spelvorm te wijten dan aan het feit dat 146 potentiële deelnemers de volgende dag moesten aantreden voor de Chapman Greensome clubkampioenschappen. De beste 120 daarvan zouden in de finale op zondag mogen uitkomen. Maar alles bij elkaar opgeteld is er qua deelnemersaantallen absoluut sprake van een geslaagde golfweek. Dit jaar kwamen er van maandag tot en met vrijdag maar liefst 421 golfers aan de start, waarvan 63 introducés. Dat waren er vorig jaar respectievelijk 343, waarvan 51 niet-leden. Nieuwe leden: een aantrekkelijk aanbod Tijdens de golfweek had de commissie werving en binding ook nog een

ledenwerfcampagne opgezet. In een aantrekkelijke folder kregen gasten die zich tijdens de golfweek als lid aanmeldden het aanbod om voor de prijs van één jaar een abonnement van 17 maanden af te nemen. De contributie voor de Golfclub zou voor diezelfde periode slechts de helft van het jaarbedrag bedragen. Dat was kennelijk een aantrekkelijk aanbod, want volgens een resente opgave hebben zich als gevolg van deze campgne al 19 nieuwe leden aangemeld. Overigens loopt deze ledenwerfactie nog door, maar het voordeel wordt naarmate het jaar verder vordert natuurlijk wel minder. Het weer: wat een mazzel Maar je kan organiseren en bedenken wat je wilt, maar als de weergoden niet meewerken, kan je het schudden. Ook wat dat betreft was er niets te klagen. Alle dagen waren strak blauw, zonnig en lekker warm en weinig wind: ideale golfomstandigheden dus. Iedereen gaf er zich dagelijks rekenschap van dat dit belangrijke elementen waren in het welslagen van het clubevenement. Hoe bedoelt u mazzel: alleen de donderdag, toen de baan was uitgeleend, regende het. En ook de Chapman Greensome clubkampioenschappen werden onder iets mindere, maar desalniettemin goed speelbare, weersomstandigheden afgewerkt.

De Baan: wat een reclame! Het kon niet vaak genoeg gezegd worden: gedurende de hele golfweek verkeerde de baan in absolute topconditie! Het was duidelijk dat head greenkeeper Jan Bastiaanse met zijn team er deze dagen nog een extra schepje bovenop had gedaan. Niet alleen uit eigen gelederen waren de complimenten niet van de lucht. Ook onze gasten staken hun bewondering niet onder stoelen of banken. Ook golfers van andere clubs die echt wel ‘iets’ gewend waren, moesten wennen aan de snelheid van de greens. Eén, afkomstig van een zeer gerenommeerde club, vroeg zich bij schrijver dezes af of wij hier altijd onder deze ‘championchips conditions’ spelen. ‘ Uh, ja’, zei ik maar. Wat een reclame!

5


GOLFWEEK 2017

Sponsors

De basis voor een succesvol verloop van de golfweek Goed, dan heb je mooie wedstrijden, een prachtig programma eromheen, veel deelnemers, een baan in excellente wedstrijdcondities en ideale weersomstandigheden. Wat wil je nog meer? Dat is heel eenvoudig: de middelen om zo’n prachtig evenement te bekostigen. De golfweekcommissie had van te voren het standpunt ingenomen, dat leden per wedstrijd niet meer dan 20 euro zouden hoeven te betalen. Om dat te realiseren is er een omvangrijk en ingenieus sponsorplan uitgedacht en uitgevoerd. Over het programma Voor Wat Hoort Wat hebben we in dit blad in de aanloop naar de golfweek veel verteld. Ook dat het een succes is geworden en dat de doelstellingen ruimschoots zijn gehaald. Een kroon op het werk van de fondsenverwervers was de onthulling van het grote doek bij de ingang naar de baan, met de logo’s van alle 26 sponsors die de golfweek mogelijk hebben gemaakt. Indrukwekkend was de welkomstbanner bij de ingang van het clubhuis, een van de vele reclame-uitingen die door Zpress (de producent van dit blad) mogelijk waren gemaakt. Terecht poseren Alex Klein en zijn vrouw Yvette trots onder deze niet te missen welkomstboodschap voor de ingang van het clubhuis.

Op de pagina hiernaast ziet u de logo’s van alle 26 sponsors die de golfweek mogelijk hebben gemaakt. Variërend van bedrijven die producten als prijzen in natura beschikbaar hebben gesteld tot ondernemingen die financiële ondersteuning hebben geboden. In alle gevallen heeft de golfweekcommissie zijn best gedaan om daar zoveel mogelijk publiciteit tegen over te stellen. En uiteraard zijn alle sponsors die aan de wedstrijden hebben meegedaan, met hun gezelschappen ruimhartig ontvangen en wanneer mogelijk in het zonnetje gezet. Wij gaan ze hier niet allemaal stuk voor stuk te bedanken. Zonder andere sponsors te kort te willen doen noemen we hier nog wel even de bedrijven en ondernemers die de prijzen in natura en andere extra’s voor de diverse wedstrijden beschikbaar hadden gesteld.

Vaste gasten waren Brasserie de Rhoonse Polder en Rhoon Golfcenter, die voor elke wedstrijd respectievelijk koffie en thee, drankjes en een snackje voor in de baan ter beschikking hadden gesteld. Ook Rob Hofland werd vanwege de flessen wijn die hij voor de longest drives heren beschikbaar had gesteld, veelvuldig genoemd. Net zoals parfumerie Mysc in Rhoon, die een uitgebreid make-up pakket had uitgeloofd voor de longest drives bij de dames. Ook de TeeBox van Walter

Bhageloe die elke neary op hole 9 beloonde met nieuwe grips voor je complete golfset, stond elke wedstrijd in het zonnetje, net zoals de restaurants de Arend, Abel en de Brasserie Rhoonse Polder, die vette bonnen hadden uitgeloofd voor neary’s op de holes 10, 15 en 17. De eerste hole-in-one (die overigens niet gevallen is) zou door Rhoon Golfcenter worden gewaardeerd met een gratis jaarabonnement. Zou dat op hole 10 zou zijn gebeurd, dan had daar een riante golfreis van Golf4You tegenover gestaan. Deze laatste sponsor had ook de golfreistas voor de beste neary van de week op hole 10 in het vooruitzicht gesteld. Deze prijs werd uiteindelijk door Saskia van den Broek, die de pin tot op 76 centimeter had benaderd, in ontvangst genomen.

Deze en alle andere sponsors, die financieel of in natura mee hebben geholpen de Golfweek 2017 tot een succes te maken, worden nogmaals hartelijk bedankt en nadrukkelijk uitgenodigd om volgend jaar weer van de partij te zijn. Ook suggesties met betrekking tot de invulling van hun sponsorschap zijn van harte welkom.

7


Adv_Breijer-105x148mm

22-10-2007

15:43

Subliem afgewerkt. Uiterst snel geleverd

Pagina 1

en bijzonder scherp geprijsd.

TIe ChC-CommIssIe Breijer. Partner inM E T Zeilmakerij S P R I N G E R U I T VA N M E U R S n elk bouwproject

apcommissie is inmiddels al weer een paar weken aan de gang. van ‘ die hards’ te vinden die op het scherpst van de snede strijden SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF etitie worden verdeeld. Uiteraard doet iedereen zijn/haar best om zo elligheid en humor tijdens deze dagen is voor alle deelnemers zeker

J.SCHOOTS B.V.

Als digitale drukwerkexperts denken we met u mee en komen met de beste oplossingen. Wij zijn FSC

apparatuur in de regio. Zoals de Canon imagePRESS

Hoks I Agaatlaan 37 Ialle 3162deelnemers TA Rhoon nd als het rekenwonder, deMark tussenstanden aan mailt, GSBEDRIJF Mobiel. 413 een 106 86 e afgelopen speeldag is gebeurd. Er loopt06ook roddelverslaggever www.schildersbedrijfhoksenzn.nl

schrijven valt. Deze Hop SingE-mail: maakt bijna wekelijks een voorpagina schilderhoks02@kpnmail.nl en andere onzin te lezen is, met als gevolg over Voor particulieren BTW mails verlaagd naar 6 % en weer. ssie staat garant voor: Patrick Tchai

- EN AFWERKINGSBEDRIJF

C6000. U vindt ons lekker dichtbij, Industrieterrein Donkersloot, vlakbij-de A15 en A16. Dus goed Gaaskleden Isolatiedekens - Opentopzeilen bereikbaar en parkeren kan gratis voor de deur. Isolatiescheidingswanden - Drijfankers Kom langs, bezoek onze site www.vanmeurs.com Dekzeilen - Luchtzakken - Windvanen. of maak een afspraak. Watersportartikelen: Bootkappen - Kuipzeilen

Sprayhoods - Railingzeilen - Giekhuiken. I Agaatlaan 37 I 3162 TA Rhoon Reclame en Belettering. Mobiel. 06 413 106 86 U kunt ons met recht totaalleverancier noemen als het gaat om .schildersbedrijfhoksenzn.nl nieuwbouw, renovatie, vernieuwbouw, installatie, afbouw, onderhoud en beheer. Doordat we bijna alle specialismen in huis hebben, kunnen W olweverstraat 21 T 0180 - 418 200 Van Riemsdijkweg 6 : schilderhoks02@kpnmail.nl we praktisch elk project oppakken. En dankzij onze ervaring in integraal bouwen kunnen we uitermate efficiënt te F werk gaan. Onze projectPostbus 142 0180 - 418 127 articulieren BTW verlaagd naar 6 % 3088 HC Rotterdam manager stemt de werkzaamheden en logistiek perfect op elkaar af. Zo komt wachten op elkaar niet meer voorien kan een project sneller 2980 AC R idderkerk n f o @ v a n m e u r s . c o m www.van meurs.com Tel.: 010 - 4281339 Mark Hoks I Agaatlaan 37 I 3162 TA Rhoon worden afgerond. Wilt u weten wat Breijer voor uw organisatie kan

Voor particulieren BTW verlaagd naar 6 %

De juiste mensen op de juiste plek

TeeTime magazine

2.pdf 1

10-11-2010 14:59:49

3.pdf 1

e magazine

Fax.: 010 - 4290265 Mobiel.: 06 - 53246788 E-mail: info@jschoots.nl www.jschoots.nl

betekenen? Kijk op www.breijer.nl. Mobiel. 06 413 106 86 www.schildersbedrijfhoksenzn.nl E-mail: schilderhoks02@kpnmail.nl

5-5-2008 13:12:40

e Alle verzekeringen e Hypotheken Big Boss

e Kredieten

Heren Mode

Dealer van onder andere:

e Bancaire produkten

- B. Meyer - Digel - Gardeur - Giordano - Van Gils - McGregor - Van Santen & Van Santen - State of Art - Tom Tailor - Vanguard

010-46 510 51 www.vschagen.nl

6


GOLFWEEK 2017

MAANDAG: SWINGING DAY

Veel rekenwerk en smakelijk eten voor solisten en teamspelers Aangekondigd met ‘een wervelende golfpartij met eten en drinken in, om en naast de baan…’ was dit een van de

bezet door Ria Bierman en Thérèse Briel, vergezeld door Diana Lathouwers en Pauline van der Cappellen.

golfweekexperimenten waarmee de damescommissie deze week van acquit mocht gaan. Dat gold niet alleen voor de spelvorm: ook de catering was volgens een nieuw concept. De wedstrijd en de maaltijd waren zogezegd geïntegreerd. Er was in de baan zo veel te peuzelen, dat na 18 holes voor de meesten de honger wel was gestild. Alhoewel: niet nadat het heerlijke patatje-mèt, dat de binnenkomers nog even in de hand werd gedrukt en het uitgebreide dessertbuffet dat na de prijsuitreiking nog werd gepresenteerd. Het ‘… laat je boterhammetjes maar in je tas’, dat ook op de aankondiging stond, was geen woord te veel.

team werd dus één gezamenlijke scorekaart bijgehouden plus vier individuele. Op de eerste hole werd op de teamscorekaart de beste stableford score van één speler genoteerd. Op de tweede hole die van de twee beste spelers, op hole drie de beste drie en op de vierde hole werden alle scores van het team ingevuld. Na vier holes begon deze cyclus opnieuw. Op de holes 9 en 18 werden de scores van alle vier de spelers op de teamscorekaart genoteerd en bij elkaar opgeteld. Aan het eind van de wedstrijd werd zowel een individueel klassement als een klassement per team opgemaakt. Het kostte de dames van de damescommissie best wel wat rekenwerk om de winnaars boven water te krijgen (lees: om de fout ingevulde scorekaarten van de correcte te onderscheiden), maar dat kon je rustig aan Ellen van der Schalie en haar team overlaten. Pakweg een uurtje na de finish konden de winnaars worden bekend gemaakt.

Twee klassementen Het was een wedstrijd waarbij zowel de teams van vier spelers tegen elkaar speelden, als een individuele stablefordwedstrijd. Per

Het was het team van Conny van de Berg, Jeannette Mooiweer, Guus Kat en Hein Heel die de hoogste score hadden binnen gebracht. Henk Schuit, Patricia van de Erve, Bart van Leijden en Daniëlle Martens werden tweede en de derde plaats werd

Ben Poot werd de individuele winnaar bij de lage handicappers en Daniëlle Martens bij de hoge.

Hole-in-one verzekering ‘Het Zwaantje’ voor het goede doel Aan de wedstrijdtafel was het bij alle wedstrijden van maandag tot en met vrijdag mogelijk om je te verzekeren tegen de financiële gevolgen van een hole-in-one. Ja leuk als je er eentje slaat en je krijgt zo’n prachtige prijs (een jaarabonnement of een prachtige golfreis), dan gaat daar heel veel lol van af door het rondje dat het goed fatsoen jou vraagt te geven. Dat kan met een deelnemersveld van meer dan honderd deelnemers behoorlijk in de papieren lopen. Dit kon voorkomen worden door in de grote zwaan die op tafel stond per persoon (per wedstrijd) één euro te deponeren. Uit deze pot zou het rondje dan betaald moeten worden. Als de hole-in-one niet geslagen zou worden, was de opbrengst bestemd voor een goed doel: het zwembadje in Rhoon. Om een lang verhaal kort te maken: de ace werd niet geslagen en de golfweekcommissie kon een bedrag van 381 euro overhandigen aan de vrijwiliggers van het zwembadje.

9


badkamers

toiletten

tegels

tegelvloeren

installatie

Onze showroom is gevestigd aan de Deventerseweg 11 in Barendrecht ■ 0180 646810 ■ info@tegelhuis.nl ■ www.tegelhuis.nl


GOLFWEEK 2017

DINSDAG: TEXAS SCRAMBLE

Een hete strijd onder dito omstandigheden De Texas Scramble is tijdens de Golfweek van Oude Maas altijd een van de drukst bezette wedstrijden. Dat is zeker het geval sinds alle wedstrijden van de golfweek ook toegankelijk zijn voor introducés en de member-guest dag is afgeschaft. Bovendien is het ook een leuke, gezellige wedstrijdvorm waar minder sterke golfers zich in een team van vier man/vrouw op kunnen trekken aan hun betere teamgenoten, die op hun beurt weer ‘genieten’ van de hogere playing handicap waarmee

zij dankzij hun collega’s de baan in mogen. De wedstrijdleiding was in handen van de heren-seniorencommissie en de culinaire omlijsting (en afsluiting) bestond uit een uitgebreid barbecue buffet, verzorgd door Jos. Er gingen maar liefst 130 deelnemers van

start en het werd een hete strijd, onder dito weersomstandigheden. Hierna het verslag van het winnende team bij de lage handicappers: Albert van Veeten, Rene van Herpen, Andrew Mc Bride en Andrew Barett.

Teams van Brian Shields worden eerste en tweede Wederom waren wij (collega’s van Oceanco) door Brian Shields dit jaar uitgenodigd om deel te nemen aan de Oude Maas Golfweek. Door het enthousiasme en met de ervaringen van vorige keer hadden we dit jaar zelfs twee Oceanco teams. Na vroeg in de ochtend eerst nog wat zaken op de werf te hebben afgerond, reed ik met Brian Barret vanuit Alblasserdam richting Oude Maas. Hierbij viel het ons op dat de locatie van de golfclub niet als de doorsnee Nederlandse golfclub naast de snelweg ligt, maar werkelijk perfect gelegen in een natuurrijk gebied. De kronkelige dijkjes op de route deed Brian Barret (hij komt uit Ierland) zelfs een beetje weemoedig aan thuis denken. Prachtig decor Bij aankomst was alles perfect geregeld door Brian Shields, na wat rek en strek oefeningen en een emmertje ballen op de driving range en nog snel een bakje koffie werden we gedirigeerd naar hole 13 (vanaf het clubhuis zo´n beetje de verste hole volgens mij). Klokslag 12:00 sloegen we af en onder een heerlijk warm nazomers zonnetje en in een prachtig decor (de holes lagen er perfect bij) begaven we ons richting volgende holes. Variatie in handicaps Eerlijkheidshalve moet ik u meegeven dat ons team, bestaande uit Alderd, Brian B, Andrew en ondergetekende, een behoorlijke variatie in handicaps had (6 – 36) wat resulteerde in briljante slagen afgewisseld met de meest stupide misslagen. Dankzij het Texas Scramble Stableford – Ambrose spelsysteem konden vooral Andrew en ik daarom meeliften op het niveau van Alderd en Brian B. Appeltje eitje zou je zeggen.

FORE! Ware het niet dat bij hole 9 de afslag (waarschijnlijk door de warmte en concentratieverlies) te wensen overliet, waardoor de bal dwars door de bomen op de naastgelegen tee belande, waar ook net afgeslagen werd. Omdat wij deze tee niet direct hadden zien liggen, leverde het ons even later een (terechte) reprimande op. De volgende keer moeten we toch maar veiligheidshalve FORE! roepen… Halverwege bij hole 1 onder genot van de vrolijke klanken (volgens mij was het Dolly Parton) door de speakers werden we getrakteerd op een smakelijke hotdog met zuurkool en hierna vervolgden wij weer onze weg. Birdy’s Sommige holes waren een echte uitdaging waarbij we het presteerden om zelfs een paar birdy’s te maken. Einde middag moe en voldaan nestelden we ons op het terras met een welverdiend koud biertje. Onder de tropische klanken van de live band werd het BBQ buffet geopend wat buitengewoon smakelijk was. Bij het einde van het buffet bleek tijdens de prijsuitreiking dat beide teams van Brian Shields als eerste (bij de lage handicappers) en tweede (bij de hoge handicappers) waren geëindigd.

dag, het was top verzorgd, alvast veel succes met de volgende editie. Rene van Herpen

Overige prijswinnaars Bij de lage handicappers ging de tweede prijs naar Gijs van de Sluys, Jaap van Oeveren, Ronald Reijndorp jr. en Aad Keijzer. De derde plek werd ingenomen door Rein van de Poll, Ger Reitsma, Anneke van de Poll en Kees van Wel. Joop van Dijk, Robert Huijser, Ian Gorter en Ad Kruimer wonnen in de hoge handicapgroep. Tweede werden Brian Shields, Peter van Dalen, Joris Saat en Anita Roest en de derde plek werd ingenomen door Arjan Vermeer, Patrick Tchai, Johan Schoots en Leen van Diggele.

Namens Oceanco (Anita, Joris, Peter, Brian B, Alderd, Andrew en Rene) wil ik onze gastheer Brian Shields hartelijk bedanken maar vooral ook de organisatoren van deze

11


j. de kluyver

j.dakbedekking de kluyver

Gewoon 24 uur hoorgenot op één accu,

life is on

dakbedekking rhoon rhoon b.v.b.v.

Doorbraak in oplaadbare hoortoestellen!

ambachtsweg 7 3161 gl rhoon ambachtsweg 7 telefoon 010 - 5016044

Beleef geheel vrijblijvend wat de Phonak Audéo Belong hoortoestellen voor u kunnen betekenen qua comfort en spraakverstaan. Bij ‘t Hoorhuys kunt u nu ervaren hoe dit u kan helpen in de vele dagelijkse luistersituaties. De Phonak Audéo Belong is het meest vooruitstrevende hoortoestel tot nu toe!

3161 gl rhoon telefoon 010 - 5016044

• Oplaadbaar - 24 uur horen met 1 acculading • Geen gedoe met batterijen meer • Stof- & vochtbestendig • Beste spraakverstaan in gezelschappen

CHA R LO I S STAAL BV

Aploniastraat Kikkerstraat23 3 3084 CC Rotterdam 3171 GH PoortugaalTelefax (010) 4100106 Telefoon (010) 4103099, t. 010 765 00 93 www.hoorhuys.nl

CHA R LO I STAAL B

In en IS verkoop THE WORLD OUR FAIRWAY Aploniastraat 23 3084 CC Rotte

Telefoon (010) 4103099, Telefax (01

… WITH FREQUENT SERVICES TO AND FROM YOUR DESTINATIONS IN SPAIN, PORTUGAL, MOROCCO, ST. PETERSBURG, RED SEA, EAST AFRICA AND THE CARIBBEAN.

Voor al uw rollend transport materiaal

Albert Plesmanweg 59 3088 GB Rotterdam The Netherlands T +31 (0)10 491 33 50 F +31 (0)10 491 33 97 E office@nl.weclines.com

Trucks, opleggers, www.weclines.com mobiele kranen en machines

In en verkoop

Polderweg 74

Voor al uw rollend transport materi

SCHIEDAM Tel. 010-415 74 88

Trucks, opleggers, Natuurlijk genieten www.schaftentrucks.nl mobiele kranen en mach Fax 010-462 49 02

Dé locatie voor alinfo@schaftentrucks.nl uw feesten, presentaties, zakelijke bijeenkomsten en arrangementen. Gratis parkeren en gratis Wifi. Informeer vrijblijvend naar de vele mogelijkheden.

16

11-2101-1_RP_Adv_TeaTime_180x65.indd 1

Veerweg 2a 3161 EX Rhoon TeeTime magazine info@rhoonsepolder.nl

t 010 501 79 28 f 010 501 30 55 16 www.rhoonsepolder.nl 28-11-2011 17:24:38


GOLFWEEK 2017

woensDAG: 24 HOLES KOPPELWEDSTRIJD

Het succesnummer van de golfweek geprolongeerd Vijf spelvormen in één wedstrijd. Plus Italiaanse gemoedelijkheid en hapjes bij de Ragazze di formaggio (kaasmeisjes) in de baan en rijke pastaschotels na afloop. Dit bleek, samen met schitterende weersomstandigheden en een perfecte golfbaan, de succesformule voor de prolongatie van een geslaagde woensdag in de Golfweek. Er werd gespeeld in teams van twee personen. Sommige waren vaste koppels, anderen, die individueel hadden ingeschreven waren door de wedstrijdleiding samengevoegd. De deelnemers kregen een uitgebreide beschrijving mee van de verschillende spelvormen, die per hole moesten worden gespeeld. Dat varieerde van four ball better ball, chapman greensome, canadian greensome en greensome tot foursome op de zes miniholes die in het traject waren opgenomen. TiTa Stoorvogel De wedstrijdleiding was in handen van de wedstrijdcommissie, in de personen van Arie

Jan Stoorvogel en Patrick Tchai. Met name Arie Jan was voor deze klus ingeschakeld vanwege zijn ervaring en handigheid met deze ingewikkelde wedstrijd in de afgelopen jaren. Een vaardigheid die hem bij de prijsuitreiking door zijn collega de nieuwe roepnaam TiTa Stoorvogel opleverde. Het was volgens Patrick pure tovenarij waarmee Arie Jan binnen redelijk korte tijd een compleet klassement uit de computer had laten komen. En het klopte allemaal. Mensen die anders beweerden kwamen er al snel achter dat de fout bij hen lag, bijvoorbeeld dat ze de scorekaart verkeerd hadden ingevuld, of dat ze op de miniholes hun strokes in plaats van de stablefordpunten hadden ingevuld. Hoewel dit

soort vergissingen geregeld waren voorgekomen, is er niemand gediskwalificeerd, omdat alles wat fout was ingevuld, keurig door de wedstrijdleiding was gecorrigeerd. Zomerse Koek en Zopie Ook deze wedstrijd was weer rijkelijk voorzien van de nodige extra’s en tierelantijnen, waar de lieftallige kaasmeisjes in het schuilhok bij hole 15 met kapje en schouders bovenuitstaken. Zolang de voorraad strekte konden de deelnemers zowel komende van hole 3 naar hole 4, als van hole 14 naar hole 15 bij Ineke en Wil terecht voor een heerlijk stukje kaas met stokbrood en een glaasje wijn. Logisch dat sommige deelnemers er iets langer bleven hangen, waardoor het af en toe wel iets had van een zomerse Koek en Zopie.

Doesjka Sartorius en Veronica Snijders vormden het winnende koppel in de hoge handicapgroep. Hieronder een korte impressie van hun wedervaardigheden.

Hoe is het mogelijk, we wilden het vooral gezellig houden! Maandag allebei (in verschillende flights) superslecht gespeeld en woensdag samen eerste geworden. Overigens wel met veel bunkers en bomen op de weg naar de glorie. Alleen water hebben we (dacht ik) gemist. Drijfnat door de hitte sloegen we ook regelmatig fantastische ballen, die alle ellende weer helemaal goedmaakten. Van te voren hadden we afgesproken om het vooral heel gezellig te houden. En dat was het! Met heel veel dank aan: - Amelita Maassen, die

gezellig meedeed - haar broer Evert, die af en toe keek alsof hij absoluut niet meer wist, wat hij met die drie kletsende en lachende vrouwen moest beginnen - Rick Faulhaber, die vond, dat we alleen weer bij de bar mochten komen als we eerste waren geworden (het heeft geholpen....) - de greenkeepers, want de baan lag er fantastisch bij - en aan de wedstrijdleiding en de sponsors, die deze heerlijke dag mogelijk maakten. Veronica en Doesjka

13


GOLFWEEK 2017 Saskia van den Broek vormde voor het eerst een duo met Jurgen de Boom. Het bleek een vruchtbare samenwerking die resulteerde in de eerste plaats bij de lage handicappers.

Wat een dag! Het moeilijkste was je concentratie vast te houden Eerst even mijn flightgenoot voorstellen: Jurgen de Boom, niet alleen eigenaar en chefkok van de Olijfboom, waar je heerlijk kunt eten en het altijd gezellig is, maar ook nog een man die aardig kan golfen. Iedere zondagmorgen, rond 7 uur is hij met zijn vaste ploegie te vinden op Oude Maas. Al twee keer deed hij mee aan Balletje Balletje, en boekte daarbij goede resultaten, waaronder een eerste plaats! Enkele weken geleden zouden wij bij Balletje Balletje samen in een flight spelen, maar het weer speelde ons parten. Toen dacht ik meteen aan de Koppelwedstrijd in de golfweek en vroeg Jurgen of hij het leuk vond om die met mij te spelen. Natuurlijk zei hij meteen: Ja! Voorbarig We hadden nog nooit samen gespeeld, dus dat werd spannend. We startten op hole 17 (easy par). Als we richting 18 lopen, zegt Jurgen,’ ga jij straks maar speechen hoor!’ Ik vond het wat voorbarig en voeg hem of hij dat oude Chinese spreekwoord kent. Niet dus: ‘Bij voorbaat denken aan een over-

In de handicapgroep van 0-21 werden Peter Wanders en Ben van Rijswoud tweede en veroverden Johan van Schaften en C.A. de Bruin de derde plaats. Alan Lowans en Ellen van der Schalie werden tweede in de hoge handicapgroep, waar Yvonne van Etten en Ellen Duijster met de derde prijs naar huis gingen.

Bruidspaar Rene Visser en zijn partner Erica den Uil werden bij de prijsuitreiking in de bloemetjes gezet. Niet omdat zij nu zo geweldig hadden gescoord en ook niet omdat Rene een van de grotere sponsors van dit evenement was, maar wel omdat zij de volgende dag in het huwelijk zouden treden. Poficiat!

14

winning, heeft een nederlaag tot gevolg.’ Gelukkig zijn er altijd uitzonderingen, zo bleek maar weer. Concentratie Het moeilijkste bleek je concentratie zo lang vast te houden. De wedstrijd duurde maar liefst zes uur. Toch werd het de laatste paar holes even wat minder. Gelukkig maar, want anders was het een monsterscore geworden! Kortom: een mooie overwinning, een verrassend koppel, een prachtige dag, een gezellige flight ( Paul & Peter) en een fantastische wedstrijdleiding. Met name Patrick, want dankzij hem ben ik zes uur met rust gelaten door de steekvliegen. Superspul! Saskia van den Broek


GOLFWEEK 2017

VRIJDAG: LOGO-BAL WEDSTRIJD

Een feest van dubbele punten tot de logobal verloren gaat… Deze wedstrijd was de laatste kans om introducés tijdens de golfweek mee te nemen en hen tijdens en na de wedstrijd te laten genieten van een dag volop gezelligheid en (in dit geval Spaanse) heerlijkheden. Ook deze wedstrijd was zowel een teamwedstrijd als een individuele wedstrijd. Er werd gespeeld in teams van maximaal vier spelers. Deelnemers die per twee of drie spelers hadden ingeschreven werden zoveel mogelijk bij elkaar ingedeeld, en aangevuld met indivi-

duele inschrijvingen De wedstrijdleiding was in handen van de commissie beginnende golfers (voorheen de clubhandicappers). Om de beurt Elk team kreeg een golfbal mee met daarop het logo van de golfweek. Met deze bal moesten de leden van de teams om de beurt spelen, waarbij de punten die met deze bal werden gescoord dubbel telden voor de teamscore. Deze dubbele punten moesten samen met de individuele scores van alle spelers op de teamscorekaart worden ingevuld en per hole bij elkaar opgeteld. Het feest van de dubbele punten ging door tot dat de bal, op welke manier ook, verloren gaat.

Dus alleen teams die hun logobal tegelijk met hun scorekaart konden inleveren, hadden optimaal van dit puntenvoordeel kunnen genieten. Ook individueel Binnen de teams speelde iedereen ook een individuele 18 holes stablefordwedstrijd. Waardoor aan het eind van de wedstrijd zowel een individueel klassement als een klassement per team kon worden opgemaakt. Op z´n Spaans De catering in en om de baan en na afloop van de wedstrijd was op z’n Spaans: pittige worstjes, totilla, tapa’s, paella, sangria… Olé

´Met de spanning eraf konden we lekker relaxt verder spelen´ Hoeveel logoballen er aan het eind van de wedstrijd precies bij de wedstrijdleiding zijn ingeleverd, is ons niet bekend. Meer dan een handvol zullen het er niet zijn geweest. Van sommige teams hoorden we dat ze hun kostbare balletje tot vlak voor de finish in de strijd hadden kunnen houden. Anderen waren minder gelukkig, zoals het team bestaande uit René Versveld, Wouter Vlasblom, Jan van der Velden en Dick van der Zwaard. Twee maal twee is vier De laatste vertelt: “Wij startten op hole 12, dus mocht ik omdat ik de hoogste handicap had beginnen met de logobal. Heel voorzichtig afgeslagen (je wil toch niet degene zijn die het op de eerste hole al voor zijn partners

verziekt?!) met mijn hybride net op de fairway. Vervolgens met twee ijzertjes tot vlak voor het water. De vijfde slag op de green en twee putjes: een mooie zeven, met twee maal twee is vier puntjes. Zo, de kop was er af.

logobal niet meer teruggezien. Maar omdat de spanning er nu wel af was, konden we lekker relaxt spelen en eindigden we uiteindelijk maar een puntje of twee onder de prijswinnaars. René eerste En wat nog mooier was: onze teamgenoot René Versveld speelde een zeer strakke wedstrijd en eindigde als eerste in het individuele klassement. Dichter bij het winnen van een prijs ben ik gedurende de hele golfweek niet geweest.

Van de wal in de sloot Op 13 mocht Jan afslaan Die had verreweg de laagste handicap dus voor hem was over het water op de fairway komen een makkie. Zo stond hij er ook bij, met een hoofd van: dat doen we even. Ik help jullie wel. Ja en dat klopte: van de wal in de sloot. We hebben de

15


WELKOM BIJ TEE-BOX RHOON Golfpartner voor iedere leeftijd en niveau. Op afspraak ben je van harte welkom voor persoonlijk advies over het juiste materiaal, het op maat laten aanpassen van je golfset en tips om jouw resultaten in de baan te verbeteren. Speciaal voor de lezers van TeeTime hebben we een aanbieding: bestel voor 1 oktober 2016 13 nieuwe grips en betaal er slechts 11! Graag tot ziens. Walter Bhageloe CONSULT

GEAR

GRIP & FIT

FASHION OUTLET

SERVICE

Geopend ma t/m vrij 16:00 – 18:00 uur of op afspraak.

FITTED GOLF GEAR RHOON

Tee-Box Rhoon Dorpsdijk 148, Rhoon 06 – 519 754 10 fore@tee-box.nl tee-box.nl volg ons op

H.A.C. THEEUWKENS & ZONEN B.V.

H.A.C. THEEUWKENS & ZONEN B.V.

assurantiën ° financieringen

assurantiën ° financieringen hypotheken hypotheken Verzamelgebouw Verzamelgebouw ”Rotterdam Zuid” ”Rotterdam Zuid” Strevelsweg 696 Strevelsweg 696 3083 AR Rotterdam 3083 AR Rotterdam telefoon (010)-4817766* telefoon (010)-4817766* telefax (010)-4101891 telefax (010)-4101891

WIJ

WIJ BEMIDDELEN BEMIDDELEN BIJ: BIJ: ASSURAntiËn

ASSURAntiËn

FinAnCiËRinGen

FinAnCiËRinGen

tAXAtieS

tAXAtieS

VAStGOeD VAStGOeD

Tel. Tel.010-4817766 010-4817766


golfwek 2017 Teamprijzen Het team dat met de meeste punten binnenkwam bestond uit Jolanda Schenk, Jan Bierman, Ria Bierman en Johan Ooms. De

tweede prijs ging naar Piet Drenth, Leny Drenth, Bea Both en Marc Tjin-Kon-Koen en de derde plek was voor Stella Vonk, Willem Vonk, Ellen van der Schalie en Frans Jordan.

De individuele winnaar bij de hoge handicappers was Ben Peters en de lage handicapgroep werd aangevoerd door RenĂŠ Versveld.

Chapman Greensome Clubkampioenschappen 2017

Chapman Greensome

Een spannend slotstuk van een prachtige golfweek Traditie getrouw werd de Golfweek 2017 afgesloten met de Chapman Greensome Clubkampioenschappen. Dat is eigenlijk het enige clubkampioenschap waar alle leden aan mee kunnen doen en een redelijke kans hebben om te winnen. Het is immers het enige kampioenschap met handicapverrekening. Vandaar dat de animo voor dit slotakkoord altijd heel erg groot is. Op zaterdag trokken 73 koppels, verdeeld over twee shotgunstarts ten strijde om elkaar om de hoogste eer binnen de club in deze aantrekkelijke spelvorm te bevechten. Aan het eind van de dag zouden 60 teams de cut overleven om op zondag met de finale mee te mogen doen. Deze lag bij de hoge handicapgroep op 79 slagen netto en de lage handicappers moesten minstens 76 slagen netto op hun scorekaart hebben staan om te overleven.

Schotten De strijd bij de lage handicappers werd uiteindelijk beslecht in het voordeel van het Schotse duo Brian Shields en David Mackail. Hoe zij hun opponenten Billy Paternoster en Micha Lodder voor hebben kunnen blijven leest u in het navolgende relaas van de nieuwe clubkampioenen. Billy en Micha tekenden met 68 slagen (drie onder de baan!) op de eerste dag wel voor de laagste bruto score, maar moesten in het eindklassement Evelien Spee en Marc Massar nog voor laten gaan.

heidsduo Marc Tjin en Jan de Reus met een totaalscore van 134 slagen de hoogste eer. Zij wonnen met 86 slagen (op beide dagen!) tevens de prijs voor de laagste bruto score. Tweede en derde in deze divisie werden respectievelijk de teams Aad Doppen / Erwin Zwaal en Doesjka Sartorius / Evert Maassen.

Scherp Het werd een spannende strijd, die op het scherp van de snede werd uitgevochten. Bij de hoge handicappers behaalde het gelegen-

17


Chapman Greensome

Het verhaal van een tweepersoons duikboot In de laatste paar maanden en zelfs jaren hebben David Mackail en ik behoorlijk wat tijd geinvesteerd in het omlaag halen van onze handicap, maar ondanks alle tijd die we op de golfcourse hebben gespendeerd, is ons dat nog niet goed gelukt. Het lijkt wel of we slechter worden door meer te oefenen. Maar elke ronde hebben we onze focus gelegd op het positieve, zoals die twee holes die wél goed gingen. Dag 1: A Walk in the Park, with no Expectations Het Chapman Greensome kampioenschap ging veel beter dan we voor mogelijk hielden. Het begon met het geluk dat we een ontzettend goede flight hadden met Aad Dobben en Edwin Zwaal. We hadden nooit met ze gespeeld, maar we hebben de hele dag gelachen en lol gehad. Toen ze over de zenuwen heen waren na de eerste hole (hole 8), waar ze een 8 hadden, zijn ze ook echt goed gaan spelen. Ondanks die beginscore zijn ze toch tweede geworden in hun groep. Wie weet waar ze waren geëindigd als ze ook deze hole goed hadden gespeeld. We zullen het nooit weten. David en ik hadden de tactiek om zo min mogelijk fouten te maken, hole voor hole en niet nadenken over het grote plaatje. Veel teeshots waren goed in de fairway, chips en putts ook zeer redelijk. Toen de scores bij elkaar opgeteld werden dacht ik dat we een paar holes waren vergeten bij het totaal op te tellen. Maar toen bedachten we ons dat 62 misschien toch niet zo laag was omdat de course zo lekker speelde. Perfect weer en zoveel lage handicappers op de course. Later, toen we op het terras zaten en alle andere scores werden gepresenteerd realiseerden we ons pas dat we ook echt best goed hadden gespeeld. Wij speelden 9 shots beter dan onze handicap, maar anderen hadden ook veel beter dan hun handicap gespeeld. Dag 2: Top of the Leader Board Op vier strokes achterstand waren de echte Toppers van Oude Maas, zoals Billy / Micha, Marc / Eveline en de familie Klein. Wij dachten dat ze allemaal een erg lage ronde konden lopen en het was te bezien of wij in de race konden blijven.

18

Veel mensen in het clubhuis en op de range wensten ons veel succes. We zouden ook alle mensen willen bedanken voor hun inspirerende “Duikbootcommentaren”. Dat hielp ons echt focussen in de wedstrijd de rest van de dag. Toen we Billy en Micha bij de eerste tee tegenkwamen stelden we ze gerust. Don’t worry guys, gisteren ging goed voor ons maar vandaag gaan we instorten, dat doen wij altijd want iedereen weet dat Schotten nooit winnen.

Billy en Micha speelden de hele dag fantastisch en wij hebben daar echt van genoten, met uitzondering van een paar holes. Op hole 6 ging het teeshot voor niemand goed, geen van de approaches kwam op de green. Davids teeshot kwam in de long rough rechts onder struiken en bomen. Dus mijn volgende shot was een uitdaging. Een tijd geleden kreeg ik een tip van iemand met een erg hoge handicap: gebruik je driver, dan blijft de bal laag. Het werkte fantastisch, want de bal kwam net naast de green, pin high!!

Billy & Micha raakten hun drives zo goed als verwacht. David’s eerste teeshot week af naar rechts, raakte een boom en stuiterde terug tussen de bomen ongeveer 180m van de green. Ik deed het ook niet veel beter en heb de damestee niet eens gehaald. Uiteindelijk hebben we er nog een bogey uit weten te halen, Billy en Micha een birdie. Bij de tweede hole raakten we zelfs een bal kwijt, maar hebben we toch weer een bogey gemaakt. Het zag er echt niet fraai voor ons uit op dat moment, want het ging totaal niet zo makkelijk als de eerste dag. Teeshots waren waardeloos en de rest niet veel beter. We moesten echt wat veranderen. Gameplan van de dag: “hit it short then long” Maar vanaf hole 3 waren David’s ijzers ongelofelijk goed. Dus dat werd ons gameplan voor de rest van de dag “Hit it Short then Long”. Billy en Micha leken deze aanpak niet te waarderen en maakten wat grappen over geveerde vriendjes en onze vrouwelijke aanpak. Met een knipoog, natuurlijk. Maar vijf pars op de volgende zeven holes waren bewijs genoeg dat ons nieuwe gameplan geen slecht idee was.

Hole 7 ging van de tee ook niet goed voor Billy en Micha, met lastige schoten uit de rough naar de green en ondertussen sloeg David weer een wereld-ijzer met zijn favoriete wedge naar de green, deze keer van rond de 175m naar 2m van de pin!! Ik heb de putt gemist. Maar Billy en Micha hebben hun ervaring laten zien, ze kwamen snel terug in vorm en hielden die vast voor de rest van de ronde, top class golf van beiden. Hole 14: A singel moment of doubt Five Holes to go, alles lijkt onder controle te zijn voor ons. Micha zei: “Ik vraag me af wanneer jullie de belofte gaan inlossen over het instorten. Dat wordt niet vandaag zo te zien”


Chapman Greensome Daarna hadden wij: twee teeshots net voor het water, twee approaches in het water en het volgende shot was over de green tegen een boom. Wat waren wij blij met een triple. Maar gelukkig was dat ons enige kleine momentje van twijfel, één slechte hole in twee dagen. Wij hebben pars en zelfs een birdie gemaakt onderweg naar het clubhuis, na een shaky start eindigden wij met een strong finish. Lessen geboekt Wij konden het niet echt geloven, maar toch hebben de twee Schotten het volge-

houden en de beker gewonnen. David en ik hebben lessen geboekt om te zien of wij een redelijke handicap kunnen hebben voor volgend jaar. Ik hoop dat Rinus van Blankers er de humor en geduld voor heeft, he‘s gonna need it! Brian Shields en David Mackail RECTIFICATIE Bij het sluiten van dit blad kwam nog een mededeling binnen van de wedstrijdleiding van het Chapman Greensome

Clubkampioenschap. Wij plaatsen het hieronder zonder enig commentaar, en beschouwen het toernooi als zeer succesvol afgerond!

mooi weer geteisterde Golfweek er ook wel eens wat fout kan gaan. Wat heet! Heb je de blaren op de voeten gelopen, het eelt van je

handen geslagen, het weekeinde beleefd als een sprookje, genoten van al het gezelschap, dan wordt dat toch nog teniet gedaan door het niet kunnen tellen door de wedstrijdleiding van de eenvoudige rekensom 73 + 69 = 132. NEE, dan maken ze daar 156 van. Was je eigenlijk nummer 5 of 6, sta je ineens als 20e op de uitslagen lijst! Dat doet iets met je imago, met je gemoedsrust, met je eergevoel.

Beste allemaal, Namens de wedstrijdleiding moet ik u mededelen dat in het geweld van een mooie, interessante, verrassende, geweldige, door

De wedstrijdleiding is hierop aangesproken op een niet mis te verstane manier en zwaar door het stof gegaan. Er dient een rectificatie te komen. Deze luidt als volgt: MIRJAM BAGHELOE-de DREU & MAURICE VAN DER REE HADDEN 132 PUNTEN. De wedstrijdleiding PS. Verdere correspondentie over dit onderwerp wordt als spam gezien ;)

korte berichten

Bezoek tuin Karin en Paul van den Broek Ieder jaar stellen Karin en Paul van den Broek hun prachtige tuin een paar dagen open voor bezoekers en is er gelegenheid om planten (hosta’s, fuchsia’s en andere soorten) te kopen waarbij de opbrengst volledig ten goede komt aan KIKA. Speciaal voor de dames van Oude Maas hadden zij donderdag 13 juli gereserveerd. Na afloop van de golfwedstrijd die ochtend, gingen de dames op pad. Marja van Kleef maakte de foto’s die de gastvrije ontvangst en de sfeer weergeven.

Rinus van Blankers wint Senior Twente Cup Rinus van Blankers heeft op 3 september 2017 de eerste plaats gehaald in de Senior Twente Cup. Hij behaalde deze overwinning met een score van 69 en 75 (144). Gedeeld tweede werden Eric Kruining (voormalig lid van Golfclub Oude Maas) en Andrew Allen met elk tweemaal 73 (146).

19


korte berichten

BBGD-dag:

Culinaire uitspatting tijdens de wedstrijd Tijdens de Balletje-Balletje competitie, door een vermaard inspirator “de Moeder aller golfcompetitie wedstrijden” genoemd, hadden op donderdag 27 juli jl. vier trouwe deelnemers zich de luxe gepermitteerd een drie-sterren diner te nuttigen tijdens de wedstrijd. Initiatiefnemer van dit vermetele gebeuren Ger van der Deijl (Balletje Balletje

Ger van der Deijl-dag) meldde desgevraagd toestemming te hebben gekregen van wedstrijdleider Kees. Bij de teebox van hole 7 werd het bankje keurig gedekt, servetten en bestek ontbraken niet. De heren moesten het wel staande verorberen, de catering was de stoelen vergeten wat wel een minpuntje was. Maar de dis was overvloedig: wilde zalm, kaasblokjes, gesmeerde toastjes, een mooie Spätlese en een heerlijke rosé Sancerre gingen voor de verbaasde ogen van passerende flights vlot naar binnen. Dit herhaalde zich op hole 15. Bij navraag bij de wedstrijdleiding of een en ander wel BB-reglementair kon, kregen we als antwoord dat de wedstrijdleider beslist en dat daar verder niet aan getornd kon worden. De heren hadden dus het volste

recht op deze uitspatting. De vraag blijft of dit diner wel of niet tot de consequentie zou kunnen leiden te worden uitgesloten voor het slotdiner. Aldus een toch wel enigszins jaloerse passant

Old Grand Dad

Oude mazers halen finale Old Grand 2017 Op weg naar de Old Grand Dad regiowedstrijd, verzamelden we op maandag 3 juli om 8.45 uur bij Hotel van der Valk in Ridderkerk. Daarvandaan reden Piet Anderliesten, Wim van Helden en ik naar Golfclub Grevelingenhout, waar we met koffie met wat lekkers werden ontvangen. Tevens ontvingen we een lunchpakket voor onderweg en de wedstrijdkaart. Het was heerlijk weer en de baan lag er prachtig bij. Alle putjes vielen Ik zat samen in een flight met Piet, Frans en Kees. Ik had playing handicap 37 dus overal twee slagen en hole 14 drie slagen. Om 11.40 uur startten we op hole 14 met een bogey, dus vier punten en zo ging het verder. Alle putjes vielen en het ging dus heerlijk. Frans heeft de leeftijd van 86 en hcp 33 en maakte 31 punten. We kwamen om 16.30 uur binnen, ik had 37 punten en

20

dacht dat ik ongeveer op de 10e plaats was geëindigd. Kristallen karaf Bij binnenkomst moesten we de uitslagen zelf in de computer invullen. Toen ze na een half uur ter controle mijn kaart kwamen ophalen dacht ik: wauw dit is hartstikke goed. Op de tweede plaats eindigde Joop Helderop met 36 punten en ik bleek dus eerste te zijn. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik ontving een mooie kristallen karaf en samen met Joop Helderop een uitnodiging voor de finale op de Heemkerkse op 7 augustus.

Finale Joop kwam mij op de finaledag om 9 uur ophalen en zijn we gezellig kletsend naar de baan in Heemskerk gereden. Bij ontvangst kregen wij koffie met een lekkere Ezelskop. De start was om 12.30 uur op hole 12. Mijn flightgenoten kwamen uit Groningen, Utrecht en Deventer. Scoren ho maar Het was een gezellige flight maar scoren ho maar, ik begon gelijk met 3 strepen. Het waren allemaal hele lange holes en er zijn ongeveer 100 vliegtuigen overgevlogen. Om 19.00 uur de uitslag, de eerste had 37 punten. Bij de verloting won Joop mooi 2 vouchers voor naar de Veluwse. De dag werd afgesloten met een prima buffet. Het was een perfect georganiseerde finale met prachtig weer. Het was mooi om eens mee te maken. Om 22.00 uur waren we weer thuis om terug te kijken op een geslaagde dag. Gerrit Bakx en Joop Helderop


handicart

Recordaantal deelnemers bij jaarlijkse handicartwedstrijd Het begon om 10 uur met een fikse regenbui die 20 minuten duurde. Maar toen daarna de zon tevoorschijn kwam, kon de jaarlijkse handicartwedstrijd op donderdag 3 augustus in prachtig weer worden uitgespeeld. De baan was in prima conditie. Daarover waren de 136 deelnemers het roerend met elkaar eens, waardoor een pluim voor de greenkeepers zeer op zijn plaats is. Een bijzonder woord van dank aan de heer en mevrouw Zoutewelle, die traditiegetrouw weer een geweldige fruitdonatie hadden gedaan, zodat elke deelnemer een zakje fruit door de baan heeft ontvangen. En aan Bert de Bode die belangeloos de baan ter beschikking had gesteld en vóór de start weer voor de koffie had gezorgd en een groot aantal mooie prijzen voor de verloting heeft gedoneerd. Prijswinnaars De eerste prijs van de wedstrijd ging naar het koppel Quentin van Soldt en Eric van den Berg. De tweede prijs was voor Bas Boender en Aad van den Hamer en derde werden Peter Langstraat en Rinus Zonruiter. Wilma van der Sluijs sloeg de longest drive bij de vrouwen

en Wim Stromeijer bij de heren. De neary’s waren voor Gera Bakx en Aad van den Hamer. Alle winnaars van harte gefeliciteerd. De eerste prijs winnaars gaan naar de landelijke finale wedstrijd op 15 september, waar ze de kleuren van de Oude Maas gaan verdedigen Woorden van dank Verder nog woorden van dank aan alle mensen die hebben geholpen deze dag tot een succes te maken. Dat waren naast de mensen van de bediening en de keuken brigade, vooral ook Marianne Plaat en Henk van der Vorm die alles om de wedstrijd hadden verzorgd en zeker ook aan onze vaste lotenverkoopster Ineke van Belle die dit jaar maar liefst 544 loten aan de man/vrouw had weten te brengen.

Opbrengsten De loterij heeft na aftrek van kosten een bedrag van €996,75 opgebracht . Dit bedrag zal worden bestemd als een bijdrage voor de nieuwe stalling van de Handicarts op Rhoon Golfcenter. De totale opbrengst van de wedstrijd is inclusief de bijdrage van Golfclub Oude Maas en na aftrek van kosten uitgekomen op een bedrag van €1.860,- Dit zal worden overgemaakt aan de Stichting Hanicart. Volgend jaar Maar mijn allergrootste dank gaat tenslotte uit naar allen die hebben meegespeeld. Mede dankzij hen kunnen de handicarts blijven rijden en daar is het tenslotte allemaal om begonnen! Ik hoop dan ook dat zij (en u!) volgend jaar op de eerste donderdag in augustus weer in minstens even groten getale aan de Handicartwedstrijd zullen meedoen. Heel veel golfplezier en veel gezondheid voor u allen. A. J. van Eeden, consul Handicart Stichting

‘Geen moment spijt gehad’ Een mooi initiatief van de Stichting Handicart om mindervalide golfers in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen. Quentin Van Soldt, vriend op onze home club Ternesse in België, had me voor dit mooie event uitgenodigd om samen te spelen bij golfclub Oude Maas. De uitnodiging heb ik met plezier aanvaard, en heb geen minuut spijt gehad van de toezegging voor dit prachtig initiatief. We werden goed onthaald met heerlijke koffie of thee, en vriendelijke mensen bij de registratie en lotenverkoop.

goed bij, zowel de fairways als de greens; proficiat aan de greenkeepers! Het was de eerste keer dat ik op die baan speelde, en de ligging van de opeenvolgende holes leek me soms verwarrend, maar achteraf gezien maakt dit de baan nog meer uitnodigend.

Eerste keer De wedstrijd begon met een stevige regenbui, maar al snel klaarde het op en werd het een mooie warme zomerdag, op een werkelijk zeer mooie golfbaan. De baan lag er zeer

Proficiat Na de wedstrijd werden we getrakteerd op een drankje en bitterbalschotel op het terras in de zon en met een prachtig zicht op de golfbaan. Dan was het tijd voor de prijsuitreiking, en was

ik zeer blij dat Quentin en ikzelf gewonnen hadden. Ook proficiat aan alle andere winnaars. Goede banen Opvallend, entertainend, prettig waren de commentaren van de “omroeper”, die na de prijsuitreiking ook de lotentrekking in goede banen leidde. Het was een prachtige golfdag, ten bate van een mooi initiatief. Bedankt, blij, dat ik er mocht bij zijn. Eric van den Berg

21


Hoks bokaal

Dik Hoks herdacht met strijd om wisselbokaal Golfpark “De Haenen” in het Brabantse Teteringen was deze keer het strijdperk voor de jaarlijkse wedstrijd om de felbegeerde “Dik Hoksbokaal 2017” en de Dik HoksWisselbokaal. Voor deze wedstrijd, ter nagedachtenis aan het in 2011 overleden lid van de toenmalige Clubhandicapcommissie, kwamen op zondag 13 augustus 27 Oude Mazers naar deze prachtige locatie.

weer, en dat er fantastisch was gegolfd en gescoord. De neary’s waren voor Jolanda Schenk en Martin Schaap. Topscorers waren, voor Erne Maan met 39 stablefordpunten, Joep Hompus met 40 punten. De overall winnares Luciënne Hompus mocht met 41 punten de bekers in ontvangst nemen. Na het heerlijke saté gerecht reisden allen met een voldaan gevoel naar huis en hopen alle deelnemers dat Rob en Jan ook in 2018 opnieuw hun organisatietalent zullen tonen.

Golfbaan De Haenen is een baan die zichzelf niet alleen graag als de ‘meest afwissellende golfbaan van Brabant’ presenteert, maar ook nog iets extra biedt in de vorm van een echte kunstroute op de baan. Na afloop was de conclusie van alle 27 deelnemers hetzelfde; deze baan is een echte aanrader!

gezorgd voor een aantrekkelijk zondags all-in golfarrangement alsook enkele sponsoren die de prijzen beschikbaar stelden. In 2016 was de wedstrijd over tweemaal 18-holes op De Turfvaert en Bergvliet, met de winnaars Ton van de Rakt / Joep Hompus. Dit jaar werd gekozen voor éénmaal 18 holes.

Namens alle Dik Hoks-bokaaldeelnemers. Joep Hompus

In goede handen De organisatie van deze jaarlijkse wedstrijd om de Dik Hoksbokaal was bij de heren Rob Hofland en Jan Bierman, zoals gebruikelijk, in goede handen. Jan en Rob hadden

Hoge scores Na de 18-holes ronde concludeerde wedstrijdleider Jan Bierman, dat allen het zeer getroffen hadden met de uitstekend verzorgde baan, het goede gezelschap en het mooie

uitwisseling Kleiburg

‘We zullen ons best doen de trofee te behouden’ Het was weer zo ver, op 11 juli vond de uitwisseling plaats met de dames van golfclub Kleijburg uit Den Briel. Na ontvangst door Ying en Veronica gingen wij aan de koffie met iets lekkers. Wij keken uit naar onze flightgenoten, het was een driebal en ik speelde met Ria van Diepenbeek en Joce de Munnik. Om 11 uur gingen wij van start en liepen een gezellige 18 holes. Het weer was ons goed gezind op een klein buitje na, maar verder een prachtige

22

dag die eindigde op het terras met een drankje en een bittergarnituur. Er werd heel wat afgekletst en na de prijsuitreiking ging een ieder weer huiswaarts. De trofee werd door ons gewonnen. Het was zoals altijd

weer goed georganiseerd en een pluim voor de dames, uitkijkend naar 5 september aanstaande. Dan gaan wij ervoor en zullen ons best doen om de trofee te behouden. Elly de Kimpe


uitwisseling Grevelingenhout

Uitwisseling met de senioren van Grevelingenhout krijgt 25ste vervolg De planning van deze dag kon niet beter, op woensdag 26 juli waren de weersomstandigheden voor een gezellige ontmoeting met onze golfvrienden van Grevelingenhout ronduit uitstekend. Met maar liefst 38 enthousiaste senioren kwamen de Grevelingenhouters naar onze golfbaan. Van Oude Maas hadden ook 38 golfers zich ingeschreven voor deze bijzondere uitwisseling, maar uiteindelijk zijn we gestart met 74 senioren (19 teams). En kennelijk heeft niemand er spijt van, sterker nog, wij kunnen terug zien op een zeer geslaagde uitwisseling met Grevelingenhout. Samengestelde teams De eerste senioren meldden zich rond 9.30 uur bij de inschrijftafel, waar ze hun wedstrijdkaart kregen. En meteen werd duidelijk dat het geen “wedstrijd” was tussen de senioren van Oude Maas en de senioren van Grevelingenhout. Er werd gespeeld in de speelvorm “Texas Scramble” waarbij de teams zijn samengesteld met twee spelers Oude Maas en twee van Grevelingenhout. Dringen Achteraf gezien een prima keuze, de eventuele onderlinge rivaliteit werd hierdoor omgezet in spontane vriendenteams, die onder uitstekende weersomstandigheden hebben gespeeld. Veel zon, 22 graden, weinig wind en dat op een golfbaan die zich qua kwaliteitsniveau kan meten met de beste van Nederland. Een pluim voor onze greenkeepers. Rond 15.30 uur kwamen alle teams terug en was het dringen op het terras voor een zonnig plekje. Daar werd, onder het genot van een drankje, nog lang nagepraat over de goede en minder goede (af)slagen. Uiteraard kwamen de sterke verhalen uit de oude doos ook nog even langs. Kortom het was een gezellige boel.

Hoge scores De uitwisseling werd afgesloten met een prima verzorgd diner. Tussen het voorgerecht en hoofdgerecht zijn de prijzen bekend gemaakt, uiteindelijk moet het wel ergens om gaan. Dat een uitstekend onderhouden baan en dito greens bijdraagt aan hoge scores blijkt wel, van de 18 deelnemende teams, scoorden maar liefst 13 teams 50 stableford punten of méér. De eerste prijs was voor het team met maar liefst 56 stableford punten, ….en laat ik nou zelf in dat team gespeeld hebben. Met dank aan mijn teamgenoten, Rob Vleeshouwers, Kees Stirm van Grevelingenhout en Nico Lockhorst van Oude Maas, zonder hen waren wij niet tot deze monsterachtige score gekomen. De Neary op hole 9 werd gewonnen door Piet Anderliesten (Oude Maas), en de prijs van longest drive op hole 18 ging naar Ad Lodiers (Grevelingenhout)

Achter de schermen Om een dergelijk uitwisselingsprogramma te organiseren wordt er achter de schermen veel voorbereidend werk verzet, met name Hans Heeren en Wim van der Wal OM hebben hieraan hun steentjes bijgedragen. Voor mij was het de eerste keer dat ik als wedstrijdleider bij zo’n uitwisselingsevenement betrokken was. Pas nu realiseer ik mij wat er allemaal komt kijken om het in goede banen te leiden. Maar gelet de positieve reacties is het zeker gelukt. Wat nog eens benadrukt werd door Ries van Tilborgh, voorzitter van Grevelingenhout, die de senioren van Oude Maas spontaan uitnodigde om volgend jaar weer bij hun te komen spelen. Dat wordt dan de 25ste keer dat de uitwisseling plaats vindt tussen Oude Maas en Grevelingenhout. We zien er nu al naar uit... André Gosens

23


Vrienden & Vriendinnen

Heren Senioren Vrienden/Vriendinnen

‘De ballen deden vaak precies wat ik van ze verlangde’ Voor m’n vakantie had ik met m’n zwager Piet van Rikxoort afgesproken dat hij deze zomer eens op Rhoon met mij zou golfen. Toen ik in juni een mailtje kreeg over de Mix Greensome Stableford wedstrijd van 14 juli, reageerde mijn zwager enthousiast op mijn voorstel om hiervoor samen in te schrijven. Er moest voor hem dan wel een handicart beschikbaar zijn. Zogezegd, zo gedaan. Bij de aanmelding bij de wedstrijdleiding, bleek er iets mis te zijn gegaan, want er waren niet genoeg handicarts beschikbaar. Maar onze wedstrijdleiding, bestaande uit Frank en Jan Wijnolts wist hiervoor met de nodige flexibiliteit een creatieve oplossing te bedenken, door ons allebei een andere partner toe te wijzen. Echter, Murphy kwam ook nog eventjes om de hoek kijken: Mijn ‘nieuwe’ partner kwam niet opdagen en had ook niets van zich laten horen. Leuke score Na kennismaking met m’n flightgenoten Ina van den Berg en Hendy van Duijl liepen we, in de hoop dat mijn partner nog zou komen opdagen, vol goede moed naar hole 17 voor onze eerste afslagen. We gingen aan de slag en maakten er met z’n drieën een gezellige dag van. De ballen deden deze dag vaak precies wat ik van ze verlangde. Ondanks een enkele streep ontstond er langzaamaan een leuke score. In een overmoedige bui legde ik op onze laatste hole (nr. 16) zelfs aan, om te proberen over de bomen aan de rechterzijde, direct richting de green de spelen. We speelden vanaf blauw en de flinke rugwind moest mij hierbij ook wat kunnen helpen. Tot mijn verbazing lukte dat ook nog en lag ik met twee slagen pinhigh. Het moet niet gekker worden! Elk nadeel… Tijdens een gezellige ‘after-golf’ op het terras was er de prijsuitreiking. De Neary op hole 9: Peter Gol. De Poedelprijs werd ‘gewonnen’ door Ineke van Belle en Piet van Rikxoort. Arie van Hamburg en Herbert Klay wonnen de derde prijs. De tweede ging

24

naar Eric de Baat en Herman de Graaff en ondergetekende won dus de eerste prijs. ‘Elk nadeel heb zijn voordeel’, opperde een bekende Amsterdammer eens. De wat ongelukkige start van de wedstijd leverde

uiteindelijk op dat zowel mijn zwager als ik in de prijzen vielen. Kleine kans dat we dat samen hadden kunnen bereiken, lijkt me. Martin van der Spek


Vrienden & Vriendinnen

Vriendinnendag Damescommissie

Winnares Ellen: ‘nee joh, dit kon toch niet…?’ We werden verwelkomd met een mooie volle kraam van Stichting Zuid Wester. Vooral het aardewerk was zeer in trek en vrij snel uitverkocht. Daarna aan de koffie met een heerlijk appelflapje. Kortom: een mooi begin van de vriendinnendag op 4 juli 2017. Ik had aan onze dames van de Damescommisie gevraagd of ik dit keer ook kon spelen met een vriendin uit Uden. Zij speelt zelf op Best en is daar tegenwoordig een van de Marshals. Aangezien wij een weekje op moesten schuiven in verband met andere activiteiten op de baan was ik vergeten de nieuwe datum door te geven. Zij kon toen helaas die dag niet naar Rotterdam komen. Uitdaging Maar er is altijd wel een oplossing en aangezien Anja dit keer de wedstrijdleiding had vroeg zij of ik met haar vriendin, Edith Rodriquez, wilde spelen, de oud voorzitster van de damescommissie op Grevelingenhout. Nou dat wilde ik want Edith heeft een behoorlijk lage handicap, dus een uitdaging om samen te spelen. Onze flightgenoten Elly de Kimpe en Laura Ruitenbeek speelden een aardige partij en ik dacht….nou dat wordt hard aanpoten. Had ook niet echt het gevoel dat wij lekker speelden maar aan het eind van de wedstrijd hadden we toch nog een aardig puntenaantal. Prijzen De derde prijs van de Vriendinnen/Oude Maas ging naar Jeanine en Marianne Kalmijn.

De derde plaats van de wedstijd Oude Maas/Oude Maas was voor Elly de Kimpe en Laura Ruitenbeek. Toen hoorde ik het puntenaantal en mijn verbazing steeg alom. Zou het dan een tweede plaats worden? Wendy en Leny Drenth werden tweede bij de Vriendinnen/Oude Maas en de tweede plek voor de Oude Maas/Oude Maas ging naar Gerda Keller en Gerda van Prooijen. Nee joh, dit kon toch niet….? Geen tweede plek voor ons maar eerste? Ja hoor, daar hoorden we het: “Edith en Ellen: een eerste plek bij de Vriendinnen/Oude Maas.” De eerste

plaats voor de dames van Oude Maas/Oude Maas was gewonnen door Hedi Dekker en Ying Ong. De neary’s werden gewonnen door: Vriendinnen: Babs van Kleef en Oude Maas Thérèse Briel. High Tea De dag werd afgesloten met een overheerlijke High Tea (foto 9) vooraf gegaan door twee interessante presentaties. Brenda Overweg gaf een toelichting op haaranalyse en een kennismaking met Voetreflex werd verzorgd door Thérèse Briel en Sonja Ooms. Kortom: een super leuke dag met prachtig weer, een grote groep deelnemers, veel gezelligheid en een prima organisatie. Ellen v.d. Schalie

25


Import en handel in granen en in grondstoffen voor de Nederlandse mengvoederindustrie

www.bemacommodities.com

Spuitwerk en schadeherstel aan personenwagens, bedrijfsvoertuigen, campers en caravans Spuitwerk van industriële objecten Spuitwerk van meubels keukens en deuren Daarnaast leverancier en verwerker van een unieke kunststof coating ‘IPC ‘.

Zie onze website www.inducar.nl Boezemweg 3 2641 KG Pijnacker (Industrieterrein De Boezem) Tel: (015) 369 88 98

0166198.pdf 1

18-4-2016 10:27:40


clubinformatie

tel. 010-5019536 tel. 010-5014644 tel. 0186-694070 tel. 0180-411981 tel. 06-22921849

AAS

Handicap- en regelcommissie: Pieter Vos, (vz) Beppie van Hengel Anja Overweg-Kruidenier Marianne Plaat-Brouwer Diana Lathouwers

OUDE B LU

M

GOLFC

Bestuur: Baancommissie: Voorzitter: Gijs Bernouw tel. 010-2237743 Arie van Eeden, (vz) tel. 0180-612952 Vice-voorzitter: Evert Maassen tel. 06-47358217 Wim Overweg tel. 0186-694070 Secretaris: Bruni Leentfaar-Hanke tel. 06-22935965 Penningmeester: Peter Heeren tel. 06-53690435 Jeugdcommissie: Lid: Cora Vos tel. 010-5019536 Ronald van Veen, (vz) tel. 0180-623365 Bank: Commissie Beginnende Golfers: ABN/AMRObank: NL46 ABNA 0480196680 Johan Ooms, (vz) tel. 0180-617495 t.n.v. Penningmeester Golfclub Oude Maas Leny Drenth tel. 010-4199059 Jan de Jong tel. 0180-616825 Golfclub Oude Maas: Frans Jordan tel. 010-4715074 Secretariaat/bestuurskamer: tel. 010-5015135 Anneke Kasius-Langstraat tel. 0180-616532 geopend woensdag van 09.00-12.00 uur Jolanda Schenk tel. 010-4828371 Caroline van Valen Stella Vonk tel. 0180-397923 Adres: Veerweg 2a, 3161 EX Rhoon Maarten Zonruiter tel. 010-5011645 Postadres: Postbus 877, 3160 AB Rhoon E-mail: secretariaat@golfcluboudemaas.nl Commissie Competitiegolf: Internet: www.golfcluboudemaas.nl Jaap van Oeveren, (vz) tel. 06-54981773 Marion Koenders-de Bot tel. 010-2230663 Wedstrijdbalie en commissiekamer: Ann Maréchal-Sars tel. 010-2236441 uitsluitend tijdens wedstrijden: tel. 010-5015643 Ronald van Veen tel. 0180-623365 Willem Vonk tel. 0180-397923 Rhoon Golfcenter: Caddiemaster/starttijden/baaninfo tel. 010-5018058 Stichting Handicart: Golfshop tel. 010-5013300 Arie van Eeden tel. 0180-612952 Brasserie “Rhoonse Polder” tel. 010-5017928 Stichting Old Granddad Nederland: Wedstrijdcommissie: Consul: Wim van Helden tel. 0180-420102 Harry Briel, (vz) tel. 0180-611704 Cees van Dijk tel. 0174-418753 Commissie Werving en Binding: Rinse Groenendijk tel. 010-4101510 Henk Schuit, (vz) tel. 010-5019175 Aad Keijzer tel. 06-13354531 Gijs Bernouw tel. 010-2237743 Bruni Leentfaar-Hanke tel. 06-22935965 John Chow tel. 0180-531896 Wim Overweg tel. 0186-694070 Ronald van Veen, tel. 0180-623365 Ariejan Stoorvogel tel. 010-4354561 Patrick Tchai tel. 0180-619127 Redactiecommissie: Dick van der Zwaard tel. 070-3107457 Peter Gans, (vz) tel. 010-2033395 Paul van den Broek tel. 0180-690363 Damescommissie: Dick van der Zwaard tel. 070-3107457 Ellen van der Schalie, (vz) tel. 06-50537022 Willemien Dingemans tel. 078-6101958 Commissie ICT en Web: Sjaan van der Hoek-Deurloo tel. 06-27073324 Jan Sins, (vz) tel. 06-14036664 Yvonne Immerzeel-van der Pijl tel. 06-21541186 Ronald Kramp tel. 0180-618969 Marina Kaal-Vaandrager tel. 06-46176101 Marianne Plaat-Brouwer tel. 0180-411981 Ying Ong-Tan tel. 010-4169239 Sjoerd Hartman (adviseur) Anja Overweg-Kruidenier tel. 0186-694070 Henny Serier-Groeneveld tel. 010-5018495 Commissie Golfweek: Veronica Snijders tel. 078-6734228 Jan Bierman, (vz) tel. 06-24516381 Caroline van Valen-den Heijer tel. 06-42206932 Marina Kaal-Vaandrager tel 06-46176101 Johan Ooms tel. 0180-617495 Seniorencommissie: Ton van de Rakt tel. 010-4818840 Eric Schuuring, (vz) tel. 078-6127160 Ellen van der Schalie tel. 06-50537022 Piet Alderliesten te. 0180-423022 Willem Vonk tel. 0180-397923 Eric de Baat tel. 010-7142702 Dick van der Zwaard tel. 070-3107457 André Gosens tel. 078-6156206 Aad van den Hamer tel. 0180-614372 Wim van Helden tel. 0180-420102 Jan Hendriks tel. 010-4527887 Nico Lockhorst tel. 078-6814694 Joop van der Lubbe tel. 010-5915446 Ton van de Rakt tel. 010-4818840 Sjaak Schilder tel. 010-5919021 Frank Schmitt tel. 010-5013310 Wim van der Wal tel. 0180-616567 Henk de Wijn tel. 078-6103602 Jan Wijnolts tel. 0180-615988


Smith-Holland is specialist and market leader in Europe for service and repair on reefer containers. Amsterdam Rotterdam Vlissingen

Bremenhaven Ludwigshaven Hamburg Duisburg

Antwerpen Zeebrugge

Le Havre Basel

Member of

total reefer service Röntgenweg 8 (Halfweg 2) 3208 KG Spijkenisse P.O. Box 600 3200 AN Spijkenisse The Netherlands

THE

SMITH GROUP

Branch offices in Belgium, France and Germany.

We service the following reefer brands • • • •

Carrier Star Cool Thermo King Daikin

• Mitsubishi • TRS • Klinge

Additional services for • Ship kit management & parts supply • Marine parts • Technical support

Contact Phone +31 181 678 400 Service calls 24/7 +31 181 618 686 info@smith-europe.eu www.smith-europe.eu

Smith-Holland is officially accredited and certified by:

Tee Time september 2017  
Tee Time september 2017  

Tee Time september 2017

Advertisement