Page 82

78  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

панели с нестандартна перфорация, която се възприема различно в зависимост от гледната точка и мащаба. Обликът на мола ще бъде допълнително подсилен и доизграден в късните часове на деня, в които той ще засияе с ефектно фасадно осветление от най-ново поколение. Самото стъпване на обемите е от основно значение за възприемането им като композиция. Базата на сградата е решена с фиброциментови панели, контрастирайки с алуминиевата фасада. Цветната палитра от логото на Plovdiv Plaza е имплементирана в основата на сградата под формата на цветни прорези, които придават колорит на изчистените форми. Избрани са тъмносиви панели от фиброцимент и за изпълнението на фасадата на офис сградата с цел да бъдат сепарирани двата функционални обема – мол и офис сграда. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНТЕРИОРА ТРЯБВА ДА БЪДАТ РЕШЕНИ НЯКОЛКО ПРОБЛЕМНИ ЗОНИ: Главният вход бе тесен и неприветлив, пораждайки некомфортно чувство за слизане под земята. Проектното решение предвижда разширяването му с по една ос от двете страни и създаване на визуална връзка с второто търговско ниво. Коридорите първоначално са тъмни, ниски и монотонни. Светлата височина е повишена с повдигане на окачения таван, който ще бъде с нов дизайн. Броят на осветителните тела е удвоен и се допълва от декоративни лампи, които да играят ролята на акцент, като дизайнът им кореспондира с този на мебелите. Те са неравномерно разпределени в

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat

Profile for tcmgbg

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded