Page 1

T e e T i m e i s e e n u i tg av e va n G o l f c l u b O u d e M a a s , R h o o n | 4 2 s t e j a a rg a n g , n r . 6 , d ec e m b e r 2017

Bijna alles lukte en motregen mocht de pret niet drukken

5

De Rijnmondbokaal blijft in 2017 thuis in Rhoon!

B LU

13 OUDE M AAS

GOLFC

4

Oude Maas “Landskampioen”!

18

Sinterklaas na negen holes ploeteren warm verwelkomd


Partner in schilderwerk Breijer Schilders maakt gebruik van de modernste technieken en technologieën en werkt uitsluitend met zeer ervaren en vakkundig personeel. Hierdoor zijn we in staat alle werkzaamheden op het door de opdrachtgever gewenste niveau te brengen én te houden. Wij zijn al sinds jaar en dag een vaste partner voor tal van woningcorporaties, zorginstellingen, VVE’s, vastgoedbeheerders en onderwijsinstellingen. U kunt bij ons ook voor uw totale gevelonderhoud terecht. Dat is niet alleen zeer efficiënt; u heeft ook nog eens het voordeel dat u maar één aanspreekpunt heeft. Wilt u weten wat Breijer voor uw organisatie kan betekenen? Kijk op www.breijer.nl.

De juiste mensen op de juiste plek


inHOuDSOPGave

van De vOORzitteR

hoe KouD het waS en hoe veR!

Het is een jaar geweest met veel gebeurtenissen. De nieuwe gebruikers¬overeenkomst is per januari ingegaan. Daarnaast is er een ploegje vrijwilligers aan de slag gegaan, dat het onderhoud in de baan, waaraan de greenkeepers niet toe komen, voor hun rekening nemen. Het hoogtepunt hiervan was wel de enorme klus om de brug tussen hole 15 en 16 volledig te renoveren. Hulde voor deze aanpakkers. Zoals het er nu naar uitziet begint het ledental van onze vereniging weer te stijgen. De baan lag er tijdens het zomerseizoen prima bij, wat zeker meegeholpen heeft aan deze groei. Ook de wervings¬¬activi¬teiten van de diverse commissies, zoals de commissies Golfweek en Werving en Binding hebben hieraan bijgedragen. Voor het bouwen van de nieuwe handicart stalling is inmiddels opdracht gegeven door Rhoon Golfcenter. De stalling zal waarschijnlijk al voor het begin van het nieuwe zomerseizoen in gebruik genomen worden. Alle commissies hebben het afgelopen jaar hun beste beentje voorgezet, waardoor onze golfclub het sportieve en sociale karakter duidelijk heeft laten zien. Er wordt samengewerkt en met elkaar meegedacht.

OPLAGE: 1.000 stuks, verschijnt 6 maal per jaar OPMAAK: Leroy de Roo

Tenslotte hoop ik u te mogen verwelkomen op de Nieuwjaarsreceptie begin januari.

5

inteRview

7

HeRfStBOkaaL

11

nGf najaaRScOMPetitie

13

zOMeR MatcHPLay

SinteRkLaaSweDStRijD

SLOtDaG HeRen SeniORen

DiDO DaMeS

nieuwjaaRSwenS

Gijs Bernouw B LU

13 15 17 18 21

OUDE

petergans0103@gmail.com Paul van den Broek, tel. 0180-690363 (financiën, advertenties en fotoredactie) paul@vdbroekbdr.nl Dick van der Zwaard, tel. 070-3107457 (eindredactie) dvdzwaard@ziggo.nl DRuK: Fennema Drukkers, Gorinchem

REDACTIE: Peter Gans, tel. 010-2033395 (voorzitter, redactiesecretariaat en redactie)

2017

AAS

TeeTime is een uitgave van Golfclub Oude Maas, Rhoon

Door de actie ‘gratis golf’, die op initiatief van de commissie Werving en Binding met mede-werking van het bestuur werd georganiseerd, is de golfsport in het algemeen en onze golfclub in het bijzonder bekend gemaakt onder een grote groep niet-golfers. De actie is op 9 december afgerond met twee groepjes van 7 tot 10 deelnemers. In totaal hebben dan ongeveer 115 potentiële nieuwe golfers mogen proeven van golf en van minstens 120 gratis kopjes koffie van de Brasserie. Een slotronde, waarvoor een uitnodiging wordt gedaan aan alle deelnemers van deze Albert Heijn / NOC*NSF actie, zal met een aangepast speelschema op 17 december worden gespeeld op de ‘grote baan’. De samenwerking met Rhoon Golfcenter, Golfschool Rinus Goor, de Brasserie en de inzet van de golfprofessionals Rinus van Blankers en later ook Jean Pierre, hebben deze grote deelname mogelijk gemaakt. Over bruggen bouwen gesproken, maar nu in figuurlijke zin. Opnieuw hulde.

RijnMOnDBOkaaL

M

COLOFON

Er zal veel aandacht besteed gaan worden aan het werven van nieuwe jeugdleden het komende jaar. Hierover zijn al diverse gesprekken gevoerd met betrokkenen binnen en buiten de Golfbaan.

GOLFC

Dat was begin december het geval. Een Sint Nicolaas surprise wedstrijd met temperaturen rond het vriespunt en mistige omstandigheden. Wat voelde het koud. Dan is 18 holes lopen ook best ver! De erwtensoep na afloop was een echte opkikker. De surprise was waarschijnlijk, dat Sint en Piet dit jaar verstek hebben laten gaan.

ADVERTENTIETARIEVEN (FuLL COLOuR VOOR 6 EDITIEs)

1/1 € 1500,- | 1/2 € 800,- | 1/4 € 425,-

Kopij voor de volgende TeeTime uiterlijk inleveren op 16 februari 2018, petergans0103@gmail.com De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren en (zonder de essentie van de inhoud aan te tasten) in te korten. Alleen ingrijpende veranderingen worden naar de auteur(s) teruggekoppeld. Opiniestukken worden, mits zij aan de elementaire fatsoensnormen voldoen, integraal geplaatst. COVER: Flight met ijsafzetting tijdens sinterklaaswedstrijd

3


in MeMORiaM

ben zoutewelle Op 14 september jongstleden is Ben Zoutewelle overleden. Als er door Oude Maas speciale wedstrijden werden georganiseerd was Ben met Hermi aan zijn zijde vaak van de partij. Iedere deelnemer aan de Handicart wedstrijd zal zich het uitgebreide fruitpakket herinneren dat jaarlijks door Ben beschikbaar werd gesteld en de schalen met meloen in het clubhuis na afloop. Hij droeg de club een warm hart toe. Nooit deed de club een vergeefs beroep op hem als het om sponsoring ging, altijd was de reactie positief, zo ook weer bij de Golfweek dit jaar.

Velen van ons hebben ook ervaren dat Ben in gesprekken de tijd voor je nam, een goede luisteraar was en oprechte belangstelling voor je had. Dat Ben ook buiten de club geliefd was bleek wel uit de enorme belangstelling bij de afscheidsdienst op 20 september in de Bethelkerk in Zwijndrecht waar ook veel leden van Oude Maas aanwezig waren. Namens de leden van Oude Maas wens ik Hermi veel sterkte toe in de komende tijd en hoop haar binnenkort weer op de golfbaan terug te zien. Peter Gans

LaDieSDay 2017

bijna alles lukte en motregen mocht de pret niet drukken het was weer zover. op 24 oktober hielden de dido dames hun ladiesday als afsluiting van het zomerseizoen 2017. Na inschrijving en ontvangst met koffie en een heerlijke appelflap was het om 12.00 uur tijd om de baan in te gaan. Er hadden heel wat dames ingeschreven, jammer genoeg voor een aantal van hen, mochten de handicarts vanwege het weer niet in de baan. De omstandigheden waren niet optimaal. De weergoden waren ons deze keer niet zo goed gezind. toPteam Toch mocht de motregen de pret niet drukken. Ik zat in het team samen met Elly de Kimpe, Anja Overweg en Joke van Zanten

en wij startten op hole 11. De spelvorm was Texas Scramble en we vetrokken met een playing handicap van 28. De eerste hole scoorden wij een mooie par, net zoals op hole 12. Dat goede begin motiveerde ons om zo lekker door te spelen. En dat lukte: wij waren met z’n vieren een topteam. Bijna alles lukte Wij hadden goede afslagen en door de baan liep alles ook geweldig en over ons spel om en op de green mochten wij al helemaal niet klagen. Negen van de 10 putts vielen. Zodoende liepen we

veel parren en bogeys, waardoor wij na de eerste negen holes al 29 punten hadden. Nu was het zaak om de focus te behouden. Toch liepen we lekker in de baan te kletsen, genoten we van de mooie herfstkleuren en zaten voor wij het wisten de 18 holes er op. Omdat we op de tweede negen nog eens 27 punten scoorden, kwamen we uit op een totaal van 56. Logisch dat wij met een voldaan en zeer tevreden gevoel terug naar het clubhuis gingen. Die regen waren wij natuurlijk allang vergeten! Stichting hulPhonDen Na afloop werd onder het genot van een drankje nog menige hole besproken. Tijdens haar praatje liet Ellen het zomerseizoen de revue passeren. Ook werd er stilgestaan bij het overlijden van diverse echtgenoten van de dames en werd er een mooi toepasselijk gedicht voorgelezen. Tenslotte kregen we tijdens het eten nog een PowerPoint presentatie van de Stichting Hulphonden, die door de commissie een cheque van â‚Ź 750,- overhandigd kreeg, die in het zomerseizoen, door de dames bij elkaar was gespaard.

4


ladiesday 2017 Prijzen En toen was er de prijsuitreiking. De neary’s op hole 9 en 15 waren voor Len Ruissen en Lucille van Opdorp. De derde prijs ging met 47 punten naar het team Bea Stok, Guusje Roebersen, Jeanne Eschauzier en Pia Hoekwater. De runners-up met 50 punten waren Marina Kaal, Marianne Kalmijn, Patricia van de Erve en Lucille van Opdorp. Ons team, bestaande uit Elly de Kimpe, Anja Overweg, Joke van Zanten en ik, mocht vandaag de wisseltrofee met 56 punten mee naar huis nemen. Wij kijken er als team volgend jaar naar uit om onze wisseltrofee te verdedigen. Verder werden ook nog de seizoensprijzen uitgereikt: de maandbeker lage Handicap en het handicapschaaltje waren voor Marina Kaal en de maandbeker hoge handicap voor ondergetekende (Ria van de Rakt). De Zomerzwaan ging naar Anja Overweg Pluim Mede namens mijn hele team wil ik een pluim uitdelen aan de dames van de commissie voor het organiseren van deze gezellige dag en het verzorgen van de leuke dag- en loterijprijzen. Top! Ria van de Rakt

De Rijnmondbokaal blijft in 2017 thuis in Rhoon!

rijnmondbokaal 2017

Afscheid nemen op een hoogtepunt? De gedachte hieraan heeft bij De Captain, na de eclatante overwinning op Golfclub Kralingen en Golf & Countryclub Capelle aan den IJssel in oktober 2016 meerdere malen door het hoofd gespeeld. Hoe hoog moet zo’n punt wel niet zijn om er definitief een punt achter te zetten? Is 3 jaar op rij de Rijnmondbokaal winnen hoog genoeg? Na lang wikken en wegen heeft De Captain medio dit jaar toch de moeilijke beslissing genomen om het (golf) stokje door te geven. Je begint dan als Captain om je heen te kijken of er geschikte kandidaten zijn tussen de spelers die het klappen van de Rijnmondzweep kennen. Ik moet eerlijk zeggen; dat viel niet mee! Natuurlijk waren er diverse spelers die al jaren lang met uitstekende resultaten meegespeeld hebben en diverse overwinningen op het palmares bijgeschreven hebben, maar desondanks ongeschikt om als Captain te fungeren.

Andere spelers die het misschien wel in zich hadden om Captain te zijn hadden weer niet de benodigde golfcapaciteiten, die nu eenmaal in zo’n functie benodigd zijn, nietwaar? Schoorvoetend overstag Een paar weken voordat de 2017 sessie van de Rijnmondbokaal zou beginnen de knoop doorgehakt en aan Rinse Groenendijk “medegedeeld”, dat hij de nieuwe captain zou zijn. Verbazing alom, niet in het minst bij Rinse zelf. Ik, captain? En nog wel voor het

Oude Maas Rijnmondteam? Zou ik dat wel kunnen? Na de toezegging te hebben gedaan, dat De Captain nog zou assisteren bij de organisatie en selectie van de spelers voor dit jaar, ging Rinse schoorvoetend overstag. Ook de toezegging van de huidige Rijnmond assistente Juffrouw Bol dat zij door zou gaan in haar, eveneens zeer vertrouwelijke en complexe functie, stelde Rinse wat meer op z’n gemak. Tja, en dan ga je weer aan de gang met de selectie van de 12 spelers voor de eerste

5


rijnmondbokaal 2017 Na het hertellen van de slagen, omdat de captains van Kralingen en Capelle de uitslag betwijfelden, bleek dat wij inderdaad met een kleine 100 slagen hadden gewonnen. Door deze uitslag en het mooie weer was het nog lang onrustig op het terras. Leuk was, dat er maar liefst 35 deelnemers gebruik maakten van de lekkere daghap.

wedstrijd op Kralingen op 8 oktober. De eerste klap is een daalder waard, dus een sterk team geselecteerd. Helaas gooiden de weergoden die week teveel regenwater over de baan, zodat deze onbespeelbaar was. Wedstrijd werd afgelast. De teleurstelling bij de geselecteerde deelnemers was zeer groot.

Dramatisch De selectie van de spelers voor de volgende wedstijd op Capelle op 22 oktober was door de grote overwinning een week eerder iets eenvoudiger. Keuze genoeg! Kandidaat spelers staan voor deze Rijnmond wedstrijden in de rij en in verband met de ruime voorsprong kon De ex-Captain enig risico nemen. Bij verschillende namen werd met enige verbazing gereageerd, maar omdat de fairways op Capelle iets breder dan “standaard” zijn en een afzwaaiertje niet direct desastreus is, toch besloten om deze spelers uit te nodigen. Het deed De Captain goed dat iedereen de uitnodiging, soms vergezeld van een flesje rood, accepteerde. “In overleg” met de captain werd aldus weer een uitstekende ploeg spelers bijeen geharkt. De baan op Capelle was dramatisch. Tijdelijk water mocht worden ontweken en dat viel nog niet mee. Een redelijk droge plek te vinden om de bal te droppen was geen makkelijke opgave. Uiteindelijk wist het team van Oude Maas ook deze wedstrijd te winnen. Ons team deed het zelfs nog 10 slagen beter dan de thuisclub Capelle. En dit ondanks dat de fairways voor sommige Oude Maas spelers toch nog iets te smal bleken te zijn! (En het water, vooral op hole 17, te diep!)

Gewaagde beslissing De volgende wedstrijd stond gepland op zondag 15 oktober op onze baan. Het thuisvoordeel moest voor een verpletterende score zorgen. Als ex-Captain stel je dan aan de andere captain bepaalde speelsters/spelers voor, die zich op eigen baan in eerdere sessies bewezen hebben. Niet alleen maar single handicappers, maar een mix van hoog/laag en dus een uitgebalanceerd team dat voor de ex-Captain en andere captain door het vuur wilde gaan. De ex-Captain had zelfs een zeer gewaagde beslissing genomen om de Serier broertjes op te stellen. Het resultaat was verbluffend. Alles viel die dag op z’n plaats. Fantastisch weer, een uitstekend geprepareerde baan en een warme appelflap vooraf zorgden voor een monsterzege. Zelfs de broertjes kwamen met een acceptabele score naar binnen.

Snor Direct na deze wedstrijd kwam het bericht van de captain van Kralingen, dat de afgelaste wedstrijd van 8 oktober op zaterdag 4 november kon worden ingehaald. Oeps; op die datum zou de herfstbokaal op Oude Maas worden gespeeld. Bijna alle in aanmerking komende spelers hadden zich voor deze wedstrijd ingeschreven en konden dus niet op Kralingen aantreden. Hemel en aarde werd bewogen om kandidaat spelers over te halen. Er werd zelfs iemand vanuit Engeland overgevlogen. Ook was de eer om voor het Rijnmond team te mogen spelen voor enkele spelers zelfs reden om af te zeggen voor de Herfstbokaal. Uiteindelijk lukte het op de valreep om een representatief team te formeren, waarbij zelfs de ex-Captain en de andere captain ook mee zouden spelen. Dat zat dus wel snor!

6

Waterballet in Kralingen Wat een waterballet was het ook op Kralingen. Vooral de tweede negen holes, die overigens een heel stuk moeilijker zijn dan de eerste negen holes, werden in stromende regen gespeeld. De scores waren er ook naar. De captain van Kralingen gaf als reden hiervoor onder meer aan, dat de baan op het laagste punt van Nederland lag en dat dit, in combinatie met het slechte weer, de oorzaak was. Nu weet de exCaptain dat dit niet helemaal (en dus ook helemaal niet) juist is. Het laagste punt in Nederland ligt toevallig in Nieuwerkerk aan den IJssel! Zo jammer als dit als excuus voor slecht spel wordt gehanteerd. Maar goed, de scores van onze Oude Maas spelers bleven aardig overeind tot….. Hole 12. De ex-Captain had een klein dipje op deze par-3. Na een op zich uiteraard prima afslag viel de bal uiterst ongelukkig direct onder een heeeeele hoge bunkerrand. Normaalgesproken is dit appeltje eitje voor de ex-Captain maar na 9 bunkerslagen, wel weer gevolgd door een prima putt moest een 11 worden genoteerd. Na enige discussie en opmeten van de ontstane krater kon worden opgetekend, dat het laagste punt van Nederland toch Golfbaan Kralingen is en dat de exacte locatie in de greenside bunker van hole 12 ligt. Het zal u niet verbazen dat de ex-Captain veerkracht toonde en de rest van de holes met een meer dan redelijke score wist te beëindigen. Bij het tellen van de slagen van alle deelnemers bleek dat Oude Maas weliswaar de battle verloren had, maar de oorlog gewonnen! Het verschil met de thuisclub Kralingen was slechts 23 slagen. De overall uitslag over 3 wedstrijden was: Oude Maas: 2.575 slagen, Golfclub Capelle: 2.662 slagen en Golfclub Kralingen: 2.705 slagen. De bokaal kon weer mee naar huis! De ex-Captain wil iedereen hartelijk bedanken en feliciteren met dit fantastische resultaat en wenst de nieuwe captain met z’n assistente voor de toekomst veel succes. Enige vermeldenswaardige feiten van de 2017 sessie: Rinse kan met alle gewonnen prijzen een eigen Wijn/Gin/Whiskey slijterij beginnen. De “22 boven” van de heer K.L. te R. op Capelle. En Kralingen blijkt toch niet echt de baan te zijn voor hr. E.L. te L. (Volledige namen bekend bij de redactie) De ex-Captain


Interview met Paul van den Broek

‘Klussen waar de greenkeepers niet aan toekomen en die veel geld besparen’. “Het heeft even geduurd voordat we op gang zijn gekomen, maar in de afgelopen weken hebben onze leden het eerste resultaat kunnen aanschouwen: de reparatie van de brug tussen hole 12 en 13”. Aan het woord is Paul van den Broek. We ondervragen hem over de verdere plannen van zijn klusteam en een aantal andere (goede doelen) acties die hij (niet alleen) rond de baan organiseert. “Eind vorig jaar heb ik het voorstel gedaan om een werkteam te vormen. Doel hiervan is om werkzaamheden op en rond de baan aan te pakken waar de greenkeepers niet aan toekomen, of die zo veel tijd kosten, dat ze ten koste gaan van andere noodzakelijke verbeteringen van de baan.” Paul vertelt dat de brug als eerste op zijn ‘to-do-lijst’ stond. ”Die stond min of meer op instorten en was tijdelijk met metalen platen opgelapt. Er was duidelijk sprake was van een onverantwoorde en onveilige situatie.” In de vorige TeeTime konden we al lezen dat Paul de reparatie aanvankelijk met Jacques Born heeft aangepakt, en dat de klus werd afgerond nadat het brugteam was uitgebreid met Walter Bhageloe, Gerard Verhoeven, Hans en Joop Serier en Rinse Groenendijk. Hij vertelt het nu wat uitgebreider. Weer veilig “Op een vrijdag in augustus zijn Jacques en ik begonnen met het vervangen van zes planken. Dit klinkt gemakkelijker dan het was, omdat we ook niet de goede spullen hadden. In plaats van een ponton om onder de brug bij de bouten van de planken te kunnen komen, moesten we het doen met een oud polyester bootje dat we op het terrein van de greenkeepers hadden gevonden. Als Jacques kracht moest zetten om de moeren aan te draaien, moest ik alle zeilen bijzetten om het lichte bootje op zijn plaats te houden. Maar aan het eind van die dag konden we tevreden constateren dat de ergste schade was gerepareerd en dat de brug weer veilig kon worden gebruikt. Maar ook was duidelijk geworden dat we nog lang niet klaar waren, omdat nog veel planken verrot waren die feitelijk allemaal vervangen moesten worden.” Toen Paul een tijdje later met Walter Bhageloe over de technische mogelijkheden en onmogelijkheden om de brug volledig te repareren sprak, bood hij spontaan aan om te helpen samen met anderen de brug volledig te repareren. “Toen hebben

we eerst nog gekeken of dat haalbaar was met aluminium roosters of kunststof platen. Maar uiteindelijk zijn we vanwege de constructie (een overspanning van twee meter zonder ondersteuning in het midden) gegaan voor nieuwe planken.” Alternatieve route Het echte werk begon nadat het hout besteld en geleverd was. Terwijl de brug werd gesloopt, begonnen Joop en Gerard in de loods met het voorboren van alle 60 planken. Ondertussen had Paul tijdens zijn nachtelijke uurtjes een route uitgedacht, waardoor iedereen tijdens de werkzaamheden gewoon kon blijven golfen. Zo kwam hij uit op de volgende speelvolgorde van de holes. Na 1 t/m 3 naar 15, 13 en 14. Daarna weer naar hole 4 en verder. Na hole 12 kon vervolgens op hole 16 verder worden gegaan tot de 18 holes weer compleet waren. “Van veel spelers heb ik gehoord dat ze het eigenlijk best wel een erg leuk alternatief vonden.” De rust zelve De werkzaamheden aan de brug verliepen niet helemaal zonder slag of stoot. Paul: “de

eerste zaterdag was een rampdag. Het regende nagenoeg de hele tijd en daarnaast braken de boren als luciferhoutjes af. En dat terwijl Walter nog wel voor een speciale boor had gezorgd: een magneetboor met kernboren, die zeg maar een cirkeltje uitboren waarna de kern van het metaal er aan het eind uitvalt. Maar door de dikte van de stalen spanten die ook niet helemaal even dik waren, liepen de boren om de haverklap vast en braken ze af. Dat waren er die dag vier stuks à € 50 per stuk voor zo’n dikke 30 boorgaten, terwijl er in totaal bijna 240 moesten worden geboord!” Deze tegenslag ging volgens Paul uitsluitend ten koste van de snelheid. “Het humeur van de klussers kon niet stuk. En Walter die krijg je al helemaal niet gek, die blijft ondanks alles de rust zelve.” Half oktober zijn uiteindelijk de laatste planken van de brug gemonteerd en kan het team terugkijken op een mooie klus. “Wel een verzoekje van mij”, grinnikt Paul: voor het betreden van de brug wel graag even je voeten vegen”. Het werk aan de brug zal helemaal klaar zijn als René Visser met zijn Inducarwerknemers dit voorjaar het schilderwerk zal aanpakken en als ter voorkoming van

7


Adv_Breijer-105x148mm

22-10-2007

15:43

Subliem afgewerkt. Uiterst snel geleverd

Pagina 1

en bijzonder scherp geprijsd.

TIe ChC-CommIssIe Breijer. Partner inM E T Zeilmakerij S P R I N G E R U I T VA N M E U R S n elk bouwproject

apcommissie is inmiddels al weer een paar weken aan de gang. van ‘ die hards’ te vinden die op het scherpst van de snede strijden SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF etitie worden verdeeld. Uiteraard doet iedereen zijn/haar best om zo elligheid en humor tijdens deze dagen is voor alle deelnemers zeker

J.SCHOOTS B.V.

Als digitale drukwerkexperts denken we met u mee en komen met de beste oplossingen. Wij zijn FSC

apparatuur in de regio. Zoals de Canon imagePRESS

Hoks I Agaatlaan 37 Ialle 3162deelnemers TA Rhoon nd als het rekenwonder, deMark tussenstanden aan mailt, GSBEDRIJF Mobiel. 413 een 106 86 e afgelopen speeldag is gebeurd. Er loopt06ook roddelverslaggever www.schildersbedrijfhoksenzn.nl

schrijven valt. Deze Hop SingE-mail: maakt bijna wekelijks een voorpagina schilderhoks02@kpnmail.nl en andere onzin te lezen is, met als gevolg over Voor particulieren BTW mails verlaagd naar 6 % en weer. ssie staat garant voor: Patrick Tchai

- EN AFWERKINGSBEDRIJF

C6000. U vindt ons lekker dichtbij, Industrieterrein Donkersloot, vlakbij-de A15 en A16. Dus goed Gaaskleden Isolatiedekens - Opentopzeilen bereikbaar en parkeren kan gratis voor de deur. Isolatiescheidingswanden - Drijfankers Kom langs, bezoek onze site www.vanmeurs.com Dekzeilen - Luchtzakken - Windvanen. of maak een afspraak. Watersportartikelen: Bootkappen - Kuipzeilen

Sprayhoods - Railingzeilen - Giekhuiken. I Agaatlaan 37 I 3162 TA Rhoon Reclame en Belettering. Mobiel. 06 413 106 86 U kunt ons met recht totaalleverancier noemen als het gaat om .schildersbedrijfhoksenzn.nl nieuwbouw, renovatie, vernieuwbouw, installatie, afbouw, onderhoud en beheer. Doordat we bijna alle specialismen in huis hebben, kunnen W olweverstraat 21 T 0180 - 418 200 Van Riemsdijkweg 6 : schilderhoks02@kpnmail.nl we praktisch elk project oppakken. En dankzij onze ervaring in integraal bouwen kunnen we uitermate efficiënt te F werk gaan. Onze projectPostbus 142 0180 - 418 127 articulieren BTW verlaagd naar 6 % 3088 HC Rotterdam manager stemt de werkzaamheden en logistiek perfect op elkaar af. Zo komt wachten op elkaar niet meer voorien kan een project sneller 2980 AC R idderkerk n f o @ v a n m e u r s . c o m www.van meurs.com Tel.: 010 - 4281339 Mark Hoks I Agaatlaan 37 I 3162 TA Rhoon worden afgerond. Wilt u weten wat Breijer voor uw organisatie kan

Voor particulieren BTW verlaagd naar 6 %

De juiste mensen op de juiste plek

TeeTime magazine

2.pdf 1

10-11-2010 14:59:49

3.pdf 1

e magazine

Fax.: 010 - 4290265 Mobiel.: 06 - 53246788 E-mail: info@jschoots.nl www.jschoots.nl

betekenen? Kijk op www.breijer.nl. Mobiel. 06 413 106 86 www.schildersbedrijfhoksenzn.nl E-mail: schilderhoks02@kpnmail.nl

5-5-2008 13:12:40

e Alle verzekeringen e Hypotheken Big Boss

e Kredieten

Heren Mode

Dealer van onder andere:

e Bancaire produkten

- B. Meyer - Digel - Gardeur - Giordano - Van Gils - McGregor - Van Santen & Van Santen - State of Art - Tom Tailor - Vanguard

010-46 510 51 www.vschagen.nl

6


interview Inzameling plastic Behalve zijn werk voor de golfclub en zijn dagelijks werk, is Paul van den Broek via ander vrijwilligerswerk zeer betrokken bij een ander goed doel. “Zo heb ik onlangs € 1.500 mogen overmaken naar KIKA. Dit bedrag is grotendeels opgebracht met de verkoop van hosta’s en andere planten die ik kweek en de inzameling van plastic op de baan.” Hij schat dat hij inmiddels om en na bij de 1.250 kilo plastic heeft opgehaald. Hij verzoekt iedereen die zijn plastic bijdrage wil leveren wel vriendelijk om de flesjes leeg in de containers te gooien. “Het weegt wel lekker door al dat water, maar dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling.” Voorts vertelt hij nog op zoek te zijn naar metalen manden om bij elke hole het plastic in te kunnen gooien. “Wie een goede leverancier weet, mag zich melden. Een (potentiële) sponsor heeft zich al gemeld.”

schade waar nodig nog aluminium strips op de onderste (zij)planken zijn gezet. Extra handje Wat staat er nog meer op het programma van het klusteam? Paul: “Een concreet programma hebben we niet. Ons uitgangspunt is dat we zaken willen doen waar de greenkeeepers niet aan toekomen, of waar ze een extra handje bij kunnen gebruiken. Denk hierbij aan zaken als het ruimen van takken in de baan, hulp bij het snoeien van de wilgen bij hole 5 en 18 en het opruimen van omgevallen bomen rondom de baan. Maar ook projecten waarmee geld wordt bespaard om het baanmanagement in staat te stellen andere verbeteringen uit te voeren. Zo had Bert de Bode voor de reparatie van de brug een offerte liggen van een professioneel bedrijf, waarin de kosten voor de vervanging van 10 planken ongeveer gelijk waren aan die van de reparatie van de hele brug zoals we het nu met de vrijwilligers hebben gedaan. Schuilhutten en bunkers Inmiddels zijn we ook al begonnen met het verstevigen van de huisjes, waarbij het huisje op hole 6 een volledig nieuw dak zal krijgen. Het mooiste zou zijn als er sponsors zouden zijn die voor geheel nieuwe huisjes/ schuilhutten willen zorgen Die kosten ongeveer € 1.500 per stuk, maar dan moeten we ze zelf plaatsen en schilderen. Wie biedt zich aan? Als dat lukt, durf zelfs ik (als Ajacied) te zeggen dat ‘geen woorden maar daden’ op onze baan met recht gezongen mag worden. Maar vooralsnog beperken we ons tot het repareren van de huisjes.

Een ander punt van aandacht is de kwaliteit van de bunkers in de baan. Paul vertelt dat Hans Serier en Rob Velgersdijk al enige tijd bezig zijn met het herstel van de kale plekken bij de bunker bij hole 8. “Dat is een klus die wij als team in overleg met onze headgreenkeeper Jan Bastiaanse mogen en willen doen. Daarnaast willen we kijken of we ook de andere de bunkers aan kunnen pakken, maar daar komt nog veel meer bij kijken. Het liefst zou ik van veel bunkers de randen afsteken en rondom de bunkers zorgen dat er overal weer gras ligt. Ideaal zou zijn om in alle bunkers het zand te vervangen door goed wat grover zand. Maar of wij als vrijwilligers zover kunnen komen, durf ik niet te beloven.”

Open Tuinendag Wat betreft de hosta’s en andere planten die hij verkoopt, vertelt Paul dat hij een verwoed tuinliefhebber is. “Die hobby is de laatste jaren een beetje uit de hand gelopen, zodat ik inmiddels ongeveer 300 verschillende hosta’s in de tuin heb staan. Het plan om zelfgekweekte hosta’s voor een goed doel te gaan verkopen is van lieverlee ontstaan. Daarvoor heb ik nu ook aan de Stationsweg in Barendrecht een stukje grond van circa 200 vierkante meter gehuurd waar mijn hosta’s worden opgekweekt en staan uitgestald. Vorig jaar ben ik ook begonnen met andere planten zoals sedums, waarvan heel wat bakjes zijn verkocht.” Om de nodige

Geen overlast Een wens die op het verlanglijstje van met name heel veel dames staat is een WC in de buurt van hole 3 en 4 of 14 en 16. “Ook daar zou ik graag voor willen gaan”, aldus Paul, “maar dan moet er een septic tank komen en zal er op de een of andere manier water moeten komen. Dus als mensen daar ideeën voor hebben of op de een of andere manier een bijdrage eraan willen leveren, dan zijn zij van harte welkom.” Nu liggen de activiteiten als gevolg van de weersomstandigheden even stil, maar Paul hoopt in januari weer aan de slag te kunnen gaan. Dus kunnen ook de andere leden die zich bij Paul hebben aangemeld (zoals Evelien Spee, Doesjka Sartorius, Ab Knoops en Ted Hartman) hun borst natmaken. Hij benadrukt dat ze er alles aan zullen doen om veilig te kunnen werken en te voorkomen dat we de golfers onnodig overlast bezorgen.

9


badkamers

toiletten

tegels

tegelvloeren

installatie

Onze showroom is gevestigd aan de Deventerseweg 11 in Barendrecht ■ 0180 646810 ■ info@tegelhuis.nl ■ www.tegelhuis.nl


interview publiciteit voor zijn tuin en plantenverkoop te verkrijgen heeft Paul zijn tuin in 2016 voor het eerst opengesteld voor het publiek. Zo is ook een aantal dames van de DiDo dames in de tuin komen kijken die met hun aankopen een aardig steentje hebben bijgedragen. “Naar aanleiding van de vele enthousiaste reacties heb ik ook de eerste ‘Open Tuinendag’ in Barendrecht georganiseerd”, besluit Paul, “waaraan zes andere tuinen hebben meegedaan.” Als dat er het komende jaar tien zijn, hoopt Paul er een jaarlijks terugkerend evenement van te kunnen maken. KIKA Waarom richt Paul zich met zijn activiteiten specifiek op het Kinder Kankerfonds (KIKA)? “Karin en ik zijn de blije ouders van twee dochters en een zoon. En bovendien zijn we ook nog eens de trotse grootouders van drie kleindochters. Het belangrijkste is dat zij allemaal gezond zijn. En het ergste wat je eigenlijk kan overkomen is volgens mij een ernstige ziekte van je kind of kleinkind, laat staan het verlies van een van hen. Vandaar dat wij voor KIKA als goed doel hebben gekozen”.

Winnaars Eef en Marc: het werd knallen!

Herfstbokaal 2017

Op 4 november werd de laatste belangrijke Oude Maas wedstrijd van het jaar 2017 gespeeld, de Herfstbokaal! Eef had ons samen ingeschreven, en we werden gekoppeld aan Peter Gans en Hans Moerman. Ken je dat gevoel? Je wordt wakker en denkt ik heb er zin in. Ik ga vandaag eens lekker knallen! (sorry voor diegene die deze ervaring nog nooit hebben mogen ervaren). Bovendien is Eef de laatste maanden super aan het spelen en dat is voor mij een inspiratiebron natuurlijk! En wat gebeurt? Het werd knallen! Competitief Rondje 77 bruto netto 69. Een paar details, Eef maakt twee putts van zes en 10 meter voor birdie. Op hole 8 en 13 helaas dubbel bogey.

Maar verder heel steady en we hebben het elkaar in de greensome nergens onnodig moeilijk gemaakt. Van veel spelers hoorden we dat ze deze spelvorm lastig vinden omdat ze niet in hun spel kunnen komen. Die zijn dan héél anders wakker geworden dan wij! Het succes wil ik ook toeschrijven aan onze flightgenoten Peter en Hans. Niks is zo mooi als je met twee heren van respectabele leeftijd 18 holes mag lopen. Echte senioren die nog competitief zijn ingesteld en van een slecht geslagen bal nog echt balen, maar die ook drives slaan waarvan ik hoop ze op zo’n leeftijd nog te kunnen halen! Prijzenpakket Ook wil ik de wedstrijdcommissie, Bruni en Wim een compliment maken voor het feit dat ze voor dag en dauw de greens al hadden gesweept. Het prijzenpakket hebben we nog even in de kast gezet, maar de Glühwein, de heerlijke Bokbiertjes en de Erwtensoep van Rhoonse Polder gaan we zeker op gepaste tijd nuttigen.

Najaarscompetitie Op het moment dat ik dit stukje schrijf loopt mijn topper al weer in de baan, morgen 12 november spelen Captain Brian, Wanne, Eef en ikzelf met Oude Maas team de Landelijke Finale van de NGF wintercompetitie op Anderstein. Want we hebben eerder alle poulewedstrijden gewonnen, waarin Willem en David niet onvermeld mogen blijven. Zij hebben hierin ook een belangrijke bijdrage geleverd. Leuk initiatief van de NGF. Nu maar hopen dat we allemaal lekker de winterslaap ingaan! De tijd vliegt en bij het ter perse gaan van de TeeTime is de Decembermaand alweer een feit. Eef en ik willen van de gelegenheid gebruik maken om iedereen een gezellig en sfeervol einde van 2017 te wensen. En we beginnen 2018 natuurlijk met……KNALLEN! Marc Massar Hoe de finale van de NGF Najaarscompetitie afliep, leest u op de volgende pagina 13.

11


j. de kluyver

Goed horen

dakbedekking rhoon rhoon b.v.b.v.

Van het feilloos een gesprek volgen tot het horen van alle geluiden op de golfbaan. Als uw gehoor achteruit gaat wilt u hier uiteraard een goede oplossing voor.

onder alle omstandigheden

j.dakbedekking de kluyver

Bij ‘t Hoorhuys begrijpen we dat maar al te goed. Door onze expertise en jarenlange ervaring staan wij garant voor deskundigheid en kwaliteit. U neemt toch ook alleen genoegen met het beste voor uw oren!

ambachtsweg 7 3161 gl rhoon ambachtsweg 7 telefoon 010 - 5016044

Heeft u al een hoortoestel maar bent u niet tevreden? Kom dan langs voor een vrijblijvende second opinion. Naast hoortoestellen leveren wij diverse soorten hoorhulpmiddelen en U bent gehoorbeschermers.

3161 gl rhoon telefoon 010 - 5016044

CHA R LO I S STAAL BV

welkom voor een vrijb lijvend advies.

Aploniastraat 23 3084 CC Rotterdam ‘t Hoorhuys, Kikkerstraat 3 3171 GH Poortugaal Telefoon (010) 4103099, Telefax (010) 4100106

q (010) 76 50 093 E info@hoorhuys.nl M www.hoorhuys.nl

CHA R LO I STAAL B

In en IS verkoop THE WORLD OUR FAIRWAY Aploniastraat 23 3084 CC Rotte

Telefoon (010) 4103099, Telefax (01

… WITH FREQUENT SERVICES TO AND FROM YOUR DESTINATIONS IN SPAIN, PORTUGAL, MOROCCO, ST. PETERSBURG, RED SEA, EAST AFRICA AND THE CARIBBEAN.

Voor al uw rollend transport materiaal

Albert Plesmanweg 59 3088 GB Rotterdam The Netherlands T +31 (0)10 491 33 50 F +31 (0)10 491 33 97 E office@nl.weclines.com

Trucks, opleggers, www.weclines.com mobiele kranen en machines

In en verkoop

Polderweg 74

Voor al uw rollend transport materi

SCHIEDAM Tel. 010-415 74 88

Trucks, opleggers, Natuurlijk genieten www.schaftentrucks.nl mobiele kranen en mach Fax 010-462 49 02

Dé locatie voor alinfo@schaftentrucks.nl uw feesten, presentaties, zakelijke bijeenkomsten en arrangementen. Gratis parkeren en gratis Wifi. Informeer vrijblijvend naar de vele mogelijkheden.

16

11-2101-1_RP_Adv_TeaTime_180x65.indd 1

Veerweg 2a 3161 EX Rhoon TeeTime magazine info@rhoonsepolder.nl

t 010 501 79 28 f 010 501 30 55 16 www.rhoonsepolder.nl 28-11-2011 17:24:38


NGF Najaarscompetitie

Oude Maas “Landskampioen”! Ja, u leest het goed, er is na lange tijd weer eens een team van Oude Maas “landskampioen” geworden. Maar de competitie is toch al lang voorbij hoor ik u denken. Klopt, dus ik zal het even uitleggen hoe dit zo maar tot stand is gekomen. Brian Shields heeft een aantal spelers en speelsters gevraagd om deel te nemen aan de NGF Najaarscompetitie, die dit jaar voor de tweede keer werd georganiseerd. Ik denk dat Brian nachten heeft wakker gelegen om te verzinnen wat de beste teamsamenstelling voor deze nog prille competitie moest zijn. Ideale mix Het ging daarbij om de ideale mix van talent, gezelligheid, looks, mentale weerbaarheid en natuurlijk doorzettingsvermogen. Uiteindelijk kwam hij uit op de dames Wanne, Eef en Dewi en de heren Marc, David, Willem D. en Wim B. en uiteraard Brian zelf. Gedurende vier zondagen werden er door vier spelers 18 holes stableford gespeeld tegen drie andere teams. Met vlag en

wimpel werden wij (zelfs al vóór het spelen van de laatste wedstrijddag) al kampioen waardoor wij op 12 november met alle andere poulewinnaars uit Nederland om de titel mochten gaan strijden. Straatlengte Dit gebeurde op de zeer mooie, centraal gelegen, baan van Golfclub Anderstein. Het resultaat weet u dus al: wij wonnen met vlag en wimpel. Zo zijn we met een voorsprong van maar liefst 15 punten winnaar van deze finale en daarmee wij de trotse winnaar van de NGF Najaarscompetitie geworden. Is het wat overdreven om ons Landskampioen te noemen? Ja, natuurlijk, maar we doen het lekker toch! Slangeva captain Brian, well done! Eef

zomer Matchplay senioren

Zomer Matchplay heren senioren 2017 Eric Schuuring trotse winnaar van felbegeerde matchplay bokaal Om in de finale van de Zomer Match Play van de herensenioren te kunnen spelen is een prestatie van formaat nodig. Medio mei was de start van de poulewedstrijden die vooraf gingen aan de Knock-outfase: 40 deelnemers in acht poules. Uit elke poule gaan de twee beste over naar het afval systeem. In het verloop van het toernooi moesten enkele oud-kampioenen reeds het onderspit delven.

Zo bleek maar weer dat succes uit het verleden ook in golf geen garantie is voor een finaleplaats. De eindstrijd vond op woensdag 25 oktober onder redelijke weersomstandigheden plaats. Deze ging tussen de kersverse voorzitter van de heren seniorencommissie Eric Schuuring en zijn collega uit het dagelijks bestuur, Nico Lockhorst. Alles mogelijk Bij de start was de spanning zichtbaar, beide afslagen lieten te wensen over. Bij het passeren van het clubhuis was de score 1 up voor Eric, dus alles was nog mogelijk. Op hole 12 mocht schrijver dezes een fraaie putt van Eric aanschouwen van buiten de green in de cup. Stand op dat moment all square. Verlenging Aangekomen op hole 18 waar een groep belangstellende senioren de finalisten met champagne en de felbegeerde trofee stonden op te wachten, moest het feestje nog even worden uitgesteld. Eric had een perfecte approach naar de 18de green en sleepte zo een verlenging uit het vuur. Op hole 19 speelde

de zenuwen Nico parten, waardoor zijn afslag volledig mislukte. Maar nadat op de green de putter Eric in de steek had gelaten, viel de beslissing op hole 20. Nadat het zonnetje nieuwsgierig tevoorschijn was gekomen, mocht Eric de champagne ontkurken en zich als Zomer MP-kampioen 2017 laten huldigen. Jan Wijnolts (wedstrijdleider Zomer MP)

13


Arendsen De Wolff Trofee

Winnaars Prinsjesdag mix wedstrijd spelen finale op De Peelse Door onze winst in de Prinsjesdag mix wedstrijd van 19 september kregen wij een uitnodiging voor de Arendsen de Wolff Trofee. Deze landelijke wedstrijd, georganiseerd door de NGF, werd gespeeld op De Peelse Golfbaan. Zondag 15 oktober beloofde een prachtige dag te worden. Anja en ik gingen samen op weg naar Evertsoord vlakbij Sevenum in Limburg. Na een rit van ongeveer 1,5 uur arriveerden we bij de golfbaan waar we werden ontvangen met een kopje koffie en een heerlijke muffin. Vanaf het terras zagen we wel dat de baan er mooi bij lag en we hadden dan ook veel zin om te gaan spelen. Naast de prijzen Om ons goed voor te bereiden op de wedstrijd gingen we nog even naar de

drivingrange waar netjes ballen voor ons gereed stonden. Na het nodige afslag- en chip- en puttwerk gingen we op tijd naar hole 1 waar we om half twaalf zouden starten. We begonnen met een mooie drive maar uiteindelijk stond er na hole 1 een streep op de kaart. Na nog een streep op hole 6 hadden we na negen holes 13 punten. De greens waren zeer snel en we putten soms iets te enthousiast waardoor de terug putjes ook lastig werden. De tweede negen ging het wat beter. We maakten geen strepen meer en scoorden 18 punten wat ons totaal op 31 bracht. Onze flightgenoten hadden 34 punten maar zaten, net zoals wij, naast de prijzen. Na de wedstrijd werden wij op het terras ontvangen met drankjes en borrelhapjes. De prijsuitreiking werd gedaan door mevrouw Else Arendsen de Wolff. De winnaars waren met 42 punten afkomstig van De Peelse Golfbaan. Neemt niet weg dat wij een geweldige golfdag hebben gehad terwijl ik het spelen op deze uitdagende, goed onderhouden baan met zeer snelle greens aan iedereen kan aanbevelen. Gerard Verhoeven & Anja Overweg.

korte berichten

Stripcultuur op de golfbaan Aan de N10 richting Bordeaux kom je langs Angouleme, de stripstad van Europa. Prachtig gelegen op de heuvels van de Charante. In de stad wemelt het van de muurschilderingen. Behalve een standbeeld van de striptekenaar Hergé (de geestelijke vader van de stripheld Kuifje), is de stripcultuur ook op de golfbaan L’Hirondelle aanwezig. Kijk maar naar de mar-

14

kers op de tee: een tekstballoon. Nu nog de vraag wie daar onder de zoden ligt… Mocht u daar ook eens een balletje willen slaan, ga dan niet als de wind uit het westen komt. De baan ligt namelijk naast een visfabriek. Ger Matthijs


advertorial

Burt Bourgonje van restaurant Waal houdt van smaak en passie Restaurant Waal in Heerjansdam, bij velen ook al jaren bekend als ’t Waaltje heeft sinds een jaar een nieuwe eigenaar. Burt Bourgonje vertelt enthousiast vertelt over zijn plannen het iedere gast naar de zin te maken en zich thuis te laten voelen. Een boodschap die hij ook uitstraalt. “Onze filosofie is lekker borrelen en eten, uitgaan in een gezellige omgeving, aandacht voor onze gasten, een hoog service niveau met een glimlach. Er moet een gastheer en gastvrouw aan je tafel staan die kennis heeft van, en een verhaal kan vertellen en uitleg kan geven over de gerechten en de wijnen.” Burt, die sterk overweegt lid te worden van onze golfclub, tekent

daarbij aan dat er sinds zijn aantreden als eigenaar flinke stappen zijn gemaakt om het door hem gewenste hoge niveau te halen. “Ik houd van smaak en passie. We koken met verse producten en de geur en opmaak van je gerecht moet er toe leiden dat het water je in de mond Loopt. En in de zomer zit je op ons (bijna altijd volle) terras op een van de mooiste plekken van ZuidHolland.”

Restaurant Waal Molenweg 37 2995 BK Heerjansdam 078 677 1409 info@waalrestaurant.nl

Sinterklaaswedstrijd

Ton en Ria: een dag waar alles goed op z’n plek leek te vallen Mistig en grauw ziet het eruit als we de deur uitgaan. Maar ja we moeten wel, want de wedstrijd gewijd aan St.Nicolaas is heilig: die mág je niet missen, want dat kan wel eens ten koste gaan aan cadeaus in de schoen en op pakjesavond. Als een van de eersten komen we in het clubhuis aan, waar de koffie met speculaas klaar staat. Langzaam komen de deelnemers binnen. Het aantal valt ons wat tegen, maar ja er zullen genoeg leden zijn die alles al hebben en geen wensen meer hebben in het stoffelijke. En natuurlijk zijn er de mooi weer golfers en bovendien een deel is misschien nog wel gewoon bang voor de goedheiligman! Andere wereld Om 9.30 uur precies is de start, samen met onze flightgenoten Ellen en Diana starten we van hole 8. Een heerlijke mist hangt er, het is

alsof we in een Engels thriller door London dwalen. Dat we af en toe een bal moeten slaan brengt ons dan toch weer in een andere wereld. Onderweg werden we ook nog verrast door wat vragen over onze heilige waarvoor we hier vandaag ronddwalen. De vraag over de twee andere heiligen van vandaag (de wedstrijdleiding ) bleek in deze wedstrijd doorslaggevend te zijn, want van de echte heilige weten we natuurlijk alles. Op z’n plek Vandaag hadden wij weer eens zo’n dag waar alles goed op z’n plek leek te vallen. De één

15


WELKOM BIJ TEE-BOX RHOON Golfpartner voor iedere leeftijd en niveau. Op afspraak ben je van harte welkom voor persoonlijk advies over het juiste materiaal, het op maat laten aanpassen van je golfset en tips om jouw resultaten in de baan te verbeteren. Speciaal voor de lezers van TeeTime hebben we een aanbieding: bestel voor 1 oktober 2016 13 nieuwe grips en betaal er slechts 11! Graag tot ziens. Walter Bhageloe CONSULT

GEAR

GRIP & FIT

FASHION OUTLET

SERVICE

Geopend ma t/m vrij 16:00 – 18:00 uur of op afspraak.

FITTED GOLF GEAR RHOON

Tee-Box Rhoon Dorpsdijk 148, Rhoon 06 – 519 754 10 fore@tee-box.nl tee-box.nl volg ons op

H.A.C. THEEUWKENS & ZONEN B.V.

H.A.C. THEEUWKENS & ZONEN B.V.

assurantiën ° financieringen

assurantiën ° financieringen hypotheken hypotheken Verzamelgebouw Verzamelgebouw ”Rotterdam Zuid” ”Rotterdam Zuid” Strevelsweg 696 Strevelsweg 696 3083 AR Rotterdam 3083 AR Rotterdam telefoon (010)-4817766* telefoon (010)-4817766* telefax (010)-4101891 telefax (010)-4101891

WIJ

WIJ BEMIDDELEN BEMIDDELEN BIJ: BIJ: ASSURAntiËn

ASSURAntiËn

FinAnCiËRinGen

FinAnCiËRinGen

tAXAtieS

tAXAtieS

VAStGOeD VAStGOeD

Tel. Tel.010-4817766 010-4817766


Prinsjesdag zijn slechte slag werd door de ander weer goed gemaakt. Lekker keuvelend (vooral de dames) zijn we door de baan gegaan. Ellen had de avond ervoor een workshop gevolgd waar ze vol van was en nog van liep na te genieten. De chocomel met rum deed ons weer een beetje onder de mensen komen, want het vocht van de mist sloeg toch wel op de botjes. Met nog wat stevige holes voor ons stapten we weer naar buiten. Van sommige holes van de eerste negen is de kwaliteit zodanig dat je je afvraagt of het wel verstandig is deze nog te spelen? Met ons spel ging het nog steeds prima, hadden ook geen klagen over de putjes die vielen.

En na de volledige ronde gaan we toch wel tevreden naar het clubhuis waar we natuurlijk weer genoten van de heerlijke erwtensoep. Steeds moeilijker Het wachten was op de prijsuitreiking natuurlijk gedaan door de Sint. Maar helaas deze was niet aanwezig. Misschien verhinderend? Was het te mistig? Maar desondanks was het leuk weer eens te horen, dat we als koppel het beste hadden gepresteerd vandaag. Zo kreeg deze duistere dag op de baan kreeg voor ons toch een vrolijke afsluiting. Toch jammer dat men ’s morgens de deur uitgaat in de hoop de Sint te treffen en dat deze het dan af laat weten. Er zijn toch genoeg hulpklazen in het land? Als hij het op die manier laat afweten

wordt het voor ons steeds moeilijker in hem te geloven (maar ja dan blijft er nog altijd het grote boek). Neemt niet weg dat het een prima en gezellige dag was, wij hopen dan ook dat het volgend jaar er meer leden zullen zijn om aan deze wedstrijd deel te nemen. Ton en Ria van de Rakt

Naschrift van de Sinterklaaswedstrijdleiding: Een aantal deelnemers aan deze wedstrijd was teleurgesteld over het ontbreken van de traditionele Sint en Piet. Daar heeft de wedstrijdleiding heel bewust voor gekozen zodat er geen onrust zou ontstaan door (zwart-wit) discussies tussen voor- en tegenstanders van de echte traditie. Voor zover wij weten heeft niemand aan Sint Johan en Piet Claudia aanstoot genomen. Uitslag van de wedstrijd was: 1. Ria en Ton van de Rakt, 2 Ger Matthijs en Henk Klatten, 3 Claudia Rietveld en Bert Bennink. Winnaars van de bijzondere prijzen waren: Pieter en Cora Vos (de vragenlijst), Cock en Bruni Leentfaar (de Pietry) en Bert Bennink en Claudia Rietveld (de Sintry)

slotdag

Slotdag heren senioren

Een dag van één uit vele duizenden Woensdag 1 november 2017, een onvergetelijke dag. De afsluiting van het heren senioren golfseizoen. Iedereen was goed gehumeurd. Dat kon ook niet anders. Het was perfect weer om een dag buiten te zijn, en zeker op de golfbaan.

En dan is daar die hele organisatie van wedstrijdleiders onder leiding van Wim van der Wal, die een fantastisch programma hadden opgezet. Eerst jezelf aanmelden, dan koffie met cake, bijkletsen met je flightgenoten en dan die fantastische golfbaan op. Juweel Mensen, wat is het toch geweldig om op onze golfbaan 18 holes te mogen lopen. Wat

doen die onderhoudsmensen onder leiding van Jan toch enorm hun best. En dan mag je de baan in met Hein Heel, Ben Peters en Ed Stevens. Het laatste waar je aan denkt op zo’n superdag is het aantal slagen, toch? Als je start op hole 7 zie je aan de ene kant een koppeltje buizerds en aan de andere kant de bonte en de groene specht. Dan praat ik nog niet eens over de damherten en golfwolven die wij hebben gezien. Wat een juweel van een baan!

Versterking Oké, we gingen dus vanaf hole 7 op weg. Onder de rustige Ben, de zeer aanwezige Ed en de meest verstandige Hein vlogen de ballen van ons over het groene tapijt. De ene hole nog mooier spelend dan de andere. Na de tussenstop in het clubhuis, waar de warme chocolademelk en het broodje zuurkool met worst uitgereikt door Joop van der Lubbe als een welkome versterking kwam, gingen bij ons alle remmen los. Een aantal birdies en veel parren waren het gevolg. Toen kreeg ik de indruk, dat het weleens zou kunnen gaan gebeuren. Op de laatste holes kregen we toch iets van: het zal toch niet?

17


slotdag heren senioren Allemaal Het waren inderdaad de laatste loodjes die zwaar waren, maar we flikten het. Het was een rijksdaalder op z’n kant. We eindigden gelijk met nog een andere flight, maar ja, die tweede negen hè, die bracht de eerste prijs aan ons. Maar ik weet zeker dat we eigenlijk allemaal winnaars zijn op zo’n superdag. Na heerlijk gedoucht te hebben in de dames kleedkamer achter de gordijntjes werd ons een grandioos diner voorgezet, afgesloten met een groots ijsbuffet. Hulde aan de keuken en bedieningsploeg. Dieter Toen ook nog bij de prijsuitreiking bleek dat wij de eerste prijs hadden gewonnen, was deze dag dan ook één uit vele duizenden. Ik wil graag iedereen die daaraan meegeholpen heeft, ontzettend bedanken. En een zeer speciale dankzegging gaat uit naar onze 90-jarige Dieter, die met zijn muziek de sfeer alleen maar nog verder verhoogde. Ongelofelijk om op zo’n leeftijd gewoon nog je rondje golf te lopen en ook nog een gezellige avond te creëren. Dieter, hulde. Aad van den Hamer

DIDO DAMES

Sinterklaas na negen holes ploeteren warm verwelkomd Negen holes ploeteren door een waterige, moerasachtige baan en snerpende kou die voor de ruim 35 sportieve dames een beetje werd gecompenseerd door een beker warme chocolademelk met een scheutje rum voor de liefhebbers. Een treffende impressie van de wedstrijd die op 30 november vooraf ging aan het bezoek van Sinterklaas aan de DiDo Dames. 18


dido dames

Terug in het clubhuis, dat geheel in Sintstijl was versierd, werden de magen gevuld met ofwel erwten- of goulashsoep. De kok en Claudia, alsmede Samir en consorten deden zoals gewoonlijk hun uiterste best om het de golfsters naar de zin te maken. Na Ellens welkomstwoord werden nog voor de komst van de Sint de prijswinnaressen van de wedstrijd bekend gemaakt. Ann Maréchal eindigde als eerste en sloeg evenals Anneke Kasius en Ria van der Rakt een Pinty. Ontkleuringskliniek Uiteraard had de Sint gewacht op zijn welkomstlied; “Sinterklaasje kom maar binnen met uw knecht” en daar was hij, in vol ornaat, geflankeerd door twee echte Zwarte Pieten. De Sint had een geweldig verhaal: politiek, actualiteit, feitjes van Golfclub Oude Maas, alles was erin verweven: de gender neutrale toiletten, de Pietendiscussie met de suggestie om voor hen een ontkleuringskliniek te stichten. Terreurbestendig Uitgezongen en gezwaaid verliet de Sint het pand; de pakjes die willekeurig bij ieder bord waren uitgedeeld, werden per tafel uitgepakt. De schitterende gedichten werden voorgelezen en ook surprises vielen te bewonderen. De mooiste surprise viel Joke van Zanten ten deel: een geweldige Oude Maas zwaan op ware grootte. De vogel was waterdicht en terreurbestendig, want hoe Joke ook peuterde, haar cadeau was niet uit het binnenste van de zwaan te peuteren. Al met al een geslaagd begin van de eindejaarsfeesten. Willemien Dingemans

19


column

Dick van DeR zwaaRD

ommekeer Was 2017 het jaar van de ommekeer? Je zou het haast zeggen. Zou het zo zijn dat we opeens weer een club zijn waarin mensen samenwerken, waarin commissies over elkaars muurtjes kijken, waarin naar elkaar wordt geluisterd? Je zou het haast zeggen. Als je ziet wat een initiatief als het klusteam teweeg brengt, lijkt het er sterk op dat er een andere wind begint te waaien. Ja, ik blijf voorzichtig, want ik wil niet te vroeg juichen en zeker niet de huid verkopen voordat de beer geschoten is. Vanuit de club worden veel initiatieven genomen waarvan de doorwerking de sfeer op en rond de baan ten goede kunnen komen. Immers als een clubje enthousiaste leden van onze club zich de tandjes werkt om dingen op te knappen die - laten we eerlijk zijn - eigenlijk het pakkie-an zijn van de baaneigenaar – mag je toch wel verwachten dat die baaneigenaar daardoor gemotiveerd wordt om meer te doen dan alleen het wegwerken van wat achterstallig onderhoud. Laten we hopen dat het gebeurt. De aangekondigde bouw van een goede en veilige stalling voor de handicarts is een goed teken. Ik zou het tof vinden van Bert de Bode als hij van een fractie van het op de reparatie van de brug bespaarde geld drie of vier bouwpakketten voor schuilhutten zou kopen, die het klusteam bereid is om gratis te monteren

en te schilderen. Paul van den Broek hoopt in het interview in dit blad dat zich daar sponsors voor melden. Wat een onzin. Als je – ik zeg het voorzichtig – meer dan de helft van de kosten kan besparen (ik heb zelf een blokhut in de tuin waarvan montage en afwerking meer dan het drievoudige van de aanschafkosten waren) dan grijp je die kans toch met beide handen aan! Ik weet zeker dat zo’n gebaar meer dan voldoende klussers oplevert om nog voor deze zomer vier prachtige nieuwe schuilhutten neer te zetten. Natuurlijk mag daar ook wel een beetje sponsorgeld tegenaan worden gegooid. Vanzelfsprekend zijn ondernemers binnen onze club van harte uitgenodigd om verbeteringen en vernieuwingen met geld en goederen te ondersteunen. Maar het initiatief moet van boven komen. En bovendien: die schuilhutten in de baan zijn geen luxe. Dat zijn elementaire voorzieningen voor de veiligheid en het welzijn van de spelers; van alle klanten van Rhoon Golfcenter, zoals de abonnementshouders, de incidentele greenfeespelers, de leden van Golfclub Oude Maas en hun gasten. Dat de mogelijkheid dat er wel eens een WC-hokje op de baan gebouwd zou kunnen gaan worden, alleen nog maar een hoopvolle wens is, is eigenlijk te gek voor woorden. Hoe vaak heb ik gasten tijdens de golfweek of competitie ergens achter in de baan moeten teleurstellen omdat zij voor hun

sanitaire nood alleen maar in het clubhuis terecht kunnen. Er zijn maar weinig banen in Nederland waar niet minstens één zo’n hogenoodgebouwtje op een strategische plek in de baan is gesitueerd. Ook dat is de leniging van een elementaire behoefte en absoluut geen overbodige luxe voor mensen die een fiks bedrag moeten neertellen om een balletje te mogen slaan. En dat worden er steeds meer. Nu kom ik weer even terug op de ommekeer aan het begin van mijn stukje. De dalende trend van het ledental is omgezet in groei. We zitten nu alweer op zo’n 650 leden terwijl we nog geen twee jaar geleden, ten tijde van de onderhandelingen over de gebruikersovereenkomst, nog bang waren om op niet al te lange termijn door de 500-grens te zakken. Dat levert meer nieuwe golfers op. Zo ook de actie ‘gratis golf’ die onze club in samenwerking met Albert Heijn en een aantal partijen op en rond Rhoon Golfcenter op touw heeft gezet en die tientallen nieuwe golfers heeft opgeleverd. Die zullen niet allemaal lid worden van Oude Maas, maar dat de meeste van hen onze baan als hun uitvalsbasis van hun golfcarrière zullen gaan kiezen, is niet denkbeeldig. Die mensen, die nieuwe klanten moet je koesteren, verwennen, moet je faciliteiten bieden waarmee ze zich gewaardeerd voelen; een omgeving waarin ze zich thuis en welkom voelen. Daar zijn ze ook bereid voor te betalen. En dat is niet een clubhuis waar je op het terras met een potlood door de raamsponningen kan prikken en waar sporen op de buitenboel doen vermoeden dat daar ooit een schilderskwast bij betrokken is geweest. Was 2017 nog niet het jaar van de ommekeer? Laat 2018 het dan zijn! Wat zou het mooi zijn als de initiatieven vanuit Golfclub Oude Maas - zowel op het gebied van baanonderhoud als op het gebied van klantenwerving - een wisselwerking ten gevolge hebben die tot een algehele upgrading van ons prachtige golfcomplex zouden leiden. Een baan en een ambiance waar we trots op kunnen zijn. Waar we onze gasten graag ontvangen en waar we werkelijk iets te bieden hebben waarmee we onze vrienden met overtuiging kunnen verleiden om lid van onze mooie club te worden. Tot zo ver mijn mening. Bedankt voor uw aandacht.

20


nieuwjaaRSwenS

De redactie van de teetime wenst alle leden van golfclub oude maas (en andere lezers van ons blad) een voorspoedig en gezond 2018. Wij spreken de nadrukkelijke wens uit dat wij u ook in het komende jaar weer kunnen voorzien van de nodige wetenswaardigheden en informatie over en binnen onze mooie club. Wie daar in 2018 een steentje aan bij wil dragen (gewoon door eens een stukje te schrijven of met ideeën die ons blad nog leuker en beter kunnen maken) is van harte welkom. Dat geldt ook voor ondernemers (of andere adverteerders) die met hun boodschap of naamsbekendheid bij een selecte doelgroep over het voetlicht willen komen. Peter Gans, Paul van den Broek, Dick van der Zwaard

Mededelingen van het bestuur

uitnodiging nieuwjaarsreceptie Restaurant Waal Molenweg 37 2995 BK Heerjansdam 078 677 1409 info@waalrestaurant.nl

Op zaterdag 6 januari 2018 vanaf 16:00 tot 18:00 uur in Brasserie Rhoonse Polder. Alle leden van Golfclub Oude Maas worden door het bestuur van harte uitgenodigd om deze receptie bij te wonen.

’Dichterbij dan je denkt’ Lunchen of dineren op de mooiste plek van Zuid-Holland. Perfect voor feesten en partijen door het ruim opgezette restaurant, onze mooie tuin en grote (gratis) parkeerplaats. Wij hebben alle ingrediënten voor een fantastische middag of avond.

w w w.wa a l re s t a urant. nl

Een schitterende gelegenheid om elkaar ook buiten het golfseizoen te zien en al het goede voor het komende jaar toe te wensen. De Nieuwjaarswedstrijd zal traditiegetrouw voorafgaand aan de receptie plaats vinden.

Vooraankondiging: De Algemene Ledenvergadering zal plaats vinden op woensdag 14 februari 2018 om 20:00 uur in de Brasserie Rhoonse Polder te Rhoon.

21


Import en handel in granen en in grondstoffen voor de Nederlandse mengvoederindustrie

www.bemacommodities.com

Spuitwerk en schadeherstel aan personenwagens, bedrijfsvoertuigen, campers en caravans Spuitwerk van industriële objecten Spuitwerk van meubels keukens en deuren Daarnaast leverancier en verwerker van een unieke kunststof coating ‘IPC ‘.

Zie onze website www.inducar.nl Boezemweg 3 2641 KG Pijnacker (Industrieterrein De Boezem) Tel: (015) 369 88 98

0166198.pdf 1

18-4-2016 10:27:40


clubinformatie

Bestuur: JEUGDCOMMISSIE: Voorzitter: Gijs Bernouw tel. 010-2237743 Ronald van Veen, (vz) Vice-voorzitter: Evert Maassen tel. 06-47358217 Secretaris: Bruni Leentfaar-Hanken tel. 06-22935965 COMMISSIE BEGINNENDE GOLFERS: Penningmeester: Peter Heeren tel. 06-53690435 Johan Ooms, (vz) Lid: Cora Vos-de Groot tel. 010-5019536 Leny Drenth-de Jong Jan de Jong BANK: Frans Jordan ABN/AMRObank: NL46 ABNA 0480196680 Anneke Kasius-Langstraat t.n.v. Penningmeester Golfclub Oude Maas Rob Rook Jolanda Schenk GOLFCLUB OUDE MAAS: Stella Vonk-Kool Het secretariaat is geopend op woensdag van 9.00 tot 12.00 uur Telefonisch bereikbaar onder nummer 010-5015135 COMMISSIE COMPETITIEGOLF: Secretaresse: Caroline van Valen-den Heijer Jaap van Oeveren, (vz) Verder kunt u ons bereiken via e-mail: secretariaat@golfcluboudemaas.nl Marion Koenders-de Bot Website: www.golfcluboudemaas.nl Ann Maréchal-Sars Ronald van Veen WEDSTRIJDBALIE EN COMMISSIEKAMER: Willem Vonk uitsluitend tijdens wedstrijden: tel. 010-5015643 STICHTING HANDICART: RHOON GOLFCENTER: Arie van Eeden Caddiemaster/starttijden/baaninfo tel. 010-5018058 STICHTING OLD GRANDDAD NEDERLAND: GOLFSHOP tel. 010-5013300 Consul: Wim van Helden

WEDSTRIJDCOMMISSIE: Harry Briel, (vz) Liesbeth Bol Jurgen van den Broek Rinse Groenendijk Bruni Leentfaar-Hanke Wim Overweg Claudia Rietveld Arie Jan Stoorvogel Dick van der Zwaard

tel. 010-5017928

tel. 0180-611704 tel. 010-5016190 tel. 06-33836670 tel. 010-4101510 tel. 06-22935965 tel. 0186-694070 tel. 010-4749907 tel. 010-4354561 tel. 070-3107457

SENIORENCOMMISSIE: Eric Schuuring, (vz) Piet Alderliesten Eric de Baat André Gosens Aad van den Hamer Wim van Helden Jan Hendriks Nico Lockhorst Joop van der Lubbe Ton van de Rakt Sjaak Schilder Frank Schmitt Wim van der Wal Henk de Wijn Jan Wijnolts

tel. 078-6127160 tel. 0180-423022 tel. 010-7142702 tel. 078-6156206 tel. 0180-614372 tel. 0180-420102 tel. 010-4527887 tel. 078-6814694 tel. 010-5915446 tel. 010-4818840 tel. 010-5919021 tel. 010-5013310 tel. 0180-616567 tel. 078-6103602 tel. 0180-615988

HANDICAP- EN REGELCOMMISSIE: Pieter Vos, (vz) Beppie van Hengel Anja Overweg-Kruidenier Diana Lathouwers

tel. 010-5019536 tel. 010-5014644 tel. 0186-694070 tel. 06-22921849

BAANCOMMISSIE: Arie van Eeden, (vz) Wim Overweg

tel. 0180-612952 tel. 0186-694070

tel. 0180-612952

tel. 0180-420102

tel. 010-5019175 tel. 010-2237743 tel. 0180-531896 tel. 0180-623365

REDACTIECOMMISSIE: Peter Gans, (vz) Paul van den Broek Dick van der Zwaard

tel. 010-2033395 tel. 0180-690363 tel. 070-3107457

COMMISSIE ICT EN WEB: Jan Sins, (vz) Ronald Kramp Marianne Plaat-Brouwer Sjoerd Hartman (adviseur) COMMISSIE GOLFWEEK: Jan Bierman, (vz) Marina Kaal-Vaandrager Johan Ooms Ton van de Rakt Ellen van der Schalie Willem Vonk Dick van der Zwaard

tel. 06-14036664 tel. 0180-618969 tel. 0180-411981

tel. 06-24516381 tel. 06-46176101 tel. 0180-617495 tel. 010-4818840 tel. 06-50537022 tel. 0180-397923 tel. 070-3107457

OUDE B LU

AAS

tel. 06-50537022 tel. 010-2920292 tel. 078-6101958 tel. 06-27073324 tel. 06-21541186 tel. 06-46176101 tel. 010-5011199 tel. 010-4169239 tel. 010-5018495 tel. 078-6734228

tel. 06-54981773 tel. 010-2230663 tel. 010-2236441 tel. 0180-623365 tel. 0180-397923

M

DAMESCOMMISSIE: Ellen van der Schalie, (vz) Marjan Dekker Willemien Dingemans Sjaan van der Hoek-Deurloo Yvonne Immerzeel-van der Pijl Marina Kaal-Vaandrager Len Ruissen Ying Ong-Tan Henny Serier-Groeneveld Veronica Snijders

tel. 0180-617495 tel. 010-4199059 tel. 0180-616825 tel. 010-4715074 tel. 0180-616532 tel. 010-4734074 tel. 010-4828371 tel. 0180-397923

COMMISSIE WERVING EN BINDING: Henk Schuit, (vz) Gijs Bernouw John Chow Ronald van Veen

GOLFC

BRASSERIE “RHOONSE POLDER”

tel. 0180-623365


Smith-Holland is specialist and market leader in Europe for service and repair on reefer containers. Amsterdam Rotterdam Vlissingen

Bremenhaven Ludwigshaven Hamburg Duisburg

Antwerpen Zeebrugge

Le Havre Basel

Member of

total reefer service Röntgenweg 8 (Halfweg 2) 3208 KG Spijkenisse P.O. Box 600 3200 AN Spijkenisse The Netherlands

THE

SMITH GROUP

Branch offices in Belgium, France and Germany.

We service the following reefer brands • • • •

Carrier Star Cool Thermo King Daikin

• Mitsubishi • TRS • Klinge

Additional services for • Ship kit management & parts supply • Marine parts • Technical support

Contact Phone +31 181 678 400 Service calls 24/7 +31 181 618 686 info@smith-europe.eu www.smith-europe.eu

Smith-Holland is officially accredited and certified by:

Tee Time december 2017  
Tee Time december 2017  

Tee Time december 2017

Advertisement