Page 90

88  ГРА ДЪТ   ДЕКЕМВРИ 2017

ИНЖ. ИЛИЯ ИЛИЕВ МОЖЕМ ДА СЪЖИВИМ ЖП ТРАНСПОРТА. ЩЕ КОСТВА МНОГО УСИЛИЯ И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Интервю МИЛЕНА ВАСИЛЕВА

Инж. Илиев, какво постигнахте за 25 години? Откъде тръгнахте, къде сте сега? Бързо ли искате да вървите или дълго? През 1992 г. създадохме фирма „Трансгео“, за да работи за развитието на железопътната инфраструктура в областта на проектирането, прилагайки нови методи при поддържане на железния път по ос и ниво. Въпреки дългия и труден преход, през който преминава България от 1989 г. досега, 25 години по-късно мога да заявя, че сме изградили една добре структурирана фирма с опитни специалисти във всички подсистеми на железопътната инфраструктура. Наред с многобройните изпълнени договори в железниците „Трансгео“ от самото създаване изпълнява дейности, свързани с геодезията и кадастъра, за което притежава лиценз. От 2004 г. фирмата притежава и лиценз за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор. Разполагаме със собствена материална база, съвременен софтуер и най вече опитни и млади инженери. Освен главния офис в София поддържаме постоянни офиси в Мездра, Пловдив и Сливен. Стартирахме от нулата като материална база и фирмен опит, но с ясното съзнание какъв продукт предлагаме на БДЖ. Дълги години инвестирахме в хора, софтуер и материална база. Постепенно в годините натрупвахме опит, като започнахме с малки обекти, за да стигнем по-късно до значими по мащабите си комплексни проекти. На въпроса ви „Бързо ли искате да вървите или дълго“ ще отговоря така – и бързо, и дълго. Бързо, защото има много какво да наваксваме. Но това трябва да става с цената на повишена производителност и без компромиси с качеството

на продукцията. Дълго, защото сме създали не фирма еднодневка и зависеща от един или двама души, а фирма, даваща своя принос в развитието на обществото чрез използване потенциала на широка маса от специалисти. Как оценявате състоянието на железопътната мрежа и подвижния състав в България? Преди месец пропътувах с високоскоростен влак над 2500 км в Китай - гарантирана скорост от 300 км/час, без намаления, качествен подвижен състав с перфектно обслужване и чистота, приемни здания в гарите, наподобяващи летищни терминали, и т.н. И всичко това е постигнато в последните 20-25 години. В същото време достигнатите високи нива в железопътния транспорт през 80-те години на миналия век в България бяха унищожени в интерес на бърза печалба в автомобилния транспорт. Благодарение на членството ни в Европейския съюз има предпоставки да възстановим и развием най-екологичния и сигурен транспорт, но това ще коства още много усилия и финансови средства. За да се завърнат пътниците и товародателите към жп транспорта, се изисква превозвачите да вдигнат значително нивото на услугите си, а ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура" да осигури железопътна инфраструктура с по-висока скорост, без тя периодично да бъде намалявана и без прекъсване на движението. Разкажете ни за проектите, които поставят репери по пътя ви като проектанти и консултанти. Както вече споменах, през годините фирмата се разви и израсна