Списание ГРАДЪТ, брой 5/2020

Page 94

90  ГРА ДЪТ   БРОЙ 5 | 2020

RIGIPS ПРАЗНУВА СВОЯТА 25-ГОДИШНИНА В БЪЛГАРИЯ

ЯН МАХАЧЕК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "СЕН-ГОБЕН БЪЛГАРИЯ" ЕООД

ДИМИТЪР ПЕНЕВ ТЪРГОВСКИ ДИРЕКТОР НА "СЕНГОБЕН БЪЛГАРИЯ" ЕООД

От 1 февруари 2020 г. Ян Махачек е изпълнителен директор на "Сен-Гобен България" ЕООД. Преди да заеме водещия пост в българското дружество, в продължение на 10 години Ян Махачек е работил за компанията на различни ръководни позиции на централно ниво в Източна Европа. Завършил е правния факултет на Карловия университет в Прага.

Инж. Димитър Пенев е управител и търговски директор на "Сен-Гобен България" ЕООД. В периода 1995 - 2007 е управител на Rigips Bulgaria. От 2007 до 2019 е управител на "Сен-Гобен констракшън продъктс България" ЕООД, направления Rigips, Isover и Ecophon. Завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – София, през 1984 г.