Page 146

142  ГРА ДЪТ   БРОЙ 6 | 2020

ИНЖ. ЕВГЕНИ БОРИСОВ ИНВЕСТИТОРИТЕ ТЪРСЯТ ПО-СМЕЛИ И НЕСТАНДАРТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ТЕХНИТЕ СГРАДИ

ИНЖ. ЕВГЕНИ БОРИСОВ ИЗП. ДИРЕКТОР НА МСК АД

Разработихме онлайн приложение, с което ежедневно се отчитат всички хора и машини по кои обекти и каква дейност са извършили, обвързано финансово, с възможност за заявяване на работници и механизация за бъдещи периоди. Инж. Борисов, време ли е за равносметка за 2020? Отчитайки инерцията на строителната индустрия и големия брой обекти, които бяха започнати преди пандемията, очакваме едни прилични резултати като за 2020. Ако в началото на годината решавахме въпроса как ще се справим с толкова много проекти, още през март условието на задачата рязко се смени. От лятото отново се борим с липсата на капацитет, но ситуацията в последните седмици ще забави отново динамиката. Какви бяха първите ефекти от пандемията и как се развиха резултатите от нея? Кризите ни карат да се замислим и да направим някои промени, за които не сме имали време или мотивация преди, но които сега биха повишили ефективността ни на работа. Предполагам, че през този процес са минали всички колеги в последните месеци. Строителството като цяло е сектор, който е сред най-неефективните по ред причини – голям кръг участници, много

разрешителни, незадоволително качество на проектите, честа промяна на инвестиционните намерения по време на изпълнението, метеорологични условия и още много причини, заради които нещата често се объркват. Условията постоянно се изменят и строителите трябва да са много гъвкави, за да избягват допълнителните разходи, свързани с престои, преправения и т.н. Ясно е, че доброто управление на собствените ресурси е един важен фактор, пряко влияещ на финансовите резултати, и насочихме усилия в тази посока. МСК е главен изпълнител, като изпълняваме конструкциите, фасадите и покривите със собствен ресурс – разнообразни дейности с различна трудоемкост. Разработихме онлайн приложение, с което ежедневно се отчитат всички хора и машини по кои обекти и каква дейност са извършили. Всичко е обвързано финансово и един ръководител може ежедневно да следи къде се намира спрямо бюджета на проекта. В приложението се заявяват работници

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание ГРАДЪТ, брой 6/2020  

Списание ГРАДЪТ, брой 6/2020

Списание ГРАДЪТ, брой 6/2020  

Списание ГРАДЪТ, брой 6/2020

Profile for tcmgbg

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded