Page 64

62  ГРА ДЪТ   БРОЙ 4 | 2021

КАМИНАТА: „СЪРЦЕТО“ НА ДОМА ЗА УЮТЕН, СТИЛЕН И ЕКЛЕКТИЧЕН ИНТЕРИОР

Символ на красота, стил и уют – камината е централен елемент в жилищното пространство. Освен че ще внесе повече естетика и атмосфера във вашия дом, камината е и практична придобивка, която ще отоплява дома ви и ще осигури комфортна температура през студените дни. Съвременните решения за отопление с газова камина позволяват изключителна гъвкавост, а възможността от разнообразни стилови комбинации – както с класически, така и с по-съвременни модели – дава възможност за лесна адаптивност и интеграция във всяко пространство. Газовите камини притежават т.нар. камера за топъл въздух, позволяваща естествената му циркулация към помещението, в което е монтиран уредът, и съответно равномерно отопление за по-голям комфорт. По отношение на енергийната ефективност газовите камини са ненадминати в сравнение с традиционните камини на дърва или пелети. Всички газови камини са със затворена горивна камера и са независими от въздуха в помещението, в което са инсталирани, като постъпването на въздуха за горене и отвеждането на димните газове се осигуряват от отвор/и на стена или покрив извън жилището. Някои от моделите са с включен вентилатор за отвеждане на димни газове и приток на въздух за горене, позволяващ по-компактни и дълги системи за димоотвеждане (например модели с принудителна тяга). Ефективността на различните типове варира, но като цяло камините на газ усвояват от 75% до 99% от горивната енергия като топлина в сравнение с камините на дърва, които осигуряват едва от 10% до 30%. Тъй като процесът

на горене е изключително ефективен, газовите камини отделят много малко прахови частици във въздуха, с което се намаляват замърсяванията. Друго основно предимство на газовите камини е продължителността на отоплението и контролът на количеството газ, което се използва. Освен че това дава свобода на потребителя, също така осигурява допълнителни икономии. С газовата камина не е необходимо обособяване на допълнително място за съхранение на дърва или пелети, както и постоянна поддръжка. Отоплението с камина на газ позволява настройка на интензитета на пламъка (мощността), времето за горене и настройка на точна температура чрез дистанционно управление и стаен термостат за регулация. По отношение на инсталирането газовите камини са изключително гъвкаво решение. На практика те могат да бъдат интегрирани почти във всяко място, тъй като не изискват големия комин, необходим на камините на дърва. От гледна точка на инсталирането на елементи за димоотвеждане и пресен въздух газовите камини предлагат два основи типа: С естествена тяга – притокът на въздух за горивния процес и извеждането на димни газове се осъществява посредством коаксиална тръбна система или фабричен метален комин. С принудителна тяга с вентилатор – камината използва външния въздух за горене, след което отработеният въздух се извежда навън, използвайки разделна система. Наличието на вентилатор позволява

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание ГРАДЪТ, брой 4/2021  

Списание ГРАДЪТ, брой 4/2021

Списание ГРАДЪТ, брой 4/2021  

Списание ГРАДЪТ, брой 4/2021

Profile for tcmgbg

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded