Специално издание "Сграда на годината" 2023

Page 1

3

Национален конкурс СГРАДА НА ГОДИНАТА България 2023


4

ГРА ДЪТ

БРОЙ 6 | 2023


5


2

ГРА ДЪТ

БРОЙ 6 | 2022


3


4

ГРА ДЪТ

БРОЙ 6 | 2022


5


6

ГРА ДЪТ

БРОЙ 6 | 2022


7


8

ГРА ДЪТ

БРОЙ 6 | 2022


9


10

ГРА ДЪТ

БРОЙ 6 | 2022


11


12

ГРА ДЪТ

БРОЙ 4 | 2022

ИНДЕКС НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС СГРАДА НА ГОДИНАТА 2023

15

К АТЕГОРИЯ ОФИС И КОРПОРАТИВНИ СГРАДИ

16

IR/МИР СГРАДА БЮРО ПАТЕНТИ M И ТЪРГОВСКИ МАРКИ БОЖИНОВ И БОЖИНОВ ООД, СОФИЯ С ИНЕРДЖИ ТАУЪР, СОФИЯ С ОФИЯ ТАУЪР 2, СОФИЯ О ФИС СГРАДА "КОМЕТА", ПЛОВДИВ П РОИЗВОДСТВЕНО-АДМИНИСТРАТИВЕН КОМПЛЕКС НА "РОЛПЛАСТ ГРУП", КОСТИНБРОД А ДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА „ХИДРОБЕТОН“, БУРГАС О ФИС СГРАДА ,,ЕЛЕКТРИСИТИ", СОФИЯ Б ИЗНЕС ЦЕНТЪР "ВЕЛИКО ТЪРНОВО", ВЕЛИКО ТЪРНОВО

17 18 19 20

21 22 23

25

АТЕГОРИЯ К ТЪРГОВСКИ СГРАДИ И РИТЕЙЛ ПАРКОВЕ

26 27 28

OLIDAY PARK ПЕРНИК, ПЕРНИК H Л ОГИСТИЧЕН ПАРК „ЗОРА," БОЖУРИЩЕ М УЛТИФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС "СИЛВЪР СТАР", СОФИЯ Р ЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ФАНТАСТИКО, СОФИЯ Т ЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР КНЯЖЕВО, СОФИЯ К АУФЛАНД – МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, СОФИЯ H OLIDAY PARK ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК П АНА ГРИЙН ПАРК, ПАНАГЮРИЩЕ К АУФЛАНД ЛЮЛИН 3, СОФИЯ РАЗЛОГ РИТЕЙЛ ПАРК, РАЗЛОГ М НОГОФУНКЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА СГРАДА „САХАРОВ“, ВАРНА

29

30 31 32 33 34 35 36

39

К АТЕГОРИЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ДО 2000 КВ.М РЗП

40 41 42 43 44

H, ВАРНА L В ЕНТИСЕТТЕ, С. БЕЛАЩИЦА B OYANA TERRACE, СОФИЯ Ж ЕЛЕЗНИ ВРАТА, СОФИЯ Е ЙЧ ДИ ХАУС, СОФИЯ

47

АТЕГОРИЯ К ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ 2000 ДО 5000 КВ.М РЗП

48 49 50 51

ИЛИЩНА СГРАДА В-52, СОФИЯ Ж Р ЕЗИДЕНЦИЯ ПИРИН, СОФИЯ Ж ИЛИЩНА СГРАДА КОМБИНА, ВАРНА Ж ИЛИЩНА СГРАДА SUNSET GARDEN, СОФИЯ

52 53 54 55 56

Ж ИЛИЩНА СГРАДА M RESIDENCE EAST, СОФИЯ Ж ИЛИЩНА СГРАДА GINGER, СОФИЯ С ГРАДА "БАЧО КИРО" СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СОФИЯ Ж ИЛИЩНА СГРАДА ЛЪВСКИ РИД ЗАПАД, СОФИЯ Ж ИЛИЩНА СГРАДА BELLE MARE, ВАРНА

59

К АТЕГОРИЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ 5000 ДО 10 000 КВ.М РЗП

60

ИЛИЩНА СГРАДА БЕЛВЮ РЕЗИДЪНС 2, Ж СОФИЯ Ж ИЛИЩНА СГРАДА EOS, ВАРНА Ж ИЛИЩНА СГРАДА REINA SOFIA ESTATE, СОФИЯ Р ЕГАТА ПАРК УЕСТ, ПЛОДИВ Ж ИЛИЩНА СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ ЗА МЛАДИ СЕМЕЙСТВА, БУРГАС Ж ИЛИЩНА СГРАДА ISIDORA GARDENS, СОФИЯ Ж ИЛИЩНА СГРАДА ДРУЖБА 5028, СОФИЯ

61 62 63 64 65 66

69

АТЕГОРИЯ К ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НАД 10 000 КВ.М РЗП

70

ГРАДА СЪС СМЕСЕНО С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ К-55, ВАРНА Ж ИЛИЩНА СГРАДА LIGHT VIEW, СОФИЯ G REEN HILL RESIDENCE, ПЛОВДИВ КОМПЛЕКС ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПАНОРАМА ПАРК II-РИ ЕТАП: СГРАДА 2, ВАРНА L АUTА FОRЕЅT РRЕMІUM - ЕТАП 1, ПЛОВДИВ

71 72 73

74

77

К АТЕГОРИЯ ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ ОТ ЕДНОФАМИЛНИ СГРАДИ

78  Р ЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК ЛОЗЕН, С. ЛОЗЕН, СТОЛИЧНА ОБЩИНА 79  П АРК КОМПЛЕКС "ПАНОРАМА" СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ 80  Ж ИЛИЩЕН КОМПЛЕКС RIVER PARK, СОФИЯ 83

АТЕГОРИЯ К ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ ОТ МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ

84

ИЛИЩЕН КОМЛЕКС "ПАРАДАЙС Ж ПЛЕЙС", СОФИЯ


85 86

AMENITZA PARK RESIDENCES, ПЛОВДИВ K Ж ИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ОТ ЗАТВОРЕН ТИП „БЕВЪРЛИ ПАРК”, СОФИЯ

119

89

К АТЕГОРИЯ ГРАДСКИ ХОТЕЛИ

121

90 91 92

ПАРТХОТЕЛ DOT - SOFIA, СОФИЯ А Ж УНО ХОТЕЛ СОФИЯ, СОФИЯ М НОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА С ОФИСИ И BE ONE HOTEL , СОФИЯ

95

АТЕГОРИЯ К ВАКАНЦИОННИ ХОТЕЛИ

96

K INGS’ VALLEY MEDICAL & SPA HOTEL , КАЗАНЛЪШКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ Х АЯТ РИДЖЪНСИ ПРАВЕЦ РИЗОРТ, ПРАВЕЦ К АШМИР УЕЛНЕС И СПА, ВЕЛИНГРАД В АКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС REINA DEL MAR, ОБЗОР Х ОТЕЛ L’AMBASSADE DE KATARZYNA, СВИЛЕНГРАД - БЯЛАТА ПРЪСТ

97 98 99 100

103

104 105 106 107

К АТЕГОРИЯ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Н АЦИОНАЛНА ОНКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА "ДЕВА МАРИЯ", БУРГАС С ГРАДА D НА УМБАЛ "ПЪЛМЕД", ПЛОВДИВ Д ЕНТАЛНА КЛИНИКА СОФИЕН РИАХИ, СОФИЯ В ЕТЕРИНАРЕН ЦЕНТЪР И ХОТЕЛ ЗА ЖИВОТНИ "СИМБА", ВЕЛИНГРАД

109

АТЕГОРИЯ К СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА КУЛТУРА

110

УЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ЖУЛ ПАСКИН", К ВИДИН Е КСПОЗИЦИОНЕН И ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „МИНЕРАЛНИ ВОДИ НА АКВА КАЛИДЕ“, БУРГАС О СНОВЕН РЕМОНТ НА ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ И ОБСЛУЖВАЩИ ПОСТРОЙКИ, БУРГАС П ЛАНЕТАРИУМ - ГРАД БУРГАС, БУРГАС П АВИЛИОН-АТЕЛИЕ ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ВАРНА

111

112

113 114

117

К АТЕГОРИЯ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ОБРАЗОВАНИЕ

118

Ч АСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ,,ПАЛАВИТЕ МАЛЧУГАНИ", СОФИЯ

120

122

ЕТСКА ГРАДИНА № 24 "НАДЕЖДА" Д ФИЛИАЛ, СОФИЯ Н АДСТРОЙКА НА ДГ 192 "ЛОЗИЧКА", СОФИЯ Д ЕТСКА ГРАДИНА № 9 "ЛИПА", СТАРА ЗАГОРА О БЩЕЖИТИЕ КЪМ ПГКНМА, СТАРА ЗАГОРА

125

К АТЕГОРИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

126 127

ОГИСТИЧЕН ПАРК „ЗОРА", БОЖУРИЩЕ Л Т ЕВА - НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА С ОБСЛУЖВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ И МЕЖДУЦЕХОВИ КОМУНИКАЦИИ, ДУПНИЦА П РОИЗВОДСТВЕНО-АДМИНИСТРАТИВЕН КОМПЛЕКС НА "РОЛПЛАСТ ГРУП, КОСТИНБРОД С КЛАДОВА СГРАДА ТВТ С ОФИСИ, ПЛОВДИВ Ф АБРИКА ЗА ПЕЧАТ, ЛАМИНИРАНЕ И КОНФЕКЦИОНИРАНЕ НА ГЪВКАВИ ОПАКОВКИ, СТАРА ЗАГОРА

128

129 130

133

К АТЕГОРИЯ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ

134

EALING ISLAND - БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И H ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БУРГАС Ф ЕРМЕРСКИ ПАЗАР, БЛАГОЕВГРАД Р ЕНОВАЦИЯ НА УЛ. "СВЕТИ КНЯЗ БОРИС", СТАРА ЗАГОРА КОМПЛЕКС СЕНТРАЛ ПАРК, БУРГАС

135 136 137 139

АТЕГОРИЯ К ЗЕЛЕНИ СГРАДИ

140 141 142

ПАРТХОТЕЛ DOT - SOFIA, СОФИЯ А С ИНЕРДЖИ ТАУЪР, СОФИЯ О ДА, С. РАЖДАВИЦА, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ Ж ИЛИЩНА СГРАДА REINA SOFIA ESTATE, СОФИЯ Б ИЗНЕС ЦЕНТЪР "ВЕЛИКО ТЪРНОВО", ВЕЛИКО ТЪРНОВО П РОИЗВОДСТВЕНО-АДМИНИСТРАТИВЕН КОМПЛЕКС НА "РОЛПЛАСТ ГРУП", КОСТИНБРОД К АУФЛАНД ЛЮЛИН 3, СОФИЯ КОМПЛЕКС СЕНТРАЛ ПАРК, БУРГАС

143 144 145

146 147

ПОВЕЧЕ НА WWW.BUILDINGOFTHEYEAR.BG


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ОФИС И КОРПОРАТИВНИ СГРАДИ

14

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

КАТЕГОРИЯ

ОФИС И КОРПОРАТИВНИ СГРАДИ

Н О М И НА Ц И И

15


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ОФИС И КОРПОРАТИВНИ СГРАДИ

MIR/МИР СГРАДА БЮРО ПАТЕНТИ И ТЪРГОВСКИ МАРКИ БОЖИНОВ И БОЖИНОВ ООД, СОФИЯ Инвеститор "Бюро Патенти и Търговски Марки Божинов и Божинов" ООД Архитект "В-12" ЕООД Изпълнител "ПИ ЕС ЕС Строителство" АД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

16

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

СИНЕРДЖИ ТАУЪР, СОФИЯ Инвеститор „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ Архитект "А и А Архитекти" ООД Изпълнител "Маркан" ЕООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

17


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ОФИС И КОРПОРАТИВНИ СГРАДИ

СОФИЯ ТАУЪР 2, СОФИЯ Инвеститор „ДОРАДО 1“ ЕООД Архитект "Планинг" ЕООД Изпълнител „Калистратов груп“ АД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

18

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

ОФИС СГРАДА "КОМЕТА", ПЛОВДИВ Инвеститор "Бауленд" ЕООД Архитект "Ес Ти Архитектс" ООД Изпълнител "Бауленд" ЕООД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

19


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ОФИС И КОРПОРАТИВНИ СГРАДИ

ПРОИЗВОДСТВЕНОАДМИНИСТРАТИВЕН КОМПЛЕКС НА "РОЛПЛАСТ ГРУП", КОСТИНБРОД Инвеститор "Ролпласт Груп" АД Архитект ИПА ЕООД, арх. Боян Панов Изпълнител "Главбoлгарстрой холдинг" АД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

20

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА „ХИДРОБЕТОН“, БУРГАС Инвеститор "Хидробетон" ООД Архитект "Ем Ай Конкрийт" ЕООД Изпълнител "Драй Билд" ООД и "Ем Ай Конкрийт" ЕООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

21


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ОФИС И КОРПОРАТИВНИ СГРАДИ

ОФИС СГРАДА ,,ЕЛЕКТРИСИТИ", СОФИЯ Инвеститор "Електрисити" ЕООД Архитект ,,Тилев архитекти” ЕООД Изпълнител "Електрисити" ЕООД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

22

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

БИЗНЕС ЦЕНТЪР "ВЕЛИКО ТЪРНОВО", ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Инвеститор "Бизнес център Велико Търново" ЕООД Архитект ИПА ЕООД Изпълнител "Лъки строй 2011" ЕАД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

23


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ТЪРГОВСКИ СГРАДИ И РИТЕЙЛ ПАРКОВЕ

24

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

КАТЕГОРИЯ

ТЪРГОВСКИ СГРАДИ И РИТЕЙЛ ПАРКОВЕ

Н О М И НА Ц И И

25


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ТЪРГОВСКИ СГРАДИ И РИТЕЙЛ ПАРКОВЕ

HOLIDAY PARK ПЕРНИК, ПЕРНИК Инвеститор "Видеолукс холдинг" Архитект "Атек-ВД" ЕООД Изпълнител „Бараж Груп" ООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

26

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

ЛОГИСТИЧЕН ПАРК „ЗОРА," БОЖУРИЩЕ Инвеститор „ЗОРА Логистик ММС“ ООД Архитект ИПА ЕООД Изпълнител "Бараж Груп" ООД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

27


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ТЪРГОВСКИ СГРАДИ И РИТЕЙЛ ПАРКОВЕ

МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС "СИЛВЪР СТАР", СОФИЯ Инвеститор “Силвър Стар Ритейл” ЕАД Архитект ИПА ЕООД, арх. Александър Хаджиев и арх. Димитър Димитров Изпълнител "ЮНГ Проект" ООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

28

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ФАНТАСТИКО, СОФИЯ Инвеститор "Фантастико Груп" ООД Архитект "Ситискейп" Изпълнител „Аргогруп Екзакт“ ЕООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

29


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ТЪРГОВСКИ СГРАДИ И РИТЕЙЛ ПАРКОВЕ

ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР КНЯЖЕВО, СОФИЯ Инвеститор „Проект Княжево“ ООД Архитект „РУБИЛДС“ ООД проф. д-р арх. Калин Тихолов; „ИЕС проект -2008“ ЕООД, доц. д-р арх. Елица Иванова и арх. Ради Захариев Изпълнител „Лит Строй " ЕООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

30

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

КАУФЛАНД – МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, СОФИЯ Инвеститор "Кауфланд България ЕООД Енд КО" КД Архитект "Ерта Консулт" ЕООД Изпълнител "Планекс Варна" ООД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

31


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ТЪРГОВСКИ СГРАДИ И РИТЕЙЛ ПАРКОВЕ

HOLIDAY PARK ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК Инвеститор "Видеолукс холдинг" Архитект "Артек дизайн" ЕООД Изпълнител "Балканстрой КК" ООД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

32

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

ПАНА ГРИЙН ПАРК, ПАНАГЮРИЩЕ Инвеститор "Скайфор" АД Архитект „Архитектурно-Дизайнерско Студио” ЕООД Изпълнител „Хоризонт Иванов“ ООД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

33


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ТЪРГОВСКИ СГРАДИ И РИТЕЙЛ ПАРКОВЕ

КАУФЛАНД ЛЮЛИН 3, СОФИЯ Инвеститор "Кауфланд България ЕООД Енд КО" КД Архитект "ИНТ АРХ" ООД Изпълнител „Аргогруп Екзакт“ ООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

34

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

РАЗЛОГ РИТЕЙЛ ПАРК, РАЗЛОГ Инвеститор "Ивент Мениджмънт" ЕАД Архитект "Архитектурно-Дизайнерско Студио" ЕООД Изпълнител "БС Конструкция" Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

35


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ТЪРГОВСКИ СГРАДИ И РИТЕЙЛ ПАРКОВЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА СГРАДА „САХАРОВ“, ВАРНА Инвеститор "А-В" ООД Архитект "Квадрант" А ООД, арх. Миряна Йовчева Изпълнител "Пътстрой-Варна" ЕООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

36

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

Н О М И НА Ц И И

37


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ДО 2000 КВ. М РЗП

38

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

КАТЕГОРИЯ

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ДО 2000 КВ.М РЗП

Н О М И НА Ц И И

39


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ДО 2000 КВ. М РЗП

LH, ВАРНА Инвеститор "Сливница 15" EООД Архитект "СТАРХ", арх. Светослав Станиславов Изпълнител "ВСК" ООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

40

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

ВЕНТИСЕТТЕ, С. БЕЛАЩИЦА Инвеститор Семейство де Рек Архитект "Антониум" ЕООД Изпълнител "Каса Миа ЕООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

41


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ДО 2000 КВ. М РЗП

BOYANA TERRACE, СОФИЯ Инвеститор "Артеиммо" ЕООД Архитект "ЛП АРХ" ООД Изпълнител "Вектро" ЕООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

42

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА, СОФИЯ Инвеститор ТОБО ГРУП Архитект арх.Станева, арх.Маринова, арх.Дочева Изпълнител ТОБО ГРУП

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

43


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ДО 2000 КВ. М РЗП

ЕЙЧ ДИ ХАУС, СОФИЯ Инвеститор "Инпро Груп" ЕООД Архитект "Топ Арх" ЕООД Изпълнител "Ди Пи Кънстракшън" ЕООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

44

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

Н О М И НА Ц И И

45


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ 2000 ДО 5000 КВ.М РЗП

46

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

КАТЕГОРИЯ

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ 2000 ДО 5000 КВ.М РЗП

Н О М И НА Ц И И

47


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ 2000 ДО 5000 КВ.М РЗП

ЖИЛИЩНА СГРАДА В-52, СОФИЯ Инвеститор "СИ ТИ 52" АД Архитект "ЛП Арх" ООД Изпълнител "Имеа Груп" ООД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

48

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

РЕЗИДЕНЦИЯ ПИРИН, СОФИЯ Инвеститор "Слава Стил 77" ЕООД Архитект "Планинг" ЕООД Изпълнител "Ипсим - Строителство" ЕООД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

49


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ 2000 ДО 5000 КВ.М РЗП

ЖИЛИЩНА СГРАДА КОМБИНА, ВАРНА Инвеститор "Менатуорк Проджект" АД Архитект "Декарт" ООД Изпълнител "Елит Хоум" ЕООД

50

Н О М И НАЦ И И

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

ЖИЛИЩНА СГРАДА SUNSET GARDEN, СОФИЯ Инвеститор „Сънсет Гардън“ ООД Архитект "ИПА" ЕООД Изпълнител „Нивел“ ООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

51


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ 2000 ДО 5000 КВ.М РЗП

ЖИЛИЩНА СГРАДА M RESIDENCE EAST, СОФИЯ Инвеститор "Бояна Естейт Резидънс" ЕООД Архитект "Арх. Студио 7" ООД Изпълнител "Евробилд България"

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

52

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

ЖИЛИЩНА СГРАДА GINGER, СОФИЯ Инвеститор "Инфинити Пропърти" ЕООД Архитект "Б1 Дизайн Студио" ЕООД Изпълнител "Инфинити Пропърти" ЕООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

53


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ 2000 ДО 5000 КВ.М РЗП

СГРАДА "БАЧО КИРО" СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СОФИЯ Инвеститор “Пътстрой Варна” ЕООД Архитект "Тектонис" ЕООД, арх. Любомир Георгиев Изпълнител "“Пътстрой Варна” ЕООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

54

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

ЖИЛИЩНА СГРАДА ЛЪВСКИ РИД ЗАПАД, СОФИЯ Инвеститор ТОБО ГРУП Архитект арх.Станева, арх.Маринова, арх.Дочева Изпълнител ТОБО ГРУП

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

55


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ 2000 ДО 5000 КВ.М РЗП

ЖИЛИЩНА СГРАДА BELLE MARE, ВАРНА Инвеститор "Бел Маре" ЕООД Архитект "Ерта Консулт" ЕООД Изпълнител "Арт Билдинг Къмпани Груп"

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

56

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

Н О М И НА Ц И И

57


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ 5000 ДО 10 000 КВ.М РЗП

58

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

КАТЕГОРИЯ

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ 5000 ДО 10 000 КВ.М РЗП

Н О М И НА Ц И И

59


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ 5000 ДО 10 000 КВ.М РЗП

ЖИЛИЩНА СГРАДА БЕЛВЮ РЕЗИДЪНС 2, СОФИЯ Инвеститор "Шалев Инвестмънт Груп" ООД Архитект "Креда Студио" ООД, арх. Дора Костова, интериорен дизайн CAST studio Изпълнител "БИГЛА III" ООД

60

Н О М И НАЦ И И

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

ЖИЛИЩНА СГРАДА EOS, ВАРНА Инвеститор "РИД" ООД Архитект СТАРХ, арх. Светослав Станиславов Изпълнител "Трансстрой Инженеринг" ЕООД, "Компакт Трейд" ЕООД, инж. Светослав Димитров

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

61


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ 5000 ДО 10 000 КВ.М РЗП

ЖИЛИЩНА СГРАДА REINA SOFIA ESTATE, СОФИЯ Инвеститор "ЕМДИ Естейт" ООД Архитект Архитектурно студио ПЛАНИНГ Изпълнител "Пи Ес Ес Строителство" АД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

62

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

РЕГАТА ПАРК УЕСТ, ПЛОДИВ Инвеститор "Платинум Бюро 3" ООД Архитект "ЕР ТЕ Консулт" ООД Изпълнител "Пробау" ЕООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

63


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ 5000 ДО 10 000 КВ.М РЗП

ЖИЛИЩНА СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ ЗА МЛАДИ СЕМЕЙСТВА, БУРГАС Инвеститор "Атрим" ЕООД Архитект "Архитекти Урбана" ООД, арх. Владимир Милков Изпълнител "Атрим" ЕООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

64

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

ЖИЛИЩНА СГРАДА ISIDORA GARDENS, СОФИЯ Инвеститор "Върджин инвест" ЕООД Архитект "Конструктив България" ЕООД Изпълнител "КАМ Кънстръкшънс" ЕООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

65


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ 5000 ДО 10 000 КВ.М РЗП

ЖИЛИЩНА СГРАДА ДРУЖБА 5028, СОФИЯ Инвеститор ТОБО ГРУП Архитект арх. Димитров, арх. Дочева Изпълнител ТОБО ГРУП Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

66

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

Н О М И НА Ц И И

67


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НАД 10 000 КВ.М. РЗП

68

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

КАТЕГОРИЯ

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НАД 10 000 КВ.М РЗП

Н О М И НА Ц И И

69


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НАД 10 000 КВ.М. РЗП

СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ К-55, ВАРНА Инвеститор "Транспортно-спедиторска кантора" ЕООД Архитект "Проспектум" ЕООД Изпълнител "Комфорт" ООД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

70

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

ЖИЛИЩНА СГРАДА LIGHT VIEW, СОФИЯ Инвеститор "Лайт Вю" ЕООД Архитект „ЛП Арх“ ООД Изпълнител "Фактор СК" ЕООД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

71


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НАД 10 000 КВ.М. РЗП

GREEN HILL RESIDENCE, ПЛОВДИВ Инвеститор "Пи Инвест 2" ЕООД Архитект "ЕР ТЕ Консулт" ООД Изпълнител "РиС Строй" ООД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

72

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

КОМПЛЕКС ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПАНОРАМА ПАРК II-РИ ЕТАП: СГРАДА 2, ВАРНА Инвеститор "Планекс" ЕООД Архитект "Е-Арх Студио", арх. Мартин Христов Изпълнител "Планекс" ЕООД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

73


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НАД 10 000 КВ.М. РЗП

LАUTА FОRЕЅT РRЕMІUM - ЕТАП 1, ПЛОВДИВ Инвеститор "Аспиленд" ООД Архитект "Ес Ти Архитектс" ООД Изпълнител "Ва и Ми" ООД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

74

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

Н О М И НА Ц И И

75


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ ОТ ЕДНОФАМИЛНИ СГРАДИ

76

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

КАТЕГОРИЯ

ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ ОТ ЕДНОФАМИЛНИ СГРАДИ

Н О М И НА Ц И И

77


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ ОТ ЕДНОФАМИЛНИ СГРАДИ

РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК ЛОЗЕН, С. ЛОЗЕН, СТОЛИЧНА ОБЩИНА Инвеститор "Резиденшъл Парк Лозен" ЕООД Архитект ИПА ЕООД Изпълнител "Линднер България" ЕООД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

78

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

ПАРК КОМПЛЕКС "ПАНОРАМА" СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ Инвеститор "Пътинженеринг" ЕООД Архитект "Абстракта" ООД Изпълнител "Пътинженеринг" ЕООД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

79


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ ОТ ЕДНОФАМИЛНИ СГРАДИ

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС RIVER PARK, СОФИЯ Инвеститор "Недвижими имоти девелъпмънт" ЕООД Архитект ИПА ЕООД Изпълнител "Калистратов Груп" АД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

80

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

Н О М И НА Ц И И

81


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ ОТ МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ

82

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

КАТЕГОРИЯ

ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ ОТ МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ

Н О М И НА Ц И И

83


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ ОТ МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ

ЖИЛИЩЕН КОМЛЕКС "ПАРАДАЙС ПЛЕЙС", СОФИЯ Инвеститор "Парадайс Плейс" АД Архитект "Про Арх" АД Изпълнител "Елит Строителна Компания" ЕООД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

84

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

KAMENITZA PARK RESIDENCES, ПЛОВДИВ Инвеститор „Каменица хил резиденсис“АД Архитект „ЕсДжиАй Архитекти“ ООД Изпълнител „ПМ Проджект мениджмънт“ ЕООД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

85


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ ОТ МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ОТ ЗАТВОРЕН ТИП „БЕВЪРЛИ ПАРК”, СОФИЯ Инвеститор "Прайм Дивелопмънтс Интернешънъл" ООД Архитект "Арх. Студио 7" ООД Изпълнител "Прайм Дивелопмънтс Интернешънъл" ООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

86

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

Н О М И НА Ц И И

87


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ГРАДСКИ ХОТЕЛИ

88

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

КАТЕГОРИЯ

ГРАДСКИ ХОТЕЛИ

Н О М И НА Ц И И

89


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ГРАДСКИ ХОТЕЛИ

АПАРТХОТЕЛ DOT - SOFIA, СОФИЯ Инвеститор "Урбан Стей" ЕООД Архитект I/O Архитекти Изпълнител "Сити-Евро Груп" ЕООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

90

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

ЖУНО ХОТЕЛ СОФИЯ, СОФИЯ Инвеститор "Нуомо" ЕООД Архитект Зандер ЕООД - арх. Симеон Цонков - инвестиционен проекет / І/О apxитeĸти - apx. Гeopги Kътoв, apx. Bяpa Жeлязĸoвa проект по част фасада и интериор Изпълнител "Пи Ес Ес Строителство" АД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

91


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ГРАДСКИ ХОТЕЛИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА С ОФИСИ И BE ONE HOTEL, СОФИЯ Инвеститор "ДАС София Център" ООД Архитект Архитектурно Студио Серафимов Изпълнител "Даскон" ООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

92

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

Н О М И НА Ц И И

93


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ВАКАНЦИОННИ ХОТЕЛИ

94

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

КАТЕГОРИЯ

ВАКАНЦИОННИ ХОТЕЛИ

Н О М И НА Ц И И

95


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ВАКАНЦИОННИ ХОТЕЛИ

KINGS’ VALLEY MEDICAL & SPA HOTEL, КАЗАНЛЪШКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ Инвеститор "Кингс Валей" ЕООД Архитект "Цикалов и архитекти" ЕООД - арх. Георги Цикалов, арх. Йоанна Радиянова, арх. Боряна Трендафилова, арх. Георги Славов Изпълнител НИКМИ АД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

96

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

ХАЯТ РИДЖЪНСИ ПРАВЕЦ РИЗОРТ, ПРАВЕЦ Инвеститор "Тера Тур Риджънси" ЕООД Архитект "Вамос" ООД Изпълнител "Калистратов Груп" AД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

97


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ВАКАНЦИОННИ ХОТЕЛИ

КАШМИР УЕЛНЕС И СПА, ВЕЛИНГРАД Инвеститор "Велина" ЕАД Архитект "Проарх" ЕООД Изпълнител "Стройелит К" ЕООД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

98

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС REINA DEL MAR, ОБЗОР Инвеститор "Турист премиум инвестмънт" ЕООД Архитект "Архвю Градинарска" ЕООД Изпълнител "Балин билд" ЕООД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

99


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ВАКАНЦИОННИ ХОТЕЛИ

ХОТЕЛ L’AMBASSADE DE KATARZYNA, СВИЛЕНГРАД БЯЛАТА ПРЪСТ Инвеститор "Катаржина Хотел" ЕООД Архитект "Ем Джи Архитектс" ЕООД - aрх.Михаил Гагов, арх. Свилен Белберов, арх. Ивайло Симеонов - идеен, технически и работен проект; интериорен проект Изпълнител "Интерхолд" ЕООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

10 0

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

Н О М И НА Ц И И

101


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

102

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

КАТЕГОРИЯ

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Н О М И НА Ц И И

103


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

НАЦИОНАЛНА ОНКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА "ДЕВА МАРИЯ", БУРГАС Инвеститор "Света София Билдинг" ЕООД Архитект "Фор Райс" ЕООД и "Кабано" ООД Изпълнител "Планекс Бургас" ООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

10 4

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

СГРАДА D НА УМБАЛ "ПЪЛМЕД", ПЛОВДИВ

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Инвеститор "Булфарма" ООД Архитект "Цоневски ПК" ООД Изпълнител "Заводски Строежи ПС Пазарджик" ЕАД

Н О М И НА Ц И И

105


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ДЕНТАЛНА КЛИНИКА СОФИЕН РИАХИ, СОФИЯ Инвеститор Софиен Риахи Архитект арх. Теофана Харалампиева Изпълнител "Смарт Дизайн Студио" ЕООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

106

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

ВЕТЕРИНАРЕН ЦЕНТЪР И ХОТЕЛ ЗА ЖИВОТНИ "СИМБА", ВЕЛИНГРАД Инвеститор "Симба Груп" ЕООД Архитект "ТРИАРТ" ЕООД Изпълнител "ТРИАРТ" ЕООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

107


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - КУЛТУРА

108

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

КАТЕГОРИЯ

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА КУЛТУРА

Н О М И НА Ц И И

10 9


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - КУЛТУРА

КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ЖУЛ ПАСКИН", ВИДИН Инвеститор Община Видин Архитект "Аморф Архитекти" ООД Изпълнител ДЗЗД „ПАСКЕН 2020“, водещ партньор „Билдинг Комфорт“ ЕООД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

110

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

ЕКСПОЗИЦИОНЕН И ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „МИНЕРАЛНИ ВОДИ НА АКВА КАЛИДЕ“, БУРГАС Инвеститор Община Бургас Архитект ЕКСА АД Изпълнител ДЗЗД „Кибелла"

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

111


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - КУЛТУРА

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ И ОБСЛУЖВАЩИ ПОСТРОЙКИ, БУРГАС Инвеститор Община Бургас Архитект „Гебуплан“ ЕООД Изпълнител ДЗЗД "Етнографски музей улица на занаятите"

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

112

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

ПЛАНЕТАРИУМ - ГРАД БУРГАС, БУРГАС Инвеститор Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура„ Архитект „Декор Дизайн“ Архитекти Бурулянови Изпълнител „Екип-5“ ООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

113


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - КУЛТУРА

ПАВИЛИОН-АТЕЛИЕ ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ВАРНА Инвеститор Радка Страшимирова Мавродиева Архитект "3Д-форма" ЕООД Изпълнител Радка Страшимирова Мавродиева Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

114

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

Н О М И НА Ц И И

115


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ОБРАЗОВАНИЕ

116

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

КАТЕГОРИЯ

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ОБРАЗОВАНИЕ

Н О М И НА Ц И И

117


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ОБРАЗОВАНИЕ

ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ,,ПАЛАВИТЕ МАЛЧУГАНИ", СОФИЯ Инвеститор Частна детска градина ,,Палави малчугани" ООД Архитект ,,Аркон Архитекти" ЕООД Изпълнител "Електрисити" ЕООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

118

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

ДЕТСКА ГРАДИНА № 24 "НАДЕЖДА" - ФИЛИАЛ, СОФИЯ Инвеститор Столична община, район "Надежда" Архитект "Тилев Архитекти" ЕООД Изпълнител "Климатроник" ЕООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

119


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ОБРАЗОВАНИЕ

НАДСТРОЙКА НА ДГ 192 "ЛОЗИЧКА", СОФИЯ Инвеститор Район Лозенец СО Архитект "7561 архитекти" Изпълнител "Калистратов Груп" АД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

120

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

ДЕТСКА ГРАДИНА № 9 "ЛИПА", СТАРА ЗАГОРА Инвеститор Община Стара Загора Архитект "Форум 49" ЕООД Изпълнител "ЗАРЕМ" ДЗЗД - Стара Загора Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

121


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЩЕЖИТИЕ КЪМ ПГКНМА, СТАРА ЗАГОРА Инвеститор Община Стара Загора Архитект "СИДЕЯ" ЕООД, арх. Сияна Янчева Изпълнител "Сигма Загора" ДЗЗД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

122

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

Н О М И НА Ц И И

123


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

124

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

КАТЕГОРИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

Н О М И НА Ц И И

125


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

ЛОГИСТИЧЕН ПАРК „ЗОРА", БОЖУРИЩЕ Инвеститор „ЗОРА Логистик ММС“ ООД Архитект ИПА ЕООД Изпълнител "Бараж Груп" ООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

126

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

ТЕВА - НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА С ОБСЛУЖВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ И МЕЖДУЦЕХОВИ КОМУНИКАЦИИ, ДУПНИЦА Инвеститор „Балканфарма-Дупница“ АД Архитект "Къща А3" ЕООД Изпълнител "Кордеел-България" ЕАД, „Микс-Констръкшън“ ООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

127


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

ПРОИЗВОДСТВЕНОАДМИНИСТРАТИВЕН КОМПЛЕКС НА "РОЛПЛАСТ ГРУП, КОСТИНБРОД Инвеститор "Ролпласт Груп" АД Архитект ИПА ЕООД, арх. Боян Панов Изпълнител "Главбoлгарстрой холдинг" АД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

128

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

СКЛАДОВА СГРАДА ТВТ С ОФИСИ, ПЛОВДИВ Инвеститор "Ти Ви Ти Трейдинг" ООД Архитект "Маркан Проект" ООД Изпълнител "Кастело Прикаст" ООД и "Техстрой" ЕООД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

129


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

ФАБРИКА ЗА ПЕЧАТ, ЛАМИНИРАНЕ И КОНФЕКЦИОНИРАНЕ НА ГЪВКАВИ ОПАКОВКИ, СТАРА ЗАГОРА Инвеститор „АТЕ Пласт“ ООД Архитект "Кордеел България" ЕАД Изпълнител "Кордеел България" ЕАД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

130

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

Н О М И НА Ц И И

131


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ

132

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО Н А

КАТЕГОРИЯ

ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ

Н О М И НА Ц И И

133


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ

HEALING ISLAND БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БУРГАС Инвеститор Община Бургас Архитект "Тинк Форуард" Изпълнител "Адел-М" ЕООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

134

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО Н А

ФЕРМЕРСКИ ПАЗАР, БЛАГОЕВГРАД Инвеститор Община Благоевград Архитект "Благоевград Проект 2021" ЕООД Изпълнител "Биострой" ЕООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

135


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ

РЕНОВАЦИЯ НА УЛ. "СВЕТИ КНЯЗ БОРИС", СТАРА ЗАГОРА Инвеститор Община Стара Загора Архитект "Пътпроект" ЕООД Изпълнител "Трейс Груп Холд" АД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

136

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО Н А

КОМПЛЕКС СЕНТРАЛ ПАРК, БУРГАС Инвеститор „Сентрал Парк Бургас“ ЕООД Архитект "Шаренков архитекти" ЕООД Изпълнител "БМ" ООД Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

137


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ЗЕЛЕНИ СГРАДИ

138

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

КАТЕГОРИЯ

ЗЕЛЕНИ СГРАДИ

Н О М И НА Ц И И

139


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ЗЕЛЕНИ СГРАДИ

АПАРТХОТЕЛ DOT - SOFIA, СОФИЯ Инвеститор "Урбан Стей" ЕООД Архитект I/O Архитекти Изпълнител "Сити-Евро Груп" ЕООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

14 0

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

СИНЕРДЖИ ТАУЪР, СОФИЯ Инвеститор „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ Архитект "А и А Архитекти" ООД Изпълнител "Маркан" ЕООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

141


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ЗЕЛЕНИ СГРАДИ

ОДА, С. РАЖДАВИЦА, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ Инвеститор "ПРИ РОДА" ЕООД Архитект арх. Галина Малинова Изпълнител "ПРИ РОДА" ЕООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

142

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

ЖИЛИЩНА СГРАДА REINA SOFIA ESTATE, СОФИЯ Инвеститор "ЕМДИ Естейт" ООД Архитект Архитектурно студио ПЛАНИНГ Изпълнител "Пи Ес Ес Строителство" АД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

143


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ЗЕЛЕНИ СГРАДИ

БИЗНЕС ЦЕНТЪР "ВЕЛИКО ТЪРНОВО", ВЕЛИКО ТЪРНОВО Инвеститор "Бизнес център Велико Търново" ЕООД Архитект ИПА ЕООД Изпълнител "Лъки строй 2011" ЕАД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

14 4

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

ПРОИЗВОДСТВЕНОАДМИНИСТРАТИВЕН КОМПЛЕКС НА "РОЛПЛАСТ ГРУП", КОСТИНБРОД Инвеститор "Ролпласт Груп" АД Архитект ИПА ЕООД, арх. Боян Панов Изпълнител "Главбoлгарстрой холдинг" АД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

145


СГРАДА НА ГОДИНАТА БЪЛГАРИЯ 2023 КАТЕГОРИЯ ЗЕЛЕНИ СГРАДИ

КАУФЛАНД ЛЮЛИН 3, СОФИЯ Инвеститор "Кауфланд България ЕООД Енд КО" КД Архитект "ИНТ АРХ" ООД Изпълнител „Аргогруп Екзакт“ ООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

146

Н О М И НАЦ И И


СЪ С СЪ ДЕ Й СТВ И ЕТО НА

КОМПЛЕКС СЕНТРАЛ ПАРК, БУРГАС Инвеститор „Сентрал Парк Бургас“ ЕООД Архитект "Шаренков архитекти" ЕООД Изпълнител "БМ" ООД

Пълна информация на www.buildingoftheyear.bg

Н О М И НА Ц И И

147


6

ГРА ДЪТ

БРОЙ 6 | 2023


7


2

ГРА ДЪТ

БРОЙ 6 | 2023


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.