Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat

Page 40

38  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

НОВА ВИЗИЯ ЗА ПЛОЩАД „СВЕТА НЕДЕЛЯ” В СОФИЯ Текст РА ДОСТИНА ПОПОВА

Столичната община подготвя архитектурен конкурс за реконструкцията на площад „Света Неделя” в София. Очаква се състезанието да бъде обявено през следващата година и в него да бъдат поканени за участие световноизвестни архитекти. Вече е готово заданието за изработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площада, което ще ви представим на следващите страници на списание ГРАДЪТ. Целта на конкурса е да се създаде ново културно пространство около катедралния храм "Св. Неделя", в което археологията да заживее с ритъма на съвременния град. То ще бъде своеобразно продължение на Античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“, който бе оформен при Ларгото. Така центърът на София ще придобие атрактивна визия, в която се преплитат история и съвременност. Площад “Св. Неделя“ е знакова част от исторически развилата се система от публични пространства в центъра на София. Площадът попада в рамките на обявения през 1976 г. историко-археологически резерват "Сердика – Средец", включващ едноименния античен

и средновековен град. Разположен в самото сърце на столицата, непосредствено до пресечната точка на основните направления на древния римски град (Decumanus Maximus и Via Principalis), той е съхранил паметта на територията и е запазил до днес своята жизненост и привлекателност. Площад "Св. Неделя" е обвързан в система от представителни площадни пространства, сред които Ларгото с административния комплекс от сгради на властта, разширената булевардна ос на „Княгиня Мария Луиза“, свързана с пл. „Бански“, пространството около католическата катедрала и Западната порта. През 2013 г. се проведе конкурс за урбанистична концепция и архитектурно-благоустройствено оформяне на площад „Света Неделя“, в който участваха 27 проектантски екипа. Присъдени бяха две завишени премии за екип с ръководител арх. Дамян Томалевски и екип с ръководител арх. Димитър Младенов. Проектите обаче не са реализирани, тъй като по това време подземното археологично ниво не е достатъчно проучено.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.